ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ Λ.Α.Ν.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 2005.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ Λ.Α.Ν.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 2005."

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ Λ.Α.Ν.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Κύριοι Μέτοχοι. Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της Λ.Α.Ν.Ε., σας παρουσιάζουµε την δραστηριότητα της Εταιρίας µας κατά το 2005 και τις προβλέψεις για το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2005/2004 a. Κατά τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα Ε.Λ.Π Μεταβολή Κύκλος εργασιών ,70 % Άλλα έσοδα από Υπ. Αιγαίου ,88 % Κόστος υπηρεσιών ,37 % Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ,12 % Έξοδα λειτουργίας διάθεσης ,27 % Έσοδα από χρεόγραφα ,15 % πιστωτικοί τόκοι Χρεωστικοί τόκοι και συναφή ,43 % έξοδα Έκτακτα ανοργανικά έσοδα ,00 % Έκτακτα ανοργανικά έξοδα ,50 % Αποσβέσεις µη ,65 % ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος Καθαρά αποτελέσµατα ΚΕΡ Η , ,85 b. Κατά τα ΙΕΘΝΗ Λογιστικά πρότυπα.λ.π Μεταβολή Κύκλος εργασιών , ,45 +17,70 % Κόστος πωλήσεων , ,42 + 9,29 % Μεικτά αποτελέσµατα , ,97 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης , ,99-12,45 % Έξοδα διοίκησης , ,19-1,45 % Έξοδα διάθεσης ,83 +15,34 % Λοιπά έξοδα , ,48 * , ,52 Χρηµατοοικονοµικό κόστος , , ,28 % Αποτελέσµατα προ φόρων , ,47 Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους , ,47 1

2 Παρατηρήσεις Η αύξηση του κόστους πωλήσεων κατά 9,29 %, αποκλειστικά οφείλεται στην κατά 46 % αύξηση των δαπανών καυσίµων και αναλύεται σε επόµενη παράγραφο. Οι ζηµιές ,23 για το έτος 2005 κυρίως εντοπίζονται στα λοιπά έξοδα τα οποία είναι αυξηµένα λόγω των προσαυξήσεων του ΝΑΤ (από οφειλές προηγούµενων χρήσεων) και στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα λόγω συναλλαγµατικών διαφορών. 2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΕΣ - ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΙΑΦΟΡΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ,82 % ΕΠΙΒΑΤΕΣ ,87 % / 9,72 % Ι.Χ ,01 % / 13,03 % ΦΟΡΤΗΓΑ ,28 % / 31,70 % ΙΚΥΚΛΑ ,25 % / 18,44 % ΦΟΡΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ / 11,88 % ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ / 12,68 % ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΠΛΟΙΩΝ / 22,47 % ΣΥΝΟΛΟ / 17,70 % ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ / 7,82 % Παρατηρήσεις: Η µείωση δροµολογίων οφείλεται στη διακοπή λειτουργίας του Ε/Γ Ο/Γ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ. από 09/10/2005 έως 27/12/2005 λόγω της προσάραξης έξωθεν της Ρόδου την 09/10/2005. Παρα την µείωση των δροµολογίων, όλοι οι δείκτες των αντικειµένων µεταφοράς και επιβατών εµφανίζονται αυξηµένοι. Οι δείκτες εσόδων εµφανίζονται γενικώς αυξηµένοι. Η αλµατώδης αύξηση κατά 31,70 % των εσόδων από Φ/Γ αυτοκίνητα οφείλετε στην αύξηση της κίνησης από και προς Σαντορίνη. Η µείωση των επιδοτήσεων από το Υπουργείο Αιγαίου οφείλετε στην διακοπή λειτουργίας του Ε/Γ Ο/Γ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ. λόγω της προσάραξης στη Ρόδο την 09/10/

3 3. ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. ΚΩ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΦΟΡΑ % 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ,24 % 25 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ,71 % GASOIL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ FUEL ,00 % OIL ΙΑΦΟΡΑ ,09 % ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 26 ΑΝΤΑΛ. ΠΑΓΙΩΝ ,82 % ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 28 ΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ,82 % ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ,17 % ΤΡΙΤΩΝ 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,55 % ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ,17 % 63 ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ,24 % 64 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ,54 % ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ,63 % ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ,43 % ΕΞΟ Α 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,17 % 68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (a) ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2005 / 2004 Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ GAS OIL (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) FUEL OIL (ΜΑΖΟΥΤ) ΤΟΝΟΙ ΑΞΙΑ ΤΟΝΟΙ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , ,49 ΙΑΦΟΡΑ 17, , , , ,98 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ. GAS OIL (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) FUEL OIL (ΜΑΖΟΥΤ) ΤΟΝΟΙ ΑΞΙΑ ΤΟΝΟΙ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , ,45 ΙΑΦΟΡΑ , , , ,18 3

4 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,94 ΙΑΦΟΡΑ ,16 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Καταναλωθέντα καύσιµα ΜΤ Συνολικό κόστος καύσιµα Μέση τιµή ανά ΜΤ Μέση αύξηση ανά ΜΤ FUEL OIL GAS OIL FUEL OIL GAS OIL MT ,29 MT 2.653,50 MT ,45 MT 2.448, , , , ,40 152,12 288,54 222,03 421, ,46 % 45,96 % Παρατηρήσεις: Η κατά περίπου 46 % στις τιµές ανά µετρικό τόνο αύξηση των δαπανών καυσίµων (ή κατά στο σύνολο χρήσης) απορρόφησαν την αύξηση των εσόδων χρήσης (b) ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2006 / 2005 Για το 2µηνο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ FUEL OIL GAS OIL FUEL OIL GAS OIL Καταναλωθέντα καύσιµα ΜΤ , ,00 Συνολικό κόστος καύσιµων Μέση τιµή ανά ΜΤ 153,91 315,42 262,24 518,45 Μέση αύξηση ανά ΜΤ ,39 % 64,37 % Παρατηρήσεις: Η σηµαντική αυτή άνοδος των τιµών των καυσίµων οπωσδήποτε επιβάλει τον περιορισµό των ζηµιογόνων δροµολογίων για την περίοδο του

5 5. ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2005 / 2006 Από 1η Ιανουαρίου έως 9 Οκτωβρίου 2005 (αβαρία ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ.) a. Γραµµή: Σητεία Κάσο Κάρπαθο ιαφάνι - Χάλκη Ρόδο κι επιστροφή 3 φορές την εβδοµάδα. Από 15/06 έως 15/09, 4 φορές την εβδοµάδα Μίσθωµα ανά κυκλικό ταξίδι καθαρά. b. Γραµµή: Ρόδο Καστελόριζο Ρόδο 3 φορές την εβδοµάδα µίσθωµα ανά κυκλικό ταξίδι καθαρά. c. Ρόδο Κω Κάλυµνο Σάµο Χίο Μυτιλήνη Λήµνο Αλεξ/πολη Κι επιστροφή 1 φορά την εβδοµάδα Μίσθωµα ανά κυκλικό ταξίδι καθαρά. Από 10 Οκτωβρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 εκτελέσθηκαν όλα τα δροµολόγια της (a) γραµµής και 1 δροµολόγιο εβδοµαδιαίος της (b) γραµµής. Επίσης για το 2006 Μέχρι την 31/10/2006 θα εκτελούνται Η (a) γραµµή 3 φορές / εβδοµάδα και από 15/06 έως 15/09 4 φορές / εβδοµάδα µε το ίδιο µίσθωµα. Η (b) γραµµή 1 φορά / εβδοµάδα µε το ίδιο µίσθωµα Για την επόµενη ακτοπλοϊκή περίοδο 01/11/2006 έως 31/10/2007 θα πράξουµε αναλόγως µε την προκήρυξη των Υπουργείων Ναυτιλίας και Αιγαίου για τις επιδοτούµενες (άγονες) γραµµές, η οποία δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί. 6. ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Σύµφωνα µε το Νόµο (Παπουτσή) 2932/01 που µειώνει από τα 35 στα 30 χρόνια την ηλικία των πλοίων της ακτοπλοΐας, µε ενδιάµεσες ηλικίες για τα υπάρχοντα πλοία o Το ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ. θα πρέπει να αποσυρθεί την 31/12/2007 (32 έτη) o Το Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ θα πρέπει να αποσυρθεί την 31/12/2008 (32 έτη) Κατά τον Ευρωπαϊκό κανονισµό 3577/29 (ισχυρότερος του Εθνικού νόµου 2932/01) δεν ισχύει όριο ηλικίας για τα ακτοπλοϊκά πλοία της Κοινότητος. Ισχύουν όµως αυστηρότερες διατάξεις ασφαλείας, όπως η Συµφωνία Στοκχόλµης. Σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει µέχρι το 2010 να έχουν συµµορφωθεί όλα τα ευρωπαϊκά πλοία που επιθυµούν να λειτουργούν µέχρι το Την Συµφωνία Στοκχόλµης (Ευρ. Οδηγία 2003/25/ΕΚ) η Ελληνική Κυβέρνηση την έχει ενσωµατώσει στο Εθνικό ίκαιο, χωρίς ακόµη να έχει τροποποιηθεί το αντίστοιχο άρθρο περί ορίου ηλικίας του Εθνικού Νόµου 2932/01. το θέµα, λόγω 5

6 πολιτικού κόστους, κωλυσιεργεί από πλευράς Πολιτείας. Όµως λόγω της συνεχούς έλλειψης συµβατικών ακτοπλοϊκών, η άρση του ορίου ηλικίας για τα Ελληνικά ακτοπλοϊκά θεωρείται επιβεβληµένη. Η εταιρία µας µέσω εξειδικευµένων Ναυπηγικών γραφείων προχώρησε στη µελέτη για την δυνατότητα προσαρµογής των πλοίων µας µε την Συµφωνία Στοκχόλµης και την εκτίµηση του κόστους συµµόρφωσης (συµπληρωµατικές παρεµβάσεις στον χώρο του κυρίως γκαράζ). Λόγω του χαµηλού κόστους συµµόρφωσης η Εταιρία εντός του 2006 θα προχωρήσει στην εφαρµογή της Συµφωνίας Στοκχόλµης στο Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ και στο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ. Εάν δεν τροποποιηθεί ο Εθνικός Νόµος 2932/01 για την άρση του ορίου ηλικίας των Ακτοπλοϊκών πλοίων, τότε η εταιρία θα αναγκασθεί να υψώσει Κοινοτική σηµαία (Μάλτας, Κύπρου κλπ.) ώστε να συνεχίσει να ακτοπλοεί εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ Λόγω της απόσυρσης αρκετών υπερήλικων Ε/Γ-Ο/Γ ακτοπλοϊκών πλοίων, Λόγω της έλλειψης επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος για την ναυπήγηση ακτοπλοϊκών πλοίων µετρίου µεγέθους (115 ~ 140 µέτρα µήκος) Λόγω της µη προσφοράς στη ιεθνή αγορά µικρής ηλικίας Ε/Γ-Ο/Γ καταλλήλων για την Ελληνική Ακτοπλοΐα, Οι τιµές των υπαρχόντων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων έχουν ανέβει κατά περίπου 20% την τελευταία περίοδο. Σύµφωνα µε πρόσφατη εκτίµηση (31/12/2005) από τους έγκυρους εκτιµητές MASTER S CRUISE AND FERRY SHIPBROKING οι αξίες των πλοίων µας ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ και ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ. κυµαίνονται µεταξύ 6~7 εκατοµµύρια ολάρια Η.Π.Α. ηλαδή εάν θεωρήσουµε µέση τιµή 6,5 εκατοµµύρια ολάρια Η.Π.Α. ανά πλοίο, η συνολική άξια των πλοίων της Λ.Α.Ν.Ε. εκτιµάται (USD : 1.18) σε ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (.Λ.Π.) Επειδή στο µετοχικό κεφάλαιο της Λ.Α.Ν.Ε. συµµετέχει η εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών (Χ.Α.) ANEK LINES, κατά 50 %, η Εταιρία µας υποχρεούται να δηµοσιεύει τον Ισολογισµό κατά τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.) αρχής γενοµένης από την χρήση Λόγω των.λ.π. διενεργήθηκε αποµείωση της αξίας του πλοίου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ. και αυξηµένες αποσβέσεις επί των πλοίων, µε αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια της 6

7 εταιρίας να γίνουν µικρότερα του ήµισυ ½ του µετοχικού κεφαλαίου και να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του Άρθρου 47 του Κωδ. Ν 2190/1920 στο οποίο αναφέρεται η υιοθέτηση µέτρων ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού. o Θεωρούµαι ότι δεν κρίνεται αναγκαία η χρήση περαιτέρω µέτρων λόγω της βελτίωσης της ταµειακής ρευστότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρίας και τις προοπτικές για θετικά αποτελέσµατα στη χρήση o Στον ισολογισµό 2005 η εύλογη αξία των πλοίων είναι , ενώ σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα (παρ.7) οι πραγµατικές αξίες των πλοίων για το 2006 είναι ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ (ΑΒΑΡΙΑ) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ. Ως γνωστόν την ώρα 04.45//09/10/2005 το ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ. προσάραξε στα αβαθή έξω από το λιµάνι της Ρόδου. Την 12/10/2005, αφού αποκολλήθηκε µε την βοήθεια των ναυαγοσωστικών TSAVLIRIS έφτασε ρυµουλκούµενο αρχικά στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά και κατόπιν πάλι ρυµουλκούµενο, έφτασε στα Ναυπηγεία Χαλκίδας όπου από 01/11/2005 έως 15/12/2005 επισκευάστηκαν όλες οι ζηµίες στα ύφαλα του Πλοιου και στο µηχανοστάσιο. Στη ραπετσώνα (Πειραιά) συνέχισε τις επισκευές από 17/12/2005 έως 27/12/2005, οπότε το πλοίο επανήλθε κανονικά στα δροµολόγια του. Ενώ ταυτόχρονα αποσύρθηκε το πλοίο Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ για την ετήσια επιθεώρηση / επισκευές. Το ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ., όπως και όλα τα πλοία του Οµίλου της ΑΝΕΚ είναι ασφαλισµένα στη Κύρια Αγορά του Λονδίνου σε Α τάξεως ασφαλιστές. Το συνολικό κόστος της αβαρίας του ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ. εκτιµάτε στα περίπου 4 εκατοµµύρια Ευρώ. Την 02/02/2006 από την Λ.Α.Ν.Ε. υπεβλήθη ο φάκελος εξοδολογίων αβαρίας στους διορισµένους από τους ασφαλιστές (Hull Underwriters) επιθεωρητές EVDEMON & PARTNERS και τους επίσης διορισµένους αναλυτές εξόδων MARINE AVERAGE ADJUSTERS. Θα πρέπει δε, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των εξοδολογίων από τους EVDEMON & PARTNERS να υποβληθεί εκ µέρους τους προς τους MARINE AVERAGE ADJUSTERS, οι οποίοι στη συνέχεια o Θα καταµερίσουν τις εγκεκριµένες δαπάνες από τους EVDEMON & PARTNERS, ανάλογα µε τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων και την αιτία προέλευσης της ζηµιάς / δαπάνης στους ασφαλιστές σκάφους και µηχανής (HULL & MACHINERY) Στον Αυτασφαλιστικό Οργανισµό (PROTECTION & INDEMNITY ή P&I CLUB) στους πλοιοκτήτες του σκάφους. o Η ολοκλήρωση του καταµερισµού των δαπανών θα σταλεί στους ασφαλιστές του Λονδίνου για να αρχίσει η διαδικασία συγκέντρωσης των οφειλοµένων ποσών από τους επικεφαλείς των ασφαλιστικών Οµίλων που είναι οι ROYAL SUN ALLIANCE και οι LLOYDS INSURANCE Co. 7

8 o Υπολογίζουµε µέχρι τέλη Απριλίου 2006 να έχουν εισπραχθεί τα οφειλόµενα ποσά. Τον χειρισµό του θέµατος της αβαρίας του ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ., λόγω προτέρας επαγγελµατικής εµπειρίας, έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας κ Γ. Αλεβίζος. Σύµφωνα δε µε την εκτίµηση του το κόστος των ζηµιών των οφειλοµένων αποκλειστικά και µόνον στην προσάραξη του πλοίου θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ασφαλιστές. Θα είµαστε δε σε θέση να γνωρίζουµε ακριβώς τα αναµενόµενα προς είσπραξη ποσά από τους HULL Underwriters και το P&I CLUB µόνον όταν ολοκληρωθεί ο καταµερισµός δαπανών από τους AVERAGE MARINE ADJUSTERS. Οποιαδήποτε προηγούµενη αναφορά σε συγκεκριµένα αναµενόµενα ποσά είσπραξης από τους Ασφαλιστές θα πρέπει να θεωρείται µεταβλητέα και κατ εκτίµηση. 10. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΘΗΚΕΣ. Την 31/12/2004 το µετοχικό κεφάλαιο της Λ.Α.Ν.Ε. είναι µετοχές Χ ονοµ. αξία ευρώ 4,04 = ,32. Υποθήκες o Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ USD ΕΥΡΩ και ΡΧ υπέρ Εθνικής Τράπεζας, ενώ το υπόλοιπο του δανείου αγοράς του Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ την 31/12/2005 ήταν ,35. Σκόπιµα οι υποθήκες δεν έχουν µειωθεί. o ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ. ΕΥΡΩ υπέρ της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ενώ το υπόλοιπο δάνειο κεφαλαίου κίνησης την 31/12/2005 ήταν , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Λ.Α.Ν.Ε. Η εταιρία, στα πλαίσια των οικονοµικών δυνατοτήτων της και επί τη βάσει της ανταποδοτικότητας, ικανοποιεί λογικά αιτήµατα µεταφορικής εξυπηρέτησης χορηγίας η έκπτωσης προερχόµενα από ήµους, Κοινότητες, Σχολεία, Κοινωνικούς Φορείς, Αθλητικούς, Πολιτιστικούς Συλλόγους, Νοσοκοµεία. Πληθώρα ευχαριστήριων και συγχαρητήριων επιστολών από όλες τις περιοχές προσέγγισης των πλοίων επιβεβαιώνουν την ορθότητα της πολιτικής της Λ.Α.Ν.Ε., την συνέπεια, την συνεχιζόµενη κοινωνική ευαισθησία, που ως Εταιρία Λαϊκής Βάσης πρέπει να διαθέτει. 12. ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΕΚ Λ.Α.Ν.Ε. και Ε.Ε.Α. Οι σχέσεις της Εταιρίας µε την (κατά 50 % συµµετέχουσα στο Μετ. Κεφ. Της Λ.Α.Ν.Ε.) ΑΝΕΚ παραµένουν άριστες. Το ίδιο και µε τις άλλες εταιρίες του Οµίλου ΑΝΕΚ. Φιλικές συνεργάσιµες σχέσεις διατηρούµε µε όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες του χώρου µας. 8

9 Ο Αντιπρόεδρος της Λ.Α.Ν.Ε. και εντεταλµένος Σύµβουλος της ΑΝΕΚ κ. Εµ. Γαλανάκης, εκ µέρους της ΑΝΕΚ, ως αντιπρόεδρος Α συµµετέχει στο.σ. της Ένωσης Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας όπου στο ίδιο.σ., εκ µέρους της Λ.Α.Ν.Ε., ως ταµίας συµµετέχει ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της Λ.Α.Ν.Ε. κ. Γ. Αλεβίζος. 13. ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ Λ.Α.Ν.Ε. Σε όλες τις συνεδριάσεις του 2005 ελήφθησαν οµόφωνα. Στο.Σ. η Λ.Α.Ν.Ε. συµµετέχει µε τους κ.κ. Γ. Αλεβίζος, Γ. Μαστοράκη, Γ Παπαγεωργίου (3) µέλη, η δε ΑΝΕΚ µε τους κ.κ. Ε. Γαλανάκη, Μανουσογιαννάκη, Α. Μπολονδάκη και κ. Αγαπητό (4) µέλη. Από τον Μάιο του 2005 οι κ. Μανουσογιαννάκης και κ. Αγαπητός αντικαταστάθηκαν από τους κ. Μ. Γεωρβασάκη και Σ. Πρωτοπαπαδάκη. 14. ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ: Τους επιβάτες, τους αυτοκινητιστές, τους πελάτες µας για την προτίµηση τους να ταξιδεύουν µε τα πλοία της Λ.Α.Ν.Ε. Το.Σ., τους διευθυντές, τους τµηµατάρχες και το προσωπικό της ΑΝΕΚ, για την αποτελεσµατική συνεργασία των εταιριών µας. Τον κεντρικό Πράκτορα Πειραιά κ. Γιάννη Μαρωνίτη και τους συνεργάτες του. Τους κεντρικούς Πράκτορες Μήλου, Σαντορίνης, Ηρακλείου, Αγ. Νικολάου, Σητείας, Κασου, Καρπάθου, Χάλκης, Ρόδου, Καστελόριζου, Κω, Καλύµνου, Σάµου, Χίου, Μυτιλήνης, Λήµνου, Αλεξ/πολης. Όλο το προσωπικό των γραφείων Λ.Α.Ν.Ε. στον Πειραιά και τον Αγ. Νικόλαο. Τους Πλοιάρχους, Α Μηχανικούς, Αξιωµατικούς, Προϊσταµένους και το προσωπικό των πλοίων µας. Τα τοπικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, για την αντικειµενική ενηµέρωση και καλοπροαίρετη κριτική του έργου της Λ.Α.Ν.Ε. Το Υ.Ε.Ν., το Υπουργείο Αιγαίου, τα Λιµεναρχεία, τους Επάρχους, τους ήµους. Και όλους εσάς Κύριοι Μέτοχοι για την εµπιστοσύνη και την συµπαράσταση σας προς το.σ. προς τη Λ.Α.Ν.Ε., την Εταιρία που διατηρεί την κοινωνική ευαισθησία και συµβάλει ουσιαστικά και αποτελεσµατικά στην ανάπτυξη της περιοχής µας. Μετά την κατά δυνατόν, ενηµερωτική έκθεση µας, σας καλούµε Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι: 1. Να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2005 έως 31/12/2005 και την Έκθεση του.σ. 2. Να εγκρίνετε την απαλλαγή των µελών του.σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως επί των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης Να εγκρίνετε τις αµοιβές (αποζηµίωση), τα έξοδα παραστάσεως και κίνησης του.σ. για το 2005 και για την περίοδο από 01/01/2006 έως 31/12/2006 και 9

10 να προεγκρίνετε τις αµοιβές (αποζηµίωση), τα έξοδα κίνησης και παραστάσεων για την περίοδο 01/06/2006 έως 31/05/ Να διορίσετε ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό ορκωτό ελεγκτή για το έτος Να εγκρίνετε την εκλογή των κ. Μιχαήλ Γεωρβασάκη και Σπύρο Πρωτοπαπαδάκη. 6. ιάφορα Πειραιάς 24 Φεβρουαρίου 2006 Το.Σ. της Λ.Α.Ν.Ε. Ο Πρόεδρος και /νων Σύµβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ 10

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.)

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ( Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ) Άγιος Νικόλαος Κρήτης : Κ. Σφακιανάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο. Ανοίγουµε λεωφόρους στη θάλασσα

Ετήσιο Δελτίο. Ανοίγουµε λεωφόρους στη θάλασσα 2006 Ετήσιο Δελτίο Ανοίγουµε λεωφόρους στη θάλασσα ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29-6 - 2007 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009... 4

ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 15 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 3

1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 3 Συµϖλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 ης IOYNIOY 2006

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 ης IOYNIOY 2006 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2008 Βάσει του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 19 Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006 (1/1 31/12/2006) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.E.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.E. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.E. Α.Φ.Μ. 094051245, Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5, ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων βάσει της από 20.12.2007 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. 073899958000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. 073899958000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. 073899958000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007 HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 4 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣHΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία. ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ. Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία. ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ. Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής: ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,2013 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2008 (1/1 31/12/2008) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 5.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λ. Συγγρού 209 211, Ν. Σµύρνη 171 21 www.erbbrokers.gr, Τηλ. 210 9303850 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26892/01ΝΤ/Β/92/160(08)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556 / 2007 Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 77083027000 ( πρώην Αριθµός Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε» και µε έδρα την Αθήνα. Στην Αθήνα σήµερα στις 28 Μαρτίου 2006, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα