Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ INVERTER Ο ΗΓΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ INVERTER Ο ΗΓΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 7 ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας Αγρινίου Άρτα Τηλ. : Fax: Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ INVERTER Ο ΗΓΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΚ ΟΣΗ : 01 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 18 / 06 / 2014 ΕΓΚΡΙΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Κανένα µέρος αυτής της έκδοσης δεν µπορεί να αναπαραχθεί ή να µεταφραστεί, έστω και εν µέρει, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια από την UPlift Hydraulic Group. Πνευµατική ιδιοκτησία UPlift Hydraulic Group 2014

2 2 ΜΕΡΟΣ Α Ο ΗΓΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Παίρνοντας υπόψη ότι η τοποθέτηση όλων των υλικών που απαρτίζουν τον ανελκυστήρα (πόρτες, οδηγοί σασί, πίνακας control µε τα συναφή του εξαρτήµατα, υδραυλικό σύστηµα : αντλία, πιστόνι, καµπίνα θάλαµος και όλα τα συναφή εξαρτήµατα) έχει γίνει σύµφωνα µε τις υποδείξεις των κατασκευαστών, ξεκινήστε τη διαδικασία αρχικής λειτουργίας ρύθµισης : 1. Σωστή εξαέρωση του υδραυλικού κυκλώµατος, ακολουθήστε την οδηγία εξαέρωσης. 2. οκιµαστική διαδροµή ανόδου / καθόδου µε ταχύτητα service, ώστε να διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση των υλικών πραγµατοποιήθηκε σωστά. 3. Έλεγχος ασφαλιστικών κυκλωµάτων, εφόσον διαπιστωθεί η σωστή τοποθέτηση υλικών ελέγχουµε επαφές εσωτερικών πορτών, επαφές εξωτερικών πορτών, κύκλωµα stop, υπερτέρµατα διαδροµών, κουτί επιτήρησης άνωθεν θαλάµου (revision). Με διακοπή οποιουδήποτε ασφαλιστικού κυκλώµατος πρέπει ο ανελκυστήρας να απενεργοποιείται πλήρως και να ενεργοποιείται ξανά µόνο µετά την αποκατάσταση του κυκλώµατος. 4. Λειτουργία υπερτερµάτων, λαµβάνουµε υπόψη ότι τα υπερτέρµατα πρέπει να ενεργοποιούνται από το έµβολο και όχι από την καµπίνα και κατ ανώτερο τα 10 cm. 5. Έλεγχος σωστής τοποθέτησης αισθητήρων στάσεως, εναλλαγής (µέτρησης), ισοστάθµισης (επαναφοράς), τερµάτων ανόδου / καθόδου : 5.1. Μήκη µαγνητών στάσεως : 5 cm Μήκη µαγνητών εναλλαγής (µέτρησης) : 10 cm Μήκη µαγνητών αισθητήρων τέρµατος ανόδου και τέρµατος καθόδου :10 cm Απόσταση µαγνητικών (πουράκια) ισοστάθµισης : cm 5.2. Τοποθέτηση µαγνητών : ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι οι µαγνήτες πρέπει να είναι τοποθετηµένοι στα άκρα των οδηγών και όχι στο κέντρο τους. Με ταχύτητα service σε απόλυτη ευθυγράµµιση το πάτωµα του θαλάµου και τον όροφο, στο σηµείο αυτό τοποθετούµε τον αισθητήρα στον µαγνήτη στάσεως (5 cm) ακριβώς στο µέσον (2,5 cm πάνω και 2,5 cm κάτω), κάνουµε την ίδια ενέργεια σε κάθε όροφο Τοποθέτηση µαγνητών και αισθητήρων εναλλαγής (µέτρησης) : η εναλλαγή (µέτρηση) πρέπει να ακολουθεί τις αποστάσεις του παρακάτω πίνακα : Ταχύτητα RGK ιακοπή της ενεργειακής τροφοδότησης Καµπίνας Απόσταση Ανόδου Απόσταση Καθόδου 0,40 m/s 0,55 m 0,65 m 0,60 m/s 0,75 m 0,85 m 0,80 m/s 0,95 m 1,05 m

3 3 Αφού ολοκληρωθεί η σωστή τοποθέτηση των παραπάνω, η απόσταση αισθητήρα από µαγνήτη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 cm Οι αισθητήρες και οι µαγνήτες των τερµάτων ανόδου και τερµάτων καθόδου πρέπει να ενεργοποιούνται αφού έχουν ενεργοποιηθεί οι αισθητήρες εναλλαγής (µέτρησης) µε απόσταση όχι µεγαλύτερη από 5 cm µεταξύ τους. 6. Ρύθµιση υπερρεύµατος (παράµετρος inverter 40-00) : Πραγµατοποιείστε µια διαδροµή µε κενό θάλαµο και normal ταχύτητα και παρατηρήστε στην οθόνη του inverter την παράµετρο σε Amp, αυξήστε την παράµετρο κατά 5% από την αναγραφόµενη τιµή. 7. Λειτουργία µικρής ταχύτητας : Πραγµατοποιείστε µια ανοδική και µια καθοδική πορεία µε normal ταχύτητα σε όλους τους ορόφους ώστε να διαπιστώσετε ότι τόσο σε ανοδική όσο και σε καθοδική πορεία σε όλους τους ορόφους η µικρή ταχύτητα λειτουργεί για τουλάχιστον 10 cm. 8. Ακριβές τελικό σταµάτηµα στον όροφο : Θεωρώντας δεδοµένη τη σωστή τοποθέτηση των αισθητήρων σύµφωνα µε την παράγραφο 5, πραγµατοποιείστε µια ανοδική και µια καθοδική διαδροµή ανά όροφο και ελέγξτε για τυχόν αποκλίσεις (µη ευθυγράµµιση) από τον όροφο. Κάντε την εξής ρύθµιση : ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INVERTER ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΟ ΩΝ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΟ ΟΥ (για ρύθµιση της ανόδου) ή ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΘΟ ΟΥ (για ρύθµιση της καθόδου) Αυξήστε την τιµή που βλέπετε κατά 0,10 * *αύξηση 0,10 αντιστοιχεί σε 4-5 mm επιπλέον διαδροµή ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην κάνετε µεγάλη αύξηση αλλά σταδιακή και ελεγχόµενη. Μετά από κάθε αλλαγή ρύθµισης στον inverter πατήστε Enter. 9. Έλεγχος δοκιµή βαλβίδας θραύσης : 9.1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα όργανα και εξαρτήµατα λειτουργούν τέλεια Φορτώστε την καµπίνα µε το ονοµαστικό φορτίο και αναβάστε την στον υψηλότερο όροφο Ξεβιδώστε τη βίδα υπερτάχυνσης 4-5 στροφές (βλέπε παρακάτω σχήµα) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INVERTER ΕΛΕΓΧΟΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ : αλλάξτε την τιµή από 0 σε 1 και πατήστε Enter Ξεκινήστε µια διαδροµή από τον υψηλότερο όροφο στον χαµηλότερο, η ταχύτητα καµπίνας αυξάνεται έως ότου να ξεπεράσει την ονοµαστική τιµή της Μόλις η ταχύτητα καθόδου αυξηθεί κατά 30%, επενεργεί η βαλβίδα θραύσης και η καµπίνα σταµατά Αν µετά από µερικά µέτρα που ο ανελκυστήρας «τρέχει» µε την υπερτάχυνση, η βαλβίδα θραύσης δεν επενεργήσει, βιδώστε τη βίδα της βαλβίδας θραύσης σταδιακά (1/4 της στροφής σε κάθε στάδιο) και επαναλάβετε τη δοκιµή Όταν η δοκιµή ολοκληρωθεί βιδώστε τη βίδα υπερτάχυνσης µέχρι το σηµείο που ήταν βιδωµένη πριν τη δοκιµή και σφραγίστε τη µε κόκκινη µπογιά.

4 4 ΒΙ Α Νο Α: ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ RGK : ΚΑΘΟ ΙΚΗ ΒΑΛΒΙ Α ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ) ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ RGΑ : ΚΑΘΟ ΙΚΗ ΒΑΛΒΙ Α ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΙ Α ΥΠΕΡΤΑΧΥΝΣΗΣ ΒΙ Α Νο B : ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ EMERGENCY ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑ ΒΙ Α Νο C : ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑΣ 10. Ρύθµιση µέγιστης πίεσης (by-pass) : Η µέγιστη πίεση που µετρά το πιεσόµετρο πρέπει να ρυθµίζεται στο 40% της µέγιστης στατικής πίεσης µε πλήρες φορτίο, η ρύθµιση γίνεται ως εξής : Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη παροχής λαδιού, ενεργοποιείστε τον ανελκυστήρα σε ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια της ανόδου βιδώνοντας τη βίδα Νο Α αυξάνεται η πίεση ενώ ξεβιδώνοντας η πίεση µειώνεται. 11. Ρύθµιση πίεσης emergency (η ρύθµιση αυτή αφορά σε εγκαταστάσεις 2:1 έµµεσης ενέργειας) : Ελέγξτε όταν η καµπίνα είναι µπλοκαρισµένη στο σύστηµα αρπάγης ή ακουµπισµένη πάνω στα αµορτισέρ, ενεργοποιώντας το κόκκινο κουµπί emergency, ο κύλινδρος δεν πρέπει να κατεβαίνει ώστε να χαλαρώσουν τα συρµατόσχοινα Αν παρατηρήσετε ότι ο κύλινδρος κατεβαίνει, σφίξτε τη βίδα Νο Β µέχρι να σταµατήσει το κατέβασµα Τελειώνοντας τη ρύθµιση και µε τα φορτία πάνω, ελέγξτε ότι µε το πάτηµα του κουµπιού emergency η καµπίνα κατεβαίνει. 12. Έλεγχος και ρύθµιση χειραντλίας : Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη παροχής λαδιού, ενεργοποιείστε τη χειραντλία και κοιτώντας το πιεσόµετρο παρατηρήστε την πίεση να αυξάνει, η πίεση πρέπει να δείξει το πολύ 2,3 φορές της στατικής πίεσης µε πλήρες φορτίο Η ρύθµιση γίνεται από τη βίδα Νο C, βιδώνοντας αυξάνεται η πίεση ενώ ξεβιδώνοντας η πίεση µειώνεται.

5 5 13. Ρύθµιση πρεσόστατου υψηλής πίεσης : Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη παροχής λαδιού, ενεργοποιήστε τη χειραντλία ώστε η πίεση να ξεπεράσει το 40% της µέγιστης στατικής πίεσης µε πλήρες φορτίο Συνδέστε έναν δοκιµαστή στις επαφές του πρεσόστατου Επενεργήστε στη βίδα ρύθµισης του πρεσόστατου µέχρι να γυρίσει η επαφή. Βίδα ρύθµισης Με τρεις επαφές Βίδα ρύθµισης Με δύο επαφές

6 6 ΜΕΡΟΣ Β ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 1. Ο ανελκυστήρας δεν ανεβαίνει ούτε µε τη µεγάλη, ούτε µε τη µικρή ταχύτητα : 1.1. Ελέγξτε τη ρύθµιση της βίδας Νο Α : Κλείστε την παροχή λαδιού, πατήστε το κόκκινο κουµπί emergency ώστε να µηδενιστεί η στατική πίεση, ενεργοποιήστε το moter, η πίεση που θα δείξει το πιεσόµετρο πρέπει να είναι 40% επιπλέον της στατικής πίεσης µε πλήρες φορτίο. Εάν η πίεση είναι πολύ χαµηλή αυξήστε τη, βιδώνοντας τη βίδα Νο Α, ώσπου να φτάσει στο επιθυµητό επίπεδο. Εάν η πίεση δεν αυξάνεται ελέγξτε τα ακόλουθα : 1.1. α) Ελέγξτε το γκρουπ κινητήρα-αντλίας, πιστοποιώντας ότι ο κινητήρας περιστρέφεται κατά τη σωστή φορά (φορά δεικτών ρολογιού) β) Ελέγξτε ότι ο σωλήνας σύνδεσης αντλίας βαλβίδων και αποθορυβοποιητή δεν είναι ξεβιδωµένος ή σπασµένος. 2. Ο ανελκυστήρας ανεβαίνει αργά και η δυναµική του πίεση είναι πολύ υψηλότερη από τη στατική : 2.1. Βεβαιωθείτε ότι η καµπίνα κινείται ελεύθερα χωρίς να πιέζει τους οδηγούς Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί είναι παράλληλοι και η απόστασή του είναι ίδια καθ όλο το µήκος τους Βεβαιωθείτε ότι το πιστόνι και ο κύλινδρος σε θέση τελείως βγαλµένος έξω, είναι παράλληλα προς τους οδηγούς. 3. Ο ανελκυστήρας δονείται ή αναπηδά κατά τη διάρκεια ανόδου ή καθόδου µε τη µικρή ταχύτητα : 3.1. Βεβαιωθείτε ότι η καµπίνα κινείται στους οδηγούς σωστά Ελέγξτε ότι το πιστόνι είναι τελείως κάθετο και παράλληλο προς τους οδηγούς Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει αέρας στο πιστόνι και στο υδραυλικό κύκλωµα Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν τριβές στα «παπουτσάκια» στο σασί θαλάµου και στα «παπουτσάκια» στην τροχαλία εµβόλου Κατά την κάθοδο, ελέγξτε ότι η πίεση διατηρείται πάνω από 9 Atm (bar), εάν χρειαστεί φορτώστε έρµα (µεγάλη διαφορά µεταξύ στατικής και δυναµικής πίεσης, πάνω από 5 6 Atm, υποδηλώνει υπερβολικές τριβές στην εγκατάσταση) Αφού βεβαιωθείτε ότι όλα τα παραπάνω είναι εντάξει, µόνο τότε επεµβαίνετε στον inverter ως εξής : ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INVERTER ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟ ΟΥ (για ρύθµιση ανόδου) ή ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΟ ΟΥ (για ρύθµιση καθόδου) αυξήστε µόνο κατά 0,10 Hz. 4. Κατά την άνοδο, ο ανελκυστήρας κάνει απότοµο και «ξερό» τελικό σταµάτηµα : Επεµβαίνετε µε προσοχή στην παράµετρο ανόδου του inverter και κάνετε µια πολύ µικρή αύξηση 0,10 sec. Το πρόβληµα αυτό ενδέχεται να παρουσιαστεί λόγω µεταβολής των κιλών του θαλάµου η οποία δεν µπορεί εξ αρχής να υπολογιστεί. 5. Παρατηρείται µεγάλη ανάποδη κίνηση κατά το ξεκίνηµα και κατά το σταµάτηµα καθόδου :

7 7 Επεµβαίνετε στον inverter ως εξής : ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΘΟ ΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ (αν το πρόβληµα παρουσιάζεται στο ξεκίνηµα καθόδου) ή ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ (αν το πρόβληµα παρουσιάζεται στο σταµάτηµα καθόδου) κάνετε πολύ µικρή µείωση στην αντίστοιχη παράµετρο, έτσι ώστε η ανάποδη κίνηση και στις δυο περιπτώσεις να µην ξεπερνά τα 5 mm χωρίς φορτίο. Το πρόβληµα αυτό ενδέχεται να παρουσιαστεί λόγω µεταβολής των κιλών του θαλάµου η οποία δεν µπορεί εξ αρχής να υπολογιστεί. 6. Το τελικό σταµάτηµα µετά από ανοδική ή καθοδική πορεία δε γίνεται ακριβώς στο επίπεδο του ορόφου : Πριν κάνετε οποιαδήποτε επέµβαση ανατρέξτε στις «Οδηγίες αρχικής λειτουργίας ρύθµισης», µέρος Α του παρόντος εγχειριδίου, στο κεφάλαιο 5 και βεβαιωθείτε ότι έχουν ακολουθηθεί επακριβώς οι οδηγίες τοποθέτησης αισθητήρων και µαγνητών. Εφόσον είστε βέβαιοι για τα παραπάνω, µόνο τότε επεµβαίνετε στον inverter ως εξής : ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΟ ΩΝ ΑΝΟ ΟΣ (αν το πρόβληµα παρουσιάζεται µετά από ανοδική πορεία) ή ΚΑΘΟ ΟΣ (αν το πρόβληµα παρουσιάζεται µετά από καθοδική πορεία) αυξήστε ή µειώστε ανάλογα µε την απόκλιση από τον όροφο. ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι αυξοµειώσεις αυτών των παραµέτρων πρέπει να γίνονται µε πολύ µικρά βήµατα ώσπου να επιτευχθεί το ακριβές τελικό σταµάτηµα, δηλαδή µόλις 0,10 σε κάθε αυξοµείωση. 7. Ο ανελκυστήρας δεν κινείται καθόλου µε τη µικρή ταχύτητα είτε σε ανοδική είτε σε καθοδική πορεία (ή διανύει ελάχιστη απόσταση µε τη µικρή ταχύτητα) : Ο ανελκυστήρας πρέπει να κινείται µε τη µικρή ταχύτητα τουλάχιστον κατά cm. Ανατρέξτε στις «Οδηγίες αρχικής λειτουργίας ρύθµισης», µέρος Α του παρόντος εγχειριδίου, στο κεφάλαιο 5 και βεβαιωθείτε ότι έχουν ακολουθηθεί επακριβώς οι οδηγίες τοποθέτησης αισθητήρων και µαγνητών εναλλαγής (µέτρησης). Παρακαλούµε να ακολουθείτε πιστά όλες τις οδηγίες συντήρησης των συστηµάτων και υποσυστηµάτων που προµηθεύεστε από την UPLIFT Hydraulic Group (βλέπε ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER της UPLIFT Hydraulic Group).

8 8 ΜΕΡΟΣ Γ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ. ΟΨΗ ΤΟΜΗ Ο αισθητήρας στάσεως πρέπει να είναι στο κέντρο του µαγνήτη στάσεως όταν ο θάλαµος είναι ακριβώς σταµατηµένος στην στάθµη του ορόφου

9 9 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο ΗΓΟΥΣ Σωστή τοποθέτηση µαγνητών Λάθος τοποθέτηση µαγνητών

10 10 Αισθητήρας Στάσεως Σύµφωνα µε τον πίνακα της παραγράφου 5.3 σελίδα 2 του εγχειριδίου οδηγίες αρχικής λειτουργίας και ρύθµισης η απόσταση αυτή µεταβάλλεται ανάλογα µε την ταχύτητα του ανελκυστήρα από 0,55 m έως 0,95 m για την Άνοδο καθώς επίσης και από 0,65 m έως 1,05 m για την Κάθοδο. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΛΕΓΧΤΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.

11 11 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ. ( ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ INVERTER ) ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΜΠΕΡ Αφού διαβάσουµε τα αµπέρ (Amber) λειτουργίας µε κενό θάλαµο χωρίς φορτίο ( ΜΟΝΟ Βάρος Σασί + Βάρος Θαλάµου ) σηµειώνουµε τα µέγιστα αµπέρ λειτουργίας που αναγράφονται στην οθόνη. Στην συνέχεια επεµβαίνουµε στις παραµέτρους του inverter στην οθόνη, πηγαίνουµε στην παράµετρο µε την ένδειξη υπέρ ρεύµα και στην ένδειξη αναγράφουµε το νούµερο που διαβάσαµε στην ένδειξη της οθόνης µε µια προσαύξηση 5%. Στο τέλος πατάµε enter για αποθήκευση. ΑΥΤΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ.

12 12 Έλεγχος Ρυθµίσεις θερµοκρασίας λαδιού. Πριν κοιτάξουµε οτιδήποτε άλλο ελέγχουµε τα κάτωθι : α) Ο αισθητήρας θερµοκρασίας λαδιού είναι τοποθετηµένος µέσα στην δεξαµενή και σκεπασµένος µε το λάδι. β) Οι συνδέσεις του αισθητήρα από την µηχανή προς τον πίνακα πρέπει να έχουν γίνει σωστά. ΕΝ ΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ 1 : Φωτογραφία οθόνης Inverter γ) Κοιτώντας την θερµοκρασία λαδιού στην οθόνη του inverter όπως βλέπετε στην φωτογραφία ΣΧΕ ΙΟ 1 έχουµε τα ακόλουθα: Εάν βλέπετε όλες τις ενδείξεις µηδενικές σηµαίνει ότι κάποιο καλώδιο από τον πίνακα προς την µηχανή δεν έχει συνδεθεί. Εάν βλέπετε την ένδειξη 100 αλλάξτε την πολικότητα των δυο καλωδίων. δ) Επαληθεύουµε τα πιο πάνω κοιτώντας την θερµοκρασία να δείχνει το πραγµατικό µέγεθός της. Ρυθµίσεις Θερµοκρασίας ΑΥΤΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΙΝΟΥΜΕ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ. Οι ρυθµίσεις θερµοκρασίας λαδιού αποτυπώνονται στο εγχειρίδιο χρήστη υδραυλικού ανελκυστήρα της UPlift στην σελίδα 30. Όλες οι ρυθµίσεις έχουν γίνει από το εργοστάσιο, εσείς µπορείτε να επέµβετε όταν ζητάτε κάτι διαφορετικό. Για να µπούµε µέσα στις παραµέτρους θερµοκρασίας λαδιού πατάµε το πλήκτρο F4 µέχρι στην οθόνη να εµφανιστεί η ένδειξη θερµοκρασίας λαδιού. Μόλις δούµε το µενού

13 13 θερµοκρασίας λαδιού πιέζουµε το πλήκτρο F2 για να εισέλθουµε στο µενού θερµοκρασίας λαδιού. Οποιαδήποτε αλλαγή ρύθµισης γίνεται για να την αποθηκεύσει το πρόγραµµα πρέπει να πιέζουµε enter. Για έξοδο από το µενού πιέζουµε επανειληµµένα το πλήκτρο F1. Στην οθόνη εµφανίζεται η θερµοκρασία λαδιού. Η ένδειξη υποδηλώνει 40 0 C Η ένδειξη υποδηλώνει 30 0 C και Η ένδειξη υποδηλώνει 5 0 C Πιέζοντας το πλήκτρο F4 πηγαίνουµε στις διορθώσεις. Η διόρθωση για πάνω από 40 0 C είναι η παράµετρος 30-04, η διόρθωση για πάνω από 30 0 C είναι η παράµετρος και η διόρθωση για κάτω από 5 0 C είναι η παράµετρος Οι ρυθµίσεις αυτές πρέπει να γίνονται µε πολύ µικρά βήµατα αλλάζοντας µόνο τις παραµέτρους 30-04, και ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΡΙΑ Ή ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER Σελίδα 1 από 39 7 ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας Αγρινίου 47040 Άρτα Τηλ.: 26810 70988, 66120 & 66018 Fax: 26810 65935 www.uplift.gr e-mail: info@uplift.gr ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER ΕΚ ΟΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

DIOMEDES V3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

DIOMEDES V3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DIOMEDES V3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Copyright Το παρόν κείµενο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, ηλεκτρονικά ή µηχανικά, καθ ολοκληρίαν ή µερικώς, χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις)

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟ ΓΙΑΣ Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ 2 ΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΠΕΛΛΕΤ. ΑΝ ΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (MRL) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr.- Ing. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i G5 - SERIES Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πλεονεκτήµατα των Ρυθµιστών

Διαβάστε περισσότερα

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001 Honda ANF125 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:24 3GKZFB00_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η µοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 K:\A5841\cons\tefhi\ΤΠ Ανελκυστήρα.doc 1 5841/5185/Β10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Είδος ανελκυστήρα Είδος κτιρίου Τρόπος ανάρτησης Ονοµαστικό φορτίο Ονοµαστική

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα : 1. ΓΕΝΙΚΑ...5 1.1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 1.2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...5 1.3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ...6 1.4 ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ..6 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...4 2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...4 2.2 ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ...4

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...4 2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...4 2.2 ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.2 ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...2 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1.4 ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 1.5 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ...3 1.6 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector Oδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Οδηγίες Ασφαλείας 4 1. Γενικά 7 2. Εγκατάσταση MICROMASTER Vector 13 3. Εγκατάσταση MIDIMASTER Vector 26 4. Έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Φοιτήτριας του

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STEYR MOTORS MARINE 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ P/N Z001022/7 9η έκδοση Ιανουάριος 2009 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 1. Κινητήριος Μηχανισμός O κινητήριος μηχανισμός τοποθετείται εντός του φρέατος στο άνω μέρος στην δεξιά ή αριστερή πλευρά του, είναι ισχυρότατης κατασκευής αθόρυβης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO Extra Line kw: 24 -QUEBEC-TORONTO-MONTREAL-OTTAWA kw: 33 DETROIT-BOSTON-MIAMI-ATLANTA EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO 1 Αξιότιµη Κυρία/Αξιότιµε Κύριε Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν Edilkamin.

Διαβάστε περισσότερα