Z88 Το Συµπαγές Πρόγραµµα Πεπερασµένων Στοιχείων Έκδοση 11.0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Z88 Το Συµπαγές Πρόγραµµα Πεπερασµένων Στοιχείων Έκδοση 11.0"

Transcript

1 Z88 Το Συµπαγές Πρόγραµµα Πεπερασµένων Στοιχείων Έκδοση 11.0 Z88 Το αρθρωτό, συµπαγές και γρήγορο Πρόγραµµα Πεπερασµένων Στοιχείων γραµµένο σε ANSI-C Για όλους τους υπολογιστές Windows και UNIX. Τόσο οι έκδηση UNIX όσο και εκείνη για Windows είναι ελεύθερα διαθέσιµες και προστατεύονται από τη σύµβαση ελεύθερου λογισµικού GNU General Public License Συνετάχθη και διορθώθηκε από τον Professor Dr. Frank Rieg Lehrstuhl Konstruktionslehre und CAD (Chair for Engineering Design and CAD) University of Bayreuth, Germany All rights reserved by the editor Version 11.0 May 2004

2 Μετάφραση του εγχειριδίου χρήσεως για το πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων Z88. Το πρόγραµµα είναι διαθέσιµο δωρεάν µέσω της ιστοσελίδας Η παρούσα µετάφραση χρησιµοποιείται κατά την διδασκαλία των µαθηµάτων Υπολογιστική Μηχανική στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες ο χρήστης παραπέµπεται στο πρωτότυπο αγγλικό κείµενο, καθώς και στην µονογραφία Frank Rieg, Reinhard Hackenschmidt: Finite Elemente Analyse fuer Ingenieure, Carl Hanser Verlag, Muenchen, Wien, Επιµέλεια µετάφρασης Γεώργιος Ε. Σταυρουλάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Υφηγητής, ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός Γεώργιος Μαρκοµανώλης Πτυχιούχος Μαθηµατικός Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Φεβρουάριος 2005 Η µετάφραση αυτή δεν έχει ακόµα ελεγχθεί σε όλες τις λεπτοµέρειες, δεν έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά τα παραδείγµατα των τελευταίων σελίδων, ενώ περιέχει αρκετά από τα αντίγραφα οθονών του προγράµµατος από το αγγλικό πρωτότυπο. ιατίθεται σε αυτή τη µορφή µόνον για τις διδακτικές ανάγκες του ακαδηµαϊκού έτους Η ελληνική µετάφραση του προγράµµατος έγινε από τον κ. Γ. Μαρκοµανώλη µε την συνεργασία του κ. Σταυρουλάκη και τρέχει χωρίς πρόβληµα σε περιβάλλον Windows XP. Τα κείµενα της βοήθειας του προγράµµατος δεν έχουν ακόµη µεταφρασθεί. Θερµή παράκληση να αναφέρετε τυχόν σφάλµατα ή αβλεψίες που ανακαλύπτετε, στην ιστοσελίδα Επισηµαίνεται ότι για παλαιότερα εκτελέσιµα του προγράµµατος, είτε για εκτελέσιµα σε άλλες εκδόσεις των Windows καθώς επίσης και για το πρόγραµµα σε περιβάλλον Unix/Linux όλες οι εντολές και τα κυλιόµενα παράθυρα του προγράµµατος εµφανίζονται στα Αγγλικά ή Γερµανικά, ανάλογα µε την γλώσσα που έχει επιλεγεί.

3 ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ Z88! Το πρόγραµµα Z88 για τα λειτουργικά συστήµατα UNIX/Linux και διατίθεται ελεύθερα και µε ανοιχτό κώδικα και καλύπτεται από την άδεια κυκλοφορίας GNU General Public Licens.. Στα πλεονεκτήµατα του προγράµµατος Ζ88 συµπεριλαµβάνεται το γεγονός ότι συντάχθηκε από την αρχή για µικρουπολογιστή και σήµερα τρέχει τόσο σε LINUX όσο και σε Windows (από την έκδοση Windows95), είναι εύκολο στην εγκατάσταση και χρήση και λειτουργεί µε βάση αρχεία που µπορεί κάποιος να δεί και να επεξεργασθεί. Η σηµερινή έκδοση είναι η 11.0 και έχει µερικά σηµαντικά επιπλέον στοιχεία σε σχέση µε την έκδοση 10.0 που είναι περισσότερο διαδεδοµένη και περιγράφεται στο βιβλίο του συγγραφέα. Συνοπτικά αναφέρονται οι δυνατότητες εισαγωγής στοιχείων τύπου COSMOS και NASTRAN καθώς και η δυνατότητα λειτουργίας σε δύο γλώσσες, αγγλική και γερµανική, (µε την χρήση του ENGLISH ή GERMAN, αντίστοιχα, στο αρχείο Z88.DYN). Ο συγγραφέας του προγράµµατος παραπέµπει στα ακόλουθα συγγράµµατα, για την θεωρητική υποστήριξη: Zienkiewicz, O.C.; Taylor, R.L.: The Finite Element Method, Volumes 1-3, 5th edition, Butterworth- Heinemann and John Wiley & Sons, 2000 Bathe,K.J.: Finite Elemente Procedures. Prentice Hall, 1995 Schwarz, H.R.: Methode der finiten Elemente. Teubner publishing house, 3rd edition, Stuttgart 1991 (in German language) Rieg,F.; Hackenschmidt, R.: Finite Elemente Analyse für Ingenieure. Hanser- Verlag, München Wien 2003, 2nd edition (in German language) Οι τεχνικές λεπτοµέρειες για την κατασκευή προγραµµάτων αυτής της µορφής περιγράφονται στο ακόλουθο σύγγραµµα: Rieg,F.; Hackenschmidt, R.: Softwaretechnik für Ingenieure. Hanser- Verlag, München Wien 2001 (in German language) Σε περίπτωση που προστεθούν δυνατότητες στο πρόγραµµα Z88 ο συγγραφέας του παρακαλεί να του γνωστοποιηθούν. Η µετάφραση του προγράµµατος Z88 σε περιβάλλον UNIX είναι δυνατή µε κάθε µεταφραστή της γλώσσας C η οποία περιέχει την βιβλιοθήκη Motif έχουν δοκιµασθεί οι GNU gcc και οι µεταφραστές της C της SGI και HP. Για την µετάφραση του προγράµµατος Z88 σε περιβάλλον Windows κάθε είδος µεταφραστή της C ή C++ είναι δυνατή έχει δοκιµασθεί ο ελεύθερα διαθέσιµος LCC καθώς και οι µεταγραστές C/C++ της Microsoft, Borland και Watcom. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εφόσον το πρόγραµµα Z88 ακολουθεί τις διαδικασίες ελεύθερα διαθέσιµου κώδικα GNU General Public License θα πρέπει κάθε µεταβολή του να γίνεται διαθέσιµη σε ανοικτό κώδικα- αυτό είναι ζήτηµα τιµής. Υποστηρίξετε την ιδέα του ελεύθερου λογισµικού σύµφωνα µε τις οδηγίες της GNU-GPL! Η διεύθυνση του συγγραφέα του προγράµµατος είναι

4 Professor Dr. Frank Rieg Bayreuth, May 2004 Lehrstuhl Konstruktionslehre und CAD (Chair for Engineering Design and CAD) University of Bayreuth, Germany Η µάσκα εντολών του προγράµµατος Ζ88 σε περιβάλλον Windows. Η µάσκα εντολών του προγράµµατος Ζ88 σε περιβάλλον LINUX και UNIX. Στο αγγλικό πρωτότυπο µπορείτε να βρείτε τις οδηγίες της άδειας ανοικτού λογισµικού GNU Library General Public License οι οποίες συνοδεύουν το πρόγραµµα.

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ Z88! 3 1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Z ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ.ΠΕ.Σ. Z Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Z88 : WINDOWS XP/ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Z88 : UNIX ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ Z ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Z Ο ΕΠΙΛΥΤΗΣ CHOLESKY Z88F Ο ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΥΤΗΣ Z88I1/Z88I Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΤΑΣΕΩΝ Z88D Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ Z88E Ο ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΙΚΤΥΩΝ Z88N ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Z88P Ο ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ CAD Z88X Ο ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ COSMOS Z88G ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ CUTHILL- McKEE Z88H Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Z88V ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ OPENGL Z88O 87 3 ΙΟΡΘΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Z88I1.TXT ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΙΚΤΥΩΝ Z88NI.TXT ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Z88I2.TXT ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Z88I3.TXT ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Z88I4.TXT ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟ ΕΠΙΛΥΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΑΕ ΡΟ ΝΟ. 1 ΜΕ ΟΚΟΣ NO.2 ΜΕ 2 ΚΟΜΒΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΠΙΠΕ ΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ NO.3 ΜΕ 6 ΚΟΜΒΟΥΣ ΙΚΤΥΩΜΑ NO.4 ΣΤΟ ΧΩΡΟ CAM ΣΤΟΙΧΕΙΟ NO.5 ΜΕ 2 ΚΟΜΒΟΥΣ TORUS NO.6 ΜΕ 3 ΚΟΜΒΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΙΠΕ ΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ NO.7 ΜΕ 8 ΚΟΜΒΟΥΣ TORUS NO.8 ΜΕ 8 ΚΟΜΒΟΥΣ ΙΚΤΥΩΜΑ NO.9 ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΞΑΕ ΡΟ NO.10 ΜΕ 20 ΚΟΜΒΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΙΠΕ ΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ NO.11 ΜΕ 12 ΚΟΜΒΟΥΣ TORUS NO.12 ΜΕ 12 ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΚΟΣ NO.13 ΜΕ 2 ΚΟΜΒΟΥΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΙΣΟΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΙΠΕ ΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ NO.14 ΜΕ 6 ΚΟΜΒΟΥΣ TORUS NO.15 ΜΕ 6 ΚΟΜΒΟΥΣ 138

6 4.16 ΤΕΤΡΑΕ ΡΟ NO.16 ΜΕ 10 ΚΟΜΒΟΥΣ ΤΕΤΡΑΕ ΡΟ NO.17 ΜΕ 4 ΚΟΜΒΟΥΣ ΠΛΑΚΑ NO.18 ΜΕ 6 ΚΟΜΒΟΥΣ ΠΛΑΚΑ NO.19 ΜΕ 16 ΚΟΜΒΟΥΣ ΠΛΑΚΑ NO.20 ΜΕ 8 ΚΟΜΒΟΥΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΟΨΗ FORK WRENCH WITH PLANE STRESS ELE. NO CRANE TRUSS WITH TRUSSES NO TRANSMISSION CAM WITH CAM ELEMENTS NO BEAM in PLANE WITH BEAMS NO PLATE SEGMENT WITH HEXAHEDRONS NO PIPE UNDER INTERNAL PRESSURE, PLAIN STRESS ELE. NO PIPE UNDER INTERNAL PRESSURE, TORUS NO CRANKSHAFT, TETRAHEDRONS NO RECTANGULAR PLATE, PLATES NO

7 1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Z ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ.ΠΕ.Σ. Z88 Η φιλοσοφία του προγράµµατος Z88: + Γρήγορο και συµπαγές, συντάχθηκε κατευθείαν για τον προσωπικό υπολογιστή, σε αντίθεση µε προγράµµατα µεγάλων υπολογιστών που προσαρµόσθηκαν για µικρουπολογιστή. + Ευέλικτο και διαφανές, καθοδηγείται από αρχεία δεδοµένων. + "Small is beautifull" κοµµατιαστό σύστηµα σε αντίθεση µε µονολιθικά τέρατα. + καθαρόαιµο πρόγραµµα UNIX και Windows, καµία προσοµοίωση + Χρήση ιδίων πυρήνων υπολογισµού στις εκδόσεις UNIX και Windows + πλήρης ανταλλαγή δεδοµένων µε προγράµµατα CAD µέσω αρχείων DXF + εισαγωγή δεδοµένων από το πρόγραµµα Pro/ENGINEER + Βοήθεια σε Windows και UNIX + Χωρίς κωδικούς, προστασία αντιγραφής και κόστος. + Απλούστατη εγκατάσταση, χωρίς υποφακέλους και αλλαγή δεδοµένων του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

8 + Σε περιβάλλον UNIX: δυνατότητα αυτόµατου ελέγχου και επαναλαµβανόµενων τρεξιµάτων cumulative runs Σηµειώσεις: Να συγκρίνετε πάντα χωρίς εξαίρεση τις επιλύσεις µε την ΜΕ.ΠΕ.Σ. µε αναλυτικούς υπολογισµούς (ακόµα και χονδροειδείς), αποτελέσµατα πειραµάτων, υποθέσεις plausibility considerations και άλλους ελέγχους! Λάβετε υπόψη σας ότι τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο πρόγραµµα Z88 (όπως και σε άλλα προγράµµατα ΜΕ.ΠΕ.Σ.) µπορεί να διαφέρουν από εκείνα που χρησιµοποιούνται στην µηχανική ή την τεχνική µηχανική. Το Z88 είναι ένα σύνθετο πρόγραµµα. εν είναι προβλέψιµη η αλληλεπίδραση που έχει µε άλλα προγράµµατα του υπολογιστή σας και δεν είναι διαθέσιµη βοήθεια πάνω σε αυτά τα προβλήµατα. Συνίσταται να κλείνεται όλα τα προγράµµατα και τα βοηθητικά προγράµµατα στον υπολογιστή σας κατά την εκτέλεσή του.

9 Περίληψη βιβλιοθήκης πεπερασµένων στοιχείων του Z88: (Η ακριβής περιγραφή περιέχεται στο Κεφάλαιο 4.) ι-διάστατα προβλήµατα: Επίπεδη ένταση, πλάκες, δοκοί, δικτυώµατα Τριγωνικό Στοιχείο Επίπεδης Έντασης No. 3 - Τετραγωνικές συναρτήσεις µορφής - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στο κέντρο βάρους καλή - Υπολογιστικό κόστος µέτριο - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας στοιχείου: 12 * 12 Ισοπαραµετρικό Στοιχείο Επίπεδης Έντασης Στοιχείο Υπ. Αριθµ. 7 - Τετραγωνικό ισοπαραµετρικό στοιχείο Serendipity - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στις κορυφές καλή - Υπολογιστικό κόστος υψηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας στοιχείου: 16 * 16

10 ικτύωµα No. 9 - Γραµµική συνάρτηση - Ποιότητα µετακινήσεων ακριβής (νόµος του Hooke ) - Ποιότητα τάσεων ακριβής (νόµος του Hooke) - Υπολογιστικό κόστος ελάχιστο - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας στοιχείου: 4 * 4 Ισοπαραµετρικό Στοιχείο Επίπεδης Έντασης No Κυβικο ισοπαραµετρικό στοιχείο τύπου Serendipity - Ποιότητα µετακινήσεων άριστη - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss άριστη - Ποιότητα τάσεων στις γωνίες κόµβους καλή - Υπολογιστικό κόστος πολύ υψηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 24 * 24

11 οκός No Γραµµική συνάρτηση για τις ελκυστικές τάσεις, κυβική συνάρτηση για τις καµπτικές τάσεις - Ποιότητα µετακινήσεων ακριβής (νόµος του Hooke ) - Ποιότητα των τάσεων ακριβής (νόµος του Hooke) - Υπολογιστικό κόστος χαµηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας : 8 * 8 Ισοπαραµετρικό Στοιχείο Επίπεδης Έντασης No Τετραγωνικό ισοπαραµετρικό στοιχείο Serendipity - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα άκρα κόµβους καλή - Υπολογιστικό κόστος µέτριο - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 12 * 12

12 Ισοπαραµετρικό Στοιχείο Πλάκας No Τετραγωνικό ισοπαραµετρικό στοιχείο Serendipity σύµφωνα µε την θεωρία Reissner- Mindlin - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss καλή - Ποιότητα τάσεων στα άκρα κόµβους αποδεκτή - Υπολογιστικό κόστος µέτριο - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 18 * 18 Ισοπαραµετρικό Στοιχείο Πλάκας No Κυβικό ισοπαραµετρικό στοιχείο τύπου Lagrange σύµφωνα µε την θεωρία Reissner- Mindlin - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα άκρα κόµβους καλή - Υπολογιστικό κόστος υψηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 48 * 48

13 Ισοπαραµετρικό Στοιχείο Πλάκας No Τετραγωνικό ισοπαραµετρικό στοιχείο Serendipity σύµφωνα µε την θεωρία Reissner- Mindlin - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss καλή - Ποιότητα τάσεων στα άκρα κόµβους σχετικά καλή - Υπολογιστικό κόστος µέτριο - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 24 * 24 Αξονοσυµµετρικά προβλήµατα: Torus ίσκος αξονοσυµµετρικού προβλήµατος No. 6 - Γραµµική συνάρτηση - Ποιότητα µετακινήσεων µέτρια - Ποιότητα τάσεων στους κόµβους µη-ακριβής - Υπολογιστικό κόστος χαµηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 6 * 6

14 Torus ίσκος αξονοσυµµετρικού προβλήµατος No. 8 - Τετραγωνικό ισοπαραµετρικό στοιχείο Serendipity - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα άκρα κόµβους - Υπολογιστικό κόστος υψηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 16 * 16 Torus ίσκος αξονοσυµµετρικού προβλήµατος No Κυβικό ισοπαραµετρικό στοιχείο Serendipity - Ποιότητα µετακινήσεων άριστη - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss άριστη - Ποιότητα τάσεων στα άκρα κόµβους άριστη - Υπολογιστικό κόστος πολύ υψηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 24 * 24

15 Torus ίσκος αξονοσυµµετρικού προβλήµατος No Τετραγωνικό ισοπαραµετρικό στοιχείο Serendipity - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss- πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα άκρα κόµβους καλή - Υπολογιστικό κόστος υψηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 12 * 12 Cam Άτρακτος No. 5 - Γραµµική συνάρτηση για στρέψη και εφελκυστική τάση, τρίτου βαθµού συνάρτηση για καµπτικές τάσεις - Ποιότητα µετακινήσεων ακριβής (νόµος του Hooke) - Ποιότητα τάσεων ακριβής (νόµος του Hooke) - Υπολογιστικό κόστος χαµηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 12 * 12

16 Προβλήµατα στον χώρο: ικτύωµα No. 4 - Γραµµική συνάρτηση - Ποιότητα µετακινήσεων ακριβής (νόµος του Hooke) - Ποιότητα των τάσεων ακριβής (νόµος του Hooke ) - Υπολογιστικό κόστος ελάχιστο - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 6 * 6 οκός No. 2 - Γραµµική συνάρτηση για εφελκυστική τάση, cubic συνάρτηση για καµπτική τάση - Ποιότητα µετακινήσεων ακριβής (νόµος του Hooke) - Ποιότητα τάσεων ακριβής (νόµος του Hooke) - Υπολογιστικό κόστος χαµηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 12 * 12

17 Εξάεδρον No. 1 - Γραµµικές συναρτήσεις µορφής - Ποιότητα µετακινήσεων µέτρια - Τάσεις στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss- χρησιµοποιήσιµες - Τάσεις στα άκρα κόµβους µη-ακριβείς - Υπολογιστικό κόστος πολύ υψηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 24 * 24 Εξάεδρον No Τετραγωνικό ισοπαραµετρικό στοιχείο Serendipity - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss- πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα άκρα κόµβους καλή - Υπολογιστικό κόστος πάρα πολύ υψηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 60 * 60

18 Τετράεδρον No Γραµµικές συναρτήσεις µορφής - Ποιότητα µετακινήσεων κακή - Τάσεις στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss µη-ακριβείς - Τάσεις στα άκρα κόµβους µη-ακριβείς - Υπολογιστικό κόστος µέτριο - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 12 * 12 Τετράεδρον No Τετραγωνικό ισοπαραµετρικό στοιχείο Serendipity - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss πολύ καλή - Τάσεις στα άκρα κόµβους καλή - Υπολογιστικό κόστος πολύ υψηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 30 * 30

19 Τα τµήµατα του προγράµµατος Z88: Επισκόπηση: Το Z88 επεξεργάζεται πάντα ό,τι του ζητείται εκείνη τη στιγµή. Συνεπώς το Z88 δεν είναι ένα µεγάλο, µονολιθικό πρόγραµµα, αλλά αποτελείται από χωριστά τµήµατα σύµφωνα µε την φιλοσοφία που επικρατεί στο UNIX "Small Is Beautiful". Τα τµήµατα αυτά φορτώνονται στην κύρια µνήµη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις, εκτελούν την αποστολή τους και απελευθερώνουν ξανά την κύρια µνήµη. Με αυτό τον τρόπο το Ζ88 επιτυγχάνει την µεγάλη ταχύτητα υπολογισµού και συναγωνίζεται άλλα προγράµµατα πεπερασµένων στοιχείων. Η επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων επιτυγχάνεται µέσω αρχείων δεδοµένων, δες Κεφάλαιο 3. Σύντοµη περιγραφή των τµηµάτων: I. Ο επιλύτης Ο επιλύτης (solver) είναι η καρδιά του συστήµατος ανάλυσης µε πεπερασµένα στοιχεία. ιαβάζει τα γενικά δεδοµένα της κατασκευής από το αρχείο Z88I1.TXT και τις συνοριακές συνθήκες Z88I2.TXT. Τα αρχεία εισόδου στο πρόγραµµα Z88 µπορούν να δηµιουργηθούν από τον µετατροπέα CAD µε όνοµα Z88X, τον µετατροπέα COSMOS µε όνοµα Z88G, τον δηµιουργό δικτύου Z88N, µε επεξεργαστή κειµένου ή σελιδογράφο ή µε κάποια µεικτή διαδικασία, π.χ. µε CAD και επεξεργαστή κειµένου. Ο επιλύτης δηµιουργεί προετοιµασµένα δεδοµένα της κατασκευής στο αρχείο Z88O0.TXT και επεξεργασµένες συνοριακές συνθήκες στο αρχείο Z88O1.TXT, υπολογίζει τα µητρώα δυσκαµψίας των στοιχείων, συνθέτει το ολικό µητρώο δυσκαµψίας, αλλάζει κλίµακα στο σύστηµα των εξισώσεων, επιλύει το (πιθανώς τεράστιο) σύστηµα εξισώσεων και αποθηκεύει τις µετακινήσεις στο αρχείο Z88O2.TXT. Συνεπώς ο κύριος προορισµός ενός συστήµατος πεπερασµένων στοιχείων, δηλαδή ο υπολογισµός των µετακινήσεων, έχει επιτευχθεί. Στην συνέχεια, εάν επιθυµείτε, οι τάσεις µπορούν να υπολογισθούν από το υποπρόγραµµα Z88D και/ή οι κοµβικές δυνάµεις από το υποπρόγραµµα Z88E. Το Z88 παρέχει δύο εντελώς διαφορετικούς επιλύτες: Z88F: Πρόκειται για έναν ευθύ επιλύτη µε τεχνική αποθηκεύσεως τύπου κορυφογραµµής (skyline) και επιλύτη µε την µέθοδο Cholesky. Αυτός είναι ο τυπικός επιλύτης του προγράµµατος Z88, εύκολος στην χρήση και πολύ ταχύς για µικρές και µέτριες κατασκευές. Εποµένως, όπως κάθε άλλος ευθύς επιλύτης, ο Z88Fαντιδρά άσχηµα σε ακατάλληλα αριθµηµένους κόµβους, αλλά µπορείτε να βελτιώσετε την κατάσταση µε το πρόγραµµα αναδιάταξης της αρίθµησης µε σκοπό την µείωση του µεγέθους σύµφωνε µε τον αλγόριθµο Cuthill- McKee το οποίον έχει υλοποιηθεί στο υποπρόγραµµα Z88H. Το Z88F είναι η επιλογή σας για µικρές και µέτριες κατασκευές µε έως και 20, ,000 βαθµούς ελευθερίας. Z88I1 και Z88I2: Πρόκειται για έναν επαναλληπτικό επιλύτη ο οποίος έχει δύο τµήµατα. Το Z88I1 υπολογίζει τους δείκτες για την αποθήκευση του ολικού µητρώου δυσκαµψίας. Το Z88I2 υπολογίζει τα µητρώα δυσκαµψίας, αθροίζει τις συνοριακές συνθήκες και επιλύει το σύστηµα των εξισώσεων µε την µέθοδο των συζυγών κλίσεων χρησιµοποιώντας προρυθµιστή τύπου SOR ή προρυθµιστή µε χρήση µη-πλήρους διάσπασης Cholesky ανάλογα µε την επιλογή σας. Όπως κάθε επαναλληπτικός επιλύτης, ο Z88I1/Z88I2 ανταποκρίνεται καλά µε άσχηµα αριθµηµένους κόµβους. Παρόλα αυτά

20 ένα τρέξιµο του προγράµµατος Cuthill- McKee program Z88H µπορεί να βελτιώσει παραπέρα την απόδοσή του. Ο Z88I1/Z88I2 είναι η επιλογή σας για µεγάλες κατασκευές. II. Η σύνδεση µε προγράµµατα σχεδίασης µε υπολογιστή CAD Ο µεταφραστής CAD converter Z88X µετατρέπει αρχεία τύπου DXF από συστήµατα σχεδίασης µε Η/Υ CAD σε αρχεία δεδοµένων του προγράµµατος Z88 (αρχείο δεδοµένων για την παραγωγή του δικτύου Z88NI.TXT, γενικά δεδοµένα κατασκευής Z88I1.TXT, συνοριακές συνθήκες Z88I2.TXT και αρχείο παραµέτρων τάσεων Z88I3.TXT ) ή, και αυτό είναι το πραγµατικά καλό, επίσης µετατρέπει δεδοµένα εισαγωγής Z88 σε αρχεία τύπου DXF. Έτσι όχι µόνον µπορείτε να παράγετε δεδοµένα εισαγωγής σε ένα σύστηµα CAD και στη συνέχεια να τα χρησιµοποιείτε στο πρόγραµµα Z88, αλλά µπορείτε επίσης να συµπληρώσετε δεδοµένα εισαγωγής του προγράµµατος Z88 που είναι πάντα απλά αρχεία τύπου ASCII, λ.χ. µε έναν επεξεργαστή κειµένου, µε έναν κειµενογράφο, µε το EXCEL ή µε τα δικά σας ειδικά προγράµµατα και στην συνέχεια να µετατρέψετε το σύνολο των δεδοµένων πίσω σε ένα σύστηµα CAD µε τον µεταφραστή CAD του υποπρογράµµατος Z88X. Στη συνέχεια στο σύστηµα CAD µπορείτε να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες, και να µεταφέρετε τα στοιχεία ξανά στο Z88. Αυτή η ευελιξία είναι µοναδική! Ο νέος µεταφραστής COSMOS converter Z88G διαβάζει δεδοµένα εισόδου της µεθόδου πεπερασµένων στοιχείων σε µορφή COSMOS ή NASTRAN και δηµιουργεί αυτόµατα αρχεία εισόδου του προγράµµατος Z88, Z88I1.TXT, Z88I2.TXT and Z88I3.TXT. Μπορείτε να δηµιουργήσετε δεδοµένα εισόδου τύπου COSMOS ή NASTRAN µε την βοήθεια διαφόρων προγραµµάτων CAD. Ο µεταφραστής Z88G έχει δοκιµασθεί µε το πρόγραµµα Pro/ENGINEER και την χρήση της δυνατότητας Pro/MECHANICA της εταιρείας Parametric Technology, USA. Συνεπώς µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τρισδιάστατα µοντέλα από το Pro/ENGINEER µε το πρόγραµµα Z88! Το νέο πρόγραµµα Cuthill- McKee Z88H σχεδιάσθηκε κυρίως για χρήση µε το υποπρόγραµµα Z88G. Επιτρέπει την αλλαγή αρίθµησης διακριτοποιήσεων (δικτύων) πεπερασµένων στοιχείων και µπορεί να µειώσει δραστικά τις ανάγκες σε µνήµη για την χρήση δικτύων που παρήχθησαν από προγράµµατα αυτόµατης διακριτοποίησης, όπως είναι το Pro/MECHANICA. III. Ο δηµιουργός δικτύων για δίκτυα διακριτοποίησης παράγονται µε εντολές που Ο δηµιουργός δικτύων net (or mesh) generator Z88N διαβάζει τα δεδοµένα υπερ κατασκευής στο αρχείο Z88NI.TXT και υπολογίζει τα γενικά στοιχεία της κατασκευής στο αρχείο Z88I1.TXT. Κατά κανόνα το αρχείο του δηµιουργού δικτύων Z88NI.TXT έχει την ίδια κατασκευή µε το αρχείο γενικών δεδοµένων της κατασκευής Z88I1.TXT. Μπορεί επίσης να κατασκευασθεί µε τη βοήθεια µεταφραστών CAD στο υποπρόγραµµα Z88X, µε τον επεξεργαστή κειµένου, µε κειµενογράφο ή µε µεικτή διαδικασία. IV. Οι µετεπεξεργαστές

21 Οι τάσεις υπολογίζονται από το υποπρόγραµµα Z88D. Προηγουµένως πρέπει να έχουν εκτελεσθεί τα τµήµατα Z88F ή Z88I1 και Z88I2. Το πρόγραµµα Z88D διαβάζει ένα µικρό αρχείο παραµέτρων Z88I3.TXT και αποθηκεύει τις τάσεις στο Z88O3.TXT. Οι κοµβικές δυνάµεις υπολογίζονται από το υποπρόγραµµα Z88E. Προηγουµένως πρέπει να έχουν εκτελεσθεί τα τµήµατα Z88F ή Z88I1 και Z88I2. Το Z88E αποθηκεύει τις κοµβικές δυνάµεις στο αρχείο Z88O4.TXT. Τα σχεδιαστικά προγράµµατα Z88P και Z88O σχεδιάζουν παραµορφώσεις και τάσεις στην οθόνη, το Z88P επίσης σε σχεδιαστική µηχανή HP-GL ή σε εκτυπωτή που δέχεται εντολές της µορφής HP-GL, λ.χ. HP LaserJet. Τα Z88O και Z88P είναι κατάλληλα για έναν γρήγορο έλεγχο της κατασκευής, στην απαραµόρφωτη και παραµορφωµένη κατάσταση, καθώς επίσης και των τάσεων. Φυσικά µπορείτε να δείξετε την απαραµόρφωτη κατάσταση στο πρόγραµµα CAD που χρησιµοποιείτε µε την χρήση δεδοµένων DXF µέσω του µεταφραστή CAD στο υποπρόγραµµα Z88X, αλλά τα Z88O και Z88P είναι πολύ πιο γρήγορα. V. Ο ελεγκτής αρχείων Ο ελεγκτής αρχείων Z88V ελέγχει τα αρχεία δεδοµένων Z88NI.TXT ή Z88I1.TXT έως Z88I3.TXT σε σχέση µε την ορθότητα των εντολών τους. Επιπροσθέτως µπορεί να δείξει την πραγµατική µνήµη που ορίσατε µέσω του Z88.DYN. Όλα τα τµήµατα του Z88 απαιτούν δυναµικό ορισµό µνήµης Ο χρήστης µπορεί να το ορίσει στο αρχείο Z88.DYN. Το πρόγραµµα Z88 παραδίδεται µε προκαθορισµένες τιµές τις οποίες µπορείτε και πρέπει να αλλάξετε, εάν είναι απαραίτητο. Αυτό είναι δυνατό κάθε στιγµή. Τα τµήµατα του Ζ88 είναι προγράµµατα 32 bit (ή 64 bit) και απαιτούν την µνήµη από το λειτουργικό σύστηµα µέσω της εντολής calloc. Το αρχείο-κεφαλίδα Z88.DYN ορίζει πόση µνήµη πρέπει να ζητηθεί. Μπορείτε να ζητήσετε όλη την εικονική µνήµη, (virtual memory = main memory + swap area), που παρέχεται από το λειτουργικό σας σύστηµα. Εποµένως δεν υπάρχει άνω όριο στο µέγεθος του προβλήµατος (κατασκευής) που µπορεί να αντιµετωπίσει το πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων Z88! Μπορείτε επίσης να ορίσετε την γλώσσα στην οποία θα δουλέψει το πρόγραµµα Z88 µέσω του αρχείου Z88.DYN: λέξεις κλειδιά ENGLISH ή GERMAN ή GREEK (Ελληνικά, προς το παρόν, µόνον σε περιβάλλον Windows XP). Πολλαπλή επεξεργασία µε το Z88: Είναι δυνατή πολλαπλή επεξεργασία σε περιβάλλον Windows και UNIX, δηλαδή διάφορα τµήµατα του προγράµµατος Z88 ή άλλα προγράµµατα Windows µπορούν να εκτελούνται παράλληλα. Σιγουρευθείτε ότι δεν επικαλύπτονται τα παράθυρα (τοποθετήστετα δίπλα-δίπλα), διότι τα τµήµατα του Z88 µετά την εκκίνησή τους δεν επεξεργάζονται πλέον σήµατα WM_PAINT για λόγους ταχύτητας. Αυτό σηµαίνει ότι, παρόλο που τα προγράµµατα Z88 εργάζονται κανονικά, η απεικόνιση και τα σχήµατα στο παράθυρο µπορούν να καταστραφούν εάν µεγενθύνετε, σµικρύνετε, µετακινήσετε ή επικαλύψετε τα παράθυρα του Ζ88 µε άλλα προγράµµατα. Αυτό δεν έχει καµµία

22 επίδραση στα αποτελέσµατα του υπολογισµού αλλά µόνον µε αυτό το τέχνασµα εξασφαλίζεται η εξέχουσα ταχύτητα του Ζ88. Σηµειώσετε ότι µεγάλες κατασκευές στο χώρο, λ.χ. µε 20 κοµβα εξαεδρικά στοιχεία, µπορούν να επιβαρύνουν υπερβολικά τον υπολογιστή σας και να επιβραδύνουν ή και σταµατήσουν την µηχανή. Εποµένως αφήσετε το Ζ88 να εκτελείται µόνο του και µην ξεκινάτε κανένα πρόγραµµα µε µεγάλες απαιτήσεις µνήµης, όπως τα διάφορα προγράµµατα office. Συµβουλές για την εκκίνηση του Z88: Windows: Όλα τα τµήµατα του Z88 µπορούν να ενεργοποιηθούν από τον Explorer, από ένα γκρουπ που περιέχει τα διάφορα τµήµατα του Z88 ή µέσω της εντολής Start > Run. Αρκεί να εκτελέσετε το πρόγραµµα εντολών του Z88-Commander Z88COM για την ενεργοποίηση όλων των άλλων τµηµάτων. UNIX: Εκκινήσετε τα τµήµατα απευθείας από ένα κέλυφος UNIX shell, από τον εντολέα Z88- Commander Z88COM, ή, σαν µια επιπρόσθετη δυνατότητα, λ.χ. για µεγάλα τρεξίµατα κατά την διάρκεια της νύχτας, µε εντολές κελύφους shell-script (sh, bash, ksh etc.). Έχετε όλες τις απεριόριστες δυνατότητες του λειτουργικού συστήµατος UNIX. Όλα τα τµήµατα, µε εξαίρεση τα Z88COM και Z88P, µπορούν να ενεργοποιηθούν µέσω κειµένου από απλά τερµατικά, αλλά φυσικά και µέσα σε ένα X window. Σαν προγράµµατα Motif ο εντολέας Z88-Commander Z88COM και τα σχεδιαστικά προγράµµατα Z88O και Z88P πρέπει να εκτελούνται µέσω ενός X-τερµατικού. Για µια άνετη χρήση του Z88, fire up your X-Window-manager, ανοίξετε ένα X- τερµατικό και ξεκινήσετε το Z88COM. Στην συνέχεια τοποθετήσετε το Z88COM και το X-τερµατικό, που ξεκίνησε το Z88COM, δίπλα-δίπλα ή πάνω-κάτω, έτσι ώστε να µπορείτε να βλέπετε και τα δύο. Η είσοδος και έξοδος στο Z88: Τα αρχεία εισόδου και εξόδου δηµιουργούνται είται µέσω ενός επεξεργαστή κειµένου (e.g. τον editor ή το notepad στα Windows, DOS επεξεργαστές όπως ο edit, UNIX εργαλεία όπως vi, emacs, joe), προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου (λ.χ. WinWord etc.), προγράµµατα φύλλων εργασίας (π.χ. Excel) ή µέσω του µεταφραστή CAD Z88X κατευθείαν µέσα σε ένα πρόγραµµα CAD, το οποίον έχει την δυνατότητα να διαβάσει και γράψει αρχεία DXF (λ.χ. AutoCAD). Μπορείτε επίσης να εισάγετε αρχεία δεδοµένων COSMOS ή NASTRAN που έχουν παραχθεί από το Pro/ENGINEER µέσα στο Z88 µε την χρήση του µεταφραστή COSMOS στο τµήµα Z88G. Οι δυνατότητες αυτές σηµαίνουν ευελιξία και διαφάνεια για τον χρήστη, καθώς τα αρχεία εισόδου και εξόδου του Ζ88 είναι απλά αρχεία κειµένου τύπου ASCII. Μπορείτε να τα γεµίσετε µε κάθε διαθέσιµο εργαλείο ή µε το χέρι, ή ακόµα µε προγράµµατα που

23 γράφετε γι αυτό το σκοπό σε άλλες γλώσσες προγραµµατισµού. Η µόνη απαίτηση είναι να τηρείτε τις υποθέσεις του Ζ88 για τη δεδοµένη δοµή του αρχείου, βλέπε Κεφάλαιο 3. Μπορείτε να τροποποιήσετε τα αρχεία εξόδου κατά το δοκούν, να τα επεκτείνετε µε τις δικές σας εντολές, να τα µειώσετε στο απολύτως αναγκαίο ή να τα χρησιµοποιήσετε σαν είσοδο σε άλλα προγράµµατα. ιαστάσεις, δηλαδή µονάδες µετρήσεως, δεν χρησιµοποιούνται πουθενά. Μπορείτε να εργασθείτε στο µετρικό ή αγγλοσαξωνικό σύστηµα µονάδων µετρήσεως, αρκεί να είσθε συνεπείς σε όλα τα στοιχεία που δίδετε. Για παράδειγµα εάν θέλετε να δουλέψετε µε mm και N το µέτρο ελαστικότητας Young's modulus πρέπει να είναι σε N/mm*mm. Σηµείωση: Τα δεδοµένα εισόδου του Z88 έχουν πάντα τα ακόλουθα ονόµατα: + Z88G.COS αρχείο δεδοµένων COSMOS από 3D-CAD σύστηµα, για τον µεταφραστή COSMOS µε όνοµα Z88G + Z88G.NAS αρχείο δεδοµένων NASTRAN από 3D-CAD σύστηµα, για τον µεταφραστή COSMOS µε όνοµα Z88G + Z88X.DXF αρχείο ανταλλαγής δεδοµένων για προγράµµατα σχεδιάσης µε Η/Υ CAD και για τον µεταφραστή CAD µε όνοµα Z88X + Z88NI.TXT αρχείο δεδοµένων για το πρόγραµµα δηµιουργίας δικτύων Z88N + Z88I1.TXT αρχείο δεδοµένων εισόδου (γενικά δεδοµένα κατασκευής) για τον επεξεργαστή πεπερασµένων στοιχείων Z88F + Z88I2.TXT αρχείο δεδοµένων εισόδου (συνοριακές συνθήκες) για τον επεξεργαστή πεπερασµένων στοιχείων Z88F + Z88I3.TXT αρχείο δεδοµένων εισόδου (µεταβλητές ελέγχου) για τον επεξεργαστή τάσεων Z88D για τον επαναλληπτικό επιλύτη Z88I1/Z88I2 Τα δεδοµένα εξόδου του Z88 έχουν πάντα τα ακόλουθα ονόµατα + Z88O0.TXT Επεξεργασµένα δεδοµένα κατασκευής για αρχειοθέτηση. + Z88O1.TXT Επεξεργασµένα δεδοµένα συνοριακών συνθηκών για αρχειοθέτηση. + Z88O2.TXT Υπολογισµένες µετακινήσεις + Z88O3.TXT Υπολογισµένες τάσεις + Z88O4.TXT Υπολογισµένες δυνάµεις κόµβων Αυτά τα ονόµατα αρχείων αναµένονται να βρεθούν από τα τµήµατα του προγράµµατος Z88 και πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο Directory µε τα τµήµατα του προγράµµατος Z88. εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε δικά σας ονόµατα. Φυσικά µπορείτε να µετονοµάσετε τα αρχεία Z88*.* µετά την ολοκλήρωση των υπολογισµών και να τα φυλάξετε σε διαφορετικούς φακέλους. ιαδικασία σύνθεσης Making: Μπορείτε πάντα να δηµιουργείτε το αρχείο του δηµιουργού δικτύων Z88NI.TXT, το αρχείο γενικών δεδοµένων της κατασκευής Z88I1.TXT, το αρχείο συνοριακών συνθηκών Z88I2.TXT και το αρχείο µεταβλητών ελέγχου Z88I3.TXT για τον επεξεργαστή τάσεων µε το χέρι ή µε κατάλληλο επεξεργαστή κειµένου. Χρησιµοποιώντας αυτόµατη δηµιουργία, λάβετε υπόψη σας και τις ακόλουθες δυνατότητες:

24 Σύστηµα CAD system, λ.χ.. Pro/ENGINE ER (µε Pro/ME- CHANICA) AutoCAD AutoCAD δηµιουργεί µεταφραστής δηµιουργεί ηµιουργός δικτύου Z88G.COS Z88G.NAS Z88X.DXF Z88X Z88X.DXF Z88X Z88G Z88I1.TXT, Z88I2.TXT, Z88I3.TXT Όχι απαραίτητο δηµιουργεί Τα αρχεία υπάρχουν Z88NI.TXT Z88N Z88I1.TXT Z88I1.TXT, Z88I2.TXT, Z88I3.TXT Όχι απαραίτητο Τα αρχεία υπάρχουν Αρχεία πρωτοκόλλου του Z88: Τα τµήµατα του Z88 σώζουν πάντα αρχεία πρωτοκόλλου.log, λ.χ. το αρχείο Z88F.LOG περιέχει τα βήµατα ή τα σφάλµατα υπολογισµού του τµήµατος Z88F. Αναζητήσετε πάντα τα αρχεία.log εάν έχετε κάποια αµφιβολία. Εκεί επίσης σηµειώνονται οι ανάγκες σε µνήµη. UNIX: Εάν εργάζονται διαφορετικοί χρήστες του Z88 µέσα στον ίδιο φάκελο, εξασφαλίσετε ότι έχουν κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις για τα αρχεία, LOG επίσης. Χρησιµοποιείστε umask. Εκτύπωση αρχείων του Ζ88. εν υποστηρίζεται από τον εντολέα του Z88. Τα τυπώνετε µέσω του Explorer των Windows ή µε κάθε άλλο επεξεργαστή κειµένου. Χρησιµοποιήσετε κατάλληλες εντολές του λειτουργικού συστήµατος UNIΧ.

25 Ποιοι τύποι πεπερασµένων στοιχείων του Ζ88 µπορούν να δηµιουργηθούν αυτόµατα? Τύπος στοιχείου συνάρτηση COSMOS NASTRAN (Z88G) DXF (Z88X) Υπερ-στοιχείο (Z88N) ηµιουργεί πεπερασµένα στοιχεία (Z88N) Εξάεδρον γραµµική όχι ναί όχι - No.1 Εξάεδρον No.10 τετραγωνική όχι ναί ναί Hexa No.10 & No.1 Τετράεδρον τετραγωνική ναί όχι όχι - No.16 Τετράεδρον Γραµµική ναί όχι Όχι - No.17 Επίπεδη Τετραγωνική όχι Ναι Όχι - ένταση No.3 Επίπεδη ένταση No.7 Τετραγωνική ναί Ναι Ναι Επίπεδη ένταση No.7 Επίπεδη ένταση cubic όχι ναί Ναι Επίπεδη ένταση No.7 No.11 Επίπεδη Τετραγωνική ναί ναί όχι - ένταση No.14 Torus No.6 Γραµµική όχι ναί όχι - Torus No.8 Τετραγωνική ναί ναί ναί Torus No.8 Torus No.12 cubic όχι ναί ναί Torus No.8 Torus No.15 Τετραγωνική ναί ναί Όχι - Πλάκα No.18 Τετραγωνική ναί ναί όχι - Πλάκα No.19 cubic όχι ναί όχι - Πλάκα No.20 τετραγωνική ναί ναί ναί Πλάκα No.19 & No.20 ικτύωµα ακριβής όχι ναί Όχι - No.4 ικτύωµα ακριβής Όχι Ναι Όχι - No.9 οκός No.2 ακριβής Όχι Ναι Όχι - Cam No.5 ακριβής Όχι Ναι Όχι - οκός No.13 ακριβής όχι ναί όχι -

26 Όλα τα αρχεία του Z88: Όνοµα Τύπο ς Σκοπός Z88.DYN ASCII Είσοδος Αρχείο κεφαλίδα για µνήµη & γλώσσα Z88G.COS ASCII Είσοδος COSMOS σε Z88 Z88G.NAS ASCII Είσοδος NASTRAN σε Z88 Z88X.DXF ASCII Είσοδος/έξοδο DXF από και ς προς Z88 Z88NI.TXT ASCII Είσοδος Αρχείο εισόδου για τον δηµιουργό δικτύου Z88I1.TXT ASCII Είσοδος Γενικό αρχείο κατασκευής Αλλαγή, τροποποίησ η MS-Win Ναι, συστήνεται ναί UNIX Ναι Ναι, 1) Ναι Ναι Ναι, 1) Ναι Ναι Ναι, 1) Ναι Ναι Ναί Ναί ναί Ναι Ναι Ναί Z88I2.TXT ASCII Είσοδος περιορισµοί Ναι Ναί Ναί Z88I3.TXT ASCII Είσοδος Αρχείο κεφαλίδα παραµέτρων τάσεως Ναι Ναι Ναί Z88I4.TXT ASCII Είσοδος Αρχείο κεφαλίδα για τον επαναλληπτικό επιλύτη Z88O0.TXT ASCII Έξοδος Επεξεργασµένα δεδοµένα κατασκευής Z88O1.TXT ASCII Έξοδος Επεξεργασµένοι περιορισµοί Z88O2.TXT ASCII Έξοδος Υπολογισµένες µετακινήσεις Z88O3.TXT ASCII Έξοδος Υπολογισµένες τάσεις Z88O4.TXT ASCII Έξοδος Υπολογισµένες δυνάµεις κόµβων Z88O5.TXT ASCII Έξοδος Για εσωτερική χρήση στο Z88P Ναι Ναί Ναί υνατό Ναί Ναί υνατό Ναί Ναί υνατό Ναί Ναί υνατό Ναί Ναί υνατό Ναί Ναί Όχι 2) Ναί Ναί

27 Z88O6.TXT ASCII Έξοδος Κύριο αρχείο HP- GL από το Z88P Z88O7.TXT ASCII Έξοδος Βοηθητικό αρχείο HP- GL από το Z88P Z88O8.TXT ASCII Έξοδος Για εσωτερική χρήση στο Z88O Z88P.COL ASCII Είσοδος Αρχείο κεφαλίδα για χρώµατα Z88P MS-Win Z88O.OGL ASCII Είσοδος Αρχείο κεφαλίδα για χρώµατα Z88O MS-Win Z88.FCD ASCII Είσοδος Γραµµατοσειρές, χρώµα, διαστάσεις UNIX για Z88COM, Z88COM.CF G Z88O1.BNY Z88O2.BNY Z88O3.BNY Z88O4.BNY ASCII Είσοδος Binar y Binar y Binar y Binar y Είσοδος/έξοδο ς Είσοδος/έξοδο ς Είσοδος/έξοδο ς Είσοδος/έξοδο ς Z88O και Z88P Αρχείο ρυθµίσεων Z88COM Αρχείο γρήγορης επικοινωνίας Αρχείο γρήγορης επικοινωνίας Αρχείο γρήγορης επικοινωνίας Αρχείο γρήγορης επικοινωνίας Ναί 1) Ναί Ναί Ναί 1) Ναί Ναί Όχι 2) Ναί Ναί υνατό Ναί Όχι υνατό Ναί Όχι υνατό Όχι Ναί Όχι 2) Ναί Όχι Όχι 3) Ναί Ναί Όχι 3) Ναί Ναί Όχι 3) Ναί Ναί Όχι 3) 4) Ναί Ναί (1) θεωρητικώς ναι, αλλά όχι απαραίτητο, δηµιουργείται αυτόµατα (2) µόνον εάν είναι απαραίτητο (3) θετικώς όχι, διαφορετικά σοβαρά σφάλµατα (4) µπορεί να γίνει πολύ µεγάλο, για επικοινωνία του επαναλληπτικού επιλύτη Z88I1 και Z88I2

28 1.2 ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ Z88 ΑΠΟ ΤΑ WINDOWS 95 ΜΕΧΡΙ XP Σηµείωση: Μπορούµε φυσικά να χρησιµοποιήσουµε τις τυποποιηµένες ρουτίνες εγκαταστάσεως ή έτοιµα για εκτέλεση εργαλεία εγκατάστασης για το Z88, αλλά καθώς δεν υπάρχουν κρυµµένα αρχεία τύπου.dll, ή πρέπει να τροποποιηθούν αρχεία τύπου.ini ή να δηµιουργηθούν υποφάκελοι, αφήνουµε την διαδικασία να τρέξει µόνη της. Όπως θα δείτε, το Ζ88 εγκαθίσταται απλά: Windows σε πέντε βήµατα: 1 ο Βήµα Αντιγράψετε τα αρχεία του Z88 σε ένα υπάρχον ή καινούργιο φάκελο: Υποθέτουµε ότι έχετε αντιγράψει το αρχείο Z88RUNE.EXE σε ένα νέο φάκελο στον σκληρό δίσκο D:. Σε περίπτωση που αντιγράψατε το Z88 στο C:\SOMEWHERE τότε αντικαταστήσετε το D:\Z88 µε το C:\SOMEWHERE στα ακόλουθα. Τώρα εκτελέσετε το Z88RUNE.EXE, λ.χ. µε τη χρήση των εντολών Start > Run είτε από το "DOS prompt". Αυτή η κίνηση αποσυµπιέζει το Z88. εν γίνεται καµµία άλλη τροποποίηση ή εγκατάσταση αρχείων στα Window. Τώρα µπορείτε να σβήσετε το αρχείο Z88RUNE.EXE για να αποφύγετε επανεγκατάσταση η οποία θα καταστρέψει τα δικά σας αρχεία εξόδου. 2 ο Βήµα. Κάνετε το Z88 έτοιµο για εκτέλεση: ύο διαφορετικές µέθοδοι είναι συνηθισµένες στα Windows: (1) Ο φάκελος στην επιφάνεια εργασίας: ηµιουργήσετε έναν καινούργιο φάκελο στην επιφάνεια εργασίας: Σηµειώσετε σε µια ελεύθερη θέση στην επιφάνεια εργασίας, πατήσετε το δεξί πλήκτρο στο ποντίκι, New > Folder. Ονοµάσετε τον καινούργιο φάκελο, π.χ. Z88. Συµπεριλάβετε τουλάχιστον το Z88COM στον καινούργιο φάκελο: Ανοίξετε τον φάκελο µε διπλό κτύπηµα, File > New > Shortcut. Εισάγετε: D:\Z88\Z88COM.EXE, Next > Z88COM και Finish. Με την ίδια διαδικασία µπορείτε να εισάγετε τα υπόλοιπα κοµµάτια του Z88 (File > New > Shortcut): Z88F, Z88I1, Z88I2, Z88D, Z88E, Z88G, Z88H, Z88X, Z88N, Z88V, Z88O, Z88P. Παρόλα αυτά µπορείτε να τα παραλείψετε, εάν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε τα τµήµατα αυτά αποκλειστικά µέσω του χειριστή εντολών Z88COM. (2) Εγκατάσταση στην έναρξη Σηµειώσετε στο πλήκτρο Έναρξη Start πατήσετετο δεξί πλήκτροστο ποντίκι, και επιλέξετε Open. Ανοίξετε τον φάκελο προγράµµατα programs µε διπλό κτύπηµα. File > New > Shortcut, εισάγετε για την εκτελέσιµη εντολή: D:\Z88\Z88COM.EXE, Next >, ονοµάσετε το εικονίδιο, π.χ. Z88, Finish. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε έναν πλήρη φάκελο εδώ. 3 ο Βήµα. Εισάγετε τον αγαπηµένο σας επεξεργαστή κειµένου στο Z88

29 Μπορείτε να δηµιουργήσετε όλα τα αρχεία εισαγωγής είτε µέσω ενός προγράµµατος CAD το οποίον µπορεί να διαβάσει και να παράγει αρχεία τύπου DXF σε συνδυασµό µε τον µεταφραστή προγραµµάτων CAD το Z88X ή επίσης να τα δηµιουργήσετε µε έναν επεξερταστή κειµένου, καθόσον το Z88 λειτουργεί µε αρχεία κειµένου τύπου ASCII. Ένας επεξεργαστής είναι επίσης απαραίτητος για τον έλεγχο τον αποτελεσµάτων του προγράµµατος Z88. Έτσι πρέπει να τον ορίσετε Κατάλληλοι επεξεργαστές κειµένου είναι σε περιβάλλον Windows το edit ή το editor από την αλληλουχία εντολών Start Programs Accessories. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε παλαιότερα προγράµµατα τύπου DOS όπως το WordStar ή το Norton Editor. Ας υποθέσουµε ότι θέλετε να χρησιµοποιήσετε το edit (που περιλαµβάνεται στα Windows) ως επεξεργαστή κειµένου στο Z88. Ξεκινήσετε το Z88COM, File Define Editor, εισάγετε στην θέση κειµένου Editor Name οποιοδήποτε κείµενο, π.χ. EDIT ή TRUE-LIES. Στη θέση κειµένου Editor Call, if nes. Path εισάγετε το όνοµα του προγράµµατος, εδώ edit. Εάν θέλετε να δουλέψετε µε το Notepad: Εισάγετε στη θέση κειµένου Editor Name οποιοδήποτε κείµενο, π.χ. MY-NOTEPAD, εισάγετε στη θέση κειµένου Editor Call, if nes. Path. Το όνοµα του προγράµµατος notepad. Ένα άλλο παράδειγµα: το Word για Windows. Πρέπει να βρείτε που είναι τοποθετηµένο το Word for Window. Προχωρήσετε ως ακολούθως: Start > Find > Files or Folders : winword.exe. Ας υποθέσουµε ότι το WinWord ευρίσκεται στη θέση C:\MSOffice\Winword. Εποµένως µπορείτε να εισάγετε στο Z88COM: Word4Windows και C:\MSOffice\Winword\winword. Όταν χρησιµοποιείτε Winword να είστε σίγουροι ότι εργάζεσθε και αποθηκεύετε σε µορφή καθαρού κειµένου plain text! 4 ο Βήµα. Προσθέσετε έναν φυλλοµετρητή για χρήση του Z88's OnLine: Ενσωµατώσετε τον αγαπηµένο σας φυλλοµετρητή για ιστοσελλίδες στο Z88. Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ Mozilla, Mosaic ή MS Internet Explorer. (1) το επόµενο βήµα είναι πολύ σηµαντικό: το Z88 πρέπει να είναι σε θέση να καλέσει τον φυλλοµετρητή! Είτε θα το δώσετε µέσα στο PATH είτε θα δώσετε το PATH µέσα στο Z88COM είτε θα αντιγράψετε τον φυλλοµετρητή µέσα στο φάκελο του Z88. Πρώτα ορίσετε που βρίσκεται ο φυλλοµετρητής για ιστοσελίδες σας. Χρησιµοποιήσετε Start > Find > Files ή Folders. Ο φυλλοµετρητής Microsoft Internet-Explorer ονοµάζεται iexplore.exe, ο Mozilla ονοµάζεται mozilla.exe. Σηµειώσετε την ευρεθείσα διεύθυνση. 1 η δυνατότητα: Εισάγετε την διαδροµή στην µεταβλητή PATH: Start > Settings > Control Panel > System > Advanced > Environment. Πρέπει να το κάνετε πάντα όταν η διαδροµη περιέχει κενά Παράδειγµα: Το Internet-Explorer ευρίσκεται στη θέση Windows 2000: c:\program Files\Internet Explorer (µε κενά µεταξύ των Program και Files και Internet και Explorer!). Ας υποθέσουµε ότι η προηγούµενη µεταβλητή PATH έχειτην ακόλουθη µορφή: D:\WATCOM\BINNT;D:\WATCOM\BINW; Η τροποποιηµένη µεταβλητή PATH µε τον φυλλοµετρητή θα πρέπει να έχει την µορφή: D:\WATCOM\BINNT;D:\WATCOM\BINW; c:\program Files\Internet Explorer; Αποσυνδεθείτε και συνδεθείτε ξανά.

30 2 η δυνατότητα: Εισάγετε τη διαδροµή κατευθείαν στο Z88COM: Ας υποθέσουµε ότι ο φυλλοµετρητής Mozilla ευρίσκεται στη θέση D:\MOZILLA\PROGRAM\. Ξεκινήσετε το Z88COM, File > Define Browser και εισάγετε στην θέση κειµένου Browser Call, if nes. Path: D:\MOZILLA\PROGRAM\MOZILLA Κάτι για προχωρηµένους χρήστες: Το Internet-Explorer ευρίσκεται στα Windows 2000: c:\program Files\Internet Explorer. Εξαιτίας των κενών µεταξύ του Program και Files και Internet και Explorer µπορείτε να προχωρήσετε ως ακολούθως: Ξεκινήσετε το Z88COM, File > Define Browser και εισάγετε στη θέση κειµένου Browser Call, if nes. Path: c:\progra~1\intern~1\iexplore Άυτά είναι τα «παλαιά» ονόµατα DOS µε ένα µέγιστο 8 γραµµάτων χωρίς κανένα κενό. Πως βρίσκετε αυτά τα παλαιά ονόµατα DOS? οκιµάσετε την εντολή dir /X σε ένα παράθυρο DOS windows (Command Prompt). Πραγµατικά λειτουργεί. (2) Λάβετε υπόψη σας ότι οι περισσότεροι φυλλοµετρητές δικτύου δοκιµάζουν αµέσως να συνδεθούν στο δίκτυο. Εποµένως διάφορες καταλήξεις αρχείων που εξαρτώνται από τον χρησιµοποιούµενο φυλλοµετρητή πρέπει να καθορισθούν. Για τον Mozilla η κατάληξη είναι file:///z88 path, π.χ. file:///d:/z88/ για τον Microsoft Internet Explorer η κατάληξη είναι file:z88 path, π.χ. file:d:\z88\. Με τις προηγηθείσες οδηγίες και υποθέτοντας ότι έχετε αντιγράψει όλα τα αρχεία του Z88 στον φάκελο D:\Z88, οι ορισµοί του φυλλοµετρητή στο αρχείο Z88COM είναι: Microsoft- Internet Explorer: Mozilla (also true for Netscape): File Prefix for Browser: file:d:\z88\ File Prefix for Browser: file:///d:/z88/ Browser Call, if nes. Path : c:\progra~1\intern~1\iexplore 5 ο Βήµα. Εκτέλεση του Z88: Browser Call, if nes. Path: d:\progra~1\mozilla.org\mozilla\mozilla.e xe Το Z88 είναι τώρα έτοιµο να εκτελεσθεί. Μπορείτε να ξεκινήσετε αµέσως καλώντας τον εκτελεστή εντολών του Z88- το πρόγραµµα Z88COM και να χρησιµοποιήσετε την ενσωµατωµένη βοήθεια OnLine help system (το σχετικό κοµµάτι στο πρόγραµµα δεν έχει ακόµη µεταφρασθεί στα ελληνικά). Συνεχίσετε µε το παράδειγµα 5.1.

31 Οδηγίες για τον εκτελεστή εντολών του Z88, το Z88COM Εκκινεί όλα τα τµήµατα του Ζ88, εάν δεν θέλετε να τα ξεκινήσετε σαν αυτοδύναµα προγράµµατα (κάτι που είναι δυνατό κάθε στιγµή και χωρίς περιορισµούς), επιτρέπει την άµεση διόρθωση όλων των αρχείων εισόδου και εξόδου και καλεί την άµεση βοήθεια. Η κλήση της άµεσης βοήθειας, που είναι σχετική µε κάθε ζητούµενη θέση, γίνεται ως εξής. Επιλέξετε σε ένα κυλιόµενο/αναδιπλούµενο µενού το σηµείο Μορφή Βοήθειας. Ο δείκτης αλλάζει και γίνεται ερωτηµατικό. Εάν επιλέξετε και πατήσετε τώρα πάνω σε ένα σηµείο του µενού, η εντολή δεν εκτελείται και αντί αυτού εµφανίζεται η σχετική βοήθεια. Η µορφή βοήθειας παραµένει ενεργή µέχρι να πατήσετε ξανά το σηµείο Μορφή Βοήθειας. Επιπλέον, ο εκτελεστής εντολών του Ζ88, ο Z88COM προσφέρει βοήθεια για αρχεία τύπου HP-GL, όπως η παραγωγή σειράς κεφαλίδων για σχεδιαστικά µηχανήµατα HP και εκτυπωτές λέιζερ HP. Το υποπρόγραµµα Z88COM αρχειοθετεί τα στοιχεία που δώσατε για τον φυλλοµετρητή ιστοσελίδων και για τον επεξεργαστή κειµένου σε αρχείο µε όνοµα Z88COM.CFG. Εάν το αρχείο αυτό κατά λάθος σβησθεί, µπορείτε να το δηµιουργήσετε µε το χέρι στο όνοµα Z88COM.CFG: 1 η γραµµή, όνοµα επεξεργαστή κειµένου 2 η γραµµή, κλήση επεξεργαστή κειµένου 3 η γραµµή, πρόθεµα φυλλοµετρητή 4 η γραµµή, κλήση φυλλοµετρητή Παράδειγµα

32 Word4Windows C:\MSOffice\Winword\Winword File:///D:/z88/ d:\progra~1\mozilla.org\mozilla\mozilla.exe... και πώς να σβήσετε το Z88? Απλά σβήσετε όλα τα αρχεία στον φάκελο που περιέχει το Z88. Σβήσετε επίσης τον φάκελο, εάν θέλετε. Πρέπει επίσης να σβήσετε τις συνδέσεις για τα Windows που περιγράψαµε στο Κεφάλαιο 1.2. Αυτό είναι όλο! Πώς να µεταφράσετε το Z88 σε περιβάλλον Windows? Θα χρειασθεί να µεταφράσετε το πακέτο µόνον εάν προσθέσατε βελτιώσεις. Κάθε µεταγραστής C ή C++ των Windows θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς προβλήµατα. οκιµάσαµε τον ελεύθερα διαθέσιµο µεταφραστή LCC καθώς και τους µεταφραστές της Microsoft (Visual C++), Borland (C++ Builder) και Watcom (C/C και OpenWatcom). Καθώς κάθε εταιρεία χρησιµοποιεί δική του διαχείριση προγραµµάτων, δεν είναι δυνατόν να δοθεί ετοιµοχρησιµοποίητο αρχείο makefiles. Τι κάνουµε? Ετοιµάσαµε για σας ένα τµήµα µετάφρασης για το υποπρόγραµµα επαναλληπτικού επιλύτη, τµήµα 2, το Z88I2 για χρήση µε το ελεύθερα διαθέσιµο LCC, ενώ οι ρουτίνες µετάφρασης για Microsoft Visual C++, Borland C++ Builder και Watcom C/C++ είναι παρόµοιες : 1. Ξεκινήσετε καινούργιο πακέτο προγραµµάτων (project). 2. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε pure Win32 application "without anything". Μην χρησιµοποιήσετε κάποιο application skeleton ή application wizzard και µην παράγετε κανένα "Hallo World" application.

33 3. Εισάγετε τους αγαπηµένους σας φακέλους και βεβαιωθείτε ότι παράγεται µια εφαρµογή για Windows και όχι κάποιο τερµατικό τύπου Console. 4. Προσθέσετε τις κατάλληλες πηγές στο πακέτο σας (βλ. παρακάτω πίνακα), δηλαδή τις πηγές σε γλώσσα C- και το αντίστοιχο αρχείο πηγών *.rc (στην περίπτωσή µας Z88I2.RC).

34 5. ένα πολύ σηµαντικό βήµα: Ρυθµίσετε τον µεταφραστή (compiler), τον συνθέτη (linker) και τον µεταφραστή πηγών (ressource compiler): Πείτε στο σύστηµα µετάφρασης που χρησιµοποιείτε - που θα βρεί τα αρχεία Header files Z88*.H (include files) - ποια από τα Defines είναι απαραίτητα (εδώ FR_WIN95, FR_XDOUB και FR_XLONG) (δες και παρακάτω πίνακα).. Τα ποιο πολλά σφάλµατα του µεταφραστή προέρχονται από εσφαλµένες διευθύνσεις αρχείων και ορισµούς! Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις πληροφορίες για διορθώσεις. Επιλέξτε ένα αρχικό ώς µέσο επίπεδο βελτιστοποίησης. Αν έχετε αµφιβολίες και δεν ξέρετε λεπτοµέρειες περάστε το στάδιο της βελτιστοποίησης. Εάν δεν έχετε ακούσει ποτέ για ένα Framepointer ή ευθύγραµµες λειτουργίες, µια διάβαση παραµέτρου από το σωρό ή τη διάβαση παραµέτρου από τη µνήµη και τα ψευδώνυµα, τότε µην πειράξετε τίποτα! (εάν ενδιαφέρεστε για τέτοια πράγµατα, µπορείτε να συµβουλευθείτε το βιβλίο Rieg, Φ. Hackenschmidt, Ρ.: Softwaretechnik fόr Ingenieure, Hanser Verlag, Mόnchen Wien 2001 (στη Γερµανική γλώσσα)).

35 6. Μην ξεχάστε να συνδέσετε τη βιβλιοθήκη comctl32.lib (Common Controll Library)! Είναι µέρος του συστήµατος µεταγλωττιστών σας και υπάρχει στον υπολογιστή σας. 7. δηµιουργήστε το project ή δηµιουργήστε τα ξανά όλα

36 8. Σιγουρευτείτε ότι έχετε τα αρχεία Z88.DYN, Z88COM. CFG, Z88O. OGL και Z88P.COL στον ίδιο κατάλογο που κάνατε την µετάφραση (compilation) δηλ. εκεί όπου βρίσκονται τα εκτελέσιµα αρχεία. ιαφορετικά, δεν πρέπει να αναρωτηθείτε για τα φανταχτερά µηνύµατα λάθους. Και τα κατάλληλα αρχεία εισαγωγής πρέπει να υπάρχουν εδώ, επίσης. Name Όνοµα z88f z88i1 z88i2 z88d z88e Windows Sources Πηγές για Windows z88f.c ale88f.c easyfont.c tob88f.c wrim88f.c z88f.rc z88i1.c ale88i.c easyfont.c tob88i1.c wrim88i.c z88i1.rc z88i2.c ale88i.c easyfont.c tob88i2.c wrim88i.c z88i2.rc z88d.c ale88d.c easyfont.c tob88d.c wrim88d.c z88d.rc z88e.c ale88e.c easyfont.c tob88e.c wrim88e.c z88e.rc Windows- und UNIX Sources Πηγές για UNIX και Windows apla88.c choy88.c cshe88.c dyn88f.c hexa88.c hpla88.c isod88.c lan88f.c lqua88.c m1.c m2.c qshe88.c ri188.c rw2y88f.c spla88.c spur88.c tetr88.c wlog88f.c wria88f.c z88a.c z88b.c z88cc.c z88f.h dyn88i1.c lan88i1.c ri188i.c w4y88i.c wlog88i1.c wria88i.c z88ai.c z88i.h apla88.c cshe88.c dyn88i2.c hexa88.c hpla88.c isod88.c jaco88.c lan88i2.c lqua88.c m1.c m2.c qshe88.c r1y88i.c r4y88i.c spla88.c spur88.c tetr88.c wlog88i2.c z88bi.c z88ci.c z88i.h dyn88d.c fuvs88.c lan88d.c m3.c m4.c riy88d.c sapl88.c scsh88.c shex88.c shpl88.c siso88.c slqu88.c span88.c sqsh88.c sspl88.c sspu88.c stet88.c wlog88d.c z88d.h apla88.c cshe88.c dyn88e.c forc88.c hexa88.c hpla88.c isod88.c lan88e.c lqua88.c m1.c m2.c qshe88.c riy88.c spla88.c spur88.c tetr88.c wlog88e.c z88e.h Defines Ορισµοί FR_WIN95 FR_XDOUB FR_XLONG FR_WIN95 FR_XDOUB FR_XLONG FR_WIN95 FR_XDOUB FR_XLONG FR_WIN95 FR_WIN95 FR_XDOUB FR_XLONG Library Βιβλιοθήκη comctl32.lib comctl32.lib comctl32.lib comctl32.lib comctl32.lib

37 z88n z88v z88x z88g z88h z88p z88n.c ale88n.c easyfont.c tob88n.c wrim88n.c z88n.rc z88v.c ale88v.c g1i188.c g1i388.c g1i488.c g2i188.c g3i188.c g4i188.c g5i188.c gxi288.c tob88v.c z88v.rc z88x.c ale88x.c easyfont.c tob88x.c wrim88x.c z88x.rc z88g.c ale88g.c easyfont.c tob88g.c wrim88g.c z88g.rc z88h.c ale88h.c easyfont.c tob88h.c wrim88h.c z88h.rc z88p.c ale88p.c easyfont.c m8.c rcol88.c tob88p.c vc88.c vgpc88.c vgpp88.c vp88.c wlog88p.c dyn88n.c join88.c lan88n.c mc188n.c mc288n.c mc388n.c mc488n.c mc588n.c rni88.c subn88.c wlog88n.c z88n.h dyn88v.c lan88v.c wlog88v.c z88v.h dyn88x.c koi88x.c lan88x.c rea88x.c sub88x.c wlog88x.c wria88x.c z88fx.c z88tx.c z88x.h cosm88.c nast88.c lan88g.c wlog88g.c z88g.h lan88h.c rdy88h.c wlog88h.c z88h.h dyn88p.c lan88p.c m5.c m6.c m7.c pc88.c pgpc88.c pgpp88.c pp88.c z88p.h FR_WIN95 FR_WIN95 FR_WIN95 FR_WIN95 FR_XDOUB FR_XLONG FR_WIN95 FR_WIN95 comctl32.lib comctl32.lib comctl32.lib comctl32.lib comctl32.lib comctl32.lib

38 z88p.rc z88o z88co m z88o.c ale88o.c m11.c m13.c oglfont.c rogl88.c tob88o.c wlog88o.c z88o.rc z88com.c ale88c.c easyfont.c tob88c.c z88com.rc dyn88o.c lan88o.c m9.c m10.c m12.c oc88.c z88o.h FR_WIN95 comctl32.lib opengl32.lib lan88c.c wlog88c.c z88c.h FR_WIN95 comctl32.lib Πίνακας που δείχνει τα εκτελέσιµα του Z88 και τις σχετικές πηγές, ορισµούς και βιβλιοθήκες. 1.3 ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ Z88 ΣΕ UNIX ΚΑΙ LINUX LINUX εγκατάσταση για RedHat (από έκδοση 8.0) και SuSE (από έκδοση 8.1) Το Z88 εγκαθίσταται εύκολα στο LINUX µε την χρήση του RPM the RedHat Package Manager- που είναι τµήµα της γνωστής διανοµής του LINUX. ηλώσετε ως υπερχρήστης root και ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα: Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα πακέτα έχουν εγκατασταθεί: Mozilla, Nedit και OpenMotif. Ο έλεγχος γίνεται µε τις ακόλουθες εντολές: rpm q mozilla rpm q nedit rpm q openmotif Εγκαταστήσετε τα προααφερθέντα προγράµµατα, εάν δεν υπάρχουν. Είναι τµήµατα των διανοµών RedHat και SuSE LINUX. Εγκαταστήσετε Z88 τρέχοντας το RPM: rpm i z i386.rpm Τώρα εισέρθετε στο σύστηµα ως κανονικός χρήστης, εισέλθετε σε κάποιο φάκελο εργασίας και καλέσετε το Ζ88 µε την εντολή από κάθε Χ-παράθυρο (δηλαδή παράθυρο εντολών) z88 Ο εκτελεστής εντολών του Z88, το Z88COM ξεκινά και φορτώνονται τα αρχεία σηµαντικών παραµέτρων. Όταν τρέχετε το z88 για πρώτη φορά, εµφανίζεται και το πρώτο παράδειγµα. Συνεπώς µπορείτε αµέσως να προχωρήσετε στον πρώτο σας υπολογισµό µε το Z88. Περισσότερα παραδείγµατα θα βρείτε στο φάκελο /usr/share/z88.

39 Τοποθετήστε το Z88COM και το X-τερµατικό, το οποίο ξεκίνησε η ρουτίνα Z88COM µε την βοήθεια της εντολής z88 δίπλα-δίπλα ή πάνω-κάτω, ώστε να µπορείτε να βλέπετε και τα δύο Εγκατάσταση σε µηχανές UNIX και άλλες εκδόσεις του LINUX Εάν έχετε ένα παλαιότερο ή νεώτερο σύστηµα LINUX (αλλά να είστε βέβαιοι να ελέγξετε εάν η RPM διαδικασία (βλ. ανωτέρω) δουλεύει) ή αν είναι σύστηµα Unix, πρόκειται να µεταφράσετε το Z88 πρώτα. Αυτό είναι αρκετά εύκολο όπως θα δείτε παρακάτω. Εγκατάσταση σε LINUX ή Unix σε 4 βήµατα: Για λόγους σαφήνειας όλες οι ενότητες και τα ονόµατα αρχείων γράφονται µε µικρά γράµµατα, όπως συνηθίζεται µε το Unix. 1ο βήµα: Αντιγράψτε τα Z88 αρχεία σε έναν νέο ή υπάρχοντα κατάλογο: Απλά βάλτε όλα Z88 τα αρχεία σε έναν υπάρχοντα ή νέο κατάλογο. Προσέξτε για να κάνετε αυτόν τον κατάλογο ως κανονικό χρήστη και ότι έχετε τις άδειες read/write/execute. Αυτό πρέπει να ισχύει για τον αρχικό κατάλογό σας ή ένα υποφάκελο. Φυσικά, όλα είναι δυνατό να γίνουν εάν εργάζεσθε ως διαχειριστής συστήµατος, superuser, επίσης, αλλά έπειτα πρέπει να ρυθµιστούν οι διαδροµές των αρχείων. Πάλι: Σιγουρευτείτε ότι όλες οι άδειες είναι ενεργοποιηµένες. Χρησιµοποιήστε umask εάν είναι απαραίτητο. ιανοµές ιαδικτύου Z88 χαρακτηρίζονται από µόνο ένα ενιαίο συµπιεσµένο αρχείο z88.tar.gz. Αποσιµπιέστε το αυτό: gunzip z88.tar.gz tar -xvf z88.tar 2ο βήµα: Μεταφράστε το Z88 για το Unix ή LINUX: Χρειάζεστε τα ακόλουθα εργαλεία: µεταγλωττιστή C, make, X11, Motif, OpenMotif ή Lesstif Οποιοσδήποτε Unix - C ή C++ µεταγλωττιστής πρέπει να λειτουργεί καλά. Βρήκα ότι ο GNU gcc και οι µεταγλωττιστές από SGI και HP κάνουν µια καλή δουλειά. Για LINUX: COMPILE.LINUX (µε το Open Motif) Για SGI: COMPILE.SGI ή για µεγάλα SGI µηχανήµατα COMPILE.ORIGIN Για HP: COMPILE.HP Για άλλα: Ρυθµίστε ένα από τα Make αρχεία τύπου (*.mk.*) και ενός από τα COMPILE.* αρχεία. Κατόπιν ρυθµίστε το αρχείο Z88.FCD έτσι ώστε τα προγράµµατα Motif Z88COM και Z88P να φαίνονται κανονικά Για τον πεπειραµένο χρήστη (περάστε αυτό για µια πρώτη ανάγνωση και συνεχίστε µε το 3ο βήµα) Αυτό είναι η διαδικασία προεπιλογής. Στους µεγάλους υπολογιστές έχετε µερικές φορές την επιλογή να χρησιµοποιήσετε 8 Bytes αντί 4 Bytes για τους ακέραιους αριθµούς και 16 Bytes αντί 8 Bytes για τους δεκαδικούς. Μπορείτε να το ρυθµίσετε αυτό στα makefiles και καθορίζονται από:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++ Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το πρόγραμμα BloodShed Dev-C++ είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης* κώδικα για γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ FIREBIRD ΣΕ WINDOWS XP...2 ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory RMCLab Remote Monitored and Controlled Laboratory Help with Microsoft Windows XP and Norton Internet Security Firewalls Ακολούθως δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την σωστή διαχείριση του Firewall των Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Tο περιβάλλον Code::Blocks

Tο περιβάλλον Code::Blocks Tο περιβάλλον Code::Blocks Το Code::Blocks αποτελεί ένα πλήρες περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών για την γλώσσα C και C++. Το περιβάλλον είναι ελεύθερο λογισμικό και χρησιμοποιεί μια ειδική έκδοση του μεταγλωττιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή ZWCAD 2010 Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Αξιόπιστη λύση CAD για Σχεδίαση 2D & 3D! Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ZWCAD! Ο οδηγός αυτός περιγράφει την διαδικασία σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Το κείµενο που ακολουθεί είναι ένας σύντοµος οδηγός στο περιβάλλον προγραµµατισµού της γλώσσας Fortran, για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε.

Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε. [Επιλέξτε ημερομηνία] Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε. Για Windows Xp Κουϊρουκίδης Γεράσιμος Συντάκτης: Κουϊρουκίδης Γεράσιμος Οδηγός Εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Μαθαίνω τα Νοήματα Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Οδηγός Εγκατάστασης Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εφόσον έχετε κάνει δήλωση του SMART προϊόντος σας, θα σας ενηµερώσουµε για νέα χαρακτηριστικά και καινούριες ενηµερώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows

IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows Λήψη αρχείου εγκατάστασης, Οδηγίες Εγκατάστασης, Αλλαγή ΡΙΝ, Ειδικές Ρυθμίσεις για Firefox Λήψη αρχείου εγκατάστασης Για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 Εισαγωγή...2 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Εγκατάσταση λογισμικού (προγραμμάτων) Ορισμοί Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χωρίζεται σε δύο μέρη, το υλικό και το λογισμικό. Το υλικό αποτελείται από όλα τα εξαρτήματα τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών Τομέας Προγ/σμού & Τεχνολογίας Λογισμικού Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Δρ. Νικόλαος Θ. Λιόλιος Καθηγητής Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Το Visual

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αθηνά Global

Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αθηνά Global Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αθηνά Global 1. 2. Ανοίξτε τον Internet Explorer και πληκτρολογήστε την διεύθυνση www.learnsoft.gr/agsetup.exe 3. 4. Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση 5. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: ICMP

Εργαστήριο Ethereal: ICMP Εργαστήριο Ethereal: ICMP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε µερικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Σε αυτό το εγχειρίδιο θα καλύψουμε τη μεθοδολογία εγκατάστασης ενός σεναρίου εστίασης από την αρχή έως το σημείο των βασικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Windows 7 Windows Vista

Windows 7 Windows Vista ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 Προϋπόθεση: έχει ολοκληρωθεί., η σύνδεση των καρτών δικτύου στις θύρες RJ45 ενός router/switch. Στην περίπτωση δομημένης καλωδίωσης οι κάρτες δικτύου συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης AUA-VPN για Windows XP/Vista/7/8

Διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης AUA-VPN για Windows XP/Vista/7/8 Διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης AUA-VPN για Windows XP/Vista/7/8 Κατεβάζουμε το πρόγραμμα openvpn-setup.exe στον υπολογιστή με τον browser της επιλογής μας (Internet Explorer, Firefox, Chrome κα)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP Περιεχόµενα Τι είναι η υπηρεσία FTP;...2 FTP από τη γραµµή εντολών των Windows...2 Το πρόγραµµα WS-FTP...4 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09 Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης Printed 12/06/09 Γενική περιγραφή Το πρόγραμμα Weather 265NE, σχεδιάστηκε, και εξελίσεται, στην Ελλάδα, αποκλειστικά για τον μετεωρολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Hase οδηγίες χρήσης.

Hase οδηγίες χρήσης. Hase οδηγίες χρήσης. Το Hase είναι ένα πρόγραμμα προσομοίωσης που έχει αναπτυχθεί στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (http://www.icsa.inf.ed.ac.uk/research/groups/hase/) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. για την υπηρεσία. Antispamming. (στα windows XP) Περιεχόµενα

Οδηγίες. για την υπηρεσία. Antispamming. (στα windows XP) Περιεχόµενα Οδηγίες για την υπηρεσία Antispamming (στα windows XP) Περιεχόµενα Ενεργοποίηση της υπηρεσίας (µέσω Internet Explorer)... σελ. 2 ηµιουργία φακέλου για spam στο Outlook Express... σελ. 5 ηµιουργία Κανόνα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργιών Εισαγωγή Το παρόν κείμενο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux

Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux 1 Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux Το Linux είναι ένα λειτουργικό σύστημα όμοιο με το Unix που αναπτύχθηκε από έναν πυρήνα (kernel, Εικ.1) τον οποίο δημιούργησε το 1991 ο Linus Torvalds όντας

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Panasonic TDA

TeleCost Hotel για Panasonic TDA TeleCost Hotel για Panasonic TDA 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών Δημοσίου Υπαλλήλου Έκδοση 1.0 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Δημοσίων Υπαλλήλων σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα Windows στο Linux: Οδηγός αρχαρίων Από τον Mark Rais, συγγραφέας του Linux for the Rest of Us 2 η Έκδ. και αρχισυντάκτης του reallylinux.com.

Από τα Windows στο Linux: Οδηγός αρχαρίων Από τον Mark Rais, συγγραφέας του Linux for the Rest of Us 2 η Έκδ. και αρχισυντάκτης του reallylinux.com. Από τα Windows στο Linux: Οδηγός αρχαρίων Από τον Mark Rais, συγγραφέας του Linux for the Rest of Us 2 η Έκδ. και αρχισυντάκτης του reallylinux.com. Εάν διαθέτετε κάποια εµπειρία µε τα Windows, η αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης

Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης Βήµα 1 ο : Απενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου χρήστη των Windows 7 & Vista. Αν το λειτουργικό σας είναι Windows XP προχωρήστε στο 2 ο βήµα). Αν το λειτουργικό σας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

NOAS. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών. (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007.

NOAS. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών. (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Πακέτου Εφαρµογών NOAS (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007 Σελίδα - 1 - 1 Εισαγωγή Η διαδικασία εγκατάστασης που περιγράφεται παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των εκλογών. του Συµβουλίου ιοίκησης. στο ΤΕΙ Αθήνας

Ο ΗΓΙΕΣ για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των εκλογών. του Συµβουλίου ιοίκησης. στο ΤΕΙ Αθήνας Ο ΗΓΙΕΣ για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των εκλογών του Συµβουλίου ιοίκησης στο ΤΕΙ Αθήνας «Έχουν ληφθεί όλα τα πρόσφορα µέτρα ώστε η διαδικασία να εκτελείται µε υψηλό επίπεδο διαφάνειας και µε στόχο τη

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος

Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 4 Νοεµβρίου 2011 ΗΥ240: οµές εδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-12 ιδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Κιαγιάς, MSc. Aiolos Project. Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI

Μανώλης Κιαγιάς, MSc. Aiolos Project. Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI Μανώλης Κιαγιάς, MSc Aiolos Project Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI Χανιά, 2015 2 (C) 2014 Μανώλης Κιαγιάς, manolis@freebsd.org Το παρόν έργο διατίθεται υπό τους όρους της Άδειας: Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail)

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail), είναι µια από τις περισσότερο δηµοφιλείς υπηρεσίες του ιαδικτύου (Internet). Μαζί µε την υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (LAN) (Λειτουργικό Σύστηµα Windows 98/Millennium Ed.) Εισαγωγή Για να µπορεί ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο θα πρέπει κατ αρχήν να βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής αναφοράς

Οδηγός συγγραφής αναφοράς ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός συγγραφής αναφοράς Για τις εργαστηριακές ασκήσεις της Φυσικής Για τις Σχολές ΜΠΔ, ΜΗΧΟΠ και ΜΗΠΕΡ Επιμέλεια: Δρ. Ναθαναήλ Κορτσαλιουδάκης, Φυσικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή

Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή Πως ξεκίνησε το Linux Linus Torvalds : Εμπνευστής και δημιουργός του, φοιτητής του Πανεπιστημίου του Helsinki στην Φιλανδία Πως ξεκίνησε το Linux Βασίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα