Z88 Το Συµπαγές Πρόγραµµα Πεπερασµένων Στοιχείων Έκδοση 11.0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Z88 Το Συµπαγές Πρόγραµµα Πεπερασµένων Στοιχείων Έκδοση 11.0"

Transcript

1 Z88 Το Συµπαγές Πρόγραµµα Πεπερασµένων Στοιχείων Έκδοση 11.0 Z88 Το αρθρωτό, συµπαγές και γρήγορο Πρόγραµµα Πεπερασµένων Στοιχείων γραµµένο σε ANSI-C Για όλους τους υπολογιστές Windows και UNIX. Τόσο οι έκδηση UNIX όσο και εκείνη για Windows είναι ελεύθερα διαθέσιµες και προστατεύονται από τη σύµβαση ελεύθερου λογισµικού GNU General Public License Συνετάχθη και διορθώθηκε από τον Professor Dr. Frank Rieg Lehrstuhl Konstruktionslehre und CAD (Chair for Engineering Design and CAD) University of Bayreuth, Germany All rights reserved by the editor Version 11.0 May 2004

2 Μετάφραση του εγχειριδίου χρήσεως για το πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων Z88. Το πρόγραµµα είναι διαθέσιµο δωρεάν µέσω της ιστοσελίδας Η παρούσα µετάφραση χρησιµοποιείται κατά την διδασκαλία των µαθηµάτων Υπολογιστική Μηχανική στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες ο χρήστης παραπέµπεται στο πρωτότυπο αγγλικό κείµενο, καθώς και στην µονογραφία Frank Rieg, Reinhard Hackenschmidt: Finite Elemente Analyse fuer Ingenieure, Carl Hanser Verlag, Muenchen, Wien, Επιµέλεια µετάφρασης Γεώργιος Ε. Σταυρουλάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Υφηγητής, ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός Γεώργιος Μαρκοµανώλης Πτυχιούχος Μαθηµατικός Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Φεβρουάριος 2005 Η µετάφραση αυτή δεν έχει ακόµα ελεγχθεί σε όλες τις λεπτοµέρειες, δεν έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά τα παραδείγµατα των τελευταίων σελίδων, ενώ περιέχει αρκετά από τα αντίγραφα οθονών του προγράµµατος από το αγγλικό πρωτότυπο. ιατίθεται σε αυτή τη µορφή µόνον για τις διδακτικές ανάγκες του ακαδηµαϊκού έτους Η ελληνική µετάφραση του προγράµµατος έγινε από τον κ. Γ. Μαρκοµανώλη µε την συνεργασία του κ. Σταυρουλάκη και τρέχει χωρίς πρόβληµα σε περιβάλλον Windows XP. Τα κείµενα της βοήθειας του προγράµµατος δεν έχουν ακόµη µεταφρασθεί. Θερµή παράκληση να αναφέρετε τυχόν σφάλµατα ή αβλεψίες που ανακαλύπτετε, στην ιστοσελίδα Επισηµαίνεται ότι για παλαιότερα εκτελέσιµα του προγράµµατος, είτε για εκτελέσιµα σε άλλες εκδόσεις των Windows καθώς επίσης και για το πρόγραµµα σε περιβάλλον Unix/Linux όλες οι εντολές και τα κυλιόµενα παράθυρα του προγράµµατος εµφανίζονται στα Αγγλικά ή Γερµανικά, ανάλογα µε την γλώσσα που έχει επιλεγεί.

3 ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ Z88! Το πρόγραµµα Z88 για τα λειτουργικά συστήµατα UNIX/Linux και διατίθεται ελεύθερα και µε ανοιχτό κώδικα και καλύπτεται από την άδεια κυκλοφορίας GNU General Public Licens.. Στα πλεονεκτήµατα του προγράµµατος Ζ88 συµπεριλαµβάνεται το γεγονός ότι συντάχθηκε από την αρχή για µικρουπολογιστή και σήµερα τρέχει τόσο σε LINUX όσο και σε Windows (από την έκδοση Windows95), είναι εύκολο στην εγκατάσταση και χρήση και λειτουργεί µε βάση αρχεία που µπορεί κάποιος να δεί και να επεξεργασθεί. Η σηµερινή έκδοση είναι η 11.0 και έχει µερικά σηµαντικά επιπλέον στοιχεία σε σχέση µε την έκδοση 10.0 που είναι περισσότερο διαδεδοµένη και περιγράφεται στο βιβλίο του συγγραφέα. Συνοπτικά αναφέρονται οι δυνατότητες εισαγωγής στοιχείων τύπου COSMOS και NASTRAN καθώς και η δυνατότητα λειτουργίας σε δύο γλώσσες, αγγλική και γερµανική, (µε την χρήση του ENGLISH ή GERMAN, αντίστοιχα, στο αρχείο Z88.DYN). Ο συγγραφέας του προγράµµατος παραπέµπει στα ακόλουθα συγγράµµατα, για την θεωρητική υποστήριξη: Zienkiewicz, O.C.; Taylor, R.L.: The Finite Element Method, Volumes 1-3, 5th edition, Butterworth- Heinemann and John Wiley & Sons, 2000 Bathe,K.J.: Finite Elemente Procedures. Prentice Hall, 1995 Schwarz, H.R.: Methode der finiten Elemente. Teubner publishing house, 3rd edition, Stuttgart 1991 (in German language) Rieg,F.; Hackenschmidt, R.: Finite Elemente Analyse für Ingenieure. Hanser- Verlag, München Wien 2003, 2nd edition (in German language) Οι τεχνικές λεπτοµέρειες για την κατασκευή προγραµµάτων αυτής της µορφής περιγράφονται στο ακόλουθο σύγγραµµα: Rieg,F.; Hackenschmidt, R.: Softwaretechnik für Ingenieure. Hanser- Verlag, München Wien 2001 (in German language) Σε περίπτωση που προστεθούν δυνατότητες στο πρόγραµµα Z88 ο συγγραφέας του παρακαλεί να του γνωστοποιηθούν. Η µετάφραση του προγράµµατος Z88 σε περιβάλλον UNIX είναι δυνατή µε κάθε µεταφραστή της γλώσσας C η οποία περιέχει την βιβλιοθήκη Motif έχουν δοκιµασθεί οι GNU gcc και οι µεταφραστές της C της SGI και HP. Για την µετάφραση του προγράµµατος Z88 σε περιβάλλον Windows κάθε είδος µεταφραστή της C ή C++ είναι δυνατή έχει δοκιµασθεί ο ελεύθερα διαθέσιµος LCC καθώς και οι µεταγραστές C/C++ της Microsoft, Borland και Watcom. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εφόσον το πρόγραµµα Z88 ακολουθεί τις διαδικασίες ελεύθερα διαθέσιµου κώδικα GNU General Public License θα πρέπει κάθε µεταβολή του να γίνεται διαθέσιµη σε ανοικτό κώδικα- αυτό είναι ζήτηµα τιµής. Υποστηρίξετε την ιδέα του ελεύθερου λογισµικού σύµφωνα µε τις οδηγίες της GNU-GPL! Η διεύθυνση του συγγραφέα του προγράµµατος είναι

4 Professor Dr. Frank Rieg Bayreuth, May 2004 Lehrstuhl Konstruktionslehre und CAD (Chair for Engineering Design and CAD) University of Bayreuth, Germany Η µάσκα εντολών του προγράµµατος Ζ88 σε περιβάλλον Windows. Η µάσκα εντολών του προγράµµατος Ζ88 σε περιβάλλον LINUX και UNIX. Στο αγγλικό πρωτότυπο µπορείτε να βρείτε τις οδηγίες της άδειας ανοικτού λογισµικού GNU Library General Public License οι οποίες συνοδεύουν το πρόγραµµα.

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ Z88! 3 1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Z ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ.ΠΕ.Σ. Z Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Z88 : WINDOWS XP/ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Z88 : UNIX ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ Z ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Z Ο ΕΠΙΛΥΤΗΣ CHOLESKY Z88F Ο ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΥΤΗΣ Z88I1/Z88I Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΤΑΣΕΩΝ Z88D Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ Z88E Ο ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΙΚΤΥΩΝ Z88N ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Z88P Ο ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ CAD Z88X Ο ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ COSMOS Z88G ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ CUTHILL- McKEE Z88H Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Z88V ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ OPENGL Z88O 87 3 ΙΟΡΘΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Z88I1.TXT ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΙΚΤΥΩΝ Z88NI.TXT ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Z88I2.TXT ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Z88I3.TXT ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Z88I4.TXT ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟ ΕΠΙΛΥΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΑΕ ΡΟ ΝΟ. 1 ΜΕ ΟΚΟΣ NO.2 ΜΕ 2 ΚΟΜΒΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΠΙΠΕ ΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ NO.3 ΜΕ 6 ΚΟΜΒΟΥΣ ΙΚΤΥΩΜΑ NO.4 ΣΤΟ ΧΩΡΟ CAM ΣΤΟΙΧΕΙΟ NO.5 ΜΕ 2 ΚΟΜΒΟΥΣ TORUS NO.6 ΜΕ 3 ΚΟΜΒΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΙΠΕ ΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ NO.7 ΜΕ 8 ΚΟΜΒΟΥΣ TORUS NO.8 ΜΕ 8 ΚΟΜΒΟΥΣ ΙΚΤΥΩΜΑ NO.9 ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΞΑΕ ΡΟ NO.10 ΜΕ 20 ΚΟΜΒΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΙΠΕ ΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ NO.11 ΜΕ 12 ΚΟΜΒΟΥΣ TORUS NO.12 ΜΕ 12 ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΚΟΣ NO.13 ΜΕ 2 ΚΟΜΒΟΥΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΙΣΟΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΙΠΕ ΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ NO.14 ΜΕ 6 ΚΟΜΒΟΥΣ TORUS NO.15 ΜΕ 6 ΚΟΜΒΟΥΣ 138

6 4.16 ΤΕΤΡΑΕ ΡΟ NO.16 ΜΕ 10 ΚΟΜΒΟΥΣ ΤΕΤΡΑΕ ΡΟ NO.17 ΜΕ 4 ΚΟΜΒΟΥΣ ΠΛΑΚΑ NO.18 ΜΕ 6 ΚΟΜΒΟΥΣ ΠΛΑΚΑ NO.19 ΜΕ 16 ΚΟΜΒΟΥΣ ΠΛΑΚΑ NO.20 ΜΕ 8 ΚΟΜΒΟΥΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΟΨΗ FORK WRENCH WITH PLANE STRESS ELE. NO CRANE TRUSS WITH TRUSSES NO TRANSMISSION CAM WITH CAM ELEMENTS NO BEAM in PLANE WITH BEAMS NO PLATE SEGMENT WITH HEXAHEDRONS NO PIPE UNDER INTERNAL PRESSURE, PLAIN STRESS ELE. NO PIPE UNDER INTERNAL PRESSURE, TORUS NO CRANKSHAFT, TETRAHEDRONS NO RECTANGULAR PLATE, PLATES NO

7 1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Z ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ.ΠΕ.Σ. Z88 Η φιλοσοφία του προγράµµατος Z88: + Γρήγορο και συµπαγές, συντάχθηκε κατευθείαν για τον προσωπικό υπολογιστή, σε αντίθεση µε προγράµµατα µεγάλων υπολογιστών που προσαρµόσθηκαν για µικρουπολογιστή. + Ευέλικτο και διαφανές, καθοδηγείται από αρχεία δεδοµένων. + "Small is beautifull" κοµµατιαστό σύστηµα σε αντίθεση µε µονολιθικά τέρατα. + καθαρόαιµο πρόγραµµα UNIX και Windows, καµία προσοµοίωση + Χρήση ιδίων πυρήνων υπολογισµού στις εκδόσεις UNIX και Windows + πλήρης ανταλλαγή δεδοµένων µε προγράµµατα CAD µέσω αρχείων DXF + εισαγωγή δεδοµένων από το πρόγραµµα Pro/ENGINEER + Βοήθεια σε Windows και UNIX + Χωρίς κωδικούς, προστασία αντιγραφής και κόστος. + Απλούστατη εγκατάσταση, χωρίς υποφακέλους και αλλαγή δεδοµένων του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

8 + Σε περιβάλλον UNIX: δυνατότητα αυτόµατου ελέγχου και επαναλαµβανόµενων τρεξιµάτων cumulative runs Σηµειώσεις: Να συγκρίνετε πάντα χωρίς εξαίρεση τις επιλύσεις µε την ΜΕ.ΠΕ.Σ. µε αναλυτικούς υπολογισµούς (ακόµα και χονδροειδείς), αποτελέσµατα πειραµάτων, υποθέσεις plausibility considerations και άλλους ελέγχους! Λάβετε υπόψη σας ότι τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο πρόγραµµα Z88 (όπως και σε άλλα προγράµµατα ΜΕ.ΠΕ.Σ.) µπορεί να διαφέρουν από εκείνα που χρησιµοποιούνται στην µηχανική ή την τεχνική µηχανική. Το Z88 είναι ένα σύνθετο πρόγραµµα. εν είναι προβλέψιµη η αλληλεπίδραση που έχει µε άλλα προγράµµατα του υπολογιστή σας και δεν είναι διαθέσιµη βοήθεια πάνω σε αυτά τα προβλήµατα. Συνίσταται να κλείνεται όλα τα προγράµµατα και τα βοηθητικά προγράµµατα στον υπολογιστή σας κατά την εκτέλεσή του.

9 Περίληψη βιβλιοθήκης πεπερασµένων στοιχείων του Z88: (Η ακριβής περιγραφή περιέχεται στο Κεφάλαιο 4.) ι-διάστατα προβλήµατα: Επίπεδη ένταση, πλάκες, δοκοί, δικτυώµατα Τριγωνικό Στοιχείο Επίπεδης Έντασης No. 3 - Τετραγωνικές συναρτήσεις µορφής - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στο κέντρο βάρους καλή - Υπολογιστικό κόστος µέτριο - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας στοιχείου: 12 * 12 Ισοπαραµετρικό Στοιχείο Επίπεδης Έντασης Στοιχείο Υπ. Αριθµ. 7 - Τετραγωνικό ισοπαραµετρικό στοιχείο Serendipity - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στις κορυφές καλή - Υπολογιστικό κόστος υψηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας στοιχείου: 16 * 16

10 ικτύωµα No. 9 - Γραµµική συνάρτηση - Ποιότητα µετακινήσεων ακριβής (νόµος του Hooke ) - Ποιότητα τάσεων ακριβής (νόµος του Hooke) - Υπολογιστικό κόστος ελάχιστο - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας στοιχείου: 4 * 4 Ισοπαραµετρικό Στοιχείο Επίπεδης Έντασης No Κυβικο ισοπαραµετρικό στοιχείο τύπου Serendipity - Ποιότητα µετακινήσεων άριστη - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss άριστη - Ποιότητα τάσεων στις γωνίες κόµβους καλή - Υπολογιστικό κόστος πολύ υψηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 24 * 24

11 οκός No Γραµµική συνάρτηση για τις ελκυστικές τάσεις, κυβική συνάρτηση για τις καµπτικές τάσεις - Ποιότητα µετακινήσεων ακριβής (νόµος του Hooke ) - Ποιότητα των τάσεων ακριβής (νόµος του Hooke) - Υπολογιστικό κόστος χαµηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας : 8 * 8 Ισοπαραµετρικό Στοιχείο Επίπεδης Έντασης No Τετραγωνικό ισοπαραµετρικό στοιχείο Serendipity - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα άκρα κόµβους καλή - Υπολογιστικό κόστος µέτριο - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 12 * 12

12 Ισοπαραµετρικό Στοιχείο Πλάκας No Τετραγωνικό ισοπαραµετρικό στοιχείο Serendipity σύµφωνα µε την θεωρία Reissner- Mindlin - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss καλή - Ποιότητα τάσεων στα άκρα κόµβους αποδεκτή - Υπολογιστικό κόστος µέτριο - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 18 * 18 Ισοπαραµετρικό Στοιχείο Πλάκας No Κυβικό ισοπαραµετρικό στοιχείο τύπου Lagrange σύµφωνα µε την θεωρία Reissner- Mindlin - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα άκρα κόµβους καλή - Υπολογιστικό κόστος υψηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 48 * 48

13 Ισοπαραµετρικό Στοιχείο Πλάκας No Τετραγωνικό ισοπαραµετρικό στοιχείο Serendipity σύµφωνα µε την θεωρία Reissner- Mindlin - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss καλή - Ποιότητα τάσεων στα άκρα κόµβους σχετικά καλή - Υπολογιστικό κόστος µέτριο - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 24 * 24 Αξονοσυµµετρικά προβλήµατα: Torus ίσκος αξονοσυµµετρικού προβλήµατος No. 6 - Γραµµική συνάρτηση - Ποιότητα µετακινήσεων µέτρια - Ποιότητα τάσεων στους κόµβους µη-ακριβής - Υπολογιστικό κόστος χαµηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 6 * 6

14 Torus ίσκος αξονοσυµµετρικού προβλήµατος No. 8 - Τετραγωνικό ισοπαραµετρικό στοιχείο Serendipity - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα άκρα κόµβους - Υπολογιστικό κόστος υψηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 16 * 16 Torus ίσκος αξονοσυµµετρικού προβλήµατος No Κυβικό ισοπαραµετρικό στοιχείο Serendipity - Ποιότητα µετακινήσεων άριστη - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss άριστη - Ποιότητα τάσεων στα άκρα κόµβους άριστη - Υπολογιστικό κόστος πολύ υψηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 24 * 24

15 Torus ίσκος αξονοσυµµετρικού προβλήµατος No Τετραγωνικό ισοπαραµετρικό στοιχείο Serendipity - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss- πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα άκρα κόµβους καλή - Υπολογιστικό κόστος υψηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 12 * 12 Cam Άτρακτος No. 5 - Γραµµική συνάρτηση για στρέψη και εφελκυστική τάση, τρίτου βαθµού συνάρτηση για καµπτικές τάσεις - Ποιότητα µετακινήσεων ακριβής (νόµος του Hooke) - Ποιότητα τάσεων ακριβής (νόµος του Hooke) - Υπολογιστικό κόστος χαµηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 12 * 12

16 Προβλήµατα στον χώρο: ικτύωµα No. 4 - Γραµµική συνάρτηση - Ποιότητα µετακινήσεων ακριβής (νόµος του Hooke) - Ποιότητα των τάσεων ακριβής (νόµος του Hooke ) - Υπολογιστικό κόστος ελάχιστο - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 6 * 6 οκός No. 2 - Γραµµική συνάρτηση για εφελκυστική τάση, cubic συνάρτηση για καµπτική τάση - Ποιότητα µετακινήσεων ακριβής (νόµος του Hooke) - Ποιότητα τάσεων ακριβής (νόµος του Hooke) - Υπολογιστικό κόστος χαµηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 12 * 12

17 Εξάεδρον No. 1 - Γραµµικές συναρτήσεις µορφής - Ποιότητα µετακινήσεων µέτρια - Τάσεις στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss- χρησιµοποιήσιµες - Τάσεις στα άκρα κόµβους µη-ακριβείς - Υπολογιστικό κόστος πολύ υψηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 24 * 24 Εξάεδρον No Τετραγωνικό ισοπαραµετρικό στοιχείο Serendipity - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss- πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα άκρα κόµβους καλή - Υπολογιστικό κόστος πάρα πολύ υψηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 60 * 60

18 Τετράεδρον No Γραµµικές συναρτήσεις µορφής - Ποιότητα µετακινήσεων κακή - Τάσεις στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss µη-ακριβείς - Τάσεις στα άκρα κόµβους µη-ακριβείς - Υπολογιστικό κόστος µέτριο - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 12 * 12 Τετράεδρον No Τετραγωνικό ισοπαραµετρικό στοιχείο Serendipity - Ποιότητα µετακινήσεων πολύ καλή - Ποιότητα τάσεων στα σηµεία ολοκλήρωσης Gauss πολύ καλή - Τάσεις στα άκρα κόµβους καλή - Υπολογιστικό κόστος πολύ υψηλό - Μέγεθος µητρώου δυσκαµψίας: 30 * 30

19 Τα τµήµατα του προγράµµατος Z88: Επισκόπηση: Το Z88 επεξεργάζεται πάντα ό,τι του ζητείται εκείνη τη στιγµή. Συνεπώς το Z88 δεν είναι ένα µεγάλο, µονολιθικό πρόγραµµα, αλλά αποτελείται από χωριστά τµήµατα σύµφωνα µε την φιλοσοφία που επικρατεί στο UNIX "Small Is Beautiful". Τα τµήµατα αυτά φορτώνονται στην κύρια µνήµη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις, εκτελούν την αποστολή τους και απελευθερώνουν ξανά την κύρια µνήµη. Με αυτό τον τρόπο το Ζ88 επιτυγχάνει την µεγάλη ταχύτητα υπολογισµού και συναγωνίζεται άλλα προγράµµατα πεπερασµένων στοιχείων. Η επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων επιτυγχάνεται µέσω αρχείων δεδοµένων, δες Κεφάλαιο 3. Σύντοµη περιγραφή των τµηµάτων: I. Ο επιλύτης Ο επιλύτης (solver) είναι η καρδιά του συστήµατος ανάλυσης µε πεπερασµένα στοιχεία. ιαβάζει τα γενικά δεδοµένα της κατασκευής από το αρχείο Z88I1.TXT και τις συνοριακές συνθήκες Z88I2.TXT. Τα αρχεία εισόδου στο πρόγραµµα Z88 µπορούν να δηµιουργηθούν από τον µετατροπέα CAD µε όνοµα Z88X, τον µετατροπέα COSMOS µε όνοµα Z88G, τον δηµιουργό δικτύου Z88N, µε επεξεργαστή κειµένου ή σελιδογράφο ή µε κάποια µεικτή διαδικασία, π.χ. µε CAD και επεξεργαστή κειµένου. Ο επιλύτης δηµιουργεί προετοιµασµένα δεδοµένα της κατασκευής στο αρχείο Z88O0.TXT και επεξεργασµένες συνοριακές συνθήκες στο αρχείο Z88O1.TXT, υπολογίζει τα µητρώα δυσκαµψίας των στοιχείων, συνθέτει το ολικό µητρώο δυσκαµψίας, αλλάζει κλίµακα στο σύστηµα των εξισώσεων, επιλύει το (πιθανώς τεράστιο) σύστηµα εξισώσεων και αποθηκεύει τις µετακινήσεις στο αρχείο Z88O2.TXT. Συνεπώς ο κύριος προορισµός ενός συστήµατος πεπερασµένων στοιχείων, δηλαδή ο υπολογισµός των µετακινήσεων, έχει επιτευχθεί. Στην συνέχεια, εάν επιθυµείτε, οι τάσεις µπορούν να υπολογισθούν από το υποπρόγραµµα Z88D και/ή οι κοµβικές δυνάµεις από το υποπρόγραµµα Z88E. Το Z88 παρέχει δύο εντελώς διαφορετικούς επιλύτες: Z88F: Πρόκειται για έναν ευθύ επιλύτη µε τεχνική αποθηκεύσεως τύπου κορυφογραµµής (skyline) και επιλύτη µε την µέθοδο Cholesky. Αυτός είναι ο τυπικός επιλύτης του προγράµµατος Z88, εύκολος στην χρήση και πολύ ταχύς για µικρές και µέτριες κατασκευές. Εποµένως, όπως κάθε άλλος ευθύς επιλύτης, ο Z88Fαντιδρά άσχηµα σε ακατάλληλα αριθµηµένους κόµβους, αλλά µπορείτε να βελτιώσετε την κατάσταση µε το πρόγραµµα αναδιάταξης της αρίθµησης µε σκοπό την µείωση του µεγέθους σύµφωνε µε τον αλγόριθµο Cuthill- McKee το οποίον έχει υλοποιηθεί στο υποπρόγραµµα Z88H. Το Z88F είναι η επιλογή σας για µικρές και µέτριες κατασκευές µε έως και 20, ,000 βαθµούς ελευθερίας. Z88I1 και Z88I2: Πρόκειται για έναν επαναλληπτικό επιλύτη ο οποίος έχει δύο τµήµατα. Το Z88I1 υπολογίζει τους δείκτες για την αποθήκευση του ολικού µητρώου δυσκαµψίας. Το Z88I2 υπολογίζει τα µητρώα δυσκαµψίας, αθροίζει τις συνοριακές συνθήκες και επιλύει το σύστηµα των εξισώσεων µε την µέθοδο των συζυγών κλίσεων χρησιµοποιώντας προρυθµιστή τύπου SOR ή προρυθµιστή µε χρήση µη-πλήρους διάσπασης Cholesky ανάλογα µε την επιλογή σας. Όπως κάθε επαναλληπτικός επιλύτης, ο Z88I1/Z88I2 ανταποκρίνεται καλά µε άσχηµα αριθµηµένους κόµβους. Παρόλα αυτά

20 ένα τρέξιµο του προγράµµατος Cuthill- McKee program Z88H µπορεί να βελτιώσει παραπέρα την απόδοσή του. Ο Z88I1/Z88I2 είναι η επιλογή σας για µεγάλες κατασκευές. II. Η σύνδεση µε προγράµµατα σχεδίασης µε υπολογιστή CAD Ο µεταφραστής CAD converter Z88X µετατρέπει αρχεία τύπου DXF από συστήµατα σχεδίασης µε Η/Υ CAD σε αρχεία δεδοµένων του προγράµµατος Z88 (αρχείο δεδοµένων για την παραγωγή του δικτύου Z88NI.TXT, γενικά δεδοµένα κατασκευής Z88I1.TXT, συνοριακές συνθήκες Z88I2.TXT και αρχείο παραµέτρων τάσεων Z88I3.TXT ) ή, και αυτό είναι το πραγµατικά καλό, επίσης µετατρέπει δεδοµένα εισαγωγής Z88 σε αρχεία τύπου DXF. Έτσι όχι µόνον µπορείτε να παράγετε δεδοµένα εισαγωγής σε ένα σύστηµα CAD και στη συνέχεια να τα χρησιµοποιείτε στο πρόγραµµα Z88, αλλά µπορείτε επίσης να συµπληρώσετε δεδοµένα εισαγωγής του προγράµµατος Z88 που είναι πάντα απλά αρχεία τύπου ASCII, λ.χ. µε έναν επεξεργαστή κειµένου, µε έναν κειµενογράφο, µε το EXCEL ή µε τα δικά σας ειδικά προγράµµατα και στην συνέχεια να µετατρέψετε το σύνολο των δεδοµένων πίσω σε ένα σύστηµα CAD µε τον µεταφραστή CAD του υποπρογράµµατος Z88X. Στη συνέχεια στο σύστηµα CAD µπορείτε να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες, και να µεταφέρετε τα στοιχεία ξανά στο Z88. Αυτή η ευελιξία είναι µοναδική! Ο νέος µεταφραστής COSMOS converter Z88G διαβάζει δεδοµένα εισόδου της µεθόδου πεπερασµένων στοιχείων σε µορφή COSMOS ή NASTRAN και δηµιουργεί αυτόµατα αρχεία εισόδου του προγράµµατος Z88, Z88I1.TXT, Z88I2.TXT and Z88I3.TXT. Μπορείτε να δηµιουργήσετε δεδοµένα εισόδου τύπου COSMOS ή NASTRAN µε την βοήθεια διαφόρων προγραµµάτων CAD. Ο µεταφραστής Z88G έχει δοκιµασθεί µε το πρόγραµµα Pro/ENGINEER και την χρήση της δυνατότητας Pro/MECHANICA της εταιρείας Parametric Technology, USA. Συνεπώς µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τρισδιάστατα µοντέλα από το Pro/ENGINEER µε το πρόγραµµα Z88! Το νέο πρόγραµµα Cuthill- McKee Z88H σχεδιάσθηκε κυρίως για χρήση µε το υποπρόγραµµα Z88G. Επιτρέπει την αλλαγή αρίθµησης διακριτοποιήσεων (δικτύων) πεπερασµένων στοιχείων και µπορεί να µειώσει δραστικά τις ανάγκες σε µνήµη για την χρήση δικτύων που παρήχθησαν από προγράµµατα αυτόµατης διακριτοποίησης, όπως είναι το Pro/MECHANICA. III. Ο δηµιουργός δικτύων για δίκτυα διακριτοποίησης παράγονται µε εντολές που Ο δηµιουργός δικτύων net (or mesh) generator Z88N διαβάζει τα δεδοµένα υπερ κατασκευής στο αρχείο Z88NI.TXT και υπολογίζει τα γενικά στοιχεία της κατασκευής στο αρχείο Z88I1.TXT. Κατά κανόνα το αρχείο του δηµιουργού δικτύων Z88NI.TXT έχει την ίδια κατασκευή µε το αρχείο γενικών δεδοµένων της κατασκευής Z88I1.TXT. Μπορεί επίσης να κατασκευασθεί µε τη βοήθεια µεταφραστών CAD στο υποπρόγραµµα Z88X, µε τον επεξεργαστή κειµένου, µε κειµενογράφο ή µε µεικτή διαδικασία. IV. Οι µετεπεξεργαστές

21 Οι τάσεις υπολογίζονται από το υποπρόγραµµα Z88D. Προηγουµένως πρέπει να έχουν εκτελεσθεί τα τµήµατα Z88F ή Z88I1 και Z88I2. Το πρόγραµµα Z88D διαβάζει ένα µικρό αρχείο παραµέτρων Z88I3.TXT και αποθηκεύει τις τάσεις στο Z88O3.TXT. Οι κοµβικές δυνάµεις υπολογίζονται από το υποπρόγραµµα Z88E. Προηγουµένως πρέπει να έχουν εκτελεσθεί τα τµήµατα Z88F ή Z88I1 και Z88I2. Το Z88E αποθηκεύει τις κοµβικές δυνάµεις στο αρχείο Z88O4.TXT. Τα σχεδιαστικά προγράµµατα Z88P και Z88O σχεδιάζουν παραµορφώσεις και τάσεις στην οθόνη, το Z88P επίσης σε σχεδιαστική µηχανή HP-GL ή σε εκτυπωτή που δέχεται εντολές της µορφής HP-GL, λ.χ. HP LaserJet. Τα Z88O και Z88P είναι κατάλληλα για έναν γρήγορο έλεγχο της κατασκευής, στην απαραµόρφωτη και παραµορφωµένη κατάσταση, καθώς επίσης και των τάσεων. Φυσικά µπορείτε να δείξετε την απαραµόρφωτη κατάσταση στο πρόγραµµα CAD που χρησιµοποιείτε µε την χρήση δεδοµένων DXF µέσω του µεταφραστή CAD στο υποπρόγραµµα Z88X, αλλά τα Z88O και Z88P είναι πολύ πιο γρήγορα. V. Ο ελεγκτής αρχείων Ο ελεγκτής αρχείων Z88V ελέγχει τα αρχεία δεδοµένων Z88NI.TXT ή Z88I1.TXT έως Z88I3.TXT σε σχέση µε την ορθότητα των εντολών τους. Επιπροσθέτως µπορεί να δείξει την πραγµατική µνήµη που ορίσατε µέσω του Z88.DYN. Όλα τα τµήµατα του Z88 απαιτούν δυναµικό ορισµό µνήµης Ο χρήστης µπορεί να το ορίσει στο αρχείο Z88.DYN. Το πρόγραµµα Z88 παραδίδεται µε προκαθορισµένες τιµές τις οποίες µπορείτε και πρέπει να αλλάξετε, εάν είναι απαραίτητο. Αυτό είναι δυνατό κάθε στιγµή. Τα τµήµατα του Ζ88 είναι προγράµµατα 32 bit (ή 64 bit) και απαιτούν την µνήµη από το λειτουργικό σύστηµα µέσω της εντολής calloc. Το αρχείο-κεφαλίδα Z88.DYN ορίζει πόση µνήµη πρέπει να ζητηθεί. Μπορείτε να ζητήσετε όλη την εικονική µνήµη, (virtual memory = main memory + swap area), που παρέχεται από το λειτουργικό σας σύστηµα. Εποµένως δεν υπάρχει άνω όριο στο µέγεθος του προβλήµατος (κατασκευής) που µπορεί να αντιµετωπίσει το πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων Z88! Μπορείτε επίσης να ορίσετε την γλώσσα στην οποία θα δουλέψει το πρόγραµµα Z88 µέσω του αρχείου Z88.DYN: λέξεις κλειδιά ENGLISH ή GERMAN ή GREEK (Ελληνικά, προς το παρόν, µόνον σε περιβάλλον Windows XP). Πολλαπλή επεξεργασία µε το Z88: Είναι δυνατή πολλαπλή επεξεργασία σε περιβάλλον Windows και UNIX, δηλαδή διάφορα τµήµατα του προγράµµατος Z88 ή άλλα προγράµµατα Windows µπορούν να εκτελούνται παράλληλα. Σιγουρευθείτε ότι δεν επικαλύπτονται τα παράθυρα (τοποθετήστετα δίπλα-δίπλα), διότι τα τµήµατα του Z88 µετά την εκκίνησή τους δεν επεξεργάζονται πλέον σήµατα WM_PAINT για λόγους ταχύτητας. Αυτό σηµαίνει ότι, παρόλο που τα προγράµµατα Z88 εργάζονται κανονικά, η απεικόνιση και τα σχήµατα στο παράθυρο µπορούν να καταστραφούν εάν µεγενθύνετε, σµικρύνετε, µετακινήσετε ή επικαλύψετε τα παράθυρα του Ζ88 µε άλλα προγράµµατα. Αυτό δεν έχει καµµία

22 επίδραση στα αποτελέσµατα του υπολογισµού αλλά µόνον µε αυτό το τέχνασµα εξασφαλίζεται η εξέχουσα ταχύτητα του Ζ88. Σηµειώσετε ότι µεγάλες κατασκευές στο χώρο, λ.χ. µε 20 κοµβα εξαεδρικά στοιχεία, µπορούν να επιβαρύνουν υπερβολικά τον υπολογιστή σας και να επιβραδύνουν ή και σταµατήσουν την µηχανή. Εποµένως αφήσετε το Ζ88 να εκτελείται µόνο του και µην ξεκινάτε κανένα πρόγραµµα µε µεγάλες απαιτήσεις µνήµης, όπως τα διάφορα προγράµµατα office. Συµβουλές για την εκκίνηση του Z88: Windows: Όλα τα τµήµατα του Z88 µπορούν να ενεργοποιηθούν από τον Explorer, από ένα γκρουπ που περιέχει τα διάφορα τµήµατα του Z88 ή µέσω της εντολής Start > Run. Αρκεί να εκτελέσετε το πρόγραµµα εντολών του Z88-Commander Z88COM για την ενεργοποίηση όλων των άλλων τµηµάτων. UNIX: Εκκινήσετε τα τµήµατα απευθείας από ένα κέλυφος UNIX shell, από τον εντολέα Z88- Commander Z88COM, ή, σαν µια επιπρόσθετη δυνατότητα, λ.χ. για µεγάλα τρεξίµατα κατά την διάρκεια της νύχτας, µε εντολές κελύφους shell-script (sh, bash, ksh etc.). Έχετε όλες τις απεριόριστες δυνατότητες του λειτουργικού συστήµατος UNIX. Όλα τα τµήµατα, µε εξαίρεση τα Z88COM και Z88P, µπορούν να ενεργοποιηθούν µέσω κειµένου από απλά τερµατικά, αλλά φυσικά και µέσα σε ένα X window. Σαν προγράµµατα Motif ο εντολέας Z88-Commander Z88COM και τα σχεδιαστικά προγράµµατα Z88O και Z88P πρέπει να εκτελούνται µέσω ενός X-τερµατικού. Για µια άνετη χρήση του Z88, fire up your X-Window-manager, ανοίξετε ένα X- τερµατικό και ξεκινήσετε το Z88COM. Στην συνέχεια τοποθετήσετε το Z88COM και το X-τερµατικό, που ξεκίνησε το Z88COM, δίπλα-δίπλα ή πάνω-κάτω, έτσι ώστε να µπορείτε να βλέπετε και τα δύο. Η είσοδος και έξοδος στο Z88: Τα αρχεία εισόδου και εξόδου δηµιουργούνται είται µέσω ενός επεξεργαστή κειµένου (e.g. τον editor ή το notepad στα Windows, DOS επεξεργαστές όπως ο edit, UNIX εργαλεία όπως vi, emacs, joe), προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου (λ.χ. WinWord etc.), προγράµµατα φύλλων εργασίας (π.χ. Excel) ή µέσω του µεταφραστή CAD Z88X κατευθείαν µέσα σε ένα πρόγραµµα CAD, το οποίον έχει την δυνατότητα να διαβάσει και γράψει αρχεία DXF (λ.χ. AutoCAD). Μπορείτε επίσης να εισάγετε αρχεία δεδοµένων COSMOS ή NASTRAN που έχουν παραχθεί από το Pro/ENGINEER µέσα στο Z88 µε την χρήση του µεταφραστή COSMOS στο τµήµα Z88G. Οι δυνατότητες αυτές σηµαίνουν ευελιξία και διαφάνεια για τον χρήστη, καθώς τα αρχεία εισόδου και εξόδου του Ζ88 είναι απλά αρχεία κειµένου τύπου ASCII. Μπορείτε να τα γεµίσετε µε κάθε διαθέσιµο εργαλείο ή µε το χέρι, ή ακόµα µε προγράµµατα που

23 γράφετε γι αυτό το σκοπό σε άλλες γλώσσες προγραµµατισµού. Η µόνη απαίτηση είναι να τηρείτε τις υποθέσεις του Ζ88 για τη δεδοµένη δοµή του αρχείου, βλέπε Κεφάλαιο 3. Μπορείτε να τροποποιήσετε τα αρχεία εξόδου κατά το δοκούν, να τα επεκτείνετε µε τις δικές σας εντολές, να τα µειώσετε στο απολύτως αναγκαίο ή να τα χρησιµοποιήσετε σαν είσοδο σε άλλα προγράµµατα. ιαστάσεις, δηλαδή µονάδες µετρήσεως, δεν χρησιµοποιούνται πουθενά. Μπορείτε να εργασθείτε στο µετρικό ή αγγλοσαξωνικό σύστηµα µονάδων µετρήσεως, αρκεί να είσθε συνεπείς σε όλα τα στοιχεία που δίδετε. Για παράδειγµα εάν θέλετε να δουλέψετε µε mm και N το µέτρο ελαστικότητας Young's modulus πρέπει να είναι σε N/mm*mm. Σηµείωση: Τα δεδοµένα εισόδου του Z88 έχουν πάντα τα ακόλουθα ονόµατα: + Z88G.COS αρχείο δεδοµένων COSMOS από 3D-CAD σύστηµα, για τον µεταφραστή COSMOS µε όνοµα Z88G + Z88G.NAS αρχείο δεδοµένων NASTRAN από 3D-CAD σύστηµα, για τον µεταφραστή COSMOS µε όνοµα Z88G + Z88X.DXF αρχείο ανταλλαγής δεδοµένων για προγράµµατα σχεδιάσης µε Η/Υ CAD και για τον µεταφραστή CAD µε όνοµα Z88X + Z88NI.TXT αρχείο δεδοµένων για το πρόγραµµα δηµιουργίας δικτύων Z88N + Z88I1.TXT αρχείο δεδοµένων εισόδου (γενικά δεδοµένα κατασκευής) για τον επεξεργαστή πεπερασµένων στοιχείων Z88F + Z88I2.TXT αρχείο δεδοµένων εισόδου (συνοριακές συνθήκες) για τον επεξεργαστή πεπερασµένων στοιχείων Z88F + Z88I3.TXT αρχείο δεδοµένων εισόδου (µεταβλητές ελέγχου) για τον επεξεργαστή τάσεων Z88D για τον επαναλληπτικό επιλύτη Z88I1/Z88I2 Τα δεδοµένα εξόδου του Z88 έχουν πάντα τα ακόλουθα ονόµατα + Z88O0.TXT Επεξεργασµένα δεδοµένα κατασκευής για αρχειοθέτηση. + Z88O1.TXT Επεξεργασµένα δεδοµένα συνοριακών συνθηκών για αρχειοθέτηση. + Z88O2.TXT Υπολογισµένες µετακινήσεις + Z88O3.TXT Υπολογισµένες τάσεις + Z88O4.TXT Υπολογισµένες δυνάµεις κόµβων Αυτά τα ονόµατα αρχείων αναµένονται να βρεθούν από τα τµήµατα του προγράµµατος Z88 και πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο Directory µε τα τµήµατα του προγράµµατος Z88. εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε δικά σας ονόµατα. Φυσικά µπορείτε να µετονοµάσετε τα αρχεία Z88*.* µετά την ολοκλήρωση των υπολογισµών και να τα φυλάξετε σε διαφορετικούς φακέλους. ιαδικασία σύνθεσης Making: Μπορείτε πάντα να δηµιουργείτε το αρχείο του δηµιουργού δικτύων Z88NI.TXT, το αρχείο γενικών δεδοµένων της κατασκευής Z88I1.TXT, το αρχείο συνοριακών συνθηκών Z88I2.TXT και το αρχείο µεταβλητών ελέγχου Z88I3.TXT για τον επεξεργαστή τάσεων µε το χέρι ή µε κατάλληλο επεξεργαστή κειµένου. Χρησιµοποιώντας αυτόµατη δηµιουργία, λάβετε υπόψη σας και τις ακόλουθες δυνατότητες:

24 Σύστηµα CAD system, λ.χ.. Pro/ENGINE ER (µε Pro/ME- CHANICA) AutoCAD AutoCAD δηµιουργεί µεταφραστής δηµιουργεί ηµιουργός δικτύου Z88G.COS Z88G.NAS Z88X.DXF Z88X Z88X.DXF Z88X Z88G Z88I1.TXT, Z88I2.TXT, Z88I3.TXT Όχι απαραίτητο δηµιουργεί Τα αρχεία υπάρχουν Z88NI.TXT Z88N Z88I1.TXT Z88I1.TXT, Z88I2.TXT, Z88I3.TXT Όχι απαραίτητο Τα αρχεία υπάρχουν Αρχεία πρωτοκόλλου του Z88: Τα τµήµατα του Z88 σώζουν πάντα αρχεία πρωτοκόλλου.log, λ.χ. το αρχείο Z88F.LOG περιέχει τα βήµατα ή τα σφάλµατα υπολογισµού του τµήµατος Z88F. Αναζητήσετε πάντα τα αρχεία.log εάν έχετε κάποια αµφιβολία. Εκεί επίσης σηµειώνονται οι ανάγκες σε µνήµη. UNIX: Εάν εργάζονται διαφορετικοί χρήστες του Z88 µέσα στον ίδιο φάκελο, εξασφαλίσετε ότι έχουν κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις για τα αρχεία, LOG επίσης. Χρησιµοποιείστε umask. Εκτύπωση αρχείων του Ζ88. εν υποστηρίζεται από τον εντολέα του Z88. Τα τυπώνετε µέσω του Explorer των Windows ή µε κάθε άλλο επεξεργαστή κειµένου. Χρησιµοποιήσετε κατάλληλες εντολές του λειτουργικού συστήµατος UNIΧ.

25 Ποιοι τύποι πεπερασµένων στοιχείων του Ζ88 µπορούν να δηµιουργηθούν αυτόµατα? Τύπος στοιχείου συνάρτηση COSMOS NASTRAN (Z88G) DXF (Z88X) Υπερ-στοιχείο (Z88N) ηµιουργεί πεπερασµένα στοιχεία (Z88N) Εξάεδρον γραµµική όχι ναί όχι - No.1 Εξάεδρον No.10 τετραγωνική όχι ναί ναί Hexa No.10 & No.1 Τετράεδρον τετραγωνική ναί όχι όχι - No.16 Τετράεδρον Γραµµική ναί όχι Όχι - No.17 Επίπεδη Τετραγωνική όχι Ναι Όχι - ένταση No.3 Επίπεδη ένταση No.7 Τετραγωνική ναί Ναι Ναι Επίπεδη ένταση No.7 Επίπεδη ένταση cubic όχι ναί Ναι Επίπεδη ένταση No.7 No.11 Επίπεδη Τετραγωνική ναί ναί όχι - ένταση No.14 Torus No.6 Γραµµική όχι ναί όχι - Torus No.8 Τετραγωνική ναί ναί ναί Torus No.8 Torus No.12 cubic όχι ναί ναί Torus No.8 Torus No.15 Τετραγωνική ναί ναί Όχι - Πλάκα No.18 Τετραγωνική ναί ναί όχι - Πλάκα No.19 cubic όχι ναί όχι - Πλάκα No.20 τετραγωνική ναί ναί ναί Πλάκα No.19 & No.20 ικτύωµα ακριβής όχι ναί Όχι - No.4 ικτύωµα ακριβής Όχι Ναι Όχι - No.9 οκός No.2 ακριβής Όχι Ναι Όχι - Cam No.5 ακριβής Όχι Ναι Όχι - οκός No.13 ακριβής όχι ναί όχι -

26 Όλα τα αρχεία του Z88: Όνοµα Τύπο ς Σκοπός Z88.DYN ASCII Είσοδος Αρχείο κεφαλίδα για µνήµη & γλώσσα Z88G.COS ASCII Είσοδος COSMOS σε Z88 Z88G.NAS ASCII Είσοδος NASTRAN σε Z88 Z88X.DXF ASCII Είσοδος/έξοδο DXF από και ς προς Z88 Z88NI.TXT ASCII Είσοδος Αρχείο εισόδου για τον δηµιουργό δικτύου Z88I1.TXT ASCII Είσοδος Γενικό αρχείο κατασκευής Αλλαγή, τροποποίησ η MS-Win Ναι, συστήνεται ναί UNIX Ναι Ναι, 1) Ναι Ναι Ναι, 1) Ναι Ναι Ναι, 1) Ναι Ναι Ναί Ναί ναί Ναι Ναι Ναί Z88I2.TXT ASCII Είσοδος περιορισµοί Ναι Ναί Ναί Z88I3.TXT ASCII Είσοδος Αρχείο κεφαλίδα παραµέτρων τάσεως Ναι Ναι Ναί Z88I4.TXT ASCII Είσοδος Αρχείο κεφαλίδα για τον επαναλληπτικό επιλύτη Z88O0.TXT ASCII Έξοδος Επεξεργασµένα δεδοµένα κατασκευής Z88O1.TXT ASCII Έξοδος Επεξεργασµένοι περιορισµοί Z88O2.TXT ASCII Έξοδος Υπολογισµένες µετακινήσεις Z88O3.TXT ASCII Έξοδος Υπολογισµένες τάσεις Z88O4.TXT ASCII Έξοδος Υπολογισµένες δυνάµεις κόµβων Z88O5.TXT ASCII Έξοδος Για εσωτερική χρήση στο Z88P Ναι Ναί Ναί υνατό Ναί Ναί υνατό Ναί Ναί υνατό Ναί Ναί υνατό Ναί Ναί υνατό Ναί Ναί Όχι 2) Ναί Ναί

27 Z88O6.TXT ASCII Έξοδος Κύριο αρχείο HP- GL από το Z88P Z88O7.TXT ASCII Έξοδος Βοηθητικό αρχείο HP- GL από το Z88P Z88O8.TXT ASCII Έξοδος Για εσωτερική χρήση στο Z88O Z88P.COL ASCII Είσοδος Αρχείο κεφαλίδα για χρώµατα Z88P MS-Win Z88O.OGL ASCII Είσοδος Αρχείο κεφαλίδα για χρώµατα Z88O MS-Win Z88.FCD ASCII Είσοδος Γραµµατοσειρές, χρώµα, διαστάσεις UNIX για Z88COM, Z88COM.CF G Z88O1.BNY Z88O2.BNY Z88O3.BNY Z88O4.BNY ASCII Είσοδος Binar y Binar y Binar y Binar y Είσοδος/έξοδο ς Είσοδος/έξοδο ς Είσοδος/έξοδο ς Είσοδος/έξοδο ς Z88O και Z88P Αρχείο ρυθµίσεων Z88COM Αρχείο γρήγορης επικοινωνίας Αρχείο γρήγορης επικοινωνίας Αρχείο γρήγορης επικοινωνίας Αρχείο γρήγορης επικοινωνίας Ναί 1) Ναί Ναί Ναί 1) Ναί Ναί Όχι 2) Ναί Ναί υνατό Ναί Όχι υνατό Ναί Όχι υνατό Όχι Ναί Όχι 2) Ναί Όχι Όχι 3) Ναί Ναί Όχι 3) Ναί Ναί Όχι 3) Ναί Ναί Όχι 3) 4) Ναί Ναί (1) θεωρητικώς ναι, αλλά όχι απαραίτητο, δηµιουργείται αυτόµατα (2) µόνον εάν είναι απαραίτητο (3) θετικώς όχι, διαφορετικά σοβαρά σφάλµατα (4) µπορεί να γίνει πολύ µεγάλο, για επικοινωνία του επαναλληπτικού επιλύτη Z88I1 και Z88I2

28 1.2 ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ Z88 ΑΠΟ ΤΑ WINDOWS 95 ΜΕΧΡΙ XP Σηµείωση: Μπορούµε φυσικά να χρησιµοποιήσουµε τις τυποποιηµένες ρουτίνες εγκαταστάσεως ή έτοιµα για εκτέλεση εργαλεία εγκατάστασης για το Z88, αλλά καθώς δεν υπάρχουν κρυµµένα αρχεία τύπου.dll, ή πρέπει να τροποποιηθούν αρχεία τύπου.ini ή να δηµιουργηθούν υποφάκελοι, αφήνουµε την διαδικασία να τρέξει µόνη της. Όπως θα δείτε, το Ζ88 εγκαθίσταται απλά: Windows σε πέντε βήµατα: 1 ο Βήµα Αντιγράψετε τα αρχεία του Z88 σε ένα υπάρχον ή καινούργιο φάκελο: Υποθέτουµε ότι έχετε αντιγράψει το αρχείο Z88RUNE.EXE σε ένα νέο φάκελο στον σκληρό δίσκο D:. Σε περίπτωση που αντιγράψατε το Z88 στο C:\SOMEWHERE τότε αντικαταστήσετε το D:\Z88 µε το C:\SOMEWHERE στα ακόλουθα. Τώρα εκτελέσετε το Z88RUNE.EXE, λ.χ. µε τη χρήση των εντολών Start > Run είτε από το "DOS prompt". Αυτή η κίνηση αποσυµπιέζει το Z88. εν γίνεται καµµία άλλη τροποποίηση ή εγκατάσταση αρχείων στα Window. Τώρα µπορείτε να σβήσετε το αρχείο Z88RUNE.EXE για να αποφύγετε επανεγκατάσταση η οποία θα καταστρέψει τα δικά σας αρχεία εξόδου. 2 ο Βήµα. Κάνετε το Z88 έτοιµο για εκτέλεση: ύο διαφορετικές µέθοδοι είναι συνηθισµένες στα Windows: (1) Ο φάκελος στην επιφάνεια εργασίας: ηµιουργήσετε έναν καινούργιο φάκελο στην επιφάνεια εργασίας: Σηµειώσετε σε µια ελεύθερη θέση στην επιφάνεια εργασίας, πατήσετε το δεξί πλήκτρο στο ποντίκι, New > Folder. Ονοµάσετε τον καινούργιο φάκελο, π.χ. Z88. Συµπεριλάβετε τουλάχιστον το Z88COM στον καινούργιο φάκελο: Ανοίξετε τον φάκελο µε διπλό κτύπηµα, File > New > Shortcut. Εισάγετε: D:\Z88\Z88COM.EXE, Next > Z88COM και Finish. Με την ίδια διαδικασία µπορείτε να εισάγετε τα υπόλοιπα κοµµάτια του Z88 (File > New > Shortcut): Z88F, Z88I1, Z88I2, Z88D, Z88E, Z88G, Z88H, Z88X, Z88N, Z88V, Z88O, Z88P. Παρόλα αυτά µπορείτε να τα παραλείψετε, εάν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε τα τµήµατα αυτά αποκλειστικά µέσω του χειριστή εντολών Z88COM. (2) Εγκατάσταση στην έναρξη Σηµειώσετε στο πλήκτρο Έναρξη Start πατήσετετο δεξί πλήκτροστο ποντίκι, και επιλέξετε Open. Ανοίξετε τον φάκελο προγράµµατα programs µε διπλό κτύπηµα. File > New > Shortcut, εισάγετε για την εκτελέσιµη εντολή: D:\Z88\Z88COM.EXE, Next >, ονοµάσετε το εικονίδιο, π.χ. Z88, Finish. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε έναν πλήρη φάκελο εδώ. 3 ο Βήµα. Εισάγετε τον αγαπηµένο σας επεξεργαστή κειµένου στο Z88

29 Μπορείτε να δηµιουργήσετε όλα τα αρχεία εισαγωγής είτε µέσω ενός προγράµµατος CAD το οποίον µπορεί να διαβάσει και να παράγει αρχεία τύπου DXF σε συνδυασµό µε τον µεταφραστή προγραµµάτων CAD το Z88X ή επίσης να τα δηµιουργήσετε µε έναν επεξερταστή κειµένου, καθόσον το Z88 λειτουργεί µε αρχεία κειµένου τύπου ASCII. Ένας επεξεργαστής είναι επίσης απαραίτητος για τον έλεγχο τον αποτελεσµάτων του προγράµµατος Z88. Έτσι πρέπει να τον ορίσετε Κατάλληλοι επεξεργαστές κειµένου είναι σε περιβάλλον Windows το edit ή το editor από την αλληλουχία εντολών Start Programs Accessories. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε παλαιότερα προγράµµατα τύπου DOS όπως το WordStar ή το Norton Editor. Ας υποθέσουµε ότι θέλετε να χρησιµοποιήσετε το edit (που περιλαµβάνεται στα Windows) ως επεξεργαστή κειµένου στο Z88. Ξεκινήσετε το Z88COM, File Define Editor, εισάγετε στην θέση κειµένου Editor Name οποιοδήποτε κείµενο, π.χ. EDIT ή TRUE-LIES. Στη θέση κειµένου Editor Call, if nes. Path εισάγετε το όνοµα του προγράµµατος, εδώ edit. Εάν θέλετε να δουλέψετε µε το Notepad: Εισάγετε στη θέση κειµένου Editor Name οποιοδήποτε κείµενο, π.χ. MY-NOTEPAD, εισάγετε στη θέση κειµένου Editor Call, if nes. Path. Το όνοµα του προγράµµατος notepad. Ένα άλλο παράδειγµα: το Word για Windows. Πρέπει να βρείτε που είναι τοποθετηµένο το Word for Window. Προχωρήσετε ως ακολούθως: Start > Find > Files or Folders : winword.exe. Ας υποθέσουµε ότι το WinWord ευρίσκεται στη θέση C:\MSOffice\Winword. Εποµένως µπορείτε να εισάγετε στο Z88COM: Word4Windows και C:\MSOffice\Winword\winword. Όταν χρησιµοποιείτε Winword να είστε σίγουροι ότι εργάζεσθε και αποθηκεύετε σε µορφή καθαρού κειµένου plain text! 4 ο Βήµα. Προσθέσετε έναν φυλλοµετρητή για χρήση του Z88's OnLine: Ενσωµατώσετε τον αγαπηµένο σας φυλλοµετρητή για ιστοσελλίδες στο Z88. Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ Mozilla, Mosaic ή MS Internet Explorer. (1) το επόµενο βήµα είναι πολύ σηµαντικό: το Z88 πρέπει να είναι σε θέση να καλέσει τον φυλλοµετρητή! Είτε θα το δώσετε µέσα στο PATH είτε θα δώσετε το PATH µέσα στο Z88COM είτε θα αντιγράψετε τον φυλλοµετρητή µέσα στο φάκελο του Z88. Πρώτα ορίσετε που βρίσκεται ο φυλλοµετρητής για ιστοσελίδες σας. Χρησιµοποιήσετε Start > Find > Files ή Folders. Ο φυλλοµετρητής Microsoft Internet-Explorer ονοµάζεται iexplore.exe, ο Mozilla ονοµάζεται mozilla.exe. Σηµειώσετε την ευρεθείσα διεύθυνση. 1 η δυνατότητα: Εισάγετε την διαδροµή στην µεταβλητή PATH: Start > Settings > Control Panel > System > Advanced > Environment. Πρέπει να το κάνετε πάντα όταν η διαδροµη περιέχει κενά Παράδειγµα: Το Internet-Explorer ευρίσκεται στη θέση Windows 2000: c:\program Files\Internet Explorer (µε κενά µεταξύ των Program και Files και Internet και Explorer!). Ας υποθέσουµε ότι η προηγούµενη µεταβλητή PATH έχειτην ακόλουθη µορφή: D:\WATCOM\BINNT;D:\WATCOM\BINW; Η τροποποιηµένη µεταβλητή PATH µε τον φυλλοµετρητή θα πρέπει να έχει την µορφή: D:\WATCOM\BINNT;D:\WATCOM\BINW; c:\program Files\Internet Explorer; Αποσυνδεθείτε και συνδεθείτε ξανά.

30 2 η δυνατότητα: Εισάγετε τη διαδροµή κατευθείαν στο Z88COM: Ας υποθέσουµε ότι ο φυλλοµετρητής Mozilla ευρίσκεται στη θέση D:\MOZILLA\PROGRAM\. Ξεκινήσετε το Z88COM, File > Define Browser και εισάγετε στην θέση κειµένου Browser Call, if nes. Path: D:\MOZILLA\PROGRAM\MOZILLA Κάτι για προχωρηµένους χρήστες: Το Internet-Explorer ευρίσκεται στα Windows 2000: c:\program Files\Internet Explorer. Εξαιτίας των κενών µεταξύ του Program και Files και Internet και Explorer µπορείτε να προχωρήσετε ως ακολούθως: Ξεκινήσετε το Z88COM, File > Define Browser και εισάγετε στη θέση κειµένου Browser Call, if nes. Path: c:\progra~1\intern~1\iexplore Άυτά είναι τα «παλαιά» ονόµατα DOS µε ένα µέγιστο 8 γραµµάτων χωρίς κανένα κενό. Πως βρίσκετε αυτά τα παλαιά ονόµατα DOS? οκιµάσετε την εντολή dir /X σε ένα παράθυρο DOS windows (Command Prompt). Πραγµατικά λειτουργεί. (2) Λάβετε υπόψη σας ότι οι περισσότεροι φυλλοµετρητές δικτύου δοκιµάζουν αµέσως να συνδεθούν στο δίκτυο. Εποµένως διάφορες καταλήξεις αρχείων που εξαρτώνται από τον χρησιµοποιούµενο φυλλοµετρητή πρέπει να καθορισθούν. Για τον Mozilla η κατάληξη είναι file:///z88 path, π.χ. file:///d:/z88/ για τον Microsoft Internet Explorer η κατάληξη είναι file:z88 path, π.χ. file:d:\z88\. Με τις προηγηθείσες οδηγίες και υποθέτοντας ότι έχετε αντιγράψει όλα τα αρχεία του Z88 στον φάκελο D:\Z88, οι ορισµοί του φυλλοµετρητή στο αρχείο Z88COM είναι: Microsoft- Internet Explorer: Mozilla (also true for Netscape): File Prefix for Browser: file:d:\z88\ File Prefix for Browser: file:///d:/z88/ Browser Call, if nes. Path : c:\progra~1\intern~1\iexplore 5 ο Βήµα. Εκτέλεση του Z88: Browser Call, if nes. Path: d:\progra~1\mozilla.org\mozilla\mozilla.e xe Το Z88 είναι τώρα έτοιµο να εκτελεσθεί. Μπορείτε να ξεκινήσετε αµέσως καλώντας τον εκτελεστή εντολών του Z88- το πρόγραµµα Z88COM και να χρησιµοποιήσετε την ενσωµατωµένη βοήθεια OnLine help system (το σχετικό κοµµάτι στο πρόγραµµα δεν έχει ακόµη µεταφρασθεί στα ελληνικά). Συνεχίσετε µε το παράδειγµα 5.1.

31 Οδηγίες για τον εκτελεστή εντολών του Z88, το Z88COM Εκκινεί όλα τα τµήµατα του Ζ88, εάν δεν θέλετε να τα ξεκινήσετε σαν αυτοδύναµα προγράµµατα (κάτι που είναι δυνατό κάθε στιγµή και χωρίς περιορισµούς), επιτρέπει την άµεση διόρθωση όλων των αρχείων εισόδου και εξόδου και καλεί την άµεση βοήθεια. Η κλήση της άµεσης βοήθειας, που είναι σχετική µε κάθε ζητούµενη θέση, γίνεται ως εξής. Επιλέξετε σε ένα κυλιόµενο/αναδιπλούµενο µενού το σηµείο Μορφή Βοήθειας. Ο δείκτης αλλάζει και γίνεται ερωτηµατικό. Εάν επιλέξετε και πατήσετε τώρα πάνω σε ένα σηµείο του µενού, η εντολή δεν εκτελείται και αντί αυτού εµφανίζεται η σχετική βοήθεια. Η µορφή βοήθειας παραµένει ενεργή µέχρι να πατήσετε ξανά το σηµείο Μορφή Βοήθειας. Επιπλέον, ο εκτελεστής εντολών του Ζ88, ο Z88COM προσφέρει βοήθεια για αρχεία τύπου HP-GL, όπως η παραγωγή σειράς κεφαλίδων για σχεδιαστικά µηχανήµατα HP και εκτυπωτές λέιζερ HP. Το υποπρόγραµµα Z88COM αρχειοθετεί τα στοιχεία που δώσατε για τον φυλλοµετρητή ιστοσελίδων και για τον επεξεργαστή κειµένου σε αρχείο µε όνοµα Z88COM.CFG. Εάν το αρχείο αυτό κατά λάθος σβησθεί, µπορείτε να το δηµιουργήσετε µε το χέρι στο όνοµα Z88COM.CFG: 1 η γραµµή, όνοµα επεξεργαστή κειµένου 2 η γραµµή, κλήση επεξεργαστή κειµένου 3 η γραµµή, πρόθεµα φυλλοµετρητή 4 η γραµµή, κλήση φυλλοµετρητή Παράδειγµα

32 Word4Windows C:\MSOffice\Winword\Winword File:///D:/z88/ d:\progra~1\mozilla.org\mozilla\mozilla.exe... και πώς να σβήσετε το Z88? Απλά σβήσετε όλα τα αρχεία στον φάκελο που περιέχει το Z88. Σβήσετε επίσης τον φάκελο, εάν θέλετε. Πρέπει επίσης να σβήσετε τις συνδέσεις για τα Windows που περιγράψαµε στο Κεφάλαιο 1.2. Αυτό είναι όλο! Πώς να µεταφράσετε το Z88 σε περιβάλλον Windows? Θα χρειασθεί να µεταφράσετε το πακέτο µόνον εάν προσθέσατε βελτιώσεις. Κάθε µεταγραστής C ή C++ των Windows θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς προβλήµατα. οκιµάσαµε τον ελεύθερα διαθέσιµο µεταφραστή LCC καθώς και τους µεταφραστές της Microsoft (Visual C++), Borland (C++ Builder) και Watcom (C/C και OpenWatcom). Καθώς κάθε εταιρεία χρησιµοποιεί δική του διαχείριση προγραµµάτων, δεν είναι δυνατόν να δοθεί ετοιµοχρησιµοποίητο αρχείο makefiles. Τι κάνουµε? Ετοιµάσαµε για σας ένα τµήµα µετάφρασης για το υποπρόγραµµα επαναλληπτικού επιλύτη, τµήµα 2, το Z88I2 για χρήση µε το ελεύθερα διαθέσιµο LCC, ενώ οι ρουτίνες µετάφρασης για Microsoft Visual C++, Borland C++ Builder και Watcom C/C++ είναι παρόµοιες : 1. Ξεκινήσετε καινούργιο πακέτο προγραµµάτων (project). 2. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε pure Win32 application "without anything". Μην χρησιµοποιήσετε κάποιο application skeleton ή application wizzard και µην παράγετε κανένα "Hallo World" application.

33 3. Εισάγετε τους αγαπηµένους σας φακέλους και βεβαιωθείτε ότι παράγεται µια εφαρµογή για Windows και όχι κάποιο τερµατικό τύπου Console. 4. Προσθέσετε τις κατάλληλες πηγές στο πακέτο σας (βλ. παρακάτω πίνακα), δηλαδή τις πηγές σε γλώσσα C- και το αντίστοιχο αρχείο πηγών *.rc (στην περίπτωσή µας Z88I2.RC).

34 5. ένα πολύ σηµαντικό βήµα: Ρυθµίσετε τον µεταφραστή (compiler), τον συνθέτη (linker) και τον µεταφραστή πηγών (ressource compiler): Πείτε στο σύστηµα µετάφρασης που χρησιµοποιείτε - που θα βρεί τα αρχεία Header files Z88*.H (include files) - ποια από τα Defines είναι απαραίτητα (εδώ FR_WIN95, FR_XDOUB και FR_XLONG) (δες και παρακάτω πίνακα).. Τα ποιο πολλά σφάλµατα του µεταφραστή προέρχονται από εσφαλµένες διευθύνσεις αρχείων και ορισµούς! Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις πληροφορίες για διορθώσεις. Επιλέξτε ένα αρχικό ώς µέσο επίπεδο βελτιστοποίησης. Αν έχετε αµφιβολίες και δεν ξέρετε λεπτοµέρειες περάστε το στάδιο της βελτιστοποίησης. Εάν δεν έχετε ακούσει ποτέ για ένα Framepointer ή ευθύγραµµες λειτουργίες, µια διάβαση παραµέτρου από το σωρό ή τη διάβαση παραµέτρου από τη µνήµη και τα ψευδώνυµα, τότε µην πειράξετε τίποτα! (εάν ενδιαφέρεστε για τέτοια πράγµατα, µπορείτε να συµβουλευθείτε το βιβλίο Rieg, Φ. Hackenschmidt, Ρ.: Softwaretechnik fόr Ingenieure, Hanser Verlag, Mόnchen Wien 2001 (στη Γερµανική γλώσσα)).

35 6. Μην ξεχάστε να συνδέσετε τη βιβλιοθήκη comctl32.lib (Common Controll Library)! Είναι µέρος του συστήµατος µεταγλωττιστών σας και υπάρχει στον υπολογιστή σας. 7. δηµιουργήστε το project ή δηµιουργήστε τα ξανά όλα

36 8. Σιγουρευτείτε ότι έχετε τα αρχεία Z88.DYN, Z88COM. CFG, Z88O. OGL και Z88P.COL στον ίδιο κατάλογο που κάνατε την µετάφραση (compilation) δηλ. εκεί όπου βρίσκονται τα εκτελέσιµα αρχεία. ιαφορετικά, δεν πρέπει να αναρωτηθείτε για τα φανταχτερά µηνύµατα λάθους. Και τα κατάλληλα αρχεία εισαγωγής πρέπει να υπάρχουν εδώ, επίσης. Name Όνοµα z88f z88i1 z88i2 z88d z88e Windows Sources Πηγές για Windows z88f.c ale88f.c easyfont.c tob88f.c wrim88f.c z88f.rc z88i1.c ale88i.c easyfont.c tob88i1.c wrim88i.c z88i1.rc z88i2.c ale88i.c easyfont.c tob88i2.c wrim88i.c z88i2.rc z88d.c ale88d.c easyfont.c tob88d.c wrim88d.c z88d.rc z88e.c ale88e.c easyfont.c tob88e.c wrim88e.c z88e.rc Windows- und UNIX Sources Πηγές για UNIX και Windows apla88.c choy88.c cshe88.c dyn88f.c hexa88.c hpla88.c isod88.c lan88f.c lqua88.c m1.c m2.c qshe88.c ri188.c rw2y88f.c spla88.c spur88.c tetr88.c wlog88f.c wria88f.c z88a.c z88b.c z88cc.c z88f.h dyn88i1.c lan88i1.c ri188i.c w4y88i.c wlog88i1.c wria88i.c z88ai.c z88i.h apla88.c cshe88.c dyn88i2.c hexa88.c hpla88.c isod88.c jaco88.c lan88i2.c lqua88.c m1.c m2.c qshe88.c r1y88i.c r4y88i.c spla88.c spur88.c tetr88.c wlog88i2.c z88bi.c z88ci.c z88i.h dyn88d.c fuvs88.c lan88d.c m3.c m4.c riy88d.c sapl88.c scsh88.c shex88.c shpl88.c siso88.c slqu88.c span88.c sqsh88.c sspl88.c sspu88.c stet88.c wlog88d.c z88d.h apla88.c cshe88.c dyn88e.c forc88.c hexa88.c hpla88.c isod88.c lan88e.c lqua88.c m1.c m2.c qshe88.c riy88.c spla88.c spur88.c tetr88.c wlog88e.c z88e.h Defines Ορισµοί FR_WIN95 FR_XDOUB FR_XLONG FR_WIN95 FR_XDOUB FR_XLONG FR_WIN95 FR_XDOUB FR_XLONG FR_WIN95 FR_WIN95 FR_XDOUB FR_XLONG Library Βιβλιοθήκη comctl32.lib comctl32.lib comctl32.lib comctl32.lib comctl32.lib

37 z88n z88v z88x z88g z88h z88p z88n.c ale88n.c easyfont.c tob88n.c wrim88n.c z88n.rc z88v.c ale88v.c g1i188.c g1i388.c g1i488.c g2i188.c g3i188.c g4i188.c g5i188.c gxi288.c tob88v.c z88v.rc z88x.c ale88x.c easyfont.c tob88x.c wrim88x.c z88x.rc z88g.c ale88g.c easyfont.c tob88g.c wrim88g.c z88g.rc z88h.c ale88h.c easyfont.c tob88h.c wrim88h.c z88h.rc z88p.c ale88p.c easyfont.c m8.c rcol88.c tob88p.c vc88.c vgpc88.c vgpp88.c vp88.c wlog88p.c dyn88n.c join88.c lan88n.c mc188n.c mc288n.c mc388n.c mc488n.c mc588n.c rni88.c subn88.c wlog88n.c z88n.h dyn88v.c lan88v.c wlog88v.c z88v.h dyn88x.c koi88x.c lan88x.c rea88x.c sub88x.c wlog88x.c wria88x.c z88fx.c z88tx.c z88x.h cosm88.c nast88.c lan88g.c wlog88g.c z88g.h lan88h.c rdy88h.c wlog88h.c z88h.h dyn88p.c lan88p.c m5.c m6.c m7.c pc88.c pgpc88.c pgpp88.c pp88.c z88p.h FR_WIN95 FR_WIN95 FR_WIN95 FR_WIN95 FR_XDOUB FR_XLONG FR_WIN95 FR_WIN95 comctl32.lib comctl32.lib comctl32.lib comctl32.lib comctl32.lib comctl32.lib

38 z88p.rc z88o z88co m z88o.c ale88o.c m11.c m13.c oglfont.c rogl88.c tob88o.c wlog88o.c z88o.rc z88com.c ale88c.c easyfont.c tob88c.c z88com.rc dyn88o.c lan88o.c m9.c m10.c m12.c oc88.c z88o.h FR_WIN95 comctl32.lib opengl32.lib lan88c.c wlog88c.c z88c.h FR_WIN95 comctl32.lib Πίνακας που δείχνει τα εκτελέσιµα του Z88 και τις σχετικές πηγές, ορισµούς και βιβλιοθήκες. 1.3 ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ Z88 ΣΕ UNIX ΚΑΙ LINUX LINUX εγκατάσταση για RedHat (από έκδοση 8.0) και SuSE (από έκδοση 8.1) Το Z88 εγκαθίσταται εύκολα στο LINUX µε την χρήση του RPM the RedHat Package Manager- που είναι τµήµα της γνωστής διανοµής του LINUX. ηλώσετε ως υπερχρήστης root και ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα: Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα πακέτα έχουν εγκατασταθεί: Mozilla, Nedit και OpenMotif. Ο έλεγχος γίνεται µε τις ακόλουθες εντολές: rpm q mozilla rpm q nedit rpm q openmotif Εγκαταστήσετε τα προααφερθέντα προγράµµατα, εάν δεν υπάρχουν. Είναι τµήµατα των διανοµών RedHat και SuSE LINUX. Εγκαταστήσετε Z88 τρέχοντας το RPM: rpm i z i386.rpm Τώρα εισέρθετε στο σύστηµα ως κανονικός χρήστης, εισέλθετε σε κάποιο φάκελο εργασίας και καλέσετε το Ζ88 µε την εντολή από κάθε Χ-παράθυρο (δηλαδή παράθυρο εντολών) z88 Ο εκτελεστής εντολών του Z88, το Z88COM ξεκινά και φορτώνονται τα αρχεία σηµαντικών παραµέτρων. Όταν τρέχετε το z88 για πρώτη φορά, εµφανίζεται και το πρώτο παράδειγµα. Συνεπώς µπορείτε αµέσως να προχωρήσετε στον πρώτο σας υπολογισµό µε το Z88. Περισσότερα παραδείγµατα θα βρείτε στο φάκελο /usr/share/z88.

39 Τοποθετήστε το Z88COM και το X-τερµατικό, το οποίο ξεκίνησε η ρουτίνα Z88COM µε την βοήθεια της εντολής z88 δίπλα-δίπλα ή πάνω-κάτω, ώστε να µπορείτε να βλέπετε και τα δύο Εγκατάσταση σε µηχανές UNIX και άλλες εκδόσεις του LINUX Εάν έχετε ένα παλαιότερο ή νεώτερο σύστηµα LINUX (αλλά να είστε βέβαιοι να ελέγξετε εάν η RPM διαδικασία (βλ. ανωτέρω) δουλεύει) ή αν είναι σύστηµα Unix, πρόκειται να µεταφράσετε το Z88 πρώτα. Αυτό είναι αρκετά εύκολο όπως θα δείτε παρακάτω. Εγκατάσταση σε LINUX ή Unix σε 4 βήµατα: Για λόγους σαφήνειας όλες οι ενότητες και τα ονόµατα αρχείων γράφονται µε µικρά γράµµατα, όπως συνηθίζεται µε το Unix. 1ο βήµα: Αντιγράψτε τα Z88 αρχεία σε έναν νέο ή υπάρχοντα κατάλογο: Απλά βάλτε όλα Z88 τα αρχεία σε έναν υπάρχοντα ή νέο κατάλογο. Προσέξτε για να κάνετε αυτόν τον κατάλογο ως κανονικό χρήστη και ότι έχετε τις άδειες read/write/execute. Αυτό πρέπει να ισχύει για τον αρχικό κατάλογό σας ή ένα υποφάκελο. Φυσικά, όλα είναι δυνατό να γίνουν εάν εργάζεσθε ως διαχειριστής συστήµατος, superuser, επίσης, αλλά έπειτα πρέπει να ρυθµιστούν οι διαδροµές των αρχείων. Πάλι: Σιγουρευτείτε ότι όλες οι άδειες είναι ενεργοποιηµένες. Χρησιµοποιήστε umask εάν είναι απαραίτητο. ιανοµές ιαδικτύου Z88 χαρακτηρίζονται από µόνο ένα ενιαίο συµπιεσµένο αρχείο z88.tar.gz. Αποσιµπιέστε το αυτό: gunzip z88.tar.gz tar -xvf z88.tar 2ο βήµα: Μεταφράστε το Z88 για το Unix ή LINUX: Χρειάζεστε τα ακόλουθα εργαλεία: µεταγλωττιστή C, make, X11, Motif, OpenMotif ή Lesstif Οποιοσδήποτε Unix - C ή C++ µεταγλωττιστής πρέπει να λειτουργεί καλά. Βρήκα ότι ο GNU gcc και οι µεταγλωττιστές από SGI και HP κάνουν µια καλή δουλειά. Για LINUX: COMPILE.LINUX (µε το Open Motif) Για SGI: COMPILE.SGI ή για µεγάλα SGI µηχανήµατα COMPILE.ORIGIN Για HP: COMPILE.HP Για άλλα: Ρυθµίστε ένα από τα Make αρχεία τύπου (*.mk.*) και ενός από τα COMPILE.* αρχεία. Κατόπιν ρυθµίστε το αρχείο Z88.FCD έτσι ώστε τα προγράµµατα Motif Z88COM και Z88P να φαίνονται κανονικά Για τον πεπειραµένο χρήστη (περάστε αυτό για µια πρώτη ανάγνωση και συνεχίστε µε το 3ο βήµα) Αυτό είναι η διαδικασία προεπιλογής. Στους µεγάλους υπολογιστές έχετε µερικές φορές την επιλογή να χρησιµοποιήσετε 8 Bytes αντί 4 Bytes για τους ακέραιους αριθµούς και 16 Bytes αντί 8 Bytes για τους δεκαδικούς. Μπορείτε να το ρυθµίσετε αυτό στα makefiles και καθορίζονται από:

Ξεκινώντας. (Ελληνική έκδοση)

Ξεκινώντας. (Ελληνική έκδοση) Ξεκινώντας Χρήση του λογισµικού δηµιουργίας ετικετών, του βοηθητικού προγράµµατος ενσωµάτωσης Commander και των προγραµµάτων οδήγησης εκτυπωτή της Seagull (Ελληνική έκδοση) Ξεκινώντας Χρήση του λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Το κορυφαίο λογισμικό παγκοσμίως για εκτύπωση ετικετών, γραμμωτού κώδικα, RFID & καρτών. Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite

Το κορυφαίο λογισμικό παγκοσμίως για εκτύπωση ετικετών, γραμμωτού κώδικα, RFID & καρτών. Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite Το κορυφαίο λογισμικό παγκοσμίως για εκτύπωση ετικετών, γραμμωτού κώδικα, RFID & καρτών Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite Επισκόπηση, εγκατάσταση και βασική χρήση (Ελληνική έκδοση) Αναθ. 13.06.20.1541

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων ABBYY FineReader Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης 2002 ABBYY Software House Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να µεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ορισμοί: Γενικά υπολογιστής (computer) είναι ένα μηχάνημα που δέχεται πληροφορίες, τις επεξεργάζεται και αποθηκεύει ή/και παρουσιάζει τα

Διαβάστε περισσότερα

EAGLE 5.0. Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος ελεγκτής διαδρομών. για Linux Mac και Windows. Οδηγίες Χρήσης

EAGLE 5.0. Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος ελεγκτής διαδρομών. για Linux Mac και Windows. Οδηγίες Χρήσης 5.0 Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος ελεγκτής διαδρομών για Linux Mac και Windows Οδηγίες Χρήσης CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com 5.0 Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση λογισµικού...3 Εγκατάσταση Καταχώρηση Υποστήριξη Ρύθµιση συστήµατος 2. Εκτέλεση για πρώτη φορά....5 Γνωριµία µε το περιβάλλον Ρύθµιση λογισµικού Πρόσβαση στο CAD 3. Τρόπος εργασίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MAMBO CMS

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MAMBO CMS ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MAMBO CMS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

The World s Leading Label & RFID Software

The World s Leading Label & RFID Software The World s Leading Label & RFID Software Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite Επισκόπηση, εγκατάσταση και βασική χρήση (Ελληνική έκδοση) Το κορυφαίο λογισμικό ετικετών & RFID παγκοσμίως Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C Παναγιώτης Κόκκας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2009 1 2 Εισαγωγή: Οι σημειώσεις αυτές απευθύνονται στους πρωτοετείς φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης του Steel

Οδηγός Χρήσης του Steel Οδηγός Χρήσης του Steel 2 Τίτλος:Οδηγός Χρήστη του Steel. ευτερη Εκδοση. R24 Αθήνα 2007 Αυτό το ϐιβλίο στοιχειοθετήθηκε µε το πρόγραµµα LaTEX (διανοµή MiKTEX). Η τελική ηλεκτρονική µορφή (Portable Document

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O Προσωπικός Υπολογιστής. Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή. 1 2. Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP

Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB Γιάννης Καλατζής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB ` ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΘΕΩΡΙΑ 2011 Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τις βασικές αρχές προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς καμία προαπαιτούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Ζαρολιάγκης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισαγωγή Στους ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ρ. Π. εµέστιχας, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς ρ. Γ. Ευθύµογλου, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς ρ. Σ. Ρετάλης, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισαγωγή Στους ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ρ. Π. εµέστιχας, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς ρ. Γ. Ευθύµογλου, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς ρ. Σ. Ρετάλης, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ..6 Γνωριµία µε το περιβάλλον..6 Ρύθµιση Λογισµικού..9 Πρόσβαση στο CAD.12 2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...15 Με χρήση Project..15 Με χρήση Γρήγορης Λειτουργίας..19 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια 1. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορική Υπολογιστές Στις μέρες μας καθημερινά ακούμε να μιλάνε για τους υπολογιστές, την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και την Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

οδηγού με χρήση Joomla cms και παράλληλη ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων για διδασκαλία των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών».

οδηγού με χρήση Joomla cms και παράλληλη ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων για διδασκαλία των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών». ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Θέμα: «Δημιουργία ηλεκτρονικού τουριστικού οδηγού με χρήση Joomla cms και παράλληλη ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων για διδασκαλία των χρησιμοποιούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Πτυχιακή εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Πτυχιακή εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Τρισδιάστατη Γραφική Αναπαράσταση του campus της Cordoba σε web

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ

ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ: (210) 86.61.159 Fax: (210) 86.79.467 e-mail: info@keystone.gr Web: www.keystone.gr 1 Εισαγωγή...1 2 Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

PROG-EXPRESS. Εγχειρίδιο

PROG-EXPRESS. Εγχειρίδιο PROG-EXPRESS Εγχειρίδιο 2 Batronix Εγχειρίδιο Χρήστη Prog-Express ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 32-BIT... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 64-BIT... 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου Επιφάνεια Εργασίας Ανοίξτε τον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μέχρι να φορτώσουν τα Windows. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα: Η εικόνα αυτή μπορεί

Διαβάστε περισσότερα