ΟΙ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ"

Transcript

1 ΟΙ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Έχοντας να αντιμετωπίσει μια συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, ο σύγχρονος επιχειρηματίας είναι σχεδόν βέβαιο ότι κατά την διάρκεια της επιχειρηματικής του δράσης θα συνεργαστεί με μία ή περισσότερες Τράπεζες για την κάλυψη μιας σειράς αναγκών της επιχείρησης του. Όσο καλύτερα πληροφορημένος είναι σχετικά με τους κανόνες που διέπουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τόσο περισσότερο θα είναι σε θέση να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρουσιάζονται και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες από την τραπεζική αγορά. Άλλο τόσο θα είναι σε θέση να αποφύγει κινδύνους άσκοπης εμπλοκής και να είναι σε θέση να επιλέξει με σωφροσύνη και ακρίβεια το είδος συνεργασίας που πράγματι ανταποκρίνεται στα επιχειρηματικά του σχέδια. Για το λόγο αυτό διαμορφώσαμε έναν οδηγό στήριξης του επιχειρηματία που θα τον βοηθήσει να προετοιμαστεί καλύτερα για τη διατύπωση του αιτήματός του αλλά και να έχει μια καλή παρουσία με έναν φάκελο που θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία που κάνουν το αίτημά του προς την τράπεζα κατανοητό και τεκμηριωμένο. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα προϊόντα χορηγήσεων (δάνεια) που απευθύνονται στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, γενικά αφορούν χρηματοδότηση που προσφέρεται για κεφάλαιο κίνησης, αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού και επαγγελματικής στέγης. Είναι διαθέσιμη πλέον μια πληθώρα προϊόντων που δίνουν λύσεις σε διαφορετικές επαγγελματικές ανάγκες και απαντούν σε διαφορετικά επιχειρηματικά σχέδια. θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό ο υποψήφιος δανειολήπτης να προχωρήσει σε μια αναλυτική έρευνα αγοράς των τραπεζικών προϊόντων που είναι διαθέσιμα σε σχέση με την συγκεκριμένη ανάγκη του και να λάβει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δάνεια αυτά και τους σχετικούς όρους σύναψης της δανειακής σύμβασης από τα τραπεζικά ιδρύματα. Γενικές αρχές που διέπουν τα δάνεια και αφορούν τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τους ιδιώτες: προτού προχωρήσετε στην λήψη δανείου, διενεργήστε έρευνα αγοράς για να επιλέξετε την τράπεζα που σας προσφέρει ευνοϊκότερους για την περίπτωσή σας όρους. Μελετήστε με προσοχή τους όρους των συμβάσεων προτού υπογράψετε και μη διστάζετε να ρωτάτε το τραπεζικό στέλεχος για διευκρινίσεις για σημεία που δεν σας είναι κατανοητά. Στη συνέχεια, αφού πάρετε το δάνειό, προσπαθήστε να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας και να συνεργάζεστε με τις τράπεζες κατά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας, παρέχοντας με ειλικρίνεια τα στοιχεία που σας ζητούνται. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εξυπηρετήσετε κανονικά τις υποχρεώσεις σας, αποφύγετε τη λήψη νέων δανείων για να αντιμετωπίσετε ληξιπρόθεσμες οφειλές προηγουμένων, τακτική που οδηγεί κατά κανόνα σε υπερδανεισμό. 1

2 ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΣ Αφού αποφασίσετε για το τραπεζικό προϊόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις επιχειρηματικές σας ανάγκες, θα προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο που οδηγεί στην σύναψη της δανειακής σύμβασης. Εδώ οι τράπεζες θα χρειαστούν ορισμένα στοιχεία τα οποία θα εξετάσουν πριν προχωρήσουν στην κατάρτιση της σύμβασης (στάδιο αξιολόγησης του αιτήματος σας), και τα οποία θα τα λάβουν από τρεις πηγές: Α. Από το πληροφοριακό δελτίο και την αίτηση παροχής πίστωσης που συμπληρώνετε στο τραπεζικό κατάστημα. Σε αυτά τα έντυπα που συμπληρώνετε, περιέχονται πληροφορίες όπως: Ι. Στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, διακριτικός τίτλος, αντικείμενο εργασιών, έτος ίδρυσης, αρ. απασχολούμενου προσωπικού). ΙΙ. Ιστορικό της επιχείρησης (μετατροπές, συγχωνεύσεις, αλλαγές καταστατικού κ.α.) ΙΙΙ. Στοιχεία μετόχων ιδιοκτητών ( κύριοι μέτοχοι, % ιδιοκτησίας εκάστου, ηλικία μετόχων, σύσταση του ΔΣ, ονοματεπώνυμο διαχειριστή, συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ΙV. Οικονομικά στοιχεία επιχείρησης -συνήθως διετίας ή τριετίας: (πωλήσεις, κέρδη, μερίδιο αγοράς, κύριοι ανταγωνιστές, στοιχεία ισολογισμού ή αποτελεσμάτων χρήσεως) V. Άλλες χρηματοδοτήσεις που έχει λάβει (ή λαμβάνει) η επιχείρηση VΙ. Κυριότεροι πελάτες προμηθευτές VΙΙ. Ακίνητη περιουσία, ιδιοκτησία της επιχείρησης ή των ιδιοκτητών της. VΙΙΙ. Στοιχεία αιτούμενης πίστωσης ( σκοπός δανείου: κεφ. Κίνησης αγορά παγίων κλπ, ποσό και διάρκεια αιτούμενης πίστωσης, τύπος δόσεων ύπαρξη εγγυητικών επιστολών κ.α.) ΙΧ. Ύπαρξη δυσμενών και αιτιολόγησή τους. Β. Από τα στοιχεία που περιέχονται στα δικαιολογητικά που θα προσκομίσετε (βλ. Παράρτημα), Γ. Από έρευνα που θα κάνει η ίδια η τράπεζα Όλες οι τράπεζες χρησιμοποιούν κάποιο μοντέλο διαβάθμισης κίνδυνου (GRADING FACILITY) και τα στοιχεία που θα συλλέξουν θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας. 2

3 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Πολλά δάνεια δεν εγκρίνονται γιατί το πρόσωπο που ζητάει το δάνειο έχει δυσμενή στοιχεία από χρηματοοικονομικές συναλλαγές ή γιατί δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το χρέος. Αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων τα δάνεια μεσαίας και μακράς διάρκειας δίνονται από τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, αξίζει τον κόπο να διερευνήσουμε τις συνθήκες και να προετοιμαστούμε να απαντήσουμε σε όσα ερωτήματα μας θέσουν. Μερικά από αυτά είναι: «Πόσα χρήματα χρειάζεστε;» «Είναι αρκετά αυτά τα χρήματα για τους σκοπούς σας;» «Τι είδους δάνειο θέλετε, μακροπρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο;». Πως σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ποσόν του δανεισμού; Ακόμη καλύτερα, μία έγγραφη αποτύπωση των Επιχειρηματικών σας Στόχων είτε των σχετικών με το δάνειο, είτε των στρατηγικών μακροπρόθεσμων στόχων της επιχείρησης με την μορφή ενός business plan βοηθά ιδιαίτερα στην ανάδειξη της αξιοπιστίας της προτεινόμενης επένδυσης και την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ εσάς και του υπεύθυνου αξιολόγησης αιτήσεων του τμήματος χορηγήσεων της τράπεζας. Αρχές δανεισμού Πολλοί επιχειρηματίες θέλουν να δανειστούν περισσότερα χρήματα από όσα τους χρειάζονται, γιατί εκτιμούν ότι με την ύπαρξη ρευστότητας θα επιλύσουν τα περισσότερα προβλήματα. Άλλοι, πάλι, δανείζονται μόνο τα άκρως απαραίτητα και χάνουν την ευκαιρία να επενδύσουν με χρήματα τρίτων. Γι' αυτό πρέπει να βρείτε τη χρυσή τομή που θα βοηθά κατά τον καλύτερο τρόπο στην εξυγίανση ή την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Όταν ετοιμάζετε την αίτηση δανείου, θα πρέπει να σχεδιάσετε τη σύνταξή της ώστε να μπορείτε να δείξετε πού και πώς θα χρησιμοποιήσετε τα χρήματα, καθώς και ότι έχετε τη δυνατότητα να το εξοφλήσετε. Πρέπει επίσης να μπορέσετε να αποδείξετε αν σας ζητηθεί γιατί τα χρήματα του δανείου θα βοηθήσουν την επιχείρηση και τον τρόπο με τον οποίο θα αυξήσουν τα έσοδα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προσκομίσετε τις τρέχουσες οικονομικές καταστάσεις, ή άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και τη δυνατότητά της να αποπληρώσει το δάνειο. Ένα μέρος των πληροφοριών που απαιτεί η τράπεζα προέρχεται από τον δανειολήπτη ενώ ένα άλλο από τα αρχεία της ίδιας της τράπεζας ή από εξωτερικές πηγές (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ κ.α.). Τα σημεία που χρήζουν προσοχής, σύμφωνα με την εταιρεία παροχής συμβουλών προς τους επιχειρηματίες MTC LTD, είναι τα εξής: 1. Χαρακτήρας: Ο πιστωτής θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει τα κεφάλαιά του και να εξασφαλίσει την εξόφληση του δανείου. 2. Ικανότητα: Οι ικανότητες του επιχειρηματία για σωστή διοίκηση της επιχείρησης και οι επενδύσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων του αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την τράπεζα ή τον πιστωτή. 3

4 3. Κεφάλαιο: Τα χρήματα που έχει επενδύσει ο ίδιος ο επιχειρηματίας στην επιχείρηση είναι απόδειξη της σοβαρότητας και της αφοσίωσης στους στόχους του. Όλα αυτά βαρύνουν στην απόφαση της τράπεζας να εκδώσει ή να απορρίψει την αίτηση. 4. Εγγύηση: Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο σύστασης ή έναρξης της λειτουργίας τους πρέπει να διαθέσουν σημαντικές εγγυήσεις για να μπορέσουν να δανειστούν κεφάλαια. Για τους λόγους αυτούς, ο νέος επιχειρηματίας πρέπει να σκεφθεί πολύ σοβαρά το θέμα του δανείου, γιατί στη χειρότερη περίπτωση κινδυνεύει να χάσει την εγγύηση, συνήθως το σπίτι του ή άλλη ακίνητη περιουσία του. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ψιλά γράμματα): Οι περισσότεροι από τους όρους που περιλαμβάνονται σε μια σύμβαση ενός δανείου αφορούν στην προστασία της τράπεζας που δίνει το δάνειο. Από την πρώτη στιγμή που κάποιος θα αποφασίσει να λάβει ένα δάνειο, θα πρέπει να επιδιώκει την καλύτερη και αναλυτικότερη ενημέρωσή του σε ό,τι αφορά το δάνειο αυτό, ώστε να γνωρίζει επακριβώς τις υποχρεώσεις αλλά και τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει από την τράπεζα, με βάση τη σύμβαση που υπογράφει. Το καλύτερο είναι ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης να ζητεί τη συμβουλή δικηγόρου, ο οποίος είναι σε θέση και να «αποκωδικοποιήσει» τους όρους που περιλαμβάνονται στα συμβόλαια ή και να ζητήσει διευκρινίσεις σε σημεία που μπορεί να αποδειχθούν «επικίνδυνα» στο μέλλον. Συνήθως αυτό δεν γίνεται και οι δανειολήπτες περιορίζονται στις νομικές υπηρεσίες των τραπεζών, που όμως λειτουργούν για λογαριασμό των ιδρυμάτων και όχι των δανειοληπτών. Αν ο δανειολήπτης είναι συνεπής και αποπληρώνει εγκαίρως τις τοκοχρεολυτικές δόσεις μέχρι τη λήξη του δανείου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν, όμως, δεν ανήκει στην ομάδα των δανειοληπτών που είναι ιδιαίτερα τυπικοί, ίσως και λόγω οικονομικών προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν μετά τη λήψη του δανείου, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι ειδικοί όροι που καλείται να προσυπογράψει (και δεν αποτελούν προϊόν διαπραγμάτευσης, στις περισσότερες περιπτώσεις) δεν του αφήνουν κανένα περιθώριο καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων, ανεξάρτητα από τον λόγο στον οποίο μπορεί να οφείλεται η καθυστέρηση της πληρωμής. Στις περισσότερες συμβάσεις, μεταξύ άλλων πρέπει να αναφέρεται και το όνομα ενός εγγυητή, ο οποίος υπογράφει και εγγυάται υπέρ του οφειλέτη για την κανονική εξυπηρέτηση του δανείου και την εξόφλησή του. Κάτι που θα πρέπει να γνωρίζουν οι εγγυητές είναι ότι σε περίπτωση όπου εγγυούνται για την κατάρτιση αλληλόχρεου λογαριασμού, η εγγύηση τους έχει αόριστη διάρκεια. Στους όρους των συμβάσεων μπορεί επίσης να αναφέρεται ότι, σε περίπτωση που η τράπεζα διαπιστώσει ότι το ποσό του δανείου ή μέρος αυτού δεν χρησιμοποιήθηκε σε «εύλογο χρόνο» για την πραγματοποίηση της επένδυσης που αναγράφεται στη σύμβαση, μπορεί να την καταγγείλει και να καταστήσει το δάνειο ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, προσαυξημένο μάλιστα με τόκους επί της αξίας του δανείου. Οι τράπεζες, για την εξασφάλισή τους, ζητούν την προσημείωση ή την υποθήκη του ακινήτου σε ύψος 120% έως 130% της αξίας του δανείου. Στις περιπτώσεις που γίνεται τμηματική καταβολή του δανείου και εφόσον ο οφειλέτης καθυστερεί την εξόφλησή του, η τράπεζα έχει το δικαίωμα να μην καταβάλει το υπόλοιπο του δανείου αλλά να το πιστώσει με το μη εκταμιευμένο κεφάλαιο. Και αυτό το δικαίωμα συνήθως περιλαμβάνεται στους όρους που υπογράφει ο δανειολήπτης. 4

5 Ο ανατοκισμός Επίσης, με την υπογραφή της σύμβασης, ο δανειολήπτης συνήθως συμφωνεί ότι σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων του δανείου θα χρεώνεται «αυτοδικαίως» για τα καθυστερούμενα ποσά, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με τόκους υπερημερίας, που σήμερα ανέρχονται στο επιτόκιο του δανείου προσαυξημένο κατά 2,5%. Οι όροι των συμβολαίων που οι δανειολήπτες υπογράφουν αναφέρουν ρητώς ότι όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις σε περίπτωση παράβασής τους. Μάλιστα, ο οφειλέτης αναγνωρίζει ότι, σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων, κάθε καταβολή του στην τράπεζα θα εξοφλεί κατά σειράν τους καθυστερούμενους τόκους υπερημερίας, τους συμβατικούς τόκους, τα οφειλόμενα έξοδα και τέλος το καθυστερούμενο κεφάλαιο. Πρόωρη αποπληρωμή Ανάλογα με τη σύμβαση, ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα για πρόωρη αποπληρωμή του κεφαλαίου του δανείου που έχει πάρει. Κάθε τράπεζα έχει διαφορετική πολιτική, όμως κατά βάση όλες σχεδόν δίνουν το δικαίωμα αποπληρωμής, ολικά ή μερικά, για το μη ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο του δανείου, μαζί με τους τόκους που έχουν υπολογισθεί για το διάστημα που το δάνειο «τρέχει». Οι τράπεζες μέχρι πρόσφατα είχαν δικαίωμα να επιβάλουν ποινή πρόωρης εξόφλησης του δανείου, το ποσοστό της οποίας διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα. Ωστόσο, κατόπιν σχετικών μηνύσεων από υφιστάμενους δανειολήπτες, το θέμα βρίσκεται προς επίλυση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. (Αρχικά, η παρακράτηση πέναλτυ λόγω πρόωρης αποπληρωμής κρίθηκε καταχρηστική με δικαίωση των δανειοληπτών, οι Τράπεζες ωστόσο επανήλθαν και ζήτησαν την άρση της απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας απ όπου και αναμένεται λύση). Καταγγελία σύμβασης και προσωπικά δεδομένα Σε γενικές γραμμές οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης ενός δανείου, όταν οποιοδήποτε ποσό της οφειλής δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα στην τράπεζα, αν ο οφειλέτης ή ο εγγυητής παραβούν οποιαδήποτε συμφωνία ή υποχρέωση από τους όρους που περιλαμβάνει η σύμβαση, αλλά και αν οποιαδήποτε υπεύθυνη δήλωση ή άλλη βεβαίωση που έχει προσκομίσει ο δανειολήπτης ή ο εγγυητής αποδειχθεί ότι είναι ανακριβής. Επίσης, όταν ο οφειλέτης δεν προσκομίσει στην τράπεζα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία που αποδεικνύουν τη χρήση του δανείου (π.χ. τιμολόγια αγοράς ειδών). Στις συμβάσεις των δανείων περιλαμβάνεται, πλέον, όρος που αφορά τη δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων του δανειολήπτη. Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς των δανειοληπτών, επιτρέπεται να ανακοινώνονται προς τρίτους, όπως είναι τα διατραπεζικά συστήματα συναλλαγών και τα αρχεία πληροφοριών, με σκοπό την προστασία της εκτέλεσης των συναλλαγών και της τραπεζικής πίστης. Μάλιστα, στην περίπτωση που η τράπεζα δεν έχει αντίθετη εντολή από τον δανειολήπτη, μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την προώθηση, από απόσταση, των δικών της χρηματοοικονομικών προϊόντων. Σε αντίθετη περίπτωση, οι δανειολήπτες θα πρέπει να δηλώσουν ότι δεν θέλουν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτόν τα προσωπικά τους δεδομένα. 5

6 Ποινές (ΠΕΝΑΛΤΥ): Πολλές φορές οι «ποινές» αυτές προβλέπονται από τις τράπεζες συνήθως στα ψιλά γράμματα των συμβολαίων χορηγήσεων. Γνωστά και ως «πέναλτι», συχνά μεταφράζονται σε ένα σημαντικό ποσό και ανάλογα με την περίπτωση, επιβάλλονται στον πελάτη. Οι όροι αυτοί είναι λίγο πολύ ίδιοι για όλες τις τράπεζες, αλλά και όλες τις κατηγορίες δανείων. Συγκεκριμένα και συνήθως: 1. Αν το δάνειο έχει περίοδο χάριτος, τότε οι τόκοι της περιόδου αυτής κεφαλαιοποιούνται μετά το πέρας της. Πρόκειται δηλαδή για μία πρόσθετη επιβάρυνση που θα φανεί στο τέλος της περιόδου χάριτος. Εξαίρεση αποτελεί η άτοκη περίοδος χάριτος. 2. Το εκάστοτε αρχικό επιτόκιο (ονομαστικό) που συμφωνεί ο πελάτης με την τράπεζα προσαυξάνεται με επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες λόγω της εισφοράς του Ν.128 (0,12% για ιδιωτικά στεγαστικά δάνεια και 0,6% για τα λοιπά δάνεια). Προσαυξανόμενο και με το περιθώριο της τράπεζας οδηγεί στο τελικό επιτόκιο. 3. Όταν ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο καθυστερήσει να εξοφλήσει τη δόση, θα χρεώνεται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενόχληση ή αποστολή νέου λογαριασμού, με το επιτόκιο υπερημερίας για όλα τα καθυστερούμενα ποσά από την ημέρα που αρχίζει η καθυστέρηση. Το επιτόκιο αυτό όπως προαναφέρθηκε, είναι σήμερα 2,5% και υπολογίζεται ως προσαύξηση στο επιτόκιο του δανείου. 4. Ο δανειολήπτης υποχρεούται να ασφαλίσει τα ενυπόθηκα ακίνητα σε ασφαλιστική εταιρεία (για πυρκαγιά, σεισμό κ.ά.) την οποία πρέπει να εγκρίνει η τράπεζα. Το συμβόλαιο ασφάλισης θα πρέπει να παραδοθεί υποχρεωτικά στην τράπεζα η οποία είναι και ο δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης. 5. Αν ο οφειλέτης δεν ανανεώσει την ασφάλεια, τότε η τράπεζα δικαιούται να απαιτήσει την εξόφληση του δανείου. Αν το κρίνει σκόπιμο, η τράπεζα μπορεί να ανανεώσει η ίδια τα ασφάλιστρα χρεώνοντας το ποσό στον οφειλέτη και συχνά μάλιστα, με τόκο. 6. Σε κάθε περίπτωση που ο οφειλέτης παραβιάσει έστω και έναν από τους όρους της σύμβασης, η τράπεζα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση και να ζητήσει την εξόφληση ολόκληρου του δανείου. 7. Τότε, και όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, το ποσό που καλείται να πληρώσει ο οφειλέτης στην τράπεζα κατανέμεται με την εξής σειρά: Πρώτα καλύπτονται τα δικαστικά έξοδα μαζί με τις αμοιβές των πληρεξούσιων δικηγόρων της τράπεζας, τα έξοδα πάσης φύσεως, όπως τα τέλη, φόροι, εισφορές και επιβαρύνσεις που αφορούν τη διατήρηση και εξασφάλιση των δικαιωμάτων της τράπεζας. Στη συνέχεια καλύπτονται όλες οι προμήθειες που υπάρχουν, ενώ τότε μόνο ακολουθεί η εξόφληση των τόκων και η εξόφληση του κεφαλαίου. 8. Τα βιβλία της τράπεζας σχετικά με την πορεία του λογαριασμού είναι τα μόνα σωστά. Ό,τι γράφουν αυτά για τον λογαριασμό είναι υποχρεωμένος να το δεχθεί ο δανειολήπτης. 9. Κάθε επιβάρυνση, έξοδα και τέλη σύμβασης βαρύνουν τον οφειλέτη. Πρόκειται για δικαστικά έξοδα, έξοδα ελέγχου τίτλων, εγγραφή υποθήκης και προσημειώσεως και κάθε δαπάνη για ασφάλιση, κατάσχεση και γενικά αναγκαστική εκτέλεση. 6

7 Τ Ο Ε Θ Ν Ι Κ Ο Τ Α Μ Ε Ι Ο Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Τ Ε Α Ν Α Ε Σ Υ Σ Τ Α Θ Η Κ Ε Μ Ε Τ Ο Ν / Υ Π Ο Κ Α Θ Ι Σ Τ Ω Ν Τ Α Σ Σ Ε Ο Λ Α Τ Α Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α Κ Α Ι Τ Ι Σ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Τ Α Μ Ε Ι Ο Ε Γ Γ Υ Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ Μ Ι Κ Ρ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ Υ Μ Ι Κ Ρ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν ( Τ Ε Μ Π Μ Ε Α Ε ) Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ αποτελεί τον καθολικό διάδοχο της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. και θα λειτουργήσει ως συμπληρωματικό μέσο της χρηματοπιστωτικής και χρηματοδοτικής αγοράς λαμβάνοντας υπόψη τις υπό διαμόρφωση νέες οικονομικές συνθήκες, καθώς και την πολιτική και φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που επιθυμεί την προώθηση ανακυκλούμενων χρηματοοικονομικών προϊόντων αντί των επιχορηγήσεων. Η ΕΤΕΑΝ έχει ως σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην πρόσβαση έξυπνων χρηματοδοτικών προϊόντων κυρίως για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Όσες λοιπόν επιχειρήσεις επιθυμούν την αύξηση της παραγωγής τους, τη δημιουργία νέων προϊόντων, την επέκτασή τους αλλά και τη διεθνοποίησή τους θα βοηθηθούν, εκτός από τις εγγυήσεις και από την παροχή χαμηλότοκων και με ευνοϊκούς όρους χρηματοοικονομικών προϊόντων της ΕΤΕΑΝ. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ θα στηρίξει όλες τις μορφές των επιχειρήσεων, οιασδήποτε ηλικίας (υπό σύσταση, νεοϊδρυόμενες και υφιστάμενες) και των τριών τομέων (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) της οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη στήριξη των επιχειρήσεων που στοχεύουν σε δραστηριότητες και προϊόντα της νέας ζήτησης του 21ου αιώνα καθώς και σε βιώσιμες, κερδοφόρες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Η αποστολή, ο σκοπός και οι επιδιώξεις του ΕΤΕΑΝ πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, με : α) Την παροχή εγγυήσεων ή αντεγγυήσεων υπέρ των Επιχειρήσεων των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων για τη κάλυψη υποχρεώσεών τους έναντι πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή εταιρειών Επιχειρηματικών Συμμετοχών, οι οποίες απορρέουν από πάσης μορφής χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις, όπως δάνεια, προεξόφληση επιχειρηματικών απαιτήσεων, χρηματοδοτική μίσθωση, υβριδική χρηματοδότηση. β) Τη συνεπένδυση των ποσών που διαχειρίζεται η Εταιρεία, με μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία δανειοδοτήσεων των επιχειρήσεων, που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα είτε ως αυτόνομα τμήματα υφισταμένων χρηματοπιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ταμεία εγγυήσεων, ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμεία σποράς, ταμεία στήριξης νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. γ) Τη συνεπένδυση των ποσών που διαχειρίζεται η Εταιρεία, σε επενδυτικά ταμεία, σχήματα παραχώρησης ή ΣΔΙΤ ή άλλα κατάλληλα εταιρικά σχήματα που επενδύουν για τη βιώσιμη και φιλική στο περιβάλλον ανάπτυξη αστικών ή άλλων περιοχών, είτε για την εξοικονόμηση ενέργειας είτε για την προώθηση δραστηριοτήτων που αξιοποιούν νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 7

8 Τρέχοντα Προγράμματα Εγγύησης ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. (νυν ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Εγγύηση από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών" ως προς τη διάρκεια εφαρμογής του (χορήγηση παράτασης) (Αποφαση 11957/2756/ , ΦΕΚ 2042/Α/ ) Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών" και του Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ" Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών" Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών" Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών" ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΠΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» συστάθηκε με την υπ αριθμ /1245/ (ΦΕΚ Β 1697/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα, εντός του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ υποκατέστησε την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ - Ν. 3912/2011), προκειμένου να συνδράμει στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων και όλων των τύπων των Εταιρειών, είτε αυτές είναι υπό σύσταση, ή νέες, ή ακόμα και υφιστάμενες, σε κάθε περίπτωση, όμως, οικονομικά βιώσιμες. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας είναι η συνεπένδυση και συγχρηματοδότηση σε νέα εργαλεία χρηματοοικονομικής τεχνικής, που θα στοχεύουν με εξειδικευμένα και κατάλληλα προϊόντα/προγράμματα, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, ώστε να ενισχύσουν τη δημιουργία ή/και την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων σε καινοτόμους, δυναμικούς και ελπιδοφόρους τομείς και δραστηριότητες της οικονομίας. Ειδικότερα, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας συστήνεται στην κατεύθυνση να συνεισφέρει στην ίδρυση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στοχεύοντας κυρίως στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, να λειτουργήσει ως καταλύτης στη ροή κεφαλαίων προς αυτές, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν επάξια τόσο τις Μεγάλες Επιχειρήσεις της χώρας όσο και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, να συμβάλει ώστε να γίνεται καλύτερη και σωστότερη χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ από την πλευρά των επιχειρήσεων, και τέλος, να βοηθήσει στην επίτευξη ικανοποιητικής μόχλευσης των πόρων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και την παροχή χρηματοοικονομικών προϊόντων με τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς. Βασικοί στόχοι του Ταμείου αποτελούν η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης, η υποστήριξη της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής της οικονομίας αλλά και των περιφερειακών οικονομιών, η τεχνολογική ανάπτυξη η 8

9 δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, η τόνωση της εγχώριας παραγωγής, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση του Ταμείου γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και 1 Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ, με συνολική δαπάνη ύψους 460 εκατ. Τα οφέλη που απορρέουν προς τις επιχειρήσεις από τη λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας συνίστανται στην εν γένει ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την υλοποίηση επενδύσεων, την ίδρυση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και ιδίως των ΜΜΕ, την εξωστρέφεια αυτών, καθώς και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών και τα οποία θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ανακυκλούμενα δάνεια, ή άλλες μορφές πιστοδοτήσεων και συμμετοχών (π.χ. εγγυήσεις και αντεγγυήσεις, μικροδάνεια, υβριδική χρηματοδότηση, σχήματα επιδότησης κόστους δανεισμού, επιχειρηματικά κεφάλαια (venture capital), κεφάλαια σποράς (seed capital) και αρχικά κεφάλαια (start-up capital). ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ), οι οποίοι θα επιλεγούν, θα πρέπει να ενεργήσουν ως Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής με σκοπό την συνεπένδυση κεφαλαίων τους ανάλογα με τη Δράση που θα υλοποιήσουν, σε Ταμεία Δανειοδοτήσεων, που θα παρέχουν δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις. Οι κατηγορίες Στοχευόμενων Δράσεων, στις οποίες εντάσσονται τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων είναι οι εξής: Κατηγορία Δράσης Α: Γενική επιχειρηματικότητα (επενδύσεις νόμου 3908/2011 ΦΕΚ Α 8/ ) Κατηγορία Δράσης Β: Τεχνολογική ανάπτυξη, περιφερειακή συνοχή, ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια και συνέργια δικτύωση (επενδύσεις νόμου 3908/2011 ΦΕΚ Α 8/ ) Κατηγορία Δράσης Γ: Επιχειρηματικότητα των νέων Κατηγορία Δράσης Δ: Εξωστρέφεια Κατηγορία Δράσης Ε: Θεματικός τουρισμός, αφαλάτωση, διαχείριση απορριμμάτων, πράσινες υποδομές, πράσινες εφαρμογές, ΑΠΕ Κατηγορία Δράσης ΣΤ: Καινοτόμα επιχειρηματικότητα, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιμα, ποτά. 9

10 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΩΝ H προσεκτική ανάγνωση των όρων και των προϋποθέσεων που ακολουθούν το δάνειο καθ' όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησής του είναι απαραίτητη προτού ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Τραπεζικοί όροι όπως επιτόκιο, περιθώριο προσαύξησης του βασικού επιτοκίου, χρόνος εκταμίευσης του δανείου κ.λπ. είναι ορισμένοι μόνο από αυτούς που πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης προκειμένου να μη βρεθεί προ εκπλήξεως μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Παραθέτουμε μερικούς από αυτούς: Ανοικτός αλληλόχρεος λογαριασμός: Είναι ο δανειακός λογαριασμός που δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να πραγματοποιεί καταθέσεις και αναλήψεις όποτε αυτός το κρίνει απαραίτητο. Ο πελάτης επιβαρύνεται με την καταβολή τόκων μόνο για το ποσό που χρησιμοποιεί. Συνοπτικά, άλλες μορφές καταθετικών λογαριασμών είναι οι εξής: Λογαριασμός όψεως, ταμιευτηρίου, προθεσμιακός κλπ. Σημειώνεται ότι ορισμένα από αυτά τα προϊόντα προσφέρουν τόκο για τις καταθέσεις. Βασικό επιτόκιο: Είναι το επιτόκιο βάσης για συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοδοτήσεων (π.χ. βασικό επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης). Δικαιολογητικά: Για να χορηγηθεί δάνειο π.χ. για κεφάλαιο κίνησης, απαιτείται η προσκόμιση των βασικών οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης καθώς και των νομιμοποιητικών της εγγράφων. Εκτοκιστική περίοδος: H περίοδος καταλογισμού των τόκων (π.χ. εκτοκιστική περίοδος ανά ημερολογιακό εξάμηνο (συνήθως) σημαίνει ότι οι τόκοι θα καταλογίζονται στον λογαριασμό στις 30/6 και 31/12 κάθε έτους). Ενεχυρίαση (απαιτήσεων): H εκχώρηση απαιτήσεων της επιχείρησης (επιταγές, τιμολόγια, συμβάσεις) σε τρίτους (π.χ. τράπεζα) για εξασφάλιση δανεισμού της. Χρησιμοποιείται εκτεταμένα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιβαρύνεται με έξοδα πινακίου που μπορούν να ανέλθουν σε 0,5% έως και 1,5% επί του συνολικού ποσού. Εξασφαλίσεις: Είναι όλες οι εγγυήσεις (προσωπικές εγγυήσεις, επιταγές, προσημειώσεις) που παρέχονται στην τράπεζα για την κάλυψη των υποχρεώσεων που έχει ένας πελάτης απέναντί της. Επιτόκιο υπερημερίας: Είναι το επιτόκιο βάσει του οποίου οι τράπεζες υπολογίζουν το ύψος της προσαύξησης που αφορά δόσεις οι οποίες δεν πληρώθηκαν την ημερομηνία που ορίζεται στη σύμβαση του δανείου. Euribor (επιτόκιο): Το επιτόκιο βάσει του οποίου δανείζονται οι τράπεζες σε ευρώ. Περιθώριο επιτοκίου: Το περιθώριο προσαύξησης του βασικού επιτοκίου (spread) ο οποίο εξαρτάται από διάφορους επιμέρους παράγοντες όπως είναι η πιστοληπτική ικανότητα, οι εξασφαλίσεις που θα δοθούν από τον δανειολήπτη, τα έτη δραστηριότητας της επιχείρησης, η γνώση του αντικειμένου, η πορεία του τζίρου της, η περιουσιακή κατάσταση των φορέων της επιχείρησης, οι προοπτικές και οι δραστηριότητές της με βάση τον ανταγωνισμό, αλλά και η συνολική σχέση του πελάτη με την τράπεζα. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης θα πρέπει να γνωρίζει το τελικό επιτόκιο (βασικό συν περιθώριο συν εισφορά 0,6%) για να μπορεί να υπολογίσει τις δόσεις που θα κληθεί να καταβάλει για την αποπληρωμήτου δανείου. 10

11 Περίοδος χάριτος: Είναι η χρονική περίοδος που δίνεται σε ένα δάνειο μέχρι να αρχίσει η κανονική αποπληρωμή του. Συνήθως κατά την περίοδο χάριτος εισπράττονται οι τόκοι του κεφαλαίου, αλλά μπορεί να γίνει και κεφαλαιοποίηση των τόκων. Πιστοληπτική ικανότητα: H δυνατότητα της επιχείρησης (που προκύπτει κυρίως από τα οικονομικά της στοιχεία) στην εξόφληση δανείων της, καθώς και το ύψος των δανείων που μπορούν να της χορηγηθούν. Πιστωτικό όριο: To όριο μέχρι του οποίου η τράπεζα επιτρέπει τη χρηματοδότηση μιας επιχείρησης στην περίπτωση ανοιχτών ή επενδυτικών δανείων. Ποινή προεξόφλησης δανείου: Είναι το ποσό που καλείται να πληρώσει ο πελάτης σε περίπτωση που θελήσει να αποπληρώσει πριν από την προκαθορισμένη συμβατική περίοδο το δάνειό του. Προσημείωση (Υποθήκη): H εγγραφή βάρους σε ακίνητο προς εξασφάλιση απαίτησης πιστωτή. Τοκοχρεολυτικό δάνειο: Είναι το δάνειο που αποπληρώνεται με ίσες δόσεις και σε κάθε δόση εξοφλούνται τόσο το κεφάλαιο όσο και οι τόκοι. Χρεολυτικό δάνειο: Είναι το δάνειο που εξοφλείται με ίσες δόσεις που περιλαμβάνουν μόνο το κεφάλαιο. Οι τόκοι εξοφλούνται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες που μπορεί να είναι και διαφορετικές από αυτές κατά τις οποίες πληρώνεται το κεφάλαιο. O χρόνος εκταμίευσης εξαρτάται από τη συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στον πελάτη και στην τράπεζα. Στην περίπτωση της ενεχυρίασης επιταγών, η εκταμίευση γίνεται σε πολύ σύντομο χρόνο (1-2 ημέρες). Αν η επιχείρηση εκχωρήσει στην τράπεζα συμβάσεις ή τιμολόγια, η εκταμίευση γίνεται συνήθως έπειτα από 2-3 εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση της προσημείωσης ακινήτου, μπορεί να περάσουν ακόμη και 20 ημέρες. 11

12 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΟΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ακολουθεί ένας απλός τρόπος για τον υπολογισμό τοκοχρεολυτικών δόσεων ενός τυπικού μακροπρόθεσμου δανείου, ενδεικτικού ποσού Ευρώ: Επιτόκιο Επιτόκιο Χρόνια δανείου: Χρόνια δανείου: Ονοµαστικό Τελικό Ποσό μηνιαίας δόσης (σε Ευρώ) 5,50% 5,62% ,75% 5,87% 30,36 19,27 16,51 11,04 9,69 8,37 7,09 6,36 5,91 6,00% 6,12% 30,48 19,39 16,63 11,16 9,82 8,50 7,23 6,52 6,07 6,10% 6,22% 30,52 19,44 16,68 11,21 9,87 8,56 7,29 6,58 6,14 6,25% 6,37% 30,59 19,51 16,75 11,29 9,95 8,64 7,38 6,67 6,24 6,50% 6,62% 30,70 19,62 16,87 11,42 10,08 8,78 7,53 6,83 6,40 6,60% 6,72% 30,75 19,67 16,91 11,47 10,14 8,83 7,59 6,89 6,47 6,90% 7,02% 30,89 19,81 17,06 11,62 10,29 9,00 7,76 7,08 6,67 7,00% 7,12% 30,93 19,86 17,11 11,67 10,35 9,06 7,83 7,14 6,73 7,10% 7,22% 30,98 19,91 17,15 11,72 10,40 9,11 7,89 7,21 6,80 7,25% 7,37% 31,05 19,98 17,23 11,80 10,48 9,20 7,98 7,31 6,90 7,50% 7,62% 31,16 20,10 17,35 11,93 10,62 9,34 8,13 7,47 7,07 8,00% 8,12% 31,39 20,33 17,59 12,20 10,89 9,63 8,44 7,80 7,42 8,25% 8,37% 31,51 20,45 17,71 12,33 11,03 9,77 8,60 7,96 7,60 12

13 Η διαφορά ονομαστικού και τελικού επιτοκίου οφείλεται στο ότι για τον υπολογισμό του δευτέρου προστίθεται η επιβάρυνση του N. 128/75, δηλαδή 0,12%. Σε ορισμένες κατηγορίες δανείων η επιβάρυνση του N. 128/75 ανέρχεται στο 0,6%. Στα παραπάνω ποσά δόσεων δεν συμπεριλαμβάνονται πιθανά έξοδα φακέλου (γνωμοδοτήσεις, προσημείωση, κλπ) με τα οποία κάποιες τράπεζες χρεώνουν τον πελάτη, ενσωματώνοντας τα στο κόστος του δανείου. Για αναγωγή της εξόφλησης σε μηνιαίες, σταθερές δόσεις ενός οποιουδήποτε ποσού δανεισμού, απλώς πολλαπλασιάστε το ποσό που θέλετε (χωρίς τα 3 τελευταία μηδενικά) με το ποσό δόσης, π.χ. για δάνειο Ευρώ, με επιτόκιο 6,22% και για διάρκεια 20 έτη, έχουμε: 15 Χ 7,29 = 109,35 Ευρώ το μήνα. Επισημαίνεται τέλος ότι ο παραπάνω είναι ένας ενδεικτικός πίνακας υπολογισμού δόσεων. Για μια πλήρη εικόνα του μηνιαίου κόστους εξυπηρέτησης ενός δανείου θα πρέπει κάποιος να απευθυνθεί σε αρμόδιο τραπεζικό στέλεχος χορηγήσεων. Ένα πολύ καλό on-line εργαλείο της εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» που σας επιτρέπει να υπολογίσετε με ακρίβεια τη δόση, το πλήθος των δόσεων ή το κεφάλαιο που απαιτείται για ένα τοκοχρεολυτικό δάνειο, βρίσκεται στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σχεδόν καμιά τραπεζική εργασία δεν πραγματοποιείται πλέον χωρίς κόστος και οι επιβαρύνσεις των πελατών ποικίλουν από τη μία τράπεζα στην άλλη, ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της. Θεωρείται σκόπιμο λοιπόν, κάθε συναλλασσόμενος να έχει μία έστω γενική εικόνα για τα κόστη που θα επιβαρύνουν τις τραπεζικές συναλλαγές. Μερικά παραδείγματα: Επιταγές: Οι επιταγές είναι ένα πεδίο όπου η κάθε τράπεζα χρεώνει ανάλογα με την πολιτική της. Για παράδειγμα μία κατάθεση επιταγής επιβαρύνεται ανάλογα με το εάν η επιταγή είναι της ίδιας ή άλλης ελληνικής τράπεζας, εάν είναι από την ίδια ή άλλη πόλη κλπ. Αντίστοιχα και τα όσα αφορούν την έκδοση μπλοκ επιταγών. Λογαριασμοί καταθέσεων: Οι λογαριασμοί καταθέσεων εφόσον τα υπόλοιπα δεν είναι υψηλά έχουν επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται μέσω των γκισέ των τραπεζικών καταστημάτων. Οι πελάτες συνήθως χρεώνονται για τις δοσοληψίες τους ανάλογα με το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο ή ανάλογα με τον αριθμό των καταθέσεων ή αναλήψεων ανά μήνα. Επισημαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις πρόκειται πάντοτε για χρεώσεις που ισχύουν εφόσον ο πελάτης πάει στο γκισέ της Τράπεζας και δεν χρησιμοποιήσει τα ΑΤΜ ή το διαδίκτυο. 13

14 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 2844/2000 Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας. (http://www.esee.gr/el/gkps/trapezes /N shtml). ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (E.E.T.) Μασσαλίας 1, Αθήνα, Τηλ: , Φαξ: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών αποτελεί όργανο συμβουλευτικού χαρακτήρα των τραπεζών μελών της, δεν αποσκοπεί στην άσκηση εμπορικής και γενικότερα οικονομικής δραστηριότητας για τη δημιουργία κέρδους, και δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση. "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ" Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Αλαμάνας 1 και Πρεμετής, Μαρούσι (Τ.Θ ). Τηλ.: και , Φαξ: E- mail: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Διατραπεζικός οργανισμός που ασχολείται με τη συγκέντρωση πληροφοριών οι οποίες αφορούν στην οικονομική και συναλλακτική συμπεριφορά των υποκειμένων (φυσικών και νομικών προσώπων), με σκοπό τη προστασία της πίστης, την εξυγίανση των συναλλαγών και την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Ενδεικτικά οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται και οι οποίες γνωστοποιούνται στις τράπεζες είναι: έκδοση ακάλυπτων επιταγών, μη πληρωμή συναλλαγματικών, κατάθεση αίτησης πτώχευσης, αναγκαστικοί πλειστηριασμοί, κηρυχθείσες πτωχεύσεις κ.ά., συγκέντρωση κινδύνων καταναλωτικής πίστης. Οδηγίες για τη διαγραφή, τροποποίηση ή συμπλήρωση των παραπάνω πληροφοριών παρέχονται είτε από τις τράπεζες είτε από τον "ΤΕΙΡΕΣΙΑ" μέσω του ανωτέρω τηλεφωνικού κέντρου. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει πρόσβαση στον Αρχείο Δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, ώστε να γνωρίζει αν τηρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν {Ν 2472/97]. Μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στο Γραφείο Εξυπηρέτησης, στο Μαρούσι Αττικής, Αλαμάνας 1, τηλ , και να ζητήσει τη διαπίστωση ύπαρξης λάθους στα προσωπικά του δεδομένα ή να ζητήσει να συμπληρωθούν με ενδείξεις (όπως εξοφλήθηκε, τακτοποιήθηκε, ματαιώθηκε κλπ.), ή ακόμη και να διαγραφούν αφού θα παρέχει σε γνώση της εταιρείας τεκμηριωμένα στοιχεία. Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αλήθεια είναι συνήθως τα σώματα των επιταγών και των συναλλαγματικών που έχουν πληρωθεί. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να κατατεθεί το σώμα του εγγράφου (επιταγή ή συναλλαγματική). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΙΙ: Σχετικά με το πόσο επηρεάζει την πιστοληπτική ικανότητα του συναλλασσόμενου η ύπαρξη δυσμενών στοιχείων στο σύστημα,. Η εμφάνιση στο σύστημα έχει βάρος αλλά δεν έχει καθοριστική αξία εφ όσον ο επιχειρηματίας έχει πλέον καλή πορεία. Η βαρύτητα που δίνεται εξαρτάται από την εκάστοτε Τράπεζα, και τις διαδικασίες και συστήματα 14

15 αξιολόγησης που έχει. Βασικό είναι επίσης η εικόνα συνέπειας που έχει δημιουργήσει στην αγορά, και η συναλλακτική του συμπεριφορά. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: O Συνήγορος του Πολίτη Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα, Τηλ: , Φαξ: Ο Τραπεζικός Μεσολαβητής (Τ.Μ.) Είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός που δημιουργήθηκε από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για να εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες τις διαφορές των συναλλασσομένων με τις τράπεζες και να επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους. Αφορά μόνο ιδιώτες (όχι νομικά πρόσωπα) για τραπεζικές συναλλαγές που δεν αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Διεύθυνση Καραγιώργη Σερβίας 12-14, Αθήνα Τηλέφωνο Fax Ταχ. Θυρίδα 3391, Αθήνα Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Υπουργείο Εμπορίου, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα, Τηλ: 1720, Φαξ: Ιστοσελίδα: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα οδηγό ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί ή αλλάξει κατά την έκδοσή του. Σε καμιά περίπτωση δε στοιχειοθετούν τυπική η ουσιαστική ευθύνη του Επιμελητηρίου έναντι του επενδυτή για αποκλίσεις ή παραλήψεις του παρόντος οδηγού. Συνιστάται στους συναλλασσόμενους ο πλήρης έλεγχος των στοιχείων των πιστωτικών ιδρυμάτων εξ αρχής, όταν προβαίνουν σε οποιαδήποτε συνεργασία, ανεξάρτητα από τις οδηγίες του παρόντος. 15

του ποσού αυτού; 4. Ποιο είναι το τρέχον κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάµενων δανειακών µου υποχρεώσεων;

του ποσού αυτού; 4. Ποιο είναι το τρέχον κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάµενων δανειακών µου υποχρεώσεων; ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ 1. Ποιες είναι οι ανάγκες της επιχείρησης µου που θα καλυφθούν µε δάνειο, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 Σελ. ΣΤΟΧΟΙ & ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τον Μισθωτή

Πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τον Μισθωτή Πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τον Μισθωτή 1. Εξοικονόμηση κεφαλαίων 2. Βελτίωση της κεφαλαιακής συγκρότησης της επιχείρησης 3. Κάλυψη της επιχείρησης έναντι της συνεχούς αύξησης της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΗΚΑΠΑRESEARCH. Επωνυμία Εταιρείας. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Σκοπός δημοσκόπησης

ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΗΚΑΠΑRESEARCH. Επωνυμία Εταιρείας. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Σκοπός δημοσκόπησης Επωνυμία Εταιρείας Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά

Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά 1. ΔΡΑΣΗ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης.

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. Το νέο πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει άµεσα, εντός του µήνα. Έχει η επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1 Στεγαστικά δάνεια Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 2 Τι πρέπει να γνωρίζουµε 2 Η λήψη στεγαστικού δανείου για την

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 24-26 Φεβρουαρίου 2014 Η μετεξέλιξη των συναλλαγών σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον με έχει ως συνέπεια τη μετεξέλιξη των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου. Η στοιχειώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Τελευταία Ενημέρωση:26.8.2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr)

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Στο site της Τειρεσίας ΑΕ διαβάζουμε : "Η Τειρεσίας ΑΕ είναι μια διατραπεζική εταιρία, η οποία εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013)

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ έχοντας γνώση και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ I - Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια Περιγραφή Προϊόντος: Τοκοχρεολυτικά δάνεια τακτής λήξης με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.»

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213.2116.100 Αθήνα, 19.1.2012 Αριθμ.Πρωτ.: 16136 Διεύθυνση : Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ OEBENH ΟΕΣΚ ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Ενόψει της

Διαβάστε περισσότερα

DΑΤΑCON Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ: ΕΦΕΣΟΥ 6 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ.- ΦΑΞ: 210-9313750-2 e-mail:info@datacon.gr www.datacon.gr

DΑΤΑCON Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ: ΕΦΕΣΟΥ 6 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ.- ΦΑΞ: 210-9313750-2 e-mail:info@datacon.gr www.datacon.gr DΑΤΑCON Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ: ΕΦΕΣΟΥ 6 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ.- ΦΑΞ: 210-9313750-2 e-mail:info@datacon.gr www.datacon.gr Πέντε δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ για δανειοδότηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ενηµερωτικό Σηµείωµα Αθήνα, 28/9/2010 Το ΥΠΑΑΝ και το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με πάνω από ενεργούς συνεταίρους.

Η μεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με πάνω από ενεργούς συνεταίρους. 17/2/2014 1 Η μεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με πάνω από 80.000 ενεργούς συνεταίρους. Η πιο κερδοφόρα επιχείρηση στην Κρήτη. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ «ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Αθήνα, 13-2-2009 Σειρά Β Αριθ. 27 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ «ΕΣΤΙΑ ΜΕΙΚΤΟ» Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

«Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου ανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

«Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου ανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εγγύηση και Επιδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι ιδιώτες, που αποτελούν την μεγαλύτερη και ευρύτερη γεωγραφικά πελατεία στην Ελληνική κτηματαγορά, έχουν πλέον να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές εναλλακτικές προτάσεις χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (013) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (012) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (004) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (014) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ (953) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθησητωνεξαγωγώναγαθώνκαιυπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013)

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ έχοντας γνώση και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συγκυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Ταυτότητα επιχείρησης

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Ταυτότητα επιχείρησης Αρ. Πρωτοκόλλου: Ημερομηνία: ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Το περιεχόμενο του επενδυτικού/επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) συμπληρώνεται και ισχύει ως εξής: ΜΕΡΟΣ Ι Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Πρόγραμμα «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΕ/ΠΜΕ)» Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25 η ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19-04-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως

Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως Στο πλαίσιο του Προγράμματος Alpha Διευκόλυνση, η Τράπεζα διαθέτει μία σειρά προϊόντων προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Συμπληρωματική πρόταση για την προστασία των συναλλαγών, την επιστροφή της ρευστότητας στην αγορά, την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Π/ΜΕ)

ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Π/ΜΕ) ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Π/ΜΕ) ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ; Το ΤΕΜΠΜΕ µε το καινοτόµο πρόγραµµα στοχεύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 2/ 9441 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό Λευκωσία, 17 Ιουλίου 2014 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θέμα: Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Τράπεζας Κύπρου Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας επισυνάπτονται οι σχετικές πληροφορίες για τα Σχέδια JEREMIE και Trade Finance

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα