ΟΙ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ"

Transcript

1 ΟΙ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Έχοντας να αντιμετωπίσει μια συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, ο σύγχρονος επιχειρηματίας είναι σχεδόν βέβαιο ότι κατά την διάρκεια της επιχειρηματικής του δράσης θα συνεργαστεί με μία ή περισσότερες Τράπεζες για την κάλυψη μιας σειράς αναγκών της επιχείρησης του. Όσο καλύτερα πληροφορημένος είναι σχετικά με τους κανόνες που διέπουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τόσο περισσότερο θα είναι σε θέση να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρουσιάζονται και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες από την τραπεζική αγορά. Άλλο τόσο θα είναι σε θέση να αποφύγει κινδύνους άσκοπης εμπλοκής και να είναι σε θέση να επιλέξει με σωφροσύνη και ακρίβεια το είδος συνεργασίας που πράγματι ανταποκρίνεται στα επιχειρηματικά του σχέδια. Για το λόγο αυτό διαμορφώσαμε έναν οδηγό στήριξης του επιχειρηματία που θα τον βοηθήσει να προετοιμαστεί καλύτερα για τη διατύπωση του αιτήματός του αλλά και να έχει μια καλή παρουσία με έναν φάκελο που θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία που κάνουν το αίτημά του προς την τράπεζα κατανοητό και τεκμηριωμένο. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα προϊόντα χορηγήσεων (δάνεια) που απευθύνονται στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, γενικά αφορούν χρηματοδότηση που προσφέρεται για κεφάλαιο κίνησης, αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού και επαγγελματικής στέγης. Είναι διαθέσιμη πλέον μια πληθώρα προϊόντων που δίνουν λύσεις σε διαφορετικές επαγγελματικές ανάγκες και απαντούν σε διαφορετικά επιχειρηματικά σχέδια. θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό ο υποψήφιος δανειολήπτης να προχωρήσει σε μια αναλυτική έρευνα αγοράς των τραπεζικών προϊόντων που είναι διαθέσιμα σε σχέση με την συγκεκριμένη ανάγκη του και να λάβει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δάνεια αυτά και τους σχετικούς όρους σύναψης της δανειακής σύμβασης από τα τραπεζικά ιδρύματα. Γενικές αρχές που διέπουν τα δάνεια και αφορούν τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τους ιδιώτες: προτού προχωρήσετε στην λήψη δανείου, διενεργήστε έρευνα αγοράς για να επιλέξετε την τράπεζα που σας προσφέρει ευνοϊκότερους για την περίπτωσή σας όρους. Μελετήστε με προσοχή τους όρους των συμβάσεων προτού υπογράψετε και μη διστάζετε να ρωτάτε το τραπεζικό στέλεχος για διευκρινίσεις για σημεία που δεν σας είναι κατανοητά. Στη συνέχεια, αφού πάρετε το δάνειό, προσπαθήστε να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας και να συνεργάζεστε με τις τράπεζες κατά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας, παρέχοντας με ειλικρίνεια τα στοιχεία που σας ζητούνται. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εξυπηρετήσετε κανονικά τις υποχρεώσεις σας, αποφύγετε τη λήψη νέων δανείων για να αντιμετωπίσετε ληξιπρόθεσμες οφειλές προηγουμένων, τακτική που οδηγεί κατά κανόνα σε υπερδανεισμό. 1

2 ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΣ Αφού αποφασίσετε για το τραπεζικό προϊόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις επιχειρηματικές σας ανάγκες, θα προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο που οδηγεί στην σύναψη της δανειακής σύμβασης. Εδώ οι τράπεζες θα χρειαστούν ορισμένα στοιχεία τα οποία θα εξετάσουν πριν προχωρήσουν στην κατάρτιση της σύμβασης (στάδιο αξιολόγησης του αιτήματος σας), και τα οποία θα τα λάβουν από τρεις πηγές: Α. Από το πληροφοριακό δελτίο και την αίτηση παροχής πίστωσης που συμπληρώνετε στο τραπεζικό κατάστημα. Σε αυτά τα έντυπα που συμπληρώνετε, περιέχονται πληροφορίες όπως: Ι. Στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, διακριτικός τίτλος, αντικείμενο εργασιών, έτος ίδρυσης, αρ. απασχολούμενου προσωπικού). ΙΙ. Ιστορικό της επιχείρησης (μετατροπές, συγχωνεύσεις, αλλαγές καταστατικού κ.α.) ΙΙΙ. Στοιχεία μετόχων ιδιοκτητών ( κύριοι μέτοχοι, % ιδιοκτησίας εκάστου, ηλικία μετόχων, σύσταση του ΔΣ, ονοματεπώνυμο διαχειριστή, συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ΙV. Οικονομικά στοιχεία επιχείρησης -συνήθως διετίας ή τριετίας: (πωλήσεις, κέρδη, μερίδιο αγοράς, κύριοι ανταγωνιστές, στοιχεία ισολογισμού ή αποτελεσμάτων χρήσεως) V. Άλλες χρηματοδοτήσεις που έχει λάβει (ή λαμβάνει) η επιχείρηση VΙ. Κυριότεροι πελάτες προμηθευτές VΙΙ. Ακίνητη περιουσία, ιδιοκτησία της επιχείρησης ή των ιδιοκτητών της. VΙΙΙ. Στοιχεία αιτούμενης πίστωσης ( σκοπός δανείου: κεφ. Κίνησης αγορά παγίων κλπ, ποσό και διάρκεια αιτούμενης πίστωσης, τύπος δόσεων ύπαρξη εγγυητικών επιστολών κ.α.) ΙΧ. Ύπαρξη δυσμενών και αιτιολόγησή τους. Β. Από τα στοιχεία που περιέχονται στα δικαιολογητικά που θα προσκομίσετε (βλ. Παράρτημα), Γ. Από έρευνα που θα κάνει η ίδια η τράπεζα Όλες οι τράπεζες χρησιμοποιούν κάποιο μοντέλο διαβάθμισης κίνδυνου (GRADING FACILITY) και τα στοιχεία που θα συλλέξουν θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας. 2

3 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Πολλά δάνεια δεν εγκρίνονται γιατί το πρόσωπο που ζητάει το δάνειο έχει δυσμενή στοιχεία από χρηματοοικονομικές συναλλαγές ή γιατί δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το χρέος. Αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων τα δάνεια μεσαίας και μακράς διάρκειας δίνονται από τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, αξίζει τον κόπο να διερευνήσουμε τις συνθήκες και να προετοιμαστούμε να απαντήσουμε σε όσα ερωτήματα μας θέσουν. Μερικά από αυτά είναι: «Πόσα χρήματα χρειάζεστε;» «Είναι αρκετά αυτά τα χρήματα για τους σκοπούς σας;» «Τι είδους δάνειο θέλετε, μακροπρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο;». Πως σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ποσόν του δανεισμού; Ακόμη καλύτερα, μία έγγραφη αποτύπωση των Επιχειρηματικών σας Στόχων είτε των σχετικών με το δάνειο, είτε των στρατηγικών μακροπρόθεσμων στόχων της επιχείρησης με την μορφή ενός business plan βοηθά ιδιαίτερα στην ανάδειξη της αξιοπιστίας της προτεινόμενης επένδυσης και την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ εσάς και του υπεύθυνου αξιολόγησης αιτήσεων του τμήματος χορηγήσεων της τράπεζας. Αρχές δανεισμού Πολλοί επιχειρηματίες θέλουν να δανειστούν περισσότερα χρήματα από όσα τους χρειάζονται, γιατί εκτιμούν ότι με την ύπαρξη ρευστότητας θα επιλύσουν τα περισσότερα προβλήματα. Άλλοι, πάλι, δανείζονται μόνο τα άκρως απαραίτητα και χάνουν την ευκαιρία να επενδύσουν με χρήματα τρίτων. Γι' αυτό πρέπει να βρείτε τη χρυσή τομή που θα βοηθά κατά τον καλύτερο τρόπο στην εξυγίανση ή την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Όταν ετοιμάζετε την αίτηση δανείου, θα πρέπει να σχεδιάσετε τη σύνταξή της ώστε να μπορείτε να δείξετε πού και πώς θα χρησιμοποιήσετε τα χρήματα, καθώς και ότι έχετε τη δυνατότητα να το εξοφλήσετε. Πρέπει επίσης να μπορέσετε να αποδείξετε αν σας ζητηθεί γιατί τα χρήματα του δανείου θα βοηθήσουν την επιχείρηση και τον τρόπο με τον οποίο θα αυξήσουν τα έσοδα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προσκομίσετε τις τρέχουσες οικονομικές καταστάσεις, ή άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και τη δυνατότητά της να αποπληρώσει το δάνειο. Ένα μέρος των πληροφοριών που απαιτεί η τράπεζα προέρχεται από τον δανειολήπτη ενώ ένα άλλο από τα αρχεία της ίδιας της τράπεζας ή από εξωτερικές πηγές (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ κ.α.). Τα σημεία που χρήζουν προσοχής, σύμφωνα με την εταιρεία παροχής συμβουλών προς τους επιχειρηματίες MTC LTD, είναι τα εξής: 1. Χαρακτήρας: Ο πιστωτής θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει τα κεφάλαιά του και να εξασφαλίσει την εξόφληση του δανείου. 2. Ικανότητα: Οι ικανότητες του επιχειρηματία για σωστή διοίκηση της επιχείρησης και οι επενδύσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων του αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την τράπεζα ή τον πιστωτή. 3

4 3. Κεφάλαιο: Τα χρήματα που έχει επενδύσει ο ίδιος ο επιχειρηματίας στην επιχείρηση είναι απόδειξη της σοβαρότητας και της αφοσίωσης στους στόχους του. Όλα αυτά βαρύνουν στην απόφαση της τράπεζας να εκδώσει ή να απορρίψει την αίτηση. 4. Εγγύηση: Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο σύστασης ή έναρξης της λειτουργίας τους πρέπει να διαθέσουν σημαντικές εγγυήσεις για να μπορέσουν να δανειστούν κεφάλαια. Για τους λόγους αυτούς, ο νέος επιχειρηματίας πρέπει να σκεφθεί πολύ σοβαρά το θέμα του δανείου, γιατί στη χειρότερη περίπτωση κινδυνεύει να χάσει την εγγύηση, συνήθως το σπίτι του ή άλλη ακίνητη περιουσία του. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ψιλά γράμματα): Οι περισσότεροι από τους όρους που περιλαμβάνονται σε μια σύμβαση ενός δανείου αφορούν στην προστασία της τράπεζας που δίνει το δάνειο. Από την πρώτη στιγμή που κάποιος θα αποφασίσει να λάβει ένα δάνειο, θα πρέπει να επιδιώκει την καλύτερη και αναλυτικότερη ενημέρωσή του σε ό,τι αφορά το δάνειο αυτό, ώστε να γνωρίζει επακριβώς τις υποχρεώσεις αλλά και τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει από την τράπεζα, με βάση τη σύμβαση που υπογράφει. Το καλύτερο είναι ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης να ζητεί τη συμβουλή δικηγόρου, ο οποίος είναι σε θέση και να «αποκωδικοποιήσει» τους όρους που περιλαμβάνονται στα συμβόλαια ή και να ζητήσει διευκρινίσεις σε σημεία που μπορεί να αποδειχθούν «επικίνδυνα» στο μέλλον. Συνήθως αυτό δεν γίνεται και οι δανειολήπτες περιορίζονται στις νομικές υπηρεσίες των τραπεζών, που όμως λειτουργούν για λογαριασμό των ιδρυμάτων και όχι των δανειοληπτών. Αν ο δανειολήπτης είναι συνεπής και αποπληρώνει εγκαίρως τις τοκοχρεολυτικές δόσεις μέχρι τη λήξη του δανείου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν, όμως, δεν ανήκει στην ομάδα των δανειοληπτών που είναι ιδιαίτερα τυπικοί, ίσως και λόγω οικονομικών προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν μετά τη λήψη του δανείου, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι ειδικοί όροι που καλείται να προσυπογράψει (και δεν αποτελούν προϊόν διαπραγμάτευσης, στις περισσότερες περιπτώσεις) δεν του αφήνουν κανένα περιθώριο καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων, ανεξάρτητα από τον λόγο στον οποίο μπορεί να οφείλεται η καθυστέρηση της πληρωμής. Στις περισσότερες συμβάσεις, μεταξύ άλλων πρέπει να αναφέρεται και το όνομα ενός εγγυητή, ο οποίος υπογράφει και εγγυάται υπέρ του οφειλέτη για την κανονική εξυπηρέτηση του δανείου και την εξόφλησή του. Κάτι που θα πρέπει να γνωρίζουν οι εγγυητές είναι ότι σε περίπτωση όπου εγγυούνται για την κατάρτιση αλληλόχρεου λογαριασμού, η εγγύηση τους έχει αόριστη διάρκεια. Στους όρους των συμβάσεων μπορεί επίσης να αναφέρεται ότι, σε περίπτωση που η τράπεζα διαπιστώσει ότι το ποσό του δανείου ή μέρος αυτού δεν χρησιμοποιήθηκε σε «εύλογο χρόνο» για την πραγματοποίηση της επένδυσης που αναγράφεται στη σύμβαση, μπορεί να την καταγγείλει και να καταστήσει το δάνειο ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, προσαυξημένο μάλιστα με τόκους επί της αξίας του δανείου. Οι τράπεζες, για την εξασφάλισή τους, ζητούν την προσημείωση ή την υποθήκη του ακινήτου σε ύψος 120% έως 130% της αξίας του δανείου. Στις περιπτώσεις που γίνεται τμηματική καταβολή του δανείου και εφόσον ο οφειλέτης καθυστερεί την εξόφλησή του, η τράπεζα έχει το δικαίωμα να μην καταβάλει το υπόλοιπο του δανείου αλλά να το πιστώσει με το μη εκταμιευμένο κεφάλαιο. Και αυτό το δικαίωμα συνήθως περιλαμβάνεται στους όρους που υπογράφει ο δανειολήπτης. 4

5 Ο ανατοκισμός Επίσης, με την υπογραφή της σύμβασης, ο δανειολήπτης συνήθως συμφωνεί ότι σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων του δανείου θα χρεώνεται «αυτοδικαίως» για τα καθυστερούμενα ποσά, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με τόκους υπερημερίας, που σήμερα ανέρχονται στο επιτόκιο του δανείου προσαυξημένο κατά 2,5%. Οι όροι των συμβολαίων που οι δανειολήπτες υπογράφουν αναφέρουν ρητώς ότι όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις σε περίπτωση παράβασής τους. Μάλιστα, ο οφειλέτης αναγνωρίζει ότι, σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων, κάθε καταβολή του στην τράπεζα θα εξοφλεί κατά σειράν τους καθυστερούμενους τόκους υπερημερίας, τους συμβατικούς τόκους, τα οφειλόμενα έξοδα και τέλος το καθυστερούμενο κεφάλαιο. Πρόωρη αποπληρωμή Ανάλογα με τη σύμβαση, ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα για πρόωρη αποπληρωμή του κεφαλαίου του δανείου που έχει πάρει. Κάθε τράπεζα έχει διαφορετική πολιτική, όμως κατά βάση όλες σχεδόν δίνουν το δικαίωμα αποπληρωμής, ολικά ή μερικά, για το μη ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο του δανείου, μαζί με τους τόκους που έχουν υπολογισθεί για το διάστημα που το δάνειο «τρέχει». Οι τράπεζες μέχρι πρόσφατα είχαν δικαίωμα να επιβάλουν ποινή πρόωρης εξόφλησης του δανείου, το ποσοστό της οποίας διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα. Ωστόσο, κατόπιν σχετικών μηνύσεων από υφιστάμενους δανειολήπτες, το θέμα βρίσκεται προς επίλυση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. (Αρχικά, η παρακράτηση πέναλτυ λόγω πρόωρης αποπληρωμής κρίθηκε καταχρηστική με δικαίωση των δανειοληπτών, οι Τράπεζες ωστόσο επανήλθαν και ζήτησαν την άρση της απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας απ όπου και αναμένεται λύση). Καταγγελία σύμβασης και προσωπικά δεδομένα Σε γενικές γραμμές οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης ενός δανείου, όταν οποιοδήποτε ποσό της οφειλής δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα στην τράπεζα, αν ο οφειλέτης ή ο εγγυητής παραβούν οποιαδήποτε συμφωνία ή υποχρέωση από τους όρους που περιλαμβάνει η σύμβαση, αλλά και αν οποιαδήποτε υπεύθυνη δήλωση ή άλλη βεβαίωση που έχει προσκομίσει ο δανειολήπτης ή ο εγγυητής αποδειχθεί ότι είναι ανακριβής. Επίσης, όταν ο οφειλέτης δεν προσκομίσει στην τράπεζα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία που αποδεικνύουν τη χρήση του δανείου (π.χ. τιμολόγια αγοράς ειδών). Στις συμβάσεις των δανείων περιλαμβάνεται, πλέον, όρος που αφορά τη δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων του δανειολήπτη. Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς των δανειοληπτών, επιτρέπεται να ανακοινώνονται προς τρίτους, όπως είναι τα διατραπεζικά συστήματα συναλλαγών και τα αρχεία πληροφοριών, με σκοπό την προστασία της εκτέλεσης των συναλλαγών και της τραπεζικής πίστης. Μάλιστα, στην περίπτωση που η τράπεζα δεν έχει αντίθετη εντολή από τον δανειολήπτη, μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την προώθηση, από απόσταση, των δικών της χρηματοοικονομικών προϊόντων. Σε αντίθετη περίπτωση, οι δανειολήπτες θα πρέπει να δηλώσουν ότι δεν θέλουν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτόν τα προσωπικά τους δεδομένα. 5

6 Ποινές (ΠΕΝΑΛΤΥ): Πολλές φορές οι «ποινές» αυτές προβλέπονται από τις τράπεζες συνήθως στα ψιλά γράμματα των συμβολαίων χορηγήσεων. Γνωστά και ως «πέναλτι», συχνά μεταφράζονται σε ένα σημαντικό ποσό και ανάλογα με την περίπτωση, επιβάλλονται στον πελάτη. Οι όροι αυτοί είναι λίγο πολύ ίδιοι για όλες τις τράπεζες, αλλά και όλες τις κατηγορίες δανείων. Συγκεκριμένα και συνήθως: 1. Αν το δάνειο έχει περίοδο χάριτος, τότε οι τόκοι της περιόδου αυτής κεφαλαιοποιούνται μετά το πέρας της. Πρόκειται δηλαδή για μία πρόσθετη επιβάρυνση που θα φανεί στο τέλος της περιόδου χάριτος. Εξαίρεση αποτελεί η άτοκη περίοδος χάριτος. 2. Το εκάστοτε αρχικό επιτόκιο (ονομαστικό) που συμφωνεί ο πελάτης με την τράπεζα προσαυξάνεται με επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες λόγω της εισφοράς του Ν.128 (0,12% για ιδιωτικά στεγαστικά δάνεια και 0,6% για τα λοιπά δάνεια). Προσαυξανόμενο και με το περιθώριο της τράπεζας οδηγεί στο τελικό επιτόκιο. 3. Όταν ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο καθυστερήσει να εξοφλήσει τη δόση, θα χρεώνεται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενόχληση ή αποστολή νέου λογαριασμού, με το επιτόκιο υπερημερίας για όλα τα καθυστερούμενα ποσά από την ημέρα που αρχίζει η καθυστέρηση. Το επιτόκιο αυτό όπως προαναφέρθηκε, είναι σήμερα 2,5% και υπολογίζεται ως προσαύξηση στο επιτόκιο του δανείου. 4. Ο δανειολήπτης υποχρεούται να ασφαλίσει τα ενυπόθηκα ακίνητα σε ασφαλιστική εταιρεία (για πυρκαγιά, σεισμό κ.ά.) την οποία πρέπει να εγκρίνει η τράπεζα. Το συμβόλαιο ασφάλισης θα πρέπει να παραδοθεί υποχρεωτικά στην τράπεζα η οποία είναι και ο δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης. 5. Αν ο οφειλέτης δεν ανανεώσει την ασφάλεια, τότε η τράπεζα δικαιούται να απαιτήσει την εξόφληση του δανείου. Αν το κρίνει σκόπιμο, η τράπεζα μπορεί να ανανεώσει η ίδια τα ασφάλιστρα χρεώνοντας το ποσό στον οφειλέτη και συχνά μάλιστα, με τόκο. 6. Σε κάθε περίπτωση που ο οφειλέτης παραβιάσει έστω και έναν από τους όρους της σύμβασης, η τράπεζα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση και να ζητήσει την εξόφληση ολόκληρου του δανείου. 7. Τότε, και όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, το ποσό που καλείται να πληρώσει ο οφειλέτης στην τράπεζα κατανέμεται με την εξής σειρά: Πρώτα καλύπτονται τα δικαστικά έξοδα μαζί με τις αμοιβές των πληρεξούσιων δικηγόρων της τράπεζας, τα έξοδα πάσης φύσεως, όπως τα τέλη, φόροι, εισφορές και επιβαρύνσεις που αφορούν τη διατήρηση και εξασφάλιση των δικαιωμάτων της τράπεζας. Στη συνέχεια καλύπτονται όλες οι προμήθειες που υπάρχουν, ενώ τότε μόνο ακολουθεί η εξόφληση των τόκων και η εξόφληση του κεφαλαίου. 8. Τα βιβλία της τράπεζας σχετικά με την πορεία του λογαριασμού είναι τα μόνα σωστά. Ό,τι γράφουν αυτά για τον λογαριασμό είναι υποχρεωμένος να το δεχθεί ο δανειολήπτης. 9. Κάθε επιβάρυνση, έξοδα και τέλη σύμβασης βαρύνουν τον οφειλέτη. Πρόκειται για δικαστικά έξοδα, έξοδα ελέγχου τίτλων, εγγραφή υποθήκης και προσημειώσεως και κάθε δαπάνη για ασφάλιση, κατάσχεση και γενικά αναγκαστική εκτέλεση. 6

7 Τ Ο Ε Θ Ν Ι Κ Ο Τ Α Μ Ε Ι Ο Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Τ Ε Α Ν Α Ε Σ Υ Σ Τ Α Θ Η Κ Ε Μ Ε Τ Ο Ν / Υ Π Ο Κ Α Θ Ι Σ Τ Ω Ν Τ Α Σ Σ Ε Ο Λ Α Τ Α Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α Κ Α Ι Τ Ι Σ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Τ Α Μ Ε Ι Ο Ε Γ Γ Υ Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ Μ Ι Κ Ρ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ Υ Μ Ι Κ Ρ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν ( Τ Ε Μ Π Μ Ε Α Ε ) Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ αποτελεί τον καθολικό διάδοχο της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. και θα λειτουργήσει ως συμπληρωματικό μέσο της χρηματοπιστωτικής και χρηματοδοτικής αγοράς λαμβάνοντας υπόψη τις υπό διαμόρφωση νέες οικονομικές συνθήκες, καθώς και την πολιτική και φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που επιθυμεί την προώθηση ανακυκλούμενων χρηματοοικονομικών προϊόντων αντί των επιχορηγήσεων. Η ΕΤΕΑΝ έχει ως σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην πρόσβαση έξυπνων χρηματοδοτικών προϊόντων κυρίως για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Όσες λοιπόν επιχειρήσεις επιθυμούν την αύξηση της παραγωγής τους, τη δημιουργία νέων προϊόντων, την επέκτασή τους αλλά και τη διεθνοποίησή τους θα βοηθηθούν, εκτός από τις εγγυήσεις και από την παροχή χαμηλότοκων και με ευνοϊκούς όρους χρηματοοικονομικών προϊόντων της ΕΤΕΑΝ. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ θα στηρίξει όλες τις μορφές των επιχειρήσεων, οιασδήποτε ηλικίας (υπό σύσταση, νεοϊδρυόμενες και υφιστάμενες) και των τριών τομέων (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) της οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη στήριξη των επιχειρήσεων που στοχεύουν σε δραστηριότητες και προϊόντα της νέας ζήτησης του 21ου αιώνα καθώς και σε βιώσιμες, κερδοφόρες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Η αποστολή, ο σκοπός και οι επιδιώξεις του ΕΤΕΑΝ πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, με : α) Την παροχή εγγυήσεων ή αντεγγυήσεων υπέρ των Επιχειρήσεων των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων για τη κάλυψη υποχρεώσεών τους έναντι πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή εταιρειών Επιχειρηματικών Συμμετοχών, οι οποίες απορρέουν από πάσης μορφής χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις, όπως δάνεια, προεξόφληση επιχειρηματικών απαιτήσεων, χρηματοδοτική μίσθωση, υβριδική χρηματοδότηση. β) Τη συνεπένδυση των ποσών που διαχειρίζεται η Εταιρεία, με μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία δανειοδοτήσεων των επιχειρήσεων, που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα είτε ως αυτόνομα τμήματα υφισταμένων χρηματοπιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ταμεία εγγυήσεων, ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμεία σποράς, ταμεία στήριξης νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. γ) Τη συνεπένδυση των ποσών που διαχειρίζεται η Εταιρεία, σε επενδυτικά ταμεία, σχήματα παραχώρησης ή ΣΔΙΤ ή άλλα κατάλληλα εταιρικά σχήματα που επενδύουν για τη βιώσιμη και φιλική στο περιβάλλον ανάπτυξη αστικών ή άλλων περιοχών, είτε για την εξοικονόμηση ενέργειας είτε για την προώθηση δραστηριοτήτων που αξιοποιούν νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 7

8 Τρέχοντα Προγράμματα Εγγύησης ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. (νυν ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Εγγύηση από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών" ως προς τη διάρκεια εφαρμογής του (χορήγηση παράτασης) (Αποφαση 11957/2756/ , ΦΕΚ 2042/Α/ ) Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών" και του Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ" Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών" Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών" Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών" ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΠΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» συστάθηκε με την υπ αριθμ /1245/ (ΦΕΚ Β 1697/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα, εντός του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ υποκατέστησε την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ - Ν. 3912/2011), προκειμένου να συνδράμει στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων και όλων των τύπων των Εταιρειών, είτε αυτές είναι υπό σύσταση, ή νέες, ή ακόμα και υφιστάμενες, σε κάθε περίπτωση, όμως, οικονομικά βιώσιμες. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας είναι η συνεπένδυση και συγχρηματοδότηση σε νέα εργαλεία χρηματοοικονομικής τεχνικής, που θα στοχεύουν με εξειδικευμένα και κατάλληλα προϊόντα/προγράμματα, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, ώστε να ενισχύσουν τη δημιουργία ή/και την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων σε καινοτόμους, δυναμικούς και ελπιδοφόρους τομείς και δραστηριότητες της οικονομίας. Ειδικότερα, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας συστήνεται στην κατεύθυνση να συνεισφέρει στην ίδρυση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στοχεύοντας κυρίως στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, να λειτουργήσει ως καταλύτης στη ροή κεφαλαίων προς αυτές, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν επάξια τόσο τις Μεγάλες Επιχειρήσεις της χώρας όσο και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, να συμβάλει ώστε να γίνεται καλύτερη και σωστότερη χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ από την πλευρά των επιχειρήσεων, και τέλος, να βοηθήσει στην επίτευξη ικανοποιητικής μόχλευσης των πόρων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και την παροχή χρηματοοικονομικών προϊόντων με τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς. Βασικοί στόχοι του Ταμείου αποτελούν η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης, η υποστήριξη της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής της οικονομίας αλλά και των περιφερειακών οικονομιών, η τεχνολογική ανάπτυξη η 8

9 δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, η τόνωση της εγχώριας παραγωγής, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση του Ταμείου γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και 1 Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ, με συνολική δαπάνη ύψους 460 εκατ. Τα οφέλη που απορρέουν προς τις επιχειρήσεις από τη λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας συνίστανται στην εν γένει ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την υλοποίηση επενδύσεων, την ίδρυση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και ιδίως των ΜΜΕ, την εξωστρέφεια αυτών, καθώς και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών και τα οποία θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ανακυκλούμενα δάνεια, ή άλλες μορφές πιστοδοτήσεων και συμμετοχών (π.χ. εγγυήσεις και αντεγγυήσεις, μικροδάνεια, υβριδική χρηματοδότηση, σχήματα επιδότησης κόστους δανεισμού, επιχειρηματικά κεφάλαια (venture capital), κεφάλαια σποράς (seed capital) και αρχικά κεφάλαια (start-up capital). ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ), οι οποίοι θα επιλεγούν, θα πρέπει να ενεργήσουν ως Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής με σκοπό την συνεπένδυση κεφαλαίων τους ανάλογα με τη Δράση που θα υλοποιήσουν, σε Ταμεία Δανειοδοτήσεων, που θα παρέχουν δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις. Οι κατηγορίες Στοχευόμενων Δράσεων, στις οποίες εντάσσονται τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων είναι οι εξής: Κατηγορία Δράσης Α: Γενική επιχειρηματικότητα (επενδύσεις νόμου 3908/2011 ΦΕΚ Α 8/ ) Κατηγορία Δράσης Β: Τεχνολογική ανάπτυξη, περιφερειακή συνοχή, ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια και συνέργια δικτύωση (επενδύσεις νόμου 3908/2011 ΦΕΚ Α 8/ ) Κατηγορία Δράσης Γ: Επιχειρηματικότητα των νέων Κατηγορία Δράσης Δ: Εξωστρέφεια Κατηγορία Δράσης Ε: Θεματικός τουρισμός, αφαλάτωση, διαχείριση απορριμμάτων, πράσινες υποδομές, πράσινες εφαρμογές, ΑΠΕ Κατηγορία Δράσης ΣΤ: Καινοτόμα επιχειρηματικότητα, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιμα, ποτά. 9

10 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΩΝ H προσεκτική ανάγνωση των όρων και των προϋποθέσεων που ακολουθούν το δάνειο καθ' όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησής του είναι απαραίτητη προτού ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Τραπεζικοί όροι όπως επιτόκιο, περιθώριο προσαύξησης του βασικού επιτοκίου, χρόνος εκταμίευσης του δανείου κ.λπ. είναι ορισμένοι μόνο από αυτούς που πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης προκειμένου να μη βρεθεί προ εκπλήξεως μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Παραθέτουμε μερικούς από αυτούς: Ανοικτός αλληλόχρεος λογαριασμός: Είναι ο δανειακός λογαριασμός που δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να πραγματοποιεί καταθέσεις και αναλήψεις όποτε αυτός το κρίνει απαραίτητο. Ο πελάτης επιβαρύνεται με την καταβολή τόκων μόνο για το ποσό που χρησιμοποιεί. Συνοπτικά, άλλες μορφές καταθετικών λογαριασμών είναι οι εξής: Λογαριασμός όψεως, ταμιευτηρίου, προθεσμιακός κλπ. Σημειώνεται ότι ορισμένα από αυτά τα προϊόντα προσφέρουν τόκο για τις καταθέσεις. Βασικό επιτόκιο: Είναι το επιτόκιο βάσης για συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοδοτήσεων (π.χ. βασικό επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης). Δικαιολογητικά: Για να χορηγηθεί δάνειο π.χ. για κεφάλαιο κίνησης, απαιτείται η προσκόμιση των βασικών οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης καθώς και των νομιμοποιητικών της εγγράφων. Εκτοκιστική περίοδος: H περίοδος καταλογισμού των τόκων (π.χ. εκτοκιστική περίοδος ανά ημερολογιακό εξάμηνο (συνήθως) σημαίνει ότι οι τόκοι θα καταλογίζονται στον λογαριασμό στις 30/6 και 31/12 κάθε έτους). Ενεχυρίαση (απαιτήσεων): H εκχώρηση απαιτήσεων της επιχείρησης (επιταγές, τιμολόγια, συμβάσεις) σε τρίτους (π.χ. τράπεζα) για εξασφάλιση δανεισμού της. Χρησιμοποιείται εκτεταμένα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιβαρύνεται με έξοδα πινακίου που μπορούν να ανέλθουν σε 0,5% έως και 1,5% επί του συνολικού ποσού. Εξασφαλίσεις: Είναι όλες οι εγγυήσεις (προσωπικές εγγυήσεις, επιταγές, προσημειώσεις) που παρέχονται στην τράπεζα για την κάλυψη των υποχρεώσεων που έχει ένας πελάτης απέναντί της. Επιτόκιο υπερημερίας: Είναι το επιτόκιο βάσει του οποίου οι τράπεζες υπολογίζουν το ύψος της προσαύξησης που αφορά δόσεις οι οποίες δεν πληρώθηκαν την ημερομηνία που ορίζεται στη σύμβαση του δανείου. Euribor (επιτόκιο): Το επιτόκιο βάσει του οποίου δανείζονται οι τράπεζες σε ευρώ. Περιθώριο επιτοκίου: Το περιθώριο προσαύξησης του βασικού επιτοκίου (spread) ο οποίο εξαρτάται από διάφορους επιμέρους παράγοντες όπως είναι η πιστοληπτική ικανότητα, οι εξασφαλίσεις που θα δοθούν από τον δανειολήπτη, τα έτη δραστηριότητας της επιχείρησης, η γνώση του αντικειμένου, η πορεία του τζίρου της, η περιουσιακή κατάσταση των φορέων της επιχείρησης, οι προοπτικές και οι δραστηριότητές της με βάση τον ανταγωνισμό, αλλά και η συνολική σχέση του πελάτη με την τράπεζα. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης θα πρέπει να γνωρίζει το τελικό επιτόκιο (βασικό συν περιθώριο συν εισφορά 0,6%) για να μπορεί να υπολογίσει τις δόσεις που θα κληθεί να καταβάλει για την αποπληρωμήτου δανείου. 10

11 Περίοδος χάριτος: Είναι η χρονική περίοδος που δίνεται σε ένα δάνειο μέχρι να αρχίσει η κανονική αποπληρωμή του. Συνήθως κατά την περίοδο χάριτος εισπράττονται οι τόκοι του κεφαλαίου, αλλά μπορεί να γίνει και κεφαλαιοποίηση των τόκων. Πιστοληπτική ικανότητα: H δυνατότητα της επιχείρησης (που προκύπτει κυρίως από τα οικονομικά της στοιχεία) στην εξόφληση δανείων της, καθώς και το ύψος των δανείων που μπορούν να της χορηγηθούν. Πιστωτικό όριο: To όριο μέχρι του οποίου η τράπεζα επιτρέπει τη χρηματοδότηση μιας επιχείρησης στην περίπτωση ανοιχτών ή επενδυτικών δανείων. Ποινή προεξόφλησης δανείου: Είναι το ποσό που καλείται να πληρώσει ο πελάτης σε περίπτωση που θελήσει να αποπληρώσει πριν από την προκαθορισμένη συμβατική περίοδο το δάνειό του. Προσημείωση (Υποθήκη): H εγγραφή βάρους σε ακίνητο προς εξασφάλιση απαίτησης πιστωτή. Τοκοχρεολυτικό δάνειο: Είναι το δάνειο που αποπληρώνεται με ίσες δόσεις και σε κάθε δόση εξοφλούνται τόσο το κεφάλαιο όσο και οι τόκοι. Χρεολυτικό δάνειο: Είναι το δάνειο που εξοφλείται με ίσες δόσεις που περιλαμβάνουν μόνο το κεφάλαιο. Οι τόκοι εξοφλούνται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες που μπορεί να είναι και διαφορετικές από αυτές κατά τις οποίες πληρώνεται το κεφάλαιο. O χρόνος εκταμίευσης εξαρτάται από τη συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στον πελάτη και στην τράπεζα. Στην περίπτωση της ενεχυρίασης επιταγών, η εκταμίευση γίνεται σε πολύ σύντομο χρόνο (1-2 ημέρες). Αν η επιχείρηση εκχωρήσει στην τράπεζα συμβάσεις ή τιμολόγια, η εκταμίευση γίνεται συνήθως έπειτα από 2-3 εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση της προσημείωσης ακινήτου, μπορεί να περάσουν ακόμη και 20 ημέρες. 11

12 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΟΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ακολουθεί ένας απλός τρόπος για τον υπολογισμό τοκοχρεολυτικών δόσεων ενός τυπικού μακροπρόθεσμου δανείου, ενδεικτικού ποσού Ευρώ: Επιτόκιο Επιτόκιο Χρόνια δανείου: Χρόνια δανείου: Ονοµαστικό Τελικό Ποσό μηνιαίας δόσης (σε Ευρώ) 5,50% 5,62% ,75% 5,87% 30,36 19,27 16,51 11,04 9,69 8,37 7,09 6,36 5,91 6,00% 6,12% 30,48 19,39 16,63 11,16 9,82 8,50 7,23 6,52 6,07 6,10% 6,22% 30,52 19,44 16,68 11,21 9,87 8,56 7,29 6,58 6,14 6,25% 6,37% 30,59 19,51 16,75 11,29 9,95 8,64 7,38 6,67 6,24 6,50% 6,62% 30,70 19,62 16,87 11,42 10,08 8,78 7,53 6,83 6,40 6,60% 6,72% 30,75 19,67 16,91 11,47 10,14 8,83 7,59 6,89 6,47 6,90% 7,02% 30,89 19,81 17,06 11,62 10,29 9,00 7,76 7,08 6,67 7,00% 7,12% 30,93 19,86 17,11 11,67 10,35 9,06 7,83 7,14 6,73 7,10% 7,22% 30,98 19,91 17,15 11,72 10,40 9,11 7,89 7,21 6,80 7,25% 7,37% 31,05 19,98 17,23 11,80 10,48 9,20 7,98 7,31 6,90 7,50% 7,62% 31,16 20,10 17,35 11,93 10,62 9,34 8,13 7,47 7,07 8,00% 8,12% 31,39 20,33 17,59 12,20 10,89 9,63 8,44 7,80 7,42 8,25% 8,37% 31,51 20,45 17,71 12,33 11,03 9,77 8,60 7,96 7,60 12

13 Η διαφορά ονομαστικού και τελικού επιτοκίου οφείλεται στο ότι για τον υπολογισμό του δευτέρου προστίθεται η επιβάρυνση του N. 128/75, δηλαδή 0,12%. Σε ορισμένες κατηγορίες δανείων η επιβάρυνση του N. 128/75 ανέρχεται στο 0,6%. Στα παραπάνω ποσά δόσεων δεν συμπεριλαμβάνονται πιθανά έξοδα φακέλου (γνωμοδοτήσεις, προσημείωση, κλπ) με τα οποία κάποιες τράπεζες χρεώνουν τον πελάτη, ενσωματώνοντας τα στο κόστος του δανείου. Για αναγωγή της εξόφλησης σε μηνιαίες, σταθερές δόσεις ενός οποιουδήποτε ποσού δανεισμού, απλώς πολλαπλασιάστε το ποσό που θέλετε (χωρίς τα 3 τελευταία μηδενικά) με το ποσό δόσης, π.χ. για δάνειο Ευρώ, με επιτόκιο 6,22% και για διάρκεια 20 έτη, έχουμε: 15 Χ 7,29 = 109,35 Ευρώ το μήνα. Επισημαίνεται τέλος ότι ο παραπάνω είναι ένας ενδεικτικός πίνακας υπολογισμού δόσεων. Για μια πλήρη εικόνα του μηνιαίου κόστους εξυπηρέτησης ενός δανείου θα πρέπει κάποιος να απευθυνθεί σε αρμόδιο τραπεζικό στέλεχος χορηγήσεων. Ένα πολύ καλό on-line εργαλείο της εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» που σας επιτρέπει να υπολογίσετε με ακρίβεια τη δόση, το πλήθος των δόσεων ή το κεφάλαιο που απαιτείται για ένα τοκοχρεολυτικό δάνειο, βρίσκεται στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σχεδόν καμιά τραπεζική εργασία δεν πραγματοποιείται πλέον χωρίς κόστος και οι επιβαρύνσεις των πελατών ποικίλουν από τη μία τράπεζα στην άλλη, ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της. Θεωρείται σκόπιμο λοιπόν, κάθε συναλλασσόμενος να έχει μία έστω γενική εικόνα για τα κόστη που θα επιβαρύνουν τις τραπεζικές συναλλαγές. Μερικά παραδείγματα: Επιταγές: Οι επιταγές είναι ένα πεδίο όπου η κάθε τράπεζα χρεώνει ανάλογα με την πολιτική της. Για παράδειγμα μία κατάθεση επιταγής επιβαρύνεται ανάλογα με το εάν η επιταγή είναι της ίδιας ή άλλης ελληνικής τράπεζας, εάν είναι από την ίδια ή άλλη πόλη κλπ. Αντίστοιχα και τα όσα αφορούν την έκδοση μπλοκ επιταγών. Λογαριασμοί καταθέσεων: Οι λογαριασμοί καταθέσεων εφόσον τα υπόλοιπα δεν είναι υψηλά έχουν επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται μέσω των γκισέ των τραπεζικών καταστημάτων. Οι πελάτες συνήθως χρεώνονται για τις δοσοληψίες τους ανάλογα με το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο ή ανάλογα με τον αριθμό των καταθέσεων ή αναλήψεων ανά μήνα. Επισημαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις πρόκειται πάντοτε για χρεώσεις που ισχύουν εφόσον ο πελάτης πάει στο γκισέ της Τράπεζας και δεν χρησιμοποιήσει τα ΑΤΜ ή το διαδίκτυο. 13

14 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 2844/2000 Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας. (http://www.esee.gr/el/gkps/trapezes /N shtml). ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (E.E.T.) Μασσαλίας 1, Αθήνα, Τηλ: , Φαξ: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών αποτελεί όργανο συμβουλευτικού χαρακτήρα των τραπεζών μελών της, δεν αποσκοπεί στην άσκηση εμπορικής και γενικότερα οικονομικής δραστηριότητας για τη δημιουργία κέρδους, και δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση. "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ" Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Αλαμάνας 1 και Πρεμετής, Μαρούσι (Τ.Θ ). Τηλ.: και , Φαξ: E- mail: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Διατραπεζικός οργανισμός που ασχολείται με τη συγκέντρωση πληροφοριών οι οποίες αφορούν στην οικονομική και συναλλακτική συμπεριφορά των υποκειμένων (φυσικών και νομικών προσώπων), με σκοπό τη προστασία της πίστης, την εξυγίανση των συναλλαγών και την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Ενδεικτικά οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται και οι οποίες γνωστοποιούνται στις τράπεζες είναι: έκδοση ακάλυπτων επιταγών, μη πληρωμή συναλλαγματικών, κατάθεση αίτησης πτώχευσης, αναγκαστικοί πλειστηριασμοί, κηρυχθείσες πτωχεύσεις κ.ά., συγκέντρωση κινδύνων καταναλωτικής πίστης. Οδηγίες για τη διαγραφή, τροποποίηση ή συμπλήρωση των παραπάνω πληροφοριών παρέχονται είτε από τις τράπεζες είτε από τον "ΤΕΙΡΕΣΙΑ" μέσω του ανωτέρω τηλεφωνικού κέντρου. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει πρόσβαση στον Αρχείο Δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, ώστε να γνωρίζει αν τηρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν {Ν 2472/97]. Μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στο Γραφείο Εξυπηρέτησης, στο Μαρούσι Αττικής, Αλαμάνας 1, τηλ , και να ζητήσει τη διαπίστωση ύπαρξης λάθους στα προσωπικά του δεδομένα ή να ζητήσει να συμπληρωθούν με ενδείξεις (όπως εξοφλήθηκε, τακτοποιήθηκε, ματαιώθηκε κλπ.), ή ακόμη και να διαγραφούν αφού θα παρέχει σε γνώση της εταιρείας τεκμηριωμένα στοιχεία. Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αλήθεια είναι συνήθως τα σώματα των επιταγών και των συναλλαγματικών που έχουν πληρωθεί. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να κατατεθεί το σώμα του εγγράφου (επιταγή ή συναλλαγματική). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΙΙ: Σχετικά με το πόσο επηρεάζει την πιστοληπτική ικανότητα του συναλλασσόμενου η ύπαρξη δυσμενών στοιχείων στο σύστημα,. Η εμφάνιση στο σύστημα έχει βάρος αλλά δεν έχει καθοριστική αξία εφ όσον ο επιχειρηματίας έχει πλέον καλή πορεία. Η βαρύτητα που δίνεται εξαρτάται από την εκάστοτε Τράπεζα, και τις διαδικασίες και συστήματα 14

15 αξιολόγησης που έχει. Βασικό είναι επίσης η εικόνα συνέπειας που έχει δημιουργήσει στην αγορά, και η συναλλακτική του συμπεριφορά. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: O Συνήγορος του Πολίτη Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα, Τηλ: , Φαξ: Ο Τραπεζικός Μεσολαβητής (Τ.Μ.) Είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός που δημιουργήθηκε από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για να εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες τις διαφορές των συναλλασσομένων με τις τράπεζες και να επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους. Αφορά μόνο ιδιώτες (όχι νομικά πρόσωπα) για τραπεζικές συναλλαγές που δεν αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Διεύθυνση Καραγιώργη Σερβίας 12-14, Αθήνα Τηλέφωνο Fax Ταχ. Θυρίδα 3391, Αθήνα Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Υπουργείο Εμπορίου, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα, Τηλ: 1720, Φαξ: Ιστοσελίδα: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα οδηγό ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί ή αλλάξει κατά την έκδοσή του. Σε καμιά περίπτωση δε στοιχειοθετούν τυπική η ουσιαστική ευθύνη του Επιμελητηρίου έναντι του επενδυτή για αποκλίσεις ή παραλήψεις του παρόντος οδηγού. Συνιστάται στους συναλλασσόμενους ο πλήρης έλεγχος των στοιχείων των πιστωτικών ιδρυμάτων εξ αρχής, όταν προβαίνουν σε οποιαδήποτε συνεργασία, ανεξάρτητα από τις οδηγίες του παρόντος. 15

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΕΝΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Πασχαλίδης Νικόλαος Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομική συμπεριφορά : Η περίπτωση των δανειοληπτών Ανδρομανέτσικου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 B. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΙΑΤΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

«Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων ανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών»

«Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων ανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων ανείων για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συγγραφική Ομάδα: Μυροφόρα Ραφαηλίδου, Ph.D. Παναγιώτα Σαπουνά, Ph.D. Υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΟΥ ΛΙΑΡΔΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΕΜ: 5423 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.4.2.β ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ) Άξονας προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤIΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤIΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤIΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2007 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΙΔΡΥΜΑ : Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ :ΠΤΥΧΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΑΝΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Αθήνα, Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΙΙ. ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 Σελ. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Κεφάλαιο 1 Βήματα Χορήγησης Στεγαστικών Δανείων 1.1 8 Κεφάλαιο 2 Η Διάρκεια και τα Επιτόκια των Στεγαστικών Δανείων

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών»

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών» Συντάκτες: Μέλη του τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Σερρών Σέρρες: 2008 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η χρηματοδότηση μιας νέας επιχείρησης αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχημένη λειτουργία της. Άλλωστε, η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα