ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μισθωτού Φορολογικό Έτος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μισθωτού Φορολογικό Έτος 2014"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΟΝΟΜΙΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΣΗ ΕΙΣΟΗΜΑΤΟΣ Μισθωτού Φορολογικό Έτος 0 Αρ. εσμίδας Αρ. αταχώρισης Ημερομηνία Έκδοσης Επαρχιακό Γραφείο ς ο Εκπρόσωπος του / της Σύμφωνα με τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο Αρ. του 98, όπως αυτός τροποποιήθηκε, καλείστε να συμπληρώσετε τη ήλωση αυτή για το έτος 0 με τα αληθή και ακριβή στοιχεία όσον αφορά τα εισοδήματά σας και να την υποβάλετε είτε σε έντυπη μορφή συμπληρωμένη και υπογραμμένη, το αργóτερο μέχρι τις 0 Aπριλíου 0 είτε μέσω της υπηρεσίας TAXISnet στην ιστοσελίδα Σε περίπτωση υποβολής μέσω TAXISnet η προθεσμία υποβολής παρατείνεται κατά μήνες.. Αν υπάρχει τροποποίηση στα προσωπικά σας στοιχεία, συμπληρώστε και υποβάλετε το Έντυπο Ε.Πρ. για φυσικά πρόσωπα. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΑ ΑΥΤΗ ΘΑ ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ.. Η ήλωση να συμπληρωθεί με κεφαλαία γράμματα και όλα τα ποσά να είναι σε ΕΥΡ. Οι ημερομηνίες πρέπει να έχουν τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ, τα εισοδήματα να δηλώνονται στο πλησιέστερο ευρώ και να αναγράφεται το ακριβές ποσό των φόρων και εισφορών. Φόροι που καταβλήθηκαν με προσωρινή και αυτοφορολογία δηλώνονται ΜΟΝΟ στον υπολογισμό φόρου.. Σε περίπτωση οφειλόμενου φόρου εισοδήματος και οφειλόμενης εισφοράς για Αποδοχές Ιδιωτικού τομέα και Αμυντικής εισφοράς να γίνει πληρωμή με αυτοφορολογία.. Όλα τα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος. Γ. ΛΑΖΑΡΟΥ Έφορος Φορολογίας ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ () Α ΟΝΟΜΑ Β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΙΙΑΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΑΡ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΧΡΙΟ ΠΟΛΗ / ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΑΧ. ΙΑΣ Γ ΤΗΛΕΦΝΑ ΑΡ. ΤΗΛΕΦΝΟΥ ΑΡ. ΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΝΟΥ ΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ Σε περίπτωση αλλαγής των αριθμών τηλεφώνων παρακαλώ όπως δηλώσετε τηλέφωνο επικοινωνίας ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΡΟΣΠΟΥ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΡΟΣΠΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΝΥΜΟ / ΕΠΝΥΜΙΑ ΑΡ. ΤΗΛΕΦΝΟΥ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( Σημειώστε Χ στο κατάλληλο τετραγωνάκι ) Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΟΣ ΑΤΟΙΟΣ ΤΗΣ ΥΠΡΙΑΗΣ ΗΜΟΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΙΝΑΤΕ ΑΤΑ ΤΟ 0 ΣΤΗ ΗΜΟΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ 8 ΗΜΕΡΕΣ; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν η απάντηση σας είναι ΝΑΙ, δηλώστε στη δήλωση αυτή ΟΛΑ τα εισοδήματά σας που κτήθηκαν ή προέκυψαν από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της ημοκρατίας. Αν η απάντηση σας είναι ΟΧΙ, δηλώστε μόνο τα εισοδήματά σας στη ημοκρατία. ΣΥΜΦΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΣΕΣ ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΣ ΦΟΡΝ ΝΟΜΟ ΑΡ. ΤΟΥ 98 ΟΠΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΕ, Ο ΕΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΙΑΙΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΝ, ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΝ ΑΙ ΑΛΛΝ ΑΠΟΕΙΤΙΝ ΣΤΟΙΧΕΙΝ ΠΡΟΣ ΕΞΑΡΙΒΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ. ΣΥΝΕΠΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΥΛΑΤΤΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΕΙΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΙΒΣΗ ΤΝ ΕΙΣΟΗΜΑΤΝ ΣΑΣ, ΤΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΝ, ΤΝ ΕΠΤΣΕΝ ΑΙ ΤΝ ΑΠΑΛΛΑΓΝ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΙ () ΕΤΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΣΗ ΠΟΥ ΕΡΕΜΕΙ ΕΝΣΤΑΣΗ, ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΤΤΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΗ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ. (Έντυπο Ε.Πρ. μισθωτού) 0

2 ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΟΗΜΑ Α ΜΙΣΘΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Να επισυναφθεί πιστοποιητικό αποδοχών Ε.Πρ.). ΣΤΗ ΗΜΟΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΡΑΤΙΑ ΑΤΟΙΟΣ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΡΑΤΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΟΤΗΣΗΣ άρθρο 8() ΕΡΓΟΟΤΗΣ ΟΝΟΜΑ/ ΕΠΝΥΜΙΑ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΗ ΠΕΡΙΟΟ ΠΕΡΑΝ ΤΝ 90 ΗΜΕΡΝ ΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΣ, ΣΕ ΕΡΓΟΟΤΗ ΠΟΥ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΡΑΤΙΑΣ Ή ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΡΑΤΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΟΟΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΙΟΣ ΣΤΗ ΗΜΟΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙ- ΟΟΣ (μήνες) ΑΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΗΜΟΡΑΤΙΑ ΑΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΟΣ ΣΤΗ ΗΜΟΡΑΤΙΑ ΑΤΟΙΟΣ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΡΑΤΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΟΤΗΣΗΣ άρθρο 8() ΠΑΡΑΡΑΤΗΘΗΕ Α Αν έχετε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες τα οποία δηλώσατε με κωδικό ή στο Μέρος Α(), στήλη, δηλώστε επιπρόσθετα : - (α) Την ημερομηνία εγκατάστασης σας στη ημοκρατία (β) Την ημερομηνία έναρξης εργοδότησής/αποχώρησής σας στη/από τη ημοκρατία (γ) Το συνολικό αριθμό ημερών που ήσασταν εκτός της ημοκρατίας, πριν την έναρξη της εργοδότησής σας Β ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΟΝΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ Α.Φ.Τ ΜΕΙΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΠΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΝΝΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΝ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 90Μ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (Μείον αναλογική) 00 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΤΟΙΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΟΤΗΣΗ ΣΤΗ ΗΜΟΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΑΤΗΘΗΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ (Μείον αναλογική) Μ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΝΝΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΝ 00 90Μ ΑΝΑΛΟΓΙΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Γ ΣΥΝΟΛΟ 00 ΕΝΟΙΙΑ (αν ο χώρος δεν είναι αρκετός επισυνάψετε ξεχωριστή κατάσταση και καταχωρήστε μόνο τα συνολικά ποσά στη γραμμή ) Αν έχετε μερίδιο ιδιοκτησίας ή το ακίνητο ανήκει σε συνεταιρισμό στον οποίο είστε συνέταιρος, καταχωρήστε τα ποσά που αφορούν το δικό σας μερίδιο ΜΟΝΟ. Σε περίπτωση Συνεταιρισμού καταχωρήστε το όνομα και του Συνεταιρισμού στη στήλη και επισυνάψτε τους εξελεγμένους λογαριασμούς του συνεταιρισμού. Αν ο ενοικιαστής είναι εταιρεία, συνεταιρισμός ή το κράτος και έχει παρακρατηθεί έκτακτη εισφορά (στήλη ), είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΦΤ (στήλη ). ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΠΙΤΙ ΑΠΟΘΗΗ ΓΗ ΧΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 8 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ/ΞΕΝΟΟΧΕΙΟ 9 ΑΛΛΟ ΥΠΟΣΤΑΤΙΟ 0 ΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΧΡΗΘΗΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 0% ΣΥΜΠΛΗΡΣΗΣ / ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΟΣΗΣ ΟΣΤΟΣ ΤΗΣΗΣ (εκτός κόστος γης).οστοσ.εμβαον Μ² / ΑΡ.ΤΑΥΤ. ΕΝΟΙΙΑΣΤΗ ΟΝΟΜΑ ΕΝΟΙΙΑΣΤΗ 8 ΜΕΡΙΙΟ ΙΙΟΤΗΣΙΑΣ (00%,0% κλπ) 9 ΕΤΗΣΙΟ ΑΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΝΟΙΙΟ ΣΤΗ ΗΜΟΡΑΤΙΑ 0 ΕΤΗΣΙΟ ΑΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΝΟΙΙΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΡΑΤΙΑΣ ΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΕΣ ΕΠΤΣΕΙΣ ΤΟΟΙ ΕΝΟΙΙΑΖΟΜΕΝΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΝ ΕΤΝ ΠΛΗΡΘΗΕ ΕΤΟΣ ΗΜΟΡΑΤΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΡΑΤΗΘΗΕ ΣΤΗ ΗΜΟΡΑΤΙΑ ΣΥΝ- ΟΛΟ ΕΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΤΗΡΙΟΥ (καταχωρήστε τα ποσά εσόδων / εξόδων που αφορούν το μερίδιό σας ΜΟΝΟ) ΜΕΡΙΙΟ ΙΙΟΤΗΣΙΑΣ (00%, 0%, 0%, κλπ ) ΠΙΣΤ/ΟΥ ΠΟΛΕΟΟΜΙΑΣ ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΡΙΣΜΕΝΟ ΕΜΒΑΟΝ Μ² ΕΙΣΟΗΜΑ ΑΠΑΝΗ ΑΝΑΣΤΗΛΣΗΣ 8 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΡΗΘΗΑΝ ΣΥΝΟΛΟ

3 Ε ΤΟΟΙ ΕΙΣΠΡΑΤΕΟΙ (να επισυναφθούν πιστοποιητικά τόκων μόνο αν το Σύνολο Εισοδημάτων (βλέπε ΜΕΡΟΣ Ι) δεν υπερβαίνει τις 000) ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ / ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΥΒΕΡΝΗΤΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (% Αμυντική Εισφορά) ΑΠΟ ΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΑ ΙΡΥΜΑΤΑ ΑΙ ΟΡΓ. ΧΡΗΜ. ΣΤΕΓΗΣ / ΟΜΟΛΟΓΑ ΗΜΟΣΙΝ ΕΤΑΙΡΕΙΝ ΟΝΟΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ Ή ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΙΤΟΣ ΤΟΟΣ ΑΠΟ ΜΗ ΥΒΕΡΝΗΤΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΛΗΡΘΗΕ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΡΑΤΙΑΣ ΕΤΑΤΗ ΑΜΥΝΤΙΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΡΑΤΗΘΗΕ ΑΠΟ ΟΣΕΑ (% Αμυντική Εισφορά) ΛΗΨΗΣ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΗΗ ΜΜ ΕΕΕ Ε ΣΤ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΙΟΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΗΜΟΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΡΑΤΙΑΣ ΕΠΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΙΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΑΤΗ ΑΜΥΝΤΙΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΡΑΤΗΘΗΕ ΠΛΗΡΘΗΕ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΡΑΤΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ Ι ΣΥΝΟΛΟ Ζ ΕΞΑΡΓΥΡΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΟΣΗΣ ΕΞΑΡΓΥΡΣΗΣ 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΧΡΗΘΗΕ ΕΠΤΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΗΣ Η ΟΠΟΙΟΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΙΣΟΗΜΑ (εισοδήματα με παρακράτηση φόρου από τρίτα πρόσωπα να καταχωρούνται στις μισθωτές υπηρεσίες) ΙΟΣ ΣΤΗ ΗΜΟΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ / ΑΡ. ΤΑΥΤ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΣΟ ΕΡΟΣ ΖΗΜΙΑ ΠΛΗΡΘΗΕ Θ ΕΙΣΟΗΜΑΤΑ /ΑΠΟΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΙΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (να καταχωρηθούν εισοδήματα που εμπίπτουν στον Περί Φορολογίας Εισοδήματος και εξαιρούνται από το Ν. 0(Ι)/0 με βάση την εγκύκλιο 0/) / ΑΡ. ΤΑΥΤ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΞΤΕΡΙΟΥ/ΑΝΟΝΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΦΕΛΟΣ ΧΡΕΣΤΙΝ ΥΠΟΛΟΙΠΝ ΙΕΥΘΥΝΤΝ / ΜΕΤΟΧΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ/ΑΞΙΜΑΤΙΝ/ΜΕΛΝ ΥΠΡΙΑΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΗΜΑΤΝ - Αθροίστε τα εισοδήματα που δηλώνονται στο ΜΕΡΟΣ Α μέχρι Θ (εκτός από την Παράγραφο Ζ) ΑΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΑΤΗΘΗΕ

4 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΟΗΜΑ ΑΙ ΑΠΟΟΠΕΣ ΕΤΑΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ. Ο συνταξιούχος του ευρύτερου δημοσίου τομέα στις αποδοχές και συντάξεις του να συμπεριλάβει και τη σύνταξη των κοινωνικών ασφαλίσεων (στήλη ). Άλλοι συνταξιούχοι να συμπεριλάβουν στις αποδοχές και συντάξεις του Ιδιωτικού Τομέα και τη σύνταξη των κοινωνικών ασφαλίσεων (στήλη ).. Οι εισφορές του ευρύτερου δημοσίου τομέα ΝΑ ΜΗ δηλωθούν.. Στο εισόδημα του μήνα να συμπεριλαμβάνονται και οι συντάξεις και τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν κατά το μήνα για υπερωρίες, οφέλη και φιλοδωρήματα.. Ο ος μισθός να προστεθεί στον Απρίλιο.. Αυτοφορολογία και Προσωρινή πιστώνονται αυτόματα και ΕΝ ΑΤΑΧΡΟΥΝΤΑΙ. Σε περίπτωση που έχετε έρδη από εμπορική δραστηριότητα καταχωρίστε την επαγγελματική κατηγορία σας από τον κατάλογο των οινωνικών Ασφαλίσεων (εγκύκλιος 0/) π.χ. α για Ιατρούς στο επάγγελμα για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δέκα (0) έτη. Μήνας Αποδοχές και Αποδοχές και έρδη συντάξεις συντάξεις ημ. Ιδιωτ. Τομέα Τομέα Ιαν. Φεβ. Εισφορά υπαλλήλου Ιδιωτ. Τομέα ( ) Εισφορά εργοδότη ( ) Μήνας Αύγ. Σεπτ. Αποδοχές και Αποδοχές και έρδη συντάξεις συντάξεις ημ. Ιδιωτ. Τομέα Τομέα Εισφορά Εισφορά υπαλλήλου εργοδότη Ιδιωτ. ( ) Τομέα ( ) Μάρ. Απρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Οκτ. Νοέμ. εκ. ος Σύνολο Α ΜΕΡΟΣ ΕΠΤΣΕΙΣ / ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ (να επισυναφθούν πιστοποιητικά μόνο για δωρεές πέραν των 00. Για δωρεές μικρότερου ποσού, να φυλάγονται για να υποβληθούν όταν ζητηθούν) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΥΝΡΟΜΗ ΣΕ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΗ ΣΥΝΡΟΜΗ ΡΕΕΣ ΣΕ ΕΓΕΡΙΜΕΝΑ ΦΙΛΑΝΘΡΠΙΑ ΙΡΥΜΑΤΑ ΕΤΑΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΙΤΙΟΥ ΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΙΣΗ ΑΠΟΛΑΒΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΠΟΙΑΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 8 ΣΥΝΟΛΟ 8 ΣΥΝΟΛΟ Β ΕΠΕΝΥΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΙΝΟΤΟΜΝ ΕΤΑΙΡΕΙΝ ΕΠΤΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΗΣ, ΟΙΝΝΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΠ Γ ΙΟΣ : ΕΓΕΡΙΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΝΝΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΝ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΗΣ ΟΝΟΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΝΝΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΗΡΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΦΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗ ΙΙΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΘΗΕ

5 ΣΗΜΕΙΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ. Όταν γίνεται εξαργύρωση ασφαλιστικού συμβολαίου εντός τριών ετών από την ημερομηνία συμβολαίου, να προστίθεται στο σύνολο των εισοδημάτων το 0% του συνόλου των ασφαλίστρων. Αν η εξαργύρωση γίνει μεταξύ τριών και έξι ετών προστίθεται στο σύνολο των εισοδημάτων το 0% του συνόλου των ασφαλίστρων.. Από το ακαθάριστο εισόδημα από ενοικίαση κτηρίων αφαιρείται 0%. Η αφαίρεση δεν παραχωρείται για ακαθάριστα ενοίκια που αφορούν ενοικίαση γης και χώρου στάθμευσης.. Οι συνεισφορές στα Ταμείο οινωνικών Ασφαλίσεων και Προνοίας και τα ετήσια ασφάλιστρα των Ασφαλειών Ζωής, να περιορίζονται στο / του καθαρού εισοδήματος.. Φορολογικοί Συντελεστές για το 0 Εισόδημα Συντελεστής Φόρος για συντελεστή Συσσωρευμένος φόρος ΤΙΠΟΤΕ ΤΙΠΟΤΕ ΤΙΠΟΤΕ % % % και άνω %. Η σύνταξη εξωτερικού φορολογείται είτε με σεντς για κάθε ευρώ που υπερβαίνει τις 0 και δεν προστίθεται με οποιοδήποτε άλλο εισόδημα, είτε με κανονικούς συντελεστές. Η επιλογή του συντελεστή φορολόγησης μπορεί να γίνεται για κάθε φορολογικό έτος. Η σύνταξη χηρείας φορολογείται με 0 σεντς για κάθε ευρώ που υπερβαίνει τις 900 και δεν προστίθεται με οποιοδήποτε άλλο εισόδημα. Αν έχετε μόνο σύνταξη χηρείας να αφαιρείται τα ποσά της μείωσης απολαβών και της έκτακτης εισφοράς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα από το εισόδημα της σύνταξης χηρείας.. Αν το εισόδημα της προσωρινής φορολογίας είναι χαμηλότερο των ¾ του τελικού φορολογητέου εισοδήματος τότε υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 0% στη διαφορά μεταξύ του ποσού του φόρου που έχει τελικά εξακριβωθεί και του ποσού του προσωρινού φόρου που πληρώθηκε ή είναι πληρωτέος. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ 0 Υποχρεωτική συμπλήρωση ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος και ποσού φόρου ΟΝΟΜΑΤΕΠΝΥΜΟ ΕΙΣΟΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΗΜΑΤΝ (ς το Μέρος (Ι) της ήλωσης Εισοδήματος -Σελίδα ) ΠΛΕΟΝ : ΕΞΑΡΓΥΡΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΗΣ (ΣΗΜ.) ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΝ ΕΙΣΟΗΜΑΤΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΝ ΕΤΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΟΙ ΕΙΣΠΡΑΤΕΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Α ΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΕΣ ΕΠΤΣΕΙΣ ΕΝΟΙΙΑΖΟΜΕΝΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΝ ΕΞΟΑ ΕΝΟΙΙΑΖΟΜΕΝΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΝ, 0% ΕΠΙ ΜΙΤΝ ΕΝΟΙΙΝ (ΣΗΜ. ) ΤΟΟΙ ΕΝΟΙΙΑΖΟΜΕΝΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΝ ΑΠΑΝΗ ΕΠΕΝΥΣΗΣ ΣΕ ΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Β ΑΛΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΕΣΕΝ ΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΗΜΑ /ΖΗΜΙΑ ΜΕΙΟΝ : ΕΠΤΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΗΣ, ΟΙΝΝΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΣΗΜ. ) ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΗΜΑ / ΖΗΜΙΑ ΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΗΜΑ (ΣΗΜ. ) ΠΛΕΟΝ : ΦΟΡΟΣ 0% ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ ΠΕΡΑΝ 900 (ΣΗΜ. ) ΠΛΕΟΝ : ΦΟΡΟΣ % ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΞΤΕΡΙΟΥ (ΣΗΜ. % ΜΕΙΟΝ : ΠΡΟΣΡΙΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΛΕΟΝ: 0% ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ (ΣΗΜ. ΟΛΙΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΜΕΙΟΝ : ΠΑΡΑΡΑΤΗΘΗΕ ΦΟΡΟΣ ΠΛΗΡΤΕΟΣ / ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΣ (Ο πληρωτέος φόρος πρέπει να καταβληθεί μέχρι και την 0 η Ιουνίου 0.) ΠΛΗΡΜΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 0η ΙΟΥΝΙΟΥ 0 ΑΙ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ IBAN/ SWIFT CODE ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΑΛ ΟΠΣ ΕΜΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN C Y KAI SWIFT CODE Με βάση γνωστοποίηση του Γενικού Λογιστηρίου η έκδοση επιταγών θα καταργηθεί. Η επιστροφή φόρου δε θα είναι εφικτή όπου δεν υπάρχει IBAN/SWIFT CODE. Συμπληρώστε μόνο σε περίπτωση αλλαγής ή εάν δεν έχει ήδη δηλωθεί σε προηγούμενη δήλωση.

6 ΜΕΡΟΣ ΗΛΣΗ Εγώ ο / η έχοντας πλήρη επίγνωση των συνεπειών του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου Αρ. του 98, όπως αυτός τροποποιήθηκε, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή τη ήλωση Εισοδήματος, περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών και εγγράφων όπου επισυνάπτονται, είναι αληθή και ορθά και ότι έχω δηλώσει όλα τα εισοδήματα μου / του φορολογούμενου που εκπροσωπώ, για το φορολογικό έτος. Υπογραφή φορολογουμένου ή πληρεξουσίου εκπροσώπου Ημερομηνία Εγώ ο εκπρόσωπος, με την πιο πάνω υπογραφή μου, δηλώνω ότι υποβάλλω τη δήλωση αυτή ως επαγγελματίας που προσφέρει υπηρεσίες συναφείς με το επάγγελμα του ελεγκτή / λογιστή / φορολογικού συμβούλου και υποβάλλω αυτή μέσω της υπηρεσίας TAXISnet. πρόσωπο που δεν προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες συναφείς με ελεγκτικές / λογιστικές / φορολογικές υπηρεσίες πληρεξουσίου εκπροσώπου (στην περίπτωση εκπροσώπου απαιτείται υποβολή μέσω TAXISnet και ) ΜΕΡΟΣ ΑΙΗΜΑΤΑ ΑΙ ΠΟΙΝΕΣ Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος Αρ. του 98, όπως αυτός τροποποιήθηκε, προνοεί αναφορικά με. άρνηση, παράλειψη ή αμέλεια συμμόρφωσης στην υποβολή της ήλωσης Εισοδήματος μέσα στην προθεσμία που καθορίζει η νομοθεσία,. καθυστέρηση στην υποβολή ήλωσης αντικειμένου του φόρου,. καθυστέρηση στην καταβολή του φόρου και. υποβολή ανακριβούς ήλωσης αναφορικά με το εισόδημα που αποκτήθηκε, ή αναφορικά με τις εκπτώσεις που διεκδικούνται καθώς και η παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε πρόσωπο για υποβολή ψευδούς δήλωσης αναφορικά με κάποιο στοιχείο, την επιβολή προστίμων, τόκων και χρηματικών επιβαρύνσεων καθώς και ποινή φυλάκισης σε περίπτωση καταδίκης. ΜΕΡΟΣ 8 - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΟΜΕΝΝ ΠΡΟΣΠΙΟΥ ΧΑΡΑΤΗΡΑ Ο περί Επεξεργασίας εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος αρ. 8(ι) του 00, όπως αυτός τροποποιήθηκε. Το Τμήμα τηρεί Αρχείο στο οποίο περιλαμβάνονται προσωπικά στοιχεία των φορολογουμένων της υπριακής ημοκρατίας για σκοπούς εφαρμογής των Φορολογικών Νομοθεσιών. Για τη λειτουργία του Αρχείου αυτού, υπήρξε σχετική ενημέρωση μέσω του Τύπου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου Αρ. 8(Ι) του 00, όπως αυτός τροποποιήθηκε. Το Τμήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη ήλωση για να : ελέγξει την ορθότητα των πληροφοριών αποτρέψει ή να εντοπίσει αδίκημα προστατεύσει τα έσοδα του ράτους.

ΜΕΡΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΟΝΟΜΙΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΣΗ ΕΙΣΟΗΜΑΤΟΣ Αυτοεργοδοτούμενου Φορολογικό Έτος 0 Αρ. εσμίδας Ημερομηνία Έκδοσης Επαρχιακό Γραφείο Αρ. αταχώρισης ς ο Εκπρόσωπος του / της Σύμφωνα με τον περί Βεβαιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 14 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 14 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 1 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Απογραφή αποθεμάτων Εργοληπτικές εταιρείες / εργολάβοι Ταμείο Μετρητά - Επιταγές Δηλώσεις απολαβών υπαλλήλων - Έντυπα Ε.Πρ.7 και Ε.Πρ.63 Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ Η Η ΗΜΟΣΙΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ Η Η ΗΜΟΣΙΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (για υπηρεσιακή χρήση) Αρ. Μητρώου:.. Αρ. Αίτησης Μ.Σ.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο ΕEE.4) Ηµ. Παραλαβής:. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο...1 Φόρος Εισοδήματος...2-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...17-21 Κέρδη από Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις...22 Φόρος Κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος 2013 APSEROU SHIAKA & CO Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2012

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2012 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2012 Η Deloitte δίπλα στον κάθε Κύπριο Η Deloitte για ακόμα μια χρονιά σας παρουσιάζει το νέο Φορολογικό Οδηγό της. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1.1 Φορολογικοί Συντελεστές Φορολογητέο Εισόδημα 0-19.500 Φορολογικός Συντελεστής Ποσό Φόρου Συνολικός Φόρος 0 19.501-28.000 20 1.700 1.700 28.001-36.300 25 2.075 3.775 36.301-60.000

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος 2012 APSEROU SHIAKA & CO Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ) www.usbbank.cm.cy 8000 2323 Οκτώβρης 2014 Γιατί πρέπει να συμπληρώσετε την Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων (ΚΠΟΣ) 1. Η Κατάσταση Προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2012» : «TAXATION 2012» ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13212 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13268 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΓΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστής: ΤΡΙΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.: 5765

Σπουδαστής: ΤΡΙΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.: 5765 ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σπουδαστής: ΤΡΙΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.: 5765 Εισαγωγικό Σημείωμα Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Λογιστικό-Φοροτεχνικό Γραφείο της κ Παλλήκαρη- Μανουσέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.9) Αρ. Φακ:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 04/05 Προτού συμπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Θ. ΖΑΧΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1 - ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΚΦΑΣ) Πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με τη δέσµευση για την έκδοση στο άµεσο µέλλον και άλλων εξίσου χρήσιµων εγχειριδίων και βιβλίων. Ο Πρόεδρος του.σ.α.

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με τη δέσµευση για την έκδοση στο άµεσο µέλλον και άλλων εξίσου χρήσιµων εγχειριδίων και βιβλίων. Ο Πρόεδρος του.σ.α. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ο ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, συνεχίζοντας την προσπάθεια για πλήρη και έγκυρη ενηµέρωση στα µέλη του, εκδίδει και φέτος εγχειρίδιο µε πρακτικές οδηγίες για τη συµπλήρωση της φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη δικηγορίας. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. Έσοδα δικηγόρων - µεταφορά αµοιβών στην ΑΠΥ. ΑΠΥ για αµοιβή από γραµµάτιο προείσπραξης δικαστηρίου

Έναρξη δικηγορίας. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. Έσοδα δικηγόρων - µεταφορά αµοιβών στην ΑΠΥ. ΑΠΥ για αµοιβή από γραµµάτιο προείσπραξης δικαστηρίου Έναρξη δικηγορίας Εγγραφή στο ΣΑ και ανανέωση ταυτότητας κάθε έτος. Γνωστοποίηση στο ΣΑ του τραπεζικού λογαριασµού στην Τράπεζα Πειραιώς. Εγγραφή στο Ταµείο Νοµικών και καταβολή εισφορών κάθε έτος. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014. Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014. Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας... ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.8) Αρ. Φακ:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 03/04 Προτού συµπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Λεωφ. Στροβόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ) www.usbbank.com.cy 8000 2323 Φεβρουάριος 2014 Γιατί πρέπει να συμπληρώσετε την Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων (ΚΠΟΣ) 1. Η Κατάσταση Προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 (Έντυπο Ε.Τ.9) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Φακ.:.. Αρ. Αιτ.:.... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Προτού συμπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Λεωφ. Στροβόλου 254,

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Στη δήλωση έχουν συμπληρωθεί από την υπηρεσία τα στοιχεία του υπόχρεου και της συζύγου. Εάν στην ήδη συμπληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

www.pithari.gr - e-mail: zalonis1 @ath.forthnet.gr ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ.: 210 2820347, 210 2830516 - FAX: 210 2832711

www.pithari.gr - e-mail: zalonis1 @ath.forthnet.gr ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ.: 210 2820347, 210 2830516 - FAX: 210 2832711 ΑΧΙΛΛΕΩΣ 60 Τ.Κ. 104 35-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 522.2200 e-mail: info@e-audit.gr Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η εταιρία e-audit ΕΠΕ παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές και φορολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Ενημερωτικό Έντυπο 9 Σεπτεμβρίου 2014 Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης Πρόεδρος KPMG Τ:22 209 245 E:agregoriades@kpmg.com Γιώργος Μαρκίδης Διοικητικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα