Προσωρινός λογότυπος. Θα αντικατασταθεί από τον λογότυπο του Δικτύου ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ. Έκδοση 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσωρινός λογότυπος. Θα αντικατασταθεί από τον λογότυπο του Δικτύου ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ. Έκδοση 1.1"

Transcript

1 Προσωρινός λογότυπος. Θα αντικατασταθεί από τον λογότυπο του Δικτύου ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ Έκδοση 1.1 Μάιος 2014

2 Δίκτυο CerTour Δήμος Ξάνθης Κεντρική ΠΛατεία Ξάνθη Τηλ Fax: Internet: 2

3 1 Το έργο CerTour: Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας στον Αγροτουρισμό Το έργο "Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας στον Αγροτουρισμό" (Quality Certification System in Agrotourism - CerTour) σχεδιάστηκε από το Δήμο Ξάνθης και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας " Η ανάγκη για το έργο προέκυψε από προβλήματα μείζονος σημασίας που αντιμετωπίζει ο κλάδος του αγροτουρισμού στις περιοχές των εταίρων όπως: Οι υποδομές (προσβασιμότητα, διάφορες διευκολύνσεις ειδικά για άτομα με προβλήματα κινητικότητας κλπ) συνήθως είναι περιορισμένες και δεν μπορούν να προσφέρουν τις ανέσεις που ζητούνται από τους πελάτες Το ανθρώπινο δυναμικό στος αγροτουρισμό είναι, γενικά, όχι καλά εκπαιδευμένο και έμπειρο με αποτέλεσμα να είναι εμφανής η έλλειψη ικανών επαγγελματικών και εργαζομένων. Η ποιότητα των υπηρεσιών δεν είναι διασφαλισμένη. Δεν υπάρχουν πρότυπα ποιότητας και, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν συστήματα κατάταξης (ειδικά για τους παρόχους υπηρεσιών που δεν είναι καταλύματα) Προβλήματα προβολής. Το αγροτουριστικό προϊόν της περιοχής δεν προβάλλεται και, γενικά, οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις απευθύνονται μόνο στην τοπική αγορά, περιορίζοντας σημαντικά το εύρος των δυνητικών πελατών τους Προσέλκυση και ικανοποίηση πελατών. Δεν αναφέρονται έρευνες ικανοποίησης των πελατών και, έτσι, ο κλάδος του αγροτουρισμού δεν αναλαμβάνει συστηματικά πρωτοβουλίες για βελτιώσεις Ο κύριος στόχος του έργου είναι η προβολή του αγροτουρισμού στις περιοχές των εταίρων και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών με τη θέσπιση ενός κοινού ειδικού προτύπου ποιότητας και της αντίστοιχης διαδικασίας πιστοποίησης. Αυτός ο στόχος εξειδικεύεται στους ακόλουθοους ειδικούς στόχους: 1. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του κοινού προτύπου - πλαισίου και η προσαρμογή του στις ειδικές τοπικές συνθήκες 2. Ο σχεδιασμός και η εγκαθίδρυση κοινής διαδικασίας επιθεώρησης και πιστοποίησης 3. Η δημιουργία μιας διεθνούς ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που θα είναι σε θέση να υποστηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις και να εφαρμόζει τη διαδικασία στις περιοχές των εταίρων (πολλαπλασαστικό αποτέλεσμα) 4. Η πιλοτική εφαρμογή του προτύπου και του μηχανισμού πιστοποίησης σε μερικές επιχειρήσεις του αγροτουριστικού κλάδου οι οποίες θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και θα λειτουργήσουν ως πρότυπα στης περιοχές τους (πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα) 5. Η ανταλλαγή γνώσης, εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο (διακρατική επίδραση) 6. Η επίτευξη ισχυρής διαπεριφερειακής συνεργασίας (διακρατική επίδραση) με τη δημιουργία ενός δικτύου που θα διαχειριστεί την εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης στο μέλλον και θα προβάλει την πρωτοβουλία σε διεθνή κλίμακα 7. Η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων και η ενημέρωση του κοινού 8. Η εξαιρετική διοίκηση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση του έργου με σκοπό την επίτευξη των στόχων του χωρίς καθυστερήσεις ή προβλήματα 1.5 Ανάπτυξη βάσης δεδομένων καλών πρακτικών 2 Σχεδιασμός κοινού προτύπου για τον αγροτουρισμό 2.1 Σχεδιασμός και δημιουργία κοινού προτύπου - πλαισίου 2.2 Κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 2.3 Υιοθέτηση του κοινού προτύπου - Σύνθεση του τοπικού προτύπου 2.4 Δημιουργία των τοπικών μηχανισμών πιστοποίησης 2.5 Εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο - Πιστοποιήσεις 2.6 Ανταλλαγή εμπειριών - Επισκέψεις μελέτης 3 Κοινό σχέδιο προώθησης 3.1 Δημιουργία δικτύου 3.2 Κοινό και τοπικά σχέδια προώθησης 3.3 Σχεδιασμός βασικών κοινών στοιχείων προώθησης (logo, slogan κλπ) 4 Δημοσιοποίηση του έργου 4.1 Φυλλάδιο προβολής του έργου 4.2 Ανάπτυξη, συντήρηση και φιλοξενία της ιστοσελίδας του έργου 4.3 Βιβλίο και CD του έργου 4.4 Τοπική προβολή του έργου και διάχυση των αποτελεσμάτων 4.5 Διεθνές συνέδριο παρουσίασης των αποτελεσμάτων 5 Διοίκηση και συντονισμός του έργου 5.1 Εναρκτήρια συνάντηση 5.2 Συναντήσεις διευθύνουσας επιτροπής 5.3 Συντονισμός 5.4 Οικονομική διαχείριση, εσωτερικός έλεγχος και αναφορές 5.5 Πιστοποίηση δαπανών 5.6 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου Το έργο υλοποιείται από διακρατική εταιρική σχέση στην οποία συμμετέχουν οι ακόλουθοι οργανισμοί: Δήμος Ξάνθης - Ελλάδα Black Sea Economic Centre - Βουλγαρία Ecotourism Association NGO - Αρμενία International Centre for Social Research and Policy Analysis - Γεωργία Suruceni Town Administration - Μολδαβία State organization Regional Fund for the Support of the Entrepreneurship of Zaporоzhye region - Ουκρανία Σύμφωνα με το σχέδιο του έργου, οι εταίροι θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο που θα διαχειριστεί το Σύστημα Πιστοποίησης CerTour σε συνεχή βάση και μετά την περίοδο υλοποίησης του έργου. Το δίκτυο αυτό θα είναι ο φορέας που θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα του έργου CerTour και θα επεκτείνει χρονικά και θα διευρύνει την εφαρμογή του προτύπου ποιότητας για τον αγροτουρισμό Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσω μιας ενεργειών κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 1 Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης 1.1 Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στις περιοχές του έργου 1.2 Μελέτη αναγκών και προσδοκιών των πελατών 1.3 Ανάλυση χάσματος 1.4 Έρευνα καλών πρακτικών (σε διεθνές επίπεδο) 3

4 2 CerTour: Το Μοντέλο Ποιότητας Το Μοντέλο Ποιότητας στον Αγροτουρισμό είναι μια σειρά από απαιτήσεις στις οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται οι επιχειρήσες του κλάδου ώστε να ικανοποιούν τις ααιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών τους. Το πλαίσιο των απαιτήσεων αυτών αναπτύχθηκε κατά την υλοποίηση του έργου "Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας στον Αγροτουρισμό" (Quality Certification System in Agrotourism - CerTour) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βασίζεται σε ανάλυση χάσματος που συντάχθηκε στο πλαίσιο του ίδιου έργου. Οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο Μοντέλο Ποιότητας CerTour και παρουσιάζονται στο παρόν τεύχος, καλύπτουν, ανάλογα με τον τύπο της αγροτουριστικής επιχείρησης, τα ακόλουθα κριτήρια και υποκριτήρια: 1. Η περιοχή 1.1 Φυσικό περιβάλλον 1.2 Υποδομές 1.3 Διαθεσιμότητα πληροφορικών 1.4 Ασφάλεια 1.5 Ελκυστικά στοιχεία της περιοχής 1.6 Ευκαιρίες συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες 1.7 Ευκαιρίες συμμετοχής σε διάφορες εκδηλώσεις 1.8 Ησυχία - ηρεμία 2. Υποδομές της επιχείρησης 2.1 Προσβασιμότητα στον τόπο εγκατάστασης 2.2 Αρχιτεκτονική - διακόσμηση 2.3 Βιβλιοθήκη 2.4 Μουσική - Video 2.5 Γαστρονομία 2.6 Είδη λαϊκής τέχνης και παραδοσιακά προϊόντα προς πώληση 3 Προσωπικό 3.1 Εκπαίδευση - κατάρτιση 3.2 Επαγγελματική εμπειρία 3.3 Γνώση ξένων γλωσσών 3.4 Δυνατότητα παροχής βασικών τουριστικών πληροφοριών 3.5 Γνώση σχετικά με το δίκτυο CerTour 4. Συστήματα ποιότητας 4.1 Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή ISO Εφαρμογή άλλου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 5. Οργάνωση 5.1 Ιστοσελίδα 5.2 Σύστημα κρατήσεων online 5.3 Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής 5.4 Μέλος σε επαγγελματικούς φορείς ή δίκτυα 5.5 Έρευνα ικανοποίησης πελατών Τα παραπάνω κριτήρια και υποκριτήρια ανταποκρίνονται σε ένα κοινό Μοντέλο Ποιότητας - Πλαίσιο που αναπτύχθηκε κατά την υλοποίηση του έργου CerTour και, καθώς είναι προσαρμοσμένα στις ελληνικές συνθήκες, συνθέτουν το Ελληνικό Μοντέλο Ποιότητας για τον Αγροτουρισμό Η ανάγκη για ένα Μοντέλο Ποιότητας Το Μοντέλο Ποιότητας CerTour είναι ένα πρακτικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις στον κλάδο του αγροτουρισμού με διάφορους τρόπους: Ως μια μέθοδο αυτοαξιολόγησης που προσδιορίζει τα ισχυρά σημεία και τις περιοχές προς βελτίωση στις λειτουργίες της επιχείρησης Ως βάση για κοινή ορολογία και κοινό τρόπο επιχειρηματικής σκέψης που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των διαφόρων λειτουργιών. Τα κριτήρια του μοντέλου προσδιορίζουν λειτουργίες που πιθανώς δεν λαμβάνονται υπόψη από τους επιχειρηματίες Ως μεθοδολογία για συνεχή βελτίωση σε ευρύ φάσμα των λειτουργιών της επιχείρησης Ως εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης και μάθησης από παραδείγματα ομοειδών επιχειρήσεων Ως πλαίσιο άσκησης διοίκησης Το δίκτυο CerTour και τα μέλη του δεσμεύονται για την συνεχή βελτίωση του Μοντέλου Ποιότητας, η οποία θα προκύψει από τα συμπεράσματα της εφαρμογής του. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δυναμική του Μοντέλου Ποιότητας και η συνεχής προσαρμογή του στις τοπικές συνθήκες και στις απαιτήσεις της αγοράς Οφέλη από τη χρήση του Μοντέλου Ποιότητας Με την εφαρμογή του Μοντέλου Ποιότητας CerTour οι επιχειρήσεις του αγροτουριστικού κλάδου: Διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών τους και την ικανοποίηση των πελατών τους Αποκτούν ένα πιστοποιητικό εξωτερικού και ανεξάρτητου φορέα που βεβαιώνει την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του Μοντέλου Προστατεύονται από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και κερδοσκοπίας Βελτιώνουν τα λειτουργικά και οικονομικά τους αποτελέσματα Συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη και στην προβολή του αγροτουριστικού προϊόντος της περιοχής τους 6. Εξυπηρέτηση 6.1 Φιλική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση 6.2 Καθαριότητα 6.3 Εστίαση 6.4 Ασφάλεια 7. Πρόσθετες υπηρεσίες 7.1 Δραστηριότητες 7.2 Εκδηλώσεις 7.3 Άλλες υπηρεσίες 8. Προστασία περιβάλλοντος 8.1 Αειφόρα χρήση φυσικών πόρων 8.2 Ελαχιστοποίηση των επιδράσεων στο περιβάλλον 9. Κόστος 9.1 Σχέση ποιότητας / κόστους (value for money) 4

5 3 Μοντέλο Ποιότητας CerTourl - Καταλύματα Κριτήριο 1 Η περιοχή 1.1 Φυσικό περιβάλλον Ενδεικτικά, εξετάζεται η το φυσικό κάλλος του τοπίου 1.2 Υποδομές Ενδεικτικά, εξετάζεται η επάρκεια των ακολούθων: Γενικές υποδομές της περιοχής Οδικές υποδομές Τηλεπικοινωνιακές υποδομές Δίκτυα μεταφοράς Ιατροφαρμακευτικές υποδομές 1.3 Διαθεσιμότητα πληροφοριών Ενδεικτικά, εξετάζεταιη διαθεσιμότητα επαρκών, αξιόπιστων και χρήσιμων πληροφοριών για την περιοχή Online (ιστοσελίδες που λειτουργούν πλήρως) Offline (μπροσούρες, φυλλάδια, CD κλπ) 1.4 Ασφάλεια Εξετάζεται η κατάσταση της περιοχής σχετικά με τη δημόσια ασφάλεια 1.5 Ελκυστικά σημεία της περιοχής Ενδεικτικά, εξετάζεται η ύπαρξη τουριστικών ελκυστικών σημείων στην περιοχή όπως: Εκκλησίες/μοναστήρια Αξιοθέατα ιστορικής σημασίας Μουσεία/πινακοθήκες Πάρκα/κήποι Αξιοθέατα αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος Αρχαιολογικοί χώροι Εθνογραφικό συγκρότημα /τοπική τέχνη και χειροτεχνία/ Προστατευόμενη περιοχή Επισκέψιμες μονάδες παραγωγής (π.χ. οινοποιεία, κεραμουργεία, λατομεία κλπ) Φυσικά τοπία 1.6 Ευκαιρίες συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες Ενδεικτικά, εξετάζεται αν η περιοχή παρέχει ευκαιρίες στους επισκέπτες της να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες όπως: Εκδρομή με ξεναγό Βαρκάδα Παρατήρηση της άγριας φύσης/πουλιών Ιππασία Ποδηλασία Φυσικές διαδρομές / πράσινα μονοπάτια Ορεινή ποδηλασία Παραδοσιακή χειροτεχνία Αγροτικές εργασίες Πικνίκ/μπάρμπεκιου 1.7 Ευκαιρίες συμμετοχής σε διάφορες εκδηλώσεις Ενδεικτικά, εξετάζεται αν η περιοχή παρέχει ευκαιρίες στους επισκέπτες της να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις όπως: Φεστιβάλ μουσικής/τέχνης Έκθεση/Πανηγύρι Μουσική συναυλία Εκδήλωση παραδοσιακής μουσικής / χορού Ειδικές εκδηλώσεις (γάμοι, βαφτίσεις κλπ) 1.8 Ησυχία - ηρεμία Ενδεικτικά, εξετάζεται αν ο προορισμός είναι χωριό ή μικρή πόλη και όχι πολυσύχναστο θέρετρο 5

6 3 Μοντέλο Ποιότητας CerTourl - Καταλύματα Κριτήριο 2 Υποδομές της επιχείρησης 2.1 Προσβασιμότητα στον τόπο εγκατάστασης Ενδεικτικά, εξετάζεται αν: Το κατάλυμα είναι προσβάσιμο με δημόσια ή ιδιωτικά μέσα μεταφοράς Υπάρχει επαρκής σήμανση που οδηγεί στην επιχείρηση 2.2 Αρχιτεκτονική - διακόσμηση Ενδεικτικά, εξετάζεται αν: Το κτίριο και η διακόσμηση προσαρμόζονται στο φυσικό τοπίο και στην τοπική αρχιτεκτονική Η διακόσμηση της μονάδας συμβάλλει στη δημιουργία άνετης και ήρεμης ατμόσφαιρας 2.3 Βιβλιοθήκη Ενδεικτικά, εξετάζεται, η ύπαρξη και η δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλιοθήκη που περιέχει υλικό σχετικό με τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, όπως: τοπική λογοτεχνία, πληροφορίες σχετικά με τοπικές πολιτιστικές δραστηριότητες, χάρτες της περιοχής, τοπικές και πολιτιστικές πληροφορίες, πληροφορίες δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς, εκδόσεις και λογοτεχνία στα Αγγλικά, πληροφορίες για το έργο CerTour, το σύστημα ποιότητας και τους εταίρους 2.4 Μουσική - Video Ενδεικτικά, εξετάζεται αν: Η μουσική που ακούγεται στο κατάλυμα είναι τοπική και παραδοσιακή Διατίθεται προς πώληση τοπική / παραδοσιακή μουσική Μεταδίδονται με video ή slides τοπικές πληροφορίες Μεταδίδονται με video ή slides πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο CerTour, τα μέλη του και το σύστημα ποιότητας 2.5 Γαστρονομία Ενδεικτικά, εξετάζεται αν: Η επιχείρηση χρησιμοποιεί και προσφέρει τοπικά προϊόντα διατροφής ή/και ποτά Η επιχείρηση προσφέρει ειδικό menu με αντιπροσωπευτικές παραδοσιακές γεύσεις Η επιχείρηση προσφέρει πιάτα ή ποτά βασισμένα σε οργανικά - φυσικά συστατικά καθώς και "ιστορικά" πιάτα Η επιχείρηση προσφέρει πιάτα ή ποτά αντιπροσωπευτικά των άλλων περιοχών που συμμετέχουν στο δίκτυο CerTour 2.6 Είδη λαϊκής τέχνης και παραδοσιακά προϊόντα προς πώληση Ενδεικτικά, εξετάζεται αν η επιχείρηση προσφέρει προς πώληση: Τοπικά προϊόντα διατροφής ή/ ποτά Παραδοσιακά προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας Είδη λαϊκής τέχνης Αντιπροσωπευτικά προϊόντα από άλλες περιοχές που συμμετέχουν στο δίκτυο CerTour 6

7 3 Μοντέλο Ποιότητας CerTourl - Καταλύματα Κριτήριο 3 Προσωπικό (αφορά όλους τους απασχολουμένους) 3.1 Εκπαίδευση - κατάρτιση Ενδεικτικά, εξετάζονται τα ακόλουθα:: Αν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού έχει αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη εκπαίδευση σε στον τουρισμό Αν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού έχει τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αν μέλη του προσωπικού έχουν καταρτιστεί σε τουριστικά θέματα τα τελευταία δύο χρόνια 3.2 Επαγγελματική εμπειρία Ενδεικτικά, εξετάζεται η μέση επαγγελματική εμπειρία του προσωπικού στον τουριστικό κλάδο 3.3 Γνώση ξένων γλωσσών Ενδεικτικά, εξετάζεται αν τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού που γνωρίζει καλά Αγγλικά είναι παρόν κατά τις ώρες λειτουργίας του καταλύματος. Λαμβάνεται υπόψη γνώση και άλλων ξένων γλωσσών 3.4 Δυνατότητα παροχής βασικών τουριστικών πληροφοριών Ενδεικτικά, εξετάζεται αν τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού που μπορεί να παρέχει βασικές τουριστικές πληροφορίες είναι παρόν κατά τις ώρες λειτουργίας του καταλύματος. Μερικά από τα θέματα μπορεί να είναι: Φυσικά αξιοθέατα Θέματα τοπικής παράδοσης Τοπικές δραστηριότητες Τοπική κουζίνα και γαστρονομία Ήθη, έθιμα, θρύλοι και τοπική ιστορία 3.5 Γνώση σχετικά με το δίκτυο CerTour Ενδεικτικά, εξετάζεται αν τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού είναι ενημερωμένο σχετικά με: Το έργο έργο CerTour και τω οφέλη του Τους εταίρους του έργου CerTour Κριτήριο 4 Συστήματα ποιότητας 4.1 Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή ISO Εξετάζεται αν η επιχείρηση έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή ISO που να είναι πιστοποιημένο και σε ισχύ 4.2 Εφαρμογή άλλου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Ενδεικτικά: Σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος ISO Εφαρμογή του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας C2E ή R4E EFQM Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 'Αλλο(α) όπως εθνικά πρότυπα, άτυπα πιστοποητικά ποιότητας που εκδίδονται από διάφορους οργανισμούς κλπ 7

8 3 Μοντέλο Ποιότητας CerTourl - Καταλύματα Κριτήριο 5 Οργάνωση 5.1 Ιστοσελίδα Ενδεικτικά, εξετάζεται αν η επιχείρηση έχει ιστοσελίδα που ενημερώνεται σε τακτικά διαστήματα, λειτουργεί πλήρως και παρέχει πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες 5.2 Σύστημα κρατήσεων online Ενδεικτικά, εξετάζεται αν η επιχείρηση παρέχει δυνατότητα κρατήσεων online με επιβεβαίωση 5.3 Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής Ενδεικτικά, εξετάζεται το εύρος χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής σε διοικητικά / διαχειριστικά θέματα της επιχείρησης 5.4 Μέλος σε επαγγελματικούς φορείς ή δίκτυα Ενδεικτικά, εξετάζεται η συμμετοχή της επιχείρησης σε επαγγελματικούς φορείς ή δίκτυα 5.5 Έρευνα ικανοποίησης πελατών Ενδεικτικά, εξετάζονται τα ακόλουθα: Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης πελατών τα τελευταία δύο χρόνια Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης πελατών σε τακτά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια) Αν η τελευταία έρευνα ικανοποίησης πελατών έδειξε θετικά αποτελέσματα Αν υπάρχουν θετικές τάσεις αποτελεσμάτων στην τελευταία έρευνα ικανοποίησης πελατών σε σχέση με την προηγούμενη Κριτήριο 6 Εξυπηρέτηση 6.1 Φιλική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση Ενδεικτικά, εξετάζεται η φιλική συμπεριφορά του προσωπικού και η δυνατότητά του να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών 6.2 Καθαριότητα Εξετάζεται η καθαριότητα και η τακτοποίηση όλων των χώρων του καταλύματος 6.3 Εστίαση Ενδεικτικά, εξετάζονται τα ακόλουθα: Αν διατίθεται επαρκής ποικιλία εδεσμάτων Αν το φαγητό παρασκευάζεται την ημέρα που προσφέρεται Αν τα ποτά είναι αγνά και όχι νοθευμένα 6.4 Ασφάλεια Εξετάζονται τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει η επιχείρηση. Ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: Πυροπροστασία Αντικλεπτική προστασία Αντικεραυνική προστασία 8

9 3 Μοντέλο Ποιότητας CerTourl - Καταλύματα Κριτήριο 7 Πρόσθετες υπηρεσίες 7.1 Δραστηριότητες Ενδεικτικά, εξετάζεται αν η επιχείρηση παρέχει στους πελάτες της μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες: Εκδρομή με ξεναγό Βαρκάδα Παρατήρηση της άγριας φύσης/πουλιών Ιππασία Ποδηλασία Φυσικές διαδρομές / πράσινα μονοπάτια Ορεινή ποδηλασία Παραδοσιακή χειροτεχνία Αγροτικές εργασίες Πικνίκ/μπάρμπεκιου 7.2 Εκδηλώσεις Ενδεικτικά, εξετάζεται αν η επιχείρηση παρέχει ευκαιρίες στους επισκέπτες της να συμμετέχουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες εκδηλώσεις: Φεστιβάλ μουσικής/τέχνης Έκθεση/Πανηγύρι Μουσική συναυλία Εκδήλωση παραδοσιακής μουσικής / χορού Ειδικές εκδηλώσεις (γάμοι, βαφτίσεις κλπ) 7.3 Άλλες υπηρεσίες Ενδεικτικά, εξετάζεται η παροχή άλλων υπηρεσιών όπως: Δημιουργική απασχόληση παιδιών Σύνδεση Internet (δωρεάν WiFi) Κριτήριο 8 Προστασία περιβάλλοντος 8.1 Αειφόρα χρήση φυσικών πόρων Ενδεικτικά, εξετάζονται τα ακόλουθα: Εξοικονόμηση νερού (π.χ. στην κουζίνα, στα μπάνια, στις τουαλέτες κλπ) Λογική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, μονώσεις κλπ) Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας 8.2 Ελαχιστοποίηση των επιδράσεων στο περιβάλλον Ενδεικτικά, εξετάζονται τα ακόλουθα: Διαχείριση αποβλήτων Συλλογή απορριμμάτων, ταξινόμηση, χρησιμοποίηση ή ανακύκλωση Ελαχιστοποίηση της επίδρασης στην πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής Κριτήριο 9 Κόστος 9.1 Σχέση ποιότητας / κόστους (value for money) Εξετάζεται η λογικότητα της σχέσης ποιότητας / κόστους (value for money) 9

10 4 Μοντέλο Ποιότητας CerTourl - Εστίαση (εστιατόρια - καφέ - μπαρ) Κριτήριο 1 Η περιοχή 1.1 Φυσικό περιβάλλον Ενδεικτικά, εξετάζεται η το φυσικό κάλλος του τοπίου 1.2 Υποδομές Ενδεικτικά, εξετάζεται η επάρκεια των ακολούθων: Γενικές υποδομές της περιοχής Οδικές υποδομές Τηλεπικοινωνιακές υποδομές Δίκτυα μεταφοράς Ιατροφαρμακευτικές υποδομές 1.3 Διαθεσιμότητα πληροφοριών Ενδεικτικά, εξετάζεταιη διαθεσιμότητα επαρκών, αξιόπιστων και χρήσιμων πληροφοριών για την περιοχή Online (ιστοσελίδες που λειτουργούν πλήρως) Offline (μπροσούρες, φυλλάδια, CD κλπ) 1.4 Ασφάλεια Εξετάζεται η κατάσταση της περιοχής σχετικά με τη δημόσια ασφάλεια 1.5 Ελκυστικά σημεία της περιοχής Ενδεικτικά, εξετάζεται η ύπαρξη τουριστικών ελκυστικών σημείων στην περιοχή όπως: Εκκλησίες/μοναστήρια Αξιοθέατα ιστορικής σημασίας Μουσεία/πινακοθήκες Πάρκα/κήποι Αξιοθέατα αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος Αρχαιολογικοί χώροι Εθνογραφικό συγκρότημα /τοπική τέχνη και χειροτεχνία/ Προστατευόμενη περιοχή Επισκέψιμες μονάδες παραγωγής (π.χ. οινοποιεία, κεραμουργεία, λατομεία κλπ) Φυσικά τοπία 1.6 Ευκαιρίες συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες Ενδεικτικά, εξετάζεται αν η περιοχή παρέχει ευκαιρίες στους επισκέπτες της να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες όπως: Εκδρομή με ξεναγό Βαρκάδα Παρατήρηση της άγριας φύσης/πουλιών Ιππασία Ποδηλασία Φυσικές διαδρομές / πράσινα μονοπάτια Ορεινή ποδηλασία Παραδοσιακή χειροτεχνία Αγροτικές εργασίες Πικνίκ/μπάρμπεκιου 1.7 Ευκαιρίες συμμετοχής σε διάφορες εκδηλώσεις Ενδεικτικά, εξετάζεται αν η περιοχή παρέχει ευκαιρίες στους επισκέπτες της να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις όπως: Φεστιβάλ μουσικής/τέχνης Έκθεση/Πανηγύρι Μουσική συναυλία Εκδήλωση παραδοσιακής μουσικής / χορού Ειδικές εκδηλώσεις (γάμοι, βαφτίσεις κλπ) 1.8 Ησυχία - ηρεμία Ενδεικτικά, εξετάζεται αν ο προορισμός είναι χωριό ή μικρή πόλη και όχι πολυσύχναστο θέρετρο 10

11 4 Μοντέλο Ποιότητας CerTourl - Εστίαση (εστιατόρια - καφέ - μπαρ) Κριτήριο 2 Υποδομές της επιχείρησης 2.1 Προσβασιμότητα στον τόπο εγκατάστασης Ενδεικτικά, εξετάζεται αν: Το κατάστημα είναι προσβάσιμο με δημόσια ή ιδιωτικά μέσα μεταφοράς Υπάρχει επαρκής σήμανση που οδηγεί στην επιχείρηση 2.2 Αρχιτεκτονική - διακόσμηση Ενδεικτικά, εξετάζεται αν: Το κτίριο και η διακόσμηση προσαρμόζονται στο φυσικό τοπίο και στην τοπική αρχιτεκτονική Η διακόσμηση της μονάδας συμβάλλει στη δημιουργία άνετης και ήρεμης ατμόσφαιρας 2.3 Βιβλιοθήκη Ενδεικτικά, εξετάζεται, η ύπαρξη και η δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλιοθήκη που περιέχει υλικό σχετικό με τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, όπως: τοπική λογοτεχνία, πληροφορίες σχετικά με τοπικές πολιτιστικές δραστηριότητες, χάρτες της περιοχής, τοπικές και πολιτιστικές πληροφορίες, πληροφορίες δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς, εκδόσεις και λογοτεχνία στα Αγγλικά, πληροφορίες για το έργο CerTour, το σύστημα ποιότητας και τους εταίρους 2.4 Μουσική - Video Ενδεικτικά, εξετάζεται αν: Η μουσική που ακούγεται στο κατάστημα είναι τοπική και παραδοσιακή Διατίθεται προς πώληση τοπική / παραδοσιακή μουσική Μεταδίδονται με video ή slides τοπικές πληροφορίες Μεταδίδονται με video ή slides πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο CerTour, τα μέλη του και το σύστημα ποιότητας 2.5 Γαστρονομία Ενδεικτικά, εξετάζεται αν: Η επιχείρηση χρησιμοποιεί και προσφέρει τοπικά προϊόντα διατροφής ή/και ποτά Η επιχείρηση προσφέρει ειδικό menu με αντιπροσωπευτικές παραδοσιακές γεύσεις Η επιχείρηση προσφέρει πιάτα ή ποτά βασισμένα σε οργανικά - φυσικά συστατικά καθώς και "ιστορικά" πιάτα Η επιχείρηση προσφέρει πιάτα ή ποτά αντιπροσωπευτικά των άλλων περιοχών που συμμετέχουν στο δίκτυο CerTour 2.6 Είδη λαϊκής τέχνης και παραδοσιακά προϊόντα προς πώληση Ενδεικτικά, εξετάζεται αν η επιχείρηση προσφέρει προς πώληση: Τοπικά προϊόντα διατροφής ή/ ποτά Παραδοσιακά προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας Είδη λαϊκής τέχνης Αντιπροσωπευτικά προϊόντα από άλλες περιοχές που συμμετέχουν στο δίκτυο CerTour 11

12 4 Μοντέλο Ποιότητας CerTourl - Εστίαση (εστιατόρια - καφέ - μπαρ) Κριτήριο 3 Προσωπικό (αφορά όλους τους απασχολουμένους) 3.1 Εκπαίδευση - κατάρτιση Ενδεικτικά, εξετάζονται τα ακόλουθα:: Αν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού έχει αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη εκπαίδευση σε στον τουρισμό Αν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού έχει τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αν μέλη του προσωπικού έχουν καταρτιστεί σε τουριστικά θέματα τα τελευταία δύο χρόνια 3.2 Επαγγελματική εμπειρία Ενδεικτικά, εξετάζεται η μέση επαγγελματική εμπειρία του προσωπικού στον τουριστικό κλάδο 3.3 Γνώση ξένων γλωσσών Ενδεικτικά, εξετάζεται αν τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού που γνωρίζει καλά Αγγλικά είναι παρόν κατά τις ώρες λειτουργίας του καταλύματος. Λαμβάνεται υπόψη γνώση και άλλων ξένων γλωσσών 3.4 Δυνατότητα παροχής βασικών τουριστικών πληροφοριών Ενδεικτικά, εξετάζεται αν τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού που μπορεί να παρέχει βασικές τουριστικές πληροφορίες είναι παρόν κατά τις ώρες λειτουργίας του καταλύματος. Μερικά από τα θέματα μπορεί να είναι: Φυσικά αξιοθέατα Θέματα τοπικής παράδοσης Τοπικές δραστηριότητες Τοπική κουζίνα και γαστρονομία Ήθη, έθιμα, θρύλοι και τοπική ιστορία 3.5 Γνώση σχετικά με το δίκτυο CerTour Ενδεικτικά, εξετάζεται αν τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού είναι ενημερωμένο σχετικά με: Το έργο έργο CerTour και τω οφέλη του Τους εταίρους του έργου CerTour Κριτήριο 4 Συστήματα ποιότητας 4.1 Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή ISO Εξετάζεται αν η επιχείρηση έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO που να είναι πιστοποιημένο και σε ισχύ 4.2 Εφαρμογή άλλου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Ενδεικτικά: Σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος ISO Εφαρμογή του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας C2E ή R4E EFQM Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 'Αλλο(α) όπως εθνικά πρότυπα, άτυπα πιστοποητικά ποιότητας που εκδίδονται από διάφορους οργανισμούς κλπ 12

13 4 Μοντέλο Ποιότητας CerTourl - Εστίαση (εστιατόρια - καφέ - μπαρ) Κριτήριο 5 Οργάνωση 5.1 Ιστοσελίδα Ενδεικτικά, εξετάζεται αν η επιχείρηση έχει ιστοσελίδα που ενημερώνεται σε τακτικά διαστήματα, λειτουργεί πλήρως και παρέχει πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες 5.2 Σύστημα κρατήσεων online Ενδεικτικά, εξετάζεται αν η επιχείρηση παρέχει δυνατότητα κρατήσεων online με επιβεβαίωση 5.3 Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής Ενδεικτικά, εξετάζεται το εύρος χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής σε διοικητικά / διαχειριστικά θέματα της επιχείρησης 5.4 Μέλος σε επαγγελματικούς φορείς ή δίκτυα Ενδεικτικά, εξετάζεται η συμμετοχή της επιχείρησης σε επαγγελματικούς φορείς ή δίκτυα 5.5 Έρευνα ικανοποίησης πελατών Ενδεικτικά, εξετάζονται τα ακόλουθα: Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης πελατών τα τελευταία δύο χρόνια Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης πελατών σε τακτά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια) Αν η τελευταία έρευνα ικανοποίησης πελατών έδειξε θετικά αποτελέσματα Αν υπάρχουν θετικές τάσεις αποτελεσμάτων στην τελευταία έρευνα ικανοποίησης πελατών σε σχέση με την προηγούμενη Κριτήριο 6 Εξυπηρέτηση 6.1 Φιλική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση Ενδεικτικά, εξετάζεται η φιλική συμπεριφορά του προσωπικού και η δυνατότητά του να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών 6.2 Καθαριότητα Εξετάζεται η καθαριότητα και η τακτοποίηση όλων των χώρων του καταστήματος 6.3 Εστίαση Ενδεικτικά, εξετάζονται τα ακόλουθα: Αν διατίθεται επαρκής ποικιλία εδεσμάτων Αν το φαγητό παρασκευάζεται την ημέρα που προσφέρεται Αν τα ποτά είναι αγνά και όχι νοθευμένα 6.4 Ασφάλεια Εξετάζονται τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει η επιχείρηση. Ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: Πυροπροστασία Αντικλεπτική προστασία Αντικεραυνική προστασία 13

14 4 Μοντέλο Ποιότητας CerTourl - Εστίαση (εστιατόρια - καφέ - μπαρ) Κριτήριο 7 Πρόσθετες υπηρεσίες 7.1 Δραστηριότητες Το υποκριτήριο είναι μη εφαρμόσιμο για επιχειρήσεις εστίασης 7.2 Εκδηλώσεις Το υποκριτήριο είναι μη εφαρμόσιμο για επιχειρήσεις εστίασης 7.3 Άλλες υπηρεσίες Ενδεικτικά, εξετάζεται η παροχή άλλων υπηρεσιών όπως: Δημιουργική απασχόληση παιδιών Σύνδεση Internet (δωρεάν WiFi) Κριτήριο 8 Προστασία περιβάλλοντος 8.1 Αειφόρα χρήση φυσικών πόρων Ενδεικτικά, εξετάζονται τα ακόλουθα: Εξοικονόμηση νερού (π.χ. στην κουζίνα, στα μπάνια, στις τουαλέτες κλπ) Λογική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, μονώσεις κλπ) Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας 8.2 Ελαχιστοποίηση των επιδράσεων στο περιβάλλον Ενδεικτικά, εξετάζονται τα ακόλουθα: Διαχείριση αποβλήτων Συλλογή απορριμμάτων, ταξινόμηση, χρησιμοποίηση ή ανακύκλωση Ελαχιστοποίηση της επίδρασης στην πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής Κριτήριο 9 Κόστος 9.1 Σχέση ποιότητας / κόστους (value for money) Εξετάζεται η λογικότητα της σχέσης ποιότητας / κόστους (value for money) 14

15 5 Μοντέλο Ποιότητας CerTourl - Καταστήματα λιανικής πώλησης Κριτήριο 1 Η περιοχή 1.1 Φυσικό περιβάλλον Ενδεικτικά, εξετάζεται η το φυσικό κάλλος του τοπίου 1.2 Υποδομές Ενδεικτικά, εξετάζεται η επάρκεια των ακολούθων: Γενικές υποδομές της περιοχής Οδικές υποδομές Τηλεπικοινωνιακές υποδομές Δίκτυα μεταφοράς Ιατροφαρμακευτικές υποδομές 1.3 Διαθεσιμότητα πληροφοριών Ενδεικτικά, εξετάζεταιη διαθεσιμότητα επαρκών, αξιόπιστων και χρήσιμων πληροφοριών για την περιοχή Online (ιστοσελίδες που λειτουργούν πλήρως) Offline (μπροσούρες, φυλλάδια, CD κλπ) 1.4 Ασφάλεια Εξετάζεται η κατάσταση της περιοχής σχετικά με τη δημόσια ασφάλεια 1.5 Ελκυστικά σημεία της περιοχής Ενδεικτικά, εξετάζεται η ύπαρξη τουριστικών ελκυστικών σημείων στην περιοχή όπως: Εκκλησίες/μοναστήρια Αξιοθέατα ιστορικής σημασίας Μουσεία/πινακοθήκες Πάρκα/κήποι Αξιοθέατα αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος Αρχαιολογικοί χώροι Εθνογραφικό συγκρότημα /τοπική τέχνη και χειροτεχνία/ Προστατευόμενη περιοχή Επισκέψιμες μονάδες παραγωγής (π.χ. οινοποιεία, κεραμουργεία, λατομεία κλπ) Φυσικά τοπία 1.6 Ευκαιρίες συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες Ενδεικτικά, εξετάζεται αν η περιοχή παρέχει ευκαιρίες στους επισκέπτες της να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες όπως: Εκδρομή με ξεναγό Βαρκάδα Παρατήρηση της άγριας φύσης/πουλιών Ιππασία Ποδηλασία Φυσικές διαδρομές / πράσινα μονοπάτια Ορεινή ποδηλασία Παραδοσιακή χειροτεχνία Αγροτικές εργασίες Πικνίκ/μπάρμπεκιου 1.7 Ευκαιρίες συμμετοχής σε διάφορες εκδηλώσεις Ενδεικτικά, εξετάζεται αν η περιοχή παρέχει ευκαιρίες στους επισκέπτες της να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις όπως: Φεστιβάλ μουσικής/τέχνης Έκθεση/Πανηγύρι Μουσική συναυλία Εκδήλωση παραδοσιακής μουσικής / χορού Ειδικές εκδηλώσεις (γάμοι, βαφτίσεις κλπ) 1.8 Ησυχία - ηρεμία Ενδεικτικά, εξετάζεται αν ο προορισμός είναι χωριό ή μικρή πόλη και όχι πολυσύχναστο θέρετρο 15

16 5 Μοντέλο Ποιότητας CerTourl - Καταστήματα λιανικής πώλησης Κριτήριο 2 Υποδομές της επιχείρησης 2.1 Προσβασιμότητα στον τόπο εγκατάστασης Ενδεικτικά, εξετάζεται αν: Το κατάστημα είναι προσβάσιμο με δημόσια ή ιδιωτικά μέσα μεταφοράς Υπάρχει επαρκής σήμανση που οδηγεί στην επιχείρηση 2.2 Architecture - Decoration Ενδεικτικά, εξετάζεται αν το κτίριο και η διακόσμηση προσαρμόζονται στο φυσικό τοπίο και στην τοπική αρχιτεκτονική 2.3 Library Το υποκριτήριο είναι μη εφαρμόσιμο για καταστήματα λιανικής πώλησης. Η διαθεσιμότητα βιβλίων και άλλων εντύπων σε περιπτώσεις βιβλιοπωλείων εξετάζεται στο υποκριτήριο Μουσική - Video Ενδεικτικά, εξετάζεται αν: Στο κατάστημα ακούγεται τοπική / παραδοσιακή μουσική Διατίθεται προς πώληση τοπική / παραδοσιακή μουσική Διατίθενται προς πώληση video σχετικά με την περιοχή και τις άλλες περιοχές του CerTour 2.5 Γαστρονομία Το υποκριτήριο είναι μη εφαρμόσιμο για καταστήματα λιανικής πώλησης 2.6 Είδη λαϊκής τέχνης και παραδοσιακά προϊόντα προς πώληση Ενδεικτικά, εξετάζεται αν η επιχείρηση προσφέρει προς πώληση: Τοπικά προϊόντα διατροφής ή/ ποτά Παραδοσιακά προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας Είδη λαϊκής τέχνης Αναμνηστικά διαφόρων τύπων Έντυπα σχετικά με την τοπική λογοτεχνία ή που περιέχουν πληροφορίες σχετικές με τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, χάρτες της περιοχής, έντυπα με τοπικές ιστορικές ή πολιτιστικές πληροφορίες κλπ (σε περιπτώσεις βιβλιοπωλείων) Αντιπροσωπευτικά προϊόντα από άλλες περιοχές που συμμετέχουν στο δίκτυο CerTour 16

17 5 Μοντέλο Ποιότητας CerTourl - Καταστήματα λιανικής πώλησης Κριτήριο 3 Προσωπικό (αφορά όλους τους απασχολουμένους) 3.1 Εκπαίδευση - κατάρτιση Ενδεικτικά, εξετάζονται τα ακόλουθα:: Αν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού έχει τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αν μέλη του προσωπικού έχουν καταρτιστεί σε θέματα λιανικού εμπορίου τα τελευταία δύο χρόνια 3.2 Επαγγελματική εμπειρία Ενδεικτικά, εξετάζεται η μέση επαγγελματική εμπειρία του προσωπικού στον κλάδο του λιανικού εμπορίου 3.3 Γνώση ξένων γλωσσών Ενδεικτικά, εξετάζεται αν τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού που γνωρίζει καλά Αγγλικά είναι παρόν κατά τις ώρες λειτουργίας του καταλύματος. Λαμβάνεται υπόψη γνώση και άλλων ξένων γλωσσών 3.4 Δυνατότητα παροχής βασικών τουριστικών πληροφοριών Ενδεικτικά, εξετάζεται αν τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού που μπορεί να παρέχει βασικές τουριστικές πληροφορίες είναι παρόν κατά τις ώρες λειτουργίας του καταλύματος. Μερικά από τα θέματα μπορεί να είναι: Φυσικά αξιοθέατα Θέματα τοπικής παράδοσης Τοπικές δραστηριότητες Τοπική κουζίνα και γαστρονομία Ήθη, έθιμα, θρύλοι και τοπική ιστορία 3.5 Γνώση σχετικά με το δίκτυο CerTour Ενδεικτικά, εξετάζεται αν τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού είναι ενημερωμένο σχετικά με: Το έργο έργο CerTour και τω οφέλη του Τους εταίρους του έργου CerTour Κριτήριο 4 Συστήματα ποιότητας 4.1 Implementation of a Quality Management System according to ISO 9001 or ISO standard Εξετάζεται αν η επιχείρηση έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 που να είναι πιστοποιημένο και σε ισχύ 4.2 Εφαρμογή άλλου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Ενδεικτικά: Σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος ISO Εφαρμογή του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας C2E ή R4E EFQM Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 'Αλλο(α) όπως εθνικά πρότυπα, άτυπα πιστοποητικά ποιότητας που εκδίδονται από διάφορους οργανισμούς κλπ 17

18 5 Μοντέλο Ποιότητας CerTourl - Καταστήματα λιανικής πώλησης Κριτήριο 5 Οργάνωση 5.1 Ιστοσελίδα Ενδεικτικά, εξετάζεται αν το κατάστημα έχει ιστοσελίδα που ενημερώνεται σε τακτικά διαστήματα, λειτουργεί πλήρως και παρέχει πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες 5.2 Σύστημα κρατήσεων online Το υποκριτήριο είναι μη εφαρμόσιμο για καταστήματα λιανικής πώλησης 5.3 Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής Ενδεικτικά, εξετάζεται το εύρος χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής σε διοικητικά / διαχειριστικά θέματα της επιχείρησης 5.4 Μέλος σε επαγγελματικούς φορείς ή δίκτυα Ενδεικτικά, εξετάζεται η συμμετοχή της επιχείρησης σε επαγγελματικούς φορείς ή δίκτυα 5.5 Έρευνα ικανοποίησης πελατών Ενδεικτικά, εξετάζονται τα ακόλουθα: Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης πελατών τα τελευταία δύο χρόνια Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης πελατών σε τακτά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια) Αν η τελευταία έρευνα ικανοποίησης πελατών έδειξε θετικά αποτελέσματα Αν υπάρχουν θετικές τάσεις αποτελεσμάτων στην τελευταία έρευνα ικανοποίησης πελατών σε σχέση με την προηγούμενη Κριτήριο 6 Εξυπηρέτηση 6.1 Φιλική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση Ενδεικτικά, εξετάζεται η φιλική συμπεριφορά του προσωπικού και η δυνατότητά του να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών 6.2 Καθαριότητα Εξετάζεται η καθαριότητα και η τακτοποίηση όλων των χώρων του καταστήματος 6.3 Εστίαση Το υποκριτήριο είναι μη εφαρμόσιμο για καταστήματα λιανικής πώλησης 6.4 Ασφάλεια Εξετάζονται τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει η επιχείρηση. Ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: Πυροπροστασία Αντικλεπτική προστασία Αντικεραυνική προστασία 18

19 5 Μοντέλο Ποιότητας CerTourl - Καταστήματα λιανικής πώλησης Κριτήριο 7 Πρόσθετες υπηρεσίες 7.1 Δραστηριότητες Το υποκριτήριο είναι μη εφαρμόσιμο για καταστήματα λιανικής πώλησης 7.2 Εκδηλώσεις Το υποκριτήριο είναι μη εφαρμόσιμο για καταστήματα λιανικής πώλησης 7.3 Άλλες υπηρεσίες Το υποκριτήριο είναι μη εφαρμόσιμο για καταστήματα λιανικής πώλησης Κριτήριο 8 Προστασία περιβάλλοντος 8.1 Αειφόρα χρήση φυσικών πόρων Ενδεικτικά, εξετάζονται τα ακόλουθα: Λογική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, μονώσεις κλπ) Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας 8.2 Ελαχιστοποίηση των επιδράσεων στο περιβάλλον Ενδεικτικά, εξετάζονται τα ακόλουθα: Συλλογή απορριμμάτων, ταξινόμηση, χρησιμοποίηση ή ανακύκλωση Κριτήριο 9 Κόστος 9.1 Σχέση ποιότητας / κόστους (value for money) Εξετάζεται η λογικότητα της σχέσης ποιότητας / κόστους (value for money) 19

20 6 Συντελεστές βαρύτητας κριτηρίων - υποκριτηρίων ΚΡΙΤΗΡΙΟ / ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1 Η περιοχή Φυσικό περιβάλλον Υποδομές Διαθεσιμότητα πληροφορικών Ασφάλεια Ελκυστικά στοιχεία της περιοχής Ευκαιρίες συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες Ευκαιρίες συμμετοχής σε διάφορες εκδηλώσεις Ησυχία - ηρεμία Υποδομές της επιχείρησης Προσβασιμότητα στον τόπο εγκατάστασης Αρχιτεκτονική - διακόσμηση Βιβλιοθήκη Μουσική - Video Γαστρονομία Είδη λαϊκής τέχνης και παραδοσιακά προϊόντα προς πώληση Προσωπικό Εκπαίδευση - κατάρτιση Επαγγελματική εμπειρία Γνώση ξένων γλωσσών Δυνατότητα παροχής βασικών τουριστικών πληροφοριών Γνώση σχετικά με το δίκτυο CerTour Συστήματα ποιότητας Εφαρμογή ISO 9001 ή ISO Εφαρμογή άλλου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Οργάνωση Ιστοσελίδα Σύστημα κρατήσεων online Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής Μέλος σε επαγγελματικούς φορείς ή δίκτυα Έρευνα ικανοποίησης πελατών Εξυπηρέτηση Φιλική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση Καθαριότητα Εστίαση Ασφάλεια Πρόσθετες υπηρεσίες Δραστηριότητες Εκδηλώσεις Άλλες υπηρεσίες Προστασία περιβάλλοντος Αειφόρα χρήση φυσικών πόρων Ελαχιστοποίηση των επιδράσεων στο περιβάλλον Κόστος Σχέση ποιότητας / κόστους (value for money) ΣΥΝΟΛΟ Σε περίπτωση που η επιχείρηση τεκμηριώσει επαρκώς ότι ένα ή περισσότερα υποκριτήρια δεν είναι εφαρμόσιμα, βαθμολογούνται μόνο τα υπόλοιπα υποκριτήρια και το τελικό αποτέλεσμα ανάγεται σε εκατονταβάθμια κλίμακα 20

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ. Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ. Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας υποκριτηρίου Βαθμολογία επιθεωρητών στο υποκριτήριο Βαθμολογία x συντελεστής βαρύτητας 100 100 0 1 Η ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας στον Αγροτουρισμό CerTour ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Προσωρινός λογότυπος. Θα αντικατασταθεί από το λογότυπο του Δικτύου

Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας στον Αγροτουρισμό CerTour ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Προσωρινός λογότυπος. Θα αντικατασταθεί από το λογότυπο του Δικτύου Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας στον Αγροτουρισμό CerTour ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Προσωρινός λογότυπος. Θα αντικατασταθεί από το λογότυπο του Δικτύου ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Τόπος, Μήνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις του Σήματος Ποιότητας, ώστε η επιχείρηση που συμμετέχει εθελοντικά να δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου Αντίγραφα της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη ιστοσελίδα www.rural-cyprus.com ή αποστέλλονται μετά από αίτημα από pga@navigator-consulting.com.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ Μικρές Ξενοδοχειακές Μονάδες και Ενοικιαζόμενα Δωμάτια με ή χωρίς χώρους εστίασης Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύμιος Γαλανός, PhD

Ευθύμιος Γαλανός, PhD Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008 Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 1 Πρότυπα υπηρεσιών και ΕΛΟΤ Στην

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία: Δ. Δ.: Περ. Ενότητα: Δυνατότητα λήψης

Διαβάστε περισσότερα

* ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα

* ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα Ηλεκτρονικό περιοδικό www.foodstandard.gr Τεύχος 18 -Αύγουστος 2011 * Πιστοποίηση * ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα διαχειριστικής τα logos που θυμίζουν τον πα- επάρκειας για τη ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ foodstandard λιό καλό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ CITY HOTELS Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία: Δ. Δ.: Περ. Ενότητα: Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ «ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ & ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ» Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η προστασία, διάσωση και διάδοση του τοπικού αμπελώνα και της αμπελοοινικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» (ΠΑΑ) ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ @ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦ: Τ/Φ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Ημέρες Αειφορίας 2015

Τίτλος Μαθήματος: Ημέρες Αειφορίας 2015 Τίτλος Μαθήματος: Ημέρες Αειφορίας 2015 Θεματική ενότητα 7: Ενδεικτικές εργασίες Τίτλος: Κέντρο υποστήριξης Τρίτης Ηλικίας: Εισαγωγή στοιχείων αειφορίας στην λειτουργία και την εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού

Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού κατά την οποία οι επισκέπτες μένουν σε αγρόκτημα και συμμετέχουν σε αγροτικές εργασίες. Σημείο αναφοράς των διακοπών σε ένα αγρόκτημα-ξενώνα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ / ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερευνα Γνώµης Επιχειρήσεων (Σεπτ-Οκτ. 2013) Α:Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πέτρος Κωσταγιόλας λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο pkostagiolas@ionio.gr (26610-87402 & 6944 456336)

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αγροτικός Τουρισμός Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό Όλγα Ιακωβίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Λ. Κουντουριώτη 80 Ρέθυμνο, / / Τ.Θ. 174 Τηλ. : 28313 41301-5, e-mail: dimos@rethymno.gr

Αρ. Πρωτ.: Λ. Κουντουριώτη 80 Ρέθυμνο, / / Τ.Θ. 174 Τηλ. : 28313 41301-5, e-mail: dimos@rethymno.gr ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: Λ. Κουντουριώτη 80 Ρέθυμνο, / / Τ.Θ. 174 Τηλ. : 28313 41301-5, e-mail: dimos@rethymno.gr ΠΡΟΣ: Σύμφωνα με τον Πίνακα αποδεκτών ΘΕΜΑ: Ένταξη στον Τουριστικό Οδηγό του Δήμου Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού. Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE

Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού. Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE Περιεχόμενα Παρουσίασης Γιατί γαστρονομία; Σκοπός Γαστρονομικά προϊόντα στην τουριστική αγορά Αξιολόγηση γαστρονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Έρευνας και Δείγματος

Προφίλ Έρευνας και Δείγματος Προφίλ Έρευνας και Δείγματος Ερωτούμενοι / Προϋπόθεση Οι Ερωτούμενοι έχουν διαμείνει εκτός της επαρχίας μόνιμης διαμονής τους κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων με εξαίρεση τους καλοκαιρινούς

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. Τουρισμός και Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. Τουρισμός και Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Τουρισμός και Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αντίγραφα της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη ιστοσελίδα www.cyprus-eden.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σελίδα1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Πρόγραμμα Joy-Welcult-εργασία, Νέοι και γνώση σε θέματα τοπίου-πολιτισμού-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια)

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια) 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της Ο.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.» Θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής, εμπλοκή τοπικών τουριστικών φορέων και οφέλη στα πλαίσια του έργου «Τουριστική Προβολή Ικαρία - Φούρνοι» Ο Δήμος Ικαρίας χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Πατετσίνη Ευτέρπη, Βιολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας Πράξη «Προστασία και Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Προς ολοταχώς για την Αριστεία στην Πράξη!

Προς ολοταχώς για την Αριστεία στην Πράξη! Προς ολοταχώς για την Αριστεία στην Πράξη! Για την ΕΕΔΕ η Αριστεία και στη Ναυτιλία είναι Πράξη, γι αυτό δημιούργησε νέες συνθήκες για τη συμμετοχή της Ναυτιλίας στις Πιστοποιήσεις Επιχειρηματικής Αριστείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΦΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Επωνυμία επιχείρησης Αντικείμενο παραγωγής (προϊόντα διατροφής, αντικείμενα τέχνης, αντικείμενα οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 2 Αειφορία και Τουρισμός 2.0 Εισαγωγή... 29 2.1 Ανησυχία για το Μέλλον της Ανθρωπότητας... 30 2.2 Ιστορική Αναδρομή... 33 2.3 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης

Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.2 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ «ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε.» Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ Στόχος μας... Να δοθεί στον καθένα η ευκαιρία Να εξοικειωθεί με τις

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ RESORT HOTELS Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία: Δ. Δ.: Περ. Ενότητα: Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (2 ) Αθήνα, 11/11/2016

Αρ. Προκήρυξης: (2 ) Αθήνα, 11/11/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (2 ) Αθήνα, 11/11/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη - Υπεύθυνο ανάπτυξης συστήματος συμβουλευτικής εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΟΞΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού 1 H ΑνΑΔ Ημικρατικός Οργανισμός ο οποίος αναφέρεται στην κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καθηγητής Νικόλαος Φ. Ματσατσίνης Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α.) Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Δράση. Β Κύκλος. «Μικρές Επιχειρήσεις & ΤΕΧνολογική Ωθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας»

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Δράση. Β Κύκλος. «Μικρές Επιχειρήσεις & ΤΕΧνολογική Ωθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας. «Ρύθμιση και Οργάνωση μιας Αγροτουριστικής επιχείρησης» Φοιτήτρια: Μακρή Σταυρούλα Α.Μ: 5879

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας. «Ρύθμιση και Οργάνωση μιας Αγροτουριστικής επιχείρησης» Φοιτήτρια: Μακρή Σταυρούλα Α.Μ: 5879 Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας «Ρύθμιση και Οργάνωση μιας Αγροτουριστικής επιχείρησης» Φοιτήτρια: Μακρή Σταυρούλα Α.Μ: 5879 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Περιεχόμενα Πτυχιακής 1. Εισαγωγή 2. Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για : να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Αριθ. πρωτ.: 822/05.08.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της κατηγορίας Πράξης: «1.1 Σχεδιασμός και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΠΙΧ/ΤΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή Δ/ΝΤΗ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ :...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΠΙΧ/ΤΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή Δ/ΝΤΗ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ :... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ) ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 5 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ Το αγροτουριστικό προϊόν Για το ευρύ κοινό, µέχρι πρόσφατα, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονταν στο

Διαβάστε περισσότερα