ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΑΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΑΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΑΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΑΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ)"

Transcript

1 ΤΕΧ Ν Ο Λ Ο ΓΙΚ Ο ΕΚΠΛΙΛΕΥ ΓΙΚΟ I \ΡΥ Μ Λ (Τ.Ε.Ι.) Κ Λ ΒΛ Λ Λ Ι ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΑΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΑΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΑΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΑΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ) ΣΗ0ΥΔΑΣΤΡ1Α: 1ΩΑΝΝΙΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου (Α.Ε.Μ. 4329) ΕΠ1ΒΔΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΑΒΑΛΑ Φεβρουάριος 2013

2 Πρόλογος Τα οχήματα τα οποία φθάνουν στη φάση του τέλους του κΰκ>λυ ζωής τους και αποσύρονται από την κυκλοφορία, αποτελούν σήμερα μια σημαντική πηγή δημιουργίας αποβλήτων με σοβαρές ρυπαντικές επιπτώσεις. 8 έως 9 εκατομμύρια οχήματα απορρίπτονται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου το 25% του βάρους των οχημάτων (τα ονομαζόμενα "κατά>χ)ΐπα τεμαχισμού") δημιουργούν ετησίως 2-3 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων τα οποία θάβονται σε χωματερές, μολύνοντας συχνά το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα. Η ποσότητα αυτή αποτελεί το 1Θ% της συνολικής ποσότητας επικινδύνων αποβλήτων που παράγονται ετησίως στην Ε.Ε. Τα απόβλητα αυτά πρόκειται να αυξηθούν στο μέλλον, λόγω του αυξανόμενου αριθμού οχημάτων που διατίθενται στην αγορά κάθε χρόνο. Η διάλυση αυτοκινήτων με τη διαδικασία της κονιορτοποίησης και φυγοκέντρισης (shredding) για τον διαχωρισμό των διαφορετικών υλικών αποτελεί μια διαδικασία που εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικά μέχρι σήμερα. Μία ανάλυση του στόλου των αυτοκινήτων διεθνώς δείχνει ότι το όριο ζωής των οχημάτων αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στην αύξηση της ποιότητας των οχημάτων και στην ευνοϊκή οικονομική ανάπτυξη. Είναι φανερό όη η αύξηση του στόλου των αυτοκινήτων και η αύξηση των παλαιοτέρων αυτοκινήτων θα οδηγήσει στην αύξηση του αριθμού αυτοκινήτων που πρέπει να ανακυκλωθούν. Αυτός ο παράγων θα λτ/φάεί υπ' όψη για την πρόοδο του καθορισμού του κόστους της ανακύκλωσης στα επόμενα χρόνια. Abstract Vehicles that arrive in phase at the end of their life cycle and withdrawn from circulation, are now a major source of waste with serious polluting effects vehicles discarded annually in the European Union. Approximately 25% of the weight of vehicles (the so-called "shredder") generated per year from 2 to 3,000,000 tonnes of waste which are buried in landfills, often contaminating the soil and groundwater. This amount constitutes 10% of the total quantity of hazardous

3 waste generated annually in the EU These wastes will increase in the future due to the increasing number of vehicles available on the market every year. Car dismantling the process of grinding and centrifugation (shredding) for the separation of different materials is a procedure which is almost exclusively to date. An analysis of the car fleet internationally shows that the lifespan of vehicles increases. This is due to increasing vehicle quality and favorable economic development. It is obvious that the growth of the car fleet and the increase of older cars will lead to an increase in the number of cars to be recycled. This factor will be taken into account in determining the progress of the recycling costs in coming years.

4 Περιεχόμενα Πρόλογος... Abstract... Κατάλογος Πινάκων... Κατάλογος εικόνων... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΥΡΣΗ Εισαγωγή Το Νέο Νομικό Πλαίσιο ανακύκλωσης ΟΤΚΖ Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) Απόσυρση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη Η ανακύκλωση των ΟΤΚΖ στην Ε.Ε Η ανακύκλωση των ΟΤΚΖ στην Ελλάδα...12 ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΑ1ΤΙΚΗ Οι απαιτήσεις της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) Παρουσίαση της Οδηγίας 2000/53/Ε... ; Απαραίτητα δικαιολογητικά για την διαδικασία της Απόσυρσης Διαδικασία απόσυρσης Οι απαλλαγές από τα τέλη ταξινόμησης με την απόσυρση οχημάτωι»...18 ΚΕΦΑΔΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ^ 3.1. Εισαγωγι) Πώς ένα ΟΤΚΖ (όχημα τέλους κύκλου ζωής) επιβαρύνει το περιβάλλον Στόχοι τιις ανακύκλωσης Επαναχρησιμοποίηση υλικών - εξαρτημάτων ενός αυτοκινήτου Τεμαχισμός Υπόλειμμα Τεμαχισμού ΟΤΚΖ

5 3.6. Αναγκαιότητα ανακύκλωσης πλαστικών αποβλήτων Ενεργειακή διαχείριση πλαστικών αποβλήτων Διεργασίες ανακύκλωσης πλαστικών αποβλήτων Φυσικοχημικές μέθοδοι Πλαστικά & ΟΤΚΖ Εναλλακτικήδιαχείριση μεγάλωνπλαστικών μέρων οχημάτων Παραδείγματα μεθόδων ανακύκλωσης πλαστικών...38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Γενικά στοιχεία Ποσότητες ελαστικών στη χώρα μας Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαχείριση των ελαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους Ελληνική νομοθεσία για τη διαχείριση των ελαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους Συστήματα εΐ'ολλακτικής διαχείρισης ελαστικών Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών Αναγόμωση ελαστικών επισώτρων Αναγόμωση ελαστικών επισώτρων Μηχανική &κρυογεννής κοκκοποίηση ελαστικών επισώτρων Μηχανική κοκκοποίηση Κρυογενική κοκκοποίηση Πυρόλυση Πυρόλυση με χρήση μικροκυμάτων Αεριοποίηση Προϊόντα ανακύκλωσης ελασηκών ΤΚΖ με τη μέθοδο της μηχαιτκής κοκκοποίησης...58

6 4.13. Προϊόντα ανακύκλωσης ελαστικών ΤΚΖ με τη μέθοδο της θερμικής ανακύκλωσης...59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Λ1ΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Γενικά στοιχεία Μέθοδοι Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπανηκών Ελαίων Αναγέννηση ή Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων Εναλλακτική διαχείριση χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών ΤΚΖ Τεχνολογίες αξιοποίησης επεξεργασίας ή / και διάθεσης Συσσωρευτών ΤΚΖ Συσσωρευτές μολύβδου Συσσωρευτές Νικελίου - Καδμίου Εναλλακτική διαχείριση λοιπών μερών ΟΤΚΖ Επικινδυνότητα Υδραρτγύρου Εναλλακηκή Διαχείριση κατασκευαστικών Στοιχείων ΟΤΚΖ που περιέχουν Υδράργυρο Εναλλακτική Διαχείριση Απενεργοποιημένων Καταλυτικών Μετατροπέων Οχημάτων ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...76 ΠΗΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 78

7 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας Σύνθεση υπο/χψμάτων τεμαχιστή ΟΤΚΖ (ASR) Πίνακας Σύσταση (%) και μέσο βάρ>ος (Kg) υ^λειμμάτων τεμαχιστή ΟΤΧΖ (ASR) ανάλογα με τη χρονολογία παραγωγής του οχήματος...28 Πίνακας Προϊόντα πυρόλυσης ελαστικών - στοιχεία Κατάλογος εικόνων Εικόνα Διάταξη Eddy-current εν λειτουργία για διαχωρισμό scrap...25 Εικόνα Περιστρεφόμενα κόσκινα σε μορφή τυμπάνων Εικόνα Φωτογραφίες από διάφορα πλαστικά μέρη αυτοκινήτων... 37

8 Ανακύκλθ)ση και Απόσυρση Οχημάτων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανακύκλωση είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώτιινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτε>χί πλέον αγαθό y.a τον άνθρωπο. Στην διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά. Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή βλαβερών για το περιβάλ>.ον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνει την διαδικασία την ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο. Με τον όρο ανακύκλωση χαρακτηρίζουμε γενικά την ανάκτηση και ε^ναφορά σεχρήση υλικών που προέρχονται από μεταχειρισμένα προϊόντα. Η παρακάτω εργασΐάαναφέρεται στην ανακύκλωση αυτοκινήτων περιγράφοντας και ανα>.ύοντας ττ/σκοτημότητα της επένδυσης αυτής. Η ανακύκλωση των οχημάτων είναι μία αλυσίδα ενεργειών στην οποία παίζουνσημανηκό ρόλο οι διαφορετικές διαδικασίες που την απαρτίζουν, από την διάλυσημέχρι την ανακύκλωση. Τα οχήματα που φθάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους καιαποσύρονται από την κυκλοφορία, αποτελούν σήμίρα μια σημαντική πηγήδημιουργίας αποβλήτων με σοβαρές ρυπαντικές επιπτώσεις. Η ανακύκλωσηαυτοκινήτων αποτελεί ένα νέο πεδίο δραστηριότητας στο οποίο απαιτούνται αρμονικέςσχέσεις συνεργασίας 1εταξύ των εμπλεκομένωνμερών από τον ιδιοκτήτη τουαυτοκινήτου που ολοκλήρωσε τον κύκλο της ζωής του 1έχρι τους τελικούς αποδέκτεςτων υλικών που θα συγκεντρωθούν μετά τη διάλυσή του. Τα απορρίμματα που μπορούν να ανακυκλωθούν είναι το χαρτί, το γυαλί, ορισμένα μέταλλα, τα πλαστικά, οι μπαταρίες, τα ορυκτέλαια και τα ελαστικά αυτοκινήτων. Βασικοί στόχοι ττ ς ανακύκλωσης είναι: Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου

9 i. Η επαναχρησιμοποίηση ορισμένων αντικειμένων (λ.χ. γυάλινα δοχεία, πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης) από τις βιομηχανίες, αφού προηγηθούν οι διαδικασίες διαλογής και αποστείρωσής τους, ϋ. Η επεξεργασία ορισμένων απορριμμάτων (τήξη, συμτήεση) και η αξιοποίησή τους ως πρώτες ύλες από τις βιομηχανίες (λ.χ. τα γυάλινα δοχεία γίνονται υαλότριμμα, τα παλιά χαρτιά χαρτοπολτός k.>j i.). iii. Ο περιορισμός της παραγωγής των υλικών συσκευασίας από τις βιομηχανίες, ίν. Από την ανακύκλωση των υλικών που υπάρχουν στα απορρίμματα προκύπτουν πολλά και σημαντικά οφέλη. Εξοικονομείται ενέργεια, προστατεύεται το περιβάλλον, επιβραδύνεται η εξάντληση πρώτων υλών και φυσικών πόρων, εξοικονομούνται κεφάλαια και συνάλλαγμα. Το ενεργειακό όφελος από την ανακύκλωση διαφόρων υλικών είναι πολύ μεγάλο. V. Με την ανακύκλωση των διαφόρων υλικών, το τιεριβάλλον προστατεύεται, νί. Τα απόβλητα των εργοστασίων μειώνονται σημαντικά, όταν παράγουν προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά. νϋ. Αυξάνεται ο χρόνος ζωής των χώρων ταφής, γιατί μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων και κυρίως, γιατί η αποικοδόμηση των υπολοίπων υλικών ολοκληρώνεται σε μικρό χρονικό διάστημα και έτσι ο χώρος ταφής μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Η εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος διαχείρισης καιανακύκλωσης των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους με στόχο την πρόληψηδημιουργίας αποβλήτων, την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης καιανάκτησης πρώτων υλών και την βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης όλων τωνοικονομικών φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής των αυτοκινήτων. Πτυχιακή Εργασία η]ς Σοφίας Ιωι

10 Ανακύκλοίση και Απύσυρσί] Οχημάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΥΡΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η απόσυρση αποσκοτιεί στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων από τα πα>χαά οχήματα καθώς και την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες μορφές αξιοποίησης των οχημάτων και των κατασκευαστικών τους στοιχείων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποσύρονται και να ανακυκλώνονται οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους είναι κατά κύριο λόγο οι εξής : Απαλλάσσομαι από τις ετηβαρύνσεις των τελών κυκλοφορίας, των ελέγχων ΚΤΕΟ και των ασφαλίστρων. Διαγράφω οριστικά το αυτοκίνητο μου και έτσι δεν εμφανίζεται στα φορολογικά μητρώα ως τιεριουσιακό στοιχείο στο όνομα μου Μειώνω τον όγκο των αποβλήτων που καταλήγουν στις χωματερές κοί απελευθερώνω πολύτιμες θέσεις στάθμευσης στις πόλεις. Συμμετέχω στην προσπάθεια μείωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων. Ανακυκλώνω τα υπολείμματα-μέταλλα, ελαστικά κ.ά.- και διασώζω τα εξαρτήματα που έτσι επιστρέφουν στη ροή της αγοράς Το Νέο Νομικό Πλαίσιο ανακύκλωσης ΟΤΚΖ Το ΠΔ116(ΦΕΚ81Α/ ) καθορίζει το νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση των ΟΤΚΖ. Πιο συγκεκριμένα, θεσπίζει τα μέτρα, τους όρους και τα προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση ΟΤΚΖ, των χρησιμοποιούμενων ανταλλακηκών τους και των απενεργοποιημένων καταλυηκών μετατροπέων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα ΟΤΚΖ. Τα άρθρα του προεδρικού διατάγματος στοχεύουν στην κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα. Επιπροσθέτως επιδιώκουν την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες μορφές αξιοποίησης των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα στοχεύουν στη μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων. = Πτιιχιακή Εργασία n/c Σοφίας Ιωαννίδον

11 Ανακύκλωση και Αποσύρω) Οχημάτων Η έννοια της εναλλακτικής διαχείρισης, κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο περιφέρεται η νέα νομοθεσία, ορίζεται από το ίδιο το ΠΔ α»ς εξής: «Εναί^Λκτική Διαχείριση» αποτελούν οι εργασίες συλλογής, παρα>,αβής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των οχημάτων στο xijjoq κύκλου ζωής ή των μεταχειρισμένων αντα>λακτικών και απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων ώστε μετά την επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία τους αντίστοιχα να εττιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς. Η νέα νομοθεσία αφορά όλα τα οχήματα, συμπεράχιμβανομένων των κατασκευαστικών τους στοιχείων, εφόσον αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο ένα όχημα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του συντηρήθηκε ή επισκευάστηκε και κατά πόσο είναι εξοπλισμένο με κατασκευαστικά στοιχεία που παρέχει ο κατασκευαστής ή με 0}Jai. (των οποίων όμως η τοποθέτηση ως εφεδρικών τεμαχίων ή ανταλλακτικών συμφωνεί με τις ισχύουσες κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις.). Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι Παραγωγοί των οχημάτων υποχρεώνονται να οργανώνουν ή να συμμετέχουν σε ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των οχημάτων και να προωθούν τη πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, με την οργάνωση συστημάτων συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και αξιοποίησης των ΟΤΚΖ και αποβλήτων που συνίστανται σε μεταχειρισμένα εξαρτήματα. Τα συστήματα αυτά πρέπει να αποβλέπουν: Α) στην επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση και ανακύκλωση των ΟΤΚΖ με χρήση καθαρών τεχνολογιών Β) στη προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας, ασφάλειας και υγιεινής του καταναλωτή, προστασία των δικαιωμάτων του βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου, αποφυγή δημιουργίας εμποδίων και στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό για τα εισαγόμενα προϊόντα. Οι τελικοί ιδιοκτήτες των ΟΤΚΖ είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν το όχημά τους σε εγκεκριμένα σημεία συλλογής ΟΤΚΖ, τα οποία πρέπει να είναι συμβεβλημένα με == λτιοχ/οα // Εργασία Ό)ς Σοφίας ΙωαννίδοΌ

12 Αναχύκλο)ση και Απόσυρση Οχημάτων εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. (Σήμερα το μόνο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ είναι η ΕΔΟΕ) Οι κάτοχοι ΟΤΚΖ είναι υποχρεωμένοι οι ίδιοι να μεταφέρουν και να παραδίδουν τα οχήματα τους στα παραπάνω σημεία. Κατά την παράδοση του ΟΤΚΖ οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ λαμβάνουν βεβαίωση παραλαβής. (Οι βεβαιώσεις παραλαβής χορηγούνται μέχρι την 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους, ενώ για τις ατιομακρυσμένες περιοχές μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου). Η παράδοση των ΟΤΚΖ ολοκληρώνεται με την έκδοση του ταστοποιητικού καταστροφής, το οποίο αποτελεί το μόνο νόμιμο έγγραφο για την αποταξινόμηση του οχήματος. Τα τηστοποιητικά καταστροφής εκδίδονται μόνο από τις συμβεβλημένες με το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης επιχειρήσεις και χορηγούνται στο τελικό ιδιοκτήτη μέσα σε λίγες μέρες από τη χορήγηση της βεβαίωσης παραλαβής. Η παράδοση του οχήματος σε εγκεκριμένα συστήματα συλλογής δεν συνεπάγεται κόστος για τον τελευταίο ιδιοκτήτη εφόσον το όχημα περιέχει τα βασικά κατασκευαστικά του στοιχεία. Εάν από το όχημά λείπουν βασικά στοιχεία ή έχουν προστεθεί σε αυτό απόβλητα, τότε η παράδοση του συνεπάγεται τη καταβολή κάποιου μικρού, εύλογουποσού από το τελευταίο ιδιοκτήτη. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης έχουν την υποχρέωση να πετύχουν τους παραπάνω στόχους: Α) μέχρι τη , η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των ΟΤΚΖ που έχουν παραχθεί μετά τη πρέπει να φτάνει τουλάχιστον το 85% κατά μέσο όρο ανά όχημα και ανά έτος, ενώ η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αυξάνεται για το ίδιο χρονικό όριο στο 80%. Για τα αυτοκίνητα που έχουν παραχθεί πριν από τη , τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 75% επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση και 70% επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Β) Μέχρι τη , η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση πρέπει να φτάνει τουλάχιστον το 95% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση να φτάνει το 85%. Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιω αννίδου.

13 Ανακύκλο}ση και Απόσυρσί] Οχημάτων 1.3. Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) Σαν ΟΤΚΖ νοούνται όλα τα οχήματα για τα οποία παύει να υφίσταται η συνήθης χρήση τους είτε λόγω παλαιότητας είτε λόγω άλλων αιτίων και ο ιδιοκτήτης του ετηθυμεί την παράδοση των πινακίδων τους. Με το ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α) ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ και καθορίζονται τα μέτρα και οι όροι για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ). Οι σημαντικότεροι ορισμοί του Προεδρικού Διατάγματος είναι: 1. «όχημα», οποιοδήποτε όχημα χαρακτηρισμένο ως κατηγορία ΜΙ ή Ν1, όπως ορίζεται στο Π.Δ.431/1983 (ΑΊ80) όπως ισχύει, καθώς και τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα, όπως ορίζονται στην υπ'αριθ.21090/1874/1993 ΚΥΑ (Β'428) όπως ισχύει, πλην των τρίκυκλων μοτοσικλετών. 2. «εγκοτολειμμένο όχημα», όχημα το οποίο(α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες,(β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της πςμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής,(γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του,(δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.εγκαταλειμμένο όχημα, που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9, παρ. 1 του Προεδρικού Διατάγματος 116/2004, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής. 3. «όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του (ΟΚΤΖ)», όχημα το οποίο αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της υπ'αριθμ /824/1996 ΚΥΑ σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2939/2001 συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών του στοιχείων/εξαρττιμάτων. Πτυχιακή Εργασία π/ς Σοφίας Ιωαννίδου

14 Ανακύκλωση και Αποσύρω} Οχημάτων 4. «μεταχειρισμένα ανταλλακτικά οχημάτων»; τα ανταλλακτικά τα οτΐοία μετά τη χρήση τους καθίστανται απόβλητα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (α) της υπ'αριθ /824/1996 ΚΥΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 2 (ταροτγα) του Ν.2939/ «καταλυτικός μετατροτιέας» οποιοσδήποτε καταλύτης οχήματος που ανήκει στην κατηγορία ΜΙ ή Ν1 σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου «απενεργοποιημένος καταλυτικός μετατροπέας (ΑΚΜ)" χαρακτηρίζεται ο καταλυτικός μετατροπέας ενός οχήματος, του οποίου τα λοιπά συστήματα του οχήματος λειτουργούν σωστά, όταν δεν μειώνει αποτελεσματικά τους εκτιεμπόμένους ρύπους καυσαερίων, ώστε να βρίσκονται κάτω από τα όρια που προβλέπονται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία σχετικά με την μέτρηση καυσαερίων για την κάθε κατηγορία οχήματος. Στη περίπτωση αυτή ο ΑΚΜ αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 (παρ.1) της υπ'αριθ.69728/824/1996 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 (παρ.4) του Ν.2939/ «παραγωγός», ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας του οχήματος, των οοηοάλοίκτικών του και του καταλυτικού μετατροπέα.οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διαχείριση των οχημάτων αναφέρονται ουσιαστικά στις υποχρεώσεις των παραγωγών. Συγκεκριμένα προκειμένου τα οχήματα να διακινηθούν στην αγορά πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στη σύνθεση, την κατασκευή καθώς και την δυνατότητα για επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των οχημάτων (άρθρο 4 του Π.Δ.116/2004): α) Οι κατασκευαστές οχημάτων, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές υλικών και εξοπλισμού πρέπει να περιορίσουν τη χρήση ετηκινδύνων ουσιών στα οχήματα και να τη μειώνουν στο μέτρο του δυνατού, ήδη από τη φάση της αρχικής σύλληψης του οχήματος και εφεξής, ιδίως προκειμένου να προλαμβάνεται η ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον, να καθίσταται η ανακύκλωση ευκολότερη και να αποφεύγεται η ανάγκη διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων, β) Κατά τον σχεδιασμό και την παραγωγή νέων οχημάτων πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη και να διευκολύνονται η διάλυση, η επαναχρησιμοποίηση και η Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου=^^: -&

15 Ανακύκλωση και Αποσύρω} Οχημάτων αξιοποίηση, και ιδίως η ανακύκλωση, ΟΤΚΖ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των υλικών τους. γ) Οι κατασκευαστές οχημάτων, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές υλικών και εξοπλισμού, πρέπει να ενσωματώνουν αυξανόμενη ποσότητα ανακυκλωμένου υλικού σε οχήματα και άλλα προϊόντα, προκειμένου να αναπτύσσονται οι αγορές για ανακυκλωμένα υλικά. δ) Τα υλικά και τα κατασκευαστικά στοιχεία των οχημάτων που διατίθενται στην αγορά μετά την 1η Ιουλίου 2003, δεν πρέπει να τιεριέχουν μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο ή εξασθενές χρώμιο, πλην εκείνων των περιπτώσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα II του Π.Δ. και σύμφωνα με τις εκάστοτε αναθεωρήσεις του από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και με τους όρους που προσδιορίζονται σε αυτό Απόσυρση στην Ελλάδα και στην Ευρώπτ; Στην Ευρωπαϊκή Ενωση ο μέσος όρος αυτοκινήτων που αποσύρονται 'και οδηγούνται για ανακύκλωση έχει φθάσει στο 6% του συνολικού αριθμού των αυτοκινήτων. Στις σκανδιναβικές χώρες το ποσοστό ανέρχεται στο 20% του συνολικού αριθμού των αυτοκινήτων, στην Ελλάδα δυστυχώς ^ριορίζεται στο 1.5%.Το πρόγραμμα απόσυρσης που έχει ανακοινωδεί για την Ελλάδα έχει ως εξής: 500 ευρώ για τους ιδιοκτήτες που θα αποσύρουν οχήματα μέχρι 900 κυβικά και φθάνουν τα ευρώ για οχήματα άνω των κυβικών. επιπλέον κίνητρο ευρώ σε όσους παράλληλα με την απόσυρση θα αγοράσουί αυτοκίλητο σύγχρονης τεχνολογίας. το 2009 υπολογίζεται να αποσυρθούν οχήματα, το οχήματα, το οχήματα και το 2012 με χορηγίες από μέχρι Επίσης «πράσινη δακτύλιος» έχει τεθεί στο κέντρο της Αθήνας (από ): τα αυτοκίνητα με υψηλές εκπομπές ρύπων (άνω της 15ετίας) θα έχουν κόκκινο σήμα κυκλοφορίας και δεν θα μπορούν να εισέρχονται. Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδοα - -risgs:

16 Ανακύκ>.ωση και Απόσυρσί] Οχημάτων τα καινούργια (που εκπέμπουν C02 λιγότερο από 140 gr/hm) θα έχουν λευκό σήμα κυκλοφορίας και θα μπαίνουν ελεύθερα όλες τις μέρες, ενώ για τα υπόλοιπα θα εξακολουθήσει να ισχύει το σύστημα μονά-ζυγά. Έχει ανακοινωθεί ακόμα αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα : στα καινούργια αυτοκίνητα (1η άδεια κυκλοφορίας από 1/1/2005) μειώνονται κατά 18 ευρώ, ενώ στα παλαιότερα αυξάνονται από 50 έως 150 ευρώ, ανάλογα με τη χρονιά που έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά ίος καινούργια στην Ελλάδα. οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που τα οχήματά τους έχουν κυκλοφορήσει πριν από το 2005 θα πρέπει να πληρώσουν αυξημένα τέλη, αλλά και εκείνοι που είναι κάτοχοι οχημάτων με 1η άδεια κυκλοφορίας μετά από την 1/1/2005 θα ετηβραβευτούν πληρώνοντας χαμηλότερα τέλη κατά 18 ευρώ. Στα επαγγελματικά αυτοκίνητα, μειώνονται κατά 30% για τα οχήματα που έχουν κυκλοφορήσει μετά την 1/1/2005, ενώ αυξάνονται από 10% έως και 20% στα παλαιότερα. Οι κάτοχοι οχημάτων με κινητήρες άνω των κ.εκ. θα πρέπει να γνωρίζουν πως πέραν των αυξημένων τελών, που θα πρέπει να πληρώσουν αν το όχημά τους έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στη χώρα μας πριν το 2005, θα πληρώνουν και επιπλέον 150 έως 650 ευρώ κάθε χρόνο ως έκτακτη εισφορά Η ανακύκλωση των ΟΤΚΖ στην Ε.Ε. Στην Ελλάδα δεν γίι εται συστηματική διαχείριση των ΟΤΚΖ. Για τον λόγο αυτό ο ΣΕΑΑ, ξεκίνησε το 2002 να μελετά το θέμα των ΟΤΚΖ, και έθεσε ως στόχο του το εκμεταλλευτεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την Ευρωπαϊκή εμπειρία στο σχεδιασμό ενός συστήματος ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Για τον σκοπό αυτό η μελέτη που ανατέθηκε στο ΙΟΒΕ είχε ως έναν από τους βασικούς της στόχους την κριτικ)) αξιολόγηση πέντε διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης ΟΤΚΖ στην ΕΕ. Η προσπάθεια εκμετάλλευσης των καλύτερων ευρωπαϊκών πρακτικών συνεχίστηκε και κατά την μελέτη του ΣΕΑΑ για το ΟΤΚΖ που έγινε την άνοιξη του 2002 σε συνεργασία με ειδικούς σε θέματα ΟΤΚΖ από μεγάλους κατασκευαστές στην ΕΕ. Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδοο _ -

17 Ανακύκλωση και Αποσύρω] Οχημάτο Από την προσπάθεια αυτή, αποδείχθηκε ότι δύο είναι οι πρακτικές που σε πανευρωπαϊκή κλίμακα χαίρουν εκτίμησης ως οι προτιμότερες τεχνικές ηια τον σχεδίασμά και λειτουργία συστημάτων ανακύκλωσης ή ενοά^ωικτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ, δηλαδή συστημάτων όπου η παραλαβή των ΟΤΚΖ γίνεται δωρεάν: Η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των ΟΤΚΖ Η ελαχιστοποίηση του κόστους επεξεργασίας Τα καλύτερα παραδείγματα εφαρμογής των παραπάνω πρακτικών είναι η Ισπανία για την πρώτη και η Γαλλία για την δεύτερη. Και τα δύο συστήματα των χωρών αυτών υπόσχονται για το μεσοπρόθεσμο τουλάχιστο μέλλον ότι μπορούν να λειτουργήσουν στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς σύμφωνα με την Οδηγία, χωρίς να απαιτούν εξωτερική χρηματοδότηση από κανένα κρατικό ή ιδιωτικό φορέα. Είναι δε από όλους παραδεκτό ότι τα μεγαλύτερα οφέλη - τόσο σε εθνικό ετήπεδο όσο και για τους συμμετέχοντες φορείς - παρουσιάζουν τα συστήματα που λειτουργούν στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς. Τουναντίον συστήματα που βασίζονται σε εξωτερικές χρηματοδοτήσεις δημιουργούν στρεβλώσεις όχι μόνο στην εθνική αγορά αλλά και συχνά και στις αγορές των γειτονικών χωρών. Εττίσης οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσα σε αυτά τα συστήματα δεν εξελίσσονται με την ίδια ταχύτητα που εξελίσσονται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς, με αποτέλεσμα να απειλείται η μακροπρόθεσμη επιβίωση τους. Τα υλικά ενός ΟΤΚΖ έχουν μεγάλη αξία και ως μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Συχνά μάλιστα η αξία του υλικού για τα μη μεταλλικά εξαρτήματα είναι σχεδόν μηδενική. Είναι ως εκ τούτου προφανές ότι αν τεθεί ως στόχος η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των ΟΤΚΖ, αυτό οδηγεί στην ανάγκη μεγιστοποίησης της εξαγωγής ανταλλακτικών από το ΟΤΚΖ, αρκεί να υπάρχει ζήτηση για τα ανταλλακτικά αυτά και η τιμή πώλησιις τους να υπερκαλύπτει το κόστος για την αποσυναρμολόγηση και την διάθεση τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διαθέτει ένα στόλο οχημάτων με την μισή σχεδόν μέση ηλικία, η ζήτηση αυτή περιορίζεται στα νεότερα οχήματα και συνήθως σε αυτά με ηλικία κάτω των 12 ετών. Σε όσες χώρες όμως έχει αναπτυχθεί εξαγωγικό εμπόριο μεταχειρισμένων ανταλλακτικών γίνονται σημαντικές εξαγωγές και Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας ΙωαννίδοΌ

18 Ανακύκλωση και Απόσυρση Οχημάταιν ανταλλακτικών παλνότερων μοντέλων προς χώρες (π.χ. στην Αφρική και την Μέση Ανατολή) που διαθέτουν στόλο με μεγάλη συμμετοχή παλιών οχημάτων. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, τα συστήματα διαχείρισης ΟΤΚΖ, προ της δημοσίευσης της Οδηγίας για τα ΟΤΚΖ, βασιζόταν στους επονομαζόμενους αποσυναρμολογητές. Αυτοί ήταν έμποροι μεταχειρισμένων ανταλλακτικών που στην πλειοψηφία τους λειτουργούσαν χωρίς στοιχειώδη μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ συχνά κινιόντουσαν στα όρια της νομιμότητας. Τίθεται ως εκ τούτου ως ανάγκη για τους παραγωγούς, εφόσον επιθυμούν να ακολουθήσουν τον δρόμο αυτό να βοηθήσουν τους αποσυναρμολογητές που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη προθυμία να εξελιχθούν, να εκσυγχρονίσουν τις εγκαταστάσεις τους και τον τρόπο λειτουργίας τους και να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας. Ενδεικτικά στην Ισπανία, υπάρχει σήμερα αναπτυγμένος ένας ισχυρός κλάδος αποσυναρμολογητών που εξασφαλίζει ότι όλα τα ΟΤΚΖ της χώρας αγοράζονται από τον τελευταίο ιδιοκτήτη ή παραλαμβάνονται δωρεάν. Ο κλάδος μάλιστα αυτός πραγματοποιεί και ικανοποιητικές εξαγωγές εκτός ΕΕ. Στην Γαλλία η αγορά διαχωρίζεται σε δύο. Τα ΟΤΚΖ με θετική αξία που στην πλειοψηφία τους είναι μικρής ηλικίας οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ολικές απώλειες μετά από ατύχημα και έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα ανταλλακτικά που περιέχουν, αγοράζονται από τους αποσυναρμολογητές στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς Τα αρνητικής αξίας ΟΤΚΖ τουναντίον παραλαμβάνονται από τον τελευταίο ιδιοκτήτη δωρεάν μόνο από τους Τεμαχιστές. Στην Γαλλία υπάρχουν 40 εγκαταστάσεις τεμαχισμού, οι οποίες ανήκουν σε αυτόνομες επιχειρήσεις και οι οποίες διαθέτουν εκτεταμένο δίκτυο σημείων παραλαβής. Η οδός αυτή προσφέρει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι απλουστεύει την εφοδιαστική αλυσίδα, αποκλείοντας τους ενδιάμεσους φορείς και ελαχιστοποιεί τα έξοδα logistics και διαχείρισης των ΟΤΚΖ. Με τον τρόπο αυτό αυτοκίνητα που δεν είχαν θετική αξία στα χέρια των αποσυναρμολογητών, ξαναποκτούν θετική αξία όταν τα διαχειρίζονται απευθείας οι Πτυχιακή Εργασία η/ς Σοφίας Ιωαννίδοο

19 Ανακύκλο^ση και Απόσνρσι; Οχημάτων Τεμαχιστές. Ως εκ τούτου το σύστημα παραμένει αυτοχρηματοδοτούμενο και δεν έχει ανάγκη εξωτερικής χρηματοδότησης Η ανακύκλωση των ΟΤΚΖ στην Ελλάδα Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα και μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος Π 6 και τη δραστηριοποίηση του συστήματος της ΕΔΟΕ δεν υπήρχε συστηματική διαχείριση ΟΤΚΖ όπως αυτό ορίζεται τόσο από τις πρακτικές της ΕΕ όσο και από τα υφιστάμενα συστήματα σε χώρες της όπως Γερμανία, Γαλλία κλπ. Στην μεγάλη τους πλειοψηφία τους τα ΟΤΚΖ εγκατα>χίπονται ακόμα και σήμερα στους δρόμους ή στην ύπαιθρο. Συλλέγονται από τους δήμους οι οποίοι τα προωθούν στον ΟΔΔΥ και στη συνέχεια αγοράζονται είτε από μικρές επιχειρήσεις που κάνουν αποσυναρμολόγηση των χρήσιμων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων προωθώντας τα στην αγορά ως μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, είτε εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφέρον για αγορά τους από αποσυναρμολογητές συμτηέζοίοόΐ κοί μεταφέρονται για τεμαχισμό. Η όλη επεξεργασία γίνονταν χωρίς να τηρούνται έστω και στοιχειώδη μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και από εmχειpήσεις που δεν διαθέτουν συνήθως τις απαιτούμενες άδειες. Τα κύρια χαρακτηριστικά της Ελληνικής πραγματικότητας θα μπορούσαν να (τασημανθοϋν στους παρακάτω τομείς: Ελάχιστες απαιτήσεις αποταξινόμησης. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την αποταξινόμηση των οχημάτων διέπεται από χαλαρές διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν την διαιώνιση των προσωρινών αποταξινομήσεωΐ' κοα. την εξορισμού ακινητοποίηση του οχήματος οπουδήποτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα δεν υπάρχει σαφής διαδικασία τιμωρίας των ιδιοκτητών οι οποίοι καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο εγκαταλείποντας τα οχήματα τους. Παράνομα διαλυτήρια οχημάτων. Τα παλαιά ή κατεστραμμένα αυτοκίνητα μαζεύονται από ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην πώληση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και σιδήρων.η συγκέντρωση και επεξεργασία τους πραγματοποιείται σε χώρους οι οποίοι στερούνται Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου

20 Ανακνκλο)ση και Απόσυρσ?) Οχημάτο)ν περιβαλλοντικών προδιαγραφών.τα περισσότερα διαλυτήρια οχημάτων είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες στερούνται του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και των προδιαγραφών λειτουργίας. Μάντρες οι οποίες μαζεύουν ΟΤΚΖ σε δυσπρόσιτες και άγνωστες περιοχές. Εκτός του προαναφερθέντος χαλαρού θεσμικού πλαισίου το οποίο ετητρέπει την άνευ όρων εγκατάλειψη ενός οχήματος, δεν υπάρχει σαφής ορισμένος και με τουλάχιστον εύκολη πρόσβαση χώρος για την εναπόθεση ενός ΟΤΚΖ. Η άγνοια για τις νόμιμες διαδικασίες αναγκάζει και τους πλέον νομοταγείς και ευαισθητοποιημένους πολίτες να εγκαταλείψουν το όχημα τους σε κάποιο δημόσιο χώρο. ' Χαμηλό ετιίπεδο τιεριβαλλοντικής συνείδησης. Όπως και για τα υπόλοιπα προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής των έτσι και για τα οχήματα δεν υπήρχε μία ξεχωριστή πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι λοιπόν λογικό να μην αναγνωρίζεται ως σημανηκό γεγονός από την πλειοψηφία του κοινού, ότι κάθε εγκαταλελειμμένο όχημα αποτελεί μία πηγή ρύπανσης η οποία ζημιώνει την ανθρώτηνη υγεία και μειώνει το επίπεδο της ποιότητας ζωής. Πτυχιακή Εργασία τι/ς Σοφίας Ιωαννίόου

21 Ανακύκλο}ση και Αποσύρω] Οχημάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2.1. Οι απαιτήσεις της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οχήματα Τέλους Κύκ>.ου Ζωής (ΟΤΚΖ) Ο τεράστιος αριθμός ΟΤΚΖ στην ΕΕ, που υπολογίζεται 7 έως 8 εκατομμύρια ετησίως, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το 7% από αυτά εγκατα>χίπονται, δημιουργώντας μεγάλο όγκο αποβλήτων στις χωματερές(που εκτιμάται σε 1,9 εκατομμύρια τόνους ετησίως), ήταν η κύρια αιτία που οδήγησε την ΕΕ υτη δτ/μιουργία της οδηγίας 2000/53/ΕΕ. Η οδηγία δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2000 και καθορίζει όλες εκείνες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη πρόληψη και αποφυγή της δημιουργίας αποβλήτων από οχήματα καθώς και για τη μείωση των δημιουργούμενων αποβλήτων, μέσω της προώθησης της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης των ΟΤΚΖ και των εξαρτημάτων τους, με τελικό στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης όλων των εμπλεκομένων φορέων Παρουσίαση της Οδηγίας 2000/53/Ε Οι κύριοι στόχοι από την εφαρμογή της οδηγίας είναι: ί. Η αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων από οχήματα ϋ. Η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση των ΟΤΚΖ και των εξαρτημάτων τους ίϋ. Η μείωση των δημιουργούμενων αποβλήτων ίν. Η βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των συντελεστών. Η οδηγία καλύπτει όλα τα οχήματα ανεξάρτητα από τον τρόπο που έχουν συντηρηθεί και ανεξάρτητα από το εάν φέρουν πρόσθετο εξοπλισμό. Επίσης στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι η Οδηγία είναι συμπληρωματική της Κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας σε θέματα ασφάλειας, εκπομπής εναέριων ρύπων, ελέγχου του θορύβου και προστασίας του εδάφους και των υδάτων, ενώ υπάρχουν και ορισμένες εξαιρέσεις στην εφαρμογή της. Για παράδειγμα εξαιρούνται τα οχήματα ειδικών χρήσεων από τις απαιτήσεις επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης (άρθρο 7), ενώ Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου

22 Ανακύκλωση και Απόσυρσί] Οχημάτων για τα τρίχρονα οχήματα ισχύουν μόνο οι απαιτήσεις των άρθρων 5, που αφορά τη συλλογή των ΟΤΚΖ και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένα κέντρα ετιεξεργασιας και 6, του αφορά την επεξεργασία των ΟΤΚΖ. Σχετικά με το δίκτυο συλλογής και το τηστοποιητικό καταστροφής, προβλέτιεται ότι σε κάθε κράτος μέλος θα πρέτιει: ΐ. να δημιουργηθεί δίκτυο συλλογής από τους οικονομικούς φορείς και να εξακριβωθεί ότι το δίκτυο αυτό είναι επαρκές για τις ανάγκες ϋ. όλα τα ΟΤΚΖ, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να μεταφέρονται υποχρεωτικά σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ϋί. Να θεστηστεί το «πιστοποιητικό καταστροφής» ως προϋπόθεση αποταξινόμησης κάθε ΟΤΚΖ ίν. Το πιστοποιητικό καταστροφής θα εκδίδεται όταν το ΟΤΚΖ μεταφερθεί σε εγκεκριμένο κέντρο επεξεργασίας που έχει λάβει άδεια. V. Η έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής δεν συνεπάγεται απαίτηση αποζημίωσης για τους εκδότες τους εκτός αν τούτο προβλέπεται ρητά από ένα κράτος μέλος. Οι τελευταίοι ιδιοκτήτες θα παραδίδουν το ΟΤΚΖ σε εγκεκριμένα κέντρα επεξεργασίας χωρίς κόστος λόγω του ότι το ΟΤΚΖ έχει αρνητική αξία στην αγορά. Εξαίρεση στο παραπάνω μέτρο θεσπίζεται για τα οχήματα που δε περιλαμβάνουν βασικά εξαρτήματα τους και ειδικά την μηχανή τους ή το αμάξωμα, ή οχήματα στα οποία έχουν προστεθεί απόβλητα. νί. Για τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν σύστημα αποταξινόμησης πρέπει να ορίσουν κατάλληλη αρχή στην οποία θα κοινοποιούνται τα mστoπoιητικά καταστροφής. Τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα ΟΤΚΖ να αποθηκεύονται έστω και προσωρινά και να τους γίνεται η επεξεργασία του προβλέπεται, με περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο όπως ορίζεται στην οδηγία 75/442/EEC περί στερεών αποβλήτων. Επίσης, αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την επεξεργασία των ΟΤΚΖ, θα πρέπει να έχουν πάρει άδεια ή να είναι καταχωρημένες σε μητρώα αρμοδίων αρχών, όπως ορίζεται στην οδηγία 75/442/EEC περί στερεών αποβλήτων. Πτυχιακή Εργασία α/ς Σοφίας Ιωαννίδου

23 Αναχνκλωση και Απόσυρσί} Οχημάτοιν Όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, τα κράτη μέ>.η οφεϋνουν να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ενθαρρύνεται η επαναχρησιμοτιοίηση εξαρτημάτων από ΟΤΚΖ, καθώς και η ανάκτηση εξαρτημάτων που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, με προτίμηση στην ανακύκλωση, όπου είναι εφικτό. Επίσης τα κράτη μέλη οφείλουν να πάρουν τα κατά?>ληλα μέτρα ώστε να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι από τους οικονομικούς φορείς μέχρι τις παρακάτω ημερομηνίες: Την 01/01/2006: 85% επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση και ταυτόχρονα >80% επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση- δηλαδή <5% για ανάκτηση ενέργειας, ενώ ειδικά για τα οχήματα προ 1980 οι στόχοι μπορούν να μειωθούν σε 75% επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση και ταυτόχρονα >70% επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση- δτ/λαδή,5% για ανάκτηση ενέργειας. Την 01/01/2015: 95% επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση και ταυτόχρονα >85% επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλ.ωση - δηλαδή <10% για ανάκτηση ενέργειας. Τα παραπάνω ποσοστά είναι σε σχέση με το μέσο βάρος του οχήματος 2.3. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την διαδικασία της Απόσυρσης Φυσικό πρόσωπο Το όχημα Πινακίδες του αυτοκινήτου Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, να μην αναγράφεται όμως ο όρος «Παρακράτηση Κυριότητας» Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του ιδιοκτήτη Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήττ) Εξουσιοδότηση ( σε περίπτωση που δεν παραδώσει ο ιδιοκτήτης το όχημα) θεωρημένη από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα Βιβλίο Μεταβολών ( σε περίπτωση φορτηγού Μικτού Βάρους έως 3,5 τόνων, να μην αναγράφεται όμως ο όρος Παρακράτησι ] Κυριότητας Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας ίωαννίδου

24 Εταιρεία Ο.Ε. - Ε.Ε. - Α.Ε. Το όχημα Πινακίδες του αυτοκινήτου Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, να μην αναγράφεται όμως ο όρος «Παρακράτηση Κυριότητας» Βιβλίο Μεταβολών (σε περίπτωση φορτηγού Μικτού Βάρους έως 3,5 τόνων, να μην αναγράφεται όμως ο όρος «Παρακράτηση Κυριότητας») Εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που δεν παραδώσει ο ιδιοκτήτης το όχημα) θεωρημένη από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα Καταστατικό εταιρείας ή ΦΕΚ Δελτίο Αποστολής 2.4. Διαδικασία απόσυρσης Το όχημα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας όπου θα γίνει η απόσυρση, είτε από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου είτε με ιδιόκτητο μέσο μεταφοράς της εταιρείας. Στη συνέχεια η εταιρεία αναλαμβάνει όλες πς απαραίτητες διαδικασίες για την οριστική διαγραφή του οχήματος και εκδίδει στον ιδιοκτήτη το Πιστοποιητικό Καταστροφής. Απαραίτητα στοιχεία για τη διαδικασία απόσυρσης οχημάτων είναι; Στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος η ημερομηνία 1ης αδείας στην Ελλάδα να είναι έως 31 Δεκεμβρίου 1998 Να μην έχει καταστραφεί το όχημα Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ ότι δεν οφείλει τα τέλη κυκλοφορίας Σε περίπτωση προσωρινής ακινησίας, ο ιδιοκτήτης του οχήματος που θέλει να πραγματοποιήσει οριστική διαγραφή, κάνει αίτηση στην εφορία του για να μετατραπεί η προσωρινή ακινησία σε οριστική διαγραφή. Η ΔΟΥ του στέλνει υπιιρεσιακά τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας στην Υτυηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών και δίνει στον ιδιοκτήτη αντίγραφο του υπίίρεσιακού σημειώματος και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας.

25 Ανακύκλωση και Απύσυρσιι Οχημάτων 2.5. Οι απαλλαγές από τα τέλη ταξινόμησης με την απόσυρση οχημάτων 'Οποιος, λοιπόν, αποσύρει ένα παλαιό όχημα σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα ωφεληθεί στην αγορά καινούργιου οχήματος με την κλιμακωτή μείωση του τέλους ταξινόμησης, ανάλογα με τον κυβισμό του καινούργιου αυτοκιιη\του και τη φορολογητέα του αξία. Ειδικότερα: Καινούργια αυτοκίνητα με κυβισμό έως 900 κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία έως και ευρώ, απαλ>χισσονται από το τέλος ταξινόμησης. Καινούργια αυτοκίνητα με κυβισμό από 901 έως κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία έως και ευρώ, απαλ>.άσσονται από το τέλος ταξινόμησης. Καινούργια αυτοκίνητα με κυβισμό από έως κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία έως και ευρώ, απαλλάσσονται από το 65% του τέλους ταξινόμησης. Καινούργια αυτοκίνητα με κυβισμό από έως κυβικά εκατοστά και φορολογητέα αξία έως και ευρώ, απαλλάσσονται από το 50% του τέλους ταξινόμησης. Εάν η φορολογητέα αξία του καινούργιου αυτοκινήτου είναι υψηλότερη των προαναφερόμενων ποσών, τότε για το υπόλοιτπι θα υπολογίζεται στο ακέραιο ο συντελεστής του τέλους ταξινόμησης. Οι μειώσεις που αναφέραμε, αφορούν στη φορολογητέα αξία του οχήματος και όχι στη λιανική πμή του. Φυσικά, η αξία αυτή είναι χαμηλότερη από την τελική λιανική τιμή του αυτοκινήτου. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να τονιστεί ότι εάν η φορολογητέα αξία του καινούργιου αυτοκινήτου είναι υψηλότερη των προαναφερόμενων ποσών, τότε για το υπόλοιπο θα υπολογίζεται στο ακέραιο ο συντελεστής του τέλους ταξινόμησης. Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου

26 Αν(χκύκλθ3ση και Απόσυρσί] Οχημάτοιν ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3.1. Εισαγωγή Η ανακύκλωση του παλιού μας αυτοκινήτου και η οριστική διαγραφή του μας απαλλάσσει από ένα σημαντικό ποσό χρημάτων, συμπεριλαμβανομένου των τελών κυκλοφορίας και της ασφάλισης, ενώ συμβάλλει θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον ο κάτοχος ενός οχήματος προς απόσυρση έχει τη δυνατότητα της αγοράς νέου αυτοκινήτου με μειωμένη τιμή με την παράδοση του παλιού σε μονάδες ανακύκλωσης οχημάτων. Είναι αλήθεια ότι στη χώρα μας η πρακτική της «ανακύκλωσης» προϊόντων εφαρμόστηκε αργά και ακόμη δεν έχουμε φτάσει τα επίπεδα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπου δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον συγκεκριμένο τομιέα. Ωστόσο, στον κλάδο της ανακύκλωσης οχημάτων, έχουν γίνει αρκετά και σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Έτσι, σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004 ΦΕΚ 81Α και την Οδηγία 53/2000 της ΕΕ, η ανακύκλωση των παλαιών οχημάτων, επιβάλλεται να γίνεται βάσει αυστηρών περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Για το σκοπό αυτό τον Ιανουάριο 2004 ιδρύθηκε από τους εθνικούς εισαγωγείς-αντιπροσώπους αυτοκινήτων η αστική μη κερδοσκοτηκή εταιρία με την ονομασία Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος. Η ΕΔΟΕ αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ σύστημα ανακύκλωσης αυτοκινήτων, (Αρ, Έγκρισης ΦΕΚ907Β/2004). Μέχρι σήμερα η ΕΔΟΕ δραστηριοποιείται σε 35 Νομούς της χώρας συμπεριλαμβανομένων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για καλύτερες προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος, έχουν καταστήσει πλέον επιτακτική την ανάγκη για ανακύκλωση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Δεδομένου ότι στην Ευρώπη συνολικά κάθε χρόνο ακινητοποιούνται περίπου 8 έως 9 εκατ. οχήματα, μπορεί να αναλογιστεί κάποιος πόσο σημαντική είναι για το περιβάλλον, η ανακύκλωση αυτοκινήτου. Πτυχκχκή Epyaaia ν\ς Σοφίας Ιωαννίδου

27 Αναχύκλωση και Απόσυρση Οχημάτων Η ανακύκλωση υλικών - του χάλυβα ουσιαστικά- ξεκίνησε τιερί το 1920 στη Βόρεια Αμερική, με μικρή κάμψη τη δεκαετία του 1930 λόγω της μεγαλύτερης αξίας που είχαν τότε τα ανταλλακτικά από τα ΟΤΚΖ στην αγορά απ ότι το scrap χά>^υβα. Οι πρώτες, μεγάλης κλίμακας και, οργανωμένες προσπάθειες ανακύκλωσης των μετάλλων των αυτοκινήτων ξεκίνησαν την περίοδο του Β Παγκοσμίου Πολέμου, όπου οι τεράστιες ανάγκες του πολέμου για χάλυβα, ανάγκασαν τις εμπόλεμες χώρες, που διέθεταν χαλυβουργίες, να αρχίσουν να ανακυκλώνουν τα παλιά τους οχήματα. Έτσι, τόσο οι Αμερικάνοι (δια νόμου το 1943 ), όσο και οι Ευρωπαίοι (κυρίως οι Γερμανοί και οι Άγγλοι) απέκτησαν σχετική εμπειρία και ανέπτυξαν τεχνογνωσία πάνω στην ανακύκλωση σιδηρούχων μεταλλευμάτων από τα ΟΤΚΖ. Ακόμα και πριν ο όρος «ανακύκλωση» γίνει ευρέως γνωστός, πάνω από το 70% των υλικών των αυτοκινήτων που αποσύρονταν, ανακυκλωνόταν και χρησιμοποιούνταν στη κατασκευή νέων αυτοκινήτων. Αυτό το τεράστιο ποσοστό, οφείλεται κυρίως στην ανακύκλωση του χάλυβα^και των άλλων μεταλλικών τμημάτων των αυτοκινήτων, όπως είναι το αλουμίνιο. Με τη πάροδο των ετών, οι τεχνικές ανακύκλωσης βελτιώθηκαν σημαντικά και πλέον στις οργανωμένες μονάδες αποσυναρμολόγησης οχημάτων ένα μεγάλο μέρος της ανακύκλωσης γίνεται από αυτόματες μηχανές. Η ανακυκλωσιμότητα (recyclable) των ΟΤΚΖ από τη δεκαετία του 1990 κυμαινόταν στο 75-80% και είναι υψηλότερη από απλούστερα προϊόντα όπως συσκευασίες από γυαλί, εφημερίδες, συσκευασίες αλουμινίου. Σημειώνεται ότι ένα όχημα αποτελείται από περίπου εξαρτήμοτοι Σύμφωνα με τα στοιχεία για τα ανακυκλωθέντα ΟΤΚΖ (Πίνακας που ακολουθεί), το 2006 ετητεύχθηκε 58,3% ανακύκλωση σε αριθμό ΟΤΚΖ (29169 έναντι των ΟΤΚΖ ανά έτος), ενώ το 2007 είχε σχεδόν καλυφθεί (ποσοστό 99,6%) και το 2008 υπερκαλύφθηκε (ποσοστό 125,4%) ο ετήσιος αριθμός παραγωγής ΟΤΚΖ. Βέβαια, τη χρονικιί αυτή περίοδο οδηγούνται προς εναλλακτική διαχείριση και ιστορικά απόβλητα, ειδικά στις περιοχές όπου πρωτοξεκινά η εναλλακτική διαχείριση ΟΤΚΖ, κατά συνέπεια αναμένεται και για τα αμέσως επόμενα έτη, έως. Πτυχιακή Εργασία τιις Σοφίας Ιωαννίδου

28 Ανακύκλωση και Απόσυρσί} Οχημάτο)ν ότου να αναπτυχθεί πλήρως το δίκτυο της ΕΔΟΕ, η διάλυση οχημάτων, σε αριθμό, κάθε έτος, μεγαλύτερη από ότι αντιστοιχεί σε παραγόμενα ΟΤΚΖ ανά έτος. Έτος Πολίτες Εγκαταλελειμμένο (Δήμοι) Σύνολο Πολίτες % Εγκατ/να (Δήμοι) % ,4% 8,6% ,0% 14,0% ,7% 12,3% ,4% 12,6% Πηγή; Ιστοσελίδα της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων (ΕΔΟΕ) για τα στοιχεία από 01/01/2005 έως κα 31/Ι2/2006και προσωπική επικοινωνία με ΕΔΟΕ γκι τα στοιχεία ετών 2007 & Πώς ένα ΟΤΚΖ (όχημα τέλους κύκ).ου ζωής) επιβαρύνει το περιβάλλον Τα μέταλλα από τα οποία αποτελείται ένα αυτοκίνητο με την πάροδο του χρόνου οξειδώνονται και σταδιακά, μολύνουν το υπέδαφος αλλά και την ατμόσφαιρα. Ανάλογες περιβαλλοντικές ετηπτώσεις προκαλούν και τα υγρά που εμπεριέχονται εντός των κλειστών κυκλωμάτων του οχήματος (λάδια, υγρά φρένων, κτλ) τα οποία υπολογίζονται σε 2-3 εκατ. τόνους. Ωστόσο από το σύνολο των μερών ενός αυτοκινήτου σε πρακτικό επίπεδο και σύμφωνα με τους ειδικούς, μόνο το 75% αυτών μπορεί να ανακυκλωθεί, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό συνήθως καταλήγει σε τόπους συγκέντρωσης απορριμμάτων. Δηλαδή σε γενικές γραμμές κάθε αυτοκίνητο μπορεί να αποδώσει 700 κιλά ανακυκλώσιμου μετάλλου και 300 κιλά περίπου άχρηστων αποβλήτων. Όμως από την 1/1/2015, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία που έχει θεστήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη, μέσω των διαδικασιών ανακύκλωσης οχημάτων να ανακτούν το 95% των στοιχείων που έχουν χρησιμοποιηθεί και να ανακυκλώνουν το 85%, ώστε να περιοριστεί το ποσοστό των μη επαναχρησιμοποιούμενων στοιχείων κατά 10%. Επίσης θα πρέπει να ξέρουμε όη για κάθε όχιιμα το οποίο ανακυκλώνεται αποφεύγεται η απόρριψη στο περιβάλλον περίπου, 10 κιλών ορυκτελαίου, 3 κιλών οξέων μπαταρίας, 7 κιλών μολύβδου, 40 Πτυχιακή Εργασία τ7/ς Σοφίας Ιωαννίδου

29 Ανακύκλωση και Απόσυρση Οχημάτο)ν κιλών εύφλεκτων ελαστικών, 1 κιλού αμιάντου και ποίλχόν ακόμα άκρως ετηβλαβών ουσιών. Η σύνθεση ενός τυτηκού αυτοκινήτου έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, το ποσοστό χρήσης βαρέων μετάλλων έχει μειωθεί, ενώ ενεργειακά οικονομικά υλικά όπως τα πλασηκά έχουν ενσωματωθεί στο σχεδιασμό του οχήματος. Η ανάλυση των δεδομένων κατασκευαστή του οχήματος για περίπου εβδομήντα δημοφιλή μοντέλα αυτοκινήτων παραγωγής 1998 παρουσιάζει την ακόλουθη κατανομή των υλικών (κατά βάρος). Electrical Pail Πηγή; ACORD, AnnualReport, Στόχοι της ανακύκλωσης Αποδεσμεύουμε αρκετές εκατοντάδες πολύτιμες θέσεις τοφκιιτμ, που είναι κατειλημμένες από ακινητοποιημένα οχήματα. Περιορίζουμε τη μόλυνση του περιβάλλοντος, αφού πολλά τοξικά απόβλητα δεν καταλήγουν σε αλόγιστες ποσότητες στο περιβάλλον. Επανατροφοδοτούμε τη βιομηχανία με πρώτες ύλες, που προκύπτουν από την ανακύκλωση των διαφόρων μερών των παλαιών αυτοκινήτων. Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας Ιωαννίδου

30 Αναχΰκλθ)ση και Αποσύρω^ Οχημάτων 3.3. Επανα/ρησιμοποίηση υλικών - εξαρτημάτων ενός αυτοκινήτου Στα Διαλυτήρια οχημάτων, μια από τις, δυνητικά προσοδοφόρες, εργασίες είναι η αφαίρεση εξαρτημάτων από τα ΟΤΚΖ, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ως έχουν ή με μετά από μικρές εττιδιορθώσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μελέτη - έρευνα αγοράς που διεξάχθηκε από το TransportResearchLaboratory(TRL, 2003) είχε καταγραφεί ότι τα πιο «επαναχρησιμοποιήσιμα» μέρη των ΟΤΚΖ ήταν : Τροχοί (από ατσάλι ή κράμα αυτού) Μηχανές Κιβώπα ταχυτήτων Ελαστικά Συσσωρευτές Ψυγείο μηχανής < Διάφορα άλλα ανταλλακτικά όπως: καρμπιρατέρ, μέρη φρένων, μέρη υαλοπινάκων, κ.ά. Μεγαλύτερο ποσοστό επαναχρησιμοποιήσιμων μερών / κατασκευαστικών στοιχείων αφαιρούνται από τα ΟΤΚΖ μικρής ηλικίας, που έχουν προέλθει κυρίως από ατυχήματα (premature ΟΤΚΖ), από ότι στα ΟΤΚΖ μεγάλης ηλικίας (natural ΟΤΚΖ). Η αφαίρεση των μερών δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά θα επαναχρησιμοποιηθούν. Κάποιο ποσοστό που δεν θα πωληθεί θα οδεύσει προς τεμαχισμό τελικά. Το ποσοστό αυτό είχε εκτιμηθεί στο Η.Β. από το TRL στο 32% περίπου Τεμαχισμός Με τον όρο τεμαχισμό εννοούμε τη διαίρεση της δομής ενός στερεού με την επίδραση μηχανικής διαλογής. Ειδικότερα, το ΟΤΚΖ μετά την απορρύπανση και ττ ν αποσυναρμολόγηση των επιθυμητών μερών προς επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση, οδηγείται (συνήθως) σε συμπιεστή, όπως ήδη αναφέρθηκε και ακολούθως στον κόπτη/τεμαχιστή (shredder) όπου τεμαχίζεται, σε μέγεθος περίπου όσο ένα Πτυχιακή Εργασία τηζ Σοφίας Ιωα\ργίδθΌ^ -^ :ζ:,

31 Ανακύκλωση και Απόσυρση Οχημάτων πορτοκάλι (-100 mm). Σκοπός του τεμαχισμού είναι η μείωση του όγκου με αποτέλεσμα (και) την αύξηση της εττιφάνειας των υλικών, που βοηθά στο διαχωρισμό των επιμέρους υλικών, δηλ., στο διαχωρισμό τωνμετά>λθ)ν από τα άλλα υλικά που απομένουν στο κουφάρι των ΟΤΚΖ. Ο τεμαχισμός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεργασίες εττεξεργασίας των ΟΤΚΖ για την ανάκτηση υλικών, καθώς καθορίζει την τελική ποιότητα (καθαρότητα) των προκύπτοντων υλικών και άρα και την τιμή πώλησής τους. Ακολούθως, με μηχανική διαλογή (αεροκυκλώνα, ηλεκτρομαγνήτες, eddy-current, κ.ά.) διαχωρίζονται τα μέταλλα (Fe, Α1, Cu) από τα υπόλοιπα υλικά. Ο αεροδιαχωρισμός μέσω αεροκυκλώνα αποτελεί διεργασία διαχωρισμού ενός ανομοιογενούς μείγματος, σε επί μέρους υλικά υπό την επίδραση αέρα (και βαρύτητας). Βασίζεται στις διαφορετικές τροχιές που διαγράφουν τα διαφορετικής σύστασης σωματίδια μέσα σε στρώμα αέρα, κυρίως λόγω της διαφορετικής πυκνότητας (ειδικό βάρος) των υλικών (επίδραση της βαρύτητας). Η ετητυχία του διαχωρισμού εξαρτάται από την ταχύτητα του εμφυσούμενου αέρα, το χρόνο παραμονής, την υγρασία και το σχήμα των τεμαχιδίων. Ο διαχωρισμός αυτός χρησιμοποιείται συνήθως για το διαχωρισμό βαρέων-ελαφρών κλασμάτωί' (όπως σιδηρούχα, πλασπκό, κλπ.) Οι ηλεκτρομαγνήτες επιτυγχάνουν με την εφαρμογή ηλεκτρικών πεδίων το διαχωρισμό σιδηρούχων μεταλλικών υλικών. Οι διατάξεις φαινομένου δινορευμάτωνεάάγ-ουιτοηι βασιζόμενες στη διαφορά ηλεκτρικής αγωγιμότητας επιτυγχάνουν επαγωγικό διαχωρισμό και χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση του Α1 και του Cu από το κοινό κλάσμα των τεμαχισμένων ΟΤΚΖ. Η λειτουργία των διατάξεων αυτών στηρίζεται στην αρχή των επαγωγικών μαγνητικών πεδίων που δημιουργούνται εξαιτίας του εναλλασσόμενου μα/νητικού πεδίου που επιφέρει η κίνηση ενός φυσικού μαγνήτη πάνω από έναν αγωγό. Μια διάταξη EddyCurrent αποτελείται από έναν περιστρεφόμενο ρότορα κατασκευασμένο από φυσικό μόνιμο μαγνήτη (που περιστρέφεται με ταχύτητα μέσα σε ένα μεταλλικό τύμπανο), δημιουργεί επαγωγικά μαγνητικά πεδία ικανά να απομακρύνουν από το κοινό κλάσμα υλικών το Α1 και το Cu. Το τύμπανο λειτουργεί Πτυχιακή Εργασία της Σοφίας ίω ανχίδοο^ ^^ΐ'ί*

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ)

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ) TEXNOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πτυχιακή Εργασία Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Φραγκουλίδου Μαρίνα Α.Μ.: 2792

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝ.ΠΕ.Τ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝ.ΠΕ.Τ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝ.ΠΕ.Τ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΡΕΓΓΙΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 ασκαλάκη Ρεγγίνα - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Μέθοδος ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Μέθοδος ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μέθοδος ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ Α.Μ. 31114

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Φλεμετάκη Μαρία, Χημικός Μηχανικός Α.Μ.: 2006057088 Χανιά 2009 για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

[ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ]

[ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ] [3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ] [ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ] [ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ] ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος....4 1.1 Εισαγωγή...5 1.2 Ορισµός...5 1.3 Παραγωγή ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο. ΛΙΟΛΙΟΥ. του. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Σαββάκης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο. ΛΙΟΛΙΟΥ. του. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Σαββάκης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο. ΛΙΟΛΙΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Σαββάκης Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. Κρήτης Ηράκλειο Ιούνιος 2014 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ...2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 Ο ΣΙΔΗΡΟΣ...4 ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ...5 ΕΠΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΥ...5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ...9 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ...10 Η ανακύκλωση του σιδήρου!...11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού με έμφαση στους Η/Υ»

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού με έμφαση στους Η/Υ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Κατεύθυνση: Συστήματα Υπολογιστών Διπλωματική εργασία ΘΕΜΑ: «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Κ Α Β Α Λ Α ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Κ Α Β Α Λ Α ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Κ Α Β Α Λ Α ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ Α.Μ: 3989 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2013 Ιούνιος 2014 Επιμέλεια Ετήσιας Έκθεσης 2013: Ε. Τριτοπούλου, Τρ. Χαριτοπούλου, Σ. Ιωακειμίδου και με τη συμβολή των στελεχών της Δ/νσης Εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ» ΜΠΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ» ΜΠΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ Επιβλέπων:καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου Σεπτέμβριος 2015 Προοίμιο Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων ενσωματώνει πρακτικές και μέτρα που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής: στο δρόµο της ανακύκλωσης Anne Surville, Msc in Logistics Management, ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.

Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής: στο δρόµο της ανακύκλωσης Anne Surville, Msc in Logistics Management, ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. Εισήγηση στο 9ο πανελλήνιο συνέδριο Logistics, στη θεµατική ενότητα «Σύγχρονες τάσεις στα logistics ιαδικασίες Αντίστροφων Εφοδιαστικών Αλυσίδων» Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής: στο δρόµο της ανακύκλωσης Anne

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΜΙΑΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΜΙΑΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΘΕΜΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΡΗΜΙΑΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σίνδος,

Διαβάστε περισσότερα