1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE"

Transcript

1 Συγκριτική Παρουσίαση Αλυσίδας Εφοδιασμού στον Εγχώριο Ξενοδοχειακό Κλάδο. Ιδιαιτερότητες Προτεινόμενες Βελτιώσεις Ε. Βασίλη 1, Ε. Καραβαγγέλης 2, Μ. Χανδρινός 3, Π. Μοίρα 4, Δ. Μυλωνόπουλος 5, Δ. Λένας 6 1,2 Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics), Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κατερίνης, Ελλάδα 3 Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 4,5 Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, Ελλάδα 6 Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Ελλάδα Περίληψη Οι λειτουργίες της Αλυσίδας Εφοδιασμού στον Τουριστικό και ιδιαίτερα στον Ξενοδοχειακό Κλάδο αποτελούν ειδική περίπτωση, αφού πρόκειται για έναν «τομέα παροχής ταυτόχρονων πολλαπλών συμπληρωματικών υπηρεσιών σε έναν προσδιορισμένο χώρο με ιδιαίτερες συνθήκες διαχείρισης». Ως πεδίο ερευνητικής μελέτης της εργασίας επιλέχθηκαν πέντε ξενοδοχεία πολυτελείας ή τεσσάρων αστέρων τα οποία δραστηριοποιούνται στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Έβρου και Κέρκυρας οι οποίοι παρουσιάζουν έντονη τουριστική και ξενοδοχειακή δραστηριότητα. Οι κύριοι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι, αφ ενός, η ανάδειξη των Δυνατών Σημείων στη Λειτουργία των επιλεγμένων ξενοδοχείων που οφείλονται στις σωστές εφαρμογές και μεθόδους της Αλυσίδας Εφοδιασμού τους σε σύγκριση με ένα από αυτά το οποίο, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, καθορίζεταιαναδεικνύεται ως πρότυπο λειτουργίας της Ολοκληρωμένης Αλυσίδας Εφοδιασμού και αφ ετέρου, ο εντοπισμός των Αδύνατων Σημείων στη Λειτουργία τους σε σύγκριση με το συγκεκριμένο πρότυπο που επηρεάζουν και την παραγωγικότητα τους και έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και συνολικότερα του επιπέδου βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Η Βασική Ερευνητική Υπόθεση της Παρούσας Εργασίας είναι ότι οι κύριες μεταβλητές στη Ξενοδοχειακή Στρατηγική, που είναι το μέγεθος του ξενοδοχείου, η κατηγορία του σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και η τοποθεσία λειτουργίας του σε σχέση με τον επιχειρηματικό προσανατολισμό του (ξενοδοχείο πόλης ή PROCEEDINGS 1

2 ξενοδοχείο διακοπών), επιβάλλουν ή όχι ένα ιδιαίτερο πρότυπο λειτουργίας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο κάθε ξενοδοχείο, ανάλογο με τις προαναφερόμενες μεταβλητές χαρακτηριστικά. Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, καταγράφηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας. Η πρωτογενής έρευνα βασίστηκε στη χρήση Ερωτηματολογίων και στη διεξαγωγή Συνεντεύξεων στις εγκαταστάσεις του κάθε ξενοδοχείου ξεχωριστά. Η δευτερογενής έρευνα καλύπτει τη θεωρητική και βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος. H ερευνητική προσέγγιση και τα ευρήματα της παρούσας εργασίας αποτελούν σημαντική καινοτομία για τα μέχρι τώρα ελληνικά τουριστικά δεδομένα. Για πρώτη φορά στην Ελληνική Τουριστική Αγορά και Μαθητεία η Μεθοδολογία της Τουριστικής-Ξενοδοχειακής Έρευνας στηρίζεται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στη σύγχρονη έννοια της Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και ταυτόχρονα εκφράζει τα ευρήματά της μέσα από συγκριτική ανάλυση (benchmarking analysis). Η ανάλυση των λειτουργιών αλυσίδας εφοδιασμού ξενοδοχείων ανέδειξε ότι για την υλοποίηση μιας Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, θα πρέπει να εφαρμόζονται Δόκιμα-Βέλτιστα Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, Διαγράμματα Λήψης Αποφάσεων καθώς και Βέλτιστη Επικοινωνία με Πελάτες, Προμηθευτές και Παραγγελιολήπτες σε συνδυασμό με την εφαρμογή Στρατηγικού Μάρκετινγκ, διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη εξυπηρέτηση των πελατών στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και κατ επέκταση τη μέγιστη παραγωγικότητα, κερδοφορία και βιωσιμότητα τους. Οι περιορισμοί και οι αδυναμίες της παρούσας Έρευνας οφείλονται στο γεγονός ότι τα συμπεράσματά της και οι προτάσεις βελτιστοποίησης που απορρέουν αφορούν αποκλειστικά τις λειτουργίες των πέντε Μελετημένων Ξενοδοχείων και όχι τις λειτουργίες ενός «μεγαλύτερου και περισσότερο αντιπροσωπευτικού δείγματος» ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Ως πρόταση για μελλοντική έρευνα, προτείνεται η περαιτέρω αντίστοιχη Μελέτη σε «μεγαλύτερο και περισσότερο αντιπροσωπευτικό Δείγμα» Ξενοδοχειακών Μονάδων στο σύνολο των Νομών της χώρας μας. Λέξεις Κλειδιά : Συγκριτική Παρουσίαση, Ολοκληρωμένη Αλυσίδα Εφοδιασμού, Ξενοδοχεία, Βελτιστοποίηση, Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, Στρατηγικό Μάρκετινγκ 1.Εισαγωγή Οι διαδικασίες αλυσίδας εφοδιασμού θεωρούνται σημαντικές επειδή συμβάλουν στην οργάνωση και βελτίωση της ροής προϊόντων, ανθρώπινου δυναμικού και πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση. Η σωστή διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των πελατών, των προμηθευτών και του εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα PROCEEDINGS 2

3 τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση του πελάτη προσφέροντας του αυτό που επιθυμεί, τη στιγμή που το χρειάζεται με την κατάλληλη ποσότητα και στην κατάλληλη τιμή με απώτερο ζητούμενο τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και κερδοφορίας της επιχείρησης. Η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί το βασικότερο πεδίο εφαρμογής των «Logistics», τα οποία αποτελούν το βασικό ζητούμενο για την επιτυχία των διαδικασιών της. Τα «Logistics» απαντούν στο πώς πρέπει να οργανωθούν οι διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, π.χ. πώς πρέπει να γίνεται η διακίνηση των προϊόντων, ανθρώπων και πληροφοριών, με ποια συχνότητα, με ποια μέσα μεταφοράς-διανομής, κτλ. Η εφαρμογή της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας στον τουρισμό γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους και πάντα με βάση και στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πριν προβούμε στην παρουσίαση του εν λόγω θέματος, αξίζει να σημειώσουμε πως πριν από εμάς έχουν ασχοληθεί Έλληνες και Ξένοι επιστήμονες με τις «διαδικασίες αλυσίδας εφοδιασμού» στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού και ιδιαίτερα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Τα ευρήματα τους έχουν δημοσιευτεί σε βιβλία, σε επιστημονικά και επαγγελματικά άρθρα και περιοδικά, καθώς και σε επιστημονικούς και επαγγελματικούς διαδικτυακούς τόπους. Παρουσιάζονται στη βιβλιογραφική επισκόπηση που ακολουθεί. Εντούτοις, η ερευνητική προσέγγιση και τα ευρήματα της παρούσας εργασίας αποτελούν σημαντική καινοτομία για τα μέχρι τώρα ελληνικά τουριστικά δεδομένα. Για πρώτη φορά στην Ελληνική Τουριστική Αγορά και Μαθητεία η Μεθοδολογία της Τουριστικής- Ξενοδοχειακής Έρευνας στηρίζεται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στη σύγχρονη έννοια της Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και ταυτόχρονα εκφράζει τα ευρήματά της μέσα από συγκριτική ανάλυση (benchmarking analysis). Οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν ως πεδίο μελέτης-έρευνας είναι το τετράστερο ξενοδοχείο «Capsis» στο νομό Θεσσαλονίκης, το πεντάστερο ξενοδοχείο «Istion Club & Spa» στο νομό Χαλκιδικής, το τετράστερο ξενοδοχείο «Mediterranean Princess» στο νομό Πιερίας, το τετράστερο ξενοδοχείο «Ariti» στο νομό Κέρκυρας και το τετράστερο ξενοδοχείο «Classical Egnatia Grand Hotel» στο νομό Έβρου. Σκοπός αυτής της ερευνητικής μας προσπάθειας είναι ο καθορισμός των παραμέτρων που απαιτούν καλύτερη διαχείριση ώστε να δημιουργηθεί μια καλά οργανωμένη και αποτελεσματική Ολοκληρωμένη Αλυσίδα Εφοδιασμού στα Ξενοδοχεία. Αυτές μπορούν να βελτιωθούν μέσω ορισμένων συγκεκριμένων προτάσεων με σκοπό να αποτελέσουν τα Δυνατά Σημεία των Ξενοδοχειακών Μονάδων και παράλληλα τους τρόπους αντιμετώπισης των Αδύνατων Σημείων τους. PROCEEDINGS 3

4 Η μέθοδος συλλογής των δεδομένων της Έρευνάς μας βασίζεται σε πρωτογενή έρευνα με τη συμπλήρωση Ερωτηματολογίων και τη διεξαγωγή Συνεντεύξεων, ενώ στη δευτερογενή έρευνα αντλήθηκαν χρήσιμα στοιχεία από συναφή, επιστημονικά και επαγγελματικά βιβλία και περιοδικά καθώς και από αντίστοιχες εφημερίδες και ιστοσελίδες. Στη δεύτερη ενότητα του συγκεκριμένου άρθρου γίνεται υπό τη μορφή Βιβλιογραφικής Επισκόπησης αναφορά στους όρους και στα συστατικά στοιχεία της Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς επίσης και στα διάφορα συστατικά στοιχεία που αφορούν στο σύνολο της Λειτουργίας στον τομέα των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. Στην τρίτη ενότητα αναλύεται η Μεθοδολογία της Έρευνας καθώς και τα πεδία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την υλοποίηση της πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς έρευνας. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται σε συγκεντρωτικούς Συγκριτικούς Πίνακες οι Δραστηριότητες τις οποίες διενεργούν το σύνολο των Τμημάτων στα συγκεκριμένα εξεταζόμενα Ξενοδοχεία και πώς διαχειρίζονται την Εφοδιαστική τους Αλυσίδα σε σύγκριση με την Ολοκληρωμένη Εφοδιαστική Αλυσίδα του επιλεγμένου προτύπου. Δηλαδή δίνεται έμφαση στη συγκριτική παρουσίαση των υπαρχόντων Πληροφοριακών Συστημάτων που χρησιμοποιούν αυτά τα ξενοδοχεία και τον βαθμό ανταπόκρισής τους σε αυτά, της Συνεργασίας με τους Προμηθευτές τους, της Διαδικασίας Παραλαβής των Προϊόντων και Αποθήκευσής τους και της Διασφάλισης Ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών τους. Συμπληρωματικά γίνεται σύντομη αναφορά στη Στρατηγική Μάρκετινγκ που εφαρμόζουν και στην Πολιτική Εξυπηρέτησης των Πελατών τους. Στη συνέχεια, τέλος, πραγματοποιείται η ανάδειξη των Δυνατών και Αδύνατων Σημείων όλων των προαναφερόμενων Λειτουργικών Διαδικασιών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας τους σε σύγκριση με το επιλεγμένο πρότυπο, δίνοντας έτσι μια ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα όσον αφορά την επιχειρηματική τους πορεία στην τουριστική αγορά. Τέλος, στην πέμπτη ενότητα γίνεται Συσχέτιση των Αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την τρίτη ενότητα συγκριτικά με την καταγραφείσα βιβλιογραφική επισκόπηση. Επίσης, πραγματοποιείται Συζήτηση των Αποτελεσμάτων αυτών και καθορίζονται συγκεκριμένες Προτάσεις Βελτιστοποίησης, που αφορούν στην καλύτερη και αποδοτικότερη Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας τους και κατ επέκταση στη Διοίκηση και Διαχείριση των Τμημάτων τους με βασικό ζητούμενο τη μέγιστη εξυπηρέτηση των πελατών στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και κατ επέκταση τη μέγιστη παραγωγικότητα, κερδοφορία και βιωσιμότητα τους. PROCEEDINGS 4

5 2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τα «Logistics» αποτελούν ουσιαστικά κατεύθυνση και πλαίσιο οργάνωσης, το οποίο επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ενιαίο σχέδιο για τη ροή προϊόντων, ανθρώπων και πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση. Μία Εφοδιαστική Αλυσίδα αποτελείται από όλα τα στάδια που περιλαμβάνονται για την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας από πελάτη (βλ. Σχήμα 1). Είναι φανερό ότι μια Ολοκληρωμένη Εφοδιαστική Αλυσίδα δεν περιλαμβάνει μόνο τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές, αλλά και τους διανομείς, λιανοπωλητές και τους τελικούς πελάτες. Μεταξύ των σταδίων υπάρχουν ροές πληροφοριών, υλικών και χρημάτων. Άρα ο ορισμός της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι: «Η διαχείριση των σχέσεων και προς τις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή τόσο με τους προμηθευτές όσο και με τους πελάτες, γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργεί ανώτερη αξία πελάτη με λιγότερο κόστος για την εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης στο σύνολό της». ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΡΟΗ ΥΛΙΚΩΝ Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση της συνηθέστερης Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Τζιώρα Καραβαγγέλης, 2010). Η Ολοκληρωμένη Εφοδιαστική Αλυσίδα των Ξενοδοχείων περιλαμβάνει τόσο τα εμπλεκόμενα μέλη στο εσωτερικό των ξενοδοχείων (διευθυντής, υπεύθυνος προμηθειών, προϊστάμενοι τμημάτων, πελάτες), όσο και τα άτομα που βρίσκονται έξω από αυτό (προμηθευτές, διανομείς). Η διαδικασία εφοδιασμού τροφίμων, ποτών, υλικών καθαρισμού, περιλαμβάνει τον έλεγχο αγοράς ώστε να επιλεχθούν οι κατάλληλοι προμηθευτές, η κατάλληλη λήψη προσφορών ανά κατηγορία προϊόντος, η αντίστοιχη παραγγελία του υπεύθυνου προμηθειών όπου αναγράφονται αναλυτικά οι πρώτες ύλες τροφίμων και τα ποτά που απαιτούνται. Στη συνέχεια αφού οι προμηθευτές λάβουν την παραγγελία την διεκπεραιώνουν, ύστερα την διανέμουν στο ξενοδοχείο με δικά τους μέσα, πραγματοποιείται η παραλαβή των εμπορευμάτων, η καταγραφή αυτών στο σύστημα και η ταξινόμησή τους PROCEEDINGS 5

6 στις αποθήκες. Αφού αποθηκευτούν αρχίζει η διανομή τους στα επιμέρους τμήματα για παροχή υπηρεσιών και προϊόντων που ζητούν οι πελάτες (Βλέπε Σχήμα 2). ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ/ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΔΟΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΠΕΛΑΤΕΣ Σχήμα 2 : Εφοδιαστική Αλυσίδα Ξενοδοχείων (Βασίλη Καραβαγγέλης, 2009) Ως «Logistics υπηρεσιών», είναι ο κλάδος των υπηρεσιών που χαρακτηρίζεται από την ικανότητα μιας επιχείρησης εταιρίας να έρθει πιο κοντά στους πελάτες της, βελτιώνοντας τα κανάλια επικοινωνίας και διανομής της. Η αλυσίδα εφοδιασμού των υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από ευελιξία, γρήγορη ανταπόκριση, αποδοτικότητα και έλεγχο (Ξανθόπουλος Χατζηπαναγιώτη, 2007). Επίσης ως «Πληροφοριακό Σύστημα - ΠΣ (Information System,IS) ορίζεται ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων μερών που συνεργάζονται για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάχυση πληροφοριών με σκοπό την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, του συντονισμού, του ελέγχου και της ανάλυσης δεδομένων μέσα σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό» (Φωλίνας - Μάνθου - Βλαχοπούλου, 2007). Με τον όρο Στρατηγική Μάρκετινγκ εννοούμε: «τη διαδικασία ευθυγράμμισης, ολόκληρης της επιχείρησης με το περιβάλλον της, με κάποιο αποτέλεσμα κατά νου. Το αποτέλεσμα φυσικά υπονοεί συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους, αποστολή και γενικά επιδιωκόμενα αποτελέσματα» (Σιώμκος, 2003). PROCEEDINGS 6

7 «Επικοινωνία σε μια επιχείρηση, είναι η λήψη και η μετάδοση πληροφοριών (γραπτών, προφορικών και ηλεκτρονικών), ανάμεσα σε άτομα και ομάδες με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων» (www.oktonia.com, 2007). «Ο χρόνος απόκρισης ή χρόνος εκτέλεσης μιας παραγγελίας (lead - time), αναφέρεται στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της αποδοχής και εκτέλεσης μιας παραγγελίας, και της παράδοσης αυτής στον πελάτη» (Σιφνιώτης, 2007). Στις αποθήκες εφαρμόζεται το σύστημα FIFO (τα νεοπαραλαμβανόμενα προϊόντα προωθούνται πρώτα προς κατανάλωση), LIFO (τα τελευταία παραλαμβανόμενα προϊόντα είναι αυτά τα οποία εξέρχονται πρώτα προς κατανάλωση), FEFO (τα προϊόντα που λήγουν πρώτα είναι αυτά που εξέρχονται πρώτα προς κατανάλωση), Just In Time (το προϊόν που απαιτείται την στιγμή που χρειάζεται), Just In Case (το ζητούμενο προϊόν σε περίπτωση που χρειαστεί) (Φραγκιαδάκης, 1999 ). Η διαδικασία τοποθέτησης «location number» στην αποθήκη, χρησιμοποιείται ώστε να δώσει μια διεύθυνση για το που βρίσκεται το κάθε προϊόν. Δηλαδή όταν ένα προϊόν φτάσει στην είσοδο της Αποθήκης, στα δελτία παραλαβής που εκδίδονται αναφέρεται και η διεύθυνση (location number), για το σε ποια θέση θα αποθηκευτεί το κάθε προϊόν. Η διεύθυνση αυτή της θέσης σε μια Αποθήκη βασίζεται στην αρχή ότι οποιοδήποτε σημείο της αποθήκης μπορεί να δοθεί με ακρίβεια δίνοντας τρεις συντεταγμένες (μήκος, πλάτος, ύψος). Με αυτούς τους τρεις αριθμούς περιγράφεται κάθε σημείο της Αποθήκης, αποκλείοντας την ύπαρξη άλλου σημείου με τις ίδιες συντεταγμένες και τη χρονοβόρα διαδικασία εύρεσης των προϊόντων (Κοσμάτος, 2004). Με το Outsourcing (υπερανάθεση) τα ξενοδοχεία αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες τη διαδικασία διαφόρων λειτουργιών τους, ώστε να μειωθεί το κόστος λειτουργίας τους σε περίπτωση που αυτό αποδειχθεί από αντίστοιχη τεχνοοικονομική μελέτη (Λαλούμης, 2002). Η σειρά ISO 9000 αποτελεί ένα σύνολο διεθνών προτύπων για τη διασφάλιση ποιότητας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (International Standards Organization) και προσδιορίζει έναν κατάλογο επιθυμητών χαρακτηριστικών και ενεργειών για το ενδεδειγμένο σύστημα ποιότητας που είναι εφαρμόσιμο για προϊόντα και υπηρεσίες (Δερβιτσιώτης, 2001). Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (European Quality Award), δημιουργήθηκε το έτος 1992 στην Ευρώπη από την επιτροπή European Foundation for Quality Management (EFQM), που είναι υπεύθυνη για θέματα ποιότητας σε μικρομεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα (Δερβιτσιώτης, 2001). PROCEEDINGS 7

8 Ορισμένοι Έλληνες συγγραφείς ασχολήθηκαν συνολικά με τον Τουριστικό Τομέα. Αρχικά, ο συγγραφέας Βαρβαρέσος Στέλιος το 1997 ασχολήθηκε με την έκδοση βιβλίου με τίτλο «Τουρισμός» (Βαρβαρέσος, 1997). Στη συνέχεια, άλλοι ασχολήθηκαν με τη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ) στον Τουριστικό Τομέα αλλά και με το Μάνατζμεντ των Ξενοδοχείων. Μεταξύ αυτών, ο συγγραφέας Φραγκιαδάκης Ευγένιος εκδίδει το 1999 βιβλίο με τίτλο «Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ των Ξενοδοχείων» (Φραγκιαδάκης, 1999). Ακολούθως, ο συγγραφέας Λαλούμης Δημήτριος (2002) δημοσιεύει το βιβλίο με τίτλο «Hotel Management Διοίκηση Ξενοδοχείων»(Λαλούμης, 2002). Μετέπειτα, το 2003, οι συγγραφείς Λαλούμης και Ρούπας εκδίδουν ένα αξιόλογο βιβλίο με τίτλο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»(Λαλούμης-Ρούπας, 2003). Το 2004 δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αγορά Χωρίς Σύνορα», μια έρευνα των συγγραφέων Μυλωνόπουλου Δημητρίου και Δελή Ταξιάρχη σχετική με το «Just In Time» στον Τουρισμό (Μυλωνόπουλος-Δέλη, 2004). Γίνεται, στη συνέχεια, αναφορά στην «Τεχνική της Συγγραφής Εργασίας στον Τουρισμό» από τους καταξιωμένους συγγραφείς Μυλωνόπουλο Δημήτριο και Μοίρα Πολυξένη (Μοίρα- Μυλωνόπουλος, 2007). Ακολούθως, την ίδια χρονική περίοδο δημοσιεύεται από τον εκδοτικό οίκο Elsevier, το άρθρο «Managing Human Capital in a Privately Owned Public Hotel Chain» (www.elsevier.com). Τέλος, στο περιοδικό «European Business Review» παρουσιάζονται πληροφορίες για τη λειτουργία εφοδιαστικής αλυσίδας των ξενοδοχείων (European Business Review, 2008). 3. Μεθοδολογία Έρευνας Οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν ως πεδίο μελέτης-έρευνας είναι πέντε ξενοδοχεία, δύο πόλεως, δύο διακοπών και ένα αμιγώς μικτό, σε πέντε διαφορετικούς Νομούς της Ελλάδας με έντονη τουριστική και ξενοδοχειακή δραστηριότητα. Η πρωτογενής έρευνα έγινε σταδιακά και με πολύ υπομονή, λόγω του ότι έπρεπε να επισκεφθούμε πέντε νομούς (Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Κέρκυρας, Χαλκιδικής και Έβρου), σε δύσκολη καλοκαιρινή σεζόν για τους Διευθυντές Ξενοδοχείων, λόγω της παγκόσμιας και ελληνικής οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με την High Season θερινή τουριστική περίοδο. Η σταδιακή αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε από 08/04/2009 έως 19/08/2009 με την χρήση Ερωτηματολογίων και Συνεντεύξεων, με στόχο την άντληση όσο το δυνατόν περισσοτέρων ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών. Το Ερωτηματολόγιο στο σύνολό του μπορεί να δοθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο. PROCEEDINGS 8

9 Οι συμμετέχοντες στην πρωτογενή έρευνα-αυτοί που συμπλήρωσαν τα Ερωτηματολόγια και απάντησαν στις Συνεντεύξεις-είναι φυσικά πρόσωπα, όπως Διευθυντικά και Διοικητικά Στελέχη του συνόλου των Τμημάτων των επιλεγμένων Ξενοδοχείων, επειδή μόνον τα συγκεκριμένα στελέχη γνωρίζουν εκ της θέσης τους και εκ των πραγμάτων τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επιχείρησής τους στο σύνολό της. Τα διευθυντικά στελέχη συμμετείχαν επιπλέον σε μια σειρά διεξαγωγής προσωπικών συνεντεύξεων. Το σύνολο των Συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν είναι πέντε και αντιστοιχούν στους πέντε Διευθυντές των επιλεγμένων Ξενοδοχείων που επισκεφθήκαμε μετά από άμεση επικοινωνία μαζί τους. Η δευτερογενής έρευνα αναφέρεται στη θεωρητική και βιβλιογραφική κάλυψη της παρούσας εργασίας. Η άντληση των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες, άρθρα σε επαγγελματικά περιοδικά, εργασίες, διδακτικές σημειώσεις και διαφημιζόμενα έντυπα των ξενοδοχείων, αναλύοντας τα σημεία εκείνα που αφορούν στο θέμα της έρευνας. Τα βιβλία, τα επιστημονικά περιοδικά και άρθρα, οι εφημερίδες, η ανάλυση εντύπων, κ.α., αποτέλεσαν πρωτεύον υλικό για την κατανόηση και καταγραφή των καταστάσεων που παρατηρούνται στις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Logistics, ενώ οι διαδικτυακές πηγές πρόσφεραν πληρέστερη πληροφόρηση για την περαιτέρω ενημέρωση με έγκυρες και ισχύουσες πληροφορίες τόσο για την παγκόσμια εικόνα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ξενοδοχείων όσο και για τα Πληροφοριακά Συστήματα (πχ ERP, CRM κα) που διευκολύνουν τη λειτουργία και τον έλεγχό αυτών των επιχειρήσεων και οργανισμών (Βασίλη Καραβαγγέλης, 2009). 3.1 Μέθοδοι Για τη συλλογή των γενικών στοιχείων που αντιστοιχούν στην Εταιρική Ταυτότητα του κάθε Ξενοδοχείου καθώς και των εξειδικευμένων στοιχείων που αφορούν στις υπάρχουσες Μεθόδους της Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που εφαρμόζονται στο καθένα χρησιμοποιήθηκε πλήρες Ερωτηματολόγιο, το οποίο συντάχθηκε ειδικά για την διεκπεραίωση της παρούσας έρευνας με τη συνδρομή ορισμένων από τους ερωτηθέντες Διευθυντές Ξενοδοχείων. Το συγκεκριμένο Ερωτηματολόγιο αφορά σε όλα τα Τμήματα των Ξενοδοχείων και καλύπτει το σύνολο των Λειτουργιών-Διαδικασιών Διαχείρισης που εφαρμόζονται σε κάθε Τμήμα ξεχωριστά μέσω μιας Ολοκληρωμένης Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics). PROCEEDINGS 9

10 Στο περιεχόμενο του Ερωτηματολογίου συμπεριλαμβάνονται ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου αλλά και κλίμακες αξιολόγησης που αφορούν στις Διαδικασίες Διαχείρισης στην Ολοκληρωμένη Αλυσίδα Εφοδιασμού (Logistics): o στη Διοίκηση Προμηθειών o στη Διαχείριση Αποθεμάτων o στη Διοίκηση-Διαχείριση Αποθηκών o στην επιλογή Προμηθευτών o στη Διαχείριση Παραγγελιών o στην ανάληψη Υπεργολαβιών (outsourcing) o στη Διαχείριση Ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών o στα Συστήματα Διανομής o στη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων o στην Εξυπηρέτηση Πελατών o στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού o στην Επικοινωνία o στο Μάρκετινγκ o στις λειτουργίες όλων των Τμημάτων όλων των Ξενοδοχείων Το περιεχόμενο αλλά και το ύφος των Απαντήσεων στις Ερωτήσεις των Ερωτηματολογίων αποτέλεσαν τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της Έρευνας. Πραγματοποιήθηκαν πέντε Συνεντεύξεις σε πέντε ξεχωριστά Ξενοδοχεία με την μορφή Ερωτήσεων αποκλειστικά ανοιχτού τύπου για καταγραφή κατά κύριο λόγο ποιοτικών στοιχείων. Το περιεχόμενο των Συνεντεύξεων αφορούσε : o στις Παραγγελίες o στις Προμήθειες o στις Αποθηκεύσεις o στις Διανομές o στα Αποθέματα o στην Εξυπηρέτηση Πελατών (Βασίλη - Καραβαγγέλης, 2009) 4. Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελεσμάτων Σύμφωνα με τα παραπάνω αλλά και με τα στοιχεία του Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε ότι το «πρότυπο» με κριτήριο τη «βέλτιστη ποιότητα και πληρότητα λειτουργιών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων» για το Δείγμα της Έρευνας μας είναι το Ξενοδοχείο Istion Club & Spa στην Ποτίδαια Χαλκιδικής. Αυτό παρουσιάζει μια σχετική ποιοτική υπεροχή και υψηλότερο βαθμό PROCEEDINGS 10

11 πληρότητας σ ότι αφορά στις Λειτουργίες του Τμήματος Προμηθειών έναντι των άλλων επιλεγμένων ξενοδοχείων, τα οποία πρέπει, κατά τη γνώμη μας, ακολουθώντας τις Μεθόδους Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Πρότυπου Ξενοδοχείου, να βελτιωθούν στις λειτουργίες που σημειώνονται με χαρακτήρα Χ στον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Συγκριτικός πίνακας Λειτουργιών Τμήματος Προμηθειών (Προσωπική επεξεργασία δεδομένων) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ α. ποιότητα β. τιμή γ. εξυπηρέτηση δ. συνεργασία ε. πιστοποίηση ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ α. πρώτες ύλες μαγειρείου β. αναλώσιμα υλικά γ. προϊόντα προς μεταπώληση ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. επίσκεψη του υπεύθυνου προμηθειών στην αγορά β. επίσκεψη των προμηθευτών στο ξενοδοχείο γ. διαδικασία προκήρυξης μειοδο-τικού διαγωνισμού δ. άλλο (εκθέσεις από συναφείς επιχειρήσεις) Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : α. έλεγχο των παραστατικών β. εκφόρτωση του φορτίου γ. έλεγχο ως προς την ποιότητα και την ποσότητα Στη συνέχεια διαπιστώνουμε ότι το «πρότυπο» ξενοδοχείο Istion Club & Spa στην Ποτίδαια Χαλκιδικής, παρουσιάζει επίσης μια σχετική ποιοτική υπεροχή και υψηλότερο βαθμό πληρότητας σ ότι αφορά στις Λειτουργίες του Τμήματος Αποθήκης έναντι των άλλων PROCEEDINGS 11

12 επιλεγμένων ξενοδοχείων τα οποία πρέπει, κατά την γνώμη μας, να βελτιωθούν στις λειτουργίες που σημειώνονται με χαρακτήρα Χ στον Πίνακα 2. Πίνακας 2: Συγκριτικός πίνακας Λειτουργιών Τμήματος Αποθήκευσης (Προσωπική επεξεργασία δεδομένων) ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡ-ΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ α. ελαχιστοποίηση των εργασιών β. ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων γ. μέγιστη αξιοποίηση του χρόνου δ. απόλυτη προστασία των προϊόντων ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ α. μια β. δύο γ. τρεις δ. τέσσερις ε. > τέσσερις ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ α. ιδιόκτητη β. ενοικιαζόμενη ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ α. FIFO (first in first out) β. LIFO (last in first out) γ. FEFO (first expire first out) δ. Just in time ε. Just in case ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ α. ά ύλες 20% 50% 90% 10% 40% β. ημιέτοιμα προϊόντα 30% 25% 0% 0% 10% γ. τελικά προϊόντα 50% 25% 10% 90% 50% PROCEEDINGS 12

13 Παρατηρούμε με βάση τα ευρήματα του Πίνακα 3, ότι στη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων όλα τα ξενοδοχεία πληρούν περίπου το σύνολο των λειτουργιών του συγκεκριμένου Τμήματος με εξαίρεση ορισμένες από αυτές που σημειώνονται με τον χαρακτήρα Χ. Πίνακας 3. Συγκριτικός πίνακας χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων (Προσωπική επεξεργασία δεδομένων) ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ α. μέσω συγκεκριμένου προγράμματος (π.χ. altec, erp) β. μέσω internet γ. μέσω τηλεφώνου δ. μέσω πωλητών ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ α. επωνυμία Protel Protel Estia Epitome Protel ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΗΡ/ΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ α. χρόνος 1 χρόνος 6 μήνες 2 μήνες 3 μήνες 6 μήνες Με βάση τα ευρήματα του Πίνακα 4 βλέπουμε ότι το «πρότυπο» ξενοδοχείο Istion Club & Spa στην Ποτίδαια Χαλκιδικής, δεν παρουσιάζει ποιοτική υπεροχή και υψηλότερο βαθμό πληρότητας στα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας έναντι των άλλων επιλεγμένων ξενοδοχείων. Το «πρότυπο» ξενοδοχείο Istion Club & Spa στην Ποτίδαια Χαλκιδικής, σύμφωνα με τα ευρήματα του Πίνακα 5, παρουσιάζει μια σχετική ποιοτική υπεροχή και υψηλότερο βαθμό πληρότητας σε ότι αφορά στην «προέλευση των πελατών» έναντι των άλλων επιλεγμένων ξενοδοχείων, τα οποία πρέπει, κατά την γνώμη μας, να βελτιωθούν σε ότι αφορά στη σύνθεση των χωρών προέλευσης των πελατών τους. PROCEEDINGS 13

14 Πίνακας 4. Συγκριτικός πίνακας Λειτουργιών Διασφάλισης Ποιότητας (Προσωπική επεξεργασία δεδομένων) ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ α. 1 (ανεπαρκής) β. 2 ( < από μέτρια) γ. 3 (μέτρια) δ. 4 ( > από μέτρια) ε. 5 (πλήρης) Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ: α. ISO 9000 β. EN γ. περιβαλλοντική διαχείριση κατά EMAS δ. HACCP* ε. άλλο πιστοποιητικό ή βραβείο ποιότητας ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΟΣΟΣΤΟ % 10% 1,5% 2% 1% 1% (*Λένας & Συν., 2010) Πίνακας 5: Συγκριτικός πίνακας Προέλευσης Τουριστών (Προσωπική επεξεργασία δεδομένων) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: α. «ντόπιοι» 0% 0% 0% 0% 0% 95% β. έλληνες 5% 60% 95% 59% γ. ευρωπαίοι 90% 5% 29% 5% 39% δ. αμερικανοί 0% 6% 0% 1% ε. ασιάτες 5% 0% 1% 0% 0% στ. άλλης γεωγραφικής προέλευσης 0% 4% 0% 1% Τέλος, διαπιστώνουμε στον Πίνακα 6 ότι το «πρότυπο» στην προκειμένη περίπτωση είναι το ξενοδοχείο Classical Egnatia Grand Hotel της Εταιρίας Grecotel στην Αλεξανδρούπολη το οποίο παρουσιάζει μια σαφέστατη ποσοτική και ποιοτική υπεροχή και υψηλότερο βαθμό πληρότητας (93%) σε ότι αφορά στο Επίπεδο Κατάρτισης κι Εκπαίδευσης του Απασχολούμενου Ανθρώπινου Δυναμικού έναντι των άλλων επιλεγμένων ξενοδοχείων. Συμπληρωματικά υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι τα ποσοστά εκπαιδευμένου και καταρτισμένου προσωπικού στα άλλα ξενοδοχεία του Δείγματος μας κυμαίνονται από 11% PROCEEDINGS 14

15 μέχρι 50% επί του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού. Γεγονός που πρέπει να οδηγήσει τις Διευθύνσεις τους σε αύξηση αυτών των ποσοστών με την αναβάθμιση του επιπέδου κατάρτισης και ειδίκευσης του συνολικά απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού τους. Πίνακας 6: Μορφωτικό επίπεδο Απασχολούμενου Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπική επεξεργασία δεδομένων) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ποσοστό (%) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (MBA, MSc, PhD) Ποσοστό (%) 40% 65% 10% 33% 25% 10% 28% 1% 4% 5% Τέλος, η στρατηγική που χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία βασίζεται στο «marketing plan» που εφαρμόζουν το οποίο είναι διαφορετικό για κάθε ξενοδοχείο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του καθενός. Αυτό προκύπτει από συλλογική διαδικασία επαφών με σημαντικούς «διακινητές τουριστών και πελατών» με τη συμμετοχή όλων των στελεχών τους, από διαφορετική εφαρμοζόμενη πολιτική τιμών και συμπληρωματικά από κάθε μορφή προβολής που αντιστοιχεί στην ιδιαιτερότητα του κάθε ξενοδοχείου και ιδιαιτέρα από τη διαφήμιση που πραγματοποιούν. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν τη δυνατότητα να προσελκύσουν νέους πελάτες προωθώντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Τα επιλεγμένα ξενοδοχεία στην έννοια «εξυπηρέτηση του πελάτη», προσδίδουν ως περιεχόμενο-ορισμό της την πληρέστερη ικανοποίησή του, παραπάνω από τις προσδοκίες του με σκοπό την επανάληψη της επίσκεψής του στο μέλλον. 5. Συζήτηση των Αποτελεσμάτων -Συμπεράσματα-Προτεινόμενες Βελτιώσεις Η ανάδειξη των Δυνατών Σημείων στη Λειτουργία των επιλεγμένων Ξενοδοχείων που οφείλονται στις σωστές εφαρμογές και μεθόδους της Αλυσίδας Εφοδιασμού τους σε σύγκριση με το «πρότυπο» και ο εντοπισμός των Αδύνατων Σημείων στη Λειτουργία τους σε σύγκριση με το συγκεκριμένο «πρότυπο», που αποτελούν τους κύριους στόχους της παρούσας Έρευνας, αντανακλώνται σε όλους τους προηγούμενους Συγκριτικούς Πίνακες. Οι απορρέουσες Προτάσεις Βελτιστοποίησης των Λειτουργιών της Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας τους αντανακλώνται στον Πίνακα που ακολουθεί: PROCEEDINGS 15

16 Πίνακας 7 : Ομαδοποίηση Προτάσεων Βελτιστοποίησης των Λειτουργιών της Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Προσωπική επεξεργασία δεδομένων) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτοματοποίηση Τηλεφωνικού Κέντρου CAPSIS ARITI MEDITERRA- NEAN PRINCESS Μέθοδος "Outsourcing" Πρόσληψη Υπεύθυνου Προμηθειών Πρόσληψη Υπεύθυνου Αποθήκης Πιστοποίηση Προμηθευτών Χρήση "Location Number" στην Αποθήκη Χρήση ιδιόκτητης Αποθήκης Χρήση CRM Συστήματος ISO 9000:2008 Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας Πρόσληψη καταρτισμένου Προσωπικού Βελτίωση ενδοεπιχειρησιακής Επικοινωνίας Βελτίωση χρόνου Εξυπηρέτησης Πελατών (χρήση τερματικών, touch screen,κ.α. ) Στο συγκεκριμένο πλαίσιο λοιπόν τα κύρια ευρήματα και οι εξ αυτών προτεινόμενες βελτιώσεις της παρούσας Έρευνας για τα Ξενοδοχεία που μελετήθηκαν παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: o Η Βασική Ερευνητική Υπόθεση της Παρούσας Εργασίας τείνει ως προς το ότι «οι κύριες μεταβλητές στη Ξενοδοχειακή Στρατηγική, που είναι το μέγεθος του ξενοδοχείου, η κατηγορία του σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και η τοποθεσία λειτουργίας του σε σχέση με τον επιχειρηματικό προσανατολισμό του (ξενοδοχείο πόλης ή ξενοδοχείο διακοπών) δεν επιβάλλουν στα Μελετημένα Ξενοδοχεία ένα ιδιαίτερο πρότυπο λειτουργίας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο κάθε ένα από αυτά, ανάλογο με τις προαναφερόμενες μεταβλητές χαρακτηριστικά του». o Αντίθετα, η Στρατηγική που χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία βασίζεται σε ενέργειες τύπου «marketing plan» από μέρους τους. Αυτές προκύπτουν από συλλογική διαδικασία με PROCEEDINGS 16

17 την συμμετοχή των στελεχών τους και από την μετέπειτα έρευνα για τον σχεδιασμό της στρατηγικής τους. Επίσης χρησιμοποιείται η συμμετοχή των ίδιων στελεχών για να αντλήσουν πληροφορίες για το πώς πρέπει να κινηθούν. o Επίσης, η Τακτική που ακολουθούν για την αντιμετώπιση των ανταγωνιστών τους βασίζεται κυρίως στη διατήρηση καλών σχέσεων με τους τουριστικούς πράκτορες και στη δημιουργία νέων διαφημίσεων και ενημερωτικών εντύπων. o Η ανάλυση των Λειτουργιών Αλυσίδας Εφοδιασμού των Μελετημένων Ξενοδοχείων ανέδειξε ότι για την υλοποίηση μιας Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, θα πρέπει να εφαρμόζονται προσαρμοσμένα στο καθένα από αυτά Δόκιμα-Βέλτιστα Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, Διαγράμματα Λήψης Αποφάσεων καθώς και Βέλτιστη Επικοινωνία με Πελάτες, Προμηθευτές και Παραγγελιολήπτες σε συνδυασμό με την εφαρμογή Στρατηγικού Μάρκετινγκ, διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη εξυπηρέτηση των πελατών τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και κατ επέκταση τη μέγιστη παραγωγικότητα, κερδοφορία και βιωσιμότητα τους. o Υπάρχει πολιτική «customer service», η οποία πολιτική πραγματοποιείται με οδηγίες της διεύθυνσης για το πώς θα πρέπει να πραγματοποιείται και να προσφέρεται η κάθε υπηρεσία. o Στη διαχείριση παραπόνων εφαρμόζεται η μέθοδος της χρήσης ερωτηματολογίων που βρίσκονται στη ρεσεψιόν και συμπληρώνονται από τον κάθε πελάτη ξεχωριστά. Στα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια γίνεται αναφορά σε όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου ξεχωριστά. o Τα ξενοδοχεία Capsis, Ariti και Mediterranean Princess πρέπει να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες του «τμήματος τηλεφωνικού κέντρου» με νέα συστήματα. o Διαπιστώθηκε επίσης πως τα ξενοδοχεία Istion Club & Spa και Ariti, την λειτουργία «τμήματος πλυντηρίου» την υλοποιούν τα ίδια αντί να την αναθέτουν σε τρίτους με τη χρήση της μεθόδου Outsourcing (υπερανάθεση). Ενώ τα ξενοδοχεία Classical Egnatia Grand Hotel, Capsis και Mediterranean Princess λειτουργούν ήδη με την μέθοδο Outsourcing (υπερανάθεση). o Στα ξενοδοχεία Ariti και Mediterranean Princess καλό θα ήταν να δημιουργηθεί ένα «τμήμα απολεσθέντων» ώστε οποιοδήποτε προσωπικό αντικείμενο του πελάτη ξεχαστεί ή απολεσθεί, να καταλήξει με ασφάλεια στο τμήμα αυτό. o Τα ξενοδοχεία είναι σχετικά πλήρη από πλευράς προσωπικού. Ωστόσο προτείνουμε: o στο ξενοδοχείο Ariti το οποίο διαθέτει Υπεύθυνο Προμηθειών, να προσλάβει έναν PROCEEDINGS 17

18 Υπεύθυνο Αποθήκης για την παραλαβή και την αποθήκευση των προϊόντων. Ενώ στο ξενοδοχείο Capsis όπου υπάρχει Υπεύθυνος Αποθηκών, να προσλάβει έναν Υπεύθυνο Προμηθειών ο οποίος να είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό των αναγκών της ξενοδοχειακής επιχείρησης, την έρευνα αγοράς, την παραγγελία και αγορά των προϊόντων. o Για τα ξενοδοχεία Istion Club & Spa και Capsis, επειδή διαθέτουν στις εγκαταστάσεις τους πάνω από τέσσερις αποθήκες, θα ήταν προτιμότερο η χρήση του «location number» ώστε να δοθεί μια διεύθυνση για το που βρίσκεται το κάθε προϊόν. Επίσης προτείνεται και η χρήση των ενοικιαζόμενων αποθηκών, επειδή οι ιδιόκτητες αποθήκες απαιτούν μακροχρόνια δέσμευση χρηματικών πόρων. o Η χρήση των νέων τεχνολογιών στα επιλεγμένα ξενοδοχεία και συγκεκριμένα η εφαρμογή ενός συστήματος CRM (Customer Relationship Management -Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων), βελτιώνουν τις διαδικασίες των συναλλαγών και επομένως η διαδικασία της Αλυσίδας Εφοδιασμού γίνεται με καλύτερο τρόπο αφού υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης και παρακολούθησης των διεργασιών με τους Προμηθευτές, βελτίωσης της Επικοινωνίας, της δυνατότητας υποβολής Παραγγελιών και της δραστικής μείωσης του Κόστους. Σε περίπτωση που ένα από τα ξενοδοχεία δεν διαθέτει χρηματικούς πόρους καλό θα ήταν η χρήση των Διαδικτυακών Συστημάτων που διαθέτουν εμπλουτίζοντάς τα με λειτουργίες «e-commerce» και «e-marketing» χωρίς ιδιαίτερο υψηλό κόστος. o Αναγκαίο είναι τα Ξενοδοχεία του Δείγματός μας επειδή δεν παρουσιάζουν ποιοτική υπεροχή στα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, να υιοθετήσουν την χρήση μιας σειράς ISO 9000 στην παροχή υπηρεσιών (π.χ. ISO 9000:2008) ή το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας, ώστε να επηρεάσουν θετικά τους εργαζόμενους τους με σκοπό να τους οδηγήσουν σε μια συνολική προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. o Τα ποσοστά εκπαιδευμένου και καταρτισμένου προσωπικού στα τέσσερα από τα πέντε Ξενοδοχεία (εκτός του Classical Egnatia Grand Hotel) του Δείγματός μας κυμαίνονται από 11% μέχρι 50% επί του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού. Προτείνουμε λοιπόν να διοργανώνουν περιοδικά εξειδικευμένα και στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης του απασχολούμενου προσωπικού τους για βελτίωση του επιπέδου επαγγελματικής επιμόρφωσής του. o Ο τρόπος επικοινωνίας των εργαζομένων στους συγκεκριμένους οργανισμούς έδειξε πως χρειάζεται ουσιαστική αναδιοργάνωση. Ιδιαίτερα η επικοινωνία με τους προμηθευτές πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ενός συγκεκριμένου ηλεκτρονικού PROCEEDINGS 18

19 προγράμματος, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις στις παραγγελίες προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών. o Τέλος, διαπιστώθηκε το φαινόμενο των καθυστερήσεων ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των πελατών και στη διεκπεραίωση των παραγγελιών, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο. Μπορούν λοιπόν τα επιλεγμένα ξενοδοχεία να αυτοματοποιήσουν τις λειτουργίες στα «τμήματα εξυπηρέτησης», χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες χωρίς ιδιαίτερα υψηλό κόστος, όπως την τηλεματική, τη χρήση οθονών αφής και τα κατάλληλα για το καθένα πληροφοριακά προγράμματα ώστε να ενημερώνονται αυτόματα οι παραγγελίες των πελατών τους. o Οι περιορισμοί και οι αδυναμίες της παρούσας Έρευνας εστιάζονται στο γεγονός ότι τα συμπεράσματά της και οι προτάσεις βελτιστοποίησης αφορούν αποκλειστικά τις λειτουργίες των πέντε αυτών Ξενοδοχείων και όχι τις λειτουργίες ενός «μεγαλύτερου και περισσότερο αντιπροσωπευτικού δείγματος» ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Επίσης μια άλλη αδυναμία της παρούσας Έρευνας είναι ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα επιλογής μεγαλύτερου δείγματος ξενοδοχείων λόγω της δύσκολης καλοκαιρινής περιόδου για τους Διευθυντές Ξενοδοχείων που οφείλεται στην παγκόσμια και ελληνική οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την High Season θερινή τουριστική περίοδο. Για τους συγκεκριμένους λόγους η δυνατότητα εύρεσης και άλλων διαθέσιμων ξενοδοχειακών μονάδων για την Έρευνά μας ήταν πολύ περιορισμένη. o Ως πρόταση για μελλοντική έρευνα, προτείνεται η περαιτέρω αντίστοιχη Μελέτη σε «μεγαλύτερο και περισσότερο αντιπροσωπευτικό Δείγμα» Ξενοδοχειακών Μονάδων στο σύνολο των Νομών της χώρας μας. Βιβλιογραφία 1. Βαρβαρέσος, Σ., (1997), Τουρισμός. Εκδόσεις Προπομπός. Αθήνα. 2. Βασίλη, Ε., Καραβαγγέλης, Ε., (2009). Πτυχιακή Εργασία με θέμα: Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking) Αλυσίδας Εφοδιασμού Ξενοδοχείων πέντε και τεσσάρων αστέρων- Προτάσεις Βελτιστοποίησης. Έκδοση ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης. Κατερίνη. 3. Δερβιτσιώτης, Κ., (2001), Ανταγωνιστικότητα με Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Εκδόσεις Interbooks. Αθήνα. 4. Κοσμάτος, Δ., (2004), Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων. Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Αθήνα. PROCEEDINGS 19

20 5. Λαλούμης, Δ., (2002), Hotel Management - Διοίκηση Ξενοδοχείων. Εκδόσεις Σταμούλη. Αθήνα. 6. Λαλούμης, Δ., Ρούπας, Β., (2003), Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Interbooks. Αθήνα. 7. Λένας, Δ. και Συνεργάτες, (2010), Πιστοποιητικό υγιεινότητας θα πρέπει να συνοδεύει στις αγορές τον πάγο που προορίζεται για τη συντήρηση των τροφίμων. Υπό δημοσίευση στο 1 ο Διεθνές Συνέδριο Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 1 & 2 Οκτωβρίου 2010, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-Παράρτημα Κατερίνης. Κατερίνη. 8. Μοίρα, Π., Μυλωνόπουλος, Δ., (2007), Η Τεχνική της Συγγραφής Εργασίας στον Τουρισμό. Εκδόσεις Interbooks. Αθήνα. 9. Μυλωνόπουλος, Δ., Δελής, Τ., (2004), Just In Time στον Τουρισμό. Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Περιοδικό «Αγορά Χωρίς Σύνορα». Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα. 10. Ξανθόπουλος, Α., Χατζηπαναγιώτη, Μ., (2006). Διδακτικές Σημειώσεις Μαθήματος Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ) Υπηρεσιών. Έκδοση ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης. Κατερίνη. 11. Σιφνιώτης, Κ., (2004), Logistics Management - Θεωρία και Πράξη. Εκδόσεις Παπαζήσης. Αθήνα. 12. Σιώμκος, Γ., (2003), Εισαγωγή στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ. Εκδόσεις Σταμούλη. Αθήνα 13. Τζιώρα, Σ., Καραβαγγέλης, Ε., (2010), Πτυχιακή Εργασία με θέμα: Λειτουργίες Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) σε Ξενοδοχείο Τεσσάρων Αστέρων (4*) - Προτάσεις Βελτιστοποίησης. Έκδοση ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης. Κατερίνη. 14. Περιοδικό European Business Review, (2008), Minoa Palace Resort & Spa. Elsevier.Athens. Pages Φραγκιαδάκης, Ε., (1999), Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ των Ξενοδοχείων. Εκτύπωση Γραφοτεχνική Κρήτης, Ρέθυμνο. 16. Φωλίνας, Δ., Μάνθου, Β., Βλαχοπούλου, Μ., (2007), Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων. Εκδόσεις Ανικούλα. Θεσσαλονίκη Ιανουαρίου Ιουλίου PROCEEDINGS 20

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Εμμανουήλ Στειακάκης Καθηγητής Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS KAI ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΑΓΑΡΗ (5171)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Η Chipita International S.A. και η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικό Σημείωμα σελ.1 1. Η Διοίκηση των Logistics (Logistics Management) 1.1. Ορισμός των logistics σελ.3 1.2. Ιστορική Εξέλιξη σελ.4 1.3. Ο ρόλος των logistics στην οικονομία σελ.5 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα