1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE"

Transcript

1 Συγκριτική Παρουσίαση Αλυσίδας Εφοδιασμού στον Εγχώριο Ξενοδοχειακό Κλάδο. Ιδιαιτερότητες Προτεινόμενες Βελτιώσεις Ε. Βασίλη 1, Ε. Καραβαγγέλης 2, Μ. Χανδρινός 3, Π. Μοίρα 4, Δ. Μυλωνόπουλος 5, Δ. Λένας 6 1,2 Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics), Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κατερίνης, Ελλάδα 3 Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 4,5 Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, Ελλάδα 6 Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Ελλάδα Περίληψη Οι λειτουργίες της Αλυσίδας Εφοδιασμού στον Τουριστικό και ιδιαίτερα στον Ξενοδοχειακό Κλάδο αποτελούν ειδική περίπτωση, αφού πρόκειται για έναν «τομέα παροχής ταυτόχρονων πολλαπλών συμπληρωματικών υπηρεσιών σε έναν προσδιορισμένο χώρο με ιδιαίτερες συνθήκες διαχείρισης». Ως πεδίο ερευνητικής μελέτης της εργασίας επιλέχθηκαν πέντε ξενοδοχεία πολυτελείας ή τεσσάρων αστέρων τα οποία δραστηριοποιούνται στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Έβρου και Κέρκυρας οι οποίοι παρουσιάζουν έντονη τουριστική και ξενοδοχειακή δραστηριότητα. Οι κύριοι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι, αφ ενός, η ανάδειξη των Δυνατών Σημείων στη Λειτουργία των επιλεγμένων ξενοδοχείων που οφείλονται στις σωστές εφαρμογές και μεθόδους της Αλυσίδας Εφοδιασμού τους σε σύγκριση με ένα από αυτά το οποίο, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, καθορίζεταιαναδεικνύεται ως πρότυπο λειτουργίας της Ολοκληρωμένης Αλυσίδας Εφοδιασμού και αφ ετέρου, ο εντοπισμός των Αδύνατων Σημείων στη Λειτουργία τους σε σύγκριση με το συγκεκριμένο πρότυπο που επηρεάζουν και την παραγωγικότητα τους και έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και συνολικότερα του επιπέδου βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Η Βασική Ερευνητική Υπόθεση της Παρούσας Εργασίας είναι ότι οι κύριες μεταβλητές στη Ξενοδοχειακή Στρατηγική, που είναι το μέγεθος του ξενοδοχείου, η κατηγορία του σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και η τοποθεσία λειτουργίας του σε σχέση με τον επιχειρηματικό προσανατολισμό του (ξενοδοχείο πόλης ή PROCEEDINGS 1

2 ξενοδοχείο διακοπών), επιβάλλουν ή όχι ένα ιδιαίτερο πρότυπο λειτουργίας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο κάθε ξενοδοχείο, ανάλογο με τις προαναφερόμενες μεταβλητές χαρακτηριστικά. Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, καταγράφηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας. Η πρωτογενής έρευνα βασίστηκε στη χρήση Ερωτηματολογίων και στη διεξαγωγή Συνεντεύξεων στις εγκαταστάσεις του κάθε ξενοδοχείου ξεχωριστά. Η δευτερογενής έρευνα καλύπτει τη θεωρητική και βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος. H ερευνητική προσέγγιση και τα ευρήματα της παρούσας εργασίας αποτελούν σημαντική καινοτομία για τα μέχρι τώρα ελληνικά τουριστικά δεδομένα. Για πρώτη φορά στην Ελληνική Τουριστική Αγορά και Μαθητεία η Μεθοδολογία της Τουριστικής-Ξενοδοχειακής Έρευνας στηρίζεται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στη σύγχρονη έννοια της Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και ταυτόχρονα εκφράζει τα ευρήματά της μέσα από συγκριτική ανάλυση (benchmarking analysis). Η ανάλυση των λειτουργιών αλυσίδας εφοδιασμού ξενοδοχείων ανέδειξε ότι για την υλοποίηση μιας Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, θα πρέπει να εφαρμόζονται Δόκιμα-Βέλτιστα Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, Διαγράμματα Λήψης Αποφάσεων καθώς και Βέλτιστη Επικοινωνία με Πελάτες, Προμηθευτές και Παραγγελιολήπτες σε συνδυασμό με την εφαρμογή Στρατηγικού Μάρκετινγκ, διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη εξυπηρέτηση των πελατών στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και κατ επέκταση τη μέγιστη παραγωγικότητα, κερδοφορία και βιωσιμότητα τους. Οι περιορισμοί και οι αδυναμίες της παρούσας Έρευνας οφείλονται στο γεγονός ότι τα συμπεράσματά της και οι προτάσεις βελτιστοποίησης που απορρέουν αφορούν αποκλειστικά τις λειτουργίες των πέντε Μελετημένων Ξενοδοχείων και όχι τις λειτουργίες ενός «μεγαλύτερου και περισσότερο αντιπροσωπευτικού δείγματος» ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Ως πρόταση για μελλοντική έρευνα, προτείνεται η περαιτέρω αντίστοιχη Μελέτη σε «μεγαλύτερο και περισσότερο αντιπροσωπευτικό Δείγμα» Ξενοδοχειακών Μονάδων στο σύνολο των Νομών της χώρας μας. Λέξεις Κλειδιά : Συγκριτική Παρουσίαση, Ολοκληρωμένη Αλυσίδα Εφοδιασμού, Ξενοδοχεία, Βελτιστοποίηση, Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, Στρατηγικό Μάρκετινγκ 1.Εισαγωγή Οι διαδικασίες αλυσίδας εφοδιασμού θεωρούνται σημαντικές επειδή συμβάλουν στην οργάνωση και βελτίωση της ροής προϊόντων, ανθρώπινου δυναμικού και πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση. Η σωστή διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των πελατών, των προμηθευτών και του εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα PROCEEDINGS 2

3 τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση του πελάτη προσφέροντας του αυτό που επιθυμεί, τη στιγμή που το χρειάζεται με την κατάλληλη ποσότητα και στην κατάλληλη τιμή με απώτερο ζητούμενο τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και κερδοφορίας της επιχείρησης. Η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί το βασικότερο πεδίο εφαρμογής των «Logistics», τα οποία αποτελούν το βασικό ζητούμενο για την επιτυχία των διαδικασιών της. Τα «Logistics» απαντούν στο πώς πρέπει να οργανωθούν οι διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, π.χ. πώς πρέπει να γίνεται η διακίνηση των προϊόντων, ανθρώπων και πληροφοριών, με ποια συχνότητα, με ποια μέσα μεταφοράς-διανομής, κτλ. Η εφαρμογή της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας στον τουρισμό γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους και πάντα με βάση και στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πριν προβούμε στην παρουσίαση του εν λόγω θέματος, αξίζει να σημειώσουμε πως πριν από εμάς έχουν ασχοληθεί Έλληνες και Ξένοι επιστήμονες με τις «διαδικασίες αλυσίδας εφοδιασμού» στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού και ιδιαίτερα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Τα ευρήματα τους έχουν δημοσιευτεί σε βιβλία, σε επιστημονικά και επαγγελματικά άρθρα και περιοδικά, καθώς και σε επιστημονικούς και επαγγελματικούς διαδικτυακούς τόπους. Παρουσιάζονται στη βιβλιογραφική επισκόπηση που ακολουθεί. Εντούτοις, η ερευνητική προσέγγιση και τα ευρήματα της παρούσας εργασίας αποτελούν σημαντική καινοτομία για τα μέχρι τώρα ελληνικά τουριστικά δεδομένα. Για πρώτη φορά στην Ελληνική Τουριστική Αγορά και Μαθητεία η Μεθοδολογία της Τουριστικής- Ξενοδοχειακής Έρευνας στηρίζεται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στη σύγχρονη έννοια της Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και ταυτόχρονα εκφράζει τα ευρήματά της μέσα από συγκριτική ανάλυση (benchmarking analysis). Οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν ως πεδίο μελέτης-έρευνας είναι το τετράστερο ξενοδοχείο «Capsis» στο νομό Θεσσαλονίκης, το πεντάστερο ξενοδοχείο «Istion Club & Spa» στο νομό Χαλκιδικής, το τετράστερο ξενοδοχείο «Mediterranean Princess» στο νομό Πιερίας, το τετράστερο ξενοδοχείο «Ariti» στο νομό Κέρκυρας και το τετράστερο ξενοδοχείο «Classical Egnatia Grand Hotel» στο νομό Έβρου. Σκοπός αυτής της ερευνητικής μας προσπάθειας είναι ο καθορισμός των παραμέτρων που απαιτούν καλύτερη διαχείριση ώστε να δημιουργηθεί μια καλά οργανωμένη και αποτελεσματική Ολοκληρωμένη Αλυσίδα Εφοδιασμού στα Ξενοδοχεία. Αυτές μπορούν να βελτιωθούν μέσω ορισμένων συγκεκριμένων προτάσεων με σκοπό να αποτελέσουν τα Δυνατά Σημεία των Ξενοδοχειακών Μονάδων και παράλληλα τους τρόπους αντιμετώπισης των Αδύνατων Σημείων τους. PROCEEDINGS 3

4 Η μέθοδος συλλογής των δεδομένων της Έρευνάς μας βασίζεται σε πρωτογενή έρευνα με τη συμπλήρωση Ερωτηματολογίων και τη διεξαγωγή Συνεντεύξεων, ενώ στη δευτερογενή έρευνα αντλήθηκαν χρήσιμα στοιχεία από συναφή, επιστημονικά και επαγγελματικά βιβλία και περιοδικά καθώς και από αντίστοιχες εφημερίδες και ιστοσελίδες. Στη δεύτερη ενότητα του συγκεκριμένου άρθρου γίνεται υπό τη μορφή Βιβλιογραφικής Επισκόπησης αναφορά στους όρους και στα συστατικά στοιχεία της Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς επίσης και στα διάφορα συστατικά στοιχεία που αφορούν στο σύνολο της Λειτουργίας στον τομέα των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. Στην τρίτη ενότητα αναλύεται η Μεθοδολογία της Έρευνας καθώς και τα πεδία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την υλοποίηση της πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς έρευνας. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται σε συγκεντρωτικούς Συγκριτικούς Πίνακες οι Δραστηριότητες τις οποίες διενεργούν το σύνολο των Τμημάτων στα συγκεκριμένα εξεταζόμενα Ξενοδοχεία και πώς διαχειρίζονται την Εφοδιαστική τους Αλυσίδα σε σύγκριση με την Ολοκληρωμένη Εφοδιαστική Αλυσίδα του επιλεγμένου προτύπου. Δηλαδή δίνεται έμφαση στη συγκριτική παρουσίαση των υπαρχόντων Πληροφοριακών Συστημάτων που χρησιμοποιούν αυτά τα ξενοδοχεία και τον βαθμό ανταπόκρισής τους σε αυτά, της Συνεργασίας με τους Προμηθευτές τους, της Διαδικασίας Παραλαβής των Προϊόντων και Αποθήκευσής τους και της Διασφάλισης Ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών τους. Συμπληρωματικά γίνεται σύντομη αναφορά στη Στρατηγική Μάρκετινγκ που εφαρμόζουν και στην Πολιτική Εξυπηρέτησης των Πελατών τους. Στη συνέχεια, τέλος, πραγματοποιείται η ανάδειξη των Δυνατών και Αδύνατων Σημείων όλων των προαναφερόμενων Λειτουργικών Διαδικασιών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας τους σε σύγκριση με το επιλεγμένο πρότυπο, δίνοντας έτσι μια ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα όσον αφορά την επιχειρηματική τους πορεία στην τουριστική αγορά. Τέλος, στην πέμπτη ενότητα γίνεται Συσχέτιση των Αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την τρίτη ενότητα συγκριτικά με την καταγραφείσα βιβλιογραφική επισκόπηση. Επίσης, πραγματοποιείται Συζήτηση των Αποτελεσμάτων αυτών και καθορίζονται συγκεκριμένες Προτάσεις Βελτιστοποίησης, που αφορούν στην καλύτερη και αποδοτικότερη Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας τους και κατ επέκταση στη Διοίκηση και Διαχείριση των Τμημάτων τους με βασικό ζητούμενο τη μέγιστη εξυπηρέτηση των πελατών στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και κατ επέκταση τη μέγιστη παραγωγικότητα, κερδοφορία και βιωσιμότητα τους. PROCEEDINGS 4

5 2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τα «Logistics» αποτελούν ουσιαστικά κατεύθυνση και πλαίσιο οργάνωσης, το οποίο επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ενιαίο σχέδιο για τη ροή προϊόντων, ανθρώπων και πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση. Μία Εφοδιαστική Αλυσίδα αποτελείται από όλα τα στάδια που περιλαμβάνονται για την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας από πελάτη (βλ. Σχήμα 1). Είναι φανερό ότι μια Ολοκληρωμένη Εφοδιαστική Αλυσίδα δεν περιλαμβάνει μόνο τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές, αλλά και τους διανομείς, λιανοπωλητές και τους τελικούς πελάτες. Μεταξύ των σταδίων υπάρχουν ροές πληροφοριών, υλικών και χρημάτων. Άρα ο ορισμός της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι: «Η διαχείριση των σχέσεων και προς τις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή τόσο με τους προμηθευτές όσο και με τους πελάτες, γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργεί ανώτερη αξία πελάτη με λιγότερο κόστος για την εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης στο σύνολό της». ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΡΟΗ ΥΛΙΚΩΝ Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση της συνηθέστερης Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Τζιώρα Καραβαγγέλης, 2010). Η Ολοκληρωμένη Εφοδιαστική Αλυσίδα των Ξενοδοχείων περιλαμβάνει τόσο τα εμπλεκόμενα μέλη στο εσωτερικό των ξενοδοχείων (διευθυντής, υπεύθυνος προμηθειών, προϊστάμενοι τμημάτων, πελάτες), όσο και τα άτομα που βρίσκονται έξω από αυτό (προμηθευτές, διανομείς). Η διαδικασία εφοδιασμού τροφίμων, ποτών, υλικών καθαρισμού, περιλαμβάνει τον έλεγχο αγοράς ώστε να επιλεχθούν οι κατάλληλοι προμηθευτές, η κατάλληλη λήψη προσφορών ανά κατηγορία προϊόντος, η αντίστοιχη παραγγελία του υπεύθυνου προμηθειών όπου αναγράφονται αναλυτικά οι πρώτες ύλες τροφίμων και τα ποτά που απαιτούνται. Στη συνέχεια αφού οι προμηθευτές λάβουν την παραγγελία την διεκπεραιώνουν, ύστερα την διανέμουν στο ξενοδοχείο με δικά τους μέσα, πραγματοποιείται η παραλαβή των εμπορευμάτων, η καταγραφή αυτών στο σύστημα και η ταξινόμησή τους PROCEEDINGS 5

6 στις αποθήκες. Αφού αποθηκευτούν αρχίζει η διανομή τους στα επιμέρους τμήματα για παροχή υπηρεσιών και προϊόντων που ζητούν οι πελάτες (Βλέπε Σχήμα 2). ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ/ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΔΟΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΠΕΛΑΤΕΣ Σχήμα 2 : Εφοδιαστική Αλυσίδα Ξενοδοχείων (Βασίλη Καραβαγγέλης, 2009) Ως «Logistics υπηρεσιών», είναι ο κλάδος των υπηρεσιών που χαρακτηρίζεται από την ικανότητα μιας επιχείρησης εταιρίας να έρθει πιο κοντά στους πελάτες της, βελτιώνοντας τα κανάλια επικοινωνίας και διανομής της. Η αλυσίδα εφοδιασμού των υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από ευελιξία, γρήγορη ανταπόκριση, αποδοτικότητα και έλεγχο (Ξανθόπουλος Χατζηπαναγιώτη, 2007). Επίσης ως «Πληροφοριακό Σύστημα - ΠΣ (Information System,IS) ορίζεται ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων μερών που συνεργάζονται για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάχυση πληροφοριών με σκοπό την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, του συντονισμού, του ελέγχου και της ανάλυσης δεδομένων μέσα σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό» (Φωλίνας - Μάνθου - Βλαχοπούλου, 2007). Με τον όρο Στρατηγική Μάρκετινγκ εννοούμε: «τη διαδικασία ευθυγράμμισης, ολόκληρης της επιχείρησης με το περιβάλλον της, με κάποιο αποτέλεσμα κατά νου. Το αποτέλεσμα φυσικά υπονοεί συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους, αποστολή και γενικά επιδιωκόμενα αποτελέσματα» (Σιώμκος, 2003). PROCEEDINGS 6

7 «Επικοινωνία σε μια επιχείρηση, είναι η λήψη και η μετάδοση πληροφοριών (γραπτών, προφορικών και ηλεκτρονικών), ανάμεσα σε άτομα και ομάδες με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων» (www.oktonia.com, 2007). «Ο χρόνος απόκρισης ή χρόνος εκτέλεσης μιας παραγγελίας (lead - time), αναφέρεται στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της αποδοχής και εκτέλεσης μιας παραγγελίας, και της παράδοσης αυτής στον πελάτη» (Σιφνιώτης, 2007). Στις αποθήκες εφαρμόζεται το σύστημα FIFO (τα νεοπαραλαμβανόμενα προϊόντα προωθούνται πρώτα προς κατανάλωση), LIFO (τα τελευταία παραλαμβανόμενα προϊόντα είναι αυτά τα οποία εξέρχονται πρώτα προς κατανάλωση), FEFO (τα προϊόντα που λήγουν πρώτα είναι αυτά που εξέρχονται πρώτα προς κατανάλωση), Just In Time (το προϊόν που απαιτείται την στιγμή που χρειάζεται), Just In Case (το ζητούμενο προϊόν σε περίπτωση που χρειαστεί) (Φραγκιαδάκης, 1999 ). Η διαδικασία τοποθέτησης «location number» στην αποθήκη, χρησιμοποιείται ώστε να δώσει μια διεύθυνση για το που βρίσκεται το κάθε προϊόν. Δηλαδή όταν ένα προϊόν φτάσει στην είσοδο της Αποθήκης, στα δελτία παραλαβής που εκδίδονται αναφέρεται και η διεύθυνση (location number), για το σε ποια θέση θα αποθηκευτεί το κάθε προϊόν. Η διεύθυνση αυτή της θέσης σε μια Αποθήκη βασίζεται στην αρχή ότι οποιοδήποτε σημείο της αποθήκης μπορεί να δοθεί με ακρίβεια δίνοντας τρεις συντεταγμένες (μήκος, πλάτος, ύψος). Με αυτούς τους τρεις αριθμούς περιγράφεται κάθε σημείο της Αποθήκης, αποκλείοντας την ύπαρξη άλλου σημείου με τις ίδιες συντεταγμένες και τη χρονοβόρα διαδικασία εύρεσης των προϊόντων (Κοσμάτος, 2004). Με το Outsourcing (υπερανάθεση) τα ξενοδοχεία αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες τη διαδικασία διαφόρων λειτουργιών τους, ώστε να μειωθεί το κόστος λειτουργίας τους σε περίπτωση που αυτό αποδειχθεί από αντίστοιχη τεχνοοικονομική μελέτη (Λαλούμης, 2002). Η σειρά ISO 9000 αποτελεί ένα σύνολο διεθνών προτύπων για τη διασφάλιση ποιότητας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (International Standards Organization) και προσδιορίζει έναν κατάλογο επιθυμητών χαρακτηριστικών και ενεργειών για το ενδεδειγμένο σύστημα ποιότητας που είναι εφαρμόσιμο για προϊόντα και υπηρεσίες (Δερβιτσιώτης, 2001). Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (European Quality Award), δημιουργήθηκε το έτος 1992 στην Ευρώπη από την επιτροπή European Foundation for Quality Management (EFQM), που είναι υπεύθυνη για θέματα ποιότητας σε μικρομεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα (Δερβιτσιώτης, 2001). PROCEEDINGS 7

8 Ορισμένοι Έλληνες συγγραφείς ασχολήθηκαν συνολικά με τον Τουριστικό Τομέα. Αρχικά, ο συγγραφέας Βαρβαρέσος Στέλιος το 1997 ασχολήθηκε με την έκδοση βιβλίου με τίτλο «Τουρισμός» (Βαρβαρέσος, 1997). Στη συνέχεια, άλλοι ασχολήθηκαν με τη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ) στον Τουριστικό Τομέα αλλά και με το Μάνατζμεντ των Ξενοδοχείων. Μεταξύ αυτών, ο συγγραφέας Φραγκιαδάκης Ευγένιος εκδίδει το 1999 βιβλίο με τίτλο «Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ των Ξενοδοχείων» (Φραγκιαδάκης, 1999). Ακολούθως, ο συγγραφέας Λαλούμης Δημήτριος (2002) δημοσιεύει το βιβλίο με τίτλο «Hotel Management Διοίκηση Ξενοδοχείων»(Λαλούμης, 2002). Μετέπειτα, το 2003, οι συγγραφείς Λαλούμης και Ρούπας εκδίδουν ένα αξιόλογο βιβλίο με τίτλο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»(Λαλούμης-Ρούπας, 2003). Το 2004 δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αγορά Χωρίς Σύνορα», μια έρευνα των συγγραφέων Μυλωνόπουλου Δημητρίου και Δελή Ταξιάρχη σχετική με το «Just In Time» στον Τουρισμό (Μυλωνόπουλος-Δέλη, 2004). Γίνεται, στη συνέχεια, αναφορά στην «Τεχνική της Συγγραφής Εργασίας στον Τουρισμό» από τους καταξιωμένους συγγραφείς Μυλωνόπουλο Δημήτριο και Μοίρα Πολυξένη (Μοίρα- Μυλωνόπουλος, 2007). Ακολούθως, την ίδια χρονική περίοδο δημοσιεύεται από τον εκδοτικό οίκο Elsevier, το άρθρο «Managing Human Capital in a Privately Owned Public Hotel Chain» (www.elsevier.com). Τέλος, στο περιοδικό «European Business Review» παρουσιάζονται πληροφορίες για τη λειτουργία εφοδιαστικής αλυσίδας των ξενοδοχείων (European Business Review, 2008). 3. Μεθοδολογία Έρευνας Οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν ως πεδίο μελέτης-έρευνας είναι πέντε ξενοδοχεία, δύο πόλεως, δύο διακοπών και ένα αμιγώς μικτό, σε πέντε διαφορετικούς Νομούς της Ελλάδας με έντονη τουριστική και ξενοδοχειακή δραστηριότητα. Η πρωτογενής έρευνα έγινε σταδιακά και με πολύ υπομονή, λόγω του ότι έπρεπε να επισκεφθούμε πέντε νομούς (Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Κέρκυρας, Χαλκιδικής και Έβρου), σε δύσκολη καλοκαιρινή σεζόν για τους Διευθυντές Ξενοδοχείων, λόγω της παγκόσμιας και ελληνικής οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με την High Season θερινή τουριστική περίοδο. Η σταδιακή αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε από 08/04/2009 έως 19/08/2009 με την χρήση Ερωτηματολογίων και Συνεντεύξεων, με στόχο την άντληση όσο το δυνατόν περισσοτέρων ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών. Το Ερωτηματολόγιο στο σύνολό του μπορεί να δοθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο. PROCEEDINGS 8

9 Οι συμμετέχοντες στην πρωτογενή έρευνα-αυτοί που συμπλήρωσαν τα Ερωτηματολόγια και απάντησαν στις Συνεντεύξεις-είναι φυσικά πρόσωπα, όπως Διευθυντικά και Διοικητικά Στελέχη του συνόλου των Τμημάτων των επιλεγμένων Ξενοδοχείων, επειδή μόνον τα συγκεκριμένα στελέχη γνωρίζουν εκ της θέσης τους και εκ των πραγμάτων τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επιχείρησής τους στο σύνολό της. Τα διευθυντικά στελέχη συμμετείχαν επιπλέον σε μια σειρά διεξαγωγής προσωπικών συνεντεύξεων. Το σύνολο των Συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν είναι πέντε και αντιστοιχούν στους πέντε Διευθυντές των επιλεγμένων Ξενοδοχείων που επισκεφθήκαμε μετά από άμεση επικοινωνία μαζί τους. Η δευτερογενής έρευνα αναφέρεται στη θεωρητική και βιβλιογραφική κάλυψη της παρούσας εργασίας. Η άντληση των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες, άρθρα σε επαγγελματικά περιοδικά, εργασίες, διδακτικές σημειώσεις και διαφημιζόμενα έντυπα των ξενοδοχείων, αναλύοντας τα σημεία εκείνα που αφορούν στο θέμα της έρευνας. Τα βιβλία, τα επιστημονικά περιοδικά και άρθρα, οι εφημερίδες, η ανάλυση εντύπων, κ.α., αποτέλεσαν πρωτεύον υλικό για την κατανόηση και καταγραφή των καταστάσεων που παρατηρούνται στις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Logistics, ενώ οι διαδικτυακές πηγές πρόσφεραν πληρέστερη πληροφόρηση για την περαιτέρω ενημέρωση με έγκυρες και ισχύουσες πληροφορίες τόσο για την παγκόσμια εικόνα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ξενοδοχείων όσο και για τα Πληροφοριακά Συστήματα (πχ ERP, CRM κα) που διευκολύνουν τη λειτουργία και τον έλεγχό αυτών των επιχειρήσεων και οργανισμών (Βασίλη Καραβαγγέλης, 2009). 3.1 Μέθοδοι Για τη συλλογή των γενικών στοιχείων που αντιστοιχούν στην Εταιρική Ταυτότητα του κάθε Ξενοδοχείου καθώς και των εξειδικευμένων στοιχείων που αφορούν στις υπάρχουσες Μεθόδους της Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που εφαρμόζονται στο καθένα χρησιμοποιήθηκε πλήρες Ερωτηματολόγιο, το οποίο συντάχθηκε ειδικά για την διεκπεραίωση της παρούσας έρευνας με τη συνδρομή ορισμένων από τους ερωτηθέντες Διευθυντές Ξενοδοχείων. Το συγκεκριμένο Ερωτηματολόγιο αφορά σε όλα τα Τμήματα των Ξενοδοχείων και καλύπτει το σύνολο των Λειτουργιών-Διαδικασιών Διαχείρισης που εφαρμόζονται σε κάθε Τμήμα ξεχωριστά μέσω μιας Ολοκληρωμένης Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics). PROCEEDINGS 9

10 Στο περιεχόμενο του Ερωτηματολογίου συμπεριλαμβάνονται ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου αλλά και κλίμακες αξιολόγησης που αφορούν στις Διαδικασίες Διαχείρισης στην Ολοκληρωμένη Αλυσίδα Εφοδιασμού (Logistics): o στη Διοίκηση Προμηθειών o στη Διαχείριση Αποθεμάτων o στη Διοίκηση-Διαχείριση Αποθηκών o στην επιλογή Προμηθευτών o στη Διαχείριση Παραγγελιών o στην ανάληψη Υπεργολαβιών (outsourcing) o στη Διαχείριση Ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών o στα Συστήματα Διανομής o στη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων o στην Εξυπηρέτηση Πελατών o στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού o στην Επικοινωνία o στο Μάρκετινγκ o στις λειτουργίες όλων των Τμημάτων όλων των Ξενοδοχείων Το περιεχόμενο αλλά και το ύφος των Απαντήσεων στις Ερωτήσεις των Ερωτηματολογίων αποτέλεσαν τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της Έρευνας. Πραγματοποιήθηκαν πέντε Συνεντεύξεις σε πέντε ξεχωριστά Ξενοδοχεία με την μορφή Ερωτήσεων αποκλειστικά ανοιχτού τύπου για καταγραφή κατά κύριο λόγο ποιοτικών στοιχείων. Το περιεχόμενο των Συνεντεύξεων αφορούσε : o στις Παραγγελίες o στις Προμήθειες o στις Αποθηκεύσεις o στις Διανομές o στα Αποθέματα o στην Εξυπηρέτηση Πελατών (Βασίλη - Καραβαγγέλης, 2009) 4. Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελεσμάτων Σύμφωνα με τα παραπάνω αλλά και με τα στοιχεία του Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε ότι το «πρότυπο» με κριτήριο τη «βέλτιστη ποιότητα και πληρότητα λειτουργιών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων» για το Δείγμα της Έρευνας μας είναι το Ξενοδοχείο Istion Club & Spa στην Ποτίδαια Χαλκιδικής. Αυτό παρουσιάζει μια σχετική ποιοτική υπεροχή και υψηλότερο βαθμό PROCEEDINGS 10

11 πληρότητας σ ότι αφορά στις Λειτουργίες του Τμήματος Προμηθειών έναντι των άλλων επιλεγμένων ξενοδοχείων, τα οποία πρέπει, κατά τη γνώμη μας, ακολουθώντας τις Μεθόδους Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Πρότυπου Ξενοδοχείου, να βελτιωθούν στις λειτουργίες που σημειώνονται με χαρακτήρα Χ στον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Συγκριτικός πίνακας Λειτουργιών Τμήματος Προμηθειών (Προσωπική επεξεργασία δεδομένων) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ α. ποιότητα β. τιμή γ. εξυπηρέτηση δ. συνεργασία ε. πιστοποίηση ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ α. πρώτες ύλες μαγειρείου β. αναλώσιμα υλικά γ. προϊόντα προς μεταπώληση ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. επίσκεψη του υπεύθυνου προμηθειών στην αγορά β. επίσκεψη των προμηθευτών στο ξενοδοχείο γ. διαδικασία προκήρυξης μειοδο-τικού διαγωνισμού δ. άλλο (εκθέσεις από συναφείς επιχειρήσεις) Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : α. έλεγχο των παραστατικών β. εκφόρτωση του φορτίου γ. έλεγχο ως προς την ποιότητα και την ποσότητα Στη συνέχεια διαπιστώνουμε ότι το «πρότυπο» ξενοδοχείο Istion Club & Spa στην Ποτίδαια Χαλκιδικής, παρουσιάζει επίσης μια σχετική ποιοτική υπεροχή και υψηλότερο βαθμό πληρότητας σ ότι αφορά στις Λειτουργίες του Τμήματος Αποθήκης έναντι των άλλων PROCEEDINGS 11

12 επιλεγμένων ξενοδοχείων τα οποία πρέπει, κατά την γνώμη μας, να βελτιωθούν στις λειτουργίες που σημειώνονται με χαρακτήρα Χ στον Πίνακα 2. Πίνακας 2: Συγκριτικός πίνακας Λειτουργιών Τμήματος Αποθήκευσης (Προσωπική επεξεργασία δεδομένων) ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡ-ΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ α. ελαχιστοποίηση των εργασιών β. ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων γ. μέγιστη αξιοποίηση του χρόνου δ. απόλυτη προστασία των προϊόντων ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ α. μια β. δύο γ. τρεις δ. τέσσερις ε. > τέσσερις ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ α. ιδιόκτητη β. ενοικιαζόμενη ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ α. FIFO (first in first out) β. LIFO (last in first out) γ. FEFO (first expire first out) δ. Just in time ε. Just in case ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ α. ά ύλες 20% 50% 90% 10% 40% β. ημιέτοιμα προϊόντα 30% 25% 0% 0% 10% γ. τελικά προϊόντα 50% 25% 10% 90% 50% PROCEEDINGS 12

13 Παρατηρούμε με βάση τα ευρήματα του Πίνακα 3, ότι στη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων όλα τα ξενοδοχεία πληρούν περίπου το σύνολο των λειτουργιών του συγκεκριμένου Τμήματος με εξαίρεση ορισμένες από αυτές που σημειώνονται με τον χαρακτήρα Χ. Πίνακας 3. Συγκριτικός πίνακας χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων (Προσωπική επεξεργασία δεδομένων) ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ α. μέσω συγκεκριμένου προγράμματος (π.χ. altec, erp) β. μέσω internet γ. μέσω τηλεφώνου δ. μέσω πωλητών ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ α. επωνυμία Protel Protel Estia Epitome Protel ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΗΡ/ΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ α. χρόνος 1 χρόνος 6 μήνες 2 μήνες 3 μήνες 6 μήνες Με βάση τα ευρήματα του Πίνακα 4 βλέπουμε ότι το «πρότυπο» ξενοδοχείο Istion Club & Spa στην Ποτίδαια Χαλκιδικής, δεν παρουσιάζει ποιοτική υπεροχή και υψηλότερο βαθμό πληρότητας στα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας έναντι των άλλων επιλεγμένων ξενοδοχείων. Το «πρότυπο» ξενοδοχείο Istion Club & Spa στην Ποτίδαια Χαλκιδικής, σύμφωνα με τα ευρήματα του Πίνακα 5, παρουσιάζει μια σχετική ποιοτική υπεροχή και υψηλότερο βαθμό πληρότητας σε ότι αφορά στην «προέλευση των πελατών» έναντι των άλλων επιλεγμένων ξενοδοχείων, τα οποία πρέπει, κατά την γνώμη μας, να βελτιωθούν σε ότι αφορά στη σύνθεση των χωρών προέλευσης των πελατών τους. PROCEEDINGS 13

14 Πίνακας 4. Συγκριτικός πίνακας Λειτουργιών Διασφάλισης Ποιότητας (Προσωπική επεξεργασία δεδομένων) ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ α. 1 (ανεπαρκής) β. 2 ( < από μέτρια) γ. 3 (μέτρια) δ. 4 ( > από μέτρια) ε. 5 (πλήρης) Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ: α. ISO 9000 β. EN γ. περιβαλλοντική διαχείριση κατά EMAS δ. HACCP* ε. άλλο πιστοποιητικό ή βραβείο ποιότητας ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΟΣΟΣΤΟ % 10% 1,5% 2% 1% 1% (*Λένας & Συν., 2010) Πίνακας 5: Συγκριτικός πίνακας Προέλευσης Τουριστών (Προσωπική επεξεργασία δεδομένων) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: α. «ντόπιοι» 0% 0% 0% 0% 0% 95% β. έλληνες 5% 60% 95% 59% γ. ευρωπαίοι 90% 5% 29% 5% 39% δ. αμερικανοί 0% 6% 0% 1% ε. ασιάτες 5% 0% 1% 0% 0% στ. άλλης γεωγραφικής προέλευσης 0% 4% 0% 1% Τέλος, διαπιστώνουμε στον Πίνακα 6 ότι το «πρότυπο» στην προκειμένη περίπτωση είναι το ξενοδοχείο Classical Egnatia Grand Hotel της Εταιρίας Grecotel στην Αλεξανδρούπολη το οποίο παρουσιάζει μια σαφέστατη ποσοτική και ποιοτική υπεροχή και υψηλότερο βαθμό πληρότητας (93%) σε ότι αφορά στο Επίπεδο Κατάρτισης κι Εκπαίδευσης του Απασχολούμενου Ανθρώπινου Δυναμικού έναντι των άλλων επιλεγμένων ξενοδοχείων. Συμπληρωματικά υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι τα ποσοστά εκπαιδευμένου και καταρτισμένου προσωπικού στα άλλα ξενοδοχεία του Δείγματος μας κυμαίνονται από 11% PROCEEDINGS 14

15 μέχρι 50% επί του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού. Γεγονός που πρέπει να οδηγήσει τις Διευθύνσεις τους σε αύξηση αυτών των ποσοστών με την αναβάθμιση του επιπέδου κατάρτισης και ειδίκευσης του συνολικά απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού τους. Πίνακας 6: Μορφωτικό επίπεδο Απασχολούμενου Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπική επεξεργασία δεδομένων) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ποσοστό (%) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (MBA, MSc, PhD) Ποσοστό (%) 40% 65% 10% 33% 25% 10% 28% 1% 4% 5% Τέλος, η στρατηγική που χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία βασίζεται στο «marketing plan» που εφαρμόζουν το οποίο είναι διαφορετικό για κάθε ξενοδοχείο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του καθενός. Αυτό προκύπτει από συλλογική διαδικασία επαφών με σημαντικούς «διακινητές τουριστών και πελατών» με τη συμμετοχή όλων των στελεχών τους, από διαφορετική εφαρμοζόμενη πολιτική τιμών και συμπληρωματικά από κάθε μορφή προβολής που αντιστοιχεί στην ιδιαιτερότητα του κάθε ξενοδοχείου και ιδιαιτέρα από τη διαφήμιση που πραγματοποιούν. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν τη δυνατότητα να προσελκύσουν νέους πελάτες προωθώντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Τα επιλεγμένα ξενοδοχεία στην έννοια «εξυπηρέτηση του πελάτη», προσδίδουν ως περιεχόμενο-ορισμό της την πληρέστερη ικανοποίησή του, παραπάνω από τις προσδοκίες του με σκοπό την επανάληψη της επίσκεψής του στο μέλλον. 5. Συζήτηση των Αποτελεσμάτων -Συμπεράσματα-Προτεινόμενες Βελτιώσεις Η ανάδειξη των Δυνατών Σημείων στη Λειτουργία των επιλεγμένων Ξενοδοχείων που οφείλονται στις σωστές εφαρμογές και μεθόδους της Αλυσίδας Εφοδιασμού τους σε σύγκριση με το «πρότυπο» και ο εντοπισμός των Αδύνατων Σημείων στη Λειτουργία τους σε σύγκριση με το συγκεκριμένο «πρότυπο», που αποτελούν τους κύριους στόχους της παρούσας Έρευνας, αντανακλώνται σε όλους τους προηγούμενους Συγκριτικούς Πίνακες. Οι απορρέουσες Προτάσεις Βελτιστοποίησης των Λειτουργιών της Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας τους αντανακλώνται στον Πίνακα που ακολουθεί: PROCEEDINGS 15

16 Πίνακας 7 : Ομαδοποίηση Προτάσεων Βελτιστοποίησης των Λειτουργιών της Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Προσωπική επεξεργασία δεδομένων) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτοματοποίηση Τηλεφωνικού Κέντρου CAPSIS ARITI MEDITERRA- NEAN PRINCESS Μέθοδος "Outsourcing" Πρόσληψη Υπεύθυνου Προμηθειών Πρόσληψη Υπεύθυνου Αποθήκης Πιστοποίηση Προμηθευτών Χρήση "Location Number" στην Αποθήκη Χρήση ιδιόκτητης Αποθήκης Χρήση CRM Συστήματος ISO 9000:2008 Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας Πρόσληψη καταρτισμένου Προσωπικού Βελτίωση ενδοεπιχειρησιακής Επικοινωνίας Βελτίωση χρόνου Εξυπηρέτησης Πελατών (χρήση τερματικών, touch screen,κ.α. ) Στο συγκεκριμένο πλαίσιο λοιπόν τα κύρια ευρήματα και οι εξ αυτών προτεινόμενες βελτιώσεις της παρούσας Έρευνας για τα Ξενοδοχεία που μελετήθηκαν παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: o Η Βασική Ερευνητική Υπόθεση της Παρούσας Εργασίας τείνει ως προς το ότι «οι κύριες μεταβλητές στη Ξενοδοχειακή Στρατηγική, που είναι το μέγεθος του ξενοδοχείου, η κατηγορία του σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και η τοποθεσία λειτουργίας του σε σχέση με τον επιχειρηματικό προσανατολισμό του (ξενοδοχείο πόλης ή ξενοδοχείο διακοπών) δεν επιβάλλουν στα Μελετημένα Ξενοδοχεία ένα ιδιαίτερο πρότυπο λειτουργίας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο κάθε ένα από αυτά, ανάλογο με τις προαναφερόμενες μεταβλητές χαρακτηριστικά του». o Αντίθετα, η Στρατηγική που χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία βασίζεται σε ενέργειες τύπου «marketing plan» από μέρους τους. Αυτές προκύπτουν από συλλογική διαδικασία με PROCEEDINGS 16

17 την συμμετοχή των στελεχών τους και από την μετέπειτα έρευνα για τον σχεδιασμό της στρατηγικής τους. Επίσης χρησιμοποιείται η συμμετοχή των ίδιων στελεχών για να αντλήσουν πληροφορίες για το πώς πρέπει να κινηθούν. o Επίσης, η Τακτική που ακολουθούν για την αντιμετώπιση των ανταγωνιστών τους βασίζεται κυρίως στη διατήρηση καλών σχέσεων με τους τουριστικούς πράκτορες και στη δημιουργία νέων διαφημίσεων και ενημερωτικών εντύπων. o Η ανάλυση των Λειτουργιών Αλυσίδας Εφοδιασμού των Μελετημένων Ξενοδοχείων ανέδειξε ότι για την υλοποίηση μιας Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, θα πρέπει να εφαρμόζονται προσαρμοσμένα στο καθένα από αυτά Δόκιμα-Βέλτιστα Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, Διαγράμματα Λήψης Αποφάσεων καθώς και Βέλτιστη Επικοινωνία με Πελάτες, Προμηθευτές και Παραγγελιολήπτες σε συνδυασμό με την εφαρμογή Στρατηγικού Μάρκετινγκ, διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη εξυπηρέτηση των πελατών τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και κατ επέκταση τη μέγιστη παραγωγικότητα, κερδοφορία και βιωσιμότητα τους. o Υπάρχει πολιτική «customer service», η οποία πολιτική πραγματοποιείται με οδηγίες της διεύθυνσης για το πώς θα πρέπει να πραγματοποιείται και να προσφέρεται η κάθε υπηρεσία. o Στη διαχείριση παραπόνων εφαρμόζεται η μέθοδος της χρήσης ερωτηματολογίων που βρίσκονται στη ρεσεψιόν και συμπληρώνονται από τον κάθε πελάτη ξεχωριστά. Στα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια γίνεται αναφορά σε όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου ξεχωριστά. o Τα ξενοδοχεία Capsis, Ariti και Mediterranean Princess πρέπει να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες του «τμήματος τηλεφωνικού κέντρου» με νέα συστήματα. o Διαπιστώθηκε επίσης πως τα ξενοδοχεία Istion Club & Spa και Ariti, την λειτουργία «τμήματος πλυντηρίου» την υλοποιούν τα ίδια αντί να την αναθέτουν σε τρίτους με τη χρήση της μεθόδου Outsourcing (υπερανάθεση). Ενώ τα ξενοδοχεία Classical Egnatia Grand Hotel, Capsis και Mediterranean Princess λειτουργούν ήδη με την μέθοδο Outsourcing (υπερανάθεση). o Στα ξενοδοχεία Ariti και Mediterranean Princess καλό θα ήταν να δημιουργηθεί ένα «τμήμα απολεσθέντων» ώστε οποιοδήποτε προσωπικό αντικείμενο του πελάτη ξεχαστεί ή απολεσθεί, να καταλήξει με ασφάλεια στο τμήμα αυτό. o Τα ξενοδοχεία είναι σχετικά πλήρη από πλευράς προσωπικού. Ωστόσο προτείνουμε: o στο ξενοδοχείο Ariti το οποίο διαθέτει Υπεύθυνο Προμηθειών, να προσλάβει έναν PROCEEDINGS 17

18 Υπεύθυνο Αποθήκης για την παραλαβή και την αποθήκευση των προϊόντων. Ενώ στο ξενοδοχείο Capsis όπου υπάρχει Υπεύθυνος Αποθηκών, να προσλάβει έναν Υπεύθυνο Προμηθειών ο οποίος να είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό των αναγκών της ξενοδοχειακής επιχείρησης, την έρευνα αγοράς, την παραγγελία και αγορά των προϊόντων. o Για τα ξενοδοχεία Istion Club & Spa και Capsis, επειδή διαθέτουν στις εγκαταστάσεις τους πάνω από τέσσερις αποθήκες, θα ήταν προτιμότερο η χρήση του «location number» ώστε να δοθεί μια διεύθυνση για το που βρίσκεται το κάθε προϊόν. Επίσης προτείνεται και η χρήση των ενοικιαζόμενων αποθηκών, επειδή οι ιδιόκτητες αποθήκες απαιτούν μακροχρόνια δέσμευση χρηματικών πόρων. o Η χρήση των νέων τεχνολογιών στα επιλεγμένα ξενοδοχεία και συγκεκριμένα η εφαρμογή ενός συστήματος CRM (Customer Relationship Management -Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων), βελτιώνουν τις διαδικασίες των συναλλαγών και επομένως η διαδικασία της Αλυσίδας Εφοδιασμού γίνεται με καλύτερο τρόπο αφού υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης και παρακολούθησης των διεργασιών με τους Προμηθευτές, βελτίωσης της Επικοινωνίας, της δυνατότητας υποβολής Παραγγελιών και της δραστικής μείωσης του Κόστους. Σε περίπτωση που ένα από τα ξενοδοχεία δεν διαθέτει χρηματικούς πόρους καλό θα ήταν η χρήση των Διαδικτυακών Συστημάτων που διαθέτουν εμπλουτίζοντάς τα με λειτουργίες «e-commerce» και «e-marketing» χωρίς ιδιαίτερο υψηλό κόστος. o Αναγκαίο είναι τα Ξενοδοχεία του Δείγματός μας επειδή δεν παρουσιάζουν ποιοτική υπεροχή στα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, να υιοθετήσουν την χρήση μιας σειράς ISO 9000 στην παροχή υπηρεσιών (π.χ. ISO 9000:2008) ή το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας, ώστε να επηρεάσουν θετικά τους εργαζόμενους τους με σκοπό να τους οδηγήσουν σε μια συνολική προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. o Τα ποσοστά εκπαιδευμένου και καταρτισμένου προσωπικού στα τέσσερα από τα πέντε Ξενοδοχεία (εκτός του Classical Egnatia Grand Hotel) του Δείγματός μας κυμαίνονται από 11% μέχρι 50% επί του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού. Προτείνουμε λοιπόν να διοργανώνουν περιοδικά εξειδικευμένα και στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης του απασχολούμενου προσωπικού τους για βελτίωση του επιπέδου επαγγελματικής επιμόρφωσής του. o Ο τρόπος επικοινωνίας των εργαζομένων στους συγκεκριμένους οργανισμούς έδειξε πως χρειάζεται ουσιαστική αναδιοργάνωση. Ιδιαίτερα η επικοινωνία με τους προμηθευτές πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ενός συγκεκριμένου ηλεκτρονικού PROCEEDINGS 18

19 προγράμματος, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις στις παραγγελίες προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών. o Τέλος, διαπιστώθηκε το φαινόμενο των καθυστερήσεων ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των πελατών και στη διεκπεραίωση των παραγγελιών, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο. Μπορούν λοιπόν τα επιλεγμένα ξενοδοχεία να αυτοματοποιήσουν τις λειτουργίες στα «τμήματα εξυπηρέτησης», χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες χωρίς ιδιαίτερα υψηλό κόστος, όπως την τηλεματική, τη χρήση οθονών αφής και τα κατάλληλα για το καθένα πληροφοριακά προγράμματα ώστε να ενημερώνονται αυτόματα οι παραγγελίες των πελατών τους. o Οι περιορισμοί και οι αδυναμίες της παρούσας Έρευνας εστιάζονται στο γεγονός ότι τα συμπεράσματά της και οι προτάσεις βελτιστοποίησης αφορούν αποκλειστικά τις λειτουργίες των πέντε αυτών Ξενοδοχείων και όχι τις λειτουργίες ενός «μεγαλύτερου και περισσότερο αντιπροσωπευτικού δείγματος» ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Επίσης μια άλλη αδυναμία της παρούσας Έρευνας είναι ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα επιλογής μεγαλύτερου δείγματος ξενοδοχείων λόγω της δύσκολης καλοκαιρινής περιόδου για τους Διευθυντές Ξενοδοχείων που οφείλεται στην παγκόσμια και ελληνική οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την High Season θερινή τουριστική περίοδο. Για τους συγκεκριμένους λόγους η δυνατότητα εύρεσης και άλλων διαθέσιμων ξενοδοχειακών μονάδων για την Έρευνά μας ήταν πολύ περιορισμένη. o Ως πρόταση για μελλοντική έρευνα, προτείνεται η περαιτέρω αντίστοιχη Μελέτη σε «μεγαλύτερο και περισσότερο αντιπροσωπευτικό Δείγμα» Ξενοδοχειακών Μονάδων στο σύνολο των Νομών της χώρας μας. Βιβλιογραφία 1. Βαρβαρέσος, Σ., (1997), Τουρισμός. Εκδόσεις Προπομπός. Αθήνα. 2. Βασίλη, Ε., Καραβαγγέλης, Ε., (2009). Πτυχιακή Εργασία με θέμα: Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking) Αλυσίδας Εφοδιασμού Ξενοδοχείων πέντε και τεσσάρων αστέρων- Προτάσεις Βελτιστοποίησης. Έκδοση ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης. Κατερίνη. 3. Δερβιτσιώτης, Κ., (2001), Ανταγωνιστικότητα με Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Εκδόσεις Interbooks. Αθήνα. 4. Κοσμάτος, Δ., (2004), Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων. Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Αθήνα. PROCEEDINGS 19

20 5. Λαλούμης, Δ., (2002), Hotel Management - Διοίκηση Ξενοδοχείων. Εκδόσεις Σταμούλη. Αθήνα. 6. Λαλούμης, Δ., Ρούπας, Β., (2003), Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Interbooks. Αθήνα. 7. Λένας, Δ. και Συνεργάτες, (2010), Πιστοποιητικό υγιεινότητας θα πρέπει να συνοδεύει στις αγορές τον πάγο που προορίζεται για τη συντήρηση των τροφίμων. Υπό δημοσίευση στο 1 ο Διεθνές Συνέδριο Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 1 & 2 Οκτωβρίου 2010, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-Παράρτημα Κατερίνης. Κατερίνη. 8. Μοίρα, Π., Μυλωνόπουλος, Δ., (2007), Η Τεχνική της Συγγραφής Εργασίας στον Τουρισμό. Εκδόσεις Interbooks. Αθήνα. 9. Μυλωνόπουλος, Δ., Δελής, Τ., (2004), Just In Time στον Τουρισμό. Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Περιοδικό «Αγορά Χωρίς Σύνορα». Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα. 10. Ξανθόπουλος, Α., Χατζηπαναγιώτη, Μ., (2006). Διδακτικές Σημειώσεις Μαθήματος Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ) Υπηρεσιών. Έκδοση ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης. Κατερίνη. 11. Σιφνιώτης, Κ., (2004), Logistics Management - Θεωρία και Πράξη. Εκδόσεις Παπαζήσης. Αθήνα. 12. Σιώμκος, Γ., (2003), Εισαγωγή στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ. Εκδόσεις Σταμούλη. Αθήνα 13. Τζιώρα, Σ., Καραβαγγέλης, Ε., (2010), Πτυχιακή Εργασία με θέμα: Λειτουργίες Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) σε Ξενοδοχείο Τεσσάρων Αστέρων (4*) - Προτάσεις Βελτιστοποίησης. Έκδοση ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης. Κατερίνη. 14. Περιοδικό European Business Review, (2008), Minoa Palace Resort & Spa. Elsevier.Athens. Pages Φραγκιαδάκης, Ε., (1999), Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ των Ξενοδοχείων. Εκτύπωση Γραφοτεχνική Κρήτης, Ρέθυμνο. 16. Φωλίνας, Δ., Μάνθου, Β., Βλαχοπούλου, Μ., (2007), Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων. Εκδόσεις Ανικούλα. Θεσσαλονίκη Ιανουαρίου Ιουλίου PROCEEDINGS 20

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου

Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015 Τσαρούχας Παναγιώτης 1. Τίτλος: Εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην μεταποίηση, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων. Περιγραφή του θέματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

3pl ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

3pl ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 3pl ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ OUTSOURCING Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πελάτες και εταιρεία ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ, ΣΙΩΜΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ Ο εσωτερικός πελάτης και η «αλυσίδα αξίας» Ένας εγγυημένος τρόπος επίτευξης ικανοποίησης του πελάτη είναι αναμφίβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) Τρέχουσα μελέτη: Σύντομη μελέτη :161 24/10/2013 8:21:34 μμ Copyright υλικού 2013 Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων Οι τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΒΟΓΔΑΝΟΥ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ GIOIA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Αγροτικής Οικονομίας Σειρά Διαλέξεων μαθήματος ΔΙΑΛΛΕΞΗ: Παγκόσμια κανάλια διανομής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Τεχνοδιάγνωση Τρέχουσα μελέτη: Σύντομη μελέτη :161 26/10/2013 5:24:50 μμ Copyright υλικού 2013 Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών ΙΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας kandro@aueb.gr Ορισμοί Διοίκηση Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πτυχιακών Εργασιών 2014-2015

Θέματα Πτυχιακών Εργασιών 2014-2015 Θέματα Πτυχιακών Εργασιών 2014-2015 Τσαρούχας Παναγιώτης 1. Τίτλος: Εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην μεταποίηση, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων. Περιγραφή του θέματος: Αφορά την σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής 1 Κίνητρα Χρήσης του Facebook από τους Έλληνες Χρήστες Το πιο διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο και στην Ελλάδα είναι το Facebook. Θα διερευνηθούν τα κίνητρα και οι λόγοι για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Γεώργιος Πανηγυράκης Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σάντυ Χειλαδάκη Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Οικιακών Πελατών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Σταθερής & Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus Pegasus ERP Start Up 738,00 Σε ποιούς απευθύνεται: Το Pegasus Erp Start up απευθύνεται στο 60 % τον εμπορικών επιχειρήσεων που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην μηχανοργάνωση της επιχείρησής τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Συγκριτικά Δεδομένα με την έρευνα Ιουνίου Ιουλίου 008) Νοέμβριος 008 VPRC ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών ως μέσο Βελτίωσης της Παραγωγικότητας: Μικρομεσαίες Τουριστικές Επιχειρήσεις.

Αναδιοργάνωση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών ως μέσο Βελτίωσης της Παραγωγικότητας: Μικρομεσαίες Τουριστικές Επιχειρήσεις. Αναδιοργάνωση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών ως μέσο Βελτίωσης της Παραγωγικότητας: Μικρομεσαίες Τουριστικές Επιχειρήσεις. Ονοματεπώνυμο: Μπονόρας Σωτήρης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής 2015-16 Α.Τσίπουρας Εισαγωγή Στόχος του μαθήματος Σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις, απελευθέρωση αγορών, ηλεκτρονικό εμπόριο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον, Taxύτατες αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Your key to success Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, επικεντρωνόμαστε στην αύξηση των πωλήσεών σας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΤΕΙΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΕΛΠΙΔΑ Α.Μ. 206 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κατερίνη 2011 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Σεμινάριο Startup Basics Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Τι παρουσιάσαμε μέχρι τώρα : Τα βασικά της Επιχειρηματικότητας (16/3) Τον Καμβά του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ιανουάριος 2014 Κίνητρο για την επιλογή του θέματος: Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα Κεφάλαιο 1ο: Logistics Κεφάλαιο 2ο: Συστήματα J.I.T. Logistics Ορισμος των Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing. Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου

Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing. Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου Θεωρητική προσέγγιση Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing (IMC), είναι μια διαδικασία προγραμματισμού με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey)

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey) Pharmacists n Pharmaceutical Cmpanies (PPC 2008 Survey) Έρευνα για τις σχέσεις των φαρμακοποιών με τις φαρμακευτικές εταιρίες & τις φαρμακαποθήκες ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ A B C D 1 A1 Εμπορική μελέτη και προσέγγιση των ξένων αγορών 154 11 154 154 2 A2 Σύστημα εμπορικής πληροφόρησης 112 8 112 112 3 B1 Διεθνή οικονομικά 168 12 168 168 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

19_05_2016. Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα. End to End value added services for your Customer. Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον

19_05_2016. Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα. End to End value added services for your Customer. Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον End to End value added services for your Customer Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα Managing Partner 19_05_2016 Αποστολή Να προσφέρει στους πελάτες το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1 Δραστηριότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας 2 O φαρμακευτικός κλάδος παρουσιάζει κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 6: Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 6: Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 6: Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα»

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» «Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: Κοντακτσή Νίκη Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος 2014 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 2013-2014

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 2013-2014 Παπαδοπούλου Μαρία Ελένη 1) Τα Μεσογειακά λιμάνια μεταφόρτωσης: Συγκριτική μελέτη του λιμένος Πειραιώς με το λιμάνι Gioia Tauro. 2) Τεχνολογίες Πληροφοριών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα