ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Άρθρο 1ο - Ίδρυση Ιδρύεται σήμερα 12 Νοεμβρίου 2008 Δημοτικό, Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου με την επωνυμία Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου με προσωρινή έδρα τη Λεμεσό. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου είναι μέρος του προγράμματος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου με τίτλο Δημοτικά/Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας. Άρθρο 2ο - Ερμηνεία Στους Κανονισμούς Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου αυτό Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου σημαίνει : Εθελοντική Δημοτική ομάδα Νέων που εκπροσωπεί τις Οργανώσεις Νέων που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην προσφυγιά και κατάγονται από την εντός των Δημοτικών Ορίων, περιοχή του Δήμου Αμμοχώστου. Άρθρο 3ο - Σκοποί Οι σκοποί του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου είναι: 1. Να λειτουργεί ως συμμετοχικός θεσμός στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 2. Να αποτελέσει βήμα έκφρασης για τη νεολαία της Αμμοχώστου και να βοηθήσει στην ενεργοποίηση των οργανωμένων συνόλων νεολαίας σε τοπικό επίπεδο. 3. Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στα κοινά. 4. Να συζητά και να εισηγείται προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμμοχώστου την υιοθέτηση πολιτικής για θέματα που αφορούν τη νεολαία σε τοπικό επίπεδο. 1

2 5. Να υλοποιεί προγράμματα, δράσεις, πρωτοβουλίες και έργα υποδομής και να στηρίζει όλα τα οργανωμένα σύνολα και άτυπες ομάδες της νεολαίας, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αμμοχώστου. 6. Να αποτελέσει θεσμική μορφή συνεχούς και ουσιαστικής σύνδεσης της νεολαίας με τις Δημοτικές Αρχές. 7. Να διευκολύνει το Δήμο Αμμοχώστου στον εντοπισμό των ενδιαφερόντων και των προβλημάτων των νέων. 8. Να βοηθά τις Τοπικές Αρχές στην ενεργοποίηση των νέων. 9. Να λειτουργεί για την πρόοδο και ευημερία όλων των νέων του Δήμου Αμμοχώστου, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρήσκευμα ή εθνική καταγωγή. 10. Να λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και με σεβασμό στις αρχές και τα ιδεώδη του δημοκρατικού βίου. 11. Να παρέχει ευκαιρίες σε νέους για συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο του Δήμου Αμμοχώστου και του τόπου γενικότερα. 12. Να παρέχει ευκαιρίες για δημιουργική απασχόληση και υγιή ψυχαγωγία των νέων κατά τον ελεύθερο τους χρόνο, με την προαγωγή, ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλητισμού, του πολιτισμού, της περιβαλλοντικής συνείδησης και του εθελοντισμού, μέσω του σχεδιασμού και της δημιουργίας αντίστοιχων τομέων δράσης. 13. Να ενεργεί για την κατοχύρωση και την στήριξη της αυτονομίας των φορέων/οργανώσεων νέων που συμμετέχουν σ αυτό. Άρθρο 4ο Περιεχόμενο Δράσης και ο Ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου αναμένεται να διαδραματίσει ένα πολύπλευρο ρόλο, ο οποίος θα είναι συνυφασμένος με αυτόν του Δήμου Αμμοχώστου, έχοντας κοινό γνώμονα τον αγώνα για επιστροφή στην Αμμόχωστο. 2

3 2. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και θα λειτουργεί ενισχυτικά προς το έργο της Επιτροπής Νεολαίας του Δήμου Αμμοχώστου. 3. Η βασική αρχή της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου θα είναι ο συμβουλευτικός του ρόλος προς τις Δημοτικές Αρχές. 4. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου θα πρέπει να έχει σαν στόχο, την πολύπλευρη υποστήριξη των Οργανώσεων Νεολαίας στην προσπάθεια τους να αναπτύξουν τοπική δραστηριότητα. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να έχει τεχνικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα, για προγράμματα και δράσεις του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τις οργανώσεις Νεολαίας. 5. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσει να υποκαταστήσει τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας και να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς αυτά. 6. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου θα πρέπει να αναπτύξει δραστηριότητες, εκεί όπου τα οργανωμένα σύνολα Νεολαίας αδυνατούν να το πράξουν. Άρθρο 5ο Σύνδεση με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου λειτουργεί στα πλαίσια προγράμματος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, σαν της αρμόδιας από το νόμο Κρατικής Υπηρεσίας, υπεύθυνης για την πρόοδο και ευημερία των νέων ανθρώπων της Κύπρου. 2. Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει την αρμοδιότητα να βοηθά στο σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου και στη προαγωγή και επιτέλεση των σκοπών και επιδιώξεων του. 3. Η προσφορά του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου υλοποιείται μέσω: I. κρατικής οικονομικής βοήθειας. 3

4 II. αρμόδιων Λειτουργών ή/και Συνεργατών που απασχολούνται στο Πρόγραμμα Δημοτικά / Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας. Άρθρο 6ο - Σύνδεση με Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμμοχώστου 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου λειτουργεί με τη συνεργασία, στήριξη και συμπαράσταση του εκλεγμένου από τους Δημότες Αμμοχώστου, Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμμοχώστου, του Νόμιμα Εκλεγμένου Σώματος, για την πρόοδο και ευημερία των Δημοτών Αμμοχώστου. 2. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμμοχώστου έχει την αρμοδιότητα να βοηθά στο σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου και στη προαγωγή και επιτέλεση των σκοπών και επιδιώξεων του. 3. Η προσφορά του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμμοχώστου υλοποιείται: I. μέσω οικονομικής βοήθειας. II. με την παροχή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου όλων των υπηρεσιών, μέσων και υποδομής που διαθέτει, για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του και την προαγωγή και επιτέλεση των σκοπών του. III. με τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου, μέσα από την υιοθέτηση και γνωμών και προτάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου αλλά και στη συναπόφαση για θέματα Νεολαίας. Άρθρο 7ο Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου μπορούν να είναι όλα τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας, που δραστηριοποιούνται στην προσφυγιά και κατάγονται από την εντός των Δημοτικών Ορίων, περιοχή του Δήμου Αμμοχώστου. Συγκεκριμένα: 4

5 οι τοπικές οργανώσεις των πολιτικών οργανώσεων νεολαίας τα κεντρικά μαθητικά συμβούλια των Γυμνασίων και των Λυκείων τα κέντρα νεότητας εθελοντικές οργανώσεις νεολαίας κοινωνικές οργανώσεις νεολαίας πολιτιστικές οργανώσεις νεολαίας περιβαλλοντικές οργανώσεις νεολαίας αθλητικά σωματεία άλλες οργανώσεις νεολαίας άτυπες ομάδες νεολαίας Η εγγραφή μιας οργάνωσης γίνεται έπειτα από γραπτή αίτηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή μεταβιβάζει γραπτώς τις απόψεις της προς την αρμόδια Επιτροπή Νεολαίας του Δήμου Αμμοχώστου για λήψη απόφασης / διαμόρφωση εισήγησης προς την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμμοχώστου. Α. Κριτήρια/Προϋποθέσεις Εγγραφής: Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή Οργάνωσης Νεολαίας στο μητρώο των οργανώσεων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου έχουν όλες οι Οργανώσεις Νεολαίας, που δραστηριοποιούνται για το Δήμο Αμμοχώστου και που απαραίτητα ικανοποιούν τα πιο κάτω κριτήρια/προϋποθέσεις, που έχουν καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμμοχώστου. 1. Η Οργάνωση Νεολαίας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα (1) χρόνο ζωής και δράσης. 2. Η Οργάνωση Νεολαίας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον είκοσι μέλη. 3. Η Οργάνωση Νεολαίας θα πρέπει να έχει Καταστατικό ή Κανονισμό Λειτουργίας ή Πλαίσιο Λειτουργίας, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει την αίτηση εγγραφής της Οργάνωσης στο Μητρώο των Οργανώσεων Μελών. 5

6 4. Το Μητρώο μελών της υπό ένταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου οργάνωσης νεολαίας, θα πρέπει επίσης να συνοδεύει την αίτηση έγγραφής. Β. Λειτουργία: 1. Κάθε Οργάνωση Νεολαίας εκπροσωπείται από δύο (2) αντιπρόσωπους που δεν θα υπερβαίνουν το 35 τους. 2. Όλοι οι αντιπρόσωποι συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου. Δικαίωμα ψήφου έχουν και οι δύο (2) αντιπρόσωποι. 3. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου διοικείται από την Εκτελεστική Επιτροπή, ο αριθμός των μελών της οποίας καθορίζεται σε εννέα (9), εκ των οποίων τα οκτώ (8) εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο εκάστοτε Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμμόχωστου. Κατά τη διαδικασία εκλογής, εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη τα οποία συμπληρώνουν τυχόν αποχωρούντα μέλη. 4. Η θητεία της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι διετής. 5. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, εντός επτά (7) ημερών από την εκλογή τους καταρτίζονται σε σώμα, δηλαδή εκλέγουν τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και άλλα μέλη. 6. Κανένα αιρετό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν δικαιούται να υπηρετήσει στο ίδιο αξίωμα, πέραν των δύο θητειών. 7. Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου θα έχει τη νικώσα ψήφο. ο έτος της ηλικίας 6

7 8. Ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου δικαιούται να παρακάθεται στις συνεδρίες της Εκτελεστικής Επιτροπής, υπό τη συμβουλευτική του ιδιότητα. 9. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να προσκαλεί στις συνεδρίες της, υπό τη συμβουλευτική τους ιδιότητα, άλλα άτομα ή ομάδες ή εκπροσώπους φορέων. Γ. Πειθαρχία Μελών: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου αναμένεται να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια, να εξυπηρετούν και να προάγουν με τη δράση και τη συμμετοχή τους, τις δράσεις και τους σκοπούς του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου. 2. Εκπρόσωπος της οργάνωσης μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου είναι δυνατόν να αποβληθεί και να ζητηθεί η αντικατάσταση του, αν επανειλημμένα και παρά τη γραπτή προειδοποίηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, συμπεριφέρεται άπρεπα και κατά παράβαση των σκοπών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου. 3. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της, που απουσιάζει επανειλημμένα και αδικαιολόγητα από τις συνεδρίες της. 4. Σε περίπτωση κενώσεως θέσης αξιωματούχου για οποιοδήποτε λόγο, η Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγει στη θέση του ένα από τα υπόλοιπα μέλη της. Άρθρο 8ο - Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής Α. Γενικά: 1. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου και την ανάπτυξη ποικίλων 7

8 δραστηριοτήτων, με στόχο την επίτευξη των σκοπών και επιδιώξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου. 2. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες μία φορά το μήνα και σε έκτακτες όταν παρουσιάζεται ανάγκη, κατά την κρίση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου ή όταν ζητηθεί από το 1/3 των μελών της. 3. Η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και προϋπολογισμού, το οποίο κατατίθεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 4. Η Εκτελεστική Επιτροπή όταν και εφόσον κρίνει αναγκαίο μπορεί να συστήσει βοηθητικές επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα. 5. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει έγκαιρα όλες τις οργανώσεις - μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου για τις αποφάσεις, δραστηριότητες ή εκδηλώσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου. Β. Πρόεδρος: Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, σε συνεννόηση με τον Γραμματέα, συγκαλεί τις συνεδρίες της Επιτροπής και τις Γενικές Συνελεύσεις, στις οποίες προεδρεύει και λογοδοτεί. Γ. Αντιπρόεδρος: Ο Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του. Δ. Γραμματέας: Ο Γραμματέας συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων και των Γενικών Συνελεύσεων. Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου και διατηρεί: το Βιβλίο Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου, 8

9 το Μητρώο των Οργανώσεων - Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου. το Βιβλίο Περιουσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου και όλη την υπόλοιπη αλληλογραφία και έγγραφα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου εκτός τα σχετικά με το Ταμείο. Ε. Ταμίας: Ο Ταμίας χειρίζεται τα οικονομικά της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου και τηρεί τα απαραίτητα Λογιστικά Βιβλία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου. Ο Ταμίας πληρώνει αποδείξεις ή τιμολόγια υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο και τον ίδιο και εκδίδει αποδείξεις για χρήματα που παραλαμβάνει. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του Τραπεζικού Λογαριασμού του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου και εκδίδει επιταγές πληρωμής, οι οποίες υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής και τον ίδιο. Άρθρο 9ο - Γενική Συνέλευση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου Α. Τακτικές: Ετήσια, συγκαλούνται επίσημα δύο (2) Γενικές Συνελεύσεις, από τις οποίες εκείνη της περιόδου Φεβρουαρίου - Μαρτίου είναι για σκοπούς απολογισμού δραστηριοτήτων και ταμειακής κατάστασης, ετήσιου προγραμματισμού και εκλογής νέας Εκτελεστικής Επιτροπής, εάν και εφόσον έχει λήξει η θητεία της. Οι εκλογές διεξάγονται από 3μελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται στη Γενική Συνέλευση. Η δεύτερη Ταχτική Γενική Συνέλευση ορίζεται από την πρώτη. Β. Έκτακτες: Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να κληθούν οποτεδήποτε ήθελε αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή ή ζητήσει τούτο το 1/3 των οργανώσεων - μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου, με ενυπόγραφη αίτηση. 9

10 Γ. Ημερήσια Διάταξη: Η Ημερήσια Διάταξη της κάθε Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και αποστέλλεται στις οργανώσεις - μέλη, και τον Εκπρόσωπο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, επτά ημέρες πριν από την ημερομηνία της κάθε Γενικής Συνέλευσης. Δ. Απαρτία: Οι Γενικές Συνελεύσεις θεωρούνται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται οι μισές συν μία οργανώσεις μέλη. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα και μετά όσες οργανώσεις - μέλη είναι παρόντες αποτελούν απαρτία. Άρθρο 10ο - Οικονομικοί πόροι Οι πόροι του ταμείου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου προέρχονται από: επιχορηγήσεις του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου επιχορηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμμοχώστου επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκά Προγράμματα επιχορηγήσει από ιδιώτες άλλα νόμιμα έσοδα Όλες οι εισπράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό σε Τραπεζικό ή Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα. Άρθρο 11ο - Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων και Προϋπολογισμών Η Εκτελεστική Επιτροπή ετοιμάζει Σχέδιο προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου, το οποίο αποστέλλει στις Οργανώσεις - μέλη πριν από την υποβολή του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση, ώστε να μπορούν οι οργανώσεις - μέλη να υποβάλουν εισηγήσεις για τροποποιήσεις. 10

11 Οργάνωση - μέλος που επιθυμεί να περιληφθούν οποιεσδήποτε εισηγήσεις της στον Προγραμματισμό δραστηριοτήτων ή Προϋπολογισμό, τις υποβάλλει έγκαιρα ή τουλάχιστον την προηγούμενη της Γενικής Συνέλευσης. Ο Προγραμματισμός δραστηριοτήτων, μετά την έγκριση του από την Γενική Συνέλευση, πρέπει να κοινοποιείται τόσο στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου όσο και στο εκλεγμένο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμμοχώστου. Άρθρο 12ο - Λογιστικός έλεγχος Η Γενική Συνέλευση του Φθινοπώρου ορίζει δύο ελεγκτές που ελέγχουν τους λογαριασμούς του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου και πιστοποιούν στο τέλος κάθε χρόνου την ορθότητα τους. Οι ελεγμένοι λογαριασμοί υποβάλλονται στον Δήμο Αμμοχώστου και στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. Άρθρο 13ο - Δικαστικά Θέματα Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου, αντιπροσωπεύει το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου σε όλες τις δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκεται το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου. Άρθρο 14ο - Θέματα που δεν προνοούνται στους παρόντες κανονισμούς λειτουργίας Οποιοδήποτε θέμα που δεν προνοείται στους παρόντες κανονισμούς λειτουργίας, ρυθμίζεται, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμμοχώστου σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου, με την αρμόδια Επιτροπή Νεολαίας του Δήμου Αμμοχώστου και τον εκπρόσωπο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Τον τελικό λόγο επί του θέματος θα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμμοχώστου. Άρθρο 15ο - Τροποποίηση των παρόντων κανονισμών λειτουργίας Οι Κανονισμοί Λειτουργίας μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με απόφαση της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμμοχώστου. 11

12 Άρθρο 16ο - Έμβλημα Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Αμμοχώστου φέρει έμβλημα χρώματος πράσινού, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία ίδρυσης του και να χαρακτηρίζει τον Δήμο Αμμοχώστου μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται. Άρθρο 17ο Υιοθέτηση του παρόντος Καταστατικού Το παρόν καταστατικό υιοθετήθηκε από την Ιδρυτική Συνέλευση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου και υπογράφηκε σήμερα 12 Νοεμβρίου 2008 από την 1 η Εκτελεστική Γραμματεία. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ EX OFICCIO ΜΕΛΟΣ EX OFICCIO ΜΕΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΚΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΙΚΚΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΩΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΚΕΚΚΟΥ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΖΑΝΝΕΤΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 12

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σύνδεσμος Γονέων των μαθητών του GRAMMAR SCHOOL Λευκωσίας με την επωνυμία «Σύνδεσμος Γονέων THE GRAMMAR SCHOOL που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΡΘΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3. ΜΕΛΗ 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 6. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ/ΠΟΙΝΕΣ 7. ΟΡΓΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΑΡΘΡΟ 1 A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οι πιο κάτω όµιλοι 1. Όµιλος Γκολφ Τσάδας (γνωστός και ως Τσάδα Γκολφ Κλαµπ) 2. Όµιλος Γκολφ Παλάιπαφος (γνωστός και ως Σίκρετ Βάλεϋ Γκολφ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό Χοιροκοιτία 9 Ιουνίου 2013 Η (ΚΥ.Σ.Ο.) τροποποιεί εξολοκλήρου το καταστατικό της όπως πιο κάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( Κ.Ο.Α.) CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ( C.M.F.) 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Κύπρο με έδρα την Λευκωσία αθλητική Ομοσπονδία αυτοκινητιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Επωνυμία σφραγίδα: Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ PANCYPRIAN SOCIETY OF PSYCHOLOGISTS ΕΔΡΑ: ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χριστοδούλου Καρύδη 20, 3031 ΛΕΜΕΣΟΣ Τηλ.: 25-738199, fax: 25736199 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1: Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ Αριθμός απόφασης 7085 της 21 Νοεμβρίου 2008 (Τροποποίηση από το αναγνωρισμένο 178/1925) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜ. 2607 ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΘΡΟ 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ 3 2. ΣΚΟΠΟΙ 3 3. ΜΕΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο ΣΙΣΛΟ ΑΡΘΡΟΤ - ΘΕΜΑ ελ. 1 Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού 3 Αθλητισμού...... 2 Ερμηνεία Ορισμοί... 3 3 Έδρα... 4 4 Διεθνή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Αεραθλητικός Οργανισμός μη Κυβερνητικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1ο 1) Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Στη Έμπωνα σήμερα, 15 Ιουνίου 2009, οι υπογράφοντες το παρόν καταστατικό ιδρύουμε σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Φίλων Κυμισάλας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π.

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π. ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π. Άρθρο 1 Νοµική Υπόσταση 1. Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) που συστήθηκε µε το Νόµο 1066/1917 (ΦΕΚ τ.α 268/21-11-1917) εδρεύει στην Αθήνα, αποτελεί ίδρυµα ιδιωτικού δικαίου, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «Κυπριακή Ομοσπονδία Κοινωνικού και Αθλητικού Χορού»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «Κυπριακή Ομοσπονδία Κοινωνικού και Αθλητικού Χορού» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Κυπριακή Ομοσπονδία Κοινωνικού και Αθλητικού Χορού» Άρθρο 1: Επωνυμία Το σωματείο θα φέρει την επωνυμία, «Κυπριακή Ομοσπονδία Κοινωνικού και Αθλητικού Χορού» και στη συνέχεια θα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα