Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 38, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009, σελίδες 8-13

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 38, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009, σελίδες 8-13"

Transcript

1 Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 38, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009, σελίδες 8-13 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚο ΑΡΘΡΟ Ε. ΚΟΥΔΟΥΜΝΑΚΗΣ 1, Σ. ΠΕΡΙΔΗΣ 1, Π. ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ 1,Α. ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ 1, Λ. ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΑΚΗΣ 1, Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 1, Μ. ΧΟΥΛΑΚΗΣ 1, Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ 2 1 ΩΡΛ κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 2 Παθολογοανατομικό εργαστήριο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα TO BHMA THΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΠΑΙΔΟΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Χειρουργικά αποτελέσματα και ιστολογικά ευρήματα μετά αμυγδαλεκτομή σε παιδιά με σύνδρομο PFAPA (Periodic Fever, Aphthous stomatitis, Pharyngitis and cervical Adenitis) Σκοπός: Να αξιολογηθούν τα ιστολογικά ευρήματα των παρίσθμιων αμυγδαλών σε παιδιά με σύνδρομο PFAPA και να καταδειχθεί η βελτίωση των συμπτωμάτων μετά την αμυγδαλεκτομή με ή χωρίς αδενοτομή. Υλικό και μέθοδοι: Η μελέτη έγινε στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», μεταξύ Μαΐου 2007 και Ιουλίου Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 9 παιδιά με κλινικά κριτήρια συνδρόμου PFAPA, που υπεβλήθησαν σε αμυγδαλεκτομή. Αποτελέσματα: Από τα 9 παιδιά που πληρούσαν κλινικά τα κριτήρια του συνδρόμου, τα 5 ήταν αγόρια (55,56%) και τα 4 κορίτσια (44,44%), με εύρος ηλικίας τα 2,5-5 έτη. Η διάρκεια της μετεγχειρητικής παρακολούθησης ήταν 6-19 μήνες. Παρατηρήθηκε πλήρης υποχώρηση των περιοδικών εμπύρετων επεισοδίων σε 8 παιδιά (88,89%) μετά την αμυγδαλεκτομή. Η ιστολογική και ανοσοϊστοχημική εξέταση έδειξε αλλοιώσεις χρόνιας φλεγμονής των αμυγδαλών. Συμπεράσματα: Δε διαπιστώθηκαν ειδικά ευρήματα από τις αμυγδαλές και τις αδενοειδείς εκβλαστήσεις των ασθενών. Τα ιστολογικά ευρήματα των αμυγδαλών στο σύνδρομο PFAPA δε διαφέρουν από αυτά της χρόνιας αμυγδαλίτιδας. Λέξεις κλειδιά: Σύνδρομο PFAPA, αμυγδαλεκτομή, χρόνια φλεγμονή. Εισαγωγή Το σύνδρομο PFAPA (Periodic Fever, Aphthous stomatitis, Pharyngitis and cervical Adenitis) περιγράφηκε πρώτα από τον Marshall 1 το 1987 και χαρακτηρίζεται από περιοδικά επεισόδια υψηλού πυρετού (>39 o C), διάρκειας 3-6 ημερών και με εμφάνιση κάθε 3-8 εβδομάδες, συνοδευόμενο από αφθώδη στοματίτιδα, φαρυγγίτιδα και τραχηλική λεμφαδενίτιδα 2. Εργαστηριακά ευρήματα ειδικά της νόσου δεν υπάρχουν και η διάγνωση γίνεται από τα συμπτώματα 3. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση ειδικών ιστολογικών ευρημάτων στις αμυγδαλές παιδιών με σύνδρομο PFAPA που υπεβλήθησαν σε αμυγδαλεκτομή και η εξέλιξη των συμπτωμάτων στα παιδιά αυτά κατά τη μετεγχειρητική περίοδο. Υλικό και μέθοδοι Πρόκειται για αναδρομική μελέτη παιδιών με σύνδρομο PFAPA, που υποβλήθηκαν σε αμυγδαλεκτομή με ή χω- Εικόνα 1. Χρώση Hematoxylin - Eosin x200. Παρατηρούνται στο βλεννογόνο της αμυγδαλής άφθονα λεμφοκύτταρα, κρύπτες και τοπικές εξελκώσεις. 4

2 A Εικόνα 2. (Α) Ανοσοϊστοχημική απεικόνιση των CD20/26 (Β - Λεμφοκυττάρων) στο βλεννογόνο της αμυγδαλής (Bond Polymer Refine Kit x200). (Β) Μεγαλύτερη απεικόνιση των Β - Λεμφοκυττάρων x400. Β ρίς αδενοτομή, στην Ωτορινολαρυγγολογική κλινική του Νοσοκομείου μας από το Μάιο του 2007 έως τον Ιούλιο του Στη μελέτη περιλήφθηκαν 9 παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών, που εμφάνισαν τα κλινικά συμπτώματα του συνδρόμου. Τα συμπτώματα και τα κλινικά ευρήματα είναι ο υψηλός πυρετός με περιοδικό χαρακτήρα (2-5 εβδομάδων), αγνώστου αιτιολογίας, που συνοδεύεται από αφθώδη στοματίτιδα, φαρυγγίτιδα και τραχηλική λεμφαδενίτιδα. Εξαιρέθηκαν από τη μελέτη παιδιά με κυκλική ουδετεροπενία. Ο εργαστηριακός έλεγχος περιέλαβε γενική αίματος και T.K.E. Σε όλα τα παιδιά που περιλήφθηκαν στη μελέτη έγινε κλασική αμυγδαλεκτομή και αδενοτομή, όπου υπήρχε υπερτροφία. Τα χειρουργικά παρασκευάσματα στάλθηκαν για ιστολογική εξέταση, όπου εξετάσθηκαν μετά από χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης, ενώ έγινε και ανοσοϊστοχημικός έλεγχος για τον εντοπισμό των Τ και Β λεμφοκυττάρων 4. Αποτελέσματα Από τα 9 παιδιά της μελέτης, τα 5 ήταν αγόρια (55,56%) και τα 4 κορίτσια (44,44%). Το εύρος ηλικιών κυμαινόταν από 2,5 έως 5 έτη και ο μέσος όρος ήταν 3,4 έτη. Ο μέ- ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ασθενής Φύλο Ηλικία ΑΜ ΑΔ Εκδήλωση Υποτροπή του Διάρκεια του χειρουργείου του PFAPA πυρετού (εβδομ.) πυρετού (ημέρες) 1 Κ 2, μήνες Α 2, ,5 χρόνο Κ 2, μήνες Α 2, χρόνο Α μήνες Κ ,5 χρόνο Κ χρόνια Α χρόνια Α χρόνια 3 5 6

3 A Εικόνα 3. (Α) Ανοσοϊστοχημική απεικόνιση των CD3/PS1 (Τ - Λεμφοκυττάρων) στο βλεννογόνο της αμυγδαλής (Bond Polymer Refine Kit x200). (Β) Μεγαλύτερη απεικόνιση των Τ - Λεμφοκυττάρων x400. Β σος όρος του χρόνου διάρκειας των συμπτωμάτων πριν τη χειρουργική επέμβαση ήταν 18,78 μήνες. Η διάρκεια του πυρετού ήταν 3 έως 6 ημέρες. Σε ποσοστό 66,7% παρατηρήθηκε στα παιδιά αφθώδης στοματίτιδα, τραχηλική λεμφαδενίτιδα σε ποσοστό 100%, φαρυγγίτιδα σε ποσοστό 66,7%, κοιλιακό άλγος σε ποσοστό 44,4% και αρθραλγία σε ποσοστό 33,3%. Από τα 9 παιδιά της μελέτης, τα 8 (88,89 %) παρουσίασαν πλήρη απουσία συμπτωμάτων αμέσως μετά την αμυγδαλεκτομή. Σε ένα παιδί παρατηρήθηκαν δύο επεισόδια πυρετού μετά το χειρουργείο, με συμπτώματα παρόμοια με αυτά του συνδρόμου. Το πρώτο επεισόδιο έγινε δύο μήνες και το δεύτερο επτά μήνες μετά το χειρουργείο. Το παιδί αυτό έλαβε σιμετιδίνη και έκτοτε δεν παρουσιάζει συμπτωματολογία. Τα υπόλοιπα παιδιά με PFΑPA ανέλαβαν μετά το χειρουργείο, όπως όλα τα παιδιά μετά από αμυγδαλεκτομή. Στον πίνακα 1, αναφέρονται λεπτομερώς τα δημογραφικά στοιχεία, τα κλινικά σημεία και η θεραπεία των παιδιών της μελέτης μας. Η εξέταση του αίματος κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έδειξε λευκοκυττάρωση (μ.ο /μl) με αύξηση των πολυμορφοπυρήνων (μ.ο. 65%) και αυξημένη ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών αι- ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ MEΛΕΤΗΣ ΜΑΣ Τραχηλική Φαρυγγίτιδα Αφθώδης Κοιλιακό Αρθρίτιδα Παρακολούθηση Υποτροπή Θεραπεία λεμφαδενίτιδα στοματίτιδα άλγος (μήνες) PFAPA Α Co Ci μετά χειρουργείο Α: αντιβιοτικά, Co: κορτικοστεροειδή, Ci: σιμετιδίνη 7

4 Περιστατικά Συγγραφέας Φύλο Διάρκεια πυρετού Aφθώδης στοματίτιδα (%) Α Κ Ημέρες 96 Thomas et al , Galanakis et al Licamelli et al Wong et al ,6 5 Berlucchi et al Δική μας μελέτη 5 4 4,3 66,7 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ μοσφαιρίων (μ.ο. 40mm/ώρα). Η ιστολογική εξέταση των αμυγδαλών που αφαιρέθηκαν από τα παιδιά με PFAPA έδειξε χαρακτηριστικές αλλοιώσεις χρόνιας αμυγδαλίτιδας με λεμφική, λεμφοθυλακική και ενδολεμφοθυλακική ανοσοβλαστική υπερπλασία, σε μερικές περιπτώσεις με έγκλειστα ιστιοκύτταρα, εστίες ίνωσης, φλεγμονώδεις κρύπτες και κερατινοποιημένη τρυγία (εικόνα 1). H ιστολογική εξέταση των αδενοειδών εκβλαστήσεων έδειξε αλλοιώσεις χρόνιας φλεγμονής. Η ανοσοϊστοχημεία έδειξε διατήρηση της αρχιτεκτονικής των αμυγδαλών με παρουσία αποτυπωμάτων Β και Τ κυττάρων, χωρίς όμως κάποια επί μέρους ανωμαλία. Το κέντρο του λεμφοθυλακίου, είναι καλυμμένο βασικά από Β λεμφοκύτταρα, ενώ τα Τ λεμφοκύτταρα φαίνονται διατεταγμένα στην περιφέρεια (εικόνες 2, 3). Η διάρκεια της μετεγχειρητικής παρακολούθησης ήταν μεταξύ 6 και 19 μηνών (μ.ο. 12,11 μήνες). Σε 4 παιδιά η αξιολόγηση έγινε τηλεφωνικά, λόγω μεγάλης απόστασης του τόπου κατοικίας. Τα υπόλοιπα 5 παιδιά εξετάσθηκαν στην κλινική μία εβδομάδα μετά το χειρουργείο, μετά ένα μήνα και σε τρεις, έξι και δώδεκα μήνες μετά το χειρουργείο. Η αμυγδαλεκτομή, με ή χωρίς αδενοτομή, σε διάφορες μελέτες έχει βρεθεί ότι διακόπτει τα επεισόδια του PFAPA. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία και συνηγορούν υπέρ της αμυγδαλεκτομής για την αντιμετώπιση του συνδρόμου Συζήτηση Το σύνδρομο PFAPA προσομοιάζει με νοσήματα που προκαλούν περιοδικό πυρετό, όπως η κυκλική ουδετεροπενία, ο οικογενής Μεσογειακός πυρετός, το σύνδρομο της D υπεργαμμασφαιριναιμίας, η νόσος του Behçet, η νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο αυτοσωματικός επικρατής οικογενής πυρετός 2,3. Η διάγνωσή του γίνεται μέσω αποκλεισμού άλλων νοσολογικών οντοτήτων. Κλινικά σημεία και συμπτώματα που θα πρέπει να αξιολογηθούν είναι η ηλικία μικρότερη των 5 ετών, η περιοδικότητα της πυρετικής κίνησης, μικρά ενδοστοματικά έλκη, φαρυγγίτιδα και τραχηλική λεμφαδενίτιδα 5. Ωστόσο, παρόμοια συμπτωματολογία εμφανίζεται και στην κυκλική ουδετεροπενία, όπου όμως παρατηρείται και περιοδική πτώση των ουδετερόφιλων και πιο συχνά κοιλιακό άλγος και διάρροιες 6. Η θεραπεία του συνδρόμου είναι φαρμακευτική και χειρουργική. Η συχνότερα εφαρμοζόμενη φαρμακευτική αγωγή περιλαμβάνει χορήγηση prednisone η prednisolone sodium phosphate σε δόση 1-2mg/kg και αρκεί μια και μόνο δόση για να επιτευχθεί ύφεση του πυρετού μέσα σε ώρες. Για το λόγο αυτό, πολλοί κλινικοί παιδίατροι τη θεωρούν και απόδειξη του συνδρόμου 8. Η συστηματική χορήγηση της κορτιζόνης έχει αποδειχθεί ότι δεν προλαμβάνει νέα επεισόδια, αλλά απεναντίας, ελαττώνει και το χρονικό διάστημα επανεμφάνισης του πυρετού 6,7. Σύμφωνα με κλινικές δοκιμές, η χορήγηση αντιφλεγμονωδών και αντιβιοτικών έχει αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Η σιμετιδίνη, ανταγωνιστής των Η2 υποδοχέων της ισταμίνης, χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη με πολύ καλά αποτελέσματα σε δόση 20-40mg/kg ημερησίως 9. Η αμυγδαλεκτομή, με ή χωρίς αδενοτομή, σε διάφορες μελέτες έχει βρεθεί ότι διακόπτει τα επεισόδια του PFAPA και αυτό φαίνεται στον πίνακα 2 2,3,6,7. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία και συνηγορούν υπέρ της αμυγδαλεκτομής για την αντι- 8

5 ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ META AΠO ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ ΣΕ 6 ΜΕΛΕΤΕΣ Τραχηλική λεμφαδενίτιδα (%) Φαρυγγίτιδα (%) Αμυγδαλεκτομή - Αδενοτομή Υποχώρηση συμπτωμάτων (%) , , ,7 + 88,9 μετώπιση του συνδρόμου 10,11. Ο ρόλος της αφαίρεσης των αμυγδαλών στην ύφεση και εξάλειψη των συμπτωμάτων του PFAPA δεν έχει ακόμα αποσαφηνισθεί 11. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το σύνδρομο είναι αποτέλεσμα ανοσολογικής απάντησης που γεννάται στο αμυγδαλικό παρέγχυμα, δεδομένου ότι μόνο η αδενοτομή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα 10,11,7. Η ανοσοϊστοχημεία αναδεικνύει την παρουσία Τ και Β λεμφοκυττάρων, χωρίς όμως διαταραχές στην αρχιτεκτονική των αμυγδαλών και οι ιστολογικές εξετάσεις είναι συμβατές με την εικόνα της χρόνια αμυγδαλίτιδας. Summary Surgical results and histological findings in children with PFAPA syndrome (Periodic Fever, Aphthous stomatitis, Pharyngitis and cervical Adenitis) after tonsillectomy Koudoumnakis E 1, Peridis S 1, Koustenis P 1, Vardonikolaki A 1, Kouddounarakis L 1, Margaritis N 1, Houlakis M 1, Stefanaki K 2. 1 Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Aghia Sophia Children s Hospital, Athens 2 Department of Histopathology, Aghia Sophia Children s Hospital, Athens Purpose: Τhe aim of our study was to evaluate specific histological findings in children with PFAPA syndrome after tonsillectomy and to assess the degree of improvement of symptoms after tonsillectomy with or without adenoidectomy. Materials and Methods: This is a retrospective study conducted at Aghia Sophia Children s Hospital (Athens, Greece), from May 2007 since July Nine children were recruited into this study. Inclusion criteria were patients with defined diagnostic criteria for PFAPA syndrome till 14 years of age undergoing tonsillectomy with or without adenoidectomy. Results: Nine children met our inclusion criteria in the PFAPA group out of which 5 were male (55,56%) and 4 were female (44,44%) with ages ranging between 2,5-5 years at the age of surgery (mean 3,4 years). The length of follow-up ranged from 6 to 19 months. Eight out of 9 patients (88,89%) had complete relief from symptoms immediately after surgery. The histological and immunohistochemical examination revealed features of chronic tonsillar inflammation. Conclusions: No specific findings were observed in the tonsils of PFAPA patients; no differences were found in tonsillar histology between PFAPA and chronic tonsillar inflammation. Key words: PFAPA syndrome, tonsillectomy, histology, children. Βιβλιογραφία - References 1. Marshall GS, Edwards KM, Butler J et al: Syndrome of periodic fever, pharyngitis and aphthous stomatitis. J Pediatr 1987; 110: Thomas KT, Feder HM Jr, Lawton AR et al: Periodic fever syndrome in children. J Pediatr 1999; 135: Galanakis E, Papadakis CE, Giannoussi E et al: PFAPA syndrome in children evaluated for tonsillectomy. Arch Dis Child 2002; 86: Stefanaki K, Kakourou TT, Stefanaki C et al: Histological and immunohistochemical study of granuloma annulare and subcutaneous granuloma annulare in children. J Cutan Pathol 2006; 34: Tasher D, Somekh E, Dalal I: PFAPA syndrome: new clinical aspects disclosed. Arch Dis Child 2006; 91: Licameli G, Jeffrey J, Luz J et al: Effect of adenotonsillectomy in PFAPA syndrome. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 134: Wong KK, Finlay JC, Noxham JP: Role of tonsillectomy in PFAPA syndrome. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 134: Leong SC, Karkos PD, Apostolidou MT: Is there a role for the otolaryngologist in PFAPA syndrome? A systematic review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006; 70: Pinto A, Lindemeyer RG, Sollecito TP: The PFAPA syndrome in oral medicine: differential diagnosis and treatment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 102: Renko M, Salo E, Putto-Laurila A et al: A randomized, controlled trial of tonsillectomy of periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis syndrome. J Pediatr 2007; 151: Berlucchi M, Meini A, Plebani A et al: Update on treatment of Marshall s syndrome (PFAPA syndrome): report of five cases with review of the literature. Ann Otol Rhinol Laryngol 2003; 112: Ω 9

Σύνδρομο PFAPA (Periodic Fever, Aphthous Stomaitis, Pharyngitis, Cevical Adenitis)

Σύνδρομο PFAPA (Periodic Fever, Aphthous Stomaitis, Pharyngitis, Cevical Adenitis) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 10 Σύνδρομο PFAPA (Periodic Fever, Aphthous Stomaitis, Pharyngitis, Cevical Adenitis) Σωφρονίδης Σωφρόνιος Τραχανά Μαρία Εισαγωγή Το σύνδρομο PFAPA ή αλλιώς σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 39, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010, σελίδες 10-15

Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 39, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010, σελίδες 10-15 Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 39, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010, σελίδες 10-15 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Καταγραφή των ιστολογικών ευρημάτων μετά αμυγδαλεκτομή - αδενοειδεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 39 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010

Tεύχος 39 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010 EΠΙΣΗΜΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ το περιοδικο εχει την εθνική αναγνώριση του υπουργειου υγειας και κοινωνικησ Αλληλεγγυης

Διαβάστε περισσότερα

Parental expectations after tonsillectomy focused on disease-specific quality of life utilizing a modified PedsQL questionnaire.

Parental expectations after tonsillectomy focused on disease-specific quality of life utilizing a modified PedsQL questionnaire. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 5, October - November - December 212, pages 12-16 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Parental expectations after tonsillectomy focused on disease-specific quality

Διαβάστε περισσότερα

Ασυνήθεις εντοπίσεις της εξωπνευμονικής φυματίωσης στην κεφαλή και στον τράχηλο

Ασυνήθεις εντοπίσεις της εξωπνευμονικής φυματίωσης στην κεφαλή και στον τράχηλο Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 37, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2009, σελίδες 6-12 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚο ΑΡΘΡΟ Ασυνήθεις εντοπίσεις της εξωπνευμονικής φυματίωσης στην κεφαλή και

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία και αποτελέσματα του ιατρείου όσφρησης και γεύσης

Λειτουργία και αποτελέσματα του ιατρείου όσφρησης και γεύσης Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 32, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2008, σελίδες 12-20 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚο ΑΡΘΡΟ Λειτουργία και αποτελέσματα του ιατρείου όσφρησης και γεύσης Εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια υποτροπιάζουσα πολυεστιακή οστεομυελίτιδα στα παιδιά. Υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία;

Χρόνια υποτροπιάζουσα πολυεστιακή οστεομυελίτιδα στα παιδιά. Υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία; ÅñåõíçôéêÞ åñãáóßá EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(3):246-255 Χρόνια υποτροπιάζουσα πολυεστιακή οστεομυελίτιδα στα παιδιά. Υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία; Μ. ΤΡΑΧΑΝΑ C. PILKINGTON P. WOO Great Ormond Street

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχογενής βήχας στα παιδιά: ανασκόπηση 114 περιστατικών

Ψυχογενής βήχας στα παιδιά: ανασκόπηση 114 περιστατικών Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 24: 191-195, Παιδιατρική 2012 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 24 3 191 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ψυχογενής βήχας στα παιδιά: ανασκόπηση 114 περιστατικών Ε. Χατζηαγόρου, Σ. Νικόπουλος, Β. Αβραμίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοάνοσα νοσήματα με εκδηλώσεις από το έσω ους - παρουσίαση περιστατικού με σύνδρομο Cogan

Αυτοάνοσα νοσήματα με εκδηλώσεις από το έσω ους - παρουσίαση περιστατικού με σύνδρομο Cogan 000_000_BASILEIOU2-8 26/6/2009 15:04 ÂÏ 66 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ CASE REPORT Αν. Βασιλείου Φ. Ζάππας Κ. Δημητρίου Γ. Καρατζιάς Α. Ευσταθίδης Ι. Μυριοκεφαλιτάκης Μ. Ανδρουλάκης Ωτορινολαρυγγολογική

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερο πρωτοπαθές κυστικό ύγρωμα τραχήλου

Δεύτερο πρωτοπαθές κυστικό ύγρωμα τραχήλου Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 35, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2009, σελίδες 29-33 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚο ΑΡΘΡΟ Δεύτερο πρωτοπαθές κυστικό ύγρωμα τραχήλου Γ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

χημειο-ακτινοθεραπεία (ΧΑΘ),

χημειο-ακτινοθεραπεία (ΧΑΘ), Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 36, Aπρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2009, σελίδες 13-22 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚο ΑΡΘΡΟ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ Ο ρόλος της τραχηλικής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Μη φλεγμονοσωμοπάθειες

Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Μη φλεγμονοσωμοπάθειες Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 253 Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Μη φλεγμονοσωμοπάθειες Π. Πρατσίδου-Γκέρτση Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς Α' Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 67 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Α. Ζήζη-Σερμπετζόγλου, Δ. Μυωτέρη, Ε. Αρκουμάνη Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερα δεδομένα για την Υποτροπιάζουσα Αναπνευστική Θηλωμάτωση (ΥΑΘ)

Νεότερα δεδομένα για την Υποτροπιάζουσα Αναπνευστική Θηλωμάτωση (ΥΑΘ) Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 30, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007, σελίδες 24-32 Νεότερα δεδομένα για την Υποτροπιάζουσα Αναπνευστική Θηλωμάτωση (ΥΑΘ) 1 η Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα στους ενήλικες: διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση

Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα στους ενήλικες: διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 25, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2006, σελίδες 6-16 Ενημερωτικό άρθρο Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα στους ενήλικες: διαγνωστική και θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Γαγγραινώδες πυόδερμα ως επιπλοκή ασυμπτωματικής ελκώδους κολίτιδας

Γαγγραινώδες πυόδερμα ως επιπλοκή ασυμπτωματικής ελκώδους κολίτιδας Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Interesting Case Γαγγραινώδες πυόδερμα ως επιπλοκή ασυμπτωματικής ελκώδους κολίτιδας Pyoderma gangrenosum complicating asymptomatic ulcerative colitis ABSTRACT Pyoderma gangrenosum

Διαβάστε περισσότερα

Ασυνήθεις χωροκατακτητικές επεξεργασίες παραφαρυγγικού χώρου. Παρουσίαση δύο περιστατικών

Ασυνήθεις χωροκατακτητικές επεξεργασίες παραφαρυγγικού χώρου. Παρουσίαση δύο περιστατικών Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 39, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010, σελίδες 26-30 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Ασυνήθεις χωροκατακτητικές επεξεργασίες παραφαρυγγικού χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

Kακόηθες παραγαγγλίωμα τραχήλου

Kακόηθες παραγαγγλίωμα τραχήλου Ενδιαφέρουσα περίπτωση / Case Report Kακόηθες παραγαγγλίωμα τραχήλου Malignant neck paraganglioma Χατζηδάκης Α Καρατζάνης Α Προκοπάκης Ε Δουλαπτσή Μ Παναγιωτάκη Ε Βελεγράκης Γ Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση του μαστοειδικού υποπεριοστικού αποστήματος στα παιδιά Surgical management of mastoid subperiostal abcess in children

Χειρουργική αντιμετώπιση του μαστοειδικού υποπεριοστικού αποστήματος στα παιδιά Surgical management of mastoid subperiostal abcess in children Ψαρομμάτης Ι Βουδούρης Χ Γιαννακόπουλος Π Θεοδώρου Ε Τσακανίκος Μ Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού, Αθήνα Χειρουργική αντιμετώπιση του μαστοειδικού υποπεριοστικού αποστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Λεμφοίδημα μετά από επεμβάσεις στη μασχάλη Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνισή του

Λεμφοίδημα μετά από επεμβάσεις στη μασχάλη Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνισή του Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Λεμφοίδημα μετά από επεμβάσεις στη μασχάλη Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνισή του

Διαβάστε περισσότερα

Σέγγας Ι 1 Κολτσιδόπουλος Π 2 Μπίμπας Αθ 1 Τζώνου Α 3 Αθανασιάδης Σισμάνης Α 1

Σέγγας Ι 1 Κολτσιδόπουλος Π 2 Μπίμπας Αθ 1 Τζώνου Α 3 Αθανασιάδης Σισμάνης Α 1 Σέγγας Ι 1 Κολτσιδόπουλος Π 2 Μπίμπας Αθ 1 Τζώνου Α 3 Αθανασιάδης Σισμάνης Α 1 1 - Α Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική Γ.Ν.Α. Ιπποκρατείου 2 - ΩΡΛ Κλινική, Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου 3 - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομική κλινική και επιδημιολογική μελέτη δερματικών λεμφωμάτων

Αναδρομική κλινική και επιδημιολογική μελέτη δερματικών λεμφωμάτων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5):647-655 Αναδρομική κλινική και επιδημιολογική μελέτη δερματικών λεμφωμάτων ΣΚΟΠΟΣ Τα δερματικά λεμφώματα συνιστούν μια ετερογενή

Διαβάστε περισσότερα

Ξένα σώματα τραχειοβρογχικού δέντρου σε παιδιά. 10ετης εμπειρία & διερεύνηση των κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων

Ξένα σώματα τραχειοβρογχικού δέντρου σε παιδιά. 10ετης εμπειρία & διερεύνηση των κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 39, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010, σελίδες 16-21 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Ξένα σώματα τραχειοβρογχικού δέντρου σε παιδιά. 10ετης εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Αποφρακτική υπνική άπνοια στην παιδική ηλικία

Αποφρακτική υπνική άπνοια στην παιδική ηλικία Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 36, Aπρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2009, σελίδες 40-45 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚο ΑΡΘΡΟ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ Αποφρακτική υπνική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη starion αμυγδαλεκτομής με αμυγδαλεκτομή με τη χρήση διπολικής διαθερμίας

Συγκριτική μελέτη starion αμυγδαλεκτομής με αμυγδαλεκτομή με τη χρήση διπολικής διαθερμίας 000-000_LAXANAS-5 2/10/2008 16:22 ÂÏ 117 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ORIGINAL ARTICLES Β. Λαχανάς 1 Σ. Παπουλιάκος 2 Γ. Καρατζιάς 2 Μ. Χόρτη 1 Η. Ακριτίδου 2 Γ. Παπαγιάννης 1 Β. Σάνδρης 2 Θ. Καφφές 1 1. Ωτορινολαρυγγολογική

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2007 2008 Επιμέλεια: Αθανάσιος Ι. Χριστοφορίδης 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να μάθεις, διάβασε. Για να κατανοήσεις, γράψε. Για να κατέχεις, δίδαξε.

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαθής αιφνίδια νευροαισθητήρια βαρηκοΐα. Γενική ανασκόπηση Sudden Sensorineural Hearing Loss. A systematic overview

Ιδιοπαθής αιφνίδια νευροαισθητήρια βαρηκοΐα. Γενική ανασκόπηση Sudden Sensorineural Hearing Loss. A systematic overview Ψηφίδης A Ψηφίδης Δ Β Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Θεσσαλονίκη Ιδιοπαθής αιφνίδια νευροαισθητήρια βαρηκοΐα. Γενική ανασκόπηση Sudden Sensorineural Hearing Loss. A systematic overview

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της συντηρητικής θεραπείας

Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της συντηρητικής θεραπείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικό αγγειοοίδημα Hereditary Angioedema

Κληρονομικό αγγειοοίδημα Hereditary Angioedema 00_00_EYTHIMIOYuuuu-5:MASTER ORL 05/07/2011 1:47 ΜΜ Page 73 Ευθυμίου Χ Στούμπος Γ Θεοδώρου Π Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης Βοστάνειο, Μυτιλήνη. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία

Διαβάστε περισσότερα