ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ (RMS) ΤΙΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΙΑΠΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΑΡΤΗ 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1.1 Ορισμός RMS τάσης 1.2 Υπολογισμός RMS τάσης 1.3 Λόγοι μέτρησης της RMS τάσης 1.4 Θεωρίες για κατανόηση του AC 1.5 Τι είναι το λογισμικό Arduino; 1.6 Arduino Duemilanove 1.7 Τι είναι το Processing; 2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2.1 Εξοπλισμός 2.2 Κώδικας 2.3 Συνδεσμολογία 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4.1 Πίνακας Εξαρτημάτων 4.2 Φύλλα Δεδομένων (Datasheets) 4.3 To Arduino Duemilanove ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΙΚΟΝΩΝ Σελίδα I 2

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας υπήρξε η σχεδίαση και η υλοποίηση ενός συστήματος μέτρησης και καταγραφής της ενεργού (RMS) τιμής της ηλεκτρικής τάσης σε πραγματικό χρόνο. Το κείμενο αποτελείται από δύο βασικά μέρη Το Θεωρητικό και το Πρακτικό. Το πρώτο κρίθηκε απαραίτητο, χωρίς να επεκταθεί σε βάρος του δεύτερου, προκειμένου να δώσει στον μη εξοικειωμένο αναγνώστη τις κύριες θεωρητικές γνώσεις ώστε να γίνει κατανοητό το πώς δουλεύει αυτό το σύστημα. Στο Πρακτικό μέρος παρουσιάζονται εκτενώς η μεθοδολογία σχεδίασης και κατασκευής. Θα ήθελα και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Ιωάννη Λιαπέρδο για την καθοδήγηση και την πολύτιμη βοήθειά του κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας, καθώς και για τη διάθεση των υποδομών του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής χωρίς τα οποία θα ήταν αδύνατη η πραγματοποίησή της. Επίσης, ευχαριστώ την οικογένειά μου για την πολύπλευρη συμπαράστασή της όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας, αλλά για ολόκληρο το διάστημα της φοίτησής μου. Σπάρτη, του 2011 Σελίδα I3

4 Σελίδα I 4

5 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σελίδα 5

6 1.1 Ορισμός RMS τάσης Η τιμή RMS ενός συνόλου δειγμάτων (ή μιας κυματομορφής συνεχούς χρόνου) είναι η τετραγωνική ρίζα του αριθμητικού μέσου όρου (μέσος όρος) των τετραγώνων των τιμών των δειγμάτων (ή το τετράγωνο της συνάρτησης που περιγράφει τη συνεχή κυματομορφή). Στην περίπτωση ενός συνόλου δειγμάτων n {Χι> x2, >%η} η χψή RMS είναι: * rms = /x \2 + Χ 22 η h a v 1.2 Υπολογισμός RMS τάσης Ο αντίστοιχος τύπος για μια συνεχή συνάρτηση (ή κυματομορφή) f(t) που ορίζεται στο χρονικό διάστημα ^ Si ^2 είναι και η αντίστοιχη έκφραση για ολόκληρο το πεδίο του χρόνου είναι Για μια περιοδική συνάρτηση είναι προφανές ότι οι δύο εκφράσεις ταυτίζονται. Η τιμή RMS ενός συνεχούς σήματος μπορεί να προσεγγισθεί με τη λήψη των RMS μιας σειράς από ισαπέχοντα δείγματα. Στην περίπτωση του στατιστικού RMS μιας τυχαίας διαδικασίας, η αναμενόμενη τιμή χρησιμοποιείται αντί της μέσης τιμής. Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας με τις RMS τιμές γνωστών περιοδικών κυματομορφών Waveform Sine wave RMS a Square wave y /S a Σελίδα I 6

7 Sawtooth wave a Λόγοι μέτρησης της RMS τάσης Ο λόγος ύπαρξης του μεγέθους RMS είναι ο εξής Πολύ συχνά, η μέση τιμή μιας κυματομορφής δεν μας λέει και πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, η μέση τιμή μιας ημιτονοειδούς κυματομορφής είναι μηδέν, ασχέτως πλάτους. Αυτό προκαλεί προβλήματα σε πολλούς υπολογισμούς. Για παράδειγμα, η ηλεκτρική τάση από ένα ρευματοδότη είναι ημιτονοειδής. Άρα έχει μηδενική μέση τιμή. Αντικαθιστώντας την τιμή αυτή στις διάφορες εξισώσεις, θα πάρουμε ως αποτέλεσμα ότι η ισχύς που καταναλώνει κάθε ηλεκτρική συσκευή είναι επίσης μηδενική, πράγμα που προφανώς δεν συμβαίνει. Καθίσταται έτσι αναγκαία η δημιουργία ενός νέου μέτρου, του RMS. 1.4 Θεωρίες για κατανόηση του AC Βασικές Έννοιες Κατανόηση εναλλασσόμενου ρεύματος Μια συσκευή παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας στο σπίτι μετρά την ενέργεια που χρησιμοποιείται από τις συσκευές που συνδέονται στο οικιακό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Για να καταλάβει κανείς πώς γίνεται αυτό, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε πώς οι συσκευές αλληλεπιδρούν με το ρεύμα. Δεν αλληλεπιδρούν όλες οι συσκευές με το ρεύμα με τον ίδιο τρόπο. Ωιιικά φορτία Λαμπτήρες πυρακτώσεως, βραστήρες, σίδερα, ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες, ηλεκτρικές κουζίνες χρησιμοποιούν όλη την ενέργεια που τους παρέχεται. Πρόκειται για ωμικά φορτία που σημαίνει ότι ισχύει ο Νόμος του Ohm, δηλαδή I = V / R (ρεύμα = τάση / αντίσταση). Έτσι η τάση και το ρεύμα κυματομορφής εξόδου είναι παρόμοιο με το ακόλουθο: Σελίδα I7

8 ΡσνγβτρΝ) νοββοβυ(1) ΟυπεηΙ ί(ϋ Η κίτρινη γραμμή είναι η ισχύς σε μια δεδομένη στιγμή (σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή ονομάζεται στιγμιαία ισχύς), η οποία είναι ίση με το γινόμενο της τάσης και του ρεύματος σε μια δεδομένη στιγμή. Παρατηρούμε πώς η ισχύς είναι πάντα θετική σε αυτή την περίπτωση. Η θετική κατεύθυνση είναι η ενέργεια που ρέει στο φορτίο. Εν μέρει άεργα φορτία Ωστόσο, συσκευές όπως ψυγεία και πλυντήρια, χρησιμοποιούν μέρος από την ενέργεια που τους παρέχεται. Αυτά έχουν επαγωγικά ή χωρητικά δομικά στοιχεία εκτός από την αντίσταση. Ένα μερικώς επαγωγικό φορτίο δίνει τάση και ρεύμα κυματομορφής εξόδου παρόμοιο με το ακόλουθο: Ροννετ ρ(1) ν<λδ3βψΐ) ΟυΓΓΚίΜΚ) Σχήμα Κυματομορφή μη ωμικών φορτίων Σελίδα I 8

9 Παρατηρούμε πώς η κίτρινη γραμμή είναι αρνητική για ένα χρονικό διάστημα. Το θετικό κομμάτι είναι η ενέργεια που ρέει στο φορτίο και το αρνητικό κομμάτι είναι η ενέργεια που ρέει στην πηγή. Το άλλο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι οι κυματομορφές της τάσης και του ρεύματος έχουν μετατοπιστεί. Είναι σαν να φορτίζουμε ένα αρκετά μεγάλο πυκνωτή με μια αντίσταση σε σειρά. Η τάση της πηγής αυξάνεται και μιας και είναι υψηλότερη από την τάση του πυκνωτή, το ρεύμα εισέρχεται στον πυκνωτή (η θετική κατεύθυνση στο γράφημα) και έτσι αυξάνεται η τάση του πυκνωτή. Όταν η τάση της πηγής πέφτει, η τάση στα άκρα του πυκνωτή είναι μεγαλύτερη από την τάση της πηγής και το ρεύμα αρχίζει να ρέει προς την κατεύθυνση της πηγής (αρνητική κατεύθυνση στο γράφημα). Αυτό προκαλεί στην κυματομορφή ρεύματος να εμφανίζεται σαν να έχει μετακινηθεί, όπως στο γράφημα (Η αλλαγή είναι γνωστή ως μετατόπιση φάσης). Πραγιιατική ισγύς, άεργος ισχύς και φαινομενική ισχύς Κοιτάζοντας τις δύο γραφικές παραστάσεις σε συχνότητα ρεύματος η κυματομορφή της ισχύος κυμαίνεται 50 με 60 φορές το δευτερόλεπτο. Πραγματική ισχύς (Real power) συχνά ορίζεται ως η ενέργεια που χρησιμοποιείται από μια συσκευή για να παράγει χρήσιμο έργο. Κοιτάζοντας το διάγραμμα πιο πάνω τα θετικά τμήματα είναι η ισχύς του φορτίου και τα αρνητικά τμήματα είναι η ισχύς της πηγής. Έτσι η ισχύς του φορτίου μείον την ισχύ της πηγής είναι η πραγματική ισχύς. Άεργος ισχύς (Reactive power) είναι ένας τρόπος ελέγχου της ισχύος που επιστρέφει στην πηγή. Άλλο ένα χρήσιμο μέτρο της ισχύος είναι η φαινομενική ισχύς (Apparent Power) που είναι το γινόμενο της RMS τάσης και του RMS ρεύματος. Για τα ωμικά φορτία η πραγματική ισχύς είναι ίση με τη φαινομενική ισχύ. Για όλα τα άλλα φορτία η πραγματική ισχύς είναι μικρότερη από τη φαινομενική ισχύ. Η φαινομενική ισχύς είναι ένα μέτρο της πραγματικής και της αέργου ισχύος, αλλά δεν είναι άθροισμα των δύο, αφού ως άθροισμα των δύο δεν λαμβάνει υπόψη τις διαφορές της φάσης. Σχέση μεταξύ πραγματικής, αέργου και φαινομενικής ισχύος για ημιτονοειδή φορτία: Real Power = Apparent Power x cos(theta) Reactive Power = Apparent Power x sin(theta) To cos(theta) είναι επίσης γνωστό ως συντελεστής ισχύος (power factor). Μια σημείωση για μη-γραμμικά φορτία Ο συντελεστής ισχύος ισχύει μόνο για γραμμικά ημιτονοειδή φορτία. Τα περισσότερα τροφοδοτικά για DC συσκευές, όπως οι υπολογιστές, Σελίδα I9

10 ασκούν ένα μη γραμμικό φορτίο και η κυματομορφή του ρεύματος Σχήμα Κυματομορφή μη γραμμικών φορτίων Μπορούμε να υπολογίσουμε ακόμα το συντελεστή ισχύος από την ακόλουθη εξίσωση: Power Factor = Real Power / Apparent Power αλλά ο συντελεστής ισχύος cos(theta) δεν θα ήταν σωστός, αφού αρμονικές θα έπρεπε να προστεθούν. Η τιμή του συντελεστή ισχύος μετράει πόσο επηρεάζεται η απόδοση του ρεύματος και από την υστέρηση φάσης φ και από το αρμονικό περιεχόμενο του ρεύματος εισόδου. Γία να συνοψίσουμε Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να μετρήσουμε σχετικά με τη χρήση της ενέργειας σε συστήματα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC). Το καθένα με τις χρήσεις του. Ωστόσο, για τη μέτρηση της ενέργειας των νοικοκυριών η πραγματική ισχύς είναι η πιο χρήσιμη τιμή, δεδομένου ότι μας λέει πόση ενέργεια χρησιμοποιούν όλες οι συσκευές μας. Μαθηματική Ανάλυση Η θεωρία αυτή καλύπτει τα μαθηματικά όσων μελετήσαμε στην πρώτη θεωρία. Πραγματική ισχύς Σελίδα I 10

11 Πραγματική ισχύς (επίσης γνωστή ως ενεργός ισχύς) ορίζεται ως η ενέργεια που χρησιμοποιείται από μια συσκευή για να παράγει χρήσιμο έργο. Από μαθηματική άποψη, είναι το ορισμένο ολοκλήρωμα της τάσης, u(t), επί το ρεύμα, i(t), ως εξής: 1 r Ρ Τ J U - Root-Mean-Square (RMS) τάση I - Root-Mean-Square (RMS) ρεύμα cos(cp) - Συντελεστής ισχύος u(t)xi{t)dt = UxlXcos((p) Η πραγματική ισχύς υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των Ν γινομένων τάσης - ρεύματος. Άρα η μέθοδος αυτή ισχύει για όλες τις κυματομορφές. Για σήμα διακριτού χρόνου ισοδύναμα είναι: Ν- 1 u(n) - δείγμα του u(t) i(n) - δείγμα του i(t) Ν - αριθμός δειγμάτων Μια τιμή RMS ορίζεται ως η τετραγωνική ρίζα της μέσης τιμής των τετραγώνων των στιγμιαίων τιμών μιας περιοδικά μεταβαλλόμενης ποσότητας, κατά μέσο όρο πάνω σε ένα πλήρη κύκλο. Η διακριτή εξίσωση του χρόνου για τον υπολογισμό της τάσης RMS έχει ως εξής: Ν Τι είναι το λογισμικό Arduino; To Arduino είναι μια υπολογιστική πλατφόρμα βασισμένη σε μια απλή μητρική πλακέτα με ενσωματωμένο μικροελεγκτή, η οποία μπορεί να προγραμματιστεί με τη γλώσσα Wiring (πρόκειται για τη C++ με κάποιες Σελίδα I 11

12 μετατροπές). To Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ανεξάρτητων διαδραστικών αντικειμένων αλλά και να συνδεθεί με υπολογιστή μέσω προγραμμάτων σε Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider. Οι περισσότερες εκδόσεις του Arduino μπορούν να αγοραστούν προ-συναρμολογημένες. Επίσης, το διάγραμμα και πληροφορίες για το υλικό είναι διαθέσιμα για αυτούς που θέλουν να συναρμολογήσουν το Arduino μόνοι τους. To Arduino είναι η καρδιά του συστήματος, αλλά και η γέφυρα μεταξύ του αναλογικού κόσμου των ηλεκτρονικών και του ψηφιακού κόσμου του λογισμικού. To Arduino καθιστά δυνατή τη γραφική παράσταση της ενεργειακής κατανάλωσης σε έναν υπολογιστή, φορτώνει τις πληροφορίες στο διαδίκτυο και τις απεικονίζει στην οθόνη με ευκολία. Για την παρακολούθηση της ενέργειας το Arduino μπορεί να δέχεται τιμές από τους αισθητήρες και τα ηλεκτρονικά τους, να υπολογίζει τις τιμές για την πραγματική ισχύ, φαινομενική ισχύ, συντελεστή ισχύος, rms τάσεως και rms ένταση και να στέλνει αυτές τις τιμές στη θύρα USB για να τις επεξεργαστούμε στον υπολογιστή. Η διεπαφή μεταξύ του αναλογικού και του ψηφιακού κόσμου, η ADC To Arduino μετατρέπει το αναλογικό σήμα εισόδου σε αριθμητικά στοιχεία με ένα ενσωματωμένο μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό. To Arduino ADC έχει ανάλυση 1 Obits. Αυτό μαζί με το ποσοστό του δείγματος καθορίζει τις λεπτομέρειες της ψηφιακής αναπαράστασης του σήματος που έχουμε στην αναλογική είσοδο. Η αναλογική είσοδος του Arduino έχει ένα προεπιλεγμένο εύρος εισόδου από 0 έως 5V. 10 bits σημαίνει ότι μπορούμε να διαιρέσουμε αυτό το εύρος σε 2 Λ 10 ή 1024 τμήματα. To ADC έχει κατά συνέπεια 5V / 1024 = 4.8mV ευαισθησία (Μπορεί να ανιχνεύσει αλλαγές στην τάση εισόδου 4.8mV). Μια αναλογική είσοδος διαβάζεται από την εντολή: 5ετηρ1ε(=δείγμα) = analogread (pinnumber). Το 83Γηρ1ε(=δείγμα) είναι ακέραιος. Εάν η τάση στο pin είναι 0 83ΐηρΐ6(=δείγμα) = 0. Αν η τάση είναι 5V, δείγμα = Αν η τάση είναι ίση με 2.5V, δείγμα = 512 και ούτω καθεξής. Υλικό Μία πλακέτα Ατό^ηο αποτελείται από ένα μικροελεγκτή Αίηιεί Α \Π (ΑΤη^η328 και ΑΤη^α168 στις νεότερες εκδόσεις, ΑΤιτ^ηδ στις παλαιότερες) και συμπληρωματικά εξαρτήματα για την διευκόλυνση του χρήστη στον προγραμματισμό και την ενσωμάτωσή του σε άλλα κυκλώματα. Όλες οι πλακέτες περιλαμβάνουν ένα γραμμικό περιοριστή τάσης 5Υ και έναν κρυσταλλικό ταλαντωτή 16ΜΗζ (ή κεραμικό Σελίδα I 12

13 αντηχητή σε κάποιες παραλλαγές). Ο μικροελεγκτής είναι από κατασκευής προγραμματισμένος με ένα bootloader, έτσι ώστε να μην χρειάζεται εξωτερικός προγραμματιστής. Γενικά όλες οι πλακέτες είναι προγραμματισμένες μέσω μιας σειριακής σύνδεσης RS-232, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτό υλοποιείται ποικίλλει ανάλογα με την έκδοση. Οι σειριακές πλακέτες Arduino περιέχουν ένα απλό κύκλωμα αντιστροφής για την μετατροπή ανάμεσα στα σήματα των επιπέδων RS-232 και TTL. Οι πλακέτες Arduino που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά, συμπεριλαμβανόμενης και της Diecimila, προγραμματίζονται μέσω USB, εφαρμόζοντας ένα τσίπ προσαρμογέα USB-to-serial όπως το FTDI FT232. Κάποιες παραλλαγές, όπως το Arduino mini και το ανεπίσημο Boarduino, χρησιμοποιούν προσαρμογέα USB-to-serial σε μορφή πλακέτας ή καλωδίου. Η πλακέτα του Arduino έχει εκτεθειμένες τις περισσότερες επαφές εισόδου/εξόδου για χρήση με άλλα κυκλώματα. To Diecimila (εικόνα 1.4.1), για παράδειγμα, παρέχει 14 ψηφιακές επαφές εισόδου/εξόδου, από τις οποίες οι 6 μπορούν να παράξουν σήματα PWM, και 6 αναλογικές εισόδους. Αυτές οι επαφές είναι διαθέσιμες στην κορυφή της πλακέτας μέσω θηλυκών συνδέσεων μεγέθους 0,1 ιντσών. Διάφορες plug-in πλακέτες εφαρμογών γνωστές σαν shields είναι, επίσης, διαθέσιμες στο εμπόριο. Εικόνα Οι συμβατές με το Arduino πλακέτες Barebones και Boarduino διαθέτουν αρσενικές επαφές στην κάτω πλευρά της πλακέτας για να μπορούν να συνδεθούν με πλακέτες που δεν χρειάζονται συγκολλήσεις. Λογισμικό To IDE του Arduino (Σχήμα 1.5.2) είναι γραμμένο σε Java και μπορεί να τρέξει σε πολλαπλές πλατφόρμες. Περιλαμβάνει επεξεργαστή κώδικα και Σελίδα I 13

14 μεταγλωττιστή και έχει την ικανότητα να φορτώνει εύκολα το πρόγραμμα μέσω σειριακής θύρας από τον υπολογιστή στην πλακέτα. Arduino Alpha File E d t Sketch Took Id] m m E IE * Blink * * The basic Arduino example. Turns on an LEO on for one second, * then o ff for one second, and so o n... We use pin 13 because, * depending on your Arduino board, i t has either a b u ilt-in LED * or a b u ilt- in resistor so that you need only an LED. * * http: //ww. ardui no. cc/en/tutori al /B1 ink V in t ledpin * 13; void setup() { pinmodeoedpin, OUTPUT); } void loop() { dig1talwrite(ledpin, HIGH); del a ( 10000; digitalw ritefledpin, LOW); delay(looo); > // LED connected to digital pin 13 // run once, when the sketch starts // sets the digital pin as output // run over and over again // sets the LED on // waits for a second // sets the LED off // waits for a second Done compiling. Binary sk etch s iz e : 1093 b y tes ( o f a byte maxi mum) Εικόνα Arduino Duemilanove Γενικές Πληροφορίες To Arduino Duemilanove είναι μια υπολογιστική πλατφόρμα βασισμένη σε μια απλή μητρική πλακέτα με ενσωματωμένο μικροελεγκτή και εισόδους/εξόδους, και η οποία μπορεί να προγραμματιστεί με τη γλώσσα Wiring (ουσιαστικά πρόκειται για τη C++ με κάποιες μετατροπές). Το Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ανεξάρτητων διαδραστικών αντικειμένων αλλά και να συνδεθεί με υπολογιστή μέσω Σελίδα I 14

15 προγραμμάτων σε Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider. Περιέχει όλα αυτά που απαιτούνται για να υποστηρίξουν τον μικροελεγκτή. Συνδέεται απλά με έναν υπολογιστή με ένα καλώδιο USB και τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα ή με μπαταρία. Εικόνα Οι υπολογιστικές λειτουργίες εκτελούνται στον μικροελεγκτή ATmega328 που διαθέτει 16ΚΒ μνήμης flash για την αποθήκευση κώδικα. Έχει επίσης 1 KB SRAM και 512 bytes μνήμης EEPROM (τα οποία μπορούν να διαβαστούν και να γραφτούν με την βιβλιοθήκη EEPROM). r τ f ÿ f f fl ΨΨΨΨΨ\ Εικόνα To Arduino Duemilanove τροφοδοτείται είτε από εξωτερική τροφοδοσία είτε απευθείας από την θύρα USB. Η επιλογή της πηγής γίνεται αυτόματα. Ως εξωτερική τροφοδοσία ορίζεται είτε μια μπαταρία, είτε μετασχηματιστής των 9Volt από 220V. Η μπαταρία μπορεί να συνδεθεί στις υποδοχές του Arduino Vin και GND όπου τοποθετούνται ο θετικός πόλος και ο αρνητικός αντίστοιχα. Από την άλλη αν τροφοδοτήσουμε με μετασχηματιστή απλά τοποθετούμε το βύσμα στην υποδοχή που υπάρχει με τον θετικό πόλο στο κέντρο. Η πλακέτα μπορεί να λειτουργήσει με εξωτερική πηγή από 6 έως 20 Volt. Αν ωστόσο τροφοδοτηθεί με λιγότερα από 7 Volt τα pin εξόδου δεν θα καταφέρουν να εξάγουν τάση 5 Volt. Αν από την άλλη δώσουμε πάνω από 12 Volt θα υπερθερμανθεί ο σταθεροποιητής τάσης στην πλακέτα Σελίδα I 15

16 και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καταστραφεί. Συνεπώς μια ιδανική τάση είναι τα 9 Volt. To Arduino Duemilanove έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, με ένα άλλο Arduino ή άλλους μικροελεγκτές. Το ολοκληρωμένο ATMega 328 παρέχει σειριακή επικοινωνία TTL 5 Volt UART, η οποία είναι διαθέσιμη από τους ακροδέκτες (λήψη RX) 0 και (εκπομπή ΤΧ) 1 του ολοκληρωμένου. Επιπλέον, στην πλακέτα του Arduino είναι ενσωματωμένο ένα ολοκληρωμένο FTDI FT232RL το οποίο παρέχει σειριακή επικοινωνία με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για προγραμματισμό, πάνω από την θύρα USB με την βοήθεια των ανάλογων FTDI drivers. Οι drivers αυτοί περιλαμβάνονται στο software για το Arduino και παρέχουν μια ιδεατή θύρα επικοινωνίας στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για τους σκοπούς της επικοινωνίας Τα μέρη του συστήματος Λ ή ψ η -Ε κ π ομ π ή Rx+Tx Pin 13 (L) Led Ψηφιακά Pins FT D I U S B. Υποδοχή USB Kouuni επιλογής για υποδοχή USB ή ρεύματος Σ ταθεροποιητής: τά σ η ς Υ ποδοχή ρεύματος ξτ «λ i 2 V OISMiftL ίμΐμπιμίπ»τχ*. A rd u in o Τ ' ** D ie c im ila»led Κουμπί. επανεκκίνησης Υ ποδοχή ICSP Μ ικροελεγκτής ι Γ Ε ίσ ο δ ο ι αναλογικές είσοδοι Pin τρ οφ οδοσία ς Εικόνα Λειτουργίες Ακροδεκτών: Σειριακή Λειτουργία: 0 (RX) and 1 (ΤΧ). Χρησιμοποιούνται για λήψη (RX) και εκπομπή (ΤΧ) TTL σειριακών δεδομένων. Αυτοί οι ακροδέκτες είναι συνδεδεμένοι με τους αντίστοιχους του ολοκληρωμένου FTDI USB-to-TTL Serial. PWM: 3, 5, 6, 9, 10, and 11. Παρέχουν έξοδο 8-bit PWM με την συνάρτηση analogwrite(). SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Αυτοί οι ακροδέκτες επιτρέπουν επικοινωνία SPI, η οποία αν και παρέχεται από το Σελίδα I 16

17 hardware δεν είναι ακόμα διαθέσιμη στην γλώσσα προγραμματισμού του Arduino. LED: 13. Στον ακροδέκτη 13 υπάρχει ένα ενσωματωμένο LED. Όταν ο ακροδέκτης έχει τιμή HIGH, το LED φωτοβολεί. I2C: 4 (SDA), 5 (SCL). Υποστηρίζει το πρωτόκολλο I2C (TWI) χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες τις Γλώσσας προγραμματισμού Wiring. AREF.είναι ένα αναλογικό pin που χρησιμοποιείτε για μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό. Χρησιμοποιείται με την συνάρτηση analogreference(). Reset. Αν τεθεί σε κατάσταση LOW (χαμηλή) τότε μπορούμε να κάνουμε επανεκκίνηση τον μικροελεγκτή, χρησιμοποιώντας το κουμπί επανεκκίνησης όπως φαίνεται παρακάτω Χρήσεις του Arduino Duemilanove To Arduino είναι μια πλακέτα ανάπτυξης πρωτοτύπων ανοιχτού υλικού και λογισμικού. Ενσωματώνει έναν μικροελεγκτή και συνδέεται με τον Η/Υ ώστε να προγραμματίζεται μέσα από ένα απλό περιβάλλον ανάπτυξης. Ένα Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναπτύξουμε εφαρμογές ελέγχου (control) όπως να ελέγχουμε διάφορα φώτα, κινητήρες και άλλες συσκευές εξόδου του φυσικού κόσμου. Τα Projects στον εν λόγω μικροελεγκτή μπορούν να είναι αυτόνομα (σε επίπεδο hardware) ή να επικοινωνούν με κάποιο software στον Η/Υ του προγραμματιστή (προγράμματα όπως τα Flash, Processing, MaxMSP). Οι πλακέτες μπορούν εύκολα να συναρμολογηθούν ακόμη και από έναν αρχάριο ή να αγοραστούν μονταρισμένες. Το περιβάλλον ανάπτυξης του λογισμικού βασίζεται στην γλώσσα προγραμματισμού Processing και την γλώσσα προγραμματισμού Wiring, οι οποίες είναι ανοιχτού κώδικα (open source) και μπορεί κάποιος να τις «κατεβάσει» δωρεάν. Η γλώσσα προγραμματισμού του Arduino εξομοιώνει απόλυτα το φυσικό περιβάλλον του μικροελεγκτή και είναι βασισμένη σε C/C Τι είναι το Processing; To Processing είναι μια ανοικτή γλώσσα προγραμματισμού και ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) που κατασκευάζονται για τα ηλεκτρονικά εργαστήρια και τις κοινότητες οπτικού σχεδιασμού με Σελίδα I 17

18 σκοπό τη διδασκαλία των βασικών του προγραμματισμού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε ένα οπτικό πλαίσιο και να χρησιμεύσει ως θεμέλιο για ηλεκτρονικά sketchbooks. Ξεκίνησε το 2001 από τους Casey Reas και Ben Fry, οι οποίοι ήταν πρώτα στο MIT Media Lab. Ένας από τους στόχους του Processing είναι να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο για να κάνει μη-προγραμματιστές να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό, μέσω της οπτικής επικοινωνίας. Η γλώσσα βασίζεται στις γραφικές δυνατότητες της γλώσσας προγραμματισμού Java, απλοποιώντας τα χαρακτηριστικά και δημιουργώντας μερικά νέα. Χαρακτηριστικά ΜΏΜίϋΐπ ( File Edit Sketch Tools Help void set up () < s i z e (200, 200J; } f or<int i=0; i<num; i++) ( ax[i] = 0; ay[i] = height/2; } f r amerate(30); void drav( ) { b a c k g r o u n d (El); // Shift all elements 1 place to the left for(int i=l; i<num; i++) ( ax[i-1] = a x [ i ] ; ay[i-lj = a y [i ]; > LiJ it 1 Εικόνα To Processing περιλαμβάνει ένα sketchbook, μια εναλλακτική λύση του IDE για την οργάνωση projects. Σελίδα I 18

19 Κάθε σκίτσο του Processing είναι στην πραγματικότητα μια υποκατηγορία της PApplet Java κλάσης που υλοποιεί τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά του Processing. Κατά τον προγραμματισμό στο Processing όλες οι επιπλέον κλάσεις που καθορίζονται θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εσωτερικές κλάσεις όταν ο κώδικας μεταφράζεται σε Java πριν από τη σύνταξη (compile). Αυτό σημαίνει ότι η χρήση στατικών μεταβλητών και των μεθόδων των κλάσεων απαγορεύεται εκτός αν θέσετε ρητά στο Processing ότι θέλετε κώδικα σε Java. Σγετικά Projects Σχεδιασμός με αριθμούς To Processing βασίστηκε στο πρωτότυπο έργο που επιτελέστηκε για το project Design By Numbers στο MIT. Μοιράζεται πολλές από τις ίδιες ιδέες και είναι τέκνο του ίδιου πειράματος. Wiring, Arduino και Fritzing To Processing έχει γεννήσει ένα άλλο project, το Wiring, το οποίο χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή IDE μαζί με μια απλοποιημένη εκδοχή της C+ + ως ένα τρόπο για να διδάξουν καλλιτέχνες πώς να προγραμματίζουν μι-κροελεγκτές. Υπάρχουν πλέον δύο ξεχωριστά hardware projects, Wiring και Arduino, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον και τη γλώσσα του Wiring. To Fritzing είναι ένα άλλο περιβάλλον λογισμικού του ίδιου είδους, το οποίο βοηθά τους σχεδιαστές και καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα διαδραστικά πρωτότυπό τους και να οδηγηθούμε στο πραγματικό προϊόν. Processing Monsters To Processing Monsters είναι ένα project από το Lukas Vojir με στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να μάθουν τη γλώσσα με διασκεδαστικό τρόπο. Τα «τέρατα» είναι απλά γραφικά προγράμματα που είναι άσπρο - μαύρο και mouse reactive. Από την 3η Μάίου 2010, υπάρχουν 70 «τέρατα» που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Vojir. Σελίδα I 19

20 Σελίδα 20

21 2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σελίδα 21

22 2.1 Εξοπλισμός Ο εργαστηριακός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο ακόλουθος: 1. Πλακέτα Arduino 2. USB Καλώδιο 3. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 4. Λογισμικό Arduino 5. Λογισμικό Processing 6. Τροφοδοτικό Συνεχούς Τάσης 7. Γεννήτρια Συναρτήσεων 2.2 Κώδικας Ams Ο τύπος έχει ως εξής <Χχ 2 _ Χϊ2 Η η γραμμένος σε κώδικα Arduino Tia t o Arduino 1. int analogpin = 1; 2. double squared_voltage, voltage, sum, mean, rms; 3. int rms integer; void setup() { 6. Serial.begin(9600); 7. } void loop() { 10. intx = 0; 11. sum = 0; 12. for (x = 1; x <= 10; x++) 13. { 14. voltage = analogread(analogpin); 15. squared voltage = sq(voltage); 16. sum = sum + squaredvoltage; 17. delay(loo); 18. } 19. mean = sum/ 10; 20. rms = sqrt(mean); 2 1. rms_integer=int(rms); 22. rms_integer=map(rms_integer,0,1023,0,255); Σελίδα I 22

23 23. Serial.print(rms_integer, BYTE); 24. } Επεξήγηση κώδικα: Γραμμές 1-3 Δήλωση μεταβλητών Γραμμές 4-24 Υπολογισμός μεταβλητών Για τη γραφική απεικόνιση των μετρήσεων στην οθόνη του υπολογιστή ο αντίστοιχος κώδικας στο Processing είναι ο εξής Για το Processing ι. import processing.serial.*; Serial myport; // The serial port 4. int xpos = 41; // horizontal position of the graph 5. int xpos last =41; 6. float real_value_last=0; 7. float inbyte_float; 8. PFont font; 9. int count_seconds=l; void setup () { 12. // set the window size: 13. size(400+40, ); 14. // set initial background: 15. background(#dddddd); 16. font = loadfont("verdana-10.vlw"); 17. textfont(font); is. fill(0, 102, 153); 19. line(40,296,400,296); 20. for (int i = 0; i <= 256; i = i+12) { 21. line(40, 296-i, 400, 296-i); 22. } 23. for (int i = 40; i < 400; i = i+20) { 24. line(440-i, 40, 440-i, 296); 25. } 26. line(40,296,40,40); 27. text("vrms (Volts)", 10,30); 28. for (int i = 0; i <= 256; i = i+20) { 29. text(i, 20,301-i); 30. } 31. text("time (seconds)", width/2-40,height-10); 32. for (int i = 40; i <= 400; i = i+40) { 33. text(+i-40, i-5,310); Σελίδα I 23

24 34. } myport = new Serial(this, "C0M1", 9600); 38. } 39. void draw () { } void serialevent (Serial myport) { 44. // get a Byte: 45. while (myport.available() <= 0) { 46. d e l a y ( l ) ; 47. } Integer inbyte = myport.read(); 50. println(inbyte); 51. / / d r a w th e lin e : 52. stroke( 127,34,255); 53. strokeweight(3); 54. float real_value = inbyte; 55. line(xpos_last, height-real_value_last-40, xpos, height - real value ); 57. // at the edge of the screen, go back to the beginning: 58. if (xpos >= width-40) { 59. xpos = 40; 60. } 61. / / in c r e m e n t th e h o r iz o n ta l p o s itio n : 62. r e a l_ v a lu e _ la s t= r e a l_ v a lu e ; 63. xpos_last=xpos; 64. xpos++; 65. c o u n t_ s e c o n d s + + ; 66. if (count_seconds>=360) exit(); 67. } Επεξήγησή κώδικα: Γραμμές 1-9 Δήλωση μεταβλητών Γραμμές Δημιουργία παράθυρου και ορίων για απεικόνιση του σήματος εξόδου Γραμμές Δήλωση «πόρτας» για επικοινωνία με τον υπολογιστή Γ ραμμές Σχεδίαση σήματος εξόδου Σελίδα I24

25 2.3 Συνδεσμολογία Η συνδεσμολογία γίνεται μέσω ενός καλωδίου, όπου συνδέεται το Ατόιιίηο με τον υπολογιστή. Στη συνέχεια γράφουμε τον αντίστοιχο κώδικα για τον σκοπό της εργασίας και συνδέουμε το κύκλωμα στο τροφοδοτικό συνεχούς τάσης. Η σύνδεση στο τροφοδοτικό συνεχούς τάσης παρουσιάζεται στην Εικόνα Σελίδα I 25

26 Σελίδα I 26

27 Σύνδεση Η σύνδεση έγινε στο pin GND, βλέπε μαύρο καλώδιο, όπου συνδέθηκε η ένδειξη voltage του τροφοδοτικού συνεχούς τάσης και στο analog pin 1, Σελίδα I 27

28 βλέπε κόκκινο καλώδιο, όπου συνδέθηκε η ένδειξη current του τροφοδοτικού συνεχούς τάσης (βλέπε Εικόνα 2.3.2). Όταν «τρέξουμε» τον κώδικα του Processing και στην ένδειξη voltage του τροφοδοτικού συνεχούς τάσης δώσουμε τιμές μέχρι 5V, οι οποίες αλλάζουν όποτε θέλει ο χρήστης, θα πάρουμε ένα σήμα παρόμοιο με της Εικόνας Βέβαια, καλό θα ήταν να δίνουμε τιμές μέχρι 3V για να μην καεί η πλακέτα, αφού θα χρησιμοποιείται αρκετά συχνά από τους καθηγητές του εργαστηρίου ηλεκτρονικών για πειράματα. Εικόνα Σήμα Εξόδου Όμως το σήμα της Εικόνας δεν μας επιτρέπει στη μορφή που είναι να δούμε εύκολα τις διακυμάνσεις στις τιμές των Volt στο χρόνο που έχουμε. Έτσι, θα χρησιμοποιήσουμε μια γεννήτρια συναρτήσεων για να εξαλείψουμε αυτό το πρόβλημα. Σελίδα I28

29 Εικόνα Γεννήτρια Συναρτήσεων Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της γεννήτριας συναρτήσεων. Σελίδα I 29

30 1. Διακόπτης ON/OFF 2. Κουμπιά επιλογής περιοχής συχνοτήτων 3. Κουμπιά επιλογής μορφής σήματος εξόδου 4. Ροοστάτης για τη ρύθμιση του πλάτους του σήματος εξόδου 5. Ακροδέκτης σήματος εξόδου 6. Κουμπί υποβιβασμού του σήματος κατά 10 db 7. Κουμπιά υποβιβασμού της στάθμης του σήματος εξόδου 8. Έξοδος σήματος TTL. (Ανεξάρτητο των λοιπών ρυθμίσεων εξαρτώμενο μόνο από τη συχνότητα) 9. Ρύθμιση DC Offset του σήματος 10. Κουμπί εισαγωγής DC Offset στο σήμα 11. Voltage Controlled Frequency. Υποδοχή εξωτερικού σήματος ελέγχου της συχνότητας της γεννήτριας 12. Ροοστάτης ρύθμισης του Duty Cycle τετραγωνικών παλμών 13. Κουμπί ενεργοποίησης της ρύθμισης του duty cycle τετραγωνικών παλμών 14. Έξοδος σήματος CMOS 15. Ροοστάτης ρύθμισης του πλάτους του σήματος CMOS 16. Εξωτερική είσοδος στον μετρητή του οργάνου 17. Κουμπί ενεργοποίησης εξωτερικού ελέγχου του μετρητή. (Η συχνότητα εξόδου θα καθορίζεται από το σήμα στην είσοδο 16) 18. Ροοστάτης ρύθμισης συχνότητας 19. Οθόνη απεικόνισης συχνότητας 20. Λυχνία ένδειξης περιοχής συχνότητας 21. Λυχνία ένδειξης εξωτερικού ελέγχου μετρητή 22. Λυχνία ένδειξης ελέγχου duty cycle 23. Λυχνία ένδειξης εισαγωγής DC Offset 24. Λυχνία ένδειξης υποβιβασμού του σήματος Σελίδα I 30

31 Σελίδα I31

32 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

33 Στην εργασία αυτή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σύστημα μέτρησης και καταγραφής της ενεργού (RMS) τιμής της ηλεκτρικής τάσης σε πραγματικό χρόνο για εργαστηριακή χρήση. Η πολυπλοκότητα της σχεδίασης υπήρξε σχετικά περιορισμένη, το δε κόστος αρκετά μικρό (βλέπε πίνακα παραρτήματος 4.1). Επιπλέον, η αντοχή είναι μεγάλη, η δε συντήρηση είναι εξαιρετικά απλή μιας και η αντικατάσταση γίνεται εύκολα. Σελίδα 33

34 Σελίδα 34

35 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Σελίδα I 35

36 4.1 Πίνακας Εξαρτημάτων Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά το κόστος των εξαρτημάτων που χρησιμοποιήσαμε στην κατασκευή μας. Πλακέτα 20 Καλώδιο USB Φύλλα Δεδομένων (Datasheets) Βιβλιοθήκη του Arduino Duemilanove S tru ctu re V ariables F unctions setupq loop() Control Structures if if...else for switch case while do... while break continue return Further Syntax i (sem icolon) -{) (curly braces) * // (single line comm ent) * /* */ (m ulti-line com m ent) Arithmetic Operators = (assignment) + (addition) ^subtraction) * (multiplication) / (division) % (modulo) Comparison Operators (equal to) (not equal to) < (less than) > (greater than) <= (less than or equal to) > - (greater than or equal to) Constants HIGH LOW INPUT OUTPUT true false Integer Constants Data Types boolean char byte «int unsigned int long unsigned long «float double string array void Conversion char() byteq info long() floatq Digital I/O pinmodeq digitalw riteo digitalread() Analog I/O analogreadf) analogwrite() - PWM Advanced I/O Time Math tone') not one() shiftout') pulseln() millis() micros () delay() delaymicroseconds() min() max() abs() constrainf) map0 pow() *<?0 *qrt() Trigonometry?!"() ses() tan() Εικόνα Σελίδα I36

37 Boolean Operators &&(and) 11 (or)! (not) Compound Operators Random Num bers randomseed() random() Communication Serial ++ (increm ent)»* (decrem ent) +* (com pound addition) -* (com pound subtraction) * (com pound multiplication) / (com pound division) Εικόνα Βιβλιοθήκη του Processing Structure Shape Color [] (array access) PShape = (assign) S ettin g catch 2 D P rim itiv es background() class arc() colormode(), (comma) ellipse() filio // (comment) line() nofill() {} (curly braces) point() nostroke() delay() quad() strokeo /** */ (doc comment) rect(). (dot) triangle() C r e a tin g & R ea d in g draw() alpha() exit() C u r v e s blendcolor() extends bezier() blue() false bezierdetail() brightness() final bezierpoint() color() implements beziertangent() green() import curve() hue() loop() curvedetail() lerpcolor() /* */ (multiline comment) curvepoint() red() new curvetangent() saturation() noloop() curvetightness() null 0 (parentheses) 3 D P rim itiv es Im age popstyleo box() PImage private sphere() createlmage() public spheredetail() pushstyle() L o a d in g & D isp la y in g redraw() A ttr ib u te s image() return ellipsemode() imagemode() ; (semicolon) nosmooth() loadimage() setup() rectmode() notint() size() smooth() requestlmage() static strokecap() tint() super stroke Join() this strokeweight() P ixels true blend() Σελίδα I 37

38 try V ertex copyo void beginshapeo filter() Environment beziervertexo geto curve VertexO loadpixels() cursor() endshape() pixels[] focused texture() set() framecount texturemode() updatepixels() framerate() vertex() framerate Rendering height L o a d in g & D isp la y in g PGraphics nocursor() loadshape() creategraphics() online shape() hint() screen shapemode() width Typography Input PFont Data M o u se P r im itiv e mousebutton L o a d in g & D isp la y in g boolean mouseclicked() createfont() byte mousedragged() loadfont() char mousemoved() text() color mousepressed() textfonto double mousepressed float mousereleasedo A ttr ib u te s int mousex textalign() long mousey textleading() pmousex textmode() C o m p o s ite pmousey textsize() Array textwidth() Array Li st K eyb oard HashMap key M etr ic s Object keycode textascent() String keypressed() textdescent() XMLElement keypressed keyreleased() Math C o n v e r sio n keytyped() P Vector binary() boolean() F iles O p e r a to r s byte() BufferedReader += (add assign) char() createlnput() + (addition) float() createreader() (decrement) hex() loadbytes() / (divide) int() loadstrings() /= (divide assign) str() open() ++ (increment) unbinary() selectfolder() (minus) unhex() selectlnput() % (modulo) S tr in g F u n c tio n s W eb * (multiply) *= (multiply assign) join() link() -= (subtract assign) match() param() EskiSa I 38

39 matchall() status() B itw ise O p era to rs nf() T im e & D a te & (bitwise AND) nfc() day() (bitwise OR) nfp() hour() «(left shift) nfs() milliso» (right shift) splito minute() splittokens() month() C a lcu la tio n trim() second() abs() year() ceil() A r r a y F u n c tio n s constrain() append() Output dist() arraycopyo T e x t A rea exp() concat() print() floor() expand() println() lerp() reverse() log() shorten() Im a g e mag() sort() save() map() splice() saveframe() max() subset() min() F iles norm() Control PrintWriter pow() R e la tio n a l O p e r a to r s beginraw() round() = (equality) beginrecord() sq() > (greater than) createoutput() sqrt() >= (greater than or equal to) create Writer()!= (inequality) endraw() T r ig o n o m e tr y < (less than) endrecord() acos() <= (less than or equal to) savebytes() asin() savestream() atan() Ite r a tio n savestrings() atan2() For selectoutput() cos() while degrees() Transform radians() C o n d itio n a ls applymatrix() sin() break popmatrix() tan() case printmatrix()?: (conditional) pushmatrix() R a n d o m continue resetmatrix() noise() default rotate() noisedetail() else rotatex() noiseseed() if rotate Y() random() switch() rotatez() randomseed() scale() L o g ic a l O p e r a to r s shearx() Constants && (logical AND) sheary() HALF PI ( )! (logical NOT) translate() PI ( ) (logical OR) Q U A R T E R PI ( ) Lights, Camera TWOPI ( ) IsXiöa I39

40 Lights ambientlight() directionallight() lightfalloff() lightspecular() lights() nolights() normal() pointlight() spotlight() Camera begincamera() camera() endcamera() frustum() ortho() perspective() printcamera() printprojection() Coordinates modelx() model Y() modelz() screenx() screen Y() screenz() Material Properties ambient() emissive() shininess() specular() YsZlba 40

41 4.3 To Arduino Duemilanove Μικροελεγκτής Τάση Λειτουργίας ATmega328 5V Τάση Εισόδου 7-12V Όρια Τάσης 6-20V Ψηφιακοί Ακροδέκτες I/O 14 Ψηφιακοί Ακροδέκτες Εισόδου 6 ϋό ρεύμα ανά Ι/Ο Ακροδέκτη 40 πια ϋό ρεύμα για 3.3Υ Ακροδέκτη 50 ιήα Μνήμη Flash SRAM EEPROM Ταχύτητα Ρολογιού 16 ΚΒ 1 ΚΒ 512 bytes 16 MHz -analogreado Διαβάζει την αξία από το analog pin. Ο πίνακας Arduino περιλαμβάνει 6 κανάλια (8 κανάλια mini και nano, 16 στο mega ), 10 bit αναλογικά στον ψηφιακό μετατροπέα. Αυτό σημαίνει ότι θα ενσωματώσει τις τάσεις μεταξύ 0 και 5 Volt στις τιμές ακέραιων αριθμών μεταξύ 0 και Αυτό παράγει ένα αποτέλεσμα μεταξύ των: 5 Volt/1024 μονάδες ή,.0049 βολτ (4.9 mv) ανά μονάδα. Τη σειρά και το αποτέλεσμα εισαγωγής μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας την συνάρτηση analogreference(). Διαρκεί περίπου 100 microseconds ( s) για να διαβάσει μια αναλογική εισαγωγή, έτσι το μέγιστο ποσοστό που μπορεί να αναγνωρίσει (διαβάσει) είναι περίπου φορές το δευτερόλεπτο. Σύνταξη analogread(pin) Παράμετροι pin: ο αριθμός εισαγωγής (analog input pin) που διαβάζει (από 0 έως 5, από 0 έως 7 σε Arduino Mini και Nano). Επιστρέφει Σελίδα I 41

42 int (0 to 1023) Εάν το αναλογικό Pin εισαγωγής δεν συνδέεται με τίποτα, η αξία που επιστρέφεται από το analogread( ) θα κυμανθεί βασισμένο σε διάφορους παράγοντες (π.χ. οι τιμές των άλλων αναλογικών εισαγωγών κλπ.). Για να προγραμματίσουμε το Arduino Duemilanove χρησιμοποιήσαμε αυτές τις δυο εντολές που αναφέρθηκαν πιο πριν. Αρχικά ξεκινήσαμε με την παραγωγή (random) τυχαίων αριθμών με αναλογική είσοδο analogpin=3,analogpin2=10,analogpinl=5 που θα παράγει στην έξοδο τυχαίους αριθμούς. Όσον αφορά την συνάρτηση Serial.begin(9600); καθορίζει το ρυθμό δεδομένων σε bits ανά δευτερόλεπτο (baud) για τη σειριακή μετάδοση δεδομένων. Για την επικοινωνία με τον υπολογιστή, συνήθως χρησιμοποιούμε μία από αυτές τις τιμές: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, ή Σελίδα I42

43 ΠΗΓΕΣ technically.us/spde/about 7. technically.us/code/x/runaway-processing/ 8. technically.us/code/x/flocking-with-spde/ 9. processing.org/discourse/yabb2/yabb.pl?num=l github.com/rosado/clj-processing ejohn.org/blog/processingjs/ 16. groups.google.com/group/processingjs 17. hyper-metrix.com/processing/docs 18. luckylarry.co.uk/category/programming/processing/ Σελίδα I43

44 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Η γλώσσα C σε βάθος, Χατζηγιαννάκης Νικόλαος, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 2. Σημειώσεις Προγραμματισμού I, Θεωρία: κ. Πανάγος Νικόλαος, Εργαστήριο: κ. Πανάγος Νικόλαος, κ. Μπάρδης Εεώργιος 3. Κατασκευή Διαμορφωτή / Αποδιαμορφωτή Δέλτα για Εκπαιδευτική Χρήση, Χρήστος Κυλάφας, Σπάρτη Κατασκευή Γεννήτριας Θορύβου, Άννα Ντρέμπου, Σπάρτη Εργαστηριακές Ασκήσεις Αναλογικών Ηλεκτρονικών, Γιάννης Λιαπέρδος, Σπάρτη 2008 (Εργαστηριακό Εγχειρίδιο) 6. Εργαστηριακές Ασκήσεις Ψηφιακών Ηλεκτρονικών, Γιάννης Λιαπέρδος, Σπάρτη 2008 (Εργαστηριακό Εγχειρίδιο) 7. Getting Started with Arduino by Massimo Banzi Co-founder of Arduino 8. Practical Arduino Cool Projects for Open Source Hardware, Jonathan Oxer / Hugh Blemings 9. Programming Interactivity: A Designer's Guide to Processing, Arduino, and Openframeworks, Joshua Noble, / 10. Handbook of Power Quality by Angelo Baggini, University of Bergamo - Italy 11. Power Quality in Electrical Systems, Alexander Kusko / Marc T. Thompson 12. Signal Processing of Power Quality Disturbances, Math H.J. Bollen / Irene Y.H. Gu 13. Συστήματα τηλεπικοινωνιών John G. Proakis Masoud Salihi έκδοση ΕΘΝΙΚΟ και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14. Getting Started with Processing, Casey Reas, Ben Fry 15. Algorithms for Visual Design Using the Processing Language, Κώστας Τερζίδης, Cd html 16. Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists, Casey Reas, Ben Fry, John Maeda, /item/ default.asp?ttype=2&tid=l Ben Fry, Visualizing Data, O'Reilly Media, / 18. Ira Greenberg, Processing: Creative Coding and Computational Art (Foundation), friends of ED, X 19. Daniel Shiffman, Learning Processing: A Beginner's Guide to Programming Images, Animation and Interaction, processing.com/ Σελίδα I44

45 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΙΚΟΝΩΝ Σχήμα Σελ. 8 Σχήμα Σελ. 8 Σχήμα Σελ. 10 Εικόνα Σελ. 13 Εικόνα Σελ. 14 Εικόνα Σελ. 15 Εικόνα Σελ. 15 Εικόνα Σελ. 16 Εικόνα Σελ. 18 Εικόνα Σελ. 26 Εικόνα Σελ. 27 Εικόνα Σελ. 28 Εικόνα Σελ. 29 Εικόνα Σελ. 36 Εικόνα Σελ. 37 Σελίδα I45

Πλακέτα Arduino. 1ο ΕΠΑΛ Περάματος - 7ο ΕΚ Πειραιά

Πλακέτα Arduino. 1ο ΕΠΑΛ Περάματος - 7ο ΕΚ Πειραιά Πλακέτα Arduino Το 2005 oι Massimo Banzi και David Cueartielles στο Ivrea Δημιουργούν την υπολογιστική πλατφόρμα Arduino. Το Arduino είναι βασισμένο σε μια απλή μητρική πλακέτα ανοικτού κώδικα, με ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: - Στοιχειώδης Προγραμματισμός - Προγραμματισμός με Συνθήκες - Προγραμματισμός με Βρόγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και ανάπτυξη οχήματος που ακολουθεί μια γραμμή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και ανάπτυξη οχήματος που ακολουθεί μια γραμμή ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και ανάπτυξη οχήματος που ακολουθεί μια γραμμή Σπουδαστές: Ταβλάκης Γεώργιος ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Electronics μαζί με τα συνοδευτικά καλώδια και το αισθητήριο θερμοκρασίας LM335 που περιέχονται

Electronics μαζί με τα συνοδευτικά καλώδια και το αισθητήριο θερμοκρασίας LM335 που περιέχονται Τομέας: Ηλεκτρονικός Εκπαιδευτικός: Μπουλταδάκης Στέλιος Μάθημα: Συλλογή και μεταφορά δεδομένων μέσω Η/Υ, Αισθητήρες-Ενεργοποιητές Αντικείμενο: α) Μέτρηση θερμοκρασίας με το αισθητήριο LM335 και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ATMEL AVR8 ΠΟΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ATMEL AVR Atmega16 Χαρακτηριστικά Μικροελεγκτής 8-bit υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης Προοδευμένη αρχιτεκτονική RISC (Reduced instruction

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος.

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Robotale (Arduino-Compatible) 02. Ράστερ 830 οπών 03. Κουτί αποθήκευσης 04. Κόκκινα leds (τεμ. 5) 05. Κίτρινα leds (τεμ. 5) 06. Πράσινα leds (τεμ. 5) 07. Αντιστάτες 220 Ohm (τεμ. 8) 08.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Ενότητα: Χωρητική Αντιστάθμιση Ισχύος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Project 5: Συνθέτοντας μουσική

Project 5: Συνθέτοντας μουσική Project 5: Συνθέτοντας μουσική Επίπεδο: Μέτριο Κατηγορία: Προγραμματισμός Σύντομη Περιγραφή: Πράγματι το Arduino είναι ικανό να παίξει μουσική! Το μόνο επιπλέον εξάρτημα που απαιτείται είναι Buzzer ή πιεζοηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 5 «Διαδραστικός έλεγχος στερεοφωνικής εικόνας ήχου» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική»

Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική» Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική» Τμήμα Μηχανολογίας Δρ. Φασουλάς Γιάννης, jfasoulas@staff.teicrete.gr Τ.Ε.Ι. Κρήτη, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Ηράκλειο Κρήτης, (2013)

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΣΩ GSM CHECK IN TANK PUMPING THROUGH GSM

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΣΩ GSM CHECK IN TANK PUMPING THROUGH GSM ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ CHECK IN TANK PUMPING THROUGH GSM Επιβλέπων Καθηγητής: Κόγιας Παναγιώτης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κόγια Φωτεινή ΚΑΒΑΛΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013 Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino Arduino Workshop LAB 1 : Παιχνίδι με έναν αισθητήρα φωτός Τι θα χρειαστούμε: 1 LED

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 13 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά: Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ενός κυκλώματος υπολογίζεται ως το γινόμενο της στιγμιαίας τάσης επί το στιγμιαίο ρεύμα: Σε ένα εναλλασσόμενο σύστημα τάσεων και ρευμάτων θα έχουμε όμως:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Φοιτητής Φετινίδης Αναστάσιος Επιβλέπων Δασυγένης Μηνάς Μάρτιος 2014 1 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλικό μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth

Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth Design and Implementation of a remote control vehicle using Bluetooth ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής (Compiler)

Μεταφραστής (Compiler) Windows Καθαρισµος οθονης cls Unix clear Τελεστες ανακατευθυνσης > > >> >> < < Εντολες σε αρχεια * * (wild card) del Α rm Α ιαγραφη type Α cat Α Εµφανιση copy Α Β cp Α Β Αντιγραφη ren Α Β mv Α Β Αλλαγη

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Γκαλονάκης. Arduino: Προγραμματισμός στην πράξη

Κωνσταντίνος Γκαλονάκης. Arduino: Προγραμματισμός στην πράξη Κωνσταντίνος Γκαλονάκης Arduino: Προγραμματισμός στην πράξη 1 Σύνδεση του Arduino με τον Η/Υ και προγραμματισμός αυτού. 1. Εγκατάσταση περιβάλλοντος Arduino IDE Για να προγραμματίσετε τη μονάδα σας θα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και υλοποίηση γεννήτριας σήματος, βασισμένη στην πλατφόρμα Arduino

Μελέτη και υλοποίηση γεννήτριας σήματος, βασισμένη στην πλατφόρμα Arduino ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μελέτη και υλοποίηση γεννήτριας σήματος, βασισμένη στην πλατφόρμα Arduino Πτυχιακή Εργασία Μεϊμαρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1.3 Παράδειγμα τριφασικού επαγωγικού κινητήρα..σελ. 4-9 1.4 Σχεδίαση στο Visio

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα ΑΣΚΗΣΗ 0 Κύκλωμα Όργανα ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: Ένα τροφοδοτικό GP 4303D, δύο πολύμετρα FLUKE 179 ένα λαμπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτή και καλώδια. ΣΚΟΠΟΣ: α) Να μάθουμε να φτιάχνουμε ένα κύκλωμα στον πάγκο β)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2007 Η Άσκηση 8 του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A 11.1 Θεωρητικό μέρος 11 A/D-D/A 11.1.1 Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D converter) με δυαδικό μετρητή Σχ.1 Μετατροπέας A/D με δυαδικό μετρητή Στο σχήμα 1 απεικονίζεται σε block diagram ένας

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 9 Ανάλυση και σχεδιασμός εναλλασσόμενων κυκλωμάτων Εξάσκηση στην Κασσιτεροκόλληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java 1 ο & 2 o ΕΠΙΠΕΔΟ Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Σελίδα: 1/20 Απρίλιος 2011 Γλωσσών Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης. Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά Α.Μ 35158. Ράπτης Ιωάννης Α.Μ 33823

Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης. Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά Α.Μ 35158. Ράπτης Ιωάννης Α.Μ 33823 Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Πτυχιακή Εργασία Θέμα : «Επαναπρογραμματιζόμενο Σύστημα ασφάλειας με χρωματικό κώδικα» Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που κατασκευάζει και μελετά μηχανές που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας. Tι είναι το ΡΟΜΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

μικροελεγκτή και απεικόνιση τους σε πραγματικό χρόνο»

μικροελεγκτή και απεικόνιση τους σε πραγματικό χρόνο» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία «Αναζήτηση πληροφοριών RSS feeds με μικροελεγκτή και απεικόνιση τους σε πραγματικό χρόνο» Γιάννενας Ιωάννης A.M.: 9375 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RAM CMOS. ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Δομή Παρουσίασης Συνολική Εικόνα Συστήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού Οχήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισμικού Κέντρου Ελέγχου Τελική Επιλογή Εξοπλισμού/ Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Κλάσεις και Αντικείμενα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Κλάσεις και Αντικείμενα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Κλάσεις και Αντικείμενα Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Κλάσεις Η γενική μορφή μιας κλάσης είναι η εξής: class class-name { private data and

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3 2 Στοίβα (Stack) 5 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii Πληροφορίες Εργαστηρίου Σκοπός του εργαστηρίου Το εργαστήριο οµές εδοµένων αποσκοπεί στην εφαρµογή των τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών Μία PWM κυματομορφή στην πραγματικότητα αποτελεί μία περιοδική κυματομορφή η οποία έχει δύο τμήματα. Το τμήμα ΟΝ στο οποίο η κυματομορφή έχει την μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Πίνακας επιλογής PM9/PM9P/PM9C PM1000/PM1200 PM200/PM200P PM210 Γενικά Εγκατάσταση Σε ράγα DIN Σε μετώπη/πόρτα Σε μετώπη/πόρτα PM700/PM700P PM710/PM750 Σε μετώπη/πόρτα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java III

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java III ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εισαγωγή στη Java III Το if-else statement Το if-else statement δουλεύει καλά όταν στο condition θέλουμε να περιγράψουμε μια επιλογή με δύο πιθανά ενδεχόμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Μικροεπεξεργαστών

Συστήματα Μικροεπεξεργαστών Εργαστήριο 1 ο Εισαγωγή στον AVR Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Εισαγωγή... 2 Κατηγορίες μικροελεγκτών AVR... 2 Εξοικείωση με το περιβάλλον AVR Studio 4... 3 Βήμα 1ο: Δημιουργία νέου έργου (project)...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού. Παλαιγεωργίου Γιώργος

Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού. Παλαιγεωργίου Γιώργος Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού Παλαιγεωργίου Γιώργος Μάρτιος 2009 MIT Scratch Το Scratch είναι ένα πλούσιο σε οπτικοαουστικά μέσα προγραμματιστικό περιβάλλον στο οποίο οι αρχάριοι προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II. ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II. ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 12-1 Ανασκόπηση οµής Προγράµµατος µε Συναρτήσεις #include 1 void PrintMessage (); Πρότυπο ( ήλωση) Συνάρτησης (

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Το πρώτο φλιτζάνι Java Λίστα με τα απαραίτητα Το πρώτο μου πρόγραμμα(hello World) Συνεχίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1: ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΚΙΤΡΙΝΟ (4), ΠΡΑΣΙΝΟ (5), ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (x1000), ΑΣΗΜΙ (10%) ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: 45 x10 3 Ω=45kΩ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ =10% Γράψτε κώδικα matlab ο οποίος θα διαβάζει το

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ JAVA ΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ JAVA ΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ JAVA ΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Ας δούμε το απλό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

O Ψηφιακός Παλμογράφος

O Ψηφιακός Παλμογράφος Τεχνική Εκπαίδευση O Ψηφιακός Παλμογράφος Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν www.georgizas.gr 1. Γενικά περί παλμογράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444.οργανωτικά Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το βιβλίο Ned Mohan First course on Power Electronics

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 8 Κυκλώματα RLC και Σταθερή Ημιτονοειδής Κατάσταση Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 8

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η μέθοδος main(), εμφάνιση μηνυμάτων, Java προγράμματα που εκτελούν αριθμητικές πράξεις Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Τα βασικά µέρη της εργαστηριακής διάταξης είναι κατασκευασµένα από την εταιρεία LUCAS-NULLE.

Διαβάστε περισσότερα