ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ (RMS) ΤΙΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΙΑΠΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΑΡΤΗ 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1.1 Ορισμός RMS τάσης 1.2 Υπολογισμός RMS τάσης 1.3 Λόγοι μέτρησης της RMS τάσης 1.4 Θεωρίες για κατανόηση του AC 1.5 Τι είναι το λογισμικό Arduino; 1.6 Arduino Duemilanove 1.7 Τι είναι το Processing; 2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2.1 Εξοπλισμός 2.2 Κώδικας 2.3 Συνδεσμολογία 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4.1 Πίνακας Εξαρτημάτων 4.2 Φύλλα Δεδομένων (Datasheets) 4.3 To Arduino Duemilanove ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΙΚΟΝΩΝ Σελίδα I 2

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας υπήρξε η σχεδίαση και η υλοποίηση ενός συστήματος μέτρησης και καταγραφής της ενεργού (RMS) τιμής της ηλεκτρικής τάσης σε πραγματικό χρόνο. Το κείμενο αποτελείται από δύο βασικά μέρη Το Θεωρητικό και το Πρακτικό. Το πρώτο κρίθηκε απαραίτητο, χωρίς να επεκταθεί σε βάρος του δεύτερου, προκειμένου να δώσει στον μη εξοικειωμένο αναγνώστη τις κύριες θεωρητικές γνώσεις ώστε να γίνει κατανοητό το πώς δουλεύει αυτό το σύστημα. Στο Πρακτικό μέρος παρουσιάζονται εκτενώς η μεθοδολογία σχεδίασης και κατασκευής. Θα ήθελα και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Ιωάννη Λιαπέρδο για την καθοδήγηση και την πολύτιμη βοήθειά του κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας, καθώς και για τη διάθεση των υποδομών του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής χωρίς τα οποία θα ήταν αδύνατη η πραγματοποίησή της. Επίσης, ευχαριστώ την οικογένειά μου για την πολύπλευρη συμπαράστασή της όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας, αλλά για ολόκληρο το διάστημα της φοίτησής μου. Σπάρτη, του 2011 Σελίδα I3

4 Σελίδα I 4

5 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σελίδα 5

6 1.1 Ορισμός RMS τάσης Η τιμή RMS ενός συνόλου δειγμάτων (ή μιας κυματομορφής συνεχούς χρόνου) είναι η τετραγωνική ρίζα του αριθμητικού μέσου όρου (μέσος όρος) των τετραγώνων των τιμών των δειγμάτων (ή το τετράγωνο της συνάρτησης που περιγράφει τη συνεχή κυματομορφή). Στην περίπτωση ενός συνόλου δειγμάτων n {Χι> x2, >%η} η χψή RMS είναι: * rms = /x \2 + Χ 22 η h a v 1.2 Υπολογισμός RMS τάσης Ο αντίστοιχος τύπος για μια συνεχή συνάρτηση (ή κυματομορφή) f(t) που ορίζεται στο χρονικό διάστημα ^ Si ^2 είναι και η αντίστοιχη έκφραση για ολόκληρο το πεδίο του χρόνου είναι Για μια περιοδική συνάρτηση είναι προφανές ότι οι δύο εκφράσεις ταυτίζονται. Η τιμή RMS ενός συνεχούς σήματος μπορεί να προσεγγισθεί με τη λήψη των RMS μιας σειράς από ισαπέχοντα δείγματα. Στην περίπτωση του στατιστικού RMS μιας τυχαίας διαδικασίας, η αναμενόμενη τιμή χρησιμοποιείται αντί της μέσης τιμής. Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας με τις RMS τιμές γνωστών περιοδικών κυματομορφών Waveform Sine wave RMS a Square wave y /S a Σελίδα I 6

7 Sawtooth wave a Λόγοι μέτρησης της RMS τάσης Ο λόγος ύπαρξης του μεγέθους RMS είναι ο εξής Πολύ συχνά, η μέση τιμή μιας κυματομορφής δεν μας λέει και πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, η μέση τιμή μιας ημιτονοειδούς κυματομορφής είναι μηδέν, ασχέτως πλάτους. Αυτό προκαλεί προβλήματα σε πολλούς υπολογισμούς. Για παράδειγμα, η ηλεκτρική τάση από ένα ρευματοδότη είναι ημιτονοειδής. Άρα έχει μηδενική μέση τιμή. Αντικαθιστώντας την τιμή αυτή στις διάφορες εξισώσεις, θα πάρουμε ως αποτέλεσμα ότι η ισχύς που καταναλώνει κάθε ηλεκτρική συσκευή είναι επίσης μηδενική, πράγμα που προφανώς δεν συμβαίνει. Καθίσταται έτσι αναγκαία η δημιουργία ενός νέου μέτρου, του RMS. 1.4 Θεωρίες για κατανόηση του AC Βασικές Έννοιες Κατανόηση εναλλασσόμενου ρεύματος Μια συσκευή παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας στο σπίτι μετρά την ενέργεια που χρησιμοποιείται από τις συσκευές που συνδέονται στο οικιακό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Για να καταλάβει κανείς πώς γίνεται αυτό, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε πώς οι συσκευές αλληλεπιδρούν με το ρεύμα. Δεν αλληλεπιδρούν όλες οι συσκευές με το ρεύμα με τον ίδιο τρόπο. Ωιιικά φορτία Λαμπτήρες πυρακτώσεως, βραστήρες, σίδερα, ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες, ηλεκτρικές κουζίνες χρησιμοποιούν όλη την ενέργεια που τους παρέχεται. Πρόκειται για ωμικά φορτία που σημαίνει ότι ισχύει ο Νόμος του Ohm, δηλαδή I = V / R (ρεύμα = τάση / αντίσταση). Έτσι η τάση και το ρεύμα κυματομορφής εξόδου είναι παρόμοιο με το ακόλουθο: Σελίδα I7

8 ΡσνγβτρΝ) νοββοβυ(1) ΟυπεηΙ ί(ϋ Η κίτρινη γραμμή είναι η ισχύς σε μια δεδομένη στιγμή (σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή ονομάζεται στιγμιαία ισχύς), η οποία είναι ίση με το γινόμενο της τάσης και του ρεύματος σε μια δεδομένη στιγμή. Παρατηρούμε πώς η ισχύς είναι πάντα θετική σε αυτή την περίπτωση. Η θετική κατεύθυνση είναι η ενέργεια που ρέει στο φορτίο. Εν μέρει άεργα φορτία Ωστόσο, συσκευές όπως ψυγεία και πλυντήρια, χρησιμοποιούν μέρος από την ενέργεια που τους παρέχεται. Αυτά έχουν επαγωγικά ή χωρητικά δομικά στοιχεία εκτός από την αντίσταση. Ένα μερικώς επαγωγικό φορτίο δίνει τάση και ρεύμα κυματομορφής εξόδου παρόμοιο με το ακόλουθο: Ροννετ ρ(1) ν<λδ3βψΐ) ΟυΓΓΚίΜΚ) Σχήμα Κυματομορφή μη ωμικών φορτίων Σελίδα I 8

9 Παρατηρούμε πώς η κίτρινη γραμμή είναι αρνητική για ένα χρονικό διάστημα. Το θετικό κομμάτι είναι η ενέργεια που ρέει στο φορτίο και το αρνητικό κομμάτι είναι η ενέργεια που ρέει στην πηγή. Το άλλο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι οι κυματομορφές της τάσης και του ρεύματος έχουν μετατοπιστεί. Είναι σαν να φορτίζουμε ένα αρκετά μεγάλο πυκνωτή με μια αντίσταση σε σειρά. Η τάση της πηγής αυξάνεται και μιας και είναι υψηλότερη από την τάση του πυκνωτή, το ρεύμα εισέρχεται στον πυκνωτή (η θετική κατεύθυνση στο γράφημα) και έτσι αυξάνεται η τάση του πυκνωτή. Όταν η τάση της πηγής πέφτει, η τάση στα άκρα του πυκνωτή είναι μεγαλύτερη από την τάση της πηγής και το ρεύμα αρχίζει να ρέει προς την κατεύθυνση της πηγής (αρνητική κατεύθυνση στο γράφημα). Αυτό προκαλεί στην κυματομορφή ρεύματος να εμφανίζεται σαν να έχει μετακινηθεί, όπως στο γράφημα (Η αλλαγή είναι γνωστή ως μετατόπιση φάσης). Πραγιιατική ισγύς, άεργος ισχύς και φαινομενική ισχύς Κοιτάζοντας τις δύο γραφικές παραστάσεις σε συχνότητα ρεύματος η κυματομορφή της ισχύος κυμαίνεται 50 με 60 φορές το δευτερόλεπτο. Πραγματική ισχύς (Real power) συχνά ορίζεται ως η ενέργεια που χρησιμοποιείται από μια συσκευή για να παράγει χρήσιμο έργο. Κοιτάζοντας το διάγραμμα πιο πάνω τα θετικά τμήματα είναι η ισχύς του φορτίου και τα αρνητικά τμήματα είναι η ισχύς της πηγής. Έτσι η ισχύς του φορτίου μείον την ισχύ της πηγής είναι η πραγματική ισχύς. Άεργος ισχύς (Reactive power) είναι ένας τρόπος ελέγχου της ισχύος που επιστρέφει στην πηγή. Άλλο ένα χρήσιμο μέτρο της ισχύος είναι η φαινομενική ισχύς (Apparent Power) που είναι το γινόμενο της RMS τάσης και του RMS ρεύματος. Για τα ωμικά φορτία η πραγματική ισχύς είναι ίση με τη φαινομενική ισχύ. Για όλα τα άλλα φορτία η πραγματική ισχύς είναι μικρότερη από τη φαινομενική ισχύ. Η φαινομενική ισχύς είναι ένα μέτρο της πραγματικής και της αέργου ισχύος, αλλά δεν είναι άθροισμα των δύο, αφού ως άθροισμα των δύο δεν λαμβάνει υπόψη τις διαφορές της φάσης. Σχέση μεταξύ πραγματικής, αέργου και φαινομενικής ισχύος για ημιτονοειδή φορτία: Real Power = Apparent Power x cos(theta) Reactive Power = Apparent Power x sin(theta) To cos(theta) είναι επίσης γνωστό ως συντελεστής ισχύος (power factor). Μια σημείωση για μη-γραμμικά φορτία Ο συντελεστής ισχύος ισχύει μόνο για γραμμικά ημιτονοειδή φορτία. Τα περισσότερα τροφοδοτικά για DC συσκευές, όπως οι υπολογιστές, Σελίδα I9

10 ασκούν ένα μη γραμμικό φορτίο και η κυματομορφή του ρεύματος Σχήμα Κυματομορφή μη γραμμικών φορτίων Μπορούμε να υπολογίσουμε ακόμα το συντελεστή ισχύος από την ακόλουθη εξίσωση: Power Factor = Real Power / Apparent Power αλλά ο συντελεστής ισχύος cos(theta) δεν θα ήταν σωστός, αφού αρμονικές θα έπρεπε να προστεθούν. Η τιμή του συντελεστή ισχύος μετράει πόσο επηρεάζεται η απόδοση του ρεύματος και από την υστέρηση φάσης φ και από το αρμονικό περιεχόμενο του ρεύματος εισόδου. Γία να συνοψίσουμε Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να μετρήσουμε σχετικά με τη χρήση της ενέργειας σε συστήματα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC). Το καθένα με τις χρήσεις του. Ωστόσο, για τη μέτρηση της ενέργειας των νοικοκυριών η πραγματική ισχύς είναι η πιο χρήσιμη τιμή, δεδομένου ότι μας λέει πόση ενέργεια χρησιμοποιούν όλες οι συσκευές μας. Μαθηματική Ανάλυση Η θεωρία αυτή καλύπτει τα μαθηματικά όσων μελετήσαμε στην πρώτη θεωρία. Πραγματική ισχύς Σελίδα I 10

11 Πραγματική ισχύς (επίσης γνωστή ως ενεργός ισχύς) ορίζεται ως η ενέργεια που χρησιμοποιείται από μια συσκευή για να παράγει χρήσιμο έργο. Από μαθηματική άποψη, είναι το ορισμένο ολοκλήρωμα της τάσης, u(t), επί το ρεύμα, i(t), ως εξής: 1 r Ρ Τ J U - Root-Mean-Square (RMS) τάση I - Root-Mean-Square (RMS) ρεύμα cos(cp) - Συντελεστής ισχύος u(t)xi{t)dt = UxlXcos((p) Η πραγματική ισχύς υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των Ν γινομένων τάσης - ρεύματος. Άρα η μέθοδος αυτή ισχύει για όλες τις κυματομορφές. Για σήμα διακριτού χρόνου ισοδύναμα είναι: Ν- 1 u(n) - δείγμα του u(t) i(n) - δείγμα του i(t) Ν - αριθμός δειγμάτων Μια τιμή RMS ορίζεται ως η τετραγωνική ρίζα της μέσης τιμής των τετραγώνων των στιγμιαίων τιμών μιας περιοδικά μεταβαλλόμενης ποσότητας, κατά μέσο όρο πάνω σε ένα πλήρη κύκλο. Η διακριτή εξίσωση του χρόνου για τον υπολογισμό της τάσης RMS έχει ως εξής: Ν Τι είναι το λογισμικό Arduino; To Arduino είναι μια υπολογιστική πλατφόρμα βασισμένη σε μια απλή μητρική πλακέτα με ενσωματωμένο μικροελεγκτή, η οποία μπορεί να προγραμματιστεί με τη γλώσσα Wiring (πρόκειται για τη C++ με κάποιες Σελίδα I 11

12 μετατροπές). To Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ανεξάρτητων διαδραστικών αντικειμένων αλλά και να συνδεθεί με υπολογιστή μέσω προγραμμάτων σε Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider. Οι περισσότερες εκδόσεις του Arduino μπορούν να αγοραστούν προ-συναρμολογημένες. Επίσης, το διάγραμμα και πληροφορίες για το υλικό είναι διαθέσιμα για αυτούς που θέλουν να συναρμολογήσουν το Arduino μόνοι τους. To Arduino είναι η καρδιά του συστήματος, αλλά και η γέφυρα μεταξύ του αναλογικού κόσμου των ηλεκτρονικών και του ψηφιακού κόσμου του λογισμικού. To Arduino καθιστά δυνατή τη γραφική παράσταση της ενεργειακής κατανάλωσης σε έναν υπολογιστή, φορτώνει τις πληροφορίες στο διαδίκτυο και τις απεικονίζει στην οθόνη με ευκολία. Για την παρακολούθηση της ενέργειας το Arduino μπορεί να δέχεται τιμές από τους αισθητήρες και τα ηλεκτρονικά τους, να υπολογίζει τις τιμές για την πραγματική ισχύ, φαινομενική ισχύ, συντελεστή ισχύος, rms τάσεως και rms ένταση και να στέλνει αυτές τις τιμές στη θύρα USB για να τις επεξεργαστούμε στον υπολογιστή. Η διεπαφή μεταξύ του αναλογικού και του ψηφιακού κόσμου, η ADC To Arduino μετατρέπει το αναλογικό σήμα εισόδου σε αριθμητικά στοιχεία με ένα ενσωματωμένο μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό. To Arduino ADC έχει ανάλυση 1 Obits. Αυτό μαζί με το ποσοστό του δείγματος καθορίζει τις λεπτομέρειες της ψηφιακής αναπαράστασης του σήματος που έχουμε στην αναλογική είσοδο. Η αναλογική είσοδος του Arduino έχει ένα προεπιλεγμένο εύρος εισόδου από 0 έως 5V. 10 bits σημαίνει ότι μπορούμε να διαιρέσουμε αυτό το εύρος σε 2 Λ 10 ή 1024 τμήματα. To ADC έχει κατά συνέπεια 5V / 1024 = 4.8mV ευαισθησία (Μπορεί να ανιχνεύσει αλλαγές στην τάση εισόδου 4.8mV). Μια αναλογική είσοδος διαβάζεται από την εντολή: 5ετηρ1ε(=δείγμα) = analogread (pinnumber). Το 83Γηρ1ε(=δείγμα) είναι ακέραιος. Εάν η τάση στο pin είναι 0 83ΐηρΐ6(=δείγμα) = 0. Αν η τάση είναι 5V, δείγμα = Αν η τάση είναι ίση με 2.5V, δείγμα = 512 και ούτω καθεξής. Υλικό Μία πλακέτα Ατό^ηο αποτελείται από ένα μικροελεγκτή Αίηιεί Α \Π (ΑΤη^η328 και ΑΤη^α168 στις νεότερες εκδόσεις, ΑΤιτ^ηδ στις παλαιότερες) και συμπληρωματικά εξαρτήματα για την διευκόλυνση του χρήστη στον προγραμματισμό και την ενσωμάτωσή του σε άλλα κυκλώματα. Όλες οι πλακέτες περιλαμβάνουν ένα γραμμικό περιοριστή τάσης 5Υ και έναν κρυσταλλικό ταλαντωτή 16ΜΗζ (ή κεραμικό Σελίδα I 12

13 αντηχητή σε κάποιες παραλλαγές). Ο μικροελεγκτής είναι από κατασκευής προγραμματισμένος με ένα bootloader, έτσι ώστε να μην χρειάζεται εξωτερικός προγραμματιστής. Γενικά όλες οι πλακέτες είναι προγραμματισμένες μέσω μιας σειριακής σύνδεσης RS-232, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτό υλοποιείται ποικίλλει ανάλογα με την έκδοση. Οι σειριακές πλακέτες Arduino περιέχουν ένα απλό κύκλωμα αντιστροφής για την μετατροπή ανάμεσα στα σήματα των επιπέδων RS-232 και TTL. Οι πλακέτες Arduino που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά, συμπεριλαμβανόμενης και της Diecimila, προγραμματίζονται μέσω USB, εφαρμόζοντας ένα τσίπ προσαρμογέα USB-to-serial όπως το FTDI FT232. Κάποιες παραλλαγές, όπως το Arduino mini και το ανεπίσημο Boarduino, χρησιμοποιούν προσαρμογέα USB-to-serial σε μορφή πλακέτας ή καλωδίου. Η πλακέτα του Arduino έχει εκτεθειμένες τις περισσότερες επαφές εισόδου/εξόδου για χρήση με άλλα κυκλώματα. To Diecimila (εικόνα 1.4.1), για παράδειγμα, παρέχει 14 ψηφιακές επαφές εισόδου/εξόδου, από τις οποίες οι 6 μπορούν να παράξουν σήματα PWM, και 6 αναλογικές εισόδους. Αυτές οι επαφές είναι διαθέσιμες στην κορυφή της πλακέτας μέσω θηλυκών συνδέσεων μεγέθους 0,1 ιντσών. Διάφορες plug-in πλακέτες εφαρμογών γνωστές σαν shields είναι, επίσης, διαθέσιμες στο εμπόριο. Εικόνα Οι συμβατές με το Arduino πλακέτες Barebones και Boarduino διαθέτουν αρσενικές επαφές στην κάτω πλευρά της πλακέτας για να μπορούν να συνδεθούν με πλακέτες που δεν χρειάζονται συγκολλήσεις. Λογισμικό To IDE του Arduino (Σχήμα 1.5.2) είναι γραμμένο σε Java και μπορεί να τρέξει σε πολλαπλές πλατφόρμες. Περιλαμβάνει επεξεργαστή κώδικα και Σελίδα I 13

14 μεταγλωττιστή και έχει την ικανότητα να φορτώνει εύκολα το πρόγραμμα μέσω σειριακής θύρας από τον υπολογιστή στην πλακέτα. Arduino Alpha File E d t Sketch Took Id] m m E IE * Blink * * The basic Arduino example. Turns on an LEO on for one second, * then o ff for one second, and so o n... We use pin 13 because, * depending on your Arduino board, i t has either a b u ilt-in LED * or a b u ilt- in resistor so that you need only an LED. * * http: //ww. ardui no. cc/en/tutori al /B1 ink V in t ledpin * 13; void setup() { pinmodeoedpin, OUTPUT); } void loop() { dig1talwrite(ledpin, HIGH); del a ( 10000; digitalw ritefledpin, LOW); delay(looo); > // LED connected to digital pin 13 // run once, when the sketch starts // sets the digital pin as output // run over and over again // sets the LED on // waits for a second // sets the LED off // waits for a second Done compiling. Binary sk etch s iz e : 1093 b y tes ( o f a byte maxi mum) Εικόνα Arduino Duemilanove Γενικές Πληροφορίες To Arduino Duemilanove είναι μια υπολογιστική πλατφόρμα βασισμένη σε μια απλή μητρική πλακέτα με ενσωματωμένο μικροελεγκτή και εισόδους/εξόδους, και η οποία μπορεί να προγραμματιστεί με τη γλώσσα Wiring (ουσιαστικά πρόκειται για τη C++ με κάποιες μετατροπές). Το Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ανεξάρτητων διαδραστικών αντικειμένων αλλά και να συνδεθεί με υπολογιστή μέσω Σελίδα I 14

15 προγραμμάτων σε Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider. Περιέχει όλα αυτά που απαιτούνται για να υποστηρίξουν τον μικροελεγκτή. Συνδέεται απλά με έναν υπολογιστή με ένα καλώδιο USB και τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα ή με μπαταρία. Εικόνα Οι υπολογιστικές λειτουργίες εκτελούνται στον μικροελεγκτή ATmega328 που διαθέτει 16ΚΒ μνήμης flash για την αποθήκευση κώδικα. Έχει επίσης 1 KB SRAM και 512 bytes μνήμης EEPROM (τα οποία μπορούν να διαβαστούν και να γραφτούν με την βιβλιοθήκη EEPROM). r τ f ÿ f f fl ΨΨΨΨΨ\ Εικόνα To Arduino Duemilanove τροφοδοτείται είτε από εξωτερική τροφοδοσία είτε απευθείας από την θύρα USB. Η επιλογή της πηγής γίνεται αυτόματα. Ως εξωτερική τροφοδοσία ορίζεται είτε μια μπαταρία, είτε μετασχηματιστής των 9Volt από 220V. Η μπαταρία μπορεί να συνδεθεί στις υποδοχές του Arduino Vin και GND όπου τοποθετούνται ο θετικός πόλος και ο αρνητικός αντίστοιχα. Από την άλλη αν τροφοδοτήσουμε με μετασχηματιστή απλά τοποθετούμε το βύσμα στην υποδοχή που υπάρχει με τον θετικό πόλο στο κέντρο. Η πλακέτα μπορεί να λειτουργήσει με εξωτερική πηγή από 6 έως 20 Volt. Αν ωστόσο τροφοδοτηθεί με λιγότερα από 7 Volt τα pin εξόδου δεν θα καταφέρουν να εξάγουν τάση 5 Volt. Αν από την άλλη δώσουμε πάνω από 12 Volt θα υπερθερμανθεί ο σταθεροποιητής τάσης στην πλακέτα Σελίδα I 15

16 και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καταστραφεί. Συνεπώς μια ιδανική τάση είναι τα 9 Volt. To Arduino Duemilanove έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, με ένα άλλο Arduino ή άλλους μικροελεγκτές. Το ολοκληρωμένο ATMega 328 παρέχει σειριακή επικοινωνία TTL 5 Volt UART, η οποία είναι διαθέσιμη από τους ακροδέκτες (λήψη RX) 0 και (εκπομπή ΤΧ) 1 του ολοκληρωμένου. Επιπλέον, στην πλακέτα του Arduino είναι ενσωματωμένο ένα ολοκληρωμένο FTDI FT232RL το οποίο παρέχει σειριακή επικοινωνία με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για προγραμματισμό, πάνω από την θύρα USB με την βοήθεια των ανάλογων FTDI drivers. Οι drivers αυτοί περιλαμβάνονται στο software για το Arduino και παρέχουν μια ιδεατή θύρα επικοινωνίας στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για τους σκοπούς της επικοινωνίας Τα μέρη του συστήματος Λ ή ψ η -Ε κ π ομ π ή Rx+Tx Pin 13 (L) Led Ψηφιακά Pins FT D I U S B. Υποδοχή USB Kouuni επιλογής για υποδοχή USB ή ρεύματος Σ ταθεροποιητής: τά σ η ς Υ ποδοχή ρεύματος ξτ «λ i 2 V OISMiftL ίμΐμπιμίπ»τχ*. A rd u in o Τ ' ** D ie c im ila»led Κουμπί. επανεκκίνησης Υ ποδοχή ICSP Μ ικροελεγκτής ι Γ Ε ίσ ο δ ο ι αναλογικές είσοδοι Pin τρ οφ οδοσία ς Εικόνα Λειτουργίες Ακροδεκτών: Σειριακή Λειτουργία: 0 (RX) and 1 (ΤΧ). Χρησιμοποιούνται για λήψη (RX) και εκπομπή (ΤΧ) TTL σειριακών δεδομένων. Αυτοί οι ακροδέκτες είναι συνδεδεμένοι με τους αντίστοιχους του ολοκληρωμένου FTDI USB-to-TTL Serial. PWM: 3, 5, 6, 9, 10, and 11. Παρέχουν έξοδο 8-bit PWM με την συνάρτηση analogwrite(). SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Αυτοί οι ακροδέκτες επιτρέπουν επικοινωνία SPI, η οποία αν και παρέχεται από το Σελίδα I 16

17 hardware δεν είναι ακόμα διαθέσιμη στην γλώσσα προγραμματισμού του Arduino. LED: 13. Στον ακροδέκτη 13 υπάρχει ένα ενσωματωμένο LED. Όταν ο ακροδέκτης έχει τιμή HIGH, το LED φωτοβολεί. I2C: 4 (SDA), 5 (SCL). Υποστηρίζει το πρωτόκολλο I2C (TWI) χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες τις Γλώσσας προγραμματισμού Wiring. AREF.είναι ένα αναλογικό pin που χρησιμοποιείτε για μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό. Χρησιμοποιείται με την συνάρτηση analogreference(). Reset. Αν τεθεί σε κατάσταση LOW (χαμηλή) τότε μπορούμε να κάνουμε επανεκκίνηση τον μικροελεγκτή, χρησιμοποιώντας το κουμπί επανεκκίνησης όπως φαίνεται παρακάτω Χρήσεις του Arduino Duemilanove To Arduino είναι μια πλακέτα ανάπτυξης πρωτοτύπων ανοιχτού υλικού και λογισμικού. Ενσωματώνει έναν μικροελεγκτή και συνδέεται με τον Η/Υ ώστε να προγραμματίζεται μέσα από ένα απλό περιβάλλον ανάπτυξης. Ένα Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναπτύξουμε εφαρμογές ελέγχου (control) όπως να ελέγχουμε διάφορα φώτα, κινητήρες και άλλες συσκευές εξόδου του φυσικού κόσμου. Τα Projects στον εν λόγω μικροελεγκτή μπορούν να είναι αυτόνομα (σε επίπεδο hardware) ή να επικοινωνούν με κάποιο software στον Η/Υ του προγραμματιστή (προγράμματα όπως τα Flash, Processing, MaxMSP). Οι πλακέτες μπορούν εύκολα να συναρμολογηθούν ακόμη και από έναν αρχάριο ή να αγοραστούν μονταρισμένες. Το περιβάλλον ανάπτυξης του λογισμικού βασίζεται στην γλώσσα προγραμματισμού Processing και την γλώσσα προγραμματισμού Wiring, οι οποίες είναι ανοιχτού κώδικα (open source) και μπορεί κάποιος να τις «κατεβάσει» δωρεάν. Η γλώσσα προγραμματισμού του Arduino εξομοιώνει απόλυτα το φυσικό περιβάλλον του μικροελεγκτή και είναι βασισμένη σε C/C Τι είναι το Processing; To Processing είναι μια ανοικτή γλώσσα προγραμματισμού και ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) που κατασκευάζονται για τα ηλεκτρονικά εργαστήρια και τις κοινότητες οπτικού σχεδιασμού με Σελίδα I 17

18 σκοπό τη διδασκαλία των βασικών του προγραμματισμού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε ένα οπτικό πλαίσιο και να χρησιμεύσει ως θεμέλιο για ηλεκτρονικά sketchbooks. Ξεκίνησε το 2001 από τους Casey Reas και Ben Fry, οι οποίοι ήταν πρώτα στο MIT Media Lab. Ένας από τους στόχους του Processing είναι να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο για να κάνει μη-προγραμματιστές να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό, μέσω της οπτικής επικοινωνίας. Η γλώσσα βασίζεται στις γραφικές δυνατότητες της γλώσσας προγραμματισμού Java, απλοποιώντας τα χαρακτηριστικά και δημιουργώντας μερικά νέα. Χαρακτηριστικά ΜΏΜίϋΐπ ( File Edit Sketch Tools Help void set up () < s i z e (200, 200J; } f or<int i=0; i<num; i++) ( ax[i] = 0; ay[i] = height/2; } f r amerate(30); void drav( ) { b a c k g r o u n d (El); // Shift all elements 1 place to the left for(int i=l; i<num; i++) ( ax[i-1] = a x [ i ] ; ay[i-lj = a y [i ]; > LiJ it 1 Εικόνα To Processing περιλαμβάνει ένα sketchbook, μια εναλλακτική λύση του IDE για την οργάνωση projects. Σελίδα I 18

19 Κάθε σκίτσο του Processing είναι στην πραγματικότητα μια υποκατηγορία της PApplet Java κλάσης που υλοποιεί τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά του Processing. Κατά τον προγραμματισμό στο Processing όλες οι επιπλέον κλάσεις που καθορίζονται θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εσωτερικές κλάσεις όταν ο κώδικας μεταφράζεται σε Java πριν από τη σύνταξη (compile). Αυτό σημαίνει ότι η χρήση στατικών μεταβλητών και των μεθόδων των κλάσεων απαγορεύεται εκτός αν θέσετε ρητά στο Processing ότι θέλετε κώδικα σε Java. Σγετικά Projects Σχεδιασμός με αριθμούς To Processing βασίστηκε στο πρωτότυπο έργο που επιτελέστηκε για το project Design By Numbers στο MIT. Μοιράζεται πολλές από τις ίδιες ιδέες και είναι τέκνο του ίδιου πειράματος. Wiring, Arduino και Fritzing To Processing έχει γεννήσει ένα άλλο project, το Wiring, το οποίο χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή IDE μαζί με μια απλοποιημένη εκδοχή της C+ + ως ένα τρόπο για να διδάξουν καλλιτέχνες πώς να προγραμματίζουν μι-κροελεγκτές. Υπάρχουν πλέον δύο ξεχωριστά hardware projects, Wiring και Arduino, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον και τη γλώσσα του Wiring. To Fritzing είναι ένα άλλο περιβάλλον λογισμικού του ίδιου είδους, το οποίο βοηθά τους σχεδιαστές και καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα διαδραστικά πρωτότυπό τους και να οδηγηθούμε στο πραγματικό προϊόν. Processing Monsters To Processing Monsters είναι ένα project από το Lukas Vojir με στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να μάθουν τη γλώσσα με διασκεδαστικό τρόπο. Τα «τέρατα» είναι απλά γραφικά προγράμματα που είναι άσπρο - μαύρο και mouse reactive. Από την 3η Μάίου 2010, υπάρχουν 70 «τέρατα» που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Vojir. Σελίδα I 19

20 Σελίδα 20

21 2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σελίδα 21

22 2.1 Εξοπλισμός Ο εργαστηριακός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο ακόλουθος: 1. Πλακέτα Arduino 2. USB Καλώδιο 3. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 4. Λογισμικό Arduino 5. Λογισμικό Processing 6. Τροφοδοτικό Συνεχούς Τάσης 7. Γεννήτρια Συναρτήσεων 2.2 Κώδικας Ams Ο τύπος έχει ως εξής <Χχ 2 _ Χϊ2 Η η γραμμένος σε κώδικα Arduino Tia t o Arduino 1. int analogpin = 1; 2. double squared_voltage, voltage, sum, mean, rms; 3. int rms integer; void setup() { 6. Serial.begin(9600); 7. } void loop() { 10. intx = 0; 11. sum = 0; 12. for (x = 1; x <= 10; x++) 13. { 14. voltage = analogread(analogpin); 15. squared voltage = sq(voltage); 16. sum = sum + squaredvoltage; 17. delay(loo); 18. } 19. mean = sum/ 10; 20. rms = sqrt(mean); 2 1. rms_integer=int(rms); 22. rms_integer=map(rms_integer,0,1023,0,255); Σελίδα I 22

23 23. Serial.print(rms_integer, BYTE); 24. } Επεξήγηση κώδικα: Γραμμές 1-3 Δήλωση μεταβλητών Γραμμές 4-24 Υπολογισμός μεταβλητών Για τη γραφική απεικόνιση των μετρήσεων στην οθόνη του υπολογιστή ο αντίστοιχος κώδικας στο Processing είναι ο εξής Για το Processing ι. import processing.serial.*; Serial myport; // The serial port 4. int xpos = 41; // horizontal position of the graph 5. int xpos last =41; 6. float real_value_last=0; 7. float inbyte_float; 8. PFont font; 9. int count_seconds=l; void setup () { 12. // set the window size: 13. size(400+40, ); 14. // set initial background: 15. background(#dddddd); 16. font = loadfont("verdana-10.vlw"); 17. textfont(font); is. fill(0, 102, 153); 19. line(40,296,400,296); 20. for (int i = 0; i <= 256; i = i+12) { 21. line(40, 296-i, 400, 296-i); 22. } 23. for (int i = 40; i < 400; i = i+20) { 24. line(440-i, 40, 440-i, 296); 25. } 26. line(40,296,40,40); 27. text("vrms (Volts)", 10,30); 28. for (int i = 0; i <= 256; i = i+20) { 29. text(i, 20,301-i); 30. } 31. text("time (seconds)", width/2-40,height-10); 32. for (int i = 40; i <= 400; i = i+40) { 33. text(+i-40, i-5,310); Σελίδα I 23

24 34. } myport = new Serial(this, "C0M1", 9600); 38. } 39. void draw () { } void serialevent (Serial myport) { 44. // get a Byte: 45. while (myport.available() <= 0) { 46. d e l a y ( l ) ; 47. } Integer inbyte = myport.read(); 50. println(inbyte); 51. / / d r a w th e lin e : 52. stroke( 127,34,255); 53. strokeweight(3); 54. float real_value = inbyte; 55. line(xpos_last, height-real_value_last-40, xpos, height - real value ); 57. // at the edge of the screen, go back to the beginning: 58. if (xpos >= width-40) { 59. xpos = 40; 60. } 61. / / in c r e m e n t th e h o r iz o n ta l p o s itio n : 62. r e a l_ v a lu e _ la s t= r e a l_ v a lu e ; 63. xpos_last=xpos; 64. xpos++; 65. c o u n t_ s e c o n d s + + ; 66. if (count_seconds>=360) exit(); 67. } Επεξήγησή κώδικα: Γραμμές 1-9 Δήλωση μεταβλητών Γραμμές Δημιουργία παράθυρου και ορίων για απεικόνιση του σήματος εξόδου Γραμμές Δήλωση «πόρτας» για επικοινωνία με τον υπολογιστή Γ ραμμές Σχεδίαση σήματος εξόδου Σελίδα I24

25 2.3 Συνδεσμολογία Η συνδεσμολογία γίνεται μέσω ενός καλωδίου, όπου συνδέεται το Ατόιιίηο με τον υπολογιστή. Στη συνέχεια γράφουμε τον αντίστοιχο κώδικα για τον σκοπό της εργασίας και συνδέουμε το κύκλωμα στο τροφοδοτικό συνεχούς τάσης. Η σύνδεση στο τροφοδοτικό συνεχούς τάσης παρουσιάζεται στην Εικόνα Σελίδα I 25

26 Σελίδα I 26

27 Σύνδεση Η σύνδεση έγινε στο pin GND, βλέπε μαύρο καλώδιο, όπου συνδέθηκε η ένδειξη voltage του τροφοδοτικού συνεχούς τάσης και στο analog pin 1, Σελίδα I 27

28 βλέπε κόκκινο καλώδιο, όπου συνδέθηκε η ένδειξη current του τροφοδοτικού συνεχούς τάσης (βλέπε Εικόνα 2.3.2). Όταν «τρέξουμε» τον κώδικα του Processing και στην ένδειξη voltage του τροφοδοτικού συνεχούς τάσης δώσουμε τιμές μέχρι 5V, οι οποίες αλλάζουν όποτε θέλει ο χρήστης, θα πάρουμε ένα σήμα παρόμοιο με της Εικόνας Βέβαια, καλό θα ήταν να δίνουμε τιμές μέχρι 3V για να μην καεί η πλακέτα, αφού θα χρησιμοποιείται αρκετά συχνά από τους καθηγητές του εργαστηρίου ηλεκτρονικών για πειράματα. Εικόνα Σήμα Εξόδου Όμως το σήμα της Εικόνας δεν μας επιτρέπει στη μορφή που είναι να δούμε εύκολα τις διακυμάνσεις στις τιμές των Volt στο χρόνο που έχουμε. Έτσι, θα χρησιμοποιήσουμε μια γεννήτρια συναρτήσεων για να εξαλείψουμε αυτό το πρόβλημα. Σελίδα I28

29 Εικόνα Γεννήτρια Συναρτήσεων Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της γεννήτριας συναρτήσεων. Σελίδα I 29

30 1. Διακόπτης ON/OFF 2. Κουμπιά επιλογής περιοχής συχνοτήτων 3. Κουμπιά επιλογής μορφής σήματος εξόδου 4. Ροοστάτης για τη ρύθμιση του πλάτους του σήματος εξόδου 5. Ακροδέκτης σήματος εξόδου 6. Κουμπί υποβιβασμού του σήματος κατά 10 db 7. Κουμπιά υποβιβασμού της στάθμης του σήματος εξόδου 8. Έξοδος σήματος TTL. (Ανεξάρτητο των λοιπών ρυθμίσεων εξαρτώμενο μόνο από τη συχνότητα) 9. Ρύθμιση DC Offset του σήματος 10. Κουμπί εισαγωγής DC Offset στο σήμα 11. Voltage Controlled Frequency. Υποδοχή εξωτερικού σήματος ελέγχου της συχνότητας της γεννήτριας 12. Ροοστάτης ρύθμισης του Duty Cycle τετραγωνικών παλμών 13. Κουμπί ενεργοποίησης της ρύθμισης του duty cycle τετραγωνικών παλμών 14. Έξοδος σήματος CMOS 15. Ροοστάτης ρύθμισης του πλάτους του σήματος CMOS 16. Εξωτερική είσοδος στον μετρητή του οργάνου 17. Κουμπί ενεργοποίησης εξωτερικού ελέγχου του μετρητή. (Η συχνότητα εξόδου θα καθορίζεται από το σήμα στην είσοδο 16) 18. Ροοστάτης ρύθμισης συχνότητας 19. Οθόνη απεικόνισης συχνότητας 20. Λυχνία ένδειξης περιοχής συχνότητας 21. Λυχνία ένδειξης εξωτερικού ελέγχου μετρητή 22. Λυχνία ένδειξης ελέγχου duty cycle 23. Λυχνία ένδειξης εισαγωγής DC Offset 24. Λυχνία ένδειξης υποβιβασμού του σήματος Σελίδα I 30

31 Σελίδα I31

32 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

33 Στην εργασία αυτή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σύστημα μέτρησης και καταγραφής της ενεργού (RMS) τιμής της ηλεκτρικής τάσης σε πραγματικό χρόνο για εργαστηριακή χρήση. Η πολυπλοκότητα της σχεδίασης υπήρξε σχετικά περιορισμένη, το δε κόστος αρκετά μικρό (βλέπε πίνακα παραρτήματος 4.1). Επιπλέον, η αντοχή είναι μεγάλη, η δε συντήρηση είναι εξαιρετικά απλή μιας και η αντικατάσταση γίνεται εύκολα. Σελίδα 33

34 Σελίδα 34

35 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Σελίδα I 35

36 4.1 Πίνακας Εξαρτημάτων Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά το κόστος των εξαρτημάτων που χρησιμοποιήσαμε στην κατασκευή μας. Πλακέτα 20 Καλώδιο USB Φύλλα Δεδομένων (Datasheets) Βιβλιοθήκη του Arduino Duemilanove S tru ctu re V ariables F unctions setupq loop() Control Structures if if...else for switch case while do... while break continue return Further Syntax i (sem icolon) -{) (curly braces) * // (single line comm ent) * /* */ (m ulti-line com m ent) Arithmetic Operators = (assignment) + (addition) ^subtraction) * (multiplication) / (division) % (modulo) Comparison Operators (equal to) (not equal to) < (less than) > (greater than) <= (less than or equal to) > - (greater than or equal to) Constants HIGH LOW INPUT OUTPUT true false Integer Constants Data Types boolean char byte «int unsigned int long unsigned long «float double string array void Conversion char() byteq info long() floatq Digital I/O pinmodeq digitalw riteo digitalread() Analog I/O analogreadf) analogwrite() - PWM Advanced I/O Time Math tone') not one() shiftout') pulseln() millis() micros () delay() delaymicroseconds() min() max() abs() constrainf) map0 pow() *<?0 *qrt() Trigonometry?!"() ses() tan() Εικόνα Σελίδα I36

37 Boolean Operators &&(and) 11 (or)! (not) Compound Operators Random Num bers randomseed() random() Communication Serial ++ (increm ent)»* (decrem ent) +* (com pound addition) -* (com pound subtraction) * (com pound multiplication) / (com pound division) Εικόνα Βιβλιοθήκη του Processing Structure Shape Color [] (array access) PShape = (assign) S ettin g catch 2 D P rim itiv es background() class arc() colormode(), (comma) ellipse() filio // (comment) line() nofill() {} (curly braces) point() nostroke() delay() quad() strokeo /** */ (doc comment) rect(). (dot) triangle() C r e a tin g & R ea d in g draw() alpha() exit() C u r v e s blendcolor() extends bezier() blue() false bezierdetail() brightness() final bezierpoint() color() implements beziertangent() green() import curve() hue() loop() curvedetail() lerpcolor() /* */ (multiline comment) curvepoint() red() new curvetangent() saturation() noloop() curvetightness() null 0 (parentheses) 3 D P rim itiv es Im age popstyleo box() PImage private sphere() createlmage() public spheredetail() pushstyle() L o a d in g & D isp la y in g redraw() A ttr ib u te s image() return ellipsemode() imagemode() ; (semicolon) nosmooth() loadimage() setup() rectmode() notint() size() smooth() requestlmage() static strokecap() tint() super stroke Join() this strokeweight() P ixels true blend() Σελίδα I 37

38 try V ertex copyo void beginshapeo filter() Environment beziervertexo geto curve VertexO loadpixels() cursor() endshape() pixels[] focused texture() set() framecount texturemode() updatepixels() framerate() vertex() framerate Rendering height L o a d in g & D isp la y in g PGraphics nocursor() loadshape() creategraphics() online shape() hint() screen shapemode() width Typography Input PFont Data M o u se P r im itiv e mousebutton L o a d in g & D isp la y in g boolean mouseclicked() createfont() byte mousedragged() loadfont() char mousemoved() text() color mousepressed() textfonto double mousepressed float mousereleasedo A ttr ib u te s int mousex textalign() long mousey textleading() pmousex textmode() C o m p o s ite pmousey textsize() Array textwidth() Array Li st K eyb oard HashMap key M etr ic s Object keycode textascent() String keypressed() textdescent() XMLElement keypressed keyreleased() Math C o n v e r sio n keytyped() P Vector binary() boolean() F iles O p e r a to r s byte() BufferedReader += (add assign) char() createlnput() + (addition) float() createreader() (decrement) hex() loadbytes() / (divide) int() loadstrings() /= (divide assign) str() open() ++ (increment) unbinary() selectfolder() (minus) unhex() selectlnput() % (modulo) S tr in g F u n c tio n s W eb * (multiply) *= (multiply assign) join() link() -= (subtract assign) match() param() EskiSa I 38

39 matchall() status() B itw ise O p era to rs nf() T im e & D a te & (bitwise AND) nfc() day() (bitwise OR) nfp() hour() «(left shift) nfs() milliso» (right shift) splito minute() splittokens() month() C a lcu la tio n trim() second() abs() year() ceil() A r r a y F u n c tio n s constrain() append() Output dist() arraycopyo T e x t A rea exp() concat() print() floor() expand() println() lerp() reverse() log() shorten() Im a g e mag() sort() save() map() splice() saveframe() max() subset() min() F iles norm() Control PrintWriter pow() R e la tio n a l O p e r a to r s beginraw() round() = (equality) beginrecord() sq() > (greater than) createoutput() sqrt() >= (greater than or equal to) create Writer()!= (inequality) endraw() T r ig o n o m e tr y < (less than) endrecord() acos() <= (less than or equal to) savebytes() asin() savestream() atan() Ite r a tio n savestrings() atan2() For selectoutput() cos() while degrees() Transform radians() C o n d itio n a ls applymatrix() sin() break popmatrix() tan() case printmatrix()?: (conditional) pushmatrix() R a n d o m continue resetmatrix() noise() default rotate() noisedetail() else rotatex() noiseseed() if rotate Y() random() switch() rotatez() randomseed() scale() L o g ic a l O p e r a to r s shearx() Constants && (logical AND) sheary() HALF PI ( )! (logical NOT) translate() PI ( ) (logical OR) Q U A R T E R PI ( ) Lights, Camera TWOPI ( ) IsXiöa I39

40 Lights ambientlight() directionallight() lightfalloff() lightspecular() lights() nolights() normal() pointlight() spotlight() Camera begincamera() camera() endcamera() frustum() ortho() perspective() printcamera() printprojection() Coordinates modelx() model Y() modelz() screenx() screen Y() screenz() Material Properties ambient() emissive() shininess() specular() YsZlba 40

41 4.3 To Arduino Duemilanove Μικροελεγκτής Τάση Λειτουργίας ATmega328 5V Τάση Εισόδου 7-12V Όρια Τάσης 6-20V Ψηφιακοί Ακροδέκτες I/O 14 Ψηφιακοί Ακροδέκτες Εισόδου 6 ϋό ρεύμα ανά Ι/Ο Ακροδέκτη 40 πια ϋό ρεύμα για 3.3Υ Ακροδέκτη 50 ιήα Μνήμη Flash SRAM EEPROM Ταχύτητα Ρολογιού 16 ΚΒ 1 ΚΒ 512 bytes 16 MHz -analogreado Διαβάζει την αξία από το analog pin. Ο πίνακας Arduino περιλαμβάνει 6 κανάλια (8 κανάλια mini και nano, 16 στο mega ), 10 bit αναλογικά στον ψηφιακό μετατροπέα. Αυτό σημαίνει ότι θα ενσωματώσει τις τάσεις μεταξύ 0 και 5 Volt στις τιμές ακέραιων αριθμών μεταξύ 0 και Αυτό παράγει ένα αποτέλεσμα μεταξύ των: 5 Volt/1024 μονάδες ή,.0049 βολτ (4.9 mv) ανά μονάδα. Τη σειρά και το αποτέλεσμα εισαγωγής μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας την συνάρτηση analogreference(). Διαρκεί περίπου 100 microseconds ( s) για να διαβάσει μια αναλογική εισαγωγή, έτσι το μέγιστο ποσοστό που μπορεί να αναγνωρίσει (διαβάσει) είναι περίπου φορές το δευτερόλεπτο. Σύνταξη analogread(pin) Παράμετροι pin: ο αριθμός εισαγωγής (analog input pin) που διαβάζει (από 0 έως 5, από 0 έως 7 σε Arduino Mini και Nano). Επιστρέφει Σελίδα I 41

42 int (0 to 1023) Εάν το αναλογικό Pin εισαγωγής δεν συνδέεται με τίποτα, η αξία που επιστρέφεται από το analogread( ) θα κυμανθεί βασισμένο σε διάφορους παράγοντες (π.χ. οι τιμές των άλλων αναλογικών εισαγωγών κλπ.). Για να προγραμματίσουμε το Arduino Duemilanove χρησιμοποιήσαμε αυτές τις δυο εντολές που αναφέρθηκαν πιο πριν. Αρχικά ξεκινήσαμε με την παραγωγή (random) τυχαίων αριθμών με αναλογική είσοδο analogpin=3,analogpin2=10,analogpinl=5 που θα παράγει στην έξοδο τυχαίους αριθμούς. Όσον αφορά την συνάρτηση Serial.begin(9600); καθορίζει το ρυθμό δεδομένων σε bits ανά δευτερόλεπτο (baud) για τη σειριακή μετάδοση δεδομένων. Για την επικοινωνία με τον υπολογιστή, συνήθως χρησιμοποιούμε μία από αυτές τις τιμές: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, ή Σελίδα I42

43 ΠΗΓΕΣ technically.us/spde/about 7. technically.us/code/x/runaway-processing/ 8. technically.us/code/x/flocking-with-spde/ 9. processing.org/discourse/yabb2/yabb.pl?num=l github.com/rosado/clj-processing ejohn.org/blog/processingjs/ 16. groups.google.com/group/processingjs 17. hyper-metrix.com/processing/docs 18. luckylarry.co.uk/category/programming/processing/ Σελίδα I43

44 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Η γλώσσα C σε βάθος, Χατζηγιαννάκης Νικόλαος, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 2. Σημειώσεις Προγραμματισμού I, Θεωρία: κ. Πανάγος Νικόλαος, Εργαστήριο: κ. Πανάγος Νικόλαος, κ. Μπάρδης Εεώργιος 3. Κατασκευή Διαμορφωτή / Αποδιαμορφωτή Δέλτα για Εκπαιδευτική Χρήση, Χρήστος Κυλάφας, Σπάρτη Κατασκευή Γεννήτριας Θορύβου, Άννα Ντρέμπου, Σπάρτη Εργαστηριακές Ασκήσεις Αναλογικών Ηλεκτρονικών, Γιάννης Λιαπέρδος, Σπάρτη 2008 (Εργαστηριακό Εγχειρίδιο) 6. Εργαστηριακές Ασκήσεις Ψηφιακών Ηλεκτρονικών, Γιάννης Λιαπέρδος, Σπάρτη 2008 (Εργαστηριακό Εγχειρίδιο) 7. Getting Started with Arduino by Massimo Banzi Co-founder of Arduino 8. Practical Arduino Cool Projects for Open Source Hardware, Jonathan Oxer / Hugh Blemings 9. Programming Interactivity: A Designer's Guide to Processing, Arduino, and Openframeworks, Joshua Noble, / 10. Handbook of Power Quality by Angelo Baggini, University of Bergamo - Italy 11. Power Quality in Electrical Systems, Alexander Kusko / Marc T. Thompson 12. Signal Processing of Power Quality Disturbances, Math H.J. Bollen / Irene Y.H. Gu 13. Συστήματα τηλεπικοινωνιών John G. Proakis Masoud Salihi έκδοση ΕΘΝΙΚΟ και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14. Getting Started with Processing, Casey Reas, Ben Fry 15. Algorithms for Visual Design Using the Processing Language, Κώστας Τερζίδης, Cd html 16. Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists, Casey Reas, Ben Fry, John Maeda, /item/ default.asp?ttype=2&tid=l Ben Fry, Visualizing Data, O'Reilly Media, / 18. Ira Greenberg, Processing: Creative Coding and Computational Art (Foundation), friends of ED, X 19. Daniel Shiffman, Learning Processing: A Beginner's Guide to Programming Images, Animation and Interaction, processing.com/ Σελίδα I44

45 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΙΚΟΝΩΝ Σχήμα Σελ. 8 Σχήμα Σελ. 8 Σχήμα Σελ. 10 Εικόνα Σελ. 13 Εικόνα Σελ. 14 Εικόνα Σελ. 15 Εικόνα Σελ. 15 Εικόνα Σελ. 16 Εικόνα Σελ. 18 Εικόνα Σελ. 26 Εικόνα Σελ. 27 Εικόνα Σελ. 28 Εικόνα Σελ. 29 Εικόνα Σελ. 36 Εικόνα Σελ. 37 Σελίδα I45

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος.

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Robotale (Arduino-Compatible) 02. Ράστερ 830 οπών 03. Κουτί αποθήκευσης 04. Κόκκινα leds (τεμ. 5) 05. Κίτρινα leds (τεμ. 5) 06. Πράσινα leds (τεμ. 5) 07. Αντιστάτες 220 Ohm (τεμ. 8) 08.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 5 «Διαδραστικός έλεγχος στερεοφωνικής εικόνας ήχου» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Project 5: Συνθέτοντας μουσική

Project 5: Συνθέτοντας μουσική Project 5: Συνθέτοντας μουσική Επίπεδο: Μέτριο Κατηγορία: Προγραμματισμός Σύντομη Περιγραφή: Πράγματι το Arduino είναι ικανό να παίξει μουσική! Το μόνο επιπλέον εξάρτημα που απαιτείται είναι Buzzer ή πιεζοηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013 Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino Arduino Workshop LAB 1 : Παιχνίδι με έναν αισθητήρα φωτός Τι θα χρειαστούμε: 1 LED

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά: Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ενός κυκλώματος υπολογίζεται ως το γινόμενο της στιγμιαίας τάσης επί το στιγμιαίο ρεύμα: Σε ένα εναλλασσόμενο σύστημα τάσεων και ρευμάτων θα έχουμε όμως:

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth

Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth Design and Implementation of a remote control vehicle using Bluetooth ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής (Compiler)

Μεταφραστής (Compiler) Windows Καθαρισµος οθονης cls Unix clear Τελεστες ανακατευθυνσης > > >> >> < < Εντολες σε αρχεια * * (wild card) del Α rm Α ιαγραφη type Α cat Α Εµφανιση copy Α Β cp Α Β Αντιγραφη ren Α Β mv Α Β Αλλαγη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης. Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά Α.Μ 35158. Ράπτης Ιωάννης Α.Μ 33823

Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης. Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά Α.Μ 35158. Ράπτης Ιωάννης Α.Μ 33823 Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Πτυχιακή Εργασία Θέμα : «Επαναπρογραμματιζόμενο Σύστημα ασφάλειας με χρωματικό κώδικα» Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Φοιτητής Φετινίδης Αναστάσιος Επιβλέπων Δασυγένης Μηνάς Μάρτιος 2014 1 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλικό μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που κατασκευάζει και μελετά μηχανές που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας. Tι είναι το ΡΟΜΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2007 Η Άσκηση 8 του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RAM CMOS. ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οι σημειώσεις αυτές στόχο έχουν την εξοικείωση του φοιτητή με το χειρισμό του παλμογράφου. Για εκπαιδευτικούς λόγους θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τον παλμογράφο Hameg HM 203-6

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014 1 1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Φεβρουάριος 2014 2 Εισαγωγή Με αυτό το σεμιναρίο φιλοδοξούμε να μάθουμε ο ένας στον άλλο βασικές αρχές και εφαρμογές που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Εμμανουήλ Πουλάκης Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Ηράκλειο Ιανουάριος 2015 Έκδοση 1η Ηράκλειο, Ιανουάριος 2015 ISBN 978-960-93-6760-8 Αυτό το υλικό διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές Πραγµατικού Χρόνου µε Java

ιαδικτυακές Εφαρµογές Πραγµατικού Χρόνου µε Java ιαδικτυακές Εφαρµογές Πραγµατικού Χρόνου µε Java Java Media Framework Ηβιβλιοθήκη JMF Εγκαθίσταται επιπρόσθετα στη Java Αναπαραγωγή πολυµέσων Αποστολή και λήψη πολυµέσων σε πραγµατικό χρόνο Γραφικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ) Γενικός Σκοπός Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες γνωστικές, κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Πίνακας επιλογής PM9/PM9P/PM9C PM1000/PM1200 PM200/PM200P PM210 Γενικά Εγκατάσταση Σε ράγα DIN Σε μετώπη/πόρτα Σε μετώπη/πόρτα PM700/PM700P PM710/PM750 Σε μετώπη/πόρτα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal)

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Ένα σειριακό τερματικό είναι ο απλούστερος τρόπος για να συνδέσουμε πολλαπλές μονάδες εξόδου (οθόνες) και εισόδου (πληκτρολόγια) σε ένα μηχάνημα UNIX

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Python & NLTK: Εισαγωγή Εισαγωγή Γιατί Python? Παρουσίαση NLTK Πηγές και χρήσιμα εργαλεία Φροντιστήριο σε Python Στο φροντιστήριο: Εισαγωγή στην Python Ζητήματα προγραμματισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ) ΜΑΙΟΣ 009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ηλεκτροτεχνία Εναλλασσόμενου Ρεύματος: Α. Δροσόπουλος:.6 Φάσορες: σελ..

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Arduino applications for drone development & programming 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Η Ομάδας μας Παπαδόπουλος Παναγιώτης Γουλής Γεώργιος Τσαγκρινός Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

O Ψηφιακός Παλμογράφος

O Ψηφιακός Παλμογράφος Τεχνική Εκπαίδευση O Ψηφιακός Παλμογράφος Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν www.georgizas.gr 1. Γενικά περί παλμογράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο.

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΗΝΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη και τµήµα: Ηµεροµηνία: Όνοµα µαθητή: 1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. 2. Η ένταση του ρεύµατος που µετράει το αµπερόµετρο σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface PBI-192 Paradox to KNX-BUS Interface Οδηγίες Χρήσης GDS Intelligence in Buildings Ελ. Βενιζέλου 116 Νέα Ερυθραία, 14671 Τηλ: +30 2108071288 Email: info@gds.com.gr Web: gds.com.gr Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 5: Οξύμετρο (OxyPro Project) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ EV3 Επίπεδο Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ EV3 Επίπεδο Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ EV3 Επίπεδο Ι Δρ. Γιώργος Α. Δημητρίου Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτομάτων Συστημάτων & Ακαδημία Ρομποτικής Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ) SYNTHEX 7010 OΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ) SYNTHEX 7010 OΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ) OΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : 15ΕΚΥ449/25-06-2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ : 25-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Πειραματική Διάταξη Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: Σχήμα 1 : Η πειραματική συσκευή για τη μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΓΛΩΣΣΑ C ΑΤΕΙ (ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LCC COMPILER)

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΓΛΩΣΣΑ C ΑΤΕΙ (ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LCC COMPILER) ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΓΛΩΣΣΑ C ΑΤΕΙ (ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LCC COMPILER) 1. Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να αναγνωρίζει αν κάποιος χαρακτήρας είναι ψηφίο, κεφαλαίο γράµµα ή

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος ΑΣΚΗΣΗ O καθοδικός παλµογράφος ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Παλµογράφος, τροφοδοτικό, γεννήτρια, βολτόµετρο, δικτύωµα καθυστέρησης φάσης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ O παλµογράφος είναι ένα από τα πιο χρήσιµα όργανα στην έρευνα και

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες

Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες (Κεφάλαιο 12, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 6-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α Α1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα! Σύνταξη εντολών! Θέματα σχετικά με τη προσπέλαση, οργάνωση μνήμης διευθύνση για κάθε byte διευθύνσεις λέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώματα, Σήματα και Συστήματα

Κυκλώματα, Σήματα και Συστήματα Κυκλώματα, Σήματα και Συστήματα Μάθημα 7 Ο Μετασχηματισμός Z Βασικές Ιδιότητες Καθηγητής Χριστόδουλος Χαμζάς Ο Μετασχηματισμός Ζ Γιατί χρειαζόμαστε τον Μετασχηματισμό Ζ; Ανάγει την επίλυση των αναδρομικών

Διαβάστε περισσότερα

TRACKER V1.0 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

TRACKER V1.0 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TRACKER V1.0 Το TRACKER είναι ένα interface που συνδέει ένα δέκτη GPS µε ένα ποµποδέκτη VHF. Π.χ. αν έχετε κάποιο παλιό φορητό VHF, είναι µια χαρά για χρήση µε το TRACKER! Με αυτόν τον τρόπο, ο ποµποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστική τέχνη και υπολογιστική όραση. Θοδωρής Παπαθεοδώρου Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών info@artech.cc http://artech.cc

Διαδραστική τέχνη και υπολογιστική όραση. Θοδωρής Παπαθεοδώρου Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών info@artech.cc http://artech.cc Διαδραστική τέχνη και υπολογιστική όραση Θοδωρής Παπαθεοδώρου Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών info@artech.cc http://artech.cc Προγραμματισμός + τέχνη?! Ιστορικά στενή σχέση του καλλιτέχνη με τα εργαλεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Ένα ρεύµα ονοµάζεται εναλλασσόµενο όταν το πλάτος του χαρακτηρίζεται από µια συνάρτηση του χρόνου, η οποία εµφανίζει κάποια περιοδικότητα. Το συνολικό ρεύµα που διέρχεται από µια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα