Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 3 Ορθότητα, Ακρίβεια και σωστός αριθµός εκαδικών Ψηφίων. Μετρήσεις SNR Λευκωσία, 2014

2 Εργαστήριο 3 Ορθότητα, Ακρίβεια και Θόρυβος (Accuracy, Precision and Noise) Σκοπός: Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι 1. Η εξοικείωση µε τους όρους ορθότητα (accuracy) και ακρίβεια (precision). 2. Η διερεύνηση της ακρίβειας και ορθότητας µερικών από τις συσκευές του εργαστηρίου που έχουν χρησιµοποιηθεί στο προηγούµενο εργαστήριο. 3. Η εισαγωγή στην έννοια και τις πηγές θορύβου και στο λόγο θορύβου-σήµατος (signal-tonoise ratio, SNR.) Εργαστηριακός Εξοπλισµός Παλµογράφος (Oscilloscope) Γεννήτρια Συναρτήσεων (Function Generator) Ψηφιακό Πολύµετρο (Digital Multimeter) Πλακέτα Κατασκευής Κυκλωµάτων (Breadboard) Αντιστάσεις: 2x10 kω. 10 αντιστάσεις διαφόρων τιµών Σετ καλωδίων Σφάλµα (Error) Θεωρία Το σφάλµα ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ της πραγµατικής τιµής και της µετρηµένης τιµής. Εκτός από ελάχιστες τεχνητές περιπτώσεις, η πραγµατική τιµή δεν είναι ποτέ γνωστή. Εποµένως, η τιµή ενός σφάλµατος δεν είναι ποτέ γνωστή. Σε εργαστηριακή εργασία, είναι καλύτερο να αναφερόµαστε στη διαφορά µεταξύ δύο τιµών, µετρήσιµη και θεωρητική, παρά στο "σφάλµα" σε µια µέτρηση. Μερικές φορές ο όρος σφάλµα χρησιµοποιείται, ίσως λανθασµένα, για να σηµαίνει το σφάλµα στη µέτρηση του οργάνου. Ορθότητα (Accuracy) Η ορθότητα ορίζεται ως το πόσο κοντά µια µέτρηση βρίσκεται στην πραγµατική τιµή και, όπως το σφάλµα, δεν είναι ποτέ γνωστή σε πρακτικές περιπτώσεις. Όταν η ορθότητα ενός οργάνου διευκρινίζεται, αυτή είναι η διαβεβαίωση του κατασκευαστή για το πόσο κοντά στην πραγµατική τιµή θα βρίσκεται η µέτρηση. Ακρίβεια (Precision) Η ακρίβεια είναι η στενότητα της οµαδοποίησης των τιµών µε την επανάληψη µιας µέτρησης. Σχετίζεται επίσης µε τον αριθµό σηµαντικών ψηφίων που είναι σε θέση µια συσκευή να µετρήσει. Η ορθότητα και η ακρίβεια δεν πηγαίνουν απαραιτήτως µαζί. Μια συσκευή µέτρησης µπορεί να είναι πολύ ορθή αλλά µη ακριβής, ή µπορεί να είναι πολύ ακριβής αλλά µη ορθή. Για να επεξηγηθεί αυτό το σηµείο, θεωρήστε το ακόλουθο πείραµα: Θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε δύο όργανα για να 2

3 µετρήσουµε την αντίσταση 10 kω. Για να είµαστε σίγουροι για τη µέτρηση, διάφορες µετρήσεις λαµβάνονται µε κάθε µια συσκευή. Οι µετρήσεις από την πρώτη συσκευή είναι: 10.8 kω 9.3 kω 9.9 kω 10.1 kω 10.7 kω Οι µετρήσεις από τη δεύτερη συσκευή είναι: kω kω kω kω kω Τι µπορούµε να πούµε για την ορθότητα και την ακρίβεια των δύο οργάνων; Η ορθότητα είναι το πόσο κοντά βρισκόµαστε στην πραγµατική αξία. Η πραγµατική αξία δεν είναι γνωστή, αλλά φαίνεται λογικό ότι ο κατασκευαστής της αντίστασης έχει ονοµάσει την αντίσταση ως 10kΩ επειδή η αντίσταση είναι κάπου γύρω στα 10kΩ. Εποµένως το πρώτο όργανο δίνει λογικά αποτελέσµατα, αν και οι τιµές διαφέρουν αρκετά. Εντούτοις, το δεύτερο όργανο δίνει αποτελέσµατα που είναι πολύ επαναλαµβανόµενα, αλλά ξέρουµε ότι τα αποτελέσµατα δεν φαίνονται λογικά. Από τη σύγκριση, η πρώτη συσκευή είναι ορθή αλλά µη ακριβής και η δεύτερη είναι ακριβής αλλά µη ορθή. Η έλλειψη ορθότητας και ακρίβειας σε µια συσκευή µέτρησης οδηγεί πάντα σε αβεβαιότητα (uncertainty) σε µια µέτρηση. Μια µέθοδος για να δείξουµε την αβεβαιότητα σε µια µέτρηση είναι να περιληφθεί ένα εύρος (range). Παραδείγµατος χάριν, µια τιµή V AB = 14 ± 1 Volts δείχνει ότι ο πειραµατιστής έχει διαβάσει 14 Volts από τη συσκευή µέτρησης, αλλά η τάση µπορεί να είναι από Volts. Το εύρος της αβεβαιότητας µπορεί να προκύψει από την έλλειψη ορθότητας, την έλλειψη ακρίβειας, ή και τις δύο. Μια άλλη µέθοδος που χρησιµοποιείται για την αβεβαιότητα σε µια µέτρηση είναι στον αριθµό σηµαντικών ψηφίων στα δεδοµένα. Μια µέτρηση 14.0 volts είναι διαφορετική από 14 volts. Υπάρχει ένα εύρος που πηγαίνει µαζί µε τα δεδοµένα, και αυτό είναι ± η µισή από την τιµή του τελευταίου ψηφίου. Για παράδειγµα µια µέτρηση 14.0 volts συνεπάγεται 14.0 ± 0.05 volts, και 14 volts συνεπάγεται 14 ± 0.5 volts. Για το ψηφιακό πολύµετρο (DMM), ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η ορθότητα είναι ±0.05% της µέτρησης για DC τάσεις. Η ακρίβεια εξαρτάται από το πόσα σηµαντικά ψηφία αναγράφονται στην οθόνη. Για τον παλµογράφο η δηλωµένη ορθότητα είναι ±3%. Η ορθότητα µιας µέτρησης από την οθόνη του παλµογράφου είναι ± (µισή µικρή υποδιαίρεση) και αλλάζει ανάλογα µε τη κλίµακα, V/div για µετρήσεις τάσης και sec/div για µετρήσεις χρόνου. Μερικές φορές η ακρίβεια µιας συσκευής υπερβαίνει την ορθότητα της, αν και αυτό δεν είναι ορθή πρακτική. Εάν αυτό συµβαίνει, δεν πρέπει να καταγράψετε µια µέτρηση όπως ± 0.5. Το εύρος δείχνει ότι µια καλύτερη αντιπροσώπευση είναι 85. Το συνεπαγόµενο εύρος αυτής της τιµής συνάδει µε την ορθότητα της. Όταν κάνετε υπολογισµούς βασισµένους σε εργαστηριακές µετρήσεις, µην γράφετε απαντήσεις που τυχόν να παραπλανήσουν τον αναγνώστη να πιστεύει ότι οι µετρήσεις σας έχουν µικρότερη αβεβαιότητα από ότι έχουν στην πραγµατικότητα. Παραδείγµατος χάριν, εάν µετράτε µια τάση 5.0 Volts και υπολογίσετε το ρεύµα χρησιµοποιώντας το νόµο του Ohm µε µια αντίσταση 4.7kΩ, µην γράψετε την απάντηση σαν ma. Μια καλή πρακτική είναι να χρησιµοποιηθεί ο ίδιος αριθµός σηµαντικών ψηφίων στην τελική τιµή µε τη µέτρηση µε το λιγότερο αριθµό σηµαντικών ψηφίων. Στη πιο πάνω περίπτωση η απάντηση αντιπροσωπεύεται καλύτερα από 1.1 ma. 3

4 Επεξεργασία πειραµατικών σφαλµάτων (Treatment of Experimental Errors) Συστηµατικά και τυχαία σφάλµατα - Systematic and Random Errors Η φύση των σφαλµάτων µπορεί να εξακριβωθεί µε την επανάληψη µιας µέτρησης. Κατά συνέπεια, ένα σφάλµα λέγεται ότι είναι συστηµατικό εάν η αξία της µέτρησης δεν αλλάζει, ανεξάρτητα από το πόσες φορές επαναλαµβάνεται η µέτρηση. Το σφάλµα ονοµάζεται τυχαίο εάν η τιµή ποικίλει από µια µέτρηση σε άλλη µε έναν απρόβλεπτο (τυχαίο) τρόπο. Ένα καλό παράδειγµα ενός συστηµατικού σφάλµατος είναι ένα βολτόµετρο. Η ορθή πειραµατική πρακτική απαιτεί ότι όλα τα όργανα µέτρησης "µηδενίζονται" πριν από τη χρήση. Για να γίνει αυτό, τα τερµατικά εισαγωγής βραχυκυκλώνονται και η µέτρηση πρέπει να είναι ακριβώς µηδέν. Σηµειώστε ότι αυτό δεν επηρεάζει το σφάλµα ρύθµισης (calibration error), παραδείγµατος χάριν όταν ο µετρητής µετρά τη διπλάσια από την πραγµατική τάση. Καλύτερη Πρόβλεψη Μεταβολές Πόλωση (Bias) Πραγµατική τιµή Σχήµα 3.1: εδοµένα από µια µέτρηση. Το σχήµα 3.1 επεξηγεί την παρουσία συστηµατικών και τυχαίων σφαλµάτων. Οι µετρήσεις επιδεικνύονται ως χρονική ακολουθία, αλλά η πραγµατική χρονική ακολουθία δεν είναι σηµαντική (εκτός αν παρουσιάζει κάποια συστηµατική αλλαγή, παραδείγµατος χάριν αλλαγές θερµοκρασίας). Η διακεκοµµένη γραµµή αντιπροσωπεύει την πόλωση ή το όφσετ (offset), από την πραγµατική τιµή, και είναι το συστηµατικό σφάλµα. Οι διακυµάνσεις, πιο πάνω και πιο κάτω από την τιµή πόλωσης (bias value), αποτελούν τα τυχαία λάθη, δεδοµένου ότι δεν ακολουθούν κανένα προφανές πρότυπο και δεν µπορούν να προβλεφθούν. Τώρα, ακόµα κι αν η τιµή της πόλωσης είναι µηδέν, ακόµα δεν ξέρουµε την πραγµατική αξία αυτού που προσπαθούµε να µετρήσουµε. Μπορούµε µόνο να την υπολογίσουµε από τις τιµές µέτρησης, που παρουσιάζονται στο σχήµα. Εάν δεν ξέρουµε τίποτα για τη φύση των τυχαίων σφαλµάτων, η καλύτερη πρόβλεψη µας για την πραγµατική αξία δίνεται από τον αριθµητικό µέσο όρο των πραγµατικών µετρηµένων τιµών. Αυτή η εκτίµηση είναι η ίδια τυχαία, αλλά τέτοιες εκτιµήσεις είναι πολύ πιο κοντά στην πραγµατική τιµή από τις µεµονωµένες µετρήσεις. Είναι επίσης σαφές ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των τυχαίων µετρήσεων που περιλαµβάνονται στο µέσο όρο, τόσο πιο κοντά θα είµαστε στην πραγµατική τιµή. Από το εύρος των τιµών µπορούµε να υπολογίσουµε την αβεβαιότητα της µέτρησης. Η αβεβαιότητα αυτή (από την ακρίβεια του οργάνου) συνήθως δεν υπερβαίνει την αβεβαιότητα λόγω της ορθότητας του οργάνου. Εάν την υπερβαίνει τότε σηµαίνει ότι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τις µετρήσεις. Για τους υπολογισµούς µας χρησιµοποιούµε τη µεγαλύτερη από τις δύο. Έτσι µπορούµε να πούµε ότι εάν προσπαθούµε να µετρήσουµε µια ποσότητα που ποικίλλει τυχαία, η ορθή πειραµατική πρακτική είναι να πάρουµε όσο το δυνατόν περισσότερες µετρήσεις, και να πάρουµε έπειτα το µέσο όρο τους. Σηµειώστε ότι µπορείτε να µειώσετε µόνο το σφάλµα µε τη λήψη περισσότερων µετρήσεων δεν µπορείτε να βελτιώσετε την αρχική ακρίβεια µέτρησης, 4

5 έτσι ο αριθµός σηµαντικών ψηφίων στο αποτέλεσµα δεν µπορεί να υπερβεί αυτό των αρχικών µετρήσεων, ότι και να λέει ο υπολογιστής σας! Ανάλυση Ανοχής - Tolerance Analysis Για τα ηλεκτρικά στοιχεία, όπως οι αντιστάσεις, οι πυκνωτές κ.λ.π., καταγράφονται από τους κατασκευαστές τους τιµές µιας ορισµένης ανοχής. Αυτό σηµαίνει ότι η τιµή µιας αντίστασης, µε µέση τιµή R 0 και ανοχή R θα βρίσκεται στο εύρος (R 0 R) µέχρι (R 0 + R), ή (Ro ± R). Επίσης, όλες οι µετρήσεις χαρακτηρίζονται από κάποια αβεβαιότητα. Όταν υπολογίζονται κάποιες τιµές µε βάση µετρήσεις που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα, τότε αυτή πρέπει να λαµβάνεται υπ όψη για να υπολογιστεί η αβεβαιότητα της υπολογιζόµενης τιµής. Στην περίπτωση πρόσθεσης ή αφαίρεσης αριθµών είναι εύκολο να καταλάβουµε τι γίνεται µε την αβεβαιότητα της καινούργιας τιµής: ( ) ( ) ( ) ( ) Max( V ) = V + V + V + V V ( V V ) ( V V ) V V V V V ( ) ( ) = 1 ± ± 2 3 = ± Min( V3 ) = V1 + V2 V1 + V2 ( ) ( ) ( ) ( ) Max( V ) = V V + V + V V ( V V ) ( V V ) V V V V V ( ) ( ) = 1 ± 1 2 ± 2 3 = 1 2 ± Min( V3 ) = V1 V2 V1 + V2 Παραδείγµατος χάριν, η διαφορά δυναµικού µεταξύ δύο σηµείων σε ένα κύκλωµα λαµβάνεται µε την αφαίρεση της τάσης σε ένα σηµείο από την τάση σε ένα άλλο σηµείο. Εάν V 1 = 6.4 ± 0.1 V και V 2 = 6.3 ± 0.1 V, η αφαίρεση δίνει V 1 V 2 = 0.1 volt. Το συνεπαγόµενο εύρος των τιµών είναι ± 0.2 volts, έτσι η απάντηση της αφαίρεσης µπορεί να είναι στο εύρος volts. Το αποτέλεσµα τότε µπορεί να εκφραστεί σαν 0.1 ± 0.2 volt, έτσι η αβεβαιότητα σε έναν υπολογισµό θα µπορούσε να είναι τόσο µεγάλη ή και µεγαλύτερη από την απάντηση. Κατά τον πολλαπλασιασµό και διαίρεση τιµών µε αβεβαιότητα έχουµε V = IR ( )( ) ( I ± I )( R ± R) V ± V = I ± I R ± R = IR ± I R ± R I ± I R V ± V IR I R R I I R = = ± ± ± V IR IR IR IR IR V I R R 1 ± = 1 ± V I R ± I I R V R I = + V R I (Ο όρος Ι R µπορεί να παραλειφθεί αφού είναι "δευτέρου βαθµού".) Το οποίο πάνω αποτέλεσµα λέει ότι η ανοχή στην τάση είναι το άθροισµα των µεµονωµένων σχετικών αβεβαιοτήτων στο ρεύµα και την αντίσταση. Σχετική αβεβαιότητα είναι το ποσοστό της αβεβαιότητας σε σχέση µε την τιµή της παραµέτρου. Σηµειώστε ότι στην πράξη η λέξη σχετική εννοείται και παραλείπεται, και η αβεβαιότητα ή ανοχή εκφράζονται συνήθως ως ποσοστά. Έτσι µια αντίσταση υψηλής ακρίβειας θα είχε µια ανοχή 1% ή λιγότερη, ενώ µιας χαµηλής ακρίβειας αντίσταση θα είχε µια ανοχή 20%. Με παρόµοιο τρόπο µπορούµε να δείξουµε ότι η σχετική αβεβαιότητα προστίθεται και στην περίπτωση διαίρεσης δυο τιµών. 5

6 V I = R V 1± V ± V V I ± I = = V R ± R R R 1± R το οποίο µε το δυωνoµικό θεώρηµα και την παράληψη όλων των δυνάµεων R/R 0 ψηλότερων του πρώτου βαθµού ( R/R 0 << 1), παίρνουµε V V R V V R V R I ± I 1± 1 = 1± R V m R R V m R m V R V V V V R V R I ± I ± m = I ± I m I R R V R R V R I ± I I I V I R ± m I I I V I R I V R 1± 1± m I V R I V R + I V R (Ο όρος Ι R µπορεί να παραλειφθεί αφού είναι "δευτέρου βαθµού".) Παραδείγµατα 1. Αν µια αντίσταση 20kΩ µε ανοχή 20% διαπερνάται από ρεύµα 10mA το οποίο µετρήσαµε µε το πολύµετρο (ορθότητα 0.05%) τότε η τάση θα είναι 200V µε αβεβαιότητα 20.05%, δηλαδή 200 ± 40.1V. 2. Αν µια αντίσταση 100kΩ µε ανοχή 20% έχει τάση στα άκρα της 20mV την οποία µετρήσαµε µε τον παλµογράφο (ορθότητα 3%) τότε το ρεύµα θα είναι 0.2µΑ µε αβεβαιότητα 23%, δηλαδή 0,20 ± 0,05 µα. (Γιατί 0,20 και όχι 0,2 ή 0,200;) Προσαρµογή καµπυλών (Curve Fitting) Το σχήµα 3.2 παρουσιάζει στοιχεία από ένα φανταστικό πείραµα, µε τις γραµµές λάθους (error bars) (δηλ. ένα µέτρο του κατ' εκτίµηση λάθους). Αυτές οι γραµµές λάθους περιγράφουν τα όρια µέσα στα οποία κυµαίνονται οι µετρήσεις. Σχετίζονται άµεσα µε την ορθότητα και την ακρίβεια των µετρήσεων και των οργάνων. Οι απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις είναι σηµαντικές αυτές θα εξαρτηθούν από τη σχετική θεωρία, και από τον τρόπο µε τον οποίο το πείραµα πραγµατοποιήθηκε: Σχήµα 3.2: Παρουσίαση των πειραµατικών δεδοµένων. 6

7 Ποία είναι η καλύτερη γραµµή που µπορεί να περάσει µε το µάτι; Είναι ευθεία αυτή η γραµµή; Πρέπει να περάσει µέσω του 0; Το τελευταίο σηµείο (bias = 11 V) έχει µεγαλύτερο σφάλµα. Θα άλλαζε η καλύτερη γραµµή αν το σφάλµα ήταν µικρότερο; Θόρυβος Ο θόρυβος που παρουσιάζεται µέσα σε ένα σήµα είναι οι οποιεσδήποτε διακυµάνσεις οι οποίες δεν ανήκουν στην πραγµατικότητα στο υπό µελέτη σήµα. Αυτές οι διακυµάνσεις µπορεί να είναι τυχαίες (random) ή να έχουν συγκεκριµένη κυµατοµορφή. Ο θόρυβος επηρεάζει την ακρίβεια των πειραµατικών µετρήσεων καθορίζοντας την ουσιαστικά σε επίπεδο µεγαλύτερο από αυτό του πλάτους του θορύβου. Όταν ο θόρυβος είναι τυχαίος, όπως σε αρκετές περιπτώσεις, µπορούµε να επαναλάβουµε τις µετρήσεις αρκετές φορές και χρησιµοποιώντας τον αριθµητικό µέσο όρο, να βρούµε µια τιµή η οποία να επηρεάζεται λιγότερο από αυτές τις τυχαίες διακυµάνσεις. Πηγές θορύβου Όλα τα κυκλώµατα αλλά και τα όργανα µετρήσεων επηρεάζονται από θόρυβο, είτε του ιδίου του κυκλώµατος ή οργάνου, είτε από εξωτερικές πηγές. Οι κυριότερες µορφές θορύβου στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα είναι ο θόρυβος Johnson, ο θόρυβος 1/f, ο ηλεκτρονικός θόρυβος και ο εξωτερικός θόρυβος. Όλες αυτές οι µορφές επηρεάζουν αθροιστικά τις µετρήσεις (δηλαδή οι επιδράσεις τους προστίθενται.) Θόρυβος Johnson Είναι αποτέλεσµα των διακυµάνσεων της πυκνότητας του φορτίου λόγω της θερµικής ενέργειας φορέων του φορτίου. Είναι ανάλογος της θερµοκρασίας (Τ), του φάσµατος του σήµατος ( f) και της τιµής της προβληµατικής αντίστασης (R). T f i 2 ( f ) R Ο θόρυβος αυτός µπορεί µόνο να εξαλειφθεί εντελώς στο απόλυτο µηδέν (-273 ο C). Μπορεί όµως η τιµή του θορύβου να µειωθεί µε ψύξη του κυκλώµατος αλλά επίσης και να διατηρηθεί σταθερή µε έλεγχο της θερµοκρασίας ώστε να επηρεάσει όσο το δυνατό λιγότερο τα πειράµατα. Θόρυβος 1/f Ο θόρυβος αυτός, όπως υποδηλώνει και το όνοµα του, είναι ανάλογος µε το αντίστροφο της συχνότητας. ηλαδή, η τιµή του είναι ψηλή σε χαµηλές συχνότητες και µειώνεται όσο αυξάνεται η συχνότητα. Είναι επίσης ανάλογος του ρεύµατος και του φάσµατος του κυκλώµατος από το οποίο προέρχεται. i f i 2 ( f ) f εν είναι απόλυτα βέβαιο από πού προέρχεται ο θόρυβος αυτός. Πιστεύεται ότι επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως διάχυση φορέων φορτίου, µειωµένη καθαρότητα και ατέλειες στα υλικά, κλπ. Ηλεκτρονικός Θόρυβος Οι ηµιαγωγοί παρουσιάζουν επίσης ακόµα ένα είδος θορύβου το οποίο είναι ανάλογο του ρεύµατος και έχει να κάνει µε τον ανά-συνδυασµό φορέων φορτίου (charge carrier generation-recombination). 7

8 Εξωτερικός Θόρυβος Σήµατα από το περιβάλλον µπορούν επίσης να επηρεάσουν την ποιότητα των πειραµατικών µετρήσεων. Τέτοια σήµατα µπορεί να προέρχονται από άλλες παρακείµενες συσκευές ή ακόµα και από την εγκατάσταση παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Αυτός ο θόρυβος µπορεί να µειωθεί µε κατάλληλη αποµόνωση (screening), όπως για παράδειγµα µε την χρήση οµοαξονικού καλωδίου καλής ποιότητας. Λόγος Σήµατος-Θορύβου (Signal-to-Noise Ratio ή SNR) Η δυνατότητα ενός πειράµατος να µετρήσει αποτελεσµατικά κάποια παράµετρο εξαρτάται από το πόσο αποτελεσµατικά µπορεί να διακρίνει αυτή την παράµετρο µέσα από το θόρυβο που πιθανών να υπάρχει. Ένα µέτρο αυτής της δυνατότητας είναι ο λόγος σήµατος-θορύβου. Όταν µετρούµε τάσεις ο λόγος αυτός παίρνει τη µορφή Vsignal SNR = V noise και ανάλογα για ρεύµατα. Πολλές φορές η τιµή του λόγου αυτού δίνεται σε λογαριθµική κλίµακα, για να αποφεύγονται τα πολλά µηδενικά ή δεκαδικές υποδιαιρέσεις. Σε αυτή τη κλίµακα η τιµή του λόγου εκφράζεται σε µονάδες decibel (db). Vsignal SNRdB = 20log Vnoise Εργαστηριακή Άσκηση 3.1 Πειραµατική Εργασία Κωδικοί Χρώµατος (Colour Coded) και Μέτρηση Αντιστάσεων Στόχοι Να ερµηνευθεί και να καταγράφει η ωµική αξία µίας αντίστασης από τον κωδικό χρώµατος. Να µετρηθεί η ωµική αξία µίας αντίστασης µε τη βοήθεια ενός ψηφιακού πολύµετρου. Να καθορισθεί εάν µία αντίσταση είναι µέσα στην περιοχή ανοχής (tolerance) του κωδικού χρώµατος. ιαδικασία Θα επιθυµούσαµε να µετρήσουµε την αντίσταση διάφορων αντιστάσεων. Γιατί να το κάνουµε αυτό αφού κάθε αντίσταση έχει τον κωδικό χρώµατος που µας δίνει την τιµή της αντίστασης; Ναι αυτό είναι αλήθεια αλλά η τιµή δεν είναι πολύ ακριβής. Θυµηθείτε ότι η τελευταία ζώνη µας δίνει την ανοχή της αντίστασης. Έτσι µια αντίσταση 10kΩ µε µια ανοχή 5% θα µπορούσε να έχει µια τιµή από Ω. Εάν τύχει να επιλέξετε µια αντίσταση που είναι στο χαµηλό όριο και µια στο υψηλό όριο, θα µπορούσατε να έχετε δύο αντιστάσεις που χαρακτηρίζονται από την ίδια τιµή αλλά οι πραγµατικές τους τιµές διαφέρουν κατά 10%. 8

9 Προειδοποίηση: Κατά τη µέτρηση αντίστασης, αποφύγετε να αγγίξετε και τα δύο άκρα του πολύµετρου ταυτοχρόνως επειδή η αντίσταση του σώµατός σας θα επηρεάσει τη µέτρηση. 1. Πάρτε µιαν αντίσταση και καταγράψτε τον χρωµατικό της κώδικα στη στήλη 1 του πίνακα. 2. Καθορίστε, χρησιµοποιώντας ένα διάγραµµα κώδικα χρώµατος, τη κωδικοποιηµένη αντίστασή της σε Ohms. Γράψτε αυτήν την τιµή στη στήλη Καθορίστε, χρησιµοποιώντας τον κώδικα χρώµατος, την ανοχή (σε %) της αντίστασης, και καταγράψτε την στη στήλη Χρησιµοποιώντας την κωδικοποιηµένη αντίσταση και την ανοχή, βρείτε την ελάχιστη και µέγιστη κωδικοποιηµένη αντίσταση, και συµπληρώστε τις στήλες 4 και 5 αντίστοιχα. 5. Χρησιµοποιώντας το πολύµετρο, και θέτοντας το σε λειτουργία Ohm, µετρήστε την αντίσταση. Σηµειώστε ότι πρέπει πάντα να ρυθµίσετε το πολύµετρο για να λάβετε όσο το δυνατόν περισσότερα σηµαντικά ψηφία (significant digits). Καταγράψτε την αντίσταση στη στήλη Συγκρίνοντας την αντίσταση που µετρήσατε µε τη µέγιστη και ελάχιστη κωδικοποιηµένη τιµή της, αποφασίστε εάν η αντίσταση είναι µέσα στο εύρος της ανοχής. Καταγράψτε το αποτέλεσµα (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) στη στήλη 7. Σηµειώστε ότι πρέπει πάντα να ρυθµίσετε το πολύµετρο για να λάβετε όσο το δυνατόν περισσότερα σηµαντικά ψηφία. Παραδείγµατος χάριν, 3.27 kω (µε τρία σηµαντικά ψηφία) είναι καλύτερο από 3.3 kω (δύο σηµαντικά ψηφία). 7. Επαναλάβετε τα πιο πάνω βήµατα για ακόµη 5 διαφορετικές αντιστάσεις (µε διαφορετικό χρωµατικό κώδικα) και συµπληρώστε πλήρως τον πίνακα. Παράδειγµα Μελετήστε προσεκτικά το παράδειγµα που δίνεται στην πρώτη σειρά του πίνακα πιο κάτω. Μία αντίσταση µε ένα κώδικα χρώµατος "κόκκινο-ιώδες-πορτοκαλί-ασηµί" (Red-Violet-Orange- Silver) θα είχε κωδικοποιηµένη αξία 27 kω. Η κωδικοποιηµένη ανοχή θα ήταν ±10%, και 10% του 27 kω είναι 2.7 kω. Αυτό σηµαίνει ότι η αντίσταση πρέπει να έχει πραγµατική αξία µέσα στο εύρος (27 kω 2.7 kω = 24.3 kω) και (27 kω kω = 29.7 kω). Μαθηµατικά, θα λέγαµε ότι για την αντιστάτη που µετρήσαµε για να είµαστε µέσα στο εύρος ανοχής: 24.3 kω R measured 29.7 kω Έτσι αφού η µετρηµένη αντίσταση είναι 25.1 kω, τότε θα λέγαµε ότι ΕΙΝΑΙ µέσα στο εύρος της κωδικοποιηµένης ανοχής. 9

10 Κωδικός Χρώµατος Αντίστασης Κωδικοποιηµένη Τιµή(Ω) Ανοχή (%) Ελάχιστη Κωδικοποιηµένη Τιµή (Ω) Μέγιστη Κωδικοποιηµένη Τιµή (Ω) Μετρηµένη Τιµή (Ω) Μετρηµένη Τιµή Μέσα στα Όρια Ανοχής; Red-Violet-Orange-Silver 27 kω 10% 27k-2.7k = 24.3kΩ 27k+2.7k = 29.7kΩ 25.1 kω Ναι 10

11 Εργαστηριακή Άσκηση 3.2 Μείωση της αβεβαιότητας σε µια µέτρηση µε επαναλήψεις Στόχοι Να εξηγηθεί η διαφορά µεταξύ της ορθότητας και της ακρίβειας. Να καθοριστεί το εύρος αβεβαιότητας µιας µέτρησης λόγω της ορθότητας ενός οργάνου. Να καθοριστεί το καλύτερο όργανο που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για µια ιδιαίτερη µέτρηση. ιαδικασία 8. Κατασκευάστε ένα κύκλωµα διαιρέτη τάσης µε 2 αντιστάσεις ίδιας ονοµαστικής τιµής (από 5 µέχρι 12κΩ η κάθε µια) και τροφοδοτήστε το κύκλωµά σας µε ηµιτονοειδές σήµα συχνότητας 100Ηz και πλάτος Vp-p = 5V. Επιβεβαιώστε ότι το σήµα πληροί αυτές τις προδιαγραφές µε τη βοήθεια του παλµογράφου. 9. Μετρήστε τις τάσεις V R1, V R2, και V s χρησιµοποιώντας το πολύµετρο (DMM). εδοµένου ότι η πηγή είναι ηµιτονοειδής, η στιγµιαία τάση αλλάζει συνεχώς, γι αυτό µετρούµε την τιµή Vrms (root-mean-square). Οι τιµές θα αλλάζουν πιθανώς λίγο. Συνδέοντας και αποσυνδέοντας διαδοχικά τους ακροδέκτες του πολυµέτρου, καταγράψετε τη µέγιστη και ελάχιστη τιµή για την κάθε µια από τις ζητούµενες τάσεις και χρησιµοποιήστε το µέσο όρο στους υπολογισµούς σας. Αποφασίστε τον αριθµό σηµαντικών ψηφίων που θα χρησιµοποιήσετε ώστε να είναι κατάλληλα για την καταγραφή των τάσεων από το πολύµετρο. Συµπληρώστε τον Πίνακα 3.1 µε τις µετρήσεις σας. Καθορίστε το εύρος της αβεβαιότητας λόγω της ορθότητας του οργάνου και το εύρος της αβεβαιότητας λόγω της ακρίβειας της µέτρησης για κάθε σύνολο µετρήσεων. Υπολογίστε τη διαφορά τάσης V R1 V R2. Περιλάβετε και το εύρος µε το αποτέλεσµά σας. Χρησιµοποιήστε τις rms τιµές για V R1 και V R2 από τον πίνακα 3.1 για τους υπολογισµούς σας. Τοποθετήστε τα αποτελέσµατά σας στον πίνακα 3.1. Προσθέστε τις τάσεις V R1 και V R2 και να την ονοµάσετε V total. Χρησιµοποιήστε και πάλι τις rms τιµές V R1 και V R2 και τοποθετήστε τα αποτελέσµατά σας στον πίνακα 3.1. V R1 max V R1 min V R1 average Πίνακας 3.1 V από ακρίβεια ( V = (V R1 max V R1 min)/2 ) V από ορθότητα οργάνου V R1 = ± V R2 max V R2 min V R2 average V από ακρίβεια ( V = (V R2 max V R2 min)/2 ) V από ορθότητα οργάνου 11

12 V R2 = ± V s max V s min V s average V από ακρίβεια ( V = (V s max V s min)/2 ) V από ορθότητα οργάνου V s = ± V R1 V R2 = ± V total = V R1 + V R2 = ± Σηµείωση: Ορθότητα µετρήσεων παλµογράφου: ± 3% Ορθότητα Ψηφιακού Πολυµέτρου: ± 0.5% Ορθότητα µετρήσεων από την οθόνη του παλµογράφου: ± 1/10 της επιλογής Volts/Division 10. Μετρήστε τις τάσεις VR2 και Vs χρησιµοποιώντας την οθόνη του παλµογράφου. Για κάθε τάση, πάρτε µια µέτρηση µε τη µεγαλύτερη ρύθµιση ευαισθησίας (µικρότερο volts/div) ούτως ώστε το κύµα να καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της οθόνης. Αποφασίστε τον αριθµό σηµαντικών ψηφίων που θα χρησιµοποιήσετε ώστε να είναι κατάλληλα για την καταγραφή των τάσεων από την οθόνη του παλµογράφου. Θα πρέπει να µετρήσετε τα τετράγωνα που καλύπτει το µέγεθος Vp-p, να τα πολλαπλασιάσετε µε τη ρύθµιση Volts/div και τέλος να υπολογίσετε τις τιµές Vrms για να µπορείτε να συγκρίνετε τις µετρήσεις µε αυτές από το πολύµετρο. Συµπληρώστε τον πίνακα 3.2. V R2 pp V R2 rms V από ορθότητα οργάνου Πίνακας 3.2 V R2 = ± V S pp V S rms V από ορθότητα οργάνου V S = ± 12

13 11. Τώρα µετρήστε τις τάσεις VR2 και VS χρησιµοποιώντας τη λειτουργία µέτρησης τάσης (measure) του ψηφιακού παλµογράφου. Για κάθε τάση, πάρτε µια µέτρηση για τη µεγαλύτερη ρύθµιση ευαισθησίας (µικρότερο volts/div) που σας επιτρέπει το σήµα και η οθόνη. Χρησιµοποιήστε την τιµή "Vrms". Οι τιµές µπορεί µεταβάλλονται συνεχώς. Καταγράψτε τη µέγιστη και ελάχιστη τιµή για την κάθε µέτρηση στο πίνακα 3.3 και χρησιµοποιήστε το µέσο όρο στους υπολογισµούς σας. Αποφασίστε τον αριθµό σηµαντικών ψηφίων που θα χρησιµοποιήσετε ώστε να είναι κατάλληλα για τη καταγραφή των τάσεων µε τις µετρήσεις του παλµογράφου. είξτε ξεκάθαρα πως αποφασίσατε τον αριθµό των δεκαδικών σας ψηφίων. Καθορίστε το εύρος λόγω της ορθότητας του οργάνου και το εύρος λόγω της ακρίβειας της µέτρησης για κάθε µέτρηση. V R2 max V R2 min V R2 average Πίνακας 3.3 V από ακρίβεια ( V = (V R2 max V R2 min)/2 ) V από ορθότητα οργάνου V R2 = ± V S max V S min V S average V από ακρίβεια ( V = (V S max V S min)/2 ) V από ορθότητα οργάνου V S = ± Σηµείωση: Ορθότητα µετρήσεων παλµογράφου: ± 3% Ορθότητα Ψηφιακού Πολυµέτρου: ± 0.5% Ορθότητα µετρήσεων από την οθόνη του παλµογράφου: : ± 1/10 της επιλογής Volts/Division 13

14 Εργαστηριακή Άσκηση 3.3 Στόχοι Να κατανοήσετε το εύρος αβεβαιότητας µιας µέτρησης λόγω των ρυθµίσεων του οργάνου. ιαδικασία 12. Χρησιµοποιώντας το ίδιο κύκλωµα, ρυθµίστε τη γεννήτρια σηµάτων για ηµιτονοειδές κύµα και επιλέξτε την κλίµακα 1k. Στη συνέχεια ρυθµίστε τη συχνότητα κοντά στο 1kHz. Μην αλλάξετε το πλάτος εξόδου της γεννήτριας! 13. Μετρήστε τη συχνότητα της Vs µε το ψηφιακό παλµογράφο. Χρησιµοποιήστε το Measure και επιλέξετε "frequency" για να πάρετε τις µετρήσεις. Καταγράψτε την πραγµατική µετρηµένη συχνότητα στον πίνακα 3.4. Αλλάξετε την κλίµακα συχνότητας της γεννήτριας σηµάτων στα 10kHz. Ρυθµίστε τη συχνότητα και πάλι στο 1kHz (αυτή τη φορά χρησιµοποιώντας την κλίµακα των 10kHz). Μετρήστε µε τον παλµογράφο και καταγράψτε τη µετρηµένη συχνότητα στον πίνακα 3.4. Πίνακας 3.4 Μετρηµένη Συχνότητα (Κλίµακα 1 khz) Μετρηµένη Συχνότητα (Κλίµακα 10 khz) Εκτός αν ήσαστε εξαιρετικά τυχεροί ή αφιερώσατε δυσανάλογο χρόνο στις δύο ρυθµίσεις της γεννήτριας, τα αποτελέσµατά σας πρέπει να είναι πιο κοντά στη συχνότητα στόχου 1kHz όταν χρησιµοποιήσατε την κλίµακα 1kHz. Εάν αυτό δεν ισχύει, τουλάχιστον πρέπει να έχετε δει ότι η γεννήτρια συναρτήσεων ήταν λιγότερο ευαίσθητη στις περιστροφές του κουµπιού όταν η κλίµακα ήταν 1 khz. Εξηγήστε το λόγο Ρυθµίστε, µε τη βοήθεια της οθόνης του παλµογράφου, το πλάτος του κύµατος στη γεννήτρια σήµατος για να έχετε 2 V peak-peak. 15. Ρυθµίστε την κάθετη κλίµακα (Volts/div) και µετρήστε την τιµή peak-to-peak της τάσης από την οθόνη του παλµογράφου για κάθε περίπτωση κλίµακας που αναγράφεται στον πίνακα 3.5. Μην αλλάξετε το πλάτος του σήµατος από τη γεννήτρια σήµατος κατά τη διάρκεια όλων των µετρήσεων. Για κάθε περίπτωση κρατήστε τον κατάλληλο αριθµό δεκαδικών ψηφίων. 16. Χρησιµοποιήστε τη ρύθµιση V/DIV και ρυθµίστε την κάθετη κλίµακα έτσι ώστε το κύµα να λαµβάνει ολόκληρη την οθόνη. Καταγράψτε την κλίµακα και την τιµή της Vp-p. Αυτή πρέπει να είναι η ακριβέστερη µέτρηση. Κατά γενικό κανόνα για τους ψηφιακούς παλµογράφους, όσο πιο µικρή είναι η κατακόρυφη ρύθµιση (V/DIV), τόσο ακριβέστερη θα είναι η µέτρηση τάσης. 14

15 Κάθετη Κλίµακα (V/div) 5V/div Πίνακας 3.5 Τάση Peak-to Peak (V) από οθόνη παλµογράφου 2V/div 1V/div 500mV/div 17. Τι παρατηρείτε από τις πιο πάνω µετρήσεις; Εργαστηριακή Άσκηση 3.4 Μετρήσεις Signal to Noise Ratio (SNR) Στόχοι Να µελετηθεί ο λόγος σήµατος προς θόρυβο µε τη βοήθεια του παλµογράφου. Να µελετηθεί η επίδραση των διαφόρων τύπων καλωδίων στο SNR ιαδικασία 18. Συνεχίζοντας µε το ίδιο κύκλωµα, µετατρέψετε την κυµατοµορφή της γεννήτριας σηµάτων από ηµιτονοειδή σε τετραγωνική (square waveform) και συχνότητα 100 Ηz. Χρησιµοποιήστε 2 καλώδια BNC-Alligator (κροκοδειλάκι) µεταξύ της γεννήτριας και του κυκλώµατος έτσι ώστε να υπάρχει (αυξηµένος) µετρήσιµος θόρυβος. 19. Μετρήστε το πλάτος (Vp-p) της τάσης Vs µε τη βοήθεια του παλµογράφου. Πρέπει να χρησιµοποιήσετε τους ενδείκτες (cursors) στον παλµογράφο και να µετρήσετε το Vp-p για αυτήν τη µέτρηση. Vp-p = 20. Ρυθµίστε την κλίµακα του χρόνου έτσι ώστε να φαίνεται µόνο ένα µέρος (το +V p ή το V p ) ενός από τα οριζόντια τµήµατα της κυµατοµορφής στην οθόνη του παλµογράφου. 21. Ρυθµίστε τη κάθετη θέση του σήµατος, χρησιµοποιώντας το Offset της γεννήτριας σηµάτων, έτσι ώστε το οριζόντιο τµήµα της κυµατοµορφής να βρίσκεται ακριβώς στο µέσο της οθόνης. (Σηµείωση: στις γεννήτριες σηµάτων του εργαστηρίου ΛΑ132 πρέπει να τραβήξετε το κουµπί Offset προς τα έξω για να λειτουργήσει.) 22. Μεγαλώστε την κλίµακα της τάσης (µειώνοντας τα V/DIV στα mv) ώστε ο θόρυβος που επικαλύπτει εκείνο το µέρος της κυµατοµορφής να γεµίζει όλη σχεδόν την οθόνη. Μετρήστε και πάλι το πλάτος V p-p του κύµατος, που αυτή τη φορά περιλαµβάνει µόνο το θόρυβο. Υπολογίστε το λόγο σήµατος-θορύβου (SNR) σε db. 15

16 Vn = SNR = 23. Επαναλάβετε το πιο πάνω πείραµα αλλά µε τον παλµογράφο να πραγµατοποιεί αριθµητικό µέσο όρο 8 κυµατοµορφών. (Επιλέξετε από το µενού Acquire το Average και τον αριθµό 8.) Μετρήστε και πάλι το πλάτος του κύµατος, που αυτή τη φορά περιλαµβάνει µόνο το θόρυβο. Υπολογίστε το λόγο σήµατος-θορύβου (SNR) σε db. Vn = SNR = 24. Επαναφέρετε τον παλµογράφο σε κανονική κυµατοµορφή χωρίς αριθµητικό µέσο όρο. (Επιλέξετε από το µενού Acquire το Normal.) 25. Μεταξύ των κόκκινων άκρων των καλωδίων BNC-Alligator τοποθετήστε ένα καλώδιο χωρίς γείωση, π.χ. ένα banana-banana. Καταγράψετε και πάλι το πλάτος του θορύβου και υπολογίστε το SNR σε db. Πιθανών να χρειαστεί να αλλάξετε την κάθετη κλίµακα του παλµογράφου. V n = SNR = 26. Επαναλάβετε το πιο πάνω πείραµα αλλά µε τον παλµογράφο να πραγµατοποιεί αριθµητικό µέσο όρο 8 κυµατοµορφών. Μετρήστε και πάλι το πλάτος του κύµατος, που αυτή τη φορά περιλαµβάνει µόνο το θόρυβο. Υπολογίστε το λόγο σήµατος-θορύβου (SNR) σε db. V n = SNR = Επαναφέρετε τον παλµογράφο σε κανονική κυµατοµορφή χωρίς αριθµητικό µέσο όρο. 27. Που νοµίζετε ότι οφείλονται οι αλλαγές στις πιο πάνω µετρήσεις; Σχολιάστε τα αποτελέσµατα της άσκησης 3.4 µεταξύ τους και αναφέρετε αν ήταν αναµενόµενα. 16

17 Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου 3 Ορθότητα, Ακρίβεια και Θόρυβος 1. ώστε τον ορισµό της ορθότητας και της ακρίβειας ενός οργάνου µέτρησης καθώς και ένα παράδειγµα για την κάθε περίπτωση. 2. Υπολογίστε το εύρος τιµών που µπορεί να έχει µια αντίσταση ονοµαστικής τιµής 1ΜΩ µε 5% ανοχή. 3. Να καθοριστεί το εύρος αβεβαιότητας µιας µέτρησης λόγω της ορθότητας του οργάνου εάν η µέτρηση του πλάτους µίας συνεχούς τάσης γίνεται (α) από την οθόνη του παλµογράφου (ρύθµιση VOLTS/DIV = 5V) και (β) µε το ψηφιακό πολύµετρο. Σηµείωση: Ορθότητα Ψηφιακού Πολυµέτρου: ± 0.05%, Ορθότητα µετρήσεων από την οθόνη του παλµογράφου: ± 0.5 µικρή υποδιαίρεση (minor div.) ή ± 0.1 της ρύθµισης Volts/div 4. Αναφέρετε σε 4 βήµατα πώς θα ρυθµίσετε τη γεννήτρια συναρτήσεων ώστε να δίνει στην έξοδο ηµιτονοειδές σήµα µε συχνότητα 250Ηz και πλάτος V p-p = 4V µε µετατόπιση (DCoffset) +1V. 5. Εξηγήστε εάν είναι εφικτό και µε ποιο τρόπο µπορούµε να µετρήσουµε το πλάτος ενός τετραγωνικού σήµατος µε V p-p =200V χρησιµοποιώντας τον παλµογράφο. 6. (α) Ποιες είναι οι αναµενόµενες ενδείξεις (V p-p ) στον παλµογράφο εάν συνδεθεί για να µετρηθούν διαδοχικά οι V1, V2 και V3 στο πιο κάτω σχήµα. ικαιολογήστε την απάντηση σας. (Αποφύγετε µέτρηση της V1 µε τον παλµογράφο!) (β) Ποιες είναι οι αναµενόµενες ενδείξεις (σε rms και V p-p ) εάν οι πιο πάνω µετρήσεις γίνουν µε το ψηφιακό πολύµετρο; Σχήµα 3.4: Κύκλωµα διαιρέτη τάσης 7. Υπολογίστε το λόγο σήµατος προς θόρυβο σε db εάν (α) V signal = 2V και V noise = 5mV (β) Ρ signal = 1W και P noise = 50µW 8. Με πόσα δεκαδικά ψηφία πρέπει να γράψουµε το αποτέλεσµα µιας µέτρησης εάν η µέση µετρηµένη τιµή είναι V και η αβεβαιότητα είναι 0.045V; Να υπολογίσετε το εύρος τιµών που µπορεί να έχει µια αντίσταση µε χρωµατικό κώδικα:. α) Orange, Brown, Green, Gold β) Red, Violet, Brown, Silver δίνονται: 0 = Black 1 = Brown 2 = Red 3 = Orange 4 = Yellow 5 = Green, 6 = Blue 7 = Violet 8 = Gray 9 = White 9. Τρείς διαδοχικές µετρήσεις τάσης στο ίδιο σηµείο του κυκλώµατος δίνουν , και Volts. Γράψτε το αποτέλεσµα της µέτρησης στη µορφή α +/- β κρατώντας τα 17

18 δεκαδικά ψηφία που απαιτούνται. (Θεωρείστε ότι το βολτόµετρο είναι ιδανικό χωρίς σφάλµα.) 10. Να καθοριστεί το εύρος αβεβαιότητας µιας µέτρησης λόγω της ορθότητας του οργάνου εάν η µέτρηση του πλάτους µίας τάσης γίνεται (α) από την οθόνη του παλµογράφου (ρύθµιση VOLTS/DIV = 5V) και (β) µε το ψηφιακό πολύµετρο. 11. Εξηγήστε µε δικά σας λόγια τη διαφορά µεταξύ ορθότητας και ακρίβειας. 12. Συζητήστε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα κάθε µιας από τις τεχνικές µέτρησης/συσκευές που χρησιµοποιούνται για τις µετρήσεις στις ασκήσεις 3.2 και Εάν ο παλµογράφος σας είχε µια µέγιστη κλίµακα 5V ανά διαίρεση (όπως και στο εργαστήριο), και υπήρχαν 8 κάθετες διαιρέσεις στην οθόνη, εξηγήστε πώς θα µπορούσατε να µετρήσετε µιαν AC τάση 70 Volts peak-to-peak. 14. Αν η ορθότητα ενός οργάνου µέτρησης δίνεται από τον κατασκευαστή ως ± 1% και η µέτρηση που πήρατε είναι V, ποιο είναι το εύρος αβεβαιότητας (uncertainty range) λόγω της ορθότητας που δίδεται από τον κατασκευαστή; 15. Αν δύο µετρήσεις τάσης που λαµβάνονται σε ένα κύκλωµα είναι V1 = 47 V και V2 = 45 V, καθορίστε τη διαφορά τάσης V1 V2, δίδοντας µια ένδειξη του εύρους αβεβαιότητας (uncertainty range). 16. Ποια µέτρα µπορεί να λάβει κάποιος για να αποφύγει ή να µειώσει το θόρυβο στις µετρήσεις του; 17. Εξηγήστε πως ο θόρυβος επηρεάζει την ορθότητα και την ακρίβεια των µετρήσεων σας. 18. Εξηγήστε, µε δικά σας λόγια, υπό ποιες προϋποθέσεις και γιατί ο αριθµητικός µέσος όρος πολλών µετρήσεων µειώνει το θόρυβο. 18

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ανάλυση Κυκλωμάτων Εργαστηριακές Ασκήσεις Εργαστήριο 4 Ορθότητα, Ακρίβεια και Θόρυβος (Accuracy, Precision and Noise) Φ. Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 2 Ορθότητα, Ακρίβεια και Θόρυβος (Accuracy, Precision and Noise) Λευκωσία, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων και Επίδραση Οργάνου στις Μετρήσεις Λευκωσία, 04

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ 203

Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ 203 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήµιο Κύπρου Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ 203 ρ. Γεώργιος Ζάγγουλος Σεπτέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στο Βασικό Εξοπλισµό Μετρήσεως Σηµάτων Σκοποί: 1. Η εξοικείωση µε τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 ιάλεξη 5 (Επανάληψη) 02/10/13 1 Λύσεις 1ης Ενδιάµεσης Εξέτασης Αναφέρετε τις ρυθµίσεις που θα κάνετε στον παλµογράφο (σε σχέση µε τα κουµπιά VOLTS/DIV και TIME/DIV),

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 Περίληψη Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 Παρατηρήσεις / Απορίες στα Εργ. 0 και 1 Εισαγωγή στο Εργαστήριο 2 Εισαγωγή στο PSpice ιάλεξη και Φροντιστήριο 2 11/09/13 1 2 Εργαστήριο 0 Βρείτε τις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 7 Εκθετικά κύματα και Σύνθετη Αντίσταση Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 7 Εκθετικά κύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΗΜΥ Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 ιάλεξη και Φροντιστήριο 2 12/09/12 1 Περίληψη Παρατηρήσεις / Απορίες στα Εργ. 0 και 1 Εισαγωγή στο Εργαστήριο 2 Εισαγωγή στο PSpice 2 Εργαστήριο 0 Βρείτε τις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 8 Κυκλώµατα RLC και Σταθερή Ηµιτονοειδής Κατάσταση Λευκωσία, 2015 Εργαστήριο 8

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου Κυκλωμάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ 203

Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου Κυκλωμάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ 203 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κύπρου Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου Κυκλωμάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ 203 Δρ. Γεώργιος Ζάγγουλος Σεπτέμβριος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 4 Συνδεσµολογίες Παράλληλων Αντιστάσεων και Χρήση Ποτενσιόµετρου στη ιαίρεση Τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 3 Νόμος του Ohm, Κυκλώματα σε Σειρά και Παράλληλα Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 3 Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου Κυκλωμάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ 203

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου Κυκλωμάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ 203 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου Κυκλωμάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ 203 Δρ. Γεώργιος Ζάγγουλος Λευκωσία, 2010 Οι ερωτήσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 8 Κυκλώματα RLC και Σταθερή Ημιτονοειδής Κατάσταση Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 8

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις στο ΗΜΥ203, 2015

Παρουσιάσεις στο ΗΜΥ203, 2015 Παρουσιάσεις στο ΗΜΥ203, 2015 Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Τετάρτης 18/11/2015 Παρουσίαση Ομάδας 1 Περιγράψτε αναλυτικά την πειραματική διαδικασία ελέγχου της γραμμικότητας στο πιο κάτω κύκλωμα. Έπειτα, υπολογίστε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 5 Γραµµικότητα (Linearity), Αναλογικότητα (Proportionality), και Επαλληλία (Superposition)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σημάτων και Επίδραση Οργάνου στις Μετρήσεις ιδάσκων: ρ. Γιώργος Ζάγγουλος Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 9 Κυκλώµατα RLC, Σταθερή Ηµιτονοειδής Κατάσταση και ιόρθωση Συντελεστή Ισχύος (Power

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 9 Μέτρηση και Διόρθωση Συντελεστή Ισχύος (Power Factor) Λευκωσία, 2015 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. Α. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος RC σε βηµατική και αρµονική διέγερση

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος RC σε βηµατική και αρµονική διέγερση Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Συστηµάτων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος σε βηµατική και αρµονική διέγερση Μέρος Α : Απόκριση στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Επαναληπτικές Ασκήσεις Διδάσκων: Δρ. Γιώργος Ζάγγουλος Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ο Γιώργος μετράει μια αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 ιάλεξη 9 (Επανάληψη Εργαστηρίων 0-7) 31/10/12 1 Εργαστήριο 1 - Πολύµετρο Το πολύµετρο αποτελεί ένα συνδυασµό οργάνων κυρίως για µετρήσεις συνεχούς και εναλλασσόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 ΑΣΚΗΣΗ 1 η Μετρήσεις τάσεων και ρευμάτων με χρήση ψηφιακού πολύμετρου. Προετοιμασία: Για να πραγματοποιήσετε την άσκηση, θα πρέπει να έχετε μελετήσει τα κεφάλαια 1 και 2 του θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

2η Εργαστηριακή Άσκηση: ιαγράµµατα Bode και εφαρµογή θεωρήµατος Thevenin

2η Εργαστηριακή Άσκηση: ιαγράµµατα Bode και εφαρµογή θεωρήµατος Thevenin Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Συστηµάτων 2η Εργαστηριακή Άσκηση: ιαγράµµατα Bode και εφαρµογή θεωρήµατος hevenin Απόκριση στο πεδίο της συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 8 Κυκλώµατα RLC, Σταθερή Ηµιτονοειδής Κατάσταση και ιόρθωση Συντελεστή Ισχύος (Power

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ανάλυση Κυκλωμάτων Εργαστηριακές Ασκήσεις Εργαστήριο 5 Κυκλώματα RC (φόρτιση/εκφόρτιση πυκνωτή, σύνθετη αντίσταση) Φ. Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 9 Ανάλυση και σχεδιασμός εναλλασσόμενων κυκλωμάτων Εξάσκηση στην Κασσιτεροκόλληση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 6 Θεώρημα Thevenin Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 6 Θεώρημα Thevenin Σκοπός: Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστηριακές Ασκήσεις Λευκωσία, 2013 2013 Γεώργιος Ζάγγουλος, Κωνσταντίνος Πίτρης και Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ανάλυση Κυκλωμάτων Εργαστηριακές Ασκήσεις Εργαστήριο 2 Νόμος του Ohm, Συνδέσεις αντιστάσεων σε σειρά Φ. Πλέσσας Βόλος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα. Ο Διαφορικός Ενισχυτής. Εξοπλισμός. Διαδικασία

Πείραμα. Ο Διαφορικός Ενισχυτής. Εξοπλισμός. Διαδικασία Ο Διαφορικός Ενισχυτής Ο διαφορικός ενισχυτής είναι η βαθμίδα εισόδου άμεσης σύζευξης ενός τυπικού τελεστικού ενισχυτή. Η πιο κοινή μορφή ενός διαφορικού ενισχυτή είναι ένα κύκλωμα με είσοδο δύο άκρων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστηριακές Ασκήσεις Λευκωσία, 2010 2010 Κωνσταντίνος Πίτρης, Γεώργιος Ζάγγουλος, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6. Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς

ΑΣΚΗΣΗ 6. Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς ΑΣΚΗΣΗ 6 Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς Σκοπός : Να μελετήσουμε το φαινόμενο του συντονισμού σε ένα κύκλωμα που περιλαμβάνει αντιστάτη (R), πηνίο (L) και πυκνωτή (C) συνδεδεμένα σε σειρά (κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή μελετάται η συμπεριφορά ενός κυκλώματος RLC σε σειρά κατά την εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συγκεκριμένα μελετάται η μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστηριακές Ασκήσεις Λευκωσία, 2016 2016 Γεώργιος Ζάγγουλος, Κωνσταντίνος Πίτρης και Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Πειραματική διάταξη μελέτης, της χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Επισημάνσεις από τη θεωρία. 1 Ηλεκτρικό δίπολο ονομάζουμε κάθε ηλεκτρική συσκευή που έχει δύο πόλους (άκρα) και όταν συνδεθεί σε ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 Προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική. Σχολείο: Επισηµάνσεις από τη θεωρία

Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 Προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική. Σχολείο: Επισηµάνσεις από τη θεωρία ΕΚΦΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 Προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική Σχολείο: Ονόµατα των µαθητών της οµάδας 1) 2) 3) Επισηµάνσεις από τη θεωρία Παθητικό ηλεκτρικό δίπολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ email: mail@lyk-aei-patras.ach.sch.gr ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : ΤΜΗΜΑ : Β ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 ίοδος Zener

Άσκηση 4 ίοδος Zener Άσκηση 4 ίοδος Zener Εισαγωγή Σκοπός Πειράµατος Στην εργαστηριακή άσκηση 2 µελετήθηκε η δίοδος ανόρθωσης η οποία είδαµε ότι λειτουργεί µονάχα εάν πολωθεί ορθά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της φωτοεκπέµπουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ 4

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ 4 Εφόσον το τρανζίστορ ενός ενισχυτή κοινού εκπομπού πολωθεί με το σημείο Q να βρίσκεται κοντά στο μέσο της DC γραμμής φορτίου, μπορεί να συνδεθεί ένα μικρό ac σήμα στη βάση. Με αυτόν τον τρόπο, παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ. Βικτωρία Σγαρδώνη Ηλ/γος Μηχ/κος, ΜSc, DIC

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ. Βικτωρία Σγαρδώνη Ηλ/γος Μηχ/κος, ΜSc, DIC ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Βικτωρία Σγαρδώνη Ηλ/γος Μηχ/κος, ΜSc, DIC ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Οδηγίες για την σύνταξη τεχνικής έκθεσης Η δοµή της τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) 1. ιαµόρφωση Πλάτους. Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούµε µε τη ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation) χρησιµοποιώντας τον ολοκληρωµένο διαµορφωτή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 5 Γραμμικότητα (Linearity), Αναλογικότητα (Proportionality), και Επαλληλία (Superposition)

Διαβάστε περισσότερα

11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013

11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013 11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Σάββατο 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΚΦΕ ΑΧΑΪΑΣ (ΑΙΓΙΟΥ) (Διάρκεια εξέτασης 60 min) Μαθητές: Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Συνδεσμολογίες Παράλληλων Αντιστάσεων και Χρήση Ποτενσιόμετρου στη Διαίρεση Τάσης και Ρεύματος Διδάσκων: Δρ. Γιώργος Ζάγγουλος Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ (AC)

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ (AC) ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ (AC) ΑΣΚΗΣΗΣ 8-2016 1 Σκοπός Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εξοικείωση του φοιτητή με ένα πολύ σημαντικό όργανο των ηλεκτρονικών μετρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ Ένα ενεργό σύστηµα είναι ένα ηλεκτρικό κύκλωµα που αποτελείται από παθητικά στοιχεία και ελεγχόµενες πηγές. Ενεργή σύνθεση είναι η

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 1. Σφάλματα Κάθε μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους χαρακτηρίζεται από μία αβεβαιότητα που ονομάζουμε σφάλμα, το οποίο αναγράφεται με τη μορφή Τιμή ± αβεβαιότητα π.χ έστω ότι σε ένα πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Ένας πυκνωτής με μία αντίσταση σε σειρά αποτελούν ένα RC κύκλωμα. Τα RC κυκλώματα χαρακτηρίζονται για την απόκρισή τους ως προς τη συχνότητα και ως

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Στόχοι 1. Η εξοικείωση στη συναρµολόγηση ηλεκτρικών κυκλωµάτων 2. Η εξοικείωση µε τη χρήση των πολυµέτρων στις ηλεκτρικές µετρήσεις 3. Η αντιµετώπιση πρακτικών προβληµάτων 4. Η σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι Σκοπός της 1 ης εργαστηριακής άσκησης είναι η γνωριµία µε το εργαστήριο, τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για βασικές µετρήσεις (παλµογράφος,

Στόχοι Σκοπός της 1 ης εργαστηριακής άσκησης είναι η γνωριµία µε το εργαστήριο, τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για βασικές µετρήσεις (παλµογράφος, Πανεϖιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υϖολογιστών Τηλεϖικοινωνιών και ικτύων Ανάλυση Κυκλωµάτων Εργαστηριακές Ασκήσεις Εργαστήριο 1 Εξοικείωση µε τον Εξοϖλισµό του Εργαστηρίου Φ. Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που συναντά ο φυσικός στη διάρκεια ενός πειράματος, είναι τα σφάλματα.

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που συναντά ο φυσικός στη διάρκεια ενός πειράματος, είναι τα σφάλματα. Εισαγωγή Μετρήσεις-Σφάλματα Πολλές φορές θα έχει τύχει να ακούσουμε τη λέξη πείραμα, είτε στο μάθημα είτε σε κάποια είδηση που αφορά τη Φυσική, τη Χημεία ή τη Βιολογία. Είναι όμως γενικώς παραδεκτό ότι

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να

9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να 9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να ενισχύσει ένα σήµα (δηλ. να αυξήσει ονοµαστικά το µέγεθος της τάσης ή του ρεύµατος).

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

Το αμπερόμετρο αποτελείται από ένα γαλβανόμετρο στο οποίο συνδέεται παράλληλα μια αντίσταση R

Το αμπερόμετρο αποτελείται από ένα γαλβανόμετρο στο οποίο συνδέεται παράλληλα μια αντίσταση R Άσκηση : Βασικές μετρήσεις συνεχούς ρεύματος και όργανα μετρήσεων Σκοπός της άσκησης: (Το πολύ 5 γραμμές συνοπτικά τι διεξήχθη στο πείραμα και γιατί) Ο σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση με τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

27-Ιαν-2009 ΗΜΥ 429. 2. (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό

27-Ιαν-2009 ΗΜΥ 429. 2. (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό ΗΜΥ 429 2. (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό 1 (i) Βασική στατιστική 2 Στατιστική Vs Πιθανότητες Στατιστική: επιτρέπει μέτρηση και αναγνώριση θορύβου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση στη Φυσική Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ

Εργαστηριακή Άσκηση στη Φυσική Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ A A N A B P Y T A 1 0 Εργαστηριακή Άσκηση στη Φυσική Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΟΜΑΔΑ: 1.... Ο σκοπός.... 3... 4... Η αντίσταση ενός αντιστάτη ορίζεται ως: V I, όπου V είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου 7. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Τροφοδοτικό DC.. Πολύμετρα (αμπερόμετρο, βολτόμετρο).. Πλακέτα για την

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Χειμερινό Εξάμηνο 007 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών Χειμερινό Εξάμηνο 007 Πρόβλημα 1 Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α. Α. Χατζόπουλος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ R 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα ΑΣΚΗΣΗ 0 Κύκλωμα Όργανα ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: Ένα τροφοδοτικό GP 4303D, δύο πολύμετρα FLUKE 179 ένα λαμπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτή και καλώδια. ΣΚΟΠΟΣ: α) Να μάθουμε να φτιάχνουμε ένα κύκλωμα στον πάγκο β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1η: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ MOSFET Σκοπός της άσκησης Στην άσκηση αυτή θα μελετήσουμε το τρανζίστορ τύπου MOSFET και τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα ΑΣΚΗΣΗ 0 Όργανα - Κύκλωµα ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Ένα τροφοδοτικό, ένα βολτόµετρο, ένα αµπερόµετρο, ένα λαµπάκι πυρακτώσεως, ένας πυκνωτής. ΘΕΩΡΗΤΙΚH ΕΙΣΑΓΩΓH Ηλεκτρικό ρεύµα: Ονοµάζουµε την προσανατολισµένη κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. Γεώργιος Τσιατούχας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. Γεώργιος Τσιατούχας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Οργανολογία Γεώργιος Τσιατούχας Ιωάννινα 2017 VLSI Systems and Computer Architecture Lab Οργανολογία 0.1 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ 0.1.1 Περιγραφή - Λειτουργία Το πολύμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS

ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργία σχημάτων Lissajous με ψηφιακό παλμογράφο για την μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ των κυματομορφών της ημιτονοειδούς τάσης εισόδου και τάσης εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής Ο τελεστικός ενισχυτής, TE (operational ampliier, op-amp) είναι ένα από τα πιο χρήσιμα αναλογικά κυκλώματα. Κατασκευάζεται ως ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit) και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο Εργαστηριακή Άσκηση 6: Δειγματοληψία - Πειραματική Μελέτη Δρ. Ηρακλής Σίμος Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους 11/10/2011 08:28 καθ. Τεχνολογίας Τι είναι Ηλεκτρισμός Ηλεκτρισμός είναι η κατευθυνόμενη κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα σ ένα σώμα το οποίο χαρακτηρίζεται σαν αγωγός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ανάλυση Κυκλωμάτων Εργαστηριακές Ασκήσεις Εργαστήριο 7 Θεωρήματα Thevenin, Norton, Υπέρθεσης Φ. Πλέσσας Βόλος 2015 Στόχοι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εισαγωγή στο Εργαστήριο (Εργαστηριακός Εξοπλισμός, Διαιρέτης Τάσης και Ρεύματος) Διδάσκων: Δρ. Γιώργος Ζάγγουλος Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εισαγωγή στο Εργαστήριο (Εργαστηριακός Εξοπλισμός, Διαιρέτης Τάσης και Ρεύματος) ιδάσκων: ρ. Γιώργος Ζάγγουλος Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ, ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. 1. Στρογγυλοποίηση Γενικά Κανόνες Στρογγυλοποίησης... 2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ, ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. 1. Στρογγυλοποίηση Γενικά Κανόνες Στρογγυλοποίησης... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ, ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Στρογγυλοποίηση.... 2 1.1 Γενικά.... 2 1.2 Κανόνες Στρογγυλοποίησης.... 2 2. Σημαντικά ψηφία.... 2 2.1 Γενικά.... 2 2.2 Κανόνες για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οι σημειώσεις αυτές στόχο έχουν την εξοικείωση του φοιτητή με το χειρισμό του παλμογράφου. Για εκπαιδευτικούς λόγους θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τον παλμογράφο Hameg HM 203-6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ohm

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ohm ΕΚΦΕ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ohm Έννοιες και φυσικά µεγέθη : Ηλεκτρικό ρεύµα Ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος-ηλεκτρική Τάση Αντίσταση Αγωγού- Αντιστάτης. Στόχοι : Να

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 1 ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Αττικής Σχ έτος 2011-2012 Εργαστήριο Φυσικής Υπεύθυνος : χ τζόκας 1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Η γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ με χρήση ΤΠΕ: Τάση, ένταση, αντίσταση Νόμος Ohm Συνδεσμολογίες Αντιστατών Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα 6 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ με χρήση ΤΠΕ: Τάση, ένταση, αντίσταση Νόμος Ohm Συνδεσμολογίες Αντιστατών Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα 6 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Αντίσταση Καλωδίων Σύνδεσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ με χρήση ΤΠΕ: Τάση, ένταση, αντίσταση Νόμος Ohm Συνδεσμολογίες Αντιστατών Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα 6 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος: Λαμβάνοντας υπόψη την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων ΘΕ1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες όπως : σφάλµατα, στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ).

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ). 7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 7. TΟ ΙΠΟΛΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Ανάλογα µε το υλικό διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και 2. τρανζίστορ πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν:

ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν: 15 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών EUSO 2017 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν: (1) (2) (3) Σέρρες 10/12/2016 Σύνολο μορίων:..... 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 ΑΠΛΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ Ή ΙΜΙΑΝΟΡΘΩΣΗ

Άσκηση 4 ΑΠΛΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ Ή ΙΜΙΑΝΟΡΘΩΣΗ Άσκηση ΑΠΛΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ Ή ΙΜΙΑΝΟΡΘΩΣΗ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 315 Εξάμηνο: Β' Σκοπός της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα