ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Αναπλ. Καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Αναπλ. Καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών"

Transcript

1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Αναπλ. Καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

2 Βασικό γνωσιολογικό υπόστρωμα Το αίμα αποτελείται από: ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια και πλάσμα Στον ενήλικα υπάρχουν 2 είδη αιμοσφαιρίνης (Hb A 97%, Hb A % και ίχνη HbF. Ht = RBC x MCV ή αδρά Hb x 3 Όλα τα κύτταρα του αίματος προέρχονται από το αρχέγονο πολυδύναμο κύτταρο (stem cell). Τα stem cells έχουν την ικανότητα: αυτοανανέωσης πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης σε προγονικά κύτταρα τα οποία προορίζονται για συγκεκριμένη κυτταρική σειρά

3 Γενικές θεωρήσεις και προσεγγίσεις για την αναιμία Γνώση τι είναι Ht, Hb, MCV, MCH ΔΕΚ και πως κατατάσσονται οι αναιμίες Η αναιμία δεν έχει χαρακτηριστικά συμπτώματα και αυτά συχνά υποεκτιμώνται ιδίως στους υπερήλικες και αποδίδονται σε άλλες νόσους Πολλά είδη αναιμίας συχνά είναι συμπτώματα άλλων νόσων και όχι πρωτοπαθή νοσήματα π.χ. Σιδηροπενική αναιμία μπορεί να είναι σύμπτωμα νόσων του πεπτικού Coombs+ AAA μπορεί να είναι η αρχική εκδήλωση νόσων του συνδετικού ιστού ή λεμφοϋπερπλαστικών συνδρόμων Η πιο συχνή αναιμία σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς είναι η Fe-πενική και σε νοσηλευόμενους η αναιμία χρονίας νόσου Οι περισσότερες κολλαγονώσεις, ενδοκρινοπάθειες, χρόνιες λοιμώξεις, αιματολογικές νεοπλασίες και συμπαγείς νεοπλασίες εκδηλώνονται με αναιμία ποικίλης αιτιολογίας Αναιμία δεν σημαίνει Fe-πενική αναιμία και δεν πρέπει να χορηγούμε στους ασθενείς εμπειρικές θεραπείες μήπως και ανταποκριθούν

4 Πρώτη επαφή με τον αναιμικό ασθενή Ο ασθενής μας έχει ορθόχρωμη ή υπόχρωμη αναιμία? Έχει μικροκυτταρική, ορθοκυτταρική ή μακροκυτταρική αναιμία? Πόσα είναι τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια? Ποια είναι η βαρύτητα και η χρονιότητα της αναιμίας? Ποιο είναι το λοιπό νοσολογικό υπόστρωμα του ασθενούς? Ερυθροκυτταρικοί δείκτες ΜCV (Mέσος όγκος ερυθρών) : 88 7 fl (l -15 ) ΜCH (Mέση περιεκτικότητα Ηb) : pg (g -12 ) MCHC (Mέση πυκνότητα Hb) : 33 2 g/l RDW (Εύρος κατανομής ερυθρών) : %

5 Προσέγγιση του ασθενούς με αναιμία Η βαρύτητα της αναιμίας δεν σχετίζεται με την βαρύτητα των συμπτωμάτων που την συνοδεύουν. Βαριά αναιμία Hb<8, μέτρια Hb 8-10, ελαφρά Hb>10g/dl Η βαρύτητα των συμπτωμάτων εξαρτάται από την ταχύτητα εγκατάστασης της αναιμίας. Ζητήματα που θα πρέπει να αποσαφηνίζονται από το ιστορικό είναι πώς διαπιστώθηκε και εισέβαλε η αναιμία (οξέως, υποξέως ή βραδέως), αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό αναιμίας, αν αναφέρεται εμφανής απώλεια αίματος και αν συνυπάρχει συστηματικό νόσημα ή συστηματικά συμπτώματα. Επίσης αν προηγήθηκε λήψη φαρμάκων χρονίως ή πρόσφατα, επαφή με τοξικές ουσίες, ποιο είναι το επάγγελμα του ασθενούς και αν αυτό σχετίζεται με κάποια έκθεση σε μυελοτοξικούς ή οξειδωτικούς παράγοντες. Τέλος θα πρέπει να αποσαφηνίζονται οι διαιτητικές συνήθειες του ασθενούς. Βασικά καθοδηγητικά κλινικά σημεία είναι η παρουσία ικτέρου, σπληνομεγαλίας, αιμορραγικών εκδηλώσεων, πυρετού, αλλοιώσεων των εξαρτημάτων του δέρματος και των βλεννογόνων και εκδηλώσεων από τα οστά ή τα περιφερικά νεύρα.

6 Βασική διαγνωστική προσπέλαση του αναιμικού ασθενούς Ι. Κύρια ερωτήματα που πρέπει να απαντώνται: Υπάρχουν ενδείξεις ότι η αναιμία είναι εκδήλωση κλωνικού αιματολογικού νοσήματος? (αριθμός λευκών και αιμοπεταλίων και τύπος λευκών) Η νεφρική λειτουργία είναι φυσιολογική ή επηρεασμένη (κρεατινίνη ορού, κάθαρση κρεατινίνης, επίπεδα ερυθροποιητίνης ορού) Λειτουργεί σωστά το αιμοποιητικό όργανο και έχει αναπτύξει αντιρροπιστικούς διορθωτικούς μηχανισμούς στην αναιμία? (απόλυτος αριθμός ΔΕΚ) Είναι φυσιολογική η επιβίωση των ερυθροκυττάρων στο περιφερικό αίμα και ο ρυθμός ανανέωσής τους? (εργαστηριακοί δείκτες αιμόλυσης: LDH, έμμεση χολερυθρίνη, απτοσφαιρίνη) Ποια είναι η μορφολογία των ερυθρών στο περιφερικό αίμα?

7 Βασική διαγνωστική προσπέλαση του αναιμικού ασθενούς ΙΙ. Τα ΔΕΚ είναι φυσιολογικά, αυξημένα ή ελαττωμένα? Απόλυτος αριθμός ΔΕΚ = ΔΕΚ% x αριθμός ερυθροκυττάρων Διορθωμένος αριθμός ΔΕΚ = αριθμός ΔΕΚ% x Ht /45 Φυσιολογική διακύμανση ΔΕΚ = / mm 3 ΔΕΚ < 25000/mm 3 = Ανεπαρκής ανταπόκριση /υποπλασία ερυθράς σειράς ΔΕΚ >100000/mm 3 = Αυξημένη καταστροφή ερυθροκυττάρων και προσπάθεια αντιρρόπησης και υπερπλασία ερυθράς σειράς Η μορφολογία του περιφερικού αίματος παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της διάγνωσης για όλα τα αιματολογικά νοσήματα

8 Βασική διαγνωστική προσπέλαση του αναιμικού ασθενούς ΙΙΙ. Είναι ποιοτικά σωστά τα παραγόμενα ερυθροκύτταρα? Επαρκής παραγωγή αιμοσφαιρινικών αλυσίδων Επάρκεια Fe, B12, φυλικού, άλλων βιταμινών Β Σωστή δομή και λειτουργία γονιδίων αιμοσφαιρίνης Αναλογία και είδος φυσιολογικών αιμοσφαιρινών Ενζυμική υποδομή ερυθροκυττάρου Μεμβράνη ερυθροκυττάρου

9 Η σημαντικότερη εργαστηριακή διερεύνηση του ασθενούς είναι η εκτίμηση επιχρίσματος του περιφερικού αίματος

10 Η συμβολή της μορφολογίας είναι ανεκτίμητη

11 Βασική διαγνωστική προσπέλαση του αναιμικού ασθενούς ΙV.

12 Βασική διαγνωστική προσπέλαση του αναιμικού ασθενούς V. Λειτουργεί σωστά το αιμοποιητικό όργανο? Είναι οι υπόλοιπες παράμετροι του αίματος φυσιολογικές? Είναι φυσιολογική η εκπροσώπηση και η ωρίμανση της ερυθράς σειράς στον μυελό?

13 Προσέγγιση της αιτιολογίας της αναιμίας Όταν δεν ανευρίσκεται άλλη αιτία αναιμίας θα πρέπει κανείς να υποψιάζεται πρωτοπαθή δυσλειτουργία ή διηθητική νόσο του μυελού

14 Προβλήματα από την χρήση των αυτόματων αναλυτών Ι. Αναξιόπιστος Ht και MCH επί ερυθροκυτταρικών συγκολλήσεων Αναξιόπιστα Ht, MCV, MCH, MCHC επί κρυοσφαιριναιμίας και παραπρωτεϊναιμιών Αναξιόπιστος τύπος λευκών επί λευκοπενίας

15 Προβλήματα από την χρήση των αυτόματων αναλυτών ΙΙ. Ψευδοθρομβοπενία επί μακροθρομβοκυττάρωσης Ψευδοθρομβοπενία από συσσωρεύσεις αιμοπεταλίων Ψευδοθρομβοκυττάρωση επί σημαντικής μικροκυττάρωσης Η αξιολόγηση της μορφολογίας λύνει το πρόβλημα πάντοτε

16 Διαφορική διάγνωση μικροκυτταρικής αναιμίας Ομόζυγη β-μεσογειακή αναιμία Ετερόζυγη β-μεσογειακή αναιμία Ετερόζυγη α-μεσογειακή αναιμία Αιμοσφαιρινοπάθεια Η Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία Αλλες σπάνιες αιμοσφαρινοπάθειες Αναιμία χρονίας νόσου Σιδηροβλαστική αναιμία Συγγενείς δυσερυθροποιητικές αναιμίες Συγγενής ατρανσφερριναιμία Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία Διαταραχές βιοσύνθεσης της αίμης - Πορφυρίες

17 Διαγνωστική προσπέλαση μικροκυτταρικής αναιμίας Εκτίμηση status σιδήρου (κορεσμός τρανσφερρίνης, επίπεδα φερριτίνης και διαλυτού υποδοχέα Tf, FEP, επίπεδα Tf) Εκτίμηση δεικτών φλεγμονής (TKE, CRP, πρωτεΐνες οξείας φάσης) Ηλεκτροφόρηση / χρωματογραφία Hb, Μέτρηση HbF, δοκιμασία δρεπάνωσης Έγλειστα α- και β-αλυσίδων Έλεγχος μεταλλάξεων α- και β-γονιδίων Hb Μυελόγραμμα, χρώση Fe μυελού Αιμοπετάλια, ινωδογόνο, προϊόντα διάσπασης του ινώδους Έλεγχος παρουσίας πορφυρινών στο αίμα και τα ούρα

18 Μεταβολική οδός βιοσύνθεσης της αίμης

19 Πορφυρίες - Παθογένεια Αναστολή σχηματισμού αίμης => υπόχρωμη μικροκ. αναιμία Άθροιση / κυκλοφορία πορφυρινών στον οργανισμό Ηπατοτοξικότητα Νευρολογικές εκδηλώσεις Ψυχιατρικές εκδηλώσεις Δερματικές εκδηλώσεις Φωτοευαισθησία, εγκαύματα από φυσικό και τεχνητό φώς

20 Πορφυρίες Κλινικές εκδηλώσεις Δύσμορφες ουλές - εγκαύματα δέρματος από φυσικό ή τεχνητό φώς Δόντια σκουρόχρωμα που φθορίζουν στο υπεριώδες φώς

21 Συγγενής ερυθροποιητική πορφυρία

22 Διαφορική διάγνωση και διαγνωστική προσπέλαση μακροκυτταρικής αναιμίας Μεγαλοβλαστική αναιμία Ανεπάρκεια Β 12 Ανεπάρκεια φυλλικού οξέος Φαρμακευτική μυελοκαταστολή (υδροξυουρία, μεθοτρεξάτη, κλπ) Αναιμία επί χρόνιου αιθυλισμού Μή μεγαλοβλαστική αναιμία Ηπατοπάθεια Υποθυρεοειδισμός Σακχαρώδης διαβήτης / υπερωσμωτικές καταστάσεις Δικτυοερυθροκυττάρωση / χρόνια αιμόλυση Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, αναιμία Fanconi Συγγενείς δυσερυθροποιητικές αναιμίες Εργαστηριακή διερεύνηση ΔΕΚ, δείκτες αιμόλυσης ΤΚΕ, ολικές σφαιρίνες, IgM, ωσμωτικότητα πλάσματος, HbA1c Επίπεδα B 12 και φυλλικού οξέος ορού Εκτίμηση επιχρίσματος περιφ. αίματος Ελεγχος ηπατικής, θυρεοειδικής λειτουργίας Μυελόγραμμα / Οστεομυελική βιοψία

23 Συγγενείς δυσερυθροποιητικές αναιμίες Σπάνια συγγενή νοσήματα με σοβαρή διαταραχή της ερυθροποίησης, χωρίς διαταραχή από τις υπόλοιπες σειρές. Εκδήλωση στην παιδική ηλικία με βαρειά μακροκυτταρική αναιμία και χρόνια αιμόλυση/μη αποδοτική ερυθροποίηση που οδηγεί σε πλήρη εξάρτηση από μεταγγίσεις. 3 τύποι: τύπος Ι, τύπος ΙΙ, τύπος ΙΙΙ. Ο τύπος Ι: ηπιότερος. Στον τύπο ΙΙ => αιμόλυση από ενεργοποίηση του συμπληρώματος στην ερυθροκυτταρική μεμβράνη, ως επί PNH. Οφείλονται σε μεταλλάξεις γονιδίων εμπλεκομένων στην ωρίμανση των ερυθράς σειράς. Θεραπευτικά μόνον allo-sct.

24 Διαφορική διάγνωση και διαγνωστική προσπέλαση ορθόχρωμης αναιμίας Πρωτοπαθής ανεπάρκεια μυελού Απλαστική αναιμία Συγγενής- (σπάνια σύνδρομα) και επίκτητη απλασία ερυθράς σειράς Μυελόφθιση (κοκκιωματώδης νόσος, μεταστατικό νεόπλασμα, μυελοΐνωση, θησαυρισμώσεις) Δευτεροπαθής ανεπάρκεια μυελού Ουραιμία - ΧΝΑ Ενδοκρινοπάθειες (υπο- υπερθυρεοειδισμός, ΣΔ, υπογοναδισμός HIV λοίμωξη, άλλες ιογενείς λοιμώξεις Αναιμία χρονίας νόσου Χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα Αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο

25 Γνώση των αιμολυτικών αναιμιών Κατηγορίες αιμολυτικών αναιμιών Αιμοσφαιρινοπάθειες (θαλασσαιμίες, δρεπανοκυτταρική, μικροδρεπανοκυτταρική), αυξημένης συγγένειας με Ο 2 Ασταθείς αιμοσφαιρίνες (δημιουργία εγκλείστων, σωματίων Heinz) Μεμβρανοπάθειες (σφαιροκυττάρωση, ελλειπτοκυττάρωση, πυροποικιλοκυττάρωση) Ενζυμοπάθειες (έλλειψη G6PD, πυρουβικής κινάσης, ισομεράσης) Αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες (από φάρμακα, ιούς, αυτοάνοσα νοσήματα, ιδιοπαθής) από θερμά ή ψυχρά αντισώματα Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία Αιμολυτικές αναιμίες επί λοιμώξεων (πνευμονιόκοκκος, Salmonella, Enterococcus, μυκόπλασμα κλπ.) Αιμολυτικές αναιμίες από παράσιτα (μαλάρια, babesiosis) Αιμολυτικές αναιμίες από μηχανικά αίτια Mικροαγγειοπαθητικές αιμολυτικές αναιμίες (Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, αιμολυτικο-ουραιμικό σύνδρομο)

26 Ερμηνεία κλινικών εκδηλώσεων αιμολυτικής αναιμίας Που γίνεται η αιμόλυση? Ενδοαγγειακά ή εξωαγγειακά? Συνέπειες ενδοαγγειακής αιμόλυσης Απελευθέρωση Hb, κορεσμός απτοσφαιρίνης => αιμοσφαιρινουρία => απόφραξη νεφρικών σωληναρίων => Οξεία νεφρική ανεπάρκεια Ενεργοποίηση πηκτικού μηχανισμού => Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη Σχηματισμός ανοσοσυμπλεγμάτων => Ενεργοποίηση συμπληρώματος => Φλεγμονώδης αντίδραση => Πυρετός χωρίς λοίμωξη Κοιλιακά άλγη, οστικά άλγη, σωματική κακουχία Συνέπειες εξωαγγειακής αιμόλυσης Αυξημένος καταβολισμός αίμης => χρόνια υπερχολερυθριναιμία => χολόλιθοι χολερυθρινικού ασβεστίου Υπερδραστηριότητα του ΔΕΣ => Υπεσπληνισμός Υπερπλασία ερυθράς σειράς => επέκταση του μυελού => οστικές αλλοιώσεις, οστεοπώρωση

27 Συνέπειες ενδοαγγειακής αιμόλυσης

28 Διαγνωστική προσπέλαση ασθενούς με αιμολυτική αναιμία Μορφολογία ερυθροκυττάρων και άλλων στοιχείων του αίματος Δείκτες βαρύτητας και τοπογραφίας της αιμόλυσης: απόλυτος αριθμός ΔΕΚ, LDH, έμμεση χολερυθρίνη και απτοσφαιρίνη ορού Ευρήματα ούρων: Ίζημα, Hb, Ουροχολινογόνο, χολερυθρίνη, αιμοσιδηρίνη, πορφυρίνες Έλεγχος παρουσίας αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων: Αμεση και έμμεση Coombs, Ψυχροσυγκολλητίνες (τίτλος) Έλεγχος ορθής παραγωγής και ποιότητας αλυσίδων αιμοσφαιρίνης: Ηλεκτροφόρηση και χρωματογραφία Hb, ποσοτική μέτρηση HbF Ισοηλεκτρική εστίαση άγνωστων αιμοσφαιρινικών κλασμάτων, Βιοσύνθεση αλύσεων Hb, μελέτη γονιδίων αλυσίδων Hb, ερυθροκυτταρικά έγκλειστα, σωμάτια Heinz Μέτρηση ερυθροκυτταρικών ενζύμων: G-6PD, PK, GPI, HK, GSTP Έλεγχος λειτουργίας της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης: Ωσμωτική αντίσταση, αυτοαιμόλυση, μέτρηση πρωτεϊνών και αντιγόνων ερυθροκυτταρικής μεμβράνης, έλεγχος ενεργότητος συμπληρώματος

29 Αναιμίες χαμηλής αναπαραγωγής Σιδηροπενική αναιμία Μεγαλοβλαστική αναιμία Απλαστική αναιμία Αναιμία Χρονίας νόσου Συγγενείς δυσερυθροποιητικές αναιμίες Αναιμία επί μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια Αναιμία επί ενδοκρινοπαθειών Αναιμία επί υποσιτισμού ψυχογενούς ανορεξίας Αναιμία από διηθητικά νοσήματα του μυελού

30 Όσο πιο πολύ ψάχνουμε τον ασθενή και το αίμα του μέχρι την διάγνωση, τόσο πιο πολλά βρίσκουμε

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ Μ. Οικονόμου Εισαγωγή Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εξέταση στην παιδιατρική κλινική πράξη. Ο προσδιορισμός των αιματολογικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ. Α.Βλαχοπούλου Επ.Β Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ. Α.Βλαχοπούλου Επ.Β Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ Α.Βλαχοπούλου Επ.Β Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΕΜΒΡΥΑ: 3η -12η εβδομάδα λεκιθικός ασκός(μεσοβλαστική περίοδος) 5η (κύησης) -2η

Διαβάστε περισσότερα

Αιματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Μονάδα Ογκολογίας, Α Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Αιματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Μονάδα Ογκολογίας, Α Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Τουρκαντώνη Ναταλία Αιματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Μονάδα Ογκολογίας, Α Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» Με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ»

ΘΕΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΜΠΑΛΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ ΝΙΚΟΛΙ ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΜΙΕΣ Αντώνης Μαρής

ΑΝΑΙΜΙΕΣ Αντώνης Μαρής ΑΝΑΙΜΙΕΣ Αντώνης Μαρής Β' Παθολογική Κλινική Παν/µίου Αθηνών Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» ΟΡΙΣΜΟΣ Η παθολογική κατάσταση όπου η τιµήτηςhb και του Ht είναι κάτω του φυσιολογικού Φυσιολογικές τιµές: Ηb Α : 13,5-18

Διαβάστε περισσότερα

Αναιμία. Σταυρούλα Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας

Αναιμία. Σταυρούλα Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Αναιμία Σταυρούλα Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Αναιμία Μειωμένα ερυθροκύτταρα Μειωμένη αιμοσφαιρίνη Η αναιμία είναι Σύμπτωμα! Προσδιορισμός της υποκείμενης νόσου -αιτιολογίας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 29/9/2014 ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ Επίκ. Καθηγήτρια ΟΡΙΣΜΟΣ Αναιμία είναι η μείωση ενός ή περισσοτέρων παραμέτρων των ερυθρών αιμοσφαιρίων δηλ. αριθμού ερυθρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΖΩΗ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ Δ/τρια Ν.Ιπποκράτειο

ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΖΩΗ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ Δ/τρια Ν.Ιπποκράτειο ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΖΩΗ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ Δ/τρια Ν.Ιπποκράτειο ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ 1. ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ANAIMIA 2. ΣΙΔΗΡΟΒΛΑΣΤΙΚEΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ 3. ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Υπάρχουν στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα «Εργαστηριακά διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» Ιωάννης Συνειφακούλης, Δρ.Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Από το βιβλίο Παθολογική Φυσιολογία (McPhee), τα κεφάλαια 4 (Λοιμώδη νοσήματα), 6 (Αιμοποιητικό), 12, 13, 14, 15 (Πεπτικό: γαστρεντερικό, σπλήνας, ήπαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Λ.Β. Αθανασίου, Καρδίτσα 2014 ΑΝΑΙΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Λ.Β. Αθανασίου, Καρδίτσα 2014 ΑΝΑΙΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Λ.Β. Αθανασίου, Καρδίτσα 2014 ΑΝΑΙΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η αναιμία ορίζεται ως η μείωση της μάζας των ερυθροκυττάρων και πρακτικά ως η μείωση του αιματοκρίτη, της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ιερεύνηση του βαθµού συµµόρφωσης των ασθενών µεσογειακής αναιµίας στην Κρήτη στις οδηγίες και στις προτεινόµενες συνθήκες διαβίωσης. Αγωγή υγείας στη µεσογειακή αναιµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Σκούρα Μαγδαληνή Επιμ.Α Αιματολογικού εργαστηρίου «Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν.Ν.Ιωνίας»

ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Σκούρα Μαγδαληνή Επιμ.Α Αιματολογικού εργαστηρίου «Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν.Ν.Ιωνίας» ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Σκούρα Μαγδαληνή Επιμ.Α Αιματολογικού εργαστηρίου «Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν.Ν.Ιωνίας» ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ MCV > 100 fl Μακροκυτταρικές Μεγαλοβλαστικές αναιμίες ( μεγαλοβλαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων...

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Ενας καλός φίλος μου ζήτησε να γράψω τις φυσιολογικές τιμές των διαφόρων κλινικών εξετάσεων ρουτίνας, που κάνουμε περιοδικά, για να ελέγξουμε την..γκρίζα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΩΗ ΡΕΠΑΠΙΝΟΥ - ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Γ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΙΖΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Τσαβδαρίδου Ιωάννα Τούλια Ηλέκτρα ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

Check Up. by Live your Myth in Greece

Check Up. by Live your Myth in Greece Check Up by Live your Myth in Greece Check Up 1 / 5 : Γενική Αίματος Γιατρός δε σημαίνει το να μπορείς να διαβάζεις κάποια αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων. Οι φυσιολογικές τιμές είναι από δίπλα. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ MCV>100 fl Μακροκυτταρικές μεγαλοβλαστικές μακροκυττάρωση και μεγαλοβλαστικός μυελός Μακροκυτταρικές μη μεγαλοβλαστικές μακροκυττάρωση χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Aπαρτιωμένη διδασκαλία στην Aιματολογία Λαμπροπούλου Βασιλική Αιματολόγος Επιμ. Β ΕΣΥ ΠΓΝΠ

ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Aπαρτιωμένη διδασκαλία στην Aιματολογία Λαμπροπούλου Βασιλική Αιματολόγος Επιμ. Β ΕΣΥ ΠΓΝΠ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Aπαρτιωμένη διδασκαλία στην Aιματολογία Λαμπροπούλου Βασιλική Αιματολόγος Επιμ. Β ΕΣΥ ΠΓΝΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Κατανόηση της απορρόφησης και βιοκατανομής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εργαστηριακών δεικτών

Αξιολόγηση εργαστηριακών δεικτών Αξιολόγηση εργαστηριακών δεικτών Λιάνα Πούλια, MMedSci Κλινική Διαιτολόγος ΓΝΑ «Λαϊκό» Εργαστηριακές εξετάσεις Αίματος Βιοχημικές Ούρων Κοπράνων Μικροβιολογικές Εγκεφαλονωτιαίου υγρού Ανοσοδιαγνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ α.σύνδρομο δύσκαμπτου ανθρώπου (stiff man). Συχνά συνδυάζεται με καρκίνο του φάρυγγα και χαρακτηρίζεται από διάχυτη υπερτονία, εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά Μαθήµατα Ρευµατολογίας. 13-15 εκεµβρίου 2007, Ίδρυµα Ευγενίδου Αθήνα. Τόµος Πρακτικών

Μετεκπαιδευτικά Μαθήµατα Ρευµατολογίας. 13-15 εκεµβρίου 2007, Ίδρυµα Ευγενίδου Αθήνα. Τόµος Πρακτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16 Η ΣΕΙΡΑ 13-15 εκεµβρίου 2007, Ίδρυµα Ευγενίδου Αθήνα Τόµος Πρακτικών Επιµέλεια Έκδοσης: Γεώργιος Βαϊόπουλος ήµος Πατρίκος ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Με µεγάλη χαρά σας καλοσωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) 1.Αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2011 91 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά Συντονιστές: Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ, Χ. ΜΠΑΚΟΥΛΑ Η αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Απώτερες αντιδράσεις μετά μετάγγιση. Αλέπη Χρυσούλα,Αιματολόγος ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π.

Απώτερες αντιδράσεις μετά μετάγγιση. Αλέπη Χρυσούλα,Αιματολόγος ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. Απώτερες αντιδράσεις μετά μετάγγιση. Αλέπη Χρυσούλα,Αιματολόγος ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. Κάθε ανεπιθύμητο σημείο ή σύμπτωμα που συνδέεται αιτιολογικά με την μετάγγιση και εμφανίζεται 24 ώρες και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους,

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/οικ. 10219/688 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. Page1 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία

Διαβάστε περισσότερα