Διερεύνηση Αναιμιών. Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διερεύνηση Αναιμιών. Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»"

Transcript

1 Διερεύνηση Αναιμιών Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

2 Αρνητική δήλωση συμφερόντων με τους χορηγούς

3 Τι είναι η Αναιμία; Σημαντικά αξιώματα Η αναιμία δεν είναι αυτόνομη νόσος Αποτελεί κλινικό σύμπτωμα νόσου Απαιτείται διερεύνηση για υποκείμενη νόσο! Ο πυρετός παραμένει χωρίς διερεύνηση; Η διάγνωση δεν είναι απλή!! Μπορεί όμως να γίνει Η θεραπεία της εξαρτάται από την αιτία

4 Ορισμός Αναιμίας Ελάττωση της μάζας των κυκλοφορούντων ερυθρών (RBC) και ανάλογη μείωση της ικανότητας μεταφοράς Ο2 Αποτελεί τη συχνότερη αιματολογική διαταραχή με διαφορά Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για όλους τους γιατρούς να την εκτιμήσουν να βρουν την αιτία της να την θεραπεύσουν

5 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ RBC, Hb, Ht και ΔΕΚ, ΣΕ ΛΕΥΚΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Παράμετρος Άνδρες Γυναίκες Ερυθρά Αιμοσφαίρια (x1012/l) Αιμοσφαιρίνη (gr/dl) Αιματοκρίτης (%) Δικτυοερυθροκύτταρα (%) (x109/l) Γενικά, αναιμία ονομάζουμε τη μείωση της τιμής της Ηb, του Ht ή και των ερυθρών, σε συγκεκριμένο όγκο αίματος > 10% σε σχέση με τις μέσες τιμές για το φύλο, την ηλικία, τη φυλή και το υψόμετρο διαβίωσης των ασθενών

6 Δυσαρμονία μεταξύ αιματοκρίτη και μάζας ερυθρών αιμοσφαιρίων Οι παραπάνω τιμές δεν ανταποκρίνονται στην ολική μάζα των ερυθρών αιμοσφαιρίων διότι δεν βρίσκονται σε γραμμική συσχέτιση με την ολική ποσότητα του αίματος στον οργανισμό: Σε καταστάσεις μεγάλης αιμορραγίας, οι τιμές των RBC, Ht και Hb μπορεί να παραμένουν, σε αρχική φάση, φυσιολογικές Ομοίως, όταν ο όγκος του πλάσματος ελαττωθεί οι παραπάνω παράμετροι εμφανίζονται αυξημένοι (αιμοσυμπύκνωση) Άλλες περιπτώσεις δυσαρμονίας μεταξύ RBC και Ht κύηση υπερυδάτωση από παρεντερική χορήγηση υγρών καρδιακή ανεπάρκεια, υπερσπληνισμός νεφρική ανεπάρκεια, κίρρωση ήπατος πρόσφατη αιμορραγία

7 Πρώτη ερώτηση Η έναρξη της Αναιμίας Οξεία vs Χρόνια Σημαντικά σημεία Αιμοδυναμική σταθερότητα Προηγούμενη γενική αίματος Εμφανής απώλεια αίματος

8 Πρώτα βήματα στη διαφορική διάγνωση της Αναιμίας 1 Γενική αίματος 2 Ιστορικό 3 Αντικειμενική εξέταση

9 Ταξινομήσεις Αναιμίας Αιτιολογική Αυξημένη απώλεια RBCs λόγω αιμορραγίας Οξεία / Χρόνια απώλεια αίματος (μεθαιμορραγική) Αυξημένη καταστροφή RBCs Αιμόλυση (μειωμένη επιβίωση RBCs) Πλημμελής παραγωγή RBCs Υποπλαστική, ανεπάρκεια μυελού Με βάση τους ερυθροκυτταρικούς δείκτες Μικροκυτταρική Ορθοκυτταρική Μακροκυτταρική Εμφανίζουν σταθερά διαγνωστικές μεταβολές

10 Οι 3 βασικές μετρήσεις 1 η εξέταση Παράμετρος Φ.Τ. Εύρος A. RBC count (RCC) 5 million 4 to 5.7 B. Hemoglobin 15 g% 12 to 17 C. Hematocrit (PCV) to 50 Εμπειρικός κανόνας A x 3 = Β Β x 3 = C Ισχύει κατά προσέγγιση Αν όχι παραπέμπει σε μικρο ή μακρο ή υποχρωμία

11 Αναιμία 2 η εξέταση ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ % Νεαρά RBC που περιέχουν RNA Εξακολουθούν να συνθέτουν Hb έως ότου το πρωτόπλασμα κορεσθεί Με έμβιες χρώσεις (στίλβον κυανούν του κρεζυλίου) εμφανίζουν δίκτυο κυανομέλανου χρώματος Φυσιολογικές τιμές ΔΕΚ <2% Απόλυτος αριθμός ΔΕΚ (ARC), ΦΤ=25-75 Χ 10⁹/ L Δείκτης παραγωγής ΔΕΚ (RPI) > 2 : αποτελεσματική δικτυοερυθροποίηση

12 Αναιμία Hb% < 12, Hct < 38% Ελαττωμένη παραγωγή RBC Αυξημένη καταστροφή RBC Υποπλαστική Αναιμία Αιμολυτική Αναιμία RPI <2 RPI>2 Modified from

13 3 η εξέταση- Ερυθροκυτταρικοί Δείκτες Μέση περιεκτικότητα Αιμοσφαιρίνης (Mean Corpuscular Hemoglobin, MCH) Μέσος Όγκος Ερυθρών (Mean Corpuscular Volume, MCV) Μέση Πυκνότητα Αιμοσφαιρίνης (Mean Corpuscular Hemoglobin Concetration, MCHC) Hb (gr/dl) x 10 RBC / mm 3 x Ht (%) x 1000 RBC / mm 3 x Hb (gr/dl) x 100 Hτ (%) pg (Καθορίζει την ποσότητα Hb/RBC) fl (δείκτης εκτίμησης όγκου RBC) gr/dl (περιεκτικότητα Hb)

14 Διερεύνηση Αναιμίας - MCV MCV Υπόχρωμη Μικροκυτταρική (MCV<80, MCH<26, MCHC <32) Ορθόχρωμη Ορθοκυτταρική (MCV 80-95, MCH 26-32, MCHC 32-36) Ορθόχρωμη Μακροκυτταρική (MCV>95, MCH>32, MCHC 32-36) Σιδηροπενική Αναιμία (IDA) Αναιμία Χρόνιας Νόσου σε προχωρημένα στάδια Σιδηροβλαστικές Αναιμίες Μεσογειακά Σύνδρομα Οξεία απώλεια αίματος Αιμόλυση Απλαστικές Αναιμίες Αναιμία Χρονίας Νόσου στα πρώτα στάδια Αναιμία κύησης Αιμοσφαιρινοπάθειες Συγγενείς δυσερυθροποιητικές αναιμίες Ι και ΙΙ Μεγαλοβλαστικές Αναιμίες Ηπατική νόσος Δυσερυθροποητικές αναιμίες Σιδηροβλαστικές Αναιμίες Οξεία αιμόλυση Υποθυρεοειδισμός Modified from

15 4 η εξέταση- Εύρος κατανομής του όγκου των ερυθρών (RDW, Red cell Distribution Withd) Δείκτης ανισοκυττάρωσης

16 Μέσος Όγκος Ερυθρών (MCV, Mean Cell Volume ) Το μέγεθος των RBC μετράται έμμεσα από το MCV και το RDW (Red cell Distribution Width) MCV Μικροκυτταρικές Ορθοκυτταρικές Μακροκυτταρικές < 80 fl fl > 100 fl < 6.5 µ µ > 9 µ Modified from

17 RDW στους διάφορους τύπους αναιμίας Τύπος Αναιμίας Μικροκυτταρική (MCV<80 fl) Ορθοκυτταρική (MCV fl) Μακροκυτταρική (MCV>100 fl) Φυσιολογικό Αναιμία Χρονίας Νόσου Ετερόζυγη α- ή β- ΜΑ Ετερόζυγη αιμοσφαιρινοπάθεια Ε Οξεία απώλεια αίματος Αναιμία Χρονίας Νόσου Αναιμία ΧΝΑ Απλαστική αναιμία Ηπατοπάθειες Αλκοολισμός RDW Αυξημένο Σιδηροπενική Αναιμία Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία Ομόζυγη β-μα Ανεπάρκεια Fe-B12-FA (αρχικά στάδια) Δρεπανοκυτταρική Αναιμία Ηπατοπάθειες Μυελοδυσπλασία Ανεπάρκεια B12-FA Αυτοάνοση ΑΑ Ηπατοπάθειες Μυελοδυσπλασία Αιματολογία στην κλινική πράξη. Γ. Πάγκαλης, 2008

18 Διερεύνηση Αναιμίας-5 ο βήμα επίχρισμα αίματος Έχουν όλα τα ερυθρά το ίδιο μέγεθος; Έχουν όλα τα ερυθρά το ίδιο δισκοειδές σχήμα; Υπάρχει ανισοχρωμία (περιεκτικότητα Hb); Έχουν όλα τα ερυθρά το ίδιο χρώμα; Υπάρχουν ερυθροκυτταρικά έγκλειστα; Υπάρχουν ενδοερυθροκυτταρικά παράσιτα; Ποιος είναι ο αριθμός και η μορφολογία των λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων;

19 Υπόχρωμες Μικροκυτταρικές Αναιμίες (MCV<80, MCH<26, MCHC <32) Σιδηροπενική Αναιμία (Iron Deficiency Anaemia, IDA) Ανεπαρκής πρόσληψη Fe με τις τροφές Ανεπαρκής απορρόφηση Fe (γαστρεκτομή, αχλωρυδρία, κοιλιοκάκη) Αυξημένες ανάγκες σε σίδηρο (κύηση, θηλασμός, παιδική ηλικία) Απώλειες σιδήρου (από γαστρεντερικό, ουρογεννητικό, αιμοδοσία) Αναιμία χρονίας νόσου σε προχωρημένα στάδια Χρόνιες φλεγμονές, Λοιμώξεις, Κακοήθη νεοπλάσματα, Κολλαγονώσεις Σιδηροβλαστικές αναιμίες Κληρονομικές, Επίκτητες πρωτοπαθείς (όπως RAS, συχνά μακροκυτταρική), Επίκτητες δευτεροπαθείς (δηλητηρίαση με φάρμακα) Μεσογειακά Σύνδρομα

20 Υπόχρωμες Μικροκυτταρικές Αναιμίες (MCV<80, MCH<26, MCHC <32) Μεσογειακά Σύνδρομα Ελάσσονες ΜΑ Ετεροζυγώτες α, β, δβ(f), Lepore, διπλοί ετεροζυγώτες α+ βμα Διαφορετικός βαθμός μικροκυττάρωσης ανάλογα με την ένταση της διαταραχής σύνθεσης των αλύσεων β 0, β +, α1, α2 Ενδιάμεσες ΜΑ Συνήθως πρόκειται για ομοζυγώτες β +, διπλοί ετεροζυγώτες ελαφρών γόνων β-μα, ομοζυγώτες δβ (F), μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία β/s, αιμοσφαιρινοπάθεια Η Μικροκυττάρωση με εκσεσημασμένη μικροποικιλοκυττάρωση και εμπύρηνα ερυθρά Μείζονες ΜΑ Ομοζυγώτες ή διπλοί ετεροζυγώτες βαρέων γόνων β-μα, ομοζυγώτες δβ(lepore) Συνήθως η εικόνα δεν είναι μικροκυτταρική λόγω των υπερμεταγγίσεων

21

22 Διαφορική διάγνωση μικροκυτταρικών αναιμιών με βάση τα εργαστηριακά ευρήματα Νοσολογική οντότητα Αριθμός RBCs Σίδηρος ορού Φερριτίνη TIBC Κορεσμός Tf stfr Σίδηρος μυελού Σιδηροπενική αναιμία Ετερόζυγη β- ή α- μεσογειακή αναιμία κ.φ. ή κ.φ. κ.φ. κ.φ. ή κ.φ. Σιδηροβλαστική αναιμία Αναιμία χρονίας νόσου κ.φ. ή κ.φ. ή κ.φ. ή κ.φ. ή κ.φ. ή κ.φ. ή κ.φ. ή κ.φ. ή κ.φ.

23 Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης Υγρή χρωματογραφία σε στήλη υψηλής πίεσης Ηλεκτροφόρηση

24 IDA-Αιμοδιάγραμμα

25 Ετερόζυγη β-μα Σιδηροπενική Αναιμία Ομόζυγη β-μα

26 Δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες στο μυελό Prussian Blue Stain

27 Μακροκυττάρωση-Μακροκυτταρική αναιμία Μακροκυττάρωση Μορφολογική διαταραχή των ερυθρών Αύξηση MCV >100 Συναντάται στο 3% του γενικού πληθυσμού Μακροκυτταρική αναιμία Αύξηση του MCV με ταυτόχρονη μείωση επιπέδων αιμοσφαιρίνης Διακρίνεται σε μεγαλοβλαστική και μη μεγαλοβλαστική

28 Μακροκυτταρικές Αναιμίες Μεγαλοβλαστικές έλλειψη Β12 και φυλλικού οξέος Μη μεγαλοβλαστικές Ηπατοπάθεια-Αλκοολισμός Μεταβολικές διαταραχές - Υποθυρεοειδισμός Δυσερυθροποιητική αναιμία τύπου Ι ΜΔΣ- Διήθηση μυελού-λοιμώξεις Αυξημένη ερυθροποίηση Αυξημένη καταστροφή RBC Φάρμακα (κυτταροστατικά-υδροξυουρία, ανοσοκατασταλτικά, αντιεπιληπτικά, αντιρετροϊκή θεραπεία)

29 Αναιμία με MCV >100 Οι μακροκυτταρικές αναιμίες είναι συχνά ασυμπτωματικές έως και με Hb 6 gr MCV >110 fl Συνήθως πάντα υπάρχει ανεπάρκεια Β12 ή φυλλικού MCV fl Πρέπει να αναζητηθούν άλλες αιτίες μακροκυττάρωσης

30 Β12 και φυλλικό οξύ Εμπλέκονται στη σύνθεση πουρίνης και πυριμιδίνης και συνεπώς στη σύνθεση DNA και RNA Πηγή Β12: κρέας, ψάρια, γαλακτοκομικά Πηγή φυλλικού οξέος: φρούτα, λαχανικά, ήπαρ Εξάντληση αποθεμάτων Β12 έως και 4 χρόνια, ενώ φυλλικού σε 3 μήνες Απορροφώνται στον ειλεό

31 Αίτια μεγαλοβλαστικής αναιμίας ΑΤΡΟΦΙΚΗ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ ΗΡ (+) Κακοήθης αναιμία (Αναιμία Biermer) Peak age 60 έτη Θ/Α 1.6:1 Αυτοάνοσα νοσήματα, θυρεοειδοπάθειες, λέυκη, ΣΔ Διαταραχή έκκρισης ή λειτουργίας ενδογενούς παράγοντα (IF), παρουσία αντισωμάτων έναντι IF/B12 90% ανεύρεση αντισωμάτων κατά των τοιχωματικών κυττάρων του επιθηλίου του στομάχου ατροφική γαστρίτιδα Εναρκτήριο γεγονός Helicobacter Pylori

32 Συμπτώματα μεγαλοβλαστικής αναιμίας Συμπτώματα αναιμία Αδυναμία, εύκολη κόπωση, δύσπνοια Λεμονοκίτρινη χροιά δέρματος Υπικτερική χροιά στους επιπεφυκότες Ακαθόριστα επιγαστρικά ενοχλήματα, δυσφαγία, διάρροια Γλωσσα ερυθρά, λάμπουσα και λεία, ευαίσθητη στο ζεστό και στο ξινό με αίσθημα καύσους Νευρολογικές διαταραχές (επί έλλειψης Β12)

33 Μεγαλοβλαστική αναιμία από έλλειψη φυλλικού Χρόνιος αλκοολισμός Διαταραχή της απορρόφησής του (όχι σε κατανάλωση μπύρας) Ατροφία γαστρικού βλεννογόνου Τοξική βλάβη μυελού Πτωχή δίαιτα

34 Μεγαλοβλαστική αναιμία -Αιμοδιάγραμμα

35 Μορφολογικά ευρήματα Αίματος σε Μεγαλοβλαστική αναιμία Μακροκύτταρα Πολύτμητα ουδετερόφιλα (>5% έχουν >5 λοβούς και >1% έχουν 6 λοβούς) Λευκοπενία ή/και θρομβοπενία Βασεόφιλη στίξη Σωμάτια Howell -Jolly

36 Μορφολογικά ευρήματα Μυελού Έλλειψη Β12 ή/και φυλλικού οξέος Κυτταροβριθής με υπερπλασία ερυθράς σειράς λόγω βραδείας ωρίμανσης και καθυστερημένης απόδοσης στην περιφέρεια Ερυθροβάστες με διαταραχή ωρίμανσης πυρήνα πρωτοπλάσματος ορθοκυτταρικούπολυχρωματόφιλου ερυθροβλάστη, γιγάντια μεταμυελοκύτταρα, ραβδοπύρηνα, μεγαλύτερα μεγακαρυοκύτταρα Μη αποδοτική αιμοποίηση και αυξημένη καταστροφή ερυθρών στην περιφέρεια

37 Μεγαλοβλαστική Αναιμία Επίχρισμα Μυελού

38 Μεγαλοβλαστική Αναιμία Επίχρισμα Μυελού

39 Ορθόχρωμες Ορθοκυτταρικές Αναιμίες Οξεία αιμορραγία Αναιμία χρονίας νόσου Αναιμία CKD Αναιμία ασθενών MΕΘ Αιμόλυση αυξημένη καταστροφή ερυθρών Σιδηροπενική αναιμία στα αρχικά στάδια Αιμοσφαιρινοπάθειες Πρωτοπαθείς διαταραχές μυελού Συνδυασμένες ανεπάρκειες αιματινικών παραγόντων Κύηση

40 Αίτια αναιμίας χρονίας νόσου (αναιμία της φλεγμονής) Οξείες λοιμώξεις (βακτηριακές, ιογενείς, μυκητιασικές) Χρόνιες λοιμώξεις (υποξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, πνευμονικό απόστημα, φυματίωση, οστεομυελίτιδα, χρόνιες ουρολοιμώξεις, HIV, κα) Κακοήθη νοσήματα Χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα (ρευματοειδής αρθρίτιδα, αγγειίτιδα, ΣΕΛ, λοιπές κολλαγονώσεις, ηπατίτιδα, βαριά τραύματα, εγκαύματα) Ποικίλα αίτια (αλκοολική ηπατίτιδα, ισχαιμική καρδιοπάθεια, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, υποθυρεοειδισμός, χρόνιος υποσιτισμός

41 Παθοφυσιολογία αναιμίας χρονίας νόσου Κατανομή Fe Αναιμία Χρονίας Νόσου Φυσιολογική κατανομή Ιστοί 500 mg Αποθήκες 2500 mg 1 mg Ερυθροκύτταρα 1100 mg Απορρόφηση <1 mg/dl Απέκκριση <1 mg/dl Ιστοί 500 mg Αποθήκες 1000 mg 3 mg Απορρόφηση <1 mg/dl Απέκκριση <1 mg/dl Ερυθροκύτταρα 2300 mg

42 Παθοφυσιολογία αναιμίας χρονίας νόσου IL-1, IL-6, IL-10, TNF, INF-α, INF-β Αναστολή αιμοποίησης Διαταραχή απορρόφησης Fe προς ερυθροποίηση Ανεπαρκής δράση EPO Μείωση χρόνου ζωής RBC

43 Διάγνωση αναιμίας χρονίας νόσου Χαρακτηριστικά μειωμένης παραγωγής RBC Δείκτης φλεγμονής ΔΕΚ Fe ορού Τρανσφερρίνη φερριτίνη

44 Μοντέλο εψιδίνης κύρια δράση η αναστολή της έκκρισης του σιδήρου από τα εντεροκύτταρα και τα μακροφάγα

45 Αναιμία Χρονίας Νόσου Η ΕΨΙΔΙΝΗ Μπλοκάρει την ΦΕΡΡΟΠΟΡΤΙΝΗ Φερροπορτίνη: επιτρέπει την μεταφορά σιδήρου από το ώριμο εντεροκύτταρο στην πυλαία κυκλοφορία

46 Ερεθίσματα μειωμένης παραγωγής εψιδίνης: 1. αναιμία 2. υποξία 3. δίαιτα με περιορισμένη πρόσληψη σιδήρου Ερεθίσματα αυξημένης παραγωγής εψιδίνης: 1. φλεγμονή 2. περίσσεια σιδήρου στο σώμα

47 Αιμολυτικές αναιμίες Αυξημένη καταστροφή RBC Βράχυνση του χρόνου επιβίωσης των RBC (φυσιολογικός χρόνος ζωής 120 ημέρες) Στα αρχικά στάδια της αιμόλυσης η αναιμία μπορεί να αντιρροπείται λόγω ερυθροβλαστικής υπερπλασίας του μυελού, που είναι δυνατό να αυξήσει το φυσιολογικό ρυθμό παραγωγής των ΕΑ 6 έως 8 φορές

48 Από παθοφυσιολογική άποψη η αιμόλυση διακρίνεται σε: Εξωαγγειακή αιμόλυση Ενδοαγγειακή αιμόλυση Ανάλογα με τη διάρκεια της διακρίνεται σε: Οξεία αιμόλυση Χρόνια αιμόλυση

49 Εξωαγγειακή αιμόλυση Τα ερυθρά καταστρέφονται στα μακροφάγα κυρίως του σπληνός και του ήπατος, και δευτερευόντως στα μακροφάγα του μυελού. Αντίθετα στη φυσιολογική αιμόλυση τα γηρασμένα ερυθρά καταστρέφονται κυρίως στο μυελό και δευτερευόντως στο σπλήνα και ήπαρ Ενδοαγγειακή αιμόλυση Τα ερυθρά καταστρέφονται στην κυκλοφορία και η αιμοσφαιρίνη που απελευθερώνεται στο πλάσμα αποβάλλεται από τους νεφρούς ή καταβολίζεται κυρίως από το σπλήνα και δευτερευόντως από το ήπαρ

50 Γλυκερόλη, λιπαρά οξέα, αμινοξέα, μονοσάκχαρα Μεμβράνη σίδηρος RBC σφαιρίνη Δέσμευση με τρανσφερίνη αίμη αμινοξέα Χολερυθρίνη

51 Αιμολυτικές Αναιμίες Αυξημένη καταστροφή RBC Κλινική εικόνα Αυξημένη αντισταθμι-στική ερυθροποιία Υποκείμενη νόσος Βαρύτητα αναιμίας Χρονική διάρκεια

52 Η οξεία αιμόλυση είναι συνήθως ενδοαγγειακή Η κλινική εικόνα είναι βαριά Η εγκατάσταση της αναιμίας συνοδεύεται από ωχρότητα, αδυναμία, κακουχία, ταχυκαρδία, καταπληξία Ενίοτε εμφανίζονται ρίγος, πυρετός, έμετοι, κεφαλαλγία και οσφυαλγία Συνήθως υπάρχει ολιγουρία με σκοτεινόχρωμα ούρα, που μπορεί να εξελιχθεί σε ΟΝΑ και ΔΕΠ Ο ίκτερος εμφανίζεται κάπως καθυστερημένα, ενώ σπληνομεγαλία συνήθως υπάρχει όταν συμβαίνει οξεία αιμόλυση σε έδαφος χρόνιας

53 Η χρόνια αιμόλυση είναι συνήθως εξωαγγειακή Τα κλινικά ευρήματα είναι αναιμία, ωχρότητα δέρματος και βλεννογόνων, ταχυκαρδία, εύκολη κόπωση, τάση προς λιποθυμία, δύσπνοια στην κόπωση, προκάρδιοι παλμοί, ίκτερος με υπέρχρωση ούρων χωρίς αποχρωματισμό κοπράνων, σπληνομεγαλία με ή χωρίς ηπατομεγαλία Στις χρόνιες αιμολυτικές αναιμίες παρατηρούνται σκελετικές παραμορφώσεις και χολολιθίαση

54 Αιμολυτικές Αναιμίες Αυξημένη καταστροφή RBC Εργαστηριακά ευρήματα Αυξημένη αντισταθμι-στική ερυθροποιία ενδοαγγειακή εξωαγγειακή Υποκείμενη νόσος

55 Εργαστηριακά ευρήματα που οφείλονται στην αυξημένη καταστροφή των RBC Αναιμία ορθόχρωμη ορθοκυτταρική ποικίλης βαρύτητας Μείωση χρόνου επιβίωσης RBCs ( 51 Cr) Μορφολογικές αλλοιώσεις RBCs σφαιροκύτταρα σχιστοκύτταρα εκκεντροκύτταρα ελλειπτοκύτταρα στοματοκύτταρα δρεπανοκύτταρα Μείωση των απτοσφαιρινών Αύξηση γαλακτικής δεϋδρογενάσης (LDH) Αυξημένος καταβολισμός της αίμης αύξηση της IBIL και TBIL αύξηση της ενδογενούς παραγωγής CO αυξημένη απέκκριση ουροχολινογόνου Σημεία ενδοαγγειακής αιμόλυσης αιμοσφαιριναιμία αιμοσφαιρινουρία αιμοσιδηρινουρία μεθαιμοσφαιριναιμία μείωση αιμοπηξίνης αύξηση μεθαιμολευκωματίνης

56 Εργαστηριακά ευρήματα αυξημένης ερυθροποίησης Αίμα δικτυοερυθροκυττάρωση πολυχρωματοφιλία μακροκυττάρωση βασεόφιλη στίξη ερυθροβλάστες ενίοτε λευκοκυττάρωση ή θρομβοκυττάρωση Μυελός των οστών υπερπλασία της ερυθρά σειράς Σιδηροκινητική αυξημένη διακίνηση σιδήρου στο πλάσμα (ΡΙΤ-plasma iron turnover) αυξημένη διακίνηση σιδήρου στα ερυθρά (EIT-erythrocyte iron turnover)

57 Ανοσολογικές και ειδικές εξετάσεις για τη διάγνωση των ΑΑ Άμεση Coombs (Direct Coombs, DAT) Έμμεση Coombs Τίτλος ψυχροσυγκολλητινών Δοκιμασία Donath-Landsteiner Δοκιμασία Ham Δοκιμασία σουκρόζης Ηλεκτροφόρηση Hb Μέτρηση G-6PD Έγκλειστα πριν και μετά επώαση Έλεγχος για ασταθή Hb ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΡΝΗ Αντίσταση των RBCs σε υπότονα διαλύματα Ακτινολογικός οστικός έλεγχος Υπερηχογραφικός έλεγχος για χολολιθίαση

58 Ταξινόμηση αιμολυτικών αναιμιών ανάλογα με τη θέση καταστροφής των ερυθρών αιμοσφαιρίων Εξωαγγειακή αιμόλυση Αιμόλυση μέσω ανοσολογικού μηχανισμού από IgG αυτοαντισώματα ή φάρμακα Ανεπάρκειες ερυθροκυτταρικών ενζύμων Διαταραχές της σύνθεσης της αιμοσφαιρίνης Διαταραχές της μεμβράνης Αναιμίες με σωμάτια Heinz Υπερσπληνισμός Ενδοαγγειακή αιμόλυση Αιμόλυση από ασύμβατη μετάγγιση Προσθετικές βαλβίδες ή άλλες προθέσεις Αιμολυτικές αναιμίες από φάρμακα ή λοιμώξεις Παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία, θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο Αιμοσφαιρινουρία από βάδιση Ασταθείς αιμοσφαιρίνες

59 Ταξινόμηση αιμολυτικών αναιμιών με βάση ερυθροκυτταρικά ή εξωερυθροκυτταρικά αίτια Διαταραχές των ερυθρών αιμοσφαιρίων Διαταραχές της μεμβράνης (συγγενής σφαιροκυττάρωση, ελλειπτοκυττάρωση, στοματοκυττάρωση) Ανεπάρκειες ερυθροκυτταρικών ενζύμων Διαταραχές της σύνθεσης της αιμοσφαιρίνης Παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία Εξωερυθροκυτταρικές διαταραχές Μηχανικά αίτια (αιμοσφαιρινουρία από βάδιση, από τεχνητές βαλβίδες, ανευρύσματα, αιμαγγειώματα, μικροαγγειοπάθειες) Χημικά ή φυσικά αίτια (φάρμακα, μέταλλα, εγκαύματα) Λοιμώξεις Άνοσοι αιμολυτικές αναιμίες (παρουσία αυτό-αλλοαντισωμάτων) Υπερσπληνισμός

60 Ταξινόμηση αιμολυτικών αναιμιών με βάση την παρουσία ή όχι αντισωμάτων που προκαλούν την αιμόλυση Με τη μεσολάβηση αντισωμάτων (θετική Coombs) Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία από φάρμακα Αιμολυτική αναιμία από ασύμβατη μετάγγιση Αιμολυτική νόσος των νεογνών Χωρίς τη μεσολάβηση αντισωμάτων (αρνητική Coombs) Ανεπάρκειες ερυθροκυτταρικών ενζύμων Διαταραχές της σύνθεσης της αιμοσφαιρίνης Διαταραχές της μεμβράνης Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία Υπερσπληνισμός Νοσήματα με υπερπλασία του ΔΕΣ

61 Ταξινόμηση αιμολυτικών αναιμιών με βάση κληρονομικούς παράγοντες Επίκτητες Άνοσες ΑΑΑ (από θερμά αντισώματα, από ψυχρά αντισώματα, παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία από ψύχος, από φάρμακα), αιμολυτικές αντιδράσεις από ασύμβατη μετάγγιση αίματος, αιμολυτική νόσος των νεογνών Μη άνοσες Βλάβη μεμβράνης (παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία) Τοξικά αίτια (φάρμακα, χημικά, δηλητήρια, λοιμώξεις) Μηχανικά αίτια (παλαιού τύπου τεχνητές βαλβίδες καρδιάς, ανευρύσματα, εγκαύματα, αιμοσφαιρινουρία από βάδιση) Ειδικές μορφές (μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία στα πλαίσια θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας, ουραιμικού αιμολυτικού συνδρόμου, κολλαγονώσεων, κακοηθειών, φαρμάκων, κ.α) Συγγενείς Διαταραχές της μεμβράνης (σφαιροκυττάρωση, ελλειπτοκυττάρωση, ωοκυττάρωση ΝΑ Ασίας, στοματοκυττάρωση, ακανθοκυττάρωση, πυροποικιλοκυττάρωση) Διαταραχές από ανεπάρκεια ερυθροκυτταρικών ενζύμων (ανεπάρκειες: G6PD, πυρουβικής κινάσης, 5-νουκλεοτιδάσης) Διαταραχές ποιοτικές ή ποσοτικές της αιμοσφαιρίνης (θαλασσαιμικά σύνδρομα, δρεπανοκυτταρική νόσος, αιμοσφαιρινοπάθεια C, ασταθείς αιμοσφαιρίνες, κ.α.)

62 Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία θερμού τύπου

63 Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία από ψυχρού τύπου Ig-M αντίσωμα

64 Σχιστοκύτταρα Κατακερματισμένα, κρανοκύτταρα, τριγωνικά RBC 1. MAHA (ΤΤΡ/HUS) 2. Προσθετικές βαλβίδες 3. Ουραιμία 4. MAHA - κακοήθεια

65 Πολυχρωματοφιλία - Σφαιροκυττάρωση

66 Ελλειπτοκυττάρωση

67 Στοχοκύτταρα 1. Θαλασσαιμικά σύνδρομα 2. Αιμοσφαιρινοπάθεια D Disease 3. Ηπατική νόσος 4. Μετά σπληνεκτομή

68 Δακρυοκύτταρα 1. Μυελοϊνωση 2. Διήθηση μυελού 3. Θαλασσαιμία

69 Εχινοκύτταρα ομοιόμορφες προσεκβολές > Ουραιμία 2. Πεπτικό έλκος 3. Ca ΓΕΣ 4. Ανεπάρκεια ΡΚ 5. Έγκαυμα 6. ΚΠ bypass

70 Δρεπανοκύτταρα - SS

71 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αλ. Κουράκλη-Συμεωνίδου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Βαρύτητα αναιμίας Μικρή (Ηb >10 gr/dl)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Αθ. ΖΩΜΑΣ Δ ΠΑΝ.ΠΑΘ.ΚΛΙΝΙΚΗ

ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Αθ. ΖΩΜΑΣ Δ ΠΑΝ.ΠΑΘ.ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Αθ. ΖΩΜΑΣ Δ ΠΑΝ.ΠΑΘ.ΚΛΙΝΙΚΗ Ορισμός Aναιμίας Αναιμία είναι η κατάσταση κατά την οποία η τιμή της Αιμοσφαιρίνης (και ίσως των Ερυθρών αιμοσφαιρίων) βρίσκονται κατά μονάδα όγκου αίματος, κάτω από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ Μ. Οικονόμου Εισαγωγή Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εξέταση στην παιδιατρική κλινική πράξη. Ο προσδιορισμός των αιματολογικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Σκούρα Μαγδαληνή Επιμ.Α Αιματολογικού εργαστηρίου «Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν.Ν.Ιωνίας»

ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Σκούρα Μαγδαληνή Επιμ.Α Αιματολογικού εργαστηρίου «Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν.Ν.Ιωνίας» ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Σκούρα Μαγδαληνή Επιμ.Α Αιματολογικού εργαστηρίου «Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν.Ν.Ιωνίας» ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ MCV > 100 fl Μακροκυτταρικές Μεγαλοβλαστικές αναιμίες ( μεγαλοβλαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ AΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ AΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ AΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Παθησεις ερυθρων αιμοσφαιρίων 2 ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ 5.000.000/mm3 αιματος Συγκεντρωση αιμοσφαιρίνης 14-16g/dl

Διαβάστε περισσότερα

Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες. Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ.

Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες. Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Πατρών Aίτια Αιμόλυσης Εξωαγγειακή Αιμόλυση Ενδογενή Αίτια: Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

τα κύτταρα του αίματος στην καθημερινή ιατρική Κ. Κωνσταντόπουλος 2017

τα κύτταρα του αίματος στην καθημερινή ιατρική Κ. Κωνσταντόπουλος 2017 τα κύτταρα του αίματος στην καθημερινή ιατρική Κ. Κωνσταντόπουλος 2017 όλα τα κύτταρα του περιφερικού αίματος (ερυθρά-λευκά-αιμοπετάλια) προέρχονται από έναν κοινό πρόγονο, το αρχέγονο αιμοποιητικό κύτταρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Αναπλ. Καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Αναπλ. Καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Αναπλ. Καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Βασικό γνωσιολογικό υπόστρωμα Το αίμα αποτελείται από: ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια και πλάσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αναιμία. Σταυρούλα Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας

Αναιμία. Σταυρούλα Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Αναιμία Σταυρούλα Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Αναιμία Μειωμένα ερυθροκύτταρα Μειωμένη αιμοσφαιρίνη Η αναιμία είναι Σύμπτωμα! Προσδιορισμός της υποκείμενης νόσου -αιτιολογίας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έλενα Λεμεσίου Φεβρουάριος 2015

Έλενα Λεμεσίου Φεβρουάριος 2015 Έλενα Λεμεσίου Φεβρουάριος 2015 Στην Γενική Αίματος αξιολογούνται ποσοτικά και μορφολογικά τα έμμορφα στοιχεία του αίματος Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εργαστηριακή εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ (σύνδρομο)

ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ (σύνδρομο) ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ (σύνδρομο) ΟΡΙΣΜΟΣ Ήπια/μέτρια αναιμία που συνοδεύει αρκετές λοιμώξεις, φλεγμονώδεις καταστάσεις και αρκετές κακοήθειες, που διορθώνεται όταν αντιμετωπιστεί το υποκείμενο νόσημα (σιδηροαχρηστική

Διαβάστε περισσότερα

έμμορφα στοιχεία του αίματος Κλινική σημασία

έμμορφα στοιχεία του αίματος Κλινική σημασία Είναι η πιο κοινή εργαστηριακή εξέταση στην κλινική πράξη και παρέχει πληροφορίες για τα έμμορφα στοιχεία του αίματος (αριθμός, όγκος, πυκνότητα κ.α.) Κλινική σημασία Προληπτικός έλεγχος Διάγνωση νοσημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΠΑΓΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟ. Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΠΑΓΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟ. Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΠΑΓΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟ Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Ιστορικά ασθενών με σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας 1 ο ιστορικό: Ανδρας 65 ετών με ήπιο σακχαρώδη διαβήτη από 5-ετίας παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ. Α.Βλαχοπούλου Επ.Β Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ. Α.Βλαχοπούλου Επ.Β Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ Α.Βλαχοπούλου Επ.Β Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΕΜΒΡΥΑ: 3η -12η εβδομάδα λεκιθικός ασκός(μεσοβλαστική περίοδος) 5η (κύησης) -2η

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία. Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης

Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία. Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης Αρχική κλινική προσέγγιση Συμπτωματικός ή μη συμπτωματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 29/9/2014 ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ Επίκ. Καθηγήτρια ΟΡΙΣΜΟΣ Αναιμία είναι η μείωση ενός ή περισσοτέρων παραμέτρων των ερυθρών αιμοσφαιρίων δηλ. αριθμού ερυθρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΜΙΕΣ Αντώνης Μαρής

ΑΝΑΙΜΙΕΣ Αντώνης Μαρής ΑΝΑΙΜΙΕΣ Αντώνης Μαρής Β' Παθολογική Κλινική Παν/µίου Αθηνών Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» ΟΡΙΣΜΟΣ Η παθολογική κατάσταση όπου η τιµήτηςhb και του Ht είναι κάτω του φυσιολογικού Φυσιολογικές τιµές: Ηb Α : 13,5-18

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροπενική Αναιμία Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 15/12/2014. ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ Επίκ. Καθηγήτρια

Σιδηροπενική Αναιμία Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 15/12/2014. ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ Επίκ. Καθηγήτρια Σιδηροπενική Αναιμία Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 15/12/2014 ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ Επίκ. Καθηγήτρια ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Αναιμία είναι η μείωση ενός ή περισσοτέρων παραμέτρων των ερυθρών αιμοσφαιρίων δηλ. αριθμού ερυθρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ. Α.Βλαχοπούλου

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ. Α.Βλαχοπούλου ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ Α.Βλαχοπούλου ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΈΜΒΡΥΑ: : 3 η -11 η εβδομάδα λεκιθικός ασκός 9 η -24 η εβδομάδα ήπαρ 10 η εβδομάδα μυελός των οστών,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική αίµατος. Καταµέτρηση των έµµορφων στοιχείων του αίµατος

Γενική αίµατος. Καταµέτρηση των έµµορφων στοιχείων του αίµατος Γενική αίµατος Αθανασία Μουζάκη, Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιµατολογίας-Αιµοδοσίας, Εργαστήριο Αιµατολογίας, Αιµατολογικό Τµήµα, Παθολογική Κλινική, Τµήµα Ιατρικής, Παν/ο Πατρών Γενική αίµατος Καταµέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής άρρεν 67 ετών προσήλθε λόγω ρινορραγίας από 4ημέρου, ενός επεισοδίου μέλαινας κένωσης προ 8ώρου, με συνοδό αδυναμία και καταβολή.

Ασθενής άρρεν 67 ετών προσήλθε λόγω ρινορραγίας από 4ημέρου, ενός επεισοδίου μέλαινας κένωσης προ 8ώρου, με συνοδό αδυναμία και καταβολή. Ασθενής άρρεν 67 ετών προσήλθε λόγω ρινορραγίας από 4ημέρου, ενός επεισοδίου μέλαινας κένωσης προ 8ώρου, με συνοδό αδυναμία και καταβολή. ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ Μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα από έτους(λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φυσιολογία Ι. Ανοσία - Αναιμία Διδάσκων: Αν. Καθηγήτρια Πατρώνα Βεζυράκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φυσιολογία Ι. Ανοσία - Αναιμία Διδάσκων: Αν. Καθηγήτρια Πατρώνα Βεζυράκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φυσιολογία Ι Ανοσία - Αναιμία Διδάσκων: Αν. Καθηγήτρια Πατρώνα Βεζυράκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΖΩΗ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ Δ/τρια Ν.Ιπποκράτειο

ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΖΩΗ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ Δ/τρια Ν.Ιπποκράτειο ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΖΩΗ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ Δ/τρια Ν.Ιπποκράτειο ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ 1. ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ANAIMIA 2. ΣΙΔΗΡΟΒΛΑΣΤΙΚEΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ 3. ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Υπάρχουν στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ - ΟΡΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ - ΟΡΙΣΜΟΣ Κλινικό σύνδρομο με ήπια/μέτρια και σπάνια σοβαρή αναιμία, που συνοδεύει αρκετές λοιμώξεις, φλεγμονώδεις καταστάσεις, αυτοάνοσα και νεοπλασματικά νοσήματα, που διορθώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ) Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου Απαρτιωμένη διδασκαλία Φεβρουάριος-Μάρτιος 2015 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (Θαλασσαιμία) Πρόκειται για μία ετερογενή ομάδα κληρονομικών αναιμιών (αυτοσωματικών-υπολοιπόμενων)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού

Παρουσίαση περιστατικού Παρουσίαση περιστατικού 1 Τζήμου Μαρία, Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Καθηγητής: Αστέριος Καραγιάννης Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παρουσίαση περιστατικού 2 Ασθενής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ) Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου Διευθύντρια ΕΣΥ Υπεύθυνη Μον. Μεσογ. Αναιμίας ΠΓΝ Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία Αιματολογίας Μάρτιος 2017 Εκπαιδευτικοί στόχοι Κλινική ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Aπαρτιωμένη διδασκαλία στην Aιματολογία Λαμπροπούλου Βασιλική Αιματολόγος Επιμ. Β ΕΣΥ ΠΓΝΠ

ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Aπαρτιωμένη διδασκαλία στην Aιματολογία Λαμπροπούλου Βασιλική Αιματολόγος Επιμ. Β ΕΣΥ ΠΓΝΠ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Aπαρτιωμένη διδασκαλία στην Aιματολογία Λαμπροπούλου Βασιλική Αιματολόγος Επιμ. Β ΕΣΥ ΠΓΝΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Κατανόηση της απορρόφησης και βιοκατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΗΡΟΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ -Ι ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9 Η ΣΙΔΗΡΟΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΑΝΑΙΜΙΑΣ 1. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ, 2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, 3. ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, 4. ΤΡΑΝΣΦΕΡΡΙΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Σημειολογία Νόσων Αίματος. Αιμιλία Στ. Χατζηγιάννη Αναπλ. Καθηγήτρια Β Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο ΕΚΠΑ

Εργαστηριακή Σημειολογία Νόσων Αίματος. Αιμιλία Στ. Χατζηγιάννη Αναπλ. Καθηγήτρια Β Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο ΕΚΠΑ Εργαστηριακή Σημειολογία Νόσων Αίματος Αιμιλία Στ. Χατζηγιάννη Αναπλ. Καθηγήτρια Β Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο ΕΚΠΑ Εργαστηριακή Σημειολογία o Ευρήματα που αποκαλύπτονται από τον ιατρό από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παθοφυσιολογία ΙΙ Αιματολογία Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγητής Αλέξανδρος Α. Δρόσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Mεγαλοβλαστική Αναιμία. Ελενα Σολωμού Αιματολόγος Επικ. Καθηγήτρια Παθολ.-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Πατρών

Mεγαλοβλαστική Αναιμία. Ελενα Σολωμού Αιματολόγος Επικ. Καθηγήτρια Παθολ.-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Πατρών Mεγαλοβλαστική Αναιμία Ελενα Σολωμού Αιματολόγος Επικ. Καθηγήτρια Παθολ.-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Πατρών Το αίμα αποτελέιται από ερυθρά αιμοσφαίρια λευκά αιμοσφαίρια αιμοπετάλια πλάσμα Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική αίματος ΕΜΕ 17-3-2010. Π.ΠαρασκευοπούλουΠαρασκευοπούλου

Γενική αίματος ΕΜΕ 17-3-2010. Π.ΠαρασκευοπούλουΠαρασκευοπούλου Γενική αίματος ΕΜΕ 17-3-2010 Π.ΠαρασκευοπούλουΠαρασκευοπούλου Γενική Αίματος Συχνότερη εξέταση Πληροφορίες για τα έμμορφα στοιχεία του αίματος WBC (Λευκά( Λευκά) RBC ( Ερυθρά) PLT ( Αιμοπετάλια) Συνδυασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ MCV>100 fl Μακροκυτταρικές μεγαλοβλαστικές μακροκυττάρωση και μεγαλοβλαστικός μυελός Μακροκυτταρικές μη μεγαλοβλαστικές μακροκυττάρωση χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ. Αιτιολογία Διάγνωση Θεραπεία

ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ. Αιτιολογία Διάγνωση Θεραπεία ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Αιτιολογία Διάγνωση Θεραπεία Εκπαιδευτικοί στόχοι στην σιδηροπενική αναιμία Κατανόηση της συχνότητας και της αιτιολογίας της σιδηροπενικής αναιμίας Γνώση των γενικών συμπτωμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

Αθ. Ζώμας Αιματολόγος

Αθ. Ζώμας Αιματολόγος Αθ. Ζώμας Αιματολόγος Το πιο άφθονο χημικό στοιχείο (κατά μάζα) στη Γη και το τέταρτο πιο άφθονο στοιχείο στον στερεό φλοιό της, μετά το Ο2 το Si και το Al Χρησιμεύει στην - μεταφορά Ο2 - αποθήκευση Ο2

Διαβάστε περισσότερα

Νόρα Βύνιου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Νόρα Βύνιου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Νόρα Βύνιου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα (MΥΝ) Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (ΧΜΛ), BCR-ABL1 + Χρόνια Ουδετεροφιλική Λευχαιμία (ΧΟΛ)

Διαβάστε περισσότερα

Μία τυπική περίπτωση ασθενούς

Μία τυπική περίπτωση ασθενούς Μία τυπική περίπτωση ασθενούς 63 ετών, νοικοκυρά: από μηνός κόπωση, εξάντληση, σωματική κακουχία, το αποδίδει μετά από μετακόμιση Φυσική εξέταση: μικρή ωχρότητα άλλως ουδέν Hb: 10.6, MCV 89, MCH: 29.6,

Διαβάστε περισσότερα

\ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ

\ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ \ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΡΑΚΛΗ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Αναγνώριση των κύριων συμπτωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΩΡΙΖΑ ΖΑΜΠΕΤΑ Επιμελήτρια Β Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Οι αιμοσφαιρινοπάθειες αποτελούν τις πιο κοινές μονογονιδιακές ασθένειες παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Αίμα Πλάσμα Ιόντα-πρωτεΐνες Έμμορφα Συστατικά Ερυθρά Αιμοσφαίρια Λευκά Αιμοσφαίρια Αιμοπετάλια Κοκκιοκύτταρα Λεμφοκύτταρα Μονοκύτταρα Πλασματοκύτταρα 1 ΑΝΑΙΜΙΑ Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αιματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Μονάδα Ογκολογίας, Α Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Αιματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Μονάδα Ογκολογίας, Α Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Τουρκαντώνη Ναταλία Αιματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Μονάδα Ογκολογίας, Α Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» Με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ. Λ. Β. Αθανασίου

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ. Λ. Β. Αθανασίου ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ Λ. Β. Αθανασίου ΣΠΛΗΝΑΣ - Τοπογραφία ΣΠΛΗΝΑΣ - Τοπογραφία Σύνδεση με στόμαχο (γαστροσπληνικός σύνδεσμος) Θέση - Πλήρωση στομάχου Κενός στόμαχος Ενδοθωρακική μοίρα κοιλιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εργαστηριακών δεικτών

Αξιολόγηση εργαστηριακών δεικτών Αξιολόγηση εργαστηριακών δεικτών Λιάνα Πούλια, MMedSci Κλινική Διαιτολόγος ΓΝΑ «Λαϊκό» Εργαστηριακές εξετάσεις Αίματος Βιοχημικές Ούρων Κοπράνων Μικροβιολογικές Εγκεφαλονωτιαίου υγρού Ανοσοδιαγνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗ. Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗ. Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ Κύτταρα του εντέρου 1000 mg Fe Κύτταρα του εντέρου ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Πριν από την πρόσληψη από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογική Αιμοποίηση. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας

Φυσιολογική Αιμοποίηση. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Φυσιολογική Αιμοποίηση Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Εισαγωγή Μελέτη αίματος, αιμοποιητικών και λεμφικών οργάνων 1. αιματολογικές διαταραχές σε πληθώρα καταστάσεων και όχι μόνο σε αμιγή αιματολογικά νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ANAIMIA Μείωση της συνολικής μάζας των RBCs, δηλαδή του PCV, του αριθμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΕΡΟΣ. Γεώργιος Καλαμπόκης Λέκτορας Παθολογίας

ΙΚΤΕΡΟΣ. Γεώργιος Καλαμπόκης Λέκτορας Παθολογίας ΙΚΤΕΡΟΣ Γεώργιος Καλαμπόκης Λέκτορας Παθολογίας Προέλευση ιδιότητες χολερυθρίνης [1] Καθημερινά παράγονται 4 mg/kg (250-350 mg) χολερυθρίνης στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα (ήπαρ, σπλήνας) Αιμοσφαιρίνη γηρασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Απλαστική κρίση από λοίμωξη Parvovirus B19 ως πρώτη κλινική εκδήλωση σε κορίτσι με ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία

Απλαστική κρίση από λοίμωξη Parvovirus B19 ως πρώτη κλινική εκδήλωση σε κορίτσι με ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 12 Απλαστική κρίση από λοίμωξη Parvovirus B19 ως πρώτη κλινική εκδήλωση σε κορίτσι με ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία Χατζηδημητρίου Βενιζέλος Οικονόμου Μαρίνα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Ε. Ι. Γιαµαρέλλος-Μπουρµπούλης. Αναπλ. Καθηγητής Παθολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Παν/µίου Αθηνών

ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Ε. Ι. Γιαµαρέλλος-Μπουρµπούλης. Αναπλ. Καθηγητής Παθολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Παν/µίου Αθηνών ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Ε. Ι. Γιαµαρέλλος-Μπουρµπούλης Αναπλ. Καθηγητής Παθολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Παν/µίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ Αναιµίες που χαρακτηρίζονται από βράχυνση του χρόνου ζωής των ερυθρών αιµοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Γ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΙΖΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Τσαβδαρίδου Ιωάννα Τούλια Ηλέκτρα ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

Αιμόλυση σε παιδί 8 ετών

Αιμόλυση σε παιδί 8 ετών Αιμόλυση σε παιδί 8 ετών Ε.Μανταδακης 1, Ζ.Μπεζιργιαννίδου 2, Γ.Μαρτίνης 2, Α Χατζημιχαήλ 1 1. Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 2. Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Γενική αίματος και φυσιολογικός αιμοποιητικός μυελός

Γενική αίματος και φυσιολογικός αιμοποιητικός μυελός Γενική αίματος και φυσιολογικός αιμοποιητικός μυελός Αργύρης Συμεωνίδης Απαρτιωμένη διδασκαλία Αιματολογίας 2015 Γενική αίματος Ορισμός Η περιγραφική αποτύπωση μιάς αντιπροσωσωπευτικής εικόνας του αίματος,

Διαβάστε περισσότερα

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Λεμφοϋπερπλασία με παραγωγή IgM ανοσοσφαιρίνης Ταξινόμηση στα λεμφώματα οριακής ζώνης Υβριδικά χαρακτηριστικά μεταξύ λεμφώματος μυελώματος

Διαβάστε περισσότερα

EΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Λ.Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

EΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Λ.Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ EΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Αιμοληψία Νηστεία 12 ωρών πριν τη δειγματοληψία για αποφυγή λιπαιμίας (μονογαστρικά) Λήψη φλεβικού αίματος (αιματολογικές/βιοχημικές εξετάσεις, ορολογικές και έλεγχος αιμοστατικής λειτουργίας)

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Μικροαγγειοπαθητικές Αιμολυτικές Αναιμίες Α Θ Η Ν A ΜΟY Γ Ι Ο Υ Α Ι Μ Α Τ Ο Λ O Γ Ο Σ Π Γ Ν Π

Μικροαγγειοπαθητικές Αιμολυτικές Αναιμίες Α Θ Η Ν A ΜΟY Γ Ι Ο Υ Α Ι Μ Α Τ Ο Λ O Γ Ο Σ Π Γ Ν Π Μικροαγγειοπαθητικές Αιμολυτικές Αναιμίες Α Θ Η Ν A ΜΟY Γ Ι Ο Υ Α Ι Μ Α Τ Ο Λ O Γ Ο Σ Π Γ Ν Π 17-03- 2 0 1 7 Μικροαγγειοπαθητικές Αιμολυτικές Αναιμίες Ετερογενής ομάδα νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροπενία: μία πολυσυστηματική διαταραχή. Μαρίνα Οικονόμου Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Αιματολογίας ΑΠΘ

Σιδηροπενία: μία πολυσυστηματική διαταραχή. Μαρίνα Οικονόμου Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Αιματολογίας ΑΠΘ Σιδηροπενία: μία πολυσυστηματική διαταραχή...... Μαρίνα Οικονόμου Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Αιματολογίας ΑΠΘ Συχνές λοιμώξεις αναπνευστικού και επίμονο άσθμα Υποτροπιάζουσες φλεγμονές στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) 1.Αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 31/5 4/6/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/9 24/9/2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Ηλίας Σπ. Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Τι είναι κοινό και τι όχι κατά την κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του ήπατος στο σκύλο και στη γάτα Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Η γάτα δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Από τον μαθητή Αναστάσιο Π. ΘΕΜΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Από τον μαθητή Αναστάσιο Π. ΘΕΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Από τον μαθητή Αναστάσιο Π. ΘΕΜΑ Τα Είδη της Αναιμίας 1. Μεσογειακή Αναιμία Η μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία είναι κληρονομική αυτοσωμική υπολειπόμενη νόσος η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» Η κυκλοφορία του αίματος και

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρας 45 ετών παραπέμπεται από Κ.Υ. λόγω ανεύρεσης χαμηλής τιμής PLT (10.000/mm³)

Άνδρας 45 ετών παραπέμπεται από Κ.Υ. λόγω ανεύρεσης χαμηλής τιμής PLT (10.000/mm³) Άνδρας 45 ετών παραπέμπεται από Κ.Υ. λόγω ανεύρεσης χαμηλής τιμής PLT (10.000/mm³) Στο Κ.Υ. προσήλθε για υδαρείς διαρροϊκές κενώσεις με συνοδό εμπύρετο έως 39,5 C, με ρίγος από διημέρου. Α/Α: ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Οξείες και Επιβραδυνόμενες

ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Οξείες και Επιβραδυνόμενες ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Οξείες και Επιβραδυνόμενες Θεώνη Κανελλοπούλου Υπότροφος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας ΝΥ Αιμοδοσίας και Κέντρο Αιμορροφιλικών ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθήνα, 02-10-2015 Εφημερία

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοπενίες και θρομβασθένειες. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014

Θρομβοπενίες και θρομβασθένειες. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014 Θρομβοπενίες και θρομβασθένειες Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014 Αιμοπετάλια Φυσιολογικός αριθμός: 150-400.000/μL Ζουν περίπου 4 μέρες To μικρότερο (2-3 μ) απύρηνο κύτταρο του περιφερικού αίματος Παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2014: Επίκτητες Αναιμίες

Ενότητα 2014: Επίκτητες Αναιμίες Κλινικοεργαστηριακή Εκπαίδευση στην Αιματολογία Ενότητα 2014: Επίκτητες Αναιμίες 12-13 Σεπτεμβρίου 2014 Διοργάνωση Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και Αιματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο: ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ημερομηνία: 21/12/17 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ευρεθείσα τιμή Τιμές αναφοράς Σάκχαρο : 86.6 mg/dl 65-115 Ουρία : 34 mg/dl 12-48 Κρεατινίνη : 1.05 mg/dl 0,50-1,40 SGOT : 30 U/L

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ευρεθείσα τιμή Τιμές αναφοράς Σάκχαρο : 90.9 mg/dl 65-115 Ουρία : 25 mg/dl 12-48 Κρεατινίνη : 0,99 mg/dl 0,50-1,40 Τριγλυκερίδια : 73 mg/dl 40-200 Χοληστερίνη LDL : 92.5 mg/dl 50-150

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ Λ.Β. Αθανασίου ΟΡΙΣΜΟΙ Λευχαιμίες Κακοήθη νεοπλάσματα των πρόδρομων αιμοκυττάρων του μυελού των oστών. Ατελής διαφοροποίηση οδηγεί σε πολλαπλασιασμό μη ώριμων (και μη λειτουργικών) κυττάρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΙΜΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ. Ευάγγελος Τέρπος 1, Γιάννης Μελέτης 2

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΙΜΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ. Ευάγγελος Τέρπος 1, Γιάννης Μελέτης 2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΙΜΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Ευάγγελος Τέρπος 1, Γιάννης Μελέτης 2 1 Αιματολόγος, Επισμηναγός (ΥΙ), Επιμελητής Αιματολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ»

ΘΕΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΜΠΑΛΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ ΝΙΚΟΛΙ ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας Νίκη Βγόντζα Βασικά στάδια ελέγχου συμβατότητας του αίματος μεταξύ δότη και λήπτη 1.Αίτηση αίματος (παραπεμπτικό) και δείγμα ασθενή 2.Ομάδα ABO,RhD στο δείγμα του ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ευρεθείσα τιμή Τιμές αναφοράς Σάκχαρο : 89.1 mg/dl 65-115 Ουρία : 33 mg/dl 12-48 Κρεατινίνη : 0.91 mg/dl 0,50-1,40 SGOT : 20 U/L 5-38 ενήλικες 5-48 παιδιά 1-3 ετών SGPT : 19 U/L 5-43

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΙΛΙΑΣ. q Ορισμός αναιμίας - Συχνότητα. q Μεταβολισμός σιδήρου (Fe) q Αιτιολογία παθογένεια της Feπενικής αναιμίας

ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΙΛΙΑΣ. q Ορισμός αναιμίας - Συχνότητα. q Μεταβολισμός σιδήρου (Fe) q Αιτιολογία παθογένεια της Feπενικής αναιμίας ΦΛΩΡΑ ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΙΛΙΑΣ q Ορισμός αναιμίας - Συχνότητα q Μεταβολισμός σιδήρου (Fe) q Αιτιολογία παθογένεια της Feπενικής αναιμίας q Kλινικά χαρακτηριστικά της Feπενικής αναιμίας q Εργαστηριακά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας

Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Φυσιολογική λειτουργία κυττάρων αίματος Ερυθρά αιμοσφαίρια, κύτταρα χωρίς πυρήνα

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη των επιπέδων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (ΗbA1c) σε ετεροζυγώτες β-θαλασσαιμίας χωρίς Σακχαρώδη Διαβήτη

Mελέτη των επιπέδων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (ΗbA1c) σε ετεροζυγώτες β-θαλασσαιμίας χωρίς Σακχαρώδη Διαβήτη Mελέτη των επιπέδων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (ΗbA1c) σε ετεροζυγώτες β-θαλασσαιμίας χωρίς Σακχαρώδη Διαβήτη Τσιλιγγίρης Δ, Μακρυλάκης Κ, Βοσκαρίδου Ε, Παγκράτη Σ, Λιάτης Σ A Προπαιδευτική Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Αικατερίνη Σφυριδάκη, Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Bασιλική Δανηλάτου, Επιμ. Α Αιματολόγος Κέντρο Αιμοδοσίας Βενιζελείου-Γενικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

EÐÉÌÅËÅÉÁ ÅÊÄÏÓÇÓ Μ. Βουλγαρέλης, Κ. Κωνσταντόπουλος ÁÈÇÍÁ 2014 ÔÏÌÏÓ 26 ÔÅÕ ÏÓ 8 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

EÐÉÌÅËÅÉÁ ÅÊÄÏÓÇÓ Μ. Βουλγαρέλης, Κ. Κωνσταντόπουλος ÁÈÇÍÁ 2014 ÔÏÌÏÓ 26 ÔÅÕ ÏÓ 8 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ EÐÉÌÅËÅÉÁ ÅÊÄÏÓÇÓ Μ. Βουλγαρέλης, Κ. Κωνσταντόπουλος ÁÈÇÍÁ 2014 ÔÏÌÏÓ 26 ÔÅÕ ÏÓ 8 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Διοικητικο Συμβουλιο Πρόεδρος Á. Óêïõôåëçσ Αντιπρόεδρος N. Máãêéíá Γεν. Γραμματέας Å. Èçñáéïó Ειδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ευρεθείσα τιμή Τιμές αναφοράς Σάκχαρο : 77.5 mg/dl 65-115 Ουρία : 22 mg/dl 12-48 Κρεατινίνη : 0.96 mg/dl 0,50-1,40 SGOT : 16 U/L 5-38 ενήλικες 5-48 παιδιά 1-3 ετών SGPT : 18 U/L 5-43

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ευρεθείσα τιμή Τιμές αναφοράς Σάκχαρο : 87.7 mg/dl 65-115 Κρεατινίνη : 0.84 mg/dl 0,50-1,40 Τριγλυκερίδια : 57 mg/dl 40-200 Χοληστερίνη LDL : 203.5 mg/dl 50-150 SGOT : 17 U/L 5-38

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ferrum Fol Hausmann 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ferrum Fol Hausmann, Μασώμενα δισκία, (100 + 0,350) mg/δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ευρεθείσα τιμή Τιμές αναφοράς Σάκχαρο : 95.5 mg/dl 65-115 Κρεατινίνη : 0.72 mg/dl 0,50-1,40 Ουρικό οξύ : 3.62 mg/dl 3.0-6.8 ενήλικες 3.0-6.1 παιδιά Χοληστερίνη LDL : 95,6 mg/dl 50-150

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παθοφυσιολογία ΙΙ Αιματολογία Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγητής Αλέξανδρος Α. Δρόσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (άσκηση 4 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eρυθροκυτταρική μεμβράνη

Eρυθροκυτταρική μεμβράνη Eρυθροκυτταρική μεμβράνη Είναι η καλύτερα μελετημένη βιολογική μεμβράνη Αν και αντιπροσωπεύει μόνο το 1% του βάρους του ερυθρού Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ακεραιότητας του κυττάρου Αποτελεί άριστο

Διαβάστε περισσότερα

UoCrete ΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

UoCrete ΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ UoCrete ΑΝΑΙΜΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Οντογένεση της αιμοποίησης ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αμορφη πρωτεϊνούχος ουσία (matrix) Κολλαγόνο Πρωτεογλυκάνες Δομικές γλυκοπρωτεϊνες Ινίδια Ελαστίνης Κολλαγόνου Δικτυωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ευρεθείσα τιμή Τιμές αναφοράς Σάκχαρο : 93.0 mg/dl 65-115 Ουρία : 34.1 mg/dl 12-48 Κρεατινίνη : 0.82 mg/dl 0,50-1,40 Τριγλυκερίδια : 47 mg/dl 40-200 Χοληστερίνη LDL : 106.8 mg/dl 50-150

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Νοσολογίας. Το μάθημα Στοιχεία Νοσολογίας είναι κοινό σε όλες τις Ειδικότητες του Τομέα Υγείας Πρόνοιας του 2 ου Κύκλου.

Στοιχεία Νοσολογίας. Το μάθημα Στοιχεία Νοσολογίας είναι κοινό σε όλες τις Ειδικότητες του Τομέα Υγείας Πρόνοιας του 2 ου Κύκλου. Στοιχεία Νοσολογίας Το μάθημα Στοιχεία Νοσολογίας είναι κοινό σε όλες τις Ειδικότητες του Τομέα Υγείας Πρόνοιας του 2 ου Κύκλου. Δηλαδή: - Βοηθών Φυσικοθεραπευτών - Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων - Βοηθών Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορική Διάγνωση με βάση συνήθη εργαστηριακά ευρήματα και «ατοπήματα»

Διαφορική Διάγνωση με βάση συνήθη εργαστηριακά ευρήματα και «ατοπήματα» Διαφορική Διάγνωση με βάση συνήθη εργαστηριακά ευρήματα και «ατοπήματα» Αιμιλία Χατζηγιάννη Αναπλ. Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας- Κλ. Μικροβιολογίας ΕΚΠΑ Ιπποκράτειο ΓΝΑ Εργαστηριακή Διάγνωση Η διάγνωση και

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικά και Επίκτητα αίτια αιμολυτικής αναιμίας

Κληρονομικά και Επίκτητα αίτια αιμολυτικής αναιμίας Κληρονομικά και Επίκτητα αίτια αιμολυτικής αναιμίας Το φυσιολογικό ερυθρό αιμοσφαίριο Θα ζήσει 100-120 ημέρες Μέχρι τότε θα έχει εκπληρώσει το ρόλο του, που είναι η μεταφορά του O 2 στους ιστούς Διαφορές

Διαβάστε περισσότερα