ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4749 Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4749 Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014 983"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4749 Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου Aριθμός 1053 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57 (Ι)/2008) (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ) ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 2012 (Κ.Δ.Π. 423/2012) Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 3 (3) του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 423/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 3(3) του Διατάγματος Συμμετοχή Ενδιαφερόμενου Κοινού (Κ.Δ.Π. 423/2012) του περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμου, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι έχει το δικαίωμα συμμετοχής οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και για το γεγονός ότι μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις, απόψεις και παραστάσεις σχετικά με τον κατάλογο των νερών κολύμβησης. Ο κατάλογος των νερών κολύμβησης είναι διαθέσιμος και μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις 7:30 π.μ. 15:00 μ.μ. στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία). Επιπρόσθετα ο κατάλογος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος Οι απόψεις ή παραστάσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος με τους ακόλουθους τρόπους: α) Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: β) γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία, ή γ) με τηλεομοιότυπο (Αρ ). Οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμός μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε διάστημα 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής, ερωτήσεις, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο του Καταλόγου.

2 984 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Aριθμός 1054 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκηρύσσει τα πιο κάτω Σχέδια για στήριξη της απασχόλησης και αντιμετώπιση της ανεργίας. 1. ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝ 1-4 ΑΤΟΜΑ Το Σχέδιο αφορά την επιχορήγηση της απασχόλησης ενός εργοδοτουμένου που εργάζεται με πλήρη ή/και μερική απασχόληση για τουλάχιστο δύο συνεχή χρόνια σε επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον 25% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και εργοδοτούσαν από 1 μέχρι 4 άτομα τον Δεκέμβριο του Παρέχεται οικονομική βοήθεια προς τον εργοδότη, ύψους 70% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ποσό τις ως μέρος του μισθολογικού κόστους. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση. Προϋπολογισμός Σχεδίου: 7 εκατομμύρια Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 20/02/2014: Έναρξη υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή 31/03/2014: Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Αρμόδιος φορέας διαχείρισης: Τμήμα Εργασίας Για περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες και Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ Το Σχέδιο αφορά την παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και εργοδοτούσαν από 1 μέχρι 49 άτομα τον Δεκέμβριο του 2013, για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο. Η ομάδα στόχου είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) που λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούνται κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής κατάρτισής τους τουλάχιστον ένα μήνα ανεργιακό επίδομα. Παρέχεται οικονομική βοήθεια προς τον εργοδότη, ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος ανά αίτηση εργοδότησης (συνολικό ποσό χορηγίας). Η χορηγία θα δίδεται μόνο για τους πρώτους έξι (6) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη απασχόληση του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση. Μέγιστος αριθμός προσλήψεων ανά εργοδότη 5 (πέντε) άτομα. Προϋπολογισμός Σχεδίου: 3 εκατομμύρια Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 24/02/2014: Έναρξη υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση ανέργου για πρακτική εξάσκηση διάρκειας ενός μηνός. 02/04/2014: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για επιδότηση της εργοδότησης του/ων ανέργου/ων εφόσον ολοκληρωθεί ο μήνας της πρακτικής εξάσκησής του/ς. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. 30/04/2014: Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αρμόδιος φορέας διαχείρισης: Τμήμα Εργασίας Για περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες και Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Σκοπός του Έκτακτου Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζόμενους ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίοι ευρίσκονται σε καθεστώς αναστολής εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου Μαρτίου 2014 με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και κατ επέκταση την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. Οι ξενοδοχειακές μονάδες που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο θα καταβάλλουν στους καταρτιζόμενους επίδομα κατάρτισης ίσο προς τον κανονικό μισθό του καταρτιζόμενου, και βάση του οποίου θα καταβάλλονται οι εισφορές που εισπράττονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα καταβάλλουν στην ξενοδοχειακή μονάδα, ως αρχή εφαρμογής του προγράμματος κατάρτισης, το ανεργιακό επίδομα που δικαιούνται οι καταρτιζόμενοι με βάση την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου Ν. 59(Ι)/2010. Σημειώνεται ότι το Σχέδιο άρχισε ήδη να εφαρμόζεται από τη 1 η Δεκεμβρίου Αρμόδιος φορέας διαχείρισης: Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Για περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες και 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης στο χώρο εργασίας σε νεοπροσλαµβανόµενους ανέργους χωρίς προηγούμενη πείρα στον τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας µε στόχο την εργοδότησή τους σε ξενοδοχειακές μονάδες. Δικαιούχοι είναι ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες οι οποίοι στο παρελθόν δεν εργάστηκαν στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Στους ανέργους που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα καταβάλλεται επίδομα ύψους 125 την εβδομάδα. Στις ξενοδοχειακές μονάδες που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα και θα παρέχουν ενδοεπιχειρησιακά την κατάρτιση, θα παρέχεται αποζημίωση για το κόστος οργάνωσης και εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης, περιλαμβανομένου και του κόστους των εκπαιδευτών. Στην περίπτωση που η κατάρτιση θα διεξάγεται σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, η αποζημίωση θα παρέχεται στις μονάδες αυτές. Και στις δύο περιπτώσεις η αποζημίωση θα ανέρχεται σε 100 μηνιαία ανά καταρτιζόμενο. Προϋπολογισμός Σχεδίου: 2 εκατομμύρια Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 20/02/2014: Έναρξη υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή 14/03/2014: Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Αρμόδιος φορέας διαχείρισης: Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου Για περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες και Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους Αποφοίτους Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας για βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς να αξιοποιήσουν ανθρώπινο δυναμικό. Οι άνεργοι θα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς, με στόχο την απόκτηση εργασιακής πείρας για περίοδο 6 μηνών (26 εβδομάδων) σε θέσεις που αφορούν συγκεκριμένα επαγγέλματα.

4 986 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης θα καταβάλλεται στους ανέργους από την ΑνΑΔ επίδομα κατάρτισης ύψους 125 την εβδομάδα. Πρόσθετα θα καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Η τοποθέτηση δεν αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από την επιχείρηση/ οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση/ οργανισμό. Προϋπολογισμός Σχεδίου: 8,5 εκατομμύρια Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 20/02/2014: Έναρξη υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή 14/03/2014: Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Αρμόδιος φορέας διαχείρισης: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου Για περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες www. anad.org.cy και Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6. ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους πτυχιούχους για βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς να αξιοποιήσουν ανθρώπινο δυναμικό. Οι άνεργοι θα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς, με στόχο την απόκτηση εργασιακής πείρας για περίοδο 6 μηνών (26 εβδομάδων) σε θέσεις που αφορούν συγκεκριμένα επαγγέλματα. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης θα καταβάλλεται στους ανέργους από την ΑνΑΔ επίδομα κατάρτισης ύψους 125 την εβδομάδα. Πρόσθετα θα καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Η τοποθέτηση δεν αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από την επιχείρηση/ οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση / οργανισμό. Προϋπολογισμός Σχεδίου: 8,5 εκατομμύρια Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 17/03/2014: Έναρξη υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή. 07/04/2014: Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αρμόδιος φορέας διαχείρισης: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες και www. anad.org.cy Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Aριθμός 1055 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ: 80/2013 Αρ. Φακέλου: ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 _ Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Booz & Company Inc. από το δίκτυο οίκων PricewaterhouseCoopers, μέσω των εταιρειών Hercules Merger Parent Ltd και Hercules Merger Sub Inc. Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κ. Ανδρέας Καρύδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Χάρης Παστελλής, Μέλος κ. Χρίστος Τσίγκης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 4 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 4 Νοεμβρίου 2013 από το δίκτυο οίκων PricewaterhouseCoopers (στο εξής η «PwC»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την εξαγορά από τη PwC του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Booz & Company Inc. (στο εξής η «Booz»), μέσω των εταιρειών Hercules Merger Parent Ltd (στο εξής η «Hercules Parent») και Hercules Merger Sub Inc. (στο εξής η «Hercules Sub»). Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Η PwC που είναι η εμπορική επωνυμία (brand) με την οποία λειτουργούν και παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες οι οίκοι που είναι μέλη της PricewaterhouseCoopers International Ltd (στο εξής «PwCIL»). Οι οίκοι αυτοί αποτελούν συνολικά το δίκτυο PwC. Η PwC προσφέρει συμβουλευτικές επαγγελματικές υπηρεσίες ανά το παγκόσμιο (περισσότερα από 750 γραφεία σε 157 χώρες), οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: i. Ελεγκτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν ελεγκτικούς ελέγχους βάση νόμου (statutory audit), εσωτερικό έλεγχο (internal audit), ελεγκτικές υπηρεσίες κινδύνου (risk assurance), αναλογιστικές υπηρεσίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την διενέργεια εξαγορών (capital markets transactions). ii. iii. Φορολογικές [..] 1 υπηρεσίες ([..]). Συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με συμφωνίες (deals advisory) και την παροχή συμβουλών (consulting services) αναφορικά με θέματα στρατηγικής, εργασιών (operations) χρηματοδότησης, θέματα προσωπικού και αλλαγών, τεχνολογίας, διεύθυνσης έργων (programme and project management), διαχείρισης κινδύνου και ερευνητικές υπηρεσίες (forensic services). Οι οίκοι που είναι μέλη της PwC δεν λειτουργούν και δεν δύνανται να λειτουργήσουν ως μία «πολυεθνική εταιρεία». Το δίκτυο PwC δεν είναι ένας παγκόσμιος συνεταιρισμός, μία μεμονωμένη επιχείρηση, ή μία πολυεθνική εταιρεία. Αντ αυτού, οι οίκοι που είναι μέλη της PwC είναι ξεχωριστές και διακριτές νομικές οντότητες. Ωστόσο, οι οίκοι μέλη της PwC έχουν δεσμευτεί να συνεργάζονται για να παρέχουν υπηρεσίες στους πελάτες τους. 1 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

6 988 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Οι οντότητες μέλη της PwCIL μπορούν να χρησιμοποιήσουν το όνομα PwC και να αξιοποιήσουν τους πόρους και τις μεθοδολογίες του δικτύου PwC. Επιπρόσθετα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους των άλλων οίκων μελών και/ή διευθετήσουν την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών από άλλους οίκους μέλη και/ή άλλες οντότητες εντός του δικτύου PwC. Εις αντάλλαγμα, τα μέλη δεσμεύονται να τηρούν ορισμένες κοινές πολιτικές σχετικά με τη στρατηγική, τη διαχείριση κίνδυνου και την ποιότητα και να τηρούν τα πρότυπα του δικτύου PwC. Η Hercules Merger Parent Ltd που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας του Ηνωμένου Βασιλείου και ανήκει [..] 2. Η Hercules Merger Sub Inc. που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τόσο η Hercules Parent όσο και η Hercules Sub αποτελούν εταιρείες οχήματα οι οποίες έμμεσα ανήκουν κατά 100% στη Pwc και έχουν εγγραφεί αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς επίτευξης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης. Η Booz & Company Inc. που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εν λόγω εταιρεία είναι ένας διεθνής συμβουλευτικός οίκος με 57 γραφεία παγκοσμίως που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τη διεύθυνση επιχειρήσεων σε ένα ευρύ φάσμα πελατών εταιρικού και δημοσίου τομέα. Οι μετοχές της Booz κατέχονται σήμερα από περίπου 275 μέλη του προσωπικού της που διορίζονται ως συνέταιροι. Στις 7 Νοεμβρίου 2013 ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου. Η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15 Νοεμβρίου 2013, ως ορίζει το άρθρο 13(3) του Νόμου. Η Υπηρεσία της Επιτροπής (στο εξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε προς την Επιτροπή γραπτή έκθεση με ημερομηνία 28 Νοεμβρίου 2013, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέταση συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2013 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιoν της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση συμφωνίας και σχεδίου συγχώνευσης (στο εξής η «Συμφωνία»), με ημερομηνία 28 Οκτωβρίου 2013, μεταξύ της Hercules Parent, της Hercules Sub, της Booz και της [..] 3. Η συγκέντρωση αφορά την προτεινόμενη εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Booz, από την PwC μέσω των Hercules Parent και Hercules Sub. Ο σκοπός της συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, είναι να δημιουργηθεί μία ξεχωριστή (stand-out) οργάνωση επαγγελματικών υπηρεσιών που να προσφέρει υπηρεσίες πρώτης τάξης ποιότητας σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Σύμφωνα με τη Συμφωνία, μετά την ικανοποίηση ορισμένων προϋποθέσεων, η Hercules Sub θα συγχωνευθεί με τη Booz, [..], και η Hercules Parent θα καταστεί ο έμμεσος μοναδικός μέτοχος της Booz. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξή της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης, η PwC, έμμεσα, θα αποκτήσει όλες τις μετοχές της Booz. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β)(ii) του Νόμου, εφόσον θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της στοχευόμενης επιχείρησης Booz. Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του δικτύου PwC το οικονομικό έτος 2012/13 4 ανήλθε στα 23,400 εκατομμύρια ευρώ και της Booz για το ίδιο οικονομικό έτος στα [..]. Εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, μόνο το δίκτυο PwC ασκεί οικονομική δραστηριότητα και ο εν λόγω κύκλος εργασιών του ανέρχεται στα [..] για το οικονομικό έτος 2012/13. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρουμένης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον 2 [..]. 3 [..]. 4 Αμφότερα τα μέρη έχουν οικονομικά έτη τα οποία δεν αντιστοιχούν στο ημερολογιακό έτος. Για την PwC τελειώνει την 30 Ιουνίου 2013 και την Booz τελειώνει στις 31 Μαρτίου 2013.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Όπως προαναφέρθηκε η PwC δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στους διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, [..]. Η Booz δραστηριοποιείται μόνο στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν τη διεύθυνση επιχειρήσεων. Οι δραστηριότητες των μερών επικαλύπτονται μόνο, κατά συνέπεια, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν την διεύθυνση επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ασχοληθεί σε αρκετές αποφάσεις της με το γενικότερο τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα στην υπόθεση COMP/M DELOITTE & TOUCHE / ANDERSEN UK αποφάσισε ότι οι ακόλουθες αγορές αποτελούν ξεχωριστές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών: i) ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες σε εισηγμένες και μεγάλες εταιρείες, ii) ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες σε μικρές και μεσαίες εταιρείες, iii) υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και υπηρεσιών συμμόρφωσης, iv) συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την εταιρική χρηματοδότηση, v) συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την εκκαθάριση επιχειρήσεων και vi) συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν τη διεύθυνση επιχειρήσεων. Η Επιτροπή συνεκτιμώντας όλα τα πιο πάνω καθώς και μελετώντας ενδελεχώς όλα τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν, κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας είναι η αγορά παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν τη διεύθυνση επιχειρήσεων. Αναφορικά με τη γεωγραφική αγορά, τα εμπλεκόμενα μέρη υποστηρίζουν ότι η αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζεται με τη διεύθυνση επιχειρήσεων είναι παγκόσμια, καθώς ο ανταγωνισμός λαμβάνει χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο και οι κύριες διεθνείς συμβουλευτικές εταιρείες, όπως η McKinsey, η Boston Consulting Group, η KPMG, η Accenture, η Oliver Wyman, η Ernst & Young, η Bain & Company, η Deloitte, και η A.T. Kearney είναι οι κύριοι ανταγωνιστές τους. Όσον αφορά τη γεωγραφική αγορά για την εν λόγω σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αναγνωρίσει στις αποφάσεις της την ύπαρξη αμφότερων εθνικών και διεθνών πτυχών για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, αλλά έχει αφήσει τελικά ανοικτό τον ακριβή ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς 5. Η Επιτροπή, στην υπό εξέταση υπόθεση, αναφορικά με την πιο πάνω σχετική αγορά, καταλήγει ότι ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού, τα οποία να απορρέουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση και τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, η γεωγραφική αγορά αναφοράς της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν την διεύθυνση επιχειρήσεων παραμένει ανοικτή. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και συνεπώς, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 5 Case No COMP/M.5951 AON CORPORATION/ HEWITT ASSOCIATES, Case No COMP/M DELOITTE & TOUCHE / ANDERSEN UK

8 990 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Aριθμός 1056

9 Αριθμός 1057 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2013) Τερματισμός διορισμού Εκκαθαριστών Διορισμός Εκκαθαριστή Αναφορικά με τη Γνωστοποίηση αρ που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 27 Οκτωβρίου 2006, γνωστοποιείται για γενική πληροφορία ότι, δυνάμει του άρθρου 46(1)(β) του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου (Νόμοι του 1985 μέχρι 2013), ο διορισμός των κ. Χριστόφορου Χριστοφόρου και κ. Αλίκης Αγρότου Γιαπατή, ως Εκκαθαριστές του Συνεργατικού Παντοπωλείου Σαραντίου Λτδ, τερματίζεται από τον Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, από τις 12 Φεβρουαρίου 2014 και δυνάμει του άρθρου 44 του ίδιου Νόμου στη θέση τους διορίστηκε η κ. Δέσπω Καπαρτή, Λειτουργός Συνεργατικών Εταιρειών, από τη Λεμεσό. Λευκωσία, 12 Φεβρουαρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών. Αριθμός 1058 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2013) Τερματισμός διορισμού Εκκαθαριστή Διορισμός Εκκαθαριστή Αναφορικά με τη Γνωστοποίηση αρ που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 3 Οκτωβρίου 2003, γνωστοποιείται για γενική πληροφορία ότι, δυνάμει του άρθρου 46(1)(β) του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου (Νόμοι του 1985 μέχρι 2013), ο διορισμός του κ. Χριστόφορου Χριστοφόρου, ως Εκκαθαριστή του Συνεργατικού Παντοπωλείου Φτερικουδίου Λτδ, τερματίζεται από τον Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών από τις 12 Φεβρουαρίου 2014 και δυνάμει του άρθρου 44 του ίδιου Νόμου στη θέση του διορίστηκε η κ. Γεωργία Ευσταθίου, Λειτουργός Συνεργατικών Εταιρειών, από τη Λεμεσό. _ Λευκωσία, 12 Φεβρουαρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών. Αριθμός 1059 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2013) _ Τερματισμός διορισμού Εκκαθαριστή Διορισμός Εκκαθαριστή Γνωστοποιείται για γενική πληροφορία ότι, δυνάμει του άρθρου 46(1)(β) του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου (Νόμοι του 1985 μέχρι 2013), ο διορισμός του κ. Χριστόφορου Χριστοφόρου, ως Εκκαθαριστή της Συνεργατικής Εταιρείας Λαχειοπωλών Λτδ, τερματίζεται από τον Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, από τις 12 Φεβρουαρίου 2014 και δυνάμει του άρθρου 44 του ίδιου Νόμου στη θέση του διορίστηκε η κ. Γεωργία Ευσταθίου, Λειτουργός Συνεργατικών Εταιρειών, από τη Λεμεσό. _ Λευκωσία, 12 Φεβρουαρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών.

10 992 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Αριθμός 1060 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2013) Τερματισμός διορισμού Εκκαθαριστών Διορισμός Εκκαθαριστή Αναφορικά με τη Γνωστοποίηση αρ που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 19 Αυγούστου 2005, γνωστοποιείται για γενική πληροφορία ότι, δυνάμει του άρθρου 46(1)(β) του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου (Νόμοι του 1985 μέχρι 2013), ο διορισμός των κ. Νίκου Καραολή και κ. Χριστόφορου Χριστοφόρου, ως Εκκαθαριστές της Συνεργατικής Εταιρείας Τριανταφυλλοπαραγωγών Μηλικουρίου Λτδ, τερματίζεται από τον Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών από τις 12 Φεβρουαρίου 2014 και δυνάμει του άρθρου 44 του ίδιου Νόμου στη θέση τους διορίστηκε η κ. Έλενα Αθηνοδώρου, Λειτουργός Συνεργατικών Εταιρειών, από τη Λεμεσό. Αριθμός 1061 Λευκωσία, 12 Φεβρουαρίου Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2013) Τερματισμός διορισμού Εκκαθαριστών Διορισμός Εκκαθαριστή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών. Αναφορικά με τη Γνωστοποίηση αρ που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 27 Μαΐου 2005, γνωστοποιείται για γενική πληροφορία ότι, δυνάμει του άρθρου 46(1)(β) του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου (Νόμοι του 1985 μέχρι 2013), ο διορισμός των κ. Χριστόφορου Χριστοφόρου και κ. Αλίκης Γιαπατή, ως Εκκαθαριστές του Συνεργατικού Παντοπωλείου Αγίας Ειρήνης Λτδ, τερματίζεται από τον Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών από τις 12 Φεβρουαρίου 2014 και δυνάμει του άρθρου 44 του ίδιου Νόμου στη θέση τους διορίστηκε η κ. Δέσπω Καπαρτή, Λειτουργός Συνεργατικών Εταιρειών, από τη Λεμεσό. _ Αριθμός 1062 Λευκωσία, 12 Φεβρουαρίου Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2013) _ Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών. Επειδή οι μέτοχοι της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Αθηαίνου Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Περιοχών Σταυροβουνίου Λευκάρων Λτδ. και της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Λειβαδειών Λτδ., (οι μεταφέρουσες εταιρείες) σε ειδική γενική συνέλευσή τους αποφάσισαν τη συγχώνευση της εταιρείας τους με τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αλληλεγγύης Λτδ. (η αποδεχόμενη εταιρεία) και τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού τoυς σε αυτή, και Επειδή οι μέτοχοι της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Αλληλεγγύης Λτδ. (η αποδεχόμενη εταιρεία) σε ειδική γενική συνέλευσή τους αποφάσισαν όπως η Εταιρεία συγχωνευθεί με τις πιο πάνω εταιρείες και αποδεχθεί τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού τους, και Επειδή η έγγραφη συμφωνία για συγχώνευση των πιο πάνω εταιρειών έχει εγγραφεί στις 8/2/2014 από τον Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, και Επειδή η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρείας Αλληλεγγύης Λτδ., ως αποδεχόμενη εταιρεία με βάση την έγγραφη συμφωνία, από τις 8/2/2014 διαδέχεται τις μεταφέρουσες εταιρείες, εξ ολοκλήρου σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και όλες οι πράξεις, τα συμβόλαια και τα άλλα έγγραφά τους θα συνεχίσουν να ισχύουν και περαιτέρω μεταφέρονται σ αυτή όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των μεταφερουσών εταιρειών όπως προβλέπεται από το άρθρο 49ΣΤ του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου. Ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 49Δ(4) των πιο πάνω Νόμων, διατάσσει όπως η εγγραφή της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Αθηαίνου Λτδ., της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Περιοχών Σταυροβουνίου Λευκάρων και της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Λειβαδειών Λτδ., (οι μεταφέρουσες εταιρείες) ακυρωθεί και όπως οι εταιρείες αυτές διαλυθούν από τις 11/2/ Φεβρουαρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών.

11 Αριθμός 1063 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Lekki International Container Terminal Services LFTZ Enterprise από την CMA Terminals S.A.S. Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες CMA CGM S.A. και International Container Terminal Services, Inc. με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι η εταιρεία CMA Terminals S.A.S., έμμεση θυγατρική της CMA CGM S.A., προέβηκε σε εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Lekki International Container Terminal Services LFTZ Enterprise. Η CMA Terminals S.A.S. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει έμμεσα στη CMA CGM S.A. η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας και αποτελεί εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Η Lekki International Container Terminal Services LFTZ Enterprise είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Νιγηρίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι θυγατρική της International Container Terminal Services, Inc. και λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται και επισκευάζει τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων της Lekki στη Νιγηρία. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων του 1999 μέχρι Αριθμός 1064 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ _ (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Shawn Pedley από Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αφορολόγητου αυτοκινήτου μάρκας FORD FIESTA με αριθμούς εγγραφής KYF993 το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, Ν. 94 (Ι) Ο Shawn Pedley τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο από το Τελωνείο Λάρνακας χωρίς να καταβάλει τους αναλογούντες δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 11(6), Παράρτημα Γ, της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης με το έντυπο Τελ.104Α ημερομηνίας 30 Ιουλίου Στις 17 Απριλίου 2013 ο Shawn Pedley αναχώρησε από την Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς προηγουμένως να διευθετήσει τελωνειακά το πιο πάνω όχημα κατά παράβαση του άρθρου 96 του Νόμου 94(Ι) Το όχημα περιήλθε στην κατοχή του Τελωνείου των Βρετανικών Βάσεων και παραδόθηκε στο Τελωνείο Λάρνακας στις 15 Ιανουαρίου Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης Τελωνείου Λάρνακας με Αύξοντα Αριθμό 23/14. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ, Αν. Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων. Αριθμός 1065 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, και Αρ. Αίτησης 284/2013. Αναφορικά με τον Mervyn Charles Whitehouse, τέως εξ Αγγλίας και τελευταία κάτοικο Λάρνακας, αποβιώσαντα. Δίνεται ειδοποίηση ότι μετά την παρέλευση οκτώ ημερών από τη δημοσίευση αυτή θα υποβληθεί αίτηση στον Πρωτοκολλητή Επικυρώσεως Διαθηκών του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για επανασφράγιση του διατάγματος επικυρώσεως εγγράφου διαχειρίσεως που έχει εκδοθεί για την περιουσία του αποβιώσαντα Mervyn Charles Whitehouse, τέως εξ Αγγλίας. ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΛΑΪΔΗ, διά Temple Court Chambers, Δικηγόρος, Λεωφ. 28 ης Οκτωβρίου 8 Α, 1 ος όροφος Γραφείο 101, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία.

12 994 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Αριθμός 1066 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με τον Πέτρος Παναγή Γεωργίου(Petros Panayi Georgi), τέως από την Αγγλία, αποβιώσαντα. και Αρ. Αίτησης 92/14. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 11/3/2014 και ώρα 8.30 π.μ. θα γίνει αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για την Επανασφράγιση των εγγράφων διαχείρισης της περιουσίας του Πέτρος Παναγή Γεωργίου (Petros Panayi Georgi) τέως από την Αγγλία, αποβιώσαντα, που παραχωρήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο τoυ Isle of Man στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 13/11/2006. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΙΜΟΘΗ, Δικηγόρος για Άντρο Χρίστο Πέτρου (Andros Christos Petrou). Αριθμός 1067 Eπαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Μεταξύ: FADI GEORGE AWAD, από τη Λευκωσία, Ενάγοντα, ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ, εξ Ιδαλίου και τώρα αγνώστου διαμονής, Εναγομένου. και Αρ. Αγωγής 6375/2011. Αναφορικά με την αίτηση του FADI GEORGE AWAD, από τη Λευκωσία, για την Αναγκαστική Πώληση της Ακίνητης Ιδιοκτησίας του ΜΑΡΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ, εξ Ιδαλίου και τώρα αγνώστου διαμονής. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο FADI GEORGE AWAD, από τη Λευκωσία, καταχώρισε στις 30 Απριλίου 2013, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στα πλαίσια της υπό τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο Αγωγής, Αίτηση με την οποία εξαιτείται: Α. Διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο να διατάσσει την έκδοση εντάλματος πώλησης ακινήτων και την πώληση από το Κτηματολόγιο με Δημόσιο Πλειστηριασμό της περιγραφόμενης στο ΜΕΜΟ με αριθμό ΕΒ 732/2012 του Επαρχιακού Κτηματολογίου Λευκωσίας ημερομηνίας 13/03/2012, ακίνητης περιουσίας του ΜΑΡΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ, σε επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης που θα καθοριστεί από το Δικαστήριο ή από το Κτηματολόγιο ως ακολούθως: Περιγραφή κτήματος: Χωράφι στην περιοχή Αλάμπρα της επαρχίας Λευκωσίας με αριθμό εγγραφής 11279, Φ/Σχ. 39/15, Τεμάχιο 1169, 1/2 μερίδιο. Β. Διάταγμα του Δικαστηρίου που να διατάσσει όπως το προϊόν της πώλησης χρησιμοποιηθεί πρώτον για την πληρωμή των εξόδων της πώλησης και δεύτερον για την ικανοποίηση του ΜΕΜΟ υπ αριθμό ΕΒ 732/2012 ημερομηνίας 13/03/2012 του Επαρχιακού Κτηματολογίου Λευκωσίας και την εξόφληση και/ή έναντι του εξ αποφάσεως χρέους του Εναγομένου προς τον Ενάγοντα στην υπό τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο αγωγή για το ποσό των ,44 πλέον νόμιμο τόκο 8% το χρόνο από 14/3/2008 μέχρι 14/10/2008 και νόμιμο τόκο 5,5% ετησίως από 15/10/2008 μέχρι εξόφλησης, πλέον 761,00 έξοδα της αγωγής και απόφασης με τόκο προς 5,5% το χρόνο από 23/9/2011 μέχρι εξόφλησης, πλέον 15% Φ.Π.Α. Γ. Τα έξοδα της αίτησης αυτής, πλέον Φ.Π.Α. πλέον έξοδα επίδοσης. Δ. Οποιαδήποτε άλλη θεραπεία κρίνει δίκαια και εύλογη το Δικαστήριο. Ε. Έξοδα πλέον Φ.Π.Α. Τα ουσιώδη γεγονότα τα οποία επικαλείται ο Αιτητής για την έκδοση του αιτούμενου διατάγματος περιέχονται στην Αίτηση. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω Αίτηση έχει οριστεί για Επίδοση στις 7 Μαρτίου 2014, ώρα 8.30 π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και ο Καθ ου η Αίτηση εάν επιθυμεί να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω Αίτηση μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά την πιο πάνω ημερομηνία είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της Αίτησης θα δοθεί από τον πιο κάτω αναφερόμενο Δικηγόρο του Αιτητή, σε οποιοδήποτε θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτητή. Διεύθυνση επιδόσεως: Το Δικηγορικό Γραφείο ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. ( ), Θεμιστοκλή Δέρβη 41, HAWAI TOWER, 7ος όροφος, 1066 Λευκωσία. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ημερομηνία που είναι ορισμένη η πιο πάνω Αίτηση, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο όχι πιο αργά από τις 5 μ.μ. της 6ης Μαρτίου 2014.

13 Αριθμός 1068 Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου, Αναφορικά με την Εταιρεία MARTINO HOME LIMITED, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και και Αρ. Αίτησης 70/13. Αναφορικά με την αίτηση της εταιρείας Α/ΦΟΙ ΛΙΟΤΑΤΗ ΛΤΔ, από τη Δερύνεια για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι η εταιρεία Α/ΦΟΙ ΛΙΟΤΑΤΗ ΛΤΔ, από τη Δερύνεια καταχώρισε στις 25 Σεπτεμβρίου 2013 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 27 Μαρτίου 2014 και ώρα 8.30 π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου που συνεδριάζει στη Λάρνακα και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει η να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της απόδειξης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω Δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον πιο κάτω αναφερόμενο Δικηγόρο της αιτήτριας σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΝΙΚΟΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δικηγόρος αιτήτριας. Διεύθυνση επιδόσεως: Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. ΝΙΚΟΛΑ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Χρ. Σαμάρα 9, Ακιν. Παρασκευά Σ. Σαμάρα, 1 ος όροφος, Διαμ. 2, Λιοπέτρι, τηλ Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους Δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τον πιο πάνω Δικηγόρο της αιτήτριας όχι πιο αργά από τις 5μ.μ. της 12ης Μαρτίου Αριθμός 1069 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Αναφορικά με την Εταιρεία S. M. Xiourouppas Motors (Imports) Ltd, από τη Λάρνακα, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την αίτηση της Societe Generale Bank Cyprus Ltd, για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. και και Αρ. Αίτησης 138/13. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Societe Generale Bank Cyprus Ltd καταχώρισε στις 26 Απριλίου 2013 μέσω των δικηγόρων Κ. Ν. Νικολαΐδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε., από τη Λευκωσία, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 12 Μαρτίου 2014 και ώρα 8.30 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους δικηγόρους των αιτητών κ.κ. Κ. Ν. Νικολαΐδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε., Περικλέους 19, 2020 Στρόβολος, Λευκωσία, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. Κ. Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτητών. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους κ.κ. Κ. Ν. Νικολαΐδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε., γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους πιο πάνω Δικηγόρους, όχι πιο αργά από τις 12 μ. της 11 ης Μαρτίου 2014.

14 996 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Αριθμός 1070 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την εταιρεία ΑΝΟΤΗΙΑ ΕΝΤΕRPRISES COMPANY LIMITED (HE ) από τη Λευκωσία, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αναφορικά με την αίτηση του Fujiaki Mimura για εκκαθάριση της πιο πάνω εταιρείας. Αρ. Αίτ. 14/2014. Διά της παρούσης δίνεται ειδοποίηση ότι o Fujiaki Mimura υπό την ιδιότητά του ως εκκαθαριστής (Trustee in Bankruptcy) καταχώρισε στις 9/1/2014 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξαιτείται την έκδοση Διατάγματος εκκαθάρισης της εταιρείας ΑΝΟΤΗΙΑ ΕΝΤΕRPRISES COMPANY LIMITED (HE ) από το Δικαστήριο. Δίδεται επίσης ειδοποίηση ότι η προαναφερθείσα αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 7/3/2014 και ώρα 9.00 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της ρηθείσας εταιρείας ο οποίος επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση δύναται να εμφανιστεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για το σκοπό αυτό κατά την πιο πάνω ημερομηνία, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους Δικηγόρους της αιτήτριας σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της αναφερόμενης Εταιρείας ο οποίος θα το ζητήσει και καταβάλει το νενομισμένο τέλος. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτήτριας. Διεύθυνση επίδοσης: Το Δικηγορικό Γραφείο των κ.κ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., Αγίου Παύλου 15, Ledra House, Άγιος Ανδρέας, 1105 Λευκωσία, τηλ , Θυρ. Δικ. 132 Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της ρηθείσας αιτήσεως οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους της αιτήτριας γραπτή ειδοποίηση περί της προθέσεώς του να το πράξει. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου το όνομα και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή από τους Δικηγόρους τους και θα πρέπει να επιδοθεί ή εάν ήθελε ταχυδρομηθεί, θα πρέπει να αποσταλεί με Ταχυδρομείο έγκαιρα ώστε να ληφθεί από τους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους των αιτητών το αργότερο μέχρι τις 6/3/2014. Aριθμός 1071 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αρ. Αίτησης 78/14. Αναφορικά με την Εταιρεία T.B.S.F BEST STRATEGY FINANCE LTD, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αναφορικά με την αίτηση της Εταιρείας T.B.S.F BEST STRATEGY FINANCE LTD από τη Λευκωσία, για τροποποίηση του ιδρυτικού εγγράφου της. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Εταιρεία T.B.S.F BEST STRATEGY FINANCE LTD, από τη Λευκωσία, καταχώρισε στις 27 Ιανουαρίου 2014 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τροποποίηση του ιδρυτικού εγγράφου της, δια της προσθέσεως της κάτωθι νέας παραγράφου αριθμούμενης ως παράγραφος (3A): (3Α) Η Εταιρεία λειτουργεί ως Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ( ΚΕΠΕΥ ) εντός της έννοιας του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως τροποποιείται και παρέχει εκείνες τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες ή/και ασκεί εκείνες τις επενδυτικές δραστηριότητες σε σχέση με εκείνα τα χρηματοοικονομικά μέσα, που καθορίζονται στην άδεια λειτουργίας της, υπό τον όρο πάντα ότι κατέχει τέτοιαν άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 5 Μαρτίου 2014 και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους κ.κ. Δημήτρη Κούτρα & ΣΙΑ, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ & ΣΙΑ, Δικηγόροι Σημ.:Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους κ.κ. Δημήτρη Κούτρα & ΣΙΑ, Δικηγόροι, Ταγματάρχου Πουλίου 17Β, Διαμ. 1, 1101 Άγιος Ανδρέας, Τ.Θ.27902, 2434 Λευκωσία ( ), γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου, όχι αργότερα από τις 5 μ.μ. της 28ης Φεβρουαρίου 2014.

15 Aριθμός 1072 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός Εταιρείας: ΗΕ Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αναφορικά με την Εταιρεία: ARCHIFORM CONSULTANTS LIMITED. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Παπανικολή 12 Α, Απόστολος Ανδρέας, 3061 Λεμεσός. ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Ειδοποιείστε ότι, βάσει του άρθρου 276 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Συνέλευση των Πιστωτών της πιο πάνω Εταιρείας θα λάβει χώρα στα Γραφεία της CRI Group Ltd, στη Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία, την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα π.μ. για τους σκοπούς ως αναφέρονται στα άρθρα 276, 277 και 278 του πιο πάνω Νόμου. Όσοι πιστωτές επιθυμούν να ψηφίσουν για διορισμό εκκαθαριστή, εποπτικής επιτροπής καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που πιθανόν να προκύψει στη συνέλευση, μπορούν να το πράξουν είτε προσωπικά είτε διά πληρεξουσίου. Τα πληρεξούσια για να είναι έγκυρα, θα πρέπει να φθάσουν στα Γραφεία της CRI, στη διεύθυνση, Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της προηγούμενης της συνελεύσεως και θα πρέπει να συνοδεύονται από επαληθεύσεις χρέους. Επίσης ειδοποιείστε ότι, για σκοπούς ψηφοφορίας, εξασφαλισμένοι πιστωτές πρέπει (εκτός εάν εγκαταλείπουν την εξασφάλισή τους) να καταθέσουν με την CRI στην πιο πάνω διεύθυνση, πριν τη συνέλευση, δήλωση αναφορικά με την εξασφάλιση που κατέχουν, την ημερομηνία που τους εδόθη και το ακριβές ποσό. Aριθμός 1073 Εκδόθηκε στις 12 Φεβρουαρίου Αριθμός Εταιρείας: ΗΕ Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αναφορικά με την Εταιρεία: D. DEMETRIOU DEVELOPERS LIMITED. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Μνασιάδου 11, Demokritos Bldg 4, 9ος όροφος, Διαμ. 92, 1065 Λευκωσία. Με διάταγμα του Συμβουλίου, ΣΑΒΒΑ ΒΑΣΟΥΛΑ, Διευθύντρια. ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Ειδοποιείστε ότι, βάσει του άρθρου 276 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Συνέλευση των Πιστωτών της πιο πάνω Εταιρείας θα λάβει χώρα στα Γραφεία της CRI Group Ltd, στη Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία, τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12 μ. για τους σκοπούς ως αναφέρονται στα άρθρα 276, 277 και 278 του πιο πάνω Νόμου. Όσοι πιστωτές επιθυμούν να ψηφίσουν για διορισμό εκκαθαριστή, εποπτικής επιτροπής καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που πιθανόν να προκύψει στη συνέλευση, μπορούν να το πράξουν είτε προσωπικά είτε διά πληρεξουσίου. Τα πληρεξούσια για να είναι έγκυρα, θα πρέπει να φθάσουν στα Γραφεία της CRI, στη διεύθυνση, Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της προηγούμενης της συνελεύσεως και θα πρέπει να συνοδεύονται από επαληθεύσεις χρέους. Επίσης ειδοποιείστε ότι, για σκοπούς ψηφοφορίας, εξασφαλισμένοι πιστωτές πρέπει (εκτός εάν εγκαταλείπουν την εξασφάλισή τους) να καταθέσουν με τη CRI στην πιο πάνω διεύθυνση, πριν τη συνέλευση, δήλωση αναφορικά με την εξασφάλιση που κατέχουν, την ημερομηνία που τους εδόθη και το ακριβές ποσό. Aριθμός 1074 Εκδόθηκε στις 13 Φεβρουαρίου O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Με διάταγμα του Συμβουλίου, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Γνωστοποίηση Ειδικής Αποφάσεως της Εταιρείας GLOBAL IRON ORE LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 262(1) και γνωστοποίηση διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας GLOBAL IRON ORE LIMITED η οποία έγινε στις 14 Φεβρουαρίου 2014, λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση: «Η Εταιρεία GLOBAL IRON ORE LIMITED να εκκαθαρισθεί εκούσια». Όνομα Εταιρείας: GLOBAL IRON ORE LIMITED HE Είδος Εργασίας: Εμπόριο σιδηρομεταλλεύματος και εφοδιασμού. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία. Όνομα Εκκαθαριστή και διεύθυνση: Μιχάλης Μουσιούττας, Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού: 14 Φεβρουαρίου Από ποιους διορίστηκε: Από τους Μετόχους και Πιστωτές.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 Aριθμός 2927 Aριθμός 2928 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4709 Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013 3855 4406 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859 Aριθμός 5251 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4717 Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου 2013 4319 Αριθμός 5124 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας Λατομείο Πυργών Λτδ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4396 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 5663 Αριθμός 2325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΑριΑμός 709 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull BIyth Araouzos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 Αριθμός 1301 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών κσι Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4719 Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013 4371 Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 2117 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4577 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 2267 Αριβμός 2837 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημίουργια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4441 Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010 2533

Αριθμός 4441 Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010 2533 Αριθμός 4441 Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010 2533 Αριθμός 2679 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Η ΡΥΘΜΙΣΤίΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις νια Αγορά Υπηρεσιών για δώδεκα (12) μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4776 Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014 2893

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4776 Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014 2893 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4776 Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014 2893 Aριθμός 2672 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ / Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Αριθμός 4569 Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 Αριθμός 2264 Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4714 Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 4025 Αριθμός 4806 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 Aριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑ) 2)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑ) 2) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4671 Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013 2335 Αριθμός 2471 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑ) 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 Aριθμός 1501 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341

Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341 Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341 Αριθμός 2957 ΤΥΠΟΣ 3 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ίδρυματων ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1972 ΚΑί 1997 ΚΑί ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1988 (Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 1363 ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γνωστοποίηση Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού γνωστοποιεί τα εξής: (α) Στις 31 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4410 Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010 359 Αριθμός 231 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в i ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ в Αριθμός 4522 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 3387 Αριθμός 3689 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Αριθμός 4734 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Παναγιώτη Αλκιβιάδη, με αριθμό διαβατηρίου Ε135346,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)]

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)] ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4678 Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 2565 Αριθμός 2793 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)] Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4655 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι! 2} Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Longmutr David απο JSSU-1 SON 1,

Διαβάστε περισσότερα