ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4560 Παρασκευή, 6 Απριλίου Αριθμός 1736

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4560 Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012 1509. Αριθμός 1736"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4560 Παρασκευή, 6 Απριλίου Αριθμός 1736 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας 3W Power S.A από την εταιρεία Nordic Capila! Fund VII Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Nordic Capital Fund VII Ltd, με κοινοποίηση της, γνωστοποίησε ότι προέβηκε σε συμφωνία με μεγαλομετόχους και ακολούθως θα προβεί σε δημοσία πρόταση για απόκτηση τουλάχιστον του 95% του εγγεγραμμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 3W Power S Α Η εταιρεία Nordic Capital Fund VII Lid είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα τους νόμους του Βαιλάτου της Υερσέης και επενδύει, κυρίως, σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη καθώς και σε επιλεγμένες ευκαιρίες που εμφανίζονται σε τομείς της βιομηχανίας στους οποίους η Nordic Capital Fund VII Lid έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση Η Nordic Capital Fund VII Ltd έχει συμμετοχή που της παρέχει έλεγχο σε 22 εταιρείες χαρτοφυλακίου, οι οποίες δραστηριοποιούνται οε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένων προϊόντων για την ασφάλεια των παιδιών, επεξεργασίας του αέρα, λύσεων κινητικότητας, υπηρεσιών ανακύκλωσης στη βιομηχανία παραγωγής δισκίων πυριτίου, εξωχώριων υπηρεσιών ενέργειας, υπηρεσιών πληροφορικής, λύσεων οδικής ασφαλείας, λύσεων συσκευασίας, μεταφοράς αθλητικού εξοπλισμού, εργαστηριακών ελέγχων και ακτινολογίας, προϊόντων κατασκευασμένων από χαλκό, φαρμακευτικών προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών του χρηματοοικονομικού τομέα, εξοπλισμού παιδότοπων, συστατικών μερών αυτοκινούμενων και συστημάτων αφύγρανσης και κλιματισμού Η 3W Power S Α είναι εταιρεία συμμετοχών χαρτοφυλακίου της AEG Power Solutions Group, με διεθνή παρουσία στη κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και παροχής λύσεων βιομηχανικής τροφοδότησης με ηλεκτρική ενέργεια και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας Η 3W Power S.A είναι δεόντως εγγεγραμμένη συμφωνά τους νόμους του Δουκάτου του Λουξεμβούργου Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάαη των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000

2 1510 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 1737 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με την Norma-lrene Ross-Jones με δηλωμένη διεύθυνση Ηλέκτρας 6, Διαμέρισμα 21. Παραλίμνι και τώρα σε άγνωστη διαμονή. ΔηλοποιεΙται η κατάσχεση του αυτοκινήτου μάρκας FORD FOCUS CC-3 με αρ. εγγραφής WU57UVH το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 ταυ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου 94(Ι)/2004. Η Norma-lrene Ross-Jones τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο από το Τελωνείο Λεμεσού χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους φόρους κατανάλωσης με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 55Θ και 562 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/1993, αφού ανέλαβε γραπτή υποχρέωση στο έντυπο Τελ με αριθμό Β και ημερομηνία 12 Απριλίου 2011 μεταξύ άλλων, όπως εξάγει το πιο πάνω αυτοκίνητο κατά την αναχώρηση της από την Κύπρο πριν από τις 12 Ιουλίου Σε άγνωστη ημερομηνία η Norma-lrene Ross-Jones αναχώρησε από την Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς προηγουμένως να εξάγει ή να διευθετήσει Τελωνειακά το πιο πάνω όχημα το οποίο εντοπίστηκε στο χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου ANAIS BAY HOTEL στην περιοχή Περνέρα στον Πρωτάρα και κατασχέθηκε από τις Τελωνειακές Αρχές στις 16 Μαρτίου 2012 με βάση δικαστικού εντάλματος. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης Τελωνείου Λάρνακας με Αύξοντα Αριθμό 60/12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων. Αριθμός 1738 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 10 Απριλίου 2012, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών 297,023 νέων μετοχών του Εκδότη ΑΙΧΜΗ Α.Ε. Σύμβουλοι Επενδύσεων. Αριθμός 1739 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι τα πιο κάτω έντυπα με τους αντίστοιχους αριθμούς έχουν απολεσθεί και για το λόγο αυτό οι αριθμοί των εντύπων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμα ακυρώνονται: Γ.Λ. 18 με αρ Γ.Λ. 18 με αρ Γ.Λ. 18 με αρ. θ Οποιοσδήποτε βρει τα εν λόγω έντυπα, παρακαλείται να το παραδώσει στο Γενικό Λογιστήριο ή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αριθμός 1740 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Εττέκτσση της Α' Φάσης από 12MW σε 13.5MW της άδειας για Κατασκευή. Ν 419{Α)/Κ και της άδειας για Λειτουργία, Ν 419(Α)/Π Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), στην περιοχή του χωρίου Πωμός της επαρχίας Πάφου της εταιρείας Τ.Ρ Aeolian Medilerranean Ltd, Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη - 1. Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νώμων του 2003 έως 2008 (Ν.122(Ι)/2003 & Ν.239(Ι)/2004 & Ν.143(Ι)/2005) & Ν 173(Ι)/2006 &Ν.92(Ι)/2008). 2. Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού. Έκδοση Αδειών. Κανονισμών του Την Αδεια Κατασκευής και την Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), με αριθμό Ν.419(Α)/Κ & Ν 419(Α)/Π26-200β, Ισχύος 60MW, Α' Φάση 12MW, της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd, στην περιοχή του χωριού Πωμός της επαρχίας Πάφου. 4. Το αίτημα της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd, το οποίο υποβλήθηκε με την υπ" αριθμό φακέλου H/ame/02 επιστολή της, ημερομηνίας 05/08/2011, για την δυνατότητα ανάληψης επιπρόσθετης ισχύος απο 12Μΐννσε 13,5MW κατά το πρώτο στάδιο υλοποίησης του έργου, με ημερομηνία Την υπ" αριθμό φακέλου ΑΦ/Ν.419/Κ31 & Π26/ επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας , προς τον ΔΣΜ με την οποία ζητά τις απόψεις του ΔΣΜ, όσον αφορά την δυνατότητα σύνδεσης με το Δίκτυο Μεταφοράς, Αιολικού Πάρκου ισχύος 13.5 MW στην περιοχή Πωμού 6. Την υπ 1 αριθμό φακέλου Δ2/ Β/ επιστολή του ΔΣΜ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας , με την οποία πληροφορεί τη ΡΑΕΚ ότι δεν φέρει ένσταση στην αύξηση της δυναμικότητας του Αιολικού Πάρκου από 12MW σε 13.5MW, με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd θα συμμορφωθεί με τις τεχνικές υποδείξεις του ΔΣΜ και θα επωμιστεί εξ' ολοκλήρου το κόστος εξειδικευμένης μελέτης η οποία πρέπει να εκπονηθεί πριν από την έκδοση όρων σύνδεσης από το ΔΣΜ. 7. Την υπ" αριθμό φακέλου ΡΚ/Ν.419(Α)/Κ31-08 & Π26-08/-12 επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας προς την εταιρεία Τ.Ρ Aeolian Mediterranean Ltd, με την οποία κοινοποίησε στην εταιρεία την υπ 1 αριθμό φακέλου Δ2/ /120079, επιστολή του ΔΣΜ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 16701/2012, και ζητούσε απο την εταιρεία να ενημερώσει την ΡΑΕΚ κατά πόσον αποδέχεται τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΔΣΜ οτην πιο πάνω επιστολή του 8. Την απαντητική επιστολή της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd, με αριθμό φακέλου 12/ame/05, ημερομηνίας 28/02/2012 με την οποία ενημέρωνε τη ΡΑΕΚ ότι αποδέχεται να τηρήσει τις προϋποθέσεις που έθεσε ο ΔΣΜ στην υπ' αριθμό Δ2/ /120079, επιστολή του. και αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα πιο πάνω ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να. εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd, για αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος της λ'φάσης από 12MW σε 13.5MW των αδειών κατασκευής Ν.419(Α)/Κ και λειτουργίας Ν.419(Α)/Π26~2008 Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία Τ.Ρ. Aeolian Medilerranean Ltd θα συμμορφωθεί με τις τεχνικές υποδείξεις του ΔΣΜ και θα επωμιστεί εξ' ολοκλήρου το κόστος εξειδικευμένης μελέτης η οποία πρέπει να εκπονηθεί πριν από την έκδοση όρων σύνδεσης από το ΔΣΜ. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα ζητηθεί από τον αδειούχο να δηλώσει εγγράφως ότι αποδέχεται την απόφαση της ΡΑΕΚ. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ για επέκταση της εγκατεστημένης ισχύος της Α' Φάσης γίνεται με την προϋπόθεση οτι κατά την κατασκευή και εν συνεχεία τη λειτουργία του Αιολικού Πάρκου θα τηρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις των εκδοθέντων αδειών Ν.419(Α)/Κ και Ν.419(Α)/Π Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, θα γνωστοποιηθεί στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Τ.Ρ Aeolian Mediterranean Ltd, καθώς και οε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ και θα τεθεί σε εφαρμογή από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

4 1512 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 1741 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ fejf/ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ * «111 HI if mz.mu ι ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 [Απόφαση ΕΠΑ 04/2012J Αρ Φακέλου Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Man Sales & Services (Cyprus) Ltd από την Unicars Ltd Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού κα Λούκια Χριστοδουλου, Πρόεδρος, κ Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα Ελένη ΚαραοΛή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης Μέλος κ Κώστας Μελανίδης Μέλος Ημερομηνία απόφασης 29 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η "Επιτροπή») στις 20/01/2012 από τις εταιρείες ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (στο εξής η «ΦΑΡΜΑΚΑΣ») και UNICARS LTD (στο εξής η «UNICARS»), συμφωνά με πς διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η υπο αναφορά συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση συμφωνίας αγοράς μετοχών (στο εξής η «Συμφωνία»), με ημερομηνία 13/01/2012, μεταξύ των εταιρειών UNICARS (αγοραστής) και ΦΑΡΜΑΚΑΣ (πωλητής) Βάσει της Συμφωνίας ο ΦΑΡΜΑΚΑΣ (ως ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας στόχου) θα πωλήσει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Man Sales & Services (Cyprus) Ltd, (στο εξής η «MAN») στην UNICARS, με αποτέλεσμα να επέλθει αλλαγή του ελέγχου της εταιρείας MAN από αποκλειστικό σε κοινό έλεγχο Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες. Α. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Η Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Εταιρεία Λτδ είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση λατομείων, στην παρασκευή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος, στη διάθεση αοφαλτικού σκυροδέματος, στην αγορά ακίνητης περιουσίας για σκοπούς διαχωρισμού της γης σε οικόπεδα, καθώς και στην ανάπτυξη αυτής Επίσης ασχολείται, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Man, στην εισαγωγή και εμπορία φορτηγών και λεωφορείων με τήν επωνυμία MAN και στη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης τους Β. UNICARS LTD Η εταιρεία Unicars Ltd είναι δεόντως εγγεγραμμένη συμφωνά με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων με τις επωνυμίες VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA, LAMBORGHINI και των ανταλλακτικών τους, καθώς και στη Λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης. Γ. MAN SALES & SERVIVES (CYPRUS) LTD Η MAN Sales & Services (Cyprus) Ltd είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία φορτηγών και λεωφορείων με την επωνυμία MAN και των ανταλλακτικών τους, καθώς και στη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης φορτηγών και λεωφορείων Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 27/01/2012 ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενημέρωσε την Υπουργό Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενω το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 03/02/2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 (3) του Νόμου. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του παραρτήματος III του Νόμου, παραλήφθηκαν απο την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 13/02/2012 Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νομού και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 28/2/2012, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29/02/2012 μετά απο μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νομό και βάσει της διαδικασίας που ο Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικά

5 ΤΜΗΜΑ 8 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται οτη βάση Συμφωνίας αγοράς μετοχών με ημερομηνία 13/01/2012, μεταξύ των εταιρειών UNICARS και ΦΑΡΜΑΚΑΣ, στη βάση της οποίας ο ΦΑΡΜΑΚΑΣ (ως ο μοναδικός μέτοχος της MAN) θα πωλήσει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει στη MAN, στην UNICARS. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ο σκοπός της παρούσας συγκέντρωσης είναι η δραστηριοποίηση της UNICARS μέσω της MAN στον τομέα των φορτηγών και λεωφορείων στον οποίο δεν έχει μέχρι στιγμής παρουσία. Με την ολοκλήρωση της Συμφωνίας, η εξαγοράζουσα εταιρεία θα προσφέρει στην αγορά οχήματα όλων των κατηγοριών, ούτως ώστε να μπορεί καλύτερα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πελατολογίου της. Επίσης, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει η UNICARS, τόσο οτη λειτουργία συνεργείων συντήρησης, αλλά και στην πώληση οχημάτων και ανταλλακτικών θα συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της MAN ούτως ώστε αυτή να καταστεί κερδοφόρα. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης επιχειρήσεων» και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Το άρθρο 4 του Νόμου προβλέπει ότι συγκέντρωση επιχειρήσεων πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, εφόσον μια επιχείρηση αποκτά άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο τμημάτων ή/και στοιχείων ενεργητικού μιας άλλης επιχείρησης. Με βάση τη Συμφωνία, η UNICARS θα εξαγοράσει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της MAN. Συνακόλουθα, κατά την ολοκλήρωση της υπό εξέταση συμφωνίας η ιδιοκτησία της εταιρείας MAN θα περιέλθει κατά 50% στην UNICARS και το υπόλοιπο 50% θα εξακολουθεί να το κατέχει η ΦΑΡΜΑΚΑΣ. Σε ότι αφορά την άσκηση κοινού ελέγχου, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις αναφέρουν ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας MAN Θα είναι [...] και όπως ορίζει η Συμφωνία, ο κάθε μέτοχος θα διορίζει από [...]. Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον [...] Διοικητικού Συμβούλου που προτάθηκε από τη ΦΑΡΜΑΚΑΣ και [...] από τη UNICARS. Για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον [...] Διοικητικού Συμβούλου που προτάθηκε από τη ΦΑΡΜΑΚΑΣ και [...] από τη UNICARS, συνολικά [...] όπως αναφέρεται στη Συμφωνία. Δεδομένων των πιο πάνω, με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο ττάνω άρθρο, η Επιτροπή καταλήγει ότι η εν λόγω πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4{1)(β)(ϋ) του Νόμου, εφόσον θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της στοχευόμενης επιχείρησης MAN. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και, ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας Gerik Investments Ltd (μητρική εταιρεία της ΦΑΡΜΑΚΑΣ) το 2010 ανήλθε στα [...] εαρώ και της UNICARS για το ίδιο έτος στα (...] ευρώ. Επίσης, οι εταιρείες Gerik Investments Ltd, MAN και η UNICARS ασκούν οικονομική δραστηριότητα αποκλειστικά εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το σύνολο του κύκλου εργασιών της MAN και της Gerik Investments Ltd, εντός της Κυπριακής Δημοκραπ'ας ανέρχεται στα [...] ευρώ και [...] ευρώ αντίστοιχα για το έτος Το σύνολο του κύκλου εργασιών της UNICARS, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν [...] ευρώ για το έτος Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Η UNICARS δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων κάτω των 3.5 τόνων, ανταλλακτικών και στην λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης, ενώ η MAN δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία μεσαίου βάρους φορτηγών 7-16 τόνων και βαρέων φορτηγών άνω των 16 τόνων (καινούργιων και μεταχειρισμένων), λεωφορείων με την επωνυμία MAN, ανταλλακτικών, καθώς και στη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης φορτηγών και λεωφορείων. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη την αξιολόγηση που διενεργήθηκε στην παρούσα συγκέντρωση προχώρησε τον ακόλουθο καθορισμό αγορών προϊόντων και υπηρεσιών: 1) επιβατικά οχήματα, 2) εμπορικά οχήματα βάρους μέχρι 3.5 τόνων, 3) φορτηγά οχήματα μεσαίου βάρους (5-16 τόνους) 4) βαρέα φορτηγά οχήματα (άνω των 16 τόνων), 5) λεωφορεία, 6) ανταλλακτικά για τα επιβατικά, 7) ανταλλακτικά για εμπορικά οχήματα βάρους μέχρι 3.5 τόνων, θ) ανταλλακτικά για τα φορτηγά οχήματα μεσαίου βάρους (5-16 τόνους), 9) ανταλλακτικά για τα βαρέα φορτηγά οχήματα (άνω των 16 τόνων), 10) ανταλλακτικά για τα λεωφορεία και 11) υπηρεσίες συνεργείου επιδιόρθωσης μηχανοκίνητων οχημάτων. Σε ότι αφορά τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, κρίθηκαν καθοδηγητικές οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις COMP/ Mercedes-Benz. COMP/MJ41 Ford/Mazda, COMP/M.5157 Volkswagen/Scania, COMP/M.4336 MAN/Scania, COMP/M.1980 Volvo/Renault V.I., COMP/M.1672 Volvo/Scania καθώς και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή του όρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της αυτό κινητοβιομηχα νιας. ' Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...]

6 1514 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Σε ότι αφορά τη γεωγραφική αγορά, η Επιτροπή σημείωσε ότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υποστήριξαν ότι η σχετική γεωγραφική αγορά θα μπορούσε να θεωρηθεί εθνική λόγω του ότι τα εμπλεκόμενα μέρη δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων κρίνει οτι στην προκειμένη πράξη συγκέντρωσης η γεωγραφική αγορά είναι αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως η θέση των συμμετεχαυσών εταιρειών Η Επιτροπή ακολούθως εξέτασε κατά πόσο στην προκειμένη συγκέντρωση προκύπτουν επηρεαζόμενες αγορές. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του Νόμου «Οι Επηρεαζόμενες αγορές αποτελούνται απο τις αγορές των σχετικών προϊόντων ή μεμονωμένες ομάδες προϊόντων ή υπηρεσιών ως κατωτέρω μέσα στη Δημοκρατία ή οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή αυτής, όπου : (α) Δυο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ασχολούνται με επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ίδια αγορά ή μεμονωμένη ομάδα προ'ιόντων ή υπηρεσιών (οριζόντια σχέση), η δε συγκέντρωση των δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε συνδυασμό μερίδιο αγοράς 15% και άνω ή» Η εταιρεία MAN δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία μεσαίου βάρους φορτηγών 7-16 τόνων και βαρέων φορτηγών άνω των 16 τόνων (καινούργιων και μεταχειρισμένων), λεωφορείων με την επωνυμία MAN και ανταλλακτικών, καθώς και στη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης φορτηγών και λεωφορείων, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι εργασίες της UNICARS αφορούν την εισαγωγή και εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων κάτω των 3.5 τόνων και ανταλλακτικών, τη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με στοιχεία ττου έδωσαν τα εμπλεκόμενα μέρη, η UNICARS στην αγορά των επιβατικών οχημάτων κατέχει μερίδιο αγοράς για το 2010 ύψους [...] στα εμπορικά οχήματα μέχρι 3.5 τόνων κατέχει μερίδιο αγοράς ύψους [..], στην εμπορία ανταλλακτικών κατέχει μερίδιο αγοράς ύψους [...]και στην επιδιόρθωση και συντήρηση οχημάτων κατέχει μερίδιο αγοράς ύψους [...] Η MAN για το ίδιο έτος στην αγορά των ελαφρών φορτηγών οχημάτων 7-16 τόνων κατέχει μερίδιο αγοράς ύψους [.. ], για τα βαρέα φορτηγά πέραν των 16 τόνων μερίδιο αγοράς ύψους [...], για την αγορά των λεωφορείων μερίδιο αγοράς ύψους [...] και για τη συντήρηση και επιδιόρθωση οχημάτων μερίδιο αγοράς ύψους [...]. Η Επιτροπή από τα όσα έχουν αναλυθεί πιο πάνω, διαπίστωσε ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας στόχου στην παρούσα συγκέντρωση αφορούν την πώληση μεσαίου βάρους φορτηγών και βαρέων φορτηγών, λεωφορείων και των ανταλλακτικών τους, ενώ της αγοράστριας εταιρείας την πώληση επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και των ανταλλακτικών των οχημάτων που εμπορεύεται. Ως εκ τούτου, οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές εκτός από μία. Από τα στοιχεία της συγκέντρωσης διαπιστώθηκε ότι οριζόντια σχέση προκύπτει μόνο σε ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών συνεργείου επιδιόρθωσης μηχανοκίνητων οχημάτων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η MAN θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της UNICARS στον τομέα αυτό ώστε να αυξήσει την αποδοτικότητα της. Από την αξιολόγηση της συγκέντρωσης και στη βάση των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου για το έτος 2010, διαπιστώθηκε ότι η UNICARS για τις υπηρεσίες παροχής συνεργείου επιδιόρθωσης μηχανοκίνητων οχημάτων έχει μερίδιο της τάξης του [...] και η MAN [...]. Συνακόλουθα, στη βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων δεν διαφαίνεται να προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στις σχετικές αγορές της συγκέντρωσης αφού η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων δεν οδηγεί σε συνδυασμένο μερίδιο αγοράς 15% και άνω. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 10 και 11, το κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στην επηρεαζόμενη αγορά και υπό το φως της προκαταρτικής αξιολόγησης που προηγήθηκε σε ότι αφορά την παρούσα συγκέντρωση καταλήγει οτο συμπέρασμα όπ, δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του Νόμου. Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα περαιτέρω αξιολόγησης της συμβατότητας της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη σγορά και ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Λουκία Χριστοδοΰλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 1515 Αριθμός 1742 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Αναφορικά με την Εταιρεία ΕΠΙΠΛΟΣΥΝ ΛΙΜΙΤΕΔ (HE 62350), από τη Λευκωσία, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ 113, και Αρ Αίτησης 146/2012. Αναφορικά με την αίτηση της DISPLAY ART PLC απο τη Λευκωσία για διάλυση της Εταιρείας ΕΠΙΠΛΟΣΥΝ ΛΙΜΙΤΕΔ. Δίνεται ειδοποίηση ότι η DISPLAY ART PLC, από τη Λευκωσία, καταχώρισε στις 20 Φεβρουαρίου 2012 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 3 Μαϊου 2012 ώρα 8:30π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και οποιοσδήποτε πιστωτής η συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της απόδειξης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον ττιο κάτω αναφερόμενο Δικηγόρο της αιτητριας - Εταιρείας, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέσ της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ &. ΣΙΑ, Δικηγόροι αιτήτριας. Διεύθυνση επιδόσεως: Το Δικηγορικό Γραφείο των κ.κ Π. Παπαγεωργίου & Σιάμ από Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη και Κατσώνη 2, Αγ. Ομολογητες, Λευκωσία. ΘΥΡΙΔΑ 51, Τηλ Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την απόδειξη της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου η σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη Διεύθυνση του Οίκου, και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους κατ να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο όχι πιο αργά από τις 5μ.μ. της 2ας Μαΐου Αριθμός 1743 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Αναφορικά με την Εταιρεία GEONET BROADCASTING LTD, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ και και Αρ. Αίτ. 637/2010 Αναφορικά με αίτηση του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταχώρισε στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξαιτείται Διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τ0 Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ, Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στο Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση ττρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και «α επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων όχι πιο αργά από τις 12 μ. της 24 ης Απριλίου 2012.

8 1516 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 1744 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νομό ν. Κεφ 113. αρ. 211 (ε), 212 (α) και (γ), Αρ149/2012 και Αναφορικά με την Εταιρεία C & J KYPRIANOU OVERSEAS LTD, 28^ Οκτωβρίου 7, ENGOMI BUSINESS CENTER, όροφος 2, Διαμ 209, Έγκωμη, Λευκωσία, και Αναφορικά με την αίτηση των MOREPAN TRADING LTD, αιτητών, και Αναφορικά με την αίτηση των MOREPAN TRADING LTD για διάλυση της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι οι πιο πάνω αιτητές καταχώρισαν στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Αίτηση με την οποία εξαιτούνται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση και/ή εκκαθάριση της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω Αίτηση έχει ορισθεί στις και ώρα 8:30 π.μ. για απόδειξη και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί υα υποστηρίξει ή αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω Αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακροάσεως είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω Δικηγόρου. Αντίγραφο της Αιτήσεως θα δοθεί από το Δικηγάρον των Αιτητών σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας ο οποίος θα ζητήσει τέτοιο αντίγραφο και θα καταβάλει το νενομισμένο τέλος. ΧΡΙΣΤΟΣ Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ. Δικηγόρος, Λεωφ. Ευαγόρου 27, Μεγσρον ΕΙΡΗΝΗ, 3* όροφος, Γραφεία 31 και 33, Λευκωσία. Σημ.. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω Αιτήσεως οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στον κ. Χρίστο Μ. Τριανταφυλλίδη γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους Δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τον κ Χρίστο Μ. Τριανταφυλλίδη, όχι πιο αργά οπό τις 2 00 μ.μ. της 24^ Απριλίου Αριθμός 1745 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νομον, Κεφ.192, και Αναφορικά με την Nicola Jane Williams, τέως από την Αγγλία, αρ. διαβατηρίου , αποβιώσασα. Αρ. Αίτησης 166/2012 Δίνεται ειδοποίηση οτι στις και ώρα 9.00 π μ θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρώτοκολλητείο για την Επανασφράγιση του διατάγματος επικύρωσης της Διαθήκης της Nicola Jane Williams, τέως από την Αγγλία, αποβιώσασα, που παραχωρήθηκε αττό το Ανώτατο Δικαστήριο του Wales, Αγγλία, στις ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΗ-ΑΝΔΡΕΟΥ, Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος των εκτελεστών της διαθήκης της αποβιώσασας Nicola Jane Williams, κ κ Rhiannon Mary Si mm on ds & Louise Jane Williams, φ/δι Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ'αρ. 9, Λάζαρος Σέντερ, 1 s όροφος, Διαμ , Λάρνακα.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 1517 Αριθμός 1746 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αίτηση Αρ 559/2011. Αναφορικά με την L & Μ. P. PHARMACEUTICAL LIMITED, (Αρ Εγγραφής ), και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νομον, Κεφ.113, και Αναφορικά με την αίτηση των ΦΑΡΜΑΝΙΚ - ΚΕΜΙΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., από την Ελλάδα για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση οτι η ΦΑΡΜΑΝΙΚ-ΚΕΜΙΦΑΡΜ A Β.Ε.Ε.. από την Ελλάδα, καταχώρισε ατις οτο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, αίτηση με την οποία αιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις και ώρα 9:00 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους δικηγόρους των Αιτητών, κ.κ. Κυρ. Κ. Σαβεριάδης & Σία Δ Ε.Π.Ε, οδός Τζων Κέννεντυ, Μέγαρο ΙΡΙΣ, Γρ. 740Β, Λεμεσός, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέσ της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και θα πλήρωνε το νενομισμένο τέλος. ΚΥΡ. Κ. ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε, Δικηγόροι Αιτητών. Σημ: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα για την πιο πάνω αίτηση, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους δικηγόρους του αιτητή, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και πι διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους δικηγόρους των αιτητών μέχρι τις 2 Μαΐου Αριθμός 1747 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας Αρ. Αίτησης 8/2012 Αναφορικά με την Εταιρεία Α. AKATHIOTIS DEVELOPERS & SON LIMITED, Αρ Εγγραφης HE , από π] Λάρνακα, Λεωφόρος Φάρου, AKATHIOTIS OFFICES, 7560 Περβόλια, Λάρνακα, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ 113, και και Αναφορικά με την αίτηση της εταιρείας CCC (CONSTRUCTIONS) LIMITED, από οδό Ηλυσίων 4, Αγιος Δομέτιος, Λευκωσία, Κύπρος, για διάλυση της πιο πάνω εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι η εταιρεία CCC (CONSTRUCTIONS) LIMITED, από τη Λευκωσία, καταχώρισε στις 30 Ιανουαρίου 2012, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω εταιρείας από το Δικαστήριο Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 4 Μαΐου 2012 και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους δικηγόρους της εταιρείας CCC (CONSTRUCTIONS) LIMITED, κ.κ. Ανδρέας Κουκούνης& ΣίαΔ.Ε.Π.Ε., απάτη Λάρνακα, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'αρ. 9, Λάζαρος Σέντερ, Ι 04 όροφος, Διαμ , σε οποιοδήποτε πιστωτή ή ουνεισφορέα της πιο πάνω εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτήτριας εταιρείας. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους δικηγόρους της σιτήτριας εταιρείας, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από το πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγορικό Γραφείο, κ.κ. Ανδρέας Κουκούνης & Σία Δ,Ε.Π Ε., από τη Λάρνακα, Λεωφόρος Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου Γ - αρ. 9, Λάζαρος Σέντερ, 1 05 όροφος, Διαμ , όχι πιο αργά από τη 1.00 μ.μ. της 3^ Μαίου 2012.

10 1518 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 1748 Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ.192, Αναφορικά με την JANET HIPGRAVE τέως από την Αγγλία, αποβιώσασα. και Αρ. Αίτησης 36/2012. Διά της παρούσης δίδεται ειδοποίηση ότι στις 10 Μαΐου 2012 και ώρα 9π.μ. θα υποβληθεί αίτηση εις το ανωτέρω αναφερόμενο Επαρχιακό Δικαστήριο για την επανασφράγιση της Διαθήκης της Janet Hipgrave, αποβιώσαοας, εκδοθέντος από το High Court of Justice, The District Probate Registry at Oxford, στις ΑΔΑΜΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, εν Κύπρω αντιπρόσωπος του εκτελεστού της διαθήκης της ως άνω αποβιώσασας. Αριθμός 1749 ΤΥΠΟΣ 3 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 (Κανονισμός 4) Διόρθωση Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αρ η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ και ημερομηνία 9/3/2012 αναφορικά με το Πιστοποιητικό Εγγραφής του Σωματείου με την επωνυμία ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΑΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ η λέξη ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ αντικαθίσταται με τη λέξη ΣΩΜΑΤΕΙΟ. Αριθμός Μαρτίου (Υ.Ε ) ΤΥΠΟΣ3 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 (Κανονισμός 4) Διόρθωση Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αρ η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ και ημερομηνία 9/3/2012 αναφορικά με το Πιστοποιητικό Εγγραφής του Σωματείου με τη Διεύθυνση ΛΙΜΝΑΤΙΣ αντικαθίσταται με τη λέξη ΛΙΜΝΑΤΗΣ. Αριθμός Μαρτίου (Υ.Ε ) ΤΥΠΟΣ 3 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 (Κανονισμός 4) Διόρθωση Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αρ η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ και ημερομηνία 9/3/2012 αναφορικά με το Πιστοποιητικό Εγγραφής του Σωματείου με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ η λέξη ΣΩΜΑΤΕΙΟ αντικαθίσταται με τη λέξη ΣΩΜΑΤΕΙΑ. 28 Μαρτίου (Υ.Ε )

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 1519 Αριθμός 1752 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113, ΑΡΘΡΟ 201Κ ΚΑΙ 365Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ! ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, μεταξύ της εταιρείας SEFROU INVESTMENTS LTD (.ΗΕ209992), από τη Λεμεσό. Κύπρο («η Αττορροφώσα Εταιρεία») και της εταιρείας ΜΤ Contractors Holdings ApS με αριθμό εγγραφής από την Δανία (η «Απορροφώμενη Εταιρεία»). ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1. Έγκριση Διασυνοριακής Συγχώνευσης: Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, με απόφαση του ημερομηνίας , ενέκρινε την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης της Απορροφώσας Εταιρείας με την Απορροφώμενη Εταιρεία και όρισε ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Διασυνοριακής Συγχώνευσης την Η παρούσα δημοσίευση, γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26^ Οκτωβρίου 2005 για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και τα άρθρα 201Κ και 365 Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, και γίνεται λόγω παράδοσης στο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών πιστού αντιγράφου της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού που αναφέρεται πιο πάνω. 2. Μορφή, επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών: (α) ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ι) Επωνυμία: SEFROU INVESTMENTS LIMITED (ιι) Νομική μορφή: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές (ιιι) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Αγίου Αθανασίου 58, EL GRECO BUILDING, 2 ος όροφος, Διαμ. 201, Τ.Κ Λεμεσός, Κύπρος Και (β) ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ETAJPEJA (ι) Επωνυμία: ΜΤ Contractors Holdings ApS (ιι) Νομική Μορφή: Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ιιι) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Garbsekstofte Munkebo 3. Λεπτομέρειες και αντικείμενο των εγγράφων που έχουν παραδοθεί,στον έφορο Εταιρειών για εγγραφή και δημοσίευση: Απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερομηνίας με την οποία εγκρίνεται η ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης της Απορροφώμενης Εταιρείας με την Απορροφώσα Εταιρεία. 4. Ο Έφορος Εταιρειών θα ενημερώσει την αρμόδια αρχή τής Δανίας στην οποία τηρείται το μητρώο της Απορροφώμενης Εταιρείας η οποία είναι η ακόλουθη: ERHVERVSSTYRELSEN (FKA The Danish Commerce and Companies Agency) Kampmannsgado 1 DK-1780 Copenhagen V Ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Διασυνοριακής Συγχώνευσης: Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού έχει ορίσει ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Διασυνοριακής Συγχώνευσης την Από την , η Απορροφώμενη ΕιοιρεΙα θα έχει διαλυθεί χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και απορροφηθεί από την Απορροφώσα Εταιρεία. 6. Πληροφορίες: Οποιοδήποτε πρόσωπο, μέτοχος, ή πιστωτής ή του οποίου τυχόν να επηρεάζονται τα δικαιώματα του από τη Διασυνοριακή Συγχώνευση μπορεί να αποταθεί για οποιεσδήποτε πληροφορίες, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, στον Κύριο Ανδρέα Φράγκο, Α.Γ. ΦΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.. Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III 140, Raptopoulos Building, 3 όροφος, γραφείο 301, Τ.Κ.3021, Λεμεσός, Κύπρος.

12 1520 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 1753 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ. ΚΕΦ 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Γνωστοποίηση Ειδικής Αποφάσεως της εταιρείας ΖΑΤΥΒΑ HOLDINGS LTD συμφωνά με το άρθρο 262(1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΖΑΤΥΒΑ HOLDINGS LTD η οποία έγινε στις 29 Μαρτίου 2012, λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση. «Η Εταιρεία ΖΑΤΥΒΑ HOLDINGS LTD να εκκαθαρισθεί εκούσια» Αριθμός 1754 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ 113 Η Ε 43 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή συμφωνά με το άρθρο 2Θ8 Ονομα Εταιρείας ΖΑΤΥΒΑ HOLDINGS LTD - HE Είδος Εργασίας Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Ακροπόλεως 59-61, Sawides Center, Ι" 5 όροφος, διαμ 102, 2012 Λευκωσία Ονομα Εκκαθαριστή και διεύθυνση Κρις Ιακωβίδης, Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400,1086 Λευκωσία, Κύπρος Ημερομηνία Διορισμού. 29 Μαρτίου 2012 Από ποιο διορίστηκε Από τους μετόχους και πιστωτές Αριθμός 1755 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ. ΚΕΦ 113 Ειδοποίηση για εγγραφή επιβαρύνσεων Αναφορικά με την εταιρεία TOUCHSCOPE LIMITED, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμων, Κεφ. 113 και φέρεται εις γνώση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου και των πιστωτών της εταιρείας TOUCHSCOPE LIMITED με αρ εγγραφής HE και εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Αρτέμιδος 3, 7 ί όροφος, 6020 Λάρνακα, Κύπρος («η Εταιρεία») ότι η Εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για την έκδοση Διατάγματος δυνάμει του οποίου ο χρόνος υποβολής προς τον Εφορο Εταιρειών, για εγγραφή επιβαρύνσεων που δημιουργήθηκαν δυνάμει των Συμφωνιών Εξασφάλισης προς όφελος της Credit Suisse AG, LONDON BRANCH ως δικαιούχος, παραταθεί Καλούνται όλοι οι Πιστωτές και/ή όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα όπως παρευρεθούν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στις 8 Μαΐου 2012 και ώρα 8 30 π μ κατά την ακρόαση της εν λόγω αίτησης Αριθμός 1756 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ 113 Ειδοποίηση για έγγραφη επιβαρύνσεων Αναφορικά με την εταιρεία COREWELL LIMITED, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νομών, Κεφ 113, και φέρεται εις γνώση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου προσώπου και των πιστωτών της εταιρείας COREWELL LIMITED με αρ εγγραφής HE και εγγεγραμμένο γραφείο στην σδο Αρτέμιδος 3, Ύ" όροφος, 6020 Λάρνακα, Κύπρος («η Εταιρεία») οτι η Εταιρεία έχει υποβάλει αιτηοη στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για την έκδοση Διατάγματος δυνάμει του οποίου ο χρόνος υποβολής προς τον Εφορο Εταιρειών, για έγγραφη επιβαρύνσεων που δημιουργήθηκαν δυνάμει των Συμφωνιών Εξασφάλισης προς όφελος της Credit Suisse AG, LONDON BRANCH ως δικαιούχος, παραταθεί Καλούνται όλοι οι Πιστωτές και/ή όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα όπως παρευρεθούν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στις 8 Μαΐου 2012 και ώρα 8'30πμ κατά την ακρόαση της εν λόγω αίτησης

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 1521 Αριθμός 1757 Αριθμός Εταιρείας Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ 113, Αναφορικά με την Εταιρεία EVAGGELIDOU FASHION LTD. Εγγεγραμμένο Γραφείο Οδός Αριάδνης 2, Αραδιππου, 7102 Λάρνακα, Κύπρος και ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Ειδοποιείστε ότι, βάσει του άρθρου 276 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ 113 η Συνέλευση των Πιστωτών της πιο πάνω εταιρείας θα λάβει χωρά στα Γραφεία του Εκκαθαριστικού Οίκου "Leonidas Kimonos Services Ltd", Λεωφ. Μακαρίου III 232, Πολυκ. Απόλλο, 4ος όροφος, Γραφείο 404, Λεμεσός, στις 10 Απριλίου 2012 και ώρα 4.30 μ μ. για τους σκοπούς ως αναφέρονται στα άρθρα 276, 277 και 278 του πιο πάνω Νόμου Οι πιστωτές μπορούν να ψηφίσουν είτε προσωπικά ent δια πληρεξουσιου. Τα πληρεξούσια για να είναι έγκυρα θα πρέπει να φθάσουν στα Γραφεία του Εκκαθαριστικού Οίκου "Leonidas Kimonos Services Ltd", στην πιο πάνω διεύθυνση, όχι αργότερα από τις το μεσημέρι της προηγούμενης της συνεδριάσεως και να συνοδεύονται με αντίστοιχες επαληθεύσεις χρέους. Επίσης ειδοποιείστε οτι, για σκοπούς ψηφοφορίας, εξασφαλισμένοι πιστωτές πρέπει (εκτός εάν εγκαταλείπουν την ασφάλεια τους) να καταθέσουν στον πιο πάνω Εκκαθαριστικό Οίκο, πριν τη συνεδρίαση, δήλωση αναφορικά με την εξασφάλιση που κατέχουν, την ημερομηνία που τους δόθηκε και το ακριβές ποσό της εξασφάλισης Εκδόθηκε στις 29 Μαρτίου 2012 Με διάταγμα του Συμβουλίου, ΛΕΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ. Διευθυντής. Αριθμός 1758 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με την Εταιρεία SOBOH PETROLEUM (CYPHUS) LTD. από τη Λεμεσό, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αρ. Αιτήσεως 36/12. Δίνεται ειδοποίηση ότι η SOCIETE GENERALE S.A. (SOCIETE ΑΝΟΝΥΜΕ), από τη Γαλλία καταχώρισε στις αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου ψα τη διάλυση της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας από το Δικαστήριο ή οποιαδήποτε άλλη θεραπεία που Θα ήθελε θεωρηθεί δίκαιη. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για οδηγίες στις 23 4,2012 και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορεας της πιο πάνω αναφερομένης Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους Δικηγόρους των αιτητών κ.κ. Παπαδόπουλο, Λυκούργο & Σία ΔΕΠΕ., Λεωφ. Μακαρίου Γ - 2-4, Κάπιταλ Σεντερ, Γρ. 701, Λευκωσία σε οποιοδήποτε πιστωτή ή ουνεισφορέα της πιο πάνω εταιρείας που θα ζητήσει τέτοιο αντίγραφο και θα καταβάλει το νενομισμενο τέλος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ & ΣΙΑ Δ Ε.Π.Ε., Δικηγόροι. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους Δικηγόρους των αιτητών γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου το όνομα και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους Δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί η αν Ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω ίου Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να ληφθεί από τους Δικηγόρους των αιτητών όχι πιο αργά από τις 6 μ.μ. της 20ής Απριλίου 2012.

14 1522 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 1759 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού Ειδοποίηση Ακύρωσης Διατάγματος Παραλαβής Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ. 83/00. Αναφορικά με το Μάριο Νεάρχου από τη Λεμεσό (Αρ.Ταυτ ). Όνομα Χρεώστη. Μάριος Νεάρχου. Διεύθυνση: Νεμέας 1 Α, Ομόνοια, Λεμεσός. Περιγραφή' - Ημερομηνία ακύρωσης: 7 Μαρτίου 2012 Λόγος ακύρωσης: Σύμφωνα με το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ημερομηνίας 7 Μαρτίου Β3488/ΑΧ 12 Μαρτίου Αριθμός 1760 Ειδοποίηση Ακύρωσης Διατάγματος ΠαραΛαβής Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ. 264/09. Αναφορικά με την ΕΑένη Παπαγεωργίου από τα Περβόλια (Αρ Ταυτ ). Όνομα: Ελένη Παπαγεωργίου. Διεύθυνση: 25 ης Μαρτίου 14 Α, Περβόλια, Λάρνακα. Ημερομηνία ακύρωσης: 21 Φεβρουαρίου Λόγος ακύρωσης: Σύμφωνα με το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου Μαρτίου Β1.0142/ΕΧ Αριθμός 1761 Γνωστοποίηση Κήρυξης σε Πτώχευση Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αναφορικά με την Κρίστια Μιχαηλίδου από τη Λεμεσό (Αρ. Ταυτ ). Όνομα Χρεώστιδας: Κρίστια Μιχαηλίδου. Διεύθυνση: Λέοντος Σοφού 1, Κοντοβάθεια, Μ. Γειτονιά, Λεμεσός. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 22 Ιανουαρίου 2009 Ημερομηνία Διατάγματος κήρυξης σε πτώχευση: 5 Μαρτίου Αρ. 363/07. Β6977/ΜΨ 13 Μαρτίου 2012.

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αριθμός 1762 Γνωστοποίηση Κήρυξης σε Πτώχευση Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ. 338/08. Αναφορικά με την Ειρήνη ΚαρασελΛου Μιχαηλά από την Πάφο (Αρ. Ταυτ ). Όνομα Χρεώστιδας: Ειρήνη ΚαρασελΛου Μιχαηλά. Διεύθυνση- Απόλλωνος 13, Κονιά, Πάφος Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 11 Μαρτίου Ημερομηνία Διατάγματος κήρυξης σε πτώχευση: 15 Απριλίου Β8242/ΑΧ Αριθμός Μαρτίου Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Γνωστοποίηση Κήρυξης σε Πτώχευση Αρ. 416Α/08. Αναφορικά με το Δημήτρη Χριστοδούλου από την Πάφο (Αρ. Ταυτ ). Όνομα Χρεώστη: Δημήτρης Χριστοδούλου. Διεύθυνση: Αγίου Κόνωνα 32, Κισσόνεργα, Πάφος. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 15 Απριλίου Ημερομηνία Διατάγματος κήρυξης σε πτώχευση: 12Μαΐου 2011 Β8901/ΝΝ 13 Μαρτίου ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΙ, Αριθμός 1764 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Ο ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ, 5 ι ^. Γνωστοποίηση Κήρυξης σε Πτώχευση Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ. 497/08. Αναφορικά με το Δημήτρη Βλάχου από τη Θελέτρα (Αρ. Ταυτ ). Όνομα Χρεώστη: Δημήτρης Βλάχου. Διεύθυνση: Θελέτρα, Πάφος. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 15 Απριλίου Ημερομηνία Διατάγματος κήρυξης σε πτώχευση: 10 Ιουνίου 2011 Β8711/ΑΧ 13 Μαρτίου ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ.

16 1524 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 1765 Ο ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΕΦ. 5 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ. 103/11 Αναφορικά με το Μιχάλη Παννίτση από την Κολώνη (Αρ. Ταυτ ). Όνομα Χρεώστη: Μιχάλης Γιαννίτσης Διεύθυνση: Συν. Κολώνης 9, Κολώνη, Πάφος. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 8 Ιουνίου Ημερομηνία Διατάγματος Παραλαβής: 12 Οκτωβρίου Από ποιον υποβλήθηκε η αίτηση: Από πιστωτή. Πράξη ή πράξεις πτωχεύσεως που αποδείχτηκαν στην αίτηση του πιστωτή: Παράλειψη του χρεώστη να συμμορφωθεί με 13 Μαρτίου Όλοι οι πιστωτές του πιο πάνω χρεώστη παρακαλούνται να υποβάλουν τις απαιτήσεις τους στον Επίσημο Παραλήπτη, Γωνία Γεράσιμου Μαρκορά και Μιχαλακοπσυλου αρ. 19, 1075 Λευκωσία το συντομότερο. Β11568 Αριθμός 1766 Ο ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ..5 Γνωστοποίηση Κήρυξης σε Πτώχευση Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ. 220/07. Αναφορικά με το Σάββα Κρητικό από την Πάφο (Αρ. Ταυτ ). Όνομα Χρεώστη: Σάββας Κρητικός. Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Πάφος. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 21 Σεπτεμβρίου Ημερομηνία Διατάγματος κήρυξης οε πτώχευση: 27 Οκτωβρίου Β8617/ΧΚ 14 Μαρτίου ΕπίσημοςΠαραλήπτης.

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 1525 Αριθμός 1767 Γνωστοποίηση Κήρυξης σε Πτώχευση Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αναφορικά με το Νίκο Θεολόγου Κυπριανού από τον Κάτω Πύργο (Αρ. Ταυτ ). Όνομα Χρεώστη: Νίκος Θεολόγου Κυπριανού. Διεύθυνοη: Κάτω Πύργος. Πάφος. Αρ. 166/08. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 21 Σεπτεμβρίου Ημερομηνία Διατάγματος κήρυξης σε πτώχευση: 4 Νοεμβρίου Β8330/ΧΚ 14 Μαρτίου 2012 Αριθμός 1768 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Γνωστοποίηση Κήρυξης σε Πτώχευση Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αναφορικά με τον Ιωάννη Παναγή από τη Λεμεσό (Αρ. Ταυτ ). Όνομα Χρεώστη: Ιωάννης Παναγή. Διεύθυνση: Φαιδριάδων 8 Α, Πέτρου & Παύλου, Λεμεσός. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 28 Σεπτεμβρίου Ημερομηνία Διατάγματος κήρυξης σε πτώχευση: 9 Νοεμβρίου ' Αρ. 38/09. Β8661/ΑΧ 21 Μαρτίου Αριθμός 1769 Ο ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΕΦ. 5 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Ειδοποίηση Ακύρωσης Διατάγματος Παραλαβής Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ. 429/08. Αναφορικά με το Γιαννάκη Αντωνίου από την Πάφο (Αρ.Ταυτ ). Όνομα Χρεώστη: Γιαννάκης Αντωνίου. Διεύθυνση: Αριστείδη Τζια μάλη 1, Πάφος. Ημερομηνία ακύρωσης: 20 Ιανουαρίου Λόγος ακύρωσης: Σύμφωνα με το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου Β8959/ΕΧ 21 Μαρτίου ΕπίσημοςΠαραλήπτης.

18 1526 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 1770 Ο ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΕΦ. 5 Γνωστοποίηση Κήρυξης σε Πτώχευση Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ 80/09 Αναφορικά με το Νίκο Σολωμού απο τα Κλαύδιο (Αρ Ταυτ ) Όνομα Χρεώστη. Νίκος Σολωμού Διεύθυνση: Κλαυδια, Λάρνακα Ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 17 Φεβρουαρίου 2012 Ημερομηνία Διατάγματος κήρυξης σε πτώχευση 16 Μαρτίου 2012 Β8801/ΑΧ 22 Μαρτίου 2012 ΕπίσημοςΠαραλήτττης Αριθμός 1771 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Ειδοποίηση Ακύρωσης Διατάγματος Παραλαβής Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ 174/11. Αναφορικά με το Θέμη Βιολάρη από τη Λεμεσό (Αρ Ταυτ ) Όνομα Χρεώστη: Θέμης Βιολαρης. Διεύθυνση: Δάμωνος 24, Διαμ. 501, Μ. Γειτονιά, Λεμεσός Ημερομηνία ακύρωσης - 14 Μαρτίου Λόγος ακύρωσης. Σύμφωνα με το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012 Β11542/ΜΨ Αριθμός Μαρτίου Ο ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ 5 Γνωστοποίηση Κήρυξης σε Πτώχευση Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ 241/08. Αναφορικά με τον Κώστα Τσίγκη από την Καλαβασο (Αρ Ταυτ ) Όνομα Χρεώστη Κώστας Τσίγκης Διεύθυνση Σουλίου 5, Καλαβασός, Λάρνακα Περιγραφή - Ημερομηνία υποβολής της αίτησης- 17 Φεβρουαρίου Ημερομηνία Διατάγματος κήρυξης σε πτώχευση 16 Μαρτίου Β8271/ΕΧ 22 Μαρτίου 2012 Επίσημος Παραλήπτης

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 1527 Αριθμός 1773 Γνωστοποίηση Κήρυξης σε Πτώχευση Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ. 242/08. Αναφορικά με τον Ανδρέα Χαραλάμπους Λοϊζου από το Ζύγι (Αρ. Ταυτ ). Όνομα Χρεώστη: Ανδρέας Χαραλάμπους Λοϊζου. Διεύθυνση. Γρηγόρη Αυξεντίου 36, Ζύγι, Λάρνακα. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 17 Φεβρουαρίου Ημερομηνία Διατάγματος κήρυξης σε πτώχευση: 16 Μαρτίου Β8270/ΕΧ 22 Μαρτίου Αριθμός 1774 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ. 77/11. Αναφορικά με το Λούη Μαραγκό από την Αναβαργό (Αρ. Ταυτ ). Όνομα Χρεώστη: Λούης Μαραγκός. Διεύθυνση: Οικονόμου Δοσιθέου 6, 8026 Αναβαργός, Πάφος. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 27 Απριλίου Ημερομηνία Διατάγματος Παραλαβής: 5 Ιουλίου Από ποιον υποβλήθηκε η αίτηση: Από πιστωτή. Πράξη ή πράξεις πτωχεύσεως που αποδείχτηκαν στην αίτηση του πιστωτή: Παράλειψη του χρεώστη να συμμορφωθεί με 21 Μαρτίου Όλοι οι πιστωτές του πιο πάνω χρεώστη παρακαλούνται να υποβάλουν τις απαιτήσεις τους στον Επίσημο Παραλήπτη, Γωνία Γεράσιμου Μαρκορό και Μιχαλακοπούλου αρ. 19,1075 Λευκωσία. Β11634

20 1528 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 1775 Ο ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΕΦ. 5 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ 188/11. Αναφορικά με το Σάββα Αλαμπρίτη από την ΑραδΙτπτου (Αρ Ταυτ ). Όνομα Χρεώστη: Σάββας Αλαμπρίτης. Διεύθυνση: Κρόνου 2, 7104 Αραδίππου, Λάρνακα. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 20 Οκτωβρίου Ημερομηνία Διατάγματος Παραλαβής. 8 Φεβρουαρίου Από ποιον υποβλήθηκε η αίτηση: Από πιστωτή. Πράξη ή πράξεις πτωχεύσεως που αποδείχτηκαν στην αίτηση του πιστωτή: Παράλειψη του χρεώστη να συμμορφωθεί με 21 Μαρτίου Όλοι οι πιστωτές του πιο πάνω χρεώστη παρακαλούνται να υποβάλουν τις απαιτήσεις τους στον Επίσημο Παραλήπτη, Γωνία Γεράσιμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου αρ. 19,1075 Λευκωσία. Β11635 Αριθμός 1776 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ. 521 /11. Αναφορικά με τον Ανδρέα Σιμιλλίδη από τη Λευκωσία (Αρ. Ταυτ ). Όνομα Χρεώστη: Ανδρέας Σιμιλλίδης. Διεύθυνση: Αχιλλέως 7, Διαμ. 102, Αγ. Γεώργιος, 2221 Λατσιά, Λευκωσία. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 12 Δεκεμβρίου Ημερομηνία Διατάγματος Παραλαβής: 23 Ιανουαρίου Από ποιον υποβλήθηκε η αίτηση: Από πιστωτή. Πράξη ή πράξεις πτωχεύσεως που αποδείχτηκαν στην αίτηση του πιστωτή: Παράλειψη του χρεώστη να συμμορφωθεί με 21 Μαρτίου Όλοι οι πιστωτές του πιο πάνω χρεώστη παρακαλούνται να υποβάλουν τις απαιτήσεις τους στον Επίσημο Παραλήπτη, Γωνία Γεράσιμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου αρ. 19,1075 Λευκωσία. Β11637

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4562 Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012 1599 Αριθμός 1953 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173 Αριθμός 856 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 {Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012 Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012 Αριθμός 2773 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑ) 2)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑ) 2) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4671 Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013 2335 Αριθμός 2471 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑ) 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4918 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015 7997

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4918 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015 7997 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4918 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015 7997 Aριθμός 7643 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14(2) ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4531 Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 3881 Αριθμός 427Θ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ} 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ. 301 1060 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 1309 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4709 Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013 3855 4406 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4666 Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 1973 Αριθμός 2114 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP 0041/00016435/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 15/7/2016 Επισυνάπτονται: α) Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. και

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. και ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4676 Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013 2421 Αριθμός 2595 Αριθμός Εταιρείας: HE 166476. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4636 ίαρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013. Αριθμός 1 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 4636 ίαρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013. Αριθμός 1 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αριθμός 4636 ίαρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013 Αριθμός 1 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έντυπο Αίτηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Για επίσημη χρήση ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται από δικαιούχα πρόσωπα για την παραχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. :

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. : ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών

Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών Κυρία/ε, Συνημμένα μπορείτε να βρείτε κατάλογο με τα έντυπα και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 618 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 618 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4742 Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014 579 Αριθμός 618 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4778 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 2961

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4778 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 2961 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4778 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 2961 Aριθμός 2822 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00009204/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4749 Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014 983

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4749 Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014 983 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4749 Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014 983 Aριθμός 1053 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1. Από πότε φορολογείται η Ακίνητη Ιδιοκτησία;... 3 2. Ποιος έχει υποχρέωση πληρωμής φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ;... 3 3. Ποια ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 Αριθμός 1301 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών κσι Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4719 Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013 4371 Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4800 Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 4215

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4800 Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 4215 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4800 Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 4215 Aριθμός 4142 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012 Αντίτυπα της έκθεσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Εισαγωγή Το παρόν εγχειρίδιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4410 Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010 359 Αριθμός 231 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859 Aριθμός 5251 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2015. Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του Μεταποιητικού τομέα, 1 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2015. Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του Μεταποιητικού τομέα, 1 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του Μεταποιητικού τομέα, 1 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα

Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα Αρχείο 22601765 Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου Υπεύθυνος Επαρχιακού 23811683 23811561 Γραφείου Αμμοχώστου Γραφείο κοινού και 23811313 23811562 παραλαβής Φορολογικών Δηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4693 Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013 3227 Αριθμός 3674 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 77 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Waith Jonathan James, Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4717 Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου 2013 4319 Αριθμός 5124 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας Λατομείο Πυργών Λτδ για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ειδοποιούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας ότι σύμφωνα με το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερ. 30 Απριλίου 2013, καλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED σχετικά με τη δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας Sothepro Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100%

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αίτηση για έκδοση Απλού Πιστοποιητικού Έρευνας... 2

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αίτηση για έκδοση Απλού Πιστοποιητικού Έρευνας... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αίτηση για έκδοση Απλού Πιστοποιητικού Έρευνας... 2 Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Έρευνας για Εμπράγματα Βάρη και Απαγορεύσεις... 4 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έντυπο Αίτηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Για επίσημη χρήση ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται από δικαιούχα πρόσωπα για την παραχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΣΤΟ ΕΠΑΡΧIΑΚΟ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αίτηση Αρ.168 /2012 ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦ. 113 Μονομερής (ex parte)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Κ.Δ.Π. 41/2011 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑ2ΕΙΣ Αριθμός 4475 Παραακευή, 4 Φεβρουαρίου 2011 283 Αριθμός 41 ΟΙ ΠΕΡ! ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755 Aριθμός 1618 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ.

ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου - Χειριστές ΣΑΤ/ΧΑΚ ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Διαδικασία Διαγραφής Παραστατικών Δικαιωμάτων, παράδοση των Υποκείμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005, σ.1. «Οδηγία 2005/56/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας

Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας Σειρά νέων προνοιών, που στόχο έχουν τη ρύθμιση από τη μια του επαγγέλματος των Συμβούλων Αφερεγγυότητας και από την άλλη την εισαγωγή μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρότασης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η προτεινόμενη αντιπαροχή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος κατά 20,79%, και 8,59% αντίστοιχα.

Πρότασης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η προτεινόμενη αντιπαροχή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος κατά 20,79%, και 8,59% αντίστοιχα. Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Aristo Developers Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Dolphin Capital Atlantis Ltd για το 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Aristo Developers Plc Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4573 Παρασκευή, 1η Ιουνίου 2012 2233 Αριθμός 2770 Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την FORSONO HOLDINGS LIMITED, από τη

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3.

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3. 0042/00015662/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Αποφασεις Δ.Σ. της SFS Group Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της SFS Group Public Company Ltd για την έγκριση και δημοσιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τις πρόνοιες των

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 892 Ν. 74(Ι)/2015 Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH «Κουπόνια Καινοτομίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα