ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4560 Παρασκευή, 6 Απριλίου Αριθμός 1736

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4560 Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012 1509. Αριθμός 1736"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4560 Παρασκευή, 6 Απριλίου Αριθμός 1736 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας 3W Power S.A από την εταιρεία Nordic Capila! Fund VII Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Nordic Capital Fund VII Ltd, με κοινοποίηση της, γνωστοποίησε ότι προέβηκε σε συμφωνία με μεγαλομετόχους και ακολούθως θα προβεί σε δημοσία πρόταση για απόκτηση τουλάχιστον του 95% του εγγεγραμμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 3W Power S Α Η εταιρεία Nordic Capital Fund VII Lid είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα τους νόμους του Βαιλάτου της Υερσέης και επενδύει, κυρίως, σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη καθώς και σε επιλεγμένες ευκαιρίες που εμφανίζονται σε τομείς της βιομηχανίας στους οποίους η Nordic Capital Fund VII Lid έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση Η Nordic Capital Fund VII Ltd έχει συμμετοχή που της παρέχει έλεγχο σε 22 εταιρείες χαρτοφυλακίου, οι οποίες δραστηριοποιούνται οε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένων προϊόντων για την ασφάλεια των παιδιών, επεξεργασίας του αέρα, λύσεων κινητικότητας, υπηρεσιών ανακύκλωσης στη βιομηχανία παραγωγής δισκίων πυριτίου, εξωχώριων υπηρεσιών ενέργειας, υπηρεσιών πληροφορικής, λύσεων οδικής ασφαλείας, λύσεων συσκευασίας, μεταφοράς αθλητικού εξοπλισμού, εργαστηριακών ελέγχων και ακτινολογίας, προϊόντων κατασκευασμένων από χαλκό, φαρμακευτικών προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών του χρηματοοικονομικού τομέα, εξοπλισμού παιδότοπων, συστατικών μερών αυτοκινούμενων και συστημάτων αφύγρανσης και κλιματισμού Η 3W Power S Α είναι εταιρεία συμμετοχών χαρτοφυλακίου της AEG Power Solutions Group, με διεθνή παρουσία στη κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και παροχής λύσεων βιομηχανικής τροφοδότησης με ηλεκτρική ενέργεια και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας Η 3W Power S.A είναι δεόντως εγγεγραμμένη συμφωνά τους νόμους του Δουκάτου του Λουξεμβούργου Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάαη των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000

2 1510 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 1737 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με την Norma-lrene Ross-Jones με δηλωμένη διεύθυνση Ηλέκτρας 6, Διαμέρισμα 21. Παραλίμνι και τώρα σε άγνωστη διαμονή. ΔηλοποιεΙται η κατάσχεση του αυτοκινήτου μάρκας FORD FOCUS CC-3 με αρ. εγγραφής WU57UVH το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 ταυ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου 94(Ι)/2004. Η Norma-lrene Ross-Jones τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο από το Τελωνείο Λεμεσού χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους φόρους κατανάλωσης με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 55Θ και 562 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/1993, αφού ανέλαβε γραπτή υποχρέωση στο έντυπο Τελ με αριθμό Β και ημερομηνία 12 Απριλίου 2011 μεταξύ άλλων, όπως εξάγει το πιο πάνω αυτοκίνητο κατά την αναχώρηση της από την Κύπρο πριν από τις 12 Ιουλίου Σε άγνωστη ημερομηνία η Norma-lrene Ross-Jones αναχώρησε από την Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς προηγουμένως να εξάγει ή να διευθετήσει Τελωνειακά το πιο πάνω όχημα το οποίο εντοπίστηκε στο χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου ANAIS BAY HOTEL στην περιοχή Περνέρα στον Πρωτάρα και κατασχέθηκε από τις Τελωνειακές Αρχές στις 16 Μαρτίου 2012 με βάση δικαστικού εντάλματος. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης Τελωνείου Λάρνακας με Αύξοντα Αριθμό 60/12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων. Αριθμός 1738 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 10 Απριλίου 2012, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών 297,023 νέων μετοχών του Εκδότη ΑΙΧΜΗ Α.Ε. Σύμβουλοι Επενδύσεων. Αριθμός 1739 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι τα πιο κάτω έντυπα με τους αντίστοιχους αριθμούς έχουν απολεσθεί και για το λόγο αυτό οι αριθμοί των εντύπων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμα ακυρώνονται: Γ.Λ. 18 με αρ Γ.Λ. 18 με αρ Γ.Λ. 18 με αρ. θ Οποιοσδήποτε βρει τα εν λόγω έντυπα, παρακαλείται να το παραδώσει στο Γενικό Λογιστήριο ή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αριθμός 1740 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Εττέκτσση της Α' Φάσης από 12MW σε 13.5MW της άδειας για Κατασκευή. Ν 419{Α)/Κ και της άδειας για Λειτουργία, Ν 419(Α)/Π Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), στην περιοχή του χωρίου Πωμός της επαρχίας Πάφου της εταιρείας Τ.Ρ Aeolian Medilerranean Ltd, Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη - 1. Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νώμων του 2003 έως 2008 (Ν.122(Ι)/2003 & Ν.239(Ι)/2004 & Ν.143(Ι)/2005) & Ν 173(Ι)/2006 &Ν.92(Ι)/2008). 2. Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού. Έκδοση Αδειών. Κανονισμών του Την Αδεια Κατασκευής και την Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), με αριθμό Ν.419(Α)/Κ & Ν 419(Α)/Π26-200β, Ισχύος 60MW, Α' Φάση 12MW, της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd, στην περιοχή του χωριού Πωμός της επαρχίας Πάφου. 4. Το αίτημα της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd, το οποίο υποβλήθηκε με την υπ" αριθμό φακέλου H/ame/02 επιστολή της, ημερομηνίας 05/08/2011, για την δυνατότητα ανάληψης επιπρόσθετης ισχύος απο 12Μΐννσε 13,5MW κατά το πρώτο στάδιο υλοποίησης του έργου, με ημερομηνία Την υπ" αριθμό φακέλου ΑΦ/Ν.419/Κ31 & Π26/ επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας , προς τον ΔΣΜ με την οποία ζητά τις απόψεις του ΔΣΜ, όσον αφορά την δυνατότητα σύνδεσης με το Δίκτυο Μεταφοράς, Αιολικού Πάρκου ισχύος 13.5 MW στην περιοχή Πωμού 6. Την υπ 1 αριθμό φακέλου Δ2/ Β/ επιστολή του ΔΣΜ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας , με την οποία πληροφορεί τη ΡΑΕΚ ότι δεν φέρει ένσταση στην αύξηση της δυναμικότητας του Αιολικού Πάρκου από 12MW σε 13.5MW, με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd θα συμμορφωθεί με τις τεχνικές υποδείξεις του ΔΣΜ και θα επωμιστεί εξ' ολοκλήρου το κόστος εξειδικευμένης μελέτης η οποία πρέπει να εκπονηθεί πριν από την έκδοση όρων σύνδεσης από το ΔΣΜ. 7. Την υπ" αριθμό φακέλου ΡΚ/Ν.419(Α)/Κ31-08 & Π26-08/-12 επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας προς την εταιρεία Τ.Ρ Aeolian Mediterranean Ltd, με την οποία κοινοποίησε στην εταιρεία την υπ 1 αριθμό φακέλου Δ2/ /120079, επιστολή του ΔΣΜ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 16701/2012, και ζητούσε απο την εταιρεία να ενημερώσει την ΡΑΕΚ κατά πόσον αποδέχεται τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΔΣΜ οτην πιο πάνω επιστολή του 8. Την απαντητική επιστολή της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd, με αριθμό φακέλου 12/ame/05, ημερομηνίας 28/02/2012 με την οποία ενημέρωνε τη ΡΑΕΚ ότι αποδέχεται να τηρήσει τις προϋποθέσεις που έθεσε ο ΔΣΜ στην υπ' αριθμό Δ2/ /120079, επιστολή του. και αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα πιο πάνω ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να. εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd, για αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος της λ'φάσης από 12MW σε 13.5MW των αδειών κατασκευής Ν.419(Α)/Κ και λειτουργίας Ν.419(Α)/Π26~2008 Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία Τ.Ρ. Aeolian Medilerranean Ltd θα συμμορφωθεί με τις τεχνικές υποδείξεις του ΔΣΜ και θα επωμιστεί εξ' ολοκλήρου το κόστος εξειδικευμένης μελέτης η οποία πρέπει να εκπονηθεί πριν από την έκδοση όρων σύνδεσης από το ΔΣΜ. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα ζητηθεί από τον αδειούχο να δηλώσει εγγράφως ότι αποδέχεται την απόφαση της ΡΑΕΚ. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ για επέκταση της εγκατεστημένης ισχύος της Α' Φάσης γίνεται με την προϋπόθεση οτι κατά την κατασκευή και εν συνεχεία τη λειτουργία του Αιολικού Πάρκου θα τηρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις των εκδοθέντων αδειών Ν.419(Α)/Κ και Ν.419(Α)/Π Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, θα γνωστοποιηθεί στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Τ.Ρ Aeolian Mediterranean Ltd, καθώς και οε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ και θα τεθεί σε εφαρμογή από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

4 1512 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 1741 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ fejf/ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ * «111 HI if mz.mu ι ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 [Απόφαση ΕΠΑ 04/2012J Αρ Φακέλου Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Man Sales & Services (Cyprus) Ltd από την Unicars Ltd Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού κα Λούκια Χριστοδουλου, Πρόεδρος, κ Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα Ελένη ΚαραοΛή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης Μέλος κ Κώστας Μελανίδης Μέλος Ημερομηνία απόφασης 29 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η "Επιτροπή») στις 20/01/2012 από τις εταιρείες ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (στο εξής η «ΦΑΡΜΑΚΑΣ») και UNICARS LTD (στο εξής η «UNICARS»), συμφωνά με πς διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η υπο αναφορά συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση συμφωνίας αγοράς μετοχών (στο εξής η «Συμφωνία»), με ημερομηνία 13/01/2012, μεταξύ των εταιρειών UNICARS (αγοραστής) και ΦΑΡΜΑΚΑΣ (πωλητής) Βάσει της Συμφωνίας ο ΦΑΡΜΑΚΑΣ (ως ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας στόχου) θα πωλήσει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Man Sales & Services (Cyprus) Ltd, (στο εξής η «MAN») στην UNICARS, με αποτέλεσμα να επέλθει αλλαγή του ελέγχου της εταιρείας MAN από αποκλειστικό σε κοινό έλεγχο Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες. Α. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Η Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Εταιρεία Λτδ είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση λατομείων, στην παρασκευή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος, στη διάθεση αοφαλτικού σκυροδέματος, στην αγορά ακίνητης περιουσίας για σκοπούς διαχωρισμού της γης σε οικόπεδα, καθώς και στην ανάπτυξη αυτής Επίσης ασχολείται, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Man, στην εισαγωγή και εμπορία φορτηγών και λεωφορείων με τήν επωνυμία MAN και στη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης τους Β. UNICARS LTD Η εταιρεία Unicars Ltd είναι δεόντως εγγεγραμμένη συμφωνά με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων με τις επωνυμίες VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA, LAMBORGHINI και των ανταλλακτικών τους, καθώς και στη Λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης. Γ. MAN SALES & SERVIVES (CYPRUS) LTD Η MAN Sales & Services (Cyprus) Ltd είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία φορτηγών και λεωφορείων με την επωνυμία MAN και των ανταλλακτικών τους, καθώς και στη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης φορτηγών και λεωφορείων Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 27/01/2012 ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενημέρωσε την Υπουργό Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενω το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 03/02/2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 (3) του Νόμου. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του παραρτήματος III του Νόμου, παραλήφθηκαν απο την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 13/02/2012 Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νομού και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 28/2/2012, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29/02/2012 μετά απο μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νομό και βάσει της διαδικασίας που ο Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικά

5 ΤΜΗΜΑ 8 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται οτη βάση Συμφωνίας αγοράς μετοχών με ημερομηνία 13/01/2012, μεταξύ των εταιρειών UNICARS και ΦΑΡΜΑΚΑΣ, στη βάση της οποίας ο ΦΑΡΜΑΚΑΣ (ως ο μοναδικός μέτοχος της MAN) θα πωλήσει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει στη MAN, στην UNICARS. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ο σκοπός της παρούσας συγκέντρωσης είναι η δραστηριοποίηση της UNICARS μέσω της MAN στον τομέα των φορτηγών και λεωφορείων στον οποίο δεν έχει μέχρι στιγμής παρουσία. Με την ολοκλήρωση της Συμφωνίας, η εξαγοράζουσα εταιρεία θα προσφέρει στην αγορά οχήματα όλων των κατηγοριών, ούτως ώστε να μπορεί καλύτερα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πελατολογίου της. Επίσης, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει η UNICARS, τόσο οτη λειτουργία συνεργείων συντήρησης, αλλά και στην πώληση οχημάτων και ανταλλακτικών θα συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της MAN ούτως ώστε αυτή να καταστεί κερδοφόρα. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης επιχειρήσεων» και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Το άρθρο 4 του Νόμου προβλέπει ότι συγκέντρωση επιχειρήσεων πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, εφόσον μια επιχείρηση αποκτά άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο τμημάτων ή/και στοιχείων ενεργητικού μιας άλλης επιχείρησης. Με βάση τη Συμφωνία, η UNICARS θα εξαγοράσει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της MAN. Συνακόλουθα, κατά την ολοκλήρωση της υπό εξέταση συμφωνίας η ιδιοκτησία της εταιρείας MAN θα περιέλθει κατά 50% στην UNICARS και το υπόλοιπο 50% θα εξακολουθεί να το κατέχει η ΦΑΡΜΑΚΑΣ. Σε ότι αφορά την άσκηση κοινού ελέγχου, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις αναφέρουν ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας MAN Θα είναι [...] και όπως ορίζει η Συμφωνία, ο κάθε μέτοχος θα διορίζει από [...]. Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον [...] Διοικητικού Συμβούλου που προτάθηκε από τη ΦΑΡΜΑΚΑΣ και [...] από τη UNICARS. Για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον [...] Διοικητικού Συμβούλου που προτάθηκε από τη ΦΑΡΜΑΚΑΣ και [...] από τη UNICARS, συνολικά [...] όπως αναφέρεται στη Συμφωνία. Δεδομένων των πιο πάνω, με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο ττάνω άρθρο, η Επιτροπή καταλήγει ότι η εν λόγω πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4{1)(β)(ϋ) του Νόμου, εφόσον θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της στοχευόμενης επιχείρησης MAN. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και, ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας Gerik Investments Ltd (μητρική εταιρεία της ΦΑΡΜΑΚΑΣ) το 2010 ανήλθε στα [...] εαρώ και της UNICARS για το ίδιο έτος στα (...] ευρώ. Επίσης, οι εταιρείες Gerik Investments Ltd, MAN και η UNICARS ασκούν οικονομική δραστηριότητα αποκλειστικά εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το σύνολο του κύκλου εργασιών της MAN και της Gerik Investments Ltd, εντός της Κυπριακής Δημοκραπ'ας ανέρχεται στα [...] ευρώ και [...] ευρώ αντίστοιχα για το έτος Το σύνολο του κύκλου εργασιών της UNICARS, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν [...] ευρώ για το έτος Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Η UNICARS δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων κάτω των 3.5 τόνων, ανταλλακτικών και στην λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης, ενώ η MAN δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία μεσαίου βάρους φορτηγών 7-16 τόνων και βαρέων φορτηγών άνω των 16 τόνων (καινούργιων και μεταχειρισμένων), λεωφορείων με την επωνυμία MAN, ανταλλακτικών, καθώς και στη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης φορτηγών και λεωφορείων. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη την αξιολόγηση που διενεργήθηκε στην παρούσα συγκέντρωση προχώρησε τον ακόλουθο καθορισμό αγορών προϊόντων και υπηρεσιών: 1) επιβατικά οχήματα, 2) εμπορικά οχήματα βάρους μέχρι 3.5 τόνων, 3) φορτηγά οχήματα μεσαίου βάρους (5-16 τόνους) 4) βαρέα φορτηγά οχήματα (άνω των 16 τόνων), 5) λεωφορεία, 6) ανταλλακτικά για τα επιβατικά, 7) ανταλλακτικά για εμπορικά οχήματα βάρους μέχρι 3.5 τόνων, θ) ανταλλακτικά για τα φορτηγά οχήματα μεσαίου βάρους (5-16 τόνους), 9) ανταλλακτικά για τα βαρέα φορτηγά οχήματα (άνω των 16 τόνων), 10) ανταλλακτικά για τα λεωφορεία και 11) υπηρεσίες συνεργείου επιδιόρθωσης μηχανοκίνητων οχημάτων. Σε ότι αφορά τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, κρίθηκαν καθοδηγητικές οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις COMP/ Mercedes-Benz. COMP/MJ41 Ford/Mazda, COMP/M.5157 Volkswagen/Scania, COMP/M.4336 MAN/Scania, COMP/M.1980 Volvo/Renault V.I., COMP/M.1672 Volvo/Scania καθώς και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή του όρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της αυτό κινητοβιομηχα νιας. ' Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...]

6 1514 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Σε ότι αφορά τη γεωγραφική αγορά, η Επιτροπή σημείωσε ότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υποστήριξαν ότι η σχετική γεωγραφική αγορά θα μπορούσε να θεωρηθεί εθνική λόγω του ότι τα εμπλεκόμενα μέρη δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων κρίνει οτι στην προκειμένη πράξη συγκέντρωσης η γεωγραφική αγορά είναι αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως η θέση των συμμετεχαυσών εταιρειών Η Επιτροπή ακολούθως εξέτασε κατά πόσο στην προκειμένη συγκέντρωση προκύπτουν επηρεαζόμενες αγορές. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του Νόμου «Οι Επηρεαζόμενες αγορές αποτελούνται απο τις αγορές των σχετικών προϊόντων ή μεμονωμένες ομάδες προϊόντων ή υπηρεσιών ως κατωτέρω μέσα στη Δημοκρατία ή οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή αυτής, όπου : (α) Δυο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ασχολούνται με επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ίδια αγορά ή μεμονωμένη ομάδα προ'ιόντων ή υπηρεσιών (οριζόντια σχέση), η δε συγκέντρωση των δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε συνδυασμό μερίδιο αγοράς 15% και άνω ή» Η εταιρεία MAN δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία μεσαίου βάρους φορτηγών 7-16 τόνων και βαρέων φορτηγών άνω των 16 τόνων (καινούργιων και μεταχειρισμένων), λεωφορείων με την επωνυμία MAN και ανταλλακτικών, καθώς και στη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης φορτηγών και λεωφορείων, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι εργασίες της UNICARS αφορούν την εισαγωγή και εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων κάτω των 3.5 τόνων και ανταλλακτικών, τη λειτουργία σταθμών επιδιόρθωσης και συντήρησης, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με στοιχεία ττου έδωσαν τα εμπλεκόμενα μέρη, η UNICARS στην αγορά των επιβατικών οχημάτων κατέχει μερίδιο αγοράς για το 2010 ύψους [...] στα εμπορικά οχήματα μέχρι 3.5 τόνων κατέχει μερίδιο αγοράς ύψους [..], στην εμπορία ανταλλακτικών κατέχει μερίδιο αγοράς ύψους [...]και στην επιδιόρθωση και συντήρηση οχημάτων κατέχει μερίδιο αγοράς ύψους [...] Η MAN για το ίδιο έτος στην αγορά των ελαφρών φορτηγών οχημάτων 7-16 τόνων κατέχει μερίδιο αγοράς ύψους [.. ], για τα βαρέα φορτηγά πέραν των 16 τόνων μερίδιο αγοράς ύψους [...], για την αγορά των λεωφορείων μερίδιο αγοράς ύψους [...] και για τη συντήρηση και επιδιόρθωση οχημάτων μερίδιο αγοράς ύψους [...]. Η Επιτροπή από τα όσα έχουν αναλυθεί πιο πάνω, διαπίστωσε ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας στόχου στην παρούσα συγκέντρωση αφορούν την πώληση μεσαίου βάρους φορτηγών και βαρέων φορτηγών, λεωφορείων και των ανταλλακτικών τους, ενώ της αγοράστριας εταιρείας την πώληση επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και των ανταλλακτικών των οχημάτων που εμπορεύεται. Ως εκ τούτου, οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές εκτός από μία. Από τα στοιχεία της συγκέντρωσης διαπιστώθηκε ότι οριζόντια σχέση προκύπτει μόνο σε ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών συνεργείου επιδιόρθωσης μηχανοκίνητων οχημάτων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η MAN θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της UNICARS στον τομέα αυτό ώστε να αυξήσει την αποδοτικότητα της. Από την αξιολόγηση της συγκέντρωσης και στη βάση των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου για το έτος 2010, διαπιστώθηκε ότι η UNICARS για τις υπηρεσίες παροχής συνεργείου επιδιόρθωσης μηχανοκίνητων οχημάτων έχει μερίδιο της τάξης του [...] και η MAN [...]. Συνακόλουθα, στη βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων δεν διαφαίνεται να προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στις σχετικές αγορές της συγκέντρωσης αφού η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων δεν οδηγεί σε συνδυασμένο μερίδιο αγοράς 15% και άνω. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 10 και 11, το κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στην επηρεαζόμενη αγορά και υπό το φως της προκαταρτικής αξιολόγησης που προηγήθηκε σε ότι αφορά την παρούσα συγκέντρωση καταλήγει οτο συμπέρασμα όπ, δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του Νόμου. Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα περαιτέρω αξιολόγησης της συμβατότητας της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη σγορά και ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Λουκία Χριστοδοΰλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 1515 Αριθμός 1742 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Αναφορικά με την Εταιρεία ΕΠΙΠΛΟΣΥΝ ΛΙΜΙΤΕΔ (HE 62350), από τη Λευκωσία, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ 113, και Αρ Αίτησης 146/2012. Αναφορικά με την αίτηση της DISPLAY ART PLC απο τη Λευκωσία για διάλυση της Εταιρείας ΕΠΙΠΛΟΣΥΝ ΛΙΜΙΤΕΔ. Δίνεται ειδοποίηση ότι η DISPLAY ART PLC, από τη Λευκωσία, καταχώρισε στις 20 Φεβρουαρίου 2012 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 3 Μαϊου 2012 ώρα 8:30π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και οποιοσδήποτε πιστωτής η συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της απόδειξης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον ττιο κάτω αναφερόμενο Δικηγόρο της αιτητριας - Εταιρείας, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέσ της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ &. ΣΙΑ, Δικηγόροι αιτήτριας. Διεύθυνση επιδόσεως: Το Δικηγορικό Γραφείο των κ.κ Π. Παπαγεωργίου & Σιάμ από Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη και Κατσώνη 2, Αγ. Ομολογητες, Λευκωσία. ΘΥΡΙΔΑ 51, Τηλ Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την απόδειξη της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου η σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη Διεύθυνση του Οίκου, και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους κατ να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο όχι πιο αργά από τις 5μ.μ. της 2ας Μαΐου Αριθμός 1743 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Αναφορικά με την Εταιρεία GEONET BROADCASTING LTD, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ και και Αρ. Αίτ. 637/2010 Αναφορικά με αίτηση του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταχώρισε στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξαιτείται Διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τ0 Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ, Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στο Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση ττρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και «α επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων όχι πιο αργά από τις 12 μ. της 24 ης Απριλίου 2012.

8 1516 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 1744 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νομό ν. Κεφ 113. αρ. 211 (ε), 212 (α) και (γ), Αρ149/2012 και Αναφορικά με την Εταιρεία C & J KYPRIANOU OVERSEAS LTD, 28^ Οκτωβρίου 7, ENGOMI BUSINESS CENTER, όροφος 2, Διαμ 209, Έγκωμη, Λευκωσία, και Αναφορικά με την αίτηση των MOREPAN TRADING LTD, αιτητών, και Αναφορικά με την αίτηση των MOREPAN TRADING LTD για διάλυση της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι οι πιο πάνω αιτητές καταχώρισαν στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Αίτηση με την οποία εξαιτούνται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση και/ή εκκαθάριση της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω Αίτηση έχει ορισθεί στις και ώρα 8:30 π.μ. για απόδειξη και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί υα υποστηρίξει ή αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω Αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακροάσεως είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω Δικηγόρου. Αντίγραφο της Αιτήσεως θα δοθεί από το Δικηγάρον των Αιτητών σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας ο οποίος θα ζητήσει τέτοιο αντίγραφο και θα καταβάλει το νενομισμένο τέλος. ΧΡΙΣΤΟΣ Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ. Δικηγόρος, Λεωφ. Ευαγόρου 27, Μεγσρον ΕΙΡΗΝΗ, 3* όροφος, Γραφεία 31 και 33, Λευκωσία. Σημ.. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω Αιτήσεως οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στον κ. Χρίστο Μ. Τριανταφυλλίδη γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους Δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τον κ Χρίστο Μ. Τριανταφυλλίδη, όχι πιο αργά οπό τις 2 00 μ.μ. της 24^ Απριλίου Αριθμός 1745 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νομον, Κεφ.192, και Αναφορικά με την Nicola Jane Williams, τέως από την Αγγλία, αρ. διαβατηρίου , αποβιώσασα. Αρ. Αίτησης 166/2012 Δίνεται ειδοποίηση οτι στις και ώρα 9.00 π μ θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρώτοκολλητείο για την Επανασφράγιση του διατάγματος επικύρωσης της Διαθήκης της Nicola Jane Williams, τέως από την Αγγλία, αποβιώσασα, που παραχωρήθηκε αττό το Ανώτατο Δικαστήριο του Wales, Αγγλία, στις ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΗ-ΑΝΔΡΕΟΥ, Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος των εκτελεστών της διαθήκης της αποβιώσασας Nicola Jane Williams, κ κ Rhiannon Mary Si mm on ds & Louise Jane Williams, φ/δι Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ'αρ. 9, Λάζαρος Σέντερ, 1 s όροφος, Διαμ , Λάρνακα.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 1517 Αριθμός 1746 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αίτηση Αρ 559/2011. Αναφορικά με την L & Μ. P. PHARMACEUTICAL LIMITED, (Αρ Εγγραφής ), και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νομον, Κεφ.113, και Αναφορικά με την αίτηση των ΦΑΡΜΑΝΙΚ - ΚΕΜΙΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., από την Ελλάδα για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση οτι η ΦΑΡΜΑΝΙΚ-ΚΕΜΙΦΑΡΜ A Β.Ε.Ε.. από την Ελλάδα, καταχώρισε ατις οτο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, αίτηση με την οποία αιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις και ώρα 9:00 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους δικηγόρους των Αιτητών, κ.κ. Κυρ. Κ. Σαβεριάδης & Σία Δ Ε.Π.Ε, οδός Τζων Κέννεντυ, Μέγαρο ΙΡΙΣ, Γρ. 740Β, Λεμεσός, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέσ της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και θα πλήρωνε το νενομισμένο τέλος. ΚΥΡ. Κ. ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε, Δικηγόροι Αιτητών. Σημ: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα για την πιο πάνω αίτηση, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους δικηγόρους του αιτητή, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και πι διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους δικηγόρους των αιτητών μέχρι τις 2 Μαΐου Αριθμός 1747 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας Αρ. Αίτησης 8/2012 Αναφορικά με την Εταιρεία Α. AKATHIOTIS DEVELOPERS & SON LIMITED, Αρ Εγγραφης HE , από π] Λάρνακα, Λεωφόρος Φάρου, AKATHIOTIS OFFICES, 7560 Περβόλια, Λάρνακα, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ 113, και και Αναφορικά με την αίτηση της εταιρείας CCC (CONSTRUCTIONS) LIMITED, από οδό Ηλυσίων 4, Αγιος Δομέτιος, Λευκωσία, Κύπρος, για διάλυση της πιο πάνω εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι η εταιρεία CCC (CONSTRUCTIONS) LIMITED, από τη Λευκωσία, καταχώρισε στις 30 Ιανουαρίου 2012, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω εταιρείας από το Δικαστήριο Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 4 Μαΐου 2012 και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους δικηγόρους της εταιρείας CCC (CONSTRUCTIONS) LIMITED, κ.κ. Ανδρέας Κουκούνης& ΣίαΔ.Ε.Π.Ε., απάτη Λάρνακα, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'αρ. 9, Λάζαρος Σέντερ, Ι 04 όροφος, Διαμ , σε οποιοδήποτε πιστωτή ή ουνεισφορέα της πιο πάνω εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτήτριας εταιρείας. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους δικηγόρους της σιτήτριας εταιρείας, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από το πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγορικό Γραφείο, κ.κ. Ανδρέας Κουκούνης & Σία Δ,Ε.Π Ε., από τη Λάρνακα, Λεωφόρος Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου Γ - αρ. 9, Λάζαρος Σέντερ, 1 05 όροφος, Διαμ , όχι πιο αργά από τη 1.00 μ.μ. της 3^ Μαίου 2012.

10 1518 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 1748 Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ.192, Αναφορικά με την JANET HIPGRAVE τέως από την Αγγλία, αποβιώσασα. και Αρ. Αίτησης 36/2012. Διά της παρούσης δίδεται ειδοποίηση ότι στις 10 Μαΐου 2012 και ώρα 9π.μ. θα υποβληθεί αίτηση εις το ανωτέρω αναφερόμενο Επαρχιακό Δικαστήριο για την επανασφράγιση της Διαθήκης της Janet Hipgrave, αποβιώσαοας, εκδοθέντος από το High Court of Justice, The District Probate Registry at Oxford, στις ΑΔΑΜΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, εν Κύπρω αντιπρόσωπος του εκτελεστού της διαθήκης της ως άνω αποβιώσασας. Αριθμός 1749 ΤΥΠΟΣ 3 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 (Κανονισμός 4) Διόρθωση Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αρ η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ και ημερομηνία 9/3/2012 αναφορικά με το Πιστοποιητικό Εγγραφής του Σωματείου με την επωνυμία ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΑΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ η λέξη ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ αντικαθίσταται με τη λέξη ΣΩΜΑΤΕΙΟ. Αριθμός Μαρτίου (Υ.Ε ) ΤΥΠΟΣ3 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 (Κανονισμός 4) Διόρθωση Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αρ η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ και ημερομηνία 9/3/2012 αναφορικά με το Πιστοποιητικό Εγγραφής του Σωματείου με τη Διεύθυνση ΛΙΜΝΑΤΙΣ αντικαθίσταται με τη λέξη ΛΙΜΝΑΤΗΣ. Αριθμός Μαρτίου (Υ.Ε ) ΤΥΠΟΣ 3 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 (Κανονισμός 4) Διόρθωση Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αρ η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ και ημερομηνία 9/3/2012 αναφορικά με το Πιστοποιητικό Εγγραφής του Σωματείου με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ η λέξη ΣΩΜΑΤΕΙΟ αντικαθίσταται με τη λέξη ΣΩΜΑΤΕΙΑ. 28 Μαρτίου (Υ.Ε )

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 1519 Αριθμός 1752 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113, ΑΡΘΡΟ 201Κ ΚΑΙ 365Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ! ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, μεταξύ της εταιρείας SEFROU INVESTMENTS LTD (.ΗΕ209992), από τη Λεμεσό. Κύπρο («η Αττορροφώσα Εταιρεία») και της εταιρείας ΜΤ Contractors Holdings ApS με αριθμό εγγραφής από την Δανία (η «Απορροφώμενη Εταιρεία»). ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1. Έγκριση Διασυνοριακής Συγχώνευσης: Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, με απόφαση του ημερομηνίας , ενέκρινε την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης της Απορροφώσας Εταιρείας με την Απορροφώμενη Εταιρεία και όρισε ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Διασυνοριακής Συγχώνευσης την Η παρούσα δημοσίευση, γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26^ Οκτωβρίου 2005 για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και τα άρθρα 201Κ και 365 Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, και γίνεται λόγω παράδοσης στο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών πιστού αντιγράφου της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού που αναφέρεται πιο πάνω. 2. Μορφή, επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών: (α) ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ι) Επωνυμία: SEFROU INVESTMENTS LIMITED (ιι) Νομική μορφή: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές (ιιι) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Αγίου Αθανασίου 58, EL GRECO BUILDING, 2 ος όροφος, Διαμ. 201, Τ.Κ Λεμεσός, Κύπρος Και (β) ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ETAJPEJA (ι) Επωνυμία: ΜΤ Contractors Holdings ApS (ιι) Νομική Μορφή: Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ιιι) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Garbsekstofte Munkebo 3. Λεπτομέρειες και αντικείμενο των εγγράφων που έχουν παραδοθεί,στον έφορο Εταιρειών για εγγραφή και δημοσίευση: Απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερομηνίας με την οποία εγκρίνεται η ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης της Απορροφώμενης Εταιρείας με την Απορροφώσα Εταιρεία. 4. Ο Έφορος Εταιρειών θα ενημερώσει την αρμόδια αρχή τής Δανίας στην οποία τηρείται το μητρώο της Απορροφώμενης Εταιρείας η οποία είναι η ακόλουθη: ERHVERVSSTYRELSEN (FKA The Danish Commerce and Companies Agency) Kampmannsgado 1 DK-1780 Copenhagen V Ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Διασυνοριακής Συγχώνευσης: Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού έχει ορίσει ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Διασυνοριακής Συγχώνευσης την Από την , η Απορροφώμενη ΕιοιρεΙα θα έχει διαλυθεί χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και απορροφηθεί από την Απορροφώσα Εταιρεία. 6. Πληροφορίες: Οποιοδήποτε πρόσωπο, μέτοχος, ή πιστωτής ή του οποίου τυχόν να επηρεάζονται τα δικαιώματα του από τη Διασυνοριακή Συγχώνευση μπορεί να αποταθεί για οποιεσδήποτε πληροφορίες, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, στον Κύριο Ανδρέα Φράγκο, Α.Γ. ΦΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.. Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III 140, Raptopoulos Building, 3 όροφος, γραφείο 301, Τ.Κ.3021, Λεμεσός, Κύπρος.

12 1520 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 1753 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ. ΚΕΦ 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Γνωστοποίηση Ειδικής Αποφάσεως της εταιρείας ΖΑΤΥΒΑ HOLDINGS LTD συμφωνά με το άρθρο 262(1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΖΑΤΥΒΑ HOLDINGS LTD η οποία έγινε στις 29 Μαρτίου 2012, λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση. «Η Εταιρεία ΖΑΤΥΒΑ HOLDINGS LTD να εκκαθαρισθεί εκούσια» Αριθμός 1754 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ 113 Η Ε 43 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή συμφωνά με το άρθρο 2Θ8 Ονομα Εταιρείας ΖΑΤΥΒΑ HOLDINGS LTD - HE Είδος Εργασίας Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Ακροπόλεως 59-61, Sawides Center, Ι" 5 όροφος, διαμ 102, 2012 Λευκωσία Ονομα Εκκαθαριστή και διεύθυνση Κρις Ιακωβίδης, Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400,1086 Λευκωσία, Κύπρος Ημερομηνία Διορισμού. 29 Μαρτίου 2012 Από ποιο διορίστηκε Από τους μετόχους και πιστωτές Αριθμός 1755 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ. ΚΕΦ 113 Ειδοποίηση για εγγραφή επιβαρύνσεων Αναφορικά με την εταιρεία TOUCHSCOPE LIMITED, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμων, Κεφ. 113 και φέρεται εις γνώση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου και των πιστωτών της εταιρείας TOUCHSCOPE LIMITED με αρ εγγραφής HE και εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Αρτέμιδος 3, 7 ί όροφος, 6020 Λάρνακα, Κύπρος («η Εταιρεία») ότι η Εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για την έκδοση Διατάγματος δυνάμει του οποίου ο χρόνος υποβολής προς τον Εφορο Εταιρειών, για εγγραφή επιβαρύνσεων που δημιουργήθηκαν δυνάμει των Συμφωνιών Εξασφάλισης προς όφελος της Credit Suisse AG, LONDON BRANCH ως δικαιούχος, παραταθεί Καλούνται όλοι οι Πιστωτές και/ή όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα όπως παρευρεθούν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στις 8 Μαΐου 2012 και ώρα 8 30 π μ κατά την ακρόαση της εν λόγω αίτησης Αριθμός 1756 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ 113 Ειδοποίηση για έγγραφη επιβαρύνσεων Αναφορικά με την εταιρεία COREWELL LIMITED, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νομών, Κεφ 113, και φέρεται εις γνώση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου προσώπου και των πιστωτών της εταιρείας COREWELL LIMITED με αρ εγγραφής HE και εγγεγραμμένο γραφείο στην σδο Αρτέμιδος 3, Ύ" όροφος, 6020 Λάρνακα, Κύπρος («η Εταιρεία») οτι η Εταιρεία έχει υποβάλει αιτηοη στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για την έκδοση Διατάγματος δυνάμει του οποίου ο χρόνος υποβολής προς τον Εφορο Εταιρειών, για έγγραφη επιβαρύνσεων που δημιουργήθηκαν δυνάμει των Συμφωνιών Εξασφάλισης προς όφελος της Credit Suisse AG, LONDON BRANCH ως δικαιούχος, παραταθεί Καλούνται όλοι οι Πιστωτές και/ή όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα όπως παρευρεθούν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στις 8 Μαΐου 2012 και ώρα 8'30πμ κατά την ακρόαση της εν λόγω αίτησης

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 1521 Αριθμός 1757 Αριθμός Εταιρείας Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ 113, Αναφορικά με την Εταιρεία EVAGGELIDOU FASHION LTD. Εγγεγραμμένο Γραφείο Οδός Αριάδνης 2, Αραδιππου, 7102 Λάρνακα, Κύπρος και ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Ειδοποιείστε ότι, βάσει του άρθρου 276 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ 113 η Συνέλευση των Πιστωτών της πιο πάνω εταιρείας θα λάβει χωρά στα Γραφεία του Εκκαθαριστικού Οίκου "Leonidas Kimonos Services Ltd", Λεωφ. Μακαρίου III 232, Πολυκ. Απόλλο, 4ος όροφος, Γραφείο 404, Λεμεσός, στις 10 Απριλίου 2012 και ώρα 4.30 μ μ. για τους σκοπούς ως αναφέρονται στα άρθρα 276, 277 και 278 του πιο πάνω Νόμου Οι πιστωτές μπορούν να ψηφίσουν είτε προσωπικά ent δια πληρεξουσιου. Τα πληρεξούσια για να είναι έγκυρα θα πρέπει να φθάσουν στα Γραφεία του Εκκαθαριστικού Οίκου "Leonidas Kimonos Services Ltd", στην πιο πάνω διεύθυνση, όχι αργότερα από τις το μεσημέρι της προηγούμενης της συνεδριάσεως και να συνοδεύονται με αντίστοιχες επαληθεύσεις χρέους. Επίσης ειδοποιείστε οτι, για σκοπούς ψηφοφορίας, εξασφαλισμένοι πιστωτές πρέπει (εκτός εάν εγκαταλείπουν την ασφάλεια τους) να καταθέσουν στον πιο πάνω Εκκαθαριστικό Οίκο, πριν τη συνεδρίαση, δήλωση αναφορικά με την εξασφάλιση που κατέχουν, την ημερομηνία που τους δόθηκε και το ακριβές ποσό της εξασφάλισης Εκδόθηκε στις 29 Μαρτίου 2012 Με διάταγμα του Συμβουλίου, ΛΕΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ. Διευθυντής. Αριθμός 1758 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με την Εταιρεία SOBOH PETROLEUM (CYPHUS) LTD. από τη Λεμεσό, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αρ. Αιτήσεως 36/12. Δίνεται ειδοποίηση ότι η SOCIETE GENERALE S.A. (SOCIETE ΑΝΟΝΥΜΕ), από τη Γαλλία καταχώρισε στις αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου ψα τη διάλυση της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας από το Δικαστήριο ή οποιαδήποτε άλλη θεραπεία που Θα ήθελε θεωρηθεί δίκαιη. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για οδηγίες στις 23 4,2012 και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορεας της πιο πάνω αναφερομένης Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους Δικηγόρους των αιτητών κ.κ. Παπαδόπουλο, Λυκούργο & Σία ΔΕΠΕ., Λεωφ. Μακαρίου Γ - 2-4, Κάπιταλ Σεντερ, Γρ. 701, Λευκωσία σε οποιοδήποτε πιστωτή ή ουνεισφορέα της πιο πάνω εταιρείας που θα ζητήσει τέτοιο αντίγραφο και θα καταβάλει το νενομισμενο τέλος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ & ΣΙΑ Δ Ε.Π.Ε., Δικηγόροι. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους Δικηγόρους των αιτητών γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου το όνομα και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους Δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί η αν Ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω ίου Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να ληφθεί από τους Δικηγόρους των αιτητών όχι πιο αργά από τις 6 μ.μ. της 20ής Απριλίου 2012.

14 1522 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 1759 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού Ειδοποίηση Ακύρωσης Διατάγματος Παραλαβής Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ. 83/00. Αναφορικά με το Μάριο Νεάρχου από τη Λεμεσό (Αρ.Ταυτ ). Όνομα Χρεώστη. Μάριος Νεάρχου. Διεύθυνση: Νεμέας 1 Α, Ομόνοια, Λεμεσός. Περιγραφή' - Ημερομηνία ακύρωσης: 7 Μαρτίου 2012 Λόγος ακύρωσης: Σύμφωνα με το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ημερομηνίας 7 Μαρτίου Β3488/ΑΧ 12 Μαρτίου Αριθμός 1760 Ειδοποίηση Ακύρωσης Διατάγματος ΠαραΛαβής Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ. 264/09. Αναφορικά με την ΕΑένη Παπαγεωργίου από τα Περβόλια (Αρ Ταυτ ). Όνομα: Ελένη Παπαγεωργίου. Διεύθυνση: 25 ης Μαρτίου 14 Α, Περβόλια, Λάρνακα. Ημερομηνία ακύρωσης: 21 Φεβρουαρίου Λόγος ακύρωσης: Σύμφωνα με το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου Μαρτίου Β1.0142/ΕΧ Αριθμός 1761 Γνωστοποίηση Κήρυξης σε Πτώχευση Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αναφορικά με την Κρίστια Μιχαηλίδου από τη Λεμεσό (Αρ. Ταυτ ). Όνομα Χρεώστιδας: Κρίστια Μιχαηλίδου. Διεύθυνση: Λέοντος Σοφού 1, Κοντοβάθεια, Μ. Γειτονιά, Λεμεσός. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 22 Ιανουαρίου 2009 Ημερομηνία Διατάγματος κήρυξης σε πτώχευση: 5 Μαρτίου Αρ. 363/07. Β6977/ΜΨ 13 Μαρτίου 2012.

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αριθμός 1762 Γνωστοποίηση Κήρυξης σε Πτώχευση Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ. 338/08. Αναφορικά με την Ειρήνη ΚαρασελΛου Μιχαηλά από την Πάφο (Αρ. Ταυτ ). Όνομα Χρεώστιδας: Ειρήνη ΚαρασελΛου Μιχαηλά. Διεύθυνση- Απόλλωνος 13, Κονιά, Πάφος Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 11 Μαρτίου Ημερομηνία Διατάγματος κήρυξης σε πτώχευση: 15 Απριλίου Β8242/ΑΧ Αριθμός Μαρτίου Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Γνωστοποίηση Κήρυξης σε Πτώχευση Αρ. 416Α/08. Αναφορικά με το Δημήτρη Χριστοδούλου από την Πάφο (Αρ. Ταυτ ). Όνομα Χρεώστη: Δημήτρης Χριστοδούλου. Διεύθυνση: Αγίου Κόνωνα 32, Κισσόνεργα, Πάφος. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 15 Απριλίου Ημερομηνία Διατάγματος κήρυξης σε πτώχευση: 12Μαΐου 2011 Β8901/ΝΝ 13 Μαρτίου ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΙ, Αριθμός 1764 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Ο ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ, 5 ι ^. Γνωστοποίηση Κήρυξης σε Πτώχευση Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ. 497/08. Αναφορικά με το Δημήτρη Βλάχου από τη Θελέτρα (Αρ. Ταυτ ). Όνομα Χρεώστη: Δημήτρης Βλάχου. Διεύθυνση: Θελέτρα, Πάφος. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 15 Απριλίου Ημερομηνία Διατάγματος κήρυξης σε πτώχευση: 10 Ιουνίου 2011 Β8711/ΑΧ 13 Μαρτίου ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ.

16 1524 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 1765 Ο ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΕΦ. 5 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ. 103/11 Αναφορικά με το Μιχάλη Παννίτση από την Κολώνη (Αρ. Ταυτ ). Όνομα Χρεώστη: Μιχάλης Γιαννίτσης Διεύθυνση: Συν. Κολώνης 9, Κολώνη, Πάφος. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 8 Ιουνίου Ημερομηνία Διατάγματος Παραλαβής: 12 Οκτωβρίου Από ποιον υποβλήθηκε η αίτηση: Από πιστωτή. Πράξη ή πράξεις πτωχεύσεως που αποδείχτηκαν στην αίτηση του πιστωτή: Παράλειψη του χρεώστη να συμμορφωθεί με 13 Μαρτίου Όλοι οι πιστωτές του πιο πάνω χρεώστη παρακαλούνται να υποβάλουν τις απαιτήσεις τους στον Επίσημο Παραλήπτη, Γωνία Γεράσιμου Μαρκορά και Μιχαλακοπσυλου αρ. 19, 1075 Λευκωσία το συντομότερο. Β11568 Αριθμός 1766 Ο ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ..5 Γνωστοποίηση Κήρυξης σε Πτώχευση Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ. 220/07. Αναφορικά με το Σάββα Κρητικό από την Πάφο (Αρ. Ταυτ ). Όνομα Χρεώστη: Σάββας Κρητικός. Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Πάφος. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 21 Σεπτεμβρίου Ημερομηνία Διατάγματος κήρυξης οε πτώχευση: 27 Οκτωβρίου Β8617/ΧΚ 14 Μαρτίου ΕπίσημοςΠαραλήπτης.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4709 Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013 3855 4406 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 Αριθμός 1301 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών κσι Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4717 Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου 2013 4319 Αριθμός 5124 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας Λατομείο Πυργών Λτδ για

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΑριΑμός 709 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull BIyth Araouzos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 Aριθμός 2927 Aριθμός 2928 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4719 Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013 4371 Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859 Aριθμός 5251 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 2117 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341

Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341 Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341 Αριθμός 2957 ΤΥΠΟΣ 3 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ίδρυματων ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1972 ΚΑί 1997 ΚΑί ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1988 (Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4396 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 5663 Αριθμός 2325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4714 Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 4025 Αριθμός 4806 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4655 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι! 2} Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Longmutr David απο JSSU-1 SON 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4410 Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010 359 Αριθμός 231 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4577 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 2267 Αριβμός 2837 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημίουργια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 1363 ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γνωστοποίηση Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού γνωστοποιεί τα εξής: (α) Στις 31 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4441 Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010 2533

Αριθμός 4441 Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010 2533 Αριθμός 4441 Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010 2533 Αριθμός 2679 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Η ΡΥΘΜΙΣΤίΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις νια Αγορά Υπηρεσιών για δώδεκα (12) μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173 Αριθμός 856 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 {Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Αριθμός 4569 Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 Αριθμός 2264 Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4623 Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 4553 Αριθμός 5243 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΪΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4776 Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014 2893

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4776 Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014 2893 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4776 Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014 2893 Aριθμός 2672 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ / Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Αριθμός 4734 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Παναγιώτη Αλκιβιάδη, με αριθμό διαβατηρίου Ε135346,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59 Αριθμός 4430 Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 1945 Αριθμός 1794 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 Aριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα