ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550"

Transcript

1 ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β. Ελλάδα με παράκαμψη του Δήμου Αχαρνών» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ.Δ.Μ )

2 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β. Ελλάδα με παράκαμψη του Δήμου Αχαρνών» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ.Δ.Μ ) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ,23 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Γενική περιγραφή, πλαίσιο και στόχοι της Σύμβασης Σκοπός της Σύμβασης εκπόνησης της μελέτης Περιγραφή του υπό μελέτη αντικειμένου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Διαθέσιμα στοιχεία Μελετών Κατηγορία μελέτης: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (16) Κατηγορία μελέτης: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (10) Κατηγορία μελέτης: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (13) Κατηγορία μελέτης: ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (08) Κατηγορία μελέτης: Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (09) Κατηγορία μελέτης: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ (21) Κατηγορία μελέτης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (27) Μελέτη Σύνταξης ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Γενικά τεύχη αναφοράς Οδηγίες Μελετών Λοιπά Στοιχεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χρονικός Προγραμματισμός Προεκτιμώμενες Αμοιβές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακες Ποσοτικών Στοιχείων Φυσικού Αντικειμένου βάσει αρθρ. 4 του Ν. 3316/ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 2

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων αποτελείται από τέσσερις ενότητες: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική περιγραφή πλαίσιο - στόχοι της μελέτης. Υπάρχουσα κατάσταση, περιγραφή και σκοπός της Σύμβασης εκπόνησης της μελέτης. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Διαθέσιμα στοιχεία μελετών. Περιγραφή του απαιτούμενου μελετητικού έργου. 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Κανονισμοί, Οδηγίες, Προδιαγραφές και λοιπά στοιχεία βάσει των οποίων θα εκπονηθεί η μελέτη. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Καθαρός χρόνος εκπόνησης των επί μέρους κατηγοριών μελετών και των σταδίων τους, και ενδεικτικό συνολικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης. Προεκτιμώμενες αμοιβές ανά κατηγορία μελέτης. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 3

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Στο παρόν Τεύχος χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι ή συντομογραφίες: Κύριος του Έργου ή ΚτΕ: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που θα επιλεγεί στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας για την ανάθεση της Μελέτης. Ο.Ε.Μ. ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.: Οδηγίες Εκπόνησης Μελετών ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Οι λοιποί όροι και συντομογραφίες αναφέρονται στο τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (άρθρο 1.1). 1.2 Γενική περιγραφή, πλαίσιο και στόχοι της Σύμβασης Η εν λόγω σύμβαση έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών που υπολείπονται προκειμένου να είναι δυνατή η κατασκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (Σ.Κ.Α.) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β. Ελλάδα, με παράκαμψη του Δήμου Αχαρνών. Οι μελέτες που υπολείπονται και θα πρέπει να εκτελεστούν στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης είναι: Τοπογραφικές μελέτες (16) Συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες για ενημέρωση των υφιστάμενων τοπογραφικών διαγραμμάτων, καθώς έχει παρατηρηθεί σημαντική οικιστική και βιοτεχνική ανάπτυξη στην εν λόγω περιοχή τα τελευταία έτη. Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις. Συγκοινωνιακές μελέτες (10) Προμελέτη και Οριστική μελέτη χάραξης της νέας Α.Δ. Βρεττού Συμπλήρωση/ επικαιροποίηση/ τροποποίηση της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης χάραξης της Σ.Γ. και του παράπλευρου οδικού δικτύου (επικαιροποίηση της μελέτης επί του ενημερωμένου τοπογραφικού υποβάθρου, τροποποίηση παράπλευρων οδών, τροποποίηση ΑΔ ΤΟ8 και ενσωμάτωση Α.Δ. οδού Βρεττού). Μελέτη επιδομής και ασφάλειας. Υδραυλικές μελέτες (13) Συμπλήρωση-Επικαιροποίηση-Τροποποίηση της οριστικής υδραυλικής μελέτης. Προμελέτη και Οριστική Μελέτη αποχέτευσης Α.Δ. Οδού Βρεττού. Στατικές μελέτες (08) Οριστική μελέτη σήραγγας Αχαρνών (ΤΕ11)από Χ.Θ έως Χ.Θ της Σ.Γ. Οριστική μελέτη τεχνικού γεφύρωσης ρέματος Αχαρνών (ΤΕ06/07) στη Χ.Θ ,67 της Σ.Γ. Προμελέτη και Οριστική μελέτη της Α.Δ. Οδού Τ8Ν στη Χ.Θ της Σ.Γ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 4

6 Προμελέτη και Οριστική μελέτη του νέου τεχνικού Α.Δ. οδού Βρεττού στην Χ.Θ περίπου της Σ.Γ. Οριστική μελέτη τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος της χάραξης. Η/Μ μελέτες (09) Οριστική μελέτη Η/Μ για τη σήραγγα Οριστική μελέτη ηλεκτροφωτισμού για τους ανισόπεδους κόμβους (Βρεττού & ΤΕ 08). Γεωτεχνικές έρευνες & μελέτες (21) Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατά μήκος των γραμμών και των δρόμων. Περιβαλλοντικές μελέτες (27) Τροποποίηση ΚΥΑ ΕΠΟ. 1.3 Σκοπός της Σύμβασης εκπόνησης της μελέτης Με την παρούσα Σύμβαση ο ΚτΕ έχει σκοπό να αναθέσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες που υπολείπονται και είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού εύρους, μήκους περίπου 3χλμ., η οποία θα συνδέει το Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β. Ελλάδα. Η νέα σιδηροδρομική γραμμή (Σ.Γ.) θα παρακάμπτει την περιοχή του Κέντρου του Δήμου Αχαρνών (όπου βρίσκεται ο υφιστάμενος Σιδηροδρομικός Σταθμός Αχαρνών) και θα συνδέεται με την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή σε σημείο λίγο πριν την διασταύρωση της σιδ. γραμμής με τη λεωφόρο Καραμανλή. Το υπό μελέτη έργο: ολοκληρώνει τη λειτουργική δομή του ΣΚΑ και αξιοποιεί τις έως σήμερα επενδύσεις, εξυπηρετεί τις αρχές Διαλειτουργικότητας, βάσει των οποίων κατασκευάστηκαν οι αποβάθρες της Νέας Σιδ/κής Γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αυξάνει τη χωρητικότητα της γραμμής, δίνει τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης της σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου και του Θριασίου Πεδίου με Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα, απεμπλέκει την κυκλοφορία προαστιακών, επιβατικών και εμπορευματικών συρμών, καθώς οι υπεραστικοί και εμπορικοί συρμοί θα κινούνται στη νέα Σ.Γ., ενώ οι προαστιακοί στην παλιά (υφιστάμενη) Σ.Γ., μειώνει τον χρόνο διαδρομής, μειώνει τις επιπτώσεις και την όχληση στον οικιστικό ιστό του Δ. Αχαρνών. Χρηματοδότηση Η μελέτη έχει λάβει θετική εγκριτική απόφαση για χρηματοδότηση από τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΔΜ αποφ EL S) με ποσοστό 50% από πόρους της ΕΕ και 50% από Εθνικούς πόρους. Το έργο, αποτελεί μέρος του Πανευρωπαϊκού άξονα IV. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 5

7 Δαπάνη έργου Η δαπάνη κατασκευής του έργου με τα μέχρι σήμερα δεδομένα ανέρχεται στο ποσό των 70 εκ περίπου. Το κόστος θα προσδιοριστεί επακριβώς με το πέρας των οριστικών μελετών. 1.4 Περιγραφή του υπό μελέτη αντικειμένου Στάδια Μελετών i. Τοπογραφικές Μελέτες (16): Το τοπογραφικό αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει: 1. Την ενημέρωση ή και τη συμπλήρωση του υφιστάμενου Τοπογραφικού Υποβάθρου σε κλίμακα 1:500 με επίγειες μεθόδους. 2. Την εφαρμογή του υφιστάμενου ρυμοτομικού σχεδίου επί των τοπογραφικών διαγραμμάτων με στοιχεία των κορυφών των Ο.Τ. από την κυρωμένη πράξη εφαρμογής. 3. Την σύνταξη Κτηματολογίου για απαλλοτρίωση (σχέδια και πίνακες) σε κλίμακα 1: Τις απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με το Ν.2882/01. ii. Συγκοινωνιακές Μελέτες (10): Περιλαμβάνονται: 1. Προμελέτη και οριστική μελέτη χάραξης για τη νέα Άνω Διάβαση (Α.Δ.) της οδού Βρεττού (ΧΘ: περίπου). 2. Συμπλήρωση/ επικαιροποίηση/ τροποποίηση της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης χάραξης της Σ.Γ. και του παράπλευρου οδικού δικτύου (επικαιροποίηση της μελέτης επί του ενημερωμένου τοπογραφικού υποβάθρου, τροποποίηση παράπλευρων οδών, τροποποίηση ΑΔ ΤΟ8 και ενσωμάτωση Α.Δ. οδού Βρεττού). 3. Μελέτη επιδομής και ασφάλειας. iii. Υδραυλικές Μελέτες (13): 1. Συμπλήρωση/ επικαιροποίηση/ τροποποίηση Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης. 2. Προμελέτη αποχέτευσης Α.Δ. Οδού Βρεττού. 3. Οριστική Μελέτη αποχέτευσης Α.Δ. Οδού Βρεττού. iv. Στατικές Μελέτες (08): Το Στατικό αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει: 1. Την Οριστική Μελέτη της Σήραγγας Αχαρνών από Χ.Θ έως Χ.Θ της Σ.Γ. (Σήραγγα με υπόγεια εκσκαφή και τα τεχνικά έργα των στομίων εισόδου και εξόδου). 2. Την Οριστική μελέτη του τεχνικού γεφύρωσης του ρέματος Αχαρνών στη Χ.Θ ,67 της Σ.Γ. 3. Την Προμελέτη και Οριστική μελέτη της Α.Δ. Οδού Τ8Ν στη Χ.Θ της Σ.Γ. 4. Την Προμελέτη και Οριστική μελέτη της Α.Δ. οδού Βρεττού περί τη Χ.Θ της Σ.Γ. 5. Την Οριστική μελέτη των τοίχων αντιστήριξης. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 6

8 v. Η/Μ Μελέτες (09): Οι Η/Μ μελέτες εγκαταστάσεων θα εκπονηθούν απευθείας σε στάδιο Οριστικής Μελέτης. Περιλαμβάνονται η μελέτη της σήραγγας και ο ηλεκτροφωτισμός της Α.Δ. οδού Βρεττού και της Α.Δ. Οδού Τ8Ν στη Χ.Θ της Σ.Γ. vi. Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες (21): Αναφορικά με τις γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, προβλέπεται να εκπονηθούν τα ακόλουθα: 1. Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές. 2. Προγραμματισμός, επίβλεψη και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών. 3. Γεωτεχνικές μελέτες θεμελίωσης τεχνικών έργων. 4. Οριστική Μελέτη της Σήραγγας Αχαρνών από Χ.Θ έως Χ.Θ της Σ.Γ. (Σήραγγα με υπόγεια εκσκαφή και τα τεχνικά έργα των στομίων εισόδου και εξόδου). 5. Μελέτες Γεωτεχνικών Έργων (π.χ. ορύγματα επιχώματα). vii. Περιβαλλοντικές Μελέτες (27): Το συνολικό έργο του ΣΚΑ, μέρος του οποίου αποτελεί η υπό μελέτη Σ.Γ., είναι αδειοδοτημένο περιβαλλοντικά από το Προβλέπεται η υποβολή φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις προκύψουν σε σχέση με το αρχικά αδειοδοτημένο έργο (π.χ. Α.Δ. Βρεττού) Υφιστάμενη Κατάσταση Το υπό μελέτη έργο αποτελεί μέρος του Συγκοινωνιακού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) το οποίο σήμερα λειτουργεί. Στο ΣΚΑ έχουν ολοκληρωθεί τα έργα της Α Φάσης ανάπτυξης στα πλαίσια των εργολαβιών 264/02 και 265/02 της ΕΡΓΟΣΕ. Έχουν κατασκευασθεί και έχουν παραληφθεί προς χρήση οι γραμμές προς Πελοπόννησο, προς Θεσσαλονίκη μέσω του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρόμου και η προσωρινή σύνδεση Θεσσαλονίκης Θριασίου/ Πελοποννήσου. Έχουν ακόμα κατασκευασθεί οι νέες γραμμές και οι αποβάθρες της νέας Σ.Γ. προς Θεσσαλονίκη σαν μόρτες έως την ΧΘ και το τεχνικό τριών επιπέδων εξόδου από το ΣΚΑ (ΤΕ05), το οποίο στο ανώτερο επίπεδο (0) εξυπηρετεί σήμερα την υφιστάμενη γραμμή προς Θεσσαλονίκη. Με την κατασκευή της σήραγγας Αχαρνών και της παράκαμψης Αχαρνών ολοκληρώνεται η Β φάση ανάπτυξης του ΣΚΑ. Ως αρχή της μελέτης ορίζεται χιλιομετρική θέση της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Αθήνα-Θεσσαλονίκη διά μέσου του ΣΚΑ. Η στρώση της Σ.Γ. έως την θέση αυτή έχει ολοκληρωθεί και αποτέλεσε αντικείμενο προηγούμενης εργολαβίας της ΕΡΓΟΣΕ. Πέρας της μελέτης είναι η συναρμογή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής στην ΧΘ με την υφιστάμενη Σ.Γ. Αθήνας Θεσσαλονίκης. Στην ΧΘ η χάραξη διέρχεται από τα χαμηλά επίπεδα του κατασκευασμένου τεχνικού ΤΕ05, και εισέρχεται στο τεχνικό εισόδου της σήραγγας (ΤΕ11). Η χάραξη διέρχεται κάτω από στρατόπεδο και στην έξοδό της στην ευρύτερη περιοχή μελέτης έχει παρατηρηθεί σημαντική ανάπτυξη αποθηκών & χρήσεων logistics, φυτωρίων κλπ. Το θεσμικό καθεστώς παρουσιάζεται στην επόμενη παράγραφο. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 7

9 1.4.3 Χρήσεις Γής Θεσμικό Καθεστώς Δόμησης Στην αρχή της χάραξης του έργου και για μήκος ενός περίπου χιλιομέτρου η νέα Σ.Γ. διέρχεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήματος της πολεοδομικής ενότητας «Χαραυγή Β», όπως εγκρίθηκε με το Π.Δ/γμα/ και τροποποιήθηκε ως προς τους όρους δόμησης με την υπ αρ /3458/04/05 Νομαρχιακή Απόφαση (ΦΕΚ 1321/Δ/ ). Κατά την έγκριση του πολεοδομικού σχεδίου είχαν καθορισθεί χώροι επιφανειακών ορυγμάτων για τη διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής και εκατέρωθεν αυτών ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι. Οι χώροι αυτοί χωροθετούνται στην είσοδο και στην έξοδο της σήραγγας. Κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν : ο πολεοδομικός σχεδιασμός της περιοχής, έτσι ώστε ει δυνατόν να μην επηρεάζονται Ο.Τ. ή κτίσματα (π.χ. Ο.Τ. 2042/έξοδος σήραγγας), η οργάνωση του κυκλοφοριακού δικτύου, η μελέτη της πράξης εφαρμογής, η οποία έχει κυρωθεί, για την εφαρμογή των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών και τη σύνταξη του κτηματολογίου. Μετά την κοίτη του ρέματος Αχαρνών (ΧΘ ) η σιδηροδρομική γραμμή διέρχεται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά εντός ορίων εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (όπως εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 145/Δ/89 και τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 238/Δ/90, 394/Δ/92, 1238/Δ/94, 13/Δ/04, 283/Δ/04 και 93/ΑΑΠ/09). Οι περιοχές οι οποίες έχουν ενταχθεί προς πολεοδόμηση και από τις οποίες διέρχεται η χάραξη της νέας σιδηροδρομικής γραμμής είναι : Ζώνη περίπου 80 στρ. μεταξύ της οδού Μπόσδα και των γραμμών του προαστιακού τρένου, αμέσως μετά το ρέμα Αχαρνών και για περίπου 100μ., με χρήση δημοτικής αγοράς. Ανατολικά της διέλευσης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής μέχρι και το τέλος της παρούσας μελέτης, ως ζώνη δευτερογενούς τομέα (ΒΙΠΑ). Μεταξύ των ανωτέρω δύο ζωνών η γραμμή διέρχεται νοτιοανατολικά της Ζώνης Β, η οποία περιλαμβάνει αγροτικές εκτάσεις και δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, θερμοκήπια και κατοικία). Επίσης έχει χωροθετηθεί ο ηλεκτρικός υποσταθμός για τις ανάγκες της ηλεκτροκίνησης Αναλυτική Περιγραφή του Έργου Η μελέτη αφορά στην κατασκευή διπλής σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού εύρους, μήκους 3χλμ. περίπου, η οποία συνδέει το Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β. Ελλάδα, παρακάμπτει την περιοχή του Κέντρου του Δήμου Αχαρνών, όπου βρίσκεται ο υφιστάμενος Σιδηροδρομικός Σταθμός Αχαρνών και καταλήγει στην υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή, σε σημείο λίγο πριν την διασταύρωση της σιδ. γραμμής με τη λεωφόρο Καραμανλή. Αρχή της χάραξης είναι η ΧΘ και πέρας η ΧΘ και παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Όπως αναφέρθηκε, ως αρχή της μελέτης ορίζεται η χιλιομετρική θέση της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Αθήνα-Θεσσαλονίκη διά μέσου του ΣΚΑ, η στρώση της οποίας έως την θέση αυτή αποτέλεσε αντικείμενο προηγούμενης εργολαβίας της ΕΡΓΟΣΕ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 8

10 Στην ΧΘ η χάραξη της νέας Σ.Γ. Αθήνας Θεσσαλονίκης εισέρχεται στο τεχνικό εισόδου της σήραγγας, όπου εισέρχεται και η διπλή γραμμή Θριάσιο-Θεσσαλονίκη, η οποία στη ΧΘ συγκλίνει στην Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων Αθήνα- Θεσσαλονίκη μέσω δύο αλλαγών 1:9 / R300 και αντίστοιχης διασταύρωσης 1:9. Η χάραξη διέρχεται από τεχνικό σήραγγας (ΤΕ11) μήκους 750μ. περίπου, και απαιτεί την κατασκευή μικρών τεχνικών έργων και αποστραγγιστικών έργων σε όλο το μήκος της γραμμής καθώς και αποκατάσταση οδικού δικτύου. Η χάραξη της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής κατά μήκος της σήραγγας συνεχίζεται ανατολικά και με καμπύλη ακτίνας R=300 κάτω από τα οικοδομικά τετράγωνα. Μετά την έξοδό της από την σήραγγα, η νέα Σ.Γ. ευθυγραμμίζεται κάτω από το κατάστρωμα της οδού Μπόσδα. Ανάμεσα στις ΧΘ έως ΧΘ διέρχεται κάτω από το Ο.Τ και στην ΧΘ αναδύεται σε ανοιχτό όρυγμα κατά μήκος διαδρόμου που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Αχαρνών. Υφ/νη σ.γ. Πέρας μελέτης ΧΘ: Νέα σγ Αρχή μελέτης ΧΘ: Νέα ΑΔ Βρεττού ΧΘ Σήραγγα ΣΚΑ ρ. Αχαρνών ΧΘ: ΑΔ Τ8Ν Χ.Θ Σχήμα 1: Απεικόνιση νέας χάραξης παράκαμψης Δ. Αχαρνών ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 9

11 Στην ΧΘ η υψομετρική χάραξη καταλήγει στην επιφάνεια του εδάφους διασταυρώνοντας στη θέση αυτή την κοίτη του ρέματος Αχαρνών πάνω από τεχνικό οχετού (ΤΕ06/07). Στην ΧΘ διέρχεται κάτω από τοπική οδό (ΤΕ08). Στην ΧΘ διασταυρώνεται ανισόπεδα με την οδό Βρεττού. Από την ΧΘ , έως την οποία διατηρείται η γενικώς ανατολική κατεύθυνση της γραμμής, ο άξονας στρέφει προς τα βόρεια και συμβάλλει στην χιλιομετρική θέση με την υφιστάμενη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη μέσω αλλαγών 1:18,5 / R1200 και αντίστοιχης διασταύρωσης 1:18,5. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 10

12 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Με την παρούσα Σύμβαση ο ΚτΕ έχει σκοπό να αναθέσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες που υπολείπονται και είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου του θέματος. Οι μελέτες που έχουν ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί είναι οι παρακάτω. 2.1 Διαθέσιμα στοιχεία Μελετών Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Το συνολικό έργο του ΣΚΑ (μέρος του οποίου αποτελεί η προς μελέτη σιδηροδρομική γραμμή), έχει λάβει τις παρακάτω περιβαλλοντικές εγκρίσεις: I. ΚΥΑ ΕΠΟ / ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «κατασκευή και λειτουργία του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών» II. ΚΥΑ / ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (τροποποίηση λόγω GSM-R) III. Ανανέωση της ΚΥΑ ΕΠΟ, με την ΥΑ / Στα πλαίσια της Σύμβασης 809/99 & 809Α/00 έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί : 1. Οριστική μελέτη συγκοινωνιακών έργων του ΣΚΑ 2. Οριστική μελέτη υδραυλικών του ΣΚΑ 3. Τοπογραφική αποτύπωση του ΣΚΑ 4. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 5. Προμελέτη της σήραγγας Αχαρνών (ΤΕ11) Χ.Θ Χ.Θ της Σ.Γ. 6. Προμελέτη τεχνικών ΤΕ06/07 στη Χ.Θ ,67 της Σ.Γ. 7. Γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγηση για τη σήραγγα. 8. Γεωτεχνική μελέτη για τη σήραγγα 9. Γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγηση για τα τεχνικά ΤΕ05, ΤΕ06, ΤΕ07 & ΤΕ08. Στα πλαίσια της Σύμβασης 325/01 έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί: 10. Οριστική μελέτη τεχνικού ΤΕ-08 στη Χ.Θ ,30 της Σ.Γ. Στα πλαίσια της Σύμβασης 154/99 έχει εκπονηθεί και εγκριθεί: 11. Γεωλογική μελέτη για τη σήραγγα. Στα πλαίσια της Σύμβασης 228/01 έχει εκπονηθεί: 12. Προμελέτη Η/Μ για την σήραγγα. Επισημαίνεται ότι οι Ο.Ε.Μ. της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, καθώς και οι τυχόν Οδηγίες ή Κανονισμοί του ΟΣΕ και οι Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας (Τ.Π.Δ.) που αφορούν στην παρούσα μελέτη, θα δοθούν στον Ανάδοχο με την υπογραφή της Σύμβασης. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 11

13 Το αντικείμενο εργασιών του Αναδόχου ανά κατηγορία παρακάτω. μελέτης παρουσιάζεται αναλυτικά 2.2 Κατηγορία μελέτης: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (16) Η προς εκπόνηση μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα: Α. Ενημέρωση ή και συμπλήρωση υφιστάμενου Τοπογραφικού Υποβάθρου: Η σύνταξη του τοπογραφικού υποβάθρου θα γίνει σε κλίμακα 1:500, με επίγειες μεθόδους και σε ζώνη κατά μήκος της χάραξης των έργων. Η ζώνη θα είναι η απαραίτητη για την εκπόνηση των υπολοίπων μελετών που προβλέπονται στο παρόν στάδιο. Θα ληφθούν υπόψη άλλα στοιχεία (τριγωνομετρικά σημεία, πολυγωνομετρικά σημεία, χωροσταθμικές αφετηρίες κλπ.) από άλλες μελέτες της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., της ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε., καθώς και άλλων φορέων, έτσι ώστε τα νέα διαγράμματα που θα προκύψουν να είναι πλήρως συμβατά με τα υπόλοιπα. Σαν σύστημα αναφοράς θα χρησιμοποιηθεί το ΕΓΣΑ 87. Όλες οι μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΟΕΜ) της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Β. Σύνταξη Κτηματολογίου: Θα περιλαμβάνει την σύνταξη διαγραμμάτων απαλλοτρίωσης (σχέδια και πίνακες) σε κλίμακα 1:500, με κτηματολογικό πίνακα των απαλλοτριωτέων ακινήτων της χάραξης και του οδικού δικτύου με βάση την εγκεκριμένη οριστική μελέτη. Τα ανωτέρω θα συνταχθούν σύμφωνα με τα άρθρα 137, 138 και 139 του Π.Δ. 696/74 και του Ν. 2882/2001 με τις ακόλουθες διευκρινίσεις: α) Το πλάτος της κτηματογραφικής αποτύπωσης θα εκτείνεται 10,00 μ. πέρα από το εύρος καταλήψεως των συγκοινωνιακών έργων, ή όπως αλλιώς θα ορισθεί από την Υπηρεσία. β) Το όριο απαλλοτρίωσης θα καθορίζεται ως κλειστή πολυγωνική γραμμή σε μέση απόσταση που θα ορίζεται κατά περίπτωση από την Υπηρεσία. γ) Κατά την αποτύπωση θα ληφθούν στην ύπαιθρο και τα εξής στοιχεία: Τα όρια των ιδιοκτησιών (με τα επικείμενα σ αυτές κτίσματα, δέντρα, καλλιέργειες, κλπ.), έστω και αν εκτείνονται μέσα στην απαλλοτριωμένη ζώνη του Ο.Σ.Ε., και Ο άξονας της υφισταμένης γραμμής και τα επί του εδάφους ορόσημα (κουπόνια) του Ο.Σ.Ε., σε μήκος που επηρεάζει τα νέα όρια της απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. δ) Το διάγραμμα της απαλλοτρίωσης θα συνταχθεί σε κλίμακα που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία στο Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87 και θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Τον άξονα της νέας Σ.Γ. και των παράπλευρων ή κάθετων οδών μαζί με το όριο κατάληψης των έργων τους. Το τοπογραφικό υπόβαθρο εκτός των υψομετρικών καμπύλων και σημείων. Τον άξονα της υφισταμένης γραμμής στο μήκος που το υφιστάμενο όριο απαλλοτρίωσης επηρεάζει το νέο. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 12

14 Τις χιλιομετρικές θέσεις (υφιστάμενες και νέες), το είδος και τα ανοίγματα των υφισταμένων τεχνικών έργων καθώς και των προβλεπόμενων νέων. Το όριο της υφισταμένης απαλλοτρίωσης και τις ορθογώνιες συντεταγμένες των κορυφών του ορίου και ως προς τον άξονα της υπάρχουσας υπό μορφή κλασμάτων των οποίων ο αριθμητής θα παριστάνει την απόσταση από τον αντίστοιχο άξονα και ο παρανομαστής την υφιστάμενη και νέα χιλιομετρική θέση αντίστοιχα, σύμφωνα με το υπόμνημα του υποδείγματος της Υπηρεσίας. Για την εργασία αυτή ο Ανάδοχος θα παραλάβει από το ισχύον κτηματολογικό διάγραμμα το υφιστάμενο όριο απαλλοτρίωσης, το οποίο και θα σχεδιάσει, εξαρτώντας το χιλιομετρικά από υφιστάμενα τεχνικά ή άλλα χαρακτηριστικά σταθερά σημεία (κτίρια, τεχνικά έργα, ρέματα-ποτάμια, υλοποιημένα όρια παλαιάς απαλλοτρίωσης, κάθετους ή παράλληλους δρόμους) τα οποία, μετά την αποτύπωση, θα βρεθούν στην ίδια θέση με εκείνη που φαίνονται και στο παλαιό κτηματολογικό διάγραμμα. Σε περίπτωση που παρουσιάζονται ειδικά προβλήματα, αυτά θα λύνονται μετά από απευθείας συνεννόηση με την Υπηρεσία. Επιπρόσθετα, θα δοθούν πίνακες με τις απόλυτες συντεταγμένες των ορίων απαλλοτρίωσης οι οποίες θα αναγράφονται και επί των διαγραμμάτων υπό μορφή πίνακα. Η παραπάνω διαδικασία θα εφαρμοσθεί αντίστοιχα και στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει εμπλοκή με ζώνες απαλλοτρίωσης άλλων φορέων του δημοσίου. (ΔΕΗ, δήμοι, ύδρευση, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κλπ.). Εφόσον στο τμήμα εμπλοκής της νέας χάραξης με την παλαιά έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί η μελέτη κτηματογράφησης από την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., ο Ανάδοχος, αφού την παραλάβει, θα την εφαρμόσει με τρόπο που να εξασφαλίζει την πλήρη συμβατότητα με την υπό εκπόνηση μελέτη. Το όριο της απαιτούμενης νέας απαλλοτρίωσης που θα καθορισθεί σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα της Υπηρεσίας, το οποίο θα δοθεί στον Ανάδοχο με την σχετική εντολή. Τις ορθογώνιες συντεταγμένες των κορυφών του νέου ορίου απαλλοτρίωσης (α) ως προς το σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87) και (β) ως προς τον άξονα χάραξης, σύμφωνα με το υπόμνημα του υποδείγματος. Τα ορόσημα (κουπόνια) του επί τόπου παλαιού ορίου απαλλοτρίωσης. Τα όρια μεταξύ Κοινοτήτων και Πρωτοδικειακών Περιφερειών. Υπόμνημα που θα εξηγεί του συμβολισμούς όπως στο υπόδειγμα. Παρατήρηση στην οποία θα αναγράφεται η συνολική και η ανά Πρωτοδικείο απαλλοτριωτέα έκταση και οι Οικονομικές Εφορίες στις οποίες υπάγονται οι προς απαλλοτρίωση εκτάσεις. Όπου υπάρχουν εκτάσεις του Ελληνικού Δημοσίου θα έχουν αρίθμηση στα διαγράμματα και στους πίνακες ενώ το εμβαδόν τους δεν θα προσμετράται στο σύνολο των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων. Στα κτηματολογικά διαγράμματα που θα παραδοθούν θα οριοθετείται με κόκκινη περιβάλλουσα γραμμή το νέο όριο απαλλοτρίωσης και με πράσινη γραμμή το υφιστάμενο όριο απαλλοτρίωσης. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 13

15 Κατά την σύνταξη των κτηματολογικών πινάκων θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη φροντίδα και μέριμνα ώστε να μην εμφανίζονται ιδιοκτήτες χαρακτηρισμένοι ως άγνωστοι (με την ένδειξη «άγνωστος»). Στη περίπτωση που υπάρχουν ιδιοκτησίες εντός της υφιστάμενης απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ, θα υπάρχει σχετική παρατήρηση στον κτηματολογικό πίνακα. Θα πρέπει να γίνεται κτηματογράφηση όλων των εναπομενόντων τμημάτων των ιδιοκτησιών που προκύπτουν μετά την εφαρμογή του ορίου απαλλοτρίωσης και καλύπτουν επιφάνεια μικρότερη των 2,000 μ2 για τις εκτός σχεδίου περιπτώσεις και μέχρι το όριο του εμβαδού που ορίζεται η αρτιότητα για τις εντός σχεδίου πόλης περιπτώσεις. ε) Κτηματολογικός Πίνακας, σύμφωνα με πρότυπο που θα δίνεται από την Υπηρεσία, χωριστά κατά Πρωτοδικειακή Περιφέρεια και Δημοτικό Διαμέρισμα, όπου θα αναγράφεται η συνολική επί μέρους έκταση που θα απαλλοτριωθεί. στ) Τεύχος που θα περιλαμβάνει: (α) πίνακα συντεταγμένων των ορίων απαλλοτρίωσης (ΕΓΣΑ 87), των σημείων θλάσης των ορίων απαλλοτρίωσης (συνεχόμενη αρίθμηση) και χωριστά των σημείων των επί μέρους τμημάτων των ακινήτων που συμμετέχουν στην απαλλοτρίωση και (β) πίνακα προεκτίμησης δαπάνης αποζημιώσεων απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών. Ειδικότερα ο πίνακας συντεταγμένων των θλάσεων των ορίων απαλλοτρίωσης θα πρέπει να αναγράφεται και στο Κτηματολογικό Διάγραμμα. ζ) Στις περιπτώσεις εκείνες που απαλλοτριώνονται ιδιοκτησίες με κτίρια υπό κατασκευή ή ολοκληρωμένα, ή ιδιοκτησίες εντός του υφιστάμενου ορίου του ΟΣΕ, αυτές θα φωτογραφίζονται με ψηφιακή μηχανή και θα παρουσιάζονται σε ειδικό τεύχος, όπου θα αναφέρεται ο κτηματολογικός αριθμός της ιδιοκτησίας, απόσπασμα της οριζοντιογραφίας του κτηματολογικού πίνακα, η γωνία λήψης καθώς και η ημερομηνία λήψης. Επιπλέον οι φωτογραφίες θα παραδίδονται σε ψηφιακό αποθηκευτικό μέσο (cd ή dvd) σε μορφή.jpg. Ο Ανάδοχος πρέπει να σχεδιάσει σε χάρτες κλίμακας 1:5000 της ΓΥΣ την ζώνη απαλλοτρίωσης μαζί με τους άξονες της Σ.Γ. και των οδικών έργων, προκειμένου να ορίσει στη συνέχεια, σε συνεργασία και με την έγκριση του αρμόδιου Δασαρχείου, τα περιγράμματα τυχόν δασικών εκτάσεων. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν υφιστάμενες απαλλοτριώσεις πρέπει να γίνει αρχικά έλεγχος για την ημερομηνία κήρυξης και στη συνέχεια, αν αυτές έχουν συντελεστεί, από το Υπουργείο Οικονομικών. Για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει με δικά του έξοδα τις σχετικές ΚΥΑ και όσα άλλα στοιχεία βεβαιώνουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την απαλλοτρίωση στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Τα Κτηματολογικά Διαγράμματα θα παραδοθούν στην Υπηρεσία υπό μορφή ψηφιακών αρχείων.dwg ή.dxf, ενώ οι Κτηματολογικοί Πίνακες (αλφαβητικοί και αριθμητικοί) θα υποβληθούν σε αρχείο.xls ή ότι άλλο ζητηθεί. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 14

16 Επιπλέον των προαναφερθέντων, κατά τις εργασίες κτηματογραφικής αποτύπωσης θα πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: Αρχικά τα συνεργεία του Αναδόχου αναγνωρίζουν την περιοχή και τα σημεία εξάρτησης της αποτύπωσης, τα όρια, τις οριογραμμές και τα επικείμενα των ιδιοκτησιών που βρίσκονται μέσα στην ζώνη κτηματογράφησης και προγραμματίζουν τις εργασίες. Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α., καθορίζει τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα τοπογραφικά συνεργεία θα εργάζονται στις διάφορες περιοχές της χάραξης και εξασφαλίζει την συνεργασία υπεύθυνων οριοδεικτών που ορίζονται από τους Ο.Τ.Α. Παράλληλα, ο αντίστοιχος Δήμος ή Κοινότητα ειδοποιεί όσους ιδιοκτήτες επιθυμούν να παραστούν οι ίδιοι και να υποδείξουν τα όρια των ιδιοκτησιών τους. Στην συνέχεια, τα συνεργεία προβαίνουν στην λεπτομερή αποτύπωση των παραπάνω ορίων και των επικειμένων των ιδιοκτησιών και συντάσσονται τα Κτηματογραφικά Διαγράμματα και αντίστοιχοι αριθμητικοί και αλφαβητικοί Πίνακες Κτηματογράφησης. Κατά την εκπόνηση των προαναφερόμενων εργασιών πρέπει να λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από τον Ανάδοχο όλα τα τυχόν υπάρχοντα διαγράμματα Διανομής Αστικών ή Αγροτικών Διανομών, Ρυμοτομικών Σχεδίων ή Αναδασμών που έχουν πραγματοποιηθεί. Τα διαγράμματα αυτά θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο, αφού τοποθετηθεί σε αυτά ο άξονας και τα όρια απαλλοτρίωσης της χάραξης, μαζί με το υπόλοιπο υλικό κατά την συμβατική ημερομηνία λήξης της μελέτης. Πέραν των παραπάνω πληροφοριών, ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια των εργασιών συγκεντρώνει και συμπληρωματικές πληροφορίες για ονόματα ιδιοκτητών, διευθύνσεων κατοικίας, κλπ. ενώ προβαίνει σε επεξεργασία των όσων στοιχείων ιδιοκτησιακού καθεστώτος θα του προσκομισθούν. Όταν στην περιοχή σύνταξης της μελέτης υπάρχει Εθνικό Κτηματολόγιο, τότε στον Κτηματολογικό Πίνακα Απαλλοτρίωσης θα πρέπει να απεικονίζονται τα στοιχεία των ιδιοκτησιών με τα ΚΑΕΚ τους, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Ο υπολογισμός των συντεταγμένων των ορίων γίνεται με πολυγωνομετρική εξάρτηση από τις ήδη υπάρχουσες στάσεις στο σύστημα ΕΓΣΑ 87 και ο προσδιορισμός των υπόλοιπων στοιχείων των γεωτεμαχίων, μήκη πλευρών και εμβαδά γίνεται αναλυτικά. Σε ότι αφορά στην οργάνωση των ψηφιακών αρχείων πρέπει οι γραμμές: (α) όρια ιδιοκτησιών, κτίρια, το περίγραμμα της απαλλοτριούμενης έκτασης ανά ιδιοκτησία, η απαλλοτρίωση της υφιστάμενης γραμμής του ΟΣΕ και η νέα απαλλοτρίωση να ορίζουν κλειστά πολύγωνα σε διαφορετικά layers. Μετά τη σύνταξη της μελέτης κτηματολογίου και κατά την διαδικασία κήρυξης ή μετά, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στη διαδικασία συμπλήρωσης των υπαρχόντων κτηματολογίων (σχεδίων και πινάκων) με βάση την εξέταση των ενστάσεων που θα έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, σύμφωνα με το Ν 2882/2001. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 15

17 Γ. Απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με Ν.2882/01 : Εργασίες σύμφωνα με το Ν.2882/01 για τις ανάγκες ελέγχου τίτλων ή / και διόρθωση στοιχείων φερομένων ιδιοκτητών και για τη διόρθωση ορίων ιδιοκτησιών, με εφαρμογή των τίτλων επί του εδάφους. Αφού προηγηθεί ανακοίνωση και πρόσκληση για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, (άρθρο 3 παρ. 5) ο Ανάδοχος θα προχωρήσει κατά σειρά στις παρακάτω εργασίες: 1. Συλλογή τίτλων και στοιχείων από τους ιδιοκτήτες. 2. Εφαρμογή έλεγχος τίτλων. 3. Επιβεβαίωση και διευκρίνηση ορίων επί τόπου. 4. Σύνταξη Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων. 5. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης. 6. Αυτοψία αν απαιτηθεί από το δικαστήριο. 7. Επανασύνταξη των Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων. Η εφαρμογή τίτλων κρίνεται υποχρεωτική για την σύνταξη Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων, ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο αριθμός των ενστάσεων στο δικαστήριο, κατά τη διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων. Αν προκύψουν διαφορές ως προς την εφαρμογή των ορίων ιδιοκτησιών ή ως προς την πληρότητα των προσκομισθέντων συμβολαίων κατά την διάρκεια σύνταξης των Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει επιπλέον Τεχνική Έκθεση, που θα αναλύει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τα προβλήματα κατά περίπτωση. Στην περίπτωση που κατά την διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων στο δικαστήριο, γίνει αίτηση αλλαγής στοιχείων, (άρθρο 16 παρ. 8) και κριθεί αναγκαίο να γίνει αυτοψία (άρθρο 19 παρ.9), θα παρευρίσκεται ο Ανάδοχος με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας. Τόσο κατά τη διάρκεια του προσωρινού προσδιορισμού αποζημίωσης όσο και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης, ο Ανάδοχος θα προβεί στην διόρθωση, επανασύνταξη και στην τελική υποβολή των Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων προς την Υπηρεσία. 2.3 Κατηγορία μελέτης: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (10) Για το εν λόγω έργο υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη χάραξης «ΣΚΑ - Μελέτη γεωμετρικής διατάξεως των σιδηροδρομικών έργων και χωροθέτησης των λοιπών εγκαταστάσεων» που εκπονήθηκε στα πλαίσια της Σύμβασης 809/ 809Α. Θα ληφθούν τα στοιχεία της ως άνω μελέτης (Σύμβαση 809/ 809Α) και θα επικαιροποιηθούν, με βάση τα νέα τοπογραφικά διαγράμματα και με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, οι μελέτες των κάτωθι σιδηροδρομικών γραμμών και οδών: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 16

18 Πίνακας Ι ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΚΟΣ (χλμ) ΑΘ-ΘΕΣ Νέα διπλή σιδ/κή γραμμή Αθήνα-Θεσ/κη ΧΘ ,900 (διπλής γραμμής) Σύνδεση Θριάσιο-Θεσ/κη ΧΘ ,620 (διπλής ΘΡ-ΘΕΣ γραμμής) Σύνδεση Θριάσιο-Θεσ/κη (γρ 602) ΧΘ ΘΕΣ-ΘΡ ,880 (μονής γραμμής) ROAD B Τοπική οδός στην είσοδο της σήραγγας 0,200 KON A Τοπική οδός στην είσοδο της σήραγγας 0,400 AΦΡΟΔΙΤΗΣ Τοπική οδός στην είσοδο της σήραγγας 0,200 ROAD E Τοπική οδός στην είσοδο της σήραγγας 0,170 ΤΟΠΙΚΗ KON A Τοπική οδός στην είσοδο της σήραγγας 0,180 ROAD C Τοπική οδός στην είσοδο της σήραγγας 0,150 ROAD D Τοπική οδός στην είσοδο της σήραγγας 0,150 KYR 1 Τοπική οδός στην έξοδο της σήραγγας 0,140 B1 Τοπική οδός στην έξοδο της σήραγγας 0,015 B2 Τοπική οδός στην έξοδο της σήραγγας 0,020 BOZ B Τοπική οδός στην έξοδο της σήραγγας 0,300 TO 5 Τοπική οδός ΧΘ σιδ. γραμμής ,170 TO 4 Τοπική οδός ΧΘ σιδ. γραμμής ,175 TO 8 Τοπική οδός ΧΘ σιδ. γραμμής ,420 BOZDA Τοπική οδός ΧΘ σιδ. γραμμής ,200 TO7 Δεξιά παράπλευρη οδός σιδ. γραμμής 1,200 TO6 Αριστερή παράπλευρη οδός σιδ. γραμμής 1,700 Στα πλαίσια της επικαιροποίησης της οριστικής μελέτης, θα τροποποιηθεί στην ΧΘ η ερυθρά της κάθετης τοπικής οδού (ΤΟ 8), προκειμένου να εξασφαλισθεί το απαιτούμενο ελεύθερο ύψος της Α.Δ. από την ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική γραμμή κάτωθεν. Μεταξύ ΧΘ και ΧΘ θα σχεδιασθεί δεξιά παράπλευρη οδός πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής, σε αντικατάσταση της οδού Μπόσδα. Θα μελετηθεί (σε επίπεδο προμελέτης και οριστικής μελέτης χάραξης) η νέα ΑΔ της οδού Βρεττού στην ΧΘ περίπου, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια της οδού Βρεττού, η οποία κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι εξυπηρετεί πολλά οχήματα. Επίσης, θα εκπονηθεί μελέτη επιδομής και ασφάλειας. Οι μελέτες σε επίπεδο Προμελέτης και Οριστικής Μελέτης, θα εκπονηθούν με βάση τα παρακάτω: Στοιχεία Χάραξης Σιδηροδρομικών Γραμμών Για την μελέτη χάραξης των Σιδηροδρομικών Γραμμών, ισχύουν καταρχάς οι Τεχνικές Προδιαγραφές των δικτύων Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) και οι προδιαγραφές του ΟΣΕ, δηλαδή: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 17

19 Ταχύτητα μελέτης Vmax=100km/h, δηλ. ελάχιστη ακτίνα κυκλικού τόξου σε οριζοντιογραφία Rmin =450μ. και σε κατά μήκος τομή ελάχιστη καμπύλη Rmin = 5000μ. Η ταχύτητα μελέτης μπορεί να είναι μικρότερη σε ορισμένα τμήματα της χάραξης (εντός της σήραγγας R300, διελεύσεις εντός ή πλησίον οικισμών, αλλαγή της χάραξης για αποφυγή απαλλοτριώσεων μεγάλου κόστους, δυσμενές Τοπογραφικό ανάγλυφο, περιοχές σιδηροδρομικών στάσεων και σταθμών κλπ) κατόπιν πρότασης του μελετητή Αναδόχου και έγκρισης από την Υπηρεσία. Ελάχιστο μήκος καθαρού ευθυγράμμου τμήματος μεταξύ δύο καμπυλών 30 μ. Ως τόξο συναρμογής μεταξύ ευθυγραμμίας και κυκλικού τόξου σε οριζοντιογραφία θα χρησιμοποιηθεί κυβική παραβολή της μορφής : y 6LR x 3 3 Κατά μήκος κλίση i 14 ή κλίση i κλίση της υφιστάμενης Σ.Γ. που παραλλάσσεται. Εάν απαιτείται να εφαρμοστεί μεγαλύτερη κλίση, αυτή πρέπει να εγκριθεί ως παρέκκλιση από τον ΟΣΕ. Για περιτύπωμα ελεύθερης διατομής γραμμής με ηλεκτροκίνηση. Όλα τα γεωμετρικά στοιχεία (ακτίνες καμπυλότητας, παραβολικές συναρμογές, κατά μήκος κλίσεις, χιλιομέτρηση) νοούνται στον άξονα χάραξης και χιλιομέτρησης κάθε γραμμής. Πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη στις φάσεις κατασκευής ότι είναι επιθυμητή η ελάχιστη δυνατή όχληση της κυκλοφορίας στις υφιστάμενες γραμμές. Σε περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας, αυτή πρέπει να προβλέπεται να είναι η ελάχιστη δυνατή και θα ζητείται η έγκριση της υπηρεσίας. Η εφαρμογή του ερυθρού υψομέτρου ορίζεται στον άξονα του επιχώματος της υποδομής (περιλαμβάνεται το υπόστρωμα της επιδομής) και εμφανίζεται πάντα στην Τυπική Διατομή. Στα στοιχεία της μηκοτομής της Σ.Γ. θα αναγράφονται (και θα σχεδιάζονται) οπωσδήποτε τα υψόμετρα της επιφάνειας κύλισης της χαμηλότερης σιδηροτροχιάς. Η φορά της χιλιομέτρησης σε όλα τα σχέδια πρέπει να αυξάνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά, ανεξάρτητα προσανατολισμού, εκτός και αν ζητηθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία. Τα ελάχιστα και μέγιστα όρια των γεωμετρικών στοιχείων της χάραξης θα πρέπει να αποφεύγονται, εφαρμόζοντας ευνοϊκότερα στοιχεία, ιδιαίτερα στις κατά μήκος κλίσεις Στοιχεία Χάραξης Οδικών Έργων Η μελέτη χάραξης των οδών θα γίνει βάσει τις Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ), των ισχυουσών ΟΜΟΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, και σύμφωνα με τις ΟΕΜ της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα επικαιροποιήσεων, τροποποιήσεων και συμπληρώσεων όλων των ως άνω ΟΕΜ, με κατάλληλη έγγραφη σχετική ενημέρωση του Αναδόχου προκειμένου αυτός να μπορεί να παραλάβει αντίγραφο αυτών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εφαρμογή αυτών των οδηγιών. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 18

20 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του οδικού δικτύου καθώς και η μελέτη των ανισόπεδων κόμβων (όπου χρειαστεί) θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω: Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων ΟΜΟΕ (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟα ) Ειδικότερα τα τεύχη: Τεύχος 1: Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ) (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟα ) Έχει ως αντικείμενο την ορθολογική διαμόρφωση του οδικού δικτύου για την κατάταξη των οδών σε κατηγορίες (βασίζεται κατά μεγάλο μέρος στη μεθοδολογία των Γερμανικών οδηγιών RAS- N/88). Στόχος της παρούσης είναι να χρησιμοποιηθεί από τους μελετητές και την ΕΡΓΟΣΕ στον προσδιορισμό του απαιτούμενου επιπέδου εξυπηρέτησης (χωρητικότητα λειτουργική ταχύτητα) που πρέπει να προσφέρει ορθολογικά και με ασφάλεια το οδικό δίκτυο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) ΤΕΥΧΟΣ 5/5. Τεύχος 2: Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ) (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟα ) Περιλαμβάνει την αντικατάσταση των οδηγιών, εγκυκλίων και διαταγμάτων που αφορούν στις διατομές υπεραστικών και ημιαστικών οδών. Περιέχει αρχές και μεθοδολογία διαστασιολόγησης των μερών που απαρτίζουν την διατομή της οδού, και επίσης οδηγίες σε θέματα περιτυπωμάτων πεζών, ποδηλάτων και μηχανοκίνητων, διαμόρφωσης πρανών, επικλίσεων, βοηθητικών έργων στην διατομή, αγωγών κοινής ωφελείας και φύτευσης. Ειδική αναφορά γίνεται στις διατομές (με νομογράφημα) για την απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας μεταξύ σιδηροδρομικών γραμμών και οδικών έργων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) ΤΕΥΧΟΣ 5/5. Τεύχος 3: Χαράξεις (ΟΜΟΕ-Χ) (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟα ) Περιλαμβάνει την αντικατάσταση των οδηγιών, εγκυκλίων και διαταγμάτων που αφορούν στις χαράξεις υπεραστικών και ημιαστικών οδών (δηλ. των οδών εντός και εκτός σχεδίου που παρέχουν δυνατότητα εξυπηρέτησης των παρόδιων ιδιοκτησιών). Περιλαμβάνει τις αρχές, την μεθοδολογία και τις οριακές και προτεινόμενες τιμές για την μελέτη χάραξης νέων οδών, όπως και για την ανακατασκευή και την βελτίωση υφιστάμενων οδών χωρίς παρόδια δόμηση, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως (κατηγορίας Α εκτός ΑVI, και Β) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) ΤΕΥΧΟΣ 5/5. Τεύχος 4: Κύριες αστικοί Οδοί (ΟΜΟΕ-ΚΑΟ) (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟα ) Περιλαμβάνει την αντικατάσταση των οδηγιών, εγκυκλίων και διαταγμάτων που αφορούν στις χαράξεις αστικών οδών (δηλ. των οδών κατηγορίας Γ - εντός και εκτός σχεδίου που παρέχουν δυνατότητα εξυπηρέτησης των παρόδιων ιδιοκτησιών) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ) ΤΕΥΧΟΣ 5/ Μελέτη Επιδομής Για την εκπόνηση της μελέτης επιδομής θα χρησιμοποιηθεί η εγκεκριμένη επικαιροποιημένη μελέτη χάραξης από την παρούσα μελέτη. Αφορά στις γραμμές: Θριάσιο Θεσσαλονίκη ( 1,5 χλμ διπλής γραμμής) και Αθήνα-Θεσσαλονίκη (3 χλμ διπλής γραμμής) ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 19

21 Θα ληφθούν υπόψη οι εγκεκριμένες και ισχύουσες οδηγίες, προδιαγραφές, διατάξεις και κανονισμοί του Ο.Σ.Ε., της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων (UIC), καθώς και των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Committee for Standardization CEN/CENELEC) καθώς και προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας / Ασφάλειας. Όλα τα παραδοτέα θα είναι και σε ηλεκτρονική μορφή (σε λογισμικό Autocad- αρχεία.dwg για τα σχέδια και σε αρχεία περιβάλλοντος Ms-Office για τα κείμενα-πίνακες). Ο Ανάδοχος Μελετητής, θα ασχοληθεί με τη σύνταξη τυπικών Τευχών Δημοπράτησης έργων Επιδομής, ήτοι: Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Προμέτρηση Υλικών, Τιμολόγιο Μελέτης, Προϋπολογισμό, Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές (υλικών και εργασιών), λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες όλων των υπολοίπων υποσυστημάτων, με τα οποία η επιδομή έρχεται σε διεπαφή, όπως π.χ. Ηλεκτροκίνησης και Σηματοδότησης, υποδομής, Η/Μ, κλπ, καθώς επίσης και τις ανάγκες κυκλοφορίας της υφισταμένης Σιδηροδρομικής Γραμμής κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Απαιτήσεις μελέτης Επιδομής Σχέδια στρώσης σε ανοικτή γραμμή, εντός της σήραγγας (ΤΕ 11) και στα λοιπά τεχνικά έργα σε κλίμακες 1:1000 ή 1:500, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Διατομές επιδομής ανά 20μ, σε σημεία αλλαγών τροχιάς και σε λοιπά χαρακτηριστικά σημεία, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τα σχέδια των διατομών θα συνταχθούν σε κλίμακα 1:50. Φάσεις εκτέλεσης εργασιών και αποκοπής γραμμών λαμβάνοντας υπόψη τις υπό μελέτη εγκαταστάσεις Ηλεκτροκίνησης και Σηματοδότησης καθώς και τα ήδη κατασκευασμένα ή/και υπό μελέτη υπόλοιπα υποσυστήματα, με τα οποία η επιδομή έρχεται σε διεπαφή, όπως π.χ. υποδομή, Η/Μ, κλπ και λοιπές εγκαταστάσεις του Ο.Σ.Ε., κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. Φάσεις εκτέλεσης εργασιών συμφώνως προς τις υποδείξεις της Υπηρεσίας με τρόπο που να εξασφαλίζεται η συνεχής κυκλοφορία της υφισταμένης Σιδηροδρομικής Γραμμής, πάντα σε συνεννόηση με τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, Διευθύνσεις του Ο.Σ.Ε. Στην συγκεκριμένη μελέτη αυτό έχει εφαρμογή στις γραμμές Θριασίου-Θεσσαλονίκης εντός του ΣΚΑ και στη συναρμογή της νέας γραμμής με την υφιστάμενη στην ΧΘ Ψηφιοποίηση όσων σχεδίων δεν υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή και χρειάζονται για την εκπόνηση της μελέτης επιδομής, οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, διατομές, κτηματολόγιο, μελέτες τεχνικών, καθώς και συρραφή επιμέρους μελετών χάραξης σε μία ενιαία παρουσίαση. Σημεία στα οποία κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση αντιτροχιών ασφαλείας και συσκευών διαστολής και ειδικών μηχανισμών γραμμής για την αντιμετώπιση σεισμικών και θερμικών μεταβολών. Θα πρέπει να αιτιολογηθούν ακριβώς οι λόγοι για τους οποίους προτείνεται η τοποθέτηση των αντιστοίχων συσκευών γραμμής και το είδος τους. Μελέτη τοποθέτησης σταθερών Σιδηροδρομικών Σημάτων συμφώνως προς τον Γενικό Κανονισμό Σημάτων του ΟΣΕ και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 20

22 Μελέτη μέτρων ασφαλείας, καθορισμός θέσεων προσέγγισης της Σιδηροδρομικής Γραμμής, ανάλυση όλων των πιθανών κινδύνων, προμέτρηση των προτεινόμενων μέτρων ασφαλείας και σύνταξη ενδεικτικού προϋπολογισμού και προδιαγραφών αυτών, συμφώνως προς τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Τεύχη, σχέδια και λοιπά υποβλητέα στοιχεία Τα τεύχη και τα σχέδια που θα υποβάλει ο Μελετητής θα είναι εκείνα που ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3316/05 και τα άρθρα του Π.Δ. 696/74 για τις μελέτες οδών και τεχνικών έργων. Όλοι οι σχεδιασμοί και τα κείμενα που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της σύμβασης αυτής θα παραδοθούν υποχρεωτικά και σε ψηφιακή μορφή κατά τα πρότυπα της ΔΜΕΟ. Επιπροσθέτως των ανωτέρω θα υποβληθεί τεύχος υπολογισμού χρόνων διάνυσης (κατεύθυνση ανόδου και καθόδου) και σύνταξη αντίστοιχων διαγραμμάτων πορείας και χωρητικότητας της Σ.Γ. Η μορφή της υποβολής των σχεδίων θα γίνει με βάση το σύστημα ποιότητας της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οδηγία γραφείου ΑΡ.4 που θα παραδοθεί από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο. Οι οριζοντιογραφίες θα υποβάλλονται χρωματισμένες. 2.4 Κατηγορία μελέτης: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (13) Για το εν λόγω έργο υπάρχει εγκεκριμένη «Οριστική Μελέτη Υδραυλικών Έργων- Α φάση λειτουργίας» (ΕΡΓΟΣΕ-Απρίλιος 2006) στα πλαίσια της Σύμβασης 809/809Α: «ΣΚΑ - Μελέτη γεωμετρικής διατάξεως των σιδηροδρομικών έργων και χωροθέτησης των λοιπών εγκαταστάσεων». Οι μελέτες των υδραυλικών έργων θα περιλαμβάνουν, μελέτες αποχέτευσης - αποστράγγισης οδών & σιδηροδρομικών έργων εντός και εκτός αστικών περιοχών, (το κυρίως έργο των Σιδηροδρομικών γραμμών και των λοιπών παράλληλων και κάθετων οδικών έργων). Στις μελέτες περιλαμβάνεται και όποια τυχόν απαιτούμενη αποκατάσταση μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ προκύψει αναγκαία. Επίσης είναι αναγκαίος υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής για το τεχνικό έργο ρέματος Αχαρνών με δυνατότητα ακόμα και οριοθέτησης του ρέματος σε μήκος 500μ εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Στα πλαίσια της μελέτης θα εκπονηθούν: 1. Επικαιροποίηση της υπάρχουσας Οριστικής Μελέτης Υδραυλικών Έργων για τα συγκοινωνιακά έργα που περιγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο (σιδηροδρομικές γραμμές, ισόπεδοι κόμβοι και οδοί). Η συμπλήρωση/επικαιροποίηση/τροποποίηση της μελέτης αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος και προκειμένου να ληφθούν υπόψη τυχόν νέα δεδομένα, μελέτες, ή προδιαγραφές που επηρεάζουν τον υφιστάμενο σχεδιασμό. Θα επανεξεταστεί το σύνολο των αναγκαίων υδραυλικών έργων σε κλίμακα 1:500, με υπόβαθρο τα ενημερωμένα τοπογραφικά. Επίσης περιλαμβάνεται έλεγχος ανομοιόμορφης ροής για το τεχνικό έργο ρέματος Αχαρνών με δυνατότητα ακόμα και οριοθέτησης του ρέματος σε μήκος 500μ εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. 2. Προμελέτη και Οριστική μελέτη των έργων αποχέτευσης της νέας Α/Δ στην οδό Βρεττού. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 21

23 Κατά την εκπόνηση των μελετών, θα συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία και οι μελέτες της περιοχής που μπορούν να επηρεάσουν τον σχεδιασμό των υδραυλικών έργων. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην συμβατότητα που πρέπει να έχει ο σχεδιασμός των έργων με τα υφιστάμενα ή προς κατασκευή υδραυλικά έργα άλλων μελετών ή φορέων. Στα πλαίσια αυτά ο Ανάδοχος θα επικοινωνεί με τις υπηρεσίες, τους φορείς και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και είναι υπεύθυνοι για την αποχέτευση όμβριων. Θα υποδειχθούν όλες οι απαραίτητες επίγειες αποτυπώσεις που είναι αναγκαίες για τον ορθό σχεδιασμό των υδραυλικών έργων ή τυχόν επέκταση-τροποποίηση υφισταμένων έργων. 2.5 Κατηγορία μελέτης: ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (08) Αντικείμενο των στατικών μελετών Στο στατικό αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μελέτες: 1. Η οριστική μελέτη της Σήραγγας Αχαρνών από Χ.Θ έως Χ.Θ της Σ.Γ. (Σήραγγα με υπόγεια εκσκαφή και τα τεχνικά έργα των στομίων εισόδου και εξόδου). Στην παρούσα μελέτη, θα μελετηθούν και οι επιπτώσεις από την διάνοιξη επί των υφιστάμενων κτισμάτων στο εύρος επιρροής της σήραγγας. Στον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής της οριστικής μελέτης έχει ληφθεί υπόψη η αντίστοιχη προσαύξηση, σύμφωνα με το άρθρο ΤΕΧ Έχει εκπονηθεί και εγκριθεί προμελέτη στα πλαίσια της ΑΣ 809/809Α. 2. Η οριστική μελέτη του τεχνικού γεφύρωσης του ρέματος Αχαρνών στη Χ.Θ ,67 της Σ.Γ. (ΤΕ06). Έχει εκπονηθεί και εγκριθεί προμελέτη στα πλαίσια της ΑΣ 809/809 Α. 3. Η προμελέτη και οριστική μελέτη του τεχνικού της Α.Δ. της καθέτου οδού Τ8Ν στη Χ.Θ της Σ.Γ. Είχε εκπονηθεί και εγκριθεί οριστική μελέτη για το ΤΕ08 στα πλαίσια της ΑΣ Η προμελέτη και οριστική μελέτη του τεχνικού της Α.Δ. της οδού Βρεττού περί τη Χ.Θ της Σ.Γ. Η προμελέτη θα υποβληθεί σε δύο φάσεις ως ακολούθως: Α φάση: Γεωμετρικός σχεδιασμός του τεχνικού και προτεινόμενο πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών. Β φάση: Μετά την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας αναφορικά με τα παραδοτέα της Α φάσης και την έγκριση της γεωτεχνικής έρευνας και αξιολόγησης θα γίνει η τελική υποβολή της προμελέτης. 5. Η οριστική μελέτη των απαιτούμενων τοίχων αντιστήριξης για τη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Ισχύοντες κανονισμοί για την εκπόνηση των στατικών μελετών: Τα Γενικά Τεύχη Αναφοράς (Κανονισμών, Προδιαγραφών, Οδηγιών) για τη σύνταξη των στατικών μελετών είναι τα ακόλουθα: Ο εκάστοτε κατά την στιγμή παράδοσης στατικής μελέτης ισχύων Ελληνικός Κανονισμός Σκυροδέματος (σήμερα ισχύει ο ΕΚΩΣ 2000 με τις συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του). ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 22

24 Ο εκάστοτε κατά την στιγμή παράδοσης στατικής μελέτης ισχύων Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (σήμερα ισχύει ο ΕΑΚ 1999 με τις συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του). Ο εκάστοτε κατά την στιγμή παράδοσης στατικής μελέτης ισχύων Κανονισμός φορτίσεων δομικών έργων. Η με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/γ/ο/312 Εγκύκλιος 26 / του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/γ. Η με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/γ/ο/52 Εγκύκλιος 9 / του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/γ. Η με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/6289 Εγκύκλιος 23 / του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/γ για την έγκριση: 1) «Οδηγίες για την εφαρμογή των Κανονισμών DIN-FB στην Ελλάδα», 2) «Οδηγίες για την αντισεισμική μελέτη γεφυρών σε συνδυασμό με τους Κανονισμούς DIN-FB», και 3) «Οδηγίες για την μελέτη γεφυρών με σεισμική μόνωση (σε συνδυασμό με τους Κανονισμούς DIN-FB)». Οδηγίες για την εφαρμογή των Κανονισμών DIN-FACHBERICHTE στην Ελλάδα, Ιούνιος Οδηγίες για την αντισεισμική μελέτη γεφυρών σε συνδυασμό με DIN-FB 102,103,104 (ΟΑΜΓ FB), Ιούνιος Οδηγίες για μελέτη γεφυρών με σεισμική μόνωση, Ιούνιος Ο τελευταίος σε ισχύ κανονισμός Σιδηροδρομικών Γεφυρών DS804, συμβατός με τα DIN- FACHBERICTE. Ο Ευρωκώδικας EN 12811, Part 1-3 : Προσωρινές κατασκευές, απαιτήσεις και σχεδιασμός ικριωμάτων. Ο εκάστοτε κατά την στιγμή παράδοσης στατικής μελέτης ισχύων Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος ΚΤΧ 2008 (ΦΕΚ 1416/Β/ και ΦΕΚ 2113/Β/ ). Η με αριθμ. ΔΙΠΑΔ / οικ / 473 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ για «Προσωρινές Συστάσεις για το σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ)» (ΦΕΚ 2692 τεύχος δεύτερο της Η με αριθμ. ΔΙΠΑΔ / οικ / 674 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ για «Προσωρινές Συστάσεις για το σχεδιασμό έργων Πολιτικού Μηχανικού (πλην γεφυρών και κτιρίων από σκυρόδεμα) σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ - ΠΜ)» (ΦΕΚ 2692 τεύχος δεύτερο της ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 Ευρωκώδικας 0 : Βασικές αρχές σχεδιασμού ΕΛΟΤ ΕΝ 1991 Ευρωκώδικας 1 : Δράσεις στους φορείς ΕΛΟΤ ΕΝ 1992 Ευρωκώδικας 2 : Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ΕΝ 1993 Ευρωκώδικας 3 : Σχεδιασμός φορέων από χάλυβα ΕΛΟΤ ΕΝ 1994 Ευρωκώδικας 4 : Σχεδιασμός σύμμεικτων φορέων από χάλυβα και σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ΕΝ 1995 Ευρωκώδικας 5 : Σχεδιασμός ξύλινων φορέων ΕΛΟΤ ΕΝ 1996 Ευρωκώδικας 6 : Σχεδιασμός φορέων από τοιχοποιία ΕΛΟΤ ΕΝ 1997 Ευρωκώδικας 7 : Γεωτεχνικός σχεδιασμός ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 23

25 ΕΛΟΤ ΕΝ 1998 Ευρωκώδικας 8 : Αντισεισμικός σχεδιασμός ΕΛΟΤ ΕΝ 1999 Ευρωκώδικας 9 : Σχεδιασμός φορέων από αλουμίνιο Εθνικά Προσαρτήματα. DS 804 Κανονισμός Σιδηροδρομικών Γεφυρών και λοιπών Κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού DS 853 Σιδηροδρομικές Σήραγγες, Σχεδιασμός, Κατασκευή, Συντήρηση Οδηγίες στατικών μελετών o ΟΕΜ της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. όπως εκάστοτε ισχύουν. o Υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (έγγραφες εντολές). Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας Όλα τα παραδοτέα θα είναι κατ ελάχιστον απολύτως σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Π.Δ. 696/74, ως τούτο ισχύει. Επίσης, θα παρέχονται υποχρεωτικώς και σε ηλεκτρονική μορφή (σε λογισμικό Autocad-αρχεία.dwg για τα σχέδια και σε αρχεία περιβάλλοντος Ms-Office για τα κείμενα-πίνακες), ενώ τα στατικά μοντέλα, με τα δεδομένα και τα αποτελέσματά τους σε έγκριτο και αναγνωρισμένο κατάλληλο λογισμικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 2.6 Κατηγορία μελέτης: Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (09) Οι μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του αντικειμένου της συνολικής μελέτης είναι οι ακόλουθες: Α. Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων Σήραγγας Η μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων θα εκπονηθεί για σήραγγα μονής οπής διπλής Σ.Γ. απ ευθείας σε στάδιο Οριστικής Μελέτης, λαμβανομένης υπόψη της Προμελέτης της ΑΣ 228 Σύμβασης αλλά προσαρμόζοντας την στα νεότερα δεδομένα τυποποίησης όσον αφορά στα είδη των εγκαταστάσεων που απαιτούνται λόγω τύπου σήραγγας, του μήκους της, της θέσης της σε οικιστική περιοχή ή στην ύπαιθρο κ.λ.π. καθώς και της ΤΠΔ 2008/163/ΕΚ (Τεχνικής προδιαγραφής Διαλειτουργικότητας) - Ασφάλεια σιδηροδρομικών σηράγγων. Θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις, σύμφωνα και με το Άρθρο ΟΔΟ.11 Α (Α βελτίωση συμφ. με ΥΑ ΔΜΕΟ/α/ο/2361/ ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 και μήκος έως 1000m: Εγκατάσταση Φωτισμού Εγκατάσταση Εφεδρικών σωληνώσεων Εγκατάσταση Πυρόσβεσης Εγκατάσταση Γειώσεων 1. Ο φωτισμός της σήραγγας (μήκους 756m) είναι μέσης έντασης 10 lux υλοποιούμενος μέσω δύο γραμμών, μία σε κάθε παρειά της σήραγγας, σε ύψος περί τα 2,3m. Τα φωτιστικά είναι ασφαλείας, παρέχοντα αυτονομία 90 λεπτών. Οι γραμμές φωτισμού τροφοδοτούνται από ένα πίλλαρ σε κάθε μέτωπο, ώστε να υπάρχει εφεδρεία ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Κάθε 50m ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 24

26 τοποθετούνται παράλληλα μπουτόν φωτισμού εκατέρωθεν της σήραγγας και σε διαγώνια διάταξη. Τα καλώδια θα είναι ελεύθερα αλογόνων και ανθεκτικά στη φωτιά κατά IEC 331. Η μελέτη θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τους φωτοτεχνικούς υπολογισμούς σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Θα περιλαμβάνονται επίσης υπολογισμοί ηλεκτρικών στοιχείων της εγκατάστασης, το μονογραμμικό σχέδιο του πίλλαρ, σχέδια τομής (1:100 της σήραγγας και κάτοψη του συνολικού τεχνικού της σήραγγας) με τη διάταξη των φωτιστικών, καθώς και ότι άλλο προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3316/05 και τα άρθρα του Π.Δ. 696/ Η εγκατάσταση εφεδρικών σωληνώσεων προβλέπει ένα εγκάρσιο πέρασμα ηλεκτρικών γραμμών σε κάθε μέτωπο καθώς και ένα στο μέσον περίπου της σήραγγας αποτελούμενο από τέσσερεις σωλήνες PVC Φ110 και σε βάθος >90mm από Κ.Γ. 3. Η εγκατάσταση πυρόσβεσης περιλαμβάνει μία δεξαμενή νερού 100μ 3 με πλήρωση από το δίκτυο, με πυροσβεστικό συγκρότημα παροχής 1200 lt/min, με συνδεδεμένο κατά μήκος της σήραγγας, σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου με ραφή γαλβανισμένο, διαμέτρου Φ6, ανηρτημένο μέσω κατάλληλων γαλβανισμένων εξαρτημάτων, σε ύψος πάνω από τη γραμμή των φωτιστικών. Κάθε 50m θα υπάρχει υδροληψία Φ2,5 (Κατηγορία Ι, της 3/80 Πυροσβεστικής Διάταξης) με ταχυσύνδεσμο για σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα πυρόσβεσης και σφαιρική βάννα παροχής 1200 lt/min σε πίεση 4,4 at. Η κατασκευή των σωλήνων θα είναι κατά ISO Medium (πράσινη ετικέτα) και DIN Στα δύο μέτωπα θα υπάρχει δίδυμο στόμιο τύπου Y διαμέτρου 2,5 με έξοδο 4 για σύνδεση δύο οχημάτων της Π.Υ. εφοδιασμένο με βαλβίδα αντεπιστροφής και σύστημα αυτομάτου αποστράγγισης του. 4. Οι γειώσεις της σήραγγας θα γίνουν σύμφωνα με την αντίστοιχη οδηγία της ΕΡΓΟΣΕ κατά την τοποθέτηση του οπλισμού πριν τη σκυροδέτηση της μόνιμης επένδυσης. Η οδηγία θα δοθεί από την Υπηρεσία προκειμένου να εφαρμοστεί στη μελέτη. Τέλος σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε όλο το μήκος και στις δύο πλευρές της σήραγγας θα προβλέπεται : Χειρολισθήρας από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα σε 1,0 m ύψος από το πεζοδιάδρομο. Πινακίδες διάσωσης σε απόσταση 100m μεταξύ τους διαστάσεων 0,9Χ0,3 με φωσφορίζουσα πράσινη επιφάνεια και ένδειξη απόστασης από τις δύο εισόδους της σήραγγας. Οδηγίες, Πρότυπα, Κανονισμοί που θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση: Υποδείξεις της Υπηρεσίας. «ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ο.Ε.Μ.)» της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., ως αυτές εκάστοτε ισχύουν. -Ισχύοντα διεθνή και κυρίως εναρμονισμένα με την Ευρωπαϊκή ένωση πρότυπα IEC, EN, DIN, ELOT, ASHRAE, PIARC, κ.α. Επιγραμματικά αναφέρονται και οι ακόλουθοι κανονισμοί/οδηγίες: Tunnel Engineering Handbook Editor: J. Birckel, T. Kuesel, E. King (Second Edition) Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und Betrieb von Eisenbahntunneln Eisenbahn Bundesamt Richtlinie EBA ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 25

27 National Fire Protection Association (NFPA 2001) : Fire Supression National Fire Protection Association (NFPA 130) : Standard for fixed Guideway- Transit Systems CIE Guide for the lighting of road tunnels and underpasses Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384 DIN 4102 : Operation integrity under fire conditions (E90) EN Part 1 : Protective Provisions relating to electrical safety and earthing ΤΠΔ 2008/163/ΕΚ (Τεχνική Προδ/φή Διαλειτουργικότητας) Ασφάλεια σιδηροδρομικών σηράγγων Β. Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Άνω Διαβάσεων Η μελέτη εκπονείται απ ευθείας στο στάδιο της οριστικής, μετά την έγκριση της προμελέτης στατικών των τεχνικών Α.Δ. ΤΕ 08Ν και Α.Δ. οδού Βρεττού, ώστε να ληφθούν υπόψη οι υποδομές (αγκύρια ιστών, φρεάτια, σωλήνες όδευσης καλωδίων) στην αντίστοιχη οριστική μελέτη των στατικών. Τα πρότυπα/διατάξεις που θα ακολουθηθούν είναι : ΥΑ ΕΗ 1/ο/481/ (ΦΕΚ 573/ ) ΥΑ ΕΗ 1/ο/123/ (ΦΕΚ 177/ ) CEN/CR Selection of lighting classes for road lighting ΕΛΟΤ ΕΝ για σιδηροιστούς CIE Guide for the lighting of road tunnels and underpasses τελευταίες εκδόσεις Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384 Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας. Θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας η οποία θα έχει την επίβλεψη της μελέτης. Ο ακριβής αριθμός των ιστών και φωτιστικών θα προκύψει από την μελέτη την οποία θα εκπονήσει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι υψηλής πίεσης Να ή Hg, 250W επί ιστού (στο τεχνικό εισόδου) ή 400W οροφής (στο καλυμμένο μέρος) και θα είναι πλήρη με όλα τα όργανα αφής και λειτουργίας, πυκνωτή διόρθωσης συνημιτόνου. Η μελέτη θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τους φωτοτεχνικούς υπολογισμούς της οδικής διάβασης του καλυμμένου μέρους, καθώς και περί τα 150μ εκατέρωθεν, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Θα περιλαμβάνονται επίσης υπολογισμοί ηλεκτρικών στοιχείων της εγκατάστασης, το μονογραμμικό σχέδιο του πίλλαρ, σχέδια κάτοψης/τομής (1:100 της γέφυρας και 1/200 έως 1/500 του συνολικού οδικού τεχνικού) του ανισόπεδου κόμβου με τη διάταξη του φωτισμού, καθώς και ότι άλλο προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3316/05 και τα άρθρα του Π.Δ. 696/ Κατηγορία μελέτης: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ (21) Στα πλαίσια της ΑΣ 809/809Α έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί τα τεύχη: Γεωτεχνική έρευνα & αξιολόγηση για τη σήραγγα, Γεωτεχνική μελέτη για τη σήραγγα και Γεωτεχνική έρευνα & αξιολόγηση για τα τεχνικά ΤΕ05, ΤΕ06, ΤΕ07 & ΤΕ08. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 26

28 Στην εν λόγω Σύμβαση θα εκτελεστούν γεωτεχνικές έρευνες που θα καλύπτουν τις ανάγκες ολοκλήρωσης των μελετών των τεχνικών έργων, ορυγμάτων ή/και επιχωμάτων της προς δημοπράτηση μελέτης. Συγκεκριμένα, στο γεωτεχνικό αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Προγραμματισμός και επίβλεψη γεωτεχνικών ερευνών. Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών υπαίθρου και εργαστηρίου. Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών. Γεωτεχνικές μελέτες θεμελιώσεων τεχνικών έργων. Οριστική Μελέτη της Σήραγγας Αχαρνών από Χ.Θ έως Χ.Θ της Σ.Γ. (Σήραγγα με υπόγεια εκσκαφή και τα τεχνικά έργα των στομίων εισόδου και εξόδου). Μελέτες Γεωτεχνικών Έργων (π.χ. ορυγμάτων επιχωμάτων). Ο Ανάδοχος θα προγραμματίσει, εκτελέσει, επιβλέψει και αξιολογήσει την γεωτεχνική έρευνα που απαιτείται για την κάλυψη αναγκών κατά την εκπόνηση των μελετών τόσο των τεχνικών έργων όσο και της χάραξης. Ο έγκαιρος προγραμματισμός, η έντεχνη επίβλεψη και η αξιολόγηση των παραπάνω εργασιών καθώς και η έγκαιρη εκπόνηση των γεωτεχνικών μελετών, αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου με στόχο την υλοποίηση του προγράμματος εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Για την εκτέλεση των ως άνω μελετών ο Ανάδοχος θα ακολουθεί τους εκάστοτε εν ισχύ κανονισμούς, κώδικες και οδηγίες εκπόνησης μελετών (ΟΕΜ της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. όπως εκάστοτε ισχύουν). 2.8 Κατηγορία μελέτης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (27) Οι περιβαλλοντικές μελέτες θα εκπονηθούν με βάση την σχετική νομοθεσία, το νέο Νόμο 4014/11, τις ισχύουσες και νέες ΚΥΑ, ΥΑ, προδιαγραφές και οδηγίες του ΥΠΕΚΑ, καθώς και τις ειδικότερες προδιαγραφές εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών σιδηροδρομικών έργων της ΕΡΓΟΣΕ. Το ευρύτερο έργο (Σ.Κ.Α.) διαθέτει έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Απαιτείται η υποβολή φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και αλλαγές προκύψουν σε σχέση με το αρχικά αδειοδοτημένο έργο (π.χ. Α.Δ. Βρεττού). Ο Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ, θα υποβληθεί για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΡΓΟΣΕ, και κατόπιν θα προωθηθεί στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ) προς έγκριση όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του Ν4014/11. Η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ εκδίδει απόφαση έγκρισης ή μη της μελέτης. Η περιβαλλοντική μελέτη θα τροφοδοτηθεί με τα στοιχεία της συγκοινωνιακής μελέτης και των λοιπών τεχνικών μελετών του έργου για την ορθή εκπόνησή της. Ο μελετητής οφείλει να συμμετέχει σε συσκέψεις και αυτοψίες με την Υπηρεσία ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες στην έδρα της ΕΡΓΟΣΕ ή των άλλων Υπηρεσιών (Περιφέρεια, δασαρχείο, αρχαιολογία κλπ.), να υποστηρίζει με την παρουσία του και με έγγραφα την Υπηρεσία για την έγκριση της ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 27

29 μελέτης σε συνεδριάσεις Οργάνων (π.χ. Περιφερειακά Συμβούλια), καθώς και να φροντίζει για την έγκαιρη λήψη των γνωμοδοτήσεων ώστε να επισπευστεί η αδειοδοτική διαδικασία. 2.9 Μελέτη Σύνταξης ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Α) Θα συνταχθούν Τεύχη Δημοπράτησης για την κατασκευή της υποδομής του έργου. Θα παραδοθούν μόνο τα παρακάτω Τεύχη: Πίνακας ΙΙ Τεχνική Περιγραφή Τ.Π. Τεχνικές Προδιαγραφές Τ.Σ.Υ. / Τ.Π. Ανάλυση Τιμών Α.Τ. Τιμολόγιο Μελέτης Τ.Μ. Συγγραφή Υποχρεώσεων Σ.Υ. Προϋπολογισμός Μελέτης Π.Μ. Με δεδομένο ότι τα υπό σύνταξη Τεύχη δεν αποτελούν το σύνολο των αναφερομένων στο άρθρο ΓΕΝ.7 του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/05, αλλά μέρος αυτών των Τευχών το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 93% της αμοιβής, αντιστοίχως έχει υπολογιστεί η αμοιβή στον Πίνακα Προεκτίμησης Αμοιβών. Β) Επιπρόσθετα, θα συνταχθούν Τεύχη Δημοπράτησης για την μελέτη Επιδομής. Γενικός Όρος Παραδοτέων Τευχών Δημοπράτησης Ο Ανάδοχος Μελετητής οφείλει μετά την έγκριση των τευχών από την Υπηρεσία, να παραδώσει τα εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης σε τρία (3) αντίγραφα [μία (1) πρωτότυπη σειρά + δύο (2) σειρές σε αντίγραφα], καθώς και σε ψηφιακή μορφή. Ο Ανάδοχος Μελετητής, θα παραδώσει επίσης ανακεφαλαιωτικό πίνακα (σε μορφή MS EXCEL), με τις προμετρήσεις ποσοτήτων εργασιών για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου των τευχών, αλλά και για τις ανάγκες του συστήματος M.I.S. της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ». Η Υπηρεσία, διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει σύστημα Δημοπρατήσεως, καθώς και τον τρόπο ενοποίησης των Τευχών Δημοπρατήσεως, τα οποία θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο Μελετητή με την εντολή συντάξεως των Τευχών. Τούτο, δεν στοιχειοθετεί για τον Ανάδοχο Μελετητή δικαίωμα απαίτησης πρόσθετης αμοιβής. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 28

30 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.1 Γενικά τεύχη αναφοράς Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ). Η ισχύουσα νομοθεσία και οι κανονισμοί περί μελετών. Νέος Κανονισμός Επιδομής Σ.Γ. του Ο.Σ.Ε. (ΝΚΕΓ) Έκδοση Τεχνικές Προδιαγραφές Ο.Σ.Ε. για υλικά Επιδομής. Κανονισμοί της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων (UIC). Κανονισμοί των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( European Committee for Standardization CEN/CENELEC). Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 3.2 Οδηγίες Μελετών ΟΕΜ της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ως εκάστοτε ισχύουν. Ο.Μ.Ο.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Υποδείξεις της Υπηρεσίας (εντολές). Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Οδηγίες από ΟΣΕ. 3.3 Λοιπά Στοιχεία Υπάρχουσες μελέτες και λοιπά στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στις επιμέρους ενότητες του παρόντος τεύχους. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 29

31 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο Ανάδοχος σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων (άρθρο 27, Ν.3316/05) θα συντάξει λεπτομερές και αναλυτικό (ανά στάδιο μελέτης και τεχνικό αντικείμενο) γραμμικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης. Όλα τα στάδια των επιμέρους μελετών, η διάρκεια και η χρονική ανάπτυξή τους, οι χρονικές τους αλληλουχίες και επαλληλίες και ο προσφορότερος επιμερισμός του επιπρόσθετου χρόνου θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια στο πρόγραμμα εργασιών και στο χρονοδιάγραμμα που υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού και εγκρίνεται εντός 15 ημερών από την υποβολή του. 4.1 Χρονικός Προγραμματισμός Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης εκτιμάται σε 9 μήνες ενώ ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος εκπόνησης της μελέτης είναι 13 μήνες περίπου (συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων), βάσει του χρονοδιαγράμματος που συντάχθηκε από την Υπηρεσία (Σχήμα 2). Σχήμα 2: Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα Ειδικότερα, οι επί μέρους απαιτούμενοι χρόνοι ανά κατηγορία μελέτης είναι ως ακολούθως: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 30

32 4.1.1 Τοπογραφικές Μελέτες (16) Είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες για την ενημέρωση και συμπλήρωση των υφισταμένων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων σε κλίμακα 1:500 και δύο (2) ημερολογιακοί μήνες για την σύνταξη Κτηματολογίου για απαλλοτρίωση (σχέδια και πίνακες) σε κλίμακα 1:500. Γενικότερα, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν και περίπου τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες, από την έγκριση της μελέτης Κτηματολογίου για τις απαιτούμενες εργασίες, σύμφωνα με το Ν.2882/01 για τις ανάγκες ελέγχου τίτλων ή / και διόρθωση στοιχείων φερομένων ιδιοκτητών και για τη διόρθωση ορίων ιδιοκτησιών, με εφαρμογή των τίτλων επί του εδάφους Συγκοινωνιακές Μελέτες (10) Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες για την σύνταξη της Προμελέτης της Α.Δ. οδού Βρεττού και εβδομήντα πέντε (75) ημέρες για την συμπλήρωση/ επικαιροποίηση/ τροποποίηση της εγκεκριμένης Οριστικής Μελέτης, για την σύνταξη/ενσωμάτωση της Οριστικής Μελέτης της Α.Δ. οδού Βρεττού και για την σύνταξη της μελέτης επιδομής και ασφάλειας Υδραυλικές Μελέτες (13) Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες για την σύνταξη της Προμελέτης της Α.Δ. οδού Βρεττού και εξήντα (60) ημέρες για την συμπλήρωση/ επικαιροποίηση/ τροποποίηση της εγκεκριμένης Οριστικής Μελέτης και για την σύνταξη/ενσωμάτωση της Οριστικής Μελέτης της Α.Δ. οδού Βρεττού. Ο υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής του ρέματος Αχαρνών θα γίνει σε δύο στάδια παράλληλα με τις στατικές μελέτες του αντίστοιχου τεχνικού Στατικές Μελέτες (8) Συνολικά σαράντα πέντε (45) ημέρες για την εκπόνηση Προμελέτης και δύο (2) ημερολογιακοί μήνες για την εκπόνηση Οριστικών Μελετών των τεχνικών έργων οδού και σιδηροδρομικής γραμμής. Ιδιαίτερα για την οριστική μελέτη της σήραγγας τέσσερις (4) ημερολογιακοί μήνες Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (9) Για την Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων σήραγγας τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Για τον Η/Φ των Άνω Διαβάσεων δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες ανά τεχνικό Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες (21) Ο απαιτούμενος χρόνος για το σύνολο του έργου είναι τέσσερις (4) ημερολογιακοί μήνες. Για την εκπόνηση των γεωτεχνικών ερευνών ισχύουν οι κατωτέρω επί μέρους τμηματικές προθεσμίες: Γεωτεχνικές έρευνες με συνολικό μήκος μέχρι 50 μ., ένας (1) ημερολογιακός μήνας. Γεωτεχνικές έρευνες με συνολικό μήκος από μ., δύο (2) ημερολογιακοί μήνες. Γεωτεχνικές έρευνες με συνολικό μήκος από μ., δυόμισι (2½) ημερολογιακοί μήνες. Στις ανωτέρω προθεσμίες συμπεριλαμβάνεται η εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών και η αξιολόγηση των γεωτρήσεων. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 31

33 Οι ανωτέρω χρόνοι αναφέρονται στη χρησιμοποίηση ενός (1) γεωτρύπανου για την εκτέλεση των εργασιών. Στην περίπτωση που κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας χρησιμοποιηθούν περισσότερα του ενός γεωτρύπανα, οι σχετικές προθεσμίες θα ορίζονται στη σχετική εντολή. Η προθεσμία για την εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών θα καθορίζεται στην εκάστοτε εντολή της Υπηρεσίας ανάλογα με την έκτασή τους. Οι γεωτεχνικές μελέτες θεμελίωσης τεχνικών έργων θα εκπονηθούν παράλληλα (στάδιο μελέτης και χρονική διάρκεια) με τις στατικές μελέτες των τεχνικών έργων. Η έναρξη εκπόνησης ερευνών και μελετών ξεκινά από την κοινοποίηση της προς τούτο έγγραφης εντολής της Υπηρεσίας. Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει εντολή κατά προτεραιότητα εκπόνησης τμημάτων (υποστάδιο) ενός σταδίου μελέτης. Στην περίπτωση αυτή οι επί μέρους προθεσμίες για την εκπόνηση των εν λόγω μελετών θα καθορίζονται με την εκάστοτε σχετική εντολή Περιβαλλοντικές Μελέτες (27) Ο χρόνος εκπόνησης του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ ανέρχεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες Τεύχη Δημοπράτησης Δύο (2) ημερολογιακοί μήνες για την εκπόνηση της ενιαίας μελέτης των Τευχών Δημοπράτησης όλων των κατηγοριών μελέτης (10), (13), (21), (08) και (09) και αυτός ο χρόνος θα αρχίζει από την έγκριση και του τελευταίου σταδίου. Γενικότερα, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει εντολή κατά προτεραιότητα εκπόνησης τμημάτων (υποστάδιο) ενός σταδίου μελέτης. Στην περίπτωση αυτή οι επιμέρους προθεσμίες για την εκπόνηση των εν λόγω μελετών θα καθορίζονται με την εκάστοτε σχετική εντολή. 4.2 Προεκτιμώμενες Αμοιβές H συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης είναι: ,23. Αναλυτικά οι επιμέρους αμοιβές παρουσιάζονται παρακάτω. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (16) Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη των Τοπογραφικών Μελετών είναι ,66. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (10) Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη των Συγκοινωνιακών Μελετών είναι ,02. Σημειώνεται ότι η αμοιβή για επικαιροποίηση/ συμπλήρωση/ τροποποίηση της οριστικής μελέτης ορίστηκε στο 25% της προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου νέας μελέτης σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ (γνωμοδότηση 914/ ). Επίσης, σημειώνεται ότι η αμοιβή για την μελέτη Επιδομής (Νέα Τιμή 1) ορίστηκε από την Υπηρεσία σε ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (13) Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη των Υδραυλικών Μελετών είναι ,75. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 32

34 Σημειώνεται ότι η αμοιβή για επικαιροποίηση/ συμπλήρωση/ τροποποίηση της οριστικής μελέτης ορίστηκε στο 25% της προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου νέας μελέτης σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ (γνωμοδότηση 914/ ). ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (8) Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη των Στατικών Μελετών είναι ,80. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (9) Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη των Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών είναι ,78 για την μελέτη της σήραγγας και 6.994,40 για τις μελέτες ηλεκτροφωτισμού των ΑΔ. Η Συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή είναι ,18 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ (21) Η προεκτιμώμενη αμοιβή για το σύνολο των γεωτεχνικών ερευνών και μελετών είναι ,09, εκ των οποίων: , 52 είναι για την αμοιβή των ερευνών υπαίθρου και εργαστηρίου, και είναι για την αμοιβή των αξιολογήσεων /μελετών. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (27) Για τη σύνταξη φακέλου/ φακέλων τροποποίησης της ΚΥΑ ΕΠΟ η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι 9.718,94. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη των ΣΑΥ-ΦΑΥ υπολογίζεται με: ΣΑ i = ,57, κ = 0,40, μ = 8,00 και β = 0,0099 και είναι: 6.706,63. Η αμοιβή του Σ.Α.Υ Φ.Α.Υ επιμερίζεται ανά αντικείμενο μελέτης, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του στον υπολογισμό του σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας ΙΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης είναι ,16. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 33

35 Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη της μελέτης των Τευχών Δημοπράτησης αποτελείται από : το 93 % του 8 % του αθροίσματος των αμοιβών των κατηγοριών μελετών (10) εκτός από την μελέτη επιδομής, (13), (08), (09) και (21), και της αμοιβής για τα τεύχη δημοπράτησης της Επιδομής. Η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης των Τευχών Δημοπράτησης για την μελέτη Επιδομής έχει οριστεί από την Υπηρεσία (Νέα Τιμή 2) σε Η αμοιβή των Τευχών Δημοπράτησης επιμερίζεται ανά αντικείμενο μελέτης, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας IV Τέλος, η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου καταβάλλεται κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις (άρθρο 30, Ν.3316/05). Για οποιαδήποτε μεταβολή της συμβατικής αμοιβής, τόσο των επιμέρους μελετών όσο και της συνολικής προβλεπόμενης, πρέπει να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στο Ν. 3316/05. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 34

36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακες Ποσοτικών Στοιχείων Φυσικού Αντικειμένου βάσει αρθρ. 4 του Ν. 3316/05 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 35

37 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (16) ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 36

38 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (10) ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 37

39 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (13) ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 38

40 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (08) ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 Σελίδα 39

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β. Ελλάδα με παράκαμψη του

Διαβάστε περισσότερα

Ε 01.01.20. Έκδοση 1.0/28-4-2009 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 01.01.20. Έκδοση 1.0/28-4-2009 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 01.01.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0/28-4-2009 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 20 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ / 4.334.013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Β-1.0 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP9/PE-B-1.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Β-1.0 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP9/PE-B-1.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 Κωδικός: ΠΠΕΜ-ΣΥΓΚ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: 1. ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design]

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] 6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] Οι ακόλουθες παράγραφοι είναι κατάλληλες για εφαρµογή για Σύµβαση "Μόνον Κατασκευής" ή για Σύµβαση "Μελέτης και Κατασκευής".

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα κτιριακού συγκροτήματος Αγ. Λουκά» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 Αρ. φακελου μελέτης 52/25-02-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 Για τη μελέτη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 1 ΤΕΎΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 259 / 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΏΝ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ

ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΏΝ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Συνοπτικές Προδιαγραφές Σύνταξης Τεχνικών Μελετών Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Σ Υ Ν Ο Π Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» 1. Προδιαγραφές Μελέτης Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για την οριστική μελέτη τετρασκελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 / 9 ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Γενικά Το απόσπασμα του προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος για συγκεκριμένο γεωτεμάχιο αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 4 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Έκδοση 1.0 / ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε Έκδοση 1.0 / ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 01.01.22 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 22-7-2009 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 22 ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ / 4.334.671

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 33 ης / 2013 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 33 ης / 2013 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 307/ 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 33

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία II. Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην Οδοποιία. Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδοποιία II. Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην Οδοποιία. Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία II Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην Οδοποιία Γεώργιος Μίντσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης.

GR-Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100516-2012:text:el:html GR-Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Το τοπογραφικό διάγραµµα όπως συνηθίζεται να λέγεται, δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δηµόσιο έγγραφο ή ένα συµβόλαιο, όπως αρκετοί νοµίζουν, αλλά είναι µια ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (συνοδεύει τον..o Σ.Π. του έργου) ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Ο ος Σ.Π. της µελέτης : «..» συντάχθηκε για τον καθορισµό των αµοιβών των επιµέρους µελετών, µετά την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ν.1418/84 & Π.Δ.609/85 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ορισμός δημοσίου έργου Εμπλεκόμενοι δημοσίων έργων Στάδια κατασκευής δημοσίων έργων Χρόνος ζωής δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: 23213 50136 Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου»,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τήρηση και ενηµέρωση κτηµατολογικών διαγραµµάτων. Με την υπ αριθµ. 5469/04.02.200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 20.04.2013 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΜΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΜΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΜΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Αποτυπώσεις - Χαράξεις Παρουσιάσεις, Ασκήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 8: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 8: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 8: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ιούνιος 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., θυγατρική Εταιρεία του ΟΣΕ, διαχειρίζεται το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ B ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ B ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-19 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΤΕΥΧΟΣ B ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)»

«Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)» Κ. ΜΟΥΡΟΥ ΕΛΗΣ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΑΠ/ ΙΜΕΧ «Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)» 1. Εισαγωγή: Το έργο αποτελεί τµήµα του ευρύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Γ Ηλίας Τζιαβός ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Απαιτούνται όταν τα οικόπεδα δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα και βρίσκονται σε ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:357564-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικότερη ισχύουσα Νοµοθεσία και Κανονισµοί: (1) Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών Π 696/74 (2) Προδιαγραφές γεωτεχνικών εργασιών ΥΠΕΧΩ Ε/Ε101-83/ΦΕΚ 363/24-06-83 και Ε106-86/ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: «Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης 2013/S

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης 2013/S 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:383973-2013:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.160.000,00 (με Φ.Π.A.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002114808 2014-06-19 Πανόραμα 12-6-14 Αρ.πρωτ. 26568 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Υπάρχει περιορισμός στην συμμετοχή της ίδιας ομάδας, αφενός στις μελέτες των περιφερειών (προκηρύξεις Νr: 1-14), αλλά και αφετέρου ως σύμβουλος παρακολούθησης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Μελέτης : 61/2015

Aριθμ. Μελέτης : 61/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΚΑΣ 16 / 10 /2015 Aριθμ. Μελέτης : 61/2015 «Παροχή Υπηρεσιών Εναρμόνισης περιοχής Ασυρμάτου τμήματος Π.Ε. 1 στα νέα πολεοδομικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Υ.Ε., Λ.Ε. και Ε.Β. Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός - Αθήνα Μαρία Κ. Μαραγκού Αγρονόµος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6 A.1 Έκδοση και χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος...6 A.2 Σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών...7 A.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα Κέρκυρα, 20 Απριλίου 2013 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι «στατικές μελέτες» ή καλύτερα «οι μελέτες φέροντος οργανισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Β Αναδασμού Αγροκτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Σχολές Αγρονόμων & Τοπογραφων Μηχανικων Αθηνα Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4 Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4.1. Εισαγωγή Ο σιδηρόδροµος ως µέσο µεταφοράς ορίζεται από δύο συνιστώσες: Το τροχαίο υλικό και τη σιδηροδροµική υποδοµή. Με τον όρο τροχαίο υλικό εννοούµε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 η Στην παράγραφο 20.1.β ζητείται η απόδειξη της ιδιότητας του συγκοινωνιολόγου από εγγραφή του στον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΜΛΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.1- Καραούζι, Π.8- Παπαχωράφι, Π.9-Μάριζα & Π.13- Νέα Παλλήνη» Ίδιοι Πόροι Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα