Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 48

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 48"

Transcript

1 NEWSLETTER Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 48 Αγαπητές οί φίλες-οι, ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ ΑΑππόό ττοονν εεκκδδόόττηη ΤΤαα άάρρθθρραα ττοουυ µµήήνναα ΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΦΗΗ Βασικές αρχές για την αποτελεσµατική χορήγηση κρεατίνης σε αθλητές Απόστολος Θεοδώρου, Ph.D. Λέκτορας Αθλητικών Αλµάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ Πρώτες καµπύλες αναφοράς περιφέρειας µέσης και αναλογίας περιφέρειας µέσης αναστήµατος σε 607 παιδιά από την θεσσαλονίκη ηµήτρης Παπανδρέου M.Sc. PhD, MS, RD. Ι ΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ Σας παρουσιάζουµε µε µεγάλη χαρά το 48 ο ηλεκτρονικό µας περιοδικό, το οποίο διατίθεται και σε µορφή e-book! Στις σελίδες του 48 ου ηλεκτρονικού µας περιοδικού µπορείτε να περιηγηθείτε και να διαβάσετε τα ακόλουθα: Α) ύο άκρως ενδιαφέροντα άρθρα, το πρώτο του Λέκτορα Αθλητικών Αλµάτων του Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών ρ. Απόστολου Θεοδώρου µε θέµα: «Βασικές αρχές για την αποτελεσµατική χορήγηση κρεατίνης σε αθλητές» και το δεύτερο ένα άρθρο από την επιστηµονική οµάδα του ρ. ηµήτρη Παπανδρέου µε θέµα: «Πρώτες καµπύλες αναφοράς περιφέρειας µέσης και αναλογίας περιφέρειας µέσης αναστήµατος σε 607 παιδιά από την θεσσαλονίκη». Β) Μια σειρά από δραστηριότητες (ουκ ολίγες!), Νέα, τόσο για τα τεκταινόµενα της εταιρείας µας όσο για τα τωρινά και µελλοντικά δρώµενα στη Ελληνική και Κυπριακή Επικράτεια στους χώρους της Υγείας-Άσκησης- ιατροφής-ευεξίας! Γ) Τα τελευταία νέα αναφορικά µε τα επιδοτούµενα προγράµµατα τόσο για τους νέους όσο και για τους ήδη υπάρχοντες επαγγελµατίες διαφόρων κλάδων! ρραασσττηηρρι ιόόττηηττεεςς Εύχοµαι σε όλους καλή ανάγνωση! ΤΤαα ννέέαα µµααςς Με εκτίµηση, ΕΕππι ιδδοοττοούύµµεενναα ππρροογγρράάµµµµαατταα Ο γυρολόγος

2 Το άρθρο του µήνα ΙΑΤΡΟΦΗ Απόστολος Θεοδώρου, Ph.D. Λέκτορας Αθλητικών Αλµάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ Τι είναι η κρεατίνη; Η κρεατίνη είναι µία οργανική νιτρογενής ουσία που συναντάται κατά κύριο λόγο στο κρέας, στα ψάρια και σε µερικά ζωικά προϊόντα (βλέπε πίνακα 1). Η µέση ηµερήσια πρόσληψη κρεατίνης από την διατροφή µας υπολογίζεται περίπου σε 1γραµ. την ηµέρα (Hoogwerf et al., 1986) ενώ 1 επιπλέον γραµµάριο την ηµέρα το παράγει ο ίδιος ο οργανισµός µε ενδογενή σύνθεση. Σε διατροφή χωρίς κρεατίνη, όπως συµβαίνει στους χορτοφάγους, οι ηµερήσιες ανάγκες σε κρεατίνη καλύπτονται αποκλειστικά από ενδογενή σύνθεση (Delanghe et al., 1989). Πίνακας 1. Περιεκτικότητα διαφόρων τροφών σε κρεατίνη. Είδος τροφής Περιεκτικότητα σε κρεατίνη (γρ/κιλό) Ψάρια Γαρίδες ίχνη Μπακαλιάρος 3 Ρέγγα Σολωµός 4.5 Τόνος 4 Κρέας Μοσχάρι 4.5 Χοιρινό 5 Γάλα 0.1 Περίπου το 95% της συνολικής δεξαµενής κρεατίνης συναντάται στους σκελετικούς µύες. Το υπόλοιπο 5%, κατανέµεται κυρίως στην καρδιά, τον εγκέφαλο και τους όρχεις. Στον σκελετικό µυ, η φωσφοκρεατίνη (CP) αντιστοιχεί περίπου στα 2/3 της συνολικής δεξαµενής. Οι Harris et al., 1974 µε ενζυµατική µέθοδο ανάλυσης σε

3 δείγµατα βιοψίας από τον µηριαίο τετρακέφαλο ανέφεραν µία συνολική δεξαµενή κρεατίνης (Cr tot ) mmol.kg -1 (± 11.21) σε οµάδα 81 αγύµναστων ανδρών και γυναικών ηλικίας ετών. Τα επιµέρους επίπεδα κρεατίνης (Cr) και CP ήταν 49.0 (±7.62) και 75.5 (±7.63) mmol.kg -1. Συνολική δεξαµενή κρεατίνης Η συνολική δεξαµενή κρεατίνης στους ανθρώπους (Total Creatine pool) αναφέρεται στην διαθέσιµη στον οργανισµό κρεατίνη τόσο µε την ελεύθερη όσο και µε την φωσφορυλιωµένη µορφή της. Όταν απουσιάζει η εξωγενής κρεατίνη (διατροφή), ο ρυθµός µετατροπής της κρεατίνης σε κρεατινίνη στους ανθρώπους είναι περίπου 1.6% την ηµέρα (Hoberman et al., 1948). Εποµένως, µε µία σωµατική µάζα 70 κιλών και συνολική δεξαµενή κρεατίνης 120 γραµµαρίων, αυτό αντιστοιχεί σε µία µετατροπή 2 γραµµαρίων περίπου κρεατίνης σε κρεατινίνη ηµερησίως. Αυτή η κρεατίνη αντικαθίσταται από ενδογενείς και εξωγενείς πηγές. Η ενδογενής σύνθεση κρεατίνης θεωρείται ότι ρυθµίζεται µερικώς από την εξωγενή πρόσληψή της, σαν ένας µηχανισµός ανατροφοδότησης (Walker, 1960) ( ιάγραµµα 1). ΕΝ ΟΓΕΝΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΡΟΦΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΜΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ (κυρίως στα ούρα) ιάγραµµα 1. Ισοζύγιο κρεατίνης Χορήγηση κρεατίνης Οι πρώτες έρευνες Οι Harris et al. (1992), ήταν οι πρώτοι που πραγµατοποίησαν έρευνα για να διαπιστώσουν εάν η κρεατίνη που χορηγείται σε άτοµα ως συµπλήρωµα απορροφιέται από τον οργανισµό και οδηγεί σε αύξηση της συνολικής δεξαµενής κρεατίνης στον µυ. Η έρευνά τους έδειξε ότι χαµηλή δοσολογία κρεατίνης (1 γραµµάριο µονοϋδρικής κρεατίνης διαλυµένης σε νερό) προκαλεί µέτρια έως χαµηλή αύξηση στην συγκέντρωση κρεατίνης στο πλάσµα, ενώ δοσολογία 5 γραµµαρίων προκάλεσε υψηλές τιµές έως 795 (± 104) µmol.l -1 περίπου 1 ώρα µετά την χορήγησή της. Η επαναλαµβανόµενη χορήγησή της δόσης των 5 γραµµαρίων κάθε 2 ώρες διατήρησε την συγκέντρωση της κρεατίνης στο πλάσµα περίπου στα 1000 µmol.l -1. Μία απλή δόση των 5 γραµµαρίων αντιστοιχεί σε ποσότητα κρεατίνης που βρίσκουµε σε 1,1 κιλό φρέσκο ωµό κρέας. Οι Harris et al. (1992), διαπίστωσαν επίσης πως η πρόσθετη χορήγηση 5 γραµµαρίων µονοϋδρικής κρεατίνης 4 µε 6 φορές την ηµέρα για 2 ή περισσότερες ηµέρες οδήγησε σε σηµαντική αύξηση στην συνολική δεξαµενή κρεατίνης στον τετρακέφαλο µηριαίο. Η αύξηση αυτή ήταν µεγαλύτερη στα άτοµα µε αρχική χαµηλή δεξαµενή κρεατίνης µε αποτέλεσµα να παρατηρηθεί αύξηση που σε µερικούς έφτασε και στο 50%. Άλλη µία παρατήρηση που έκαναν ήταν ότι η συγκράτηση της κρεατίνης από τον µυ ήταν µεγαλύτερη κατά τις 2 πρώτες ηµέρες της χορήγησης, και σε ποσότητα που αντιστοιχούσε στο 32% της συνολικής δόσης που χορηγήθηκε των 6 x 5 γραµ. µονοϋδρικής κρεατίνης ηµερησίως. Στα άτοµα αυτά η απώλεια της κρεατίνης στα ούρα για τις 3 πρώτες ηµέρες ήταν 40, 61 και 68% της συνολικής δόσης κρεατίνης. Περίπου το 20% της κρεατίνης που συγκράτησε ο µυς µετρήθηκε ως CP. Καµία αλλαγή δεν παρατηρήθηκε στην συγκέντρωση του ATP.

4 Επιστηµονικά ευρήµατα σχετικά µε την δοσολογία της κρεατίνης Ο όρος «υπερφόρτωση κρεατίνης» (Creatine loading) αναφέρεται στο πρωτόκολλο χορήγησής της προκειµένου να επιτευχθεί η αύξηση στην συνολική δεξαµενή κρεατίνης µέσω λήψης διατροφικού συµπληρώµατος. Οι περισσότερες επιστηµονικές έρευνες οι οποίες πραγµατοποίησαν απευθείας µέτρηση µε µυϊκές βιοψίες για να επιβεβαιώσουν την αύξηση στην συνολική δεξαµενή κρεατίνης µετά από την χορήγησή της, χρησιµοποίησαν το ακόλουθο πρωτόκολλο «υπερφόρτωσης κρεατίνης»: 20 γραµµάρια µονοϋδρικής κρεατίνης διαλυµένης σε υγρό διάλυµα, χωρισµένη σε 4 ισόποσες δόσεις ηµερησίως επί 5 συνεχείς ηµέρες. Η έρευνα των Harris et al. (1992), έδειξε ότι η χορήγηση 20 γραµµαρίων κρεατίνης ηµερησίως σε δοσολογία 4 φορές x 5 γραµµάρια για 5 ηµέρες µπορεί να προκαλέσει περισσότερο από 20% αύξηση στην συγκέντρωση κρεατίνης στον µυ µε το 20% να αντιστοιχεί σε CP (Greenhaff et al., 1994; Harris et al., 1992). Επιπλέον, εάν κατά την διάρκεια της χορήγησης πραγµατοποιείται και µέτριας έντασης άσκηση, η συγκράτηση κρεατίνης από τον µυ αυξάνεται ακόµα περισσότερο (Harris et al., 1992). Η πλειονότητα της συγκράτησης κρεατίνης από τους ιστούς φαίνεται ότι συµβαίνει τις αρχικές ηµέρες της χορήγησης ενώ η κρεατίνη που δεν κρατείται από τους ιστούς αποβάλλεται µέσω των νεφρών και καταλήγει στα ούρα. Θα πρέπει να τονιστεί όµως ότι ο ανθρώπινος σκελετικός µυς έχει ένα ανώτατο όριο ικανότητας αποθήκευσης κρεατίνης που κυµαίνεται στα mmol.kg -1, το οποίο, µόλις επιτευχθεί, όσο παραπάνω κρεατίνη και να χορηγήσουµε δεν µπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Όταν ο µυς υπερβεί την ικανότητά του να αποθηκεύει κρεατίνη, κάτι το οποίο συµβαίνει τις πρώτες µόλις ηµέρες της χορήγησης, η κρεατίνη που περισσεύει αποβάλλεται µε τα ούρα. Εποµένως η συνέχιση της χορήγησης κρεατίνης το µόνο που πετυχαίνει είναι ούρα πλούσια σε κρεατίνη! Άρα, η χορήγηση κρεατίνης σε κάποιον µε ήδη υψηλή δεξαµενή κρεατίνης θα έχει ελάχιστο έως µηδαµινό όφελος. Αυτοί οι οποίοι παρουσιάζουν την πιο εντυπωσιακή αύξηση στα επίπεδα κρεατίνης στους µύες µετά από την χορήγησή της είναι όσοι έχουν πολύ χαµηλά αρχικά επίπεδα (Greenhaff et al., 1994; Harris et al., 1992). Η φυσιολογική περιεκτικότητα κρεατίνης στον µυ είναι περίπου 125 mmol.kg -1, και εποµένως άτοµα µε ποσότητα µικρότερη των 120 mmol.kg -1 µπορεί να επιτύχουν αύξηση ακόµα και άνω του 25% µετά από την χορήγησή της (Greenhaff, 1995). Αυτό σηµαίνει ότι οι χορτοφάγοι αθλητές αποτελούν µία πληθυσµιακή οµάδα που µπορεί να ωφεληθεί ιδιαίτερα από την χορήγηση κρεατίνης (Delanghe et al., 1989). Οι περισσότερες επιστηµονικές έρευνες χορήγησης κρεατίνης χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο «φόρτωσης» κρεατίνης που αντιστοιχεί σε δοσολογία 20 γραµµαρίων ηµερησίως (σε δόσεις των 5 γραµ. 4 φορές την ηµέρα ανά δύο ώρες) για 4-6 ηµέρες. Από την στιγµή που επιτύχουµε την αύξηση της συνολικής δεξαµενής κρεατίνης µπορεί να γίνει η συντήρησή της µόνο µε 2 γραµµάρια ηµερησίως (Hultman et al., 1996) καθώς έτσι αντισταθµίζεται ο ηµερήσιος ρυθµός µετατροπής της σε κρεατινίνη. Μετά την διακοπή χορήγησης της κρεατίνης τα επίπεδα της στον µυ επιστρέφουν στα αρχικά µετά από περίπου 4 εβδοµάδες (Febbraio et al., 1995; Hultman et al., 1996). Μορφή κρεατίνης Η µορφή της κρεατίνης που χορηγείται δεν έχει αποτελέσει ιδιαίτερο αντικείµενο έρευνας. Στην αγορά διατίθενται προϊόντα µε την κρεατίνη σε διάφορες µορφές (σκόνη, χάπι, υγρή µορφή). Ο Greenhaff 1997, ανέφερε ότι όταν η κρεατίνη χορηγείται σε µορφή σκόνης διαλυµένη σε υγρό διάλυµα τα επίπεδά της στο αίµα αυξάνονται πολύ πιο αποτελεσµατικά από ότι αν χορηγηθεί σε µορφή χαπιού γιατί διατηρείται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε σταθερή µορφή στο στοµάχι και έτσι απορροφιέται ποιο αποτελεσµατικά από

5 τους µύες. Όπως συµβαίνει µε όλα τα θρεπτικά συστατικά είναι πολύ λογικό να υποθέσουµε ότι η βιοδιαθεσιµότητά και οι εργογενικές ιδιότητες της κρεατίνης µπορεί να µειωθούν όταν αυτή χορηγείται αναµεµιγµένη µε άλλα συστατικά και όχι ως καθαρή µονοϋδρική κρεατίνη. Κάποια εµπορικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά περιέχουν περιέχουν κρεατίνη αναµεµιγµένη µε άλλα συστατικά που υποτίθεται ότι ενισχύουν την αποτελεσµατικότητά της όπως γλυκόζη, πρωτεΐνη, βιταµίνες, ιχνοστοιχεία, ταυρίνη, ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA), L-γλουταµίνη, β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB), α- ketoglutarate και άλλα πολλά. (ACSM, 2000). Οι έρευνες όµως δείχνουν ότι η χρήση διάφορων εµπορικών µορφών κρεατίνης πέραν της καθαρής µονοϋδρικής σε σκόνη δεν παρέχει κανένα επιπλέον πρόσθετο όφελος. (Peeters et al., 1999, Stone et al., 1999, Stout et al., 1999). Ο µοναδικός παράγοντας που αποδεδειγµένα έχει την πιο σηµαντική επίδραση στην αύξηση της ποσότητας της δεξαµενής κρεατίνης κατά την χορήγησή της είναι η λήψη υδατανθράκων (περίπου 100 γραµµάρια απλά σάκχαρα ή 500ml lucozade energy) µαζί µε την κάθε δόση κρεατίνης. Σύµφωνα µε τους Green et al., 1996 αυτή η µέθοδος αυξάνει κατά 60% την αποτελεσµατικότητα στην χορήγηση κρεατίνης απ ότι εάν αυτή ληφθεί χωρίς υδατάνθρακες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η έκκριση ινσουλίνης που προκαλεί η λήψη των υδατανθράκων συµβάλλει στην αυξηµένη µεταφορά της κρεατίνης από το αίµα στους µύες (Steenge et al., 1998). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραπάνω όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν κρεατίνη ως συµπλήρωµα διατροφής συστήνεται να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα. Μορφή κρεατίνης: Καθαρή µονοϋδρική κρεατίνη σε σκόνη χωρίς άλλα συστατικά. Το 99% των δηµοσιευµένων επιστηµονικών πανεπιστηµιακών ερευνών που έχουν ασχοληθεί µε τις εργογενικές ιδιότητες τις κρεατίνης χρησιµοποιούν την µορφή αυτή. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι τεκµηριωµένο και ελεγµένο ερευνητικά για την αποτελεσµατικότητα και ασφάλειά του. Οι αθλητές που λαµβάνουν καθαρή µονοϋδρική κρεατίνη διασφαλίζουν ότι δεν θα λάβουν εν αγνοία τους τυχόν απαγορευµένες ουσίες που µπορεί τυχαία να προσµιχθούν µε κάποια άλλης µορφής κρεατίνη (Baume et al., 2006, Maughan 2005, Striegel et al., 2005,). Λαµβάνοντας καθαρή µονοϋδρική κρεατίνη γνωρίζουν ακριβώς την ποσότητα που παίρνουν τόσο για θέµα αποτελεσµατικότητας της δοσολογίας όσο και για θέµα εξοικονόµισης χρηµάτων. οσολογία: Ποσότητα ανά άτοµο: γραµµάρια µονοϋδρικής κρεατίνης Χρονική περίοδος δοσολογίας: 4 ηµέρες Ηµερήσια δοσολογία: 25 γραµµάρια την ηµέρα (5γραµ. x 5 φορές/ηµέρα) x 4 ηµέρες (Harris et al. 1992) Σηµαντικό: Οι παραπάνω έρευνες έγιναν σε άτοµα βάρους κιλών. Εναλλακτικά για µεγαλόσωµους αθλητές αγωνισµάτων ισχύος (π.χ ρίψεις) που έχουν και µεγαλύτερη µυϊκή µάζα συνίσταται το ακόλουθο πρωτόκολλο: Βάρος αθλητή x 0,35 = γραµµάρια x 4 ηµέρες (Hultman et al., 1996)

6 Παράδειγµα: 90 κιλά x 0,35 = 31,5 γραµµάρια ηµερησίως (περίπου 6 γραµµάρια x 5 φορές την ηµέρα) χ 4 ηµέρες Τρόπος χορήγησης 5 γραµµάρια κάθε 2 ώρες Πρέπει να είναι κάθε 2 ώρες; Ναι γιατί έτσι επιτυγχάνεται η διαρκής υψηλή συγκέντρωση κρεατίνης στο πλάσµα σε τιµές άνω των 1000µmol/L κάτι που ενεργοποιεί την µεταφορά της κρεατίνης από το αίµα στους µύες (Green et al., 1996, Greenhaff et al., 1997) Με ποιο τρόπο χορηγείται; Την διαλύετε σε µία κούπα χλιαρό νερό ή τσάι και την πίνετε αµέσως. Οργανικά αποτελέσµατα Άµεση αύξηση της συνολικής συγκέντρωσης Κρεατίνης και Φωσφοκρεατίνης στους µύες έως και 30% Ταχύτερη επανασύνθεση της Φωσφοκρεατίνης κατά την φάση της αποκατάστασης Αυξηµένη ικανότητα επανασύνθεσης ΑΤΡ κατά την αποκατάσταση Παράταση της παραγωγής ενέργειας από τον αναερόβιο αγαλακτικό µηχανισµό Καθυστέρηση ενεργοποίησης του ανερόβιου γαλακτικού µηχανισµού και της έναρξης παραγωγής γαλακτικού οξέος για παραγωγή ενέργειας Γρηγορότερη αποµάκρυνση και εξουδετέρωση του γαλακτικού οξέος κατά την φάση αποκατάστασης Αγωνιστικά αποτελέσµατα Άµεση αυξηµένη ικανότητα παραγωγής αναερόβιας ενέργειας (ταχύτητα, εκρηκτικότητα, ταχυδύναµη) σε µέγιστες προσπάθειες διάρκειας έως 10 δευτερόλεπτα Άµεση αυξηµένη ικανότητα διατήρησης της ταχυτητο-δυναµικής ικανότητας για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα έως και 30 δευτερόλεπτα Μειωµένη αίσθηση καµάτου και κόπωσης στο τέλος της προσπάθειας Γρήγορη και ταχεία αποκατάσταση των ενεργειακών αποθεµάτων κατά την φάση της αποκατάστασης ή του διαλείµµατος ιάρκεια επίδρασης 1 µήνα περίπου Πιθανά µειονεκτήµατα Πιθανή αύξηση του σωµατικού βάρους έως και 1 κιλό λόγω κατακράτησης υγρών κατά την περίοδο της δοσολογίας. Αντιµετωπίζεται µε την συνεχή και αξιόπιστη παρακολούθηση του σωµατικού βάρους του αθλητή ώστε να διατηρηθεί στο σωστό βάρος. Προσοχή. Το παραπάνω πρωτόκολλο χορήγησης κρεατίνης αφορά αποκλειστικά υγιείς ενήλικες οσολογία αυξηµένης κατακράτησης κρεατίνης Όσοι επιθυµούν α επιτύχουν ακόµα υψηλότερη κατακράτηση κρεατίνης από τους µύες µπορούν να ακολουθούσουν το παραπάνω πρωτόκολλο αλλά επιπροσθέτως µισή ώρα µετά την λήψη της κάθε δόσης

7 κρεατίνης θα πρέπει να πιούν 500 ml Lucozade energy ή κάτι αντίστοιχο που να περιέχει περίπου 100 γραµµάρια απλών σακχάρων. Αυτό µεταφράζεται σε 10 λίτρα στις 4 ηµέρες του πρωτοκόλλου. Οργανικά αποτελέσµατα Άµεση αύξηση της συνολικής συγκέντρωσης Κρεατίνης και Φωσφοκρεατίνης στους µύες έως και 30% περισσότερο σε σύγκριση µε την απλή δοσολογία. Αυτό µε την σειρά του συνεπάγεται πως τα φυσιολογικά και αγωνιστικά οφέλη που περιγράφηκαν παραπάνω πολλαπλασιάζονται Πιθανά µειονεκτήµατα Πιθανή αύξηση του σωµατικού βάρους έως και 2 κιλά. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην κατακράτηση υγρών όσο και στην αυξηµένη θερµιδική πρόσληψη από την χορήγηση των υδατανθράκων. Η αύξηση αυτή στο σωµατικό βάρος θα µπορούσε να αναιρέσει όλα τα πιθανά φυσιολογικά οφέλη από την χορήγηση κρεατίνης. Συνιστάται η πραγµατοποίησή της σε χρονικό διάστηµα ασφαλείας από τον αγώνα καθώς και η συνεχής και αξιόπιστη παρακολούθηση του σωµατικού βάρους του αθλητή ώστε να διατηρηθεί στο σωστό βάρος. ιάρκεια επίδρασης 1,5 µήνα περίπου Προσοχή. Το παραπάνω πρωτόκολλο χορήγησης κρεατίνης αφορά αποκλειστικά υγιείς ενήλικες Βιβλιογραφία ACSM (American College of Sports Medicine) Round-table (2000). The physiological and health effects of oral creatine supplementation. Medicine and Science in Sports and Exercise, 32 (3): Baume N., Mahler N., Kamber M., Mangin P., Saugy M. (2006). Research of stimulants and anabolic steroids in dietary supplements. Scandinavian Journal Medicine Science Sports 2006: 16: Delanghe J., Deslypere J.P., Buyzer M.D., Robbrecht J., Wieme R., and Vermeulen A. (1989). Normal reference values for creatine, creatinine and carnitine are lower in vegeterians. Clinical Chemistry, 35(8): Febbraio M., Flanagan T., Snow R., Zhao S., and Carey M. (1995). Effect of creatine supplementation on intramuscular TCr metabolism and performance during intermittent, supramaximal exercise in humans. Acta Physiologica Scandinavica, 155: Green A.L., Simpson L., Littlewood J., MacDonald I., and Greenhaff P. (1996). Carbohydrate ingestion augments creatine retention during creatine feedings in humans. Acta Physiologica Scandinavica, 158:

8 Greenhaff P.L. (1997). The nutritional biochemistry of creatine. Journal of Nutrition Biochemistry, 11: Greenhaff P.L (1995). Creatine and its application as an ergogenic aid. International Journal of Sport Nutrition, 5: S100-S110. Greenhaff P.L., Bodin K., Soderlund K., and Hultman E. (1994). Effect of oral creatine supplementation on skeletal muscle phosphocreatine resynthesis. American Journal of Physiology, 266: E725 - E730. Harris, R.C, Hultman, E, Nordesjo, L.O. (1974). Glycogen, glycolytic intermediates and high-energy phosphates determined in biopsy samples of musculus quadriceps femoris of man at rest. Methods and variance of values. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigations, 33: Harris R.C., Söderlund K., and Hultman E. (1992). Elevation of creatine in resting and exercised muscle of normal subjects by creatine supplementation. Clinical science, 83: Hoberman H.D., Sims E.A.H., and Peters J.H. (1948). Creatine and creatinine metabolism in the normal male adult studied with the aid of isotopic nitrogen. Journal of Biological Chemistry, 172: Hoogwerf B.J., Laine D.C., and Greene E. (1986). Urine C-Peptide and Creatinine (Jaffe method) exrcetion in healthy young adults on varied diets: sustained effects of varied carbohydrate, protein and meat content. American Journal of Clinical Nutrition, 43: Hultman E., Soderlund K., Timmons J.A., Cederbald G., and Greenhaff P.L. (1996). Muscle creatine loading in men. Journal of Applied Physiology, 81 (1): MAUGHAN R. J.,(2005). Contamination of dietary supplements and positive drug tests in sport. Journal of Sports Sciences, 2005; 23(9): Peeters B.M., Lantz C.D., and Mayhew J.L. (1999). Effect of oral creatine monohydrate and creatine phosphate supplementation on maximal strength indices, body composition, and blood pressure. Journal of Strength and Condition Reserach, 13: Steenge G., Lambourne J., Casey A., MaCdonald I., and Greenhaff P. (1998). Stimulatory effect of insulin on creatine accumulation in human skeletal muscle. American Journal of Physiology, 275: E Stone M.H., Sanborn K., and Smith L. (1999). Effects of in-season (5 weeks) creatine and pyruvate supplementation on anaerobic performance and body composition in American football players. International Journal of Sports Nurition, 9: Stout J., Eckerson J., Noonan D., Moore G., and Cullen D. (1997). The effects of a supplement designed to augment creatine uptake on execrise performance and fat-free mass in football players. Medicine and Science in Sports and Exercise, 29: S251. Striegel H., Vollkommer G., Horstmann T., and Niess A.M. (2005). Contaminated nutritional supplements legal protection for elite athletes who tested positive: A case study from Germany. Journal of sports sciences, 2005, 23 (7):

9 Walker J.B. (1960a). Metabolic control of creatine biosynthesis, I: effect of dietary creatine. Journal of Biology and Chemistry, 235: Walker J.B. (1960b). Metabolic control of creatine biosynthesis, II: Restoration of transamidinase activity Το άρθρο του µήνα ΥΓΕΙΑ ηµήτρης Παπανδρέου PhD, MS, RD. Ι ΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ - ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 607 ΠΑΙ ΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FIRST REFERENCE CURVES OF WAIST CIRCUMFERENCE AND WAIST-TOHEIGHT RATIO OF 607 CHILDREN FROM THESSALONIKI, NORTHERN GREECE Dimitrios Papandreou 2nd Department of Pediatrics, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, AHEPA, General Hospital, Thessaloniki, Greece Pavlos Malindretos Nephrology Department, General Hospital of Volos, Volos, Greece, and Israel Rousso 2nd Department of Pediatrics, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, AHEPA, General Hospital, Thessaloniki, Greece Το άρθρο δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Nutrition & Food Science Vol. 40 No. 4, 2010 pp Περίληψη Σκοπός Η περιφέρεια της µέσης (WC) αποτελεί καλύτερο παράγοντα πρόβλεψης κινδύνου καρδιοπάθειας (CVD) από ότι το συνολικό σωµατικό λίπος και πιο ευαίσθητο δείκτη κοιλιακής παχυσαρκίας τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά. Σκοπός της έρευνας είναι να αναφέρει για πρώτη φορά ποσοστιαίες καµπύλες του WC σε παιδιά από την πόλη της Θεσσαλονίκης στην Βόρεια Ελλάδα. Σχεδιασµός/µεθοδολογία/προσέγγιση του προβλήµατος Συνολικά, συµµετείχαν στην έρευνα 607 παιδιά (324 αγόρια-283 κορίτσια) ηλικίας 7-15 ετών.

10 Υπολογίσθηκαν και παρουσιάστηκαν περιγραφικά στατιστικά για κάθε φύλο και κάθε µία από τις τρεις ηλικιακές κατηγορίες (7-9, και 13-15) και οµαλοποιηµένες ποσοστιαίες καµπύλες του WC. Ευρήµατα Η WC αυξανόταν µε την ηλικία τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια. Τα αγόρια είχαν υψηλότερες µέσες τιµές WC στις δύο ηλικιακές οµάδες (10-12 και ετών) σε σύγκριση µε τα κορίτσια, ενώ τα κορίτσια είχαν υψηλότερη µέση τιµή στην ηλικιακή οµάδα των 7-9 ετών σε σύγκριση µε τα αγόρια. Τα ποσοστιαία επίπεδα ήταν υψηλότερα για τα κορίτσια άνω του 90 ου εκατοστηµορίου των ηλικιακών οµάδων 7-9 και ετών. Η WC είχε στενή συσχέτιση µε τον δείκτη σωµατικής µάζας (BMI) (r = 0.90 vs 0.89, για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα). Παρουσιάστηκαν καµπύλες αναφοράς για την WC για πρώτη φορά. Λαµβάνοντας υπόψη την απουσία τέτοιων τιµών αναφοράς καθώς και την υψηλή συχνότητα παιδιατρικής παχυσαρκίας στα παιδιά στην Βόρεια Ελλάδα, η έρευνα αυτή αποβλέπει να συµβάλλει στον προσδιορισµό και στην πρόληψη των πρώιµων παραγόντων κινδύνου για παιδική παχυσαρκία που σχετίζονται µε υψηλές τιµές WC. Introduction Pediatric obesity is increasing worldwide (Lobstein et al., 2004) and is associated with increased risk of obesity later in life (Reilly et al., 2003). Central obesity in children is related to cardiovascular (CV) risk factors such as hypertension, insulin resistance, diabetes and dyslipidemia (Kelishadi et al., 2007a). Waist circumference (WC) is a specific simple measurement of abdominal obesity in children (Taylor et al., 2000), while body mass index (BMI) may underestimate obesity in youth (McCarthy et al., 2003). Standard WC curves for cardiovascular disease (CVD) have been proposed for adults (WHO, 1998) and are widely used but standards for children have not been presented yet. Age-related references curves for WC have been reported from several countries, such as UK (McCarthy et al., 2001), USA (Fernandez et al., 2004), Cyprus (Savva et al., 2001), Italy (Zannolli and Morgese, 1996) and Turkey (Hatipoglu et al., 2008). However, no other similar studies have been published in northern Greece or other town in the whole Greece. Waist-to height-ratio (WTHR) has been proposed as an alternative method of assessing central fat in children (Taylor et al., 2003). However, WTHR curves have not been reported yet for children because the generality of age and ethnic differences are still questionable. Pediatric obesity in Greece is very high (Krassas et al., 2001). Considering the lack of such reference curves and the need of identifying and preventing obesity in early stage, we now provide for the first time reference curve values of WC and WTHR in a pediatric population from Thessaloniki, northern Greece. Methods A total of 607 children participated in the study (324 boys-283 girls) aged 7-15 years from eight different schools of all areas of Thessaloniki. The children were selected randomly from each school and none of them had any past medical history of any disease or taking any medications. Three age groups were constructed aged 7-9, and Tanner stage was assessed in all children. This study was approved by the Ethical Committee of Aristotle University of Thessaloniki, Greece. Written, informed consent was also obtained from the parents of each child who participated in the study. Body weight was measured to the nearest of _100 g using a SECA 700 scale model. Subjects were weighted wearing light clothes and without shoes. Height was measured twice using a stadiometer (SECA) to the nearest 0.1 cm. WC was measured using a regular traditional tape (in cm) between the lowest rib and the superior border of the iliac crest to the nearest 0.1 cm. WTHR were calculated by dividing WC by height. BMI was calculated by dividing weight (kg) by height squared (m2). All subjects were classified as normal, overweight and obese according to the international obesity task force (IOTFs) cut off points (Cole et al., 2000).

11 Statistical analysis was performed with SPSS 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). Smoothed age and gender specific percentiles for WC were constructed by using the LMS method (Cole and Green, 1992). Intercorrelations between BMI and WC and WTHR were assessed using Pearson correlation coefficients. A p-value <0.05 was considered statistically significant. Results A total of 607 children (324 boys and 283 girls) participated in the study. Table I shows all the baseline characteristics of the children. Boys had a higher weight, BMI and WC than girls in two age groups (10-12 and years). Table I. Sample sizes, mean and standard deviations for weight, height, BMI, WC and WTHR for 607 Greek children aged 7-15 years Notes: Values are presented as mean_sd; BMI body mass index; WC waist circumference; WTHR waistto-height ratio Smoothed sex and age-specific WC and WTHR percentiles were presented in Tables II and III and Figures 1 and 2. WC increases with age in both boys and girls. Girls had higher percentile values ofwc than boys in two age groups (7-9 and years) above the 90th percentile. The values for the 50th and 75th percentile were fairly similar for girls and boys. WTHR decreased with age for the girls, while remained stable for boys. WC and WTHR were strongly correlated with BMI (r Ό 0.90, 0.91 vs 0.89, 0.90 for boys and girls, respectively). Table IV shows a comparison ofwc values of 13 countries for 11 years old boys and girls for the 90th percentile (Schwandt et al., 2008). Discussion Sex and age-specific WC and WTHR percentiles were developed for the first time in a Greek pediatric population aged 7-15 years. As emphasized previously, such reference data may be a useful tool in order to evaluate WC with other possible cardiovascular risk factors since obesity levels in children in northern Greece are very high (Krassas et al., 2001). A comparison of our reference curves with other Mediterranean countries (Italy, Cyprus and Turkey) would be very useful. The 10th, 50th and 90th percentile of our reference curves are higher for both boys and girls compared to other similar percentile curves of Cyprus and Turkey and lower than Italy (data are not

12 shown). A comparison of the 90th percentile of 13 countries shows that 11-year-old Greek girls have the second highest WC values after Italy while boys come in the third position after Italy and Mexico. This should be under serious consideration since dyslipidemia and hypertension in Greek children have been recently growing problems (Magkos et al., 2005). Table II. Age group and sex percentiles of WC for 607 Greek children aged 7-15 years Table III. Age group and sex percentiles of waist circumference/height ratio (WTHR) for 607 Greek children aged 7-15 years Figure 1. Smoothed percentile curves of WC for 607 Greek children aged 7-15 years

13 Children above the 95th and 97th percentile should be under special consideration since it appears to represent extremely obese children. Similar findings are reported from Japan and Iran (Inokuchi et al., 2007; Kelishadi et al., 2007b) The optimal cut off point for WC is varied based on the ethnicity and age-sex specificity. Thus our findings confirm that WC curves may serve as a simple and possible valid epidemiological marker for the assessment of childhood obesity in the area of Thessaloniki, northern Greece. Until now, there is not a universally accepted cut off point of WC related to CVD risk in children. Maffeis et al. (2001) suggested that children above the 90th percentile are more likely to have a multiple CVD risk. WTHR has been now correlated with CVD risk in children (Savva et al., 2000; Hara et al., 2002). Our findings show that WTHR values are independent of age and sex and may be used as a useful additional tool of assessing CVD risk factors. Ashwell et al. (1996) have proposed the use of an age-independent universal cut-off for WTHR of 0.5 which is close to 75th percentile of our study results. However, further studies from Figure 2. Smoothed percentile curves of WC-to-height ratio (WTHR) for 607 Greek children aged 7-15 years Table IV. Comparison of 90 th percentile values for WC (cm) of 11-year-old boys and girls from 13 countries

14 comparative correlations with CVD risk in children will be needed in order for WTHR cut off point of 0.5 to become universal. BMI is the most widely used tool index to define if a child is overweight or obese. Our findings thatwc and WTHR are highly correlated with BMI are a little surprising since WC and BMI are increasing with age while WTHR is decreasing with age. Sung et al. (2008) reported that WC correlates with BMI more closely that WTHR. Others have reported that WC and WTHR correlate with CVD in children more strongly than BMI (Savva et al., 2000; Sung et al., 2008). All these differences are probably due to different methods of analysis used by the authors. A limitation of the study is the small number of subjects which did not allow us to have a better picture of percentile curves for each particular age. Nevertheless, it is very interesting to develop a new data and a possible evaluation tool of measuring obesity in the area of Thessaloniki, northern Greece. In conclusion, we presented for the first time WC and WTHR reference curves of children aged 7-15 years from northern Greece were provided. WC remains a simple evaluation tool of measuring central obesity for the prediction of CVD risk in children. WTHR may be used as an additional tool together with WC. Using these reference curves as possible health tool, Greek children from Thessaloniki >90th percentile should be monitored in order to avoid possible disease development later in their life. References Ashwell, M., Lejeune, S. and McPherson, K. (1996), Ratio of waist circumference to height may be better indicator of need for weight management, BMJ, Vol. 312, p Cole, J.T. and Green, P.J. (1992), Smoothing reference centile curves: the LMS method and penalized likelihood, Statistics in Medicine, Vol. 11, pp Cole, J.T., Bellizzi, C.M., Flegal, K.M. et al. (2000), Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey, BMJ, Vol. 320, pp Fernandez, J.R., Redden, D.T., Pietrobelli, A. et al. (2004), Waist circumference percentiles in nationally representative samples of African-American, European-American, and Mexican-American children and adolescents, The Journal of Pediatrics, Vol. 145, pp Hara, M., Saitou, E., Iwata, F. et al. (2002), Waist-to-height ratio is the best predictor of cardiovascular disease risk factors in Japanese schoolchildren, Journal of Atherosclerosis and Thrombosis, Vol. 9, pp Hatipoglu, N., Ozturk, A., Mazicioglu, M.M. et al. (2008), Waist circumference percentiles for 7 to 17 years old Turkish children and adolescents, European Journal of Pediatrics, Vol. 167, pp Inokuchi, M., Matsuo, N., Anzo, M. et al. (2007), Age-dependent percentile for waist circumference for Japanese children based on the cross-sectional national survey data, European Journal of Pediatrics, Vol. 166, pp Kelishadi, R., Gheiratmand, R., Ardalan, G. et al. (2007a), CASPIAN Study Group. Association of anthropometric indices with cardiovascular disease risk factors among children and adolescents: CASPIAN

15 Study, International Journal of Cardiology, Vol. 117, pp Kelishadi, R., Gouya, M.M., Ardalan, G. et al. (2007b), First reference curves of waist and hip circumferences in an Asian population of youths: CASPIAN study, Journal of Tropical Pediatrics, Vol. 53, pp Krassas, G.E., Tzotzas, T., Tsametis, C. et al. (2001), Prevalence and trends in overweight and obesity among children and adolescents in Thessaloniki, Greece, Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, Vol. 14, pp Lobstein, T., Baur, L. and Uauy, R. (2004), IASO International Obesity TaskForce. Obesity in children and young people: a crisis in public health, Obesity Reviews 5, Vol. 1, pp McCarthy, H.D., Ellis, S.M. and Cole, T.J. (2003), Central overweight and obesity in British youth aged years: cross-sectional surveys of waist circumference,bmj, Vol. 326, pp McCarthy, H.D., Jarrett, K.V. and Crawley, H.F. (2001), The development of waist circumference percentiles in British children aged y, European Journal of Clinical Nutrition, Vol. 55, pp Maffeis, C., Grezzani, A., Pietrobelli, A. et al. (2001), Waist circumference and cardiovascular risk factors in prepubertal children, Obesity Research, Vol. 9, pp Magkos, F., Manios, Y., Christakis, G. and Kafatos, A.G. (2005), Secular trends in cardiovascular risk factors among school-aged boys from Crete, Greece, , European Journal of Clinical Nutrition, Vol. 59 No. 1, pp Reilly, J.J., Methven, E., McDowell, Z.C. et al. (2003), Health consequences of obesity, Archives of Disease in Childhood, Vol. 88, pp Savva, S.C., Kourides, Y., Tornaritis, M. et al. (2001), Reference growth curves for Cypriot children 6 to 17 years of age, Obesity Research, Vol. 9, pp Savva, S.C., Tornaritis, M., Savva, M.E. et al. (2000), Waist circumference and waist-to-height ratio are better predictors of cardiovascular disease risk factors in children than body mass index, International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, Vol. 24, pp Schwandt, P., Kelishadi, R. and Haas, G.M. (2008), First reference curves of waist circumference for German children in comparison with international values: the PEP Family Heart Study, World Journal of Pediatrics, Vol. 4, pp Sung, R.Y.T., So, H.K., Choi, K.C. et al. (2008), Waist circumference and waist-to height ratio of Hong Kong Chinese children, BMC Public Health, Vol. 8, pp Taylor, R.W., Jones, I.E., Williams, S.M. and Goulding, A. (2003), Evaluation of waist circumference, waist-tohip ratio, and the conicity index as screening tools for high trunk fat mass, as measured by dual-energy X-ray absorptiometry, in children aged 3-19 y, American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72 No. 2, pp

16 Taylor, R.W., Jones, I.E.,Williams, S.M. et al. (2000), Evaluation of waist circumference, waist-tohip ratio, and the conicity index as screening tools for high trunk fat mass, as measured by dual-energy X-ray absorptiometry, in children aged 3-19 years, American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, pp World Health Organization (1998), Preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation on obesity, WHO/NUT/NCD/98.1,World Health Organization, Geneva. Zannolli, R., and Morgese, G. (1996), Waist percentiles: a simple test for atherogenic disease?, Acta Paediatrica, Vol. 85, pp Πρόσκληση συγγραφής άρθρων για το Newsletter Η Συντακτική Επιτροπή του Newsletter, προσκαλεί νέους και καταξιωµένους επιστήµονες από όλο το φάσµα της Άσκησης, Υγείας, ιατροφής, Ευεξίας στη συγγραφή άρθρων για το ηλεκτρονικό περιοδικό µας. Θα θέλαµε επίσης να σας ευχαριστήσουµε για την µέχρι τώρα συµµετοχή σας, η οποία έχει συµβάλλει σηµαντικά στην µεγάλη αποδοχή και στα θετικά σχόλια που έχει αποσπάσει το Newsletter της SCIENCE TECHNOLOGIES Γενικές Προδιαγραφές Άρθρων: Μορφή.doc Να συνοδεύεται από διαγράµµατα και σχετικές εικόνες αν είναι δυνατόν (θα πρέπει αποστέλλονται ως ξεχωριστά αρχεία, και όχι ενσωµατωµένα στο.doc αρχείο) Να υπάρχουν αναφορές και πηγές στο τέλος Σύντοµο βιογραφικό αρθρογράφου (φωτογραφία -προαιρετικά-, τρέχουσα θέση, σηµαντικές θέσεις, πτυχία κλπ. έως 7 γραµµές) Το άρθρο θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο

17 Νέα ALL SPORTS SHOW & FASHION ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ METROPOLITAN EXPO 23/09 02/ Η έκθεση-θεσµός δηµιουργεί τη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για τον αθλητισµό: σε ΝΕΟ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ, ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ εκθεσιακό χώρο υψηλών προδιαγραφών µε ΝΕΕΣ δυνατότητες εµπορικής εκµετάλλευσης µε ΝΕΑ πρόταση για τους εκθέτες και τους επισκέπτες µε ΝΕΑ οργανωτική δοµή και ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ διάρκεια 23-26/09/2011(TRADE SHOW) 4 ηµέρες αποκλειστικά αφιερωµένες στον αθλητισµό και στην casual & street µόδα 4 ηµέρες γεµάτες sports brands και fashion icons 4 ηµέρες παρουσίασης προϊόντων/υπηρεσιών 4 ηµέρες µε συµµετοχές διεθνών εκθετών και έµφαση στις αγορές της Ν. Ευρώπης 4 ηµέρες µε δυνατότητα εµπορικών δειγµατισµών σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους Για πρώτη φορά, 23/09-02/10/2011( ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ) 10 ηµέρες ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην άθληση και στην υγεία 10 ηµέρες γεµάτες δραστηριότητες και events 10 ηµέρες µιας µοναδικής, INTERACTIVE γιορτής αφιερωµένης στα Sports 10 ηµέρες ενεργής δράσης και ψυχαγωγίας του κοινού στο φυσικό περιβάλλον των αθληµάτων (πίστες & γήπεδα) 10 ηµέρες ζωντανών παρουσιάσεων και happenings από τα µεγαλύτερα ονόµατα του αθλητισµού 10 ηµέρες ενηµερωτικών workshops για διατροφή, φυσική ευεξία και τις νέες τάσεις 10 ηµέρες µουσικών happenings και live mini συναυλιών καταξιωµένων αλλά και νέων καλλιτεχνών 10 ηµέρες συνεχών µουσικών καλυψεων από επώνυµους DJ s 10 ηµέρες διοργάνωσης πολυάριθµων φιλικών αγώνων µε συµβολικά έπαθλα 10 ηµέρες γνωριµίας των επισκεπτών µε τα ολυµπιακά αλλά και µε τα λιγότερο γνωστά αθλήµατα, τους πρωταγωνιστές και τα µυστικά τους Για περισσότερες πληροφορίες:

18 ραστηριότητες Hellas PHARM Απριλίου 2011 HELEXPO PALACE Από τον εκθεσιακό χώρο της εταιρείας µας

19 SFENDAMI MOUNTAIN FESTIVAL Απριλίου 2011 Σφενδάµη Πιερίας Από τον εκθεσιακό χώρο της εταιρείας µας

20 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ POLAR CARDIO GX Γυµναστήριο Body Action στην Καβάλα Γυµναστήριο Body and Soul στα Χανιά Γυµναστήριο Απόλλων Gym στο Αγρίνιο Γυµναστήριο Απολλώνειο στα Ιωάννινα

21 Γυµναστήριο MELEKOS Health Club στην Χίο Γυµναστήριο MyGyM στην Χίο ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ X-TREME STORES Eπίσκεψη για εκπαίδευση στα προϊόντα, YAMAX, POLAR και ACCUSPLIT στα x-treme stores στο Αγρίνιο ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ COSMOS SPORT Από την επίσκεψη για εκπαίδευση στα προϊόντα, YAMAX, POLAR και ACCUSPLIT στα COSMOS SPORT στα Χανιά

22 Eπίσκεψη για εκπαίδευση στα προϊόντα, YAMAX, POLAR και ACCUSPLIT στα COSMOS SPORT στις Μοίρες ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ INTERSPORT Eπίσκεψη για εκπαίδευση στα YAMAX, POLAR και ACCUSPLIT στα INTERSPORT στο RIVER WEST ΝΕΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ POLAR Από την επίσκεψη για ενηµέρωση στα προϊόντα Polar στο κατάστηµα Athlete s Shop στην Ξάνθη

23 Από την επίσκεψη για ενηµέρωση στα προϊόντα Polar στο κατάστηµα Fit Shop στην Ξάνθη Επίσκεψη για εκπαίδευση στα προϊόντα Polar στο γυµναστήριο Aqua Forum στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης Από την επίσκεψη για εκπαίδευση στo CARDIOSCAN στο γυµναστήριο Palmos Gym στο Ρέθυµνο

24 Από την επίσκεψη για εκπαίδευση στα προϊόντα Polar στο κατάστηµα Ποδηλατόδροµο στα Χανιά Η SCIENCE TECHNOLOGIES ΣΤΟ FACEBOOK Η εταιρία µας βρίσκεται στο facebook στον παρακάτω σύνδεσµο: Όσοι έχετε ήδη λογαριασµό στο facebook απλά κάντε κλικ στον παραπάνω σύνδεσµο ή απλά στην αναζήτηση πληκτρολογήστε SCIENCE TECHNOLOGIES και γίνετε fan ώστε να ενηµερώνεστε για όλα τα τρέχοντα επιστηµονικά και συνεδριακά νέα στον χώρο της ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ. Όσοι δεν έχετε λογαριασµό στο facebook µπορείτε να εγγραφείτε στο Επιδοτούµενα προγράµµατα NEO «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» ( ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ) Σκοπός Στόχοι του Προγράµµατος Επιλέξιµες Επιχειρήσεις Με το πρόγραµµα : Ενισχύεται η δηµιουργία / ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να µετατρέψουν µία καινοτόµο ιδέα ή/και µία καταγεγραµµένη / κατοχυρωµένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόµη αξιοποιηθεί εµπορικά, σε επιχειρηµατική καινοτοµία. Ενισχύονται οι πολύ µικρές και µικρές νέες επιχειρήσεις (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εµπορική αξιοποίηση καινοτοµικών ιδεών υπό τη µορφή

25 της εµπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιµοποιούν. o Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράµµατος o ηµόσια απάνη: Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε ,00. o o o Προϋπολογισµός Έργων: Ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από ,00 έως ,00 ευρώ για το τοµέα της µεταποίησης ή από ,00 έως ,00 για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιµους κλάδους οικονοµικών δραστηριοτήτων. Ποσοστά ενίσχυσης ηµόσιας Χρηµατοδότησης: Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% των επιλέξιµων δαπανών. Επιλέξιµες απάνες: Καλύπτεται ένα ευρύ φάσµα ενεργειών όπως: Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισµός Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες Κατοχύρωση Τροποποίηση Πατεντών Πνευµατικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωµάτων πατεντών και πνευµατικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας Κτιριακά / ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις Σχεδιασµός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση ιαχειριστικών Συστηµάτων απάνες Τεχνικής, Επιστηµονικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης απάνες προβολής & επικοινωνίας Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων Ανάπτυξη Πρωτοτύπων Λειτουργικές απάνες ιάρκεια Υλοποίησης: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης. Υποβολή προτάσεων: Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) µέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ Επιλεξιµότητα απανών : Από την ηµεροµηνία Προκήρυξης του Προγράµµατος Οι βασικότερες διαφοροποιήσεις του προγράµµατος «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» σε σχέση µε προηγούµενα προγράµµατα συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία : Ευρύτητα εφαρµογής : Το πρόγραµµα καλύπτει µεγάλο εύρος επιλέξιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει τους κλάδους της µεταποίησης, της «πράσινης» οικονοµίας και πολλούς από τους κλάδους της παροχής υπηρεσιών µε εν δυνάµει καινοτοµικά χαρακτηριστικά. Σε σχέση µε παλαιότερα προγράµµατα δεν περιλαµβάνονται δραστηριότητες που δεν έχουν από τη φύση τους καινοτοµικό χαρακτήρα, ή υπάρχει κορεσµός στην αγορά ή πρόκειται καταφανώς για επιχειρηµατικότητα ανάγκης. Η έµφαση στην αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχεδίων δίδεται στα ποιοτικά τους στοιχεία που σχετίζονται µε την καινοτοµικότητά τους, τα προσόντα του υποψήφιου επιχειρηµατία, την ποιότητα των προτεινόµενων προς χρηµατοδότηση ενεργειών Χαρακτήρας : Το πρόγραµµα είναι το πρωτοπόρο στο είδος του, δεδοµένου ότι: ίνει (ως βασική προτεραιότητα) έµφαση στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας δια µέσου της αξιολόγησης και ενίσχυσης καινοτοµικών, πρωτότυπων και ευρηµατικών ιδεών. Στην έννοια της καινοτοµίας περιλαµβάνεται και επιβραβεύεται όχι µόνο η επιστηµονική / τεχνολογική καινοτοµία αλλά και η µη τεχνολογική και η οικολογική καινοτοµία. ίνει έµφαση στις υπό ίδρυση και στις νέες επιχειρήσεις (µέχρι και πέντε διαχειριστικές χρήσεις) καλύπτοντας ένα σηµαντικό κενό στήριξης. Εφαρµογή: Το πρόγραµµα είναι το πρώτο του είδους του, που: Έχει διαρκή χαρακτήρα για όσο επαρκούν οι διαθέσιµοι πόροι της ηµόσιας απάνης. Το πρόγραµµα δηλαδή υλοποιείται επί την βάση ετήσιων κύκλων παρέχοντας ένα διαρκές / διαχρονικό εργαλείο στήριξης στην αγορά. Εισάγει ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης της καινοτοµίας που επιτρέπει την συστηµική αντιµετώπιση και αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων επί της αρχής «ιδέα σχεδιασµός υλοποίησης υλοποίηση

26 αγορά». Υποστηρίζει ένα ευρύτατο πεδίο επιλέξιµων ενεργειών και των δαπανών που αντιστοιχούν σε αυτές, συµπεριλαµβανόµενων και λειτουργικών δαπανών για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Εισάγει την έννοια της µετά την ολοκλήρωση παρακολούθησης των έργων και την επιβράβευση θετικών αποτελεσµάτων και υλοποίησης στόχων. Μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία, µε την απλοποίηση των επίσηµων χαρτιών που ζητούνται τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφεροµένων στο πρόγραµµα. Χρηµατορροές: εν απαιτείται τεκµηρίωση ιδίας συµµετοχής. ιασφαλίζεται η συνεχής χρηµατορροή µε την χρήση «κυλιόµενης» εγγυητικής επιστολής. ιασφαλίζεται η άµεση καταβολή δηµόσιας χρηµατοδότησης µετά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. Υπάρχει πρόβλεψη για νέες ευκαιρίες χρηµατοδότησης εάν επιτευχθούν θετικά αποτελέσµατα. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Ψηφιακή ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση της προβολής τους στο διαδίκτυο καθώς και η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η δράση βρίσκεται στο τελικό στάδιο σχεδιασµού. Επιλέξιµες επιχειρήσεις: Τουριστικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών µεταφορών, επιχειρήσεις εκµίσθωσης ΙΧ αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50cc, αγοραία τουριστικά.χ. (λιµουζίνες), τουριστικά καταστήµατα και ναυλοµεσιτικά γραφεία. Προδηµοσίευση πράξης επιχορήγησης ελληνικών φορέων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας ENIAC JU (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking) Αναµένεται Στόχος των Κοινών Πρωτοβουλιών και κατά συνέπεια και της παρούσας πράξης, είναι η ενίσχυση και βελτιστοποίηση της ελληνικής συµµετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης και κυρίως στη συµµετοχή δυναµικών και µε υψηλή τεχνογνωσία Μικροµεσαίων (ΜµΕ) σε έργα µεγάλης εµβέλειας, προσανατολισµένα στη βιοµηχανία (κυρίως εκτελούνται σε συνεργασία µε τη βιοµηχανία). Η συνεργασία µεταξύ εταίρων διαφορετικών και αλληλο-συµπληρούµενων επιστηµονικών πεδίων, καθώς και αναπτυξιακού επιπέδου και παράλληλα η έντονη αλληλεπίδραση των ερευνητικών οµάδων αναµένεται να συµβάλει στην προώθηση της καινοτοµίας µε θετικά αποτελέσµατα για την οικονοµία και την κοινωνία, αλλά και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Ε&Τ φορέων, µε την παραγωγή νέων επιστηµονικών προϊόντων, αποτελεσµάτων και υπηρεσιών αφενός, αλλά και µε την ανάπτυξη νέων βελτιωµένων µεθόδων παραγωγής αφετέρου. Τοµείς ενδιαφέροντος Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία Κατηγορία δικαιούχων Νοµικά πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (ΝΠΙ ) Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύµατα Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει ελληνικός φορέας δικαιολογητικά επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας ράσης είναι να έχει συµµετάσχει στην 2η Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων της 19ης Μαρτίου 2009 της ENIAC Joint Undertaking και το έργο, στο οποίο συµµετέχει σαν Εταίρος ή Συντονιστής να έχει αξιολογηθεί θετικά και να έχει εγκριθεί για χρηµατοδότηση, σύµφωνα µε την διαδικασία αξιολόγησης της 2ης Προκήρυξης υποβολής Προτάσεων της JU ENIAC. Επισηµαίνεται ότι δεν θα χρηµατοδοτηθούν στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης έργα που ήδη χρηµατοδοτούνται, στο σύνολό τους ή ορισµένες δράσεις τους, από άλλους εθνικούς πόρους. Η επιχείρηση/άλλος φορέας πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες υποδοµές για την ελαχιστοποίηση των εµποδίων πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) ή δεσµεύεται για την υλοποίηση των απαραίτητων υποδοµών πρόσβασης µέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης.

27 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων σύµφωνα µε την 2η Προκήρυξη του 2009 της ENIAC κυµαίνεται από 2 έως 3 έτη ή περισσότερο και καθορίζεται από την διάρκεια η οποία αναφέρεται στο τεχνικό δελτίο του έργου. Τι χρηµατοδοτείται Η ηµόσια απάνη καλύπτει ποσοστό 100% (83,3% ΓΓΕΤ & 16,7% Joint Undertaking ENIAC) της συµµετοχής, στον προϋπολογισµό του έργου, για τα ηµόσια Ερευνητικά Ιδρύµατα και τα Ανώτατα ηµόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Πανεπιστήµια και ΤΕΙ). Στην περίπτωση της βιοµηχανικής έρευνας και της πειραµατικής ανάπτυξης οι δηµόσιοι φορείς µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µε το ποσοστό 83,3%, εφόσον τα αποτελέσµατα του σχεδίου διαδίδονται ευρέως µέσω τεχνικών και επιστηµονικών διαλέξεων ή µέσω της δηµοσίευσής τους σε επιστηµονικά και τεχνικά περιοδικά ή διατίθενται σε αρχεία αποθήκευσης µε ελεύθερη πρόσβαση ή µέσω δωρεάν λογισµικού ή λογισµικού ανοιχτής πηγής. Από τους πόρους της παρούσας δράσης καλύπτονται µερικώς οι δαπάνες των ερευνητικών έργων των ελληνικών φορέων. Οι επιλέξιµες δαπάνες για τους ιδιωτικούς φορείς (ΜµΕ, επιχειρήσεις), είναι ως εξής: α) Για αµοιβές προσωπικού β) Για όργανα και εξοπλισµό γ) Λοιπά έξοδα λειτουργίας δ) Γενικά (έµµεσα) έξοδα Οι επιλέξιµες δαπάνες προς ηµόσιους ερευνητικούς φορείς και ηµόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, είναι ως εξής: α) απάνες προσωπικού β) Γενικά (έµµεσα) έξοδα Οι προθεσµίες υποβολής αναµένεται να ανακοινωθούν µε την επίσηµη προκήρυξη του Προγράµµατος. Ψηφιακή ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Περιγραφή: Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση της προβολής τους στο διαδίκτυο καθώς και η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η δράση βρίσκεται στο τελικό στάδιο σχεδιασµού. Επιλέξιµες επιχειρήσεις: Τουριστικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών µεταφορών, επιχειρήσεις εκµίσθωσης ΙΧ αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50cc, αγοραία τουριστικά.χ. (λιµουζίνες), τουριστικά καταστήµατα και ναυλοµεσιτικά γραφεία. ιαθέσιµος προϋπολογισµός για την δράση: ,00 Η συνολική ηµόσια απάνη (άθροισµα εθνικών και κοινοτικών πόρων) της δράσης ανέρχεται σε ευρώ Προδηµοσίευση προγράµµατος "Πράσινος Τουρισµός" Αναµένεται Σκοπός του προγράµµατος είναι η βελτίωση των λειτουργικών υποδοµών και των επιχειρησιακών διαδικασιών των τουριστικών µονάδων, µε οικολογικό προσανατολισµό αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Όροι και προϋποθέσεις Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι τουριστικές µονάδες για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

ΙΑΤΡΟΦΗ. Απόστολος Θεοδώρου, Ph.D. Λέκτορας Αθλητικών Αλµάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

ΙΑΤΡΟΦΗ. Απόστολος Θεοδώρου, Ph.D. Λέκτορας Αθλητικών Αλµάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ Το άρθρο του µήνα ΙΑΤΡΟΦΗ Απόστολος Θεοδώρου, Ph.D. Λέκτορας Αθλητικών Αλµάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ Τι είναι η κρεατίνη; Η κρεατίνη είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ. ηµήτρης Παπανδρέου PhD, MS, RD. Ι ΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ

ΥΓΕΙΑ. ηµήτρης Παπανδρέου PhD, MS, RD. Ι ΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ Το άρθρο του µήνα ΥΓΕΙΑ ηµήτρης Παπανδρέου PhD, MS, RD. Ι ΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ - ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 607 ΠΑΙ ΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιστοσελίδα GENDER: 2 Female Mean of TV mother's educational background 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

ιστοσελίδα GENDER: 2 Female Mean of TV mother's educational background 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 ιστοσελίδα GENDER: 2 Female 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Mean of TV 3,0 2,5 2,0 elementary graduate high school graduate university or colleg mother's educational background Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Participating

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συμπληρωμάτων κρεατίνης. Ανάγκη ή μύθος; Λαπαρίδης Κώστας,MSc, PhD, Exercise Specialist Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής

Χρήση συμπληρωμάτων κρεατίνης. Ανάγκη ή μύθος; Λαπαρίδης Κώστας,MSc, PhD, Exercise Specialist Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής Χρήση συμπληρωμάτων κρεατίνης. Ανάγκη ή μύθος; Λαπαρίδης Κώστας,MSc, PhD, Exercise Specialist Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής Εισαγωγή Βασιζόμενοι στην διαθέσιμη έρευνα, η κρεατίνη έχει αποδειχθεί ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 1. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση διατροφικών κατευθυντήριων γραµµών στην Ευρώπη σε ποιο βαθµό είναι εφικτή η εναρµόνιση;

Καθιέρωση διατροφικών κατευθυντήριων γραµµών στην Ευρώπη σε ποιο βαθµό είναι εφικτή η εναρµόνιση; Καθιέρωση διατροφικών κατευθυντήριων γραµµών στην Ευρώπη σε ποιο βαθµό είναι εφικτή η εναρµόνιση; Παγώνα Λάγιου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών Scientific

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άµεσα στη δηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Επιδημία Παχυσαρκίας Source: IASOWebsite 2013 Αν δεν πάρουμε σύντομα αποτελεσματικά μέτρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Άσκηση και διατροφή στην πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών 2. ΚΩΔ. Μ/ΤΟΣ: MΒ04 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρούμε Δυναμικά»

«Επιχειρούμε Δυναμικά» «Επιχειρούμε Δυναμικά» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹

Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹ Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹ 1. Ιατρείο Αθηροσκλήρωσης Β Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Διατροφική Πολιτική Αντωνία Τριχοπούλου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 27 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν;

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Γρηγόρης Μπογδάνης, PhD Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Αλέξανδρος Ζησόπουλος Ουρολόγος ΕΦΗΒΕΙΑ Η εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που αρχίζει ''βιολογικά'' µε τις µεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει ''ψυχολογικά''

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και Σακχαρώδης Διαβήτης: Η θέση της Κορινθιακής σταφίδας στη διατροφή ασθενών με Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Διατροφή και Σακχαρώδης Διαβήτης: Η θέση της Κορινθιακής σταφίδας στη διατροφή ασθενών με Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 Διατροφή και Σακχαρώδης Διαβήτης: Η θέση της Κορινθιακής σταφίδας στη διατροφή ασθενών με Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 Νικόλαος Τεντολούρης Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Αθήνα, 2014 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ Η επαρκής πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών αποτελεί τη βάση της προσφοράς της διατροφής στην επιτυχία του αθλητή. Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης http://users.auth.gr/mougios

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός παχυσαρκίας σε παιδιά δημοτικών σχολείων της περιοχής Αττικής

Επιπολασμός παχυσαρκίας σε παιδιά δημοτικών σχολείων της περιοχής Αττικής Δελτ Α Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 53, 2006 47 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιπολασμός παχυσαρκίας σε παιδιά δημοτικών σχολείων της περιοχής Αττικής Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου 1 Φ. Καραχάλιου 1 Ν. Παπαδοπούλου 2 Γ. Τσαρμακλής

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματική Ευκαιρία»

«Επιχειρηματική Ευκαιρία» «Επιχειρηματική Ευκαιρία» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική ιατροφή: Μύθοι & Πραγµατικότητα

Αθλητική ιατροφή: Μύθοι & Πραγµατικότητα Αθλητική ιατροφή: Μύθοι & Πραγµατικότητα Γιώργος Νάσσης, MSc,PhD Εργοφυσιολόγος- ιατροφολόγος Email: gnassis@phed.uoa.gr Οι αθλητές καταναλώνουν συµπληρώµατα διατροφής 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι, esodimeso esodimeso www.esodimeso.com

Αγαπητοί φίλοι, esodimeso esodimeso www.esodimeso.com Αγαπητοί φίλοι, Το να σας μιλάει κάποιος στο χώρο των ιατρικών συνεδρίων με την επισήμανση «για πρώτη φορά» θέλει πολύ κουράγιο. Κι αυτό το έχουμε. Έτσι λοιπόν σας απευθύνω την πρόσκληση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

National tools Country : Greece

National tools Country : Greece National tools Country : Greece Name of tool or initiative Source Short description Link Αγωγή Υγείας. Διατροφή. Διατροφικές Συνήθειες για μαθητές ηλικίας 6-8 ετών. -Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού -Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Επισκέπτης καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Υγιεινή Διατροφή Ισορροπία Ποικιλία Μέτρο Ομάδες τροφίμων Γάλα-γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι) Φρούτα-απλοί υδατάνθρακες Λαχανικά (κυρίως πράσινα φυλλώδη) Ψωμί-αμυλώδη τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ενεργειακές απώλειες κατά την εφηβεία Ανάπτυξη Τυπικές ηµερήσιες δραστηριότητες Ιδιαίτερες δραστηριότητες για το συγκεκριµένο άθληµα.

Βασικές ενεργειακές απώλειες κατά την εφηβεία Ανάπτυξη Τυπικές ηµερήσιες δραστηριότητες Ιδιαίτερες δραστηριότητες για το συγκεκριµένο άθληµα. ιατροφή στην εφηβεία και άθληση-ενεργειακή ισορροπία και πρόσληψη Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 17 Φεβρουαρίου 2003 Τα διαιτολόγιο ενός νεαρού αθλητή θα πρέπει αρχικά να είναι επαρκές σε θερµίδες αλλά και σε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπημένη διατροφή. της αναλογίας της μέσης προς τους. Κλασσική Πυραμίδα τροφών. Πυραμίδες Τροφών. Κατανομή λίπους και χρόνιες παθήσεις

Ισορροπημένη διατροφή. της αναλογίας της μέσης προς τους. Κλασσική Πυραμίδα τροφών. Πυραμίδες Τροφών. Κατανομή λίπους και χρόνιες παθήσεις Άσκηση και διατροφή στην πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών Ισορροπημένη διατροφή Κατανομή λίπους και χρόνιες παθήσεις Ο τρόπος εναπόθεσης του σωματικού λίπους έχει αποδειχτεί τελευταία πως αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Παντελής ηµητρίου Σχέδια Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ΥΕΒ&Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο

Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ Ι. Ιωαννίδης Παθολόγος Υπεύθυνος ιαβητολογικού Ιατρείου και Ιατρείου Παχυσαρκίας Κωνσταντοπούλειο Συγκρότηµα Γ.Ν.Ν.Ιωνίας«Αγία Όλγα» Προδιαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΤΣΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΒΗΤΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Μέτοχοι της Εταιρίας Ερευνητικός Φορέας Σύνδεσμοι Επιχειρήσεις Άλλοι φορείς Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005.

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο A ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΏΘΗΣΗ (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Πληροφοριακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 349 ΗΜΕΡ. : 24/2/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

«6 α Ποσειδώνια 2015»

«6 α Ποσειδώνια 2015» «6 α Ποσειδώνια 2015» Διεθνής Παράπλους Κόλπου Παλιουρίου Χαλκιδικής Κυριακή 26 Ιουλίου 2015 Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας σε συνεργασία με την Διεύθυνση του camping στο Ξενία στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα