Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 48

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 48"

Transcript

1 NEWSLETTER Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 48 Αγαπητές οί φίλες-οι, ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ ΑΑππόό ττοονν εεκκδδόόττηη ΤΤαα άάρρθθρραα ττοουυ µµήήνναα ΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΦΗΗ Βασικές αρχές για την αποτελεσµατική χορήγηση κρεατίνης σε αθλητές Απόστολος Θεοδώρου, Ph.D. Λέκτορας Αθλητικών Αλµάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ Πρώτες καµπύλες αναφοράς περιφέρειας µέσης και αναλογίας περιφέρειας µέσης αναστήµατος σε 607 παιδιά από την θεσσαλονίκη ηµήτρης Παπανδρέου M.Sc. PhD, MS, RD. Ι ΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ Σας παρουσιάζουµε µε µεγάλη χαρά το 48 ο ηλεκτρονικό µας περιοδικό, το οποίο διατίθεται και σε µορφή e-book! Στις σελίδες του 48 ου ηλεκτρονικού µας περιοδικού µπορείτε να περιηγηθείτε και να διαβάσετε τα ακόλουθα: Α) ύο άκρως ενδιαφέροντα άρθρα, το πρώτο του Λέκτορα Αθλητικών Αλµάτων του Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών ρ. Απόστολου Θεοδώρου µε θέµα: «Βασικές αρχές για την αποτελεσµατική χορήγηση κρεατίνης σε αθλητές» και το δεύτερο ένα άρθρο από την επιστηµονική οµάδα του ρ. ηµήτρη Παπανδρέου µε θέµα: «Πρώτες καµπύλες αναφοράς περιφέρειας µέσης και αναλογίας περιφέρειας µέσης αναστήµατος σε 607 παιδιά από την θεσσαλονίκη». Β) Μια σειρά από δραστηριότητες (ουκ ολίγες!), Νέα, τόσο για τα τεκταινόµενα της εταιρείας µας όσο για τα τωρινά και µελλοντικά δρώµενα στη Ελληνική και Κυπριακή Επικράτεια στους χώρους της Υγείας-Άσκησης- ιατροφής-ευεξίας! Γ) Τα τελευταία νέα αναφορικά µε τα επιδοτούµενα προγράµµατα τόσο για τους νέους όσο και για τους ήδη υπάρχοντες επαγγελµατίες διαφόρων κλάδων! ρραασσττηηρρι ιόόττηηττεεςς Εύχοµαι σε όλους καλή ανάγνωση! ΤΤαα ννέέαα µµααςς Με εκτίµηση, ΕΕππι ιδδοοττοούύµµεενναα ππρροογγρράάµµµµαατταα Ο γυρολόγος

2 Το άρθρο του µήνα ΙΑΤΡΟΦΗ Απόστολος Θεοδώρου, Ph.D. Λέκτορας Αθλητικών Αλµάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ Τι είναι η κρεατίνη; Η κρεατίνη είναι µία οργανική νιτρογενής ουσία που συναντάται κατά κύριο λόγο στο κρέας, στα ψάρια και σε µερικά ζωικά προϊόντα (βλέπε πίνακα 1). Η µέση ηµερήσια πρόσληψη κρεατίνης από την διατροφή µας υπολογίζεται περίπου σε 1γραµ. την ηµέρα (Hoogwerf et al., 1986) ενώ 1 επιπλέον γραµµάριο την ηµέρα το παράγει ο ίδιος ο οργανισµός µε ενδογενή σύνθεση. Σε διατροφή χωρίς κρεατίνη, όπως συµβαίνει στους χορτοφάγους, οι ηµερήσιες ανάγκες σε κρεατίνη καλύπτονται αποκλειστικά από ενδογενή σύνθεση (Delanghe et al., 1989). Πίνακας 1. Περιεκτικότητα διαφόρων τροφών σε κρεατίνη. Είδος τροφής Περιεκτικότητα σε κρεατίνη (γρ/κιλό) Ψάρια Γαρίδες ίχνη Μπακαλιάρος 3 Ρέγγα Σολωµός 4.5 Τόνος 4 Κρέας Μοσχάρι 4.5 Χοιρινό 5 Γάλα 0.1 Περίπου το 95% της συνολικής δεξαµενής κρεατίνης συναντάται στους σκελετικούς µύες. Το υπόλοιπο 5%, κατανέµεται κυρίως στην καρδιά, τον εγκέφαλο και τους όρχεις. Στον σκελετικό µυ, η φωσφοκρεατίνη (CP) αντιστοιχεί περίπου στα 2/3 της συνολικής δεξαµενής. Οι Harris et al., 1974 µε ενζυµατική µέθοδο ανάλυσης σε

3 δείγµατα βιοψίας από τον µηριαίο τετρακέφαλο ανέφεραν µία συνολική δεξαµενή κρεατίνης (Cr tot ) mmol.kg -1 (± 11.21) σε οµάδα 81 αγύµναστων ανδρών και γυναικών ηλικίας ετών. Τα επιµέρους επίπεδα κρεατίνης (Cr) και CP ήταν 49.0 (±7.62) και 75.5 (±7.63) mmol.kg -1. Συνολική δεξαµενή κρεατίνης Η συνολική δεξαµενή κρεατίνης στους ανθρώπους (Total Creatine pool) αναφέρεται στην διαθέσιµη στον οργανισµό κρεατίνη τόσο µε την ελεύθερη όσο και µε την φωσφορυλιωµένη µορφή της. Όταν απουσιάζει η εξωγενής κρεατίνη (διατροφή), ο ρυθµός µετατροπής της κρεατίνης σε κρεατινίνη στους ανθρώπους είναι περίπου 1.6% την ηµέρα (Hoberman et al., 1948). Εποµένως, µε µία σωµατική µάζα 70 κιλών και συνολική δεξαµενή κρεατίνης 120 γραµµαρίων, αυτό αντιστοιχεί σε µία µετατροπή 2 γραµµαρίων περίπου κρεατίνης σε κρεατινίνη ηµερησίως. Αυτή η κρεατίνη αντικαθίσταται από ενδογενείς και εξωγενείς πηγές. Η ενδογενής σύνθεση κρεατίνης θεωρείται ότι ρυθµίζεται µερικώς από την εξωγενή πρόσληψή της, σαν ένας µηχανισµός ανατροφοδότησης (Walker, 1960) ( ιάγραµµα 1). ΕΝ ΟΓΕΝΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΡΟΦΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΜΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ (κυρίως στα ούρα) ιάγραµµα 1. Ισοζύγιο κρεατίνης Χορήγηση κρεατίνης Οι πρώτες έρευνες Οι Harris et al. (1992), ήταν οι πρώτοι που πραγµατοποίησαν έρευνα για να διαπιστώσουν εάν η κρεατίνη που χορηγείται σε άτοµα ως συµπλήρωµα απορροφιέται από τον οργανισµό και οδηγεί σε αύξηση της συνολικής δεξαµενής κρεατίνης στον µυ. Η έρευνά τους έδειξε ότι χαµηλή δοσολογία κρεατίνης (1 γραµµάριο µονοϋδρικής κρεατίνης διαλυµένης σε νερό) προκαλεί µέτρια έως χαµηλή αύξηση στην συγκέντρωση κρεατίνης στο πλάσµα, ενώ δοσολογία 5 γραµµαρίων προκάλεσε υψηλές τιµές έως 795 (± 104) µmol.l -1 περίπου 1 ώρα µετά την χορήγησή της. Η επαναλαµβανόµενη χορήγησή της δόσης των 5 γραµµαρίων κάθε 2 ώρες διατήρησε την συγκέντρωση της κρεατίνης στο πλάσµα περίπου στα 1000 µmol.l -1. Μία απλή δόση των 5 γραµµαρίων αντιστοιχεί σε ποσότητα κρεατίνης που βρίσκουµε σε 1,1 κιλό φρέσκο ωµό κρέας. Οι Harris et al. (1992), διαπίστωσαν επίσης πως η πρόσθετη χορήγηση 5 γραµµαρίων µονοϋδρικής κρεατίνης 4 µε 6 φορές την ηµέρα για 2 ή περισσότερες ηµέρες οδήγησε σε σηµαντική αύξηση στην συνολική δεξαµενή κρεατίνης στον τετρακέφαλο µηριαίο. Η αύξηση αυτή ήταν µεγαλύτερη στα άτοµα µε αρχική χαµηλή δεξαµενή κρεατίνης µε αποτέλεσµα να παρατηρηθεί αύξηση που σε µερικούς έφτασε και στο 50%. Άλλη µία παρατήρηση που έκαναν ήταν ότι η συγκράτηση της κρεατίνης από τον µυ ήταν µεγαλύτερη κατά τις 2 πρώτες ηµέρες της χορήγησης, και σε ποσότητα που αντιστοιχούσε στο 32% της συνολικής δόσης που χορηγήθηκε των 6 x 5 γραµ. µονοϋδρικής κρεατίνης ηµερησίως. Στα άτοµα αυτά η απώλεια της κρεατίνης στα ούρα για τις 3 πρώτες ηµέρες ήταν 40, 61 και 68% της συνολικής δόσης κρεατίνης. Περίπου το 20% της κρεατίνης που συγκράτησε ο µυς µετρήθηκε ως CP. Καµία αλλαγή δεν παρατηρήθηκε στην συγκέντρωση του ATP.

4 Επιστηµονικά ευρήµατα σχετικά µε την δοσολογία της κρεατίνης Ο όρος «υπερφόρτωση κρεατίνης» (Creatine loading) αναφέρεται στο πρωτόκολλο χορήγησής της προκειµένου να επιτευχθεί η αύξηση στην συνολική δεξαµενή κρεατίνης µέσω λήψης διατροφικού συµπληρώµατος. Οι περισσότερες επιστηµονικές έρευνες οι οποίες πραγµατοποίησαν απευθείας µέτρηση µε µυϊκές βιοψίες για να επιβεβαιώσουν την αύξηση στην συνολική δεξαµενή κρεατίνης µετά από την χορήγησή της, χρησιµοποίησαν το ακόλουθο πρωτόκολλο «υπερφόρτωσης κρεατίνης»: 20 γραµµάρια µονοϋδρικής κρεατίνης διαλυµένης σε υγρό διάλυµα, χωρισµένη σε 4 ισόποσες δόσεις ηµερησίως επί 5 συνεχείς ηµέρες. Η έρευνα των Harris et al. (1992), έδειξε ότι η χορήγηση 20 γραµµαρίων κρεατίνης ηµερησίως σε δοσολογία 4 φορές x 5 γραµµάρια για 5 ηµέρες µπορεί να προκαλέσει περισσότερο από 20% αύξηση στην συγκέντρωση κρεατίνης στον µυ µε το 20% να αντιστοιχεί σε CP (Greenhaff et al., 1994; Harris et al., 1992). Επιπλέον, εάν κατά την διάρκεια της χορήγησης πραγµατοποιείται και µέτριας έντασης άσκηση, η συγκράτηση κρεατίνης από τον µυ αυξάνεται ακόµα περισσότερο (Harris et al., 1992). Η πλειονότητα της συγκράτησης κρεατίνης από τους ιστούς φαίνεται ότι συµβαίνει τις αρχικές ηµέρες της χορήγησης ενώ η κρεατίνη που δεν κρατείται από τους ιστούς αποβάλλεται µέσω των νεφρών και καταλήγει στα ούρα. Θα πρέπει να τονιστεί όµως ότι ο ανθρώπινος σκελετικός µυς έχει ένα ανώτατο όριο ικανότητας αποθήκευσης κρεατίνης που κυµαίνεται στα mmol.kg -1, το οποίο, µόλις επιτευχθεί, όσο παραπάνω κρεατίνη και να χορηγήσουµε δεν µπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Όταν ο µυς υπερβεί την ικανότητά του να αποθηκεύει κρεατίνη, κάτι το οποίο συµβαίνει τις πρώτες µόλις ηµέρες της χορήγησης, η κρεατίνη που περισσεύει αποβάλλεται µε τα ούρα. Εποµένως η συνέχιση της χορήγησης κρεατίνης το µόνο που πετυχαίνει είναι ούρα πλούσια σε κρεατίνη! Άρα, η χορήγηση κρεατίνης σε κάποιον µε ήδη υψηλή δεξαµενή κρεατίνης θα έχει ελάχιστο έως µηδαµινό όφελος. Αυτοί οι οποίοι παρουσιάζουν την πιο εντυπωσιακή αύξηση στα επίπεδα κρεατίνης στους µύες µετά από την χορήγησή της είναι όσοι έχουν πολύ χαµηλά αρχικά επίπεδα (Greenhaff et al., 1994; Harris et al., 1992). Η φυσιολογική περιεκτικότητα κρεατίνης στον µυ είναι περίπου 125 mmol.kg -1, και εποµένως άτοµα µε ποσότητα µικρότερη των 120 mmol.kg -1 µπορεί να επιτύχουν αύξηση ακόµα και άνω του 25% µετά από την χορήγησή της (Greenhaff, 1995). Αυτό σηµαίνει ότι οι χορτοφάγοι αθλητές αποτελούν µία πληθυσµιακή οµάδα που µπορεί να ωφεληθεί ιδιαίτερα από την χορήγηση κρεατίνης (Delanghe et al., 1989). Οι περισσότερες επιστηµονικές έρευνες χορήγησης κρεατίνης χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο «φόρτωσης» κρεατίνης που αντιστοιχεί σε δοσολογία 20 γραµµαρίων ηµερησίως (σε δόσεις των 5 γραµ. 4 φορές την ηµέρα ανά δύο ώρες) για 4-6 ηµέρες. Από την στιγµή που επιτύχουµε την αύξηση της συνολικής δεξαµενής κρεατίνης µπορεί να γίνει η συντήρησή της µόνο µε 2 γραµµάρια ηµερησίως (Hultman et al., 1996) καθώς έτσι αντισταθµίζεται ο ηµερήσιος ρυθµός µετατροπής της σε κρεατινίνη. Μετά την διακοπή χορήγησης της κρεατίνης τα επίπεδα της στον µυ επιστρέφουν στα αρχικά µετά από περίπου 4 εβδοµάδες (Febbraio et al., 1995; Hultman et al., 1996). Μορφή κρεατίνης Η µορφή της κρεατίνης που χορηγείται δεν έχει αποτελέσει ιδιαίτερο αντικείµενο έρευνας. Στην αγορά διατίθενται προϊόντα µε την κρεατίνη σε διάφορες µορφές (σκόνη, χάπι, υγρή µορφή). Ο Greenhaff 1997, ανέφερε ότι όταν η κρεατίνη χορηγείται σε µορφή σκόνης διαλυµένη σε υγρό διάλυµα τα επίπεδά της στο αίµα αυξάνονται πολύ πιο αποτελεσµατικά από ότι αν χορηγηθεί σε µορφή χαπιού γιατί διατηρείται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε σταθερή µορφή στο στοµάχι και έτσι απορροφιέται ποιο αποτελεσµατικά από

5 τους µύες. Όπως συµβαίνει µε όλα τα θρεπτικά συστατικά είναι πολύ λογικό να υποθέσουµε ότι η βιοδιαθεσιµότητά και οι εργογενικές ιδιότητες της κρεατίνης µπορεί να µειωθούν όταν αυτή χορηγείται αναµεµιγµένη µε άλλα συστατικά και όχι ως καθαρή µονοϋδρική κρεατίνη. Κάποια εµπορικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά περιέχουν περιέχουν κρεατίνη αναµεµιγµένη µε άλλα συστατικά που υποτίθεται ότι ενισχύουν την αποτελεσµατικότητά της όπως γλυκόζη, πρωτεΐνη, βιταµίνες, ιχνοστοιχεία, ταυρίνη, ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA), L-γλουταµίνη, β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB), α- ketoglutarate και άλλα πολλά. (ACSM, 2000). Οι έρευνες όµως δείχνουν ότι η χρήση διάφορων εµπορικών µορφών κρεατίνης πέραν της καθαρής µονοϋδρικής σε σκόνη δεν παρέχει κανένα επιπλέον πρόσθετο όφελος. (Peeters et al., 1999, Stone et al., 1999, Stout et al., 1999). Ο µοναδικός παράγοντας που αποδεδειγµένα έχει την πιο σηµαντική επίδραση στην αύξηση της ποσότητας της δεξαµενής κρεατίνης κατά την χορήγησή της είναι η λήψη υδατανθράκων (περίπου 100 γραµµάρια απλά σάκχαρα ή 500ml lucozade energy) µαζί µε την κάθε δόση κρεατίνης. Σύµφωνα µε τους Green et al., 1996 αυτή η µέθοδος αυξάνει κατά 60% την αποτελεσµατικότητα στην χορήγηση κρεατίνης απ ότι εάν αυτή ληφθεί χωρίς υδατάνθρακες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η έκκριση ινσουλίνης που προκαλεί η λήψη των υδατανθράκων συµβάλλει στην αυξηµένη µεταφορά της κρεατίνης από το αίµα στους µύες (Steenge et al., 1998). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραπάνω όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν κρεατίνη ως συµπλήρωµα διατροφής συστήνεται να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα. Μορφή κρεατίνης: Καθαρή µονοϋδρική κρεατίνη σε σκόνη χωρίς άλλα συστατικά. Το 99% των δηµοσιευµένων επιστηµονικών πανεπιστηµιακών ερευνών που έχουν ασχοληθεί µε τις εργογενικές ιδιότητες τις κρεατίνης χρησιµοποιούν την µορφή αυτή. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι τεκµηριωµένο και ελεγµένο ερευνητικά για την αποτελεσµατικότητα και ασφάλειά του. Οι αθλητές που λαµβάνουν καθαρή µονοϋδρική κρεατίνη διασφαλίζουν ότι δεν θα λάβουν εν αγνοία τους τυχόν απαγορευµένες ουσίες που µπορεί τυχαία να προσµιχθούν µε κάποια άλλης µορφής κρεατίνη (Baume et al., 2006, Maughan 2005, Striegel et al., 2005,). Λαµβάνοντας καθαρή µονοϋδρική κρεατίνη γνωρίζουν ακριβώς την ποσότητα που παίρνουν τόσο για θέµα αποτελεσµατικότητας της δοσολογίας όσο και για θέµα εξοικονόµισης χρηµάτων. οσολογία: Ποσότητα ανά άτοµο: γραµµάρια µονοϋδρικής κρεατίνης Χρονική περίοδος δοσολογίας: 4 ηµέρες Ηµερήσια δοσολογία: 25 γραµµάρια την ηµέρα (5γραµ. x 5 φορές/ηµέρα) x 4 ηµέρες (Harris et al. 1992) Σηµαντικό: Οι παραπάνω έρευνες έγιναν σε άτοµα βάρους κιλών. Εναλλακτικά για µεγαλόσωµους αθλητές αγωνισµάτων ισχύος (π.χ ρίψεις) που έχουν και µεγαλύτερη µυϊκή µάζα συνίσταται το ακόλουθο πρωτόκολλο: Βάρος αθλητή x 0,35 = γραµµάρια x 4 ηµέρες (Hultman et al., 1996)

6 Παράδειγµα: 90 κιλά x 0,35 = 31,5 γραµµάρια ηµερησίως (περίπου 6 γραµµάρια x 5 φορές την ηµέρα) χ 4 ηµέρες Τρόπος χορήγησης 5 γραµµάρια κάθε 2 ώρες Πρέπει να είναι κάθε 2 ώρες; Ναι γιατί έτσι επιτυγχάνεται η διαρκής υψηλή συγκέντρωση κρεατίνης στο πλάσµα σε τιµές άνω των 1000µmol/L κάτι που ενεργοποιεί την µεταφορά της κρεατίνης από το αίµα στους µύες (Green et al., 1996, Greenhaff et al., 1997) Με ποιο τρόπο χορηγείται; Την διαλύετε σε µία κούπα χλιαρό νερό ή τσάι και την πίνετε αµέσως. Οργανικά αποτελέσµατα Άµεση αύξηση της συνολικής συγκέντρωσης Κρεατίνης και Φωσφοκρεατίνης στους µύες έως και 30% Ταχύτερη επανασύνθεση της Φωσφοκρεατίνης κατά την φάση της αποκατάστασης Αυξηµένη ικανότητα επανασύνθεσης ΑΤΡ κατά την αποκατάσταση Παράταση της παραγωγής ενέργειας από τον αναερόβιο αγαλακτικό µηχανισµό Καθυστέρηση ενεργοποίησης του ανερόβιου γαλακτικού µηχανισµού και της έναρξης παραγωγής γαλακτικού οξέος για παραγωγή ενέργειας Γρηγορότερη αποµάκρυνση και εξουδετέρωση του γαλακτικού οξέος κατά την φάση αποκατάστασης Αγωνιστικά αποτελέσµατα Άµεση αυξηµένη ικανότητα παραγωγής αναερόβιας ενέργειας (ταχύτητα, εκρηκτικότητα, ταχυδύναµη) σε µέγιστες προσπάθειες διάρκειας έως 10 δευτερόλεπτα Άµεση αυξηµένη ικανότητα διατήρησης της ταχυτητο-δυναµικής ικανότητας για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα έως και 30 δευτερόλεπτα Μειωµένη αίσθηση καµάτου και κόπωσης στο τέλος της προσπάθειας Γρήγορη και ταχεία αποκατάσταση των ενεργειακών αποθεµάτων κατά την φάση της αποκατάστασης ή του διαλείµµατος ιάρκεια επίδρασης 1 µήνα περίπου Πιθανά µειονεκτήµατα Πιθανή αύξηση του σωµατικού βάρους έως και 1 κιλό λόγω κατακράτησης υγρών κατά την περίοδο της δοσολογίας. Αντιµετωπίζεται µε την συνεχή και αξιόπιστη παρακολούθηση του σωµατικού βάρους του αθλητή ώστε να διατηρηθεί στο σωστό βάρος. Προσοχή. Το παραπάνω πρωτόκολλο χορήγησης κρεατίνης αφορά αποκλειστικά υγιείς ενήλικες οσολογία αυξηµένης κατακράτησης κρεατίνης Όσοι επιθυµούν α επιτύχουν ακόµα υψηλότερη κατακράτηση κρεατίνης από τους µύες µπορούν να ακολουθούσουν το παραπάνω πρωτόκολλο αλλά επιπροσθέτως µισή ώρα µετά την λήψη της κάθε δόσης

7 κρεατίνης θα πρέπει να πιούν 500 ml Lucozade energy ή κάτι αντίστοιχο που να περιέχει περίπου 100 γραµµάρια απλών σακχάρων. Αυτό µεταφράζεται σε 10 λίτρα στις 4 ηµέρες του πρωτοκόλλου. Οργανικά αποτελέσµατα Άµεση αύξηση της συνολικής συγκέντρωσης Κρεατίνης και Φωσφοκρεατίνης στους µύες έως και 30% περισσότερο σε σύγκριση µε την απλή δοσολογία. Αυτό µε την σειρά του συνεπάγεται πως τα φυσιολογικά και αγωνιστικά οφέλη που περιγράφηκαν παραπάνω πολλαπλασιάζονται Πιθανά µειονεκτήµατα Πιθανή αύξηση του σωµατικού βάρους έως και 2 κιλά. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην κατακράτηση υγρών όσο και στην αυξηµένη θερµιδική πρόσληψη από την χορήγηση των υδατανθράκων. Η αύξηση αυτή στο σωµατικό βάρος θα µπορούσε να αναιρέσει όλα τα πιθανά φυσιολογικά οφέλη από την χορήγηση κρεατίνης. Συνιστάται η πραγµατοποίησή της σε χρονικό διάστηµα ασφαλείας από τον αγώνα καθώς και η συνεχής και αξιόπιστη παρακολούθηση του σωµατικού βάρους του αθλητή ώστε να διατηρηθεί στο σωστό βάρος. ιάρκεια επίδρασης 1,5 µήνα περίπου Προσοχή. Το παραπάνω πρωτόκολλο χορήγησης κρεατίνης αφορά αποκλειστικά υγιείς ενήλικες Βιβλιογραφία ACSM (American College of Sports Medicine) Round-table (2000). The physiological and health effects of oral creatine supplementation. Medicine and Science in Sports and Exercise, 32 (3): Baume N., Mahler N., Kamber M., Mangin P., Saugy M. (2006). Research of stimulants and anabolic steroids in dietary supplements. Scandinavian Journal Medicine Science Sports 2006: 16: Delanghe J., Deslypere J.P., Buyzer M.D., Robbrecht J., Wieme R., and Vermeulen A. (1989). Normal reference values for creatine, creatinine and carnitine are lower in vegeterians. Clinical Chemistry, 35(8): Febbraio M., Flanagan T., Snow R., Zhao S., and Carey M. (1995). Effect of creatine supplementation on intramuscular TCr metabolism and performance during intermittent, supramaximal exercise in humans. Acta Physiologica Scandinavica, 155: Green A.L., Simpson L., Littlewood J., MacDonald I., and Greenhaff P. (1996). Carbohydrate ingestion augments creatine retention during creatine feedings in humans. Acta Physiologica Scandinavica, 158:

8 Greenhaff P.L. (1997). The nutritional biochemistry of creatine. Journal of Nutrition Biochemistry, 11: Greenhaff P.L (1995). Creatine and its application as an ergogenic aid. International Journal of Sport Nutrition, 5: S100-S110. Greenhaff P.L., Bodin K., Soderlund K., and Hultman E. (1994). Effect of oral creatine supplementation on skeletal muscle phosphocreatine resynthesis. American Journal of Physiology, 266: E725 - E730. Harris, R.C, Hultman, E, Nordesjo, L.O. (1974). Glycogen, glycolytic intermediates and high-energy phosphates determined in biopsy samples of musculus quadriceps femoris of man at rest. Methods and variance of values. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigations, 33: Harris R.C., Söderlund K., and Hultman E. (1992). Elevation of creatine in resting and exercised muscle of normal subjects by creatine supplementation. Clinical science, 83: Hoberman H.D., Sims E.A.H., and Peters J.H. (1948). Creatine and creatinine metabolism in the normal male adult studied with the aid of isotopic nitrogen. Journal of Biological Chemistry, 172: Hoogwerf B.J., Laine D.C., and Greene E. (1986). Urine C-Peptide and Creatinine (Jaffe method) exrcetion in healthy young adults on varied diets: sustained effects of varied carbohydrate, protein and meat content. American Journal of Clinical Nutrition, 43: Hultman E., Soderlund K., Timmons J.A., Cederbald G., and Greenhaff P.L. (1996). Muscle creatine loading in men. Journal of Applied Physiology, 81 (1): MAUGHAN R. J.,(2005). Contamination of dietary supplements and positive drug tests in sport. Journal of Sports Sciences, 2005; 23(9): Peeters B.M., Lantz C.D., and Mayhew J.L. (1999). Effect of oral creatine monohydrate and creatine phosphate supplementation on maximal strength indices, body composition, and blood pressure. Journal of Strength and Condition Reserach, 13: Steenge G., Lambourne J., Casey A., MaCdonald I., and Greenhaff P. (1998). Stimulatory effect of insulin on creatine accumulation in human skeletal muscle. American Journal of Physiology, 275: E Stone M.H., Sanborn K., and Smith L. (1999). Effects of in-season (5 weeks) creatine and pyruvate supplementation on anaerobic performance and body composition in American football players. International Journal of Sports Nurition, 9: Stout J., Eckerson J., Noonan D., Moore G., and Cullen D. (1997). The effects of a supplement designed to augment creatine uptake on execrise performance and fat-free mass in football players. Medicine and Science in Sports and Exercise, 29: S251. Striegel H., Vollkommer G., Horstmann T., and Niess A.M. (2005). Contaminated nutritional supplements legal protection for elite athletes who tested positive: A case study from Germany. Journal of sports sciences, 2005, 23 (7):

9 Walker J.B. (1960a). Metabolic control of creatine biosynthesis, I: effect of dietary creatine. Journal of Biology and Chemistry, 235: Walker J.B. (1960b). Metabolic control of creatine biosynthesis, II: Restoration of transamidinase activity Το άρθρο του µήνα ΥΓΕΙΑ ηµήτρης Παπανδρέου PhD, MS, RD. Ι ΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ - ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 607 ΠΑΙ ΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FIRST REFERENCE CURVES OF WAIST CIRCUMFERENCE AND WAIST-TOHEIGHT RATIO OF 607 CHILDREN FROM THESSALONIKI, NORTHERN GREECE Dimitrios Papandreou 2nd Department of Pediatrics, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, AHEPA, General Hospital, Thessaloniki, Greece Pavlos Malindretos Nephrology Department, General Hospital of Volos, Volos, Greece, and Israel Rousso 2nd Department of Pediatrics, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, AHEPA, General Hospital, Thessaloniki, Greece Το άρθρο δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Nutrition & Food Science Vol. 40 No. 4, 2010 pp Περίληψη Σκοπός Η περιφέρεια της µέσης (WC) αποτελεί καλύτερο παράγοντα πρόβλεψης κινδύνου καρδιοπάθειας (CVD) από ότι το συνολικό σωµατικό λίπος και πιο ευαίσθητο δείκτη κοιλιακής παχυσαρκίας τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά. Σκοπός της έρευνας είναι να αναφέρει για πρώτη φορά ποσοστιαίες καµπύλες του WC σε παιδιά από την πόλη της Θεσσαλονίκης στην Βόρεια Ελλάδα. Σχεδιασµός/µεθοδολογία/προσέγγιση του προβλήµατος Συνολικά, συµµετείχαν στην έρευνα 607 παιδιά (324 αγόρια-283 κορίτσια) ηλικίας 7-15 ετών.

10 Υπολογίσθηκαν και παρουσιάστηκαν περιγραφικά στατιστικά για κάθε φύλο και κάθε µία από τις τρεις ηλικιακές κατηγορίες (7-9, και 13-15) και οµαλοποιηµένες ποσοστιαίες καµπύλες του WC. Ευρήµατα Η WC αυξανόταν µε την ηλικία τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια. Τα αγόρια είχαν υψηλότερες µέσες τιµές WC στις δύο ηλικιακές οµάδες (10-12 και ετών) σε σύγκριση µε τα κορίτσια, ενώ τα κορίτσια είχαν υψηλότερη µέση τιµή στην ηλικιακή οµάδα των 7-9 ετών σε σύγκριση µε τα αγόρια. Τα ποσοστιαία επίπεδα ήταν υψηλότερα για τα κορίτσια άνω του 90 ου εκατοστηµορίου των ηλικιακών οµάδων 7-9 και ετών. Η WC είχε στενή συσχέτιση µε τον δείκτη σωµατικής µάζας (BMI) (r = 0.90 vs 0.89, για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα). Παρουσιάστηκαν καµπύλες αναφοράς για την WC για πρώτη φορά. Λαµβάνοντας υπόψη την απουσία τέτοιων τιµών αναφοράς καθώς και την υψηλή συχνότητα παιδιατρικής παχυσαρκίας στα παιδιά στην Βόρεια Ελλάδα, η έρευνα αυτή αποβλέπει να συµβάλλει στον προσδιορισµό και στην πρόληψη των πρώιµων παραγόντων κινδύνου για παιδική παχυσαρκία που σχετίζονται µε υψηλές τιµές WC. Introduction Pediatric obesity is increasing worldwide (Lobstein et al., 2004) and is associated with increased risk of obesity later in life (Reilly et al., 2003). Central obesity in children is related to cardiovascular (CV) risk factors such as hypertension, insulin resistance, diabetes and dyslipidemia (Kelishadi et al., 2007a). Waist circumference (WC) is a specific simple measurement of abdominal obesity in children (Taylor et al., 2000), while body mass index (BMI) may underestimate obesity in youth (McCarthy et al., 2003). Standard WC curves for cardiovascular disease (CVD) have been proposed for adults (WHO, 1998) and are widely used but standards for children have not been presented yet. Age-related references curves for WC have been reported from several countries, such as UK (McCarthy et al., 2001), USA (Fernandez et al., 2004), Cyprus (Savva et al., 2001), Italy (Zannolli and Morgese, 1996) and Turkey (Hatipoglu et al., 2008). However, no other similar studies have been published in northern Greece or other town in the whole Greece. Waist-to height-ratio (WTHR) has been proposed as an alternative method of assessing central fat in children (Taylor et al., 2003). However, WTHR curves have not been reported yet for children because the generality of age and ethnic differences are still questionable. Pediatric obesity in Greece is very high (Krassas et al., 2001). Considering the lack of such reference curves and the need of identifying and preventing obesity in early stage, we now provide for the first time reference curve values of WC and WTHR in a pediatric population from Thessaloniki, northern Greece. Methods A total of 607 children participated in the study (324 boys-283 girls) aged 7-15 years from eight different schools of all areas of Thessaloniki. The children were selected randomly from each school and none of them had any past medical history of any disease or taking any medications. Three age groups were constructed aged 7-9, and Tanner stage was assessed in all children. This study was approved by the Ethical Committee of Aristotle University of Thessaloniki, Greece. Written, informed consent was also obtained from the parents of each child who participated in the study. Body weight was measured to the nearest of _100 g using a SECA 700 scale model. Subjects were weighted wearing light clothes and without shoes. Height was measured twice using a stadiometer (SECA) to the nearest 0.1 cm. WC was measured using a regular traditional tape (in cm) between the lowest rib and the superior border of the iliac crest to the nearest 0.1 cm. WTHR were calculated by dividing WC by height. BMI was calculated by dividing weight (kg) by height squared (m2). All subjects were classified as normal, overweight and obese according to the international obesity task force (IOTFs) cut off points (Cole et al., 2000).

11 Statistical analysis was performed with SPSS 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). Smoothed age and gender specific percentiles for WC were constructed by using the LMS method (Cole and Green, 1992). Intercorrelations between BMI and WC and WTHR were assessed using Pearson correlation coefficients. A p-value <0.05 was considered statistically significant. Results A total of 607 children (324 boys and 283 girls) participated in the study. Table I shows all the baseline characteristics of the children. Boys had a higher weight, BMI and WC than girls in two age groups (10-12 and years). Table I. Sample sizes, mean and standard deviations for weight, height, BMI, WC and WTHR for 607 Greek children aged 7-15 years Notes: Values are presented as mean_sd; BMI body mass index; WC waist circumference; WTHR waistto-height ratio Smoothed sex and age-specific WC and WTHR percentiles were presented in Tables II and III and Figures 1 and 2. WC increases with age in both boys and girls. Girls had higher percentile values ofwc than boys in two age groups (7-9 and years) above the 90th percentile. The values for the 50th and 75th percentile were fairly similar for girls and boys. WTHR decreased with age for the girls, while remained stable for boys. WC and WTHR were strongly correlated with BMI (r Ό 0.90, 0.91 vs 0.89, 0.90 for boys and girls, respectively). Table IV shows a comparison ofwc values of 13 countries for 11 years old boys and girls for the 90th percentile (Schwandt et al., 2008). Discussion Sex and age-specific WC and WTHR percentiles were developed for the first time in a Greek pediatric population aged 7-15 years. As emphasized previously, such reference data may be a useful tool in order to evaluate WC with other possible cardiovascular risk factors since obesity levels in children in northern Greece are very high (Krassas et al., 2001). A comparison of our reference curves with other Mediterranean countries (Italy, Cyprus and Turkey) would be very useful. The 10th, 50th and 90th percentile of our reference curves are higher for both boys and girls compared to other similar percentile curves of Cyprus and Turkey and lower than Italy (data are not

12 shown). A comparison of the 90th percentile of 13 countries shows that 11-year-old Greek girls have the second highest WC values after Italy while boys come in the third position after Italy and Mexico. This should be under serious consideration since dyslipidemia and hypertension in Greek children have been recently growing problems (Magkos et al., 2005). Table II. Age group and sex percentiles of WC for 607 Greek children aged 7-15 years Table III. Age group and sex percentiles of waist circumference/height ratio (WTHR) for 607 Greek children aged 7-15 years Figure 1. Smoothed percentile curves of WC for 607 Greek children aged 7-15 years

13 Children above the 95th and 97th percentile should be under special consideration since it appears to represent extremely obese children. Similar findings are reported from Japan and Iran (Inokuchi et al., 2007; Kelishadi et al., 2007b) The optimal cut off point for WC is varied based on the ethnicity and age-sex specificity. Thus our findings confirm that WC curves may serve as a simple and possible valid epidemiological marker for the assessment of childhood obesity in the area of Thessaloniki, northern Greece. Until now, there is not a universally accepted cut off point of WC related to CVD risk in children. Maffeis et al. (2001) suggested that children above the 90th percentile are more likely to have a multiple CVD risk. WTHR has been now correlated with CVD risk in children (Savva et al., 2000; Hara et al., 2002). Our findings show that WTHR values are independent of age and sex and may be used as a useful additional tool of assessing CVD risk factors. Ashwell et al. (1996) have proposed the use of an age-independent universal cut-off for WTHR of 0.5 which is close to 75th percentile of our study results. However, further studies from Figure 2. Smoothed percentile curves of WC-to-height ratio (WTHR) for 607 Greek children aged 7-15 years Table IV. Comparison of 90 th percentile values for WC (cm) of 11-year-old boys and girls from 13 countries

14 comparative correlations with CVD risk in children will be needed in order for WTHR cut off point of 0.5 to become universal. BMI is the most widely used tool index to define if a child is overweight or obese. Our findings thatwc and WTHR are highly correlated with BMI are a little surprising since WC and BMI are increasing with age while WTHR is decreasing with age. Sung et al. (2008) reported that WC correlates with BMI more closely that WTHR. Others have reported that WC and WTHR correlate with CVD in children more strongly than BMI (Savva et al., 2000; Sung et al., 2008). All these differences are probably due to different methods of analysis used by the authors. A limitation of the study is the small number of subjects which did not allow us to have a better picture of percentile curves for each particular age. Nevertheless, it is very interesting to develop a new data and a possible evaluation tool of measuring obesity in the area of Thessaloniki, northern Greece. In conclusion, we presented for the first time WC and WTHR reference curves of children aged 7-15 years from northern Greece were provided. WC remains a simple evaluation tool of measuring central obesity for the prediction of CVD risk in children. WTHR may be used as an additional tool together with WC. Using these reference curves as possible health tool, Greek children from Thessaloniki >90th percentile should be monitored in order to avoid possible disease development later in their life. References Ashwell, M., Lejeune, S. and McPherson, K. (1996), Ratio of waist circumference to height may be better indicator of need for weight management, BMJ, Vol. 312, p Cole, J.T. and Green, P.J. (1992), Smoothing reference centile curves: the LMS method and penalized likelihood, Statistics in Medicine, Vol. 11, pp Cole, J.T., Bellizzi, C.M., Flegal, K.M. et al. (2000), Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey, BMJ, Vol. 320, pp Fernandez, J.R., Redden, D.T., Pietrobelli, A. et al. (2004), Waist circumference percentiles in nationally representative samples of African-American, European-American, and Mexican-American children and adolescents, The Journal of Pediatrics, Vol. 145, pp Hara, M., Saitou, E., Iwata, F. et al. (2002), Waist-to-height ratio is the best predictor of cardiovascular disease risk factors in Japanese schoolchildren, Journal of Atherosclerosis and Thrombosis, Vol. 9, pp Hatipoglu, N., Ozturk, A., Mazicioglu, M.M. et al. (2008), Waist circumference percentiles for 7 to 17 years old Turkish children and adolescents, European Journal of Pediatrics, Vol. 167, pp Inokuchi, M., Matsuo, N., Anzo, M. et al. (2007), Age-dependent percentile for waist circumference for Japanese children based on the cross-sectional national survey data, European Journal of Pediatrics, Vol. 166, pp Kelishadi, R., Gheiratmand, R., Ardalan, G. et al. (2007a), CASPIAN Study Group. Association of anthropometric indices with cardiovascular disease risk factors among children and adolescents: CASPIAN

15 Study, International Journal of Cardiology, Vol. 117, pp Kelishadi, R., Gouya, M.M., Ardalan, G. et al. (2007b), First reference curves of waist and hip circumferences in an Asian population of youths: CASPIAN study, Journal of Tropical Pediatrics, Vol. 53, pp Krassas, G.E., Tzotzas, T., Tsametis, C. et al. (2001), Prevalence and trends in overweight and obesity among children and adolescents in Thessaloniki, Greece, Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, Vol. 14, pp Lobstein, T., Baur, L. and Uauy, R. (2004), IASO International Obesity TaskForce. Obesity in children and young people: a crisis in public health, Obesity Reviews 5, Vol. 1, pp McCarthy, H.D., Ellis, S.M. and Cole, T.J. (2003), Central overweight and obesity in British youth aged years: cross-sectional surveys of waist circumference,bmj, Vol. 326, pp McCarthy, H.D., Jarrett, K.V. and Crawley, H.F. (2001), The development of waist circumference percentiles in British children aged y, European Journal of Clinical Nutrition, Vol. 55, pp Maffeis, C., Grezzani, A., Pietrobelli, A. et al. (2001), Waist circumference and cardiovascular risk factors in prepubertal children, Obesity Research, Vol. 9, pp Magkos, F., Manios, Y., Christakis, G. and Kafatos, A.G. (2005), Secular trends in cardiovascular risk factors among school-aged boys from Crete, Greece, , European Journal of Clinical Nutrition, Vol. 59 No. 1, pp Reilly, J.J., Methven, E., McDowell, Z.C. et al. (2003), Health consequences of obesity, Archives of Disease in Childhood, Vol. 88, pp Savva, S.C., Kourides, Y., Tornaritis, M. et al. (2001), Reference growth curves for Cypriot children 6 to 17 years of age, Obesity Research, Vol. 9, pp Savva, S.C., Tornaritis, M., Savva, M.E. et al. (2000), Waist circumference and waist-to-height ratio are better predictors of cardiovascular disease risk factors in children than body mass index, International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, Vol. 24, pp Schwandt, P., Kelishadi, R. and Haas, G.M. (2008), First reference curves of waist circumference for German children in comparison with international values: the PEP Family Heart Study, World Journal of Pediatrics, Vol. 4, pp Sung, R.Y.T., So, H.K., Choi, K.C. et al. (2008), Waist circumference and waist-to height ratio of Hong Kong Chinese children, BMC Public Health, Vol. 8, pp Taylor, R.W., Jones, I.E., Williams, S.M. and Goulding, A. (2003), Evaluation of waist circumference, waist-tohip ratio, and the conicity index as screening tools for high trunk fat mass, as measured by dual-energy X-ray absorptiometry, in children aged 3-19 y, American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72 No. 2, pp

16 Taylor, R.W., Jones, I.E.,Williams, S.M. et al. (2000), Evaluation of waist circumference, waist-tohip ratio, and the conicity index as screening tools for high trunk fat mass, as measured by dual-energy X-ray absorptiometry, in children aged 3-19 years, American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, pp World Health Organization (1998), Preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation on obesity, WHO/NUT/NCD/98.1,World Health Organization, Geneva. Zannolli, R., and Morgese, G. (1996), Waist percentiles: a simple test for atherogenic disease?, Acta Paediatrica, Vol. 85, pp Πρόσκληση συγγραφής άρθρων για το Newsletter Η Συντακτική Επιτροπή του Newsletter, προσκαλεί νέους και καταξιωµένους επιστήµονες από όλο το φάσµα της Άσκησης, Υγείας, ιατροφής, Ευεξίας στη συγγραφή άρθρων για το ηλεκτρονικό περιοδικό µας. Θα θέλαµε επίσης να σας ευχαριστήσουµε για την µέχρι τώρα συµµετοχή σας, η οποία έχει συµβάλλει σηµαντικά στην µεγάλη αποδοχή και στα θετικά σχόλια που έχει αποσπάσει το Newsletter της SCIENCE TECHNOLOGIES Γενικές Προδιαγραφές Άρθρων: Μορφή.doc Να συνοδεύεται από διαγράµµατα και σχετικές εικόνες αν είναι δυνατόν (θα πρέπει αποστέλλονται ως ξεχωριστά αρχεία, και όχι ενσωµατωµένα στο.doc αρχείο) Να υπάρχουν αναφορές και πηγές στο τέλος Σύντοµο βιογραφικό αρθρογράφου (φωτογραφία -προαιρετικά-, τρέχουσα θέση, σηµαντικές θέσεις, πτυχία κλπ. έως 7 γραµµές) Το άρθρο θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο

17 Νέα ALL SPORTS SHOW & FASHION ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ METROPOLITAN EXPO 23/09 02/ Η έκθεση-θεσµός δηµιουργεί τη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για τον αθλητισµό: σε ΝΕΟ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ, ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ εκθεσιακό χώρο υψηλών προδιαγραφών µε ΝΕΕΣ δυνατότητες εµπορικής εκµετάλλευσης µε ΝΕΑ πρόταση για τους εκθέτες και τους επισκέπτες µε ΝΕΑ οργανωτική δοµή και ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ διάρκεια 23-26/09/2011(TRADE SHOW) 4 ηµέρες αποκλειστικά αφιερωµένες στον αθλητισµό και στην casual & street µόδα 4 ηµέρες γεµάτες sports brands και fashion icons 4 ηµέρες παρουσίασης προϊόντων/υπηρεσιών 4 ηµέρες µε συµµετοχές διεθνών εκθετών και έµφαση στις αγορές της Ν. Ευρώπης 4 ηµέρες µε δυνατότητα εµπορικών δειγµατισµών σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους Για πρώτη φορά, 23/09-02/10/2011( ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ) 10 ηµέρες ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην άθληση και στην υγεία 10 ηµέρες γεµάτες δραστηριότητες και events 10 ηµέρες µιας µοναδικής, INTERACTIVE γιορτής αφιερωµένης στα Sports 10 ηµέρες ενεργής δράσης και ψυχαγωγίας του κοινού στο φυσικό περιβάλλον των αθληµάτων (πίστες & γήπεδα) 10 ηµέρες ζωντανών παρουσιάσεων και happenings από τα µεγαλύτερα ονόµατα του αθλητισµού 10 ηµέρες ενηµερωτικών workshops για διατροφή, φυσική ευεξία και τις νέες τάσεις 10 ηµέρες µουσικών happenings και live mini συναυλιών καταξιωµένων αλλά και νέων καλλιτεχνών 10 ηµέρες συνεχών µουσικών καλυψεων από επώνυµους DJ s 10 ηµέρες διοργάνωσης πολυάριθµων φιλικών αγώνων µε συµβολικά έπαθλα 10 ηµέρες γνωριµίας των επισκεπτών µε τα ολυµπιακά αλλά και µε τα λιγότερο γνωστά αθλήµατα, τους πρωταγωνιστές και τα µυστικά τους Για περισσότερες πληροφορίες:

18 ραστηριότητες Hellas PHARM Απριλίου 2011 HELEXPO PALACE Από τον εκθεσιακό χώρο της εταιρείας µας

19 SFENDAMI MOUNTAIN FESTIVAL Απριλίου 2011 Σφενδάµη Πιερίας Από τον εκθεσιακό χώρο της εταιρείας µας

20 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ POLAR CARDIO GX Γυµναστήριο Body Action στην Καβάλα Γυµναστήριο Body and Soul στα Χανιά Γυµναστήριο Απόλλων Gym στο Αγρίνιο Γυµναστήριο Απολλώνειο στα Ιωάννινα

21 Γυµναστήριο MELEKOS Health Club στην Χίο Γυµναστήριο MyGyM στην Χίο ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ X-TREME STORES Eπίσκεψη για εκπαίδευση στα προϊόντα, YAMAX, POLAR και ACCUSPLIT στα x-treme stores στο Αγρίνιο ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ COSMOS SPORT Από την επίσκεψη για εκπαίδευση στα προϊόντα, YAMAX, POLAR και ACCUSPLIT στα COSMOS SPORT στα Χανιά

22 Eπίσκεψη για εκπαίδευση στα προϊόντα, YAMAX, POLAR και ACCUSPLIT στα COSMOS SPORT στις Μοίρες ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ INTERSPORT Eπίσκεψη για εκπαίδευση στα YAMAX, POLAR και ACCUSPLIT στα INTERSPORT στο RIVER WEST ΝΕΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ POLAR Από την επίσκεψη για ενηµέρωση στα προϊόντα Polar στο κατάστηµα Athlete s Shop στην Ξάνθη

23 Από την επίσκεψη για ενηµέρωση στα προϊόντα Polar στο κατάστηµα Fit Shop στην Ξάνθη Επίσκεψη για εκπαίδευση στα προϊόντα Polar στο γυµναστήριο Aqua Forum στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης Από την επίσκεψη για εκπαίδευση στo CARDIOSCAN στο γυµναστήριο Palmos Gym στο Ρέθυµνο

24 Από την επίσκεψη για εκπαίδευση στα προϊόντα Polar στο κατάστηµα Ποδηλατόδροµο στα Χανιά Η SCIENCE TECHNOLOGIES ΣΤΟ FACEBOOK Η εταιρία µας βρίσκεται στο facebook στον παρακάτω σύνδεσµο: Όσοι έχετε ήδη λογαριασµό στο facebook απλά κάντε κλικ στον παραπάνω σύνδεσµο ή απλά στην αναζήτηση πληκτρολογήστε SCIENCE TECHNOLOGIES και γίνετε fan ώστε να ενηµερώνεστε για όλα τα τρέχοντα επιστηµονικά και συνεδριακά νέα στον χώρο της ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ. Όσοι δεν έχετε λογαριασµό στο facebook µπορείτε να εγγραφείτε στο Επιδοτούµενα προγράµµατα NEO «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» ( ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ) Σκοπός Στόχοι του Προγράµµατος Επιλέξιµες Επιχειρήσεις Με το πρόγραµµα : Ενισχύεται η δηµιουργία / ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να µετατρέψουν µία καινοτόµο ιδέα ή/και µία καταγεγραµµένη / κατοχυρωµένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόµη αξιοποιηθεί εµπορικά, σε επιχειρηµατική καινοτοµία. Ενισχύονται οι πολύ µικρές και µικρές νέες επιχειρήσεις (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εµπορική αξιοποίηση καινοτοµικών ιδεών υπό τη µορφή

25 της εµπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιµοποιούν. o Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράµµατος o ηµόσια απάνη: Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε ,00. o o o Προϋπολογισµός Έργων: Ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από ,00 έως ,00 ευρώ για το τοµέα της µεταποίησης ή από ,00 έως ,00 για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιµους κλάδους οικονοµικών δραστηριοτήτων. Ποσοστά ενίσχυσης ηµόσιας Χρηµατοδότησης: Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% των επιλέξιµων δαπανών. Επιλέξιµες απάνες: Καλύπτεται ένα ευρύ φάσµα ενεργειών όπως: Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισµός Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες Κατοχύρωση Τροποποίηση Πατεντών Πνευµατικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωµάτων πατεντών και πνευµατικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας Κτιριακά / ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις Σχεδιασµός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση ιαχειριστικών Συστηµάτων απάνες Τεχνικής, Επιστηµονικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης απάνες προβολής & επικοινωνίας Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων Ανάπτυξη Πρωτοτύπων Λειτουργικές απάνες ιάρκεια Υλοποίησης: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης. Υποβολή προτάσεων: Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) µέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ Επιλεξιµότητα απανών : Από την ηµεροµηνία Προκήρυξης του Προγράµµατος Οι βασικότερες διαφοροποιήσεις του προγράµµατος «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» σε σχέση µε προηγούµενα προγράµµατα συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία : Ευρύτητα εφαρµογής : Το πρόγραµµα καλύπτει µεγάλο εύρος επιλέξιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει τους κλάδους της µεταποίησης, της «πράσινης» οικονοµίας και πολλούς από τους κλάδους της παροχής υπηρεσιών µε εν δυνάµει καινοτοµικά χαρακτηριστικά. Σε σχέση µε παλαιότερα προγράµµατα δεν περιλαµβάνονται δραστηριότητες που δεν έχουν από τη φύση τους καινοτοµικό χαρακτήρα, ή υπάρχει κορεσµός στην αγορά ή πρόκειται καταφανώς για επιχειρηµατικότητα ανάγκης. Η έµφαση στην αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχεδίων δίδεται στα ποιοτικά τους στοιχεία που σχετίζονται µε την καινοτοµικότητά τους, τα προσόντα του υποψήφιου επιχειρηµατία, την ποιότητα των προτεινόµενων προς χρηµατοδότηση ενεργειών Χαρακτήρας : Το πρόγραµµα είναι το πρωτοπόρο στο είδος του, δεδοµένου ότι: ίνει (ως βασική προτεραιότητα) έµφαση στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας δια µέσου της αξιολόγησης και ενίσχυσης καινοτοµικών, πρωτότυπων και ευρηµατικών ιδεών. Στην έννοια της καινοτοµίας περιλαµβάνεται και επιβραβεύεται όχι µόνο η επιστηµονική / τεχνολογική καινοτοµία αλλά και η µη τεχνολογική και η οικολογική καινοτοµία. ίνει έµφαση στις υπό ίδρυση και στις νέες επιχειρήσεις (µέχρι και πέντε διαχειριστικές χρήσεις) καλύπτοντας ένα σηµαντικό κενό στήριξης. Εφαρµογή: Το πρόγραµµα είναι το πρώτο του είδους του, που: Έχει διαρκή χαρακτήρα για όσο επαρκούν οι διαθέσιµοι πόροι της ηµόσιας απάνης. Το πρόγραµµα δηλαδή υλοποιείται επί την βάση ετήσιων κύκλων παρέχοντας ένα διαρκές / διαχρονικό εργαλείο στήριξης στην αγορά. Εισάγει ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης της καινοτοµίας που επιτρέπει την συστηµική αντιµετώπιση και αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων επί της αρχής «ιδέα σχεδιασµός υλοποίησης υλοποίηση

26 αγορά». Υποστηρίζει ένα ευρύτατο πεδίο επιλέξιµων ενεργειών και των δαπανών που αντιστοιχούν σε αυτές, συµπεριλαµβανόµενων και λειτουργικών δαπανών για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Εισάγει την έννοια της µετά την ολοκλήρωση παρακολούθησης των έργων και την επιβράβευση θετικών αποτελεσµάτων και υλοποίησης στόχων. Μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία, µε την απλοποίηση των επίσηµων χαρτιών που ζητούνται τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφεροµένων στο πρόγραµµα. Χρηµατορροές: εν απαιτείται τεκµηρίωση ιδίας συµµετοχής. ιασφαλίζεται η συνεχής χρηµατορροή µε την χρήση «κυλιόµενης» εγγυητικής επιστολής. ιασφαλίζεται η άµεση καταβολή δηµόσιας χρηµατοδότησης µετά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. Υπάρχει πρόβλεψη για νέες ευκαιρίες χρηµατοδότησης εάν επιτευχθούν θετικά αποτελέσµατα. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Ψηφιακή ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση της προβολής τους στο διαδίκτυο καθώς και η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η δράση βρίσκεται στο τελικό στάδιο σχεδιασµού. Επιλέξιµες επιχειρήσεις: Τουριστικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών µεταφορών, επιχειρήσεις εκµίσθωσης ΙΧ αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50cc, αγοραία τουριστικά.χ. (λιµουζίνες), τουριστικά καταστήµατα και ναυλοµεσιτικά γραφεία. Προδηµοσίευση πράξης επιχορήγησης ελληνικών φορέων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας ENIAC JU (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking) Αναµένεται Στόχος των Κοινών Πρωτοβουλιών και κατά συνέπεια και της παρούσας πράξης, είναι η ενίσχυση και βελτιστοποίηση της ελληνικής συµµετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης και κυρίως στη συµµετοχή δυναµικών και µε υψηλή τεχνογνωσία Μικροµεσαίων (ΜµΕ) σε έργα µεγάλης εµβέλειας, προσανατολισµένα στη βιοµηχανία (κυρίως εκτελούνται σε συνεργασία µε τη βιοµηχανία). Η συνεργασία µεταξύ εταίρων διαφορετικών και αλληλο-συµπληρούµενων επιστηµονικών πεδίων, καθώς και αναπτυξιακού επιπέδου και παράλληλα η έντονη αλληλεπίδραση των ερευνητικών οµάδων αναµένεται να συµβάλει στην προώθηση της καινοτοµίας µε θετικά αποτελέσµατα για την οικονοµία και την κοινωνία, αλλά και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Ε&Τ φορέων, µε την παραγωγή νέων επιστηµονικών προϊόντων, αποτελεσµάτων και υπηρεσιών αφενός, αλλά και µε την ανάπτυξη νέων βελτιωµένων µεθόδων παραγωγής αφετέρου. Τοµείς ενδιαφέροντος Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία Κατηγορία δικαιούχων Νοµικά πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (ΝΠΙ ) Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύµατα Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει ελληνικός φορέας δικαιολογητικά επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας ράσης είναι να έχει συµµετάσχει στην 2η Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων της 19ης Μαρτίου 2009 της ENIAC Joint Undertaking και το έργο, στο οποίο συµµετέχει σαν Εταίρος ή Συντονιστής να έχει αξιολογηθεί θετικά και να έχει εγκριθεί για χρηµατοδότηση, σύµφωνα µε την διαδικασία αξιολόγησης της 2ης Προκήρυξης υποβολής Προτάσεων της JU ENIAC. Επισηµαίνεται ότι δεν θα χρηµατοδοτηθούν στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης έργα που ήδη χρηµατοδοτούνται, στο σύνολό τους ή ορισµένες δράσεις τους, από άλλους εθνικούς πόρους. Η επιχείρηση/άλλος φορέας πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες υποδοµές για την ελαχιστοποίηση των εµποδίων πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) ή δεσµεύεται για την υλοποίηση των απαραίτητων υποδοµών πρόσβασης µέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης.

27 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων σύµφωνα µε την 2η Προκήρυξη του 2009 της ENIAC κυµαίνεται από 2 έως 3 έτη ή περισσότερο και καθορίζεται από την διάρκεια η οποία αναφέρεται στο τεχνικό δελτίο του έργου. Τι χρηµατοδοτείται Η ηµόσια απάνη καλύπτει ποσοστό 100% (83,3% ΓΓΕΤ & 16,7% Joint Undertaking ENIAC) της συµµετοχής, στον προϋπολογισµό του έργου, για τα ηµόσια Ερευνητικά Ιδρύµατα και τα Ανώτατα ηµόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Πανεπιστήµια και ΤΕΙ). Στην περίπτωση της βιοµηχανικής έρευνας και της πειραµατικής ανάπτυξης οι δηµόσιοι φορείς µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µε το ποσοστό 83,3%, εφόσον τα αποτελέσµατα του σχεδίου διαδίδονται ευρέως µέσω τεχνικών και επιστηµονικών διαλέξεων ή µέσω της δηµοσίευσής τους σε επιστηµονικά και τεχνικά περιοδικά ή διατίθενται σε αρχεία αποθήκευσης µε ελεύθερη πρόσβαση ή µέσω δωρεάν λογισµικού ή λογισµικού ανοιχτής πηγής. Από τους πόρους της παρούσας δράσης καλύπτονται µερικώς οι δαπάνες των ερευνητικών έργων των ελληνικών φορέων. Οι επιλέξιµες δαπάνες για τους ιδιωτικούς φορείς (ΜµΕ, επιχειρήσεις), είναι ως εξής: α) Για αµοιβές προσωπικού β) Για όργανα και εξοπλισµό γ) Λοιπά έξοδα λειτουργίας δ) Γενικά (έµµεσα) έξοδα Οι επιλέξιµες δαπάνες προς ηµόσιους ερευνητικούς φορείς και ηµόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, είναι ως εξής: α) απάνες προσωπικού β) Γενικά (έµµεσα) έξοδα Οι προθεσµίες υποβολής αναµένεται να ανακοινωθούν µε την επίσηµη προκήρυξη του Προγράµµατος. Ψηφιακή ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Περιγραφή: Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση της προβολής τους στο διαδίκτυο καθώς και η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η δράση βρίσκεται στο τελικό στάδιο σχεδιασµού. Επιλέξιµες επιχειρήσεις: Τουριστικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών µεταφορών, επιχειρήσεις εκµίσθωσης ΙΧ αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50cc, αγοραία τουριστικά.χ. (λιµουζίνες), τουριστικά καταστήµατα και ναυλοµεσιτικά γραφεία. ιαθέσιµος προϋπολογισµός για την δράση: ,00 Η συνολική ηµόσια απάνη (άθροισµα εθνικών και κοινοτικών πόρων) της δράσης ανέρχεται σε ευρώ Προδηµοσίευση προγράµµατος "Πράσινος Τουρισµός" Αναµένεται Σκοπός του προγράµµατος είναι η βελτίωση των λειτουργικών υποδοµών και των επιχειρησιακών διαδικασιών των τουριστικών µονάδων, µε οικολογικό προσανατολισµό αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Όροι και προϋποθέσεις Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι τουριστικές µονάδες για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

ΙΑΤΡΟΦΗ. Απόστολος Θεοδώρου, Ph.D. Λέκτορας Αθλητικών Αλµάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

ΙΑΤΡΟΦΗ. Απόστολος Θεοδώρου, Ph.D. Λέκτορας Αθλητικών Αλµάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ Το άρθρο του µήνα ΙΑΤΡΟΦΗ Απόστολος Θεοδώρου, Ph.D. Λέκτορας Αθλητικών Αλµάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ Τι είναι η κρεατίνη; Η κρεατίνη είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ. ηµήτρης Παπανδρέου PhD, MS, RD. Ι ΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ

ΥΓΕΙΑ. ηµήτρης Παπανδρέου PhD, MS, RD. Ι ΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ Το άρθρο του µήνα ΥΓΕΙΑ ηµήτρης Παπανδρέου PhD, MS, RD. Ι ΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ - ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 607 ΠΑΙ ΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΡΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΡΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Πτυχιούχου Διαιτολόγου ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση:

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έμβρυο Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Ριαλά Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΟΥΒΟΓΙΑΝΝΗ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Ι Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Ο Λ Ο Γ Ο Σ M S C, R D Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Κωνσταντινίδου Ελίζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. της Αικατερίνης Μανιουδάκη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. της Αικατερίνης Μανιουδάκη ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ της Αικατερίνης Μανιουδάκη Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

ιστοσελίδα GENDER: 2 Female Mean of TV mother's educational background 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

ιστοσελίδα GENDER: 2 Female Mean of TV mother's educational background 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 ιστοσελίδα GENDER: 2 Female 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Mean of TV 3,0 2,5 2,0 elementary graduate high school graduate university or colleg mother's educational background Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Participating

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/ Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/ Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/2013 - Α. Περιγραφή ράσης Το πρόγραµµα αυτό επιδιώκει την ενίσχυση του εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΟ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (DIABESITY) Α. Γαλλή-Τσινοπούλου

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΟ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (DIABESITY) Α. Γαλλή-Τσινοπούλου 23ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΒΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2009 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΟ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (DIABESITY) Α. Γαλλή-Τσινοπούλου Τσινοπούλου¹, Μ. Γραμματικοπούλου¹, Ε. Εμμανουηλίδου¹,

Διαβάστε περισσότερα

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις ΠΡΟΒΛΗΜΑ Στο αρχείο δεδομένων diavitis.sav καταγράφεται η ποσότητα γλυκόζης στο αίμα 10 ασθενών στην αρχή της χορήγησης μιας θεραπείας, μετά από ένα μήνα και μετά από δύο μήνες. Μελετήστε την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet 2/2015 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΘΙΣΜΟ Γιώργος Τσουβέλας Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ Πολυξένη Παρασκευοπούλου Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ Ευαγγελία Κατέρη Έλενα Βιταλάκη Ορέστης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συμπληρωμάτων κρεατίνης. Ανάγκη ή μύθος; Λαπαρίδης Κώστας,MSc, PhD, Exercise Specialist Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής

Χρήση συμπληρωμάτων κρεατίνης. Ανάγκη ή μύθος; Λαπαρίδης Κώστας,MSc, PhD, Exercise Specialist Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής Χρήση συμπληρωμάτων κρεατίνης. Ανάγκη ή μύθος; Λαπαρίδης Κώστας,MSc, PhD, Exercise Specialist Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής Εισαγωγή Βασιζόμενοι στην διαθέσιμη έρευνα, η κρεατίνη έχει αποδειχθεί ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών 26 2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών Β. Δραγουμάνος 1, Δ. Αθανασόπουλος 2, Ε. Φουστέρης 1, Δ. Αναστασόπουλος 2, Π. Φουρλεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 Μεταβολικό Σύνδρομο Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα Εισαγωγή Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί ένα οργανικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 1 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Δ. Κιόρτσης Ενδοκρινολόγος Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων European SCOPE fellow 1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ελληνική Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογική μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων

Επιδημιολογική μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων Επιδημιολογική μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων έκθεσης παιδιών σε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων Επιστημονικό Εγχειρίδιο Επιδημιολογικής Εκτίμησης Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ Συγκέντρωση των ελεύθερων αµινοξέων στο αµνιακό υγρό σε σχέση µε την εβδοµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 1: Άσκηση, ανάπτυξη και ωρίμανση Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άµεσα στη δηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Μαρία Ιωάννου 2010950699

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στον προ-διαβήτη. Έχει θέση; IFG Δρ Σταύρος Μπούσμπουλας Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά Προ-διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (Executive Summary)

Περίληψη (Executive Summary) 1 Περίληψη (Executive Summary) Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την "Αγοραστική/ καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των Σπετσών" Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Τ.Ε.Φ.Α.Α ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Τ.Ε.Φ.Α.Α ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Τ.Ε.Φ.Α.Α ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία»

«Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ «Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο»

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διατροφή

Εισαγωγή στη Διατροφή Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα 9 η ΜΕΡΟΣ Β THE INTERNATIONAL OBESITY TASK FORCE (IOTF) Όνομα καθηγητή: Μ. ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ Όνομα καθηγητή: Α. ΖΑΜΠΕΛΑΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που συντελούν στη φυσική απόδοση. Φυσική κατάσταση

Παράγοντες που συντελούν στη φυσική απόδοση. Φυσική κατάσταση Παράγοντες που συντελούν στη φυσική απόδοση. Φυσική κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Παράγοντες που συντελούν στη φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα