Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 48

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 48"

Transcript

1 NEWSLETTER Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 48 Αγαπητές οί φίλες-οι, ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ ΑΑππόό ττοονν εεκκδδόόττηη ΤΤαα άάρρθθρραα ττοουυ µµήήνναα ΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΦΗΗ Βασικές αρχές για την αποτελεσµατική χορήγηση κρεατίνης σε αθλητές Απόστολος Θεοδώρου, Ph.D. Λέκτορας Αθλητικών Αλµάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ Πρώτες καµπύλες αναφοράς περιφέρειας µέσης και αναλογίας περιφέρειας µέσης αναστήµατος σε 607 παιδιά από την θεσσαλονίκη ηµήτρης Παπανδρέου M.Sc. PhD, MS, RD. Ι ΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ Σας παρουσιάζουµε µε µεγάλη χαρά το 48 ο ηλεκτρονικό µας περιοδικό, το οποίο διατίθεται και σε µορφή e-book! Στις σελίδες του 48 ου ηλεκτρονικού µας περιοδικού µπορείτε να περιηγηθείτε και να διαβάσετε τα ακόλουθα: Α) ύο άκρως ενδιαφέροντα άρθρα, το πρώτο του Λέκτορα Αθλητικών Αλµάτων του Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών ρ. Απόστολου Θεοδώρου µε θέµα: «Βασικές αρχές για την αποτελεσµατική χορήγηση κρεατίνης σε αθλητές» και το δεύτερο ένα άρθρο από την επιστηµονική οµάδα του ρ. ηµήτρη Παπανδρέου µε θέµα: «Πρώτες καµπύλες αναφοράς περιφέρειας µέσης και αναλογίας περιφέρειας µέσης αναστήµατος σε 607 παιδιά από την θεσσαλονίκη». Β) Μια σειρά από δραστηριότητες (ουκ ολίγες!), Νέα, τόσο για τα τεκταινόµενα της εταιρείας µας όσο για τα τωρινά και µελλοντικά δρώµενα στη Ελληνική και Κυπριακή Επικράτεια στους χώρους της Υγείας-Άσκησης- ιατροφής-ευεξίας! Γ) Τα τελευταία νέα αναφορικά µε τα επιδοτούµενα προγράµµατα τόσο για τους νέους όσο και για τους ήδη υπάρχοντες επαγγελµατίες διαφόρων κλάδων! ρραασσττηηρρι ιόόττηηττεεςς Εύχοµαι σε όλους καλή ανάγνωση! ΤΤαα ννέέαα µµααςς Με εκτίµηση, ΕΕππι ιδδοοττοούύµµεενναα ππρροογγρράάµµµµαατταα Ο γυρολόγος

2 Το άρθρο του µήνα ΙΑΤΡΟΦΗ Απόστολος Θεοδώρου, Ph.D. Λέκτορας Αθλητικών Αλµάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ Τι είναι η κρεατίνη; Η κρεατίνη είναι µία οργανική νιτρογενής ουσία που συναντάται κατά κύριο λόγο στο κρέας, στα ψάρια και σε µερικά ζωικά προϊόντα (βλέπε πίνακα 1). Η µέση ηµερήσια πρόσληψη κρεατίνης από την διατροφή µας υπολογίζεται περίπου σε 1γραµ. την ηµέρα (Hoogwerf et al., 1986) ενώ 1 επιπλέον γραµµάριο την ηµέρα το παράγει ο ίδιος ο οργανισµός µε ενδογενή σύνθεση. Σε διατροφή χωρίς κρεατίνη, όπως συµβαίνει στους χορτοφάγους, οι ηµερήσιες ανάγκες σε κρεατίνη καλύπτονται αποκλειστικά από ενδογενή σύνθεση (Delanghe et al., 1989). Πίνακας 1. Περιεκτικότητα διαφόρων τροφών σε κρεατίνη. Είδος τροφής Περιεκτικότητα σε κρεατίνη (γρ/κιλό) Ψάρια Γαρίδες ίχνη Μπακαλιάρος 3 Ρέγγα Σολωµός 4.5 Τόνος 4 Κρέας Μοσχάρι 4.5 Χοιρινό 5 Γάλα 0.1 Περίπου το 95% της συνολικής δεξαµενής κρεατίνης συναντάται στους σκελετικούς µύες. Το υπόλοιπο 5%, κατανέµεται κυρίως στην καρδιά, τον εγκέφαλο και τους όρχεις. Στον σκελετικό µυ, η φωσφοκρεατίνη (CP) αντιστοιχεί περίπου στα 2/3 της συνολικής δεξαµενής. Οι Harris et al., 1974 µε ενζυµατική µέθοδο ανάλυσης σε

3 δείγµατα βιοψίας από τον µηριαίο τετρακέφαλο ανέφεραν µία συνολική δεξαµενή κρεατίνης (Cr tot ) mmol.kg -1 (± 11.21) σε οµάδα 81 αγύµναστων ανδρών και γυναικών ηλικίας ετών. Τα επιµέρους επίπεδα κρεατίνης (Cr) και CP ήταν 49.0 (±7.62) και 75.5 (±7.63) mmol.kg -1. Συνολική δεξαµενή κρεατίνης Η συνολική δεξαµενή κρεατίνης στους ανθρώπους (Total Creatine pool) αναφέρεται στην διαθέσιµη στον οργανισµό κρεατίνη τόσο µε την ελεύθερη όσο και µε την φωσφορυλιωµένη µορφή της. Όταν απουσιάζει η εξωγενής κρεατίνη (διατροφή), ο ρυθµός µετατροπής της κρεατίνης σε κρεατινίνη στους ανθρώπους είναι περίπου 1.6% την ηµέρα (Hoberman et al., 1948). Εποµένως, µε µία σωµατική µάζα 70 κιλών και συνολική δεξαµενή κρεατίνης 120 γραµµαρίων, αυτό αντιστοιχεί σε µία µετατροπή 2 γραµµαρίων περίπου κρεατίνης σε κρεατινίνη ηµερησίως. Αυτή η κρεατίνη αντικαθίσταται από ενδογενείς και εξωγενείς πηγές. Η ενδογενής σύνθεση κρεατίνης θεωρείται ότι ρυθµίζεται µερικώς από την εξωγενή πρόσληψή της, σαν ένας µηχανισµός ανατροφοδότησης (Walker, 1960) ( ιάγραµµα 1). ΕΝ ΟΓΕΝΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΡΟΦΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΜΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ (κυρίως στα ούρα) ιάγραµµα 1. Ισοζύγιο κρεατίνης Χορήγηση κρεατίνης Οι πρώτες έρευνες Οι Harris et al. (1992), ήταν οι πρώτοι που πραγµατοποίησαν έρευνα για να διαπιστώσουν εάν η κρεατίνη που χορηγείται σε άτοµα ως συµπλήρωµα απορροφιέται από τον οργανισµό και οδηγεί σε αύξηση της συνολικής δεξαµενής κρεατίνης στον µυ. Η έρευνά τους έδειξε ότι χαµηλή δοσολογία κρεατίνης (1 γραµµάριο µονοϋδρικής κρεατίνης διαλυµένης σε νερό) προκαλεί µέτρια έως χαµηλή αύξηση στην συγκέντρωση κρεατίνης στο πλάσµα, ενώ δοσολογία 5 γραµµαρίων προκάλεσε υψηλές τιµές έως 795 (± 104) µmol.l -1 περίπου 1 ώρα µετά την χορήγησή της. Η επαναλαµβανόµενη χορήγησή της δόσης των 5 γραµµαρίων κάθε 2 ώρες διατήρησε την συγκέντρωση της κρεατίνης στο πλάσµα περίπου στα 1000 µmol.l -1. Μία απλή δόση των 5 γραµµαρίων αντιστοιχεί σε ποσότητα κρεατίνης που βρίσκουµε σε 1,1 κιλό φρέσκο ωµό κρέας. Οι Harris et al. (1992), διαπίστωσαν επίσης πως η πρόσθετη χορήγηση 5 γραµµαρίων µονοϋδρικής κρεατίνης 4 µε 6 φορές την ηµέρα για 2 ή περισσότερες ηµέρες οδήγησε σε σηµαντική αύξηση στην συνολική δεξαµενή κρεατίνης στον τετρακέφαλο µηριαίο. Η αύξηση αυτή ήταν µεγαλύτερη στα άτοµα µε αρχική χαµηλή δεξαµενή κρεατίνης µε αποτέλεσµα να παρατηρηθεί αύξηση που σε µερικούς έφτασε και στο 50%. Άλλη µία παρατήρηση που έκαναν ήταν ότι η συγκράτηση της κρεατίνης από τον µυ ήταν µεγαλύτερη κατά τις 2 πρώτες ηµέρες της χορήγησης, και σε ποσότητα που αντιστοιχούσε στο 32% της συνολικής δόσης που χορηγήθηκε των 6 x 5 γραµ. µονοϋδρικής κρεατίνης ηµερησίως. Στα άτοµα αυτά η απώλεια της κρεατίνης στα ούρα για τις 3 πρώτες ηµέρες ήταν 40, 61 και 68% της συνολικής δόσης κρεατίνης. Περίπου το 20% της κρεατίνης που συγκράτησε ο µυς µετρήθηκε ως CP. Καµία αλλαγή δεν παρατηρήθηκε στην συγκέντρωση του ATP.

4 Επιστηµονικά ευρήµατα σχετικά µε την δοσολογία της κρεατίνης Ο όρος «υπερφόρτωση κρεατίνης» (Creatine loading) αναφέρεται στο πρωτόκολλο χορήγησής της προκειµένου να επιτευχθεί η αύξηση στην συνολική δεξαµενή κρεατίνης µέσω λήψης διατροφικού συµπληρώµατος. Οι περισσότερες επιστηµονικές έρευνες οι οποίες πραγµατοποίησαν απευθείας µέτρηση µε µυϊκές βιοψίες για να επιβεβαιώσουν την αύξηση στην συνολική δεξαµενή κρεατίνης µετά από την χορήγησή της, χρησιµοποίησαν το ακόλουθο πρωτόκολλο «υπερφόρτωσης κρεατίνης»: 20 γραµµάρια µονοϋδρικής κρεατίνης διαλυµένης σε υγρό διάλυµα, χωρισµένη σε 4 ισόποσες δόσεις ηµερησίως επί 5 συνεχείς ηµέρες. Η έρευνα των Harris et al. (1992), έδειξε ότι η χορήγηση 20 γραµµαρίων κρεατίνης ηµερησίως σε δοσολογία 4 φορές x 5 γραµµάρια για 5 ηµέρες µπορεί να προκαλέσει περισσότερο από 20% αύξηση στην συγκέντρωση κρεατίνης στον µυ µε το 20% να αντιστοιχεί σε CP (Greenhaff et al., 1994; Harris et al., 1992). Επιπλέον, εάν κατά την διάρκεια της χορήγησης πραγµατοποιείται και µέτριας έντασης άσκηση, η συγκράτηση κρεατίνης από τον µυ αυξάνεται ακόµα περισσότερο (Harris et al., 1992). Η πλειονότητα της συγκράτησης κρεατίνης από τους ιστούς φαίνεται ότι συµβαίνει τις αρχικές ηµέρες της χορήγησης ενώ η κρεατίνη που δεν κρατείται από τους ιστούς αποβάλλεται µέσω των νεφρών και καταλήγει στα ούρα. Θα πρέπει να τονιστεί όµως ότι ο ανθρώπινος σκελετικός µυς έχει ένα ανώτατο όριο ικανότητας αποθήκευσης κρεατίνης που κυµαίνεται στα mmol.kg -1, το οποίο, µόλις επιτευχθεί, όσο παραπάνω κρεατίνη και να χορηγήσουµε δεν µπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Όταν ο µυς υπερβεί την ικανότητά του να αποθηκεύει κρεατίνη, κάτι το οποίο συµβαίνει τις πρώτες µόλις ηµέρες της χορήγησης, η κρεατίνη που περισσεύει αποβάλλεται µε τα ούρα. Εποµένως η συνέχιση της χορήγησης κρεατίνης το µόνο που πετυχαίνει είναι ούρα πλούσια σε κρεατίνη! Άρα, η χορήγηση κρεατίνης σε κάποιον µε ήδη υψηλή δεξαµενή κρεατίνης θα έχει ελάχιστο έως µηδαµινό όφελος. Αυτοί οι οποίοι παρουσιάζουν την πιο εντυπωσιακή αύξηση στα επίπεδα κρεατίνης στους µύες µετά από την χορήγησή της είναι όσοι έχουν πολύ χαµηλά αρχικά επίπεδα (Greenhaff et al., 1994; Harris et al., 1992). Η φυσιολογική περιεκτικότητα κρεατίνης στον µυ είναι περίπου 125 mmol.kg -1, και εποµένως άτοµα µε ποσότητα µικρότερη των 120 mmol.kg -1 µπορεί να επιτύχουν αύξηση ακόµα και άνω του 25% µετά από την χορήγησή της (Greenhaff, 1995). Αυτό σηµαίνει ότι οι χορτοφάγοι αθλητές αποτελούν µία πληθυσµιακή οµάδα που µπορεί να ωφεληθεί ιδιαίτερα από την χορήγηση κρεατίνης (Delanghe et al., 1989). Οι περισσότερες επιστηµονικές έρευνες χορήγησης κρεατίνης χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο «φόρτωσης» κρεατίνης που αντιστοιχεί σε δοσολογία 20 γραµµαρίων ηµερησίως (σε δόσεις των 5 γραµ. 4 φορές την ηµέρα ανά δύο ώρες) για 4-6 ηµέρες. Από την στιγµή που επιτύχουµε την αύξηση της συνολικής δεξαµενής κρεατίνης µπορεί να γίνει η συντήρησή της µόνο µε 2 γραµµάρια ηµερησίως (Hultman et al., 1996) καθώς έτσι αντισταθµίζεται ο ηµερήσιος ρυθµός µετατροπής της σε κρεατινίνη. Μετά την διακοπή χορήγησης της κρεατίνης τα επίπεδα της στον µυ επιστρέφουν στα αρχικά µετά από περίπου 4 εβδοµάδες (Febbraio et al., 1995; Hultman et al., 1996). Μορφή κρεατίνης Η µορφή της κρεατίνης που χορηγείται δεν έχει αποτελέσει ιδιαίτερο αντικείµενο έρευνας. Στην αγορά διατίθενται προϊόντα µε την κρεατίνη σε διάφορες µορφές (σκόνη, χάπι, υγρή µορφή). Ο Greenhaff 1997, ανέφερε ότι όταν η κρεατίνη χορηγείται σε µορφή σκόνης διαλυµένη σε υγρό διάλυµα τα επίπεδά της στο αίµα αυξάνονται πολύ πιο αποτελεσµατικά από ότι αν χορηγηθεί σε µορφή χαπιού γιατί διατηρείται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε σταθερή µορφή στο στοµάχι και έτσι απορροφιέται ποιο αποτελεσµατικά από

5 τους µύες. Όπως συµβαίνει µε όλα τα θρεπτικά συστατικά είναι πολύ λογικό να υποθέσουµε ότι η βιοδιαθεσιµότητά και οι εργογενικές ιδιότητες της κρεατίνης µπορεί να µειωθούν όταν αυτή χορηγείται αναµεµιγµένη µε άλλα συστατικά και όχι ως καθαρή µονοϋδρική κρεατίνη. Κάποια εµπορικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά περιέχουν περιέχουν κρεατίνη αναµεµιγµένη µε άλλα συστατικά που υποτίθεται ότι ενισχύουν την αποτελεσµατικότητά της όπως γλυκόζη, πρωτεΐνη, βιταµίνες, ιχνοστοιχεία, ταυρίνη, ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA), L-γλουταµίνη, β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB), α- ketoglutarate και άλλα πολλά. (ACSM, 2000). Οι έρευνες όµως δείχνουν ότι η χρήση διάφορων εµπορικών µορφών κρεατίνης πέραν της καθαρής µονοϋδρικής σε σκόνη δεν παρέχει κανένα επιπλέον πρόσθετο όφελος. (Peeters et al., 1999, Stone et al., 1999, Stout et al., 1999). Ο µοναδικός παράγοντας που αποδεδειγµένα έχει την πιο σηµαντική επίδραση στην αύξηση της ποσότητας της δεξαµενής κρεατίνης κατά την χορήγησή της είναι η λήψη υδατανθράκων (περίπου 100 γραµµάρια απλά σάκχαρα ή 500ml lucozade energy) µαζί µε την κάθε δόση κρεατίνης. Σύµφωνα µε τους Green et al., 1996 αυτή η µέθοδος αυξάνει κατά 60% την αποτελεσµατικότητα στην χορήγηση κρεατίνης απ ότι εάν αυτή ληφθεί χωρίς υδατάνθρακες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η έκκριση ινσουλίνης που προκαλεί η λήψη των υδατανθράκων συµβάλλει στην αυξηµένη µεταφορά της κρεατίνης από το αίµα στους µύες (Steenge et al., 1998). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραπάνω όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν κρεατίνη ως συµπλήρωµα διατροφής συστήνεται να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα. Μορφή κρεατίνης: Καθαρή µονοϋδρική κρεατίνη σε σκόνη χωρίς άλλα συστατικά. Το 99% των δηµοσιευµένων επιστηµονικών πανεπιστηµιακών ερευνών που έχουν ασχοληθεί µε τις εργογενικές ιδιότητες τις κρεατίνης χρησιµοποιούν την µορφή αυτή. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι τεκµηριωµένο και ελεγµένο ερευνητικά για την αποτελεσµατικότητα και ασφάλειά του. Οι αθλητές που λαµβάνουν καθαρή µονοϋδρική κρεατίνη διασφαλίζουν ότι δεν θα λάβουν εν αγνοία τους τυχόν απαγορευµένες ουσίες που µπορεί τυχαία να προσµιχθούν µε κάποια άλλης µορφής κρεατίνη (Baume et al., 2006, Maughan 2005, Striegel et al., 2005,). Λαµβάνοντας καθαρή µονοϋδρική κρεατίνη γνωρίζουν ακριβώς την ποσότητα που παίρνουν τόσο για θέµα αποτελεσµατικότητας της δοσολογίας όσο και για θέµα εξοικονόµισης χρηµάτων. οσολογία: Ποσότητα ανά άτοµο: γραµµάρια µονοϋδρικής κρεατίνης Χρονική περίοδος δοσολογίας: 4 ηµέρες Ηµερήσια δοσολογία: 25 γραµµάρια την ηµέρα (5γραµ. x 5 φορές/ηµέρα) x 4 ηµέρες (Harris et al. 1992) Σηµαντικό: Οι παραπάνω έρευνες έγιναν σε άτοµα βάρους κιλών. Εναλλακτικά για µεγαλόσωµους αθλητές αγωνισµάτων ισχύος (π.χ ρίψεις) που έχουν και µεγαλύτερη µυϊκή µάζα συνίσταται το ακόλουθο πρωτόκολλο: Βάρος αθλητή x 0,35 = γραµµάρια x 4 ηµέρες (Hultman et al., 1996)

6 Παράδειγµα: 90 κιλά x 0,35 = 31,5 γραµµάρια ηµερησίως (περίπου 6 γραµµάρια x 5 φορές την ηµέρα) χ 4 ηµέρες Τρόπος χορήγησης 5 γραµµάρια κάθε 2 ώρες Πρέπει να είναι κάθε 2 ώρες; Ναι γιατί έτσι επιτυγχάνεται η διαρκής υψηλή συγκέντρωση κρεατίνης στο πλάσµα σε τιµές άνω των 1000µmol/L κάτι που ενεργοποιεί την µεταφορά της κρεατίνης από το αίµα στους µύες (Green et al., 1996, Greenhaff et al., 1997) Με ποιο τρόπο χορηγείται; Την διαλύετε σε µία κούπα χλιαρό νερό ή τσάι και την πίνετε αµέσως. Οργανικά αποτελέσµατα Άµεση αύξηση της συνολικής συγκέντρωσης Κρεατίνης και Φωσφοκρεατίνης στους µύες έως και 30% Ταχύτερη επανασύνθεση της Φωσφοκρεατίνης κατά την φάση της αποκατάστασης Αυξηµένη ικανότητα επανασύνθεσης ΑΤΡ κατά την αποκατάσταση Παράταση της παραγωγής ενέργειας από τον αναερόβιο αγαλακτικό µηχανισµό Καθυστέρηση ενεργοποίησης του ανερόβιου γαλακτικού µηχανισµού και της έναρξης παραγωγής γαλακτικού οξέος για παραγωγή ενέργειας Γρηγορότερη αποµάκρυνση και εξουδετέρωση του γαλακτικού οξέος κατά την φάση αποκατάστασης Αγωνιστικά αποτελέσµατα Άµεση αυξηµένη ικανότητα παραγωγής αναερόβιας ενέργειας (ταχύτητα, εκρηκτικότητα, ταχυδύναµη) σε µέγιστες προσπάθειες διάρκειας έως 10 δευτερόλεπτα Άµεση αυξηµένη ικανότητα διατήρησης της ταχυτητο-δυναµικής ικανότητας για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα έως και 30 δευτερόλεπτα Μειωµένη αίσθηση καµάτου και κόπωσης στο τέλος της προσπάθειας Γρήγορη και ταχεία αποκατάσταση των ενεργειακών αποθεµάτων κατά την φάση της αποκατάστασης ή του διαλείµµατος ιάρκεια επίδρασης 1 µήνα περίπου Πιθανά µειονεκτήµατα Πιθανή αύξηση του σωµατικού βάρους έως και 1 κιλό λόγω κατακράτησης υγρών κατά την περίοδο της δοσολογίας. Αντιµετωπίζεται µε την συνεχή και αξιόπιστη παρακολούθηση του σωµατικού βάρους του αθλητή ώστε να διατηρηθεί στο σωστό βάρος. Προσοχή. Το παραπάνω πρωτόκολλο χορήγησης κρεατίνης αφορά αποκλειστικά υγιείς ενήλικες οσολογία αυξηµένης κατακράτησης κρεατίνης Όσοι επιθυµούν α επιτύχουν ακόµα υψηλότερη κατακράτηση κρεατίνης από τους µύες µπορούν να ακολουθούσουν το παραπάνω πρωτόκολλο αλλά επιπροσθέτως µισή ώρα µετά την λήψη της κάθε δόσης

7 κρεατίνης θα πρέπει να πιούν 500 ml Lucozade energy ή κάτι αντίστοιχο που να περιέχει περίπου 100 γραµµάρια απλών σακχάρων. Αυτό µεταφράζεται σε 10 λίτρα στις 4 ηµέρες του πρωτοκόλλου. Οργανικά αποτελέσµατα Άµεση αύξηση της συνολικής συγκέντρωσης Κρεατίνης και Φωσφοκρεατίνης στους µύες έως και 30% περισσότερο σε σύγκριση µε την απλή δοσολογία. Αυτό µε την σειρά του συνεπάγεται πως τα φυσιολογικά και αγωνιστικά οφέλη που περιγράφηκαν παραπάνω πολλαπλασιάζονται Πιθανά µειονεκτήµατα Πιθανή αύξηση του σωµατικού βάρους έως και 2 κιλά. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην κατακράτηση υγρών όσο και στην αυξηµένη θερµιδική πρόσληψη από την χορήγηση των υδατανθράκων. Η αύξηση αυτή στο σωµατικό βάρος θα µπορούσε να αναιρέσει όλα τα πιθανά φυσιολογικά οφέλη από την χορήγηση κρεατίνης. Συνιστάται η πραγµατοποίησή της σε χρονικό διάστηµα ασφαλείας από τον αγώνα καθώς και η συνεχής και αξιόπιστη παρακολούθηση του σωµατικού βάρους του αθλητή ώστε να διατηρηθεί στο σωστό βάρος. ιάρκεια επίδρασης 1,5 µήνα περίπου Προσοχή. Το παραπάνω πρωτόκολλο χορήγησης κρεατίνης αφορά αποκλειστικά υγιείς ενήλικες Βιβλιογραφία ACSM (American College of Sports Medicine) Round-table (2000). The physiological and health effects of oral creatine supplementation. Medicine and Science in Sports and Exercise, 32 (3): Baume N., Mahler N., Kamber M., Mangin P., Saugy M. (2006). Research of stimulants and anabolic steroids in dietary supplements. Scandinavian Journal Medicine Science Sports 2006: 16: Delanghe J., Deslypere J.P., Buyzer M.D., Robbrecht J., Wieme R., and Vermeulen A. (1989). Normal reference values for creatine, creatinine and carnitine are lower in vegeterians. Clinical Chemistry, 35(8): Febbraio M., Flanagan T., Snow R., Zhao S., and Carey M. (1995). Effect of creatine supplementation on intramuscular TCr metabolism and performance during intermittent, supramaximal exercise in humans. Acta Physiologica Scandinavica, 155: Green A.L., Simpson L., Littlewood J., MacDonald I., and Greenhaff P. (1996). Carbohydrate ingestion augments creatine retention during creatine feedings in humans. Acta Physiologica Scandinavica, 158:

8 Greenhaff P.L. (1997). The nutritional biochemistry of creatine. Journal of Nutrition Biochemistry, 11: Greenhaff P.L (1995). Creatine and its application as an ergogenic aid. International Journal of Sport Nutrition, 5: S100-S110. Greenhaff P.L., Bodin K., Soderlund K., and Hultman E. (1994). Effect of oral creatine supplementation on skeletal muscle phosphocreatine resynthesis. American Journal of Physiology, 266: E725 - E730. Harris, R.C, Hultman, E, Nordesjo, L.O. (1974). Glycogen, glycolytic intermediates and high-energy phosphates determined in biopsy samples of musculus quadriceps femoris of man at rest. Methods and variance of values. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigations, 33: Harris R.C., Söderlund K., and Hultman E. (1992). Elevation of creatine in resting and exercised muscle of normal subjects by creatine supplementation. Clinical science, 83: Hoberman H.D., Sims E.A.H., and Peters J.H. (1948). Creatine and creatinine metabolism in the normal male adult studied with the aid of isotopic nitrogen. Journal of Biological Chemistry, 172: Hoogwerf B.J., Laine D.C., and Greene E. (1986). Urine C-Peptide and Creatinine (Jaffe method) exrcetion in healthy young adults on varied diets: sustained effects of varied carbohydrate, protein and meat content. American Journal of Clinical Nutrition, 43: Hultman E., Soderlund K., Timmons J.A., Cederbald G., and Greenhaff P.L. (1996). Muscle creatine loading in men. Journal of Applied Physiology, 81 (1): MAUGHAN R. J.,(2005). Contamination of dietary supplements and positive drug tests in sport. Journal of Sports Sciences, 2005; 23(9): Peeters B.M., Lantz C.D., and Mayhew J.L. (1999). Effect of oral creatine monohydrate and creatine phosphate supplementation on maximal strength indices, body composition, and blood pressure. Journal of Strength and Condition Reserach, 13: Steenge G., Lambourne J., Casey A., MaCdonald I., and Greenhaff P. (1998). Stimulatory effect of insulin on creatine accumulation in human skeletal muscle. American Journal of Physiology, 275: E Stone M.H., Sanborn K., and Smith L. (1999). Effects of in-season (5 weeks) creatine and pyruvate supplementation on anaerobic performance and body composition in American football players. International Journal of Sports Nurition, 9: Stout J., Eckerson J., Noonan D., Moore G., and Cullen D. (1997). The effects of a supplement designed to augment creatine uptake on execrise performance and fat-free mass in football players. Medicine and Science in Sports and Exercise, 29: S251. Striegel H., Vollkommer G., Horstmann T., and Niess A.M. (2005). Contaminated nutritional supplements legal protection for elite athletes who tested positive: A case study from Germany. Journal of sports sciences, 2005, 23 (7):

9 Walker J.B. (1960a). Metabolic control of creatine biosynthesis, I: effect of dietary creatine. Journal of Biology and Chemistry, 235: Walker J.B. (1960b). Metabolic control of creatine biosynthesis, II: Restoration of transamidinase activity Το άρθρο του µήνα ΥΓΕΙΑ ηµήτρης Παπανδρέου PhD, MS, RD. Ι ΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ - ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 607 ΠΑΙ ΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FIRST REFERENCE CURVES OF WAIST CIRCUMFERENCE AND WAIST-TOHEIGHT RATIO OF 607 CHILDREN FROM THESSALONIKI, NORTHERN GREECE Dimitrios Papandreou 2nd Department of Pediatrics, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, AHEPA, General Hospital, Thessaloniki, Greece Pavlos Malindretos Nephrology Department, General Hospital of Volos, Volos, Greece, and Israel Rousso 2nd Department of Pediatrics, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, AHEPA, General Hospital, Thessaloniki, Greece Το άρθρο δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Nutrition & Food Science Vol. 40 No. 4, 2010 pp Περίληψη Σκοπός Η περιφέρεια της µέσης (WC) αποτελεί καλύτερο παράγοντα πρόβλεψης κινδύνου καρδιοπάθειας (CVD) από ότι το συνολικό σωµατικό λίπος και πιο ευαίσθητο δείκτη κοιλιακής παχυσαρκίας τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά. Σκοπός της έρευνας είναι να αναφέρει για πρώτη φορά ποσοστιαίες καµπύλες του WC σε παιδιά από την πόλη της Θεσσαλονίκης στην Βόρεια Ελλάδα. Σχεδιασµός/µεθοδολογία/προσέγγιση του προβλήµατος Συνολικά, συµµετείχαν στην έρευνα 607 παιδιά (324 αγόρια-283 κορίτσια) ηλικίας 7-15 ετών.

10 Υπολογίσθηκαν και παρουσιάστηκαν περιγραφικά στατιστικά για κάθε φύλο και κάθε µία από τις τρεις ηλικιακές κατηγορίες (7-9, και 13-15) και οµαλοποιηµένες ποσοστιαίες καµπύλες του WC. Ευρήµατα Η WC αυξανόταν µε την ηλικία τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια. Τα αγόρια είχαν υψηλότερες µέσες τιµές WC στις δύο ηλικιακές οµάδες (10-12 και ετών) σε σύγκριση µε τα κορίτσια, ενώ τα κορίτσια είχαν υψηλότερη µέση τιµή στην ηλικιακή οµάδα των 7-9 ετών σε σύγκριση µε τα αγόρια. Τα ποσοστιαία επίπεδα ήταν υψηλότερα για τα κορίτσια άνω του 90 ου εκατοστηµορίου των ηλικιακών οµάδων 7-9 και ετών. Η WC είχε στενή συσχέτιση µε τον δείκτη σωµατικής µάζας (BMI) (r = 0.90 vs 0.89, για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα). Παρουσιάστηκαν καµπύλες αναφοράς για την WC για πρώτη φορά. Λαµβάνοντας υπόψη την απουσία τέτοιων τιµών αναφοράς καθώς και την υψηλή συχνότητα παιδιατρικής παχυσαρκίας στα παιδιά στην Βόρεια Ελλάδα, η έρευνα αυτή αποβλέπει να συµβάλλει στον προσδιορισµό και στην πρόληψη των πρώιµων παραγόντων κινδύνου για παιδική παχυσαρκία που σχετίζονται µε υψηλές τιµές WC. Introduction Pediatric obesity is increasing worldwide (Lobstein et al., 2004) and is associated with increased risk of obesity later in life (Reilly et al., 2003). Central obesity in children is related to cardiovascular (CV) risk factors such as hypertension, insulin resistance, diabetes and dyslipidemia (Kelishadi et al., 2007a). Waist circumference (WC) is a specific simple measurement of abdominal obesity in children (Taylor et al., 2000), while body mass index (BMI) may underestimate obesity in youth (McCarthy et al., 2003). Standard WC curves for cardiovascular disease (CVD) have been proposed for adults (WHO, 1998) and are widely used but standards for children have not been presented yet. Age-related references curves for WC have been reported from several countries, such as UK (McCarthy et al., 2001), USA (Fernandez et al., 2004), Cyprus (Savva et al., 2001), Italy (Zannolli and Morgese, 1996) and Turkey (Hatipoglu et al., 2008). However, no other similar studies have been published in northern Greece or other town in the whole Greece. Waist-to height-ratio (WTHR) has been proposed as an alternative method of assessing central fat in children (Taylor et al., 2003). However, WTHR curves have not been reported yet for children because the generality of age and ethnic differences are still questionable. Pediatric obesity in Greece is very high (Krassas et al., 2001). Considering the lack of such reference curves and the need of identifying and preventing obesity in early stage, we now provide for the first time reference curve values of WC and WTHR in a pediatric population from Thessaloniki, northern Greece. Methods A total of 607 children participated in the study (324 boys-283 girls) aged 7-15 years from eight different schools of all areas of Thessaloniki. The children were selected randomly from each school and none of them had any past medical history of any disease or taking any medications. Three age groups were constructed aged 7-9, and Tanner stage was assessed in all children. This study was approved by the Ethical Committee of Aristotle University of Thessaloniki, Greece. Written, informed consent was also obtained from the parents of each child who participated in the study. Body weight was measured to the nearest of _100 g using a SECA 700 scale model. Subjects were weighted wearing light clothes and without shoes. Height was measured twice using a stadiometer (SECA) to the nearest 0.1 cm. WC was measured using a regular traditional tape (in cm) between the lowest rib and the superior border of the iliac crest to the nearest 0.1 cm. WTHR were calculated by dividing WC by height. BMI was calculated by dividing weight (kg) by height squared (m2). All subjects were classified as normal, overweight and obese according to the international obesity task force (IOTFs) cut off points (Cole et al., 2000).

11 Statistical analysis was performed with SPSS 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). Smoothed age and gender specific percentiles for WC were constructed by using the LMS method (Cole and Green, 1992). Intercorrelations between BMI and WC and WTHR were assessed using Pearson correlation coefficients. A p-value <0.05 was considered statistically significant. Results A total of 607 children (324 boys and 283 girls) participated in the study. Table I shows all the baseline characteristics of the children. Boys had a higher weight, BMI and WC than girls in two age groups (10-12 and years). Table I. Sample sizes, mean and standard deviations for weight, height, BMI, WC and WTHR for 607 Greek children aged 7-15 years Notes: Values are presented as mean_sd; BMI body mass index; WC waist circumference; WTHR waistto-height ratio Smoothed sex and age-specific WC and WTHR percentiles were presented in Tables II and III and Figures 1 and 2. WC increases with age in both boys and girls. Girls had higher percentile values ofwc than boys in two age groups (7-9 and years) above the 90th percentile. The values for the 50th and 75th percentile were fairly similar for girls and boys. WTHR decreased with age for the girls, while remained stable for boys. WC and WTHR were strongly correlated with BMI (r Ό 0.90, 0.91 vs 0.89, 0.90 for boys and girls, respectively). Table IV shows a comparison ofwc values of 13 countries for 11 years old boys and girls for the 90th percentile (Schwandt et al., 2008). Discussion Sex and age-specific WC and WTHR percentiles were developed for the first time in a Greek pediatric population aged 7-15 years. As emphasized previously, such reference data may be a useful tool in order to evaluate WC with other possible cardiovascular risk factors since obesity levels in children in northern Greece are very high (Krassas et al., 2001). A comparison of our reference curves with other Mediterranean countries (Italy, Cyprus and Turkey) would be very useful. The 10th, 50th and 90th percentile of our reference curves are higher for both boys and girls compared to other similar percentile curves of Cyprus and Turkey and lower than Italy (data are not

12 shown). A comparison of the 90th percentile of 13 countries shows that 11-year-old Greek girls have the second highest WC values after Italy while boys come in the third position after Italy and Mexico. This should be under serious consideration since dyslipidemia and hypertension in Greek children have been recently growing problems (Magkos et al., 2005). Table II. Age group and sex percentiles of WC for 607 Greek children aged 7-15 years Table III. Age group and sex percentiles of waist circumference/height ratio (WTHR) for 607 Greek children aged 7-15 years Figure 1. Smoothed percentile curves of WC for 607 Greek children aged 7-15 years

13 Children above the 95th and 97th percentile should be under special consideration since it appears to represent extremely obese children. Similar findings are reported from Japan and Iran (Inokuchi et al., 2007; Kelishadi et al., 2007b) The optimal cut off point for WC is varied based on the ethnicity and age-sex specificity. Thus our findings confirm that WC curves may serve as a simple and possible valid epidemiological marker for the assessment of childhood obesity in the area of Thessaloniki, northern Greece. Until now, there is not a universally accepted cut off point of WC related to CVD risk in children. Maffeis et al. (2001) suggested that children above the 90th percentile are more likely to have a multiple CVD risk. WTHR has been now correlated with CVD risk in children (Savva et al., 2000; Hara et al., 2002). Our findings show that WTHR values are independent of age and sex and may be used as a useful additional tool of assessing CVD risk factors. Ashwell et al. (1996) have proposed the use of an age-independent universal cut-off for WTHR of 0.5 which is close to 75th percentile of our study results. However, further studies from Figure 2. Smoothed percentile curves of WC-to-height ratio (WTHR) for 607 Greek children aged 7-15 years Table IV. Comparison of 90 th percentile values for WC (cm) of 11-year-old boys and girls from 13 countries

14 comparative correlations with CVD risk in children will be needed in order for WTHR cut off point of 0.5 to become universal. BMI is the most widely used tool index to define if a child is overweight or obese. Our findings thatwc and WTHR are highly correlated with BMI are a little surprising since WC and BMI are increasing with age while WTHR is decreasing with age. Sung et al. (2008) reported that WC correlates with BMI more closely that WTHR. Others have reported that WC and WTHR correlate with CVD in children more strongly than BMI (Savva et al., 2000; Sung et al., 2008). All these differences are probably due to different methods of analysis used by the authors. A limitation of the study is the small number of subjects which did not allow us to have a better picture of percentile curves for each particular age. Nevertheless, it is very interesting to develop a new data and a possible evaluation tool of measuring obesity in the area of Thessaloniki, northern Greece. In conclusion, we presented for the first time WC and WTHR reference curves of children aged 7-15 years from northern Greece were provided. WC remains a simple evaluation tool of measuring central obesity for the prediction of CVD risk in children. WTHR may be used as an additional tool together with WC. Using these reference curves as possible health tool, Greek children from Thessaloniki >90th percentile should be monitored in order to avoid possible disease development later in their life. References Ashwell, M., Lejeune, S. and McPherson, K. (1996), Ratio of waist circumference to height may be better indicator of need for weight management, BMJ, Vol. 312, p Cole, J.T. and Green, P.J. (1992), Smoothing reference centile curves: the LMS method and penalized likelihood, Statistics in Medicine, Vol. 11, pp Cole, J.T., Bellizzi, C.M., Flegal, K.M. et al. (2000), Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey, BMJ, Vol. 320, pp Fernandez, J.R., Redden, D.T., Pietrobelli, A. et al. (2004), Waist circumference percentiles in nationally representative samples of African-American, European-American, and Mexican-American children and adolescents, The Journal of Pediatrics, Vol. 145, pp Hara, M., Saitou, E., Iwata, F. et al. (2002), Waist-to-height ratio is the best predictor of cardiovascular disease risk factors in Japanese schoolchildren, Journal of Atherosclerosis and Thrombosis, Vol. 9, pp Hatipoglu, N., Ozturk, A., Mazicioglu, M.M. et al. (2008), Waist circumference percentiles for 7 to 17 years old Turkish children and adolescents, European Journal of Pediatrics, Vol. 167, pp Inokuchi, M., Matsuo, N., Anzo, M. et al. (2007), Age-dependent percentile for waist circumference for Japanese children based on the cross-sectional national survey data, European Journal of Pediatrics, Vol. 166, pp Kelishadi, R., Gheiratmand, R., Ardalan, G. et al. (2007a), CASPIAN Study Group. Association of anthropometric indices with cardiovascular disease risk factors among children and adolescents: CASPIAN

15 Study, International Journal of Cardiology, Vol. 117, pp Kelishadi, R., Gouya, M.M., Ardalan, G. et al. (2007b), First reference curves of waist and hip circumferences in an Asian population of youths: CASPIAN study, Journal of Tropical Pediatrics, Vol. 53, pp Krassas, G.E., Tzotzas, T., Tsametis, C. et al. (2001), Prevalence and trends in overweight and obesity among children and adolescents in Thessaloniki, Greece, Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, Vol. 14, pp Lobstein, T., Baur, L. and Uauy, R. (2004), IASO International Obesity TaskForce. Obesity in children and young people: a crisis in public health, Obesity Reviews 5, Vol. 1, pp McCarthy, H.D., Ellis, S.M. and Cole, T.J. (2003), Central overweight and obesity in British youth aged years: cross-sectional surveys of waist circumference,bmj, Vol. 326, pp McCarthy, H.D., Jarrett, K.V. and Crawley, H.F. (2001), The development of waist circumference percentiles in British children aged y, European Journal of Clinical Nutrition, Vol. 55, pp Maffeis, C., Grezzani, A., Pietrobelli, A. et al. (2001), Waist circumference and cardiovascular risk factors in prepubertal children, Obesity Research, Vol. 9, pp Magkos, F., Manios, Y., Christakis, G. and Kafatos, A.G. (2005), Secular trends in cardiovascular risk factors among school-aged boys from Crete, Greece, , European Journal of Clinical Nutrition, Vol. 59 No. 1, pp Reilly, J.J., Methven, E., McDowell, Z.C. et al. (2003), Health consequences of obesity, Archives of Disease in Childhood, Vol. 88, pp Savva, S.C., Kourides, Y., Tornaritis, M. et al. (2001), Reference growth curves for Cypriot children 6 to 17 years of age, Obesity Research, Vol. 9, pp Savva, S.C., Tornaritis, M., Savva, M.E. et al. (2000), Waist circumference and waist-to-height ratio are better predictors of cardiovascular disease risk factors in children than body mass index, International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, Vol. 24, pp Schwandt, P., Kelishadi, R. and Haas, G.M. (2008), First reference curves of waist circumference for German children in comparison with international values: the PEP Family Heart Study, World Journal of Pediatrics, Vol. 4, pp Sung, R.Y.T., So, H.K., Choi, K.C. et al. (2008), Waist circumference and waist-to height ratio of Hong Kong Chinese children, BMC Public Health, Vol. 8, pp Taylor, R.W., Jones, I.E., Williams, S.M. and Goulding, A. (2003), Evaluation of waist circumference, waist-tohip ratio, and the conicity index as screening tools for high trunk fat mass, as measured by dual-energy X-ray absorptiometry, in children aged 3-19 y, American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72 No. 2, pp

16 Taylor, R.W., Jones, I.E.,Williams, S.M. et al. (2000), Evaluation of waist circumference, waist-tohip ratio, and the conicity index as screening tools for high trunk fat mass, as measured by dual-energy X-ray absorptiometry, in children aged 3-19 years, American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, pp World Health Organization (1998), Preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation on obesity, WHO/NUT/NCD/98.1,World Health Organization, Geneva. Zannolli, R., and Morgese, G. (1996), Waist percentiles: a simple test for atherogenic disease?, Acta Paediatrica, Vol. 85, pp Πρόσκληση συγγραφής άρθρων για το Newsletter Η Συντακτική Επιτροπή του Newsletter, προσκαλεί νέους και καταξιωµένους επιστήµονες από όλο το φάσµα της Άσκησης, Υγείας, ιατροφής, Ευεξίας στη συγγραφή άρθρων για το ηλεκτρονικό περιοδικό µας. Θα θέλαµε επίσης να σας ευχαριστήσουµε για την µέχρι τώρα συµµετοχή σας, η οποία έχει συµβάλλει σηµαντικά στην µεγάλη αποδοχή και στα θετικά σχόλια που έχει αποσπάσει το Newsletter της SCIENCE TECHNOLOGIES Γενικές Προδιαγραφές Άρθρων: Μορφή.doc Να συνοδεύεται από διαγράµµατα και σχετικές εικόνες αν είναι δυνατόν (θα πρέπει αποστέλλονται ως ξεχωριστά αρχεία, και όχι ενσωµατωµένα στο.doc αρχείο) Να υπάρχουν αναφορές και πηγές στο τέλος Σύντοµο βιογραφικό αρθρογράφου (φωτογραφία -προαιρετικά-, τρέχουσα θέση, σηµαντικές θέσεις, πτυχία κλπ. έως 7 γραµµές) Το άρθρο θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο

17 Νέα ALL SPORTS SHOW & FASHION ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ METROPOLITAN EXPO 23/09 02/ Η έκθεση-θεσµός δηµιουργεί τη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για τον αθλητισµό: σε ΝΕΟ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ, ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ εκθεσιακό χώρο υψηλών προδιαγραφών µε ΝΕΕΣ δυνατότητες εµπορικής εκµετάλλευσης µε ΝΕΑ πρόταση για τους εκθέτες και τους επισκέπτες µε ΝΕΑ οργανωτική δοµή και ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ διάρκεια 23-26/09/2011(TRADE SHOW) 4 ηµέρες αποκλειστικά αφιερωµένες στον αθλητισµό και στην casual & street µόδα 4 ηµέρες γεµάτες sports brands και fashion icons 4 ηµέρες παρουσίασης προϊόντων/υπηρεσιών 4 ηµέρες µε συµµετοχές διεθνών εκθετών και έµφαση στις αγορές της Ν. Ευρώπης 4 ηµέρες µε δυνατότητα εµπορικών δειγµατισµών σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους Για πρώτη φορά, 23/09-02/10/2011( ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ) 10 ηµέρες ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην άθληση και στην υγεία 10 ηµέρες γεµάτες δραστηριότητες και events 10 ηµέρες µιας µοναδικής, INTERACTIVE γιορτής αφιερωµένης στα Sports 10 ηµέρες ενεργής δράσης και ψυχαγωγίας του κοινού στο φυσικό περιβάλλον των αθληµάτων (πίστες & γήπεδα) 10 ηµέρες ζωντανών παρουσιάσεων και happenings από τα µεγαλύτερα ονόµατα του αθλητισµού 10 ηµέρες ενηµερωτικών workshops για διατροφή, φυσική ευεξία και τις νέες τάσεις 10 ηµέρες µουσικών happenings και live mini συναυλιών καταξιωµένων αλλά και νέων καλλιτεχνών 10 ηµέρες συνεχών µουσικών καλυψεων από επώνυµους DJ s 10 ηµέρες διοργάνωσης πολυάριθµων φιλικών αγώνων µε συµβολικά έπαθλα 10 ηµέρες γνωριµίας των επισκεπτών µε τα ολυµπιακά αλλά και µε τα λιγότερο γνωστά αθλήµατα, τους πρωταγωνιστές και τα µυστικά τους Για περισσότερες πληροφορίες:

18 ραστηριότητες Hellas PHARM Απριλίου 2011 HELEXPO PALACE Από τον εκθεσιακό χώρο της εταιρείας µας

19 SFENDAMI MOUNTAIN FESTIVAL Απριλίου 2011 Σφενδάµη Πιερίας Από τον εκθεσιακό χώρο της εταιρείας µας

20 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ POLAR CARDIO GX Γυµναστήριο Body Action στην Καβάλα Γυµναστήριο Body and Soul στα Χανιά Γυµναστήριο Απόλλων Gym στο Αγρίνιο Γυµναστήριο Απολλώνειο στα Ιωάννινα

21 Γυµναστήριο MELEKOS Health Club στην Χίο Γυµναστήριο MyGyM στην Χίο ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ X-TREME STORES Eπίσκεψη για εκπαίδευση στα προϊόντα, YAMAX, POLAR και ACCUSPLIT στα x-treme stores στο Αγρίνιο ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ COSMOS SPORT Από την επίσκεψη για εκπαίδευση στα προϊόντα, YAMAX, POLAR και ACCUSPLIT στα COSMOS SPORT στα Χανιά

22 Eπίσκεψη για εκπαίδευση στα προϊόντα, YAMAX, POLAR και ACCUSPLIT στα COSMOS SPORT στις Μοίρες ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ INTERSPORT Eπίσκεψη για εκπαίδευση στα YAMAX, POLAR και ACCUSPLIT στα INTERSPORT στο RIVER WEST ΝΕΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ POLAR Από την επίσκεψη για ενηµέρωση στα προϊόντα Polar στο κατάστηµα Athlete s Shop στην Ξάνθη

23 Από την επίσκεψη για ενηµέρωση στα προϊόντα Polar στο κατάστηµα Fit Shop στην Ξάνθη Επίσκεψη για εκπαίδευση στα προϊόντα Polar στο γυµναστήριο Aqua Forum στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης Από την επίσκεψη για εκπαίδευση στo CARDIOSCAN στο γυµναστήριο Palmos Gym στο Ρέθυµνο

24 Από την επίσκεψη για εκπαίδευση στα προϊόντα Polar στο κατάστηµα Ποδηλατόδροµο στα Χανιά Η SCIENCE TECHNOLOGIES ΣΤΟ FACEBOOK Η εταιρία µας βρίσκεται στο facebook στον παρακάτω σύνδεσµο: Όσοι έχετε ήδη λογαριασµό στο facebook απλά κάντε κλικ στον παραπάνω σύνδεσµο ή απλά στην αναζήτηση πληκτρολογήστε SCIENCE TECHNOLOGIES και γίνετε fan ώστε να ενηµερώνεστε για όλα τα τρέχοντα επιστηµονικά και συνεδριακά νέα στον χώρο της ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ. Όσοι δεν έχετε λογαριασµό στο facebook µπορείτε να εγγραφείτε στο Επιδοτούµενα προγράµµατα NEO «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» ( ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ) Σκοπός Στόχοι του Προγράµµατος Επιλέξιµες Επιχειρήσεις Με το πρόγραµµα : Ενισχύεται η δηµιουργία / ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να µετατρέψουν µία καινοτόµο ιδέα ή/και µία καταγεγραµµένη / κατοχυρωµένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόµη αξιοποιηθεί εµπορικά, σε επιχειρηµατική καινοτοµία. Ενισχύονται οι πολύ µικρές και µικρές νέες επιχειρήσεις (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εµπορική αξιοποίηση καινοτοµικών ιδεών υπό τη µορφή

25 της εµπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιµοποιούν. o Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράµµατος o ηµόσια απάνη: Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε ,00. o o o Προϋπολογισµός Έργων: Ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από ,00 έως ,00 ευρώ για το τοµέα της µεταποίησης ή από ,00 έως ,00 για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιµους κλάδους οικονοµικών δραστηριοτήτων. Ποσοστά ενίσχυσης ηµόσιας Χρηµατοδότησης: Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% των επιλέξιµων δαπανών. Επιλέξιµες απάνες: Καλύπτεται ένα ευρύ φάσµα ενεργειών όπως: Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισµός Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες Κατοχύρωση Τροποποίηση Πατεντών Πνευµατικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωµάτων πατεντών και πνευµατικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας Κτιριακά / ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις Σχεδιασµός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση ιαχειριστικών Συστηµάτων απάνες Τεχνικής, Επιστηµονικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης απάνες προβολής & επικοινωνίας Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων Ανάπτυξη Πρωτοτύπων Λειτουργικές απάνες ιάρκεια Υλοποίησης: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης. Υποβολή προτάσεων: Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) µέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ Επιλεξιµότητα απανών : Από την ηµεροµηνία Προκήρυξης του Προγράµµατος Οι βασικότερες διαφοροποιήσεις του προγράµµατος «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» σε σχέση µε προηγούµενα προγράµµατα συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία : Ευρύτητα εφαρµογής : Το πρόγραµµα καλύπτει µεγάλο εύρος επιλέξιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει τους κλάδους της µεταποίησης, της «πράσινης» οικονοµίας και πολλούς από τους κλάδους της παροχής υπηρεσιών µε εν δυνάµει καινοτοµικά χαρακτηριστικά. Σε σχέση µε παλαιότερα προγράµµατα δεν περιλαµβάνονται δραστηριότητες που δεν έχουν από τη φύση τους καινοτοµικό χαρακτήρα, ή υπάρχει κορεσµός στην αγορά ή πρόκειται καταφανώς για επιχειρηµατικότητα ανάγκης. Η έµφαση στην αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχεδίων δίδεται στα ποιοτικά τους στοιχεία που σχετίζονται µε την καινοτοµικότητά τους, τα προσόντα του υποψήφιου επιχειρηµατία, την ποιότητα των προτεινόµενων προς χρηµατοδότηση ενεργειών Χαρακτήρας : Το πρόγραµµα είναι το πρωτοπόρο στο είδος του, δεδοµένου ότι: ίνει (ως βασική προτεραιότητα) έµφαση στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας δια µέσου της αξιολόγησης και ενίσχυσης καινοτοµικών, πρωτότυπων και ευρηµατικών ιδεών. Στην έννοια της καινοτοµίας περιλαµβάνεται και επιβραβεύεται όχι µόνο η επιστηµονική / τεχνολογική καινοτοµία αλλά και η µη τεχνολογική και η οικολογική καινοτοµία. ίνει έµφαση στις υπό ίδρυση και στις νέες επιχειρήσεις (µέχρι και πέντε διαχειριστικές χρήσεις) καλύπτοντας ένα σηµαντικό κενό στήριξης. Εφαρµογή: Το πρόγραµµα είναι το πρώτο του είδους του, που: Έχει διαρκή χαρακτήρα για όσο επαρκούν οι διαθέσιµοι πόροι της ηµόσιας απάνης. Το πρόγραµµα δηλαδή υλοποιείται επί την βάση ετήσιων κύκλων παρέχοντας ένα διαρκές / διαχρονικό εργαλείο στήριξης στην αγορά. Εισάγει ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης της καινοτοµίας που επιτρέπει την συστηµική αντιµετώπιση και αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων επί της αρχής «ιδέα σχεδιασµός υλοποίησης υλοποίηση

26 αγορά». Υποστηρίζει ένα ευρύτατο πεδίο επιλέξιµων ενεργειών και των δαπανών που αντιστοιχούν σε αυτές, συµπεριλαµβανόµενων και λειτουργικών δαπανών για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Εισάγει την έννοια της µετά την ολοκλήρωση παρακολούθησης των έργων και την επιβράβευση θετικών αποτελεσµάτων και υλοποίησης στόχων. Μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία, µε την απλοποίηση των επίσηµων χαρτιών που ζητούνται τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφεροµένων στο πρόγραµµα. Χρηµατορροές: εν απαιτείται τεκµηρίωση ιδίας συµµετοχής. ιασφαλίζεται η συνεχής χρηµατορροή µε την χρήση «κυλιόµενης» εγγυητικής επιστολής. ιασφαλίζεται η άµεση καταβολή δηµόσιας χρηµατοδότησης µετά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. Υπάρχει πρόβλεψη για νέες ευκαιρίες χρηµατοδότησης εάν επιτευχθούν θετικά αποτελέσµατα. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Ψηφιακή ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση της προβολής τους στο διαδίκτυο καθώς και η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η δράση βρίσκεται στο τελικό στάδιο σχεδιασµού. Επιλέξιµες επιχειρήσεις: Τουριστικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών µεταφορών, επιχειρήσεις εκµίσθωσης ΙΧ αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50cc, αγοραία τουριστικά.χ. (λιµουζίνες), τουριστικά καταστήµατα και ναυλοµεσιτικά γραφεία. Προδηµοσίευση πράξης επιχορήγησης ελληνικών φορέων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας ENIAC JU (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking) Αναµένεται Στόχος των Κοινών Πρωτοβουλιών και κατά συνέπεια και της παρούσας πράξης, είναι η ενίσχυση και βελτιστοποίηση της ελληνικής συµµετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης και κυρίως στη συµµετοχή δυναµικών και µε υψηλή τεχνογνωσία Μικροµεσαίων (ΜµΕ) σε έργα µεγάλης εµβέλειας, προσανατολισµένα στη βιοµηχανία (κυρίως εκτελούνται σε συνεργασία µε τη βιοµηχανία). Η συνεργασία µεταξύ εταίρων διαφορετικών και αλληλο-συµπληρούµενων επιστηµονικών πεδίων, καθώς και αναπτυξιακού επιπέδου και παράλληλα η έντονη αλληλεπίδραση των ερευνητικών οµάδων αναµένεται να συµβάλει στην προώθηση της καινοτοµίας µε θετικά αποτελέσµατα για την οικονοµία και την κοινωνία, αλλά και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Ε&Τ φορέων, µε την παραγωγή νέων επιστηµονικών προϊόντων, αποτελεσµάτων και υπηρεσιών αφενός, αλλά και µε την ανάπτυξη νέων βελτιωµένων µεθόδων παραγωγής αφετέρου. Τοµείς ενδιαφέροντος Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία Κατηγορία δικαιούχων Νοµικά πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (ΝΠΙ ) Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύµατα Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει ελληνικός φορέας δικαιολογητικά επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας ράσης είναι να έχει συµµετάσχει στην 2η Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων της 19ης Μαρτίου 2009 της ENIAC Joint Undertaking και το έργο, στο οποίο συµµετέχει σαν Εταίρος ή Συντονιστής να έχει αξιολογηθεί θετικά και να έχει εγκριθεί για χρηµατοδότηση, σύµφωνα µε την διαδικασία αξιολόγησης της 2ης Προκήρυξης υποβολής Προτάσεων της JU ENIAC. Επισηµαίνεται ότι δεν θα χρηµατοδοτηθούν στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης έργα που ήδη χρηµατοδοτούνται, στο σύνολό τους ή ορισµένες δράσεις τους, από άλλους εθνικούς πόρους. Η επιχείρηση/άλλος φορέας πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες υποδοµές για την ελαχιστοποίηση των εµποδίων πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) ή δεσµεύεται για την υλοποίηση των απαραίτητων υποδοµών πρόσβασης µέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης.

27 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων σύµφωνα µε την 2η Προκήρυξη του 2009 της ENIAC κυµαίνεται από 2 έως 3 έτη ή περισσότερο και καθορίζεται από την διάρκεια η οποία αναφέρεται στο τεχνικό δελτίο του έργου. Τι χρηµατοδοτείται Η ηµόσια απάνη καλύπτει ποσοστό 100% (83,3% ΓΓΕΤ & 16,7% Joint Undertaking ENIAC) της συµµετοχής, στον προϋπολογισµό του έργου, για τα ηµόσια Ερευνητικά Ιδρύµατα και τα Ανώτατα ηµόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Πανεπιστήµια και ΤΕΙ). Στην περίπτωση της βιοµηχανικής έρευνας και της πειραµατικής ανάπτυξης οι δηµόσιοι φορείς µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µε το ποσοστό 83,3%, εφόσον τα αποτελέσµατα του σχεδίου διαδίδονται ευρέως µέσω τεχνικών και επιστηµονικών διαλέξεων ή µέσω της δηµοσίευσής τους σε επιστηµονικά και τεχνικά περιοδικά ή διατίθενται σε αρχεία αποθήκευσης µε ελεύθερη πρόσβαση ή µέσω δωρεάν λογισµικού ή λογισµικού ανοιχτής πηγής. Από τους πόρους της παρούσας δράσης καλύπτονται µερικώς οι δαπάνες των ερευνητικών έργων των ελληνικών φορέων. Οι επιλέξιµες δαπάνες για τους ιδιωτικούς φορείς (ΜµΕ, επιχειρήσεις), είναι ως εξής: α) Για αµοιβές προσωπικού β) Για όργανα και εξοπλισµό γ) Λοιπά έξοδα λειτουργίας δ) Γενικά (έµµεσα) έξοδα Οι επιλέξιµες δαπάνες προς ηµόσιους ερευνητικούς φορείς και ηµόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, είναι ως εξής: α) απάνες προσωπικού β) Γενικά (έµµεσα) έξοδα Οι προθεσµίες υποβολής αναµένεται να ανακοινωθούν µε την επίσηµη προκήρυξη του Προγράµµατος. Ψηφιακή ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Περιγραφή: Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση της προβολής τους στο διαδίκτυο καθώς και η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η δράση βρίσκεται στο τελικό στάδιο σχεδιασµού. Επιλέξιµες επιχειρήσεις: Τουριστικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών µεταφορών, επιχειρήσεις εκµίσθωσης ΙΧ αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50cc, αγοραία τουριστικά.χ. (λιµουζίνες), τουριστικά καταστήµατα και ναυλοµεσιτικά γραφεία. ιαθέσιµος προϋπολογισµός για την δράση: ,00 Η συνολική ηµόσια απάνη (άθροισµα εθνικών και κοινοτικών πόρων) της δράσης ανέρχεται σε ευρώ Προδηµοσίευση προγράµµατος "Πράσινος Τουρισµός" Αναµένεται Σκοπός του προγράµµατος είναι η βελτίωση των λειτουργικών υποδοµών και των επιχειρησιακών διαδικασιών των τουριστικών µονάδων, µε οικολογικό προσανατολισµό αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Όροι και προϋποθέσεις Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι τουριστικές µονάδες για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

ΥΓΕΙΑ. ηµήτρης Παπανδρέου PhD, MS, RD. Ι ΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ

ΥΓΕΙΑ. ηµήτρης Παπανδρέου PhD, MS, RD. Ι ΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ Το άρθρο του µήνα ΥΓΕΙΑ ηµήτρης Παπανδρέου PhD, MS, RD. Ι ΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ - ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 607 ΠΑΙ ΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΗ. Απόστολος Θεοδώρου, Ph.D. Λέκτορας Αθλητικών Αλµάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

ΙΑΤΡΟΦΗ. Απόστολος Θεοδώρου, Ph.D. Λέκτορας Αθλητικών Αλµάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ Το άρθρο του µήνα ΙΑΤΡΟΦΗ Απόστολος Θεοδώρου, Ph.D. Λέκτορας Αθλητικών Αλµάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ Τι είναι η κρεατίνη; Η κρεατίνη είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ιουνίου Ιουλίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 49

Έκδοση Ιουνίου Ιουλίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 49 NEWSLETTER Έκδοση Ιουνίου Ιουλίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 49 Αγαπητές οί φίλες-οι, ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ Σας παρουσιάζουµε µε µεγάλη χαρά το 49 ο ηλεκτρονικό µας περιοδικό στις σελίδες του οποίου µπορείτε να περιηγηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Αυγούστου - Σεπτεµβρίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 38

Έκδοση Αυγούστου - Σεπτεµβρίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 38 NEWSLETTER Έκδοση Αυγούστου - Σεπτεµβρίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 38 ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ ΑΑππόό ττοονν εεκκδδόόττηη ΤΤαα άάρρθθρραα ττοουυ µµήήνναα ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ Αγωνιστικός αθλητισµός & γυναίκα Ελένη Αυλωνίτου, Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Αυγούστου Σεπτεµβρίου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 44

Έκδοση Αυγούστου Σεπτεµβρίου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 44 NEWSLETTER Έκδοση Αυγούστου Σεπτεµβρίου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 44 ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ ΑΑππόό ττοονν εεκκδδόόττηη ΤΤαα άάρρθθρραα ττοουυ µµήήνναα ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΓΩΝΑ: δύσκολη υπόθεση µε υψηλές απαιτήσεις Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Απριλίου - Μαΐου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 36

Έκδοση Απριλίου - Μαΐου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 36 NEWSLETTER Έκδοση Απριλίου - Μαΐου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 36 ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ ΑΑππόό ττοονν εεκκδδόόττηη ΤΤαα άάρρθθρραα ττοουυ µµήήνναα ΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΦΗΗ Κοινωνικές, οικονοµικές και δηµογραφικές συσχετίσεις σε υπέρβαρα

Διαβάστε περισσότερα

Σας παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά το 59 ο ηλεκτρονικό μας περιοδικό στις. ενδιαφέροντα άρθρα, το πρώτο με θέμα: «Υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ:

Σας παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά το 59 ο ηλεκτρονικό μας περιοδικό στις. ενδιαφέροντα άρθρα, το πρώτο με θέμα: «Υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ: Οργανισμός Science Technologies Απρίλιος 2013 Έκδοση Φεβρουαρίου Μαρτίου 2013 Τεύχος 59 NEWSLETTER Αγαπητές οί φίλες-οι, Σας παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά το 59 ο ηλεκτρονικό μας περιοδικό στις σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, xxx COM(2005) yyy τελικό ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ «Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωµατικής άσκησης: µια ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ι. ΚΑΝΤΖΟΥΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ι. ΚΑΝΤΖΟΥΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα:λήψη Συμπληρωμάτων διατροφής σε αθλητές Crossfit

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλογραφία: Δρ. Δημήτριος Χανιώτης, Τηλ. 6973049444 E-mail: chaniotisdimitris@gmail.com

Αλληλογραφία: Δρ. Δημήτριος Χανιώτης, Τηλ. 6973049444 E-mail: chaniotisdimitris@gmail.com 49 Διατροφικές συνήθειες και αξιολόγηση του βαθμού παχυσαρκίας σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων του λεκανοπεδίου Αττικής την περίοδο 2002-2007 στα πλαίσια προγράμματος Σχολικής Υγείας Δημήτριος Ι. Χανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Κ F.C.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Κ F.C. ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Κ F.C. ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΕΙΣΗΓΗΤHΣ: ΒΕΝΙΑΜΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 3η Διημερίδα Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας και Διατροφής Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία - Διατροφή Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μεταβολικού Συνδρόμου στα παιδιά και τους εφήβους

Αξιολόγηση του Μεταβολικού Συνδρόμου στα παιδιά και τους εφήβους ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αξιολόγηση του Μεταβολικού Συνδρόμου στα παιδιά και τους εφήβους Ρεκλείτη Μαρία, 1 Κυριαζής Ιωάννης 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου 2. Παθολόγος Διαβητολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Συμπληρώματα διατροφής >>

ΘΕΜΑ: << Συμπληρώματα διατροφής >> ΘΕΜΑ: > Επιβλέπων καθηγητής: κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Καυκιάς Σπυρανδρέας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με σκοπό οι αναγνώστες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Π.Μ.Σ.: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Μελέτη συσχέτισης διατροφικής συμπεριφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ Ενηµερωτικό ελτίο Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Καταναλώνουµε Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: Προγράµµατα 2 Επιχορηγήσεων ιακηρύξεις 8 ιαγωνισµών Ο Συνήγορος του 9 Επιχειρηµατία

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section: Sports Recreation

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section: Sports Recreation Αναρτημένες Ανακοινώσεις 23 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Poster Presentations of the 23 rd International Congress of Physical Education & Sport Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section:

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφική αξιολόγηση αθλητών παιδικής ηλικίας

Διατροφική αξιολόγηση αθλητών παιδικής ηλικίας ΤΜΗΜΑ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 2013 Διατροφική αξιολόγηση αθλητών παιδικής ηλικίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγαθή Πρίτσα 1 ΤΜΗΜΑ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οφείλω να καταθέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ά ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ά ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή επαγγελμάτων & πρόνοιας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ά ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. MSc in Health Management ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εφηβική Ηλικία και Παχυσαρκία

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. MSc in Health Management ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εφηβική Ηλικία και Παχυσαρκία Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Τ.Ε.Ι. Πειραιά Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» MSc in Health Management ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφηβική Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την καθηγήτρια μας και εισηγήτρια της παρούσας πτυχιακής εργασίας κα Χασαπίδου Μαρία.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την καθηγήτρια μας και εισηγήτρια της παρούσας πτυχιακής εργασίας κα Χασαπίδου Μαρία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την καθηγήτρια μας και εισηγήτρια της παρούσας πτυχιακής εργασίας κα Χασαπίδου Μαρία. Ακόμα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κα Παπαδημητρίου Κωνσταντίνα για το ενδιαφέρον,

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. Σε αυτό το τεύχος Πόσο αξίζει κάθε πελάτης σας; ΣΕΛ. 2

BusinessNews. Σε αυτό το τεύχος Πόσο αξίζει κάθε πελάτης σας; ΣΕΛ. 2 ΤΕΥΧΟΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ BusinessNews e-newsletter SUMMERTIME June2011 ΤΗΛ: +30.26650.21428 FAX: +30.26650.27849 EMAIL: INFO@EPIXEIREIN.GR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ISSN 1792-4944 Τόμος 2 Τεύχος 1 iaνουαριοσ-maρτιοσ 2011 Volume 2 no 1 january-march 2011 ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ Αθηροσκλήρωσησ Τόμος 2 Τεύχος 1 ianουαριοσ-maρτιοσ 2011 Αερόβια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΕΙΣ, ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΛΑΤΙ

ΓΝΩΣΕΙΣ, ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΛΑΤΙ ιεύθυνση ιατροφικής Πολιτικής και Ερευνών Αθήνα, Νοέµβριος 2011 Συντακτική Οµάδα Αρχισυνταξία: Μαράκης Γεώργιος, ιατροφολόγος, PhD Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Απριλίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 221

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Απριλίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 221 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Απριλίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 221 1. (ΝΕΟ ) Παρατάθηκε η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «ict4 growth», μέχρι την Παρασκευή 05/04/2013 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 η Ηµερίδα του ΠΜΣ του Τµήµατος Επιστήµης Διαιτολογίας Διατροφής 1 η Ηµερίδα του ΠΜΣ του Τµήµατος Επιστήµης Διαιτολογίας Διατροφής ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σητείας. Τµήµα ιατροφής και ιαιτολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σητείας. Τµήµα ιατροφής και ιαιτολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σητείας Τµήµα ιατροφής και ιαιτολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΝΑΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα