Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών"

Transcript

1 Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση Μελέτη Θέρµανσης: Υπολογισµός Θερµικών Απωλειών Μελέτη Ηλεκτρολογικών: Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Μαστιχαρίου 150/20KV Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Μελέτη Θέρµανσης: Υπολογισµός Θερµικών Απωλειών Μελέτη Ηλεκτρολογικών: Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

2 ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Υ/Σ ΚΩ 150/20KV Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεµελιακή Γείωση 1

3 Θεµελιακή γείωση Κτιρίου Ελέγχου (σχ Α) Στο κτίριο ελέγχου του Υ/Σ και κατά την κατασκευή των θεµελίων του θα εγκατασταθεί θεµελιακή γείωση. Ως αγωγός της θεµελιακής γείωσης θα χρησιµοποιηθεί ταινία επιψευδαργυρωµένου εν θερµώ χάλυβα (500 gr/m 2 ), ελάχιστων διαστάσεων 30 mm x 3,5 mm (ενδ.τύπος ΕΛΕΜΚΟ ). Ο αγωγός της θεµελιακής γείωσης θα αναπτυχθεί µέσω κατάλληλων στηριγµάτων, πάνω στο µεταλλικό οπλισµό του περιµετρικού και του κεντρικού επιµήκους θεµελίου του κτιρίου του Υ/Σ, περιβαλλόµενος παντού από σκυρόδεµα, πάχους τουλάχιστον 5 cm, σχηµατίζοντας δυο κλειστούς περιµετρικούς βρόγχους. Ακόµη, θα αναπτυχθεί και µε εγκάρσιες και επιµήκεις ταινίες, που θα οδεύουν επί του µεταλλικού οπλισµού του δαπέδου και θα συνδέονται µεταξύ τους και µε τις περιµετρικές ταινίες για τη δηµιουργία εσωτερικών βρόγχων. Η περιµετρική θεµελιακή γείωση θα συγκολλείται ανά 2 m στον κύριο οπλισµό (στις σιδερόβεργες οδηγούς) του περιµετρικού και κεντρικού επιµήκους θεµελίου ή εναλλακτικά θα συνδέεται επί του κύριου οπλισµού σε ενδιάµεσα τµήµατα ανά 2 µέτρα, µε σφιγκτήρες ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ διαστ. 60 x 80 mm. Στο δάπεδο οι ταινίες της θεµελιακής γείωσης θα συγκολλούνται µεταξύ τους, µε την περιµετρική ταινία και µε τον οπλισµό (δάριγκ) του δαπέδου σε πολλά σηµεία, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένας ενιαίος γαλβανικά µεταλλικός οπλισµός, ο οποίος σε περίπτωση ηλεκτρικού σφάλµατος θα λειτουργήσει σαν ισοδυναµική επιφάνεια. Εάν η σύνδεση της ταινίας του περιµετρικού και του διαµήκους θεµελίου µε τις ταινίες του δαπέδου διέλθει από το έδαφος, τότε θα χρησιµοποιείται επικασσιτερωµένη χάλκινη ταινία 25 x 4 mm που θα συνδέεται µέσα στο σκυρόδεµα µε τις χαλύβδινες θεµελιακές ταινίες µε σφιγκτήρες ενδ.τύπου ΕΛΕΜΚΟ για ταινίες 30 mm και ενδ.τύπου ΕΛΕΜΚΟ για ταινίες 40 mm. Στο σχέδιο της θεµελιακής γείωσης φαίνονται οι ταινίες της θεµελιακής γείωσης καθώς και οι θέσεις των αναµονών για τη σύνδεσή της µε τις αναµονές του δικτύου γείωσης του Υ/Σ και µε τον εξοπλισµό του κτιρίου µέσω ισοδυναµικών γεφυρών (ενδ. τύπος ΕΛΕΜΚΟ ). Οι ισοδυναµικές γέφυρες θα τοποθετούνται σε ύψος 20 cm 30 cm από το δάπεδο και θα έχουν 4 υποδοχές για σύνδεση µε ταινίες διατοµής έως 40 x 4 mm. Επισηµαίνεται ότι όλα τα τµήµατα των αναµονών σύνδεσης µε τις ισοδυναµικές γέφυρες θα είναι από χάλκινη επικασσιτερωµένη ταινία 25 x 4 mm, η οποία θα συνδέεται µε την χαλύβδινη ταινία της θεµελιακής γείωσης µε σφιγκτήρα τύπου «Τ», κατάλληλο για σύνδεση ταινιών, από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα ενδ.τύπου ΕΛΕΜΚΟ για ταινίες 30 mm και για ταινίες 40 mm και θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από σκυρόδεµα πάχους τουλάχιστον 5 cm. Στις θέσεις αρµών διαστολής του σκυροδέµατος η συνέχεια του αγωγού της θεµελιακής γείωσης θα εξασφαλίζεται µέσω εύκαµπτων αγωγών, εκτός του σκυροδέµατος, από επικασσιτερωµένο χάλκινο αγωγό Φ11 mm ενδ.τύπου ΕΛΕΜΚΟ , οι οποίοι θα συνδέονται µε τη θεµελιακή γείωση µέσα στο σκυρόδεµα µε σφιγκτήρα τύπου «Τ» ενδ.τύπου ΕΛΕΜΚΟ για ταινίες έως 30 mm και ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ για ταινίες 40 mm. Όλα τα υλικά της θεµελιακής γείωσης (σφιγκτήρες, ταινίες, ισοδυναµικές γέφυρες κλπ) θα είναι εργαστηριακά δοκιµασµένα σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ-ΕΝ και ΕΛΟΤ-ΕΝ Θεµελιακή Γείωση 2

4 ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Υ/Σ ΚΩ 150/20KV Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΚΤ-1) ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 1 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

5 Ι. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ Ο τρόπος εκτέλεσης των εγκαταστάσεων θα είναι σύµφωνος µε: Tους επίσηµους κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους και ειδικότερα τον Κανονισµό εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Υπ. Απ \ΦΕΚ 59\ Τους επίσηµους κανονισµούς της χώρας προέλευσης τους για κάθε µηχάνηµα, συσκευή ή όργανο, όσα είναι προέλευσης εξωτερικού, και δεν υπάρχουν σε ισχύ επίσηµοι κανονισµοί του Ελληνικού Κράτους. Τους Γερµανικούς κανονισµούς VDE και DIN που ισχύουν για όσες κατηγορίες δεν καλύπτονται από τα προηγούµενα εδάφια α και β και ειδικότερα VDE Τους όρους της τεχνικής περιγραφής, των φύλλων προδιαγραφών και των εγκεκριµένων σχεδίων και µελετών. Τους κανόνες της τέχνης και εµπειρίας και τις σχετικές εντολές και οδηγίες της επίβλεψης. Τα IEC τα οποία καλύπτουν τον επί µέρους εξοπλισµό αναφέρονται στις προδιαγραφές εκάστου. Β. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ Η εγκατάσταση φωτισµού και θέρµανσης θα γίνει χωνευτή σε βάθος τουλάχιστον 5 mm από την τελική επιφάνεια, από σωλήνες πλαστικούς εκτός από τα τµήµατα εκείνα τα οποία σηµειώνονται στο σχέδιο ως χαλυβδοσωλήνες µε σύµβολο Χ. Οι χωνευτοί σωλήνες, τα κουτιά διακλάδωσης και τα κουτιά οργάνων διακοπής κλπ, θα τοποθετούνται πριν από τα επιχρίσµατα αλλά µετά την κατασκευή των οδηγών επιχρισµάτων και σε τέτοιο βάθος, ώστε οι µεν σωλήνες να καλύπτονται µετά από πλήρωση των αυλάκων που τοποθετούνται µέσα, τα δε κουτιά διακλάδωσης, οργάνων διακοπής κλπ, να εξέχουν τόσο, ώστε µετά την τελευταία στρώση των επιχρισµάτων να βρίσκονται τα χείλη αυτών στο ίδιο επίπεδο µε την επιφάνεια της στρώσης αυτής. H διάνοιξη των απαιτουµένων αυλάκων εντός της τοιχοποιίας ή του επιχρίσµατος κλπ, για την τοποθέτηση των σωλήνων, θα πραγµατοποιείται µε ειδικό ηλεκτροκίνητο φορητό εργαλείο προσεκτικά, ώστε η φθορά και η απαραίτητη επαναφορά των κονιαµάτων να περιορισθούν εις στο ελάχιστον. Οι επιτρεπόµενες καµπυλώσεις σωλήνων χωρίς παρεµβολή κουτιού διακλάδωσης είναι το πολύ (3) τρεις. Οι σωλήνες µεταξύ των κουτιών µπορούν να έχουν δύο (2) το πολύ ενώσεις ανά 3 m, δεν επιτρέπεται δε να έχουν ένωση, όταν η απόσταση των κουτιών δεν υπερβαίνει το 1 m. Ενώσεις εντός του πάχους των τοίχων απαγορεύονται. Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται µε ελαφρά κλίση προς τα κουτιά διακλάδωσης και θα είναι απαλλαγµένες παγίδων (σιφώνων). Οι σωλήνες θα συναντούν τα κουτιά κάθετα προς την πορεία των, στο σηµείο εισόδου. Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι διαµέτρου τουλάχιστον 70 mm. Η ελαχίστη απόσταση ηλεκτρικών γραµµών από σωλήνες θερµού νερού (κεντρικής θέρµανσης) είναι 20 cm. Οι απολήξεις των σωλήνων, τόσο πίσω από τους πίνακες, όσο και στις θέσεις τροφοδότησης φωτιστικών σωµάτων κλπ, ή στις αναµονές, θα εφοδιάζονται µε προστόµια τα οποία θα εξέχουν από την τελευταία στρώση των επιχρισµάτων κατά 2 mm. Οι σωλήνες µέσα στο σκυρόδεµα θα είναι χαλύβδινοι ή γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες. Οι σωλήνες που τοποθετούνται µέσα στο έδαφος θα αλείφονται µε δύο στρώσεις ασφαλτικής επάλειψης. Στον ξυλότυπο των πλακών και των στύλων να τοποθετηθούν πήχεις για την δίοδο των σωλήνων και την αποφυγή στη συνέχεια διανοίξεως αυλάκων πάνω στο σκυρόδεµα. 2 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

6 Η αντιστοιχία της διαµέτρου σωλήνων προς την διατοµή και τον αριθµό των περιεχοµένων αγωγών καθορίζεται από την ακόλουθη σχέση: Μέχρι 4 αγωγοί 1,5 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-13,5 mm. Από 5-7 αγωγοί 1,5 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-16 mm. Από 8-12 αγωγοί 1,5 mm² σε πλαστικό σωλήνα Φ-23 mm ή χαλυβδοσωλήνα Φ-21 mm. Μέχρι 5 αγωγοί 2,5 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-16 mm. Μέχρι 3 αγωγοί 4 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-16 mm. 4-5 αγωγοί 4 mm² σε πλαστικό σωλήνα Φ-23 mm ή χαλυβδσωλήνα Φ-21 mm. Μέχρι 3 αγωγοί 6 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-16 mm. 4-5 αγωγοί 6 mm² σε πλαστικό σωλήνα Φ-23 mm ή χαλυβδοσωλήνα Φ-21 mm. Η ελάχιστη διάµετρος των κουτιών διακλάδωσης των ηλεκτρικών κυκλωµάτων θα είναι 70 mm. Οι ελάχιστες διαστάσεις των κουτιών διακλάδωσης των ηλεκτρικών κυκλωµάτων θα είναι 80x80 mm. Γ. ΣΥΡΜΑΤΩΣΕΙΣ Για κάθε µονοφασική γραµµή χρησιµοποιούνται (3) τρεις αγωγοί (Φάση, ουδέτερος, γείωση). Για κάθε τριφασική γραµµή χρησιµοποιούνται πέντε (5) αγωγοί (τρεις φάσεις, ουδέτερος, γείωση). Η διατοµή των αγωγών που θα χρησιµοποιηθούν δεν θα είναι µικρότερη των 1,5 mm 2. Ειδικότερα η διατοµή των αγωγών για τα κυκλώµατα θα είναι : α. Φωτισµοί-αυτοµατισµοί : 1,5 mm 2. β. Ρευµατοδοτών (Απλών-Θέρµανσης): 2,5 mm 2. γ. Ηλεκτρικών Θερµοσιφώνων : 4,0 mm 2. δ. Φωτισµού επειγούσης ανάγκης (110 VDC) : 2,5 mm 2. Ολοι οι αγωγοί των διαφόρων κυκλωµάτων θα φέρουν ευδιάκριτα σε όλο το µήκος της µόνωσής τους τα από το Κ.Ε.Η.Ε. οριζόµενα χρώµατα και θα διατηρούν σταθερή τη διατοµή τους. Οι ενώσεις των αγωγών µεταξύ τους θα γίνονται µέσα σε κουτιά διακλάδωσης (µπουάτ), που θα είναι από βακελίτη µε διακλαδωτήρες ή κοχλίες σύσφιξης σε µονωτικές βάσεις. Ο αγωγός γείωσης θα καταλήγει σε όλα τα σηµεία ρευµατοληψίας A.C. φωτισµού η ρευµατοδοτών ή συσκευών), έστω και αν τα αρχικά συνδεδεµένα φωτιστικά σώµατα δεν έχουν µεταλλικά µέρη. Οι αγωγοί διατοµής µέχρι 4 mm² θα είναι µονόκλωνοι. Οι αγωγοί διατοµής άνω των 6 mm² θα είναι πολύκλωνοι. Κατά την απογύµνωση των άκρων των αγωγών θα δίδεται µεγάλη προσοχή να µη δηµιουργούνται εγκοπές επί αυτών, οι οποίες θα επιφέρουν ελάττωση της µηχανικής αντοχής τους. Η σύνδεση αγωγών διατοµής πάνω από 10 m 2 µε τους αγωγούς των πινάκων κλπ, θα πραγµατοποιείται µε ακροδέκτες συσφικτικού κοχλία και συγκόλλησης.. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Η ελάχιστη διατοµή αγωγών κυκλωµάτων φωτισµού, κινήσεως, τηλεχειρισµού και ελέγχου είναι 1,5 mm² και ρευµατοδοτών 2,5 mm². Η ελάχιστη διάµετρος σωλήνων όλων των κυκλωµάτων και συστηµάτων θα είναι Φ-13,5 mm. Η ελάχιστη διάµετρος των κουτιών διακλαδώσεως των ηλεκτρικών κυκλωµάτων θα είναι Φ-70 mm, οι δε ελάχιστες διαστάσεις των κουτιών διέλευσης των συστηµάτων ασθενών ρευµάτων θα είναι 75x75 mm. Τα κυκλώµατα φωτισµού ή ρευµατοδοτών της επέκτασης του κτιρίου θά είναι συνέχεια των υπαρχόντων κυκλωµάτων φωτισµού ή ρευµατοδοτών µόνον εφόσον η φόρτιση των υπαρχόντων κυκλωµάτων το επιτρέπει. Σε άλλη περίπτωση θα γίνουν ανεξάρτητα κυκλώµατα µε την υπόδειξη του επιβλέποντα. 3 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

7 Τα κυκλώµατα των θερµαντικών σωµάτων που προσθέτονται θα είναι ανεξάρτητα των υπαρχόντων. Γενικά όλα τα άλλα κυκώµατα εκτος φωτισµού και ρευµατοδοτών θα είναι σε ανεξάρτητα κυκλώµατα. Ε. ΙΑΚΟΠΤΕΣ-ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΕΣ Οι διακόπτες θα είναι τύπου πλήκτρου χωνευτοί (10A, 250V), οι ρευµατοδότες θα είναι "σούσο" τριπολικοί (16A,250V) κατάλληλοι για χωνευτή εγκατάσταση. Το ύψος των ρευµατοδοτών θα είναι 0,6 m από το δάπεδο ενώ το ύψος των διακοπτών θα είναι 1,1 m από το δάπεδο. Οι ρευµατοδότες των θερµαντικών σωµάτων θα φέρουν σχετική ένδειξη. Όλοι οι χωνευτοί ρευµατοδότες και διακόπτες θα έχουν τετραγωνικά καλύµµατα, χρώµατος της επιλογής του επιβλέποντα. Τα θερµαντικά σώµατα (ηλεκτρικά καλοριφέρ) θα είναι επιτοιχα ισχύος µέχρι 2500W. Ολοι οι ρευµατοδότες ή τα φωτιστικά που είναι σε εξωτερικούς χώρους (βεράντες κ.λ.π.), σε χώρους που υπάρχει κίνδυνος να βραχούν θα είναι στεγανού τύπου βαθµού προστασίας ΙΡ-44. Στο χώρο των συσσωρευτών όλοι οι διακόπτες και ρευµατοδότες να είναι αντιεκρηκτικού τύπου. ΣΤ. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι άριστης ποιότητας και θα τεθούν οπωσδήποτε υπόψη της επιβλέψεως προς έγκριση. Ο τύπος και ο αριθµός των φωτιστικών σωµάτων φαίνονται στο σχ Η εγκατάσταση των φωτιστικών σωµάτων αρχίζει από την σύνδεση του τροφοδοτικού καλωδίου και περιλαµβάνει τη σύνδεση µε τους διακλαδωτήρες ("κλέµενς") που βρίσκονται µέσα στο φωτιστικό, την προσαρµογή τους σε οροφές, ψευδοροφές, τοίχους κλπ., καθώς επίσης και τα τυχόν απαιτούµενα µικροϋλικά για τη στήριξη ή για την αποκατάσταση των επιφανειών ("µερεµέτια"). Τα φωτιστικά σώµατα νοούνται ότι συµπεριλαµβάνουν τις βάσεις τους, τα καλύµµατά τους, όλα τα εξαρτήµατα στερεώσεως και αφής των λαµπτήρων (λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές, ballast), τους λαµπτήρες (φθορισµού ή πυρακτώσεως), τις διατάξεις στερεώσεως ή αναρτήσεως µεµονωµένα ή σε συνεχείς σειρές. Όλα τα εξαρτήµατα στερεώσεως και αφής των λαµπτήρων καθώς και οι λαµπτήρες θα είναι άριστης ποιότητας, προελεύσεως χωρών Ε.Ε και θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς VDE. Όλα τα φωτιστικά σώµατα, δύο ή τεσσάρων λαµπτήρων φθορισµού, προβλέπονται να φέρουν πυκνωτές σε συνδεσµολογία duo (εν σειρά) ενώ όλα τα φωτιστικά σώµατα µε ένα λαµπτήρα φθορισµού προβλέπονται να φέρουν ένα πυκνωτή εν σειρά (κατά duo). Οι µεταλλικές κατασκευές των σωµάτων θα είναι είτε από αλουµίνιο είτε από λαµαρίνα DKP µε πάχος τουλάχιστον 0,5 mm ή µεγαλύτερο δηλαδή όσο απαιτείται για την επίτευξη ισχυρότατης κατασκευής χωρίς παραµορφώσεις ή ίχνη κατεργασίας ("πονταρισιές", κτυπήµατα κλπ.) ώστε να επιτευχθεί απολύτως λεία επιφάνεια, κυρίως στις εµφανείς επιφάνειές τους. Η µεταλλική κατασκευή µετά την πλήρη διαµόρφωση και κατεργασία της θα υποστεί καθαρισµό και βαφή µε ηλεκτροστατική βαφή χρώµατος, γενικά λευκού (όταν δεν είναι από ανοδιωµένο αλουµίνιο). Οι υποδοχές των φωτιστικών σωµάτων για λαµπτήρες πυράκτωσης θα είναι από πορσελάνη κατάλληλες για τους προαναφερθέντες λαµπτήρες. Οι υποδοχές των φωτιστικών σωµάτων για λαµπτήρες φθορισµού θα είναι τύπου ασφαλείας, δηλαδή σύστηµα στερέωσης του λαµπτήρα µε περιστροφή (rotary lock). 4 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

8 Οι εσωτερικές συρµατώσεις θα είναι µόνωσης ανθεκτικής σε υψηλές θερµοκρασίας C. Όλα τα µεταλλικά φωτιστικά σώµατα θα έχουν και κατάλληλους δέκτες για σύνδεση των αγωγών γειώσεως. Για όλα τα φωτιστικά σώµατα θα παραδοθούν πλήρη περιγραφικά φυλλάδια των κατασκευαστών. Τα στεγανά φωτιστικά σώµατα φθορισµού θα έχουν απαραιτήτως στεγανές λυχνιολαβές και προστασία του χώρου των οργάνων (πυκνωτών ballast κτλ.) ΙΡ- 43 τουλάχιστο µε κατάλληλη στεγανή διαµόρφωση του χώρου οργάνων και ελαστικά παρεµβύσµατα. Η υποδοχή του εκκινητή θα είναι από ισχυρά ελατήρια στερεώσεως και ακροδέκτες σύνδεσης των αγωγών χωρίς συγκόλληση. Όλα τα µεταλλικά όργανα και οι λαµπτήρες θα είναι του ίδιου οίκου, ώστε να εξασφαλιστεί σωστή λειτουργία, µεγάλη διάρκεια ζωής και ευχέρεια ανταλλακτικών. Στην ηλεκτρική εξάρτηση κάθε φωτιστικού σώµατος φθορισµού για όλους τους τύπους θα τοποθετείται πυκνωτής αντιστάθµισης του επαγωγικού φορτίου και αντιπαρασιτικός πυκνωτής. Ζ. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Η εγκατάσταση της θέρµανσης θα γίνει µε ηλεκτρικά θερµαντικά σώµατα τύπου CONVERTER, επίτοιχα, εφοδιασµένα µε ανεµιστήρα, µε επιλογικό διακόπτη ισχύος δύο θέσεων και µε θερµοστάτη χώρου. Θα συνδεθούν σε ανεξάρτητα κυκλώµατα ρευµατοδοτών, που τροφοδοτούνται από ξεχωριστό κύκλωµα θέρµανσης (βλέπε Σχέδιο «Μελέτη Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Θέρµανσης & Ρευµατοδοτών») Η. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Ο ανεµιστήρας εξαερισµού θα εγκατασταθεί στην αίθουσα συσσωρευτών. Θα είναι επίτοιχος, αντιεκρηκτικού τύπου µε δυνατότητα 10 εναλλαγών αέρα ανά ώρα (10 εναλλαγές/h). Θα ενεργοποιείται µε χρονοδιακόπτη τέτοιον ώστε να εξασφαλίζεται διάρκεια λειτουργίας του ανεµιστήρα 15min ανά ώρα (15min/h). Θ. ΠΙΝΑΚΕΣ Τους πίνακες φωτισµού και θερµάνσεως θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει ο Εργολάβος οµικών Εργων ο οποίος θα τους συνδέσει και µε όλα τα κυκλώµατα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του κτιρίου. Το περίβληµα των µεταλλικών πινάκων θα γειωθεί πάνω στην κοινή γείωση του Υ/Σ µε επικασσιτερωµένη ταινία Cu διαστάσεων 25Χ4 χιλ. Η γενική παροχή σε κάθε πίνακα θα γίνει από τον πίνακα A.C. του Υ/Σ και µέσω χαλυβδοσωλήνα κατακόρυφου από τον πίνακα µέχρι τον οχετό καλωδίων. Θ1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ Οι πίνακες φωτισµού και θέρµανσης (βλ. Σχ ,18) θα είναι των τύπων: α. Μεταλλικοί "κλειστού ερµαρίου" (τύπου stab) µε πόρτα µεταλλική που τοποθετούνται στον τοίχο, προστασίας ΙΡ-30 κατά DIN β. όπως ο τύπος της παραγράφου α), αλλά κατάλληλοι για επίτοιχη ή χωνευτή τοποθέτηση, στεγανοί, προστασίας ΙΡ-43 κατά DIN µε µεταλλική πόρτα. Οι πίνακες θα τοποθετηθούν επίτοιχοι ή χωνευτοί, όπως φαίνεται στα σχέδια και θα στηρίζονται µε σιδηρογωνίες 50x50 mm. Οι σιδηρογωνιές θα βαφούν µε αντιδιαβρωτική βαφή και θα τοποθετηθούν µέσα στον τοίχο. Το "ερµάριο" και η µεταλλική θύρα θα κατασκευάζονται από λαµαρίνα, ικανού πάχους (τουλάχιστον 1,5 mm) και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης, γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο στο πίσω τµήµα και χαλυβδόφυλλο βαµµένο µε αντιδιαβρωτική βαφή στο 5 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

9 µπροστινό. Οι εξωτερικές επιφάνειες του πίνακα θα φέρουν τελική βαφή από δύο στρώσεις βερνικοχρώµατος της εκλογής του επιβλέποντα. Κάτω από κάθε ασφάλεια, µικροαυτόµατο ή διακόπτη θα τοποθετηθεί πινακίδα, που προσδιορίζει τον προορισµό του κυκλώµατος. Οι πίνακες θα κατασκευάζονται έτσι ώστε τα εντός αυτών όργανα διακοπής, χειρισµού, ασφάλισης, ενδείξεων κλπ, να είναι προσιτά µετά την αφαίρεση των µπροστινών τµηµάτων των πινάκων, να είναι σε κανονικές θέσεις τοποθετηµένα και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση αυτών χωρίς µεταβολή της κατάστασης των παρακείµενων οργάνων. Οι ζυγοί των πινάκων θα είναι χάλκινοι, κατάλληλης διατοµής κατάλληλοι για ρεύµα, όσο το ονοµαστικό ρεύµα του πίνακα, για να στερεώνονται πάνω σε αυτούς ασφάλειες, µικροαυτόµατοι κλπ. Οι πίνακες θα φέρουν και ζυγό γείωσης και ουδετέρου από χαλκό. Οι πίνακες θα είναι συναρµολογηµένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους και θα έχουν άνεση χώρου για το καλώδιο εισόδου και για την σύνδεση των καλωδίων των κυκλωµάτων, θα δοθεί δε µεγάλη σηµασία στην καλή και σύµµετρη εµφάνιση των πινάκων. Για αυτό πρέπει να τηρηθούν οι εξής αρχές: τα γενικά όργανα εισαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω µέρος του πίνακα. τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτης, ασφάλεια) θα τοποθετηθούν συµµετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα αυτού. τα όργανα των διαφόρων κυκλωµάτων θα τοποθετηθούν σε κανονικές οριζόντιες σειρές συµµετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα. Επειδή δεν είναι γνωστή από τώρα η σειρά των καλωδίων των κυκλωµάτων, στην πάνω πλευρά του πίνακα θα αφεθεί αρκετός χώρος (τουλάχιστον 5 cm) µεταξύ της σειράς των "κλέµενς" (βλ. κατωτέρω) και του πάνω άκρου του πίνακα. Για τον λόγο αυτό δεν θα ανοιχθούν οπές στην πάνω πλευρά των πινάκων, αλλά απλώς θα "κτυπηθούν", ώστε να µπορούν να ανοίγουν µε ένα κτύπηµα. Οι οπές αυτές θα είναι ως προς τον αριθµό όσες απαιτούνται για κάθε πίνακα (θα υπάρχουν οπές για το γενικό καλώδιο του πίνακα, καθώς και για τα καλώδια των εφεδρικών γραµµών), ως προς την διάµετρο, ίσες προς την µεγαλύτερη απαιτούµενη διάµετρο για κάθε κύκλωµα, θα έχουν όµως αρκετή απόσταση µεταξύ τους, ώστε να µπορούν να µεγαλώσουν για να περνούν και καλώδια µεγαλύτερης διαµέτρου. Στο πάνω µέρος µέσα στους πίνακες και σε συνεχή οριζόντια σειρά (ή σειρές) θα υπάρχουν κλέµενς, στις οποίες θα συνδεθούν εκτός από τους αγωγούς φάσεων, και ο ουδέτερος και η γείωση κάθε κυκλώµατος σε τρόπο ώστε οι αγωγοί κάθε γραµµής να συνδέονται µόνον µε κλέµενς και µάλιστα συνεχόµενες. Η σειρά (ή σειρές) των κλέµενς θα ευρίσκεται σε απόσταση από την πάνω πλευρά του πίνακα. Σε περίπτωση που έχουµε περισσότερες από µία σειρές κλέµενς, κάθε υποκείµενη σειρά θα απέχει περισσότερο από την πίσω πλευρά του πίνακα από ότι η υπερκείµενή της. Οι εσωτερικές συρµατώσεις θα οδηγούνται προς τις κλέµενς από την πίσω πλευρά ώστε η πάνω επιφάνεια των πινάκων να είναι ελεύθερη για να συνδεθούν τα εξωτερικά καλώδια. Οι χαρακτηριζόµενες στα σχέδια ως εφεδρικές γραµµές θα είναι και αυτές πλήρες και ηλεκτρικά συνεχείς µέχρι τα κλέµενς. Η εσωτερική συνδεσµολογία των πινάκων θα είναι άριστη από τεχνική και αισθητική άποψη, δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν οµαδικά ή µεµονωµένα, ευθείες και σύντοµες διαδροµές, θα είναι καλά προσαρµοσµένα και σφιγµένα µε κατάλληλες βίδες και περικόχλια, στα άκρα τους δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις κλπ, και θα φέρουν χαρακτηριστικούς αριθµούς στα δύο άκρα τους. Οι ζυγοί (µπάρες) θα είναι από χαλκό επικασσιτερωµένοι, τυποποιηµένων διατοµών. Οι διατοµές των καλωδίων και χάλκινων τεµαχίων εσωτερικής συνδεσµολογίας θα είναι τουλάχιστον ίσες προς τις διατοµές των αντίστοιχων κυκλωµάτων. 6 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

10 Θ2. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ασφάλιση κυκλωµάτων φωτισµού και ρευµατοδοτών θα γίνεται από µικροαυτόµατους, κατασκευασµένους σύµφωνα µε VDE-0641 και DIN Οι γενικές ασφάλειες των πινάκων θα είναι συντηκτικές πορσελάνης ταχείας τήξης. Οι συντηκτικές ασφάλειες µέχρι 63 Α θα είναι πορσελάνης κατά VDE-0635 τάσης 500 Vac µε βιδωτά πώµατα και συντηκτικά φυσίγγια ταχείας ή βραδείας τήξης, ικανότητας διακοπής 70 kα. Πάνω από 63 Α θα είναι µαχαιρωτού τύπου κατά VDE-0660 και DIN-3620 ικανότητας άνω των 100 kα τάσης 500 Vac. Αυτόµατος ασφαλειοδιακόπτης τύπου W (µικροαυτόµατος). Ο αυτόµατος ασφαλειοδιακόπτης χρησιµοποιείται για την ασφάλιση ηλεκτρικής γραµµής. ιακόπτει αυτόµατα ένα κύκλωµα σε περίπτωση υπερέντασης ή βραχυκυκλώµατος. Περιλαµβάνει διµεταλλικό στοιχείο για προστασία από υπερένταση και µαγνητικό πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία από βραχυκύκλωµα. Ο ασφαλειοδιακόπτης πρέπει να είναι σύµφωνος προς το VDE-0641 και θα έχει ισχύ απόζευξης 3000 Α / 380V. ιακόπτει το κύκλωµα όταν το ρεύµα βραχυκυκλώσεως φθάσει από 3,5-5 φορές την ονοµαστική του ένταση και θα είναι κατάλληλος για το λιγότερο αποζεύξεις σε πλήρες φορτίο. Οι διαστάσεις του θα είναι περιορισµένες, θα έχει πλάτος µέχρι: - µονοπολικός 17,5 mm. - διπολικός 35 mm και - τριπολικός 32,5 mm. Για την στερέωσή του θα είναι εξοπλισµένος µε σύστηµα γρήγορης µανδάλωσης σε ράγα. Για την ηλεκτρική σύνδεσή του θα έχει στην είσοδο, ακροδέκτη για αγωγό ως 10 mm 2 και στην έξοδό του, ακροδέκτη για αγωγούς ως 2x6 mm 2. Κοχλιωτές συντηκτικές ασφάλειες. Η βιδωτή συντηκτική ασφάλεια τοποθετείται στους ηλεκτρικούς πίνακες στην αρχή των κυκλωµάτων και σε σειρά µε αυτά για να προστατεύει τους αγωγούς ή τις συσκευές που τροφοδοτούνται από βραχυκυκλώµατα και υπερεντάσεις. Μία πλήρης ασφάλεια αποτελείται από την βάση, την µήτρα, το δακτύλιο, το πώµα και το φυσίγγιο. Η βάση θα είναι χωνευτού τύπου στερεούµενη στη ράγα του πίνακα και θα φέρει σύστηµα ταχείας µανδάλωσης για τοποθέτηση της ασφάλειας. Το µεταλλικό σπείρωµα που βιδώνει το πώµα περιβάλλεται από προστατευτικό δακτύλιο από πορσελάνη. Μέσα στην βάση τοποθετείται µήτρα για το φυσίγγιο ώστε να µην είναι δυνατή η προσαρµογή φυσιγγίου µεγαλύτερης έντασης. Το πώµα θα έχει κάλυµµα από πορσελάνη και θα είναι σύµφωνο µε το DIN Τα συντηκτικά φυσίγγια θα είναι τάσης 500V σύµφωνα µε το DIN και DIN και µε τις προδιαγραφές VDE-0635 για ασφάλειες αγωγών µε κλειστό συντηκτικό 500 V. Θα έχουν ένταση βραχυκύκλωσης τουλάχιστον 70 kα στα 500 Vac. Οι ασφάλειες ταχείας τήξης θα έχουν χαρακτηριστική καµπύλη σύµφωνα µε VDE-0635 και βραδείας τήξης θα έχουν χαρακτηριστική καµπύλη κλάσης gl κατά VDE Οι συντηκτικές ασφάλειες µέχρι ονοµαστική ένταση 6 Α θα είναι "µινιόν" ονοµαστικής τάσης 380 V, και µέχρι ονοµαστική ένταση 63 Α θα είναι κοινές συντηκτικές ασφάλειες ενδεικτικού τύπου ΕΖ- Siemens, ονοµαστικής τάσης 500 V και δεν θα χρησιµοποιούνται για ονοµαστικές εντάσεις µεγαλύτερες των 63 Α. Η βάση είναι από πορσελάνη κατάλληλη για τάση 500 V σύµφωνα προς τα DIN ως και µε σπείρωµα: Ε 16 (τύπου µινιόν) ως τα 25 Α Ε 27 ως τα 25 Α Ε 33 ως τα 63 Α 7 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

11 R 1 1/4" ως τα 100 Α Ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας. Οι ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας θα είναι χωνευτές και θα έχουν το ίδιο σχήµα και διαστάσεις µε τους ραγοδιακόπτες, ονοµαστικής τάσης 250 V, κατάλληλες για τοποθέτηση σε ηλεκτρικούς πίνακες τύπου ερµαρίου µε διαφανές κάλυµµα. Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι βιδωτές τύπου "µινιόν". ιακόπτες χειρισµού κυκλωµάτων φωτισµού (ραγοδιακόπτες). Θα είναι διαστάσεων και µορφής όπως οι µικροαυτόµατοι κατά VDE-0632 από ειδικό πλαστικό υλικό (duroplastic) FS-131 κατά DIN-7708 κλάσης µόνωσης Β κατά VDE-0110 τάσης 250 V τουλάχιστον και κατάλληλοι για απ' ευθείας ενσφήνωση (κούµπωµα, snapon) σε µεταλλική υποδοχή (ράγα) 35 mm κατά DΙΝ-46277/3 ή θα µπορούν να στερεωθούν και µε βίδες σε αντίστοιχη υποδοχή. Οι µονοπολικοί διακόπτες θα είναι ονοµαστικής τάσης 250 V και οι τριπολοκοί 380 V. Οι διακόπτες θα τοποθετηθούν σε ύψος 80 cm από το δάπεδο. Ραγοδιακόπτης. Ο ραγοδιακόπτης είναι κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε πίνακα και χρησιµοποιείται για µερικός διακόπτης κυκλωµάτων ονοµαστικής έντασης 16 Α και 25 Α. Έχει το ίδιο σχήµα και τις ίδιες διαστάσεις όπως οι µικροαυτόµατοι της σειράς W. Η στερέωσή του γίνεται µε ένα µάνδαλο πάνω σε ράγα στήριξης. Το κέλυφός του θα είναι από συνθετική πλαστική ύλη ανθεκτική για µεγάλα ρεύµατα και για την διάκρισή του από τους µικροαυτόµατους στην µετωπική πλευρά θα φέρει το σύµβολο του αποζεύκτη. Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα είναι χωνευτές. Οι αγωγοί θα είναι ΝΥΑ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικός). Όλοι οι αγωγοί των διαφόρων κυκλωµάτων θα φέρουν ευδιάκριτα σε όλο το µήκος της µόνωσής τους τα από το Κ.Ε.Η.Ε. οριζόµενα χρώµατα και θα διατηρούν σταθερή τη διατοµή τους. Οι ενώσεις µεταξύ τους θα γίνονται µέσα σε πλαστικά κουτιά διακλάδωσης (µπουάτ) µε διακλαδωτήρες ή κοχλίες σύσφιξης σε µονωτικές βάσεις. 2. Απαγορεύεται η λάξευση του φέροντα οργανισµού ή οποιαδήποτε µείωση της διατοµής του για την χωνευτική τοποθέτηση ή στήριξη γραµµών ή συσκευών από τον υπεύθυνο εγκαταστάτη, χωρίς άδεια του επιβλέποντα µηχανικού. 3. Ηλεκτρικοί πίνακες χωνευτοί απαιτούν τοίχους πάχους 15 cm ή µεγαλυτέρου. 4. Ο αγωγός γείωσης πρέπει να καταλήγει σε όλα τα σηµεία ρευµατοληψίας (φωτισµού ή ρευµατοδοτών ή συσκευών), έστω και αν τα αρχικά συνδεδεµένα φωτιστικά σώµατα δεν έχουν µεταλλικά µέρη ή τα δάπεδα των χώρων που είναι εγκατεστηµένα είναι µονωτικά. 5. Όλοι οι ρευµατοδότες που είναι σε εξωτερικούς χώρους (βεράντες κλπ) ή σε χώρους που υπάρχει κίνδυνος να βραχούν θα είναι στεγανού τύπου. 6. Σε υγρούς χώρους και σε χώρους που βρέχονται θα τοποθετηθούν φωτιστικά σηµεία στεγανά. 7. Η όλη εγκατάσταση θα εκτελεσθεί από αδειούχο εγκαταστάτη µε σχετική εµπειρία. 8. Για την εγκατάσταση θα χρησιµοποιηθούν υλικά άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Κ.Ε.Η.Ε. 9. Κάθε αλλαγή στα σχέδια είναι δυνατή µόνο µετά από έγκριση του συντάκτη της µελέτης. 8 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

12 Κ. ΟΚΙΜΕΣ Πριν τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση θα γίνει δοκιµή αντίστασης µόνωσης. Η τιµή δεν θα υπερβαίνει τα 250 ΜΩ. Ολες οι µετρήσεις τάσεως, εντάσεως, αντιστάσεως κ.λ.π. θα γίνουν µε όργανα µε ακροδέκτες επαφής. 9 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

13 ΙΙ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ Στον υποσταθµό θα παραδοθεί και εγκατασταθεί τηλεφωνικό σύστηµα επικοινωνίας µε το εξωτερικό δίκτυο του ΟΤΕ. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε Tους κανονισµούς του ΟΤΕ περί «Εσωτερικών Τηλεφωνικών Εγκαταστάσεων» Το ΦΕΚ Υπ. Απ. 773\8\ «Εσωτερικά Τηλεπικοινωνιακά ίκτυα Οικοδοµών» Θα προβλεφθεί η σύνδεση µε το εξωτερικό δίκτυο του ΟΤΕ µε δύο (2) τουλάχιστον εξωτερικές συνδέσεις τύπου ISDN. Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Κάθε θέση εργασίας θα εξυπηρετείται από τηλεφωνική λήψη µε πρίζα RJ45 τύπου ΑΤ&Τ. Για την εγκατάσταση θα τοποθετηθούν τηλεφωνικά καλώδια UTP100 κατηγορίας 5 των 4 ζευγών (8 αγωγών 24AWG) που εξυπηρετούν και µεταφορά δεδοµένων µε ταχύτητα µέχρι 100Mbps. Οι οδεύσεις στους τοίχους θα γίνονται µέσα σε πλαστικούς ή χαλύβδινούς σωλήνες ενώ η διαδροµή των καλωδίων θα αποτρέπει παρεµβολές από τα κυκλώµατα ισχυρών ρευµάτων (βλέπε Σχέδιο «Μελέτη Εγκατάστασης Ασθενών Ρευµάτων»). Γ. ΠΛΗΘΟΣ/ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι γραφείου. Ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός τηλεφωνικών συσκευών και οι θέσεις τους αναφέρονται παρακάτω: Ripple Control: 1 συσκευή Γραφείο: 1 συσκευή Αίθουσα Ελέγχου: 3 συσκευές. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝ ΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μέσω αυτόνοµου συστήµατος ενδοεπικοινωνίας (θυροτηλέφωνο, καλωδιώσεις, σωληνώσεις) θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας της αίθουσας ελέγχου µε: - την κύρια είσοδο του κτιρίου του υποσταθµού - την κεντρική είσοδο του οικοπέδου του υποσταθµού Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΟΚΙΜΕΣ Η εγκατάσταση ασθενών ρευµάτων θα περιλαµβάνει καλωδιώσεις και κανάλια οδεύσεων των τηλεφωνικών καλωδίων, κουτιά διακλαδώσεων, τηλεφωνικές πρίζες, τηλεφωνικές συσκευές και γενικότερα τον παρελκόµενο εξοπλισµό και τις εργασίες που απαιτούνται για την παράδοση της εγκατάστασης σε κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία. 10 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

14 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οδός υρραχίου 89 & Κηφισού Αθήνα ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΙΝΑΚΩΝ Μ/Τ Υ/Σ ΚΩ 150/20KV ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Κτίριο Ελέγχου-Πινάκων Μ.Τ ανήκει σύµφωνα µε την παράγραφο 1.1. του Π.. 71/88 στην κατηγορία "Ζ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ", διότι στεγάζει βιοµηχανικές δραστηριότητες. Η αίθουσα Πινάκων Μέσης Τάσης (20 KV ή 15 KV) βάσει της εµπειρίας της ΕΗ για παρόµοιους Υ/Σ που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θεωρείται µέσου βαθµού κινδύνου (Αβ), διότι περιέχει Ηλεκτρικούς Πίνακες Μέσης Τάσης (20 KV ή 15 KV) µε ενσωµατωµένους σε αυτούς διακόπτες ισχύος. Η Αίθουσα Πινάκων Ελέγχου και το δωµάτιο ελέγχου (RIPPLE CONTROL) θεωρούνται χαµηλού βαθµού κινδύνου (Αα), διότι περιέχουν Ηλεκτρικούς Πίνακες για την Επιτήρηση του εξοπλισµού του Υ/Σ και είναι χαµηλής τάσης 220 V A.C. και 110 V D.C. Τα υπόλοιπα βοηθητικά δωµάτια (αποθήκη, W.C., συσσωρευτών, γραφείο) είναι χαµηλού βαθµού κινδύνου (Αα). Το κτίριο Ελέγχου Πινάκων συνοπτικά (Κ.Ε.) είναι ισόγειο µε εµβαδόν 536 τ.µ. Είναι προσπελάσιµο κατά µήκος και των τεσσάρων πλευρών του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση πυρκαϊάς. Η παρούσα µελέτη Πυροπροστασίας έγινε σύµφωνα µε το Π.. 71/88 (ΦΕΚ 32 Τ.Α., ), Άρθρο Ο ΕΥΣΕΙΣ (παρ. 2 αρ.11) 2.1 Σχεδιασµός κτιρίων Το (Κ.Ε.) αποτελείται από: α. Την αίθουσα πινάκων εµβαδού 243 τ.µ. Η αίθουσα διαθέτει τρεις εξόδους. Η πρώτη είναι έξοδος κινδύνου και οδηγεί απευθείας στον εξωτερικό ελεύθερο χώρο. Η δεύτερη έξοδος οδηγεί µέσω της αίθουσας πινάκων ελέγχου στην τελική έξοδο κινδύνου του κτιρίου. Η τρίτη έξοδος είναι δίφυλλη και οδηγεί µέσω του διαδρόµου του κτιρίου στην τελική έξοδο κινδύνου του κτιρίου. β. Την αίθουσα των πινάκων ελέγχου εµβαδού 109 τ.µ. Η αίθουσα διαθέτει µια έξοδο κινδύνου δίφυλλη που οδηγεί µέσω του διαδρόµου σε µια τελική έξοδο κινδύνου προς τον εξωτερικό ελεύθερο χώρο. γ. Τα δωµάτια των συσσωρευτών 16,8 τ.µ., του W.C. 9,3 τ.µ. και της αποθήκης 14,7 τ.µ διαθέτουν από µία έξοδο προς τον διάδροµο του κτιρίου ο οποίος οδηγεί σε µια δίφυλλη έξοδο κινδύνου προς εξωτερικό ελεύθερο χώρο. δ. Το δωµάτιο ελέγχου (RIPPLE CONTROL) 29 τ.µ. που διαθέτει µια έξοδο κινδύνου δίφυλλη που οδηγεί στον εξωτερικό ελεύθερο χώρο. ε. Το δωµάτιο του γραφείου 8,3 τ.µ. και του W.C. 4,1 τ.µ. που διαθέτουν από µια έξοδο που οδηγεί µέσω διαδρόµου σε εξωτερική δίφυλλη έξοδο κινδύνου. 1 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ενεργητική Παθητική Πυροπροστασία

15 Πλάτος οδεύσεων και έξοδοι κινδύνου Πληθυσµός : 2 άτοµα (επιτηρητές) Η παροχή ανά µονάδα πλάτους (0,60 µ.), καθορίζεται σε 100 άτοµα για οριζόντιες οδεύσεις. Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 1,0 µ. ενώ το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πόρτες των οδεύσεων διαφυγής είναι 0,85 µ. και για τους χώρους υγιεινής 0,75µ. Το πλάτος των οδεύσεων διαφυγής στο κτίριο είναι πάνω από 1,0 µ. Στο (Κ.Ε.) οι έξοδοι κινδύνου είναι οι µεν δίφυλλες πλάτους 2,20µ. και 1,90µ. οι δε µονόφυλλες πλάτους 0,9 µ. Εποµένως παντού ικανοποιούνται τα όρια διαφυγής Αποστάσεις διαφυγής (παρ , άρθρο 11) α. Αίθουσα πινάκων Μέσης Τάσης : διαθέτει µία έξοδο διαφυγής απευθείας στην ύπαιθρο, µία έξοδο στην αίθουσα πινάκων ελέγχου και µια έξοδο στον διάδροµο του κτιρίου που οδηγεί σε τελική έξοδο διαφυγής. Σύµφωνα µε τον πίνακα 2 για κατηγορία Ζ2 και για δύο εξόδους διαφυγής το µέγιστο όριο πραγµατικής απόστασης διαφυγής είναι 45 µ. και άµεσης απόστασης 25 µ. Η πραγµατική απόσταση διαφυγής δεν υπερβαίνει τα 44 µ., δηλαδή είναι µικρότερη των ορίων των 45 µ. Η άµεση απόσταση δεν υπερβαίνει τα 23 µ., δηλαδή είναι µικρότερη του ορίου των 25 µ. β. Αίθουσα πινάκων ελέγχου : διαθέτει µια έξοδο διαφυγής που µέσω διαδρόµου οδηγεί σε εξωτερική τελική έξοδο. Σύµφωνα µε τον πίνακα 2.2., για κατηγορία Ζ1 και για µια έξοδο κινδύνου το µέγιστο όριο πραγµατικής απόστασης διαφυγής είναι 35 µ. και της άµεσης απόστασης 25 µ. Η πραγµατική απόσταση δεν υπερβαίνει τα 22µ. (<35 µ.) και η άµεση δεν υπερβαίνει τα 19 µ. (<25 µ.). γ. Τα δωµάτια των συσσωρευτών, του W.C. και της αποθήκης, διαθέτουν από µια έξοδο που οδηγεί µέσω διαδρόµου τε τελική έξοδο κινδύνου (προς εξωτερικό ελεύθερο χώρο). Σύµφωνα µε τον πίνακα 2.2. για κατηγορία Ζ1, για τον δυσµενέστερο χώρο (χώρος Αποθήκης) και για µια έξοδο κινδύνου η άµεση απόσταση δεν υπερβαίνει τα 11 µ. (<25 µ.) και η πραγµατική απόσταση όδευσης διαφυγής τα 22 µ. (<35 µ.). δ. Το δωµάτιο ελέγχου (RIPPLE CONTROL) διαθέτει µια έξοδο κινδύνου προς εξωτερικό ελεύθερο χώρο. Η άµεση απόσταση δεν υπερβαίνει τα 6,5 µ. (<25 µ.) και η πραγµατική απόσταση όδευσης διαφυγής τα 9 µ. (<35 µ.). ε. Τα δωµάτια του γραφείου και του W.C. διαθέτουν από µια έξοδο που καταλήγει σε σε τελική έξοδο προς εξωτερικό ελεύθερο χώρο, µέσω διαδρόµου. Σύµφωνα µε τον πίνακα 2.2 για κατηγορία Ζ.1, για τον δυσµενέστερο χώρο (W.C.) και για µια έξοδο κινδύνου η άµεση απόσταση δεν υπερβαίνει τα 6,5 µ. (<25 µ.) και η πραγµατική απόσταση όδευσης διαφυγής τα 8 µ. (<35 µ.) Το πλάτος κάθε τελικής εξόδου στην ύπαιθρο πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το ήµισυ του αθροίσµατος των απαιτούµενων µονάδων πλάτους που στην περίπτωση του κτιρίου αυτού είναι 0,6 µ. Αυτό το όριο ικανοποιείται στο (Κ.Ε.) διότι οι τελικές έξοδοι είναι µία δίφυλλη πλάτους 2,2 µ. µε πλάτος κάθε φύλλου το 1,1 µ., µία δίφυλλη πλάτους 2,90µ. µε πλάτος κάθε φύλλου 0,8µ. και µονόφυλλες πλάτους 0,9µ Πυροπροστασία Στο Κ.Ε. δεν χρειάζεται πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής, διότι οι αποστάσεις της όδευσης διαφυγής (βλ. πιο πάνω) είναι πιο κάτω των ορίων του πίνακα 2 άρθρο 11 Π.. 71/ Φωτισµός Προβλέπεται τεχνητός φωτισµός συνεχής, παρέχοντας ελέχιστη ένταση φωτισµού 15 LUX, ιδιαίτερα στα δάπεδα των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων. Θα τροφοδοτείται από ηλεκτρικό ρεύµα από ΕΗ. Επίσης προβλέπεται φωτισµός ασφαλείας στις αίθουσες και στις οδεύσεις διαφυγής, ο οποίος θα πληρεί τα παρακάτω: 2 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ενεργητική Παθητική Πυροπροστασία

16 α. Η διακοπή του φωτισµού στην διάρκεια αλλαγής από µια πηγή ενέργειας σε άλλη θα είναι ελάχιστη. Η επιτρεπόµενη διακοπή δεν θα υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα. β. Ο φωτισµός ασφαλείας θα τροφοδοτείται από συσσωρευτές ρεύµατος 110 V, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε όλα τα σηµεία του δαπέδου των οδεύσεων διαφυγής η ελάχιστη τιµή των 10LUX, µετρούµενη στη στάθµη του δαπέδου. γ. Το σύστηµα του φωτισµού ασφαλείας θα διατηρεί τον προβλεπόµενο φωτισµό για 1 ½ τουλάχιστον ώρα, σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισµού Σήµανση οδεύσεων διαφυγής. Η σήµανση των οδεύσεων διαφυγής για όλα τα στάδια, γίνεται µε σήµατα και ευανάγνωστες επιγραφές. Κάθε σήµανση είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Π.. 422/ "Περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας" µε τις εξής συµπληρώσεις: Κάθε επιγραφή ή σήµα, που δείχνει µία έξοδο ή πρόσβαση διαφυγής είναι κατάλληλα τοποθετηµένη έτσι ώστε να είναι άµεσα ορατή. εν υπάρχει καµιά διακόσµηση ή άλλος εξοπλισµός, που εµποδίζει την ορατότητα. Σε κάθε θέση, όπου η κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής προς την πλησιέστερη έξοδο δεν είναι ορατή, τοποθετείται το σήµα διάσωσης γ, όπως προβλέπεται από το Π.. 422/ Το µέγεθος και το χρώµα του σήµατος προσδιορίζεται από το άρθρο 3, παρ. 1γ του ίδιου ιατάγµατος. Επάνω από κάθε πόρτα εξόδου διαφυγής τοποθετείται το σήµα διάσωσης ε του άρθρου 4 του Π.. 422/8-6-79, µε ύψος προσαυξηµένο, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για τη λέξη "ΕΞΟ ΟΣ", κάτω από το σύµβολο. Σε κάθε πόρτα, που σύµφωνα µε τον κανονισµό πρέπει να παραµένει κλειστή σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου, πρέπει να φέρει την επιγραφή "Η ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ". 3. ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (άρθρο 11, παραγρ. 3) 3.1. Η αίθουσα πινάκων µέσης τάσης του (Κ.Ε.) αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαµέρισµα. Σύµφωνα µε τον πίνακα 2.3. του Π.. ο ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης του πυροδιαµερίσµατος (για την κατηγορία Ζ2 και για µονόροφα κτίρια) είναι 60 λεπτά. 3.2 Η τοιχοποιία είναι δύο ειδών και µη φέρουσα : α. Η εξωτερική τοιχοποιία είναι διπλή δροµική µε διάκενο πάχος διάτρητων πλίνθων 9 εκατ. και επιχρισµένη. β. Η εσωτερική τοιχοποιία είναι µπατική µε διάτρητους πλίνθους πάχους 19 εκατ. και επιχρισµένη Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α του άρθρου 14 παραγρ και 1.2., οι ανωτέρω τοιχοποιίες έχουν δείκτη πυραντιστάσεων 180 λεπτά και 240 λεπτά, αντιστοίχως, δηλαδή ικανοποιούν το όριο των 60 λεπτών Τα υποστυλώµατα του (Κ.Ε.) είναι διατοµής 30 x 30 εκ. Το πάχος επικάλυψης του οπλισµού είναι τουλάχιστον 25 χιλιοστά, σε περίπτωση δε πυρκαϊάς θα εκτεθεί το 50-80% της περιµέτρου του υποστυλώµατος. Άρα σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α, παρ. 2 ικανοποιείται το όριο πάχους υποστυλώµατος που είναι 20 εκατ. µε επικάλυψη οπλισµού 25 χιλ., ώστε να έχουµε ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης τα 60 λεπτά Οι δοκοί έχουν ελάχιστη διάσταση 25 εκ. µε πάχος επικάλυψης οπλισµού 25 χιλ., είναι συνεχείς και οπλισµένοι. Άρα σύµφωνα µε το Παρ. Α, παρ ικανοποιείται το όριο ελαχίστης 3 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ενεργητική Παθητική Πυροπροστασία

17 διάστασης που είναι 80 χιλ. Με πάχος επικάλυψης τα 20 χιλ., ώστε να έχει η δοκός δείκτη πυραντίστασης τα 60 λεπτά Οι πλάκες οροφής είναι οπλισµένες συνεχείς πάχους 15 εκατ. µε πάχος επικάλυψης 25 χιλ. Άρα σύµφωνα µε το Παρ. Α., παρ ικανοποιείται η ελάχιστη διάσταση που είναι 9,5 εκατ. µε πάχος επικάλυψης 20 χιλ. ώστε να έχουµε ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτά Τα εσωτερικά κουφώµατα του πυροδιαµερίσµατος και της αίθουσας πινάκων ελέγχου θα είναι πυράντοχα µε δείκτη πυραντίστασης 90 λεπτά και θα είναι αυτοκλειόµενα. Επιτρέπεται η χρήση υαλοπινάκων µε ενσωµατωµένο συρµατόπλεγµα έτσι ώστε σε καµµιά περίπτωση ο δείκτης πυραντίστασης να είναι µικρότερος των 30 λεπτών. Τα κουφώµατα θα συνοδεύονται µε πιστοποιητικά δεικτών πυραντίστασης εξουσιοδοτουµένων εργαστηρίων ξένης χώρας κατά προτίµηση της Ε.Ο.Κ Σύµφωνα µε το Παρ. Β του άρθρου 14 στο κτίριο : Τα εσωτερικά τελειώµατα των τοίχων και των οροφών είναι επιχρίσµατα από ασβεστοτσιµεντοκονίαµα πάχους 15 χιλ. ακάλυπτα ή µε βαφή από πλαστικό. Άρα κατατάσσονται στην κατηγορία Ο. Η πλάκα του δαπέδου είναι απλό σκυρόδεµα πάχους κατηγορίας Ο και µε τελείωµα από µωσαϊκό κατηγορίας Ο. Άρα σύµφωνα µε τον πίνακα ΙΙ παραγρ των Γενικών ιατάξεων των Κανονισµών, ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για εσωτερικά τελειώµατα που για τους τοίχους είναι κατηγορία Ο και για τα δάπεδα και τις οροφές είναι η κατηγορία Το (Κ.Ε.) απέχει πάνω από 20 µ. από τα όρια του οικοπέδου. Εποµένως σύµφωνα µε τον Πίνακα ΙΙΙ της παραγρ των Γενικών ιατάξεων του Κανονισµού - υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής µετάδοσης της φωτιάς. Ηµεροµηνία :.. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 4 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ενεργητική Παθητική Πυροπροστασία

18 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ Κτίριο Ελέγχου πινάκων Μ/Τ Υ/Σ ΚΩ 150/20KV ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε µε την Υ.Α. 5905/Φ15/839 (ΦΕΚ 611/Β/ ) Από την ΓΑΓΚΑ ΑΝΝΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ) Αριθµ.αδείας : ΤΕΕ ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΜΗΧΑΝ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Είδος: Ισόγειο κτίριο ελέγχου - πινάκων Μ/Τ υπαίθριου Υ/Σ 150/20 KV 2. Κατηγορία: [Αα και Αβ] Αβ: η αίθουσα πινάκων Μ/Τ, Αα: το υπόλοιπο κτίριο 3. Έδρα: Πόλη: ΑΘΗΝΑ Οδός: υρραχίου Αρ.: 89 Τ.Κ.: Τηλ.: Εγκαταστάσεις: 5. Ιδιοκτηρία: ΕΗ 6. Ιδιοκτησία ακινήτου: ΕΗ 7. Υπεύθυνος: ΕΗ 8. Υπεύθυνος Εργοστασίου ΕΗ: 9. Απασχολούµενο προσωπικό: 1 έως 2 επιτηρητές 10. Ωράριο απασχόλησης: Συνεχές στο κυρίως κτίριο ελέγχου 11. Υπεύθυνος Αρχηγός Πυροπροστασίας: Ο ένας επιτηρητής 12. Υπεύθυνος Υπαρχηγός Πυροπροστασίας: Ο δεύτερος επιτηρητής 13. Προσωπικό Πυροπροστασίας: 1 ή 2 άτοµα 5 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ενεργητική Παθητική Πυροπροστασία

19 Β. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Οικοπεδική έκταση: Ο υπαίθριος υποσταθµός 150/20 KV ιδιοκτησίας ΕΗ 6650m 2 2. Aριθµός ορόφων κτίσµατος: [ 1 ] 3. Όροφοι που καταλαµβάνει η επιχείρηση: [1 (ισόγειο)] Όροφος τ.µ. 4. Συνολική επιφάνεια κτιρίου ελέγχου: [ 536 ] m 2 5. Χρήση ακάλυπτης επιφάνειας: Ο υπαίθριος υποσταθµός 150/20 KV: 6. ΕΙ ΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Κωδικός Υλικό Φέρουσα κατασκευή Ο Οπλισµένο σκυρόδεµα Τοιχοποιία Τ Τεχνητοί λίθοι Φέρουσα κατασκευή στέγης Ο Οπλισµένο σκυρόδεµα Επικάλυψη στέγης Τεχνητές πλάκες Φέρουσα Κατασκευή Τοιχοποιία Κατασ.Στέγης Επικάλυψη Στέγης Κωδ. Οπλισµένο Σκυρόδεµα Οπλ/νο Σκυρόδεµα Οπλ/νο Σκυρόδεµα Άοπλο Σκυρόδεµα Λιθοδοµή (Τεχν.Λιθ.) Λιθοδοµή (Φυσ.Λιθ.) Μεταλλική Ξύλινη Άοπλο Σκυρόδεµα Τεχν.Λίθοι Φυσ.Λίθοι Μεταλλική Ξυλοπηκτή Μεταλλική Ξύλινη Μικτή Άλλου Τύπου Μικτή Άλλου Τύπου Μικτή Άλλου Τύπου Φύλλα Φύλλα Πλαστικού Λαµαρίνα-Τσίγκος Αµιαντοτσίµεντο Κεραµίδια Λίθινες Πλάκες Τεχνητές Μικτή Άλλου Τύπου -Ο- -Α- -Τ- -Φ- -Μ- -Ξ- -L- -Π- -Ζ- -Ε- -Κ- -Θ Ι- -Λ- Περιγραφή άλλου τύπου: 6 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ενεργητική Παθητική Πυροπροστασία

20 7. Αριθµός εξόδων κινδύνου : Τέσσερις [4] Έξοδος 1η: (Έξοδος Αίθουσας Πινάκων Μ/Τ) Έξοδος 2η: Κεντρική είσοδος κτιρίου (Μέσω διαδρόµου) Έξοδος 3η: Έξοδος RIPPLE CONTROL Έξοδος 4η: Έξοδος χώρου γραφείου 8. Φωτισµός ασφάλειας (Ναι/Όχι) : [ΝΑΙ] Φωτισµός Τεχνητός φωτισµός Ο φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής (τεχνητός ή φυσικός) είναι συνεχής στο χρονικό διάστηµα που το κτίριο βρίσκεται σε λειτουργία, παρέχοντας την ελάχιστη ένταση φωτισµού των 15 lux, ιδιαίτερα στα δάπεδα των οδεύσεων διαφυγής συµπεριλαµβανοµένων των γωνιών, των διασταυρώσεων διαδρόµων, των κλιµακοστασίων και κάθε πόρτας εξόδου διαφυγής. Φωτισµός ασφαλείας Η διακοπή του φωτισµού, στη διάρκεια αλλαγής από την πηγή ρεύµατος της πόλης σε συσσωρευτές είναι < 10 sec. Ο φωτισµός ασφαλείας τροφοδοτείται από σίγουρη εφεδρική πηγή ενέργειας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε όλα τα σηµεία του δαπέδου των οδεύσεων διαφυγής η ελάχιστη τιµή των 10 lux, µετρούµενη στη στάθµη του δαπέδου. Το σύστηµα του φωτισµού ασφαλείας διατηρεί τον προβλεπόµενο φωτισµό για 1 1/2 ώρα τουλάχιστον, σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισµού. Για τον φωτισµό ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής χρησιµοποιούνται ειδικά φωτεινά σηµεία που τροφοδοτούνται µε τάση 110 V µέσω συστοιχίας συσσωρευτών του Υ/Σ. Σήµανση οδεύσεων διαφυγής Η σήµανση των οδεύσεων διαφυγής για όλα τα στάδια, γίνεται µε σήµατα και ευανάγνωστες επιγραφές. Κάθε σήµανση είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Π.. 422/ "Περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας" µε τις εξής συµπληρώσεις: -Κάθε επιγραφή ή σήµα, που δείχνει µία έξοδο ή πρόσβαση διαφυγής είναι κατάλληλα τοποθετηµένη έτσι ώστε να είναι άµεσα ορατή. εν υπάρχει καµιά διακόσµηση ή άλλος εξοπλισµός, που εµποδίζει την ορατότητα. -Σε κάθε θέση, όπου η κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής προς την πλησιέστερη έξοδο δεν είναι ορατή, τοποθετείται το σήµα διάσωσης γ, όπως προβλέπεται από το Π.. 422/ Το µέγεθος και το χρώµα του σήµατος προσδιορίζεται από το άρθρο 3, παρ. 1γ του ίδιου ιατάγµατος. -Επάνω από κάθε πόρτα εξόδου διαφυγής τοποθετείται το σήµα διάσωσης ε του άρθρου 4 του Π.. 422/8-6-79, µε ύψος προσαυξηµένο, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για τη λέξη "ΕΞΟ ΟΣ", κάτω από το σύµβολο. -Σε κάθε πόρτα, που σύµφωνα µε τον κανονισµό πρέπει να παραµένει κλειστή σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου, πρέπει να φέρει την επιγραφή "Η ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ". 7 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ενεργητική Παθητική Πυροπροστασία

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟY ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αναγράφεται ο τίτλος ή η επωνυμία της επιχείρησης Ο αριθμός μητρώου συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Συμπληρώνεται ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3-1996)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3- 1996)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οδός υρραχίου 89 & Κηφισού 104 43 Αθήνα ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Αρχιτεκτονικά : Στατικά Ηλεκτροµηχανολογικά: Μ.ΦΑÏ Α Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αριθμός ΧΠΕ ή Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3/2015 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αριθμός ΧΠΕ ή Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 16-2015 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πυρηνελαιουργείο AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Π.Υ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.15 / οικ. 1589 / 104

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Εργοδότης Έργο Α ΜΗΕ Α.Ε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Κτίριο Ελέγχου Θέση Ηµεροµηνία Μελετητές Α.Γάγκα Παρατηρήσεις -1- Στοιχεία ικτύου Φασική Τάση ικτύου (V)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Πληροφορίες : Π. Κλώνταρης, Σ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 4 3.3. Σύνδεση 5 3.4. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Η σειρά διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. Αριθμός ΧΠΕ Π Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. Αριθμός ΧΠΕ Π Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1254 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 165/26.01.2017 ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Αριθμός ΧΠΕ Π Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8-2016 Πυροσβεστική Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 3 3.3. Σύνδεση 4 3.4. Στεγανοποίηση 4 3.5. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις 1 Μάθημα 3 1. Γενικά Στο προηγούμενο μάθημα (παράγραφος 2) είδαμε ότι η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από, αλλά και προσδιορίζει, τη δομή του δικτύου στην περιοχή που κάνουμε προστασία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενες υποδομές για εγκατάσταση μηχανισμού SW250

Απαιτούμενες υποδομές για εγκατάσταση μηχανισμού SW250 Απαιτούμενες υποδομές για εγκατάσταση μηχανισμού SW250 Παρακάτω, συνοψίζουμε τις βασικές υποδομές που χρειάζεται να υπάρχουν προ της εγκατάστασης ενός μηχανισμού ανοιγόμενων θυρών όπως ο μηχανισμός SW250.

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων.

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β _ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις με την ονομασία ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΑ) ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΑ) ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΑ) ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ημερομηνία: 28 Σεπτεμβρίου 2016 Αντικείμενο της πρόσκλησης: Το WELCOMMON, το κοινοτικό κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α..Α: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Μυτιλήνη 5-6-2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 10909 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο αυτών των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο καθορισμός των τεχνικών στοιχείων και

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων

Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων 1. Γραµµή Ισχύος Παραγωγικών Συσκευών Αναµικτήριο Α: (3~), Συνολική Ισχύς 25.300W ισοκατανεµηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ41311 ΕΡΓΟ: «ιαµόρφωση εσωτερικών χώρων γραφείων στο κτίριο της Α ΜΗΕ Α.Ε. επί της οδού υρραχίου 81 & Σµόλικα, Αθήνα» Με το παρόν Συµπλήρωµα : 1. ιορθώνεται, στον Πίνακα Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Κτιρίου Διεύθυνση Ιδιοκτήτης Υπεύθυνος Παρατηρήσεις

Χρήση Κτιρίου Διεύθυνση Ιδιοκτήτης Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Διεύθυνση ΔΟΜΝΙΤΣΑ - Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ιδιοκτήτης Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΔΙΚΛΙΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 1.1. Φωτιστικά σώµατα ασφαλείας µε λειτουργία autotest 2 1.2. ιευθυνσιοδοτούµενα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας 3 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η Σ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΓΩΝΙ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : [ ] Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η Σ Που συντάχθηκε σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας

Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 Αριθμός Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics olympiaelectronics Olympia Electronics Olympia Electronics OlympiaElectronics @olympiaelectro

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 00-10-2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 5 3.3. Σύνδεση 6 3.4. Στεγανοποίηση 6 3.5. Σηµάνσεις 6 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Μέτρα κατά της ηλεκτροπληξίας Αποφυγή της άμεσης επαφής με: Ισχυρή μόνωση Φράγματα ή περιβλήματα Εμπόδια Χωροθέτηση σε απρόσιτη θέση Χώρους με αγώγιμο δάπεδο Χώρους με ισοδυναμικές συνδέσεις Αγείωτα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6 [Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )]

Άρθρο 6 [Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Άρθρο 6 [Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Ξενοδοχεία 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις, που αναφέρονται στις προδιαγραφές του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 31856/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 24/2015 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s ABB MCB s Περιεχόμενα 1. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () S200... 2 2. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () SH200... 5 3. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () με διακοπή ουδετέρου SN201... 7 4. Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 283/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 283/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 7484/8/78 Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 83/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέσων και μέτρων που πρέπει να εγκαθίστανται σ ένα κτίριο με σκοπό την προστασία έναντι πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) Καθορισµός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση µε την εσωτερική εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο. 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ : 23/01/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ : 23/01/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καστοριά, /0/05 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε _ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα για την έκθεση,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

1260. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1260. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1260. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1260.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί Το τμήμα αυτό αναφέρεται στα υλικά στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης αντικεραυνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων Υπέρτλος: Τίτλος: Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων Επιμέλεια: Δημήτρης Χαμεζόπουλος Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461823 2014-12-09

14PROC002461823 2014-12-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 9/12/2014 Α.Π.: 10366 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο:«Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Επιλογή κατάλληλης αίθουσας στο σχολείο Η αίθουσα που θα επιλεγεί πρέπει να καταλαμβάνει 40-70 τ.μ. Να είναι εύκολα προσπελάσιμη και κοντά στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΣ: Ν. ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ ΑΤΕΒΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ '0λα τα προσφερόµενα όργανα, συσκευές και πειραµατικές διατάξεις: 1. Εξυπηρετούν τους διδακτικούς

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1 2 6 5 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα