ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ Γιώργος Τράπαλης 1 & Γεωργία Κατσούδα 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ Γιώργος Τράπαλης 1 & Γεωργία Κατσούδα 2"

Transcript

1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ Γιώργος Τράπαλης 1 & Γεωργία Κατσούδα 2 1 Κέντρο Λεξικολογίας, 2 Ακαδημία Αθηνών Abstract Labelling systems in Modern Greek (MG) dictionaries are different in respect to the number of lexicographic labels and the way they are used. Dictionaries often mark the same entry or meaning with different label causing thus confusion to the users. These facts make the compiling of a commonly accepted system of lexicographical labels necessary. This system has to be applicable to all Modern Greek lexicographic projects. Trying to contribute to this, a. we studied four MG monolingual dictionaries (LKN-Triantafyllidis Foundation, LNEG2- Babiniotis, NEL-Kriaras, MEL-Tegopoukos-Fytrakis) comparing the labelling systems they employ and pointing out their similarities and differences, as well as the problems caused with the using of specific labels, b. we examined the labelling systems in six monolingual dictionaries of the pioneering English lexicographical production, comparing the way they organise, group and apply labels, and c. having evaluated the results of the above research, we suggested practical ways for the creation of a revised, optimised, more functional and userfriendly labelling system. 1. Εισαγωγικά 1.1 Τι είναι οι χαρακτηρισμοί; Οι λεξικογραφικοί χαρακτηρισμοί (labels) είναι ο τρόπος με τον οποίο χαρακτηρίζονται στα λεξικά τύποι λήμματος, σημασίες, ενδολήμματα, υπολήμματα, συνώνυμα, αντώνυμα ή φράσεις ως προς το ύφος, την περίσταση της επικοινωνίας, τις σημασιολογικές σχέσεις ή τη γεωγραφική περιοχή όπου χρησιμοποιούνται (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Τράπαλη 2005, Hartmann & James 1998 στο λήμμα label, Landau 2001: ). Ο όρος «χαρακτηρισμός» υιοθετείται από τον Μπαμπινιώτη (βλ. ΛΝΕΓ2, σ ) και το ΛΚΝ (σ. ιζ ), το οποίο όμως αναφέρεται κυρίως στη σημασιολογική επισήμανση, ενώ ως προς το επίπεδο γλώσσας γίνεται λόγος για «ενδείξεις επιπέδου γλώσσας» (σ. ιη ). Η Αναστασιάδη- Συμεωνίδη (2007) προτείνει τον όρο «χρηστικό σημάδι», ορίζοντάς τον ως «μεταλεξικογραφικό δείκτη της γλωσσικής ποικιλίας σε συγχρονικό επίπεδο». 1168

2 1.2 Σκοπός των χαρακτηρισμών Οι λεξικογραφικοί χαρακτηρισμοί είναι μεγάλης θεωρητικής και πρακτικής σημασίας (βλ. αναλυτικά Τράπαλη 2005): δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να επιλέγει το επίπεδο που θα του εξασφαλίσει την επιθυμητή αποτελεσματική γλωσσική επικοινωνία είναι εξαιρετικά χρήσιμοι τόσο για τον φυσικό ομιλητή μιας γλώσσας, καθώς τον βοηθούν να κατανοήσει σε βάθος το ίδιο το σύστημα της γλώσσας του, όσο και για τον ξένο που χρησιμοποιεί ένα λεξικό για να μάθει σωστά μια γλώσσα (χαρακτηριστικά, ο Ikegami [1996] σημειώνει ότι συχνά οι Ιάπωνες, που πάντα ασχολούνται στην καθημερινότητά τους με την αναζήτηση της κατάλληλης ευγενικής έκφρασης, όταν μαθαίνουν Αγγλικά, και λόγω της ελλιπούς χρήσεως λεξικογραφικών χαρακτηρισμών στα λεξικά, παροδηγούνται στο να νομίζουν ότι όλες οι λέξεις και οι φράσεις της Αγγλικής είναι ισότιμες ως προς την επισημότητα / τυπικότητα). Επιφυλάξεις ωστόσο για τη λειτουργική αξία των χαρακτηρισμών στους φυσικούς ομιλητές μιας γλώσσας διατυπώνουν οι Verkuyl et al. (2003: ). Επισκόπηση των παλαιότερων συστημάτων χαρακτηρισμών και κριτική παρουσίασή τους κάνει ο Hartmann (1981: ). Θεώρηση της παρούσας κατάστασης και προτάσεις βελτιστοποίησης παρέχει η Fedorova (2004). Για τα ελληνικά δεδομένα, βλ. ΛΝΕΓ2 «Η Δομή του Λεξικού» σ , ΛΚΝ σ. ιζ -ιη, Τράπαλη (2005), όπου και μια ολοκληρωμένη πρόταση τυπολογίας, Καρατζή-Ανδρειωμένου (2004), Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2007) (κριτική θεώρηση και προτάσεις) και Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Φλιάτουρα (2003). 2. Δομή της εργασίας Τα νεοελληνικά λεξικά διαφοροποιούνται ως προς τον αριθμό και τη χρήση των λεξικογραφικών χαρακτηρισμών, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που δίνουν διαφορετικούς χαρακτηρισμούς για το ίδιο λήμμα / σημασία / χρήση, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η πρόκληση σύγχυσης στους χρήστες των λεξικών (Τράπαλης 2005, Καρατζή-Ανδρειωμένου 2004). Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη τη συγκρότηση ενός ενιαίου συστήματος λεξικογραφικών χαρακτηριστικών που θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα νεοελληνικά λεξικά. Επιχειρώντας να συμβάλουμε ουσιαστικά στο παραπάνω: α. μελετήσαμε τέσσερα σύγχρονα νεοελληνικά λεξικά (ΛΚΝ [Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη], ΛΝΕΓ2 [Γ. Μπαμπινιώτη], ΝΕΛ [Εμμ. Κριαρά], ΜΕΛ [Τεγόπουλου-Φυτράκη]) ως προς τα συστήματα των χαρακτηρισμών που χρησιμοποιούν και εντοπίσαμε τις ομοιότητες και τις διαφορές τους καθώς και τα προβλήματα που γεννά η χρήση ορισμένων χαρακτηρισμών, β. μελετήσαμε τα συστήματα λεξικογραφικών χαρακτηρισμών σε έγκυρα ερμηνευτικά λεξικά της πρωτοπόρου αγγλόφωνης λεξικογραφικής παραγωγής και καταγράψαμε επιπλέον τις τάσεις που επικρατούν εκεί, και γ. προσπαθήσαμε, αξιοποιώντας τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα από τα ανωτέρω, να προτείνουμε λύσεις για τη συγκρότηση ενός ενιαίου και κατά το δυνατόν λειτουργικότερου συστήματος λεξικογραφικών χαρακτηρισμών στα νεοελληνικά λεξικά. 1169

3 3. Σύγκριση τεσσάρων νεοελληνικών μονόγλωσσων λεξικών. Προβλήματα. 3.1 Οι λεξικογραφικοί χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται από το ΛΝΕΓ2, ΛΚΝ, ΝΕΛ και ΜΕΛ είναι οι εξής (βάσει του αντίστοιχου πίνακα του Τράπαλη 2005): Πίνακας 1: Οι χαρακτηρισμοί στα ΛΝΕΓ2, ΛΚΝ, ΝΕΛ, ΜΕΛ. Στο ΜΕΛ χρησιμοποιείται ο χαρακτηρισμός μετωνυμ., αν και δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα συντομογραφιών. ΛΝΕΓ2 (σύνολο:48) ΛΚΝ (σύνολο: 31) ΝΕΛ (σύνολο:28) ΜΕΛ (σύνολο: 27) ανεπίσημο απαρχαιωμένο απαρχαιωμένο αργκό αργκό γενικότερα αρχαϊστικό δημοτικός τύπος αρχαιοπρεπές διαλεκτικό διαλεκτικό διαλεκτικό γενικότερα ειδικότερα ειρωνικά ειρωνικά δημώδες ειρωνικά επιστημονικό επιτατικό διαλεκτικό επέκταση επιτατικό εσφαλμένο δύσχρηστο επίσημο ευφημισμός ευφημισμός ειδικότερα επιστημονικό ευχετικά ευχετικά ειρωνικά επιτατικό θωπευτικά εύχρηστο εκφραστικό ευφημισμός, -ικό ιδιωματικό θωπευτικό εμφατικά κυριολεκτικό καταχρηστικά ιδιωματικό επίσημο λαϊκό κατ επέκταση καταχρηστικά επιστημονικό λαϊκότροπο λαϊκό κατ επέκταση επιτατικό λόγιο λόγιο κυριολεκτικά εσφαλμένο λογοτεχνικό λογοτεχνικό λόγιο ευφημιστικά μειωτικό μεγεθυντικό λογοτεχνικό ευχετικά μεταφορικά μειωτικό μεγεθυντικό εύχρηστο οικείο μεταφορικά μεταφορικά θωπευτικά παιδικό μετωνυμικά μετωνυμικά ιδιωματικό παλαιό ποιητικό περιληπτικό καθημερινό παρωχημένο προσηγορικό ποιητικό κακόσημο ποιητικό προτρεπτικά σκωπτικά κατ επέκταση σκωπτικό προφορικό σπάνιο καταχρηστικά σπάνιο σκωπτικά συνεκδοχικά κυριολεκτικά σπανιότερα σπανιότερα υποκοριστικό λαϊκό συναισθηματικά φορτισμένη λέξη συνεκδοχικά υποτιμητικά λαϊκότερο συνεκδοχικό υποκοριστικό χυδαία λόγιο υβριστικό χυδαία γλώσσα λογιότερο χλευαστικό λογοτεχνικό μεγεθυντικό μειωτικό μεταφορικά μετωνυμικά οικείο ορθότερο παλαιότερο ποιητικό προφορικού λόγου σκωπτικά σπάνιο σπανιότερο συνεκδοχικά Χρησιμοποιούνται ακόμη η φράση «σε μετωνυμία» και το ΥΠΟΚΟΡ για περιπτώσεις υποκορισμού 1170

4 συχνά / συχνότερα υβριστικά υποκοριστικό χαϊδευτικά (!), (!-λαϊκ.) Από τον Πίνακα 1 προκύπτουν τα εξής: 1. Τα τέσσερα λεξικά διαφέρουν ως προς τον αριθμό των λεξικογραφικών χαρακτηρισμών. Το μεγαλύτερο σε αριθμό σύστημα λεξικογραφικών χαρακτηρισμών είναι του ΛΝΕΓ2. 2. Δεν χρησιμοποιείται κοινό σύστημα χαρακτηρισμών. Οι κοινοί λεξικογραφικοί χαρακτηρισμοί στα τέσσερα λεξικά είναι 13: διαλεκτικό, ειρωνικό, επιτατικό, ευφημιστικό, κατ επέκταση, λόγιο, λογοτεχνικό, μεταφορικό, μετωνυμικά, ποιητικό, σκωπτικό, σπάνιο / σπανιότερα, συνεκδοχικά. Να σημειωθεί ότι στο ΛΚΝ χρησιμοποιείται ως χαρακτηρισμός η φράση «σε μετωνυμία» (δεν υπάρχει συντομογραφία), γι αυτό τη συμπεριλαμβάνουμε στους χαρακτηρισμούς, παρόλο που δεν περιέχεται στο σχετικό εισαγωγικό τμήμα (σ. ιζ -ιη ). Επίσης, στο ίδιο λεξικό ο χαρακτηρισμός «υποκοριστικό» σημειώνεται συντομευμένος με κεφαλαία (ΥΠΟΚΟΡ). Από τους λοιπούς, άλλοι απαντούν σε υποσύνολο των τεσσάρων λεξικών, π.χ. αργκό στα ΛΝΕΓ2 και ΜΕΛ, επιτατικό στα ΛΝΕΓ2, ΝΕΛ, ΜΕΛ, απαρχαιωμένο στα ΛΚΝ, ΝΕΛ κ.λπ. Ορισμένοι χαρακτηρισμοί απαντούν αποκλειστικά σε ένα λεξικό: αρχαιοπρεπές στο ΛΝΕΓ2, αρχαϊστικό στο ΝΕΛ, λαϊκότροπο στο ΛΚΝ κ.ά. 3. Για να δηλωθούν οι λέξεις ταμπού, δηλ. οι σχετικές με το σεξ, τις σωματικές ανάγκες κ.λπ., το ΛΝΕΓ2 χρησιμοποιεί το σύμβολο (!) ή (!-λαϊκ.) και την προειδοποίηση (αποφεύγεται σε τυπικές μορφές επικοινωνίας) ή τη σύνθετη μορφή (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές μορφές επικοινωνίας). 3.2 Μελετήσαμε ενδεικτικά τους λεξικογραφικούς χαρακτηρισμούς στα τέσσερα προαναφερθέντα νεοελληνικά λεξικά επιλέγοντας τρία λεξιλογικά σύνολα που αναφέρονται σε τρεις χώρους της μη τυπικής επικοινωνίας με πλούσιο εκφραστικό γλωσσικό υλικό (λαϊκές, χυδαίες ή αργκό λέξεις και εκφράσεις), υλικό που αποτελεί πρόκληση για τους λεξικογράφους ως προς την επισήμανσή του με χαρακτηρισμούς. Τα λεξιλογικά αυτά σύνολα αναφέρονται α) στο πώς χαρακτηρίζονται άτομα του άλλου φύλου, κυρίως ως προς τη σύναψη ερωτικών σχέσεων, β) στη διακίνηση και χρήση ναρκωτικών, και γ) στη δήλωση της μέθης. Χωρίς να πρόκειται για εξαντλητική κάλυψη των εν λόγω λεξιλογικών πεδίων, πιστεύουμε ότι τα σύνολα αυτά περιλαμβάνουν τις πλέον αντιπροσωπευτικές λέξεις τους. 1171

5 Η επιλογή αντιπροσωπευτικών λεξιλογικών ομάδων έγινε και με το σκεπτικό ότι έτσι θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και τη συνέπεια στους χαρακτηρισμούς στα μέλη του ίδιου λεξιλογικού συνόλου στο ίδιο λεξικό. Στον Πίνακα 2 μπορούμε να δούμε τον χαρακτηρισμό κάθε λέξης καθενός λεξιλογικού συνόλου ανά λεξικό. Η παύλα (-) δηλώνει απουσία χαρακτηρισμού, ενώ το μηδέν (0) την απουσία της λέξης στη μακροδομή ενός λεξικού. Το σύμβολο > δηλώνει ότι η λέξη είναι υποτεταγμένο λήμμα / υπόλημμα, συνεπώς δεν φέρει (συνήθως) χαρακτηρισμό, διότι υπονοείται ότι φέρει τον χαρακτηρισμό του κυρίως λήμματος. Στο τρίτο σύνολο (κατάσταση μέθης) το (φρ.) σημαίνει ότι η λέξη στην εν λόγω σημασία καταχωρίζεται σε φράση / έκφραση ή παραδειγματική φράση και όχι σε αριθμημένη σημασία. Πίνακας 2: Σύγκριση σε τέσσερα λεξικά τριών λεξιλογικών συνόλων της μη τυπικής επικοινωνίας ΛΕΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΛΕΞΙΚΟ Χαρακτηρισμός άλλου φύλου (σεξ) ΛΝΕΓ ΛΚΝ ΝΕΛ ΜΕΛ γκόμενα (λαϊκ.-οικ.) (λαϊκ.) (λαϊκ.) - γκομενάκι > > > 0 γκομενάρα > > > 0 γκομενιάρης, (οικ.) (λαϊκ.) (λαϊκ.) - -άκιας γκομενίζω (οικ.) (προφ.) (λαϊκ.) - γκομενιλίκι (οικ.) (λαϊκ., ειρ.) 0 0 γκομενίτσα > > > 0 γκομενοδουλειά γκόμενος (λαϊκ.-οικ.) (λαϊκ.) (λαϊκ.) - μανούλι (οικ.) (οικ.) (λαϊκ.) - μουρντάρης (οικ.) (οικ.) (μεταφ.) - μπερμπαντάκος > > > (θωπευτ.) μπερμπαντεύω (λαϊκ.) (οικ.) (λαϊκ.) - μπερμπάντης (λαϊκ.) (οικ.) (λαϊκ.) - τεκνό (αργκό) (λαϊκ.) 0 - Ναρκωτικά. Διακίνηση-χρήση βαποράκι (αργκό) > (μτφ.) > (λαϊκ.) (μτφ.) μαστούρα (αργκό) (λαϊκ.) 0 - μαστούρης (αργκό) (λαϊκ.) 0 - μαστουρώνω (αργκό) (λαϊκ.) 0 - πρέζα (συνεκδ.- (προφ.) (ειδικότ.) (λαϊκ.) (ειδ.) αργκό) πρεζάκιας (μειωτ.) (προφ.) (λαϊκ.) - πρεζόνι > (=επίσης) (προφ.) 0 - σνιφάρω (αργκό) χαρμάνα (αργκό) 0 0 (αργκό) χαρμάνης (λαϊκ.) (λαϊκ.) 0 - χαρμανιάζω (αργκό) (λαϊκ.) 0 0 Κατάσταση έθ λιώμα 0 - (φρ.) 0 0 πίτα - (φρ.) - (φρ.) - (φρ.) - (φρ.) σκνίπα (μτφ.-οικ.) - (φρ.) - (φρ.) (μτφ.) σούρα - (λαϊκ., προφ.) (λαϊκ.) - σουρώνω - (λαϊκ.) - (μτφ. για πρόσ.) 1172

6 στουπί (μτφ. ως - (φρ.) (λαϊκ.) - (φρ.) χαρακτηρ. για πρόσ.) τάβλα - (φρ.) - (φρ.) (λαϊκ.) - (φρ.) τύφλα (λαϊκ.) οικ. (λαϊκ.) - (φρ.) Από τον Πίνακα 2 προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: α) Ίδιες λέξεις φέρουν διαφορετικούς χαρακτηρισμούς στα υπό εξέταση λεξικά. Π.χ. το γκομενίζω χαρακτηρίζεται ως οικείο στο ΛΝΕΓ, προφορικό στο ΛΚΝ και λαϊκό στο ΝΕΛ. Το βαποράκι χαρακτηρίζεται αργκό στο ΛΝΕΓ, μεταφορικό στα ΛΚΝ και ΜΕΛ και λαϊκό στο ΝΕΛ. Το ερώτημα που προκύπτει εύλογα είναι το εξής: Οι διαφορές αυτές οφείλονται στη χρήση διαφορετικών όρων (οπότε πρόκειται για διαφορά ορολογίας και όχι ουσίας) ή πρόκειται για διαφορές ουσίας, δηλ. διαφορετικής εκτίμησης για το επίπεδο λόγου στο οποίο ανήκουν; Για την απάντηση του ερωτήματος συγκρίναμε το περιεχόμενο των χαρακτηρισμών, οπότε προέκυψε το εξής συμπέρασμα: β) Διαφορετικοί χαρακτηρισμοί έχουν το ίδιο περιεχόμενο. Το ΛΚΝ στην εισαγωγή του σημειώνει για τον χαρακτηρισμό προφορικό: «Για λέξεις που αντιδιαστέλλονται προς εκείνες που χρησιμοποιούνται στον γραπτό λόγο. Το προφορικό βρίσκεται πολύ κοντά στο οικείο, κάποτε εναλλάσσεται ή και συνυπάρχει με αυτό χωρίς να είναι πάντοτε ευδιάκριτα τα όρια τους, ενώ δεν αποκλείεται η χρήση του στο γραπτό λόγο, π.χ. γιωταχής, λασπουριά.» (σ. ιη ) Αυτό σημαίνει ότι, στην περίπτωση της λέξης γκομενίζω, το ΛΚΝ επί της ουσίας δεν διαφοροποιείται από το ΛΝΕΓ2, το οποίο επιλέγει τον χαρακτηρισμό οικείο, αλλά ούτε και από το ΝΕΛ που επιλέγει τον χαρακτηρισμό λαϊκό, επειδή συστηματική παρατήρηση της εμφάνισης του χαρακτηρισμού λαϊκό στο ΝΕΛ δείχνει ότι χρησιμοποιείται συχνά όπου τα ΛΝΕΓ2 και ΛΚΝ χρησιμοποιούν τον χαρακτηρισμό οικείο (ο οποίος δεν υπάρχει στο σύστημα λεξικογραφικών χαρακτηρισμών του ΝΕΛ). Επίσης, το ΛΚΝ σημειώνει για τον όρο λαϊκό: «Για λέξεις συνήθως του προφορικού λόγου, που ανήκουν στη μάγκικη διάλεκτο, στην αργκό, στη διάλεκτο της πιάτσας, που θεωρούνται του περιθωρίου των νέων ομιλητών ή και για συνθηματικές λέξεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων που είναι ευρύτερα γνωστές, π.χ. πασαπόρτι, παρόλα.» (σ. ιη ). Και στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι παρά τη φαινομενική διαφοροποίηση του ΛΚΝ από το ΛΝΕΓ2 στα μαστούρα, μαστούρης, μαστουρώνω (ΛΚΝ: λαϊκό, ΛΝΕΓ: αργκό), επί της ουσίας τα δύο λεξικά συμφωνούν, αφού ο όρος λαϊκό του ΛΚΝ αναφέρεται και σε τύπους της αργκό. 1173

7 Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στο παράδειγμα της λέξης βαποράκι, όπου το αργκό του ΛΝΕΓ2 είναι επιλογή άλλης τάξεως από αυτή του μεταφορικό του ΛΚΝ, αφού το πρώτο αναφέρεται σε γλωσσική χρήση (κοινωνιογλωσσολογική σήμανση, δήλωση κοινωνιογλωσσικής ποικιλίας), ενώ το ΛΚΝ αναφέρεται στη γλωσσολογική-σημασιολογική διάσταση (σημασιολογική σήμανση, πβ. την τυπολογία των χαρακτηρισμών στον Τράπαλη 2005). Για το ΝΕΛ ισχύει η ίδια παρατήρηση που κάναμε προηγουμένως σχετικά με το λήμμα γκομενίζω, αφού στο ΝΕΛ απουσιάζει ο χαρακτηρισμός αργκό και αναπληρώνεται από τον χαρακτηρισμό λαϊκό. Σχετικά με το θέμα της επικάλυψης των χαρακτηρισμών, ο Ikegami (1996) σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ένα προφορικό (spoken) γλωσσικό τεμάχιο μπορεί να είναι επίσημο (formal) ή ανεπίσημο (informal). Ανάλογα, μπορεί ένα γραπτό γλωσσικό στοιχείο να ανήκει στον επίσημο ή στον ανεπίσημο λόγο. Διερωτάται, λοιπόν εύλογα, αν οι λεξικογραφικοί χαρακτηρισμοί προφορικός - γραπτός (spoken - written) προσφέρουν τελικά πρόσθετες πληροφορίες στον χρήστη ή επικαλύπτονται από τους χαρακτηρισμούς επίσημος ανεπίσημος. Φυσικά, αυτές οι διαφορές στους χαρακτηρισμούς έχουν περισσότερη αξία για τον γλωσσολόγο μελετητή της γλώσσας και τον εκπαιδευτικό που διδάσκει το γλωσσικό μάθημα και χρησιμοποιεί περισσότερα του ενός λεξικά. Για τον απλό χρήστη ενός λεξικού, αυτό που μετράει είναι η ύπαρξη χαρακτηρισμού χρήσεως, η ορθότητα αυτού και η σημασιολογική διαφάνεια του όρου, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, όταν χρησιμοποιούνται χαρακτηρισμοί από τη γλωσσολογική μεταγλώσσα, άδηλοι στον απλό χρήστη, π.χ. μετωνυμικά, συνεκδοχικά, λαϊκότροπο, προσηγορικό. Η εξήγηση της σημασίας αυτών των όρων σε τμήμα του λεξικού, π.χ. στην εισαγωγή ή στα οικεία λήμματα, έχει αποδειχθεί στην πράξη αναγκαία μεν αλλά μη λειτουργική για τον απλό χρήστη, αφού τα έξω της μακροδομής τμήματα σπανίως τυγχάνουν της προσοχής των χρηστών, ενώ η αναδρομή του χρήστη σε άλλο λήμμα προκειμένου να κατανοήσει τη σημασία μεταγλωσσικού στοιχείου της μικροδομής, και δη λειτουργικού, όπως ο χαρακτηρισμός, συνιστά γνωστό λεξικογραφικό μειονέκτημα. Ανάλογο προβληματισμό αναπτύσσει και η Καρατζή-Ανδρειωμένου (2004), ενώ σε αυτές τις διαπιστώσεις εδράζεται η συλλογιστική της Fedorova (2004), αλλά και οι προτάσεις του Τράπαλη (2005) και κάποιες από αυτές που έπονται στο παρόν άρθρο. γ) Στο ίδιο λεξικό δεν επισημαίνονται με τον ίδιο χαρακτηρισμό λέξεις του που ανήκουν στο ίδιο επίπεδο γλώσσας. Απλή κατακόρυφη ανάγνωση του Πίνακα 2 ανά λεξικό αποκαλύπτει το πρόβλημα αυτό. Πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα λεξικογραφικού χειρισμού, το οποίο είναι δυνατόν να εξηγηθεί τεχνικά από το γεγονός ότι αφενός σπανίως στα μεγάλα λεξικογραφικά έργα αναλαμβάνει ο ίδιος συντάκτης όλες τις ομοειδείς περιπτώσεις, αφετέρου ούτε ο πλέον ειδικευμένος στους χαρακτηρισμούς λεξικογράφος είναι σε θέση να ελέγξει απολύτως όλο το λεξιλογικό υλικό ενός πεδίου τηρώντας απόλυτη συνέπεια. δ) Απουσία χαρακτηρισμού από λέξεις στις οποίες πρέπει να υπάρχει. 1174

8 Εφόσον όλες οι ομόρριζες λέξεις του «γκόμενα» φέρουν χαρακτηρισμό, θα έπρεπε να φέρει και το σύνθετο «γκομενοδουλειά». Ομοίως, θα έπρεπε να φέρει χαρακτηρισμό στο ΛΚΝ το «σνιφάρω», η φράση «έγινα πίτα» στο ΝΕΛ κ.λπ. 3.3 Τα λεξικά χρησιμοποιούν κοινούς όρους με διαφορετικό περιεχόμενο: Ο Τράπαλης (2005) συγκρίνει το περιεχόμενο του όρου «λόγιο» σε καθένα από τα ΛΝΕΓ2, ΛΚΝ, ΝΕΛ τόσο στις εισαγωγές τους όσο και στο οικείο λήμμα τους και εντοπίζει αποκλίσεις. Τα στοιχεία της σύγκρισης δίδονται εποπτικά στον Πίνακα 3 που ακολουθεί. Πίνακας 3: Ο όρος λόγιο στα ΝΕΛ, ΛΚΝ, ΛΝΕΓ2. Να σημειωθεί εδώ ότι το ΛΚΝ διακρίνει μεταξύ λόγιας χρήσης και λόγιας προέλευσης, διάκριση σημαντική αφού μια λέξη λόγιας προέλευσης, π.χ. λεωφορείο (19 ου αι.) μπορεί να είναι κοινής, μη χαρακτηρισμένης χρήσης σήμερα. Στην εισαγωγή Στο οικείο λήμμα Ο χαρακτηρισμός «λόγιο» ΝΕΛ ΛΚΝ ΛΝΕΓ2 Για μια λέξη Για λέξεις που μπορούν σημειώνεται ότι είναι αν έχουν αντίστοιχο λόγια όχι αν απλώς τύπο ή αντίστοιχο προέρχεται από τη τρόπο έκφρασης από λόγια παράδοση, αλλά την κοινή, ως προς τη αν χρησιμοποιώντας την έχουμε το αίσθημα ότι πρόκειται για λέξη όχι της κοινής γλώσσας, αλλά για λέξη που χρησιμοποιείται για την ανάγκη της στιγμής Για λέξεις αρχαίες που δε σώθηκαν με την προφορική παράδοση, αλλά ήρθαν ξανά στη χρήση με την επίδραση της αρχαϊστικής γλώσσας και που λίγοπολύ έγιναν δεκτές στο σημερινό νεοελληνικό γραπτό λόγο χρήση τους όμως και το σχηματισμό τους προέρχονται από την καθαρεύουσα ή την αρχαία ελληνική ή δημιουργήθηκαν με αυτές ως πρότυπο, π.χ. γηράσκω, δεδηλωμένος Που ανήκει ή που αναφέρεται στον έντεχνο, καλλιεργημένο (γραπτό) λόγο (σε αντιδιαστολή προς το λαϊκό) Για λέξεις ή τύπους που προέρχονται από την καθαρεύουσα διατηρώντας το τυπικό της ή για λέξεις και τύπους που ταιριάζουν στο ύφος του λόγου των μορφωμένων λαϊκών στρωμάτων που παρουσιάζουν απόκλιση στη μορφολογία ή στην προφορά από τους νεοελληνικούς τύπους (ειδικότ.) (γλωσσικό στοιχείο της καθαρεύουσας, όπως λέξη, κατάληξη, σύμπλεγμα συμφώνων) που δεν ανήκει στη δημοτική, αλλά επανήλθε από την Αρχαία Ελληνική ή πλάστηκε κατά το αρχαιοελληνικό πρότυπο Όταν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, μεγαλύτερες ή μικρότερες, στο περιεχόμενο λεξικογραφικών χαρακτηρισμών εντός του ίδιου λεξικού, είναι πολύ φυσικό οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην αξιοποιούνται με συνέπεια ή συστηματικότητα, με αποτέλεσμα να μένουν χωρίς χαρακτηρισμό λήμματα που θα μπορούσαν ή θα έπρεπε να είναι χαρακτηρισμένα: π.χ. το λήμμα σεπτός χαρακτηρίζεται «λόγιο» σε ΛΝΕΓ2 και ΝΕΛ, αλλά δεν έχει χαρακτηρισμό στο ΛΚΝ, το ιχθυέλαιο χαρακτηρίζεται «λόγιο» στα ΛΝΕΓ2, ΛΚΝ αλλά δεν έχει χαρακτηρισμό στο ΝΕΛ κ.λπ. Παρά ταύτα, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο εντοπισμός και χαρακτηρισμός της λόγιας χρήσης δεν πάντα εύκολη υπόθεση και εν πολλοίς επαφίεται στην κρίση του λεξικογράφου. 1175

9 4. Σύγκριση ξένων μονόγλωσσων λεξικών. 4.1 Τα παραπάνω προβλήματα τα αντιμετωπίζουν οι λεξικογράφοι παγκοσμίως. Ο Ikegami (1996) συγκρίνοντας τρία λεξικά της σύγχρονης Αγγλικής τής κατηγορίας learner s (Longman Dictionary of Contemporary English LDOCE, Cambridge International Dictionary of English - CIDE και Oxford Advanced Learner s Dictionary - OALD) διαπιστώνει ότι τα τρία λεξικά: α. έχουν τους ίδιους χαρακτηρισμούς, αλλά δεν τους χρησιμοποιούν στα ίδια λήμματα, π.χ. για το λήμμα piss το OALD το χαρακτηρίζει taboo slang, το CIDE slang, ενώ το LDOCE informal β. σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούν διαφορετικούς χαρακτηρισμούς (=όρους), το περιεχόμενο των οποίων όμως είναι το ίδιο, π.χ. ο χαρακτηρισμός jocular (OALD) συμπίπτει με τον humorous (CIDE, LDOCE), ο χαρακτηρισμός dialect (OALD, LDOCE) συμπίπτει με το regional (CIDE), γ. υπάρχουν χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται από ένα μόνο ή από δύο λεξικά, π.χ. ο χαρακτηρισμός spoken χρησιμοποιείται μόνο από το LDOCE. 4.2 Παρακάτω θα δούμε πρώτα συγκριτικά τους λεξικογραφικούς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούν 4 γνωστά μεγάλου μεγέθους ερμηνευτικά λεξικά της Αγγλικής (2 Αμερικανικά [W3, RH], 2 Βρετανικά [LDEL], [NODE2]) (Πίνακας 4). Οι ομάδες των χαρακτηρισμών αναγράφονται με κεφαλαία έντονα στοιχεία. Για λόγους πρακτικούς δεν αναγράφονται οι χαρακτηρισμοί που ανήκουν στα θεματικά πεδία (field, subject), τα οποία ούτως ή άλλως αποτελούν ανοιχτά συστήματα, και στα πεδία τοπικής ποικιλίας / γεωγραφικού εντοπισμού (region, place). Πίνακας 4. Ομαδοποιήσεις χαρακτηρισμών σε 4 μεγάλου μεγέθους αγγλικά και αμερικανικά λεξικά. Λεξικογραφικοί χαρακτηρισμοί (labels) Webster s Third (W3) Random House Unabridged (RH) Longman Dictionary of English Language (LDEL) New Oxford Dictionary of English (NODE2) STATUS LABELS Obsolete Archaic Slang Substand (=substandard, but not regional) Nonstand (=nonstandard) Dial (=dialect), dial Brit, dial Eng, ecc FIELD LABELS LABELS OF PLACE LABELS OF TIME Obs. (=obsolete) Archaic Older use CURRENCY Obs (obsolete) Archaic Poetic not now used technically, no longer in vogue STANDARD ENGLISH Formal Informal Dated Archaic Historical Literary Poetic Technical Rear 1176

10 SUBJECT LABELS LABELS OF STYLE OR STATUS Informal Nonstandard Slang, slang (vulgar) Disparaging Offensive Facetious Baby talk Literary Eye dialect Pron. spelling REGION/PLACE STYLE, ATTITUDE, LEVEL OF FORMALITY Informal Slang Formal Derog (derogatory) Humorous Euph (=euphemistic) Vulg (vulgar) Nonstandard Substandard Humorous Dialect Offensive Derogatory Vulgar slang WORLD ENGLISH CONTEXT Used negativelly Ακολούθως, στον Πίνακα 5, παρατίθενται οι χαρακτηρισμοί σε δύο κορυφαία learner s λεξικά της Αγγλικής. Πίνακας 5: Οι χαρακτηρισμοί στο LDOCE4 και στο MED1 LDOCE4 MED1 Words which are used or mainly in one region or country are marked British English American English Australian English Words which are used in a particular situation or show a particular attitude: formal informal humorous Regional labels Br E British English Am E American English mainly Am E Australian Canadian Caribbean East African Indian Irish New Zealand Scottish South African Welsh West African Style and attitude labels: formal informal humorous impolite literary offensive old- fashioned spoken very formal very informal 1177

11 Words which are used in a particular context or type of language: biblical law literary medical not polite old-fashioned old use spoken taboo technical trademark written Subject labels Business Computing Journalism Legal Linguistics Medical Science Technical 4.3. Παρατηρήσεις Δεν θα επαναληφθούμε μιλώντας για τη έλλειψη ίδιου αριθμού λεξικογραφικών χαρακτηρισμών, για την έλλειψη κοινής ορολογίας ή για το ποικίλο περιεχόμενο που κάθε λεξικό δίνει σε κοινούς με άλλα λεξικά λεξικογραφικούς χαρακτηρισμούς. Θα σταθούμε περισσότερο στην οργάνωση αυτών των συστημάτων χαρακτηρισμών Το W3 διακρίνει δύο μεγάλες ομάδες: status labels και subject labels. Στην πρώτη ομάδα υπάγονται χαρακτηρισμοί που περιγράφουν τη χρήση σε σχέση με τη νόρμα αλλά και τη χρονικότητα και τη διαλεκτική ποικιλία, αφήνοντας τους θεματικούς χαρακτηρισμούς στην επόμενη ομάδα. Η πρώτη ομάδα φαίνεται ανομοιογενής και περιλαμβάνει χαρακτηρισμούς που το LDEL κατανέμει σε τρεις ομάδες ανάλογα με α) τη χρονικότητα, β) την τοπικότητα, και γ) το ύφος, την περίσταση επικοινωνίας και τη στάση του ομιλητή, επιτυγχάνοντας έτσι, κατά τη γνώμη μας, καλύτερη διαχείριση των χαρακτηρισμών. Το RH ξεχωρίζει τους χαρακτηρισμούς που σχετίζονται με τη χρονικότητα και ομαδοποιεί αυτούς που σχετίζονται με τη νόρμα και το ύφος. Τέλος, το NODE2 διακρίνει δύο μεγάλες κατηγορίες: Standard English και World English, ενσωματώνοντας στην πρώτη κατηγορία χαρακτηρισμούς που θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν περαιτέρω. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί 14 χαρακτηρισμούς που αναφέρονται στην τυπικότητα, τη χρονικότητα, τη συχνότητα (το μόνο από τα 4 που έχει σχετικό χαρακτηρισμό), τη στάση του ομιλητή και το κειμενικό είδος. Με τον χαρακτηρισμό technical χαρακτηρίζει κάθε όρο του ειδικού (θεματικού) λεξιλογίου Ο τρόπος συγκρότησης των συστημάτων χαρακτηρισμών στα LDOCE4 και MED1 παρουσιάζει αξιοσημείωτες ομοιότητες. Κατ αρχάς, ομαδοποιούν τους λεξικογραφικούς χαρακτηρισμούς σε τρεις ομάδες. Στο LDOCE4 έχουμε: 1. την κατηγορία λέξεων που χρησιμοποιούνται κυρίως ή μόνο σε μια περιοχή, 2. την κατηγορία λέξεων που χρησιμοποιούνται σε ιδιαίτερη περίσταση ή δείχνουν ορισμένη στάση του ομιλητή, και 1178

12 3. την κατηγορία λέξεων που απαντούν σε συγκεκριμένο κειμενικό είδος ή τύπο γλώσσας. Το MED1 κατηγοριοποιεί ως εξής: 1. χαρακτηρισμούς ύφους και στάσης του ομιλητή (style and attitude labels), 2. θεματικούς χαρακτηρισμούς («αντικειμένου») (subject labels), και 3. τοπικούς χαρακτηρισμούς (regional labels). Δηλαδή, και στα δύο λεξικά υπάρχει μία ομάδα για την τοπικότητα, μία για τη στάση του ομιλητή και την περίσταση επικοινωνίας και μία για τις ειδικές / θεματικές χρήσεις. Το LDOCE4 ωστόσο ομαδοποιεί στην ίδια κατηγορία μια πολύ περιορισμένης κλίμακας ομάδα θεματικών χαρακτηρισμών μαζί με χαρακτηρισμούς χρονικότητας, αλλά και στάσης του ομιλητή. Από την άποψη αυτή, το MED1 είναι πιο ξεκάθαρο δημιουργώντας μια «ευέλικτη» και σαφή ομάδα με χαρακτηρισμούς ύφους και στάσης του ομιλητή. Συγκρίνοντας τα λεξικά των δύο πινάκων μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα learner s λεξικά, επειδή προορίζονται για την εκμάθηση της Αγγλικής από ξένους, δίνουν μεγαλύτερη σημασία στη συγκρότηση ομάδων χαρακτηρισμών που θα καθιστούν σαφέστερα τα πού, πώς και για ποιον σκοπό χρησιμοποιείται κάθε λέξη. Αντίθετα, τα μεγάλα λεξικά, απευθυνόμενα κυρίως στους εγγράμματους φυσικούς ομιλητές της Αγγλικής δίνουν έμφαση κυρίως στην επισήμανση της περίστασης επικοινωνίας, της τοπικότητας και της χρονικότητας. 4.4 Για τη σημασία της ομαδοποίησης των χαρακτηρισμών έχει μιλήσει και η Fedοrova, σύμφωνα με την οποία (2004: 269) η βελτιστοποίηση των χαρακτηρισμών μπορεί να γίνει με τη συστηματοποίησή τους, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με την ομαδοποίηση των χαρακτηρισμών. Προτείνει πέντε ομάδες: register, currency, the speaker s attitude, specific field / subject, regional variety. Ο Landau (2001: ) διακρίνει 8 κατηγορίες χαρακτηρισμών (currency / temporality, geographic variation, specialised terminology, restricted / taboo usage, insult, slang, style - functional variety - register, status or cultural label. Ας σημειωθεί ότι στο ίδιο βιβλίο του το 1989 (α έκδ.) είχε συμπεριλάβει και την κατηγορία frequency. Οι Verkuyl et al. (2003: 306) μιλούν για δύο μεγάλες ομάδες (Group labels - Register labels), εκ των οποίων η πρώτη περιλαμβάνει τις κατηγορίες geographical, temporal, frequency, field και η δεύτερη κατηγορίες όπως formality, offensive use etc. Ο Τράπαλης (2005) κατηγοριοποιεί τους υπάρχοντες στα ελληνικά λεξικά χαρακτηρισμούς σε 11 ομάδες (την περίσταση επικοινωνίας, τη στάση του ομιλητή, το λόγιο ή λαϊκό στοιχείο, το κειμενικό γένος, τις σημασιολογικές σχέσεις, τη συχνότητα εμφάνισης στο λόγο, τη γλωσσική νόρμα, τη γλωσσογεωγραφική κατανομή, τον τομέα δραστηριότητας ή το γνωστικό αντικείμενο, τον εγχρονισμό -τον χρονικό προσδιορισμό χρήσεως, και τον βαθμό επίδοσης στον προφορικό ή γραπτό λόγο). Σημειώνει, όμως, ότι στις τέσσερις πρώτες κατηγορίες εμφαίνονται κατεξοχήν οι γλωσσικές επιλογές του ομιλητή, ενώ οι υπόλοιπες αντανακλούν κυρίως όχι απολύτως- τη δραστηριότητα του λεξικογράφου ή του γλωσσολόγου ερευνητή. Θεωρητικά, η ύπαρξη πολλών λεξικογραφικών χαρακτηρισμών σημαίνει πληρέστερη 1179

13 περιγραφή των λημμάτων, όμως χρηστικά το πλήθος λεξικογραφικών χαρακτηρισμών επιβαρύνει ένα λεξικό και προκαλεί πιθανώς σύγχυση στον χρήστη. 4.5 Τόσο το LDOCE4 όσο και το ΜED1 δεν συντομογραφούν τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούν και δεν χρησιμοποιούν δύσκολες λέξεις ως χαρακτηρισμούς. Και πάλι η Federova (2004: 265, 268) υποστηρίζει ότι είναι ορθό από παιδαγωγική άποψη να χρησιμοποιείται ολόκληρος ο χαρακτηρισμός και όχι η συντομογραφία του, π.χ. αντί του fml (OALD, CIDE) να χρησιμοποιείται ολόκληρος ο όρος formal, όπως κάνουν τα LDOCE, COBUILD, MED. Επίσης, η Federova υποστηρίζει (2004: 266) ότι πρέπει να επιλέγεται ο πιο συνηθισμένος για τον χρήστη χαρακτηρισμός. Παραδείγματος χάριν, μεταξύ των όρων dated και old-fashioned (και οι δύο σημαίνουν «no longer modern or fashionable»), καλό είναι να επιλεγεί ο χαρακτηρισμός old-fashioned ως ο πιο εύκολα κατανοητός από τους χρήστες, όρος που επιλέγεται και από το LDOCE4 και από το MED1. Πράγματι, η καθημερινή πρακτική της χρήσης των λεξικών δείχνει ότι οι χρήστες δεν αναζητούν τον όρο που αντιστοιχεί σε μια συντομογραφημένη λέξη (βλ. και Καρατζή-Ανδρειωμένου 2004) ούτε τον μεταγλωσσικό χαρακτηρισμό, που ως λέξη είναι δυσνόητη γι αυτούς. 4.6 Αξίζει να σταθούμε στο σύστημα χαρακτηρισμών του MED1. Είναι το λεξικό που εκτός από τους όρους formal και informal χρησιμοποιεί επιπλέον και τις διαβαθμίσεις very formal και very informal, δημιουργώντας ένα διαβαθμισμένο συνεχές με πόλους το formal και informal. Και η Fedοrova (2004: 268) υποστηρίζει ότι καλό είναι οι χαρακτηρισμοί μιας ομάδας να είναι λέξεις ομόρριζες και να αποτελούν τμήμα ενός συνεχούς (π.χ. very formal formal informal very informal αντί του όρου slang για το very informal). Και από παιδαγωγική άποψη είναι προτιμότερη η χρήση διαβαθμίσεων ενός όρου από τη χρήση ποικιλίας λέξεων, για τις οποίες κάθε φορά θα πρέπει ο χρήστης να ανατρέχει στην εισαγωγή του λεξικού ή στα οικεία λήμματα, για να καταλάβει από τους ορισμούς το περιεχόμενό τους (το θέμα του συνεχούς είχε αναπτυχθεί ήδη από το 1972 από τον Cassidy, βλ. σχετικά Hartmann 1981: 268. Το συνεχές επιλέγουν και οι Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Φλιάτουρας 2003 πραγματευόμενοι τους χαρακτηρισμούς λόγιο και λαϊκό). 5. Προτάσεις για τη συγκρότηση ενός ενιαίου συστήματος χαρακτηρισμών Η ποικιλία των χαρακτηρισμών, οι διαφοροποιήσεις στο περιεχόμενό τους από λεξικό σε λεξικό και η έλλειψη συστηματικότητας εμποδίζουν την επίτευξη του σκοπού των χαρακτηρισμών: να διαφωτίσουν τον ομιλητή πλήρως για τη χρήση ενός λήμματος. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η συγκρότηση ενός συστήματος ενιαίου και λειτουργικότερου συστήματος λεξικογραφικών χαρακτηρισμών. Με τον όρο ενιαίο σύστημα εννοούμε τη συγκρότηση ενός συστήματος κοινών όρων, δηλωτικών και όχι γενικών ή αμφίσημων, οι 1180

14 οποίοι θα είναι κοινοί σε όλα τα λεξικά ως προς το περιεχόμενο και θα χρησιμοποιούνται με συνέπεια. Με τον όρο λειτουργικό σύστημα εννοούμε τη συγκρότηση ενός συστήματος χαρακτηρισμών που μπορεί α. να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις και β. να αναγνωρίζεται από τον χρήστη όποτε τον συναντά. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για τη συγκρότηση ενός ενιαίου και λειτουργικού συστήματος θα πρέπει να επιλεγούν κατά το δυνατόν από τους υπάρχοντες χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούν τα νεοελληνικά μονόγλωσσα λεξικά, αυτοί των οποίων η χρήση δεν προκαλεί πρόβλημα. Αξιοποιώντας τη βιβλιογραφία, τόσο τις λεξικογραφικές μελέτες (Landau 2001, Fedorova 2004, Verkuyl 2003, Burkhanov 2003 κ.ά.), όσο και τα συστήματα λεξικογραφικών χαρακτηρισμών, όπως αυτά συγκροτούνται σε σύγχρονα ξένα μονόγλωσσα λεξικά (για τα δίγλωσσα υπάρχουν διαφορετικές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη), προτείνουμε τα εξής για τη δημιουργία ενιαίου και λειτουργικού συστήματος χαρακτηρισμών: 1. Προκειμένου για γενικά λεξικά, και μάλιστα με παιδαγωγικό προσανατολισμό: ομαδοποίηση των χαρακτηρισμών και περιορισμό τους σε αυτούς που έχουν ουσιώδες ενδιαφέρον για τον χρήστη: α. περίσταση επικοινωνίας, β. συχνότητα και χρονικότητα, γ. στάση του ομιλητή, δ. ειδικό πεδίο ή θέμα, ε. τοπικότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να αποφύγουμε μεταγλωσσικούς χαρακτηρισμούς που δεν ενδιαφέρουν τους χρήστες ενός τέτοιου λεξικού. Αντιθέτως, αυτοί οι χαρακτηρισμοί θα ήταν απαραίτητοι σε ένα γενικό λεξικό που καλύπτει και λόγιες - ακαδημαϊκές απαιτήσεις. Βραχυπρόθεσμα, κάτι τέτοιο μοιάζει ανέφικτο για τα ελληνικά πράγματα, διότι η απουσία λεξικών με στοχευμένο προσανατολισμό (ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, σχολική βαθμίδα, εργασιακές ανάγκες) επιφορτίζει τα δύο καλύτερα γενικά λεξικά μας (ΛΝΕΓ2, ΛΚΝ) με την υποχρέωση να καλύπτουν όλες τις δυνατές περιπτώσεις χρηστών. 2. Αντικατάσταση όρων με άλλους πιο εύληπτους για τους χρήστες. Π.χ. το σκωπτικό θα ήταν καλύτερο να αντικατασταθεί από το περιπαικτικό. 3. Χρήση ομόρριζων όρων που δημιουργούν ένα διαβαθμισμένο συνεχές, π.χ. λογιότερο λόγιο λαϊκό λαϊκότερο, πολύ ευγενικό ευγενικό αγενές προσβλητικό υβριστικό. Για την ύπαρξη ενός διπολικού συνεχούς που θα επιφέρει συμμετρία και συστηματικότητα, απαραίτητο είναι να υπάρχει για κάθε χαρακτηρισμό το αντίθετό του (Fedοrova 2004: 269, π.χ. η χρήση του χαρακτηρισμού written προϋποθέτει την ύπαρξη του χαρακτηρισμού spoken). 4. Χρήση όρων με κοινό περιεχόμενο στα λεξικά. Οι γλωσσολόγοι-λεξικογράφοι πρέπει να συμφωνούν στο περιεχόμενο χαρακτηρισμών, όπως λαϊκό, οικείο, λόγιο κ.λπ. 5. Επισήμανση ενός λήμματος με περισσότερους από έναν χαρακτηρισμούς (βλ. Fedοrova 2004: 271. Για τη χρήση σύνθετων χαρακτηρισμών, βλ. ΛΝΕΓ2, σ. 31 9, ΛΚΝ σ. ιη ). Με αυτό επιτυγχάνεται πολύπλευρη, πληρέστερη πληροφόρηση των χρηστών. Π.χ. η λέξη εξωνημένος είναι λόγιας χρήσης και χρησιμοποιείται μειωτικά, συνεπώς 1181

15 δέχεται σύνθετο χαρακτηρισμό (λόγ.-μειωτ.), βλ. ΛΝΕΓ2, σ.31 9). Παρά ταύτα, μένει ως ερευνητικό ερώτημα αν η χρήση σύνθετων χαρακτηρισμών επιτελεί τελικώς τον σκοπό της ή η χρησιμοποίηση πολλών χαρακτηρισμών μαζί προκαλεί σύγχυση και συσκοτίζει αντί να φωτίζει. 6. Επίλογος Οι λεξικογραφικοί χαρακτηρισμοί και η συγκρότηση ενός ενιαίου συστήματος αποτελεί ουσιώδες πρόβλημα στο χώρο της λεξικογραφίας. Η επίλυσή του προϋποθέτει τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων για την επανεξέταση ορισμένων προβληματικών ως προς το περιεχόμενό τους όρων, την παραγωγή περισσοτέρων λεξικολογικών μελετών που θα αποτελέσουν έργα υποδομής για τους λεξικογράφους (οι οποίοι ελλείψει τέτοιων εργασιών προσπαθούν να λύσουν ποικίλα προβλήματα σύμφωνα με την προσωπική τους κρίση), αλλά και τη συγκρότηση εκτενέστερων και πληρέστερων σωμάτων κειμένων, βάσει των οποίων οι λεξικογράφοι θα μπορούν να συνάγουν ασφαλέστερα συμπεράσματα για το χαρακτηρισμό των λημμάτων. Συντομογραφίες λεξικών ΛΝΕΓ2 = Μπαμπινιώτη Γ (= Γ ανατύπωση της Β Έκδοσης 2002 με συμπληρώσεις). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Κέντρο Λεξικολογίας. ΛΚΝ = Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη 2007 (α έκδ. 1998) Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ. ΝΕΛ = Κριαρά Εμμ Νέο Ελληνικό Λεξικό της Σύγχρονης Ελληνικής Δημοτικής Γλώσσας. Εκδοτική Αθηνών. ΜΕΛ = Τεγόπουλος-Φυτράκης Μείζον Ελληνικό Λεξικό (επιμ. Μ. Μανδαλά). Αρμονία ΑΕ. CIDE = Cambridge International Dictionary of English, CUP. COBUILD = Collins Cobuild English Dictionary, 1995 (= 2nd edition). LDEL = Longman Dictionary of English Language, LDOCE = Longman Dictionary of Contemporary English, 1995(= LDOCE3= 3rd edition). LDOCE4 = Longman Dictionary of Contemporary English, 2003 (= 4th edition). MED1 = Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, 2002 (συχνά συντομογραφείται και MEDAL). NODE2 = New Oxford Dictionary of English, OUP. OALD = Oxford Advanced Learner s Dictionary, 1995 (=5th edition). OUP. RH = The Random House Dictionary of the English Language, Unabridged, W3 = Webster s Third New International Dictionary of the English Language, 1961, γνωστό και ως Webster s Third Βιβλιογραφία Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ά. & Φλιάτουρας Α. (2003) «Η διάκριση [λόγιο] και [λαϊκό] στην Ελληνική Γλώσσα. Ορισμός και ταξινόμηση». Στα Πρακτικά του 6 ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Ρέθυμνο, Σεπτεμβρίου 2003) (σε CD-ROM). Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ά. (υπό έκδοση) «Λεξικογραφία και χρηστικά σημάδια». Στα Πρακτικά του 8 ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Ιωάννινα, 30/8-2/ Burkhanov, I. (2003) Pragmatic specifications: Usage indications, labels, examples; dictionaries of style, dictionaries of collocations. Στο van Sterkenburg P. (ed.) A Practical Guide to Lexicography.. Cassidy, F. (1972) Toward more objective labeling in dictionaries. In Alatis, J.E., (ed.) Studies in Honor of A.H. Marckwardt, Washington DC: TESOL. 1182

16 Cassidy, F. (1997) The rise and development of modern labels in English Dictionaries. Dictionaries. 18 (1997): Federova, I. (2004) Style and Usage Labels in Learner s Dictionaries: Ways of Optimization. In Proceedings of 11th Euralex International Congress, 6-10 July, Lorient, France, Ikegami, Y. (1996) Register Specification in the Learner's Dictionary. Longman Language Review (Bulletin of Universities and Institutes), Issue 3, 2-5. Hartmann, R.R.K. (1981) Style values: Linguistic approaches and lexicographical practices. Applied Linguistics 2 (3), Hartmann, R.R.K. & James, G. (1998) Dictionary of Lexicography. London/New York: Routledge. Καρατζή-Ανδρειωμένου, Χ. (2004) «Τα επίπεδα ύφους στα νεοελληνικά λεξικά και η εφαρμογή τους στη διδασκαλία ελληνικών για ξένους». Στα Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα», Πάτρα, Ιουνίου Landau, S. ( ) Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography. Cambridge University Press. van Sterkenburg, P. (ed.) (2003) A Practical Guide to Lexicography. John Benjamins Publishing Co. Amsterdam / Philadelphia. Τομπαΐδης, Δ. (1998) Λεξιλογικά της Νέας Ελληνικής. Επικαιρότητα. Τράπαλης, Γ. (2005) «Λεξικογραφικοί χαρακτηρισμοί στα νεοελληνικά λεξικά: Τυπολογία και συγκριτική εξέταση». Στο Γλώσσης Χάριν, Τόμος αφιερωμένος από τον Τομέα Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ στον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη, Ελληνικά Γράμματα, 2008, Verkuyl H. & Janssen M. & Janssen F. (2003) The codification of usage by labels. In van Sterkenburg P. (ed.). A Practical Guide to Lexicography. 1183

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT Επιστημονική θεώρηση της λεξικογραφικής και λεξικολογικής ορολογίας σε μονόγλωσσα ελληνικά και ξένα λεξικά και εγχειρίδια γλωσσολογικών όρων: Η συμβολή της αρχαίας ελληνικής και λατινικής στη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΤΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ (1976-2006) Γιώργος Τράπαλης Κέντρο Λεξικολογίας trapalis@lexicon.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΤΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ (1976-2006) Γιώργος Τράπαλης Κέντρο Λεξικολογίας trapalis@lexicon. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΤΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ (1976-2006) Γιώργος Τράπαλης Κέντρο Λεξικολογίας trapalis@lexicon.gr Abstract In this paper the term Modern Greek Lexicography

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

gjxydo@uoi.gr, mpavlakou@upatras.gr

gjxydo@uoi.gr, mpavlakou@upatras.gr Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ * Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος 1 & Μαρία Παυλάκου 2 1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) Short Product Description Οι Εξετάσεις City & Guilds IESOL και ISESOL

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού των μετοχών ηγουμένη, εφαπτομένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές

Ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού των μετοχών ηγουμένη, εφαπτομένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές Ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού των μετοχών ηγουμένη, εφαπτομένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές Γεωργία Κατσούδα Πανεπιστήμιο Αθηνών georkatsouda@yahoo.gr Abstract:

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα,

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ-ΜΙΧΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, 157-81 (γρ. 807) Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Μονόγλωσσα ελληνικά παιδαγωγικά λεξικά: ζητήματα σχεδιασμού και διδακτικής αξιοποίησης

Μονόγλωσσα ελληνικά παιδαγωγικά λεξικά: ζητήματα σχεδιασμού και διδακτικής αξιοποίησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Μονόγλωσσα ελληνικά παιδαγωγικά λεξικά: ζητήματα σχεδιασμού και διδακτικής αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος «ιδιωματική έκφραση» στην ελληνική και την ισπανική γλώσσα. The term idiom in the Greek and Spanish languages. Ευλαμπία Κ.

Ο όρος «ιδιωματική έκφραση» στην ελληνική και την ισπανική γλώσσα. The term idiom in the Greek and Spanish languages. Ευλαμπία Κ. Ο όρος «ιδιωματική έκφραση» στην ελληνική και την ισπανική γλώσσα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ευλαμπία Κ. Χέλμη Οι ιδιωματικές εκφράσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο τόσο στην ελληνική όσο και την ισπανική γλωσσολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία είναι ομαδική (έως τρία άτομα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/)

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/) Παραγωγικά επιθήματα: ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα Περιεχόμενα 1 η Φάση: Συγκέντρωση σχετικών λημμάτων Εναλλακτική διαδικασία για την υλοποίηση της 1 η φάσης 2 η Φάση: Κυρίως διερευνητική εργασία. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό:

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό: Θεωρία: Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί επικεντρώνεται στους ήχους /i/ και /e/, οι οποίοι δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους αραβόφωνους μαθητές. Ο καθηγητής διδάσκει την προφορά ακολουθώντας τη μέθοδο της Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ----- ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ Μ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΚΑΙ Α. ΣΥΡΚΟΥ

ΜΕΤΑΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ Μ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΚΑΙ Α. ΣΥΡΚΟΥ ΜΕΤΑΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ Μ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΚΑΙ Α. ΣΥΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ Περίληψη In this paper I discuss issues pertaining to single locality dialectal dictionaries and I

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013 Αθήνα 08-08-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2013 2014 δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής. Sports terminology in dictionaries of Modern Greek. Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος

H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής. Sports terminology in dictionaries of Modern Greek. Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος Η αθλητική ορολογία της ελληνικής γλώσσας περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό δανείων, κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά. Problems and deficiencies in the Greek-Spanish and Spanish-Greek dictionaries

Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά. Problems and deficiencies in the Greek-Spanish and Spanish-Greek dictionaries Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά Μαριάνο Βιγιέγας Ερνάντεθ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας στην Ελλάδα έχει αυξηθεί αισθητά κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα.

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη ορισμένων δεικτών (γλωσσολογικών χαρακτηριστικών με κανονική κοινωνική κατανομή) της σημερινής κυπριακής διαλέκτου, όπως χρησιμοποιούνται από μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Οικοδομούμε μια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους μετανάστες Μαθαίνουμε να: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Μόλις έχετε μεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ φυσικό να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 ΤΑΞΗ Α Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 Α ομάδα μαθημάτων Ελληνική Γλώσσα Β ομάδα μαθημάτων Μαθηματικά Γ ομάδα μαθημάτων Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1 Παρουσίαση του θέματος 1.2 Η προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς Κέντρο Γλωσσών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Στα πλαίσια των μεγάλων ανακατατάξεων και αλλαγών που επιφέρει στο νησί μας τόσο το κλίμα της παγκοσμιοποίησης όσο και η ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΑΗΣ: Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό

ΚΟΡΑΗΣ: Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΡΑΗΣ: Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό Γεώργιος Κοκκινάκης, Ελένη Κουτσογεωργοπούλου, Δημήτριος Λύρας, Κυριάκος Σγάρμπας Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται το έντυπο και ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο Το σύστημα Harvard Το σύστημα Harvard, γνωστό και ως η μέθοδος του «Πανεπιστημίου Harvard» ή η μέθοδος του Αλφαβητικού βιβλιογραφικού καταλόγου, είναι ένας τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο

2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο 2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε ενήλικες: ζητήματα και ζητούμενα στο κυπριακό συγκείμενο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014, Ξενοδοχείο Mediterranean, Λεμεσός Περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Του Κωνσταντίνου. Χατζηδήµου ΘΕΜΑ: «Το λεξικό στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ»

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-201 www.ppp.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των λέξεων: πολιτιστικός και πολιτισμικός http://www.24grammata.com/?p=18581 γράφει ο Κώστας Κωνσταντίνου

Ανάλυση των λέξεων: πολιτιστικός και πολιτισμικός http://www.24grammata.com/?p=18581 γράφει ο Κώστας Κωνσταντίνου Ανάλυση των λέξεων: πολιτιστικός και πολιτισμικός http://www.24grammata.com/?p=18581 γράφει ο Κώστας Κωνσταντίνου 1. Οι όροι πολιτισμικός και πολιτιστικός, παρ όλο που η πραγματική τους χρήση στα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Γρ. Δαβράζος 1, Β. Γαλάνης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα