ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Στην ανακοίνωση αυτή θα παρουσιάσουμε το Λεξικό Νεοελληνικών Νεολογισμών (ΛΕΝΕΝ), που σιοχεύει

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Στην ανακοίνωση αυτή θα παρουσιάσουμε το Λεξικό Νεοελληνικών Νεολογισμών (ΛΕΝΕΝ), που σιοχεύει"

Transcript

1 ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Άννα Αναστασιάδη -Συμεωνίδη Πασχαλιά Βαβατζάνη Σοφία Γαλανή Αικατερίνη Σταυριανάκη ΠΕΡιΛΗΨΗ Στην ανακοίνωση αυτή θα παρουσιάσουμε το Λεξικό Νεοελληνικών Νεολογισμών (ΛΕΝΕΝ), που σιοχεύει στην περιγραφή tων νεολογισμών που δεν έχουν σνμπεριληφθεί ως τώρα στη μακροδομή των λεξικών ι ης Νέας Ελληνικής. Τα υπό επεξεργασία λήμματα προέρχονται από 1η λεξικογραφική εκμετάλλευση ενός τμήματος του Αρχεiοu Νεολογισμών του Τομέα Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. Αφού αναφερθούμε. στους στόχους και στο χαρακτήρα tou ΛΕΝΕΝ, θα παρουσιάσουμε τα κριτήρια επιλογής των λημμάτων ι ης μαιφοδομής. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σης αρχές επεξεργασίας και στις πληροφορiες που δίνουμε για κάθε λήμμα. Η παρουσίαση του καταλόγου αυτών των πληροφοριών θα ολοκληρωθεi με την κατάθεση παραδειγμάιων. RESUME Dans cette communication, nous prιsentons le Dictionnaire de Nιologίsmes du Grec Modeme, qui comprend des nιologismes qui n'ont pas encore fait l'objet de description (satisfaisante) dans les dictionnaires du Grec Moderne. Aprθs aνoir examinι les critθres de sιlection qui ont prιsidι Ο la formation de Ιa macrostructure, nous analysons Ιes types d'information fournis dans la microstructure. Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως κάθε ζωντανή γλώσσα, έτσι και η νέα ελληνική υπόκειται σε διαρκή γλωσσική μεταβολή, η οποία εμφανίζεται με εντονότερους ρυθμούς στο λεξιλόγιό της. Νεολογισμοί, όπως είναι φυσικό, περιλαμβάνονται και στα ερμηνευτικά λεξικά, τα οποία όμως συχνά - από φόβο μήπως χαρακτηρισιούν παρωχημένα- δεν συμπεριλαμβάνουν στη μακροδομή τους λήμματα που δεν έχουν κωδικοποιηθεί_ Αυτή η επιλογή αναγκαστικά έχει την εξής συνέπεια: το πιο ζωντανό κομμάτι της γλώσσας απουσιάζει και η αμεσόιηια στην καταγραφή των σιοιχείων εν τη γενέσει χάνεται αμετάκλητα. Προκειμένου λοιπόν να περιγραφεf όσο το δυνατόν πιο συστηματικά αυτός ο διαρκώς μειαβαλλόμενος χώρος είναι απαραίτητη η σύνταξη λεξικών των νεολογισμών, που θα προσπαθούν να πιάσουν το σφυγμό της γλώσσας εμφανίζοντας το σύστημά της και τις τάσεις του κατά ιη συγχρονία που περιγράφουν. Όσοι έχουν προσεγγίσει το χώρο της νεολογίας μελετώντας το φαινόμενο ανανέωσης του λεξιλογίου μιας γλώσσας έχουν βέβαια διαπισιώσει την πανιελή έλλειψη λεξικών 361

2 νεολογισμών της νεοελληνικής. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η "Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών από της αλώσεως μέχρι των καθ' ημάς χρόνων", έργο του Στέφανου Κουμανούδη με αξία ιστορική και συγχρονική για τη νεοελληνική, το οποlο εκδόθηκε το "Ετσι, με πρωτοβουλlα της καθηγήrριας του Τομέα Γλωσσολογίας κ. Άννας Αναστασιάδη - Συμεωνίδη ελήφθη η απόφαση για τη σύνταξη του Λεξικού Νεολογισμών της Νεοελληνικής (ΛΕΝΕΝ). 1 Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ Σ10ΧΟΙ ΤΟΥ ΛΕΝΕΝ Το ΛΕΝΕΝ προέρχεται από τη λεξικογραφική εκμετάλλευση ενός rμήματος του Αρχεlου Νεολογισμών, που με ευθύνη της κ. Αναστασιάδη - Συμεωνίδη καταρrlσrηκε σrον Τομέα Γλωσσολογlας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Το Αρχεlο Νεολογισμών αποτελεlται από περlπου δελτία, που προέρχονται από aποδελτιώσεις κειμένων που έκαναν χειρωνακτικά οι φοιτητές-τριες που επέλεξαν το μάθημα ειδlκευσης της Λεξικολογlας από το 1979 μέχρι σήμερα. Αποδελτιώθηκαν έντυπα ευρεlας κυλοφορίας από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο καθώς και από διαφημιστικό υλικό. Λογοτεχνικά, επιστημονικά και τεχνικά κείμενα δεν αποδελrιώθηκαν, γι01f στόχος του Αρχεlου εlναι η καταγραφή των ευρύτερα χρησιμοποιούμενων νεολογισμών του γενικού λεξιλογίου. Από το 1993 τα δελrlα του Αρχείου έχουν εγγραφεί σε ηλεκrρονικό υπολογιστή. Σκοπός του λεξικού αυτού εlναι η περιγραφή ανrιπροσωπευτικού δείγματος από τους νεολογισμούς του Αρχεlου Νεολογισμών, οι οποίοι δε συμπεριλαμβάνονται στα νεότερα λεξικά της γλώσσας μας ή δεν περιγράφονται ικανοποιηrικά. Το Λεξικό Νεολογισμών της Νεοελληνικής (ΛΕΝΕΝ) εlναι ένα επιλεκrικό και περιγραφικό γλωσσικό λεξικό. Δεν αναφέρεται στον εξωγλωσσικό κόσμο, αλλά το αντικείμενό του είναι οι λεξικές μονάδες, που εlναι γλωσσικές μονάδες. Επιλέγει ένο υποσύνολο από το σύνολο των μονάδων της νεοελληνικής, τους νεολογισμούς, γι'αυτό είναι ένα επιλεκτικό λεξικό. Στοχεύει στην ολοκληρωμένη περιγραφή των λεξικών μονάδων χωρίς να έχει ρυθμισrικό χαρακτήρα και χωρίς να απευθύνει συστάσεις στους χρήστες. 2 Η ΜΑΚΡΟΔΟΜΗ Η μακροδομη αποτελεiται από το σύνολο των λημματικών τύπων, που είναι τυπωμένοι με ημίμαυρα στοιχεlα, ώστε να διαφοροποιούνται από το υπόλοιπο κείμενο. Ο τlτλος κάθε λεξικογραφικού άρθρου αποτελείται από το λημματικό τύπο, που μπορεi να έχει τη μορφή λέξης, υπερλεξικής ή υπολεξικής μονάδας. Η αλφαβηrική κατάταξη προτιμήθηκε για πρακrικούς λόγους, προβλέπονται όμως και τα απαραίτητα παραπεμπrικά λήμματα. 362

3 Προκειμένου να γίνει κατά το δυνατόν αντικειμενική επιλογή της μακροδομής το πιο βασικό κριτήριο αποτέλεσε η υψηλή συχνότητα εμφάνισης μιας λεξικής μονάδας στο Αρχείο. Η μακροδομή του ΛΕΝΕΝ περιλαμβάνει περίπου λήμματα, άρα δεν αντιπροσωπεύονται όλοι οι τομείς της ανθρώπινης εμπειρίας. Η επιστημονική και τεχνική ορολογία ανtιπροσωπεύεται μόνο εφόσον έχει ευρύτερη διάδοση. Επισημαίνουμε εδώ tον καθοριστικό ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία κατά καιρούς φέρνουν στην επικαιρότητα διάφορα θέματα. Πρόκειται για χώρους προβληματισμού του μέσου ανθρώπου όπως η οικολογία, η οικονομία, η πληροφορική, τα ιατρικά επιτεύγματα και η διαφοφή. Προσφιλή θέμαtα αποτελούν και τα οπtικοακουστικά μέσα, τα σπορ, το αuτοκfνηιο, τα ναρκωτικά, η μόδα και ta καλλυντικά, στα οποία αφιερώνονται πολλές σελίδες στα έντυπα ευρείας κυκλοφορίας. Ακόμη στο ΛΕΝΕΝ συμπεριλαμβάνονται νεολογικές λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται στον προφορικό λόγο, οι οποίες προέρχονtαι από δανεισμό είτε από την ευρεία διάδοση λέξεων ή φράσεων που άλλοτε χαρακτήριζαν 10 μάγκικο ύφος. Διαπιστώσαμε ότι η λεξιλογική ανανέωση συντελείται με τρεις κυρίως τρόπους: α) Με τη δημιουργία νέων λεξικών μονάδων -βάσει μορφολογικών κανόνων- που η γλώσσα τις αντλεί από το λεξιλογικό απόθεμα που διαθέτει σ' αυτή τη συγχρονική φάση ή σε παλιότερη, β) Με το δανεισμό λεξικών μορφημάτων ή λεξικών μονάδων από μια ξένη γλώσσα. γ) Με τη δημιουργία νέου σημαινομένου σε σημαίνον που προοπάρχει στη γλώσσα. Με ελληνικά μορφήματα δημιουργούνται α) μονολεκτικοί νεολογισμοί με παραγωγικές πράξεις (προθηματοποίηση, επιθηματοποίηση, σύνθεση) και β) πολυλεκτικοί νεολογισμοί. Πρόκειται κυρίως για νεολογισμούς που αποτελούνται από aρχαιοελληνικά μορφήματα λ. χ. υποαλλεργικός ή από μορφήματα που η γλώσσα μας δανείστηκε σε παλιότερες φάσεις της ιστορίας της, οπότε δε θεωρούνται ξένα μορφήματα. Άρα, στην πραγματικότητα οι νεολογισμοί αυτοί στην πλειονότητά τους οφείλονται σε υιοθέτηση από τη νεοελληνική ξένων λέξεων μέσω της αναγνωριστικής και της μεταφραστικής διαδικασίας. Στην περίπτωση της αναγνωριστικής διαδικασίας η νεοελληνική αναγνωρίζει το μόρφημα ή τα μορφήματα ΑΕ προέλευσης που εμφανίζονται στην ξένη λέξη και τους προσδίδει αμέσως την ελληνική μορφή τους υιοθετώντας συγχρόνως τη σημασία που έχουν στην ξένη λέξη, είτε αυτή συμπίπτει με τη σημασία του μορφήματος στην ΑΕ είτε όχι. Στη δεύτερη περίπτωση πρόκειται για τα μεταφραστικά δάνεια, δηλ. λεξικές μονάδες που προκύπτουν από μετάφραση της σχέσης ανάμεσα στη μορφή και τη σημασία των 363

4 μορφημάrων που αποrελοuν κάποιο ξένο όρο, π. χ. αερόσακος < airbag, αποσυμπlεση < decompression, οργή κίνηση < slow motion. Σrο πολυλεκrικά δάνεια σrην καrηγορίο rων ονομοrικών λεξικών φράσεων συνήθως ποραrηρούνrοι ro οκόλουθο σχήμαrα: επίθετο+ουσιαστικό π.χ. αργή κlνηση, ουσιαστικό+ουσιαστικό σε γενική π.χ. αγορά εργασfας, ουσιασrικό+ουσιαστικό π. χ. αγρονόμος-τοπογράφος. Στην περίπτωση rων νεολογισμών με ξένο μορφήμοτο εμφονίζονrαι κυρίως λεξικά μορφήμοτο δάνεια οπό τη γολλική ή την ογγλοομερικονική. Κονένα γρομμοrικό κλιτικό μόρφημο δεν έχει δανειστεί η ΝΕ, ενώ ελάχιστο είνοι το δάνεια γρομμοτικά ποραγωγικά μορφήμοτα. Μερικά δάνειο λεξικά μορφήμοτα οποτελοuν λέξεις, δε συνοδεuονrοι δηλ. οπό γραμμοτικό κλιτικό μόρφημα κοι συνεπώς δε συμμορφώνοντοι στο μορφολογικό σuστημα της ΝΕ π.χ. ιλουστρασιόν, ζάπιγκ, ενώ άλλο συνιστούν λέξη με τη βοήθεια γρομματικοu κλιτικοu μορφήματος και συνεπώς είναι προσαρμοσμένα στο μορφολογικό σuστημο της ΝΕ π.χ. κουπόνι, κρουαζιέρα. Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι νεολογικές λεξικές μονάδες κατά το σχηματισμό των οποίων παρατηρείται το μορφοφωνολογικό φαινόμενο της απαλοιφής. Η απαλοιφή συνίσrαrαι στην αφοίρεση ενός τμήματος της νέας λεξικής μονάδας, λ. χ. τένις + -!στας-> *τενιαlστας ->τενlστας, ή ακόμη και ολόκληρου μορφηματος, λεξικοu ή παραγωγικού λ.χ. αερο[πλάνο] + γέφυρα -> αερογέφυρα. Ακόμη, η απαλοιφή μπορεί να πάρει τη μορφή παράλειψης συστατικών σε πολυλεκτικές λεξικές μονάδες, έτσι ώστε ενδεχομένως να αλλάξει η γραμμαrική καrηγορία τους, π.χ. το σχολικό αuτοκlνητο-> το σχολlκό, το βιογραφικό σημείωμα-> το βιογραφικό (ουσιαστικοποίηση επιθέτου), το αντισυλληmικό χάπι-> το χάπι. τέλος η απαλοιφή σε πολυλεκτικές λεξικές μονάδες στην ακραία περίπτωση οδηγεί στη δημιουργία αρκrικόλεξων π.χ. ΛΕΝΕΝ < Λεξικό Νεολογισμών της Νεοελληνικής. τέλος μεγάλος είναι ο αριθμός rων νεολογισμών που δημιουργούνται με αλλαγή μόνο σrο σημαινόμενο, δημιουργείται δηλ. νέο σημαινόμενο σε σημοίνον που προϋπάρχει σrη γλώσσα, π. χ. aνταύγειες (μαλλιών), αγωνία (=παι)(viδι με χαρτιά). 3 Η ΜΙΚΡΟΔΟΜΗ Σrο ΛΕΝΕΝ κρίθηκε σκόπιμο να δοθοuν συνολικά οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε λήμμα: 1. Λημματικός τuπος. Κοταγράφει με ημίμουρα στοιχείο το σημοίνον όπως έχει κοθιερωθεί οπό την επίσημη ορθογροφίο ή προrείνει νέα ορθογροφία σε οντίθετη περίπτωση. Το 364

5 ομώνυμα λήμμαrα διακρlνονrαι με ανωφερείς δείκrες μεrά ro λημμαrικό rύπο. Εκrός από rη μορφή λέξης ο λημμαrικός rύπος μπορεί να έχει υπερλεξική υπόσrαση λ.χ. βερvίκι vυχιώv, βαδίζω στηv κόψη του ξυραφιού ή υπολεξική π. χ. αvπ-, -ισμός. 2. Φωνητική καταγραφή. Συνοδεύει πάνrα ro λημμαrικό rύπο rοποθεrημένη σε αγκύλες. Αν υπάρχουν ευρύrερα διαδεδομένες περισσόrερες από μια προφορές λ.χ. σrα δάνεια, καrαγράφονrαι οι επικραrέσrερες. Σrην καrαγραφή χρησιμοποιούνrαι rα σύμβολα rου Διεθνούς Φωνηrικού Αλφαβήrου ελαφρά rροποποιημένα, ώσrε να είναι οικεία σrο χρήσrη. 3. Γραμματική κατηγορία. Οι γραμμαrικές καrηγορlες rων λημμάrων rου ΛΕΝΕΝ είναι: Ο (ουσιασrικό), Ε (επίθεrο), Ρ (ρήμα), ΟΦ (ονομαrική φράση), ΡΦ (ρημαrική φράση). Όπως είναι αναμενόμενο, η μεγάλη πλειονόrηrα rων νεολογισμών ανήκει σrην καrηγορία rων ουσιαστικών ή των ονοματικών φράσεων, λόγω της φύσης του ουσιασ1ικού που χρησιμοποιεlrαι καrεξοχήν για rην καrονομασία. 4. Παρατηρήσεις κλιτικής μορφολογίας. Πληροφορίες rου rύπου αυrού δίνονrαι μόνο σrα λήμμαrα που κάποιος rύπος rου μορφολογικού rους παραδεiγμαrος παρουσιάζει απόκλιση από rα μονrέλα κλίσης rης ΝΕ, π. χ. μέλι, γεν. μελιού αλλά μήvας του μέλιτος. 5. Μορφολογική κατασκευή. Δlνονrαι ο rύπος μορφολογικής καrασκευής, ο κανόνας με rον οποίο παράγεrαι ro λήμμα και rα μορφολογικά φαινόμενα που συνοδεύουν rην καrασκευή, π.χ. προσδιορισrικό σύνθεrο [[ισrι(ο)]ο ο[σανίδ(α)ο]ο 6. Γνωστικό πεδίο. Πρόκειrαι για πληροφορίες σημασιολογικού rύπου που προσδιορίζουν rov επισrημονικό, rεχνικό κrλ. χώρο, σrov οποίο εμφανlζεrαι ο νεολογισμός. Συμβαίνει να μεrαβάλλεrαι ro σημασιολογικό περιεχόμενο rου νεολογισμού καrά ro γνωσrικό πεδίο. 7. Ορισμός/ερμήνευμα. Καrεξοχήν σημασιολογικού rύπου πληροφορίες, που περιγράφουν ro σημαινόμενο rου νεολογισμού. Σrην περίπrωση συνθεrόrερου σημαινομένου δlνονrαι περισσόrερα rου ενός ερμηνεύμαrα. 8. Άλλες σημασιολογικές πληροφορίες. Προαιρεrικές πληροφορίες που αφορούν περιορισμούς ως προς rους όρους που συνοδεύουν ro νεολογισμό σrην αλυσίδα rου λόγου, λ.χ. έμψυχο υποκείμενο για ένα ρημαrικό νεολογισμό, έμψυχο, συγκεκριμένο, αριθμηrό για έναν ονομαrικό νεολογισμό. 9. Συντακτικό πλαίσιο. Προαιρεrικές πληροφορίες που αφορούν ro συνrακrικό σχήμα rου νεολογισμού, λ. χ. χρήση ποιας πρόθεσης, ποιας πrώσης, ποιας έγκλισης. 10. Πραγματολογικές παρατηρήσεις. Προαιρεrικές πληροφορίες που αφορούν rη χρήση rων νεολογισμών, ro χρησrικό επίπεδο κrλ. Διακρίνουμε ποικίλα χρησrικά επίπεδα, π.χ. προφορικός λόγος, γραπrός λόγος, οικείο, μειωrικό. 365

6 11. Συνώνυμα. Σημασιολογική πληροφορία που δlνεται, εφόσον το λήμμα διαθέτει συνώνυμο. 12. Μεταφραστικό δάνειο που προτάθηκε. Η πληροφορία αυτή σε λήμμα που είναι δάνειο δlνεται, εφόσον έχει προταθεί ή χρησιμοποιηθεί για το ίδιο αντικείμενο αναφοράς άλλο γλωσσικό σημεlο που αποτελείται από μη δάνεια μορφήματα, π.χ. multίmedίa = (μεταφραστικό δάνειο) πολυμέσα. (mass) media = (μαζικά) μέσα. 13. Αvτlθετα. Πληροφορία σημασιολογικού τύπου που δίνεται εφόσον το λήμμα διαθέτει αντίθετο. 14. Παραπεμπτικά λήμματα. Τα παραπεμπτικά λήμματα κρίθηκε σκόπιμο να γlνουν για διευκόλυνση και ευρύτερη πληροφόρηση του χρήστη. Παραπομπές υπάρχουν από μεταφραστικό δάνειο σε δάνειο και αντίστροφα, σε περίπτωση διπλής ορθογράφησης κτλ. Επlσης ο aστερίσκος μετά από έναν τύπο δηλώνει ότι πρόκειται για στοιχείο της μακροδομής, στο οποlο μπορεl να ανατρέξει ο χρήστης. 15. Ετυμολογlα. Εlναι η μόνη διαχρονικού τύπου πληροφορία της μικροδομής. Εφόσον πρόκειται για δάνειο, για μεταφραστικό δάνειο ή για δάνειο σημασιολογικό νεολογισμό, αναφέρεται ο άμεσος πρόδρομος και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις αναφέρεται ο απώτερος πρόδρομος. Πχ αερόμπικ< αγγλ. aerobίcs, αποχνούδωση < γαλλ.ιpίlatίοn, αγοραφοβlα < αγγλ. agoraphobίa/γaλλ. agoraphobie <ΑΕ αγορά+φοβlα. 16. Παραδεlγματα-παραθέματα συνοδευμένα από την πηγή τους. Το ΛΕΝΕΝ συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο παραδειγμάτων, τα οποlα παρουσιάζονται με τη μορφή παραθεμάτων με πλήρη στοιχεία της πηγής τους. Κάθε σημασlα συνοδεύεται από ένα τουλάχιστον παράδειγμα-παράθεμα, που έχει επιλεγεί από τα παραδεlγματα που διαθέτει το Αρχεlο Νεολογισμών. Ο κατάλογος με τα έντυπα απ' όπου αντλήθηκαν τα παραδείγματα παρατίθεται πριν από το κυρlως λεξικό με την πλήρη ονομασία τους, ενώ στη μικροδομή ο τlτλος του εντύπου εμφανίζεται συντομογραφημένος. Σε όλα τα παραδείγματα μετά την ονομασία του εντύπου δίνονται ο αριθμός του εντύπου, ο μήνας και το έτος έκδοσης, η σελίδα και η στήλη όπου εμφανίζεται ο νεολογισμός. Το λήμμα εlναι τυπωμένο με πλάγια στοιχεία σε κάθε παράδειγμα, ώστε να εντοπίζεται άμεσα από το χρήστη. Η γραφή και η ορθογραφία του εντύπου κρlθηκε σκόπιμο να τηρηθούν πιστά, ακόμα και όταν δε συμφωνούν με την ορθογραφία του λημματικού τύπου, όπου ακολουθούνται πιστά οι αρχές που καθόρισε ο Μ. Τριανταφυλλίδης. Σε περlπτωση που εμφανίζονται περισσότερα του ενός παραδείγματα για μια σημασlα παρατίθενται με χρονολογική σειρά. 366

7 Παράδειγμα: 1. ακροαματικότητα 2. [akroamatikόtita] 3.0 θ [[ακροαματικό(ς)]ε (τητα)επίθημα]ο β. ΜΜΕ 7. το ποαοστό/αναλογία των ακροατών που παρακολουθούν στη διάρκεια μιας εβδομάδας ένα ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό πρόγραμμα συγκεκριμένου σταθμού, το οποίο μετρούν οι εταιρείες δημοσκόπησης κατά παραγγελία, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια προγράμματα είναι πιο δημοφιλή και ποιες ώρες συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσοστά τηλεθέασης και ακρόασης. 8. ποσοστό ακροαματικότητας, μικρή-, μεγάλη-, υψηλή-, χαμηλή-, χάνω (σε), κερδίζω (σε), φτάνω (σε), aυξάνω, ανεβάζω, πετυχαίνω Ο. στατιστική 11. τηλεθέαση πιθανό μεωφραστικό δάνειο< αγγλ. ratings ι γαλλ. audimιtrie. 16. Καθόλου τυχαίο άλλωστε που το βασκικό ραδιόφωνο είναι από τα πιο δημοφιλή μέσα μαζικής επικοινωνίας στην περιοχή, σ' αντίθεση με την τηλεόραση που έχει 15% ακροαματικότητα και την Egin, τη μοναδική εφημερίδα που έχει το 114 της ύλης της στα βασκικά, ΤΕΤΑΡ Πιστεύω όμως ότι έχει θορυβηθεί πολύ με την άνοδο της ακροαματικότητας του σταθμού των Αθηνών, ΚΛΙΚ, Όταν μάλιστα πρόκειται για την αντιπαράθεση των δύο υποψηφίων, η κάλυψη γίνεται σε εθνικό δίκτυο και η ακροαματικότητα φτάνει σε ύψος ρεκόρ [στην τηλεόραση] ΚΛΙΚ Το σενάριο συνεχίζει να έχει υψηλή ακροαματικότητα ΕΝΑ, Απειληθήκαμε ότι θα χάσουμε σε ακροαματικότητα [ραδιοφωνικού σταθμού]. COSMO,

8 Το 90λεπιο αυιό πρόγραμμα απέκιησε εκαιομμύριa θεαιές σε μια αγορά που: "Αν χάσεις ακροαματικότητα για μια ώρα, χάνεις ι η νύχια. Αν χάσεις ι η νύχια, χάνεις ι ην εβδομάδα. Αν χάσεις θεαιές και διαφημiσεις για 3 βδομάδες, χάνεις ι η δουλειά σου". PLAYB, Το κανάλι αυιό προσπάθησε να ανεβάσει ι ην ακροαμαπκ6τητά ιου. ΚΛΙΚ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΕΝΕΝ Τα περισσόιερα από ια λήμμαια ιου ΛΕΝΕΝ περιγράφονιαι λεξικογραφικά για πρώιη φορά. Έισι ιο λεξικό αυιό συμβάλλει σιη συγχρονική περιγραφή ιου νεοελληνικού λεξιλογίου, αλλά και σιη μελέιη σιης ισιορiας ιης γλώσσας, εφόσον πολλές λέξεις ειυμολογούνιαι για πρώιη φορά. Η μορφολογική ανάλυση επιtρέπει ιη γενικόιερη θεώρηση ιων σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες λέξεις υποδεικνύονιας "αφηρημένους" ιύπους, οι οποίοι όμως εiναι καιανοηιοl από ι ο μέσο αναγνώσιη. Ακόμη ενιοπiζει αλλαγές σιη γλώσσα (π. χ. ορθογραφικές) που δεν έχουν κωδικοποιηθεi ακόμη από ιην επίσημη γραμμαηκή. Ακόμη σιο ΛΕΝΕΝ ανηκατοπφiζονται κοινωνικές τάσεις και επισιημονικές αναζηιήσεις ιου tελευιαiου ιέιαριου ιου 20ού αιώνα. τtλος θα προσφέρει σε όσους μελειούν ιη νεοελληνική σημανηκό αριθμό παραδειγμάιων που καιαδεικνύουν τη χρήση ιου λημμαηκού ιύπου. Το ΛΕΝΕΝ ελπiζουμε να συμβάλει σιην ουσιασηκή προσέγγιση ιων φόπων ανανέωσης ιου νεοελληνικού λεξιλογiου, καθώς απευθύνειαι σε όσους ασχολούνται με γλωσσικά θέμαια, αλλά και σιο ευρύιερο κοινό. Η ανανέωση αυιή αποδεικνύει όη η γλώσσα μας παραμένει ζωνιανή, υγιής και δημιουργική. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ανασιασιάδη-Συμεωνίδη Α. Η νεολογ/α στην κοινή νεοελληνική, ΕΕΦΣΑΠΘ, Παράριημα αρ. 65, 1986, Θεσ!νiκη, 362 σσ. Ανασιασιάδη-Συμεωνiδη Α. Νεολογικός δανεισμός της νεοελληνικής. Άμεσα δάνεια από τη γαλλική και αγγλοαμερικανική. Μορφοφωνολογική ανάλυση, 1994, 298σσ. Ανδριώιης Ν. Ετυμολογικά Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής Ινσηιούιο Νεοελληνικών Σπουδών. Θεσσαλονiκη. Αρχείο Νεολογισμών Α. Π. Θ. Βονσιανιζόγλου Θ. Αντιλεξικόν ή Ονομαστικόν της Νεοελληνικής Γλώσσης Αθήνα. Gilbert Ρ. Dictionnaire des mots contemporains, 1991, Dic!ionnaires Le Robert. Le Nouveau Petit Robert Dictionnaires Le Robert. 368

9 Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Δείγμα: ψηφία Ζ, Η, Θ, /}, 1987, ΙνστιτοΟτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονiκη. Lust C. & D. Pantelodimos. Oictionnaire franηais-grec moderne Kaυffmann. Merle G., R. Perret, J. Vince, Cl. Juillard. Les mots nouνeaux apparus depuis 1985, 1989, Belfond. ΠετροΟνιας Ε. Τα ετυμολογικά λεξικά της νέας ελληνικής και οι ετυμολογίες του λεξικοο του ΙδρΟματος Τριανταφυλλίδη, Μελέτες για την ελληνική γλώσσα - Πρακτικά της 3ης ετήσιας συνάντησης του Τμήματος Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Απριλfου 1982, 1985, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., σσ Τεγόπουλος-Φυτράκης. Ελληνικό Λεξικό Αθήνα. Tυlloch S. The Oxford Oictionary of New Words, 1991, Oxford Uniνersity Press. 369

Anna Anastassiadis-Symeonidis

Anna Anastassiadis-Symeonidis ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡιΛΗΨΗ Εξετάζονrαι δύο διαδικασίες που συμβαίνουν κατά τη δημιουργία των όρων, η μεταφραστtκή διαδικασία, προϊόντα ιης οποίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή σώματος κειμένων οικονομικού περιεχομένου και συμφραστικών πινάκων. Construction of an electronic corpus of financial texts and concordances

Κατασκευή σώματος κειμένων οικονομικού περιεχομένου και συμφραστικών πινάκων. Construction of an electronic corpus of financial texts and concordances Κατασκευή σώματος κειμένων οικονομικού περιεχομένου και συμφραστικών πινάκων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τζιάφα Ελένη Η έρευνα συνίσταται στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού σώματος κειμένων που προέρχονται από το χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ. Π.Μ.Σ. Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ. Π.Μ.Σ. Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνική Ιατρική Ορολογία Μορφοσημασιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση λημματολογίου ενός διαλεκτικού λεξικού: η βάση δεδομένων Σ υ ν τ υ σˇι ές

Κατάρτιση λημματολογίου ενός διαλεκτικού λεξικού: η βάση δεδομένων Σ υ ν τ υ σˇι ές Katsoyannou, M., Armosti, S. and Christodoulou, K., 2013. Κατάρτιση λημματολογίου ενός διαλεκτικού λεξικού: η βάση δεδομένων Συντυσ ˇ ιές. In M. Tsianikas, N. Maadad, G. Couvalis, and M. Palaktsoglou (eds.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ* Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ RÉSUMÉ

ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ* Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ RÉSUMÉ 1 ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ* Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξετάζεται το φαινόμενο που αποκαλούμε αναβαπτισμό, δηλ. η εκ νέου κατονομασία ενός όρου ή μιας λεξικής μονάδας, ως αποτέλεσμα ανακάλυψης μιας νέας οντότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΤΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ (1976-2006) Γιώργος Τράπαλης Κέντρο Λεξικολογίας trapalis@lexicon.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΤΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ (1976-2006) Γιώργος Τράπαλης Κέντρο Λεξικολογίας trapalis@lexicon. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΤΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ (1976-2006) Γιώργος Τράπαλης Κέντρο Λεξικολογίας trapalis@lexicon.gr Abstract In this paper the term Modern Greek Lexicography

Διαβάστε περισσότερα

1. Πετρ(ο)- και λιθ(ο)- ως στοιχεία της ελληνικής ορολογίας. Les formants de la terminologie grecque petro- et litho- Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

1. Πετρ(ο)- και λιθ(ο)- ως στοιχεία της ελληνικής ορολογίας. Les formants de la terminologie grecque petro- et litho- Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1 1. Πετρ(ο)- και λιθ(ο)- ως στοιχεία της ελληνικής ορολογίας Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα πέτρα και λίθος διατρέχουν την ιστορία της ελληνικής, ωστόσο οι σχέσεις τους δεν παρέμειναν αναλλοίωτες.

Διαβάστε περισσότερα

24 Κατασκευή ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής ορολογίας Γενικές παρατηρήσεις

24 Κατασκευή ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής ορολογίας Γενικές παρατηρήσεις 1 24 Κατασκευή ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής ορολογίας Γενικές παρατηρήσεις Τζιάφα Ελένη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εν λόγω έρευνα συνίσταται στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Του Κωνσταντίνου. Χατζηδήµου ΘΕΜΑ: «Το λεξικό στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι εξάλειψης μορφολογικών αμφισημιών κατά την αυτόματη ανάλυση κειμένων της Νέας Ελληνικής

Μέθοδοι εξάλειψης μορφολογικών αμφισημιών κατά την αυτόματη ανάλυση κειμένων της Νέας Ελληνικής Κυριακή Ιωαννίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μέθοδοι εξάλειψης μορφολογικών αμφισημιών κατά την αυτόματη ανάλυση κειμένων της Νέας Ελληνικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι

4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι 4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι Η µετάφραση ξένων όρων συνδέεται στενά µε το γενικότερο φαινόµενο του δανεισµού, εφόσον οι προς µετάφραση όροι εισέρχονται στη γλώσσα ως δάνεια από άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Πρακτικά Ημερίδας «Παιδική Λεξικογραφία και Χρήση Λεξικού στην Προσχολική και Σχολική Ηλικία» 26 Οκτωβρίου 1999 Επιμέλεια Γαβριηλίδου Ζωή 5

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT Επιστημονική θεώρηση της λεξικογραφικής και λεξικολογικής ορολογίας σε μονόγλωσσα ελληνικά και ξένα λεξικά και εγχειρίδια γλωσσολογικών όρων: Η συμβολή της αρχαίας ελληνικής και λατινικής στη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ειδικής γλώσσας του χρηματιστηρίου. με βάση σώματα κειμένων και στόχο την αυτόματη μετάφραση

Μελέτη της ειδικής γλώσσας του χρηματιστηρίου. με βάση σώματα κειμένων και στόχο την αυτόματη μετάφραση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Των Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ANGLO-AMERICAN LOANWORDS ΙΝ MODERN GREEK ASSOCIATED WITH MODERN MUSIC AND ΤΗΕ ACCOMPANYING CULTURE George leropoulos

ANGLO-AMERICAN LOANWORDS ΙΝ MODERN GREEK ASSOCIATED WITH MODERN MUSIC AND ΤΗΕ ACCOMPANYING CULTURE George leropoulos ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣτΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝτΙΠΟΙΧΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ Γιώργος Ιερόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόκεπαι για μια προσπάθεια συλλογής, καταγραφής και κατηγοριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

DIFFUSION OF TERMINOLOGY IN MODERN GREEK

DIFFUSION OF TERMINOLOGY IN MODERN GREEK 1 Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ελένη Ευθυμίου Μαριάννα Κατσογιάννου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μελέτη των ποικίλων ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη και χρήση ορολογίας συμβάλλει στην προβολή μίας σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΔΠΜΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Λυκιαρδοπούλου Ηλέκτρα Α.Ε.Μ. 323 Το λεξικό ως διδακτικό εργαλείο. Η αξιολόγηση του

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κολιοπούλου Α.Μ.Μ.Φ. 6. Επόπτρια: Δρ. Αγγελική Ράλλη.

Μαρία Κολιοπούλου Α.Μ.Μ.Φ. 6. Επόπτρια: Δρ. Αγγελική Ράλλη. Μαρία Κολιοπούλου Α.Μ.Μ.Φ. 6 Επόπτρια: Δρ. Αγγελική Ράλλη. Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή... 2 2. Μέθοδοι συλλογής και προσέγγισης υλικού... 5 3. Επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας... 13 4. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

10. Οδηγώντας στην Κύπρο: η ορολογία της οδικής κυκλοφορίας. Driving in Cyprus and the terminilogy of traffic regulations

10. Οδηγώντας στην Κύπρο: η ορολογία της οδικής κυκλοφορίας. Driving in Cyprus and the terminilogy of traffic regulations 1 10. Οδηγώντας στην Κύπρο: η ορολογία της οδικής κυκλοφορίας Φρειδερίκος Βαλετόπουλος Μαριάννα Κατσογιάννου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο αυτό παρουσιάζει μέρος έρευνας με αντικείμενο την ορολογία του Κώδικα Οδικής

Διαβάστε περισσότερα

TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΓΛΩΣΣOΛOΓIA. Eλληνική γλώσσα Θεωρητική γλωσσολογία. YΠEYΘYNOΣ TOMEA: Άγγελος Kοκολάκης

TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΓΛΩΣΣOΛOΓIA. Eλληνική γλώσσα Θεωρητική γλωσσολογία. YΠEYΘYNOΣ TOMEA: Άγγελος Kοκολάκης TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO Σ T I Σ E K Δ O Σ E I Σ Π ATA K H O K T Ω B P I O Σ 2 0 1 0 ΓΛΩΣΣOΛOΓIA Eλληνική γλώσσα Θεωρητική γλωσσολογία YΠEYΘYNOΣ TOMEA: Άγγελος Kοκολάκης EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών τα καινούργια βιβλία και οι τομές στη γλωσσική διδασκαλία του Δημοτικού

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών τα καινούργια βιβλία και οι τομές στη γλωσσική διδασκαλία του Δημοτικού 1 Σύνταξη: Πέτρος Μπερερής Χρήστος Παπαρίζος Επιμέλεια: Πηνελόπη Παπαϊωάννου Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών τα καινούργια βιβλία και οι τομές στη γλωσσική διδασκαλία του Δημοτικού Οι γενικοί άξονες της ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Χριστοπούλου Αγγελική ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY. 1. Πραγματολογία / Σημασιολογία και η σχέση της με την Ορολογία

Χριστοπούλου Αγγελική ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY. 1. Πραγματολογία / Σημασιολογία και η σχέση της με την Ορολογία Η ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Η μορφολογία των χρωματικών όρων στη Νέα Ελληνική. La morphologie des termes de couleur du Grec Moderne. 0 Εισαγωγή. Κατερίνα Αλεξανδρή ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μορφολογία των χρωματικών όρων στη Νέα Ελληνική. La morphologie des termes de couleur du Grec Moderne. 0 Εισαγωγή. Κατερίνα Αλεξανδρή ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μορφολογία των χρωματικών όρων στη Νέα Ελληνική Κατερίνα Αλεξανδρή ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια, πολλοί είναι οι ερευνητές που μελετούν το πεδίο της ορολογίας των χρωμάτων σε πολλές γλώσσες. Ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ Μ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΚΑΙ Α. ΣΥΡΚΟΥ

ΜΕΤΑΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ Μ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΚΑΙ Α. ΣΥΡΚΟΥ ΜΕΤΑΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ Μ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΚΑΙ Α. ΣΥΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ Περίληψη In this paper I discuss issues pertaining to single locality dialectal dictionaries and I

Διαβάστε περισσότερα