Σηµεία και εικόνες της γραφής στην έντυπη καταναλωτική διαφήµιση: µια 50χρονη περιδιάβαση στη «Γυναίκα» 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηµεία και εικόνες της γραφής στην έντυπη καταναλωτική διαφήµιση: µια 50χρονη περιδιάβαση στη «Γυναίκα» 1"

Transcript

1 Σηµεία και εικόνες της γραφής στην έντυπη καταναλωτική διαφήµιση: µια 50χρονη περιδιάβαση στη «Γυναίκα» 1 Εισαγωγή Η εικόνα των γραπτών κειµένων αλλάζει συνεχώς ως συνάρτηση ποικίλων και διακεκριµένων κοινωνικών παραµέτρων. Τεχνολογικές αλλαγές ως προς την παραγωγή και διάδοση των γραπτών µηνυµάτων, κοινωνικές και πολιτισµικές αλλαγές σε εθνικό ή παγκόσµιο επίπεδο, διεύρυνση ή διαφοροποίηση των χρηστών της γραφής, νέοι ρόλοι και λειτουργίες της γραφής, είναι ορισµένοι από τους παράγοντες που οδηγούν σε αλλαγές ή / και σε αναδόµηση της εικόνας και της δοµής των γραπτών κειµένων. Οι αλλαγές δεν είναι πάντα εµφανείς στους χρήστες της γραφής. Οι νεωτερισµοί αφοµοιώνονται συνήθως γρήγορα και ασυνείδητα από τους αναγνώστες ως αποτέλεσµα ευρύτερων αλλαγών που συντελούνται στο κοινωνικό πεδίο. Το δείγµα της έρευνας προέρχεται από διαφηµιστικά κείµενα που καταχωρήθηκαν στο περιοδικό «Γυναίκα» στη διάρκεια 50 χρόνων. Το συγκεκριµένο είδος κειµένων έχει ιδιαίτερα εφήµερο και µεταβατικό χαρακτήρα συγκροτείται βάση χαρακτηριστικών της κατά περιόδους τρέχουσας συγκυρίας- και επηρεάζεται άµεσα από ευρύτερες κοινωνικο οικονοµικές εξελίξεις. Οι διαφηµίσεις αποτελούν πολυτροπικά κείµενα 2 σε µετάβαση. αναδιαµορφώνονται µε µεγάλη ταχύτητα ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες πραγµατικές ή εν δυνάµει πιθανές ανάγκες και δυνατότητες του κοινού στο οποίο απευθύνονται, ενώ ταυτόχρονα καθορίζονται στο µέγιστο βαθµό από την αντίδραση του κοινού, όπως αυτή εγγράφεται στην αναγνωρισιµότητα και τις πωλήσεις του διαφηµιζόµενου προϊόντος. Επιπλέον, οι τρόποι ανάγνωσης των διαφηµίσεων (γρήγορη και διαγώνια ανάγνωση) και η αναγκαιότητα άµεσης µετάδοσης και εγγραφής ενός µηνύµατος στη συνειδητή ή ασυνείδητη µνήµη του πιθανού καταναλωτή οδηγούν τους κατασκευαστές αυτών των 1 Στοιχεία δηµοσίευσης (Ν. 33) Παπαδοπούλου, Μ. & Γιαννικοπούλου, Α. (2008). Σηµεία και εικόνες της γραφής στην έντυπη καταναλωτική διαφήµιση: Μια 50χρονη περιδιάβαση στη «Γυναίκα». Στο Α. Λάζαρης, Γ. Πασχαλίδης, Κ. Τσουκαλά, Ε. Χοντολίδου: ιαπολιτισµικότητα, ταυτότητες, παγκοσµιοποίηση. Αθήνα: Gutenberg 2 Για τα χαρακτηριστικά των πολυτροπικών κειµένων ενδεικτικά: Kress & van Leeuwen 1996, Kress 2001, Γιαννικοπούλου 2002, Γιαννικοπούλου & Παπαδοπούλου 2002, Παπαδοπούλου 2002, Χοντολίδου 1999.

2 γραπτών µηνυµάτων σε συνεχή αναζήτηση τρόπων διαφοροποίησης και ανασυγκρότησης των διαφηµίσεων. Έντυπη καταναλωτική διαφήµιση Η έντυπη καταναλωτική διαφήµιση, µε την οποία ασχολείται η παρούσα έρευνα, αφορά την προβολή µε έντυπα µέσα ενός προϊόντος µε στόχο την αύξηση των πωλήσεων του (Κουτσουλέλου-Μίχου 1997: 27). Συνιστά το πιο διαδεδοµένο είδος διαφήµισης, τα ίχνη του οποίου χάνονται στον χρόνο, µε σηµείο τοµής τη χρονική συγκυρία εφεύρεσης της τυπογραφίας, η οποία του εξασφάλισε µια διαρκώς αναπτυσσόµενη δηµιουργική πορεία. Καθώς το κύριο έργο της συνίσταται στην προώθηση ενός καταναλωτικού αγαθού, η διαφήµιση καθορίζεται από τις αναγκαιότητες και τις απαιτήσεις που απορρέουν από το κοινωνικο-οικονοµικό πλαίσιο, ενώ διαχρονικά, η µορφή και το περιεχόµενο των διαφηµίσεων παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις στους τοµείς της εκτύπωσης και µετάδοσης πληροφορίας. Παρότι ξεκίνησε ως µετάδοση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες, η καταναλωτική διαφήµιση πέτυχε να κατακτήσει σηµαντικότερους ρόλους όσον αφορά την αλλαγή και ενδυνάµωση κοινωνικών στάσεων, τον προσδιορισµό κοινωνικών ρόλων και πολιτισµικών αξιών (Dyer 1982), την επιβολή συγκεκριµένης συµπεριφοράς, νοοτροπίας και γενικότερα τρόπου ζωής (Κουτσουλέλου-Μίχου 1997: 29). Έτσι, η πολιτιστική δράση της διαφήµισης καταλήγει να είναι ίσως σηµαντικότερη και πειστικότερη του καταναλωτικού της ρόλου. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η διαφήµιση µπορεί να λειτουργεί (έµµεσα, ή κυρίως άµεσα) προβάλλοντας στερεότυπους ρόλους, πρότυπα ενός παγκοσµιοποιηµένου καταναλωτικού - πολιτισµικού lifestyle και συσκοτίζοντας όλες τις άλλες εκδοχές κοινωνικής συµπεριφοράς και στάσεων. Παρουσίαση της έρευνας Η παρούσα έρευνα αφορά τη διερεύνηση των αναδιαµορφώσεων των έντυπων καταναλωτικών διαφηµίσεων σε ένα γυναικείο ελληνικό περιοδικό στη διάρκεια 50 χρόνων, σε συνάρτηση µε γενικότερες κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις. Η µελέτη περιορίζεται στην παρατήρηση των αλλαγών της µορφής του γλωσσικού και ευρύτερα του οπτικού µηνύµατος, ενώ δεν εξετάζεται η κειµενική δοµή των διαφηµιστικών µηνυµάτων. Η διαφήµιση είναι ένας ιδιαίτερα δυναµικός (υπό την έννοια του διαρκώς µεταβαλλόµενου) και ευαίσθητος τοµέας που επηρεάζεται

3 ευθέως από τις συνθήκες αγοράς, τους όρους κατανάλωσης και την κυκλοφορία του κεφαλαίου. Οι διαφηµιστικές εκστρατείες καθορίζονται και αποτιµώνται µε ειδικές έρευνες σε επιµέρους πληθυσµιακές κατηγορίες. Τα διαφηµιστικά κείµενα, λοιπόν, για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, προσεγγίζονται σε συνάρτηση µε τις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που καθορίζουν το πλαίσιο κυκλοφορίας των προϊόντων. Οι έντυπες διαφηµίσεις που µελετήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριµένης έρευνας προέρχονται αποκλειστικά από το περιοδικό «Γυναίκα». Αυτή η επιλογή έγινε για µια σειρά από διαφορετικούς λόγους οι οποίοι επιτρέπουν τη διενέργεια διαχρονικών ερευνών, εξασφαλίζοντας κρίσιµες προϋποθέσεις και σταθερές παραµέτρους. Το περιοδικό είναι εξειδικευµένο, όπως φαίνεται από το όνοµά του, ακόµα και αν το εν δυνάµει κοινό του συνιστά το 1/2 της κοινωνίας. Η θεµατολογία του (και εποµένως οι διαφηµιστικές καταχωρήσεις) είναι προσδιορισµένου τύπου, αφορούν διαφηµιζόµενα προϊόντα που απευθύνονται κυρίως στο γυναικείο πληθυσµό. Αυτή η οριοθέτηση επιτρέπει τη διατύπωση υποθέσεων κοινωνιολογικού χαρακτήρα αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου κοινού, τη διαχρονική εξέλιξή τους, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις πιθανές ερµηνείες αναφορικά µε τις διαφοροποιήσεις του γραφικού µηνύµατος. Η αδιάπτωτη κυκλοφορία της «Γυναίκας» επιτρέπει να προσδιοριστούν µε σαφήνεια η χρονική περίοδος εµφάνισης και οι διαχρονικές διαφοροποιήσεις συγκεκριµένων διαφηµίσεων, ενώ η µεγάλη κυκλοφορία του περιοδικού παρέχει πληθώρα και ποικιλία διαφηµιζόµενων προϊόντων. Τέλος, σηµαντικό στοιχείο για την επιλογή του συγκεκριµένου περιοδικού ήταν η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα πλούσιο αρχείο 3. Ως δείγµα της έρευνας επιλέχθηκαν εννιά (9) τεύχη του περιοδικού «Γυναίκα» από το 1954 έως το 2006 (αα 113/1954, αα 194/1957, αα 346/1963, αα 450/1967, αα 738/1978, αα 782/1980, αα 1019/1989, αα 1224/2004, αα 1245/2006). Για τον εντοπισµό και τη µελέτη του υλικού εφαρµόστηκε κατ` αρχή ποσοτική ανάλυση. Στη συνέχεια τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διαφηµίσεων µελετήθηκαν σε αναφορά µε το υφιστάµενο κοινωνικο-οικονοµικό πλαίσιο. Τα αποτελέσµατα της έρευνας παρουσιάζονται ανά εποχές, σε συνάρτηση µε τα κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά κάθε χρονικής περιόδου. 3 Ευχαριστούµε τη Ρούλα Παπαδοπούλου επειδή κρατούσε τόσα χρόνια όλα τα παλαιά τεύχη του περιοδικού ελπίζοντας ότι κάποτε και σε κάποιον θα χρησιµεύσουν.

4 εκαετία του 50. Τα πρώτα βήµατα Μετά το 2 ο Παγκόσµιο Πόλεµο και τον εµφύλιο, η οικονοµική ανασυγκρότηση του ελληνικού κράτους καθυστερεί σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η ελληνική αγορά παραµένει κλειστή σε ξένα κεφάλαια και επενδύσεις. Από το 1953 αρχίζει η στενότερη σύνδεση του ελληνικού καπιταλισµού µε την παγκόσµια αγορά, ως συνέπεια µιας σειράς παρεµβατικών οικονοµικών µέτρων (υποτίµηση της δραχµής κατά 50% έναντι του δολαρίου, κατάργηση απαγορεύσεων ή περιορισµών εισαγωγών, µείωση δασµών και υιοθέτηση κινήτρων για εξαγωγές και ξένες επενδύσεις) (Μηλιός 1988: 325, 331). Ελάχιστες διαφηµίσεις εντοπίζονται στα τεύχη του περιοδικού αυτή την περίοδο, τα διαφηµιζόµενα προϊόντα αφορούν καλλυντικά, ηλεκτρικά είδη, τρόφιµα και καταστήµατα. Αρχικά, οι διαφηµίσεις περιορίζονται στις εσωτερικές σελίδες των εξώφυλλων του περιοδικού, είναι ασπρόµαυρες και συνήθως συνοδεύονται από σκίτσο. Ιδιαίτερα συχνή είναι η αποµίµηση ιδιόχειρου καλλιγραφικού χαρακτήρα για την απόδοση τµηµάτων του γραφικού µηνύµατος. Χαρακτηριστική επίσης είναι η αναγραφή του ονόµατος της διαφηµιστικής εταιρείας στο άνω ή κάτω άκρο της διαφήµισης. Σηµαντικό στοιχείο των διαφηµίσεων του πρώτου µισού της δεκαετίας είναι η παντελής απουσία λατινικού αλφαβήτου ακόµη και για προϊόντα εισαγωγής. Το ξενόγλωσσο όνοµα του εισαγόµενου προϊόντος µεταγράφεται µε ελληνικούς χαρακτήρες, παίρνει τόνους και πνεύµατα ώστε να φαίνεται ως ελληνικό. Στην εικόνα 1 παρατηρούµε ότι κατά τη µεταγραφή του αγγλικού ονόµατος («Helen») ο διαφηµιστής επιλέγει µέχρι και το διπλασιασµό του συµφώνου λ στο όνοµα του προϊόντος ώστε να φαίνεται πλήρως ενταγµένο στις γλωσσικές συνήθειες της εποχής. Στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 50, το ξενόγλωσσο όνοµα του διαφηµιζόµενου προϊόντος συνοδεύεται από τη µεταγραφή του µε ελληνικούς χαρακτήρες, σε κάποιο δευτερεύον συνήθως σηµείο της διαφήµισης. Αυτή η τάση, συνέπεια µάλλον της εκτίµησης των περιορισµένων ξενόγλωσσων δυνατοτήτων του κοινού (κυρίως για αγγλικά ή δύσκολα προφερόµενα

5 ξενόγλωσσα ονόµατα), θα συνεχιστεί, µε συνεχώς µειούµενη ένταση, µέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 80. εκαετίες Η τεχνολογική απογείωση Από τα τέλη της δεκαετίας του 50 και κυρίως στις αρχές του 60 οι εισαγωγές κεφαλαίου και προϊόντων στην Ελλάδα παρουσιάζουν έντονη αυξητική τάση. Ιδιαίτερα το διάστηµα χαρακτηρίζεται ως η περίοδος του αναπτυξιακού άλµατος του ελληνικού καπιταλισµού. Η ελληνική µεταποιητική βιοµηχανία παρουσιάζει πολύ υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης (Μηλιός 1988: 345, 352, 378), γεγονός που πιστοποιείται από την πληθώρα των ελληνικών προϊόντων (κυρίως από τους τοµείς της ένδυσης και υπόδησης) στο υπό µελέτη δείγµα διαφηµίσεων της εποχής. Παράλληλα, η σταδιακή εκµηχάνιση των νοικοκυριών, ως αποτέλεσµα της βελτίωσης της οικονοµικής θέσης των εργαζοµένων (αλλά και της έναρξης ενός κύκλου πωλήσεων µε γραµµάτια, επί πιστώσει), οδηγεί σε µαζική παρουσία διαφηµίσεων για εισαγόµενες ηλεκτρικές συσκευές. Οι διαφηµίσεις της εποχής στο περιοδικό αφορούν κυρίως ηλεκτρικές συσκευές, προϊόντα καθαρισµού, καλλυντικά, υφάσµατα, είδη ένδυσης και καταστήµατα, ενώ από τα µέσα της δεκαετίας του 60 αρχίζουν να εµφανίζονται δυναµικά οι διαφηµίσεις τσιγάρων. Παρά τη ραγδαία αύξησή τους, οι διαφηµίσεις στις αρχές της δεκαετίας του 60 σε επίπεδο µορφής µοιάζουν περισσότερο µε αυτές της προηγούµενης δεκαετίας, µε πρόσθετα γνωρίσµατα την παρουσία της διχρωµίας (+κόκκινο χρώµα) και τη σηµαντική αύξηση του µεγέθους της καταχώρησης. Ο χώρος της γλωσσικής πληροφορίας οριοθετείται από τις υπόλοιπες οπτικές πληροφορίες (σκίτσα, σχέδια, φωτογραφίες τοποθετούνται άνω, κάτω ή δίπλα στο γραφικό µήνυµα), ενώ η ενσωµάτωση ασπρόµαυρων φωτογραφιών ή περισσότερων χρωµάτων είναι σπάνια. Από τα µέσα της δεκαετίας του 60, οι διαφηµίσεις ενσωµατώνοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις στους τοµείς της τυπογραφίας και της εκτύπωσης κατακλύζονται από φωτογραφίες (ασπρόµαυρες και έγχρωµες), κόµικς, σχέδια. Σύνθετες γραφικές επεξεργασίες συνδυάζονται κατά την κατασκευή των διαφηµιστικών

6 µηνυµάτων, ο χώρος της διαφηµιστικής καταχώρησης µεγεθύνεται, οι διαφηµίσεις συχνά καταλαµβάνουν το σύνολο της σελίδας. Ωστόσο, παρά την έντονη εκµετάλλευση οπτικών µέσων κατά την κατασκευή των διαφηµίσεων, το γλωσσικό µήνυµα συνεχίζει να κυριαρχεί στο µεγαλύτερο τµήµα των έντυπων διαφηµίσεων της περιόδου. Ακόµη και σε περιπτώσεις όπου το γλωσσικό µήνυµα είναι σχετικά σύντοµο και σαφώς µικρότερο από το οπτικό, η χρήση γραµµατοσειρών µεγάλου µεγέθους εξασφαλίζει την κάλυψη του µεγαλύτερου τµήµατος της καταχώρησης. Η µεταγραφή των ονοµάτων µε ελληνικούς χαρακτήρες στα εισαγόµενα προϊόντα τείνει να εξαφανιστεί, αντίθετα στις περισσότερες διαφηµίσεις αυτής της περιόδου επικρατεί η τάση διπλής απόδοσης (µε λατινικούς και ελληνικούς χαρακτήρες) του ονόµατος ή άλλων βασικών πληροφοριών για το προϊόν. Παράλληλα, σταθεροποιείται η τάση για αποκλειστικά ξενόγλωσση απόδοση των ονοµάτων, κυρίως στα ηλεκτρικά είδη. Στις 137 διαφηµίσεις που περιλαµβάνονται στο τεύχος 346/1963, ποσοστό 44% αφορά την καταγραφή του ονόµατος του εισαγό- µενου προϊόντος µε λατινικούς χαρακτήρες (όπως δηλαδή κυκλοφορεί και σε όλες τις άλλες χώρες), 30% των περιπτώσεων αφορά ονόµατα ελληνικών προϊόντων που αποδίδονται µε ελληνικούς χαρακτήρες, ενώ σε ποσοστό 26% παρατηρείται ταυτόχρονη παρουσία λατινικών και ελληνικών χαρακτήρων για την απόδοση του ξενόγλωσσου ονόµατος. Η παραπάνω τάση αλλάζει δραστικά στα τέλη της δεκαετίας του 70. Στο τεύχος 738/1978, εµφανίζονται λατινικοί χαρακτήρες σε ποσοστό 66% των διαφηµίσεων, για εισαγόµενα ή αµιγώς ελληνικά προϊόντα, αποκλειστικά ελληνικό αλφάβητο σε ποσοστό 24%, ενώ µόνο στο 10% των περιπτώσεων, το όνοµα ή κάποιο χαρακτηριστικό των εισαγόµενων προϊόντων εµφανίζεται µε λατινικούς και

7 ελληνικούς χαρακτήρες. Παράλληλα, αυτή την περίοδο, τα ξενόγλωσσα µηνύµατα -εκτός από το όνοµα του προϊόντος- αρχίζουν να επεκτείνονται και σε άλλα σηµεία της διαφήµισης, για να δηλώσουν µια ιδιότητα ή ένα χαρακτηριστικό του προϊόντος. Πρόκειται για λέξεις και εκφράσεις χωρίς δόκιµη ελληνική αντιστοιχία (το «know how», σε διαφήµιση της ΜΙΣΚΟ), είτε για λέξεις που εξαρχής εµπεδώθηκαν µε την αγγλική ορολογία (τσιγάρα «lights»), είτε για περιπτώσεις όπου ο κατασκευαστής του διαφηµιστικού µηνύµατος θεωρεί δεδοµένη την αναγνώριση της ξενόγλωσσης έκφρασης, ως αποτέλεσµα της εξοικείωσης µε µια υπεργλωσσική πολιτισµική κοινότητα («peau d orange», αντί για «κυτταρίτιδα»), ή επιδιώκει την αποενοχοποίηση, κάθαρση του σχετικού φαινοµένου, µέσω της υιοθέτηση του ξενόγλωσσου όρου (συνήθως για καλλυντικά). Τέλος, ένα ακόµα χαρακτηριστικό που εγκαινιάζεται αυτή την περίοδο, αλλά θα συνεχίσει να κυριαρχεί και κατά τη δεκαετία του 80, είναι η έντονη παρουσία στοιχείων προφορικότητας, τάση που δηλώνεται µέσω των σηµείων στίξης (εισαγωγικά, αποσιωπητικά, γραµµατοσειρές σε πλάγια µορφή κ.α.) τα οποία χρησιµοποιούνται από τους κατασκευαστές των διαφηµίσεων για να δηλωθούν εκφορές µε χαρακτηριστικά προφορικού λόγου. εκαετία 80 µέσα δεκαετίας 90. Στην επικράτεια της εικόνας Στη δεκαετία του 80 η ελληνική βιοµηχανία περιέρχεται σε ύφεση και στασιµότητα. Η ένταξη της Ελλάδας στην Κοινή Αγορά το 1981 οδηγεί σε περιορισµό των ελληνικών εξαγωγών και θεαµατική αύξηση των εισαγωγών από την ΕΟΚ, ενώ το αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο εξισορροπείται εν µέρει, από τα αντισταθµιστικά προγράµµατα (Μηλιός 1988: 383). Στις αρχές της δεκαετίας του 80 οι διαφηµιστικές καταχωρήσεις καταναλωτικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα περιορισµένες, κυρίως αυτές που αφορούν προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώµατος που διαχρονικά αποτελούν το κύριο σώµα των διαφηµίσεων του συγκεκριµένου περιοδικού. Αυτό εξηγείται µάλλον από την κοινωνική τάση άρνησης του µοντέλου της «περιποιηµένης» γυναίκας του παρελθόντος προς όφελος της εικόνας µιας δηµιουργικής γυναίκας που συµµετέχει στα κοινά. Οι διαφηµίσεις των καλλυντικών θα επανακάµψουν δυναµικά στα τέλη της δεκαετίας, σε αναλογία αντίστοιχη εκείνης του παρελθόντος. Αντίθετα, οι ηλεκτρικές συσκευές, που µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του `70 αποτελούσαν το δεύτερο σε

8 ποσότητα είδος διαφηµιζόµενων προϊόντων, πρακτικά εξαφανίζονται. Το µεγαλύτερο τµήµα διαφηµίσεων αυτής της περιόδου, εκτός από τα καλλυντικά, καταλαµβάνουν τα τρόφιµα, τα είδη ένδυσης, τα τσιγάρα και τα είδη επίπλωσης. Στο περιοδικό διαφηµίζονται ελάχιστα ελληνικά προϊόντα, ενώ ακόµη και όσα είναι αµιγώς ελληνικής προέλευσης, συνήθως καταγράφονται αποκλειστικά µε λατινικούς χαρακτήρες. Στα µέσα της δεκαετίας του 80 αρχίζουν να εµφανίζονται δισέλιδες έως τρισέλιδες καταχωρήσεις και παράλληλα το γλωσσικό µήνυµα µειώνεται. σταδιακά προς όφελος του οπτικού µηνύµατος. Σχεδόν πάντα στις διαφηµίσεις αυτής της περιόδου εµφανίζεται η φωτογραφία του προϊόντος, ενώ το διαφηµιστικό µήνυµα συντίθενται µε την ταυτόχρονη παρουσία άλλων φωτογραφιών και εικόνων οι οποίες συµβάλλουν µε ποικίλους τρόπους στην πληρότητα της πληροφορίας του διαφηµιστικού µηνύµατος, είτε ενδυνα- µώνοντας την αληθοφάνειά του επιδεικνύοντας και αποδεικνύοντας εικονικά τα αποτελέσµατα της χρήσης του προϊόντος- είτε αναδεικνύοντας το πλαίσιο δράσης του, είτε αποτυπώνοντας εικονικά την καταλληλότητα των συστατικών του. Αυτή η προσπάθεια ενίσχυσης του διαφηµιστικού µηνύµατος µέσω της ενεργοποίησης της διπλής φωτογραφίας ή του συνδυασµού φωτογραφίας και εικόνας-σχεδίου, χωρίς να συνιστά τοµή, αποτελεί πλέον τον κυρίαρχο τρόπο συγκρότησης των διαφηµίσεων του περιοδικού. Αξιοσηµείωτο επίσης είναι πως συνεχίζεται η τάση µεταγραφής του προϊόντος µε ελληνικούς χαρακτήρες όπως και η χρήση των σηµείων στίξης για την αποτύπωση της προφορικότητας (η µαγιονέζα µεταµορφώνει τα φαγητά σας).

9 Εποχή της παγκοσµιοποίησης. Εspace strictement réservé aux consommateurs Η διεθνοποίηση των αγορών αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της εποχής της παγκοσµιοποίησης. Όµως η παγκοσµιοποίηση δεν αφορά µόνο στη διαµόρφωση ενιαίων εµπορικών δασµών ή σταθερών νοµισµατικών ισοτιµιών, αλλά και στην οµογενοποίηση των καταναλωτικών αγορών. Η διεθνοποίηση της αγοράς και οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών διαµορφώνουν το προνοµιακό πεδίο για την ενδυνάµωση των µεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα πρόσβασής τους στο παγκόσµιο καταναλωτικό κοινό. Η συρρίκνωση ή κατάργηση των τοπικών και εθνικών ορίων επιτρέπει την ανάδυση νέων κοινωνικών δεδοµένων και καταναλωτικών αντιλήψεων. Η αγορά απευθύνεται σε «παγκοσµιοποιηµένα κοινωνικά στρώµατα» (αναγνωρίζει παγκόσµιες ελίτ, µεσαίες τάξεις κοκ), οι οποίες τείνουν να παρακολουθούν κοινά πρότυπα κατανάλωσης (Human Development Report 1998 Overview). Η διαφήµιση συµβάλλει καθοριστικά στο σχηµατισµό µιας νέας παγκοσµιοποιηµένης κοινωνικής διαστρωµάτωσης αντανακλώντας και συνάµα διαµορφώνοντας την κοινωνική πραγµατικότητα διαµέσου της νέας καταναλωτικής κουλτούρας ενός παγκοσµιοποιηµένου lifestyle. Οι βασικές επιλογές των διαφηµιστών περιορίζονται είτε στη δηµιουργία µιας παγκόσµιας στρατηγικής (µε µικρές παραλλαγές για κάθε χώρα), είτε σε πολυεθνικά µείγµατα marketing (Sivulka 1999: 392). Ήδη, από τη δεκαετία του 80, σε παγκόσµιο επίπεδο οι διαφηµιστές δεν περιορίζονται στην ανάδειξη της λειτουργίας του προϊόντος, αλλά προετοιµάζουν τους καταναλωτές ώστε να ανακαλύψουν (ή να εφεύρουν) τα δυνητικά τους κίνητρα σε προσωπικά (και ίσως απόκρυφα) αισθήµατα, κατά αναλογία προς την εικόνα και την οµορφιά των µοντέλων που τα αναδεικνύουν ή τα χρησιµοποιούν (Sivulka 1999: 397). Μέσω των διαφηµίσεων µας παρέχεται «µια δοµή στην οποία η θέση η δική µας και των προϊόντων µπορούν αµοιβαία να αλλάξουν, και έτσι στην ουσία οι διαφηµιστές µας πωλούν τον εαυτό µας» Williamson (1981: 13). Οι διαφηµίσεις προσπαθούν να πείσουν διαµέσου της συµβολικής άρθρωσης των ιδανικών και επιθυµιών της κοινωνίας. Το κυνήγι του θυµικού είναι εύλογο να οδηγεί

10 σε λιγότερο λόγο και περισσότερη εικόνα, σε µινιµαλισµό της γλωσσικής πληροφορίας και σε υπερχείλιση του εικονικού µηνύµατος. Η γλωσσική πληροφορία του διαφηµιστικού µηνύµατος περιορίζεται δραστικά, σε πολλές περιπτώσεις συµπυκνώνεται στην ανάδειξη αποκλειστικά και µόνο του ονόµατος του διαφηµιζόµενου προϊόντος. Η διαφήµιση πλέον δεν χρησι- µοποιεί λεκτικούς τύπους πειθούς, ούτε καν λεκτικούς τύπους περιγραφής του προϊόντος. Αυτές οι λειτουργίες συχνά διεκπεραιώνονται από την οπτική πληροφορία, η οποία καταλαµβάνει το µεγαλύτερο τµήµα της καταχώρησης και επιτελεί τον ουσιαστικότερο ρόλο της διαφήµισης. Η κυρίαρχη τάση στη συγκρότηση του σύγχρονου διαφηµιστικού µηνύµατος είναι η µετακίνηση της έµφασης από το γλωσσικό στο οπτικό τµήµα της διαφήµισης (Leiss et al. 1986, Phillips and McQuarrie 2003, Pollay 1985). Παράλληλα, σύµβολα και κώδικες από διάφορους επιστηµονικούς χώρους: των µαθηµατικών, των υπολογιστών, της χηµείας, της φυσικής (Γιαννικοπούλου 2003, Γιαννικοπούλου 2005) διαπλέκονται µε τη γλωσσική πληροφορία για την κατασκευή των έντυπων διαφηµίσεων µέσω µιας διαδικασίας επανανοηµατοδότησης των σηµασιών τους σε ένα νέο πλαίσιο (www.nikosapostolopoulos.com). Σε πρώτη προσέγγιση θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι το κυριότερο χαρακτηριστικό στις διαφηµίσεις του περιοδικού αυτής της περιόδου είναι η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας για τη δηµιουργία των γλωσσικών µηνυµάτων. Πραγµατικά, η ισχυρή παρουσία της αγγλικής γλώσσας εξηγείται σε ένα βαθµό από το γεγονός ότι τα διαφηµιστικά µηνύµατα που κατασκευάζονται για την προώθηση προϊόντων πολυεθνικών εταιρειών προσβλέπουν σε µια παγκόσµια στρατηγική marketing και χρησιµοποιούν την αγγλική γλώσσα ως µια lingua franca. Για παράδειγµα, στην εικόνα 11, το σύνολο της γλωσσικής πληροφορίας εκφέρεται στην αγγλική γλώσσα. το όνοµα του διαφηµιζόµενου προϊόντος εµφανίζεται µια φορά σε µαύρο πλαίσιο στο κάτω αριστερό άκρο της διαφήµισης και µια φορά στη δήλωση της ιστοσελίδας της εταιρείας (www.lee.com). Προϋπόθεση για µια επιτυχηµένη ανάγνωση του διαφηµιστικού µηνύµατος είναι ο αναγνώστης να γνωρίζει την αγγλική γλώσσα, το συγκεκριµένο προϊόν και ταυτόχρονα να είναι εξοικειωµένος µε αυτού του τύπου τη διαφηµιστική καµπάνια.

11 Μια προσεκτικότερη ανάγνωση, αποδεικνύει ότι παράλληλα µε την παρουσία µηνυµάτων σε αγγλική γλώσσα, ακόµη και για αµιγώς ελληνικά προϊόντα, γενικεύεται η εφαρµογή του λατινικού αλφαβήτου για την µεταγραφή ελληνικών γλωσσικών µηνυµάτων και συρρικνώνεται, µέχρι εκµηδενισµού, η χρήση µηνυµάτων αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, ένας αγγλόφωνος οµιλητής που δεν κατέχει την ελληνική γλώσσα δεν θα µπορούσε να κατανοήσει την πληροφορία που κρύβεται πίσω από το eponymo της 12 ης διαφήµισης. Όπως φαίνεται στα παραδείγµατα, η διαφήµιση στην εποχή της παγκοσµιοποίησης δεν συνδέεται απλά µε µια γλώσσα (την αγγλική) αλλά µε το ιδιαίτερο ιδιόλεκτο ενός lifestyle, το οποίο διαµεσολαβείται µέσω της αγγλικής γλώσσας ή κυρίως, µέσω της ανάµειξης στοιχείων αγγλικής και τοπικής γλώσσας (στη συγκεκριµένη περίπτωση της ελληνικής) τα οποία µεταγράφονται σε λατινικό αλφάβητο. Η χρήση της αγγλικής γλώσσας σε µια διαφήµιση προσδίδει στα διαφηµιζόµενα προϊόντα µια ταυτότητα µοντερνισµού, προόδου και κοσµοπολιτισµού (Watson 1997, Piller 2003), η οποία έµµεσα αντανακλάται και µεταβιβάζεται στους χρήστες. Στη διαµόρφωση αυτού του ιδιόλεκτου σηµαντικό ρόλο παίζουν τα σύµβολα και οι κώδικες που, είτε κατασκευάζονται για τις ανάγκες µιας συγκεκριµένης διαφηµιστικής εκστρατείας και κατοχυρώνονται µέσα από τη συνεχή χρήση τους, είτε υιοθετούνται από διάφορους επιστηµονικούς χώρους και επαναπροσδιορίζονται σε ένα νέο περιβάλλον. Αυτό το ιδιόλεκτο δεν θα µπορούσε να αναπτυχθεί χωρίς τη συρρίκνωση της γλωσσικής πληροφορίας και την ανάδειξη του οπτικού µηνύµατος ως κυρίαρχου φορέα µετάδοσης της πληροφορίας µιας διαφήµισης. Συµπεράσµατα Οι καταναλωτικές διαφηµίσεις αναδιαµορφώνονται κάθε εποχή ανάλογα µε τις τεχνολογικές δυνατότητες τις αισθητικές αναζητήσεις, τα κοινωνικά δεδοµένα, τους όρους κατανάλωσης, τις συνθήκες ανταλλαγών και την κυκλοφορία του κεφαλαίου. Αν και το διαφηµιστικό κείµενο παρουσιάζει ήδη από τη δεκαετία του 50 έντονα στοιχεία πολυτροπικότητας, µε την έννοια ότι λόγος και εικόνα συµβάλλουν στην κατασκευή της σηµασίας, η συνέργειά τους στην εποχή της παγκοσµιοποίησης προσλαµβάνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα όρια του κειµένου και της εικόνας

12 καθίστανται δυσδιάκριτα. Σύµβολα, σηµεία και κώδικες από διάφορους επιστηµονικούς χώρους αναπλαισιώνονται και επανα-νοηµατοδοτούνται στο πλαίσιο διαφηµιστικών µηνυµάτων. Στη διάρκεια 50 χρόνων, η αρχικά αµιγώς ελληνική διαφήµιση (οι χαρακτήρες του ελληνικού αλφάβητου χρησιµοποιούνται για τη µεταγραφή των ξένων ονοµάτων των προϊόντων), µετατρέπεται σταδιακά σε ξενόγλωσση (κυριαρχεί η µείξη ελληνικών και αγγλικών λέξεων, η αγγλική γλώσσα και η µεταγραφή ελληνικών λέξεων µε λατινικό αλφάβητο). Στο σύγχρονο, παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, η αποτελεσµατική αποκωδικοποίηση των διαφηµίσεων απαιτεί τη γνώση νέων κοινωνικο-πολιτισµικών αναφορών και συµφραζοµένων που συχνά υπερβαίνουν την έκταση του εθνικού χώρου και διαστέλλουν τα όρια της πολιτισµικής ιδιαιτερότητας. Η αποτελεσµατική πλοήγηση του αναγνώστη σε σύγχρονα διαφηµιστικά µηνύµατα διαµεσολαβείται µε ηγεµονικούς όρους από την αγγλική γλώσσα, το λατινικό αλφάβητο και µια παγκοσµιοποιηµένη τεχνολογική κουλτούρα, καθιστώντας δυσδιάκριτα τα όρια της εθνικής ταυτότητας. Βιβλιογραφία Γιαννικοπούλου, Αγγελική (2003). «Τα µαθηµατικά στην κοινωνία της εικόνας: Μαθηµατικά σύµβολα σε πολυτροπικά µη µαθηµατικά κείµενα. Στο: Πρακτικά του 20 ου Συνεδρίου Μαθηµατικής Παιδείας. Η διαδροµή του παιδιού στα Μαθηµατικά από την Προσχολική Ηλικία µέχρι την Ενηλικίωση. Εκδοση: Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία Γιαννικοπούλου, Αγγελική (2005). «Οπτικο-λεκτικά παίγνια στην εικόνα των γραπτών κειµένων». Στο: Κωνσταντινίδου-Σέµογλου, Ουρανία (επ. εκ.). Εικόνα και παιδί. Θεσσαλονίκη: Cannot not design publications. ( ) Γιαννικοπούλου, Αγγελική & Παπαδοπούλου, Μαρία (2002). «Η εικόνα του γραπτού µηνύµατος σε κείµενα που διαβάζουν τα παιδιά: Παραδείγµατα από βιβλία, εφηµερίδες, κόµικς, περιβάλλοντα γραπτό λόγο». Στο: Παπούλια- Τζελέπη Παναγιώτα & Τάφα Ευφηµία (επ. εκδ). Γλώσσα και γραµµατισµός στη Νέα Χιλιετία. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. (81-96) Dyer, G. (1982). Advertising as Communication. London: Methuen & Co. Human Development Report 1998 Overview, United Nations Development Programme (UNDP) Κουτσουλέλου-Μίχου, Σταµατία (1997). Η γλώσσα της διαφήµισης: Κειµενογλωσσική προσέγγιση του διαφηµιστικού κειµένου. Αθήνα: Gutenberg.

13 Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo Reading images: The grammar of visual design. London: Routledge. Kress, Gunther Issues for a Working Agenda in Literacy. In M. Kalantzis & B. Cope (eds). Transformations in Language and Learning: Perspectives on Multiliteracies. Australia: Common Ground Publishing. (33-52) Leiss, W., Kline, S. and Jhally, S. (1986). Social Communication in Advertising: Persons, Products and Images of Well-Being. New York: Methuen. McQuarrie, Edward & Mick, David Glen (1999). Visual Rhetoric in Advertising: Text- Interpretive, Experimental, and Reader-Response Analyses. Journal of Consumer Research, 26. Μηλιός, Γιάννης (1988). Ο ελληνικός κοινωνικός σχηµατισµός: Από τον επεκτατισµό στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Αθήνα: Εξάντας Παπαδοπούλου, Μαρία (2002). «Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους της πόλης». Στο Σταύρου-Σηφάκη Μ.. & Φλιάτουρας, Α. (επιµ. έκδ.). Πρακτικά της 23ης Ετήσιας Συνάντησης του Τοµέα Γλωσσολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη. ( ) Piller, Ingrid (2003). Advertising as a site of language contact. Annual Review of Applied Linguistics, 23: Phillips, Barbara and McQuarrie, Edward (2003). The Development, Change and Transformation of Rhetorical Style in Magazine Advertisements Journal of Advertising 31(4): Pollay, R. (1985). The Subsidizing Sizzle: A Descriptive History of Print Advertising, Journal of Marketing, 48: Sivulka, Juliann (1999[1998]). Η ιστορία της διαφήµισης: soap, sex and cigarettes. Αθήνα: Ελλην. Watson, J.L. (ed.) (1997). Golden arches east: McDonald s in East Asia. Stanford, C.A.: Stanford University Press. Williamson, Judith (1981). Decoding advertisements. New York: Marion Boyars. Χοντολίδου, Ελένη «Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας». Γλωσσικός Υπολογιστής 1. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1

Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1 Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1 Οπτικός γραµµατισµός Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εκτίθενται συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύς και πλάγιος λόγος. Μια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία τους στο δημοτικό σχολείο μέσω των κόμικς

Ευθύς και πλάγιος λόγος. Μια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία τους στο δημοτικό σχολείο μέσω των κόμικς Ευθύς και πλάγιος λόγος. Μια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία τους στο δημοτικό σχολείο μέσω των κόμικς Αμαραντίδου Κυριακή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, υποψ. PhD Πουγαρίδου Παρασκευή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy)

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ: Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: PROJECT ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΟΥΣΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟ: Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: PROJECT ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΟΥΣΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ: Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: PROJECT ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΟΥΣΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΙΝΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ,ΝΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 2: Η μελέτη του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος αυτής της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου Περίγραμμα μαθήματος & Syllabus

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου Περίγραμμα μαθήματος & Syllabus Εισαγωγή στο Γραμματισμό Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου Περίγραμμα μαθήματος & Syllabus Σκοπός και στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις διαδικασίες ανάπτυξης του γραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Οκτώβριος 8 Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας Η ταυτότητα του Οικονομικού Βαρόμετρου της Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #5: Πολυτροπικότητα και Πολυγραμματισμοί Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 21 Μαΐου 2013 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας πραγματεύεται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την είσοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ. Ον\μο 9 Α Λυκείου 23\11\2014 Κείμενο: Η γλώσσα μας σήμερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ. Ον\μο 9 Α Λυκείου 23\11\2014 Κείμενο: Η γλώσσα μας σήμερα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Είμαστε τυχεροί που είμαστε δάσκαλοι Ον\μο 9 Α Λυκείου 23\11\2014 Κείμενο: Η γλώσσα μας σήμερα Η ελληνική γλώσσα με τον λεξιλογικό πλούτο και με την εκφραστική δύναμή της δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

[H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα]

[H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα] Κείμενο [H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα] Ένας χώρος με ιδιαίτερη επίδραση στο θέμα της γλωσσικής διαφοροποίησης και της διερεύνησης της γλωσσικής ποικιλότητας είναι ο χώρος της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία».

κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία». } Σχολή της Φρανκφούρτης: η έννοια της «µαζικής κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία». } η«µαζική κουλτούρα» δεν είναι η κουλτούρα που προέρχεται από τις µάζες, αλλά αυτή που προορίζεται για αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι:

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης http://www.emst.gr/ Μουσείο protocol@emst.culture.gr Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Οι βασικές προτεραιότητες της περιόδου 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014 Θεόφιλος Ασλανίδης Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για την Ανάπτυξη

Θεωρίες για την Ανάπτυξη Θεωρίες για την Ανάπτυξη Πολιτισμική προσέγγιση (Vygotsky) Βιο-οικολογική προσέγγιση Bronfenbrenner ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ι 2015-16 Καλλιρρόη Παπαδοπούλου ΕΚΠΑ/ΤΕΑΠΗ ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Vygotsky, L.S. (1978/1997)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Ιωαννίδου Ροδόπη ΑΜ (097/07) Πεχλιβανίδης Μουράτογλου Χαράλαμπος ΑΜ (037/07) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το χιούμορ Στη Διαφήμιση ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Στα ίχνη της Γραφής. Γ. Διαδικτυακή εικονική έκθεση «Γράφω, γράφεις, γράφει» grafi.culture.gr

Στα ίχνη της Γραφής. Γ. Διαδικτυακή εικονική έκθεση «Γράφω, γράφεις, γράφει» grafi.culture.gr Στα ίχνη της Γραφής Γ. Διαδικτυακή εικονική έκθεση «Γράφω, γράφεις, γράφει» grafi.culture.gr Γ.1. «Γράφω, γράφεις, γράφει» grafi.culture.gr Βασική ιδέα της έκθεσης είναι η παρουσίαση της γραφής ως μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα.. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου

Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα.. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου Αρχικές αναζητήσεις στη γλωσσική διδασκαλία Σύνδεση της ανάγνωσης με θρησκευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 5: Επιλογή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και έλεγχος Αποτελεσματικότητας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 5: Επιλογή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και έλεγχος Αποτελεσματικότητας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 5: Επιλογή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και έλεγχος Αποτελεσματικότητας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ- 31.3.2014 Κε Γενικέ Γραμματέα, Κε Ειδικέ Γραμματέα, Διακεκριμένοι καλεσμένοι μας, Κυρίες και Κύριοι, H σημερινή εκδήλωση αφορά στην επίσημη έναρξη της Πανελλαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πολυμέρης Βόγλης Παραδοσιακή ιστοριογραφία Εδραιώνεται τον 19 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Νέο Πρόγραμμα iuσπcdcddccscsdcscsουδών Νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα μας σήμερα... (5537)

Η γλώσσα μας σήμερα... (5537) Κείμενο Η γλώσσα μας σήμερα... (5537) Η ελληνική γλώσσα με τον λεξιλογικό πλούτο και με την εκφραστική δύναμή της δημιούργησε αξιόλογα μνημεία λόγου και πολιτισμού. Παράλληλα, πρόσφερε σε όλες τις γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Ενότητα 3: Διεθνοποίηση κεφαλαίου Ηλέκτρα Πιτόσκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Ύπαρξη στόχων καθορισμένων με σαφήνεια (μετρήσιμοι και λειτουργικοί) Συντελεί στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία ενδιαφερόμενων μερών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας Ενότητα 1: Γενική Εισαγωγή στο μάθημα Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ - Ασκήσεις Πράξης. Αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών

Μάρκετινγκ - Ασκήσεις Πράξης. Αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών Μάρκετινγκ - Ασκήσεις Πράξης Αγοραστική καταναλωτών Αγοραστική καταναλωτών Είναι η των τελικών καταναλωτών και των νοικοκυριών σχετικά με την αγορά αγαθών και υπηρεσιών για προσωπική κατανάλωση Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μοντέλου αισθητικών κριτηρίων για αποτελεσματικό οπτικό σχεδιασμό εκπαιδευτικών ιστότοπων

Δημιουργία μοντέλου αισθητικών κριτηρίων για αποτελεσματικό οπτικό σχεδιασμό εκπαιδευτικών ιστότοπων 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» Σύρος, 26-28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση & Στρατηγική. ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Διαφήμιση & Στρατηγική. ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Διαφήμιση & Στρατηγική ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Διαφημιστική Στρατηγική Ο προσδιορισμός της διαφημιστικής στρατηγικής περιλαμβάνει όλο

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 3 ης Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης Ομάδα Εργασίας Έλενα Ελληνιάδου Ζωή Κλεφτάκη Νικόλαος Μπαλκίζας Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1

ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1 ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1 Το αναλυτικό πρόγραµµα του 1999 ορίζει ένα νέο τοπίο για τη διδασκαλία της γλώσσας στο Νηπιαγωγείο. Η εισαγωγή της γραφής και της ανάγνωσης, µε όποιον τρόπο και αν

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Α. ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 6 ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ Α. ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 6 ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Διαχρονικές αξίες στην εκπαίδευση σε ένα περιβάλλον που αλλάζει μέσα από τον ανατρεπτικό οραματιστή καλλιτέχνη Γιάννη Γαΐτη» (Βιωματικό εργαστήριο με την αξιοποίηση του μοντέλου PERKINS) ΜΑΡΙΑ Α. ΔΡΑΚΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: Οκτώβριος 2012-Μάρτιος υμμετέχοντες: 18 παιδιά Ε τάξης από 4 διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Φλώρινας

Διάρκεια: Οκτώβριος 2012-Μάρτιος υμμετέχοντες: 18 παιδιά Ε τάξης από 4 διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Φλώρινας 1 Διάρκεια: Οκτώβριος 2012-Μάρτιος 2013 υμμετέχοντες: 18 παιδιά Ε τάξης από 4 διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Φλώρινας υναντήσεις: 2 διδακτικά δίωρα την εβδομάδα σε εξωδιδακτικό χρόνο 2 Παιδαγωγική των

Διαβάστε περισσότερα

WELCOME GROWTH YOUR COMPANY WORLDWIDE VIA US. Creative Market Services

WELCOME GROWTH YOUR COMPANY WORLDWIDE VIA US. Creative Market Services 1 WELCOME GROWTH YOUR COMPANY WORLDWIDE VIA US 155 Minories Street, Office 137, EC3N 1AD London, UK LTD 2 Ποιοι είμαστε Η Creative αποτελείτε από μια ομάδα νέων ατόμων με φιλοδοξία και όραμα στοχεύοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πέµπτο Εξάµηνο, Ακαδηµαϊκό Ετος 2005-2006 Υπεύθυνος Καθηγητής: Γιάννης Α. Πολλάλης Ειδικός Επιστήµονας: Ανδρέας Μήλιος Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ενότητα 11: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της διδασκαλίας της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

Εφαρµογή της διδασκαλίας της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Εφαρµογή της διδασκαλίας της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Νικόλαος Γραίκος, ηµοτικό Σχολείο Κονταριώτισσας Πιερίας Περίληψη Στη διάρκεια τριών σχολικών ετών (2001-2004) εφαρµόσαµε

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Κωνσταντίνα Παπακώστα. Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Περαίας, υπ. Διδ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Κωνσταντίνα Παπακώστα. Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Περαίας, υπ. Διδ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Πρωτάθλημα Αρχαίων Ελληνικών» Κωνσταντίνα Παπακώστα Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Περαίας, υπ. Διδ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7. Η ΓΕΝΝΕΤΙΚΗ ΥΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

7. Η ΓΕΝΝΕΤΙΚΗ ΥΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. 7. Η ΓΕΝΝΕΤΙΚΗ ΥΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. 7.1. Τα γενεσιουργά πολεοδοµικά αίτια. Με την τελευταία 10ετία του 20ου αιώνα άρχισαν να συντονίζονται µία σειρά από Κοινωνικές, Οικονοµικές, ιαχειριστικές και Τεχνολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος του συγγραφέα... 13

Περιεχόμενα. Πρόλογος του συγγραφέα... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος του συγγραφέα... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η κατανάλωση σήμερα... 15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ... 15 1 Η μαγική δύναμη της κατανάλωσης... 16 2 Από την κοινωνική πρόοδο στη γενικευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή και Ιστορική αναδρομή

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή και Ιστορική αναδρομή Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή και Ιστορική αναδρομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ενότητα 6: Η Συμπεριφορά των Καταναλωτών Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο Κεφάλαιο Πρώτο Η διγλωσσία / πολυγλωσσία είναι ένα παλιό φαινόμενο. Πάει χέρι με χέρι με τις μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ορισμοί Υπηρεσιών. Κάθε δραστηριότητα ή ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Οι μουσικές εκδόσεις ανάμεσα στο έντυπο και το ψηφιακό: προκλήσεις για τη μουσική πληροφόρηση και δημιουργικότητα

Οι μουσικές εκδόσεις ανάμεσα στο έντυπο και το ψηφιακό: προκλήσεις για τη μουσική πληροφόρηση και δημιουργικότητα Οι μουσικές εκδόσεις ανάμεσα στο έντυπο και το ψηφιακό: προκλήσεις για τη μουσική πληροφόρηση και δημιουργικότητα Χριστίνα Μπάνου, Επίκουρος καθηγήτρια (Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου), Τμήμα Αρχειονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα Ποτά Βιολογικά προϊόντα. Εκθέσεις. Ενέργεια-Ανακύκλωση- Χημικά-Πλαστικά. Ηλεκτρονικές Αγορές

Τρόφιμα Ποτά Βιολογικά προϊόντα. Εκθέσεις. Ενέργεια-Ανακύκλωση- Χημικά-Πλαστικά. Ηλεκτρονικές Αγορές Εκθέσεις Τρόφιμα Ποτά Βιολογικά προϊόντα Ενέργεια-Ανακύκλωση- Χημικά-Πλαστικά Ηλεκτρονικές Αγορές H Online Expo, το καλύτερο εργαλείο για την παγκόσμια προβολή σας! Οι διαδικτυακές εκθέσεις αποτελούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή. δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών»

«Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή. δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών» «Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών» Παπάζογλου Έµµη, Σύµβουλος ΚΕ ΚΕ Είναι ιδιαίτερη τιµή και χαρά για µας στην

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Είδος διδακτικής πρακτικής: project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Προτεινόμενη διάρκεια: 20 ώρες Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η διδακτική ενότητα «Τα φύλα στη λογοτεχνία»

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαδρομές της Μάρκας

Οι Διαδρομές της Μάρκας Οι Διαδρομές της Μάρκας Πως το iphone κατάφερε να αποτελεί ένα status symbol Διδάσκων: Χαιρετάκης Εμμανουήλ Μάθημα: Διεθνοποίηση της Επικοινωνίας Επιμέλεια Εργασίας: Μυρτώ Τσιακτσίρα Α.Μ: 9983201200123

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνικές παρουσιάσεων

Εισαγωγή στις τεχνικές παρουσιάσεων Εισαγωγή στις τεχνικές παρουσιάσεων Νίκος Μαµάσης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2003 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ( ΟΜΗ, ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ) ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Université de Paris Dauphine Ινστιτούτο Διπλωματίας Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΕΑ «ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΕ ΣΤΙΣ ΜΜΕ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΕΑ «ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΕ ΣΤΙΣ ΜΜΕ» Αθήνα 14/6/2016 Α.Π.: 2962/21-6-2016 Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΕΑ «ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΕ ΣΤΙΣ ΜΜΕ» 1. Γενικές Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Media. Ποιος ξέρει τη γυναίκα καλύτερα από την ίδια τη Γυναίκα ;

Ermis Media. Ποιος ξέρει τη γυναίκα καλύτερα από την ίδια τη Γυναίκα ; Ermis Media Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέγεθος γραμματοσειράς 10 ή και μεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας Όλγα Μούσιου-Μυλωνά Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Στόχος του μαθήματος «Διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας» είναι να προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

FINE AD CUSTOMER TOTAL SUPPORT

FINE AD CUSTOMER TOTAL SUPPORT ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ FINE AD CUSTOMER TOTAL SUPPORT (F.A.C.T.S) Η διαφημιστική εταιρεία Fine Ad Α.Ε. ιδρύθηκε από έναν πρωτοπόρο της διαφήμισης στην Ελλάδα. Γνωρίζοντας την αγορά σχεδόν μισό αιώνα, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Σελ. 1 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Σε συνέχεια κατακύρωσης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και επιτυχούς έκβασης του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπογράφηκε σύμβαση στις 27 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές Στρατηγικές για ιεθνή Ανταγωνιστικότητα. Σ. Λιούκας Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Επιχειρηµατικές Στρατηγικές για ιεθνή Ανταγωνιστικότητα. Σ. Λιούκας Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Επιχειρηµατικές Στρατηγικές για ιεθνή Ανταγωνιστικότητα Σ. Λιούκας Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Περίληψη Στο σύγχρονο δυναµικό περιβάλλον της παγκοσµιοποίησης η Ελληνική επιχείρηση πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3η: Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας και ο ρόλος του λόγου Γιάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστικές βιομηχανίες, ως όρος εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βιοµηχανία Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2008 Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια στο ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Γιώργος Παυλικάκης Δρ Περιβαλλοντικών Επιστημών Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών

Η Ενέργεια στο ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Γιώργος Παυλικάκης Δρ Περιβαλλοντικών Επιστημών Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Η Ενέργεια στο ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Γιώργος Παυλικάκης Δρ Περιβαλλοντικών Επιστημών Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Ένα σχολείο κοινότητα Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες... 25 1.1 Η Οικονομική Επιστήμη και οι Σχολές Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα