ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ"

Transcript

1 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Η ΚΡΗΤΗ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΑΣ

2 Στην υπηρεσία της Ποιότητας και της Ασφάλειας... Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ Όλοι αναγνωρίζουµε πως ο τουρισµός είναι ένας από τους σηµαντικότερους τοµείς ανάπτυξης της χώρας µας. Η πορεία του τουριστικού κλάδου είναι ιδιαίτερα δυναµική και τα τελευταία τρία χρόνια παρατηρείται αύξηση της τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα. Ο τουρισµός αποτελεί έναν πολυσύνθετο τοµέα δραστηριοτήτων που µεταξύ των άλλων περιλαµβάνει ξενοδοχειακές υπηρεσίες, υπηρεσίες σίτισης, υπηρεσίες αναψυχής, κ.λ.π. O πελάτης σήµερα, απαιτεί στο ξενοδοχείο που θα διαµένει, είτε ταξιδεύει για αναψυχή είτε για επαγγελµατικούς λόγους, να βρει καλή εξυπηρέτηση, άνεση, καθαριότητα, καλό φαγητό, διάφορες διευκολύνσεις. Ο ξενοδοχειακός κλάδος για να παραµείνει ανταγωνιστικός οφείλει να αναδιοργανώσει και να βελτιώσει τις παρεχόµενες υπηρεσίες µε άξονα την ποιότητα και ασφάλεια. Το 3o τεύχος του TÜV ΤΙΜΕS που κρατάτε στα χέρια σας, είναι αφιερωµένο στις πιστοποιήσεις στα ξενοδοχεία και επιδιώκει να τονίσει πως το να στηθεί το υπόβαθρο για την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ασφάλειας, µε σεβασµό στον πελάτη δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Η ΤUV AUSTRIA HELLAS παρέχει αξιόπιστες, διαπιστευµένες και ολοκληρωµένες υπηρεσίες πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ISO 22000), Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ISO 14000, ΕΜΑS), Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ 1801) και έχει απονείµει, µέχρι σήµερα περισσότερα από 70 πιστοποιητικά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Με τις καλύτερες ευχές µας για έναν καλό και δηµιουργικό χειµώνα. Εύη Κολίτσα, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια Συστηµάτων ιαχείρισης Υπεύθυνη Τµήµατος Ασφάλειας Τροφίµων ISO για την Ιχνηλασιµότητα Ο ISO έκανε ακόµη ένα βήµα στη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφί- µων για τους καταναλωτές µε το νέο πρότυπο ISO «Ιχνηλασιµότητα στις ζωοτροφές και τη ιατροφική Αλυσίδα» που αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στη σειρά ISO Το ISO 22005:2007 καθιερώνει τις αρχές και τις απαιτήσεις για την εφαρµογή ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας. Θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε οποιοδήποτε βήµα της διατροφικής αλυσίδας στα παρακάτω σηµεία : Επισήµανση της ροής των υλικών (τρόφιµα, ζωοτροφές, συστατικά και συσκευασία). Προσδιορισµός της απαραίτητης τεκµηρίωσης και ιχνηλασιµότητα για κάθε στάδιο της παραγωγής. Εξασφάλιση επαρκούς συντονισµού µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων µερών. Απαίτηση για πληροφόρηση τουλάχιστον των άµεσων προµηθευτών και πελατών. Επιπλέον ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας µπορεί να συµβάλει στην αξιοποίηση αλλά και την αξιοπιστία των πληροφοριών, την αποτελεσµατικότητα και την παραγωγικότητα της επιχείρησης. Οι κίνδυνοι µπορούν να διεισδύσουν στη διατροφική αλυσίδα σε οποιοδήποτε στάδιο και έτσι είναι ουσιαστικός ο επαρκής έλεγχος αλλά και η επικοινωνία σε όλη τη διαδικασία. Ένας «αδύναµος κρίκος» στην αλυσίδα εφοδιασµού µπορεί να οδηγήσει σε επισφαλή τρόφιµα που µε τη σειρά τους πιθανόν να δηµιουργήσουν σοβαρό κίνδυνο στους καταναλωτές και να έχουν δαπανηρό αντίκτυπο στους προµηθευτές. Είναι προφανές ότι η ασφάλεια των τροφίµων είναι κοινή ευθύνη όλων των εµπλεκοµένων. Εκτός από την πλευρά της δηµόσιας υγείας, το νέο πρότυπο θα έχει θετικές επιδράσεις σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο. Στη βιοµηχανία τροφίµων, η ποικιλοµορφία των προτύπων δηµιουργεί ανοµοιόµορφα επίπεδα ασφάλειας, σύγχιση λόγω των διαφορετικών απαιτήσεων και αυξηµένο κόστος σε χρόνο και χρήµα για τους προµηθευτές που υποχρεώνονται να προσαρµοστούν σε διάφορες προδιαγραφές. Το ISO προσφέρει µια ενιαία λύση για την ορθή πρακτική σε παγκόσµια βάση, συµβάλλοντας έτσι στον περιορισµό των εµπορικών περιορισµών. Ο Γενικός Γραµµατέας του ISO Alan Bryden σχολίασε: "Το ISO αντικατοπτρίζει την ουσία της Παγκόσµιας Ηµέρας Προτύπων στις 14 Οκτωβρίου 2007 που θα έχει θέµα: Πρότυπα και ο Πολίτης Συµβάλλοντας στην κοινωνία». Το πρότυπο χρησιµοποιεί τον ίδιο ορισµό της ιχνηλασιµότητας µε την Επιτροπή Κώδικα ιατροφής (Codex Alimentarius Commission- CAC) και λειτουργεί ως συµπλήρωµα για τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν ήδη το ISO 22000:2005. Πηγή : ISO Press Releases 2 Από το 1994 στην υπηρεσία της Ποιότητας και της Ασφάλειας

3 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Aπό τον Γιάννη Καλλιά, Προϊστάµενο Τοµέα Ανάπτυξης της TÜV AUSTRIA HELLAS Σύµφωνα µε τα στοιχεία δύο τελευταίων ετών ( ) η συνεισφορά της τουριστικής οικονοµίας στο ΑΕΠ είναι της τάξης του 16,5% ενώ η απασχόληση στον τουρισµό ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης είναι της τάξης του 17%. εν χρειάζεται βέβαια η παράθεση αυτών των αριθµών για να αποδειχθεί και να τονιστεί η σηµαντικότητα της συνεισφοράς της τουριστικής βιοµηχανίας στην Ελληνική οικονοµία και στη γενικότερη ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα, βάσει σχετικής έρευνας από το σύνολο των ξένων τουριστών υψηλού εισοδήµατος στην Ελλάδα, το 62% αξιολογεί ως έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες που τον «ενοχλούν» κατά τη διαµονή του στην Ελλάδα την καταστροφή του περιβάλλοντος (ανεξέλεγκτες διάσπαρτες µικρές χωµατερές, άναρχη δόµηση σε περιοχές υψηλού φυσικού κάλλους). Μάλιστα από αυτό το ποσοστό, το 40% περίπου απαντά ότι η διαχείριση του περιβάλλοντος διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην απόφαση για επανάληψη της επίσκεψής του. Είναι προφανής η δυσµενής επίπτωση που έχει για τη χώρα µας η αδιαφορία µας σε επίπεδο πολίτη αλλά και κεντρικού σχεδιασµού για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος καθώς και η υστέρησή µας στη δηµιουργία των κατάλληλων υποδοµών και στην παροχή κινήτρων για τη λήψη των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών. Η ορθολογικότερη περιβαλλοντική διαχείριση σε επίπεδο Ξενοδοχειακής µονάδας εξασφαλίζει σηµαντικά οφέλη τόσο για την εικόνα (αγορά, δηµιουργία της εικόνας του «πράσινου» Ξενοδοχείου) όσο και για την ουσία (εκπόνηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, εγκατάσταση και παρακολούθηση δεικτών και στόχων για τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Η υιοθέτηση µιας δοµηµένης φιλο-περιβαλλοντικής πολιτικής έχει θετική επίπτωση στον εξορθολογισµό του κόστους και στη σηµαντική µείωσή του στις περιοχές που παρακολουθούνται µέσω ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αποτελεσµατικό εργαλείο σε παγκόσµια κλίµακα, για την υιοθέτηση µιας τέτοιας πολιτικής έχει αποδειχθεί η υιοθέτηση συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει του ιεθνούς Προτύπου ISO Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία τουλάχιστον Ξενοδοχειακές µονάδες παγκοσµίως, έχουν υιοθετήσει και αναπτύξει Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης βάσει των απαιτήσεων του ISO και έχουν οδηγηθεί σε πιστοποίηση. Βέβαια, βάσει σχετικής έρευνας του ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης (ISO) ενώ ένας αρκετά µεγάλος αριθµός Ξενοδοχειακών µονάδων (µε την Ελλάδα να υστερεί σηµαντικά) έχει ενσωµατώσει περιβαλλοντικά συστήµατα στη λειτουργία τους, πόρρω απέχει από την εύλογη επιδίωξη αυτά να είναι αποτελεσµατικά και να παράγουν τις ωφέλειες για τις οποίες έχουν σχεδιαστεί. Άλλωστε, η επιτυχής εφαρµογή ενός συστήµατος διαχείρισης εξαρτάται από την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του συνόλου του προσωπικού για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων µιας ξενοδοχειακής µονάδας και από την παροχή των κατάλληλων κατευθύνσεων και οδηγιών για βελτίωση της καθηµερινής πρακτικής όλων των εργαζοµένων. Η επιτυχία δεν συνίσταται µόνο στην απόφαση για εφαρµογή από τη διοίκηση αλλά και στη διάχυση της ευαισθητοποίησης σε όλη την ιεραρχία του Ξενοδοχείου. Βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις µιας Ξενοδοχειακής µονάδας είναι ενδεικτικά : Κατανάλωση Ενέργειας (στην Ελλάδα βάσει της έρευνας του τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ ο ευρύτερος Ξενοδοχειακός κλάδος καταναλώνει το 10% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, δηλαδή 8,1% επί του ΑΕΠ) ενώ περίπου το 9% του συνολικού λειτουργικού κόστους ενός Ξενοδοχείου ξοδεύεται στην ενέργεια. Κατανάλωση άλλων φυσικών πόρων (κυρίως νερό, χαρτί). Χρήση και αποθήκευση επίκινδυνων χηµικών ουσιών (για δραστηριότητες καθαρισµού και απολύµανσης). Αέριες εκποµπές (από κουζίνα, µηχανοστάσια). Στερεά και υγρά απόβλητα (οργανικά απόβλητα, απορρυπαντικά, χηµικά, λίπη και λάδια, φυτοφάρµακα και βαρέα µέταλλα). Θόρυβος και όχληση (από µηχανοστάσια, chillers, φορτοεκφόρτωση προµηθειών). συνέχεια στη σελ. 5 Επισκεφθείτε µας στον ιστότοπο 3

4 Η Κρήτη ως µία από τις πιο εύρωστες περιφέρειες της χώρας έχει µεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές. Η ποιότητα είναι η Λυδία Λίθος για την απρόσκοπτη συνέχιση αυτής της αναπτυξιακής πορείας. Η TUV AUSTRIA HELLAS θέλοντας να συµβάλλει σε αυτήν την κατεύθυνση και αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της παρουσίας της στην περιφέρεια, έχει προχωρήσει στην ίδρυση παραρτήµατος στο Ηράκλειο Κρήτης. Έχουν περάσει σχεδόν έξι χρόνια συνεχούς προσφοράς, µε όραµα και βασική προτεραιότητα την ευαισθητοποίηση όλων στα θέµατα της ποιότητας. Αξιοποιώντας το άριστα εκπαιδευµένο στελεχιακό δυναµικό του παραρτήµατος και µε την συνεχή υποστήριξη του TUV AUSTRIA GROUP προσφέρει και στην Κρήτη το σύνολο των υπηρεσιών της. Έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της σε περισσότερες από 170 επιχειρήσεις πιστοποιώντας συνολικά 251 συστήµατα διαχείρισης. Με συνεχή προγράµµατα εκπαίδευσης σε συνεργασία µε την TUV Academy έχει συµβάλει στην επιµόρφωση περισσοτέρων από 250 στελεχών επιχειρήσεων. Σηµαντική επίσης είναι η παρουσία της και στον τοµέα των βιοµηχανικών ελέγχων, στην πιστοποίηση ανυψωτικών µηχανηµάτων και τις επιθεωρήσεις ανελκυστήρων και κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς επίσης και ως Οργανισµός Ποιοτικού Ελέγχου (ΟΠΕ) σε µεγάλα δηµόσια και ιδιωτικά έργα. Η γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων διασφαλίζει την βέλτιστη λύση µέσα σε συνθήκες πλήρους αντικειµενικότητας και αδιαµφισβήτητης ανεξαρτησίας. Η εµπιστοσύνη του επιχειρηµατικού κόσµου µάς δεσµεύει για τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας µε αίσθηµα ευθύνης αλλά και συνεργασίας για προσφορά προστιθέµενης αξίας και αξιόπιστων ελέγχων και πιστοποιήσεων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Μεραµβέλου 56, Ηράκλειο Τηλ , Φαξ H TÜV AUSTRIA HELLAS απένειµε Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001:2000 στο Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ. Η TÜV AUSTRIA HELLAS πιστοποίησε κατά ISO 9001:2000 το Τµήµα Κεντρικής Αποστείρωσης του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών ΛΑΪΚΟ. Το Τµήµα που διαθέτει σύγχρονο εξοπλισµό αποστείρωσης υψηλής τεχνολογίας και εξειδικευµένο προσωπικό, πληροί όλες τις απαιτήσεις που θέτουν τα διεθνή πρότυπα για την αποστείρωση και λειτουργεί σύµφωνα µε την ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Η προϊσταµένη του Τµήµατος κ. Τριανταφύλλου - Καλογεράκη που επιβλέπει άµεσα τις εργασίες, είναι άρτια καταρτισµένη και διασφαλίζει τον υψηλό βαθµό αξιοπιστίας των εργασιών. Η έναρξη της λειτουργίας του ιστορικού νοσοκοµείου έγινε τον Οκτώβριο του Η πιστοποίηση αποτελεί ένα ακόµη βήµα στην πορεία του ιδρύµατος µε στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Η TÜV Austria Hellas πιστοποίησε µε HACCP το Ούζο ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Το Σύστηµα HACCP που εφαρµόζει η Ποτοποιϊα Πλωµαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης Α.Ε. πιστοποιήθηκε πρόσφατα από την TÜV AUSTRIA HELLAS. Το ούζο Πλωµαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου δηµιουργήθηκε το 1894 και από τότε κερδίζει σταθερά την προτίµηση του Έλληνα καταναλωτή ως µια επιλογή υψηλής ποιότητας και γευσιγνωστικής αισθητικής. Επιπλέον κατακτά και τις µεγαλύτερες αγορές του κόσµου χάρη στην εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρίας. Η πιστοποίηση του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων παρέχει ένα επιπλέον διαβατήριο στην πορεία της ιστορικής εταιρίας στην ελληνική και την παγκόσµια αγορά. 4 Από το 1994 στην υπηρεσία της Ποιότητας και της Ασφάλειας

5 Ο Οδηγός του Καλού ιαχειριστή γ ι α τ ο υ ς α ν ε λ κ υ σ τ ή ρ ε ς Από τον Π. Κοντούλη, Προϊστάµενο Τοµέα Ανελκυστήρων της TÜV AUSTRIA HELLAS Η ευθύνη για την διαχείριση του κτηρίου συνεπάγεται και την υποχρέωση της παρακολούθησης των ανελκυστήρων, έτσι ώστε να εφαρ- µόζονται οι διαδικασίες που εγγυώνται - στο µέτρο του δυνατού - την ασφάλεια των χρηστών και των προσώπων που εργάζονται σε αυτούς. Οι κυριότερες υποχρεώσεις ενός διαχειριστή σχετικά µε τον ανελκυστήρα του κτηρίου του συνοψίζονται παρακάτω: Αναθέτετε τη συντήρηση του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή Ενηµερώνετε εγγράφως τη ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχίας για την αρχική ανάθεση της συντήρησης και για τυχόν αντικαταστάσεις του συντηρητή Ειδοποιείτε τον υπεύθυνο συντηρητή για κάθε δυσλειτουργία ή βλάβη στον ανελκυστήρα Τηρείτε το Βιβλιάριο Παρακολούθησης του ανελκυστήρα στο µηχανοστάσιο σε καλή κατάσταση Ελέγχετε αν το Βιβλιάριο Παρακολούθησης είναι θεωρηµένο από τη ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχίας Τηρείτε την Άδεια Λειτουργίας ή την Προέγκριση Εγκατάστασης ή το Πιστοποιητικό Ελέγχου για τον ανελκυστήρα Επικοινωνείτε µε τον συντηρητή για τυχόν ελλείψεις στα παραπάνω νοµιµοποιητικά έγγραφα Επιλέγετε Αναγνωρισµένο Φορέα για τον έλεγχο του ανελκυστήρα τουλάχιστον 6 µήνες πριν παρέλθει η προθεσµία που ορίζει ο νόµος Φροντίζετε (σε συνεννόηση µε τον συντηρητή) για την αποκατάσταση πιθανών ελλείψεων και δυσλειτουργιών που θα διαπιστωθούν κατά τους ελέγχους, εντός των προθεσµιών Μην αναθέτετε την επισκευή, ή άλλες εργασίες στον ανελκυστήρα, σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου συντηρητή Καταχωρείτε τα Πιστοποιητικά αρχικού & περιοδικού ελέγχου του ανελκυστήρα στη ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχίας εντός των προθεσµιών που ορίζει ο Νόµος. Τοµέας Ανελκυστήρων της TÜV AUSTRIA HELLAS : τηλ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ συνέχεια από τη σελ. 3 Βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι που θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης από µια ξενοδοχειακή µονάδα θα µπορούσαν να είναι ενδεικτικά : Εξοικονόµηση ενέργειας Έλεγχος και ορθολογική χρήση χηµικών και επικίνδυνων ουσιών Μείωση του κινδύνου ρύπανσης των υπογείων υδάτων και του εδάφους Εκπαίδευση προσωπικού για σωστή αποθήκευση χηµικών και επικίνδυνων ουσιών Επαναχρησιµοποίηση νερού (back wash) ιαχείριση άλλων στερεών και υγρών αποβλήτων H TÜV AUSTRIA HELLAS διαθέτει σηµαντική πείρα στην πιστοποίηση συστη- µάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ξενοδοχειακών µονάδων. Προσφέρει επίσης αξιόπιστες υπηρεσίες ελέγχου ανελκυστήρων, κλιµατισµού, λεβήτων, πιεστικών δοχείων και γεννητριών/ Η.Π. Ζευγών. Οι επιθεωρητές της είναι εξειδικευµένοι, κατάλληλα καταρτισµένοι και πιστοποιηµένοι έχοντας πάντα κατά νου την κεντρική πολιτική του Φορέα Πιστοποίησης προς την εξυπηρέτηση του πελάτη και την παροχή προστιθέµενης αξίας στην επιθεωρούµενη επιχείρηση. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στον Τοµέα Συστηµάτων ιαχείρισης της TÜV AUSTRIA HELLAS (τηλεφωνικό κέντρο: , εσωτερικό: 117). Επισκεφθείτε µας στον ιστότοπο 5

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2007 Β ΠΕΡΙΟ ΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 9001 ΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 340 Αθήνα 28-29/09 Κωδ /12 Κωδ Θεσσαλονίκη 19-20/09 Κωδ Ηράκλειο 2-3/11 Κωδ Ρόδος 21-22/09 Κωδ Πάτρα 19-20/09 Κωδ Λευκωσία 7-8/10 Κωδ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO ΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 280 Αθήνα 12-13/10 Κωδ Θεσσαλονίκη 9-10/11 Κωδ Λευκωσία 7-8/12 Κωδ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ISO / BS 7799 ΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 570 Αθήνα 1-2/11 Κωδ Θεσσαλονίκη 9-10/11 Κωδ Λευκωσία* 10-12/12 Κωδ *Στη Λευκωσία είναι τριήµερο µε κόστος 650 AGRO , EUREPGAP ΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 330 Αθήνα 19-20/10 Κωδ Θεσσαλονίκη 30/11-1/12 Κωδ Ηράκλειο 14-15/12 Κωδ Λευκωσία 26-27/10 Κωδ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ISO 9001 ΙΑΡΚΕΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 650 Αθήνα 2-6/10 Κωδ /12 Κωδ Θεσσαλονίκη 20-24/11 Κωδ Ηράκλειο 20-24/11 Κωδ Βόλος 18-22/09 Κωδ Λευκωσία 15-19/09 Κωδ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ISO ΙΑΡΚΕΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 720 Αθήνα 6-10/11 Κωδ Θεσσαλονίκη 30/10-3/11 Κωδ Ηράκλειο 29/11-1/12 Κωδ Λευκωσία 19-24/11 Κωδ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ OHSAS ΙΑΡΚΕΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 720 Αθήνα 23-27/10 Κωδ Θεσσαλονίκη 6-10/11 Κωδ Ηράκλειο 11-15/12 Κωδ Λευκωσία 9-13/10 Κωδ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ISO 14001, Καν. EMAS ΙΑΡΚΕΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 720 Αθήνα 9-13/10 Κωδ Θεσσαλονίκη 20-24/11 Κωδ Ηράκλειο 6-10/11 Κωδ Λευκωσία 25-29/09 Κωδ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ISO / BS 7799 ΙΑΡΚΕΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ Αθήνα 16-20/10 Κωδ Θεσσαλονίκη 20-24/11 Κωδ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ - EFQM ΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 730 Αθήνα 20-22/09 Κωδ Λευκωσία 20-24/11 Κωδ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ISO ΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 330 Αθήνα 9-10/11 Κωδ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ 6σ (SIX SIGMA) ΙΑΡΚΕΙΑ 1 ΗΜΕΡA ΚΟΣΤΟΣ 280 Αθήνα 9/11 Κωδ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ SA 8000 / ISO26000 ΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 550 Αθήνα 22-23/11 Κωδ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 340 Αθήνα 25-27/09 Κωδ Αθήνα 16-18/10 Κωδ Αθήνα 6-8/11 Κωδ Αθήνα 4-6/12 Κωδ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 320 Αθήνα 5-6/10 Κωδ Θεσσαλονίκη 12-13/10 Κωδ Ηράκλειο 19-20/10 Κωδ ΟΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 320 Αθήνα 7-8/12 Κωδ Θεσσαλονίκη 14-15/12 Κωδ Από το 1994 στην υπηρεσία της Ποιότητας και της Ασφάλειας ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 990 Αθήνα 6-10/11, 20-24/11 Κωδ Θεσσαλονίκη 23-27/10, 29/10-2/11 Κωδ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 550 Αθήνα 23-24/11 Κωδ Θεσσαλονίκη 14-15/12 Κωδ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 81 ΙΑΡΚΕΙΑ 4* ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 500 Αθήνα 5-8/11 Κωδ Θεσσαλονίκη 4-7/12 Κωδ *16 ώρες σε 4ωρες απογευµατινές συναντήσεις εκτός ωραρίου ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 800 Αθήνα 20-24/11 Κωδ Σε όλα τα προγράµµατα η συµµετοχή µπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.. και απαλάσσεται του ΦΠΑ. Προβλέπονται ειδικές εκπτώσεις σε φοιτητές και για περισσότερες από δύο συµµετοχές από την ίδια εταιρεία ή οργανισµό. Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα για ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια µετά από σχετική αίτηση της εταιρείας. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελµατίες, συµβούλους επιχειρήσεων, υπευθύνους διαχείρησης συστη- µάτων, επιθεωρητές καθώς και φοιτητές που επιθυµούν να εκπαιδευτούν σε σύγχρονα αντικείµενα µε µεγάλο ενδιαφέρον και ζήτηση από την αγορά. Η TÜV AUSTRIA HELLAS έχει εκπαιδεύσει µέχρι σήµερα περισσότερα από στελέχη δηµοσίων και ιδιωτικών οργανισµών σε περισσότερα από 200 εξειδικευ- µένα σεµινάρια. Για το αναλυτικό πρόγραµµα, τη δήλωση συµµετοχής και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνείστε µε τον Τοµέα Εκπαίδευσης της TÜV AUSTRIA HELLAS Τ: , εσωτερικό

7 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π Ε Λ Α Τ Η Όµιλος Νηρέας Η ΝΗΡΕΥΣ ιδρύθηκε το 1988 στη Χίο. Στα 19 χρόνια παρουσίας της στο χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας, µε σηµαντικές επενδύσεις κατάφερε να γίνει µία µεγάλη εταιρία τροφίµων παγκόσµιας εµβέλειας, µε εγκαταστάσεις σε Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία. Επίσης, µε τη συµµετοχή της στην Marine Farms Νορβηγίας, η εµβέλεια του Οµίλου επεκτείνεται και στην Ισπανία, τη Σκωτία, τις ΗΠΑ, την Μπελίζ και το Βιετνάµ. H ΝΗΡΕΥΣ εφαρµόζει τα πλέον σύγχρονα συστήµατα και διαδικασίες. Έχει καθετοποιήσει πλήρως την παραγωγή της, ξεκινώντας από τους γεννήτορες, το γόνο και τη φυσική διατροφή του την ιχθυοτροφή, που περιέχει µόνο ζωικές πρωτεΐνες από τη θάλασσα. Ακολουθεί η προπάχυνση, η πάχυνση και τέλος το τελικό προϊόν και η συσκευασία του. Τέλος το πλήρες σύστηµα ιχνηλασιµότητας που εφαρµόζει, δίνει τη δυνατότητα ελέγχου σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Η ΝΗΡΕΥΣ είναι µία από τις πρωτοπόρες εταιρίες στην έρευνα και ανάπτυξη διεθνώς. Στα πλαίσια των ερευνητικών της προγραµµάτων: ιερευνά νέες µεθόδους παραγωγής ψαριών σε συνθήκες καλλιέργειας. Αναζητά συνεχώς µεθόδους βελτίωσης των δεικτών παραγωγής Αναπτύσσει συνεργασίες µε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα σε πληθώρα ερευνητικών πεδίων. Η ΝΗΡΕΥΣ παράγει ποικιλία προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας που διατίθενται ολόκληρα, απεντερωµένα ή και σε φιλέτα, φρέσκα ή κατεψυγµένα. Είναι η µόνη εταιρία που παρέχει δια µέσου της ΠΡΩΤΕΥΣ εταιρία του οµίλου ολοκληρωµένες λύσεις σε µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. ιαθέτει ένα αποτελεσµατικό δίκτυο πωλήσεων, το οποίο πραγµατοποιεί αποστολές σε περισσότερες από 35 χώρες στον κόσµο, διανέµοντας περίπου 500 τόνους ιχθυηρών σε εβδοµαδιαία βάση. Οι εξαγωγές του Οµίλου το 2006 έφτασαν τα 100 εκ., κατατάσσοντας τη ΝΗΡΕΥΣ ως την κυρίαρχη εξαγωγική εταιρία της χώρας στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Το 1995 η εταιρία εισήχθη στο ΧΑΑ. Η απόδοσή της είναι υψηλότερη του γενικού δείκτη τιµών, ειδικότερα την τελευταία διετία. Σήµερα η µετοχή της ΝΗΡΕΥΣ ανήκει στην κατηγορία υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η προσφορά της ΝΗΡΕΥΣ έχει κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις µε τη συµβολή στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη των περιοχών δραστηριοποίησης της και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και κοινωνικών προγραµµάτων για τους εργαζοµένους και τις οικογένειές τους. ήλωση του Προέδρου κ. Αριστείδη Μπελλέ: Η ΝΗΡΕΥΣ ξεκίνησε µε όραµα να αναπτύξει την ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα και να φτάσει σε ηγετική θέση στον κόσµο. Σήµερα, βρίσκεται µεταξύ των κορυφαίων Ελληνικών αλλά και Ευρωπαϊκών εταιριών τροφίµων. Στόχος της είναι να διατηρήσει την ηγετική της θέση σεβό- µενη τις ανάγκες των κοινωνικών της εταίρων και τις αξίες της κοινωνίας. Η ΝΗΡΕΥΣ διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει. Συγκεκριµένα, τα Συστήµατα ιαχείρισης που εφαρµόζει η εταιρία έχουν πιστοποιηθεί από την TÜV AUSTRIA HELLAS σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO και ISO Επισκεφθείτε µας στον ιστότοπο 7

8 Κατάταξη σε κατηγορίες των ξενοδοχείων και των ενοικιαζοµένων δωµατίων Η TÜV AUSTRIA HELLAS στο έργο της κατηγοριοποίησης των τουριστικών καταλυµάτων Πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο διαγωνισµός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για την κατάταξη των ξενοδοχείων και ενοικιαζοµένων δωµατίων της χώρας σε κατηγορίες αστεριών και κλειδιών αντίστοιχα. Η TÜV AUSTRIA HELLAS έχει επιλεγεί για το έργο της κατηγοριοποίησης στην περιφέρεια της υτικής Ελλάδας, σε συνεργασία µε τις εταιρίες PLAN- ET A.E., ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΞΙΑ Η Α.Ε. και ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑ- ΝΙΚΟΙ Α.Ε. Το έργο θα υλοποιηθεί µε βάση ένα σύστηµα που λαµβάνει υπόψη πρωτίστως τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των µονάδων και δίνει έµφαση στην ποιότητα των παρεχοµένων ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Περιλαµβάνει την καταγραφή των χαρακτηριστικών και λοιπών ποιοτικών στοιχείων των καταλυ- µάτων, τη διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη για το σχέδιο του προτύπου ταξινόµησης καθώς και την τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας σε κάθε σχετική εργασία. Η επιλογή της TÜV AUSTRIA HEL- LAS επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει και αποτελεί παράλληλα µια πρόκληση για τον Φορέα, δεδοµένης της ιδιαίτερης σηµασίας που έχει ο τοµέας του Τουρισµού για την οικονοµία της χώρας µας. Αναθεώρηση του ISO 9000 M ετά την ολοκλήρωση των εργασιών της για την αναθεώρηση του ISO 9001:2000, η Τεχνική Επιτροπή 176 του Παγκόσµιου Οργανισµού Τυποποίησης (ISO TC 176) δηµοσίευσε ένα πρώτο προσχέδιο (CD Committee Draft) την 1η Απριλίου Παρόλο που το σχέδιο βρίσκεται ακόµη σε πρώιµο στάδιο, είναι ήδη ξεκάθαρο ότι οι αλλαγές δεν θα είναι σε καµία περίπτωση όσο δραστικές υπήρξαν στην τελευταία αναθεώρηση το Οι µέχρι στιγµής αλλαγές αφορούν κυρίως σε θέµατα καλύτερης διατύπωσης των απαιτήσεων και στοχεύουν στην διευκόλυνση της εφαρµογής του προτύπου. ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΤΕΥΧΟΣ 3, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: Θ. ΚΑΠΑΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 55-59, ΑΘΗΝΑ Τ: , F: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΙΑΜΟΥ 10, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ: , F: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥ 56, ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τ: , F: TÜV AUSTRIA (HELLAS) CYPRUS ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 20, 1082 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τ: , F: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - DTP : ΚΩΣΤΗΣ Α. ΜΑΚΡΗΣ, ΤΗΛ.: Από το 1994 στην υπηρεσία της Ποιότητας και της Ασφάλειας

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Η διερεύνηση των συμπεριφορών, των απόψεων και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών του πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ. www.tuvaustriahellas.gr

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ. www.tuvaustriahellas.gr ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΝΕΟ ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

μήνυμα προέδρου... 4 ο όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 στοιχεία πωλήσεων... 10 ο κλάδος της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας...

μήνυμα προέδρου... 4 ο όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 στοιχεία πωλήσεων... 10 ο κλάδος της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας... περιεχόμενα μήνυμα προέδρου... 4 ο όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 στοιχεία πωλήσεων... 10 ο κλάδος της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας... 12 θυγατρικές... 16 KEGOagri... 16 ΠΡΩΤΕΥΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 EΤ ΑΠΟΛ ΓΙΣΜΟΣ ΤΑΙΡΙΚΗΣ KOINΩΝΙΚΗΣ EΥΘ EΥ Ο ΥΝΗ7 ΝΗΣ Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, αντανακλά τη συνολική αντίληψη που έχουµε εµείς, οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Περιβαλλοντική Δήλωση 2008 σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Hellenic Quality Foods Ανώνυµος Εταιρία Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία

Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία 1 Κοινωνικός Απολογισμός 2007 H WIND Hellas προχωρά στην έκδοση Κοινωνικού Απολογισμού, ο

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένος Έλεγχος Δομικών Κατασκευών Με διενέργεια μη καταστρεπτικών ελέγχων N.D.T.

Πιστοποιημένος Έλεγχος Δομικών Κατασκευών Με διενέργεια μη καταστρεπτικών ελέγχων N.D.T. ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ TÜV TIMES No.11 Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 TÜV AUSTRIA HELLAS Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 429 Ι 153 43 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ TÜV AUSTRIA HELLAS Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Συστημάτων και Προϊόντων Τροφίμων Με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά

Πιστοποίηση Συστημάτων και Προϊόντων Τροφίμων Με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ TÜV TIMES No.12 Ι ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 TÜV AUSTRIA HELLAS Πιστοποίηση Συστημάτων και Προϊόντων Τροφίμων Με ηγετική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σεπτέμβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα