ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Quality HELLENIC LABORATORIES & SERVICES OF CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT Αµαρυσίας Αρτέµιδος 16, Μαρούσι ΤΚ τηλ. / φαξ: κιν: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ποιοτικός έλεγχος ιαθρεπτική επισήµανση Επιµολυντές Έλεγχος νοθείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 22000: HACCP 9001: :2004 & EMAS 17025:2005 EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ανάπτυξη µακέτας προϊόντος Έλεγχος µακέτας προϊόντος Εργαστηριακή υποστήριξη στα στοιχεία διαθρεπτικής επισήµανσης ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υγιεινή & ασφάλεια τροφίµων (ΕΦΕΤ) Υγιεινή & ασφάλεια στην εργασία Εκπαίδευση σε τοµείς τροφίµων Εσωτερικές επιθεωρήσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Έλεγχος & διαχείριση υγρών αποβλήτων Ανάλυση Κύκλου Ζωής Περιβαλλοντικά σήµατα Εκτίµηση κινδύνου για το περιβάλλον ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Μελέτες εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου Σχεδίαση ασκήσεων εκκένωσης εγκαταστάσεων OHSAS 18001:2007 (ΕΛΟΤ 1801)

2 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τα εργαστήρια της HELLASCHEM έχουν στόχο την πλήρη και άµεση υποστήριξη βιοµηχανιών και επιχειρήσεων τροφίµων σε επίπεδο χηµικών αναλύσεων. Η HELLASCHEM διαθέτει έµπειρο επιστηµονικό προσωπικό και καλύπτει µεγάλο εύρος χηµικών αναλύσεων σε πλήθος προϊόντων, α υλών και περιβαλλοντικών δειγµάτων. Η HELLASCHEM παρέχει χηµικές αναλύσεις και έρευνα για: Ποιοτικό έλεγχο τροφίµων ιαθρεπτική επισήµανση (στοιχεία ετικέτας) Επιµολυντές Έλεγχο νοθείας Νερό εγκαταστάσεων, υγρά και στερεά απόβλητα, περιβαλλοντικά δείγµατα Η HELLASCHEM δεν παρέχει µόνο το αποτέλεσµα µιας ανάλυσης, αλλά πλήρεις απαντήσεις στις ανάγκες των πελατών της: Γνωµάτευση των αποτελεσµάτων Σχετική νοµοθεσία Βιβλιογραφικές πληροφορίες Ο χρόνος απόκρισης στις απαιτήσεις των αναλύσεων των πελατών είναι 48 ώρες από την λήψη του δείγµατος, εκτός των περιπτώσεων όπου η φύση της ανάλυσης ή του δείγµατος απαιτεί περισσότερο χρόνο, ο οποίος και γνωστοποιείται άµεσα. Τα εργαστήρια της HELLASCHEM παρέχουν µεγάλο εύρος αναλύσεων σε τρόφιµα όπως: λίπη - έλαια προιόντα τροφίµων κρέατα - πουλερικά φρούτα - λαχανικά γαλακτοκοµικά οίνοι - ποτά αρτυµατικές ύλες γλυκαντικά ψάρια - οστρακοειδή δηµητριακά

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η HELLASCHEM, παρέχει σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις τροφίµων, υψίστης ποιότητας υπηρεσίες για την ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας, τον αποτελεσµατικό έλεγχο των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, την εσωτερική επιθεώρηση των διαδικασιών και την ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης Η εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν, παρέχουν ή διακινούν τρόφιµα από 1/1/2006, σύµφωνα µε τον κανονισµό 852/ Η πιστοποίηση προσδίδει καλύτερο προσανατολισµό στις απαιτήσεις των πελατών, αξιοπιστία έναντι των πελατών και των συνεργαζόµενων προµηθευτών. Εφαρµόζεται για τις παρεχό- µενες υπηρεσίες και τα προϊόντα Αποτελεί απόδειξη περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Προσδίδει ορθολογικότερη χρήση φυσικών πόρων, µείωση του λειτουργικού κόστους και εφαρµογή της νοµοθεσίας. Η εφαρµογή του αποδίδει οικονοµικά και επιχειρηµατικά οφέλη Η διαπίστευση αποτελεί ένδειξη αξιοπιστίας. Η εφαρµογή των απαιτούµενων διοικητικών και τεχνικών απαιτήσεων συντελεί στην άρτια οργάνωση του εργαστηρίου και στον βέλτιστο έλεγχο των αποτελεσµάτων. πορεία πιστοποίησης διαγνωστική µελέτη δέσµευση δοίκησης Σχεδιασµός Σ Π - Ρόλοι ιαχειριστικό υλικό Εφαρµογή Σ Π Εσωτ. Επιθεωρήσεις Ανασκόπση Βελτίωση Αίτηση Πιστοποιησης Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Το επιστηµονικό προσωπικό της HELLASCHEM παρέχει: Μελέτη, ανάπτυξη και εφαρµογή του απαιτούµενου διαχειριστικού υλικού για την πιστοποίηση Επιστηµονική υποστήριξη σε θέµατα εφαρµογής του προτύπου Εκπαίδευση του προσωπικού για την εφαρµογή του συστήµατος ποιότητας ιενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων Συντήρηση του συστήµατος ποιότητας και µετά την πιστοποίηση του οργανισµού Ειδικά για τη διαπίστευση εργαστηρίου, µελέτες επικύρωσης µεθόδων για τη διαπίστευση της µεθόδου

4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η HELLASCHEM παρέχει άµεση υποστήριξη βιοµηχανιών και επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών, σε θέµατα επισήµανσης των προϊόντων. Η HELLASCHEM αναλαµβάνει µε ευθύνη την κάλυψη των απαιτήσεων της νοµοθεσίας αναφορικά µε την επισήµανση των προϊόντων. Η HELLASCHEM αναλαµβάνει: Την ανάπτυξη της επισήµανσης σε µακέτες προϊόντων Τον έλεγχο της επισήµανσης µακετών Εργαστηριακή υποστήριξη στα απαιτούµενα διαθρεπτικά στοιχεία της επισήµανσης Η HELLASCHEM µε κάθε µελέτη επισήµανσης (ανάπτυξη ή έλεγχο µακέτας) παρέχει: Έκθεση µελέτης που περιλαµβάνει αναλυτικά στοιχεία για κάθε σηµείο της µακέτας και για κάθε απαίτηση της νοµοθεσίας για την επισήµανση των προϊόντων Βεβαίωση ελέγχου µακέτας, µε δέσµευση της ΗΕLLASCHEM για την σύννοµη χρήση της µακέτας Η ΗELLASCHEM ελέγχει την επισήµανση των µακετών διαφόρων προϊόντων, µεταξύ των οποίων µακέτες που αφορούν τις βιοµηχανίες και τις επιχειρήσεις τροφίµων: προιόντα τροφίµων υλικά σε επαφή µε τρόφιµα ζωοτροφές βιοκτόνα καθαριστικά-απορρυπαντικά καλλυντικά

5 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η HELLASCHEM διαθέτει προσωπικό µε πολύ µεγάλη εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης προσωπικού και της κατάρτισης ανέργων. Στον τοµέα των τροφίµων έχει εκπαιδεύσει ανώτερα και ανώτατα στελέχη δηµοσίων οργανισµών (υπηρεσίες δηµόσιας υγείας, νοµαρχιών, νοσοκοµείων κλπ) σε Ελλάδα, Αλβανία και Βουλγαρία. Επίσης έχει εκπαιδεύσει προσωπικό πολλών βιοµηχανιών και επιχειρήσεων τροφίµων, όπως αλυσίδες καταστηµάτων λιανεµπορίου και χονδρεµπορίου, γρήγορης εστίασης κ.ά. Η εµπειρία της εκπαίδευσης αντικατοπτρίζεται τόσο στην ικανοποίηση των εκπαιδευοµένων για το εκπαιδευτικό υλικό που διανέµεται, όσο και στα αποτελέσµατα των εξετάσεων (εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης εκπαίδευσης προσωπικού ή εξετάσεις ΕΦΕΤ). Οι υπηρεσίες που παρέχει η HELLASCHEM για εκπαίδευση προσωπικού που εργάζεται ή ενδιαφέρεται να εργαστεί στο χώρο της βιοµηχανίας και των επιχειρήσεων τροφίµων είναι:. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΦΕΤ: Η εκπαίδευση του προσωπικού επιχειρήσεων που σχετίζονται µε την παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση των τροφίµων, είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε ΥΑ (ΦΕΚ 1616/Β/ ). Παρέχονται προγράµµατα εκπαίδευσης 10 ή 12 ωρών µε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, video και tests για την πλήρη προετοιµασία των εργαζοµένων. Οι εκπαιδευτές είναι εγγεγραµ- µένοι στα µητρώα του ΕΦΕΤ και του ΛΑΕΚ και έχουν µακρόχρονη εµπειρία στην εκπαίδευση προσωπικού. Η εκπαίδευση µπορεί να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕ µέσω του προγράµµατος ΛΑΕΚ 0,45%. ΙSO (HACCP): Εκπαίδευση στις βασικές αρχές HACCP. Θεµατικές ενότητες: Εισαγωγή στην ασφάλεια των τροφίµων, Οι κίνδυνοι στα τρόφιµα, Παρουσίαση 22000:2005, Νοµοθεσία, Κανόνες ορθής βιοµηχανικής πρακτικής και υγιεινής πρακτικής (GMP/GHP), Μεθοδολογία σχεδιασµού του συστή- µατος HACCP κατά 22000, Εσωτερικές επιθεωρήσεις εφαρµογής του προτύπου, Case studies, Παρουσίαση video και φωτογραφικού υλικού, Εξέταση. Η εκπαίδευση µπορεί να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕ µέσω του προγράµµατος ΛΑΕΚ 0,45%. ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Εκπαίδευση προσωπικού βιοµηχανιών και επιχειρήσεων τροφίµων. Θεµατικές ενότητες: Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, Νοµοθεσία, Μέσα Ατοµικής Προστασίας, Μυοσκελετικές παθήσεις, Ασφαλής χρήση µηχανηµάτων και εξοπλισµού, Σήµανση χώρων, εµπορευµάτων και προϊόντων, Ενδοεπιχειρησιακές µεταφορές, Η σηµασία των ασκήσεων εκκένωσης των εγκαταστάσεων, Εργατικό ατύχηµα. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πλούσιο σε παραδείγµατα και φωτογραφικό υλικό. Μπορεί να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕ µέσω του προγράµµατος ΛΑΕΚ 0,45%. ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Εκπαίδευση σε οµάδες εργαζοµένων που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευµένες γνώσεις σε ιδιαίτερους τοµείς των τροφίµων, όπως: Κρέας και προϊόντα του, Γαλακτοκο- µικά προϊόντα, Eυαλλοίωτα, Φρούτα & Λαχανικά, Νοµοθεσία Τροφίµων, Οργανοληπτικός Έλεγχος. Η εκπαίδευση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και ως distance learning. Σε συνεργασία µε βιοµηχανίες & επιχειρήσεις τροφίµων, δύναται να εφαρµοστούν και άλλα προγράµµατα εκπαίδευσης. Τα προγράµµατα εκπαίδευσης µπορούν να επιδοτηθούν από τον ΟΑΕ µέσω του προγράµµατος ΛΑΕΚ 0,45%. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Εκπαίδευση εργοδηγών, προϊσταµένων και προσωπικού τµηµάτων ποιοτικού ελέγχου βιοµηχανιών και επιχειρήσεων τροφίµων. Θεµατικές ενότητες: Εσωτερικές επιθεωρήσεις και συστήµατα ποιότητας ( 9001, 22000, 14001, 17025), Κατευθυντήριες οδηγίες για επιθεώρηση συστηµάτων ποιότητας κατά 19011, Σχεδιασµός και υλοποίηση επιθεωρήσεων, Χαρακτηριστικά επιθεωρητή, Ιχνηλασιµότητα, Έντυπα, Case studies και role playing. Μπορεί να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕ µέσω του προγράµµατος ΛΑΕΚ 0,45%.

6 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η HELLASCHEM παρέχει ολοκληρωµένα πακέτα ελέγχου και διαχείρισης των αποβλήτων. ιαθέτει άρτια καταρτισµένο προσωπικό µε σηµαντικό ερευνητικό έργο στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, αλλά και των υγρών αποβλήτων επεξεργασίας τροφίµων. Τα εργαστήρια της HELLASCHEM υποστηρίζουν την έρευνα και τις µελέτες της διαχείρισης των αποβλήτων τόσο µε χηµικές αναλύσεις όσο και µε οικοτοξικολογικές αναλύσεις. Η HELLASCHEM για λογαριασµό βιοµηχανιών και επιχειρήσεων τροφίµων αναλαµβάνει: ειγµατοληψία & έλεγχο Χηµικές & Οικοτοξικολογικές διάθεσης υγρών αποβλήτων αναλύσεις υγρών & στερεών αποβλήτων Οικονοµικοτεχνικές µελέτες διαχείρισης αποβλήτων Έλεγχο λειτουργίας µονάδας βιολογικού καθαρισµού Περιβαλλοντικά σήµατα Ανάλυση Κύκλου Ζωής Τα περιβαλλοντικά σήµατα αποτελούν, σύµφωνα µε τον 14020, ένα σύνολο από εθελοντικά εργαλεία που στοχεύουν στη αύξηση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες µε χαµηλότερους περιβαλλοντικούς κινδύνους παρέχοντας πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο ζωής τους για να στρέψουν τις ανάγκες των αγοραστών στις περιβαλλοντικές πληροφορίες. Υπάρχουν τρεις πρότυποι τύποι περιβαλλοντικής σήµανσης σύµφωνα µε τον (Τύπος I: πιστοποιηµένα οικολογικά σήµατα, Τύπος II: δηλώσεις προϊόντων, και Τύπος III: Περιβαλλοντικές ηλώσεις Προϊόντων). Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) αναζητά και ποσοτικοποιεί την περιβαλλοντική υποβάθµιση που επέρχεται από την παραγωγή ενός προϊόντος ή µιας παραγωγικής διαδικασίας. Tα τρία βασικά στοιχεία της ΑΚΖ, σύµφωνα µε τη σειρά προτύπων είναι: η αναλυτική απογραφή των στοιχείων, η ανάλυση επιπτώσεων και η ανάλυση βελτιώσεων. Εκτίµηση Κινδύνου για το περιβάλλον Η εκτίµηση κινδύνου για το περιβάλλον (environmental risk assessment) αποτελεί ένα βασικό µεθοδολογικό εργαλείο διαχείρισης το οποίο χρησιµοποιείται για τη διαµόρφωση αποφάσεων κατά την εµπορία, τη χρήση και τη διάθεση υλικών, παρασκευασµάτων, συσκευασιών κλπ, καθώς και στη διαδικασία σχεδιασµού διαφόρων ειδών εγκαταστάσεων (διαχείρισης αποβλήτων, βιοµηχανικών µονάδων κλπ).

7 ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών, των εργαζοµένων και του κράτους αναφορικά µε την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία καταγράφονται στο Ν. 1568/85 (177/Α) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» και το Π.. 17/96 (11/Α) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία». Αρωγός στην προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και της πρόληψης ατυχηµάτων στον εργασιακό χώρο µπορεί να είναι το προσωπικό της HELLASCHEM. Η HELLASCHEM παρέχει σε µικροµεσσαίες επιχειρήσεις και βιοµηχανίες τροφίµων τις παρακάτω υπηρεσίες, σχετικά µε την υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας: Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Ολοκληρωµένη απόκριση στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας Έλεγχο της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων Συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα σχεδιασµού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, προµήθειας µέσων και εξοπλισµού, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων προστασίας, διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας Εκπαίδευση προσωπικού σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων Μελέτες εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου ιαδικασία προσδιορισµού των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και των εγκάρσιων κινδύνων (εργονοµικοί, ψυχολογικοί κ.ά. παράγοντες), εκτίµηση της σοβαρότητας και της πιθανότητας των συνεπειών τους, προσδιορισµός των πηγών των κινδύνων και προτεινόµενα µέτρα εξάλειψης τους. Παρέχονται: Πλήρη µελέτη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου Τεχνική υποστήριξη στην εφαρµογή των µέτρων εξάλειψης των κινδύνων όπως αναφέρονται στην έκθεση της γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου Σχεδίαση ασκήσεων εκκένωσης εγκαταστάσεων Μελέτη και σήµανση των εγκαταστάσεων Σχεδίαση ασκήσεων εκκένωσης εγκαταστάσεων Στελέχωση και κατάρτιση εσωτερικών οµάδων ταχείας επέµβασης Εκτέλεση της άσκησης και καταγραφή των συµπερασµάτων Παράδοση των ευρηµάτων και προτάσεις διορθωτικών ενεργειών Εκπαίδευση του προσωπικού µε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό πριν την εκτέλεση της άσκησης και µετά την ολοκλήρωση της OHSAS 18001:2007 (ΕΛΟΤ 1801) Σύστηµα που περιλαµβάνει διεθνώς αναγνωρισµένες προδιαγραφές για την Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζοµένων. Αποτελεί την απόδειξη προς τους εργαζοµένους, τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις και τους δηµόσιους οργανισµούς, της εταιρικής ευθύνης, σχετικά µε τη διαχείριση των επαγγελµατικών κινδύνων και την εφαρµογή των απαιτήσεων της νοµοθεσίας. Παρέχονται: Μελέτη και εφαρµογή του απαιτούµενου διαχειριστικού υλικού για την πιστοποίηση ενός οργανισµού κατά OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 Επιστηµονική υποστήριξη του οργανισµού σε θέµατα εφαρµογής του προτύπου Εκπαίδευση του προσωπικού για την εφαρµογή του συστήµατος

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού

14. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 5. Χρονική διάρκεια και κόστος φοίτησης 6. Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ 4.6.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

Science & Quality. CLP (Classification Labelling Packaging): Η νέα νοµοθεσία για ουσίες και µίγµατα (παρασκευάσµατα)

Science & Quality. CLP (Classification Labelling Packaging): Η νέα νοµοθεσία για ουσίες και µίγµατα (παρασκευάσµατα) LAS CHEM HEL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 1 HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ www.hellaschem.gr Science & Quality CLP (Classification Labelling Packaging):

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση. Training. You expect Added Value.not just one more boring seminar! Ausbildung. Πρόγραµµα Σεµιναρίων B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2011

Εκπαίδευση. Training. You expect Added Value.not just one more boring seminar! Ausbildung. Πρόγραµµα Σεµιναρίων B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2011 You expect Added Value.not just one more boring seminar! Εκπαίδευση Training Ausbildung Πρόγραµµα Σεµιναρίων B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2011 ΕΚ ΟΣΗ Α: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ... Ηγνώση είναι δύναµη! H TÜV

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP (ISO 22000) και ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΤΡΟΦΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΟΡΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με τον ορισμό τη NACMCF και την κοινή παραδοχή, είναι οποιοσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων >> Γ Τετράμηνο 2015

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων >> Γ Τετράμηνο 2015 Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων >> Γ Τετράμηνο 2015 Added Value Provided Editorial >> >> >> >> >> >> Editorial...2...3 Ο Φορέας...4 Εκπαίδευση...5...6 Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια...10 Στο σύγχρονο επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση. Training. You expect Added Value.not just one more boring seminar! Ausbildung. Πρόγραµµα Σεµιναρίων Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2011

Εκπαίδευση. Training. You expect Added Value.not just one more boring seminar! Ausbildung. Πρόγραµµα Σεµιναρίων Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2011 You expect Added Value.not just one more boring seminar! Εκπαίδευση Training Ausbildung Πρόγραµµα Σεµιναρίων Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2011 ΕΚ ΟΣΗ Α: ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ... Ηγνώση είναι δύναµη! H TÜV

Διαβάστε περισσότερα

RESPONDING TO MARKET NEEDS ΣΕΛΙΔΑ 4 OUR MOST IMPORTANT ASSETS ΣΕΛΙΔΑ 5 WHAT MAKES SGS DIFFERENT? ΣΕΛΙΔΑ 6 AGRICULTURAL SERVICES ΣΕΛΙΔΕΣ 8 & 9

RESPONDING TO MARKET NEEDS ΣΕΛΙΔΑ 4 OUR MOST IMPORTANT ASSETS ΣΕΛΙΔΑ 5 WHAT MAKES SGS DIFFERENT? ΣΕΛΙΔΑ 6 AGRICULTURAL SERVICES ΣΕΛΙΔΕΣ 8 & 9 YOU ASK, WE SOLVE. 1.650 80.000 RESPONDING TO MARKET NEEDS ΣΕΛΙΔΑ 4 OUR MOST IMPORTANT ASSETS ΣΕΛΙΔΑ 5 WHAT MAKES SGS DIFFERENT? ΣΕΛΙΔΑ 6 WHY SGS? ΣΕΛΙΔΑ 7 AGRICULTURAL SERVICES ΣΕΛΙΔΕΣ 8 & 9 AUTOMOTIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων ΑΡΘΡΑ Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων του Φώτη Κουρμούση 1 Περίληψη Η πράσινη ανάπτυξη αναδεικνύεται πλέον σε διεθνές επίπεδο ως η μοναδική ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 1 ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Τυποποίηση στον Τομέα της Εκπαίδευσης Πρότυπα & Οικιακή Οικονομία

Η Τυποποίηση στον Τομέα της Εκπαίδευσης Πρότυπα & Οικιακή Οικονομία Η Τυποποίηση στον Τομέα της Εκπαίδευσης Πρότυπα & Οικιακή Οικονομία Σεπτέμβριος 2014 Έλενα Δημοσθένους & Διαμαντής Ζαφειριάδης Λειτουργοί Τυποποίησης CYS Περιεχόμενα Ενότητα 1 Τι είναι τα πρότυπα και γιατί

Διαβάστε περισσότερα