VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010"

Transcript

1 VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

2 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα 4 Περιβάλλον 5 Η Εταιρεία 6 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 10 Η συνολική προσέγγιση της Vodafone στην περιβαλλοντική διαχείριση 12 Περιβαλλοντικοί σκοποί και προγράμματα 18 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) και κλιματικές αλλαγές 19 Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στο δίκτυο της εταιρείας 21 Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στα γραφεία της εταιρείας 24 Πρόγραμμα ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου 25 Πρόγραμμα μείωσης χρήσης χαρτιού 26 Πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού και μελανωτών για εκτυπωτές 27 Πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 28 Πρόγραμμα ανακύκλωσης απόβλητων λιπαντικών ελαίων 29 Πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ 30 Πρόγραμμα ανακύκλωσης οικιακών μπαταριών 32 Πρόγραμμα χρήσης φιλικότερων προς το περιβάλλον ψυκτικών και κατασβεστικών 33 ουσιών Πρόγραμμα υπεύθυνης ανάπτυξης δικτύου 34 Πρόγραμμα παρακολούθησης επιπτώσεων από τη χρήση μέσων μεταφοράς 38 Πρόγραμμα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον 39 Πρόγραμμα στήριξης πρωτοποριακών ερευνητικών προγραμμάτων Πανεπιστημιακών 41 ιδρυμάτων για θέματα Κινητών Τηλεφώνων Σταθμών Βάσης Υγείας Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης εργαζομένων 45 Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και αξιολόγησης προμηθευτών 46 Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης του κοινού 48 Πίνακας αποτελεσμάτων νέων δεσμεύσεων 52 Βεβαίωση Περιβαλλοντικού Επαληθευτή 54 Απαιτούμενες Πληροφορίες για την Καταχώριση 55 Σελίδα 2 από 60

3 Σελίδα 3 από 60

4 Εισαγωγικό Σημείωμα Στη Vodafone, πιστεύουμε ότι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας αφορά στον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία διοικείται, παράγει έργο και συμπεριφέρεται απέναντι στην κοινωνία, τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) και το περιβάλλον. Υπεύθυνη, σύμφωνα με τον ορισμό μας, είναι η εταιρεία, όταν παράλληλα με την επίτευξη των εμπορικών της στόχων, λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της λειτουργίας της στο ευρύτερο σύνολο και προχωρά σε αντίστοιχες δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα. Επομένως, αποτελεί υποχρέωση της εταιρείας, ανάλογα με το εύρος των δραστηριοτήτων της χωρίς αυτό να μεταφράζεται απαραίτητα σε οικονομική δαπάνη να μειώσει την αρνητική επίδρασή της και να ενισχύσει αντίστοιχα τη θετική επίδρασή της στον κόσμο γύρω μας. Το πολυδιάστατο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Vodafone καθορίζεται μέσα από την Ανάλυση Επικινδυνότητας και την Έρευνα Ενδιαφερόμενων Μερών, που διενεργούνται κάθε δύο χρόνια για το σύνολο της λειτουργίας της εταιρείας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών, οι τομείς στους οποίους έχουμε επικεντρώσει τη δραστηριότητά μας, με συστηματικές ενέργειες και μετρήσιμα αποτελέσματα, είναι: 1. Περιβάλλον 2. Κινητά Τηλέφωνα - Σταθμοί Βάσης Υγεία - Ανάπτυξη Δικτύου 3. Πελάτες 4. Πρόσβαση στην Επικοινωνία 5. Εφοδιαστική Αλυσίδα 6. Εργαζόμενοι 7. Κοινωνική Συνεισφορά Η Vodafone, ως εταιρεία που πρωταγωνιστεί στον τομέα της επικοινωνίας, αλλά και ως εταιρεία που αντλεί τους ανθρώπους, τους πελάτες και τους συνεργάτες από την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται, δεν θα μπορούσε παρά να αντιμετωπίζει το Περιβάλλον με την αντίστοιχη υπευθυνότητα που επιδεικνύει σε κάθε επιχειρηματική της δραστηριότητα. Η συγκεκριμένη έκδοση παρουσιάζει τις συστηματικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες και ενέργειες που αναλαμβάνει η εταιρεία, για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητές της, όπως αυτές έχουν αντικειμενικά αναγνωριστεί. Mέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων, η εταιρεία υιοθετεί πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης, μείωσης χρήσης φυσικών πόρων, εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωσης, χρήσης υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, των προμηθευτών και του κοινού. Τα προγράμματα αυτά δεν αποτελούν απλώς απόδειξη της έμπρακτης δέσμευσης της εταιρείας να λειτουργεί ως Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης, αλλά επιπλέον αντανακλούν την προσπάθειά της να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας. Με εκτίμηση, Αγγελική Παπαντωνίου Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων Σελίδα 4 από 60

5 Περιβάλλον Τον τελευταίο καιρό και ιδιαίτερα μετά την έκδοση της «Έκθεσης Stern» (Οκτώβριος 2006) τα ακραία καιρικά φαινόμενα που βίωσε όλος ο κόσμος με τη μορφή του εκτεταμένου καύσωνα, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές, παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον σχετικά με θέματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον τρόπο ζωής που όλοι απολαμβάνουμε. Με αφορμή τα συμπεράσματα της Έκθεσης και τα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν παγκοσμίως, έχει ξεκινήσει ένας διάλογος σχετικά με τις ευθύνες, αλλά και τη συμβολή που μπορεί να έχει η επιχειρηματική κοινότητα στην ανατροπή της δυσμενούς αυτής εξέλιξης για το μέλλον του πλανήτη. Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και το έργο που έχει αναλάβει η Vodafone, από την έναρξη της λειτουργίας της στο πλαίσιο της δέσμευσής της να είναι Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης και να δείχνει εμπράκτως τη δέσμευσή της ως προς την προστασία του Περιβάλλοντος, σε όλες τις δραστηριότητες και υπηρεσίες της. Για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου που ακολουθεί να σημειωθεί ότι: Δεν περιγράφονται οι οικονομικές επενδύσεις για Περιβαλλοντικά προγράμματα, αφού η εταιρεία αντιμετωπίζει τις επενδύσεις αυτές ως αναπόσπαστο τμήμα των συνολικών επενδυτικών της προγραμμάτων. Για παράδειγμα, επενδύσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα, περιλαμβάνονται στην κατηγορία επενδύσεων ανάπτυξης Σταθμών Βάσης. Έμφαση δίνεται στα πραγματικά αποτελέσματα των προγραμμάτων μας σε επίπεδο συνολικής μείωσης κόστους χρήσης, ανεξαρτήτως επενδύσεων (γιατί σε αντίθεση με τις επενδύσεις, οι μειώσεις κόστους και χρήσης πόρων έχουν άμεσα θετική επίδραση στο Περιβάλλον). Τα στοιχεία παρουσιάζονται με βάση το οικονομικό έτος της Vodafone. Ενδεικτικά, το αντιπροσωπεύει την περίοδο από 01/04/2009 μέχρι και 31/03/2010. Η περιγραφή των Προγραμμάτων γίνεται κατά σειρά σημαντικότητας των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων τις οποίες αμβλύνουν, όπως αυτές έχουν αναγνωριστεί από την Ανάλυση Επικινδυνότητας που διεξάγει η εταιρεία. Σελίδα 5 από 60

6 Η Εταιρεία Ο Όμιλος Vodafone Ο Όμιλος Vodafone αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής επικοινωνίας στον κόσμο. Συγκεκριμένα, έχει παρουσία σε περισσότερες από 33 χώρες σε 5 ηπείρους, με ανθρώπινο δυναμικό που φτάνει τους εργαζομένους και με περισσότερους από 341 εκατομμύρια αναλογικούς πελάτες. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τοποθετούν τον Όμιλο Vodafone σε μια ισχυρή ανταγωνιστική θέση είναι: Η παγκόσμια έκταση και κλίμακα, Η οικονομική ευρωστία, Η ενιαία εμπορική ονομασία, Η εστίαση γύρω από ένα κοινό Όραμα και Στρατηγικούς Στόχους Η εταιρεία σε αριθμούς Κύκλος Εργασιών: 1.303,78 εκατ. Κέρδη προ φόρων: 96,97 εκατ. Εργαζόμενοι: (συμπεριλαμβάνονται τα ιδιόκτητα καταστήματα) Συνολική συνδρομητική βάση: Η εταιρεία μας Η Vodafone ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1992, υπό την εμπορική ονομασία Panafon, με τη συμμετοχή των ιδρυτριών εταιρειών Vodafone Group Plc., France Telecom, Ιντρακόμ και Data Bank. Σε συνέχεια μιας αξιοσημείωτα επιτυχημένης επιχειρηματικής πορείας στην ελληνική αγορά, τον Ιανουάριο του 2002 άλλαξε την εμπορική της ονομασία επισήμως από Panafon-Vodafone σε Vodafone. Το Δεκέμβριο του 1998 η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ τον Ιούλιο του 2004 η μετοχή της σταμάτησε να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και στα δύο Χρηματιστήρια. Κύριος μέτοχος της εταιρείας είναι το Vodafone Group Plc., το οποίο κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 99,871% του μετοχικού κεφαλαίου της Vodafone. Σελίδα 6 από 60

7 Η Εταιρεία 09/1992 Απόκτηση άδειας GSM (Global System for Mobile Communications) 07/1993 Έναρξη εμπορικής λειτουργίας του δικτύου GSM 03/1996 Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:1994 για το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας 12/1996 Έναρξη κερδοφορίας 11/1998 Είσοδος στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου 06/1999 Μία από τις λίγες εταιρείες στον κόσμο που ανέπτυξε Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και το οποίο πιστοποιήθηκε από τους οργανισμούς ΕΛΟΤ και NQA (Ποιότητα: ISO 9001, Περιβάλλον: ISO 14001, Υγεία και Ασφάλεια: EΛΟΤ 1801,Ασφάλεια Δεδομένων και Πληροφοριών: BS 7799) 12/2000 Απόκτηση άδειας λειτουργίας σταθερής ασύρματης τηλεφωνίας 07/2001 Απόκτηση Άδειας Κινητής Τηλεφωνίας 3ης Γενιάς καθώς και επιπλέον φάσματος 2ης Γενιάς 10/2001 Επίσημη έναρξη λειτουργίας καταστημάτων Vodafone 10/2001 Πρώτη ελληνική εταιρεία με διάκριση «Αναγνώριση για Επιχειρηματική Αριστεία στην Ευρώπη» από το EFQM 12/2001 Αριστείο Κοινωνικής Προσφοράς από το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Το Δάσος με αφορά» 01/2002 Αλλαγή εμπορικής ονομασίας της εταιρείας από Panafon-Vodafone σε Vodafone 03/2002 Διάκριση «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Τελειότητα» (Committed to Excellence) από το EFQM και την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων 12/2002 Επαναπιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: /2003 Έναρξη εμπορικής διάθεσης αποκλειστικών συσκευών 2,5G με το σήμα Vodafone, σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές συσκευών του κόσμου 03/2003 Επέκταση προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας φωτισμού GreenLight 06/2003 Έναρξη προγράμματος ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων, μπαταριών και αξεσουάρ 09/2003 Έναρξη προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων 11/2003 Έπαινος Κοινωνικής Προσφοράς από το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος στην ενότητα «Περιβάλλον», για τις ενέργειες που αναλαμβάνει η εταιρεία στους τομείς «Ανακύκλωση και Ενέργεια» 11/2003 Πιστοποίηση της εταιρείας κατά EMAS (Eco Management & Audit Scheme) 06/2004 Βραβείο Ε.Β.Ε.Α στην ενότητα «Επιχείρηση και Περιβάλλον» 07/2004 Παύση διαπραγμάτευσης της μετοχής στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου 06/2005 Διάθεση ηλιακού φορτιστή κινητών τηλεφώνων (SOLIO) στην Ελληνική αγορά 06/2005 Επαναπιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: /2005 Έναρξη συνεργασίας με το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.» 09/2005 Υπογραφή σύμβασης προσχώρησης στο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρονικών στηλών «ΑΦΗΣ Α.Ε.» 11/2005 Αριστείο Κοινωνικής Προσφοράς από το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος στην ενότητα «Συνεχούς Προσφοράς (5 έτη)» 11/2005 Έναρξη προγράμματος ανακύκλωσης οικιακών μπαταριών 12/2005 Υπογραφή σύμβασης προσχώρησης με το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» 01/2006 Έναρξη λειτουργίας «Πράσινου» Σταθμού Βάσης 03/2006 Υπογραφή σύμβασης προσχώρησης στο εγκεκριμένο σχήμα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» 05/2006 Ανανέωση της εγγραφής της Vodafone στο Μητρώο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS 03/2007 Συνεργασία με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για την προώθηση της ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ 03/2007 Έναρξη ολοκληρωμένης έντυπης καμπάνιας Εταιρικής Υπευθυνότητας 06/2007 Βραβείο «Οικόπολις 2007, Ετήσιο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής» από την οργάνωση Ecocity 07/2007 Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις με κινητό, σταθερό νούμερο και γρήγορο internet (ADSL) σε ένα λογαριασμό 10/2007 Βραβείο για την καλύτερη ιστοσελίδα Εταιρικής Υπευθυνότητας, από τον οργανισμό Eurocharity, στο πλαίσιο του συνεδρίου «CEO & CSR 2007, H EKE στην Επιχειρηματική Στρατηγική» 11/2007 Βραβείο «Αριστείας Επιχειρηματικής Ηθικής» (Bronze - Good Will Award) από το Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής (ΕΒΕΝ GR) 11/2007 Η Vodafone φέρνει το διαδίκτυο στο κινητό (mobile internet) απλά και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού 12/2007 Πρώτη θέση στην Ελλάδα για τη Vodafone σύμφωνα με το δείκτη «Εταιρικής Υπευθυνότητας και Λογοδοσίας 2007» (Accountability Rating Greece 2007) από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας Σελίδα 7 από 60

8 12/2007 Επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης κινητών και αξεσουάρ στους εταιρικούς πελάτες της Vodafone 02/2008 Δημοσιοποίηση της παράδοσης της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιώργου Κορωνιά την 31η Μαρτίου, ύστερα από 16 συναπτά έτη. Νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο κ. Νίκος Σοφοκλέους 03/2008 Βραβείο «Leading Company Greece 2007» στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας από τη Hay Group 04/2008 Ανακοίνωση από το CEO του Ομίλου Vodafone, Arun Sarin, της δέσμευσης της Vodafone για μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) κατά 50% μέχρι το /2008 Η Vodafone χρίζεται «Αγγελιοφόρος» της εκστρατείας της Greenpeace για την εξοικονόμηση ενέργειας 06/2008 Βραβείο «Οικόπολις 2008, Επικοινωνία Περιβαλλοντικού Χαρακτήρα» από την οργάνωση Ecocity 06/2008 Βραβείο «Αριστείας Επιχειρηματικής Ηθικής» (Silver Business Ethics Excellence Proven Support Award) από το Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής (ΕΒΕΝ GR) 07/2008 Επαναπιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και των καταστημάτων Vodafone, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000, για το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία για την εταιρεία και τα ιδιόκτητα καταστήματα σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 και για το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος για την εταιρεία και τα ιδιόκτητα καταστήματα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001: /2008 Έναρξη προγράμματος ανακύκλωσης λαμπτήρων σε 4 κτίρια της εταιρείας πανελλαδικά 09/2008 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και Vodafone γιορτάζουν 1 χρόνο συνεργασίας στο πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ 10/2008 Διάθεση εκπαιδευτικού παιχνιδιού Εταιρικής Υπευθυνότητας «Mobile Invaders» με κύριο θέμα την «Ανακύκλωση» στο μενού υπηρεσιών VF live! και στην ιστοσελίδα της εταιρείας 11/2008 Έναρξη υποστήριξης πρωτοποριακού επιστημονικού προγράμματος για την προστασία της καφέ αρκούδας που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ 11/2008 Έναρξη προγράμματος ανακύκλωσης μικρών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε 5 κτίρια της εταιρείας πανελλαδικά 12/2008 Δεύτερη θέση την Ελλάδα για τη Vodafone σύμφωνα με το δείκτη «Εταιρικής Υπευθυνότητας και Λογοδοσίας 2008» (Accountability Rating Greece 2008) από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας 12/2008 Διακοπή της λήψης πλήρους ανάλυσης κλήσεων, για τους λογαριασμούς των εργαζομένων της Vodafone, προκειμένου για τη μείωση κατανάλωσης χαρτιού 12/2008 Παραμονή της Vodafone, για 5η συνεχή χρονιά, στο μητρώο του EMAS 01/2009 Επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων και σε συσκευές σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου (internet), καθώς και σε σχετικά αξεσουάρ, φορητούς υπολογιστές και modem. 03/2009 Βραβείο «Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) 05/2009 Ο κ.δαμιανός Χαραλαμπίδης αναλαμβάνει τη θέση του Chief Operating Officer 06/2009 Βραβείο «Οικόπολις 2009, Ετήσιο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής» από την οργάνωση Ecocity 07/ χρόνια επιτυχούς εφαρμογής πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης 07/2009 Η Vodafone πρωτοπορεί στην ελληνική αγορά με την υπηρεσία Vodafone Web Conferencing, για επιχειρήσεις 07/2009 Η Vodafone και η Hellas Online προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία 11/2009 Planetbook:Το πρώτο περιβαλλοντικό επιτραπέζιο παιχνίδι 12/2009 Τρίτη θέση στην Ελλάδα για τη Vodafone σύμφωνα με το δείκτη «Εταιρικής Υπευθυνότητας και Λογοδοσίας 2009» (Accountability Rating Greece 2009) από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας 02/2010 Πρώτη η Vodafone φέρνει το Samsung Blue Earth, το πρώτο κινητό τηλέφωνο που φορτίζει και με ηλιακή ενέργεια, με οθόνη αφής, φιλικό προς το περιβάλλον. 02/2010 Τα σημεία συλλογής κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ της Vodafone ξεπερνούν τα σε όλη την Ελλάδα 02/2010 Συμμετοχή στις διεργαστηριακές συγκριτικές μετρήσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 03/2010 NetPolis, το πρώτο web-based game για την τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας 03/2010 Συμμετοχή, για 2η συνεχή χρονιά, στη δράση «Η Ώρα της Γης» ενάντια στη κλιματική αλλαγή Σελίδα 8 από 60

9 Η Εταιρεία Το τηλεπικοινωνιακό μας δίκτυο Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της εταιρείας χαρακτηρίζεται από την έκτασή του καθώς και την προηγμένη τεχνολογία του, η οποία το καθιστά ανθεκτικό σε βλάβες και δυσλειτουργίες, ικανό να παρέχει ευρεία κάλυψη, που εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας επικοινωνία. Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο απαρτίζεται από: Σταθμούς Βάσης οι οποίοι αποτελούνται από το κεραιοσύστημα, τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και, σε περιπτώσεις εγκατάστασης τους σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο της ΔΕΗ, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (γεννήτριες). Κέντρα Μεταγωγής τα οποία αποτελούνται από τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και ρόλος τους είναι η διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών (του ίδιου δικτύου ή και διάφορων δικτύων). Data centers τα οποία αποτελούνται από εξοπλισμό πληροφορικής και ρόλος τους είναι η διαχείριση των δεδομένων χρήσης του δικτύου της εταιρείας. Κτίρια γραφείων, αποθήκες και καταστήματα Vodafone Παράλληλα, η Vodafone διαθέτει κτίρια γραφείων τα οποία φιλοξενούν τους εργαζομένους της εταιρείας, αποθήκες κυρίως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείων καθώς και ένα ισχυρό εμπορικό δίκτυο λιανικής πώλησης σε όλη την Ελλάδα, το οποίο απαρτίζεται από περισσότερα από 424 σηματοδοτημένα καταστήματα Vodafone, ενώ το σύνολό τους εμπλουτίζεται από εμπορικές συνεργασίες με άλλες εταιρείες διανομής και λιανικής πώλησης. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Vodafone εφαρμόζεται στο σύνολο του στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της εταιρείας, στα κτίρια γραφείων, στις αποθήκες και σε 68 ιδιόκτητα καταστήματα. Σελίδα 9 από 60

10 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone Η δέσμευση μας μέσω του Οράματος και των Αξιών μας Αναγνωρίζουμε πως κάθε ενέργεια μας έχει άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Ο κόσμος γύρω μας έχει ανάγκη την ενεργό συμμετοχή μας, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο στην προστασία του περιβάλλοντος και στην όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνσή του από τις πράξεις μας. Ακόμα σημαντικότερος, είναι ο ρόλος των μεγάλων επιχειρήσεων, αφού διαθέτουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες ουσιαστικής παρέμβασης μέσω της δικής τους λειτουργίας. Με άξονα τις παραπάνω αρχές, η Vodafone αναγνωρίζει τη διαχείριση του Περιβάλλοντος ως Πολιτική ισότιμη με τις υπόλοιπες επιχειρηματικές της δραστηριότητες και δεσμεύεται στην προσπάθεια αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας του Περιβάλλοντος. Είμαστε μέλη διεθνών και εθνικών οργανισμών Ο Όμιλος Vodafone και η Vodafone στην Ελλάδα αποτελούν μέλη διεθνών και εθνικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Vodafone και κατ επέκταση η Vodafone Ελλάδος, ως εταιρεία-μέλος του, ανήκουν στα: World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Global e-sustainability Initiative (GeSI) CSR Europe Η Πολιτική μας για το Περιβάλλον Η εταιρεία στοχεύει στη: μείωση της επίπτωσης που έχει η λειτουργία της στο περιβάλλον, μέσα από την αποδοτικότερη χρήση ενέργειας, πόρων και υλικών, και τη μείωση των απορριμμάτων μέσα από την προώθηση της ανακύκλωσης, συμβολή της τεχνολογίας της στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των πελατών της και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, μέσα από τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που οδηγούν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Στο πλαίσιο της επίτευξης των παραπάνω στόχων η εταιρεία διασφαλίζει: τη συμμόρφωση της λειτουργίας της με την τρέχουσα εθνική νομοθεσία, την υποστήριξη της καινοτόμου ανάπτυξης νέων υπηρεσιών με περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα αποτελούμε μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ και ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το οποίο συμμετέχει στο περιφερειακό δίκτυο του World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Τέλος, ο Όμιλος Vodafone και η Vodafone Ελλάδος, ως μέλος του, συμπεριλαμβάνονται στους δείκτες Dow Jones Sustainability Index και FTSE4Good Index. Σελίδα 10 από 60

11 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone Συστήματα διαχείρισης Η Vodafone πιστοποιήθηκε αρχικά το Μάρτιο του 1996 με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 καθώς και τον Ιούνιο του 1999 για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης. Η Vodafone είναι η πρώτη και μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα, και από τις ελάχιστες διεθνώς, που έχει πιστοποιηθεί για τη λειτουργία των συστημάτων ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 27001, καθώς και δεύτερη εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον κόσμο που εφαρμόζει το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης. ISO 14001: Το Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε, για το σύνολο της λειτουργίας μας, είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO από τον Ιούνιο του 1999 (Αρ. Πιστοποιητικού /006 ΕΛΟΤ). Τον Ιούνιο του 2009 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από το φορέα πιστοποίησης Lloyd s Register Quality Assurance (Αρ. Πιστοποιητικού Έγκρισης: Δ). EMAS: Το Νοέμβριο του 2003, ήμασταν η πρώτη εταιρεία κινητής επικοινωνίας στη χώρα και δεύτερη στον κόσμο, που πιστοποιήθηκε κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS. Μέσω του συστήματος αυτού, επιτυγχάνουμε τη συστηματική διαχείριση των δραστηριοτήτων μας που επιδρούν στο περιβάλλον, καθώς και την ενημέρωση του κοινού μέσω της σχετικής Περιβαλλοντικής Δήλωσης (Αρ. Πιστοποιητικού ΕΜΑS ΕL ). Το Μάιο του 2006, με ομόφωνη απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής EMAS, ανανεώθηκε η εγγραφή της Vodafone στο μητρώο του EMAS στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει τις δράσεις της Vodafone στην επίσημη ιστοσελίδα του EMAS, ως παράδειγμα συστηματικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας μιας εταιρείας. OHSAS : Το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που εφαρμόζουμε για το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας, είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1801 (OHSAS 18001, BS 8800) από τον Ιούνιο του 1999 (Αρ. Πιστοποιητικού /001 ΕΛΟΤ). Το Σεπτέμβριο του 2009, το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της εταιρείας μας, επαναπιστοποιήθηκε με επιτυχία από το φορέα πιστοποίησης Lloyd s Register Quality Assurance (Αρ. Πιστοποιητικού Έγκρισης: /Γ). ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: Στη Vodafone, το Μάρτιο του 2009, πετύχαμε ακόμα μια σημαντική διάκριση και ελληνική πρωτιά, αποτελώντας την πρώτη εταιρεία κινητής επικοινωνίας στη χώρα που λαμβάνει πιστοποιητικό διαπίστευσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC για το Εργαστήριο Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων στο Περιβάλλον. Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο και επανδρωμένο με το κατάλληλο προσωπικό, το οποίο εκπονεί μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς οδηγίες και πρότυπα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του δικτύου και να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όρια έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί την αναγνώριση της εύρυθμης, επιστημονικής και αξιόπιστης εργασίας του Εργαστηρίου, για την οποία και αξιολογήθηκε από τον αρμόδιο εθνικό φορέα. Τον Ιούλιο του 2009 το Εργαστήριο Μετρήσεων ανανέωσε την Διαπίστευσή του κατά τον ετήσιο έλεγχο από τον αρμόδιο φορέα (ΕΣΥΔ). Πιστοποιήσεις Vodafone Σελίδα 11 από 60

12 Η συνολική προσέγγιση της Vodafone στην περιβαλλοντική διαχείριση Οι υπηρεσίες της Vodafone δίνουν τη δυνατότητα υποκατάστασης της χρήσης έγγραφης επικοινωνίας ή/και μείωσης της ανάγκης φυσικής μετακίνησης και ταξιδιών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη μείωση χρήσης φυσικών πόρων, εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και απόρριψης στερεών αποβλήτων. Για τη συστηματική προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεμάτων με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων που ενδεχομένως έχει η λειτουργία της εταιρείας, η Vodafone εφαρμόζει ένα ετήσιο πλάνο διαχείρισης των Περιβαλλοντικών Πλευρών το οποίο περιλαμβάνει: 1) Παρακολούθηση και Συμμόρφωση με τις Νομικές Απαιτήσεις. 2) Συστηματική και Περιοδική Ανάλυση Επικινδυνότητας για Θέματα Περιβάλλοντος. 3) Περιβαλλοντικά Προγράμματα που απορρέουν από την Ανάλυση Επικινδυνότητας. 4) Καθορισμό Περιβαλλοντικών Στόχων. 5) Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Μέτρηση των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων. 6) Πρόβλεψη Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (π.χ. τριετή πρόβλεψη εκπομπών CO 2 ). 7) Περιβαλλοντική Συμμετοχή και Εκπαίδευση των Ανθρώπων μας. 8) Ενημέρωση των Εργαζομένων και του Κοινού σχετικά με τις Περιβαλλοντικές Επιδόσεις. 9) Επιθεώρηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 10) Ανασκόπηση από τη Διοίκηση. Σελίδα 12 από 60

13 Η συνολική προσέγγιση της Vodafone στην περιβαλλοντική διαχείριση Οργάνωση Ευθύνες Στον Όμιλο Vodafone και στη Vodafone Ελλάδος έχουμε δημιουργήσει τμήματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Το τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Vodafone συμμετέχει στην Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Vodafone και στην Ομάδα Διαχείρισης Ενέργειας. Για τον καλύτερο συντονισμό των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας, στη Vodafone έχουμε επίσης θεσπίσει τις ακόλουθες διατμηματικές επιτροπές: Επιτροπή και Ομάδα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, υπεύθυνες για την εφαρμογή καλών περιβαλλοντικών πρακτικών. Επιτροπή Διαχείρισης Καταλληλότητας Περιεχομένου, υπεύθυνη για τη διαρκή παρακολούθηση θεμάτων περιεχομένου, μέρος του οποίου αφορά υπηρεσίες για ενήλικες, και διατίθεται μέσω κινητών τηλεφώνων. Παράλληλα, είναι υπεύθυνη για την επικύρωση και την εφαρμογή τοπικών πολιτικών και για την προσαρμογή των διεθνών σχετικών οδηγιών του Ομίλου Vodafone. Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας, υπεύθυνη για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση σχετικών ζητημάτων και πιθανών αποκλίσεων από την ελληνική νομοθεσία και των πολιτικών της εταιρείας σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Ανώτερη Οργανωτική Επιτροπή EMF (ηλεκτρομαγνητικά πεδία), υπεύθυνη για την εφαρμογή των πολιτικών του Ομίλου Vodafone σε θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ασφάλειας, και για τη συμμόρφωση με την ελληνική νομοθεσία. Νομοθεσία Παρακολούθηση Η εταιρεία παρακολουθεί τις ελληνικές και ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές νομοθετικές απαιτήσεις, και δίνει ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη της ρύπανσης, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μεγάλο μέρος δαπανών ελέγχου και αποκατάστασής της. Με την παρακολούθηση της νομοθεσίας η εταιρεία στοχεύει: στη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποτροπή της ρύπανσης, στην ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων, στη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας, στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί η εταιρεία για να παρακολουθεί τις νομοθετικές ρυθμίσεις είναι: 1) η νομική υπηρεσία της Vodafone, 2) η ηλεκτρονική βάση δεδομένων «ΝΟΜΟΣ», 3) η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί θεμάτων Νομοθεσίας (www.europa.eu.int/eurlex/el/index.htm), 4) η ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος- Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr) 5) η συνδρομητική βάση δεδομένων του Εθνικού Τυπογραφείου (http://www.et.gr/). Σελίδα 13 από 60

14 Η συνολική προσέγγιση της Vodafone στην περιβαλλοντική διαχείριση Σελίδα 14 από 60

15 Η συνολική προσέγγιση της Vodafone στην περιβαλλοντική διαχείριση Ανάλυση Επικινδυνότητας Στο πλαίσιο της συνολικής Ανάλυσης Επικινδυνότητας στο τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, η εταιρεία αξιολογεί τις δραστηριότητές της με σκοπό την αναγνώριση και αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων που έχει και στο περιβάλλον. Η εκτίμηση των επιπτώσεων δίνει μια ποσοτική και ποιοτική εικόνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας. (α) Εντοπισμός όλων των Περιβαλλοντικών Πλευρών (άμεσων και έμμεσων) που ενδέχεται να έχει η εταιρεία με το περιβάλλον. (β) Αναγνώριση σχετικής νομοθεσίας που αφορά την κάθε εντοπισμένη Περιβαλλοντική Πλευρά. (γ) Αξιολόγηση της σημαντικότητας των αναγνωρισμένων Περιβαλλοντικών Πλευρών με βάση την πιθανότητα εμφάνισης και τη σοβαρότητα των επιπτώσεων που έχουν στο περιβάλλον. (δ) Ποσοτικοποίηση του κινδύνου, με τη χρήση σταθμισμένης κλίμακας που συνοψίζει τις παραμέτρους που αναφέρονται στο σημείο (γ). (ε) Προτεραιοποίηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων στα οποία η εταιρεία οφείλει να προχωρήσει και καθορισμό των περιβαλλοντικών στόχων της. Για τη διαδικασία αυτή, χρησιμοποιούνται κριτήρια όπως: η δυνατότητα βελτίωσης, οι νομοθετικές απαιτήσεις, η πολιτική και κατευθύνσεις της εταιρείας/ομίλου, προκειμένου να τεθούν προτεραιότητες με μια προσέγγιση όσο το δυνατόν πιο ορθολογική και σφαιρική. Αξιολόγηση επίδοσης Σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί από τον Όμιλο Vodafone, ήδη από το 2003, αξιολογούμε τις πρακτικές και τις ενέργειες μας σε δύο επίπεδα. 1. Ποιοτική αξιολόγηση: Δημιουργούμε ένα συγκεντρωτικό δείκτη που συνοψίζει το βαθμό εφαρμογής των πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας στη λειτουργία της εταιρείας και αποτελείται από δύο κατηγορίες. 2. Ποσοτική Αξιολόγηση: Συγκεντρώνουμε τα αποτελέσματα των προγραμμάτων που υλοποιούμε. Στη συνέχεια τα εντάσσουμε σε επτά κατηγορίες, με στόχο την καλύτερη διαχείριση αυτών και τη δυνατότητα σύγκρισης της επίδοσης ανά έτος. 1) Ενεργειακή αποδοτικότητα 2) Διαχείριση απορριμμάτων 3) Νερό 4) Ψυκτικά - κατασβεστικά συστήματα 5) Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων, μπαταριών και αξεσουάρ 6) Νομική συμμόρφωση 7) Κοινωνική συνεισφορά Η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται δύο φορές το έτος και οι συγκεντρωτικές εκθέσεις συμπεριλαμβάνονται στο παρόν έντυπο. Το σύνολο των δεικτών που περιέχονται σε κάθε κατηγορία υπερβαίνει συνολικά τους 300. Σε ετήσια βάση ο αριθμός των δεικτών αυξάνεται, προκειμένου να καλύψει το συνεχώς διευρυνόμενο φάσμα Εταιρικής Υπευθυνότητας στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Σελίδα 15 από 60

16 Η συνολική προσέγγιση της Vodafone στην περιβαλλοντική διαχείριση Αναγνωρίζουμε τις προσδοκίες των Ενδιαφερόμενων Μερών Για την αναγνώριση των αναγκών και προσδοκιών των Ενδιαφερόμενων Μερών τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερκό περιβάλλον, εφαρμόζουμε συγκεκριμένη μεθοδολογία που ενδυναμώνει το διάλογο και δημιουργεί το κατάλληλο πεδίο για την έκφραση και την ανταλλαγή απόψεων. Ενδιαφερόμενα Μέρη Για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών της κοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαστε, προχωρούμε κάθε δύο χρόνια στη διεξαγωγή έρευνας, από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών. Η έρευνα διενεργείται σε τρία επίπεδα. Αρχικά, διενεργείται ποσοτική τηλεφωνική έρευνα, στη συνέχεια προσωπικές συνεντεύξεις σε βάθος (in depth interviews) και ομάδες συζήτησης (focus groups). Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετέχουν οι ακόλουθες κατηγορίες ενδιαφερόμενων μερών: 1) Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 2) Κυβέρνηση Τοπική Αυτοδιοίκηση Φορείς 3) Προμηθευτές 4) Καταστήματα Vodafone (Franchises) και Τριδίκτυοι Συνεργάτες 5) Δημοσιογράφοι 6) Ακαδημαϊκή Κοινότητα 7) Επιχειρηματική Κοινότητα Εταιρικοί Πελάτες Το πραγματοποιήθηκε η 3η έρευνα ενδιαφερόμενων μερών. Κάποια κύρια αποτελέσματα αυτής ακολουθούν: Σταθερή παραμένει η στάση των Ενδιαφερόμενων Μερών της Vodafone σε σύγκριση με την έρευνα του 2008, όσον αφορά στην προσέγγιση της εταιρείας για τον ορισμό της υπεύθυνης επιχείρησης, αλλά και ως προς τους τομείς που έχει επιλέξει η εταιρεία να δραστηριοποιηθεί. Συγκεκριμένα, το 93% συμφωνεί με τον ορισμό της εταιρείας για την Εταιρική Υπευθυνότητα, καθώς και σε μεγάλο βαθμό με τους τομείς που έχει επιλέξει να δραστηριοποιηθεί στο συγκεκριμένο τομέα. Σχετικά με το ενδιαφέρον των Ενδιαφερόμενων Μερών για τους τομείς δραστηριοποίησης της Vodafone, ξεχωρίζουν: Περιβάλλον. Κινητά Σταθμοί Βάσης Υγεία Ανάπτυξη Δικτύου. Κοινωνική Συνεισφορά. Περισσότερα από 5 στα 10 Ενδιαφερόμενα Μέρη της Vodafone θεωρούν ότι, σε σύγκριση με 2-3 χρόνια πριν, η Εταιρική Υπευθυνότητα της εταιρείας έχει βελτιωθεί. Ωστόσο, 3 στα 10 υποστηρίζουν ότι έχει παραμείνει σταθερή. Συγκριτικά με την έρευνα του 2008 παρατηρείται μια μετατόπιση του 11% από τη θέση «έχει βελτιωθεί» στη θέση «έχει παραμείνει σταθερή». Η γενική αξιολόγηση της Εταιρικής Υπευθυνότητας της Vodafone από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη την τοποθετεί ανάμεσα στις εταιρείες που ασχολούνται σοβαρά και συστηματικά με την Υπευθυνότητά τους. Συγκεκριμένα, για το 43% των Ενδιαφερόμενων Μερών της η Vodafone φαίνεται να σταθεροποιείται στην ίδια θέση με τις άλλες εταιρείες (αύξηση κατά 9% συγκριτικά με το 2008). Σε καλύτερη θέση, την τοποθετεί το 21% των Ενδιαφερόμενων Μερών, ενώ σημαντικό παραμένει το ποσοστό όσων αποφεύγουν να τοποθετηθούν (27%). Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η προώθηση της Εταιρικής Υπευθυνότητας της Vodafone μεταξύ των ομάδων των Ενδιαφερόμενων Μερών της, αφού 7 στους 10 θα μιλούσαν θετικά για την Εταιρική Υπευθυνότητα της εταιρείας (εάν ερωτηθούν ή αυθόρμητα). Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της Vodafone ρωτήθηκαν πόσο συμφωνούν με μια σειρά θεμάτων που χαρακτηρίζουν τη συνεργασία/σχέση τους, με την εταιρεία, σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Πολύ θετικό για τη Vodafone είναι το γεγονός ότι συνολικά αλλά και ανά ομάδα, η στάση τους, καταγράφεται ιδιαίτερα θετική σε όλα τα θέματα. Σελίδα 16 από 60

17 Η συνολική προσέγγιση της Vodafone στην περιβαλλοντική διαχείριση Σταθερή παραμένει η στάση των Ενδιαφερόμενων Μερών οι οποίοι αξιολογούν ως καλό το επίπεδο ενημέρωσης που έχουν από τη Vodafone στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Σταθερό επίσης παραμένει το ποσοστό όσων ανέφεραν ότι η ενημέρωση που δέχονται από την εταιρεία, στο συγκεκριμένο τομέα, είναι περιορισμένη. Γενικότερα παρατηρείται ένα κοινό αίτημα προς τη Vodafone για κάτι παραπάνω στο επίπεδο της ενημέρωσης. Πιο ευέλικτοι, εξατομικευμένοι τρόποι ενημέρωσης βάσει του βαθμού εμπλοκής, των ενημερωτικών αναγκών και προτιμήσεων, και των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων. Η εμπιστοσύνη των Ενδιαφερόμενων Μερών της Vodafone προς την εταιρεία είναι δεδομένη για σημαντικό τμήμα σχεδόν όλων των ομάδων. Συγκεκριμένα, το 87% των Ενδιαφερόμενων Μερών της Vodafone εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία, ενώ σε σύγκριση με το 2008, η εταιρεία βελτίωσε την εικόνα της σε θέματα που αφορούν στην τήρηση της διαφάνειας σχετικά με τις εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες της. Ευρύ κοινό Επιπλέον, στη Vodafone διεξάγουμε πανελλήνια συστηματική έρευνα στο ευρύ κοινό, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, με στόχο την παρακολούθηση των αντιλήψεων των καταναλωτών για την εικόνα της μάρκας Vodafone. Η έρευνα αυτή αποτυπώνει το βαθμό στον οποίο το ευρύ κοινό θεωρεί ότι η Vodafone λειτουργεί περισσότερο υπεύθυνα απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας, σε σχέση με τις άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Επίσης, αξιολογούμε το θετικό βαθμό αντίληψης των ενεργειών μας στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, με βάση ετήσιες έρευνες που διεξάγονται από ανεξάρτητες εταιρείες στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ετήσιο «Κοινωνικό Βαρόμετρο-Awareness & Social Behaviour Index (ASBI)» που διεξάγεται από τις εταιρείες ΜΕDA Communication και VPRC, η Vodafone βρέθηκε στην 4η θέση (σε αντίθεση με την 5η θέση της περυσινής χρονιάς) στο σύνθετο δείκτη της υποστήριξης της Εταιρικής Υπευθυνότητας στον οποίο συμμετέχουν οι εταιρείες που έχουν διερευνηθεί σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας, δημοτικότητας, και διεισδυτικότητας για την Εταιρική τους Υπευθυνότητα. Ευρύ κοινό/εργαζόμενοι Ο Όμιλος Vodafone έθεσε ως στόχο το να αναγνωρίζεται ως μια «πράσινη» εταιρεία, από όλα τα κοινά και όχι μόνο από ειδικούς σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η αναγνώριση, θα πρέπει να αναπτυχθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από την εταιρεία προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση οι οποίες θα πρέπει να έχουν άμεσο αντίκτυπο στον πελάτη ή το ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήθηκαν ειδικές συνεδρίες (Green brand workshops) με τη συμμετοχή του κοινού και των εργαζομένων της εταιρείας σε τοπικές εταιρείες του Ομίλου Vodafone, συμπεριλαμβανομένης και της Vodafone Ελλάδος, έτσι ώστε να κατανοήσουμε και να εντοπίσουμε ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας εταιρείας, η οποία αναγνωρίζεται ως «πράσινη» από τα συγκεκριμένα κοινά. Βάσει της έρευνας, ως «πράσινες» χαρακτηρίζονται εταιρείες που: ξεχωρίζουν για την καινοτομία των προϊόντων και υπηρεσιών τους, διαθέτουν στην αγορά προϊόντα και υπηρεσίες φιλικά προς το περιβάλλον (που προέρχονται για παράδειγμα από ανακυκλωμένα υλικά) διαθέτουν στην αγορά προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρήση τους (που καταναλώνουν για παράδειγμα σημαντικά λιγότερη ενέργεια από ένα συμβατικό προϊόν ή υπηρεσία) διαθέτουν προφίλ υπεύθυνου εταιρικού πολίτη γενικότερα (απέναντι στους εργαζομένους, την τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούνται, κ.λπ.). Με βάση και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, στη Vodafone συνεχίσαμε την ανάπτυξη και τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον, ενώ αναδείξαμε τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προωθούμε στην αγορά. Σελίδα 17 από 60

18 Περιβαλλοντικοί σκοποί και προγράμματα Για τη Vodafone η προστασία του Περιβάλλοντος υπήρξε από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της αναπόσπαστο τμήμα όλων των λειτουργιών της. Η προσπάθεια ήταν, και παραμένει, να λαμβάνεται υπόψη το περιβάλλον σε κάθε δραστηριότητα σε προληπτικό επίπεδο και όχι σε διορθωτικό. Οι κύριοι περιβαλλοντικοί σκοποί της εταιρείας, που έχουν προκύψει από την ετήσια Ανάλυση Επικινδυνότητας, είναι: Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από συμβατικές πηγές (ρεύμα ΔΕΗ, γεννήτριες πετρελαίου) και η αντικατάσταση με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή, αιολική κλπ.). Η αποφυγή και μείωση των υλικών που μετά τη χρήση τους θα μπορούσαν να είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Η αύξηση του ποσοστού των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται. Η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα περιβαλλοντικά θέματα. Καταστροφή της Στοιβάδας του Όζοντος Φαινόμενο Θερμοκηπίου Διάθεση Απορριμμάτων Εξάντληση Ενεργειακών Πόρων Εκπομπές Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Καταστροφή Βιοτόπων Εξάντληση Πρώτων Υλών και Φυσικών Πόρων Οπτική Επίδραση Σήμανση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Παρακάτω περιγράφονται τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα της εταιρείας με βάση τις άμεσες και έμμεσες Περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Σελίδα 18 από 60

19 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και κλιματικές αλλαγές Αποτρέπουμε την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) στην ατμόσφαιρα* Υλοποιούμε προγράμματα μέσω των οποίων μειώνεται σημαντικά η ενέργεια που καταναλώνεται στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και στα κτίρια γραφείων μας. Το , υπολογίζουμε ότι αποτρέψαμε την εκπομπή πάνω από τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα μέσα από προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που εφαρμόζονται στα γραφεία και στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και περιγράφονται παρακάτω. Η εξοικονόμηση κόστους, από τα ενεργειακά προγράμματα που εφαρμόζουμε, αγγίζει τα 4,7 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,37% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας. Η μέτρηση των στοιχείων κατανάλωσης ενέργειας αποτελεί μια διαδικασία πολύπλοκη και συνεχώς αναθεωρούμενη, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν κοινώς αποδεκτά πρότυπα ούτε παραδείγματα άλλων εταιρειών. * Την περίοδο προχωρήσαμε σε βελτιώσεις ως προς τον τρόπο μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια της εταιρείας και για το λόγο αυτό έχουν αναπροσαρμοστεί ανάλογα και τα στοιχεία κατανάλωσης των 2 περασμένων ετών. Τα περισσότερα κτίρια της εταιρείας στεγάζουν και χώρους γραφείων, κέντρα μεταγωγής και data centers. Μέχρι και την περίοδο αναφοράς, κάθε κτίριο χαρακτηριζόταν ως κτίριο γραφείων ή κέντρο μεταγωγής, ανάλογα με την κύρια χρήση του. Το διενεργήθηκαν μετρήσεις σε όλα τα κτίρια της εταιρείας με μικτή χρήση, ώστε να καθοριστεί επακριβώς η ενέργεια που καταναλώνεται ανά χρήση. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία έχει σαφή εικόνα της κατανομής της κατανάλωσης ενέργειας ενώ παράλληλα μπορεί να μετρηθεί και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιούνται στους διαφορετικούς χώρους ενός κτιρίου. H συγκεκριμένη βελτίωση σε συνδυασμό με την αναθεώρηση των υπολογισμών για ένα από τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζουμε, μας οδήγησε στην ανάγκη να αναπροσαρμόσουμε τα στοιχεία των δύο περασμένων ετών. Σελίδα 19 από 60

20 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και κλιματικές αλλαγές Στόχος : 1) Αποτροπή εκπομπής τόνων CO 2. 2) Μείωση των εκπομπών CO 2 κατά 40% ανά mega byte (ΜΒ) κίνησης δικτύου ( ). 3) Μείωση κατά 50% των εκπομπών CO 2 με βάση τα αποτελέσματα του μέχρι το 2020 (ο συγκεκριμένος στόχος αποτελεί δέσμευση του Ομίλου Vodafone συνολικά). Αποτέλεσμα : 1) Αποτροπή εκπομπής τόνων CO 2. 2) Μείωση των εκπομπών CO 2 ανά mega byte (ΜΒ) κίνησης δικτύου κατά 53%, σε σχέση με το Ποσοστό επίτευξης: 1) 100% Στόχος : 1) Αποτροπή εκπομπής τόνων CO 2. 2) Μείωση των εκπομπών CO 2 κατά 40% ανά mega byte (ΜΒ) κίνησης δικτύου σε σχέση με το ) Μείωση κατά 50% των εκπομπών CO 2 με βάση τα αποτελέσματα του μέχρι το 2020 (ο συγκεκριμένος στόχος αποτελεί δέσμευση του Ομίλου Vodafone συνολικά). Σελίδα 20 από 60

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Ναυσικά Ζευγώλη Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς, Vodafone 17.12.2013 Vodafone Ελλάδας: 20 χρόνια παρουσίας & συνεχούς ανάπτυξης Εξυπηρετούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ H ΑΚΤΩΡ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με πάνω από εξήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS) Ιούνιος 2008 Περιεχόµενα Εισαγωγικό Σηµείωµα 2 Vodafone & Περιβάλλον 3 Η Εταιρεία 4 Η ιστορία της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Πράσινα σταθερά δίκτυα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Πράσινα σταθερά δίκτυα ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πράσινα σταθερά δίκτυα Νέ Ντέπη Τζιμέα Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας ΟΤΕ Περιβαλλοντική ρβ πολιτική ΟΤΕ Οι τηλεπικοινωνίες είναι από τους πλέον φιλικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μάρτιος 2014 O δήμος της Πεντέλης είναι σήμερα μια αλσούπολη 17 km Β.Α της Αθήνας Πληθυσμός: Εκταση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

O καλός, οκακόςκαιο υπεύθυνος. Δημήτρης Μιχόπουλος, Corporate Affairs Director CSR Congress 2007, 27 Απριλίου 2007

O καλός, οκακόςκαιο υπεύθυνος. Δημήτρης Μιχόπουλος, Corporate Affairs Director CSR Congress 2007, 27 Απριλίου 2007 O καλός, οκακόςκαιο υπεύθυνος Δημήτρης Μιχόπουλος, Corporate Affairs Director, O καλός 2 Εταιρική κοινωνική ευθύνη ή Δημόσιες σχέσεις; Οι περισσότερες εταιρείες μπαίνουν στη διαδικασία να διαλέξουν προς

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εισαγωγή γή Η Schneider Electric νοιάζεται για την ελληνική οικονομία & κοινωνία Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Aπολoγισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας. Απρίλιος 2006 - Μάρτιος 2007

Aπολoγισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας. Απρίλιος 2006 - Μάρτιος 2007 Aπολoγισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Απρίλιος 2006 - Μάρτιος 2007 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Vodafone 2006-2007 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Εισαγωγικό Σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο Μυρτώ Θεοφιλίδη ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 10 Μαρτίου 2010 Χώρα των Βάσκων, Ισπανία Μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας της για την Προστασία του Περιβάλλοντος (IHOBE), η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ «Οι καλοί άνθρωποι δε χρειάζονται νόμους για να ενεργούν υπεύθυνα, ενώ οι κακοί άνθρωποι θα βρουν τρόπους για να τους παρακάμψουν» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ Βληκίδου Χρυσαφένια

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Εύη Τζανακάκη Ελευθερία Αλεξανδρή Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον ρ. Κ. Αραβώσης Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ ΘΕΣΜΟΣ Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Αλέξης Χατζημπίρος Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών Έργων Εθνικός εταίρος Τι είναι οι πράσινες ή οικολογικές συμβάσεις;

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change & Business Opportunities

Climate Change & Business Opportunities Climate Change & Business Opportunities Μαβίκα Ηλιού Senior Manager Εργασίες Green Banking Σοφία Φραντζή Μονάδα Περιβάλλοντος Αθήνα, 17.12.2013 Τράπεζα Πειραιώς, Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Aπολογισμός Eταιρικής Υπευθυνότητας

Aπολογισμός Eταιρικής Υπευθυνότητας Aπολογισμός Eταιρικής Υπευθυνότητας Aπρίλιος 2008 - Μάρτιος 2009 ΤΩΡΑ η µάθηση mobile invaders κανε το κινητό σου Ασφαλώς κυκλοφορώ εξερεύνησε τον κόσµο µε τις αισθήσεις σου Aπολογισμός Eταιρικής Υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Ωκεανογραφίας Ρούλα Χανδρινού, Περιβαλλοντολόγος, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6.1 Οζον Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζoυν προγράμματα σταδιακής αντικατάστασης των ψυκτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 1 Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 13.000 στρ. Έκταση Δήμου (6.000 στρ. εντός σχεδίου ) Υπόλοιπη έκταση είναι χαρακτηρισμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Αρθρο προς δημοσίευση στο τεύχος 32 του περιοδικού «Περιβάλλον 21» Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Thelcon ΕΠΕ (www.thelcon.gr) Η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος

στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος «Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος 1 Περιεχόμενα Ο Δήμος Αμαρουσίου και το περιβάλλον Το Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Συστήµατα διαχείρισης, εξοικονόµησης και αειφορίας Περιβαλλοντική διαχείριση και ξενοδοχειακές µονάδες Από στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το κόστος ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Από τη Θεωρία στην Πράξη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Από τη Θεωρία στην Πράξη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Από τη Θεωρία στην Πράξη Μιχάλης Σπανός Διευθύνων Εταίρος, EuroCharity 6 Μαΐου 2010 Business Week 2010 Από τη θεωρία Αντί εισαγωγής Προσπαθώντας να ορίσουμε την ΕΚΕ Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ:

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αλέξης Χατζημπίρος, Φυσικός MSc Κων/νος Ψωμόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ph.D Ειρήνη Σκουλά, Φυσικός MSc Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κοινή σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων Υπουργείου Παιδείας, ΥΠΕΚΑ & ΟΣΚ ΑΕ Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου»

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» «Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος 1 Περιεχόμενα Ο Δήμος Αμαρουσίου και το περιβάλλον Το Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη από την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Εκπαιδευτικές Μονάδες

Οφέλη από την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Εκπαιδευτικές Μονάδες Οφέλη από την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Εκπαιδευτικές Μονάδες Δημήτριος Μπέλλος 1, Κωνσταντίνα Χρήστου 2, Παρασκευή Αλεξίου 3 1. Εκπαιδευτικός Β'θμιας Εκπαίδευσης dbellos100@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα