ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΧΩΜΑ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΘΕΣΗΣ» Α. ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν προκαταρκτικό, Τεχνικό Υπόμνημα συντάχθηκε από την ερευνητική ομάδα του κ. Α. Κελεπερτζή, Καθηγητή του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιοτριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεαντικείμενο την τεχνική επισκόπηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αποκατάσταση τοπίου στην περιοχή "Πρόχωμα" του Δήμου Αγ.Αθανασίου με τη μέθοδο της υγειονομικής διάθεσης». Η ανάθεση πραγματοποιήθηκε μετά από τηλεφωνική συνομιλία του Καθ. Α.Κελεπερτζή με τον Δήμαρχο Χαλκηδόνας κ. Π. Δαϊκούδη και τη συμφωνία για την υπογραφή σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, εστάλη στον κ. Δήμαρχο σχετικό έγγραφο περιγραφής του αντικειμένου και ο προϋπολογισμός αυτού (5/4/2012). Η συγκεκριμένη ειδική περιβαλλοντική μελέτη αποσκοπεί στην αναγνώριση, επισήμανση, ανάλυση και την επιστημονική τεκμηρίωση ενδεχόμενων τεχνικών αδυναμιών, παραλείψεων και αστοχιών των συμβατικών στοιχείων της ΜΠΕ του έργου σε σχέση με την καταλληλότητα της επιλεγμένης περιοχής για τη δημιουργία ιδιωτικού ΧΥΤΑ / ΧΥΤΕΑ από τη βιομηχανική μονάδα TOSOH Hellas Α.Β.Ε. για τη διάθεση σταθεροποιημένου αποβλήτου της παραγωγικής της διαδικασίας. Συγκεκριμένα στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης εκτελέσθηκαν : 1.Η συλλογή στοιχείων από γεωλογική επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας.

2 2. Επισκόπηση δευτερογενών στοιχείων από γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωχημικές και υδροχημικές έρευνες, καθώς και βιβλιογραφικών δεδομένων για την ανάλυση και την εκτίμηση της ποιότητας των εδαφών και των υπόγειων νερών στην περιοχή του έργου. 3.Επισκόπηση των συμβατικών μελετών σχετικά με το έργο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αποκατάσταση τοπίου στην περιοχή «Πρόχωμα» του Δήμου Αγ. Αθανασίου με τη μέθοδο της υγειονομικής διάθεσης» (ΕΠΕΜ Α.Ε., ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010). Συμπληρωματικά Στοιχεία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αποκατάσταση τοπίου στην περιοχή «Πρόχωμα» του Δήμου Αγ. Αθανασίου με τη μέθοδο της υγειονομικής διάθεσης» (ΕΠΕΜ Α.Ε., ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011).για την αναγνώριση των παραβλέψεων και επιστημονικών αστοχιών στην καταγραφή των υφιστάμενων περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή του έργου, καθώς και στις εκτιμώμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα φυσικά συστήματα της περιοχής (έδαφος, υπόγεια νερά) κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας. Στη σύνταξη της παρούσας τεχνικής έκθεσης συνεργάσθηκαν μέλη της ερευνητικής ομάδας του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ υπό τον Καθ. Α. Κελεπερτζή. Δρ. Ακίνδυνος Κελεπερτζής, Καθηγητής Γεωχημείας και Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ε.Κ.Π.Α Σύντομο Βιογραφικό Διδάκτωρ Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών Διδάκτωρ Γεωχημείας Πανεπιστημίου Manchester Αγγλίας Βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών 1979, 1985, 1993, 2004 Κριτής Ελληνικών και Διεθνών Περιοδικών Δ/ντής εργαστηρίου Οικονομικής Γεωλογίας Γεωχημείας Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ Μ.Π.Ε.

3 Η κριτική ανασκόπηση της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. έχει ως στόχο να αναδείξει τα επιστημονικά κενά, που υπάρχουν και τα οποία οδηγούν σε εσφαλμένα συμπεράσματα και εκτιμήσεις σχετικά με τη δυνατότητα χωροθέτησης έργου ΧΥΤΑ/ΧΥΤΕΑ στη περιοχή. Τα εσφαλμένα αυτά συμπεράσματα δημιουργούν μια στρεβλή εικόνα των υφιστάμενων περιβαλλοντικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής με άμεση συνέπεια τη λανθασμένη και επιστημονικά μη ορθή επιλογή της εν λόγω θέσης. Παρακάτω παραθέτονται αναλυτικά τα σημεία της Μ.Π.Ε. στα οποία υπάρχουν επιστημονικά κενά, ασάφειες και λανθασμένες εκτιμήσεις. Αναλυτικότερα: Παράγραφος _ Κατάταξη Έργου Η κατάταξη του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι ελλιπής και πρέπει να συμπληρωθεί τουλάχιστον με τις ακόλουθες αποφάσεις: Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. οικ /1278/2004 «Εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων». 2003/33/ΕΚ «Απόφαση του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα II της οδηγίας1999/31/εκ». Επίσης, η ονομασία του έργου «Αποκατάσταση τοπίου στην περιοχή Πρόχωμα του Δήμου Αγ. Αθανασίου με τη μέθοδο της υγειονομικής διάθεσης» δεν αντιπροσωπεύει το αντικείμενο της μελέτης και το σκοπό του προτεινόμενου έργου.εάν το προτεινόμενο έργο αφορούσε την αποκατάσταση τοπίου, η ΜΠΕ θα έπρεπε στις εναλλακτικές λύσεις να εξετάσει την πλήρωση των δανειοθαλάμων όχι με κάποιο απόβλητο αλλά με πλεονάζοντα γαιώδη υλικά από κατασκευαστικά έργα, τα οποία σε περίπτωση χαμηλών μηχανικών χαρακτηριστικών αποτίθενται σε αντίστοιχους αποθεσιοθαλάμους αφού δε χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επιχωμάτων. Η εναλλακτική αυτή λύση θα προκρινόταν άμεσα λόγω ασήμαντων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περιοχή του έργου και γενικότερα ως τεχνικό οικονομικά βέλτιστη. Άρα κρίνεται λανθασμένη η θεώρηση της ΜΠΕ ότι «το έργο αφορά την εφαρμογή περιβαλλοντικού όρου της λειτουργίας της βιομηχανικής μονάδας TOSOH Hellas Α.Β.Ε., ο οποίος αναφέρεται στη δυνατότητα αξιοποίησης του παραπροϊόντος για την αποκατάσταση παλαιών δανειοθαλόμων και όχι στη δημιουργία ΧΥΤΑ». Ουσιαστικά πρόκειται για έργο δημιουργίας ιδιωτικού ΧΥΤΑ / ΧΥΤΕΑ από τη βιομηχανική μονάδα T OSOH HellasΑ. Β. Ε, για τη διάθεση σταθεροποιημένου αποβλήτου της παραγωγικής της διαδικασίας σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια (υπό αγορά), όπου έχουν πραγματοποιηθεί παράνομες δανειοληψίες στην περιοχή του Δ.Δ. Γέφυρας του Δήμου Αγίου Αθανασίου. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο , της από και αρ. πρωτ ΑΕΠΟ (όπως τροποποιήθηκε με την από και αρ. πρωτ ) λειτουργίας της βιομηχανικής μονάδας TOSOH Hellas Α.Β.Ε., «το επεξεργασμένο απόβλητο είναι δυνατόν

4 να αξιοποιείται στις ακόλουθες χρήσεις με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι σχετικοί όροι και οι προδιαγραφές, που τις αφορούν, καθώς και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας». Άρα σύμφωνα με την παραπάνω ΑΕΠΟ, επιβεβαιώνεται ότι το προτεινόμενο έργο αφορά διάθεση αποβλήτου με κωδικό εργασίας D1 : απόθεση μέσα στο έδαφος(υγειονομική ταφή) σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727/ (ΦΕΚ1909Β/2003), όπως αναφέρεται και στη κείμενη νομοθεσία, που χρησιμοποιεί η υποβληθείσα ΜΠΕ. Παράγραφος 1.5 _Μελετητική Ομάδα Στο Παράρτημα IV της ΜΠΕ εξετάζεται η εναλλακτική χωροθέτηση του έργου. Η επιλογή της θέσης χωροθέτησης ενός ΧΥΤΑ βασίζεται σημαντικά σε γεωλογικά και υδρογεωλογικά κριτήρια σύμφωνα με την Υ.Α. Η.Π /3508/2002 (ΦΕΚ1572Β ). Ιδιαίτερα για τη χωροθέτηση έργου ΧΥΤΑ / ΧΥΤΕΑ για τη διάθεση βιομηχανικού αποβλήτου, η καταρχήν αναγνωριστική μελέτη, η ανάλυση και αξιολόγηση των γεωλογικών, υδρογεωλογικών και σεισμοτεκτονικών χαρακτηριστικών της στενής / ευρύτερης περιοχής θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί από αντίστοιχης εμπειρίας και επιστημονικά εξειδικευμένη ομάδα, γεωλόγων /υδρογεωλόγων μελετητών στα παραπάνω αντικείμενα για την ελαχιστοποίηση του ενδεχόμενου περιβαλλοντικού κινδύνου από αστοχία της μελέτης. Αντ' αυτού, στη σύνθεση της επιστημονικής ομάδας της υποβληθείσας ΜΠΕ δεν περιλαμβάνονται γεωλόγοι / υδρογεωλόγοι μελετητές με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα και με προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. Δε γίνεται λοιπόν κατανοητό πως πραγματοιήθηκε η παρουσίαση / ανάλυση των γεωλογικών και υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών στην προτεινόμενη περιοχή χωροθέτησης του έργου ή κατά την εξέταση των εναλλακτικών λύσεων χωροθέτησης. Σημειώνεται ότι τα περιεχόμεναστη ΜΠΕ γεωλογικά και υδρογεωλογικά στοιχεία στερούνται και βιβλιογραφικής αναφοράς, οπότε η συγκριτική αξιολόγηση χωροθέτησης του έργου, σε σχέση με τα γεωλογικά και υδρογεωλογικά δεδομένα στερείται κάθε επιστημονικής βάσης. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε αυθαίρετες εκτιμήσεις / παραδοχές και λανθασμένα συμπεράσματα στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα υπόγεια νερά από τη ΜΠΕ. Τέλος, από την ομάδα μελέτης απουσιάζει γεωτεχνικός μηχανικός με συνέπεια η προσέγγιση του αντικείμενου να είναι εκτός οποιασδήποτε επιστημονικής βάσης και πρακτικά ανέφικτη σε κατασκευαστικό επίπεδο. Ενδεικτικά μόνο αναφέρονται ότι: α) δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για τις γεωτεχνικές συνθήκες (στρωματογραφία)στην προτεινόμενη θέση, β) δεν υπάρχει καμία αναφορά στη φύση και στην καταλληλότητα των εκσκαπτόμενων υλικών στα προτεινόμενα χωματουργικά έργα, γ) δεν αναλύεται το ισοζύγιο χωματισμών, όπως θα έπρεπε στα πλαίσια της ΜΠΕ(δάνεια, εκσκαπτόμενα κατάλληλα / ακατάλληλα, πλεονάζοντα) και δεν αναφέρονται οι προτεινόμενες θέσεις δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων, δ) δεν αναλύεται πως προκύπτουν οι προτεινόμενες κλίσεις σε κατασκευαστικό επίπεδο αφού δεν υπάρχει κανένα στοιχείο σε σχέση με τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των γεωτεχνικών σχηματισμών στην περιοχή του έργου, ε) είναι αδύνατο κατασκευαστικά και στερείται σοβαρότητας η πρόταση να συμπυκνωθεί ένα απόβλητο (είτε ξηρό είτε περισσότερο με τις αρχικές τιμές υγρασίας του) με τις συγκεκριμένες μηχανικές ιδιότητες, όπως παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη έκθεση (INTERGEO, Μάρτιος 2006) στο Παράρτημα III της ΜΠΕ, στ) είναι πρακτικά αδύνατο με βάση την εμπειρία μας να βρεθεί υλικό στεγανωτικής αργιλικής στρώσης έστω και στην προϋπολογιζόμενη ποσότητα, που θα ικανοποιεί αυστηρά τις προδιαγραφές της παραγράφου της ΜΠΕ, κλπ.

5 Συμπερασματικά η απουσία από τη ΜΠΕ γεωλογικών, υδρογεωλογικών, σεισμοτεκτονικών και γεωτεχνικών στοιχείων για την προτεινόμενη θέση (ή τα εναλλακτικά σενάρια) χωροθέτησης έργου υγειονομικής ταφής αποβλήτου, καθιστά τη συγκεκριμένη μελέτη ελλειπέστατη, πρόχειρη και πρακτικά δε αδύναμη να αναλύσει τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου. Παράγραφος 2.1 _Κατάταξη ΕΚΑ Ο κωδικός ΕΚΑ « / Μεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων, που περιλαμβάνονται στο σημείο » του αποβλήτου από την παραγωγική διαδικασία της βιομηχανικής μονάδας TOSOH Hellas Α.Β.Ε., που εμπεριέχεται, τόσο στη με Αρ.Πρωτ ( ) ΑΕΠΟ, όσο και στη με Αρ. Πρωτ ( ) τροποποίηση της ΑΕΠΟ λειτουργίας της μονάδος, κρίνεται λανθασμένος. Σύμφωνα με την Υ.Α. Η.Π /2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/2003) : «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης» και την περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας της βιομηχανικής μονάδας ο σωστός κωδικός ΕΚΑ του συγκεκριμένου αποβλήτου είναι * μεταλλικά οξείδια, που περιέχουν βαρέα μέταλλα και εμπλουτισμό μαγγανίου 13,47%. Συνολικά στην υποβληθείσα ΜΠΕ δεν παρουσιάζονται σαφή και επαρκή στοιχεία χημικών αναλύσεων για το χαρακτηρισμό του σταθεροποιημένου αποβλήτου ώστε να προσδιορίζονται οι χαμηλές συγκεντρώσεις του σε βαρέα μέταλλα με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται με τον κωδικό ΕΚΑ αντί του Επίσης, τόσο στην υποβληθείσα ΜΠΕ, όσο και στην ΑΕΠΟ λειτουργίας της TOSOH Hellas Α.Β.Ε. δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση του συγκεκριμένου αποβλήτου σύμφωνα με τα κριτήρια της 2003/33/ΕΚ για την υγειονομική ταφή ως αδρανές ώστε να μπορεί να διατεθεί ως ΧΥΤΑ. Αντίθετα ακόμη και τα ελάχιστα και μη αντιπροσωπευτικά δεδομένα δοκιμών έκπλυσης του αποβλήτου, που εμπεριέχονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ κατηγοριοποιούν το απόβλητο ως μη επικίνδυνο. Σε συνέχεια των παραπάνω και αφού από την υποβληθείσα ΜΠΕ δεν παρουσιάζονται επαρκή στοιχεία για τον αποχαρακτηρισμό του αποβλήτου, προτείνεται συντηρητικά η διαχείριση και η υγειονομική ταφή του συγκεκριμένου αποβλήτου να σχεδιασθεί και να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα: Ύ.Α. Η.Π /725/2006 (ΦΕΚ 383/Β'/' ) Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (604 Β), Ύ.Α. Η.Π /1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β'/ ) Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ /725κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ» (383 Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991», όπως τροποποιήθηκαν από την : Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/B'/ ) Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5(παρ. Α) της υπ αριθμ /725

6 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα,όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.»(β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ αριθμ. 91/156/Κ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991.τροποποίηση της υπ αριθμ /725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και της υο αριθμ /1159/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων...κ.λπ» (Β 791). Παράγραφος 2.1 _ Χημική σύσταση αποβλήτου Όπως αναφέραμε στην υποβληθείσα δεν παρουσιάζονται σαφή και επαρκή στοιχεία χημικών αναλύσεων για το χαρακτηρισμό συγκεκριμένου αποβλήτου. Ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα : Δεν αποδεικνύεται ότι η δειγματοληψία του αποβλήτου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ή το πρότυπο CEN/TR ,2,3,4,5 (2006) από ανεξάρτητο πάροχο με διαπίστευση στα παραπάνω πρότυπα δειγματοληψίας αποβλήτων. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΚΑ απαιτεί την εφαρμογή των παραπάνω προτύπων δειγματοληψίας από διαπιστευμένο πάροχο για την αξιολόγηση των αναλυτικών αποτελεσμάτων. Κατόπιν τούτου όλα τα επισυναπτόμενα αποτελέσματα στη ΜΠΕ δεν είναι επαρκή και αντιπροσωπευτικά για αξιολόγηση. Δεν πιστοποιείται η αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων αφού δεν υπάρχει περιγραφή του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας και της μεθοδολογίας εκτίμησης της αβεβαιότητας των μετρήσεων σε σχέση με την αναμενόμενη ανομοιογένεια του αποβλήτου, τη δειγματοληψία και την αναλυτική μέτρηση. Για τον αποθηκευμένο και τον κατά εκτίμηση όγκο παραγωγής του αποβλήτου σύμφωνα με την ΜΠΕ, δεν υπάρχει επαρκής αριθμός αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων στα οποία να προσδιορίζεται κατά 100 % η ποιοτική του σύσταση, όπου η στατιστική ανάλυση των μετρήσεων θα προσδιορίσει την ομοιογένεια του αποβλήτου και θα βελτιώσει το πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Αντιστοίχως, δεν υπάρχει επαρκής αριθμός αποτελεσμάτων δοκιμών έκπλυσης σύμφωνα με τα πρότυπα, που περιγράφονται στην 2003/33/ΕΚ «Απόφαση του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα II της οδηγίας 1999/31/ΕΚ».Επίσης, δεν είναι κατανοητό γιατί στην υποβληθείσα ΜΠΕ παρουσιάζονται μόνο οι δοκιμές έκπλυσης με το πρότυπο ΕΝ (L/S = 10 I/Kg), που αφορά την προσωμοίωση της μακροχρόνιας υπόγειας εναποθήκευσης αποβλήτου. Γιατί δεν ελέγχεται η κατηγοριοποίηση του αποβλήτου σύμφωνα και με τη δοκιμή ανοδικής διήθησης σύμφωνα με το πρότυπο pren 14405, όπως περιγράφεται στα κριτήρια της 2003/33/ΕΚ. Επίσης, σύμφωνα με τη ΜΠΕ αφού η εταιρεία TOSOH Hellas Α.Β.Ε αποθηκεύει προσωρινά το συγκεκριμένο απόβλητο στο χώρο της θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθούν στην υποβληθείσα μελέτη τα αποτελέσματα των δοκιμών έκπλυσης με το πρότυπο ΕΝ (L/S = 2 I/Kg), που αφορά την προσωμοίωση της προσωρινής εναποθήκευσης και η αντίστοιχη κατηγοριοποίηση του αποβλήτου.

7 Οι επικαιροποιημένες εργαστηριακές αναλύσεις του αποβλήτου, που επισυνάπτονται στο Παράρτημα III της ΜΠΕ δε χρήζουν καμίας αξιολόγησης από την αρμόδια ελέγχουσα Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ αφού η αντίστοιχη έκθεση παρουσιάζεται ως έχει στη Γερμανική γλώσσα. Δεν υπάρχει περιγραφή της μεθοδολογίας εργασιών (chain of custody) από τη φάση δειγματοληψίας του αποβλήτου, τη συντήρηση έως την αποστολή στο αναλυτικό εργαστήριο για τον προσδιορισμό των χημικών χαρακτηριστικών του αποβλήτου από διαπιστευμένο πάροχο. Δεν υπάρχει ποιοτική / ημιποσοτική ορυκτολογική ανάλυση (με τη μέθοδο X Ray Diffraction) ή μικρορυκτολογική (με τη μέθοδο Scanning ElectronMicroscope) του αποβλήτου. Ο υπάρχων Πίνακας 2.6, στη σελ. 17 της ΜΠΕ είναι ασαφής αφού δεν αναφέρει με ποια τεχνική και που πραγματοποιήθηκε η κρυσταλλογραφική ανάλυση του αποβλήτου. Συμπερασματικά των παραπάνω, τα επισυναπτόμενα αναλυτικά αποτελέσματα κρίνονται ως μη αντιπροσωπευτικά και ανεπαρκή για την αξιολόγηση της χημικής σύστασης και ιδιαίτερα της μελλοντικής γεωχημικής συμπεριφοράς των συστατικών του αποβλήτου κατά την υπόγεια διάθεση. Επιπροσθέτως, στον Πίνακα 2.3 της υποβληθείσας ΜΠΕ παρουσιάζονται οι ακόλουθες συγκεντρώσεις (επί ξηρού χωρίς πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχεία, όπως μέθοδος διαλυτοποίησης και μέτρησης, ακρίβεια και επαναληψιμότητα μεθόδου, αναλυτικό εργαστήριο, κλπ) των βαρέων μετάλλων στο απόβλητο της TOSOH Α.Β.Ε. : Βα : 2600 mg/kg, As : 10 mg/kg, Sb : 8 mg/kg, Cu : 400 mg/kg,pb ; 50 mg/kg, Zn : 1200 mg/kg, Co : 2200 mg/kg, Cr : 140 mg/kg, Ni : 300mg/Kg, Cd : 0.5 mg/kg, V : 150 mg/kg, Mo : 30 mg/kg Οι προσδιοριζόμενες συγκεντρώσεις του Ba, Zn, Cu, Co και Mo κρίνονται σημαντικά εκτός γεωχημικού background για μη ρυπασμένα εδάφη και ξεπερνούν κατά πολύ τις ανώτατες αποδεκτές τιμές της αντίστοιχης Ολλανδικής Dutch List, η οποία υιοθετήθηκε από την εγκεκριμένη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡ για λογαριασμό του ΥΠΕΚΑ «Μελέτη για τη Διερεύνηση, Αξιολόγηση και Αποκατάσταση Ανεξέλεγκτων Ρυπασμένων Χώρων / Εγκαταστάσεων από Βιομηχανικά και Επικίνδυνα Απόβλητα» (Πολυτεχνείο Κρήτης 2009). Παράγραφος 3.4, 3.5_ Γεωλογικά Υδρογεωλογικά στοιχεία Σημειώνεται η εναρμόνιση στην εθνική νομοθεσία της περιβαλλοντικής ευθύνης για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον σύμφωνα με το Π.Δ. 148/2009 ( cpek190/α ). Για την ανάλυση και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομοθεσία θα έπρεπε να προβλεφθεί, τόσο από την ΠΠΕ, όσο και από τη ΜΠΕ, η καταγραφή των αρχικών περιβαλλοντικών συνθηκών στα εδάφη και τα υπόγεια νερά της περιοχής του έργου με αντίστοιχες εδαφογεωχημικές και υδρογεωχημικές μελέτες ώστε να εκτιμηθεί ενδεχόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση τους λόγω της λειτουργίας του ΧΥΤΑ / ΧΥΤΕΑ στο χώρο του έργου. Σημειώνεται ότι η ΜΠΕ δεν παρουσιάζει κανένα στοιχείο σχετικά με την ποιότητα του εδάφους στην περιοχή, καθώς και των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα εδάφη κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. Η λειτουργία του έργου στην επιλεγμένη θέση θα οδηγήσει με βεβαιότητα στη ρύπανση των εδαφών της ευρύτερης περιοχής (ως αλλοίωση του αρχικού γεωχημικού υποβάθρου). Αναμένεται αερομεταφερόμενη διασπορά του αποβλήτου (εξαιρετικά

8 λεπτόκοκκο) από τις χωματουργικές εργασίες διάστρωσης και απόθεσης κατά τη φάση λειτουργίας του έργου με δημιουργία εδαφογεωχημικών ανωμαλιών προς τους γύρω οικισμούς. Σύμφωνα με τις εργαστηριακές δοκιμές κατάταξης (IIMTERGEO, Μάρτιος 2006) του αποβλήτου, που επισυνάπτονται στο Παράρτημα III της μελέτης, το απόβλητο χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα λεπτόκοκκο με ποσοστό > 90 % σε μέγεθος κόκκων μικρότερο των mm. Όπως, είναι κατανοητό ο κύριος μηχανισμός διασποράς της ρύπανσης στα εδάφη της περιοχής είναι οι αιολικές διεργασίες, οι οποίες δε μπορούν να αποτραπούν κατά το αντιρρυπαντικό σχεδιασμό του έργου. Επίσης, η υποβληθείσα ΜΠΕ δεν εξετάζει ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από τη διασπορά του λεπτόκοκκου κλάσματος του αποβλήτου από τις αιολικές διεργασίες ούτε εμπεριέχονται αντίστοιχα μοντέλα πρόβλεψης. Επίσης, η ΜΠΕ δεν παρουσιάζει και δεν αξιολογεί τα υφιστάμενα υδρογεωλογικά ή υδρογεωχημικά δεδομένα για τα επιφανειακά (ποταμός Αξιός) και υπόγεια νερά στη στενή και στην ευρύτερη περιοχή του προτεινόμενου έργου. Οι θεωρήσεις για το βάθος των υπόγειων νερών δε συνοδεύονται από κάποια υδρογεωλογική μελέτη, που πέρα από την καταγραφή των σημεία υδροληψίας στην περιοχή να παρέχει σχετικές υδρολογικές και υδρογεωλογικές πληροφορίες (βάθος στάθμης, μέγιστη παροχή, στάθμη άντλησης, γεωλογικός σχηματισμός, τύπος υδροφορίας, πάχος υδροφορίας, παρουσία επικρεμάμενων υδροφόρων, πιεζομετρία, στοιχεία υδραυλικής κλίσης, ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού, κλπ). Σημειώνεται ότι αν και η προβλεπόμενη στεγάνωση του ΧΥΤΑ /XYTEA αποβλέπει στην προστασία των υπόγειων νερών στην περιοχή του έργου από ενδεχόμενη διαφυγή των στραγγισμάτων, πρακτικά σε κατασκευαστικό επίπεδο δε μπορεί να αποφευχθεί κατά 100%, η αστοχία στεγάνωσης λόγω τραυματισμών της γεωμεμβράνης ή αστοχιών κατά τη συγκόλληση των φύλλων. Παράγραφος 4.2 _ Έργα μόνωσης πυθμένα Στα έργα μόνωσης πυθμένα, η ΜΠΕ προβλέπει εναλλακτικά τη χρησιμοποίηση στεγανωτικής, αργιλικής στρώσης, σε πάχος τουλάχιστον 50cm ή τεχνητό, γεωφραγμό τύπου Geosynthetic Clay Liner (GCL) των οποίων οι προδιαγραφές παρουσιάζονται στην παράγραφο Επίσης, στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται πίνακας με τον συνολικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό του έργου και τις αντίστοιχες ποσότητες σύμφωνα α) με τη χρησιμοποίηση γαιωδών υλικών ή εναλλακτικά β) με τη χρησιμοποίηση γεωσυνθετικών υλικών. Στην περίπτωση της στεγανωτικής αργιλικής στρώσης δεν προσδιορίζεται από το μελετητή στη ΜΠΕ, ο συγκεκριμένος δανειοθάλαμος από τον οποίο θα προκύψει έστω και στις εκτιμώμενες ποσότητες η αργιλική στρώση, που θα ικανοποιεί αυστηρά τις προδιαγραφές της παραγράφου της ΜΠΕ. Είναι πρακτικά αδύνατο με βάση την εμπειρία μας να βρεθεί τέτοιο υλικό στη στενή / ευρύτερη περιοχή του έργου έστω και στην προϋπολογιζόμενη ποσότητα με τεχνικο οικονομικούς όρους. Οπότε η συγκεκριμένη πρόταση στεγάνωσης κρίνεται μη ρεαλιστική, οπότε κατασκευαστικά μένει εναλλακτικά η λύση του τεχνητού γεωφραγμού. Στην περίπτωση του τεχνητού γεωφραγμού, τύπου Geosynthetic Clay Liner ( N a μπεντονίτης υφασμένος σε γεωύφασμα),δεν καθορίζεται η αντοχή του υλικού στη χημική

9 προσβολή του από τα στραγγίσματα του αποβλήτου. Στο επισυναπτόμενο παράρτημα III της ΜΠΕ, δοκιμή έκπλυσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ (INTERGEO 2008), προσδιορίζει συγκεντρώσεις χλωριόντων 2300 mg/kg, θεϊκών mg/kg και ολικά διαλυτά στερεά (TDS) mg/kg. Οι προσδιοριζόμενες υψηλές συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων παραμέτρων σημαίνουν την άμεση κροκίδωση του Na μπεντονίτη κατά την επαφή του με το στράγγισμα, τη μη διόγκωση του και την μη επίτευξη με μηχανικό τρόπο της επιθυμητής τιμής του συντελεστή υδατοπερατότητας Κ= ΙΟ"9m/sec σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για τα έργα στεγάνωσης ΧΥΤΑ. Αρα η χημική αντοχή του τεχνητού γεωφραγμού στα στραγγίσματα του αποβλήτου θα πρέπει να αποδειχθεί με συγκεκριμένη τεχνική έκθεση από εταιρείες παραγωγής GCL και να συμπεριληφθεί στην υποβληθείσα ΜΠΕ ώστε να αποδεικνύεται τεχνικά ότι η προτεινόμενη λύση στεγάνωσης με τεχνητό γεωφραγμό είναι μεσοπρόθεσμακαι μακροπρόθεσμα λειτουργική. Υπενθυμίζεται ότι το προτεινόμενο έργο αφορά υγειονομική ταφή σταθεροποιημένου βιομηχανικού αποβλήτου και όχι στερεών, αστικών (οικιακών) αποβλήτων. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι σε κατασκευαστικό επίπεδο δε μπορεί να αποφευχθεί η αστοχία στεγάνωσης κατά 100% ενός ΧΥΤΑ / ΧΥΤΕΑ λόγω τραυματισμών της γεωμεμβράνης ή αστοχιών κατά τη συγκόλληση των φύλλων, προκύπτει σοβαρό ενδεχόμενο δυσλειτουργίας του τεχνητού γεωφραγμού κατά την επαφή του με τα στραγγίσματα του αποβλήτου. Με τη θεώρηση αυτή προκύπτει το ενδεχόμενο σοβαρού περιβαλλοντικού κινδύνου υποβάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων νερών στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Λαμβάνοντας υπόψιν την εναρμόνιση στην εθνική νομοθεσία της περιβαλλοντικής ευθύνης για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον σύμφωνα με το Π.Δ. 148/2009(ΦΕΚ 190/Α"/ ) και ότι το προτεινόμενο έργο αφορά την κατασκευή ιδιωτικού χώρου υπόγειας διάθεσης επικίνδυνου / μη επικίνδυνου βιομηχανικού αποβλήτου, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη ΜΠΕ ουσιαστικά στοιχεία ανάλυσης και εκτίμησης του ενδεχόμενου περιβαλλοντικού κινδύνου για τα φυσικά συστήματα της περιοχής. Επίσης, στα μέτρα αντιμετώπισης των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών κινδύνων από την ΜΠΕ αναφέρονται μόνο ενδεικτικά μέτρα πρόληψης και όχι αποκατάστασης, όπως θα έπρεπε σύμφωνα με το αντικείμενο της μελέτης. Τα συγκεκριμένα μέτρα αποκατάστασης θα πρέπει να αναλυθούν τεχνικοοικονομικά και να συμπεριληφθούν στον επισυναπτόμενο προϋπολογισμό του προτεινόμενου έργου. Παράγραφος 5.2 _ Φάση λειτουργίας Στην παράγραφο αυτή των εκτιμώμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν υπάρχει καμία αναφορά και αξιολόγηση ενδεχόμενου περιβαλλοντικού κινδύνου για τα εδάφη της περιοχής του έργου. Η εκτίμηση της ΜΠΕ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη αιολική διασπορά του λεπτόκοκκου κλάσματος του αποβλήτου απουσιάζει. Όπως, έχουμε ήδη αναφερθεί, η λειτουργία του έργου στην επιλεγμένη θέση θα οδηγήσει με βεβαιότητα στη ρύπανση των εδαφών της ευρύτερης περιοχής λόγω της αερομεταφερόμενης διασποράς του (ξηρού) αποβλήτου στα πλαίσια των χωματουργικών εργασιών απόθεσης με δημιουργία εδαφογεωχημικών ανωμαλιών προς τους γειτονικούς οικισμούς. Επίσης, σύμφωνα με τη ΜΠΕ οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου στους υδατικούς πόρους είναι ανύπαρκτες (ενδεικτικά παραπέμπουμε στο επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο Παράρτημα), θεώρηση που είναι εντελώς λανθασμένη

10 και υποτιμημένη, υποδεικνύοντας άγνοια των μοντέλων ρύπανσης σε θεωρητικό και πραγματικό επίπεδο. Όπως έχουμε αναφέρει η ΜΠΕ δεν παρουσιάζει κανένα στοιχείο σχετικά με την ποιότητα των υπόγειων νερών στην ευρύτερη περιοχή του έργου ώστε να εκτιμηθεί ενδεχόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση τους από την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου. Η έλλειψη υδρογεωλογικών δεδομένων είναι μια πολύ σοβαρή παράλειψη, που από μόνη της θέτει υπό αμφισβήτηση την ορθότητα των κριτηρίωνχωροθέτησης του προτεινόμενου έργου ΧΥΤΑ / ΧΥΤΕΑ στην περιοχή. Είναι αδιανόητο και επιστημονικά απαράδεκτο να μην υπάρχουν επί της ουσίας υδρογεωλογικά δεδομένα για ένα τόσο σημαντικό κριτήριο για την χωροθέτηση έργου υγειονομικής ταφής αποβλήτου. Στην παράγραφο , η ΜΠΕ προτείνει και προδιαγράφει τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου ελέγχου (monitoring) των υπογείων υδάτων γεωτρήσεις ελέγχου (ανάντη και κατάντη της υδραυλικής κλίσης). Παρόλα αυτά, το προτεινόμενο δίκτυο γεωτρήσεων θα πρέπει να σχεδιασθεί σύμφωνα με τα υδρογεωλογικά δεδομένα στη στενή και ευρύτερη περιοχή του έργου, τα οποία απουσιάζουν από τη ΜΠΕ. Επίσης, τα μέτρα παρακολούθησης των υπόγειων /επιφανειακών νερών στη στενή και την ευρύτερη περιοχή του έργου, θα πρέπει να εναρμονισθούν με τις κείμενες νομοθεσίες ελέγχου και πρόληψης της ρύπανσης, περιβαλλοντικής ευθύνης και της προστασίας των υπόγειων νερών, όπως παρατίθενται ακολούθως : Π.Δ. 51 (ΦΕΚ51 Α/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ηςΟκτωβρίου 2000». Οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά με την «ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2008/1/ΕΚ. ΚΥΑ 39626/2208/Ε130 (ΦΕΚ 20/'5Β/' ) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας2006/118/εκ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006». Π.Δ. 148 (ΦΕΚ190Β ) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει». ΚΥΑ 51354/2641/Ε103 (ΦΕΚ 1909Β ) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα

11 κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ,83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την επισκόπηση της ΜΠΕ του έργου αναγνωρίσθηκαν και επισημάνθηκαν σημαντικές παραβλέψεις και επιστημονικές αστοχίες, τόσο στην καταγραφή των υφιστάμενων περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή του έργου, όσο και στις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα φυσικά συστήματα της περιοχής(έδαφος και υπόγεια νερά) κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας. 1)Η ονομασία του έργου «Αποκατάσταση τοπίου στην περιοχή Πρόχωμα του Δήμου Αγ. Αθανασίου με τη μέθοδο της υγειονομικής διάθεσης» δεν αντιπροσωπεύει το αντικείμενο της μελέτης και το σκοπό του προτεινόμενου έργου. Εάν το προτεινόμενο έργο αφορούσε την αποκατάσταση τοπίου, η ΜΠΕ θα έπρεπε στις εναλλακτικές λύσεις να εξετάσει την πλήρωση των δανειοθαλάμων όχι με βιομηχανικό απόβλητο αλλά με πλεονάζοντα γαιώδη υλικά από κατασκευαστικά έργα. Ουσιαστικά πρόκειται για έργο δημιουργίας ιδιωτικού ΧΥΤΑ / ΧΥΤΕΑ από τη βιομηχανική μονάδα TOSOH Hellas Α.Β.Ε. για τη διάθεση σταθεροποιημένου αποβλήτου της παραγωγικής της διαδικασίας σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια (υπό αγορά), όπου έχουν πραγματοποιηθεί παράνομες δανειοληψίες στην περιοχή του Δ.Δ. Γέφυρας του Δήμου Αγίου Αθανασίου. 2)Η χωροθέτηση του προτεινόμενου έργου απαιτεί την ανάλυση και αξιολόγηση των γεωλογικών, υδρογεωλογικών και σεισμοτεκτονικών χαρακτηριστικών της στενής / ευρύτερης περιοχής από αντίστοιχης εμπειρίας και επιστημονικά εξειδικευμένη ομάδα, γεωλόγων / υδρογεωλόγων μελετητών στα παραπάνω αντικείμενα για την ελαχιστοποίηση του ενδεχόμενου περιβαλλοντικού κινδύνου από αστοχία του έργου. Παρ' όλα αυτά στη σύνθεση της επιστημονικής ομάδας της υποβληθείσας ΜΠΕ δεν περιλαμβάνονται αντίστοιχοι μελετητές(γεωλόγοι, υδρογεωλόγοι, σεισμολόγοι) με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα και με προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε αυθαίρετες εκτιμήσεις / παραδοχές και λανθασμένα συμπεράσματα στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη ΜΠΕ. Τέλος, από την ομάδα μελέτης απουσιάζει γεωτεχνικός μηχανικός με συνέπεια η προσέγγιση του αντικείμενου να είναι εκτός οποιασδήποτε επιστημονικής βάσης και πρακτικά ανέφικτη σε κατασκευαστικό επίπεδο. Συμπερασματικά η απουσία από τη ΜΠΕ γεωλογικών, υδρογεωλογικών, σεισμοτεκτονικών και γεωτεχνικών στοιχείων για την προτεινόμενη θέση (ή τα εναλλακτικό σενάρια) χωροθέτησης έργου υγειονομικής ταφής αποβλήτου, καθιστά τη συγκεκριμένη μελέτη ελλειπέστατη, πρόχειρη και πρακτικά δε αδύναμη να αναλύσει τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου. 3)Στην υποβληθείσα ΜΠΕ δεν παρουσιάζονται σαφή και επαρκή στοιχεία χημικών αναλύσεων για το χαρακτηρισμό του σταθεροποιημένου αποβλήτου ώστε να προσδιορίζονται οι χαμηλές συγκεντρώσεις του σε βαρέα μέταλλα ώστε να χαρακτηρίζεται με τον κωδικό ΕΚΑ αντί του *. Επίσης, τόσο στην υποβληθείσα ΜΠΕ, όσο και στην ΑΕΠΟ λειτουργίας της TOSOH Hellas Α.Β.Ε.δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση του συγκεκριμένου αποβλήτου σύμφωνα με τα κριτήρια της 2003/33/ΕΚ για την υγειονομική ταφή ως αδρανές ώστε να μπορεί να διατεθεί σε ΧΥΤΑ. Σε συνέχεια των

12 παραπάνω προτείνεται συντηρητικά η διαχείριση και η υγειονομική ταφή του συγκεκριμένου αποβλήτου να σχεδιασθεί και να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για ταεπικίνδυνα απόβλητα. Επίσης, τα επισυναπτόμενα στη ΜΠΕ αναλυτικά αποτελέσματα κρίνονται ως μη αντιπροσωπευτικά και ανεπαρκή για την αξιολόγηση της χημικής σύστασης και ιδιαίτερα της μελλοντικής γεωχημικής συμπεριφοράς των συστατικών του αποβλήτου κατά την υπόγεια διάθεση. Επιπροσθέτως, οι προσδιοριζόμενες συγκεντρώσεις του αποβλήτου όσον αφορά τα μέταλλα Ba, Zn, Cu, Co και Mo κρίνονται σημαντικά εκτός γεωχημικού Background για τα εδάφη της περιοχής και ξεπερνούν κατά πολύ τις ανώτατες αποδεκτές τιμές για τα μη ρυπασμένα εδάφη σύμφωνα με την Ολλανδική νομοθεσία. 4) Η λειτουργία του έργου στην επιλεγμένη θέση θα οδηγήσει με βεβαιότητα στη ρύπανση των εδαφών της ευρύτερης περιοχής. Αναμένεται αερομεταφερόμενη διασπορά του αποβλήτου (εξαιρετικά λεπτόκοκκο) από τις χωματουργικές εργασίες απόθεσης και διάστρωσης κατά τη φάση λειτουργίας του έργου με δημιουργία εδαφογεωχημικών ανωμαλιών πλησίον των γύρω οικισμών, οι οποίες δε μπορούν να αποτραπούν κατά το αντιρρυπαντικό σχεδιασμό του έργου. 5)Τα υδρογεωλογικά στοιχεία της ΜΠΕ είναι ελλειπέστατα, ανακριβή και καταλήγουν σε λανθασμένη εκτίμηση των αναμενόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους υδροφόρους ορίζοντες, που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή του έργου λόγω έλλειψης υδρογεωλογικής μελέτης. Αξιολογούμε ως υψηλό τον περιβαλλοντικό κίνδυνο ποιοτικής υποβάθμισης των υπόγειων νερών της ευρύτερης περιοχής και κατά επέκταση των αντίστοιχων σε βάθος χρόνου επιδημιολογικών συνεπειών για τους κατοίκους της περιοχής. 6)Στα έργα μόνωσης πυθμένα δεν προσδιορίζεται στη ΜΠΕ, ο συγκεκριμένος δανειοθάλαμος από τον οποίο θα προκύψει έστω και στις εκτιμώμενες ποσότητες η αργιλική στρώση, που θα ικανοποιεί αυστηρά τις προδιαγραφές της παραγράφου της ΜΠΕ. Είναι πρακτικά αδύνατο με βάση την εμπειρία μας να βρεθεί τέτοιο υλικό στη στενή / ευρύτερη περιοχή του έργου έστω και στην προϋπολογιζόμενη ποσότητα με τεχνικο οικονμικούς όρους. Οπότε η συγκεκριμένη πρόταση στεγάνωσης κρίνεται μη ρεαλιστική, οπότε κατασκευαστικά υλοποιήσιμη είναι μονοσήμαντα η λύση του τεχνητού γεωφραγμού. 7)Στην περίπτωση του τεχνητού γεωφραγμού δεν εξασφαλίζεται η αντοχή του υλικού στη χημική προσβολή του από τα στραγγίσματα του αποβλήτου. Οι προσδιοριζόμενες υψηλές συγκεντρώσεις χλωριόντων, θειικών και ολικών διαλυτών στερεών στα στραγγίσματα του αποβλήτου σημαίνουν την άμεση κροκίδωση του Na μπεντονίτη στον τεχνητό γεωφραγμό, τη μη διόγκωση του και την μη επίτευξη αδιαπέαραστων συνθηκών. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι σε κατασκευαστικό επίπεδο δε μπορεί να αποφευχθεί η αστοχία στεγάνωσης κατά100% ενός ΧΥΤΑ / ΧΥΤΕΑ λόγω τραυματισμών της γεωμεμβράνης ή αστοχιών κατά τη συγκόλληση των φύλλων, προκύπτει ενδεχόμενο σοβαρού περιβαλλοντικού κινδύνου για την ποιοτική υποβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων νερών στην ευρύτερη περιοχή του έργου με άμεσες επιδημιολογικές συνέπειες. 8)Τέλος, στα μέτρα αντιμετώπισης των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών κινδύνων από την υποβληθείσα ΜΠΕ αναφέρονται μόνο ενδεικτικά μέτρα πρόληψης και όχι αποκατάστασης, όπως θα έπρεπε σύμφωνα με το αντικείμενο της μελέτης.

13 Γενικά, η υποβληθείσα ΜΠΕ του προτεινόμενου έργου παρουσιάζει σοβαρές παραβλέψεις, αυθαίρετες θεωρήσεις και συμπεράσματα, που οδηγούν σε επιστημονικές αστοχίες ιδιαίτερα στην εκτίμηση, ανάλυση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα εδάφη και τα υπόγεια νερά στην ευρύτερη και στη στενή περιοχή του έργου. Δρ. Α. Κελεπερτζής Καθηγητής Γεωχημείας & ΕφαρμοσμένηςΓεωχημείας Δρ. Γεωλόγος Υδρογεωλόγος Δρ.Γεωχημικός Για το Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής Εξυγίανση εδαφών στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων Δ/ντής: Ευάγγελος Γιδαράκος, Καθηγητής ΧΑΝΙΑ, Τηλ.: , Fax:

Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων Δ/ντής: Ευάγγελος Γιδαράκος, Καθηγητής ΧΑΝΙΑ, Τηλ.: , Fax: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων Δ/ντής: Ευάγγελος Γιδαράκος, Καθηγητής 73100-ΧΑΝΙΑ, Τηλ.: +302821037789, Fax: +302821037789 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 60 οικισµούς µε πληθυσµόαιχµήςµεγαλύτεροαπό 2.000 ι.κ. (οικισµοί Α, Β και Γ προτεραιότητας), οι οποίοι θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Πληροφ.: Σ. Τασόγλου Τηλ.: 210 6931272 Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124, 11526 Αθήνα Αθήνα, 22/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 5: Δευτερογενής Διασπορά, Κυριότερες γεωχημικές μεθόδοι Αναζήτησης Κοιτασμάτων, Σχεδιασμός και δειγματοληψία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρωτοποριακό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι ότι η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων δεν εκτιμάται με βάση μόνο τα αποτελέσματα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα,

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Καβούρη, Γεωλόγος MSc, Υπεύθυνη Τμήματος Εναλλακτικών Α υλών POLYECO Α.Ε.

Σταυρούλα Καβούρη, Γεωλόγος MSc, Υπεύθυνη Τμήματος Εναλλακτικών Α υλών POLYECO Α.Ε. Περιβαλλοντική Διερεύνηση στα πλαίσια του Έργου Συλλογή και Απομάκρυνση Επικινδύνων Αποβλήτων από ανεξέλεγκτη ρύπανση σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας (Case Study) Σταυρούλα Καβούρη, Γεωλόγος MSc, Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παρατηρήσεις σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας».

Θέμα: «Παρατηρήσεις σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 54631, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310-221726 Φαξ : 2310-265468 Ιστοσελίδα : www.geotee-kma.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρωτοποριακό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι ότι η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων δεν εκτιμάται με βάση μόνο τα αποτελέσματα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου».

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ

Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

Άµεση πρόσβαση του τοπικού πληθυσµού σε καθαρό πόσιµο νερό

Άµεση πρόσβαση του τοπικού πληθυσµού σε καθαρό πόσιµο νερό ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραµµά για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης συµπεριλαµβάνει σειρά µέτρων, που έχουν άµεσα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ελληνική Γεώσφαιρα Τόμος 3, Τεύχος 8 Δεκέμβριος 2009 Περιοδική ενημερωτική έκδοση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιστατικό ρύπανσης και εξυγίανσης υπεδάφους: υπαίθρια αποθήκη υλικού ΔΕΗ. Ασπρόπυργος, Αττική

Περιστατικό ρύπανσης και εξυγίανσης υπεδάφους: υπαίθρια αποθήκη υλικού ΔΕΗ. Ασπρόπυργος, Αττική Περιστατικό ρύπανσης και εξυγίανσης υπεδάφους: υπαίθρια αποθήκη υλικού ΔΕΗ Ασπρόπυργος, Αττική 1 Απρίλιος 2004: Φάση χαρακτηρισμού 2 μετασχηματιστές ρυπασμένο χώμα 3 Τι απαιτεί ένας ρυπασμένος χώρος; ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύουσα Νομοθεσία για την Επεξεργασία των Αποβλήτων των Ελαιοτριβείων

Ισχύουσα Νομοθεσία για την Επεξεργασία των Αποβλήτων των Ελαιοτριβείων Ισχύουσα Νομοθεσία για την Επεξεργασία των Αποβλήτων των Ελαιοτριβείων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Καθηγήτρια ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Παρουσίαση του περιεχομένου του μαθήματος «Διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

iii. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

iii. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.ΕΝ. / Ε.Γ.Υ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Κατάρτιση 1 ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή

Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή Βασικό ερώτημα: Πού θα πάει ο ρύπος; Παρουσίαση 1 από 4 Μεταφορά λόγω διάχυσης Κύριος στόχος παρουσίασης Γιατί ασχολούμαστε εδώ με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Αναγκαίες Μελέτες Υποβάθρου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σπύρος Παπαγρηγορίου, α αγρηγορ ου, Π.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ ΤΕΕ 30 IOYNIOY 2010 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα από τη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. Απλές μέθοδοι προεπεξεργασίας

Επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα από τη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. Απλές μέθοδοι προεπεξεργασίας LIFE + Environment Policy and Governance Project Number: LIFE07 ENV/GR/000280 PROSODOL Duration: 1/1/09 31/12/12 Επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα από τη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. Απλές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Ενότητα 2: Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μ.Π.Ε. Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Ετος Αναφοράς..

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Ετος Αναφοράς.. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ετος Αναφοράς.. Σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας 99/31/ΕΚ και της Απόφασης 2003/33/ΕΚ για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ Κ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields)

Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields) Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields) Πρώην βιομηχανικός χώρος: έχει πάψει να λειτουργεί αλλά η ρύπανση που προκάλεσε μπορεί να έχει πάψει να υπάρχει στην ατμόσφαιρα και στα επιφανειακά

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Μάρτιος 2009 Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Οδηγία Αντικείμενο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

4 Μαρτίου Ελευσίνα

4 Μαρτίου Ελευσίνα Τεχνολογίες διαχείρισης θαλασσίων ιζημάτων Καθ. Κώστας Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης 4 Μαρτίου 2009 - Ελευσίνα Θαλάσσια ιζήματα Από βιομηχανικές εκπομπές (υγρά, στερεά, αέρια) Από αστικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ο εξάμηνο. Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ 101 Ανόργανη Χημεία», (1 ου εξαμήνου), μετονομάζεται σε

1 ο εξάμηνο. Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ 101 Ανόργανη Χημεία», (1 ου εξαμήνου), μετονομάζεται σε Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (συνεδρία 2 η /07.10.2015) Μεταβατικές Διατάξεις Προγραμμάτων Σπουδών Σχολής ΜΗΧΟΠ (βάσει του ΠΣ 2014-15) 1 ο εξάμηνο Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013 ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Ζ Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών : 6 2 4 Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 19180/16 Σχετ.: /15, 22636/15, /15 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 19180/16 Σχετ.: /15, 22636/15, /15 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Fax Πληροφορίες Πολυτεχνείου 4, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Διαμαντής Ιωάννης Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 4: Στερεά απόβλητα (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Κατανόηση των ορισμών στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ Δημήτριος Μπίτζιος Δρ. Κοιτασματολόγος, ΙΓΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ: ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Θέµα: Πρόγραµµα LIFE 3 rd διαχείριση ειδικών ρευµάτων στερεών αποβλήτων στην Κύπρο Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΑ... 1 Β. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 29407/3508/2002 Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων

ΚΥΑ 29407/3508/2002 Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης Έργων Στερεών και Υγρών Αποβλήτων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ΚΥΑ 29407/3508/2002 Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων 3 η Πανελλήνια Σύνοδος Φο.Δ.Σ.Α. Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Καθηγητής Ζαχαρίας Αγιουτάντης Σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης και μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές Δευτέρα 18 Ιουνίου 2011 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 110613/14-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία 2009 2012 Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.664.986 Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 802.936 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Η παρουσίαση Η κατάσταση στην Ελλάδα Τι κάνουν στην Ισπανία Τι κάνουν στην Ιταλία Τι θα μπορούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος

Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος Ποιοι είμαστε Σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος Ποιο το όραμά μας Η παροχή ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Γ ΚΠΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 2003 2008: «Ολοκληρωμένη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εύρος θέματος Τίτλος και περίληψη Εισαγωγή Βαθμολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα