Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως"

Transcript

1 Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Ε ΙΑΜΜΕ) Παναγιώτης Αναστασιάδης Επίκουρος Καθηγητής ια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο, Ελλάδα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του προγράµµατος Παιδεία Οµογενών, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι το Εργαστήριο ιαπολιτισµικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ) του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, υλοποιείται ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης από απόσταση, µε στόχο την επιµόρφωση των ελλαδιτών εκπαιδευτικών που αποσπούνται στο εξωτερικό αλλά, κυρίως την επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στις περιοχές που εργάζονται. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπώσει το πλαίσιο και τα τεχνολογικά µέσα τα οποία αξιοποιήθηκαν, προκειµένου να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον εκπαίδευσης από απόσταση για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της διασποράς, δίνοντας έµφαση στην τρίτη οµάδα στόχου Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) - και ιδιαίτερα σε χώρες όπως οι Η.Π.Α και η Αυστραλία. 1. Εισαγωγή Η παρουσία περισσοτέρων από ατόµων ελληνικής καταγωγής σε περισσότερες από 100 χώρες ανά την υδρόγειο και η οργανωµένη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού σε αυτά τα άτοµα, σε τουλάχιστον 40 από τις 100 χώρες, σε συνδυασµό µε την οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική παρουσία των αποδήµων στο εξωτερικό, αποτελούν αδιάσειστα τεκµήρια ότι ο ελληνισµός ζει και δρα σε µεγάλο βαθµό εκτός των ελλαδικών συνόρων ( αµανάκης, 1987). Το έργο Παιδεία Οµογενών στοχεύει στη διατήρηση, την καλλιέργεια και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού τόσο σε µαθητές ελληνικής καταγωγής που ζουν στο εξωτερικό και φοιτούν σε σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όσο και σε αλλόφωνους µαθητές που επιθυµούν να γίνουν κοινωνοί του ελληνικού πολιτισµού και να µάθουν την ελληνική γλώσσα. Οι τελικοί αποδέκτες των προϊόντων του έργου θα είναι οµογενείς και αλλογενείς µαθητές και εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 475

2 Π. Αναστασιάδης Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπώσει το πλαίσιο και τα τεχνολογικά µέσα τα οποία αξιοποιήθηκαν, προκειµένου να υλοποιηθεί πιλοτικά η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της διασποράς, δίνοντας έµφαση στην τρίτη οµάδα στόχου Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) - και ιδιαίτερα σε χώρες όπως οι Η.Π.Α και η Αυστραλία 2. Το Περιβάλλον της Μάθησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας Η εισαγωγή των προηγµένων τεχνολογιών διαδικτύου στην εκπαίδευση, δεν απαιτεί µόνο χρηµατικούς πόρους, µηχανήµατα και εξοπλισµό. Η µάθηση δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται σαν προϊόν, το οποίο µεταφέρεται διαµέσου της διδακτικής πράξης από µία πηγή σε µία άλλη ή από µία περιοχή σε µία άλλη ή ακόµα από µία εµπειρική φιλοσοφική διάσταση σε µία άλλη (Λιοναράκης, 2003). Σηµαντική προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήµατος αποτελεί η εκπόνηση διδακτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων (Φλουρής, 1989) που θα ανταποκρίνονται στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον, σε συνδυασµό µε τη συνεχή επιµόρφωση και ενθάρρυνση του σηµαντικότερου πόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, του εκπαιδευτικού λειτουργού στα πλαίσια ανάδειξης µια σχολικής κοινότητας χρήσης των νέων τεχνολογιών (Kynigos,2001). Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειώσουµε την µέχρι τώρα αποσπασµατικότητα που χαρακτηρίζει την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µας σε εθνικό επίπεδο (Vosniadou & Kollias, 2001), γεγονός που αναδεικνύει τις δυσκολίες της προσπάθειας µας για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της οµογένειας. Στην σύγχρονη εποχή η εκπαίδευση από απόσταση αποτελεί ένα τυπικό σύστηµα εκπαίδευσης όπου οι σπουδαστές είναι σε διαφορετικά γεωγραφικά σηµεία και συνδέονται τόσο µε τον εκπαιδευτή όσο και µεταξύ τους µέσω διαδραστικών µέσων και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. (Simonson et al, 2000). 3. Σχεδιασµός Περιβάλλοντος Εκπαίδευσης από Απόσταση για Οµογενείς εκπαιδευτικούς. Γενική Περιγραφή Υλοποιείται και αναπτύσσεται ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης για την επιµόρφωση ελλαδιτών εκπαιδευτικών που αποσπούνται στο εξωτερικό αλλά, κυρίως για την επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στις περιοχές που εργάζονται. Γνωστικά Αντικείµενα Η επιµόρφωση αφορά τα εξής γνωστικά αντικείµενα: Γενική Παιδαγωγική-διδακτική επιµόρφωση, Γλωσσική επιµόρφωση, Επιµόρφωση στην διδασκαλία της Ελληνικής ως εύτερης αλλά και ως Ξένης Γλώσσας, Επιµόρφωση στη διδασκαλία ιστορικοπολιτισµικών στοιχείων. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 476

3 Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως Οµάδα Στόχος Με βάση την προτεινόµενη µεθοδολογία, οι εκπαιδευτικοί της διασποράς χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες στόχους, µε κριτήριο το κατά πόσο είναι σε θέση να κάνουν χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου. Στην πρώτη οµάδα ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν διαθέτουν βασικές δεξιότητες πληροφορικής. Στην δεύτερη οµάδα ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν δεξιότητες πληροφορικής αλλά οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες της χώρας διαµονής ή η έλλειψη δεξιοτήτων, δεν τους επιτρέπει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Την Τρίτη οµάδα αποτελούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν βασικές δεξιότητες πληροφορικής και έχουν πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο διαδίκτυο, δίνοντας έµφαση στην τρίτη οµάδα στόχου και ιδιαίτερα σε χώρες όπως οι Η.Π.Α, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Το Μοντέλο Το µοντέλο εκπαίδευσης που εκπονήθηκε υποστηρίζει τον λειτουργικό συνδυασµό (Blended Instructional Model), εκπαιδευτικών τεχνολογιών σύγχρονης µετάδοσης τηλεδιασκέψεις- και των τεχνολογιών ασύγχρονης µετάδοσης ασύγχρονης πλατφόρµας στο διαδίκτυο- µε στόχο την παροχή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος επιµόρφωσης των οµογενών εκπαιδευτικών στην χώρα διαµονής τους. Η πρωτοτυπία της προτεινόµενης µεθόδου εντοπίζεται σε τρία σηµεία: 1.Στην εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου παιδαγωγικού µοντέλου το οποίο υποστηρίζει τον λειτουργικό συνδυασµό σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. 2. Στην δηµιουργία µιας ασύγχρονης πλατφόρµας η οποία στηρίζεται σε λογισµικό ανοιχτού τύπου. 3. Στον σχεδιασµό και εµπλουτισµό της εκπαιδευτικής πλατφόρµας µε βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες της διδακτικής µεθοδολογίας που εκπονήθηκε Συνδυάζοντας τα Περιβάλλοντα Σύγχρονης και Ασύγχρονης µάθησης Η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλάζει σηµαντικά τη δοµή και τη µέχρι τώρα λειτουργία της. Η βασική σχέση εκπαιδευτή - εκπαιδευόµενου ανατρέπεται καθώς µέσω των ηλεκτρονικών δικτύων η εκπαιδευτική διαδικασία δύναται να µεταφερθεί στο χώρο επιλογής τους, ανεξάρτητα της χιλιοµετρικής απόστασης που ενδεχοµένως να τους χωρίζει (Αναστασιάδης, 2000). Η Σύγχρονη και η Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση δεν λειτουργούν ως ανταγωνιστικές έννοιες, αλλά µπορούν και πολλές φορές επιβάλλεται, να συµπληρώσουν η µία την άλλη (Anastasiades, 2003). Η ανάπτυξη ενός υβριδικού µαθησιακού περιβάλλοντος αποτελεί την πιο ασφαλή διαδροµή στον σχεδιασµό ενός εικονικού µαθησιακού περιβάλλοντος (Rosbottom,2001). 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 477

4 Π. Αναστασιάδης Η Σύγχρονη τηλεκπαίδευση µπορεί να προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία, την αµεσότητα της επαφής του διδάσκοντα µε τους εκπαιδευόµενους, και να δώσει µια άλλη διάσταση στο αντικείµενο της µάθησης. Μέσω της τηλεδιάσκεψης, ενδιαφερόµενοι από όλο τον κόσµο, χωρίς καν να µετακινηθούν, µπορούν να παρακολουθήσουν µια σειρά µαθηµάτων και διαλέξεων σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυµα στο εξωτερικό, µε δυνατότητα παρεµβάσεων, ερωτήσεων, ανταλλαγής σηµειώσεων, βιβλιογραφίας (Rowntree, 1994). 4. Από την Θεωρία στην πράξη Το µοντέλο που εκπονήθηκε έχει σαν στόχο την δηµιουργία ενός ανοιχτού µαθησιακού περιβάλλοντος στο διαδίκτυο (http://elearn.edc.uoc.gr/), το οποίο - υποστηρίζει την µελέτη του υλικού µάθησης µε την µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, - παρέχει διαδικασίες αξιολόγησης και αυτόαξιολόγησης των εκπαιδευοµένων, - διευκολύνει την διανοµή της κατάλληλης πληροφορίας στους χρήστες του συστήµατος, - ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός διαδραστικού περιβάλλοντος µε την παροχή των κατάλληλων εργαλείων επικοινωνίας και τέλος - υποστηρίζει λειτουργικά το διοικητικό σκέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. - Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην δηµιουργία ενός ανοιχτού συνεργατικού µαθησιακού περιβάλλοντος, όπου εκπαιδευτής και εκπαιδευόµενοι επικοινωνούν τόσο σύγχρονα όσο και ασύγχρονα µεταξύ τους, οι εκπαιδευόµενοι µελετούν στον δικό τους χρόνο, ακολουθούν όµως ένα προκαθορισµένο χρονοδιάγραµµα παράδοσης των εργασιών. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η εκπόνηση µεθοδολογίας για το σύστηµα αξιολόγησης της ασύγχρονης πλατφόρµας. Το Περιβάλλον Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Το περιβάλλον ασύγχρονης εκπαίδευσης αξιοποίησε την πλατφόρµα e-class η οποία βασίζεται στην φιλοσοφία του λογισµικού ανοιχτού κώδικα και αναπτύχθηκε από την οµάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ελληνικού Ακαδηµαϊκού ιαδικτύου GUnet. Η πλατφόρµα ασύγχρονης εκπαίδευσης της παιδείας οµογενών είναι σχεδιασµένη µε βάση τα χαρακτηριστικά του µαθησιακού περιβάλλοντος (σχήµα 4). Η πρώτη σελίδα της πλατφόρµας περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, την µέθοδο διδασκαλίας, το κόστος και τις προϋποθέσεις φοίτησης, τα πιστοποιητικά σπουδών κλπ. Επίσης παρέχει ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον µέσω του οποίου ενεργοποιούνται οι περιοχές που αντιστοιχούν στους ανθρώπινους πόρους του συστήµατος, δηλαδή τον καθηγητή, τον βοηθό, τον εκπαιδευόµενο, τον επισκέπτη και τέλος τον διαχειριστή. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 478

5 Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως Το µαθησιακό περιβάλλον Παιδεία Οµογενών παρέχει στους χρήστες τις κάτωθι πρόσθετες δυνατότητες: ιαµόρφωση ιστοσελίδων εγγραφής και παρακολούθησης µαθηµάτων για τους σπουδαστές. Η εγγραφή θα γίνεται µε σαφώς καθορισµένα βήµατα που θα πρέπει να ακολουθεί ο κάθε σπουδαστής (εκδήλωση ενδιαφέροντος, συµπλήρωση ερωτηµατολογίου, συλλογή προσωπικών πληροφοριών, εγγραφή και αποστολή κωδικού στον σπουδαστή, κλπ.) ιαµόρφωση ιστοσελίδων ανάρτησης και διαχείρισης µαθηµάτων για τους διδάσκοντες. Ειδικά για την ανάρτηση των µαθηµάτων θα διαµορφωθούν πρότυπα κειµένων τα οποία θα χρησιµοποιούνται από τους καθηγητές-βοηθούς για τη συγγραφή του περιεχοµένου, και τα οποία θα αναρτώνται στη συνέχεια στο ασύγχρονο περιβάλλον µε την ελάχιστη δυνατή παρέµβαση του χειριστή. ιαµόρφωση ιστοσελίδων για την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών που θα αναλαµβάνουν οι βοηθοί κάθε µαθήµατος (tutors). όµηση του εκπαιδευτικού υλικού σε κατηγορίες και µε χρονολογική σειρά (παραδόσεις, ασκήσεις, ερωτήµατα, εργασίες, κλπ.) Ανάπτυξη περιβάλλοντος ζωντανής γραπτής συνοµιλίας µέσω διαδικτύου µεταξύ σπουδαστών, βοηθών και καθηγητών (chat rooms). Σύνταξη ιστοσελίδων βοήθειας και συχνών ερωτήσεων για το περιβάλλον τηλεκπαίδευσης Ενσωµάτωση εργαλείου αναζήτησης ιστοσελίδων στον κατάλογο του περιεχοµένου των µαθηµάτων µε βάση το περιεχόµενο ή/και λέξεις-κλειδιά. Σχήµα 1: Η Πλατφόρµα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 479

6 Π. Αναστασιάδης Το Περιβάλλον Σύγχρονης Εκπαίδευσης Το περιβάλλον σύγχρονης εκπαίδευσης που έχει υλοποιηθεί αποτελείται από: 1. Κάρτα τηλεδιάσκεψης Η.320/Η.323 VCON Cruiser 384 ίκτυο: H.323 (TCP/IP) videoconferencing σε ταχύτητες έως 1,5 Mbps H.320 (TCP/IP) videoconferencing σε ταχύτητες έως 384 Κbps Τεχνολογία PacketAssist για βελτιωµένο Quality of Service (QoS) (λειτουργεί σε δίκτυα που υποστηρίζουν WFQ) Υποστήριξη πρωτοκόλλων video Η.261/Η.263 σε µεγέθη CIF/QCIF µε ρυθµούς ανανέωσης έως 30 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο Υποστήριξη πρωτοκόλλων audio G.711, G.722, G.728, G Ενσωµατωµένη υποστήριξη T.120 Data collaboration Είσοδοι/έξοδοι audio/video Είσοδος επιτραπέζιου µικροφώνου Έξοδος ηχείων/ακουστικών ύο είσοδοι εικόνας (Μία Composite και µία S-video Μία επιπλέον είσοδος ήχου (Line Level) Μία επιπλέον έξοδος ήχου (Line Level) Λογισµικό Συνοδεύεται από το VCON MeetingPoint Software 4.6 Σύνδεση µε PC σε PCI bus Υποστηρίζει Windows 98/2000/ME/XP Άλλα χαρακτηριστικά Άµεση συνεργασία µε κάµερες PTZ (Sony EVI-D31, Canon VC-C3/C4, κλπ.) 2. Σύστηµα ψηφιοποίησης λευκού πίνακα Mimio 3. Υπολογιστικό σύστηµα κωδικοποίησης και µετάδοσης ροής εικόνας και ήχου στο διαδίκτυο (streaming media encoder/server) 4. Επιτραπέζιο µικρόφωνο οµιλητή AudioTechnica AT-891R Εικόνα 1: Άποψη της Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 480

7 Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως 5. Συµπεράσµατα Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου περιβάλλοντος µάθησης από απόσταση απαιτεί µία ολιστική προσέγγιση που εµπεριέχει παιδαγωγικές, τεχνολογικές και οργανωτικές πτυχές. Το παραδοσιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία. Η τεχνολογία από µόνη της δεν είναι σε θέση να αναπληρώσει την διαπροσωπική ανθρώπινη επικοινωνία η οποία είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο της µάθησης. Ο συνδυασµός σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης -υπό προϋποθέσεις- µπορεί να δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου µοντέλου επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της διασποράς. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Anastasiades, P. (2002) Towards the Global Information Society: The Enactment of a Regulatory Framework as a Factor of Transparency and Social Cohesion. Lecture Notes in Computer Science, Volume 2510, Issue, pp Springer-Verlag Berlin Heidelberg Anastasiades P (2003) Building up a Hybrid Learning Environment: A Pilot Methodology for Teaching the Course Distance Learning at the University of Crete. Proceedings of the Learning Conference July 15-18, 2003, Institute of Education, University of London, London. Baker, Colin.(2001) Εισαγωγή στη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση / Colin Baker µετάφραση Αρχοντούλα Αλεξανδροπούλου εισαγωγή Μιχάλης αµανάκης. - Αθήνα : Gutenberg,. Dertouzos M, Gates B. What Will Be : How the New World of Information Will Change Our Lives. Harper San Francisc,1997 Harley, D. (2001). Distance Learning Technologies: Issues, Trends, and Opportunities. Rehabilitation Education. 15(1), Keegan, D. (1993). Theoretical principles of distance education. London: Routledge Piaget, J. (1969). The Mechanisms of Perception. London: Rutledge & Kegan Paul Kynigos, C. (2001) New practices with new tools in the classroom: Educating teacher trainers in Greece to generate a school community use of new technologies. Themes in Education Journal, 2 (4), pp Lionarakis A., (2003) A preliminary framework for a theory of Open and Distance Learning the evolution of its complexity, 12th Conference of the European Distance Education Network, Rhodes, June Rosbottom, J. (2001). Hybrid learning - a safe route into web-based open and distance learning for the Computer Science teacher. ACM ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY Sigcse Bulletin, 33(3), 89-92, 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 481

8 Π. Αναστασιάδης Rowntree D. (1994). Preparing Materials for Open, Distance and Flexible Learning: An Action Guide for Teachers and Trainers, Open and Distance Learning Series, Kogan Page. Tomás Robles, David Fernández, Encarna Pastor, Santiago Alamillo. (1997) Using multimedia communication technologies in distance learning, ACM SIGCSE Bulletin, Proceedings of the conference on Integrating technology into computer science education Volume 29 Issue 3. Αναστασιάδης, Π. (2000) Στον Αιώνα της Πληροφορίας. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη Βεργίδης,., Λιοναράκης, Α., Λυκουργιώτης, Α., Μακράκης, Β. & Ματραλής, Χ. (1998) Ανοικτή και Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευση. Θεσµοί και λειτουργίες, τόµ. Α, Πάτρα, Ε.Α.Π. αµανάκης, Μ. (1987) Μετανάστευση και Εκπαίδευση. Αθήνα:Gutenberg, Φλουρής, Γ. (1989) Η χρήση ενός διδακτικού µοντέλο. Αθήνα:, Παιδαγωγική ΕταιρίαΕλλάδας, Τεχνολογία και εκπαίδευση.. Χρονάκη Α. & Μπουρδάκης Β., (2003), Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού, Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα Μαρτίου 2003, σελ Vosniadou, S. and Kollias, V. (2001) Information and Communications Technology and the problem of Teacher Training: Myths, Dreams and the Harsh Reality. Themes in Education, 2(4), pp ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 482

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Παναγιωτακόπουλος X. Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Π.Τ..Ε. του Πανεπιστηµίου Πατρών και Μέλος ΣΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Ζητήματα τεχνολογικού και λειτουργικού σχεδιασμού

Η Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Ζητήματα τεχνολογικού και λειτουργικού σχεδιασμού Η Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Ζητήματα τεχνολογικού και λειτουργικού σχεδιασμού Π. Τσιωτάκης, Α. Τζιμογιάννης Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιερε νησης Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών των Εκπαιδευοµένων ως Παράγοντας Σχεδιασµο E-learning Προγραµµάτων Επιµ ρφωσης Εκπαιδευτικών

Πλαίσιο ιερε νησης Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών των Εκπαιδευοµένων ως Παράγοντας Σχεδιασµο E-learning Προγραµµάτων Επιµ ρφωσης Εκπαιδευτικών 06. 06 p 39_49 8/28/08 9:23 PM Page 41 Πλαίσιο ιερε νησης Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών των Εκπαιδευοµένων ως Παράγοντας Σχεδιασµο E-learning Προγραµµάτων Επιµ ρφωσης Εκπαιδευτικών Παναγιώτης Αναστασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 235 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σπυρίδων Κιουλάνης Med, Υποψήφιος ιδάκτωρ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Σοφός Αλιβίζος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, lsofos@aegean.gr Σωτηρίου Ιωάννα. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Αδάμος Αναστασίου 1, Δέσποινα Ανδρούτσου 2, Παναγιώτης Γεωργάλας 3 adamosana@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Εμπειρία από τη συνδυασμένη χρήση Moodle, LAMS, BBB/Centra

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ρ Μιχάλης Παρασκευάς, Κουµούτσος Κων/νος, Στεργάτου Ελένη, Κουµούτσος Γιάννης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Παπαδημητρίου Α. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Γυφτοδήμος Γ. Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού: Η µέθοδος CADMOS-D και το εργαλείο CRITON

Σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού: Η µέθοδος CADMOS-D και το εργαλείο CRITON Σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού: Η µέθοδος CADMOS-D και το εργαλείο CRITON Συµεών Ρετάλης, Πάρης Αυγερίου και Νικόλαος Παπασπύρου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Αποστάσεως ραστηριότητες Μάθησης στον Πληροφορικό Γραµµατισµό στα Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας. Σχεδίαση και Αξιολόγηση

Εξ Αποστάσεως ραστηριότητες Μάθησης στον Πληροφορικό Γραµµατισµό στα Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας. Σχεδίαση και Αξιολόγηση Εξ Αποστάσεως ραστηριότητες Μάθησης στον Πληροφορικό Γραµµατισµό στα Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας. Σχεδίαση και Αξιολόγηση Βασίλειος Σουβατζόγλου ιευθυντής Σ Ε Τρίπολης basou@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα.

Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα. Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα. Ηλιάδη Αµαλία Κ., φιλόλογος-ιστορικός (Μεταπτυχιακό ίπλωµα Βυζαντινής Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού 1 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού Αν το σύνθηµα στο 19 ο αιώνα ήταν «εκπαίδευση για τους µη έχοντες και µη γνωρίζοντες»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics

Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics Μαρία Μελετίου-Μαυροθέρη 1, Θεόδωρος Χατζηπαντελής 2, Ευστάθιος Μαυροθέρης 3 και

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Α. Γκίκας Διευθυντής ΓΕΛ Προαστίου, Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. alexgkikas@gmail.com Περίληψη Σήµερα, σε παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχει η

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνδυασμένη μάθηση στην Ελλάδα.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνδυασμένη μάθηση στην Ελλάδα. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνδυασμένη μάθηση στην Ελλάδα. Κωνσταντίνα Ιωακειμίδου για το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) «Η μόρφωση συνιστά δικαίωμα όλων των ανθρώπων. Δικαιούνται να

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Διευθυντής 152 ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών adonisbessios@gmail.

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Διευθυντής 152 ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών adonisbessios@gmail. Πρόταση Διαδικτυακής Συν Παρουσίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στο Πλαίσιο των Δημιουργικών Τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Πατησίων Μπέσιος Αντώνιος 1, Λαμπροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MEDICAL EDUCATION ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(6):811-822 Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής Η

Διαβάστε περισσότερα