2 / ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους (S/W)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους (S/W)"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 2 / ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους (S/W) γ) προμήθειας αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών για υλικό μέρος (H/W) Στη Θεσσαλονίκη και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου, σήμερα 28 Μαρτίου 2014 και ώρα 12.30, οι υπογραφόμενοι αφενός η Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, [ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 26 ης Οκτωβρίου 3-5, Δικαστικό Μέγαρο, ΤΚ , ΑΦΜ της Β Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης], (στο εξής ΕΠΙΤΡΟΠΗ) εκπροσωπούμενη από την Πρόεδρό της Ειρήνη Παλιούρα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, και αφετέρου η ανώνυμη εταιρία OPEN TECHNOLOGY SERVICES OTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 125 Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΦΜ , ΤΗΛ , FAX URL: (στο εξής ΕΤΑΙΡΙΑ), που νόμιμα εκπροσωπείται στην παρούσα από τον Παμπουκίδη Άγγελο, 1 ο αντιπρόεδρο Δ.Σ, με ΑΔΤ ΑΚ , συμφωνήσαμε και συναποδεχτήκαμε τα ακόλουθα: Η πρώτη συμβαλλόμενη ΕΠΙΤΡΟΠΗ, νόμιμα εκπροσωπούμενη από την προαναφερόμενη Πρόεδρό της, αναθέτει στην ως άνω δεύτερη συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε., όπως νόμιμα εκπροσωπείται στην παρούσα: α) την ετήσια συντήρηση και επισκευή για το Ι. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Α. ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ H/W περιλαμβάνει και τυχόν ανταλλακτικά με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. β) την ετήσια συντήρηση για το Ι. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - S/W, αναβάθμιση ανανέωση kaspersky με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. γ) την ετήσια προμήθεια όλων των αναλωσίμων υλικών, που τυχόν απαιτηθούν για τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο Ι. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Α. ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - H/W με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 1

2 για τις Δικαστικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ). Η παρούσα ετήσια σύμβαση γίνεται μετά: 1. Την 50/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: ΒΙΡΤ4ΧΙ-9ΞΩ) για τη διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, 2. Tα από και 17/ πρακτικά της Πενταμελούς Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και 3. Την 128/ Απόφαση (ΑΔΑ: ΒΙΞ44ΧΙ-087) της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατακύρωσης και ανάθεσης του διαγωνισμού, στην οποία εμπεριέχεται εξουσιοδότηση της Προέδρου της, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης αυτής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα σύμβαση η ΕΠΙΤΡΟΠΗ αναθέτει και η ΕΤΑΙΡΙΑ αναλαμβάνει: α) την ετήσια συντήρηση και επισκευή για το Ι. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Α. ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ H/W περιλαμβάνει και τυχόν ανταλλακτικά. β) την ετήσια συντήρηση για το Ι. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - S/W, αναβάθμιση ανανέωση kaspersky [υπάρχουσα άδεια Gov Lic PO: Kaspersky Open Space Security (Business edition) για 160 άδειες για ένα έτος]. γ) την ετήσια προμήθεια όλων των αναλωσίμων υλικών, που τυχόν απαιτηθούν για τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο Ι. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Α. ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - H/W, στις Δικαστικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ) με βάση τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, για το διάστημα από έως Ο συντηρούμενος εξοπλισμός, όπως αναλυτικά αναφέρεται και στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ της παρούσας θα αποκαλείται στο εξής, χάρη συντομίας, «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ». 2. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την και τερματίζεται την

3 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα αναλάβει τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των αναλωσίμων υλικών και θα είναι σε θέση να συνεργάζεται απρόσκοπτα και επ ωφελεία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης και των Ειρηνοδικείων Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Βασιλικών και Κουφαλίων για την απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και σωστή λειτουργία όλου του εξοπλισμού (που αναφέρεται στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ). Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα προμηθεύεται και αντίστοιχα θα προμηθεύει άμεσα οποιοδήποτε αυθεντικό (γνήσιο, όχι μεταχειρισμένο, ανακατασκευασμένο ή χρησιμοποιημένο) ανταλλακτικό χρειαστεί, για ολόκληρο τον εξοπλισμό που θα συντηρεί και θα επισκευάζει, καθώς επίσης και όλα τα αναλώσιμα υλικά τους (που θα είναι γνήσια, όχι μεταχειρισμένα, ανακατασκευασμένα, αναγομωμένα ή χρησιμοποιημένα) έτσι ώστε να μην παρεμποδιστεί η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία των παραπάνω Δικαστικών Υπηρεσιών, καθώς και ότι θα διαθέτει πλήρη επάρκεια ανταλλακτικών (στοκ ανταλλακτικών). Η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει ότι μπορεί να αναλάβει τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, για τουλάχιστον ένα έτος ακόμη μετά την παρέλευση του χρόνου της ετήσιας συντήρησης. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα υποβάλει στο Πρωτοδικείο και δη στην Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορήγησης στις αρχές Σεπτεμβρίου 2014, προσφορά (προϋπολογισμό απαιτούμενης δαπάνης) για την έγκριση πίστωσης του επόμενου έτους, μετά την ακριβή επικαιροποίηση και κωδικοποίηση του όλου εξοπλισμού. Η ετήσια αναπροσαρμογή της συντήρησης θα γίνεται βάσει των δεικτών τιμών καταναλωτή. Η συντήρηση και επισκευή του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ θα διακρίνεται σε: α) Επανορθωτική και β) Προληπτική. α) Η επανορθωτική συντήρηση θα περιλαμβάνει υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών και αντικατάσταση φθαρμένων ή μη λειτουργικών εξαρτημάτων, όπου αυτό απαιτείται. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη επιδιόρθωση και αποκατάσταση κάθε βλάβης, για την ομαλή και καλή λειτουργία του όλου εξοπλισμού. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ευθύνεται ανάλογα για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που τυχόν θα προκληθεί από την καθυστέρηση παροχής υπηρεσιών (συντήρησης, επισκευής) ή ανταλλακτικών προς το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και τις λοιπές Υπηρεσίες, από τη μη λειτουργία του. Στην περίπτωση που ενδεχόμενη βλάβη του εξοπλισμού αυτού δεν αποκατασταθεί στον προβλεπόμενο χρόνο απόκρισης - αποκατάστασης βλάβης και όχι πάνω από τρείς ημέρες (και αυτό μόνο στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ειδικό ανταλλακτικό), η ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό αυτό με όμοιο ή ανώτερο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. 3

4 Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται κατόπιν ειδοποίησης των τεχνικών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ από τους Υπεύθυνους της αντίστοιχης Δικαστικής Υπηρεσίας (Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης και των Ειρηνοδικείων Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Βασιλικών και Κουφαλίων) που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, πλην αργιών, και από ώρες μέχρι Υπεύθυνοι από κάθε Υπηρεσία για την επικοινωνία με την ΕΤΑΙΡΙΑ ορίζονται οι: Για το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: Οι Μιχάλης Νικητίδης και Αντώνης Κίζας, τηλ: , mail: Για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης: Οι Γιώργος Ψαρουδάκης και Φωτεινή Κολετσιώτου, τηλ: , mail: Για το Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης: Οι Μαρία Μυλωνά και Δημήτριος Ταξίδης, τηλ: , mail: Για το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης: Οι Φίλιππος Τεμέλκου και Ευγενία Αμανατίδου, τηλ: , mail: Για τα Ειρηνοδικεία Λαγκαδά, Βασιλικών και Κουφαλίων: Οι υπάλληλοι που υπηρετούν με μόνιμη σχέση εργασίας. Η ειδοποίηση θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( στο και τα αιτήματα θα υποβάλλονται σε κατάλληλα δομημένη μορφή την οποία θα διαθέσει η ΕΤΑΙΡΙΑ προκειμένου αυτά να κατηγοριοποιούνται και να εξυπηρετούνται από το Τεχνικό Τμήμα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Για επώνυμο εξοπλισμό θα τοποθετούνται αυθεντικά εξαρτήματα του κατασκευαστή και μόνο αυτά, όπου ως εξαρτήματα αναφέρονται μητρικές πλακέτες, σκληροί δίσκοι, μνήμες, τροφοδοτικά, κάρτες γραφικών & δικτύου, συσκευές CD/DVD, εξαρτήματα οθονών, φούρνοι, τύμπανα και ροδάκια εκτυπωτών, λυχνίες σαρωτών, τροφοδοτικά, μπαταρίες UPS κλπ. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα διατηρεί για κάθε εκτυπωτικό μηχάνημα ένα επιπλέον γνήσιο και όχι μεταχειρισμένο, ανακατασκευασμένο αναγομωμένο ή χρησιμοποιημένο ανταλλακτικό γραφίτη (toner) ως παρακαταθήκη, εκτός από εκείνο που βρίσκεται σε λειτουργία. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται: Επισκευές του εξοπλισμού για ζημιές που προκλήθηκαν από ατύχημα, φυσικές καταστροφές, φωτιά ή πλημμύρα, αμέλεια, πολεμικές πράξεις, ταραχές, βανδαλισμούς, κακή χρήση, συνθήκες περιβάλλοντος του χώρου εγκατάστασης που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή (μπορούν να περιγραφούν από τους προμηθευτές). Η συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων απαραιτήτων για τη σύνδεση των προϊόντων. Η ανάκτηση των δεδομένων των χρηστών και η επανεγκατάσταση των εφαρμογών λογισμικού (εκτός του λειτουργικού συστήματος) σε περίπτωση μερικής ή ολικής βλάβης του εξοπλισμού, θα γίνεται όμως σε κάθε περίπτωση και με τη βοήθεια της Εταιρίας προς τις αντίστοιχες Υπηρεσίες. 4

5 Το κόστος τυχόν μετακινήσεων του εξοπλισμού, αν πρόκειται για επιδιόρθωση που εκ των πραγμάτων είναι αδύνατον να γίνει στους χώρους του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ή των άλλων Δικαστικών Υπηρεσιών, βαρύνει την ΕΤΑΙΡΙΑ. β) Η προληπτική συντήρηση θα πραγματοποιείται ανά εξάμηνο (τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο) και θα περιλαμβάνει: ι) για το υλικό μέρος τον καθαρισμό του εξοπλισμού και συντήρηση αυτού σύμφωνα με τον κατασκευαστή του κάθε μηχανήματος, ρυθμίσεις μηχανικών μερών, έλεγχο καλής λειτουργίας, κλπ και ιι) για το λογισμικό μέρος τον έλεγχο καλής λειτουργίας, ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων των εφαρμογών, τυχόν αναβαθμίσεις αυτών, κλπ. Οι τεχνικοί της ΕΤΑΙΡΙΑΣ θα αποκρίνονται άμεσα (μέσα σε δύο ώρες το αργότερο) μετά την τηλεφωνική αναφορά της βλάβης, διαφορετικά θα ισχύουν οι σχετικές ρήτρες του Π.Δ. 118/2007. Θα παρέχεται διαθεσιμότητα του τεχνικού προσωπικού της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και μετά την 15:30 ώρα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, καθώς και τις μη εργάσιμες μέρες. Οι μέγιστοι χρόνοι απόκρισης και αποκατάστασης ενδεχόμενης βλάβης του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στη συντήρηση και τους οποίους η ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεούται να τηρεί καθ όλη την περίοδο της συντήρησης είναι: 24 ώρες εφόσον η αναγγελία έχει γίνει κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, πλην αργιών, και από ώρες μέχρι Οι 24 πρώτες εργάσιμες ώρες της επόμενης εργάσιμης ημέρας, εφόσον η αναγγελία έχει γίνει μετά την 15:30 ώρα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, καθώς και τις μη εργάσιμες μέρες κατόπιν συνεννόησης με τους Υπεύθυνους κάθε Υπηρεσίας. Στην περίπτωση που ενδεχόμενη βλάβη του εξοπλισμού αυτού δεν αποκατασταθεί στον προβλεπόμενο χρόνο απόκρισης - αποκατάστασης βλάβης, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα αντικαταστήσει τον εξοπλισμό αυτό με όμοιο ή ανώτερο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση το Πρωτοδικείο και οι άλλες Δικαστικές Υπηρεσίες δεν μπορεί να παραμείνουν χωρίς τη λειτουργία του εξοπλισμού τους, για πάνω από μία μέρα. Αυτό θα διασφαλίζεται εγγράφως ακόμη και με την αντικατάσταση τους. Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, π.χ. έλλειψη ειδικών ανταλλακτικών μπορεί να φτάσει μέχρι τις τρείς ημέρες. Οι υπηρεσίες συντήρησης θα αρχίσουν να παρέχονται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και με δεδομένη την καλή κατάσταση όλου του εξοπλισμού κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης. Ειδικότερα, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα συντηρεί διακομιστές (servers), σταθμούς εργασίας (workstations), φορητούς υπολογιστές (laptops), oθόνες, εκτυπωτές, σαρωτές, δικτυακό εξοπλισμό (ενεργό και μη ενεργό), συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS), κλπ και θα τα διατηρεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας, αντικαθιστώντας ή επισκευάζοντας εξαρτήματα όταν είναι αναγκαίο, καθώς και τα αναλώσιμα που προβλέπονται, με δικά της έξοδα. 5

6 Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα αναβαθμίσει και θα ανανεώσει την υπάρχουσα άδεια (Gov Lic PO: ) Kaspersky Open Space Security (Business edition) για 160 άδειες για ένα έτος. Η ανανέωση αυτή πρέπει να υλοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου ισχύος της σύμβασης, για τους λήπτες των αδειών που περιγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και θα υποδειχθούν ειδικότερα ανά δικαστική υπηρεσία. Με την έναρξη της σύμβασης, θα δημιουργηθεί ΦΑΚΕΛΟΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (με πρόσθεση σελίδας Α4 ανά έλεγχο - επισκευή, κλπ) συντήρησης και βλαβών για κάθε μηχάνημα (υπολογιστής, εκτυπωτής, κλπ), που θα κρατείται από το αντίστοιχο Τμήμα ή Γραφείο ή υπεύθυνο υπάλληλο μηχανοργάνωσης της κάθε Δικαστικής Υπηρεσίας. Σε αυτό θα αναγράφεται για κάθε επισκευή μετά από βλάβη: I. Η ημερομηνία και η ώρα της βλάβης του μηχανήματος II. Η ημερομηνία και η ώρα ειδοποίησης του αναδόχου καθώς και ο τρόπος ειδοποίησης του (τηλεφωνικά, με φαξ ή με έγγραφο). III. Η ημερομηνία επιδιόρθωσης της βλάβης. IV. Σύντομη περιγραφή της βλάβης. V. Τα ακριβή στοιχεία των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν (ποσότητα, είδος, στοιχεία κατασκευαστή). VI. Υπογραφή του αναδόχου. VII. Υπογραφή του υπεύθυνου υπαλλήλου του γραφείου. VIII. Υπογραφή του προϊσταμένου του αντίστοιχου Τμήματος. Σε περίπτωση προληπτικής συντήρησης ή τοποθέτησης αναλωσίμων στο ημερολόγιο συντήρησης και βλαβών θα αναγράφονται τα παρακάτω: I. Η ημερομηνία και η ώρα ειδοποίησης του αναδόχου (σε περίπτωση έλλειψης αναλωσίμων) καθώς και ο τρόπος ειδοποίησης του (τηλεφωνικά, με φαξ ή με έγγραφο). II. Η ημερομηνία τοποθέτησης αναλωσίμων ή προληπτικής συντήρησης. III. Σύντομη περιγραφή της εργασίας. IV. Τα στοιχεία των αναλωσίμων ή ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν (ποσότητα, είδος, στοιχεία κατασκευαστή). V. Υπογραφή του αναδόχου. VI. Υπογραφή του υπευθύνου υπαλλήλου του γραφείου. VII. Υπογραφή του προϊσταμένου του αντίστοιχου Τμήματος. Τα ως άνω ημερολόγια θα είναι άμεσα διαθέσιμα από τους υπευθύνους της κάθε Υπηρεσίας που μνημονεύονται στην παρούσα, προς την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής υλικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού, για έλεγχο πριν από την κάθε πληρωμή της εταιρίας. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα είναι υπεύθυνη για την άψογη λειτουργία ολόκληρου του εξοπλισμού που συντηρεί, καθώς και την παράδοση όλων των αναλωσίμων υλικών που θα απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία εκτυπωτών, υπολογιστών, κλπ. Ως εκπρόσωπος επικοινωνίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ορίζεται ο κ. Αντώνης Τσαβδάρης (στοιχεία επικοινωνίας τηλ: , κιν: , mail: ), Υπεύθυνος του Τεχνικού Τμήματος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 6

7 Από τη συντήρηση δεν θα εξαιρείται κανένα ανταλλακτικό ή μέρος μηχανήματος του όλου εξοπλισμού (που αναφέρεται στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ). 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Για το χρονικό διάστημα από έως η ετήσια αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (αντικείμενο της σύμβασης) ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρή αξία ευρώ) και ειδικότερα: α) για την ετήσια συντήρηση και επισκευή για το Ι. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Α. ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ H/W περιλαμβάνει και τυχόν ανταλλακτικά, έναντι ποσού ,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 0887). β) για την ετήσια συντήρηση για το Ι. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - S/W, αναβάθμιση ανανέωση kaspersky (ΚΑΕ 0899) έναντι ποσού 1.845,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. γ) για την ετήσια προμήθεια όλων των αναλωσίμων υλικών (ΚΑΕ 1281), που τυχόν απαιτηθούν για τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο Ι. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Α. ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - H/W, έναντι ποσού ,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η πληρωμή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ θα γίνεται σε τέσσερις (4) ισομερείς δόσεις (ανά τρίμηνο ισχύος της σύμβασης), αφού προηγουμένως η αρμόδια Επιτροπή («παραλαβής και βεβαίωσης εργασιών») του Πρωτοδικείου, βεβαιώσει ότι σε όλη τη διάρκεια του κάθε τριμήνου οποτεδήποτε ζητήθηκαν οι υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ παρασχέθηκαν, όπως και ότι παραλήφθηκαν τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά που απαιτούνταν για το κάθε τρίμηνο, βεβαίωση που θα συντάσσεται αφού προηγουμένως η ΕΤΑΙΡΙΑ προσκομίσει σχετικά δικαιολογητικά για την παροχή των υπηρεσιών οποτεδήποτε ζητήθηκαν και την προμήθεια των αντίστοιχων ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών, και μετά την υποβολή των σχετικών τιμολογίων (ανά ΚΑΕ) καθώς και την υποβολή των απαιτουμένων δικαιολογητικών στην Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, προς έκδοση της επιταγής. Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με την αναβάθμιση - ανανέωση του kaspersky η παραλαβή θα γίνει από την ίδια Επιτροπή Παραλαβής, αφού προηγουμένως οι Δικαστικές Υπηρεσίες, που αφορά η ανανέωση, βεβαιώσουν εγγράφως ότι έχει συντελεστεί η αναβάθμιση - ανανέωση. [Έτσι ανά τρίμηνο τα ποσά έχουν ως εξής : α) ,00 : 4 = 7.995,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ετήσια συντήρηση και επισκευή για το Ι. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Α. ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ H/W περιλαμβάνει και τυχόν ανταλλακτικά, β) 1.845,00 : 4 = 461,25 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ετήσια συντήρηση για το Ι. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - S/W, αναβάθμιση ανανέωση kaspersky. γ) ,00 : 4 = ,75 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ετήσια προμήθεια όλων των αναλωσίμων υλικών που τυχόν απαιτηθούν για τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο Ι. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Α. ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - H/W. Την ΕΤΑΙΡΙΑ βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής καθαρής αξίας των τιμολογίων (πριν συνυπολογισθεί ο ΦΠΑ). 7

8 5. ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο τόπος συντήρησης του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από την ΕΤΑΙΡΙΑ, είναι ο χώρος που είναι τοποθετημένο το κάθε μηχάνημα, στις κατά τόπους Δικαστικές Υπηρεσίες, όπως προσδιορίζεται στον συνημμένο παρακάτω πίνακα. 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6.1. Οι Δικαστικές Υπηρεσίες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις μονάδες του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας τους και είναι υπεύθυνες τόσο για την καλή μεταχείρισή τους από το προσωπικό τους, όσο και για τα ατυχήματα ή τις σκόπιμες ενέργειες που είναι δυνατόν να τους προξενήσουν βλάβες Οι Δικαστικές Υπηρεσίες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τις συνθήκες λειτουργίας των μηχανών του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ήτοι: Διατήρηση του χώρου καθαρού προς αποφυγή σκόνης. - Θερμοκρασία C. - Σταθερή τάση 220 V (+10%) και συχνότητα Οι Δικαστικές Υπηρεσίες αναλαμβάνουν να εξασφαλίσουν τις καλύτερες συνθήκες και προϋποθέσεις για συντονισμένη, γρήγορη και ασφαλή επανορθωτική και προληπτική συντήρηση. Για το σκοπό αυτό πρέπει να παρέχει άνεση χώρου στις μονάδες του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, κατάλληλο φωτισμό, διάθεση τηλεφώνου για επικοινωνία και με την έδρα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, συνεργασία με το προσωπικό για τα τυχόν προβλήματα και ελευθερία εισόδου του προσωπικού της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στην εγκατάσταση - γραφεία. 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό / Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού επτά χιλιάδων (7.000,00 ) ευρώ (10% της συνολικής αμοιβής μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ισχύος μέχρι τις 1/5/2015. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας και σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων και από τους δύο συμβαλλόμενους. 8. ΙΣΧΥΩΝ ΝΟΜΟΣ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα επιλύεται από τα ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο θα είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικοί νόμοι και διατάγματα, καθώς και οι ρήτρες που προβλέπονται από το άρθρο 32 του 8

9 Π.Δ.118/2007. Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η εταιρία οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι / συνεργάτες / υπεργολάβοι της γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Σε περίπτωση υπαιτιότητας της Εταιρίας για μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, η Εταιρία θα καταβάλλει στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής της από τη Σύμβαση. Επίσης, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας. Εναλλακτικά και για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα, θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει η ΕΤΑΙΡΙΑ δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη προκειμένου να υλοποιηθούν αυτές οι επεμβάσεις από το προσωπικό ή μέλη των αντίστοιχων Δικαστικών Υπηρεσιών. Η δεύτερη των συμβαλλομένων, δια του νομίμου εκπροσώπου της, δήλωσε ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους της παρούσας σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την 1 Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ Το παρόν, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, όπως αυτοί νόμιμα εκπροσωπούνται, σε τρία (3) αντίτυπα (πρωτότυπα), όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1) Για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ειρήνη Παλιούρα, Πρόεδρος Πρωτοδικών 2) Για την ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. Παμπουκίδης Άγγελος, νόμιμος εκπρόσωπος 9

10 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ I. ΜΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ( ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΥΤΟΥ) Α. ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - H/W ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΚΑ S/N Κ. ΑΝΑΛΩΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ 1 LAPTOP ACER ASPIRE 1362 WLMI LXA CA05M LAPTOP Dell LAPTOP Dell Latitude E6400 GZ60L4J LAPTOP DELL VOSTRO NFZPR LAPTOP DELL VOSTRO PFZPR LAPTOP DELL VOSTRO 1540 FNFZPR1 110A 7 LAPTOP DELL VOSTRO 1540 BPFZPR LAPTOP DELL VOSTRO 1540 CMFZPR LAPTOP DELL VOSTRO NFZPR LAPTOP DELL VOSTRO PFZPR LAPTOP DELL VOSTRO TFZPR LAPTOP DELL VOSTRO PFZPR LAPTOP DELL VOSTRO MFZPR LAPTOP DELL VOSTRO MFZPR LAPTOP DELL VOSTRO MFZPR LAPTOP DELL VOSTRO NFZPR LAPTOP DELL VOSTRO 1540 BMFZPR LAPTOP DELL VOSTRO 1540 GMFZPR LAPTOP HP CNF3411C2W

11 20 LAPTOP HP CNU41910G LAPTOP HP COMPAQ NX5000 CNU41910C LAPTOP HP COMPAQ NX5000 CNU419105P LAPTOP HP COMPAQ NX5000 CNU41910J LAPTOP HP COMPAQ NX5000 CNU41910CF LAPTOP HP COMPAQ NX5000 CNU419104H LAPTOP HP COMPAQ NX9000 CNF3410G LAPTOP HP COMPAQ NX9000 CNF3410G2D 110A 28 LAPTOP HP COMPAQ NX9000 CNF3410G LAPTOP HP COMPAQ NX9000 CNF3410G LAPTOP HP COMPAQ NX9000 CNF3410G LAPTOP HP COMPAQ NX9000 CNF3410G0Z LAPTOP HP COMPAQ NX9000 CNF3410G4X LAPTOP HP COMPAQ NX9000 CNF3410G4K LAPTOP IBM 99-BFDPA LAPTOP IBM 99-BFDVY LAPTOP IBM 99-BFDVW LAPTOP IBM THINKPAD 2888-CTO 99-BFDXK LAPTOP IBM THINKPAD 2888-CTO 99-BFDPG LAPTOP IBM THINKPAD 2888-CTO 99-BFDND LAPTOP IBM THINKPAD 2888-CTO L3-TNGXL LAPTOP IBM THINKPAD 2888-CTO 99-BFDPP LAPTOP IBM THINKPAD 2888-CTO 99-BFDPC LAPTOP IBM THINKPAD 2888-CTO 99-BFDXR LAPTOP IBM THINKPAD 2888-CTO 99-BFDPY PC ALTEC PC ALTEC PC ALTEC PC COMPAQ PC DELL OPTIPLEX 780 F3D1W4J PC HP CZC0191V4L PC HP CZC0078CTD

12 8 PC HP CZC0078CSQ PC HP CZJ01807L PC HP COMPAQ 6000Pro CZC22812T PC HP COMPAQ 6000Pro CZC228112T PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V3Z PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V4B 207A 14 PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V4C PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0223M PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V3V PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V4J 117A 21 PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V4S PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V4H PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0223LYT PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0223LZ PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V3F PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0181GSB PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V3Q PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0223LYY PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0223LZ PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0223M PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V56 162A 35 PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0181GSJ 165A 36 PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0223LYK PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0223LZ PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V1T PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V54 115A 12

13 40 PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V4Q PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V1D PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V3Z PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0191V PC HP COMPAQ 6000Pro CZC0223LYM PC HP COMPAQ 6300Pro CZC22812SS PC HP COMPAQ DC7900 CZC9401K6Q PC HP COMPAQ DC7900 CZC9401K7J PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410H PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410GZ PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410GW PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410FF PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410H PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410F PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410H PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410GH PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410FT PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410HG 207A 60 PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410FX PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410GR 237A 62 PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410H PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410GB PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410G PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410GK PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410F5 115A 67 PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410G PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410G PC HP COMPAQ DX-2000 MT CZC50410GC PC HP COMPAQ DX2200 HUB7120FDJ PC HP COMPAQ DX2300 HUB73914NK

14 72 PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C8L PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C8D PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211CS PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C7S PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C4Z 117A 78 PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C6L PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C5J PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C7K PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C5X PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211CSF PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C8X PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C5S PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C50 237A 91 PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C5L PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C6W PC HP COMPAQ DX-7300 HUB7211C4W PC HP COMPAQ DX-7400 CZC8210SHZ PC HP COMPAQ DX-7400 CZC8210SFF PC HP COMPAQ DX-7400 CZC8210SFZ PC HP COMPAQ DX-7400 CZC8210SHX PC HP COMPAQ DX-7400 CZC8210SGB PC HP COMPAQ DX-7400 CZC8210SDS PC HP COMPAQ DX-7400 CZC8210SJ1 115A 101 PC HP COMPAQ DX-7400 CZC8210SFC PC HP COMPAQ DX-7400 CZC8210SDB PC HP COMPAQ Pro6300 CZC22812SZ

15 104 PC HP COMPAQ Pro6300 CZC22812T PC HP COMPAQ Pro6300 CZC22812T PC HP COMPAQ Pro6300 CZC22812SW PC HP COMPAQ Pro6300 CZC22812T PC HP COMPAQ Pro6300 CZC22812SR PC HP COMPAQ Pro6300 CZC22812SY PC HP COMPAQ Pro6300 CZC22812ST PC HP COMPAQ Pro6300 CZC22812SX 223A 112 PC HP COMPAQ Pro6300 CZC22812SV PC HP COMPAQ Pro6300 CZC22812T4 223A 114 PC HP COMPAQ Pro6300 CZC22812T PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL

16 136 PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL A 139 PC HP VECTRA NL A 140 PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC HP VECTRA NL PC MICRO PC MICRO PC MICRO PC MICRO_ PC MICRO_ PC MICRO_ PC MICRO_ PC MICRO_2 168A 153 PC MICRO_ PC MICRO_ PC MICRO_ PC MICRO_ PC MICRO_3 230A 158 PC MICRO_ PC MICRO_ PC MICRO_3 228A 161 PC MICRO_ PC MICRO_ PC MICRO_ PC PEISTHRIA PC PLATO PC PLATO PC PLATO

17 168 PC PLATO PC PLATO PC PLATO T PC PLATO T PC PLATO B.T.O T PC PLATO B.T.O T PC PLATO B.T.O T PC PLATO B.T.O T PC PLATO B.T.O T PC PLATO B.T.O T A 178 PC PLATO B.T.O T PC PLATO B.T.O T PC PLATO B.T.O T A 181 PC PLATO B.T.O T PC PLATO B.T.O T PC PLATO B.T.O T PC PLATO B.T.O T PC PLATO B.T.O T PC PLATO B.T.O T PC PLATO B.T.O T PC PLATO B.T.O T PC PLATO B.T.O T PC PLATO B.T.O T PC PLATO B.T.O T PC PLATO PC PC PLATO PC-SYSTEMS PC PLATO PC-SYSTEMS PC QUEST PC QUEST XPAND A 197 PC QUEST XPAND PC QUEST-MICRO PC QUEST-MICRO

18 200 PC QUEST-MICRO PC QUEST-MICRO PC QUEST-MICRO PC QUEST-MICRO PC QUEST-MICRO PC QUEST-MICRO PC UNIQUE TECHNOLOGIES PC UNIQUE TECHNOLOGIES PRINTER BROTHER E62353C4J TN3030 ΑΠΟΘΗΚΗ 2 PRINTER BROTHER HL-5150D E62353C4J TN PRINTER BROTHER HL-5150D E62353C4J PRINTER BROTHER HL-5150D E62353M3J TN PRINTER BROTHER HL-5150D E62353C4J TN PRINTER BROTHER HL-5150D E62353C4J TN PRINTER BROTHER HL-5150D E62353B4J TN PRINTER BROTHER HL-5150D E62353B4J TN PRINTER BROTHER HL-5150D E62353M3J TN PRINTER BROTHER HL-5170DN E62354D4J TN A 11 PRINTER BROTHER HL-5170DN E62354D4J TN3030 ΑΠΟΘΗΚΗ 12 PRINTER BROTHER HL-5170DN E62354D4J TN PRINTER BROTHER HL-5170DN E62354D4J TN A 14 PRINTER GENIKOM 4440 XT 44A G-09 44A G PRINTER HP VNF7B PRINTER HP VNCQF9M0T PRINTER HP VNF3D PRINTER HP VNF3D PRINTER HP VNC CF280X PRINTER HP CNCKK PRINTER HP NLT PRINTER HP DESKJET D2560 TH HP PRINTER HP DESKJET D2560 TH R HP PRINTER HP DESKJET D2560 TH R HP

19 25 PRINTER HP DESKJET D2560 TH855122M3 HP A 26 PRINTER HP DESKJET D2560 TH K HP PRINTER HP DESKJET D2560 TH854122GV HP PRINTER HP DESKJET D2560 TH HP A 29 PRINTER HP DESKJET D2560 TH V HP PRINTER HP DESKJET D2560 TH855124D4 HP PRINTER HP LASERJET 1200 CNBF C7115A ΑΠΟΘΗΚΗ 32 PRINTER HP LASERJET 4000 NLEW C4127X PRINTER HP LASERJET 5200dtn CNFXB16457 Q7516A PRINTER HP LASERJET P2015dn CNBW6C80BY Q7553X PRINTER HP LASERJET P2015dn CNBW6DF8H5 Q7553X PRINTER HP LASERJET P2015dn CNBW6DF8C8 Q7553X PRINTER HP LASERJET P2015dn CNBW7430XJ Q7553X PRINTER HP LASERJET P2015dn CNBW74V00K Q7553X 110A 39 PRINTER HP LASERJET P2015dn CNBW74V PRINTER HP LASERJET P2015dn CNBW7424MF Q7553X PRINTER HP LASERJET P2015dn CNBW74V029 Q7553X 115A 42 PRINTER HP LASERJET P2015dn CNBW7430W6 Q7553X PRINTER HP LASERJET P2015dn CNBW74C97K Q7553X 117A 44 PRINTER HP LASERJET P2015dn CNBW74V028 Q7553X PRINTER HP LASERJET P2015dn CNBW74V025 Q7553X PRINTER HP LASERJET P2015dn CNBW74V02C Q7553X PRINTER HP LASERJET P2015dn CNBW74V01V Q7553X PRINTER HP LASERJET P2015dn CNBW8431N7 Q7553X 207A 49 PRINTER HP LASERJET P2015dn CNBW74V035 Q7553X PRINTER HP LASERJET P2015dn CNBW8431MQ Q7553X PRINTER HP LASERJET P2055dn CNCKG59962 CE505X PRINTER HP LASERJET P2055dn CNCKB97309 CE505X PRINTER HP Laserjet P3015 DN VNCQF9M0TL PRINTER HP Laserjet P3015 DN VNCQF9M0TK PRINTER HP Laserjet P3015 DN VNCQFB01P5 CE255XD PRINTER HP Laserjet Pro P1102 VNF7Q02619 C4092A

20 57 PRINTER HP LASERJET PRO P1102 VNF6X64422 CE285A PRINTER LEXMARK fch PRINTER LEXMARK 795CNH4 T650A21E PRINTER LEXMARK 795CNGM T650A21E PRINTER LEXMARK D A PRINTER LEXMARK 2500 SERIES 9K PRINTER LEXMARK 2500 SERIES 9K PRINTER LEXMARK H PRINTER LEXMARK K PRINTER LEXMARK K PRINTER LEXMARK K A PRINTER LEXMARK pin 8H A PRINTER LEXMARK FORMS PRINTER A A PRINTER LEXMARK OPTRA S DK PRINTER LEXMARK OPTRA S PRINTER LEXMARK OPTRA S PRINTER LEXMARK T TPM 12A A 74 PRINTER LEXMARK T PTG 12A PRINTER LEXMARK T PRX 12A A 76 PRINTER LEXMARK T520 D A PRINTER LEXMARK T A PRINTER LEXMARK T520 D A PRINTER LEXMARK T520 D A6835 ΑΠΟΘΗΚΗ 80 PRINTER LEXMARK T520 D A PRINTER LEXMARK T520 D A PRINTER LEXMARK T WL4 12A PRINTER LEXMARK T520 Β A PRINTER LEXMARK T CNGM PRINTER LEXMARK T652DN 795CNH PRINTER OKI B6200 (JEB-1) 609A CT PRINTER SAMSUNG ML-2850D 4L21BKAQ MLD2850A PRINTER SAMSUNG ML-3471ND 4E21BKBSC00111D ML-D3470B

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 1η του μήνα Αυγούστου τους έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η µεταξύ του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. και της BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001914386 2014-03-11

14PROC001914386 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΩΝΟ2Ν-ΨΒ1 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α Α:ΩΝΟ2Ν-ΨΒ1 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. πρωτ. οικ. 47197 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ : Β4ΛΑ469Η25-ΥΚΔ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 22-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2014 με Κωδικό CPV:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2014 με Κωδικό CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πειραιάς : 25/11/2013 Αριθ. Πρωτ: Δ/νση:Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος ΤΚ18535 Πειραιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13. Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/2007) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

13. Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/2007) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 27 του μήνα Μαρτίου του έτους 2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 125/11 Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 125/11 Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα 31-10-2014 Αριθ.Πρωτ. 20 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών Ταχ. Διεύθ. : Μεσογείων 24 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα