Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ U N I S Y S. ( Σύμβαση Νο 31/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ U N I S Y S. ( Σύμβαση Νο 31/19-05-08)"

Transcript

1 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ U N I S Y S ( Σύμβαση Νο 31/ ) Στη Θεσσαλονίκη και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου, σήμερα 19 Μαίου 2008 και ώρα π.μ., οι υπογραφόμενοι αφενός ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου ιευθύνσεως του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Χρήστος Νάστας, Εφέτης, (στο εξής ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ) και αφετέρου η εταιρεία <<UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε., ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ UNISYS>> Στρατιωτικού Συνδέσμου 24, Αθήνα (στο εξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ), που νόμιμα εκπροσωπείται στην παρούσα από τους α) Γεώργιο εληγιάννη, ιευθύνοντα Σύμβουλο και β) Απόστολο Λαφογιάννη, ιευθυντή Οικονομικών και ιοικητικών Υπηρεσιών, κατοίκους Αθηνών, συμφωνήσαμε και συναποδεχτήκαμε τα ακόλουθα: Ο πρώτος συμβαλλόμενος, με την ιδιότητα του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου ιευθύνσεως του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αναθέτει στην ως άνω δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία, UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε., όπως νόμιμα εκπροσωπείται στην παρούσα, τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού πληροφορικής (H/W) του ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Νο 1, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Η ανάθεση συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού Πληροφορικής γίνεται μετά τη έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης τιμής για την ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού & λογισμικού μέρους) του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την 5902/ απόφαση του.σ. του ΤΑ.Χ. Ι.Κ., και κατακυρώνει αυτό στην εταιρία «UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε., ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ UNISYS». 1. Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Με την παρούσα σύμβαση το ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ αναθέτει και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει τη συντήρηση κι επισκευή του Πληροφορικού Συστήματος (υλικό) που αποτελείται από τον 1

2 εξοπλισμό πληροφορικής του ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Νο 1, για το διάστημα από έως Ο συντηρούμενος εξοπλισμός, όπως αναλυτικά αναφέρεται και στον ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Νο 1 της παρούσας θα αποκαλείται στο εξής, χάρη συντομίας, «ΣΥΣΤΗΜΑ». 2. Ι Σ Χ Υ Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την και τερματίζεται την Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Η Εταιρεία αναλαμβάνει για ένα (1) έτος τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, μετά την παρέλευση του χρόνου της ετήσιας συντήρησης ακόμη και στη περίπτωση που το ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ θα είναι σε αναμονή σχετικής εγκριτικής απόφασης συντήρησης για το επόμενο έτος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της ημερομηνίας συντήρησης σχετική προσφορά προς το ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ, με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό απαιτούμενης δαπάνης συντήρησης του επόμενου έτους, για ολόκληρο τον εξοπλισμό που έχει προσφέρει και εγκαταστήσει στο ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ και ο οποίος μπορεί να συντηρηθεί. 4. Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καλύπτει, σε κάθε περίπτωση, τη συντήρηση του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ του ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ Θεσσαλονίκης. Με την παρούσα σύμβαση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ του ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ, ώστε να το διατηρεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται στο Άρθρο 5 (Οικονομικοί Όροι), σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα. Σημειώνουμε μόνο ότι για κάποια μηχανήματα δεν θα υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης με ίδιο λόγω της παλαιότητας του, αλλά με κάποιο παρόμοιο που να 2

3 πλησιάζει τις προδιαγραφές του χαλασμένου μηχανήματος ίσως και καλύτερο, μέχρι την οριστική επισκευή του χαλασμένου. Επίσης λόγω της παλαιότητας κάποιων μηχανημάτων, σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής λόγω έλλειψης ανταλλακτικών, θα γίνεται πλήρης αντικατάσταση με άλλο ιδίων ή καλύτερων προδιαγραφών, μετά από συμφωνία με το τμήμα μηχανογράφησης του Πρωτοδικείου και με πλήρη υποχρέωση μας για την εγκατάσταση του νέου μηχανήματος. H εταιρεία Unisystems AEE υποστηρίζει επί μακρόν την μηχανογραφική εγκατάσταση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με το ειδικευμένο προσωπικό των γραφείων της στη Θεσσαλονίκη. Ως εκ τούτου είναι σε θέση να γνωρίζει τις ανάγκες του και να διαθέτει άμεσα οποιοδήποτε αυθεντικό ανταλλακτικό χρειαστεί για τους εξυπηρετητές UNISYS που χρησιμοποιεί το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και γενικότερα για ολόκληρο τον εξοπλισμό που θα αναλάβει να συντηρεί και επισκευάζει, έτσι ώστε να μην παρεμποδιστεί η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος Μηχανογράφησης του ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ. Επίσης η εταιρεία διαθέτει πλήρη επάρκεια ανταλλακτικών για τα συγκεκριμένα μηχανήματα κατασκευής UNISYS και επειδή η Unisystems AEE υποστηρίζει τεχνικά και το λογισμικό συστήματος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης δεν θα υπάρξει ποτέ πρόβλημα ασυμφωνίας για το αν φταίει το λογισμικό ή κάποιο υλικό σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης. Επί πλέον διαθέτει αντίστοιχα (ίδια ή καλύτερα) συστήματα με αυτά του ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν με τα ίδια λειτουργικά άμεσα με σκοπό την αντικατάσταση των υφιστάμενων αν παρουσιαστεί σοβαρό πρόβλημα. Με αυτά τα δεδομένα είναι κατανοητό ότι η εταιρεία αναλαμβάνει για τουλάχιστον δύο χρόνια τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, μετά την παρέλευση του χρόνου της ετήσιας συντήρησης. Ειδικότερα : Η συντήρηση του HARDWARE διακρίνεται στην Επανορθωτική και την Προληπτική. α. Επανορθωτική συντήρηση Η επανορθωτική συντήρηση περιλαμβάνει υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών και αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων, τα οποία περιέρχονται στην κυριότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη 3

4 επιδιόρθωση και αποκατάσταση κάθε βλάβης, για την ομαλή και καλή λειτουργία του όλου εξοπλισμού. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που προκαλείται από την καθυστέρηση παροχής εξυπηρετήσεων ή ανταλλακτικών σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, οπωσδήποτε όμως η συνολική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για κάθε τέτοια παράβαση, αμέλεια ή σφάλμα δεν θα υπερβαίνει τις επιβαρύνσεις που πληρώνει το ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ σύμφωνα με την παρούσα, μέσα στο χρόνο όπου διατυπώθηκε το σχετικό παράπονο. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται κατόπιν κλήσης του τεχνικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από το ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ, κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από ευτέρα μέχρι Παρασκευή, πλην αργιών, και από μέχρι ώρα. Η παρουσία τεχνικού μας στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιείται εντός δύο ωρών το αργότερο από την ώρα που θα κοινοποιείται οποιοδήποτε πρόβλημα. Ειδικότερα : * Mέσος χρόνος παρουσίας τεχνικού μία (1) ώρα, με μέγιστο χρόνο τις δύο (2) ώρες από την ώρα που θα ληφθεί η κλήση. * Αποκατάσταση βλάβης σε τέσσερις (4) εργάσιμες ώρες από την ώρα επίσκεψης του τεχνικού μας. * Η Unisystems διαθέτει συστήματα ίδια η καλύτερα από αυτά του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ώστε να μπορεί να κάνει άμεσα αντικατάστασή τους σε περίπτωση που απαιτηθεί. β. Προληπτική Συντήρηση Η προληπτική συντήρηση θα πραγματοποιείται ανά τρίμηνο (μέσα στο πρώτο 15νθήμερο από την έναρξη του τριμήνου), με βάση πρόγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων και σε συνέχεια των προηγούμενων προληπτικών συντηρήσεων, και θα περιλαμβάνει καθαρισμό φίλτρων και κεφαλών, τρέξιμο διαγνωστικών προγραμμάτων, ρυθμίσεις μηχανικών μερών, κ.λ.π. Οι παραπάνω υπηρεσίες επανορθωτικής και προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνουν την αξία των ανταλλακτικών και το χρόνο απασχόλησης του τεχνικού, για να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία τους και καλύπτονται από την αποζημίωση συντήρησης, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5 (Οικονομικοί Όροι). 4

5 Τι δεν περιλαμβάνεται στη συντήρηση Στην αποζημίωση συντήρησης δεν περιλαμβάνονται: α. Το κόστος των αναλωσίμων υλικών όπως, μελανοταινίες, κεφαλές εκτυπωτικών μονάδων (DOT MATRIX PRINTERS), φίλτρα, μεταλλική ταινία εκτύπωσης (BAND) για LINE PRINTER, για την ανάλωση των οποίων επιβαρύνεται το ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ εκτός από 5 service kits των laser εκτυπωτών τα οποία είναι υποχρέωση της εταιρίας UNISYSTEMS. β. Το κόστος τυχόν μετακινήσεων του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, πέρα από την αρχική εγκατάσταση, εκτός αν πρόκειται για επιδιόρθωση που εκ των πραγμάτων είναι αδύνατον να γίνει στο χώρο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. γ. Το κόστος ανταλλακτικών και του χρόνου εργασίας του τεχνικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την επιδιόρθωση βλαβών, εφόσον οι βλάβες αυτές οφείλονται σε κακή χρήση από το προσωπικό του ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ, ή βλάβες που προξενήθηκαν από συσκευές που δεν ανήκουν στο ΣΥΣΤΗΜΑ (μονάδες άλλων κατασκευαστών τις οποίες δεν προμήθευσε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ή σε μη τήρηση των συνθηκών λειτουργίας (Άρθρο 8), ή σε απρόβλεπτους εξωτερικούς παράγοντες (σεισμός, κεραυνός, πλημμύρα, πυρκαγιά). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει τη συντήρηση του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ και μετά την ώρα από ευτέρα μέχρι και Παρασκευή, καθώς και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται έγκαιρη ειδοποίηση από το ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ και χρονοπρόγραμμα των απαιτήσεων του. Οι σχετικές χρεώσεις του ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ για πρόσθετες υπηρεσίες συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα τιμοκατάλογο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 5. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι 5.1. Για το χρονικό διάστημα από έως η ετήσια αμοιβή για τη σύμβαση συντήρησης του εξοπλισμού πληροφορικής (ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ανέρχεται στο ποσό για HARDWARE : ,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. 19%. στο οποίο περιλαμβάνονται και τα τυχόν μεταφορικά του εξοπλισμού για διάφορες 5

6 εκτός Πρωτοδικείου επιδιορθώσεις. Η πληρωμή θα γίνεται μετά τη λήξη κάθε τριμήνου συντήρησης και την υποβολή των σχετικών τιμολογίων και των λοιπών δικαιολογητικών αρμοδίως στο ΤΑ.Χ. Ι.Κ. για την έκδοση του εντάλματος ( 23800,00 : 4 = 5.950,00 με το Φ.Π.Α.) Η ετήσια αναπροσαρμογή της συντήρησης θα γίνεται βάσει των δεικτών τιμών καταναλωτού της Ε.Σ.Υ.Ε., και όπως αυτές θα αναφέρονται στις ετήσιες συμβάσεις συντήρησης που τυχόν ήθελε συναφθούν Η αποζημίωση συντήρησης για τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, θα καθορίζεται σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα τιμοκατάλογο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 6. Τ Ο Π Ο Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ο τόπος συντήρησης του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, είναι ο επιλεγόμενος χώρος του ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ στις εγκαταστάσεις του, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 3 ( ικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης). 7. Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Ο Σ Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ Για τη συντήρηση κάθε μελλοντικής επέκτασης του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ θα ισχύουν οι όροι της παρούσας σύμβασης. 8. Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Π Ρ Ω Τ Ο Ι Κ Ε Ι Ο Υ 8.1. Το ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις μονάδες του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας τους και είναι υπεύθυνο τόσο για την καλή μεταχείρισή τους από το προσωπικό του, όσο και για τα ατυχήματα ή τις σκόπιμες ενέργειες που είναι δυνατόν να τους προξενήσουν βλάβες Το ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τις συνθήκες λειτουργίας των μηχανών του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ήτοι: ιατήρηση του χώρου καθαρού προς αποφυγή σκόνης. Θερμοκρασία C. Σχετική Υγρασία μεταξύ 40% και 70%. Σταθερή τάση 220 V (+10%) και συχνότητα 50 ΗΖ (+1). 6

7 8.3. Το ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες και προϋποθέσεις για συντονισμένη, γρήγορη και ασφαλή επανορθωτική και προληπτική συντήρηση. Για το σκοπό αυτό πρέπει να παρέχει άνεση χώρου στις μονάδες του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, κατάλληλο φωτισμό, διάθεση τηλεφώνου για επικοινωνία και με την έδρα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, συνεργασία με το προσωπικό του για τα τυχόν προβλήματα και ελευθερία εισόδου του προσωπικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην εγκατάσταση Σε περίπτωση μεταφοράς μηχανών που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, το ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ πρέπει να ειδοποιήσει σχετικά την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε δέκα (10) ημέρες πριν από τη μεταφορά αυτή. 9. Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Ε Υ Θ Υ Ν Ω Ν Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ευθύνονται αμοιβαία για κάθε πταίσμα τους προσωπικού τους, σχετικά με το ΣΥΣΤΗΜΑ, αλλά κανείς από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για ζημίες έμμεσες ή αποθετικές ή για διαφυγόντα κέρδη του άλλου μέρους, λόγω οποιασδήποτε παράβασης των όρων και υποχρεώσεων που δημιουργεί η παρούσα σύμβαση. 10. Ι Σ Χ Υ Ω Ν Ν Ο Μ Ο Σ - Ι Κ Α Ι Ο Ο Σ Ι Α Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία, κατάργηση δε ή τροποποίηση των όρων της μπορεί να διενεργηθεί έγγραφα. Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν με καλή πίστη να επιλύουν κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση. Τυχόν διαφορές θα επιλύονται στα ικαστήρια Θεσσαλονίκης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικοί νόμοι και διατάγματα. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την 1 Η ΙΟΥΝΙΟΥ Το παρόν, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, με την ιδιότητα που αυτοί παρίστανται, όπως ακολουθεί. 7

8 Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 1)Για το ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Χρήστος Νάστας ΕΦΕΤΗΣ Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου ιευθύνσεως του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 2)Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ α) Γεώργιος εληγιάννης, ιευθύνων Σύμβουλος της UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε., - Στρατιωτικού Συνδέσμου 24, Αθήνα β) Aπόστολος Λαφογιάννης, ιευθυντής Οικονομικών & ιοικητικών Υπηρεσιών της UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε., - Στρατιωτικού Συνδέσμου 24, Αθήνα 8

9 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Νο 1 Α/Α Hμερομηνία αγοράς ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣ ES GZU Server, 2*Proc PIII 500 Mz, 1024 Mb mem, 2*4 Gb Scsi disk, 1 1 3*OSD9205-W45 disk, MB Tape Dlt 20/40 Gb, PCT4000-QIC Tape 4/8 Gb, 2*PCI300-SUW Scsi control, ETH10100 Eth control, EVG2100-P Display 15", Kbd/mouse SMP S61 Server 166Mz, 128Mb mem, 1 Gb Scsi disk, 5*ISD2100-W Gb 1 2 disk UN6000-Q10 Tape QIC, UN6000-DT4 Tape dds-2 4 Gb, 2*PCI300-SUW Scsi control, SF10014-CDI Eth control, AXISNPS532- FB Eth card, EVG153-COL Display 15", Kbd/mouse ISD4100-W41 Disk 4.2 Gb Inbuild P5071T PC HP Vectra VL400DT, Pentium III 1000Mhz, 128MB RAM, 20Gb disk, Display color HP(8897A), ETH card 10/100,CD- ROM,K/B,Mouse,WIN2000 PRO P5071T PC HP Vectra VL400DT, Pentium III 1000Mhz, 256MB RAM, 20Gb disk, Display color HP(8897A), ETH card 10/100,CD- ROM,K/B,Mouse,WIN2000 PRO Brother 5150D Laser Printer, Brother 5150D,Duplex Brother 5150DN Laser Printer, Brother 5150DN,Duplex,Network Brother 5150D Laser Printer, Brother 5150D,Duplex Brother 5150D Laser Printer, Brother 5150D,Duplex LEXMARK C510 Laser Color Printer AP Printer, Matrix 400 cps, 24pin G4440 Line Printer MIL Server ικτύου 8 Ports MIL Server ικτύου 16 Ports A0106 Switch 10 24port 10/100, 2-Epim, connector+tranceiv H0216 Switch 10 14port 10/100, Calbetron + Interfaces SEH24 Hub 24 port, Calbetron Ups Prestige Ups Prestige LEXMARK T 520 Printer laser Lexmark w Printer laser Lexmark s1855 Printer laser HP 5200dtn Printer laser HP P2015 Printer laser PLATO BTO P4 3,0GHz, 256MB RAM, 40Gb disk, Eth Card 10/100, CD-ROM,K/B,Mouse, WINXP HOME HP DX-2000MT P4 2,8GHz, 512MB RAM, 40Gb disk, Eth Card 10/100, CD-ROM,K/B,Mouse, WINXP PRO OKI B6200 Printer laser S1650 Printer laser 1 9

14 / 16-07-2012 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ. (γνήσια ανταλλακτικά) και. β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ

14 / 16-07-2012 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ. (γνήσια ανταλλακτικά) και. β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 14 / 16-07-2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ : α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ (γνήσια ανταλλακτικά) και β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

5 / 20-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W)

5 / 20-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 5 / 20-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ α) υλικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

2 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους (S/W)

2 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους (S/W) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 2 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Προ 2010 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η µεταξύ του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. και της BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση της εφαρμογής του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium III του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση της εφαρμογής του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium III του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σήμερα 20 οι παρακάτω αντισυμβαλλόμενοι, Σχετικό Παραστατικό : 1.) η εταιρία με την επωνυμία ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Λεωφ.Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 13-11-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 21661 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ Ιούνιος 2014 0 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Εισαγωγή.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Υπηρεσίες.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Υποχρεώσεις Εργοστασίου..6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 1η του μήνα Αυγούστου τους έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995)

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: (22413) 60163-60379-60158 FAX: (22410)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002542019 2015-01-26

15PROC002542019 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 114/2014. Αρ. Αποφ: 177 Α.Δ.Α:75Χ046907Η-ΝΙΒ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 114/2014. Αρ. Αποφ: 177 Α.Δ.Α:75Χ046907Η-ΝΙΒ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 114/2014 Αρ. Αποφ: 177 Α.Δ.Α:75Χ046907Η-ΝΙΒ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα