Η εφαρµογή της ενδοµυελικής ήλωσης σε οστεοπορωτικούς ασθενείς. Εµβιοµηχανικά χαρακτηριστικά και τεχνικές τροποποιήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εφαρµογή της ενδοµυελικής ήλωσης σε οστεοπορωτικούς ασθενείς. Εµβιοµηχανικά χαρακτηριστικά και τεχνικές τροποποιήσεις"

Transcript

1 2012 Η εφαρµογή της ενδοµυελικής ήλωσης σε οστεοπορωτικούς ασθενείς. Εµβιοµηχανικά χαρακτηριστικά και τεχνικές τροποποιήσεις Νικόλαος Γ. Λασανιάνος ΜΤΣ Μεταβολικά Νοσήµατα των Οστών Nick Lassa [Πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρείας] 26/6/2012

2 Η εφαρμογή της ενδομυελικής ήλωσης σε οστεοπορωτικούς ασθενείς. Εμβιομηχανικά χαρακτηριστικά και τεχνικές τροποποιήσεις Νικόλαος Γ. Λασανιάνος Εισαγωγή Η ενδομυελική ήλωση αποτελεί ορθοπαιδική τεχνική με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η οποία τα τελευταία χρόνια συνιστά θεραπεία εκλογής σχεδόν σε όλα τα διαφυσιακά κατάγματα των μακρών οστών των κάτω άκρων (μηριαίο, κνήμη) ενώ κερδίζει συνεχώς έδαφος και στην αντιμετώπιση των διαφυσιακών καταγμάτων του βραχιονίου [1, 2]. Η εφαρμογή της δεν περιορίζεται μόνο σε τραυματιολογικές περιπτώσεις καθώς έχει απόλυτη ένδειξη σε παθολογικά ή επαπειλούμενα παθολογικά κατάγματα καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση ψευδαρθρώσεων με την τεχνική του exchange nail [3, 4]. Πέρα δε από τους ενήλικους η χρήση της έχει επεκταθεί και στα κατάγματα των παίδων χάρη στη δημιουργία ειδικών ελαστικών εύκαμπτων ήλων (Nancy nails) [5].(Εικ.1) Ενδομυελική ήλωση ενήλικα σε κάταγμα της διάφυσης του μηριαίου Ενδομυελική ήλωση ενήλικα σε κάταγμα της διάφυσης της κνήμης Ενδομυελική ήλωση ενήλικα σε κάταγμα της διάφυσης του βραχιονίου Ενδομυελική ήλωση κατάγματος κνήμης σε παιδί με εύκαμπτους ήλους (Nancy nails) Εικόνα 1: Περιπτώσεις ενδομυελικής ήλωσης διαφυσιακών καταγμάτων Το σκεπτικό της τεχνικής στους ενήλικους αφορά την εισαγωγή εντός του μυελικού αυλού ενός ήλου ο οποίος ανατάσσει και σταθεροποιεί το κάταγμα. Πρόκειται για τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας στα μαλακά μόρια καθώς διενεργείται με μικρές τομές υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο εξασφαλίζοντας μειωμένα ποσοστά διεγχειρητικών αιμορραγιών και μετεγχειρητικών φλεγμονών καθώς δεν υπάρχει μεγάλη έκθεση χειρουργικού τραύματος. (Εικ.2) 2

3 Για την οστεοσύνθεση κατάγματος βραχιονίου με πλάκα βίδες χρειάστηκε η εκτεταμένη τομή που απεικονίζεται στη δεξιά εικόνα. Για την οστεοσύνθεσης κατάγματος βραχιονίου με ενδομυελικό ήλο απαιτήθηκε η δημιουργία πύλης εισόδου 2 εκατοστών. Εικόνα 2: Διεγχειρητικές εικόνες οστεοσύνθεσης βραχιονίου με πλάκα-βίδες ή ενδομυελικό ήλο που απεικονίζουν τα πλεονεκτήματα της ήλωσης σχετικά με την κακοποίηση των μαλακών μορίων. Επιπρόσθετο πλεονέκτημα της ενδομυελικής ήλωσης αποτελεί η εμβιομηχανική υπεροχή της σε σχέση με άλλες τεχνικές δεδομένου ότι η κεντρική τοποθέτηση της συσκευής (ήλου) συμπίπτει με τον άξονα διέλευσης των φορτίων δια των οστών, ελαχιστοποιώντας της πιθανότητες έκκεντρης φόρτισης με τις όποιες συνέπειες (παρεκτόπιση κατάγματος, απώλεια ανάταξης, θραύσεις υλικών κα). Η δε δυνατότητα ασφάλισης του ήλου τόσο κεντρικά όσο και περιφερικά, κάτι που συνήθως επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση βιδών δια του ήλου στις περιοχές των μεταφύσεων, επιτρέπει πρώιμη κινητοποίηση των αρθρώσεων, πρώιμη φόρτιση του σκέλους και αποφυγή μακρών περιόδων κλινοστατισμού και ακινησίας [6, 7]. (Εικ.3) Σε περιπτώσεις ενδομυελικής ήλωσης ο μηχανικός άξονας του μακρού οστού (κίτρινο βέλος) συνήθως συμπίπτει επακριβώς με τον άξονα διέλευσης των φορτίων διά του ήλου Σε περιπτώσεις οστεοσύνθεσης με πλάκα και βίδες ο μηχανικός άξονας του μακρού οστού (κίτρινο βέλος) δεν συμπίπτει με τον άξονα διέλευσης των φορτίων διά της πλάκας, πολλές φορές δε μπορεί να μην υπάρχει ούτε παραλληλία Εικόνα 3: Άξονες διέλευσης φορτίων διαμέσου του οστού και του υλικού οστεοσύνθεσης 3

4 Η ενδομυελική ήλωση στους ηλικιωμένους και στους οστεοπορωτικούς ασθενείς Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά της ενδομυελικής ήλωσης μπορεί να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα σε ηλικιωμένους ασθενείς [8-10]. Πράγματι στους ηλικιωμένους ασθενείς που συνήθως πάσχουν και από οστεοπόρωση ο γενικότερος σκοπός της χειρουργικής θεραπείας των καταγμάτων των μακρών οστών είναι η επίτευξη όσο το δυνατόν σταθερότερης οστεοσύνθεσης, ικανής να επιτρέπει γρήγορη κινητοποίηση, σε συνδυασμό με το μικρότερο δυνατό χειρουργικό τραύμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς εκ των πραγμάτων διαθέτουν περιορισμένες αιμοδυναμικές εφεδρείες και χρήζουν γρήγορης κινητοποίησης μετεγχειρητικά για την αποφυγή σειράς επιπλοκών που σχετίζονται με παρατεταμένη ακινητοποίηση (κατακλίσεις, λοιμώξεις, μυϊκή ατροφία κλπ). Επιπρόσθετα λόγω γενικευμένης αδυναμίας πολλοί ηλικιωμένοι ασθενείς αδυνατούν να συμμορφωθούν με μετεγχειρητικά πρωτόκολλα αποφόρτισης ή μερικής φόρτισης του χειρουργηθέντος σκέλους. Βάσει των προαναφερθέντων η ιδανική αντιμετώπιση στους ηλικιωμένους οστεοπορωτικούς ασθενείς θα πρέπει να αφορά τεχνικές εσωτερικής οστεοσύνθεσης ικανές να επιτρέψουν ει δυνατόν και πλήρη φόρτιση άμεσα μετεγχειρητικά [11-13]. Το ίδιο βέβαια είναι επιθυμητό και για τους μη ηλικιωμένους οστεοπορωτικούς ασθενείς. Το κλειδί στην υπόθεση της ταχείας κινητοποίησης ενός χειρουργηθέντος μακρού οστού φαίνεται να είναι ο διαμοιρασμός των φορτίων μεταξύ υλικού και οστού (Load Shearing) ο οποίος εξυπηρετείται από δυναμικές τεχνικές οστεοσύνθεσης που επιτρέπουν ελεγχόμενη επαφή μεταξύ των κατεαγότων οστών κατά τη φόρτιση. Κατ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μια σταθερή αλλά όχι άκαμπτη (Load Bearing) οστεοσύνθεση μ αποτέλεσμα να απομακρύνεται το ρίσκο της κόπωσης και της συνεπακόλουθης θραύσης των υλικών [14-16]. Η ενδομυελική ήλωση αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση Load Shearing τεχνικής οστεοσύνθεσης μικρής επεμβατικότητας και κατά συνέπεια καθίσταται ιδιαιτέρως κατάλληλη για ηλικιωμένους οστεοπορωτικούς ασθενείς [2, 9, 14, 17]. Παρ ότι όμως η ενδομυελική ήλωση μπορεί να αποτελέσει μια ασφαλή και επιτυχή χειρουργική τεχνική για τα κατάγματα των μακρών οστών των ηλικιωμένων ασθενών, η συνύπαρξη οστεοπόρωσης σε αυτούς θέτει ορισμένους περιορισμούς. Κύριο πρόβλημα αποτελεί η μειωμένη ισχύς του οστού η οποία καθιστά δύσκολη την επίτευξη σταθερής σύνδεσης μεταξύ υλικών και οστών [2, 10, 18]. Όπως προαναφέρθηκε τμήμα της τεχνικής της ενδομυελικής ήλωσης αποτελεί το κεντρικό και περιφερικό κλείδωμα του ήλου με βίδες το οποίο εξασφαλίζει την σταθερότητα ανάταξης συγκράτησης του κατάγματος. Η τοποθέτηση των βιδών του κλειδώματος αφορά τις περιοχές των μεταφύσεων, το σπογγώδες οστό των οποίων αποτελεί το πρωταρχικό σημείο στόχευσης της οστεοπόρωσης. Κατά συνέπεια στους οστεοπορωτικούς ασθενείς μπορεί να δημιουργηθεί αντικειμενικό πρόβλημα αποτυχίας της ήλωσης λόγω ελαχιστοποίησης της επαφής οστού υλικού στα σημεία σταθεροποίησης της ήλωσης. Σχετικές μελέτες έχουν δείξει πως η οστική πυκνότητα σχετίζεται άμεσα με την συγκρατητική δύναμη των βιδών του κεντρικού και περιφερικού κλειδώματος [19]. Τα φορτία που διελαύνουν την επιφάνεια επαφής οστού υλικού μπορεί συχνά να ξεπερνούν το μειωμένο φορτίο αντοχής του οστεοπορωτικού οστού προκαλώντας μικροκατάγματα, τοπική οστική απορρόφηση, χαλάρωση του υλικού και 4

5 συνεπακόλουθη αποτυχία της οστεοσύνθεσης. Ως αναμενόμενο δε, ο πιο κοινός τύπος αποτυχίας σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αφορά θραύση των υλικών αλλά οστική υποχώρηση (Cut out) [18, 20-22]. (Εικ.4) Αποτυχία τύπου cut-out ενδομυελικής ήλωσης σε κάταγμα ισχίου οστεοπορωτικού ασθενή. Ο κοχλίας της κεφαλής έχει μετακινηθεί κεφαλικά «τρώγοντας» το σπογγώδες της κεφαλής ενώ παράλληλα έχει μεταναστεύσει προς τα έσω εισερχόμενος στην κοτύλη. Αποτυχία ενδομυελικής ήλωσης σε κάταγμα κνήμης μη οστεοπορωτικού ασθενή. Η δημιουργία ψευδάρθρωσης δεν επέτρεψε διαμοιρασμό (load shearing) φορτίων μεταξύ ήλου-οστού μ αποτέλεσμα κόπωση και θραύση του ήλου. Εικόνα 4: Τυπικές περιπτώσεις αποτυχίας ενδομυελικής ήλωσης σε οστεοπορωτικούς και μη ασθενείς Εκτός όμως από τη δυσχέρεια που προκαλεί στο κεντρικό και περιφερικό κλείδωμα των ενδομυελικών ήλων, η οστεοπόρωση επηρεάζει την ήλωση και λόγω του αδυνατίσματος που προκαλεί στο εσωτερικό τοίχωμα του διαφυσιακού φλοιού. Το πρόβλημα αυτό γίνεται ιδιαίτερα έντονο σε κατάγματα που προσεγγίζουν τη μεταφυσιακή περιοχή (όπως λχ τα υπερκονδύλια κατάγματα του μηριαίου που αντιμετωπίζονται με ανάστροφη ενδομυελική ήλωση) καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις το μυελικό κανάλι τείνει να γίνει πολύ ευρύ στα όρια μετάφυσης διάφυσης αδυνατώντας να στηρίξει ικανοποιητικά την εισαγωγή του ήλου και διακινδυνεύοντας δευτερογενή παρεκτόπιση σε ραιβότητα ή βλαισότητα [18]. Τεχνικές τροποποιήσεις ήλωσης σε οστεοπορωτικούς ασθενείς Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της εξέλιξης της τεχνικής της ενδομυελική ήλωσης έχουν αναπτυχτεί και εξελιχθεί διάφορα μέτρα πρόληψης της αποτυχίας της τεχνικής σε οστεοπορωτικούς ασθενείς. Τα μέτρα αυτά συνίστανται στα εξής: 5

6 1) Αύξηση του αριθμού των βιδών για το κλείδωμα του ήλου ή τροποποίηση του σχήματός τους Το σκεπτικό της ενδομυελικής ήλωσης, όταν η τεχνική πρωτοεμφανίστηκε αφορούσε αποκλειστικά την εισαγωγή του ήλου στο μυελικό κανάλι αδιαφορώντας για την σταθεροποίηση κλείδωμα του ήλου επί του οστού που θα εξασφάλιζε τη διατήρηση της ανάταξης. Λόγω διαφόρων αποτυχιών έγινε κατανοητό πως ο ήλος θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να «προσδένεται» στο οστό, ώστε να ενισχύεται η σταθερότητα της οστεοσύνθεσης και να αποφεύγονται γωνιώδεις ή στροφικές παραμορφώσεις. Στα περισσότερα μοντέλα ήλων το κλείδωμα με μία μόνο βίδα θεωρήθηκε επαρκές και επικράτησε. Ωστόσο στο οστεοπορωτικό αραιωτικό σπογγώδες οστό ήταν πολύ μεγάλη η πιθανότητα αποσύνδεσης μεταξύ βίδας και οστού λόγω της μικρής επιφάνειας επαφής. Το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε με τον σχεδιασμό ήλων που έφεραν υποδοχές για περισσότερες βίδες, αυξάνοντας έτσι την επαφή του υλικού με το οστό και μειώνοντας τις πιθανότητες μηχανικής αστοχίας ή cut out του οστού [19, 23, 24]. (Εικ.5) Ένας άλλος τρόπος για την αύξηση της επιφάνειας επαφής μεταξύ οστού και υλικού είναι η χρήση τροποποιημένων βιδών εν είδη σφήνας, των λεγόμενων spiral blade plates. To υλικό αυτό έχει αυξημένη επιφάνεια σε σχέση με μια συμβατική βίδα και τέτοια διαμόρφωση στο χώρο, ώστε να επιτρέπει πολύ καλή συγκράτηση του ήλου στο οστό [18, 25, 26]. (Εικ.6) Οι πρώτοι ήλοι (Kuntcher nails) δεν έφεραν υποδοχές για βίδες κλειδώματος και απλά εμβυθίζονταν στο μυελικό κανάλι Ήλος βραχιονίου πρώτης γενεάς με μία βίδα τόσο για κεντρικό, όσο και για περιφερικό κλείδωμα Ήλος βραχιονίου μεταγενέστερης γενεάς που επέτρεπε κλείδωμα με τρεις βίδες για την επικίνδυνη περιοχή της εγγύς μετάφυσης Ήλος κνήμης πρώτης γενεάς με μία βίδα για κεντρικό κλείδωμα Ήλος κνήμης δεύτερης γενεάς με 2 παράλληλες βίδες για κεντρικό και κλείδωμα Εικόνα 5: Η εξέλιξη του τρόπου κλειδώματος των ήλων 6

7 Εφαρμογή spiral blade plate σε οστεοπορωτική κεφαλή μηριαίου οστού Εικόνα 6: Spiral Blade Plate 2) Τοποθέτηση των βιδών του κλειδώματος σε διαφορετικές κατευθύνσεις και επίπεδα Η αύξηση του αριθμού των βιδών κλειδώματος του ήλου βελτίωσε σημαντικά την συγκράτηση του ήλου πάνω στο οστεοπορωτικό οστό. Παρατηρήθηκαν ωστόσο περιστατικά ολίσθησης του ήλου επί των παράλληλα τοποθετημένων βιδών που δημιουργούσαν παρεκτόπιση του κατάγματος. Τα κλινικά αυτά αποτελέσματα σε συνδυασμό με εμβιομηχανικές μελέτες επαναπροσδιόρισαν τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των ήλων δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη τρόπων κλειδώματος του ήλου όχι μόνο με παράλληλες βίδες αλλά και με βίδες τοποθετημένες σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Κατ αυτόν τον τρόπο όχι μόνο εξασφαλίζονταν η αύξηση των επιφανειών επαφής μεταξύ υλικού και οστού αλλά ταυτόχρονα δημιουργείτο μια πιο σύνθετη διαπλοκή μεταξύ βιδών και σπογγώδους οστού που επέτρεπε την καλύτερη συγκράτηση των υλικών [9, 11, 19, 27]. (Εικ.7) 7

8 Παρεκτόπιση κατάγματος σε ήλο 2 ης γενεάς με 2 παράλληλες βίδες για εγγύς κλείδωμα Ήλοι κνήμης 3ης γενεάς με πολλαπλές υποδοχές για τις βίδες του εγγύς κλειδώματος σε πολλαπλές κατευθύνσεις Ακτινολογική απεικόνιση εγγύς κλειδώματος σε ήλο κνήμης 3 ης γενεάς με 3 βίδες σε διάφορες κατευθύνσεις Εικόνα 7: Η εξέλιξη των ήλων με σκοπό τη χρήση βιδών κλειδώματος σε περισσότερες κατευθύνσεις αύξησε την σχηματιζόμενη «ανισοτροπία» μεταξύ οστού και υλικού 3) Τοποθέτηση των βιδών κατά τρόπο που να διαπερνούν τον απέναντι φλοιό του οστού και να μην περιορίζονται μόνο στο σπογγώδες οστούν Η εφαρμογή των βιδών του εγγύς κλειδώματος του ήλου συνήθως γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε η βίδα να μην διαπερνά τον απέναντι φλοιό του οστού σε μια προσπάθεια αποφυγής τραυματισμού των μαλακών μορίων της περιοχής. Κατ αυτόν τον τρόπο η βίδα έχει στην ουσία 2 σημεία σταθερής στήριξης: τον εγγύς φλοιό του οστού και την οπή του ήλου απ την οποία διέρχεται ενώ η πορεία της τερματίζεται εντός του σπογγώδους της μετάφυσης. Ωστόσο σε οστεοπορωτικούς ασθενείς των οποίων το σπογγώδες οστό είναι πολύ αραιωτικό είναι σημαντικό να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα σημεία στήριξης των βιδών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση βιδών οι οποίες να διαπερνούν κα τον απέναντι φλοιό του οστού παρέχοντας έτσι ένα 3 ο σημείο στήριξης στη βίδα και αυξάνοντας την σταθερότητα της οστεοσύνθεσης. Η συγκεκριμένη τροποποίηση βρίσκει κυρίως εφαρμογή στο κλείδωμα της εγγύς μετάφυσης των καταγμάτων της κνήμης καθώς και στο κλείδωμα της περιφερικής μετάφυσης των υπερκονδυλίων καταγμάτων του μηριαίου που οστεοσυντίθενται με ανάστροφη ήλωση. Η αναγκαιότητα κλειδώματος και του απέναντι φλοιού αυξάνεται για τα ασταθέστερα, σε σχέση με αυτά της διάφυσης, κατάγματα των μεταφυσιακών περιοχών σε σχέση με αυτά της διάφυσης. Αυτό συμβαίνει διότι το σφήνωμα του ήλου στο στενότερο σημείο της διάφυσης (ισθμός) στα μεν διαφυσιακά κατάγματα λειτουργεί ως 8

9 επιπλέον σημείο στήριξης, στα δε μεταφυσιακά μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας παρεκτόπισης. Πρέπει να επισημανθεί βέβαια πως η συγκεκριμένη τροποποίηση αντενδείκνυται πλήρως κατά την τοποθέτηση βιδών κλειδώματος εντός της κεφαλής του βραχιόνιου ή μηριαίου οστού διότι σε αυτή την περίπτωση η βίδα κινδυνεύει να εισέλθει εντός της άρθρωσης τραυματίζοντας το χόνδρο και προκαλώντας δευτερογενή οστεοαρθρίτιδα [1, 21, 22]. (Εικ.8) Κεντρικό κλείδωμα ήλου κνήμης με βίδες που δε διαπερνούν τον απέναντι φλοιό Κεντρικό κλείδωμα ήλου κνήμης με βίδες που διαπερνούν τον απέναντι φλοιό Περιφερικό κλείδωμα υπερκονδύλιου ήλου μηριαίου με βίδες που δε διαπερνούν τον απέναντι φλοιό Περιφερικό κλείδωμα υπερκονδύλιου ήλου μηριαίου με βίδες που διαπερνούν τον απέναντι φλοιό Κεντρικό κλείδωμα ήλου βραχιονίου κατά το ποίο είναι απαραίτητο όλες οι βίδες να μένουν εντός του σπογγώδους για να μην τραυματιστεί η άρθρωση Εικόνα 8: Περιπτώσεις κλειδώματος με ή χωρίς την συμμετοχή του απέναντι φλοιού 4) Τροποποίηση του τρόπου κλειδώματος με αποφυγή χρήσης βιδών Παρ ότι η χρήση περισσότερων βιδών κλειδώματος είναι παράγοντας σταθεροποίησης σε οστεοπορωτικούς ασθενείς, η έρευνα έχει στραφεί και προς την αντίθετη κατεύθυνση στην αναζήτηση λύσεων. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα ήλων τα οποία δεν απαιτούν τη χρήση βιδών για κλείδωμα ώστε να επιτύχουν ισχυρή σύνδεση με το οστό. Αυτός ο τρόπος ήλωσης έχει καθιερωθεί να ονομάζεται bio nailing σε αντίθεση μα τους κλασσικούς fix nailing ήλους που χρησιμοποιούν βίδες [28]. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο πως οι τεχνικές τροποποιήσεις αυτού του είδους περιορίζονται στους ήλους του βραχιονίου καθ ότι πρόκειται για το 9

10 μόνο μη φορτιζόμενο μακρό οστό που επιδέχεται ήλωσης στους ενήλικες. Το μηριαίο και η κνήμη είναι οστά προοριζόμενα για φόρτιση άμεσα μετεγχειρητικά και δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα ασφαλείς τεχνικές που να επιτρέπουν την παράκαμψη του Gold standard του κλειδώματος με βίδες (fix nailing) το οποίο παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στα φορτία. Οι τρόποι με τους οποίου οι ήλοι του βραχιονίου δύνανται να ενσωματώνονται επιτυχώς στο οστό άνευ της χρήσεως βιδών ποικίλουν. Συνηθέστερα οφείλουν την σταθερή τους σύνδεση χάρη σε τροποποιήσεις του σχήματος των τοιχωμάτων του ήλου που επιτρέπο επιτρέπουν υν ενσφήνωση αυτού εντός του μυελικού καναλιού. Άλλες φορές η σταθερή σύνδεση επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ειδικής τάπας επί της βάσης ήλου που διογκώνεται τεχνητά και ενσφηνώνεται εντός του σπογγώδους της μετάφυσης. Τέλος πολύ συνηθισμένοι είναι και οι expandable ήλοι του βραχιονίου που συνδέονται σταθερά με το οστό χάρη στην διαμόρφωση του σχήματός τους εν είδη βεντάλιας ή χάριν διόγκωσης των τοιχωμάτων τους με την εισαγωγή υγρών (φυσιολογικού ορού ) εντός του ήλου [14, 29-34]. (Εικ.9) (Εικ Διαμόρφωση του σώματος του ήλου Garnavos nail με κοίλες πλευρές και οξείες αιχμές ώστε να ενσφηνώνεται εύκολα στο τοίχωμα του μυελικού αυλού 2. Τάπα που τοποθετείται στη βάση του ήλου Garnavos nail.. Η βίδα που βιδώνεται επί της υποδοχής προκαλεί διάνοιξη των πτερυγίων αυτής και αγκυρώνει τον ήλο εντός του σπογγώδους 3. Ακτινολογική απεικόνιση του Garnavos nail 4. True Flex nail βραχιονίου. Χρησιμοποιεί παρόμοια τεχνική αγκύρωσης με το Garnavos nail 5. Ανάστροφο Marchetti nail.. Μέτα την τοποθέτηση του ήλου εκπτύσσονται οι ακτίνες που το σταθεροποιούν εντός του οστού Fixion Humeral Nail. Μετά την εισαγωγή του ήλου εγχέεται φυσιολογικό ορός εντός του αυλού του μ αποτέλεσμα τη διόγκωση του ήλου και την σταθεροποίηση του κατάγματος Εικόνα 9.. Τεχνικά χαρακτηριστικά του Garnavos nail και άλλων bio nails του βραχιονίου. 10

11 5) Χρήση τσιμέντου ως επιπλέον σταθεροποιητή της οστεοσύνθεσης Το βιολογικό τσιμέντο που χρησιμοποιείται στις ολικές αρθροπλαστικές ως σταθεροποιητής των προθέσεων έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία και ως σταθεροποιητής των βιδών κλειδώματος κατά την ενδομυελική ήλωση οστεοπορωτικών ασθενών με υπερβολικά αραιωτικό οστό [35, 36]. Η χρήση του γίνεται με 2 βασικούς τρόπους: α) Κατόπιν του τρυπανισμού του οστού και προ της εισαγωγής της βίδας εγχέεται τσιμέντο εντός του οστού το οποίο γεμίζει τις κενές περιοχές του σπογγώδους και το οποίο αφήνεται να πήξει. Κατόπιν και μόλις η σύνδεση τσιμέντου οστού έχει οριστικοποιηθεί γίνεται νέος τρυπανισμός επί του τσιμέντου και δημιουργείται κατάλληλη οπή εντός της οποίας τοποθετείται στέρεα η βίδα. β) Κατόπιν τρυπανισμού του οστού γίνεται τυπική τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένης βίδας με κενό το εσωτερικό της (cannulated screw). Αμέσως μετά την εισαγωγή της βίδας εγχέεται το τσιμέντο μέσα από την κοιλότητα της βίδας. Το τσιμέντο εξέρχεται από το άκρο της βίδας και μόλις πήξει αυξάνει σημαντικά την σταθερότητα της σχέσης οστού-υλικού. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια τεχνική κατά την οποία το τσιμέντο αντί να εγχέεται εντός του αυλού της βίδας εγχέεται εντός το αυλού του ήλου [37]. Η τεχνική αυτή επινοήθηκε ως επέμβαση διάσωσης για τα περιπροθετικά υπερκονδύλια κατάγματα του μηριαίου σε ασθενείς προχωρημένης ηλικίας και απέδωσε πολύ καλά αποτελέσματα. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η χρήση τσιμέντου απαιτεί υψηλό βαθμό επαγρύπνησης του χειρουργού κατά την έγχυσή του, διότι υπάρχει ο κίνδυνος μη αντιστρέψιμης λανθασμένης τοποθέτησης του που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα μαλακά μόρια [35-37]. (Εικ.10) Cannulated Βίδα με υποδοχή για σύριγγα τσιμέντου Εφαρμογή ανάστροφης ενδομυελική ήλωσης σε πολύ περιφερικό περιπροθετικό υπερκονδύλιο κάταγμα μηριαίου σε υπέργηρο ασθενή. Η σταθεροποίηση του ήλου γίνεται απευθείας με την έγχυση τσιμέντου εντός της κοιλότητάς του. Εικόνα 10. Χρήση τσιμέντου για την σταθεροποίηση συστημάτων ενδομυελικής ήλωσης 11

12 Τεχνικές τροποποίησης σε εξέλιξη και μελλοντικός σχεδιασμός Πέρα από τις τεχνικές τροποποιήσεις που ήδη αναφέρθηκαν υπάρχουν και άλλες που χρησιμοποιούνται ήδη αλλά βρίσκονται ακόμα σε φάση εξέλιξης και η ανάλυση τους εκφεύγει του μεγέθους του συγκεκριμένου περιληπτικού πονήματος. Είναι σημαντικό ωστόσο να αναφερθεί πως πολλές από τις τεχνικές αυτές όχι μόνο εφαρμόστηκαν επιτυχώς σε οστεοπορωτικούς ασθενείς αλλά συνέτειναν και στην επέκταση των ενδείξεων της ενδομυελικής ήλωσης. Επί παραδείγματι η χρήση βιδών πλοήγησης (Poller screws) (Εικ.11) ή η τροποποίηση της πύλης εισόδου του ήλου στα κατάγματα της κνήμης (Εικ.12) επέτρεψαν την επέκταση της χρήσης της ήλωσης και των πλεονεκτημάτων αυτής, από τα αμιγώς διαφυσιακά και στα εγγύς μεταφυσιακά κατάγματα στα οποία η ήλωση στο παρελθόν ήταν προβληματική λόγω της απώλειας στήριξης του ήλου από το σπογγώδες οστούν της μετάφυσης [6, 38, 39]. Απώλεια ανάταξης μετά από ήλωση μεταφυσιο-διαφυσιακού κατάγματος κνήμης Κατά την αναθεώρηση της ήλωσης τοποθετήθηκε μια προσθιοπίσθια βίδα πλοήγησης του ήλου (Poller screw) H Poller screw περιόρισε το εύρος της αραιωτικής μετάφυσης και καθοδήγησε τον ήλο προσφέροντας τέλεια ανάταξη του κατάγματος. Εικόνα 11. Η χρήση των βιδών πλοήγησης για καλύτερη ανάταξη και συγκράτηση του κατάγματος 12

13 Η χρήση της προσθιοπίσθιας Poller βίδας μπορεί να αποφευχθεί με την κατάλληλη επιλογή της θέσης της πύλης εισόδου του ήλου Η πύλη εισόδου του ήλου ανοίγεται στον (εξω ή έσω) κνημιαίο κόνδυλο, που ευρίσκεται πλησιέστερα στο κάταγμα, όπως απεικονίζεται στην προσθιοπίσθια ακτινογραφία. Κατ αυτό τον τρόπο παρέχεται καλύτερη ανάταξη στα κατάγματα του εγγύς τριτημορίου της κνήμης. Στο παράδειγμα αριστερά η πύλη εισόδου γίνεται τον έξω κνημιαίο κόνδυλο ενώ στο παράδειγμα δεξιά στον έσω κνημιαίο κόνδυλο. Εικόνα 12. Τροποποίηση της πύλης εισόδου για επίτευξη ανάταξης σε μεταφυσιακά κατάγματα κνήμης άνευ της χρήσεως βιδών Poller Στα πλαίσια της έρευνας έχει διαφανεί πως η αντικατάσταση των συμβατικών βιδών κλειδώματος από διακονδύλιους κοχλίες που ασφαλίσουν συσφιγκτικά πάνω και στους 2 φλοιούς, αποφεύγοντας το αραιωτικό σπογγώδες βελτίωσε την σταθερότητα της ήλωσης επιτρέποντας ακόμα πρωιμότερη φόρτιση και κινητοποίηση. Επιπρόσθετα η χρήση των διακονδύλιων συσφιγκτικών κοχλιών όχι μόνο εντός αλλά και εκτός του ήλου επέτρεψε την επέκταση της χρήσης της ήλωσης ακόμα και σε ενδαρθρικά κατάγματα, γεγονός το οποίο πριν από λίγα μόλις χρόνια θα εθεωρείτο ουτοπικό [11, 12]. (Εικ.13& 14) 13

14 Ενδαρθρικό μη εμβυθισμένο κάταγμα κνημιαίου πλατώ (Schatzker VI) σε οστεοπορωτικό ασθενή Ο διακονδύλιος κοχλίας σταθεροποιείται πάνω στο ισχυρό φλοιώδες οστούν. Η συμπιεστική δύναμη του κοχλία μετατρέπει το ενδαρθρικό κάταγμα σε εξωαρθρικό επιτρέποντας στην συνέχεια την ασφαλή διενέργεια ενδομυελικής ήλωσης. Εικόνα 13. Η χρήση διακονδύλιων συσφιγκτικών κοχλιών εκτός του ήλου σε συνδυασμό με ενδομυελική ήλωση για την αντιμετώπιση ενδαρθρικών καταγμάτων κνημιαίου πλατώ Συντριπτικό ενδαρθρικό δια-υπερκονδύλιο κάταγμα μηριαίου οστού Αντιμετώπιση με ενδομυελική ήλωση κατόπιν της τοποθέτησης διακονδύλιου συμπιεστικού κοχλία που μετέτρεψε το ενδαρθρικό κάταγμα σε εξωαρθρικό Εικόνα 14. Η χρήση διακονδύλιων συσφιγκτικών κοχλιών εκτός του ήλου σε συνδυασμό με ενδομυελική ήλωση για την αντιμετώπιση ενδαρθρικών υπερκονδύλιων καταγμάτων του μηριαίου 14

15 Επίλογος Βάση των προαναφερθέντων συνάγεται η χρησιμότητα της ενδομυελικής ήλωσης και των τροποποιήσεων της στα μεταφυσιακά και διαφυσιακά κατάγματα των μακρών οστών ασθενών με οστεοπόρωση. Η εξέλιξη της ήλωσης, προσαρμοζόμενη στα ιδιαίτερα εμβιομηχανικά χαρακτηριστικά του οστεοπορωτικού οστού, όχι μόνο επέτρεψε την έως τώρα εφαρμογή των πλεονεκτημάτων της στους οστεοπορωτικούς ασθενείς αλλά αποτέλεσε και εφαλτήριο καινοτόμων τεχνικών που επεξέτειναν τις ενδείξεις της τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε πιο σύνθετης μορφής κατάγματα. Βιβλιογραφία 1. Perren SM, Evolution of the internal fixation of long bone fractures. The scientific basis of biological internal fixation: choosing a new balance between stability and biology. J Bone Joint Surg Br, (8): p Ito K, Hungerbuhler R, Wahl D, and Grass R, Improved intramedullary nail interlocking in osteoporotic bone. J Orthop Trauma, (3): p Park J, Kim SG, Yoon HK, and Yang KH, The treatment of nonisthmal femoral shaft nonunions with im nail exchange versus augmentation plating. J Orthop Trauma. 24(2): p Alan RK, Baig R, and Voss FR, Exchange femoral nailing: a new technique for removal of a broken nail. Am J Orthop (Belle Mead NJ), (9): p Lascombes P, Haumont T, and Journeau P, Use and abuse of flexible intramedullary nailing in children and adolescents. J Pediatr Orthop, (6): p Garnavos C and Lasanianos N, Proximal tibia fractures and intramedullary nailing: The impact of nail trajectory to varus/valgus deformity. Injury. 42(12): p Rudloff MI and Smith WR, Intramedullary nailing of the femur: current concepts concerning reaming. J Orthop Trauma, (5 Suppl): p. S Palczewski D and Dawidowski W, [Economic aspect of osteoporotic fracture treatment]. Przegl Lek, (2): p Hagino H, Shimizu M, and Yamamoto A, [Osteoporotic limb fractures]. Clin Calcium, (12): p Lauritzen JB, [The importance of osteoporosis in the treatment of fractures and orthopedic-surgical possibilities]. Ugeskr Laeger, (40): p

16 11. Garnavos C and Lasanianos NG, The management of complex fractures of the proximal tibia with minimal intraarticular impaction in fragility patients using intramedullary nailing and compression bolts. Injury. 42(10): p Garnavos C, Lygdas P, and Lasanianos NG, Retrograde nailing and compression bolts in the treatment of type C distal femoral fractures. Injury. 43(7): p Larsson S, Treatment of osteoporotic fractures. Scand J Surg, (2): p Perren SM, Perren T, and Schneider E, [Are the terms "biology" and "osteosynthesis" contradictory?]. Ther Umsch, (12): p Gollwitzer H, Karampour K, Hauschild M, Diehl P, et al., Biomechanical investigation of the primary stability of intramedullary compression nails in the proximal tibia: experimental study using interlocking screws in cryopreserved human tibias. J Orthop Sci, (1): p Sha M, Guo Z, Fu J, Li J, et al., The effects of nail rigidity on fracture healing in rats with osteoporosis. Acta Orthop, (1): p Cornell CN, Internal fracture fixation in patients with osteoporosis. J Am Acad Orthop Surg, (2): p Wahnert D, Hoffmeier KL, von Oldenburg G, Frober R, et al., Internal fixation of type-c distal femoral fractures in osteoporotic bone. J Bone Joint Surg Am. 92(6): p Chapman JR, Harrington RM, Lee KM, Anderson PA, et al., Factors affecting the pullout strength of cancellous bone screws. J Biomech Eng, (3): p Lobo-Escolar A, Joven E, Iglesias D, and Herrera A, Predictive factors for cutting-out in femoral intramedullary nailing. Injury. 41(12): p Vecsei V, Seitz H, Greitbauer M, and Heinz T, [Borderline indications for locked intramedullary nailing of femur and tibia]. Orthopade, (3): p Widjaja W and Hartung C, [Biomechanical studies and finite element analysis of a bone-implant interface]. Biomed Tech (Berl), (12): p Bonnaire F, Zenker H, Lill C, Weber AT, et al., Treatment strategies for proximal femur fractures in osteoporotic patients. Osteoporos Int, Suppl 2: p. S93-S Giannoudis PV and Schneider E, Principles of fixation of osteoporotic fractures. J Bone Joint Surg Br, (10): p Fuchtmeier B, May R, Fierlbeck J, Hammer J, et al., A comparative biomechanical analysis of implants for the stabilization of proximal humerus fractures. Technol Health Care, (4-5): p Scully SP and Clifford PE, Spiral blade plate fixation for pathologic subtrochanteric femur fractures. J Surg Oncol, (4): p Nork SE, Barei DP, Schildhauer TA, Agel J, et al., Intramedullary nailing of proximal quarter tibial fractures. J Orthop Trauma, (8): p

17 28. Garnavos C, Diaphyseal humeral fractures and intramedullary nailing: Can we improve outcomes? Indian J Orthop. 45(3): p Garnavos C and Lasanianos N, Intramedullary nailing of combined/extended fractures of the humeral head and shaft. J Orthop Trauma. 24(4): p Garnavos C, Lasanianos N, Kanakaris NK, Arnaoutoglou C, et al., A new modular nail for the diaphyseal fractures of the humerus. Injury, (6): p Kralinger F, Gschwentner M, Wambacher M, Smekal V, et al., Proximal humeral fractures: what is semi-rigid? Biomechanical properties of semi-rigid implants, a biomechanical cadaver based evaluation. Arch Orthop Trauma Surg, (2): p Garnavos C, Seaton J, and Lunn PG, The treatment of selected fractures of the humeral shaft with the True-Flex nail. Injury, (4): p Garnavos C and Lunn PG, Preliminary clinical experience with a new fluted humeral nail. Injury, (4): p Martinez AA, Malillos M, Cuenca J, and Herrera A, Marchetti nailing of closed fresh humeral shaft fractures. Chir Main, (5): p Matsuda M, Kiyoshige Y, Takagi M, and Hamasaki M, Intramedullary bone-cement fixation for proximal humeral fracture in elderly patients. A report of 5 cases. Acta Orthop Scand, (3): p Augat P, Rapp S, and Claes L, A modified hip screw incorporating injected cement for the fixation of osteoporotic trochanteric fractures. J Orthop Trauma, (5): p Bobak P, Polyzois I, Graham S, Gamie Z, et al., Nailed cementoplasty: a salvage technique for rorabeck type II periprosthetic fractures in octogenarians. J Arthroplasty. 25(6): p Ricci WM, O'Boyle M, Borrelli J, Bellabarba C, et al., Fractures of the proximal third of the tibial shaft treated with intramedullary nails and blocking screws. J Orthop Trauma, (4): p Krettek C, Miclau T, Schandelmaier P, Stephan C, et al., The mechanical effect of blocking screws ("Poller screws") in stabilizing tibia fractures with short proximal or distal fragments after insertion of small-diameter intramedullary nails. J Orthop Trauma, (8): p

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα

Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική. Χρήστος K. Γιαννακόπουλος

Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική. Χρήστος K. Γιαννακόπουλος Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική Χρήστος K. Γιαννακόπουλος Ιστορία Ενδομυελικής Ήλωσης Τοποθέτηση Περιφερικών Κοχλιών αύξηση σταθερότητας οστεοσύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ. Από τον ελάσσονα τροχαντήρα έως το όριο άνω προς μέσο τριτημόριο του μηριαίου

YΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ. Από τον ελάσσονα τροχαντήρα έως το όριο άνω προς μέσο τριτημόριο του μηριαίου YΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Από τον ελάσσονα τροχαντήρα έως το όριο άνω προς μέσο τριτημόριο του μηριαίου ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΩΝ Το κεντρικό τμήμα ευρίσκεται σε κάμψη απαγωγή έξω στροφή (λαγονοψοϊτης- απαγωγείς,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Η οστεοτομία είναι μια επέμβαση με την οποία ο χειρουργός διαχωρίζει το οστό (προκαλεί δηλαδή, τεχνικά κάταγμα). Στη συνέχεια επανατοποθετεί τα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ - ΠΛΑΚΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ - ΠΛΑΚΕΣ Πλάκες Κλείδας Πλάκες Βραχιονίου Πλάκες Αντιβραχίου Πλάκες Καρπού - Ακρας χειρός Πλάκες Κάτω πέρας κερκίδας Πλάκες Μηριαίου Πλάκες Κεντρικού άκρου μηριαίου Πλάκες Διάφυσης μηριαίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις Κάτω Άκρων. Ioannis Th. Lazarettos MD, PhD Orthopaedic Surgeon

Κακώσεις Κάτω Άκρων. Ioannis Th. Lazarettos MD, PhD Orthopaedic Surgeon Κακώσεις Κάτω Άκρων Κακώσεις Κάτω Άκρων 2 Κατάγματα του Ισχίου Αποτελούν σοβαρές κακώσεις, που αφορούν συνήθως ηλικιωμένους ασθενείς Τά κατάγματα της περιοχής του ισχίου διαιρούνται: Κατάγματα αυχένα μηριαίου

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

3. Αντιμετώπιση Υπερκονδυλίων Καταγμάτων Μηρού με τη Τεχνική LISS.

3. Αντιμετώπιση Υπερκονδυλίων Καταγμάτων Μηρού με τη Τεχνική LISS. 3. Αντιμετώπιση Υπερκονδυλίων Καταγμάτων Μηρού με τη Τεχνική LISS. 21 Ευάγγελος A. Δρακουτός, Δημήτριος Κλαψάκης, Κωνσταντίνος Αγγούρης, Ιωάννης Τσαπακίδης, Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Υβόννη Παπαμερκουρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

6. Χειρουργική Αντιμετώπιση των Εξωαρθρικών Καταγμάτων της Απω Μετάφυσης της Κνήμης με τη Χρήση Πλακών LISS.

6. Χειρουργική Αντιμετώπιση των Εξωαρθρικών Καταγμάτων της Απω Μετάφυσης της Κνήμης με τη Χρήση Πλακών LISS. 42 6. Χειρουργική Αντιμετώπιση των Εξωαρθρικών Καταγμάτων της Απω Μετάφυσης της Κνήμης με τη Χρήση Πλακών LISS. Δημήτριος Κλαψάκης, Σταύρος Ξυμητήρης, Γεώργιος Παπιομύτης, Ιωάννης Τσαπακίδης, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

1. Βιολογικη Οστεοσυνθεση με Εσωτερικη Ναρθηκοποιηση.

1. Βιολογικη Οστεοσυνθεση με Εσωτερικη Ναρθηκοποιηση. 1. Βιολογικη Οστεοσυνθεση με Εσωτερικη Ναρθηκοποιηση. 11 Φώτιος Νικολόπουλος, Δημήτριος Κλαψάκης, Παπαμερκουρίου Yβόννη, Απόστολος Πουλιλιός, Θεόδωρος Τσαρουχάς, Θεόδωρος Β. Γρίβας Τμήμα Ορθοπαιδικής και

Διαβάστε περισσότερα

Κατάγματα περιοχής ισχίου. www.orthopatras.gr

Κατάγματα περιοχής ισχίου. www.orthopatras.gr Κατάγματα περιοχής ισχίου Ισχίο Μεγάλη μηχανική επιβάρυνση Προσβάλεται από οστεοπόρωση Συνθήκες οστικής αιμάτωσης Κατάγματα περιοχής ισχίου Πολύ συχνά κατάγματα Επιδημία Μεγάλη νοσηρότητα Μεγάλη θνησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS Damage Control «Η λιγότερο κατανοητή έννοια της δεκαετίας» Απλά σημαίνει: Εάν ο πολυτραυματίας ασθενής οδηγηθεί στο χειρουργείο πρέπει να γίνει κάτι για τα κατάγματα των μακρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Όπου απαιτούνται συνοδευτικά υλικά, όπως για παράδειγμα βίδες κοτύλης, ή βίδες για μεταλλικούς δακτυλίους στήριξης, κ.τ.λ., προσφέρονται υποχρεωτικά μαζί με τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Εισαγωγή Οι ενδείξεις αντιμετώπισης των υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου σε ασθενείς άνω των εξήντα ετών με ολική αρθροπλαστική υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης Οι ακρωτηριασμοί στην Ορθοπαιδική αποτελούν την έσχατη λύση για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων ενός άκρου το οποίο είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ Posted by OPTIMUM ORTHOPEDICS A.E - 13 Dec :42

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ Posted by OPTIMUM ORTHOPEDICS A.E - 13 Dec :42 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ Posted by OPTIMUM ORTHOPEDICS A.E - 13 Dec 2016 13:42 A/A 1. Λάμες πριονιών σε διάφορες διαστάσεις, σχήματα και μεγέθη, αποστειρωμένες, με διαβάθμιση μήκους, για πριόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Posted by ZIMMER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - 10 Mar :28

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Posted by ZIMMER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - 10 Mar :28 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Posted by ZIMMER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - 10 Mar 2017 14:28 α/α 101) ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΗΛΟΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΗΛΟΙ - Α/Α Παρατηρητηρίου 40.7.63 α) Ήλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η λογική της αντιμετώπισης. ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω. 06/09/2013 www.footsurgery.gr. Χρειάζεται χειρουργείο ; Γιατί ; Πώς ;

Η λογική της αντιμετώπισης. ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω. 06/09/2013 www.footsurgery.gr. Χρειάζεται χειρουργείο ; Γιατί ; Πώς ; ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ της ΕΕΧΟΤ 06 Σεπτεμβρίου 2013 ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Χειρουργική Ποδιού Ποδοκνημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα: 16-10-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19371 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ ( στο αγγλικό πληκτρολόγιο )

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ ( στο αγγλικό πληκτρολόγιο ) ΜΑΧΑΙΡΑΣ 7748 gmacheras m4808233 ΤΣΙΑΜΤΣΟΥΡΗΣ 8336 tsiamdoc panatha2 ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ ( στο αγγλικό πληκτρολόγιο ) ** ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Τ81.4 ΑΤΕΛΗΣ ΠΟΡΩΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Μ84.0

Διαβάστε περισσότερα

Κατάγματα ανεπάρκειας: αίτια, εντόπιση, απεικόνιση

Κατάγματα ανεπάρκειας: αίτια, εντόπιση, απεικόνιση Παθολογία οστικού μυελού : αίτια, εντόπιση, απεικόνιση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ Επιμελητής Β ακτινολογίας ΠΑΓΝΗ Τομέας Ακτινολογίας Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης Διευθυντής: Καθηγητής Απόστολος Καραντάνας

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΣEΠTEMBPIOΣ 2011 22/9/2011 U/S: γενικά (εφαρμογές, διάγνωση, βιοψίες) A. Ρηγοπούλου Βασικές αρχές οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση Υλικών Οστεοσύνθεσης. Ενδείξεις και Κίνδυνοι.

Αφαίρεση Υλικών Οστεοσύνθεσης. Ενδείξεις και Κίνδυνοι. Αφαίρεση Υλικών Οστεοσύνθεσης. Ενδείξεις και Κίνδυνοι. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Η αφαίρεση των μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

A.Kανελόπουλος,Χ.Κ.Γιαννακόπουλος,Ι.Ιγνατιάδης

A.Kανελόπουλος,Χ.Κ.Γιαννακόπουλος,Ι.Ιγνατιάδης H ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ NANCY A.Kανελόπουλος,Χ.Κ.Γιαννακόπουλος,Ι.Ιγνατιάδης ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝ ΚΑΤ ΑΘΗΝΑ Kατάγματα της

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16REQ005237702 2016-10-14 Ημερομηνία :14-10-2016

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις Μυοσκελετικού

Κακώσεις Μυοσκελετικού Κακώσεις Μυοσκελετικού Ioannis Lazarettos MD PhD Κατάγματα Εξαρθρήματα Άνω Άκρου 2 Κατάγματα Κλείδας Το συχνότερο κάταγμα στα παιδιά Τυπική παρεκτόπιση Έλεγχος Βραχιονίου Πλέγματος Έλεγχος Κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

1 μήνα μετά τον τραυματισμό

1 μήνα μετά τον τραυματισμό 65o Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο - ΕΕΧΟΤ 2009 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΣΤΕΟΠΕΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ N.Λασανιάνος, Ν.Κανακάρης, Α.Πάπαθανασόπουλος, Π.Γιαννούδης

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Τι είναι ο αρθρικός χόνδρος; Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας στιλπνός, ομαλός, λείος και ανάγγειος ιστός που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ Γιγής Π. Ιωάννης 9 Α. ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου αποτελεί την πιο συχνή αιτία χρόνιου πόνου στο ισχίο. Συναντάται

Διαβάστε περισσότερα

25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Τόπος διεξαγωγής: Αλεξανδρούπολη, 29-30/06/2013 Ξενοδοχείο Alexander Beach Οργάνωση: Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα.

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα. 263 ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Διαϋπερκονδύλια κατάγματα του περιφερικού βραχιονίου τύπου 13-C κατά AO/OTA. Παρουσίαση τριών ασθενών: τρόπος αντιμετώπισης και μετεγχειρητικό αποτέλεσμα Β. Κεχαγιάς, Γ. Μαραγκουδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΜ. ΚΑΤ ΑΡ. ΠΡΩΤ /

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΜ. ΚΑΤ ΑΡ. ΠΡΩΤ / Προς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αθήνα, 17-12-2015 ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΜ. ΚΑΤ. 23-12-2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24677/23-11-2015 Κύριοι, Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στο Νοσοκομείο σας

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του

Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος. Σκοπεύει να είναι ένας γενικός οδηγός. Φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα οστα αποτελούνται από το φλοιό και σπογγώδες οστό. Μεταξύ των δοκίδων του σπογγώδους οστού υπάρχει ο μυελός των οστών

Τα οστα αποτελούνται από το φλοιό και σπογγώδες οστό. Μεταξύ των δοκίδων του σπογγώδους οστού υπάρχει ο μυελός των οστών Οστεοπόρωση Τα οστα αποτελούνται από το φλοιό και σπογγώδες οστό Μεταξύ των δοκίδων του σπογγώδους οστού υπάρχει ο μυελός των οστών Φυσιολογικό οστό Οστεπορωτικό Οστεοπόρωση - Ορισμός Αύξηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΩΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ. ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΩΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ. ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΩΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ. ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Ε.Σταμάτης, Π.Καλογερά,Ι.Χατζηκομνηνός,Μ.Κατσίρη, Γ.Λυρίτης Εργαστήριο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Σπουδαστής :Τσιούκας ηµήτριος ΛΑΡΙΣΑ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α - ΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ανάταξη (κλειστή) Ακινητοποίηση Άσκηση ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεχής έλξη Ακινητοποίηση σε νάρθηκα Λειτουργικός νάρθηκας Εφαρμογή επίδεσης 1)Ακινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ.

ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ. ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Ν.Λασανιάνος, Γ.Μουζόπουλος, Μ.Μοράκης, Γ.Νικολάρας, Μ.Καµινάρης, Β.Φωτόπουλος, Ι.Σπανός A Ορθοπαιδική κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης 3 Α. ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ Οστεοσύνθεση καλείται η συγκράτηση των τµηµάτων ενός οστού µετά από κάταγµα ή άλλη αιτία, µε τα κατάλληλα υλικά που καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ6469071-ΓΘ0 ΣΕΡΡΕΣ 24/3/2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.3390 ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΤ. Α/Α Κωδικός Είδους Περιγραφή Είδους

ΑΔΑ: ΒΙΞ6469071-ΓΘ0 ΣΕΡΡΕΣ 24/3/2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.3390 ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΤ. Α/Α Κωδικός Είδους Περιγραφή Είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, 3ο χλμ. Σερρών Δράμας, ΤΚ 62100, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΙΦΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΗΛ. 2321351464 E-MAIL ifoglou@hospser.gr ΘΕΜΑ "

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Προσαγωγή (ραιβότητα) Απαγωγή (βλαισότητα) Έσω στροφή Έξω στροφή Περιαγωγή Κάμψη Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

5. Χειρουργική Θεραπεία των Καταγμάτων του Περιφερικού Ακρου του Βραχιονίου Οστού με τη Χρήση της Μεθόδου LISS.

5. Χειρουργική Θεραπεία των Καταγμάτων του Περιφερικού Ακρου του Βραχιονίου Οστού με τη Χρήση της Μεθόδου LISS. 36 5. Χειρουργική Θεραπεία των Καταγμάτων του Περιφερικού Ακρου του Βραχιονίου Οστού με τη Χρήση της Μεθόδου LISS. Κωνσταντίνος Αγγούρης, Ιωάννης Τσαπακίδης, Σταύρος Ξυμητήρης, Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ (Εγκύκλιος 129/2010)

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ (Εγκύκλιος 129/2010) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. 1. Σπονδυλοδεσίες : 1.1 Διαδικασία έγκρισης Απαιτείται προέγκριση των υλικών και οστικών μοσχευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Ακτινολογική διερεύνηση των καταγμάτων των μακρών οστών Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν διφωσφονικά άλατα (βλ. Παράρτημα I)

Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν διφωσφονικά άλατα (βλ. Παράρτημα I) Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των περιλήψεων των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης που παρουσιάστηκαν από τον ΕΜΑ 217 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη τριών μεθόδων αντιμετώπισης ασταθών περιτροχαντήριων καταγμάτων

Συγκριτική μελέτη τριών μεθόδων αντιμετώπισης ασταθών περιτροχαντήριων καταγμάτων 1 EEXOT Τόμος 64, (1): 1-10, 2013 Συγκριτική μελέτη τριών μεθόδων αντιμετώπισης ασταθών περιτροχαντήριων καταγμάτων Γ.Α. ΜΑΧΑΙΡΑΣ, Σ.Π. ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ, Σ. ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ, Κ. ΚΑΤΕΡΟΣ, Α. ΚΑΡΡΑΣ, Σ.Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Η οστεοαρθρίτιδα αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν: α) η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου είναι ολοκληρωτική, β) όταν υπάρχουν σημαντικά συμπτώματα, όπως πόνος ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Kuentscher Klemm Schehlmann Grosse Kempf «Α.Ο.» Green, Seligson, and Henry το 1987 GSH

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Kuentscher Klemm Schehlmann Grosse Kempf «Α.Ο.» Green, Seligson, and Henry το 1987 GSH 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Έχουν περάσει πάνω από 6 δεκαετίες, από το Νοέµβριο του 1939, από τότε που ο Kuentscher εφάρµοσε για την αντιµετώπιση των καταγµάτων των µακρών οστών τον ενδοµυελικό ήλο που ο ίδιος κατασκεύασε.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες των οστών

Μηχανικές ιδιότητες των οστών Τα οστά δρουν σαν κατασκευές υποστήριξης και μεταφέρουν φορτία: h Απλή συμπίεση h Λυγισμός (φόρτιση του ενός φλοιού ελκυσμός του άλλου) h Στρέψη Μηχανικές ιδιότητες των οστών h Ισχυρότερα στη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΜ. ΚΑΤ

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΜ. ΚΑΤ Προς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Αθήνα, 20-1-2016 ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΜ. ΚΑΤ. 22-1-2016 Κύριοι, Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στο Νοσοκομείο σας τεχνικές προδιαγραφές «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Βαρβαρούσης Δ, Πλούμης Α, Μπερής Α Μονάδα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης «Σ. Νιάρχος», Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

(2) 3-6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 05/03/ :05 (2) 3-6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 19/04/ :30 CTEAM (4) ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 18/09/ :41

(2) 3-6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 05/03/ :05 (2) 3-6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 19/04/ :30 CTEAM (4) ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 18/09/ :41 1569 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Επέμβαση προς διόρθωση βλαισοποδίας (380237006) (1)

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα της εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov στην αντιμετώπιση των ενδαρθρικών καταγμάτων του κάτω πέρατος της κνήμης

Πλεονεκτήματα της εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov στην αντιμετώπιση των ενδαρθρικών καταγμάτων του κάτω πέρατος της κνήμης Πλεονεκτήματα της εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov στην αντιμετώπιση των ενδαρθρικών καταγμάτων του κάτω πέρατος της κνήμης Περίληψη Εισαγωγή: Η αντιμετώπιση των ενδαρθρικών καταγμάτων του κάτω πέρατος

Διαβάστε περισσότερα

(2) 3-6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 05/03/ :05 CTEAM (2) 3-6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 19/04/ :30 (4) ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 18/09/ :41

(2) 3-6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 05/03/ :05 CTEAM (2) 3-6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 19/04/ :30 (4) ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 18/09/ :41 1569 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Επέμβαση προς διόρθωση βλαισοποδίας (380237006) (1)

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά.

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά. Κινησιοθεραπεία Ιδιότητες Υλικών 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανθρώπινο σώμα Παθητικά στοιχεία Οστά Αρθρ. χόνδροι Πολύπλοκη κατασκευή Σύνδεσμοι τένοντες Ανομοιογενή βιολογικά υλικά Ενεργητικά στοιχεία Μύες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΈΛΗΣ, ΒΑΣΊΛΗΣ ΚΑΡΑΝΤΖΟΎΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΜΈΓΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΈΛΗΣ, ΒΑΣΊΛΗΣ ΚΑΡΑΝΤΖΟΎΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΜΈΓΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 161 EEXOT Τόμος 64, (4): 161-167, 2013 Η αποτελεσματικότητα της τεχνικής περιφερικής ασφάλισης του ήλου S2 έναντι της ελεύθερης σκόπευσης του ήλου G-K στα διαφυσιακά κατάγματα μηριαίου και κνήμης. Προοπτική

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΩΔ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΩΔ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CTEAM. Λίστα Χειρουργείων ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

CTEAM. Λίστα Χειρουργείων ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 11664 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Malunion κεφαλής κερκίδας για αρθροπλαστική. 6947736743 (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΑΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΑΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΑΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Σταμάτης Κωττάκης, Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, Nικόλαος Μπολάνος, Κυριάκος Καλογεράκος, Νίκος Μπαλταγιάννης. Ε.Α.Ν. Πειραιά Μεταξά Αλληλογραφία: Ν.Μπαλταγιάννης Σωκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Των Κυκλικών Πλαισίων Τύπου Ilizarov

Περιγραφή Των Κυκλικών Πλαισίων Τύπου Ilizarov ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 171 Περιγραφή Των Κυκλικών Πλαισίων Τύπου Ilizarov Β. Κεχαγιάς, Θ. Γρίβας Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συσκευή κυκλικού πλαισίου τύπου Ilizarov

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Οι επιπλοκές του διαβήτη στον άκρο πόδα αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες: νοσηρότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική

Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική Το συντριπτικό παρεκτωπισμένο κάταγμα άνω τριτημορίου κεφαλής βραχιονίου τριών ή τεσσάρων τεμαχίων κατά ταξινόμηση Neer συνήθως αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Σύνταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από τη Σύνταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, 1 Από τη Σύνταξη Αγαπητοί συνάδελφοι, Τα Επιστημονικά Χρονικά Τζανείου μετά την έγκριση έκδοσης απο το ΚΕΣΥ και την ένταξή τους στο Ιατροτεκ αναβαθμίζονται με την πρόσθετη έκδοση συμπληρωματικών τευχών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1 9/10/2017 X669859 ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ. 2 9/10/2017 X679073 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ ΜΗΡΟΚΗΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΣΦΙΓΜΕΝΗ 3 10/10/2017 X601969 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΜΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

KΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1 10/7/2017 X635031 ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΝΑΤΑΞΗ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΓΓΥΣ (ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΠΛΑΤΩ), ΔΥΟ ΚΟΝΔΥΛΩΝ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΘΗΛΩΣΗ 2 10/7/2017 X679169 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ Ή ΔΙΑΤΑΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νάουσα, 13-03-2014 Αρ. Πρωτ.: 1991 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΕΙΑΣ-ΥΓ.ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΗΛ 2332059100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΡΟΔΟΣ Ξενοδοχείο Rodos Palace

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΡΟΔΟΣ Ξενοδοχείο Rodos Palace ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2004 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2019 Νεότερες εξελίξεις στην Ορθοπαιδική Χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS www.npiatrikis.gr ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ Η κλινική δε συνηθίζει πλέον να εξετάζει σε προαιρετικές. Η εξέταση είναι µε πέντε θέµατα ανάπτυξης, ποικίλων περιεχοµένων, σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Ζώων Συντροφιάς Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.

Κλινική Ζώων Συντροφιάς Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Επιλογή της θεραπείας για τα κατάγματα των άκρων στα μικρά ζώα Νικήτας Ν. Πράσινος Αναπληρωτής καθηγητής Κλ ή Ζώ Σ ά Κλινική Ζώων Συντροφιάς Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Προτεραιότητες Απειλητικές για τη

Διαβάστε περισσότερα

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04 Γράφει: Δρ. Νικόλαος Πισκοπάκης MD, PhD, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Δ/ντής Ορθοπεδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ΕΑΕ) Τι είναι ο αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

Οι ειδικοί στην αναθεώρηση

Οι ειδικοί στην αναθεώρηση Οι ειδικοί στην αναθεώρηση COPAL ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ. ΔΕΣΜΕΥΣΗ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ. Τεχνογνωσία στην αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής. Ο αποτελεσματικός συνδυασμός της τεχνικής έμπειρης γνώσης, η προοδευτική και

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις στον Αναπτυσσόμενο Σκελετό Κακώσεις Ανω Ακρων. Ioannis Th. Lazarettos MD, PhD Orthopaedic Surgeon

Κακώσεις στον Αναπτυσσόμενο Σκελετό Κακώσεις Ανω Ακρων. Ioannis Th. Lazarettos MD, PhD Orthopaedic Surgeon Κακώσεις στον Αναπτυσσόμενο Σκελετό Κακώσεις Ανω Ακρων Κακώσεις στον Αναπτυσσόμενο Σκελετό 2 Το παιδί από τη γέννησή του μέχρι & την εφηβεία παρουσιάζει διαφορές από τον ενήλικο, οι οποίες είναι: Ο σκελετός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ξενοδοχείο Atlantis Aquila

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ξενοδοχείο Atlantis Aquila ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ E.E.X.O.T 1984 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2004 1 E.E.X.O.T. 9 8 4 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες των Καταγμάτων του Αναπτυσσόμενου Σκελετού

Ιδιαιτερότητες των Καταγμάτων του Αναπτυσσόμενου Σκελετού Ιδιαιτερότητες των Καταγμάτων του Αναπτυσσόμενου Σκελετού Μπεσλίκας Θεόδωρος Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ορθοπαιδικής Παίδων ΑΠΘ 1 Ανατομικές Διαφορές του Αναπτυσσόμενου Σκελετού από το Σκελετό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΥΓΟΥΣΑ ΙΑΓΝΩΣΗ AMΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΩΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ

ΙΑΦΥΓΟΥΣΑ ΙΑΓΝΩΣΗ AMΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΩΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΙΑΦΥΓΟΥΣΑ ΙΑΓΝΩΣΗ AMΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΩΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ Ν.Λασανιάνος, Γ.Μουζόπουλος, Ε.Μοράκης, I.Σπανός, Κ.Κώτσης*, Μ.Τζουρµπάκης. Α Όρθοπαιδική κλινική, * Ακτινολογικό Εργαστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Οστεοπόρωση Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Η οστεοπόρωση είναι πιο συχνή από τις παθήσεις της καρδιάς και των πνευμόνων Οστεοπόρωση: Η σιωπηλή επιδημία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών 1951 Gavril Abramovich Ilizarov Μέθοδος Ilizarov «συνδυασμός φλοιοτομής και σταδιακής, ελεγχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΔ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ , , , ,00 91.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΔ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ , , , ,00 91. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α/Α Είδους ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΩΔ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΩΡΙΜΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΩΡΙΜΟΥ ΟΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ. Συγγραφέας: Μαλακάση Αποστολία* * Επικουρικός Ορθοπαιδικός, Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου. Είναι ενδαρθρικά κατάγματα σε μια μεγάλη φορτιζόμενη άρθρωση, το γόνατο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ (ARDS) ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΛΙΠΩΔΗΣ ΕΜΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ (ARDS) 36 ώρες μετά την κάκωση & υποογκαιμία

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Γαρνάβος, Ν. Κανακάρης, Ν. Λασανιάνος, Π. Τζώρτζη, Κ. Ντουντουλάκης, Π. Παπαγιαννόπουλος, Γ. Πρωτοπαπαδάκης, Π. Κακαβάς

Χ. Γαρνάβος, Ν. Κανακάρης, Ν. Λασανιάνος, Π. Τζώρτζη, Κ. Ντουντουλάκης, Π. Παπαγιαννόπουλος, Γ. Πρωτοπαπαδάκης, Π. Κακαβάς ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΏΝ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ Χ. Γαρνάβος, Ν. Κανακάρης, Ν. Λασανιάνος, Π. Τζώρτζη, Κ. Ντουντουλάκης, Π. Παπαγιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1 28/8/2017 X698987 ΜΟΝΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΓΕΝΝΑ. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ 2 28/8/2017 X698987 ΜΟΝΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΓΕΝΝΑ. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ 3 28/8/2017 X627269 ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΑΡΘΡΩΣΗΣ ΩΜΟΥ, ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΜΟ.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ;

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από την ένωση δύο οστών, της κνήμης και μηριαίου ( βλέπε ανατομία γόνατος). Μεταξύ των δύο οστών υπάρχουν δύο στρογγυλοί δίσκοι οι

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική άνω άκρου Χειρουργική ποδός Χειρουργική Τραύματος. Πώρωση καταγμάτων, λοιμώξεις οστών

Χειρουργική άνω άκρου Χειρουργική ποδός Χειρουργική Τραύματος. Πώρωση καταγμάτων, λοιμώξεις οστών ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Όνομα: Μίνως Τυλλιανάκης Τηλέφωνα 2610999874, 2610999556 Ε-mail: mintylli@med.upatras.gr Παρούσα Θέση Αντικείμενα Ερευνητικά ενδιαφέροντα Καθηγητής Παν/μιου

Διαβάστε περισσότερα