δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην. show

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην. show"

Transcript

1 Pres. Act. Impf. Act. Fut. Act. 1 Aor. Act. 1 Perf. Act. 1 Plup. Act. Ind. δείκνυμι ἐδείκνυν δείξω ἔδειξα δέδειχα ἐδεδείχη Sub. δεικνύω δείξω Opt. δεικνύοιμι δείξοιμι δείξαιμι δεδειχὼς εἴην Imp. δείκνυ δεῖξ Inf. δεικνύναι δείξειν δεῖξαι δεδειχέναι Ptcpl. δεικνύς δείξων δείξας δεδειχώς Pres. M. P. Impf. M. P. Fut. Mid. 1 Aor. Mid. Perf. M.P. Plup. M.P. Ind. δείκνυμαι ἐδεικνύμην δείξομαι ἐδειξάμην δέδειγμαι ἐδεδείγμην Sub. δεικνύωμαι δείξωμαι δεδειγμένος ὦ Opt. δεικνυοίμην δειξοίμην δειξαίμην δεδειγμένος εἴην Imp. δείκνυσο δεῖξαι δέδειξο Inf. δείκνυσθαι δείξεσθαι δείξασθαι δεδεῖχθαι Ptcpl. δεικνύμενος δειξόμενος δειξάμενος δεδειγμένος Fut. Pass. 1 Aor. Pass. Ind. δειχθήσομαι ἐδείχθην Sub. δειχθῶ Opt. δειχθησοίμην δειχθείην Imp. δείχθητι Inf. δειχθήσεσθαι δειχθῆναι Ptcpl. δειχθησόμενος δειχθείς Verbal adjectives: δεικτός, δεικτέος

2 Conjugation of all tenses Present Imperfect Future 1,2 Aorist 1 Perfect 1 Pluperfect Indicative δείκνυμι ἐδείκνυν δείξω ἕδειξα δέδειχα ἐδεδείχη δείκνυς ἐδείκνυς δείξεις ἕδειξας δέδειχας ἐδεδείχης δείκνυσι(ν) ἐδείκνυ δείξει ἕδειξε(ν) δέδειχε(ν) ἐδεδείχει(ν) δείκνυμεν ἐδείκνυμεν δείξομεν εδείξεμεν δεδείχαμεν ἐδεδείχεμεν δείκνυτε ἐδείκνυτε δείξετε ἐδείξετε δεδείχατε ἐδεδείχετε δεικνύασι(ν ) ἐδείκνυσαν δείξουσι(ν) ἕδειξαν δεδείχασι(ν) ἐδεδείχεσαν Subjunctive δεικνύω δείξω δεδείχω δεικνύῃς δείξῃς δεδείχῃς δεικνύῃ δείξῃ δεδείχῃ δεικνύωμεν δείξωμεν δεδείχωμεν δεδειχότες ὦμεν δεικνύητε δείξητε δεδείχητε δεδειχότες ἦτε δεικνύωσι(ν) δείξωσι(ν) δεδείχωσι(ν) δεδειχότες ὦσι(ν) Optative δεικνύοιμι δείξοιμι δείξαιμι δεδείχοιμι δεδειχὼς εἴην δεικνύοις δείξοις δείξαις δεδείχοις δεδειχὼς εἴης

3 Imperative δεικνύοι δείξοι δείξειε δεδείχοι δεδειχὼς εἴη δεικνύοιμεν δείξοιμεν δείξαιμεν δεδείχοιμεν δεδειχότες εἴημεν δεικνύοιτε δείξοιτε δείξαιτε δεδείχοιτε δεδειχότες εἴητε δεικνύοιεν δείξοιεν δείξειαν δεδείχοιεν δεδειχότες εἴησαν δείκνυ δεικνύτω δείκνυτε δεικνύντων δεῖξ δειξάτω δείξατε δειξάντω δεδειχὼς ἴσθι δεδειχὼς ἔστω δεδειχότες ἔστε δεδειχότες ὄντων Infinitive δεικνύναι δείξειν δεῖξαι δεδείχέναι Participle δεικνύς, δεικνῦσα, δεικνύν Present Imperfect δείξων, δείξουσα, δείξ δείξας δείξασα δεῖξαν Future Middle 2 Aorist Middle δεδειχώς, δεδειχυῖα, δεδειχός 1 Perfect 1 Pluperfect Indicative δείκνυμαι ἐδεικνύμην δείξομαι ἐδειξάμην δέδειγμαι ἐδεδείγμην δείκνυσαι ἐδείκνυσο δείξει ἐδείξω δέδειξαι ἐδέδειξο δείκνυται ἐδείκνυτο δείξεται ἐδείξατο δέδεικται ἐδέδεικτο δεικνύμεθα ἐδεικνύμεθα δειξόμεθα ἐδειξάμεθα δέδειγμεθα ἐδεδείγμεθα δείκνυσθε ἐδείκνυσθε δείξεσθε ἐδείξασθε δέδειχθε ἐδέδειχθε δείκνυνται ἐδείκνυντο δείξται ἐδείξαντο δέδεινται ἐδέδειντο Subjunctive δεικνύωμαι δείξωμαι δεδειγμένος ὦ δεικνύῃ δείξῃ δεδειγμένος ᾖς δεικνύηται δείξηται δεδειγμένος ᾖ δεικνυώμεθα δειξώμεθα δεδεγμένοι ὦμεν

4 δεικνύησθε δείξησθε δεδεγμένοι ἦτε δεικνύωνται δείξωνται δεδεγμένοι ὦσι(ν) Optative δεικνυοίμην δειξοίμην δειξαίμην δεδειγμένος εἴην Imperative δεικνύοιο δείξοιο δείξαιο δεδειγμένος εἴης δεικνύοιτο δείξοιτο δείξαιτο δεδειγμένος εἴη δεικνυοίμεθα δειξοίμεθα δειξαίμεθα δεδεγμένοι εἴημεν δεικνύοισθε δείξοισθε δείξαισθε δεδεγμένοι εἴητε δεικνύοιντο δείξοιντο δείξαιντο δεδεγμένοι εἴησαν δείκνυσο δεικνύσθω δείκνυσθε δεικνύσθων δεῖξαι δειξάσθω δείξασθε δειξάσθων δέδειξο δεδείχθω δέδειχθε δεδείχθων Infinitive δείκνυσθαι δείξεσθαι δείξασθαι δεδεῖχθαι Participle δεικνύμενος, η, δειξόμενος, η, Future δειξάμενος, η, Aorist Indicative δειχθήσομαι ἐδείχθην Subjunctive δειχθήσει δειχθήσεται δειχθησόμεθα δειχθήσεσθε δειχθήσται ἐδείχθης ἐδείχθη ἐδείχθημεν ἐδείχθητε ἐδείχθησαν δειχθῶ δεδειγμένος, η,

5 δειχθῇς δειχθῇ δειχῶμεν δειχθῆτε δειχθῶσι(ν) Optative δειχθησοίμην δειχθείην Ιmperative δειχθήσοιο δειχθήσοιτο δειχθησοίμεθα δειχθήσοισθε δειχθήσοιντο δειχθείης δειχθείη δειχθεῖμεν δειχθεῖτε δειχθεῖεν δείχθητι δειχθήτω δείχθητε δειχθέντων Infinitive δειχθήσεσθαι δειχθῆναι Participle δειχθησόμενος, η, δειχθείς, δειχθεῖσα, δειχθέν

Introduction to Ancient Greek Unit Subjunctive and Optative Moods Formation

Introduction to Ancient Greek Unit Subjunctive and Optative Moods Formation Introduction to Ancient Greek Unit 20 01 Subjunctive and Optative Moods Formation Subjunctive and Optative Introduction AGE Unit 20: Subjunctive and Optative You have already learned three moods of Greek

Διαβάστε περισσότερα

δείκνυμι, βαίνω, γιγνώσκω, redundant μή Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew 12 July 2015

δείκνυμι, βαίνω, γιγνώσκω, redundant μή Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew 12 July 2015 δείκνυμι, βαίνω, γιγνώσκω, redundant μή Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew 12 July 2015 δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην. show active present ind δείκνυμι δείκνυς δείκνυσι(ν)

Διαβάστε περισσότερα

1 Fut. Pass. 1 Aor. Pass. Ind. τεθήσομαι ἐτέθην Sub.

1 Fut. Pass. 1 Aor. Pass. Ind. τεθήσομαι ἐτέθην Sub. Pres. Act. Impf. Act. Fut. Act. Aor. Act. 1 Perf. Act. 1 Plup. Act. Ind. τίθημι ἐτίθην θήσω ἔθηκα τέθηκα ἐτεθήκη Sub. τιθῶ θῶ τεθηκὼς ὦ Opt. τιθείην θήσοιμι θείην τεθηκὼς εἴην Imp. τίθει θές Inf. τιθέναι

Διαβάστε περισσότερα

1 Fut. Pass. 1 Aor. Pass. Ind. δοθήσομαι ἐδόθην Sub.

1 Fut. Pass. 1 Aor. Pass. Ind. δοθήσομαι ἐδόθην Sub. Pres. Act. Impf. Act. Fut. Act. 1,2 Aor. Act. 1 Perf. Act. 1 Plup. Act. Ind. δίδωμι ἐδίδουν δώσω ἔδωκα δέδωκα ἐδεδώκη Sub. διδῶ δῶ δεδωκὼς ὦ Opt. διδοίην δώσοιμι δοίην δεδωκὼς εἴην Imp. δίδου δός Inf.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ A. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ A. ΚΕΙΜΕΝΟ A. ΚΕΙΜΕΝΟ Ἔτι τοίνυν ὑμῶν αὐτῶν οὐδεὶς ἔστιν, ὅστις οὐκ ἂν εἰπεῖν ἔχοι πολλοὺς τῶν συμπαιδευθέντων, οἳ παῖδες μὲν ὄντες ἀμαθέστατοι τῶν ἡλικιωτῶν ἔδοξαν εἶναι, πρεσβύτεροι δὲ γενόμενοι πλέον διήνεγκαν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία ΙI

Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία ΙI Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία ΙI Ενότητα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 11 Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ελένη Χουλιαρά - Ράϊου Τμήμα: Φιλολογίας ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ A. ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας.

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. CH20 1. Quiz-quotes. a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. 2. New verbs: -ῡμι (upsilon-athematic). These

Διαβάστε περισσότερα

PERSON PRIMARY. Aorist. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist. Passive. Future SECONDARY. Passive. Imperfect Aorist Pluperfect (Optative)

PERSON PRIMARY. Aorist. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist. Passive. Future SECONDARY. Passive. Imperfect Aorist Pluperfect (Optative) Croy Lesson 8 PERSON Who is acting NUMBER Endings: and S/P Greek Verbs Kind (and with Indic, Time) of action TENSE Imperfect Manner in which action is regarded by subject MOOD Indicative Infinitive Imperative

Διαβάστε περισσότερα

I. EL VERBO *PARADIGMA VERBAL

I. EL VERBO *PARADIGMA VERBAL I. EL VERBO *PARADIGMA VERBAL Futuro Aoristo Perfecto Pluscamp. Fut. perf. Indic. Indic. Indic. Indic. Indic. Indic. Indic. Subj. Subj. Subj. Opt. Opt. Opt. Opt. (Opt.) Imper. Imper. Imper. Infin. Infin.

Διαβάστε περισσότερα

ῶ ῶµαι ων ώµην ῶ οῦµαι ουν ούµην. εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται ε(ν) ετο εῖ εῖται ει εῖτο. ῶµεν ώµεθα ῶµεν ώµεθα οῦµεν ούµεθα οῦµεν ούµεθα

ῶ ῶµαι ων ώµην ῶ οῦµαι ουν ούµην. εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται ε(ν) ετο εῖ εῖται ει εῖτο. ῶµεν ώµεθα ῶµεν ώµεθα οῦµεν ούµεθα οῦµεν ούµεθα Conjugational Endings Review 1 INDICATIVE: Τheme-vowel ο/ε + personal endings (present, future, strong aorist) primary act. primary act. ω οµαι ον όµην ῶ οῦµαι ουν ούµην εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ]

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ] Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω A - TENSE ASPECT Summer Greek 2009 Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension. -αι -ας. -ον. -οι. -ος. / -ης. -ων. -ου. -αν. / -ον.

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension. -αι -ας. -ον. -οι. -ος. / -ης. -ων. -ου. -αν. / -ον. Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PRES M/P/D -- STEM -- o/ε IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε FUT ACT -- STEM σ o/ε FUT M/D --

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons PARTICIPLES PARTICIPLES PARTICIPLES PARTICIPLES PARTICIPLES. >> CIRCUMSTANTIAL (ADVERBIAL) Under the circumstance of (UTC )

Croy Lessons PARTICIPLES PARTICIPLES PARTICIPLES PARTICIPLES PARTICIPLES. >> CIRCUMSTANTIAL (ADVERBIAL) Under the circumstance of (UTC ) Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PRES M/P/D -- STEM -- o/ε IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε FUT ACT -- STEM σ o/ε FUT M/D --

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action.

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action. A -TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KINDof action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) TIME

Διαβάστε περισσότερα

Impf ἔλυες ἐλύου. Plup ἐλελύκης ἐλέλυσο. ἐλελύκεμεν ἐλελύμεθα. ἐλελύκεσαν ἐλέλυντο

Impf ἔλυες ἐλύου. Plup ἐλελύκης ἐλέλυσο. ἐλελύκεμεν ἐλελύμεθα. ἐλελύκεσαν ἐλέλυντο elelýkete elelýkete Indicative Subjunctive Optative Active Middle Passive Active Middle Passive Active Middle Passive λύω λύομαι λύω λύωμαι λύοιμι λυοίμην Pres λύεις λύῃ/ει λύῃς λύῃ λύοις λύοιο λύει λύεται

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. TENSE => KIND of action. VOICE => relation of subject to action

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. TENSE => KIND of action. VOICE => relation of subject to action A Croy Lesson 23 TENSE => KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) Ω and TIME of action

Διαβάστε περισσότερα

Greek Verbs. Kind (and with Indic, Time) of action. Relation of subject to action. Who is acting

Greek Verbs. Kind (and with Indic, Time) of action. Relation of subject to action. Who is acting Croy Lesson 8 PERSON Who is acting NUMBER Endings: and S/P Greek Verbs Kind (and with Indic, Time) of action TENSE Imperfect Manner in which action is regarded by subject MOOD Indicative Infinitive Imperative

Διαβάστε περισσότερα

Fall Greek Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 23. TENSE => KIND of action. VOICE => relation of subject to action

Fall Greek Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 23. TENSE => KIND of action. VOICE => relation of subject to action A Fall Greek 2003 Croy Lesson 23 Ω TENSE => KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) and

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL. NOM -α / -η [-ης]* -αι

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL. NOM -α / -η [-ης]* -αι Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PrimAct PRES M/P/D -- STEM -- o/ε PrimMP IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε SecAct ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε SecMP FUT

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9 A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE

PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE Croy Lesson 28 Who is acting Greek Verbs Kind (and with Indic, Time) of action Manner in which action is regarded by subject Relation of subject to action PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE 1 2 3 Singular

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons GEN GEN. Αug Redp STEM Tense Theme Ending. *Masculine Nouns of First Declension

Croy Lessons GEN GEN. Αug Redp STEM Tense Theme Ending. *Masculine Nouns of First Declension Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PRES M/P/D -- STEM -- o/ε IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε FUT ACT -- STEM σ o/ε FUT M/D --

Διαβάστε περισσότερα

LESSON SEVENTEEN: MIDDLE AND PASSIVE VOICES (SHARED FORMS)

LESSON SEVENTEEN: MIDDLE AND PASSIVE VOICES (SHARED FORMS) LESSON SEVENTEEN: MIDDLE AND PASSIVE VOICES (SHARED FORMS) So far, the different verb forms we have looked at have been in the active voice (the subject being the doer of the action represented by the

Διαβάστε περισσότερα

PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE. Endings: 123 & S/P PRIMARY. Aorist. Passive. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist Passive & Future Passive

PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE. Endings: 123 & S/P PRIMARY. Aorist. Passive. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist Passive & Future Passive Croy Lesson 28 Who is acting Greek Verbs Kind (and with Indic, Time) of action Manner in which action is regarded by subject Relation of subject to action PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE 1 2 3 Endings:

Διαβάστε περισσότερα

Μichèle TILLARD Lycée Montesquieu, LE MANS 13/04/2011. Les verbes en μι

Μichèle TILLARD Lycée Montesquieu, LE MANS 13/04/2011. Les verbes en μι Les verbes en μι Sommaire Présent et imparfait.. 2 Présent actif. 2 Présent médio-passif 2 Imparfait actif.. 2 Imparfait médio-passif 2 Le futur des verbes en μι.. 3 Futur actif : 3 Futur moyen :.. 3 Futur

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action A Croy Lesson 23 TENSE Present, Future, Imperfect, Aorist, Perfect, Pluperfect VOICE Active, Passive, Middle MOOD Indicative, Infinitive, Participle PERSON Ω,,, TENSE => KIND of action CONTINUING (ongoing,

Διαβάστε περισσότερα

present indicative πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

present indicative πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα, πέπεισμαι, ἐπείσθην present indicative active passive 1s I -ω πείθω -ο-μαι πείθομαι 2s you -ει-ς πείθεις -ε-σαι πείθῃ/πείθει 3s (s)he -ει πείθει -ε-ται πείθεται 1p we -ο-μεν πείθομεν -ο-μεθα πειθόμεθα 2p you -ε-τε πείθετε

Διαβάστε περισσότερα

Greek 12: Plato s Apology

Greek 12: Plato s Apology Greek 12: Plato s Apology Rick Griffiths FTGRIFFITHS@ / x 5355 Earth Science 306 Office Mon. 2-4, Wed. 1-2 or by appt. Texts: Reading Greek: Text and Vocabulary (TV) (JACT) Reading Greek: Grammar and Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action A Croy Lesson 23 TENSE Present, Future, Imperfect, Aorist, Perfect, Pluperfect VOICE Active, Passive, Middle MOOD Indicative, Infinitive, Participle PERSON Ω,, NUMBER, TENSE => KIND of action CONTINUING

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Participles

Croy Lessons Participles A Croy Lessons 18-20 Participles Aorist (Act/Mid/Dep Dep) ) Participles Adjectival and Substantive Ω STEM + TENSE + THEME + PTCP CODE + ENDING PARTICIPLE CODES CASE ENDINGS ντ - masc and neut active (and

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action A Croy Lesson 23 TENSE Present, Future, Imperfect, Aorist, Perfect, Pluperfect VOICE Active, Passive, Middle MOOD Indicative, Infinitive, Participle Ω PERSON,, NUMBER, TENSE => KIND of action CONTINUING

Διαβάστε περισσότερα

rus u: : = : essem : = : monitūrus m a : b = c : X a b c X a b c X c ϕ ϕ ψ ψ a : b = c : X, ϕ :, ϕ =, ψ :, ψ sobaka Männer i lukud luku lukusse lukus lukust lukule lukul lukult lukuks lukuni lukuna lukuta

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs using the verb λύω. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating.

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs using the verb λύω. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) ὑπέρ (G,A) TENSE => KIND of action

Διαβάστε περισσότερα

Introduction to Ancient Greek Unit 19. The Perfect System Part 2

Introduction to Ancient Greek Unit 19. The Perfect System Part 2 Introduction to Ancient Greek Unit 19 The Perfect System Part 2 The Perfect System Personal Endings: Middle The Perfect System Personal Endings: Middle Building a Greek verb In the middle voice, the Perfect

Διαβάστε περισσότερα

INDICATIVE MOOD. using the verb λύω. KIND of action: Continuing, Completed, Simple TIME of action: Past, Concurrent, Future

INDICATIVE MOOD. using the verb λύω. KIND of action: Continuing, Completed, Simple TIME of action: Past, Concurrent, Future A Croy Lesson 23 TENSE Present, Future, Imperfect, Aorist, Perfect, Pluperfect VOICE Active, Passive, Middle MOOD Indicative, Infinitive, Participle Ω PERSON,, NUMBER, TENSE=> KIND of action CONTINUING

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER. TENSE => KIND of action A Croy Lesson 23 TENSE Present, Future, Imperfect, Aorist, Perfect, Pluperfect VOICE Active, Passive, Middle MOOD Indicative, Infinitive, Participle PERSON Ω 1 st, 2 nd, 3 rd NUMBER, TENSE => KIND of action

Διαβάστε περισσότερα

Memorization of vocabulary 24 (includes words from 1 John 2:18-29)

Memorization of vocabulary 24 (includes words from 1 John 2:18-29) LESSON TWENTY FOUR : ΜΙ VERBS CONTINUED ἱστηµι and others Memorization of vocabulary 24 (includes words from 1 John 2:18-29) 1. ἐσχατος - last (ἐσχατος [mas], ἐσχατη [fem], ἐσχατον [neuter]) 2. ὣρα - hour

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ!!! ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ!!! ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ!!! ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ Η διδασκαλία από απόσταση φέρνει το φροντιστήριο στο σπίτι του μαθητή και του παρέχει απαραίτητες γνώσεις προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

d. Case endings (Active follows declension patterns, Middle follows declension patterns)

d. Case endings (Active follows declension patterns, Middle follows declension patterns) Mounce 8 Handout: Aorist-stem PTCs Dr. Phillip Marshall. st Aorist Active and Middle PTC formations: a. Use Aorist Active stem, UN-augmented (not indicative!) b. Tense formative: -σα- c. Participle morpheme:

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 26. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE. IMPERATIVE Mood. IMPERATIVE Mood. Vocabulary. κρατεώ μετανοεώ ου ς, ω το ς, το ὑπάγω χαίρω ὧδε

Croy Lesson 26. Greek Verbs. Greek Verbs TENSE. IMPERATIVE Mood. IMPERATIVE Mood. Vocabulary. κρατεώ μετανοεώ ου ς, ω το ς, το ὑπάγω χαίρω ὧδε Croy Lesson 6 Vocabulary Croy Lesson 6 α γρο ς, ο αἰώνιος, -ον ε λεεώ ἐπερωτάω ἐρωτάω καρπός, -οῦ, ὁ κρατεώ μετανοεώ ου ς, ω το ς, το ὑπάγω χαίρω ὧδε Greek Verbs TENSE Present, Future, Imperfect, Aorist,

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Participles

Croy Lessons Participles A Croy Lessons 1820 Aorist Passive Perfect Ω How is studying functioning? I was studying Greek. >> PERIPHRASTIC (SUPPL.) Studying Greek, I sometimes want to scream. >> (ADV.) VERBAL ADJECTIVES The seminarian

Διαβάστε περισσότερα

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 Conditional Relative Clauses relative clauses referring to an indefinite person or thing (whoever, whatever, anyone,

Διαβάστε περισσότερα

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order)

Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) Non-Indicative Verbs of the LXX, New Testament, Josephus and Philo (in alphabetical order) v = verb s = subjunctive n = infinitive d = imperative p = present f = future a = aorist x = perfect a = active

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10 A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 19 PARTICIPLE CODES AORIST PARTICIPLES AORIST PARTICIPLES

Croy Lesson 19 PARTICIPLE CODES AORIST PARTICIPLES AORIST PARTICIPLES A Croy Lesson 19 Ω PARTICIPLES STEM + TENSE + THEME + PTCP CODE + ENDING PARTICIPLE CODES CASE ENDINGS ντ - masc and neut active (and AOR pass) 3rd τ - masc and neut PF active 3rd σ -fem active (and AOR

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 33. Imperative Mood

Chapter 33. Imperative Mood Chapter 33 Imperative Mood Luke 1:1-4 ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, 2 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

the essentials of A Reference for

the essentials of A Reference for l o u i s e p r a t t the essentials of greek grammar A Reference for Intermediate Readers of Attic Greek THE ESSENTIALS OF GREEK GRAMMAR Oklahoma Series in Classical Culture Oklahoma Series in Classical

Διαβάστε περισσότερα

TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER

TENSE VOICE MOOD PERSON NUMBER Croy Lesson 6 Vocabulary Croy Lesson 6 ἀγρός, ὁ αἰώνιος, -ον ἐλεέω ἐπερωτάω ἐρωτάω καρπός, -οῦ, ὁ κρατέω µετανοέω οὖς, ὠτός, τό ὑπάγω χαίρω ὧδε TENSE Greek Verbs Present, Future, Imperfect, Aorist, Perfect,

Διαβάστε περισσότερα

Guide to Principal Parts of Regular Verbs

Guide to Principal Parts of Regular Verbs Guide to Principal Parts of Regular Verbs 1. Preliminary Remarks. (a) (b) Irregular Patterns. For a great many verbs in ancient Greek it is necessary to memorize all available principal parts, as they

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 15. πεπίστευκα. ἐγήγερται. γέγραπται

Croy Lesson 15. πεπίστευκα. ἐγήγερται. γέγραπται A Principal Parts Fall Greek Croy Lesson 15 Ω 1 2 3 4 5 6 Present (Deponent) Present & M/P/D Imperfect & M/P/D σῴζω γίνοµαι Future (Deponent) Future and M/D σώσω γενήσοµαι (Deponent) and M/D ἔσωσα ἐγενόµην

Διαβάστε περισσότερα

Present. Active. Present. Active & M/P/D Imperfect Active & M/P/D. σῴζω γίνοµαι

Present. Active. Present. Active & M/P/D Imperfect Active & M/P/D. σῴζω γίνοµαι A Principal Parts Fall Greek 2004 Croy Lesson 15 Ω 1 Present (Deponent) Present & M/P/D Imperfect & M/P/D σῴζω γίνοµαι 2 Future (Deponent) Future and M/D σώσω γενήσοµαι (Deponent) and M/D ἔσωσα ἐγενόµην

Διαβάστε περισσότερα

C 10 α GRK 101 andout

C 10 α GRK 101 andout C 10 α GRK 101 andout 1. Quiz Quote... ἀμφὶ δὲ νάρθηκας ὑβριστὰς ὁσιοῦσθ αὐτίκα γᾶ πᾶσα χορεύσει, Βρόμιος ὅστις ἄγηι θιάσους, εἰς ὄρος εἰς ὄρος. 2. Principal Parts = guide to stems and endings for each

Διαβάστε περισσότερα

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto Traducción VOZ ACTIVA λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-ο-μεν λύ-ε-τε λύ-ουσι (ν) ἔ-λυ-ο-ν ἔ-λυ-ε-ς ἔ-λυ-ε (ν) ἐ-λύ-ο-μεν ἐ-λύ-ε-τε ἔ-λυ-ο-ν λύ-ω λύ-ῃ-ς λύ-ῃ λύ-ω-μεν λύ-η-τε λύ-ω-σι (ν) λύ-ο-ι-μι λύ-ο-ι-ς λύ-ο-ι λύ-ο-ι-μεν

Διαβάστε περισσότερα

Using and Enjoying Biblical Greek

Using and Enjoying Biblical Greek Using and Enjoying Biblical Greek Reading the New Testament with Fluency and Devotion Rodney A. Whitacre Parsing Practice with Key 2015 by Baker Publishing Group Published by Baker Academic a division

Διαβάστε περισσότερα

Present Subjunctives: λύω

Present Subjunctives: λύω Morphs Column headings: Tense = "Tense and Voice" (just present and aorist); TF = "Tense Formative Morph" (such as the punctiliar or passive morph); NM = "Neutral Morph" (always a lengthened neutral morph

Διαβάστε περισσότερα

Clauses of Purpose/Effort/ Fear, Verbal Adjectives, Uses of the Infinitive. Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew 30 June 2016

Clauses of Purpose/Effort/ Fear, Verbal Adjectives, Uses of the Infinitive. Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew 30 June 2016 Clauses of Purpose/Effort/ Fear, Verbal Adjectives, Uses of the Infinitive Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew 30 June 2016 Review of Indirect Discourse 1) verb of saying (with no special connotation:

Διαβάστε περισσότερα

Fall Greek Principal Parts. Croy Lesson 15. Greek Perfect Tense. Translating Greek Perfect Tense. Translating Greek Perfect Tense

Fall Greek Principal Parts. Croy Lesson 15. Greek Perfect Tense. Translating Greek Perfect Tense. Translating Greek Perfect Tense A Principal Parts Fall Greek 2006 Croy Lesson 15 Ω 1 Present (Deponent) Present & M/P/D Imperfect & M/P/D σῴζω γίνομαι 2 Future (Deponent) Future and M/D σώσω γενήσομαι 3 (Deponent) and M/D ἔσωσα ἐγενόμην

Διαβάστε περισσότερα

Subjunctive, Result Clause, Adverbs, Comparison of Adjectives. Intensive Online Classical Greek Prof. Kristina Chew June 21, 2016

Subjunctive, Result Clause, Adverbs, Comparison of Adjectives. Intensive Online Classical Greek Prof. Kristina Chew June 21, 2016 Subjunctive, Result Clause, Adverbs, Comparison of Adjectives Intensive Online Classical Greek Prof. Kristina Chew June 21, 2016 Present & Aorist Subjunctive of λύω (active, middle, passive) PRESENT (act,

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Participles

Croy Lessons Participles A Croy Lessons 18-20 Participles Aorist (Act/Mid/Dep) Participles Aorist Passive Participles Perfect Participles Ω AOR mid and dep for fem Translating Participles A Rough Translation Analyze (TVM-GNC)

Διαβάστε περισσότερα

Translating Greek Tense Greek Tense John (Raising of Lazarus) [Martha scolds Jesus for not having been there to prevent Lazarus death ] Jesus

Translating Greek Tense Greek Tense John (Raising of Lazarus) [Martha scolds Jesus for not having been there to prevent Lazarus death ] Jesus A Principal Parts Fall Greek 2005 Croy Lesson 15 Ω 1 Present (Deponent) Present & M/P/D Imperfect & M/P/D σῴζω γίνοµαι 2 Future (Deponent) Future and M/D σώσω γενήσοµαι (Deponent) and M/D ἔσωσα ἐγενόµην

Διαβάστε περισσότερα

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist)

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) 22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) A THIRD AORIST? In previous lessons you learned the following types of active aorist conjugations: ἔπαυσα First aorist (Lesson 9). A regular tense that we

Διαβάστε περισσότερα

I. NOUNS 1 st Declension (-η) 1 1 st Decl. (ρ/ε/ι-ᾱ) 2 1 st Declension (-ᾰ) 3 1 st Decl. (ρ/ε/ι- ᾰ) 4 NOM κρήνη οἰκία θάλαττα μοῖρα GEN

I. NOUNS 1 st Declension (-η) 1 1 st Decl. (ρ/ε/ι-ᾱ) 2 1 st Declension (-ᾰ) 3 1 st Decl. (ρ/ε/ι- ᾰ) 4 NOM κρήνη οἰκία θάλαττα μοῖρα GEN GREEK 250 Exam Forms Review Key (Athenaze chapters 1-20) I. NOUNS 1 st Declension (-η) 1 1 st Decl. (ρ/ε/ι-ᾱ) 2 1 st Declension (-ᾰ) 3 1 st Decl. (ρ/ε/ι- ᾰ) 4 κρήνη οἰκία θάλαττα μοῖρα κρήνης οἰκίας θαλάττης

Διαβάστε περισσότερα

1st & 2nd Declensions Present, Future, Imperfect Tenses Definite Article Adjectives

1st & 2nd Declensions Present, Future, Imperfect Tenses Definite Article Adjectives 1st & 2nd Declensions Present, Future, Imperfect Tenses Definite Article Adjectives May 24-26, 2016 Online Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew 1st Declension nouns (fem.) singular plural α η

Διαβάστε περισσότερα

Participle Morphs. λύων λύουσα λῦον λύοντος λυούσης λύοντος λυόμενος λυομένη λυόμενον λυομένου λυομένης λυομένου. ουσ. ομεν

Participle Morphs. λύων λύουσα λῦον λύοντος λυούσης λύοντος λυόμενος λυομένη λυόμενον λυομένου λυομένης λυομένου. ουσ. ομεν Participle Morphs Column Headings: TF = Tense Formative Morph (aspect or passive morph); N = Neutral Morph (always omicron before nasal ν or μ); PSFF = Participle Specifier Final Form (as it will look

Διαβάστε περισσότερα

Present. Active. Present. Active & M/P/D Imperfect Active & M/P/D. σῴζω γίνομαι

Present. Active. Present. Active & M/P/D Imperfect Active & M/P/D. σῴζω γίνομαι A Principal Parts Fall Greek 2007 Croy Lesson 15 Ω 1 Present (Deponent) Present & M/P/D Imperfect & M/P/D σῴζω γίνομαι 2 Future (Deponent) Future and M/D σώσω γενήσομαι (Deponent) and M/D ἔσωσα ἐγενόμην

Διαβάστε περισσότερα

The Wisdom of Diotima of Mantinea

The Wisdom of Diotima of Mantinea The Wisdom of Diotima of Mantinea Plato s Symposium 201δ-212ξ A New Translation with Text and Commentary By Pampilia Diotima-Beatrix Pampilia Press: Boston, MA. First Edition P a g e 2 Pampilia Diotima-Beatrix

Διαβάστε περισσότερα

LESSON FOURTEEN: IMPERATIVE AND SUBJUNCTIVE MOODS

LESSON FOURTEEN: IMPERATIVE AND SUBJUNCTIVE MOODS LESSON FOURTEEN: IMPERATIVE AND SUBJUNCTIVE MOODS Up to this point, all the verb forms that have been considered have been in the indicative mood (remember Greek has six moods four proper moods [indicative,

Διαβάστε περισσότερα

Romans 3:23 πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ

Romans 3:23 πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ Chapter 34 δίδωμι Romans 3:23 πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ Greek Thematic conjugation Connecting -- w or omai Athematic -- mi verbs (eijmiv) Good and bad news Form only, not meaning

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 32. Infinitive

Chapter 32. Infinitive Chapter 32 Infinitive 1 Corinthians 6:11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἐν τῷ πνεύματι τοῦ θεοῦ ἡμῶν. And this is what

Διαβάστε περισσότερα

Editor: Bridget Dean Contributing Editor: Laurel Draper Design & Layout: Adam Phillip Velez. Greek Beats. Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita

Editor: Bridget Dean Contributing Editor: Laurel Draper Design & Layout: Adam Phillip Velez. Greek Beats. Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita GREEK BEATS lyrics Editor: Bridget Dean Contributing Editor: Laurel Draper Design & Layout: Adam Phillip Velez Greek Beats Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita 2015 Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita

Διαβάστε περισσότερα

the essentials of A Reference for

the essentials of A Reference for l o u i s e p r a t t the essentials of greek grammar A Reference for Intermediate Readers of Attic Greek THE ESSENTIALS OF GREEK GRAMMAR Oklahoma Series in Classical Culture Oklahoma Series in Classical

Διαβάστε περισσότερα

adj sg fem gen epic ionic ὅθι

adj sg fem gen epic ionic ὅθι 1 ἀφροδίτην ἀφροδίτη : Aphrodite noun sg fem acc attic epic ionic αἰδοίην αἰδοῖος : regarded with reverence, august, venerable adj sg fem acc epic ionic χρυσοστέφανον χρυσοστέφανος : gold-crowned adj sg

Διαβάστε περισσότερα

passive 3 rd person Continuous Simple Future Perfect

passive 3 rd person Continuous Simple Future Perfect passive 3 rd person Continuous Simple Future Perfect (reduplication) Nonpast Indicative -!"#$ -%&"#$ -'()!"#$ -'()%&"#$ -"#$ -&"#$ Past Indicative (!- augment) -!"% -%&"% -'* -'*)#& -"% -&"% Subjunctive

Διαβάστε περισσότερα

K4 MI-PREESENSSYSTEEMI (luonnos)

K4 MI-PREESENSSYSTEEMI (luonnos) K4 MI-PREESENSSYSTEEMI (luonnos) K KREIKKA, https://www.gen.fi/k.html K4 VERBIT, https://www.gen.fi/k4.html K4 Mi-preesenssysteemi https://www.gen.fi/k4-mi-preesenssysteemi.html SISÄLLYSLUETTELO 0. Johdanto

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Participles

Croy Lessons Participles A Croy Lessons 1820 Participles Aorist (Act/Mid/Dep) Participles Aorist Passive Participles Perfect Participles Ω Translating Participles A Rough Translation Active/Dep Middle Passive Analyze (TVM) and

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διδάσκουσα: Ε.Μπουφίδου-Τσιριτάκη Το

Διαβάστε περισσότερα

Fall 2004 Greek Fall 2004 Greek Croy Lesson 15. Fall 2004 Greek Fall 2004 Greek 1.

Fall 2004 Greek Fall 2004 Greek Croy Lesson 15.  Fall 2004 Greek Fall 2004 Greek 1. A A Summer Fall Greek Greek 1.210 2004 Croy Lesson 15 Ω www.gettysburgsem.org/mhoffman Ω Lord s s Prayer Syllabus Other Resources Greek Fonts Adobe Reader and PDFs Resources for Learning NT Greek Prepositions

Διαβάστε περισσότερα

CH19 Grammar. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες;

CH19 Grammar. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες; CH19 Grammar I. Quote αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες; II. (a) ἵστημι. Stand, stop, etc. Extended principal parts. 1. Present system.

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111: Final Syllabus (Oct. 28 Dec. 14) Oct. 28, Fri. Oct. 31, Mon. Cancelled. Nov. 2, Wed.

Greek 111: Final Syllabus (Oct. 28 Dec. 14) Oct. 28, Fri. Oct. 31, Mon. Cancelled. Nov. 2, Wed. Greek 111: Final Syllabus (Oct. 28 Dec. 14) Oct. 28, Fri. In Text reading 5A. In Grammar be able to decline οὐδείς (86, p. 75) and the present participle of εἰμί (87, p. 77). You are not responsible for

Διαβάστε περισσότερα

Mounce Handout: Introduction to Participles (PTCs), Present-stem PTCs Dr. Phillip Marshall

Mounce Handout: Introduction to Participles (PTCs), Present-stem PTCs Dr. Phillip Marshall Mounce 26-27 Handout: Introduction to Participles (PTCs), Present-stem PTCs Dr. Phillip Marshall What are PTCs?. Participles are verbal adjectives!! They have verbal characteristics (can be marked in Greek

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Στις σημειώσεις μας θα εστιάσουμε στον περιφραστικό τύπο, καθώς αυτός είναι ο πιο εύχρηστος.

Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Στις σημειώσεις μας θα εστιάσουμε στον περιφραστικό τύπο, καθώς αυτός είναι ο πιο εύχρηστος. Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Ευκτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα νέα

Διαβάστε περισσότερα

Primary and Secondary Tenses present, future, perfect, future perfect indicative imperfect, aorist, pluperfect indicative

Primary and Secondary Tenses present, future, perfect, future perfect indicative imperfect, aorist, pluperfect indicative Primary and Secondary Tenses primary tenses secondary tenses present, future, perfect, future perfect indicative imperfect, aorist, pluperfect indicative SUBORDINATE CLAUSES Conjunctions, pronouns, adjectives

Διαβάστε περισσότερα

El pretérito imperfecto. 1.- El pretérito imperfecto. Un tiempo del tema de presente que indica pasado.

El pretérito imperfecto. 1.- El pretérito imperfecto. Un tiempo del tema de presente que indica pasado. 7 Tema de gramática El pretérito imperfecto 1.- El pretérito imperfecto. Un tiempo del tema de presente que indica pasado. El verbo griego tiene dos formas de marcar un tiempo verbal que hace referencia

Διαβάστε περισσότερα

Feb. 9, Wed. Feb. 11, Fri.

Feb. 9, Wed. Feb. 11, Fri. Feb. 9, Wed. In TV translate Nine A-B. In GE read about usage of the dative (#190, pp. 179-80) and about time phrases (#191, p. 181). Be able to conjugate the aorist infinitives (1 st & 2 nd, active and

Διαβάστε περισσότερα

A Summary of the Greek Verb, Middle and Passive Voices, Emphasizing its Dual Number and its Third Person in the Imperative Mood

A Summary of the Greek Verb, Middle and Passive Voices, Emphasizing its Dual Number and its Third Person in the Imperative Mood A Summary of the Greek Verb, Voices, Emphasizing its Number its Third Person in the Mood The English verb displays two numbers, a singular a plural. Its only imperative form is a second person imperative,

Διαβάστε περισσότερα

The Subjunctive Mood. Hypothetically Speaking. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

The Subjunctive Mood. Hypothetically Speaking. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Subjunctive Mood Hypothetically Speaking A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Mood Issues The category of mood in Greek grammar confuses two different issues What kind of syntactical

Διαβάστε περισσότερα

Unit 16: Verbs, Indirect Statement, & Others. φημί, to say, affirm, assert. φημί: Present Indicative Active. φημί: Imperfect Indicative Active

Unit 16: Verbs, Indirect Statement, & Others. φημί, to say, affirm, assert. φημί: Present Indicative Active. φημί: Imperfect Indicative Active Unit 16: Verbs,, & Others In this unit, we ll cover a number of topics: φημί, to say, affirm, assert γιγνώσκω, to perceive, recognize, know This verb has a root aorist, ἔγνων The future optative The future

Διαβάστε περισσότερα

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc acc, pay φορτία, noun pl neut acc, load, burden, freight

Διαβάστε περισσότερα

LESSON EIGHTEEN: FUTURE AND AORIST MIDDLE AND PASSIVE VOICES

LESSON EIGHTEEN: FUTURE AND AORIST MIDDLE AND PASSIVE VOICES LESSON EIGHTEEN: FUTURE AND AORIST MIDDLE AND PASSIVE VOICES In lesson seventeen, we examined the middle and passive forms in tenses that share the forms. We now turn to the future and aorist tenses where

Διαβάστε περισσότερα

Attica Intermediate Classical Greek

Attica Intermediate Classical Greek Exercise Nine Key I. Form Identification. Identify the following forms. List all possibilities. 1. διατρίβοι: 3 rd sing. pres. act. opt. of διατρίβω 2. αἰσθομένη: nom./voc. sing. f. aor. mid. (deponent)

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge Preterm Non-Intensive Ancient Greek language pack

Cambridge Preterm Non-Intensive Ancient Greek language pack Cambridge Preterm Non-Intensive Ancient Greek language pack This language pack has been designed to help you get (and maintain) a good grasp of Ancient Greek befe coming to Cambridge. It is based on the

Διαβάστε περισσότερα

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall I. Future Active Indicative A. Basics: Stem: The Greek future tense uses the Future Active Stem (sometimes the same as the

Διαβάστε περισσότερα

LIST OF GRAMMAR AND STRUCTURES (for first examination in June 2015)

LIST OF GRAMMAR AND STRUCTURES (for first examination in June 2015) 0543 Cmbridge IGCSE nd Interntionl Level 1/Level 2 Certificte Greek LIST OF GRAMMAR AND STRUCTURES (for first exmintion in June 2015) 15 September 2012 The list of structures nd grmmr is provided in order

Διαβάστε περισσότερα

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ:

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἔτος: 2. τότε: 3. θάνατος: 4. ἐλαύνω: 5. γυνή: 6. ὑπό: 7. λείπω: 8. περί: 9. πόλις: 10. ἄστυ: 11. νομίζω: 12. ἀπάγω: 13. τεῖχος: 14. ὀλίγος: 15.πίπτω:

Διαβάστε περισσότερα