TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02"

Transcript

1 Wróblewskiego iela Lodza tel: (042) fax: (042) TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja konstrukcijas izgatavošanas tiesības, saglabājot izpildē precizitāti un drošību.

2 2

3 Satura rādītājs I. DARBĪBA UN UZBŪVE I.1. Darbība I.2. Darbības princips I.3. Uzbūves apraksts Uzskaites ierīce un mērizejas: Mehāniskais skaitītājs Elektriskās izejas Elektriskās zemu frekvenču izejas Elektriskās augstu frekvenču izejas Izejas spiediena mērīšanai Izejas temperatūras mērīšanai Mateiāli lpp II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS III. TRANSPORTĒŠANA UN UZGLABĀŠANA IV. GĀZES SKAITĪTĀJA UZSTĀDĪŠANA V. GĀZES SKAITĪTĀJA PALAIŠANA VI. GLABĀŠANA VII. KĻŪDAS REMONTS VIII. MĒRĪJUMI VIII.1. Mērījumu princips VIII.2. Mērījumu precizitāte VIII.3. Korektori IX. PĀRBAUDE

4 I. DARBĪBA UN UZBŪVE I.1 Darbība Turbīnas gāzes skaitītājs GGT paredzēts caurplūstošās gāzes tilpuma mērīšanai. Tie tika izstrādāti firmā COMMON, pie tam par konstrukcijas būtību konsultējās ar tehnisko speciālistu no Polijas naftas un gāzes kalnurūdas palātas tehnisko nodaļu. Gāzes skaitītājs standarta izpildījumā pielāgots augstākminēto gāzu plūsmām tabulā Nr.1. pie darba spiediena p max = 1,6 MPa, 6,3 MPa vai 10 MPa. Maksimālo darba spiediena nozīmi ir jāsaprot tādā veidā, ka gāzes skaitītājs var strādāt pie pārspiediena no 0 līdz p max. Gāzes skaitītāju raksturo sekojoši parametri: nosacītais diametrs DN, darba spiediens p max, maksimālā plūsma Q max kā arī minimālā plūsma Q min, pie kuriem gāzes skaitītāja kļūdas atrodas pieļaujamās kļūdu robežās, noteiktām priekšsēdētāja GUM rīkojumā Nr.2. no par metroloģisko noteikumu par gāzes skaitītāju ieviešanu. Tabula Nr.1. Gāzu saraksts, kuras pielāgotas gāzes skaitītājam GGT standarta izpildījumā. Pie blīvuma atbilstoša temperatūrai 20 o C un spiedienam 101,325 kpa. Gāze Ķīmiskais simbols Blūvums ρ [kg/m 3 ] Blīvuma attiecība pret gaisu argons Ar 1,66 1,38 slāpeklis N 2 1,16 0,97 butāns C 4 H 10 2,53 2,1 ogļskābā gāze CO 2 1,84 1,53 etāns C 2 H 6 1,27 1,06 etilēns C 2 H 4 1,17 0,98 dabasgāze CH 4 apt. 0,75 apt. 0,63 hēlijs He 0,17 0,14 metāns CH 4 0,67 0,55 propāns C 3 H 8 1,87 1,56 oglekļa oksīds CO 1,16 0,97 ūdeņradis H 2 0,084 0,07 gaiss 1,20 1 biogāze nav noteikts nav noteikts

5 3 DARBĪBA UN UZBŪVE Tabula 2.a. Gāzes skaitītāja GGT02 parametri un ciparu nozīmes kodi diapazonā Dn 50 Dn 300 Nosacītais diametrs Gāzes skaitītāja modifikācija Maksimālā plūsma Q max Gāzes skaitītāja PN 16 minimālā mērāmā plūsma Q min pie mērījuma diapazona: Gāzes skaitītāja PN 63 un PN 100 minimālā mērāmā plūsma Qmin pie mērījuma diapazona: Gāzes patēriņa atbilstība vienam impulsam 1:10 1:20 1:30 1:5 1:10 1:20 1:30 LF Gāzes skaitītāja ciparu kods [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /impulss] DN 50 G 40 G , DN 80 G 100 G 160 G DN 100 G 160 G 250 G 400 G 400 DN 150 G * G G DN 200 G 1000 G DN 250 G 1000 G 1600 G DN 300 G 1600 G 2500 G *)Uzmanību:Gāzes skaitītāja ciparu kods pie spiediena p max = 6,3 MPa sākas ar simbolu 6, bet pie spiediena 10 MPa no simbola10

6 3 I.DARBĪBA UN UZBŪVE Tabula 2.a. Gāzes skaitītāja GGT02 parametri un ciparu nozīmes kodi diapazonā Dn 400 Dn 600 Nosacītais diametrs Gāzes skaitītāja modifikācija Maksimālā plūsma Q max Gāzes skaitītāja PN 16 minimālā mērāmā plūsma Q min pie mērījuma diapazona: Gāzes skaitītāja PN 63 un PN 100 minimālā mērāmā plūsma Qmin pie mērījuma diapazona: Gāzes patēriņa atbilstība vienam impulsam 1:10 1:20 1:30 1:5 1:10 1:20 1:30 LF Gāzes skaitītāja ciparu kods [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /impulss] G DN 400 G 4000 G DN 500 G 4000 G 6500 G DN 600 G 6500 G G *) Uzmanību: Gāzes skaitītāja ciparu kods pie spiediena p max =2 MPa sākas ar simbolu 2, pie spiediena p max =5 MPa sākas ar simbolu 5, bet pie spiediena 11 MPa no simbola *

7 5 I. DARBĪBA UN UZBŪVE Sērijveida saražoto COMMON gāzes skaitītāju pamata parametri norādīti tabulā Nr. 2a. Šajā tabulā nenorādītais, tomēr attiecas kā aktuālais komercpiedāvājums; informāciju par šo tēmu piedāvā firmas Mārketinga nodaļa vai firmas oficiālais pārstāvis (tel. Nr. norādīts uz titullapas). Pēc speciāla pasūtījuma firma COMMON var izgatavot gāzes skaitītāju ar nosacīto diametru DN 400, 500, 600, skat. tabulu 2b I.2. Darbības princips Turbīnas gāzes skaitītājs darbojas uz turbīnas rotora rotācijas ātruma un līnijveida ātruma proporcionalitātes principa, t.i. uz pieplūstošo gāzu plūsmas ātruma, noteiktajā pieplūdes lieluma apgabalā. Tā diapazona lielums ir atkarīgs no hidrodinamikas likumiem, kā arī gāzes skaitītāju konstrukcijas īpatnībām. Mehāniskais skaitītājs veic tilpuma uzskaiti, kura izplūdusi caur gāzes skaitītāju, bet skaitītājs uzrāda to summas vērtību. I.3. Uzbūves apraksts Turbībans gāzes skaitītājs sastāv no četrām pamata grupām, norādītajām zīmējumā Nr. 1.:

8 6 1. DARBĪBA UN UZBŪVE 1. Galvenais korpuss. Mazāki korpusi (nosacītā diametrā līdz Dn 200) var tikt izgatavoti sametinot no pāris elementiem, izvirpoti no viena gabala vai atlieti. Lielākoties korpusi vienmēr ir sametināti. Korpuss ir aprīkots ar diviem pievienojuma atlokiem ar nenoslīpētu virsmu (spiedienam 1,6 MPa) vai noslīpētu (p=6,3 vai 10 MPa), izgatavoti saskaņā ar normu PN87/H74710/04, / 07 vai /08 [Armatūra un cauruļvadi. Atloks ar apmali normālam spiedienam 1,6, 6,3 vai 10 MPa]. Gāzes skaitītāju pievienotie izmēri, kā arī gabarītizmēri un orientējošā masa pamata izpildījumā, norādīta tabulās 3a un 3b un attēlots zīmējumā Nr.17. Pēc klienta vēlēšanās korpuss var tikt aprīkots ar citiem atloku veidiem, saskaņā ar Polijas normām (piemēram, ar izciļņiem vai rievām) vai ar ISO, ANSI vai GOST normām. Uz korpusa var būt novietotas augstas frekvences izeju ligzdas, kā arī termometru ligzdas (skatīt mērāmo izeju aprakstu. 2. Mērījumu grupa. Tas aptver turbīnu, vadaparātu un pārraidošo mezglu. Turbīnas rotors ir novietots gāzes skaitītāja korpusa asī un noguldīts uz 2 miniatūriem lodveida gultņiem. Plūsmas vadaparāts, novietots pirms turbīnas simetrizē gāzes plūsmu un novirza to uz turbīnas rotora lāpstiņām. Pārraidošais mezgls (cilindriskais gliemezis) saīsina rotācijas ātrumu un pārved pievadu uz magnētisko uzmavu. 3. Pārveduma pievada grupa. Tas aptver magnētisko uzmavu kopā ar hermētiskās starpsienas korpusu. Vadošā uzmavas daļa atrodas iekšpusē, bet dzenamā daļa ārpus starpsienas. Šī uzmava pārved pievadu spiediena zonā līdz skaitītāja mezglam, kur nav iespējama gāzes noplūde caur skaitītāju. 4. Skaitītāja mezgls. Tajā rodas turpmākais rotācijas ātruma samazinājums (ar pārraidošā cilindriskā gliemeža palīdzību), lai pievadītu rotācijā mehānisko skaitītāju, kā arī elementus, kuri ierosina elektrisko signālu raidītājus. Uz šo grupu attiecas arī elektrisko signālu izeju ligzdas. 5. Ieeļļošanas grupa. Gāzes skaitītājs CGT02 var būt aprīkots ar turbīnas rotora gultņa ieeļļošanas sistēmu (gāzes skaitītājiem ar diametru lielākoties virs DN 50 ir šāds standarta aprīkojums). Šī sistēma barojas ar rokas virzuļa sūkni, sabloķētu ar eļļas savācēju.

9 7 1. DARBĪBA UN UZBŪVE 6. Iesmērēšanas grupa. Gāzes skaitītājs CGT02 var būt aprīkots ar turbīnas rotora gultņa iesmērēšanas sistēmu (gāzes skaitītājiem ar diametru lielākoties zem DN 50 ir šāds standartaprīkojums). Šī sistēma barojas ar rokas virzuļa sūkni, sabloķētu ar eļļas savācēju. zespół liczydła sprzęgło magnetyczne hermetyczna przegroda wirnik turbiny kierownica Zīmējums Nr.1. Turbīnas gāzes skaitītājs CGT02 šķērsgriezumā

10 8 1. DARBĪBA UN UZBŪVE (šī grupa ir redzama zīmējumā Nr.2.). Eļļas savācēja tilpums ir m 3 [20 cm 3 ]. Pārējie gāzes skaitītāja mehānismi (kā arī standarta rotora gultņi gāzes skaitītājos DN 50) nav ārēji ieeļļojami; tur pielietojami slēgtie gultņi ar ieeļļojamā līdzekļa rezervi. Uzskaites ierīces un mērizejas Gāzes skaitītāja CGT02 konstrukcijā iedomāta nolasīšanas ierīce mehāniskā skaitītāja kā arī elektrisko izeju, spiediena izeju un termperatūras izeju veidā. Šīs izejas dara iespējamu gāzes skaitītāja darbības un ārējo iekārtu pievienojumu kontroli. To izvietojums uz gāzes skaitītāja ir attēlots zīmējumos Nr. 2 ac trīs konstrukciju versijās. Versija c atšķiras ar pilnu (maksimālu) aprīkojumu. Izmēri, raksturojošie mērījumu izeju stāvokli doti sadaļā IV Gāzes skaitītāja instalācija. Mehāniskais skaitītājs dara iespējamu tieši nolasīt faktisko gāzes apjomu, kas plūst caur gāzes skaitītāju pie dotā spiediena un dotajā temperatūrā. Tā ir novietota uz gāzes skaitītāja galvas priekšējās daļas. Galvu var pagriezt diapazonā apt , kas dara iespējamu uzstādīt skaitītāju praktiski jebkurā virzienā. Elektriskā izeja Var būt 2 veidu elektrisko signālu izejas: zemu frekvenču (LFlow frequency) kā arī augstu frekvenču (HFhigh frequency). Visu iespējamo raidītāju LF un HF izvietojums gāzes skaitītāja galvā, attēlots zīmējumā Nr. 3., bet visu iespējamo raidītāju HF izvietojums gāzes skaitītāja korpusā, norādīts zīmējumā Nr.2. Kā redzams, gāzes skaitītājs ar pilnu aprīkojumu var ietvert: divus kontaktronu raidītājus CLFK (LF11, LF12), divus indukcijas raidītājus CLFI (LF21, LF22), sešus augstfrekvenču raidītājus (HF11, HF12, HF21, HF22, HF31, HF32). Standarta izpildījumā gāzes skaitītājam CGT02 ieinstalēti tikai 2 LF raidītāji (viens kontakta kontaktronu LF11 un viens indukcijas LF21); raidītājs HF nav ieinstalēts.

11 9 1. DARBĪBA UN UZBŪVE Zīmējums Nr.2. Mērījumu izeju izvietojums gāzes skaitītājos CGT02 dažādās konstrukciju versijās

12 10 1. DARBĪBA UN UZBŪVE Zīmējums Nr.3. Raidītāju LF un HF izvietonums gāzes skaitītāja GGT02 galvā. Zemfrekvenču elektriskās izejas (LF). Kontaktronu raidītāji LF1, ir ierosināti caur magnētu, novietotu ieliktnī, nobeidzošu rotācijas kustību. Kontaktora kontakti atrodas slēgtā hermētiskā stikla caurulītē aizpildītā ar inerto gāzi, kas garantē ļoti ilgu to ekspluatācijas periodu. Kontaktrona raidītāja izejas tehniskie dati: maks. pārslēguma spriegums V, maks. pārslēguma strāva ma, kontaktu pretestība ,15 Ω, maks. pārslēguma frekvence Hz. Kontaktronu raidītāji LF1 ir paredzēti sadarbības ar apjoma pārveidotājiem ar bateriju vai tīkla bateriju barošanu, novietotiem gāzes skaitītāja tuvumā (līdz apt. 2 m). Tie ir savienoti ar kontaktligzdām Tuchel C091 31N , novietotām uz gāzes skaitītāja galvas aizmugurējās sienas. Pie to ligzdām ir jābūt pievienoti kabeļi ar kontaktdakšām 6 kontaktu Tuchel C091 31H Savienojums Tuchel pielietots CGT gāzes skaitītājos izgatavots IP67 klasē.

13 11 1. DARBĪBA UN UZBŪVE Zemas frekvences indukcijas raidītāji LF2 arī ir savienoti ar augstākminēto ligzdu kontaktiem Tuchel. Visu zemu frekvenču raidītāju savienojuma shēma norādīta zīmējumā Nr. 4. Ja konkrētajā eksemplārā neviens no raidītājiem novietotiem galvā nav dublēts, tad uz galvas kastes atrodas tikai viena ligzda Tuchel (apzīmēts Gn1). Ligzda 3 Ligzda 4 LF11 LF21 HF11 LF12 LF22 HF12 Kontakts Polaritāte x x 4 + x x 2 x x x x Ligzda x x x x 3 X 6 + x 1 x x 4 + x x Ligzda 2 2 x x x x 5 + x x x x 3 x x 6 + x x x standarta savienojumi pilnā versijā x alternatīvie savienojumi Zīmējums Nr. 4. Gāzes skaitītāja GGT02 pārraidītāju, novietotu galvā pie elektrisko izeju ligzdām, savieojuma shēma, kā arī iespējamo savienojumu starp ligzdām tabula. Indukcijas raidītāji LF2 var pārraidīt strāvas signālus lielos attālumos (līdz apmēram 200 m, atkarīgi no noteikumiem). Ņemot vērā lielo strāvas patēriņu viņi var darboties tikai ar korektoriem ar tīkla barošanu. Plate, modulējošā indukcijas raidītāju magnētisko lauku, ir nostiprināta uz tā pašas vārpstiņas, kā

14 12 1. DARBĪBA UN UZBŪVE ieliktnis ar magnētu, ierosinošo kontaktronu raidītāju, tāpēc abu veidu devēju impulsu frekvences ir vienādas Atbilstošais uz vienu raidītāja LF impulsu gāzes apjoms ir norādīts tabulā Nr. 2. Tas ir arī apzīmēts elektrisko izeju informācijas tabulā (zīmējums Nr. 13.), novietotas uz gāzes skaitītāja galvas augšējās virsmas. Strīpa ( ) norādīta tabulā ciparu vietā, apzīmē atbilstošā raidītāja trūkumu. Indukcijas raidītāja zeju tehniskie dati: spriegums ,2 V, neaktīvā raidītāja strāva... <1,2 ma, aktīvā raidītāja strāva..... >2,1 ma, pretestība kω, maks. pārslēguma frekvence 200 Hz. Pareiza ārējā mērījumu kontura pieslēgšanas pie indukcijas raidītāja shēma ir norādīta zīmējumā Nr.5. Pie pretestības kuras vērtība ir 1 kω, rodas sprieguma kritums, kura lielums atkarīgs no raidītāja stāvokļa (aktīvā vai neaktīvā). Pie augstāk norādītajiem raidītāja strāvas plūsmas lielumiem, (saskaņā ar normu DIN 19234), izejas sprieguma lielumu var pieņemt: neaktīvā stāvoklī U L < 1,2 V, aktīvā stāvoklī U H > 2,1 V. Izejošā sprieguma raksturojums norādīts zīmējumā Nr. 6. do nadajnika R=1kΩ +8,2V obwód wejsciowy przelicznika Zīmējums Nr.5. Pievienojuma shēma pie indukcijas raidītāja LF2 U w y[v] U H U L t [s] Zīmējums Nr. 6. Indukcijas raidītāju izejošā spiediena raksturojums

15 13 1. DARBĪBA UN UZBŪVE Augstfrekvenču elektriskās izejas (HF). Pēc speciāla pasūtījuma gāzes skaitītājs var tikt aprīkots ar augstu frekvenču impulsu raidītājiem. Šādi raidītāji izstrādā impulsus modulācijas diska izciļņa pārejas momentā caur viņa magnētisko lauku. Sakarā ar to impulsu frekvence atbilst izciļņu un rotējošā diska ātruma reizinājumam. Izejas HF īpaši noderīgas gāzes, plūstošās caur skaitītāju, plūsmas lieluma izmaiņu sekošanai. Indukcijas raidītāja HF tehniskie dati: spriegums ,2 V, neaktīvā raidītāja strāva....<1,2 ma, aktīvā raidītāja strāva..... >2,1 ma, pretestība kω, maks. pārslēguma frekvence 5 khz. Augstas frekvences impulsu raidītāji var tikt novietoti: galvā, pievada pārveduma mezglā (HF11, HF12), galvenajā korpusā, pie mērījumu grupas, virs turbīnas rotoriem (HF21, HF2 2), galvenajā korpusā, pie mērījumu grupas, virs kontroles rata uzstādīta uz turbīnas vārpstiņas gala (HF31, HF32). Augstas frekvences impulsu raidītāji HF1... (novietoti pievada pārveduma mezglā) sadarbojas ar kontroles rata vadošiem zobiem uzstādītiem uz ārējās magnēta uzmavas (zīmējums Nr. 7.). Tiem nav iespējams piekļūt no ārpuses. To pievienojuma shēma līdz izejas ligzdai ir norādīta zīmējumā Nr.4. Zīmējums Nr. 7. Augstas frekvences impulsu raidītāja ierosinājuma zīmējums HF1

16 14 1. DARBĪBA UN UZBŪVE Magnētiskā lauka raidītāju HF, ieinstalētu korpusā, modulācijas elements ir gadījumā HF2 pats turbīnas rotors, bet gadījumā HF3... kontroles rats diska formā ar zobiem, izvietotiem uz tā. Kontroles rata zobu skaits ir vienāds ar rotora lāpstiņu skaitu, toties impulsu frekvences no raidītājiem HF2... un HF3... ir identiskas. Impulsu raidītāji HF2... un HF3... novietoti galvenā korpusa ligzdās, kuru stāvoklis ir ilustrēts zīmējumos Nr. 2. un 17. Pie gāzes skaitītāja pasūtīšanas nepieciešams noteikt nenoteikto izeju skaitu HF, tā kā korpuss izgatavots no atšķirīga skaita īscauruļu un ligzdu izgatavošana atkarīga no pieprasījuma. Ligzdā, paredzētā raidītājam HF izgatavots caurums ar vītni M16 x 1,5 (zīmējums Nr. 8.). Zīmējums Nr.8. Augstas frekvences raidītāja HF2 vai HF3 darbības īscaurules izmēri Raidītāja HF instalācija gāzes skaitītāja korpusā prasa lielu precizitāti un atbilstību kontroles elektroniskām iekārtām, un tā ir jāveic tikai caur gāzes skaitītāja izgatavotāja pārstāvi vai viņa autorizētu uzņēmumu. Uz rūpnīcā samontētiem impulsu raidītājiem HF2... un HF3... atrodas 4 kontaktu štepseles Tuchel C091 31W Nepieciešams pievienot pie viņām vadus ar ligzdu Tuchel C091 31D Raidītājs ir pievienots pie štepseļu kontaktiem 3 un 4. Raidītāja un mērījumu konturu stāvokļa shēma ir norādīta zīmējumā Nr.9.

17 15 1. DARBĪBA UN UZBŪVE +8,2V wtyk 2 3 gniazdo 1 4 R=1kΩ Zīmējums Nr.9. Augstas frekvences impulsu raidītāja HF2 vai HF3 pievienošanas shēma Visu raidītāju HF izejošā spiediena raksturojums pielietojot dotās shēmas ir tāda pats, kāds raidītāja LF2 gadījumā (zīmējums Nr.6.) Impulsu HF skaits, atbilstošais uz vienu m 3 gāzes, ir uzstādāms individuāli priekš katra gāzes skaitītāja un norādīts elektrisko izeju informācijas tabulā (zīmējums Nr. 13.), novietotas uz gāzes skaitītāja galvas augšējās virsmas. Strīpa ( ) norādīta tabulā ciparu vietā, apzīmē atbilstošā raidītāja trūkumu. Izejas spiediena mērīšanai (impulsu caurums) Caurumi, izmantoti spiediena mērīšanai, var tikt novietoti pa abām korpusa pusēm vietās, norādītās zīmējumā Nr.2. Caurumos ir izgatavotas vītņu ligzdas M12x1,5 (zīmējums Nr. 10). Šo izeju izlietošanas veids atkarīgs no pievienotās ierīces (skatīt: sadaļu VIII Mērījumi). Zīmējums Nr.10. Spiediena mērījumu īscaurules izmēri

18 16 1. DARBĪBA UN UZBŪVE Izejas temperatūras mērīšanai Galvenajos korpusos ar diametru DN 100 var būt arī izgatavoti divi temperatūras pārveidotāja novietošanai kalpojošie caurumi. Tas var būt noderīgs tiem skaitītāja lietotājiem, kurus skar noteikumi pieļaujošie temperatūras mērījumu gāzes skaitītāja iekšpusē. Šiem caurumiem ir vītnes M14x1,5. Tieši šajos caurumos ir novietoti termometriskie ieliktņi ar ligzdu G 1/4, norādīti zīmējumā Nr. 11. Tikai šādā ieliktnī var ievietot temperatūras pārveidotāju (redzams zīmējumā Nr.2.), pie kam telpai starp temperatūras pārveidotājiem un termometriskajam ieliktnim jābūt aizpildītam ar silikona eļļu. Zīmējums Nr.11. Termometriskais ieliktnis. Tabulā zem zīmējuma Nr.11. dots termometrsisko ieliktņu iekšējais garums dažādu diametru gāzes skaitītājiem. No tā izmēra ir atkarīgs temperatūras pārveidotāja mērāmās daļas garums. Temperatūras mērījumu izeju atveru stāvoklis ir attēlots zīmējumā Nr.17. un aprakstīts tabulās 3 a un b.

19 17 I. DARBĪBA UN UZBŪVE Materiāli Gāzes skaitītāja CGT02 uzbūvē pielietotie materiāli garantē tā izturību pret koroziju. Tie ir arī dzirksteļdroši, atbilst pretsprādzienu aizsardzības prasībām, ko apstiprina Eksperimentālās Šahtas Barbara slēdziens un Exi a IIC T6 zīme, novietota apzīmējumu tabulā. Gāzes skaitītāja korpuss paredzētais spiedienam līdz p max = 1,6 MPa ir izgatavots no čuguna ENGJS40015 vai tērauda St3S, līdz p max = 6,3 MPa no tērauda 18G2, līdz p max = 10 MPa no tērauda 19G2. Šie materiāli ir sertificēti. Korpuss ir pārklāts ar galvanisko pārklājumu no iekšpuses, kā arī ar lakas pārklājumu no ārpuses Virzošais aparāts atkarībā no gāzes skaitītāja lieluma var būt izgatavota no westamid plastmasas vai no metāla elementiem (nerūs.tērauds + alumīnija sakausējums vai pilnībā no alumīnija sakausējuma). Turbīnas korpuss un rotors, skaitītāja korpuss, kā arī eļļas sūkņa korpuss, ir izgatavots no alumīnija sakausējuma. Mehānisma elementi (vārpstiņas, gultņi, gliemeži) ir izgatavoti arī no nerūsējošā tērauda. Zobrats un gliemezis ir izgatavoti no materiāla hostaforms. Caurspīdīgie elementi, t.i. skaitītāja stikls un eļļas sūkņa savācējs, ir izgatavoti no poliogļūdeņraža. II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS Dati attiecošie uz gāzes skaitītāja tehniskajiem pamata parametriem ir doti apzīmējumu tabulā, kura atrodas uz skaitītāja korpusa priekšējās puses (zīmējums Nr. 12.). Tajā pašā tabulā arī novietots gāzes skaitītāja rūpnīcas izgatavošanas numurs. Divi pirmie šī skaitļa cipari ir gāzes skaitītāja lieluma koda apzīmējums, saskaņā ar sastāva aprakstu tabulās 2 a un b. Augšējā informācijas tabulā (zīmējums Nr. 13.) ir norādīts elektrisko izeju parametri (zemu un augstu frekvenču). Pie elektriskajām izejām (uz gāzes skaitītāja galvas aizmugurējās sienas) ir novietota informācijas tabula ar kontaktu numerācijas apzīmējumu (zīmējums Nr.14). Uz tērauda korpusa augšējās virsmas un uz abām čuguna korpusa sānu virsmām ir novietotas zīmes, norādošās gāzes plūsmas virzienu (zīmējums Nr.15.) Pie spiediena un temperatūras mērījumu izejām ir novietotas atbilstošās uzlīmes ar informācijas zīmēm (zīmējums Nr. 16).

20 18 I. DARBĪBA UN UZBŪVE II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS

21 19 I. DARBĪBA UN UZBŪVE Zīmējums Nr.12. Apzīmējumu tabula Zīmējums Nr.13. Elektrisko izeju informācijas tabula. Zīmējums Nr.14. Izvadu kontaktu numerācijas informācijas tabula Zīmējums Nr.15. Pieplūdes virziena zīme Zīmējums Nr.16. Izeju spiediena un temperatūras mērīšanas informācijas zīmes

22 20 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS

23 21 I. DARBĪBA UN UZBŪVE III. TRANSPORTĒŠANA UN UZGLABĀŠANA Turbīnas gāzes skaitītājs ir precīzi ierīkots mērīšanai un tam ir jābūt pievērstai atbilstošai uzmanībai. Nepieciešams nodrošināt pēc sekojošiem noteikumiem: Transportēšanas laikā nav pieļaujama gāzes skaitītāja mešana, apgriešana vai stipru svārstību radīšana (piemēram, ātri vedot transportlīdzeklī ar sliktiem amortizatoriem). Attiecīgi uz eļļas izplūdes iespējamību, gāzes skaitītāju jātransportē un jāuzglabā tikai paredzētajā darba stāvoklī, t.i. ar eļļas savācēju, uzstādītu virzienā uz augšu. Izrietošā no instalācijas gaitas stāvokļa maiņa var ilgt augstākais pāris sekunžu. (Neattiecas uz gāzes skaitītāju ar diametru DN 50). Nav pieļaujama gāzes skaitītāja ņemšana aiz galvas. Smago gāzes skaitītāju pārnešanai nepieciešams izmantot bultskrūvi ar "ausi ", kura ieskrūvēta šī gāzes skaitītāja atlokā. Precīzu uzmanību nepieciešams saglabāt pie augstspiediena gāzes skaitītāja iekraušanas, izkraušanas un transportēšanas ar rokām, to lielās masas dēļ. vākiem vai citām nosedzošajām uzlīmēm novietotām rūpnīcā uz gāzes skaitītāju, jābūt noņemtām ne agrāk, kā tieši pirms tā instalācijas. Glabāšanas vietai noliktavā jānodrošina gāzes skaitītāja aizsardzību pret atmosfēras nokrišņiem, kā arī iespēju robežās pret mitrumu. Nepieciešams rūpēties par pārbaudes, drošības un instalācijas plombu, uzlikto uz gāzes skaitītāju, stāvokli. To bojāšana draud ar gāzes skaitītāja pārbaudes zaudēšanu vai norēķināties ar gāzes piegādātāju tiesību zaudēšanu. Nav nepieciešams ieeļļot gāzes skaitītāja gultņus, ja tas atrodas noliktavā.

24 22 IV. GĀZES SKAITĪTĀJA PALAIŠANA IV. GĀZES SKAITĪTĀJA PALAIŠANA Pirms gāzes skaitītāja instalācijas, ir nepieciešams pārliecināties vai tas ir pielāgots darbības parametriem, raksturojošiem iekārtu. Īpaši tiek pievērsta uzmanība sekojošai informācijai, norādītai apzīmējumu tabulā: Pieļaujamais spiediens gāzes skaitītāja iekšpusē [MPa], apzīmēts p max, Maksimālā faktiskā plūsma [m 3 /h], apzīmēta Q max. Saskaņā ar normu ZNG4005:1905 [Turbīnas gāzes skaitītāji, atlase un instalācija], maksimālās gāzes skaitītāja pārslodze ir pieļaujama ne vairāk kā 20%, laikā ne ilgāka par 30 min. Nepieciešams arī pārliecināties, vai gāzes skaitītājs ir pielāgots tādam virzienam, kādu paredzēja lietotājs. Par to liecina eļļas savācēja novietojums; tam jābūt uzstādītam ar korķiem uz augšu. (Neattiecas uz gāzes skaitītāju ar diametru DN 50). Kaut gan gāzes skaitītāja sagatavošana vertikālai plūsmai nav ierobežota tikai ar savācēja pagriezienu; ir arī atšķirības ieeļļošanas sistēmā. Vertikāls skaitītāja kanāla izvietojums var būt nepieciešams, ja gāzē ir kondensāts. Gāzes plūsmai tad ir jāieplūst tikai virzienā no augšas uz leju. Nepieļaujama ir gāzes skaitītāja uzstādīšana ar ieeju no lejas! Gāzes skaitītājam nav jāatrodas iekārtas līnijas viszemākajā punktā, tādēļ, ka tur var uzkrāties kondensāts un piesārņojumi. Turbīnas gāzes skaitītājam jābūt uzstādītam aizslēdzamās telpās vai zem atbilstošiem pārsegiem. Nav pieļaujama gāzes skaitītāja pakļaušana atmosfēras nokrišņiem vai citu vielu nokrišņiem (piemēram, putekļiem). Gāzes skaitītājam jābūt ievietotam starp tāda paša nominālā diametra caurulēm, kā gāzes skaitītāja nosacītajam diametram, pie kam nepieciešams nodrošināt ar atbilstošiem apgabaliem tieši pirms un aiz gāzes skaitītāja, kā arī gāzes skaitītāja asu sakrišanu ar caurulēm, saskaņā ar gāzes saimniecības pienākumu noteikumiem. Veicot gāzes vada montāžu, nedrīkst saspiest gāzes skaitītāju. Īpaši nav pieļaujama skaitītāja asij perpendikulāro spēku rašanās. Gāzes skaitītājam, kura masa lielāka kā 50 kg, jābūt tā paliktnim, lai nenoslogotu cauruļvadu ar savu svaru.

25 23 IV. GĀZES SKAITĪTĀJA PALAIŠANA Gāzes skaitītāja projektēšanai telpā var tikt izmantoti lielumi, norādīti tabulās 3 a un b, attēloti zīmējumā Nr ~115 a) B G A H D o Dz o nxd L C N E F 130 ~115 b) B G A D o H Dz nxd o L P C N E F 130 ~115 c) B G ß a A H Dz D o nxd o N S L C P T R E F Zīmējums Nr.17. Turbīnas gāzes skaitītāja GGT02 pamata izmēri dažādās konstrukcijas versijās

26 21 IV. GĀZES SKAITĪTĀJA UZSTĀDĪŠANA CGT DN savienojums korpusa L H A B C E F G N P R S T α β D Z D 0 d 0 n masa mm (atloks) veids mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm gb. kg PN16 o PN16 f ~ PN63 f ANSI600 f , PN16 o PN16 f ~ PN63 f ANSI600 f ,5 168,3 22, PN16 o PN16 f ~ ~ PN63 f ANSI600 f ,9 25, PN16 o PN16 f PN63 s ~ ~ , PN63 f , ANSI600 s ,6 292,1 28, ANSI600 f ,6 292,1 28, PN16 o PN16 s PN63 s PN63 f ~ ~ ANSI600 s ,1 349,2 31, ANSI600 f ,1 349,2 31, PN16 s PN63 s ~ ~ ANSI600 s ,8 34, PN16 s PN63 s ~ ~ ANSI600 s ,8 488,9 34, Korpusu veidi: o atliets no čuguna, s tērauda ar sametinātām īscaurulēm, f tērauda ar frēzētiem vidiem. Tabula 3a. Gāzes skaitītāja GGT02 pamata izmēri un masas robežās DN50 DN300

27 22 IV. GĀZES SKAITĪTĀJA UZSTĀDĪŠANA Tabula 3b. Gāzes skaitītāja GGT02 pamata izmēri un masas robežās DN400 DN600 CGT DN p max L H A B C E F G N P R T D Z D 0 d 0 n masa mm MPa mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm gb. kg 1, , , ,5 35, , , , , , , ,5 35,

28 23 IV. GĀZES SKAITĪTĀJA PALAIŠANA Piesārņojuma esamība gāzē var sabojāt mehānisko rotoru, kā arī samazināt mērījumu precizitāti. Sakarā ar to nepieciešams pielietot pirms gāzes skaitītāja filtru ar efektivitāti ne mazāku par 10 mkm (īpaši gāzes pieplūdes stiprāka piesārņojuma gadījumā). Bez tam cauruļvadam jābūt izpūstam pirms gāzes skaitītāja montāžas, lai likvidētu metināšanas un citu piesārņojumu atlikumus. Izgatavotājs neatbild par gāzes skaitītāja bojājumiem vai apstāšanos, kas radusies caurplūstošās gāzes nepietiekošas filtrācijas dēļ. Jaunās iekārtas darba sākuma periodā var būt lietota sieta aizsardzība pirms gāzes skaitītāja. Nepieciešams arī atcerēties, ka piesārņojuma gadījumā, šāds siets var tikt iznīcināts ar gāzes spiedienu, bet tā atlikumi var ievērojami bojāt gāzes skaitītāja rotoru. Sakarā ar to nepieciešams garantēt spiediena krituma kontroli uz sietu, bet, ja tas nav iespējams, tad pāris nedēļu laikā to būtu jānoņem. Gāzes skaitītāja lietotājam jāpievērš uzmanību uz gāzes skaitītāja bojājumu bīstamību, saistītu ar plūsmas izmaiņu. Ja ir pagājis ilgs laiks no montāžas nodošanas līdz lietošanai, pieplūde ir salīdzinoši neliela, tad montāžas piesārņojums (piemēram, atlikumi no metināšanas) paliek pirms gāzes skaitītāja. Tikai nozīmīgs gāzes plūsmas palielinājums var pieķert piesārņojumu un rezultātā bojāt gāzes skaitītāju. No tā attiecīgi aizsargājošais siets var būt lietderīgs tieši periodā līdz iekārtas maksimālās slodzes sasniegšanai. Jebkurā gadījumā lietotāja interesēs ir nodrošināt gāzes skaitītāja rotora aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem. Pirms pilnīgas gāzes skaitītāja samontēšanas, nepieciešams pārbaudīt, vai tas ir pareizi novirzīts (novietots), t.i., vai bultiņas virziens uz gāzes skaitītāja korpusa ir saskaņā ar gāzes plūsmas virzienu. Gāzes skaitītāja savienošanai ar cauruļvadu atlokiem, jābūt izlietotām bultskrūvēm atbilstošām noteiktām normām: PN87/H74710 un ZNG 4008:1995. Starplikām arī jābūt piemeklētām atbilstoši atlokiem un nominālajam spiedienam. Standarta atlokiem ar rupjām virsmām var tikt pielietotas plakanās starplikas (pēc PN86/H74374/02) priekš p max = 1,6 MPa, bet priekš 6,3 un 10 MPa viļņveida starplikas (pēc PN86/H74374/05) vai gumijas starplikas ar tērauda ieliktņiem, piemēram, GSTP/KN tipa no firmas Kroll & Ziller.

29 24 IV. GĀZES SKAITĪTĀJA PALAIŠANA Ja elektriskās izejas ligzdas netiek izmantotas, tās var palikt slēgtas ar rūpnīcas noslēgtapām un instalācijas plombēm. Katram firmas COMMON turbīnas gāzes skaitītājam tiek pievienoti sekojoši priekšmeti: 6kontaktu štepsele Tuchel C091 31H , kurš var tikt izmantots korektora pieslēgšanai pie zemas frekvences elektriskās izejas (ja korektors nav rūpnīcā pievienots pie gāzes skaitītāja); pudele ar eļļu (0,25 l) atbilstoša dotajam gāzes skaitītājam (attiecas uz gāzes skaitītājiem aprīkotiem ar ieeļļošanas sistēmu). Bez tam firma COMMON par papildus samaksu var piegādāt citus aksesuārus, kā, piemēram, atloku starplikas, bultskrūves savienotas ar paplāksnēm un uzgriežņiem, caurules spiediena impulsu izvadīšanai no gāzes skaitītāja līdz spiediena devējam, trīsgaitas krānu, kurš dara iespējamu spiediena impulsu atslēgšanos no pārraidītāja, kā arī tā pārbaudi ar kontroles manometra vai spiediena kalibratora palīdzību. Iespējama arī apjoma korektora piepirkšana (skatīt: sadaļu. VIII.3) pie jau uzstādītā gāzes skaitītāja. Nepieciešams atcerēties, ka ikviena darbība pievienojot papildus ierīces pie gāzes skaitītāja, saistīta ar instalācijas plombu noraušanu uz gāzes skaitītāja, un sakarā ar to var tikt veikta tikai ar gāzes saimniecības vai izgatavotāja pārstāvniecību. Gāzes skaitītājs izsauc neizbēgamu spiediena kritumu cauruļvadā. Tā krituma vērtību gāzes skaitītājam pie blīvuma ρ 0 1 kg/m 3 var izlasīt grafikā zīmējumā Nr. 18. Esošajos apstākļos spiediena zudums p rz aprēķināms pēc formulas: ρ p + p p = a p rz ρo pa Kur: ρ gāzes blīvums tabulā 1., p a atmosfēras spiediens (p a 0,1 MPa 1 at), p gāzes pārspiediens pirms turbīnas, p relatīvais spiediena kritums (zīmējumā Nr.18).

30 25 IV. GĀZES SKAITĪTĀJA PALAIŠANA Firma COMMON piedāvā arī montāžas komplektus, saturošos pieplūdes apgabalu ar Sprenkla plūsmas izlīdzinātāju, turbīnas gāzes skaitītāju un atplūdes apgabalu ar īscaurulēm temperatūras mērīšanai. Spiediena krituma aprēķins šādā gadījumā kā augstāk norādītais, atšķiras tikai ar to, ka relatīvo spiediena zudumu nepieciešams nolasīt no rasējuma zīmējumā Nr.19. p [Pa] p [mm H 2 O] DN50 DN80 DN100 DN200 DN250 DN150 DN Q [m 3 /h] Zīmējums Nr.18. Turbīnas gāzes skaitītāju GGT02 spiediena zudumi pie relatīvā blīvuma ρ o = 1 kg/m 3 p [Pa] p [mm H 2 O] DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN Q [m 3 /h] Zīmējums Nr.19. COMMON montāžas komplektu spiediena zudumi pie relatīvā blīvuma ρ o = 1 kg/m 3

31 26 V. GĀZES SKAITĪTĀJA PALAIŠANA V. GĀZES SKAITĪTĀJA PALAIŠANA Ja gāzes skaitītājs ir aprīkots ar eļļas sūkni, tad pirms plūsmas atvēršanas nepieciešams ieeļļot gultņus saskaņā ar aprakstu dotu sadaļā VI Uzglabāšana. Tipveida gāzes skaitītāja uzbūves gadījumā, t.i. iekārta ar apvadlīniju (Zīmējums Nr. 20), gāzes skaitītāja palaišanas gaitai jābūt sekojošai: 1) Gāzes skaitītājs tiek uzstādīts pie aizvērtiem krāniem 1 un 2, bet atvērtu apvadlīniju krānu 4. Krāns 3 paliek atvērts vēdināšanai. 2) Pēc bultskrūves pieskrūvēšanas, saistošas gāzes skaitītāju ar cauruļvadu, nepieciešams lēni atvērt krānu 5. 3) Pēc pārliecināšanās, ka gāzē aizejošā caur krānu 3, skābekļa saturs ir mazāks nekā 2 %, nepieciešams aizvērt to krānu. 4) Kad gāzes skaitītāja skaitītājs pārstāj uzrādīt pieplūdi (norādošais mērījumu apgabala piepildīšanu), nepieciešams aizvērt krānu 5, atvērt krānu 1 un lēni atvērt krānu 2. 5) Pēc pilnas krāna 2. atvēršanas, var aizvērt apvadlīnijas krānu (4) Zīmējums Nr.20. Mērījumu sistēmas ar apvadlīniju ( bajpasu ) shēma Pie gāzes skaitītāja atvienošanas nepieciešams veikt atpakaļgaitas darbības, t.i.: 1) vispirms atvērt apvadlīnijas krānu 4, 2) lēni aizvērt krānu 2, 3) aizvērt krānu 1, 4) lēni izpūst mērījumu apgabalu ar krāna 3 palīdzību.

32 27 V. GĀZES SKAITĪTĀJA PALAIŠANA Citos uzbūves gadījumos nepieciešams rīkoties pēc tāda paša principa, t.n. ļoti lēni atvērt un aizvērt gāzes plūsmu caur gāzes skaitītāja turbīnām. Pēkšņa pieplūdes maiņa, izsaukta ar strauju krānu atvēršanu, var būt par iemeslu turbīnas gultņu bojājumam dēļ ievērojamas spiediena starpības pirms un pēc turbīnas. Ja pastāv gāzes skaitītāja pārslodzes iespēja ekspluatācijas gaitā (t.i. pārslodze Q max vairāk, nekā 20 %), tad ieteicams pielāgot ierobežojošō diafragmu. Diafragmai jābūt samontētai attālumā 5 10 nomināliem diametriem (DN) aiz gāzes skaitītāja. Diafragmas izmēri tiek atlasīti individuāli, pamatojoties uz vidējo nominālo gāzes patēriņa spiediena un temperatūras lielumu. Pēc lietotāja vēlēšanās firma COMMON var izprojektēt un piegādāt atbilstošo diafragmu. Pēc gāzes skaitītāja uzstādīšanas nepieciešams pievērst uzmanību rādījumu pareizībai. Katram skaitītāja ratam ir jāgriežas kā arī pēc pilna apgrieziena jāizsauc stāvokļa maiņu blakusesošā kreisā ratā par 1/10 apgriezienu. Normāla gāzes skaitītāja darbības skaņa ir monotons troksnis.

33 VII. VI. GLABĀŠANA 29 VII. KĻŪDAS, REMONTS MĒRĪJUMI Vienīgā gāzes skaitītāja uzglabāšanas nepieciešamā darbība ir periodiska mehānisma ieeļļošana. (Tas neattiecas uz gāzes skaitītājiem ar diametru DN 50; tie neprasa nekādu īpašu uzglabāšanu). Ieeļļošana ir eļļas porcijas pārsūknēšana no eļļas savācēja līdz ieeļļošanas mehānismam. Gāzes skaitītājos pie spiediena p max = 1,6 MPa tā tiek veikta ar pilnu spiedpogas nospiešanu uz priekšējās eļļas sūkņa sienas zem aizsardzības vāka. Gāzes skaitītājos ar augstāku spiedienu ir iemontēts eļļas sūknis ar sviru, iedarbojošos uz bīdītāju. (Zīmējums Nr. 17, lielumi E un F). Viena pilna bīdītāja nospiešana (apm. 12 mm) izsauc apm. 1/3 cm 3 eļļas pārsūknēšanu. Ieteicamais nospiešanu skaits norādīts tabulā Nr.4. Gāzes skaitītājam, caur kuru plūst gāzes augstākuzskaitītās tabulā Nr.1., ieeļļošanu nepieciešams atkārtot ik pēc 2 nedēļām. Naftas līdzgāzes, metāntenku un fermentācijas gāžu gadījumos, periodam starp ieeļļošanām ir jābūt 1 nedēļai. Tabula Nr. 4. Rekomendējamais ieeļļošanas sūkņa nospiešanu skaits Nominālā diametra apzīmējums Nospiešanu skaits DN 80, DN DN 150, DN DN 250, DN DN 400 DN 600 Pievienotā ieeļļošanas instrukcijā Pie katras ieeļļošanas nepieciešams kontrolēt eļļas līmeni savācējā; eļļai ir jābūt redzamai caur caurspīdīgo savācēja sienu. Papildināšanai nepieciešams lietot firmas Lubrina eļļu, kuras vienīgais izplatītājs ir firma COMMON. Gāzes skaitītājam ar diametru DN 80 ieteicama ir eļļa Lubrina L 12 ar viskozitāti apt. 12 mm 2 /s (cst) temperatūrā 20 0 C; lielākai daļai skaitītāju nepieciešams pielietot eļļu Lubrina L 23 ar viskozitāti 23 mm 2 /s temperatūrā 20 0 C. Augstākuzskaitītām gāzēm tabulā Nr.1., ir pieļaujama arī šādu eļļu pielietošana: Isoflex PDP10 do DN 80, Isoflex PDP38 lub Aeroshell Fluid 12 do DN>80. Gāzes skaitītājam, caur kuru plūst citas, tabulā Nr.1. nenorādīta gāzes, jābūt ieeļļotām ar citām eļļām. Šādos gadījumos eļļas veidam ir jābūt saskaņotam ar gāzes skaitītāja izgatavotāju!

34 VII. VII. KĻŪDAS, REMONTS 30 VII. KĻŪDAS, REMONTS MĒRĪJUMI Ja gāzes skaitītāja ekspluatācijas laikā parādījušās jebkādas neprecizitātes darbībā (piemēram, nevienmērīga darbība vai skaitītāja aizkavēta darbība, trokšņu līmeņa paaugstināšanās, tarkšķēšana, eļļas noplūšana), tad gāzes skaitītāju nepieciešams nodot remontam. Gāzes skaitītāja remontu ir tiesīgs veikt izgatavotājs vai tā autorizēts uzņēmums. Pēc remonta laikā pārbaudes plombu noraušanas, lietotājam ir jāveic atkārtota gāzes skaitītāja pārbaude. Gāzes skaitītāja CGT konstrukcija garantē pilnīgu drošību. Neviens mērījumu sistēmas avārijas veids (mehāniskais nevis elektriskais) nerada nepieciešamību noslēgt gāzes plūsmu caur gāzes skaitītāju. Gāzes skaitītājiem CGT ir izgatavotāja garantija. Darbības garantijas un rekomendācijas ir saskaņā ar vispārējiem Komerclikuma noteikumiem. VIII. MĒRĪJUMI VIII.1. Mērījumu princips Tā kā gāzes skaitītājs uzskaita faktisko gāzes tilpumu, sekojoši, lai noteiktu gāzes tilpumu normālos apstākļos, nepieciešms veikt atbilstošos aprēķinus piemērā: kur: 4004:1995 V n V1 p1 Tn V1 p + p a = = 2, 696 Z p T Z t + 273, 15 V n [m3 ] gāzes tilpums normālos apstākļos, V 1 [m3 ] gāzes faktiskais tilpums, n 1 Z [ ] relatīvais gāzes saspiežamības koeficients ; Z 1; aprēķ. pēc ZNG p n [kpa] spiediens normālos apstākļos (p n =101,325 kpa), p 1 [kpa] absolūtais gāzes spiediens pirms turbīnas, p [kpa] gāzes pārspiediens pirms turbīnas, p a [kpa] atmosfēras spiediens T n [K] absolūtā termperatūra normālos apstākļos (T n =293,15 K), T 1 [K] absolūtā gāzes temperatūra, t [ o C] gāzes temperatūra.

35 VII. 31 VII. KĻŪDAS, REMONTS MĒRĪJUMI Gāzes tilpuma V 1 mērījumi ir izteikti ar kļūdu, kas norādīta gāzes skaitītāja mērījumu sākuma un beigu diapazonā. Gāzes pārspiediens p vai absolūtais spiediens p 1 tiek mērīts impulsu atverē gāzes skaitītāja korpusā. Temperatūras mērījumiem jābūt veiktiem atplūdes daļā, vietā, saskaņotā ar PGNiG ZNG4008:1995 [Deggāzes mērīšana. Turbīnas gāzes skaitītāji. Montāžas iekārtu uzbūve] prasītajām normām. VIII.2. Mērīšanas precizitāte Caurplūstošo gāzu tilpuma mērījumi caur gāzes skaitītāju ir vienmēr neprecīzi. Mērījumu neprecizitāte rodas no: A) kļūdām, izrietošām no gāzes skaitītāja metroloģiskā raksturojuma, B) kļūdām, parādošām dēļ nevienmērīgās gāzes plūsmas līdz gāzes skaitītājam. błąd [%] Q min.ρ Q min Q t Q max Q Zīmējums Nr.21. Turbīnas gāzes skaitītāja metroloģiskā raksturojuma piemērs: pārbaudes laikā pie zema spiediena (nepārtrauktā līnija) darbības laikā pie augsta spiediena (pārtrauktā līnija)

36 32 VIII. MĒRĪJUMI A) Gāzes skaitītāja metroloģiskais raksturojums ilustrēts zīmējumā Nr. 21. Saskaņā ar GUM priekšsēdētāja rīkojumu Nr. 2.no jautājumā par metroloģisko noteikumu pielietošanai gāzes skaitītājiem, kļūdu raksturojumā pie pirmreizējās pārbaudes jāatrodas robežās, noteiktās ar sekojošām pieļaujamām novirzēm: ±2 % pie slodzes Q min Q < Q t ±1 % pie slodzes Q t Q Q max kur Q t = 0,2 Q max gāzes skaitītājam ar mērījumu kārtnību Q min : Q max = 1:5, 1:10 un 1:20 Q t = 0,15 Q max gāzes skaitītājam ar mērījumu kārtnību Q min : Q max = 1:30 Gāzes skaitītāja CGT02 mērījumu kārtnība standarta apstākļos, t.i. pie atmosfēras spiediena ir norādīta tabulā Nr. 2. Mērījumu lielumos spiediena kļūdu raksturojums izlīdzinās (kas attēloti zīmējumā Nr. 21.) un, sakarā ar to samazināsies to vērtība Q min.. Tas nozīmē gāzes skaitītāja mērījumu kārtnības palielinājumu. Tas pats attiecas uz augstspiediena skaitītājiem. Sakarā ar konstrukcijas iemesliem (vispirms dēļ noteikumiem par gultņu lielāku izturību) tie tiek raksturoti ar mazu mērījumu kārtnību standarta noteikumos. Mērījumu kārtnība palielinās pie ekspluatācijas spiediena. Q min.ρ rezultātā vērtība pie noteiktā gāzes blīvuma ir atkarīga no sekojošā: ρ Q w ρ w 101,3 min Q = Q = Q 11 min. ρ min ρ min ρ ( p + p ) ρ ( p + p ) kur: Q min [m 3 /h] vērtība tabulā Nr.2., ρ w [kg/m 3 ] gāzes blīvums izlietojamais gāzes skaitītāja pārbaudei (gaisam 1,2 kg/m 3 ), ρ [kg/m 3 ] darba gāzes blīvums pie ekspluatācijas spiediena, ρ g [kg/m 3 ] darba gāzes blīvums pie atmosfēras spiediena (tabulā Nr.1.), p [kpa] p a [kpa] gāzes pārspiediens pirms turbīnas, atmosfēras spiediens. Zīmējumā Nr. 22. Ir attēlota nomogramma Q min.ρ noteikšanai ekspluatācijas noteikumos. Pamatojoties uz gāzes spiediena un temperatūras lieluma tiek noteikts tā blīvums, pēc tam (labajā pusē atrodošajā nomogrammas daļā) pamatojoties uz tā tiek noteikts blīvuma koeficienta i ρ lielums. g a g a

37 33 VIII. MĒRĪJUMI Zīmējums Nr.22. Nomogrammas aprēķini Q min pie dotā pārspiediena un temperatūras

38 34 VIII. MĒRĪJUMI Ar šī koeficenta palīdzību var izskaitļot minimālo pareizo mērāmo patēriņu eksluatācijas noteikumos Q min.ρ saskaņā ar paraugu: Q min.ρ = i ρ Q min kur: Q min [m 3 /h] lielums tabulā Nr.2. Aprēķinu gaitas vērtība i ρ ir parādīta zīmējumā Nr. 22. ar svītras līniju. Piemēram: pie spiediena p = 4400 kpa un temperatūras t = 15 o C vienādas i ρ 0,18. B) Lai novērstu plūsmas faktora traucējumus (asimetrija, savirpuļošanās) tiek pielietots plūsmas izlīdzinātājs (piem. Firmas COMMON Sprenkla plūsmas izlīdzinātājs), atbilstoši garajiem apgabaliem pirms gāzes skaitītāja, kā arī atbilstošās virzošās ierīces pašā gāzes skaitītājā. Šo tehnisko līdzekļu izmantošana praktiski garantē plūsmas asimetrijas un savirpuļošanās novēršanu. VIII.3. Korektors Saistībā ar tarifu prasībām ļoti bieži ir obligāta (vai ieteicama) piemērošana darbībai ar turbīnas gāzes skaitītāju korekcijas komplektu (korektoru), t.i. iekārtām vai iekārtu komplektiem, kuri veic izmērīto faktiskos apstākļos gāzes patēriņa lielumu pārskaitīšanu, pārveidojot to vērtību uz normāliem apstākļiem. Svarīgākā iekārta ietilpstošā korekcijas komplekta sastāvā ir skaitītājs, t.i. elektroniskā ierīce realizājošā signālu, norādošo uzskaites rezultātus, pārveidi, uzskaitījumu reģistrāciju, korekcijas komplekta darba kontroli, kā arī garantē sadarbību ar citām iekārtām. Korektors saņem trīs ieejas signālus: pieplūdes signālu (no zema vai augsta frekvenču impulsa raidītāja), spiediena signālu kā arī temperatūras signālu. Ja korektora komplektā nav temperatūras un spiediena pārveidotāji, tad šiem pārveidotājiem ir jābūt ieinstalētiem šo lielumu mērīšanai. Impulsu raidītāja, kontrolējošā pieplūdi, veida izvēle ir atkarīga no korektora barošanas tipa (batereju vai tīkla skatīt: Uzbūves apraksts, elektriskās ieejas).

39 35 VIII. MĒRĪJUMI Spiediena signāls tiek ņemts no spiediena impulsu mērījuma atveres. Impulsu atvere ( skatīt gāzes skaitītāja uzbūves aprakstu, spiediena izeju mērījumus) ir izgatavota ar vītni M12 x 1,5 un ligzdām, pielāgotām oring tipa sablīvējuma lietošanai (rekomendējam vitona blīves). Pareizākais ir spiediena impulsu salikums caur trīsgaitas krānu, kas dara iespējamu apgabala pieplūdi līdz spiediena devējam, un galarezultātā arī šī devēja demontāžu un kontroli. Šādu krānu (CZTL tipa) var piegādāt firma COMMON. Trīsgaitas krāns var atrasties sekojošos stāvokļos (Zīmējums Nr. 23): a noslēgta izplūde no gāzes skaitītāja (izeja no kalibratora noslēgta no ārpuses), b atvērta izplūde no gāzes skaitītāja līdz devējam un kalibratoram (devēja kalibrēšanas iespēja), c atvērta izplūdi no gāzes skaitītāja līdz devējam (normāla devēja darbība). a) b) c) wejście z gazomierza wyjście do kalibratora do przetwornika ciśnienia Zīmējums Nr.23. Iespējamie trīsgaitas krānu izlietojumi Krāna sviras stāvoklis ir nodrošināts ar instalācijas plombēm. Darbība ar svirām ir pieļaujama tikai ar gāzes saimniecības uzņēmuma pārstāvja kontroli vai gāzes skaitītāja piegādātāja pārstāvja kontroli, pie kam jāseko sviras noplombēšanas ar instalācijas plombēm, gaitai. Temperatūras signāls ir pienāk no devēja, ieinstalēta atbilstošā čaulas atplūdes apgabalā (aiz gāzes skaitītāja) skatīt zīmējumus Nr. 24.un 25., vai arī no devēja, uzmontēta uz gāzes skaitītāja (zīmējums Nr.2), ja tas ir saskaņā ar lokālajiem noteikumiem.

40 36 VIII. MĒRĪJUMI Zīmējums Nr.24. Korekcijas grupas pievienojuma sistēma/izvietojums, izvietota sprādziennedrošā zonā (Ex zonā) darbojošā no tīkla 220 V

41 37 VIII. MĒRĪJUMI Zīmējums Nr.25. Korekcijas grupas pievienojuma sistēma/izvietojums, izvietota sprādziennedrošā zonā (Ex zonā) darbojošā ar baterijām vai ar tīkla baterijām

42 38 VIII. MĒRĪJUMI IX. PĀRBAUDE Citām iekārtām, kuras ir pielāgotas odorizācijas veikšanai, telemetrijā vai tekošā gāzes patēriņa novērošanā, ir COMMON izgatavots CTHI tipa pārveidotājs, kas pārveido impulsus no augstfrekvenču raidītāja (HF) uz strāvu 4 20 ma robežās. Šī strāva ir proporcionāla gāzes plūsmas lielumam notiektajos mērījumos. Pēc speciāla pasūtījuma firma COMMON var piegādāt augstākminēto iekārtu pielikumus, kā arī veikt pielikumu instalāciju, norādītu zīmējumos Nr. 24. un Nr.25. IX. PĀRBAUDE Turbīnas gāzes skaitītāji CGT02 izgatavoti atbilstoši visām prasībām noteiktajām Polijas normatīvos, kā arī esošajiem noteikumiem gāzes saimniecībā par gāzu mērījumiem un mērītāju uzbūvi gāzes instalācijā. Pamatojoties uz materiālu, korpusa un un savienojumu uz darba spiediena, skaitītāja hermētiskuma, izturības pret apkārtējās vides draudiem (temperatūra, mitrums) parametru pārbaužu rezultātiem, to nodrošināšanu pret koroziju un sprādzieniem; kā arī ekspluatācijas un meteroloģisko pārbaudes rezultātiem, gāzes skaitītājs iegūst tipa apstiprinājumu, izteiktu ar tipa zīmēm RP T Ekspluatācijā atrodas arī sērijas CGT01 gāzes skaitītājs ar tipa zīmēm RP T 95 13, ar informācijas sērijas zīmēm RP T gāzes skaitītājs, kā arī prototipa sērijas ar zīmēm RP T S1, kurus tāpat skar dotās instrukcijas saturs, ņemot vērā atšķirības uzbūvē un apzīmogošanas zīmēs. Šiem eksemplāriem var nebūt kodu apzīmējumi. Katram gāzes skaitītājam, pārbaudītam Metroloģijas pārvalde (galvenajā, apgabala) vai pilnvarotā labaratorijā (pārbaudes punktā) ir jābūt uzliktām pārbaudes atzīmēm uz plombēm punktos 1. un 2., kas attēlots zīmējumā Nr. 26. (GUM priekšsēdētāja lēmums Nr. ZT 3/95 no ar papildinājumiem lēmums Nr. ZT 3/95 224/96 no ). Gāzes skaitītājam var būt pievienota (pēc pasūtītāja vēlēšanās) pārbaudes dokumentāciju pārbaudes protokola veidā. Pārbaudes atzīmes uz apspiešanas plombes: Metroloģijas pārvaldes vai pārbaudes punkta atbilstoša zīme, pārbaudes gads.

43 39 VIII. MĒRĪJUMI IX. PĀRBAUDE Zīmējums Nr.26. Plombu novietošanas punkti uz gāzes skaitītājiem CGT02 Uz daļām, ko instalācijas laikā nevar demontēt, Metroloģijas pārvaldē vai pilnvarotā laboratorija uzliek plombes ar spiedogiem. (nr 3., 4., 5. un 6. zīmējumā Nr. 26). Plombes ar atzīmēm jāsaglabā neskartas, tad gāzes skaitītājs tiks atzīts par legāli lietojamu.

44 40 VI. GLABĀŠANA Uz instalācijas plombēm, uzstādītām uz spiediena devēja pievienojuma vietām (nr. 7), uz raidītājiem HF (nr. 8) un, vai uz temperatūras devēja (nr. 9) ir izgatavotāja, gāzes izplatītāja vai pilnvarotā instalatora zīme. Augstākminētajām instalācijas plombēm jābūt uzstādītām uz neizmantojamo elektrisko izeju blīvtapām (korķiem), kā arī vai uz trīsgaitas krāniem, savienotiem ar korektoru (skatīt sadaļu VIII.3) Gāzes skaitītāja pārbaudes darbības periods ir noteikts līdz 5 gadiem, sākot no uz plombes norādītā gada 1.janvāra. Gāzes skaitītāja pārbaudes darbības periods ir arī norādīts pārbaudes apliecībā. Pirms noteiktā termiņa iztecēšanas, gāzes skaitītājam jābūt iesniegtam atkārtotai pārbaudei Metroloģiskajā pārvaldē (galvenajā vai apgabala) vai citā sertificētā pārstāvniecībā, pilnvarotā GUM (pie tam, ņemot vērā gaidīšanas periodu, kas nepieciešams pārbaudes veikšanai). Firma COMMON piedāvā saviem klientiem veikt pārbaudes procedūru savā laboratorijā ar noteikumu par iespēju īstenot nepieiešamo gāzes skaitītāja regulāciju vai remontu. Firma COMMON

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 KVANTOMETRS CPT01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes kvantometra konstrukcijas

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina"

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB ArmetLina UAB "ArmetLina" Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina" piegādātājs SIA "EK Sistēmas" 1. Daļa Satura rādītājs: Uzskaites sadalne IUS-1/63 3 Uzskaites

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA LV EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA DoP No. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Unikāls izstrādājuma veida identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 170 2. Tipa, partijas vai sērijas

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU LV DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU DoP No. Hilti HIT-HY 270 33-CPR-M 00-/07.. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 270 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs, kā

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER 440 0,12 kw kw

MICROMASTER 440 0,12 kw kw ,12 kw - 25 kw Lietošanas instrukcija (Saīsinātā versija) Izdevums 1/6 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Izdevums 1/6 Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Sekojošie ieteikumi, brīdinājumi

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte Acti 9 Lite Izdevīga kvalitāte Drošība Elektriskās ķēdes aizsardzība K60N automātiskie slēdži "Biconnect" PB110016-40 PB110017-40 IEC/EN 60898-1 K60N "Biconnect" automātisko slēdžu funkcijas: vvelektriskās

Διαβάστε περισσότερα

Mērīšana ar osciloskopu.

Mērīšana ar osciloskopu. Mērīšana ar osciloskopu. Elektronisku shēmu testēšanas gaitā bieži ne vien jāizmēra elektrisko signālu amplitūda, bet arī jākonstatē šo signālu forma. Gadījumos, kad svarīgi noskaidrot elektriskā signāla

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

Artikuls: Versija: 01.01

Artikuls: Versija: 01.01 LV Uzstādīšanas Installation Instructions instrukcija Devireg 530, 531 and un 532 Artikuls: 08095831 Versija: 01.01 1 2 Saturs. 1. Pielietojums un funkcijas Pielietojums un funkcijas. Maksimālās grīdas

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw - 11 kw

MICROMASTER kw - 11 kw MICROMASTER 42.12 kw - 11 kw Lietošanas instrukcija (Kopsavilkums) Izdevums 7/4 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Izdevums 7/4 Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Sekojošie brīdinājumi,

Διαβάστε περισσότερα

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT Montāžas un apkopes instrukcija speciālistam Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3 A... ZBR

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

Testu krājums elektrotehnikā

Testu krājums elektrotehnikā iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža

Διαβάστε περισσότερα

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Jelgava 008 P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Mācību līdzeklis lietišėajā elektronikā Jelgava 008 Mācību līdzeklis sagatavots un

Διαβάστε περισσότερα

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS Rīga 2006 DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72 66 Termonosēdināmas zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68 Zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70 Pārejas uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju un kabeļiem

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem Montāžas un servisa instrukcija apkures tehnikas speciālistiem VIESMANN Vitodens 200-W Tips B2HA, B2KA, 3,2 35 kw Pie sienas stiprināms gāzes kondensācijas katls Dabasgāzes un sašķidrinātās gāzes modelis

Διαβάστε περισσότερα

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Кabeļu trepes KS Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas uzstādīšanas

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam!

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam! BAXI INTERNATIONAL Laipni lūdzam! SOLĀRĀS SISTĒMAS m2 -uzstādīto kolektoru laukums ITĀLIJAS TIRGUS 180.000 m2 uzstādīts 2006 gadā 360.000 m2 uzstādīts 2007 gadā Saules starojuma līmenis EIROPĀ Starojums

Διαβάστε περισσότερα

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket STEP SYSTEMS ph mērītājs ECO pocket Ūdens izturīgs ph mērītājs. Uz LCD displeja attēlo ph un temperatūras mērījumus. Ieslēdzot mērītāju, tas veic savas programmas pārbaudi un pēc tam uz displeja attēlo

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

Montāžas un apkopes instrukcija

Montāžas un apkopes instrukcija Montāžas un apkopes instrukcija Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Logamax plus GB162-25/35/45 Apkalpošanas speciālistam Lūdzam pirms montāžas un apkopes rūpīgi izlasīt. 6 720 615 620 (10/2010)

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

1. MAIŅSTRĀVA. Fiz12_01.indd 5 07/08/ :13:03

1. MAIŅSTRĀVA. Fiz12_01.indd 5 07/08/ :13:03 1. MAIŅSRĀVA Ķeguma spēkstacija Maiņstrāvas iegūšana Maiņstrāvas raksturlielumumomentānās vērtības Maiņstrāvas raksturlielumu efektīvās vērtības Enerģijas pārvērtības maiņstrāvas ķēdē Aktīvā pretestība

Διαβάστε περισσότερα

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana... 1 SKICE. VĪTNE SATURS Ievads... 2 Tēmas mērķi... 2 1. Skice...2 1.1. Skices izpildīšanas secība...2 1.2. Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...5 2. Vītne...7 2.1. Vītņu veidi un to apzīmējumi...10 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA L I E T O T Ā J U U N S P E C I Ā L O E L E K T R O I E T A I Š U E K S P L U AT Ā C I J A IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Uldis Grunte Osvalds Makreckis Voldemārs Zacmanis L IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE 2. LKTROMAGNĒTISKI VIĻŅI Radio izgudrošana Svārstību kontūrs Nerimstošas elektriskās svārstības lektromagnētisko viļņu iegūšana lektromagnētiskais šķērsvilnis lektromagnētisko viļņu ātrums lektromagnētisko

Διαβάστε περισσότερα

Andris Šnīders, Indulis Straume. AUTOMĀTISKĀ ELEKTRISKĀ PIEDZIĥA

Andris Šnīders, Indulis Straume. AUTOMĀTISKĀ ELEKTRISKĀ PIEDZIĥA Andris Šnīders, Indulis Straume AUTOMĀTISKĀ ELEKTRISKĀ PIEDZIĥA Jelgava 2008 LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS Andris Šnīders, Indulis Straume

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual PAVIRO Router PVA-4R24 lv Operation manual PAVIRO Router Saturs lv 3 Satura rādītājs 1 Drošība 4 2 Īsa informācija 8 3 Sistēmas pārskats 9 3.1 Priekšējais panelis 9 3.2 Aizmugurējais panelis 11 4 Komplektācija

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2013 /2 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskās svārstības un viļņi

Elektromagnētiskās svārstības un viļņi Elekromagnēiskās svārsības un viļņi Par brīvām svārsībām sauc svārsības, kas norisinās svārsību sisēmā, ja ā nav pakļaua periodiskai ārējai iedarbībai. Tāad svārsības noiek ikai uz ās enerģijas rēķina,

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO Controller PVA-4CR12. lv Operation manual

PAVIRO Controller PVA-4CR12. lv Operation manual PAVIRO Controller PVA-4CR12 lv Operation manual PAVIRO Controller Saturs lv 3 Satura rādītājs 1 Drošība 4 2 Īsa informācija 8 3 Sistēmas pārskats 9 3.1 Priekšpuse 12 3.2 Aizmugure 15 4 Komplektācija 16

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS LATVIJA ENERGOTANDART LEK 1400-21 Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA Latvijas Eletrotehisā

Διαβάστε περισσότερα

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ RĪGAS TEHNISKĀS KOLEDŽA I.Klotņa IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ 011. 1 1. FIZIKĀLO LIELUMU MĒRĪŠANA Peredze apstprna, ka dažādus tpskus objektus var savā starpā salīdznāt tka pēc tādām īpašībām, kuras raksturo ar

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris) Laboratorijas darbu apraksts (II semestris).5. Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar tangensgalvanometru. Katrā zemeslodes vietā Zemes magnētiskā lauka indukcijas vektors attiecībā

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskie lauki

Elektromagnētiskie lauki Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki 2. sējums. Gadījumu analīzes Sociālā Eiropa Šī publikācija saņēmusi Eiropas Savienības Nodarbinātības

Διαβάστε περισσότερα

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Vairāk informācijas par DeLaval elektriskajiem ganiem var lasīt sadaļā Risinājumi & Produkti- >Govs komforts->produkti- >Elektriskie gani vietnē

Διαβάστε περισσότερα

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS Vieglas un noslogotas koka konstrukcijas TERMINU SKAIDROJUMI UN SAĪSINĀJUMI Ugunsaizsardzība Ugunsizturība Ugunsdroša būvkonstrukcija Nestspējas R kritērijs Viengabalainība,

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55)

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Rīgā 2015. gada. LĪGUMS Nr. LB-07/2015/268 Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Latvijas Banka (tālāk

Διαβάστε περισσότερα

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem DINAMIKA. Dinmik prkst pātrinājum ršnās cēloħus un plūko tā lielum un virzien noteikšns pħēmienus. Spēks (N) ir vektoriāls lielums; ts ir ėermeħu vi to dĝiħu mijiedrbībs mērs. Inerce ir ėermeħu īpšīb sglbāt

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu Piekārtie griesti Vienlaidu griesti Rigitone perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm Par produktu Rigitone lielā formāta plāksnes - tiešā un pārnestā nozīmē. Tās

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Knauf grīdu sistēmas Knauf grīdu sistēmas 0 Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Sausās grīdas ir viens no praktiskākajiem un ērtākajiem jaunās paaudzes grīdu variantiem. Tagad jaunbūvēs vai

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKAIS UZDEVUMS B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a (2. versija).

TEHNISKAIS UZDEVUMS B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a (2. versija). TEHNISKAIS UZDEVUMS B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a (2. versija). 1. Vispārējā daļa. 1.1. Objekts: AS Grindeks, Krustpils ielā 71a, Rīgā. 1.2. Krustpils ielā 71a atrodas korpuss B9, kas ir,

Διαβάστε περισσότερα

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats Lapa 1 (15) Apstiprinu VISA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Valdes priekšsēdētājs K. Treimanis Rīgā, 2016. gada. Salaspils kodolreaktora 2015. gada vides monitoringa Pārskatu sagatavoja

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKAIS UZDEVUMS. B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a.

TEHNISKAIS UZDEVUMS. B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a. B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a. 1 (5) 1. Vispārējā daļa. 1.1. Objekts: AS Grindeks, Krustpils ielā 71a,. 1.2. Krustpils ielā 71a atrodas korpuss B9, kas ir veidots kā kombinēts vairāku konteineru

Διαβάστε περισσότερα

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

6. TEMATS GĀZU LIKUMI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri. Elektrodrošība izmantojot aizsargzemējumu (PE)

6. TEMATS GĀZU LIKUMI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri. Elektrodrošība izmantojot aizsargzemējumu (PE) 6. TEMATS GĀZU LIKUMI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_11_UP_06_P1 Noplūdes strāvu automātu izmantošana Skolēna darba lapa F_11_UP_06_P2 Elektrodrošība izmantojot

Διαβάστε περισσότερα

Cietvielu luminiscence

Cietvielu luminiscence 1. Darba mērķis Cietvielu luminiscence Laboratorijas darba mērķis ir iepazīties ar cietvielu luminiscenci un to raksturojošiem parametriem. Īpaša uzmanība veltīta termostimulētai luminiscencei (TSL), ko

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts: Rīgas

Διαβάστε περισσότερα

VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS

VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 015 IZMAIŅAS 2 2016 VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS AS Latvenergo, teksts, 2016 LEEA Standartizācijas centrs Latvijas Elektrotehnikas

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

Tehniskās specifikācijas

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1 Atklāta konkursa Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde, 6. un 7.kārta projekta (IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra

Διαβάστε περισσότερα

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 1. uzdevums Vai tu to vari? Gāzes Ķīmisko reakciju vienādojumi Ūdeņradis, oglekļa dioksīds,

Διαβάστε περισσότερα

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma RENOLIT WATERPROOFING 1 RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma EXCELLENCE IZCILĪBA JUMTU IN KLĀŠANĀ ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING Brīva klājuma un balasta sistēma INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU

Διαβάστε περισσότερα

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atrisināt dotos sešus uzdevumus, laiks 3 stundas. Uzdevumu tēmas: 1) tests vispārīgajā ķīmijā; 2) ķīmisko reakciju kinētika;

Διαβάστε περισσότερα