ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 14-5-2005 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» Σάββατο Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του επόµενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιoς από τους παρακάτω αριθµούς στην παράσταση συµπληρώµατος του 2, ακέραιων αριθµών, είναι αλγεβρικά µεγαλύτερος: α) β) γ) δ) Το πλήθος των δυαδικών ψηφίων του συντελεστή, στην παράσταση κινητής υποδιαστολής πραγµατικών αριθµών, καθορίζει: α) Την ακρίβεια του αριθµού. β) το εύρος των αριθµών που µπορούν να παρασταθούν. γ) Και τα δύο παραπάνω. δ) το ακέραιο µέρος του αριθµού. 3. Ποιο είναι το σωστό αποτέλεσµα του αλγεβρικού αθροίσµατος των αριθµών και όταν χρησιµοποιείται παράσταση συµπληρώµατος του 2: α) β) γ) δ) Οι όροι «διεύθυνση εντολής» (instruction address) και «τµήµα διεύθυνσης» (address part), στις εντολές σε γλώσσα µηχανής: α) είναι ταυτόσηµες έννοιες. β) είναι διαφορετικές έννοιες. γ) δηλώνουν διευθύνσεις στο δίσκο. δ) δηλώνουν διευθύνσεις στη λανθάνουσα (cache) µνήµη. 5. Στον κύκλο ανάκλησης µιας εντολής (fetch cycle) σε γλώσσα µηχανής: α) µεταφέρεται η εντολή από τη µνήµη στο συσσωρευτή (accumulator). β) µεταφέρεται η εντολή από τη µνήµη στο µετρητή προγράµµατος (instruction counter). γ) µεταφέρεται η εντολή από τη µνήµη στον καταχωρητή εντολών (instruction register). δ) δε συµβαίνει τίποτα από τα παραπάνω. Σελίδα 1 από 11

2 6. Ένας υπολογιστής µε αρχιτεκτονική RISC: α) έχει λίγους καταχωρητές. β) έχει πολλούς καταχωρητές. γ) διαθέτει µεγάλο ρεπερτόριο εντολών. δ) χρησιµοποιεί µικροπρογραµµατιζόµενη λογική. 7. Το άνυσµα διακοπής (interrupt vector) υποδηλώνει: α) ένα δεδοµένο. β) µία διεύθυνση. γ) µέγεθος µνήµης. δ) τίποτα από τα παραπάνω. 8. Η λειτουργία DMA (Direct Μemory Access) χρησιµεύει για να µεταφέρει άµεσα πληροφορίες: α) από την κεντρική µονάδα επεξεργασίας στη λανθάνουσα (cache) µνήµη και αντιστρόφως. β) από περιφερειακές µονάδες στην κεντρική µονάδα επεξεργασίας και αντιστρόφως. γ) από τη λανθάνουσα (cache) µνήµη στις περιφερειακές µονάδες και αντιστρόφως. δ) από περιφερειακές µονάδες στην κεντρική µνήµη και αντιστρόφως. 9. Μικροπρογραµµατισµός (microprogramming) σηµαίνει: α) προγραµµατισµός µικροϋπολογιστή. β) προγραµµατισµός σε γλώσσα µηχανής. γ) προγραµµατισµός σε συµβολική γλώσσα. δ) τίποτα από τα παραπάνω. 10. Οι όροι τοµέας (sector) και συστοιχία (cluster): α) είναι ισοδύναµοι. β) ο πρώτος είναι υποσύνολο του δεύτερου. γ) ο δεύτερος είναι υποσύνολο του πρώτου. δ) αναφέρονται σε διαφορετικά µέσα αποθήκευσης πληροφοριών. 11. Οι όροι FPGA και ASIC αναφέρονται σε: α) αλγόριθµους. β) προγράµµατα. γ) υλικό (hardware). δ) τίποτα από τα παραπάνω. 12. Ο πλήρης αθροιστής είναι ένα λογικό κύκλωµα που: α) υπολογίζει το άθροισµα 2 δυαδικών ψηφίων λαµβάνοντας υπόψιν και το κρατούµενο. β) υπολογίζει το άθροισµα 2 δυαδικών ψηφίων µη λαµβάνοντας υπόψιν το κρατούµενο. γ) υπολογίζει το άθροισµα 2 δεκαδικών ψηφίων λαµβάνοντας υπόψιν και το κρατούµενο. δ) υπολογίζει το άθροισµα 2 δεκαδικών ψηφίων µη λαµβάνοντας υπόψιν το κρατούµενο. 13. Η εικονική µνήµη (virtual memory) είναι: α) µεγαλύτερη από την κύρια µνήµη (main memory). β) µη σχετιζόµενη ως προς το µέγεθος µε την κύρια µνήµη. γ) ίση µε την κύρια µνήµη. δ) µικρότερη από την κύρια µνήµη. 14. Η έµµεση διεύθυνση (indirect address) χρησιµεύει για: α) τη γρηγορότερη προσπέλαση πληροφοριών. β) την εξοικονόµηση δυαδικών ψηφίων. γ) την αύξηση του αριθµού των προσπελάσιµων θέσεων µνήµης. δ) τίποτα από τα παραπάνω. 15. ιαφύλλωση µνήµης (memory interleaving) σηµαίνει: α) επέκταση της µνήµης. β) µεταφορά στη λανθάνουσα (cache) µνήµη. γ) απεικόνιση γειτονικών θέσεων µνήµης σε διαφορετικές ψηφίδες µνήµης (memory chips). δ) µεγαλύτερο µέγεθος µνήµης. 16. Τα σήµατα διακοπής από µία περιφερειακή µονάδα διακόπτουν την εκτέλεση µιας εντολής σε γλώσσα µηχανής: α) στο τέλος του κύκλου ανάκλησης (fetch cycle) της εντολής. β) στο τέλος του κύκλου εκτέλεσης (execution cycle) της εντολής. γ) άµεσα, διακόπτοντας τον κύκλο µηχανής ο οποίος εκτελείται. δ) σε καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις. Σελίδα 2 από 11

3 17. Το κύκλωµα που υλοποιεί το ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-Η (EXCLUSIVE-OR) δύο εισόδων, µπορεί να υλοποιηθεί χρησιµοποιώντας πύλες Η (OR), ΚΑΙ (AND), ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ (INVERTER) κατ ελάχιστο: α) 2 τον αριθµό. β) 3 τον αριθµό. γ) 4 τον αριθµό. δ) 5 τον αριθµό. 18. Κρίσιµα τµήµατα (critical sections) διεργασιών (processes): α) απαγορεύεται να εκτελούνται ταυτόχρονα από πολλές διεργασίες, χωρίς να αποκλείεται κάποιες να εκτελούν ταυτόχρονα µη κρίσιµα τµήµατά τους. β) απαγορεύεται να εκτελούνται ταυτόχρονα από πολλές διεργασίες και αποκλείεται κάποιες να εκτελούν ταυτόχρονα µη κρίσιµα τµήµατά τους. γ) επιτρέπεται να εκτελούνται ταυτόχρονα από πολλές διεργασίες. δ) όταν εκτελούνται τερµατίζονται οι αντίστοιχες διεργασίες. 19. Οι σηµατοφορείς (semaphores) χρησιµεύουν για να: α) γίνεται πιο εύκολα η µετάφραση προγραµµάτων. β) συγχρονίζονται οι διεργασίες. γ) επιταχύνεται η εκτέλεση προγραµµάτων. δ) αντικαταστήσουν πολύπλοκες δοµές δεδοµένων. 20. Οι κατάλογοι (directories) είναι αρχεία που χρησιµεύουν: α) στο ίδιο το λειτουργικό σύστηµα. β) στους χρήστες για τα προσωπικά τους αρχεία. γ) στα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. δ) σε όλα τα προηγούµενα. 21. Οι ελαφρές (lightweight) διεργασίες (processes) διαφέρουν από τις διεργασίες: α) στο µέγεθος των προγραµµάτων που εκτελούν. β) στο µέγεθος της χρησιµοποιούµενης από τον χρήστη µνήµης. γ) στο πόσο επιβαρύνουν την κεντρική µονάδα επεξεργασίας. δ) στις δοµές δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στον κώδικά τους. 22. ιεργασία (process) είναι: α) ένα πρόγραµµα. β) ένας επεξεργαστής. γ) ένα ειδικό αρχείο. δ) ένα πρόγραµµα σε εκτέλεση. 23. Η λίστα έτοιµων διεργασιών (ready list) περιλαµβάνει: α) τις διεργασίες (processes) που περιµένουν για είσοδο/έξοδο. β) τις διεργασίες που περιµένουν σε κάποιο σηµατοφορέα (semaphore). γ) τις διεργασίες που περιµένουν επιπλέον µνήµη. δ) τις διεργασίες που περιµένουν για εξυπηρέτηση από την κεντρική µονάδα επεξεργασίας. 24. Οι στρατηγικές FIFO (First-In First-Out) και LRU (Least Recently Used) χρησιµοποιούνται: α) στη διαχείριση της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας. β) στη διαχείριση των περιφερειακών µονάδων. γ) στη διαχείριση της µνήµης. δ) σε τίποτα από τα παραπάνω. 25. Αποφυγή αδιεξόδου (deadlock avoidance) και ανίχνευση αδιεξόδου (deadlock detection): α) είναι έννοιες ταυτόσηµες. β) αφορούν µόνο τη χρήση των περιφερειακών µονάδων. γ) δεν έχουν σχέση µε τα λειτουργικά συστήµατα. δ) δηµιουργούν χρονική επιβάρυνση στο λειτουργικό σύστηµα. 26. Η εντολή fork στο UNIX δηµιουργεί µία διεργασία (process), η οποία: α) δε µοιράζεται κοινές µεταβλητές (shared variables) µε τη διεργασία που τη δηµιούργησε. β) µοιράζεται κοινές µεταβλητές µε τη διεργασία που τη δηµιούργησε. γ) εξαρτάται από την έκδοση του UNIX εάν µοιράζεται ή όχι κοινές µεταβλητές. δ) εξαρτάται από το µέγεθος της µνήµης εάν µοιράζεται ή όχι κοινές µεταβλητές. Σελίδα 3 από 11

4 27. Σε ποιο λειτουργικό σύστηµα οι συσκευές αναπαρίστανται µε αρχεία στο σύστηµα αρχείων του: α) Στο UNIX. β) Στα WINDOWS. γ) Και στα δύο παραπάνω. δ) Σε κανένα από τα παραπάνω. 28. Σε ποιο λειτουργικό σύστηµα δεν υπάρχουν εντολές για τη δηµιουργία ελαφρών (lightweight) διεργασιών (processes): α) Στο DOS. β) Στα WINDOWS. γ) Στο SOLARIS. δ) Σε κανένα από τα παραπάνω. 29. Κάθε γράφος προήγησης (precedence graph): α) µπορεί να υλοποιηθεί µόνο µε εντολές parbegin-parend. β) µπορεί να υλοποιηθεί µόνο µε εντολές fork. γ) µπορεί να υλοποιηθεί µόνο µε εντολές fork και join. δ) δεν µπορεί να υλοποιηθεί µε τις εντολές που αναφέρονται πιο πάνω. 30. Εάν σε ένα λειτουργικό σύστηµα δε διατίθενται σηµατοφορείς (semaphores), αλλά µόνο δυνατότητες περάσµατος µηνυµάτων (message passing), τότε: α) δεν µπορεί να γίνει συγχρονισµός διεργασιών (processes). β) µπορεί να γίνει συγχρονισµός διεργασιών µόνο σε ειδικές περιπτώσεις. γ) µπορεί πάντα να γίνει συγχρονισµός διεργασιών. δ) µπορεί να γίνει συγχρονισµός µόνο δύο διεργασιών. 31. Η δοµή που επιτρέπει την ταχύτερη αναζήτηση σε ένα σύνολο ταξινοµηµένων δεδοµένων: α) είναι η συνδεδεµένη λίστα. β) είναι η διπλά συνδεδεµένη λίστα. γ) είναι το δυαδικό δένδρο αναζήτησης. δ) εξαρτάται από τον αριθµό των δεδοµένων. 32. Ένα δυαδικό δένδρο αναζήτησης: α) είναι πάντα ισοζυγισµένο. β) είναι ισοζυγισµένο αν είναι AVL δένδρο. γ) είναι ισοζυγισµένο αν έχει συνεχόµενους αριθµούς. δ) δεν µπορεί ποτέ να είναι ισοζυγισµένο. 33. ίνεται η µη ταξινοµηµένη λίστα από πέντε ακέραιους αριθµούς: 6, 15, 8, 3, 13. Πόσες αντιµεταθέσεις στοιχείων της λίστας πρέπει να εκτελέσει ο αλγόριθµος ταξινόµησης φυσαλίδας (bubble sort) για την πλήρη ταξινόµηση της λίστας σε αύξουσα σειρά; α) Τρεις (3). β) Τέσσερις (4). γ) Πέντε (5). δ) Οκτώ (8). 34. Ο αλγόριθµος δυαδικής αναζήτησης σε ένα ταξινοµηµένο πίνακα Ν στοιχείων απαιτεί χρόνο: α) Ο(Ν). β) Ο(NlogN). γ) O(logN). δ) που εξαρτάται από τη σειρά ταξινόµησης (φθίνουσα ή αύξουσα) στην οποία είναι τα στοιχεία. 35. Ο καλύτερος αλγόριθµος ταξινόµησης σε ένα πίνακα Ν στοιχείων: α) απαιτεί χρόνο O(N 3 ). β) απαιτεί χρόνο O(N 2 ). γ) απαιτεί χρόνο Ο(NlogN). δ) κανένα από τα παραπάνω. Σελίδα 4 από 11

5 36. Ποια τιµή επιστρέφει το ακόλουθο υποπρόγραµµα, αν κληθεί µε num = 100 ; boolean boil(int num) { boolean temp = false; if (num >100) temp = true; else temp = false; return ( temp (num>50) ); } (Σηµείωση: Το σύµβολο παριστά τη λογική διάζευξη) α) false. β) true. γ) 100. δ) temp. 37. ίνονται οι ακόλουθες δηλώσεις και αρχικοποιήσεις: boolean isgreen = true; boolean isred = false; Ποιες από τις παρακάτω εκφράσεις παίρνουν τιµή true: α) isred β)!isred && isgreen γ) isred isgreen δ)!isred!isgreen ε)!isgreen 38. (Σηµείωση: Το σύµβολο παριστά τη λογική διάζευξη, το σύµβολο «&&» παριστά τη λογική σύζευξη και το σύµβολο «!» παριστά τη λογική άρνηση) α) β,γ,δ β) γ,δ γ) β,δ,ε δ) α,β Ποια είναι η ελάχιστη και µέγιστη τιµή που µπορεί να επιστρέψει η παρακάτω συνάρτηση αν κληθεί func(100) ; Θεωρήστε ότι η συνάρτηση rand(x), για x ακέραιο θετικό, επιστρέφει µια ακέραιη τιµή στο κλειστό διάστηµα [1, x] µε ίση πιθανότητα. int func(int n) { int count = 0; int value = 0; while(count < n) { value = value + rand(10); int inside = n/5; while(inside > 0) { inside = inside 1; count = count + 1; } } return (value); } α) Ελάχιστη 10 και µέγιστη 100. β) Ελάχιστη 5 και µέγιστη 50. γ) Ελάχιστη 10*n και µέγιστη 100*n. δ) Ελάχιστη 5*n και µέγιστη 50*n. Σελίδα 5 από 11

6 39. Η τάξη πολυπλοκότητας του αναδροµικού αλγόριθµου που υπολογίζει το ν-οστό όρο της ακολουθίας Fibonacci (α ν = α ν-1 + α ν-2, α 0 = α 1 = 1) είναι: α) σταθερή και ίση µε 2. β) πολυωνυµική. γ) εκθετική. δ) εξαρτηµένη εν γένει από το µεταγλωττιστή. 40. Λογικός προγραµµατισµός είναι είδος προγραµµατισµού όπου: α) εκφράζουµε το πρόγραµµα αποκλειστικά µε κανόνες και γεγονότα και υποβάλλουµε ερωτήσεις. β) χρησιµοποιούµε ως επί το πλείστον επιλογές του τύπου IF A THEN B ELSE C (όπου το κριτήριο επιλογής A είναι µια σύνθετη λογική έκφραση). γ) εκφράζουµε το πρόγραµµα χρησιµοποιώντας συµβάντα (events) τα οποία ελέγχονται λογικά. δ) το πρόγραµµα αποσκοπεί στο να υποστηρίζει το χρήστη να παίρνει λογικές αποφάσεις. 41. Ποιο από τα παρακάτω αληθεύει στο λογικό προγραµµατισµό: α) εν είναι δυνατόν να αποδοθούν αλγόριθµοι. β) Είναι δυνατή η απόδοση οποιουδήποτε αλγόριθµου. γ) Είναι εφικτή η απόδοση αλγορίθµων που βασίζονται αποκλειστικά σε προτάσεις της Προτασιακής Λογικής. δ) Είναι εφικτή η απόδοση αλγορίθµων που περιέχουν αποκλειστικά εκφράσεις της λογικής Boole. 42. Ποιο από τα παρακάτω αληθεύει στον βασισµένο σε κλάσεις (class based) αντικειµενοστραφή (object-oriented) προγραµµατισµό: α) ηµιουργούµε τα στιγµιότυπα πάνω στον τύπο της αντίστοιχης κλάσης, η οποία πρέπει να έχει προκαθοριστεί. β) ηµιουργούµε πρώτα τα στιγµιότυπα και αυτόµατα ο µεταγλωττιστής συνθέτει τις αντίστοιχες κλάσεις βάσει των κοινών χαρακτηριστικών τους. γ) Μπορούµε να επιλέξουµε αν θα ορίσουµε πρώτα τις κλάσεις και βάσει αυτών τα στιγµιότυπα, ή το αντίστροφο. δ) Καταγράφουµε κλάσεις και στιγµιότυπα και στη συνέχεια καθορίζουµε τις απαραίτητες σχέσεις του τύπου ανήκει. 43. Ο συναρτησιακός (functional) προγραµµατισµός είναι: α) λογικός προγραµµατισµός, όπου εκφράζουµε τα δεδοµένα σε µορφή συναρτήσεων και τα συσχετίζουµε λογικά, µε σκοπό τον προγραµµατισµό και τη λογική επεξεργασία θεµάτων πολύ µεγάλης συνθετότητας. β) αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός, όπου συσχετίζουµε τα αντικείµενα µέσω συναρτησιακών συσχετισµών έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνθεση κλάσεων. γ) αλγοριθµικός προγραµµατισµός, όπου σχηµατίζουµε αλγόριθµους που µπορούν να δέχονται είσοδο και επιστρέφουν οπωσδήποτε έξοδο, και µπορούµε µέσω συσχέτισης εξόδου προς είσοδο να κατασκευάσουµε συνθέσεις κατ αναλογία της σύνθεσης µαθηµατικών συναρτήσεων. δ) αλγοριθµικός προγραµµατισµός, όπου εκφράζουµε, συσχετίζουµε και επεξεργαζόµαστε µαθηµατικές συναρτήσεις. 44. Αν τα δεδοµένα που θέλουµε να µεταφερθούν (µέσα από το διαδίκτυο) πρέπει να τηρούν µια συγκεκριµένη δοµή, είναι προτιµότερο να κωδικοποιηθούν σε: α) HTML (Hypertext Markup Language). β) XML (extensible Markup Language). γ) WML (Wireless Markup Language). δ) XSL (extensible Stylesheet Language). Σελίδα 6 από 11

7 45. Τι θα απαντήσει το ακόλουθο πρόγραµµα σε γλώσσα Prolog (µε πληκτρολόγηση του συµβόλου «;» µετά από κάθε απάντηση): a(1). a(2). b(3). b(4).?- a(x),!, b(y). α) Χ=[1, 2], και στη συνέχεια, αφού δώσουµε «;» : Υ=[3]. β) Χ=1, Υ=3, και στη συνέχεια, αφού δώσουµε «;» : Χ=2, Υ=4. γ) Χ=1, Χ=2, και στη συνέχεια, αφού δώσουµε «;» : Υ=3, Υ=4. δ) Χ=1, Υ=3, και στη συνέχεια, αφού δώσουµε «;» : Χ=1, Υ= Η ακόλουθη συναρτησιακή έκφραση: (((( λx.λy.λz.(y x)) π ) cos ) 0 ) δίνει αποτέλεσµα: α) 1 β) y = cos(x) γ) 0 δ) H έξοδος: από ποια εντολή της γλώσσας C προέρχεται: α) for (i=0; i<=12; i++) printf( %d, i); β) for (i=0; i<=12; ) printf( %d, ++i); γ) for (i=0; i<=12; ++i) printf( %d, i); δ) for (i=1; i<=13; i++) printf( %d, i++); 48. Το σχήµα µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων δείχνει: α) µια γραφική αναπαράσταση των πινάκων. β) το περιεχόµενο των πινάκων. γ) τη δοµή των πινάκων (πεδία, τύπους πεδίων, κλειδιά κ.λπ.). δ) τις τιµές των κλειδιών των πινάκων. 49. Ένα µοντέλο Οντοτήτων-Σχέσεων µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων περιγράφει: α) το µέγεθος των πινάκων. β) το περιεχόµενο των πινάκων. γ) τον αριθµό των πεδίων των πινάκων. δ) κανένα από τα παραπάνω. 50. Ένας πίνακας µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων έχει: α) πάντα ένα κλειδί που αποτελείται από ένα µόνο πεδίο. β) πάντα ένα κλειδί που µπορεί να αποτελείται από πολλά πεδία. γ) πάντα δύο κλειδιά, το πρωτεύον και το ξένο κλειδί. δ) πάντα ένα ξένο κλειδί. 51. Οι κανονικές µορφές σχεσιακών σχηµάτων βοηθούν: α) στην ταχύτερη επεξεργασία ερωτήσεων. β) στην αποτύπωση των σχέσεων µε γραφικό τρόπο. γ) στον περιορισµό ασυµβατοτήτων µεταξύ δεδοµένων µετά από αλλαγές στα δεδοµένα (εισαγωγές, διαγραφές, ενηµερώσεις). δ) στη µείωση των ξένων κλειδιών µεταξύ πινάκων. 52. Το σχήµα µιας βάσης δεδοµένων ορίζεται: α) σε λογικό και φυσικό επίπεδο. β) σε εξωτερικό και εσωτερικό επίπεδο. γ) σε εννοιολογικό, λογικό και φυσικό επίπεδο. δ) σε εξωτερικό, εσωτερικό και φυσικό επίπεδο. Σελίδα 7 από 11

8 53. Με τον όρο «βάση δεδοµένων» εννοούµε: α) ένα σύστηµα λογισµικού που διαχειρίζεται δεδοµένα. β) µια συλλογή από δεδοµένα, οργανωµένα και µε γνωστό το σχήµα οργάνωσής τους (πεδία, τύπους πεδίων κ.λπ.). γ) ένα σύστηµα λογισµικού που επιτρέπει ερωτήσεις πάνω σε δεδοµένα. δ) µια συλλογή από αρχεία και τις σχέσεις µεταξύ τους. 54. Έστω οι πίνακες A F1 X C K F2 Y D L B F1 Q F K C F2 R M Z T Η εντολή SELECT A.*, B.* FROM A LEFT OUTER JOIN B ON A.F1=B.F1 έχει ως έξοδο: α) A.F1 A.F2 B.F1 B.F2 C D C T K L K Z β) A.F1 A.F2 B.F1 B.F2 C D C T K L K Z X Y - - γ) A.F1 A.F2 B.F1 B.F2 C D C T K L K Z - - Q R - - F M δ) A.F1 A.F2 B.F1 B.F2 C D C T K L K Z - - Q R - - F M X Y - - Σελίδα 8 από 11

9 55. Η γλώσσα SQL: α) επιτρέπει τη δηµιουργία νέων πινάκων. β) δεν επιτρέπει τη δηµιουργία νέων πινάκων. γ) δεν επιτρέπει την αλλαγή του σχήµατος πινάκων. δ) επιτρέπει ερωτήσεις πάνω σε πέντε (5) πίνακες το πολύ. 56. Οι όψεις (views) χρησιµοποιούνται στις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων µε στόχο: α) την ταχύτερη επεξεργασία ερωτήσεων. β) την καλύτερη συνεργασία µε γλώσσες προγραµµατισµού. γ) την απλούστερη (πιο σύντοµη) διατύπωση ερωτήσεων. δ) τη δηµιουργία νέων πινάκων στη βάση δεδοµένων. 57. Αν σε έναν πίνακα Π το πεδίο Β εξαρτάται συναρτησιακά από το πεδίο Α, τότε: α) τα Α και Β έχουν πάντα την ίδια τιµή. β) το Α είναι οπωσδήποτε κλειδί του πίνακα Π. γ) το Β είναι οπωσδήποτε κλειδί του πίνακα Π. δ) δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω. 58. Έστω ένα µοντέλο Οντοτήτων-Σχέσεων µε δύο οντότητες Ο1 και Ο2 και µια σχέση Σ µεταξύ τους έτσι ώστε η σχέση Ο1 προς Ο2 να είναι Ν:1. Το αντίστοιχο σχεσιακό σχήµα έχει: α) 1 πίνακα. β) 2 πίνακες. γ) 3 πίνακες. δ) 4 πίνακες. 59. Η κανονικοποίηση σχεσιακών πινάκων επηρεάζει: α) την ταχύτητα επεξεργασίας ερωτήσεων. β) το χώρο που πιάνει η βάση δεδοµένων στο δίσκο. γ) και τα δύο παραπάνω. δ) κανένα από τα δύο. 60. Στα πλαίσια της υπηρεσίας xdsl: α) χρησιµοποιούνται 3 ζώνες συχνοτήτων που διαχωρίζονται µε Πολύπλεξη ιαίρεση Συχνότητας (Frequency Division Multiplexing FDM). β) χρησιµοποιούνται 256 κανάλια που διαιρούνται µε ιακριτή Πολυτονική ιαίρεση (Discrete MultiTone DMT). γ) χρησιµοποιείται ρυθµός δειγµατοληψίας 4000 baud. δ) ισχύουν όλα τα παραπάνω. 61. Η σύνδεση ενός υπολογιστή σε ένα τοπικό δίκτυο τεχνολογίας ΙΕΕΕ πραγµατοποιείται µέσω: α) της σύνδεσης του υπολογιστή σε transceiver. β) κατάλληλης κάρτας δικτύου, την οποία θα πρέπει να διαθέτει ο υπολογιστής. γ) κάποιου εξυπηρετητή τερµατικών (terminal server). δ) modem. 62. Το πρωτόκολλο ARP χρησιµοποιείται κυρίως για: α) την εύρεση µιας συγκεκριµένης διεύθυνσης MAC από µια διεύθυνση IP. β) την εύρεση µιας συγκεκριµένης διεύθυνσης IP από µια διεύθυνση MAC. γ) την εύρεση ενός ονόµατος υπολογιστή από µια διεύθυνση IP. δ) την εύρεση όλων των IP διευθύνσεων των υπολογιστών σε ένα τοπικό δίκτυο. 63. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την υπηρεσία που προσφέρει το UDP πρωτόκολλο; α) Ένα πρωτόκολλο το οποίο ενηµερώνει για τη λήψη λανθασµένων datagrams. β) Ένα πρωτόκολλο το οποίο εντοπίζει λάθη στη µετάδοση των datagrams και ζητάει αναµετάδοση από τον αποστολέα. γ) Ένα πρωτόκολλο το οποίο µεταφέρει τα datagrams και ζητάει αναµετάδοσή τους σε περίπτωση απώλειας. δ) Ένα πρωτόκολλο το οποίο µεταφέρει datagrams χωρίς επιβεβαίωση λήψης ή εγγυηµένη µετάδοση. Σελίδα 9 από 11

10 64. Στο σύστηµα Ονοµάτων Περιοχής (Domain Name System) σε δίκτυα τεχνολογίας TCP/IP, ο εξυπηρετητής ονοµάτων (name server) χρησιµοποιείται: α) για την αναζήτηση αρχείων στο δίκτυο. β) για τη δροµολόγηση των πακέτων στο δίκτυο. γ) για την εύρεση της IP διεύθυνσης ενός υπολογιστή συνδεδεµένου στο Internet, όταν είναι γνωστό το όνοµά του. δ) για τη µεταφορά αρχείων µεταξύ διασυνδεδεµένων υπολογιστών. 65. Το πρωτόκολλο Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) χρησιµοποιείται για: α) τη διαχείριση δικτύων τεχνολογίας TCP/IP. β) την αποστολή και λήψη µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε περιβάλλον OSI. γ) τη µεταφορά µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε δίκτυα τεχνολογίας TCP/IP. δ) την αποστολή, λήψη και επεξεργασία των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που βρίσκονται στη θυρίδα (mail box) ενός χρήστη. 66. Το τηλεφωνικό σύστηµα αποτελείται από: α) τοπικούς βρόχους και τοπικά κέντρα µεταγωγής. β) τοπικούς βρόχους, ζεύξεις και κέντρα µεταγωγής. γ) τοπικούς βρόχους, ζεύξεις και υπεραστικά κέντρα. δ) τοπικούς βρόχους, ζεύξεις και τοπικά κέντρα µεταγωγής. 67. Με ποια από τις παρακάτω µάσκες µπορεί να υλοποιηθεί ο µέγιστος αριθµός συνδέσεων από σηµείο- σε σηµείο (point-to-point) σε περιβάλλον TCP/IP; α) β) γ) δ) Πόση µνήµη χρειάζεται η κάρτα γραφικών για την παράσταση εικόνας, όταν έχουµε ανάλυση 1024x1024, µε πραγµατικό χρώµα (true colour), κανάλι διαφάνειας και διπλό καταχωρητή εικόνας (double-buffering): α) 2 Mbytes. β) 8 Mbytes. γ) 16 Mbytes. δ) 32 Mbytes. 69. Κατά την επισκόπηση περιεχοµένου multimedia στο διαδίκτυο χρησιµοποιείται συνήθως ένας καταχωρητής τύπου buffer: α) για σταθεροποίηση της ταχύτητας αναπαραγωγής, ώστε να µην επηρεάζεται από αυξοµειώσεις της ταχύτητας λήψης των δεδοµένων. β) για αποθήκευση της πληροφορίας multimedia ταυτόχρονα µε την επισκόπησή της. γ) για να αυξήσει την ταχύτητα αναπαραγωγής περιεχοµένου multimedia. δ) για να συντονίσει την αναπαραγωγή περιεχοµένου multimedia µε τα υπόλοιπα προγράµµατα που εκτελούνται στον υπολογιστή µας, όπως ο browser. 70. Ποιο από τα ακόλουθα γραφικά φορµάτ επιτρέπει την αποθήκευση πολλών εικόνων στο ίδιο αρχείο: α) WMF. β) TIFF. γ) JPEG. δ) GIF. 71. Η τεχνολογία TWAIN µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύλληψη ακίνητης εικόνας από: α) ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές. β) scanners. γ) κάρτες video. δ) όλα τα παραπάνω. 72. Ο αλγόριθµος Huffman χρησιµοποιείται για συµπίεση: α) έγχρωµης εικόνας 24-bit σε αρχεία TIFF. β) ασπρόµαυρης εικόνας σε αρχεία TIFF. γ) έγχρωµης εικόνας 24-bit σε αρχεία BMP. δ) έγχρωµης εικόνας µε παλέτα 256 χρωµάτων σε αρχεία BMP. Σελίδα 10 από 11

11 73. Με το όρο Video Capture εννοούµε: α) τη σύλληψη ακίνητων εικόνων από πηγή video. β) τη σύλληψη του ενεργού παραθύρου και τη µεταφορά του στο Clipboard. γ) το συντονισµό µιας κάρτας video µε ένα κανάλι της τηλεόρασης. δ) τη διαδικασία εγγραφής και µετατροπής του αναλογικού σήµατος video σε ψηφιακό. 74. εδοµένου του αλφάβητου {Α, Β, Γ} και της πρότασης ΑΒΓΑ, ποια από τις παρακάτω είναι µια πιθανή κωδικοποίηση µε τον αλγόριθµο συµπίεσης και κωδικοποίησης Huffman: α) Α=0, Β=10, Γ=11. β) Α=10, Β=1, Γ=0. γ) Α=10, Β=11, Γ=01. δ) Α=11, Β=01, Γ= Το µαύρο χρώµα προκύπτει µε ανάµειξη των τριών βασικών χρωµάτων RGB. Ποια είναι η σωστή αναλογία; α) R=255, G=255, B=255. β) R=0, G=0, B=0. γ) R=127, G=127, B=127. δ) R=0, G=255, B=255. Σελίδα 11 από 11

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 1 Κατηγορίες Υπολογιστικών Συστηµάτων Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)"

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ιδάσκων Αν. Καθηγητής Ι.Σ.Βενιέρης Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. Τεχνολογία Πληροφοριών Λεξιλόγιο Μέρος 7: Προγραµµατισµός υπολογιστών

ΣΧΕ ΙΟ. Τεχνολογία Πληροφοριών Λεξιλόγιο Μέρος 7: Προγραµµατισµός υπολογιστών 2015-07-01 ICS: 01.040.35;35.020 ΕΛΟΤ 996-07 2 η Έκδοση ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Τεχνολογία Πληροφοριών Λεξιλόγιο Μέρος 7: Προγραµµατισµός υπολογιστών Information Technology Vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2567 18 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΚ2/29169 Τροποποίηση του Οδηγού Κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία 2015 Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία Σταύρος Σύβακας Περιεχόμενα Αρχές Διαχείρισης δικτύων (NMS)... 3 Απομακρυσμένη διαχείριση... 4 Εξυπηρετητής... 6 Λειτουργικό σύστημα... 7 Δρομολόγηση... 8 Πρωτόκολλα διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση Συστηµάτων Επικοινωνιών και ικτύων ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ν ι κ ό λ α ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC Η γλώσσα προγραµµατισµού Visual

Διαβάστε περισσότερα