ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,"

Transcript

1 ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η Εταιρία Ιδρύθηκε το 1980 από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» Το 1986 αποφασίσθηκε ο διαχωρισμός του Κλάδου Ζωής από τον Κλάδο Ζημιών, ο οποίος αποτέλεσε αντικείμενο εργασιών της «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ». Οι δυο εταιρίες παρουσίασαν μια ραγδαία και σημαντική ανάπτυξη, εισήχθηκαν με επιτυχία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η μεν «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» το 1999 η δε «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ» το Μετά από μία επιτυχή δεκαπενταετή πορεία, το 2002 η «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» συγχωνεύτηκε με την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ» με σκοπό να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και να αξιοποιηθούν οι συνέργιες που προέκυπταν με την σύνθεση των εξειδικευμένων εμπειριών και γνώσεων που κάθε μία εταιρία είχε συσσωρεύσει κατά την διάρκεια της αυτόνομης ανάπτυξής της. Τον Αύγουστο του 2005 μετά από την επανσχεδιασμό του εταιρικού προφίλ της «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» και των εταιριών του ομίλου της, η «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» απέκτησε το νέο της εμπορικό όνομα «ΑΤΕΑσφαλιστική». Σήμερα η «ΑΤΕΑσφαλιστική» είναι μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της χώρας με συνεχή ανάπτυξη και επιχειρηματική φιλοσοφία που είναι εστιασμένη στον Άνθρωπο και την κάλυψη των σημερινών αλλά και μελλοντικών ασφαλιστικών αναγκών του. Είναι μέλος του ομίλου «ATEbank», ενός από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς ομίλους της χώρας μας, στον οποίο συμμετέχουν: - ΑΤΕΑσφαλιστική - ΑΤΕΚάρτα - ATELeasing - ΑΤΕΑμοιβαία - ΑΤΕΧρηματιστηριακή - ΑΤΕΤεχνική - ΑΤΕRent - ATEAdvertising - Είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ασφαλιστικής Συνεργασίας «AGRI International Life & Pension Network», στην οποία συμμετέχουν μεγάλες εταιρίες της Ευρώπης. - Από το 1996 είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας EFQM - Οι δραστηριότητές της επεκτείνονται ήδη στην αγορά των Βαλκανίων με την ίδρυση της Ασφαλιστικής Εταιρίας «ATE INSURANCE SA ROMENIA» - Συνεργάζεται στενά με τους ισχυρότερους αντασφαλιστές παγκοσμίως Swiss Re, Munich Re. - Οι άνθρωποι των πωλήσεων, επιλέγονται με υψηλά κριτήρια και εκπαιδεύονται συνεχώς. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε, Με σκοπό να σας ενημερώσουμε πληρέστερα για τις διαδικασίες και το περιεχόμενο της ασφαλιστικής σύμβασης, που πρόκειται να συνάψετε με την Εταιρία μας και σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφάλειας» Ν.Δ. 400/70, όπως ισχύει για θέματα που αφορούν στην πληροφόρηση για τις αμοιβαίες υποχρεώσεις μας, σας κοινοποιούμε τις ακόλουθες πληροφορίες. Πιστεύουμε, ότι αφενός βοηθάμε στην μεταξύ μας επικοινωνία και αφετέρου απαντούμε σε πολλά ερωτήματα, που συνήθως απασχολούν τους υποψήφιους για ασφάλιση πελάτες. Θα ενημερωθείτε για: - Τα ασφαλιστικά μας προγράμματα και τις ανάγκες που καλύπτουν - Τις υποχρεώσεις της Ασφαλιστικής Εταιρίας, του Ασφαλισμένου και του Λήπτη της Ασφάλισης - Τις εφαρμογές του φορολογικού καθεστώτος στις συναλλαγές μας - Τα δικαιώματα «εναντίωσης», «υπαναχώρησης» και «εξαγοράς» - Την Εταιρία μας και τις δραστηριότητές της Η Μελέτη των παραπάνω σημαντικών πληροφοριών πιστεύουμε, ότι θα συμβάλλει στην αλληλοκατανόηση και στην μετέπειτα ειλικρινή και απρόσκοπτη μεταξύ μας μακρόχρονη συνεργασία. Ευχαριστούμε που επιλέξατε την «ΑΤΕΑσφαλιστική» για την ασφάλισή σας.

2 Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών προς τους Υποψήφιους για Ασφάλιση ( άρθρο 4 παράγραφος 3, περίπτωση Δ του Ν.Δ. 400/70) ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ Λ. Συγγρού 163, Νέα Σμύρνη Τηλ: Α.Μ.Α.Ε /05/Β/86/1 Α.Φ.Μ ΦΑΕ Πειραιά ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τόσο για την κύρια όσο και για τις συμπληρωματικές ασφαλίσεις: Η κύρια ασφάλιση είναι μακροχρόνια σύμβαση. Η διάρκειά της κυμαίνεται από 5 έτη έως και Ισόβια. Η διάρκεια των συμπληρωματικών ασφαλίσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κάθε έτος αυτόματα από την Εταιρία μέχρι τη λήξη της συμφωνημένης χρονικής περιόδου ανανεώσεων, που αναφέρεται στον πίνακα παροχών του ασφαλιστηρίου, εκτός αν έπαυσε να ισχύει η κύρια ασφάλιση ζωής, οπότε αυτόματα παύουν να ισχύουν και οι συμπληρωματικές ασφαλίσεις. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση παράβασης από δόλο των υποχρεώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου, που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν 2496/97, «περί ασφαλιστικής σύμβασης κλπ» κατά την σύναψη της ασφάλισης, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω μηνιαίας προθεσμίας, η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της για καταβολή ασφαλίσματος. Αν το ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς, ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται μόνο την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου. Δικαίωμα καταγγελίας έχει η Εταιρία και στην περίπτωση παράβασης από δόλο ή και από αμέλεια των υποχρεώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου κατά τη σύναψη της ασφάλισης ή και κατά τη διάρκειά της, στις περιπτώσεις των άρθρων 3.4 του Ν. 2496/97, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 των γενικών ασφαλιστικών όρων. Συμφωνείται επίσης ότι η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν 2496/97 περί «ασφαλιστικής σύμβασης κλπ». Η καταγγελία ασκείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ίδιου νόμου. β) Στις περιπτώσεις του άρθρου 3, του άρθρου 8 παρ. δ και του άρθρου 20 παρ.2 α, β των γενικών ασφαλιστικών όρων. γ) Αν η επέλευση του κινδύνου σχετίζεται με διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης με δόλο ποινικού αδικήματος (εκτός από πταίσμα) του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου από το ασφαλιστήριο. δ) Για δόλια ή για κακόπιστη συμπεριφορά έναντι της Εταιρίας, για απόπειρα εξαπάτησης ή παραπλάνησής της προς λήψη παράνομης αξίωσης ή άλλης παροχής του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου από το ασφαλιστήριο.

3 ε) Μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει επίσης το ίδιο δικαίωμα στην περίπτωση αυτή. στ) Στην περίπτωση κήρυξης του Λήπτη της Ασφάλισης σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση. Όταν η καταγγελία ασκείται από την Εταιρία, τα από το νόμο προβλεπόμενα αποτελέσματά της επέρχονται με την πάροδο των προθεσμιών που κατά περίπτωση ορίζονται από το νόμο (2496/97). Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωσή της προς τον Λήπτη της Ασφάλισης με την οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά πάροδο ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της σύμβασης. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Τόσο για την κύρια όσο και για τις συμπληρωματικές ασφαλίσεις Τα ασφάλιστρα της κύριας και των συμπληρωματικών ασφαλίσεων είναι ετήσια και προκαταβάλλονται από τον Λήπτη της Ασφάλισης σε μετρητά. Είναι δυνατόν όμως να συμφωνηθεί στο ασφαλιστήριο ή με πρόσθετη πράξη η τμηματική καταβολή του ασφαλίστρου σε εξαμηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις με ποσοστιαία αύξηση των ασφαλίστρων. Η καταβολή των ασφαλίστρων γίνεται στην έδρα της Εταιρίας ή στους εντεταλμένους για την είσπραξή τους και κατά τις ημερομηνίες που καθορίζονται στο ασφαλιστήριο, με έντυπη πάντα εξοφλητική απόδειξη της Εταιρίας, που υπογράφει ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Αν η Εταιρία υπενθυμίσει την υποχρέωση πληρωμής του ασφαλίστρου, αυτό δεν είναι δυνατό σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως τροποποίηση του γενικού αυτού κανόνα και αποκλείεται κάθε επίκληση αντιθέτου εθίμου ή συνήθειας. Η καταβολή των ασφαλίστρων αποδεικνύεται μόνο με έντυπη εξοφλητική απόδειξη της Εταιρίας και αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο, ακόμη και ο όρκος. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Ασφαλιστήρια Ζωής που το τιμολόγιό τους προβλέπει συμμετοχή στην υπεραπόδοση, συμμετέχουν στα κέρδη που προέρχονται από την απόδοση, την πέραν του αθροίσματος (του τεχνικού επιτοκίου του τιμολογίου και του ποσοστού 1,25% για διαχειριστικό κόστος των επενδύσεων) καθαρή απόδοση - των επενδύσεων των μαθηματικών προβλέψεων. Την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, τα εν ισχύ ασφαλιστήρια θα πιστώνονται με ποσό ποσό συμμετοχής το οποίο ισούται με το γινόμενο α) του ποσοστού έως 90% της καθαρής απόδοσης, όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω και β) του μαθηματικού αποθέματος ισολογισμού του ασφαλιστηρίου κατά την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, μειωμένου κατά τα αναπόσβεστα έξοδα πρόσκτησης σύμφωνα με τις μεθόδους που έχει καθορίσει η εποπτεύουσα αρχή και τα ποσά των αναληφθεισών προκαταβολών (δανείων). Σε περίπτωση διακοπής του ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη αποκτήσει δικαίωμα εξαγοράς, η Εταιρία θα πιστώνει το λογαριασμό του ασφαλιστηρίου με ποσό συμμετοχής, το οποίο θα εξαρτάται από την καθαρή απόδοση του προηγούμενου έτους και το χρονικό διάστημα από την 31 η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους έως την ημερομηνία διακοπής. Προϋπόθεση συμμετοχής εν ισχύ ασφαλιστηρίου στις 31 Δεκεμβρίου, είναι η ύπαρξη μαθηματικού αποθέματος στο τέλος του προηγούμενου έτους. Η διανομή των ποσών συμμετοχής θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΝΔ 400/70. Η υποχρέωση της Εταιρίας για καταβολή ποσού συμμετοχής αρχίζει, όταν από το ασφαλιστήριο θεμελιωθεί δικαίωμα εξαγοράς. Σε περίπτωση που το ποσό συμμετοχής παραμείνει στην Εταιρία, αυτό θα ανατοκίζεται ετησίως με επιτόκιο που θα είναι ίσο με 90% της απόδοσης των επενδύσεων. Από τα ποσά συμμετοχής θα αφαιρούνται οι αντίστοιχοι φόροι.

4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης διακόψει το ασφαλιστήριο, η Εταιρία θα του δώσει την αξία εξαγοράς την οποία δικαιούται μετά τη συμπλήρωση 3 ετών, εάν η κύρια ασφάλιση ζωής έχει διάρκεια πάνω από 10 έτη και μετά από 2 έτη εάν η κύρια ασφάλιση ζωής έχει διάρκεια μικρότερη ή ίση με 10 έτη. Στα συμβόλαια ενιαίου εφάπαξ ασφαλίστρου, το δικαίωμα εξαγοράς δίδεται μετά τη συμπλήρωση του 1 ου έτους. Μετά την είσπραξη της αξίας εξαγοράς διακόπτεται η ισχύς της κύριας ασφάλισης και όλων των συμπληρωματικών ασφαλίσεων. Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης επιθυμεί να εισπράξει την αξία εξαγοράς χωρίς να διακοπεί το συμβόλαιο, η Εταιρία θα του δώσει την εξαγορά υπό μορφή δανείου με το σχετικό επιτόκιο και τους όρους που θα καθοριστούν κατά την σύναψη του δανείου. Η αξία εξαγοράς της ασφάλισης θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που έχει καθορίσει η εποπτεύουσα αρχή και το τεχνικό σημείωμα του αντίστοιχου τιμολογίου. Οι πρόσκαιρες ασφαλίσεις θανάτου χωρίς παροχή σε περίπτωση επιβίωσης καθώς και οι ασφαλίσεις εισοδήματος δεν παρέχουν δικαίωμα εξαγοράς. Δικαιούχος σε κάθε περίπτωση εξαγοράς είναι ο Λήπτης της Ασφάλισης. Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης διακόψει την καταβολή των ασφαλίστρων και το συμβόλαιό του έχει θεμελιώσει δικαίωμα εξαγοράς και δεν θέλει να διακοπεί η ισχύς της κύριας ασφάλισης, η Εταιρία τον απαλλάσσει από την πληρωμή των υπολοίπων ασφαλίστρων και μειώνει το ασφαλισμένο ποσό της κύριας ασφάλισης, σύμφωνα με τις μεθόδους που έχει καθορίσει η εποπτεύουσα αρχή και το τεχνικό σημείωμα του αντίστοιχου τιμολογίου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Το ασφάλιστρο της κύριας ασφάλισης υπολογίζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις μεθόδους που έχει καθορίσει η εποπτεύουσα αρχή και το τεχνικό σημείωμα του αντίστοιχου τιμολογίου. Το ασφάλιστρο των συμπληρωματικών ασφαλίσεων υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Σε κάθε ετήσια επέτειο του ασφαλιστηρίου λόγω αύξησης της μέσης ζημίας που προήλθε είτε από την αύξηση των καλυπτομένων περιστατικών είτε από την αύξηση του ιατροφαρμακευτικού και νοσοκομειακού κόστους η Εταιρία έχει το δικαίωμα αναπροσαρμογής των ετήσιων ασφαλίστρων και σε ποσοστό που να καλύπτει τουλάχιστον τις παραπάνω μεταβολές. Τα ασφάλιστρα είναι ετήσια και προκαταβάλλονται από τον Λήπτη της Ασφάλισης σε μετρητά. Είναι δυνατόν όμως να συμφωνηθεί στο ασφαλιστήριο ή με πρόσθετη πράξη η τμηματική καταβολή του ετήσιου ασφαλίστρου σε εξάμηνες ή τρίμηνες δόσεις με επιβαρύνσεις των αντίστοιχων τιμολογίων. Πάντως όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, πρέπει να καταβληθούν όλες οι δόσεις που υπολείπονται για να συμπληρωθεί ολόκληρο το ετήσιο ασφάλιστρο, άλλως παρακρατούνται από το ασφάλισμα. Για τα προγράμματα ενιαίου ασφαλίστρου, το ασφάλιστρο καταβάλλεται εφάπαξ στην έναρξη της ασφάλισης. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τις ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ αλλά και τις ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ του ασφαλιστηρίου από την Αίτηση Ασφάλισης, όπως και για κάθε άλλη ρύθμιση του ασφαλιστηρίου, που ενδεχομένως θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παρέκκλιση από την Αίτηση ασφάλισης που υπέβαλε ο Λήπτης της Ασφάλισης, αυτός έχει Δικαίωμα Εναντίωσης. Το Δικαίωμα Εναντίωσης ασκείται από τον Λήπτη της Ασφάλισης, με έγγραφη δήλωσή του, που αποστέλλεται στην έδρα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, με απόδειξη παραλαβής, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία επισυνάπτει στο ασφαλιστήριο έντυπο Υπόδειγμα Δήλωσης Εναντίωσης για παρεκκλίσεις. 2. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραδόθηκαν στον Λήπτη της Ασφάλισης:

5 α) Μαζί με την Αίτηση Ασφάλισης (κατά την υποβολή αυτής) έντυπο με πληροφορίες που προβλέπονται ειδικά στο άρθρο 4 του ΝΔ 400/70, όπως ισχύει. β) Μαζί με το ασφαλιστήριο οι Γενικοί και Ειδικοί Ασφαλιστικοί Όροι που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση. Τότε αυτός έχει Δικαίωμα Εναντίωσης, που ασκείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που περιγράφεται παραπάνω (αποστολή ταχυδρομικά συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής - Δήλωσης Εναντίωσης ) το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία επισυνάπτει στο ασφαλιστήριο έντυπο Υπόδειγμα Δήλωσης Εναντίωσης και για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Ανεξάρτητα από τα παραπάνω Δικαιώματα Εναντίωσης, ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει Δικαίωμα Υπαναχώρησης, δηλαδή δικαιούται να υπαναχωρήσει, χωρίς κανένα λόγο από την ασφαλιστική σύμβαση, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την στιγμή που πληροφορήθηκε την σύναψή της. Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης ασκείται με σχετική έγγραφη δήλωση του Λήπτη της Ασφάλισης, που στέλνεται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Ή ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει το Δικαίωμα Εναντίωσης ή το Δικαίωμα Υπαναχώρησης, το ασφαλιστήριο είναι άκυρο εξ υπαρχής και η ασφαλιστική σύμβαση στο σύνολό της, θεωρείται ότι ουδέποτε ίσχυσε. Στις παραπάνω περιπτώσεις ή Εταιρία δικαιούται να παρακρατεί ένα μηνιαίο ασφάλιστρο και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε για τις ιατρικές εξετάσεις του προς ασφάλιση προσώπου, εκτός αν η Δήλωση Εναντίωσης του Λήπτη της Ασφάλισης οφείλεται σε σπουδαίο λόγο από υπαιτιότητα της Εταιρίας. Αποκλείεται η άσκηση του Δικαιώματος Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης αν, μέχρι την παράδοση στο ταχυδρομείο της σχετικής συστημένης επιστολής ή και μετά από αυτή και μέχρι να παραδοθεί στην Εταιρία, έχει καταβληθεί ήδη ασφαλιστική αποζημίωση ή αξιώνεται η καταβολή της, με βάση το ασφαλιστήριο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής και θανάτου, ασφαλίσεων προσωπικών ατυχημάτων και για ασφαλιστήρια ασθενείας, για την ασφάλιση του ιδίου, του άλλου συζύγου και των τέκνων που τους βαρύνουν. Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό 10% του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φορολογίας που ισχύει για μισθωτό χωρίς τέκνα. Η διανεμόμενη υπεραπόδοση από την επένδυση των μαθηματικών αποθεμάτων φορολογείται με 15% Το ασφάλιστρο ζωής επιβαρύνεται με Φ.Α. 4% αν η διάρκεια ασφάλισης είναι μικρότερη των 10 ετών. Το ασφάλιστρο των συμπληρωματικών ασφαλίσεων επιβαρύνεται με 10% Φ.Α... Τα ποσά που είναι καταβλητέα σε περίπτωση εξαγοράς του ασφαλιστηρίου επιβαρύνονται με χαρτόσημο 1,2% και τα ποσά που προκύπτουν από την υπεραπόδοση της επένδυσης των αποθεμάτων (μερίσματα) με χαρτόσημο 2,4%. Στις ασφαλίσεις επιβίωσης, εάν ο ασφαλισμένος είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Λήπτη της Ασφάλισης, το κεφάλαιο που θα καταβληθεί, φορολογείται. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για κάθε γενικά διαφορά που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο και τα προσαρτήματά του μεταξύ τα Εταιρίας και οποιουδήποτε προσώπου της ασφαλιστικής σύμβασης ή τρίτου, που αξιώνει δικαιώματα από το ασφαλιστήριο αυτό, συμφωνείται ότι θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια κατά τόπο θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

6 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ, Ή ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Η Εταιρία υποχρεούται, επί εγγράφου παραπόνου του Λήπτη της Ασφάλισης ή δικαιούχου αποζημίωσης όπως απαντά εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη του εγγράφου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Η ουσιαστική ισχύς του ασφαλιστηρίου και των καλύψεών του, δεν αρχίζει πριν α) από την αποδοχή της αίτησης ασφάλισης και την έκδοση του ασφαλιστηρίου και β) από την καταβολή του εφάπαξ (αν πρόκειται για πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής) ή ολόκληρης της πρώτης συμφωνημένης δόσης του ασφαλίστρου (αν πρόκειται για ετήσιο ασφάλιστρο). ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ Τα προϊόντα της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ που αφορούν τον κλάδο ΖΩΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ είναι από τα πιο σύγχρονα της αγοράς και απευθύνονται: - σε κατοίκους των αστικών κέντρων και της περιφέρειας - σε ελεύθερους επαγγελματίες - σε εργαζόμενους στο εμπορικό, βιομηχανικό και αγροτικό τομέα - γενικά σε δραστήριους ανθρώπους που θέλουν να εξασφαλίσουν το εισόδημά τους και την οικογένειά τους από τους κινδύνους που τους απειλούν (ασθένειες, ατυχήματα, θάνατος, γήρας) ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ 1. ΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ χωρίς συμμετοχή στην «υπεραπόδοση» Απλή Ασφάλιση Θανάτου χωρίς συμμετοχή στην υπεραπόδοση, περιοδικών καταβολών ασφαλίστρων Σε περίπτωση ΘΑΝΑΤΟΥ του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό στους δικαιούχους που ορίζονται στο συμβόλαιο. 2. ΙΣΟΒΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΙΣΟΒΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Με συμμετοχή στην «υπεραπόδοση» Ισόβια ασφάλιση, Ισοβίων και περιορισμένων πληρωμών με συμμετοχή στην υπεραπόδοση, περιοδικών καταβολών ασφαλίστρων Σε περίπτωση ΘΑΝΑΤΟΥ του ασφαλισμένου, καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό και οι υπεραποδόσεις στους δικαιούχους που ορίζονται στο συμβόλαιο. Μπορεί όμως να καταβληθεί το ποσό εξαγοράς με τις υπεραποδόσεις στο λήπτη της ασφάλισης οποτεδήποτε το ζητήσει. 3. ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ με συμμετοχή στην «υπεραπόδοση» Μικτή ασφάλιση με συμμετοχή στην υπεραπόδοση, περιοδικών καταβολών ή ενιαίου ασφαλίστρου Σε περίπτωση ΘΑΝΑΤΟΥ του ασφαλισμένου, κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό και οι υπεραποδόσεις στους δικαιούχους που ορίζονται στο συμβόλαιο. Σε περίπτωση ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ του ασφαλισμένου, καταβάλλονται: α) το ασφαλισμένο ποσό με τις υπεραποδόσεις στον ασφαλισμένο β) το ποσό της εξαγοράς με τις υπεραποδόσεις στον λήπτη της ασφάλισης, πριν την λήξη της ασφάλισης. 4. ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ με συμμετοχή στην «υπεραπόδοση» Επιβίωση με επιστροφή ασφαλίστρων, με συμμετοχή στην υπεραπόδοση, περιοδικών καταβολών ή ενιαίου ασφαλίστρου Σε περίπτωση ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ του ασφαλισμένου, καταβάλλονται: α) το ασφαλισμένο ποσό με τις υπεραποδόσεις στον ασφαλισμένο, στη λήξη του συμβολαίου ή β) το ποσό της εξαγοράς με τις υπεραποδόσεις στο λήπτη της ασφάλισης, πριν τη λήξη του συμβολαίου Σε περίπτωση ΘΑΝΑΤΟΥ του ασφαλισμένου, επιστρέφονται τα καταβληθέντα καθαρά ασφάλιστρα με τις υπεραποδόσεις στους δικαιούχους που ορίζονται στο συμβόλαιο.

7 5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ (RIDER) Χωρίς συμμετοχή στην «υπεραπόδοση» Σε περίπτωση ΘΑΝΑΤΟΥ του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό στους δικαιούχους που ορίζονται στο συμβόλαιο. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 6. SUPER ΠΑΙΔΙΚΟ Πρόγραμμα Επιβίωσης με επιστροφή ασφαλίστρων και με συμμετοχή στην υπεραπόδοση, περιοδικών καταβολών ή ενιαίου ασφαλίστρου, ειδικά προσαρμοσμένο για παιδιά με ασφαλιστική κάλυψη για τον λήπτη της ασφάλισης με Απαλλαγή Πληρωμής των Ασφαλίστρων λόγω αναπηρίας ή θανάτου του. 7. SUPER ΣΥΝΤΑΞΗ Πρόγραμμα Σύνταξης, με συμμετοχή στην υπεραπόδοση, περιοδικών καταβολών ή ενιαίου ασφαλίστρου Σε περίπτωση ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ καταβάλλεται στον ασφαλισμένο α) Ισόβια Εγγυημένη Μηνιαία Σύνταξη ή Ισόβια Σύνταξη με 10ετή εγγύηση ή β) το ασφαλισμένο ποσό με τις υπεραποδόσεις ή γ) το ποσό της εξαγοράς με τις υπεραποδόσεις στο λήπτη της ασφάλισης πριν την έναρξη της συνταξιοδότησης Σε περίπτωση ΘΑΝΑΤΟΥ του ασφαλισμένου, επιστρέφονται τα καταβληθέντα ασφάλιστρα με τις υπεραποδόσεις στους δικαιούχους που ορίζονται στο συμβόλαιο. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1. EURO LINKED Πρόγραμμα περιοδικών καταβολών ή ενιαίου ασφαλίστρου, που συνδυάζει την ασφαλιστική κάλυψη με την αποταμίευση επένδυση στα αποδοτικότερα Αμοιβαία Κεφάλαια της ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ. Σε περίπτωση ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ καταβάλλεται στον ασφαλισμένο η αξία του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου. Μπορεί όμως να καταβληθεί το ποσό εξαγοράς στο λήπτη της ασφάλισης πριν τη λήξη του συμβολαίου. Σε περίπτωση ΘΑΝΑΤΟΥ του ασφαλισμένου, επιστρέφεται η αξία του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου στους δικαιούχους που ορίζονται στο συμβόλαιο. Επιλογές Αμοιβαίων Κεφαλαίων: ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ (ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΑΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2. ASSET LINKED Πρόγραμμα περιοδικών καταβολών ή ενιαίου ασφαλίστρου, που συνδυάζει την ασφαλιστική κάλυψη με την αποταμίευση επένδυση στα Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ «Αγροτική Ζωής 1» και «Αγροτική Ζωής 2» Σε περίπτωση ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ καταβάλλεται στον ασφαλισμένο η αξία του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου με εγγυημένο ποσό λήξης. Μπορεί όμως να καταβληθεί το ποσό εξαγοράς στο λήπτη της ασφάλισης πριν τη λήξη του συμβαλαίου. Σε περίπτωση ΘΑΝΑΤΟΥ του ασφαλισμένου, επιστρέφεται η αξία του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου στους δικαιούχους που ορίζονται στο συμβόλαιο. 3. ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ EUROLINKED & ASSΕΤLINKED Προγράμματα περιοδικών καταβολών και ενιαίου ασφαλίστρου σε Συνδυασμό ασφάλισης ζωής με επενδύσεις Ασφαλιστική κάλυψη για τον λήπτη της ασφάλισης, για την περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας ή θανάτου του.

8 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ SUPER ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Προγράμματα περιοδικών καταβολών ή ενιαίου ασφαλίστρου, που συνδυάζουν την ασφάλιση ζωής με τις επενδύσεις. Στη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας ασφάλισης,δίδεται α) Ισόβια εγγυημένη μηνιαία σύνταξη, ή Ισόβια σύνταξη με 10ετή εγγύηση ή β) Εφάπαξ ποσό με ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο, το οποίο γνωρίζεται από την έναρξη της ασφάλισης. γ) Μέρος του ασφαλίστρου / κεφαλαίου εφάπαξ και το υπόλοιπο υπό μορφή Σύνταξης Πριν τη λήξη παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, η Εταιρία θα καταβάλλει στους δικαιούχους το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της Αξίας του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλίστρων και των καταβληθέντων Ασφαλίστρων Αποταμίευσης Επένδυσης. 5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Πρόγραμμα για την προστασία του Ασφαλισμένου σε περίπτωση λήψης Δανείου από οποιαδήποτε Τράπεζα. Πρόγραμμα Απλής Ασφάλισης Θανάτου περιοδικών και σταθερών καταβολών ασφαλίστρων με μειούμενο κεφάλαιο ασφάλισης. Συμπληρωματική κάλυψη η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την καταβολή του εκάστοτε ασφαλισμένου κεφαλαίου, που αντιστοιχεί στο ασφαλιστικό έτος, εντός του οποίου επήλθε ο Θάνατος του Ασφαλισμένου. Αν ο Ασφαλισμένος επιβιώσει στη λήξη της ασφάλισης, κανένα ποσό δεν καταβάλλεται. Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, η Εταιρία θα καταβάλλει στον δικαιούχο, εφάπαξ το εκάστοτε ασφαλισμένο κεφάλαιο, που αντιστοιχεί στο έτος, εντός του οποίου αναγνωρίσθηκε η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, μετά την καταβολή του οποίου, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παύει να ισχύει. 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ BANCASSURANCE Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Πρόγραμμα για την προστασία του ασφαλισμένου σε περίπτωση λήψης δανείου. Τραπεζοασφαλιστικό πρόγραμμα Απλής Ασφάλισης Θανάτου περιοδικών καταβολών. Συμπληρωματική κάλυψη η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης α)σταματούν οι καταβολές των δόσεων του δανείου, β)εξοφλείται στην ΑΤΕ το υπόλοιπο του δανείου και γ)απελευθερώνεται το ακίνητο (άρση υποθήκης) δ)επιστρέφεται στους δικαιούχους το κεφάλαιο του δανείου που είχε καταβάλλει ο δανειολήπτης στην Τράπεζα μέχρι το θάνατό του. Β. ΑΤΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τραπεζοασφαλιστικό πρόγραμμα Απλής Ασφάλισης Θανάτου σταθερών περιοδικών καταβολών ασφαλίστρων με μειούμενο κεφάλαιο ασφάλισης. Συμπληρωματική κάλυψη η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την καταβολή του εκάστοτε ασφαλισμένου κεφαλαίου, που αντιστοιχεί στο ασφαλιστικό έτος, εντός του οποίου επήλθε ο Θάνατος του Ασφαλισμένου Αν ο Ασφαλισμένος επιβιώσει στη λήξη της ασφάλισης, κανένα ποσό δεν καταβάλλεται. Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, η Εταιρία θα καταβάλλει στον δικαιούχο, εφάπαξ το εκάστοτε ασφαλισμένο κεφάλαιο, που αντιστοιχεί στο έτος, εντός του οποίου αναγνωρίσθηκε η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, μετά την καταβολή του οποίου, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παύει να ισχύει.

9 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ λόγω ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για επαγγελματική εργασία, καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό στον ασφαλισμένο, σε τρεις ετήσιες δόσεις. 2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (λόγω ΜΟΑ_) Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου, η Εταιρία τον απαλλάσσει της πληρωμής των ασφαλίστρων για όλη την διάρκεια της ασφάλισης. 3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Η συμπληρωματική αυτή ασφάλιση καλύπτει τον Ασφαλισμένο σε περίπτωση, που αυτός προσβληθεί από τις εξής ασθένειες: 1. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 2. Εγκεφαλικό επεισόδιο 3. Στεφανιαία νόσο, που απαιτεί χειρουργική επέμβαση 4. Καρκίνο 5. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 6. Πάρκισον 7. Μεταμόσχευση οργάνων 8. Κίρρωση του ήπατος 9. Απομυελινωτική νόσο του κεντρικού νευρικού συστήματος του εγκεφάλου 10. Παραπληγία 11. Ημιπληγία 12. Τετραπληγία Μετά την επέλευση του κινδύνου, η Εταιρία θα καταβάλλει το ασφαλισμένο Ποσό στον Ασφαλισμένο σε δύο ισόποσες δόσεις. 4. ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (από ατύχημα) - Σε περίπτωση Μόνιμης Ανικανότητας από ατύχημα, καταβάλλεται στον ασφαλισμένο, ποσοστό του ασφαλισμένου ποσού, σύμφωνα με ειδικό πίνακα του συμβολαίου. - Σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό στους δικαιούχους που ορίζονται στο συμβόλαιο. - Όταν επέλθει ατύχημα από μεταφορικό μέσο, οι πιο πάνω παροχές διπλασιάζονται. 5. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση Προσωρινής Ολικής Ανικανότητας για εργασία, λόγω ασθενείας ή ατυχήματος καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στον ασφαλισμένο μετά την πάροδο (αναμονή) ορισμένων ημερών, με ανώτατο χρονικό όριο τα 2 έτη 6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Περιέχει τις πιο κάτω καλύψεις σε περίπτωση ατυχήματος: α) Θάνατος Μόνιμη Ανικανότητα β) Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα γ) Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικών Δαπανών 7. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ Α) Όταν ασφαλισμένος εισαχθεί σε νοσοκομείο ή κλινική σαν εσωτερικός ασθενής, δικαιούται ένα προεπιλεγμένο επίδομα (νοσοκομειακό επίδομα) για διανυκτέρευση. Β) Προαιρετικά μπορεί να χορηγηθεί ημερήσιο επίδομα για κάθε ημέρα παραμονής στο σπίτι για ανάρρωση, το οποίο θα είναι το 50% του νοσοκομειακού επιδόματος (τα παιδιά δεν λαμβάνουν το επίδομα αυτό). 8. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Καλύπτονται οι δαπάνες που έγιναν σε νοσοκομείο ή κλινική της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος διανυκτερεύει σαν εσωτερικός ασθενής. Υπάρχουν ανώτατα όρια δαπανών, νοσηλίων και εξόδων τοκετού. Οι δαπάνες δίδονται κατά περίπτωση νοσηλείας. Καλύπτονται επίσης δαπάνες για χειρουργείο ημέρας,( για επεμβάσεις που γίνονται σε οργανωμένα χειρουργεία και δεν απαιτούν διανυκτέρευση στο νοσοκομείο). 9. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Η Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη παρέχεται συμπληρωματικά στο πρόγραμμα της νοσοκομειακής περίθαλψης.

10 Με την Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη καλύπτονται: - Φαρμακευτικά σκευάσματα - Ακτινογραφίες & παρακλινικές εξετάσεις - Αμοιβές ιατρού Η Εταιρία δεν καταβάλλει ετησίως ένα προεπιλεγμένο ποσό εξόδων (απαλλαγή). Ο ασφαλισμένος συμμετέχει στις υπόλοιπες δαπάνες κατά 15%-30% Οι συμπληρωματικές καλύψεις: - Νοσοκομειακού Επιδόματος - Νοσοκομειακής Περίθαλψης - Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης Μπορούν να δοθούν και στο/η σύζυγο και τα παιδιά (εξαρτώμενα μέλη) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AGROLIFE ASSISTANCE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ Καλύπτει επιπλέον έξοδα υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (περίθαλψη, μετακινήσεις, νομική βοήθεια, ποινική εγγύηση, απώλεια αποσκευών, επαναπατρισμό, μεταφορά σωρού κλπ). ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ Ολοκληρωμένο σύστημα παροχών υγείας, το οποίο - Παρέχει συντονιστικό κέντρο που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο καθ όλη την διάρκεια του χρόνου και είναι στελεχωμένο με ιατρικό προσωπικό και παρέχει ιατρικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου. - Αντιμετωπίζει το πρόβλημα του ασφαλισμένου και αν χρειαστεί τον παραπέμπει στους ιατρούς του δικτύου της περιοχής του, ανάλογης ειδικότητας για την περίπτωσή του. - Συμβεβλημένα Νοσοκομεία Η Αγροτική Ασφαλιστική σε συνεργασία με τα καλύτερα Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές, παρέχει κάλυψη νοσηλείας και αναλαμβάνει να πληρώσει τα έξοδα περίθαλψης απευθείας στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα με τα οποία έχει συνεργασία. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΙΣΟΒΙΑ/ΑΝΔΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ,78 9,7 24,4 67,3 119,0 177,1 241,9 312,2 ΙΣΟΒΙΑ 35 17,16 16,2 37,7 98,5 170,4 248,3 366,6 458, ,52 24,4 55,6 141,3 262,6 370,0 476,1 576, ,59 37,4 74,4 190,2 340,9 389,9 444,6 503, ,59 51,1 99,5 249,8 444,6 503,9 566,1 629, ,87 66,7 129,0 320,5 566,1 629,3 691,7 750, ,38 24,7 53,3 136,1 249,0 389,9 444,6 503, ,35 34,7 72,3 179,3 324,4 503,9 566,1 629, ,46 45,6 94,0 229,5 408,7 629,3 691,7 750, ,36 16,6 40,2 109,3 193,3 305,7 444,6 503, ,77 24,3 55,4 144,8 252,2 394,0 566,1 629, ,39 32,4 72,8 186,0 316,7 485,6 691,7 750, ,13 14,2 34,8 95,0 168,0 251,2 365,5 503, ,18 21,1 48,4 126,6 220,0 324,0 463,2 629, ,56 28,5 64,5 164,4 277,9 398,7 558,2 750,5

11 ΙΣΟΒΙΑ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ,02 8,6 21,2 58,4 103,8 155,3 213,3 278,8 ΙΣΟΒΙΑ 35 14,61 14,2 32,8 86,2 149,6 221,1 333,6 429, ,52 21,5 48,8 126,1 240,4 349,3 464,1 574, ,77 32,5 64,7 165,7 297,6 343,0 394,2 452, ,11 45,0 87,9 221,4 394,2 452,0 515,9 585, ,41 60,0 116,1 290,7 515,9 585,3 658,4 728, ,07 21,6 46,7 119,2 218,7 343,0 394,2 452, ,44 30,7 64,2 159,9 289,8 452,0 515,9 585, ,50 41,2 85,0 209,6 377,4 585,3 658,4 728, ,31 14,6 35,4 96,1 170,6 270,6 394,2 452, ,14 21,6 49,5 129,7 226,4 356,1 515,9 585, ,57 29,3 65,8 170,3 294,5 458,5 658,4 728, ,29 12,6 30,7 83,8 148,8 223,4 325,9 452, ,72 18,8 43,3 113,5 197,8 294,1 425,7 585, ,78 25,7 57,9 149,9 258,4 379,0 540,2 728,8 ΜΙΚΤΗ/ΑΝΔΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ,50 222,3 415, , ,78 222,3 415, , ,80 221,1 413, , ,32 117,5 225,0 561, , ,75 117,7 225,0 560, , ,16 116,8 223,9 558, , ,99 70,0 142,5 351,4 637, , ,58 70,4 142,9 351,1 636, , ,52 70,1 143,0 350,3 633, , ,81 42,4 94,5 245,9 430,8 682, , ,63 43,0 95,5 246,8 431,1 681, , ,24 43,3 97,0 249,6 431,3 677, , ,75 30,6 69,9 184,5 324,3 486,7 714, , ,85 31,7 71,9 187,6 327,9 488,8 713, , ,21 33,2 75,9 196,2 336,2 491,8 709, ,0

12 ΜΙΚΤΗ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ,15 223,1 416, , ,28 223,0 416, , ,86 222,2 415, , ,93 118,4 226,1 562, , ,14 118,5 226,2 562, , ,87 117,7 225,0 560, , ,54 71,0 143,7 352,7 638, , ,84 71,1 144,0 352,8 638, , ,79 70,5 143,2 351,6 636, , ,31 43,4 95,6 247,2 432,3 683, , ,71 43,7 96,2 247,9 432,2 683, , ,96 43,3 96,1 248,2 432,0 681, , ,17 31,5 70,9 185,4 325,5 488,2 715, , ,70 32,0 71,9 187,0 326,7 488,6 714, , ,39 32,3 73,2 190,8 331,6 491,9 714, ,0 ΕΠΙΒΙΩΣΗ/ΑΝΔΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ,94 223,5 417, , ,96 223,5 417, , ,05 223,4 416, , ,68 118,8 226,6 563, , ,70 118,8 226,6 562, , ,77 118,7 226,3 562, , ,24 71,4 144,2 353,3 639, , ,25 71,4 144,1 352,8 638, , ,29 71,2 143,7 351,6 636, , ,93 43,8 96,1 247,5 432,2 683, , ,91 43,7 95,9 246,8 430,8 681, , ,92 43,5 95,4 245,1 427,3 676, , ,67 31,7 71,0 184,9 324,1 486,4 713, , ,57 31,5 70,5 183,6 321,6 482,5 709, , ,40 31,0 69,5 180,5 315,4 472,6 697, ,0

13 ΕΠΙΒΙΩΣΗ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ,91 223,5 417, , ,92 223,5 417, , ,97 223,5 417, , ,65 118,9 226,8 563, , ,66 118,9 226,7 563, , ,70 118,8 226,6 562, , ,22 71,5 144,4 353,5 639, , ,22 71,5 144,3 353,3 639, , ,24 71,3 144,1 352,7 638, , ,91 43,9 96,2 247,8 432,7 684, , ,90 43,9 96,1 247,6 432,1 683, , ,88 43,7 95,7 246,5 430,0 680, , ,68 31,9 71,2 185,4 325,0 487,7 715, , ,64 31,8 71,0 184,8 323,8 485,9 713, , ,43 31,3 70,0 182,2 319,0 478,6 704, ,0 ΣΥΝΤΑΞΗ/ΑΝΔΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ,59 226,7 419, , ,66 226,5 419, , ,81 226,1 418, , ,98 123,7 232,2 568, , ,98 123,5 231,8 567, , ,01 123,2 231,1 566, , ,86 77,0 151,2 361,8 642, , ,81 76,8 150,8 360,7 640, , ,77 76,5 150,1 358,8 638, , ,74 49,9 103,8 257,8 438,4 685, , ,67 49,7 103,3 256,7 436,4 683, , ,57 49,4 102,7 255,0 433,3 679, , ,82 36,7 77,4 194,0 330,6 490,0 714, , ,72 36,5 77,0 192,8 328,5 487,0 711, , ,56 36,1 76,3 191,0 325,3 482,2 706, ,0

14 ΣΥΝΤΑΞΗ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ,54 226,9 420, , ,57 226,8 419, , ,61 226,6 419, , ,98 123,9 232,6 569, , ,98 123,8 232,4 569, , ,96 123,6 232,0 568, , ,9 77,2 151,6 362,8 644, , ,87 77,1 151,3 362,2 643, , ,82 76,9 150,9 361,2 641, , ,8 50,1 104,1 258,8 440,0 687, , ,76 50,0 103,9 258,2 439,1 686, , ,69 49,8 103,5 257,2 437,3 684, , ,89 36,9 77,8 195,0 332,4 492,5 717, , ,84 36,8 77,6 194,5 331,4 491,1 715, , ,75 36,6 77,2 193,4 329,5 488,3 712, ,0 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 3% ΑΝΔΡΕΣ ΕΤΟΣ ΕΞΑΟΓΡΑΣ ΑΣΦ/ΡΟ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 25 84, , ,1 205,9 392, ,13 205,9 392, ,52 105,1 203,3 533, ,53 105,1 203,3 533, , , , ,6 604, ,51 61, , ,53 61,1 123,8 317,6 602, ,42 36,8 79,7 213,4 388,1 646, ,43 36,8 79,7 213,2 387,5 645, ,5 36,8 79,7 212, , ,61 25,1 55,6 150.,9 275,5 435,8 675, ,64 25,1 55,6 150,9 275,2 434,8 674, ,79 25, ,4 275,1 433,2 670,8 1000

15 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 3% ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΤΟΣ ΕΞΑΟΓΡΑΣ ΑΣΦ/ΡΟ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 25 84, , ,08 206,9 392, ,1 205,9 392, ,51 105,2 203,4 533, ,51 105,2 203,4 533, , ,2 533, , ,1 318,8 604, ,49 61,2 124,1 318,7 604, ,5 61,1 123,9 318,2 603, ,41 36,9 79,8 213,5 388,4 647, ,42 36,9 79,8 213,4 388,1 646, ,43 36,8 79,7 213,1 387,1 645, ,59 25,1 55, ,8 436,2 676, ,61 25,1 55, ,5 435,7 675, ,64 25,1 55,6 150,8 274, , ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΖΩΗΣ (ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ) ΕΠΙΒΙΩΣΗ/ΑΝΔΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9

16 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΖΩΗΣ (ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ) ΜΙΚΤΗ/ΑΝΔΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΖΩΗΣ (ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ) ΜΙΚΤΗ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση στη ζωή μας

Η ασφάλιση στη ζωή μας Η ασφάλιση στη ζωή μας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συνδέσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου Χορηγός: PwC If I had my way, I would write the word insure upon the door of every cottage and upon the blotting

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3816/10 Βλέπετε το πλήρες κείµενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 6Α Μέγεθος κειµένου: 1379,801 KB N. 3816/10

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα