ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,"

Transcript

1 ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η Εταιρία Ιδρύθηκε το 1980 από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» Το 1986 αποφασίσθηκε ο διαχωρισμός του Κλάδου Ζωής από τον Κλάδο Ζημιών, ο οποίος αποτέλεσε αντικείμενο εργασιών της «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ». Οι δυο εταιρίες παρουσίασαν μια ραγδαία και σημαντική ανάπτυξη, εισήχθηκαν με επιτυχία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η μεν «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» το 1999 η δε «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ» το Μετά από μία επιτυχή δεκαπενταετή πορεία, το 2002 η «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» συγχωνεύτηκε με την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ» με σκοπό να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και να αξιοποιηθούν οι συνέργιες που προέκυπταν με την σύνθεση των εξειδικευμένων εμπειριών και γνώσεων που κάθε μία εταιρία είχε συσσωρεύσει κατά την διάρκεια της αυτόνομης ανάπτυξής της. Τον Αύγουστο του 2005 μετά από την επανσχεδιασμό του εταιρικού προφίλ της «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» και των εταιριών του ομίλου της, η «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» απέκτησε το νέο της εμπορικό όνομα «ΑΤΕΑσφαλιστική». Σήμερα η «ΑΤΕΑσφαλιστική» είναι μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της χώρας με συνεχή ανάπτυξη και επιχειρηματική φιλοσοφία που είναι εστιασμένη στον Άνθρωπο και την κάλυψη των σημερινών αλλά και μελλοντικών ασφαλιστικών αναγκών του. Είναι μέλος του ομίλου «ATEbank», ενός από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς ομίλους της χώρας μας, στον οποίο συμμετέχουν: - ΑΤΕΑσφαλιστική - ΑΤΕΚάρτα - ATELeasing - ΑΤΕΑμοιβαία - ΑΤΕΧρηματιστηριακή - ΑΤΕΤεχνική - ΑΤΕRent - ATEAdvertising - Είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ασφαλιστικής Συνεργασίας «AGRI International Life & Pension Network», στην οποία συμμετέχουν μεγάλες εταιρίες της Ευρώπης. - Από το 1996 είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας EFQM - Οι δραστηριότητές της επεκτείνονται ήδη στην αγορά των Βαλκανίων με την ίδρυση της Ασφαλιστικής Εταιρίας «ATE INSURANCE SA ROMENIA» - Συνεργάζεται στενά με τους ισχυρότερους αντασφαλιστές παγκοσμίως Swiss Re, Munich Re. - Οι άνθρωποι των πωλήσεων, επιλέγονται με υψηλά κριτήρια και εκπαιδεύονται συνεχώς. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε, Με σκοπό να σας ενημερώσουμε πληρέστερα για τις διαδικασίες και το περιεχόμενο της ασφαλιστικής σύμβασης, που πρόκειται να συνάψετε με την Εταιρία μας και σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφάλειας» Ν.Δ. 400/70, όπως ισχύει για θέματα που αφορούν στην πληροφόρηση για τις αμοιβαίες υποχρεώσεις μας, σας κοινοποιούμε τις ακόλουθες πληροφορίες. Πιστεύουμε, ότι αφενός βοηθάμε στην μεταξύ μας επικοινωνία και αφετέρου απαντούμε σε πολλά ερωτήματα, που συνήθως απασχολούν τους υποψήφιους για ασφάλιση πελάτες. Θα ενημερωθείτε για: - Τα ασφαλιστικά μας προγράμματα και τις ανάγκες που καλύπτουν - Τις υποχρεώσεις της Ασφαλιστικής Εταιρίας, του Ασφαλισμένου και του Λήπτη της Ασφάλισης - Τις εφαρμογές του φορολογικού καθεστώτος στις συναλλαγές μας - Τα δικαιώματα «εναντίωσης», «υπαναχώρησης» και «εξαγοράς» - Την Εταιρία μας και τις δραστηριότητές της Η Μελέτη των παραπάνω σημαντικών πληροφοριών πιστεύουμε, ότι θα συμβάλλει στην αλληλοκατανόηση και στην μετέπειτα ειλικρινή και απρόσκοπτη μεταξύ μας μακρόχρονη συνεργασία. Ευχαριστούμε που επιλέξατε την «ΑΤΕΑσφαλιστική» για την ασφάλισή σας.

2 Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών προς τους Υποψήφιους για Ασφάλιση ( άρθρο 4 παράγραφος 3, περίπτωση Δ του Ν.Δ. 400/70) ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ Λ. Συγγρού 163, Νέα Σμύρνη Τηλ: Α.Μ.Α.Ε /05/Β/86/1 Α.Φ.Μ ΦΑΕ Πειραιά ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τόσο για την κύρια όσο και για τις συμπληρωματικές ασφαλίσεις: Η κύρια ασφάλιση είναι μακροχρόνια σύμβαση. Η διάρκειά της κυμαίνεται από 5 έτη έως και Ισόβια. Η διάρκεια των συμπληρωματικών ασφαλίσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κάθε έτος αυτόματα από την Εταιρία μέχρι τη λήξη της συμφωνημένης χρονικής περιόδου ανανεώσεων, που αναφέρεται στον πίνακα παροχών του ασφαλιστηρίου, εκτός αν έπαυσε να ισχύει η κύρια ασφάλιση ζωής, οπότε αυτόματα παύουν να ισχύουν και οι συμπληρωματικές ασφαλίσεις. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση παράβασης από δόλο των υποχρεώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου, που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν 2496/97, «περί ασφαλιστικής σύμβασης κλπ» κατά την σύναψη της ασφάλισης, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω μηνιαίας προθεσμίας, η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της για καταβολή ασφαλίσματος. Αν το ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς, ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται μόνο την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου. Δικαίωμα καταγγελίας έχει η Εταιρία και στην περίπτωση παράβασης από δόλο ή και από αμέλεια των υποχρεώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου κατά τη σύναψη της ασφάλισης ή και κατά τη διάρκειά της, στις περιπτώσεις των άρθρων 3.4 του Ν. 2496/97, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 των γενικών ασφαλιστικών όρων. Συμφωνείται επίσης ότι η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν 2496/97 περί «ασφαλιστικής σύμβασης κλπ». Η καταγγελία ασκείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ίδιου νόμου. β) Στις περιπτώσεις του άρθρου 3, του άρθρου 8 παρ. δ και του άρθρου 20 παρ.2 α, β των γενικών ασφαλιστικών όρων. γ) Αν η επέλευση του κινδύνου σχετίζεται με διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης με δόλο ποινικού αδικήματος (εκτός από πταίσμα) του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου από το ασφαλιστήριο. δ) Για δόλια ή για κακόπιστη συμπεριφορά έναντι της Εταιρίας, για απόπειρα εξαπάτησης ή παραπλάνησής της προς λήψη παράνομης αξίωσης ή άλλης παροχής του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου από το ασφαλιστήριο.

3 ε) Μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει επίσης το ίδιο δικαίωμα στην περίπτωση αυτή. στ) Στην περίπτωση κήρυξης του Λήπτη της Ασφάλισης σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση. Όταν η καταγγελία ασκείται από την Εταιρία, τα από το νόμο προβλεπόμενα αποτελέσματά της επέρχονται με την πάροδο των προθεσμιών που κατά περίπτωση ορίζονται από το νόμο (2496/97). Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωσή της προς τον Λήπτη της Ασφάλισης με την οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά πάροδο ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της σύμβασης. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Τόσο για την κύρια όσο και για τις συμπληρωματικές ασφαλίσεις Τα ασφάλιστρα της κύριας και των συμπληρωματικών ασφαλίσεων είναι ετήσια και προκαταβάλλονται από τον Λήπτη της Ασφάλισης σε μετρητά. Είναι δυνατόν όμως να συμφωνηθεί στο ασφαλιστήριο ή με πρόσθετη πράξη η τμηματική καταβολή του ασφαλίστρου σε εξαμηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις με ποσοστιαία αύξηση των ασφαλίστρων. Η καταβολή των ασφαλίστρων γίνεται στην έδρα της Εταιρίας ή στους εντεταλμένους για την είσπραξή τους και κατά τις ημερομηνίες που καθορίζονται στο ασφαλιστήριο, με έντυπη πάντα εξοφλητική απόδειξη της Εταιρίας, που υπογράφει ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Αν η Εταιρία υπενθυμίσει την υποχρέωση πληρωμής του ασφαλίστρου, αυτό δεν είναι δυνατό σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως τροποποίηση του γενικού αυτού κανόνα και αποκλείεται κάθε επίκληση αντιθέτου εθίμου ή συνήθειας. Η καταβολή των ασφαλίστρων αποδεικνύεται μόνο με έντυπη εξοφλητική απόδειξη της Εταιρίας και αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο, ακόμη και ο όρκος. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Ασφαλιστήρια Ζωής που το τιμολόγιό τους προβλέπει συμμετοχή στην υπεραπόδοση, συμμετέχουν στα κέρδη που προέρχονται από την απόδοση, την πέραν του αθροίσματος (του τεχνικού επιτοκίου του τιμολογίου και του ποσοστού 1,25% για διαχειριστικό κόστος των επενδύσεων) καθαρή απόδοση - των επενδύσεων των μαθηματικών προβλέψεων. Την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, τα εν ισχύ ασφαλιστήρια θα πιστώνονται με ποσό ποσό συμμετοχής το οποίο ισούται με το γινόμενο α) του ποσοστού έως 90% της καθαρής απόδοσης, όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω και β) του μαθηματικού αποθέματος ισολογισμού του ασφαλιστηρίου κατά την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, μειωμένου κατά τα αναπόσβεστα έξοδα πρόσκτησης σύμφωνα με τις μεθόδους που έχει καθορίσει η εποπτεύουσα αρχή και τα ποσά των αναληφθεισών προκαταβολών (δανείων). Σε περίπτωση διακοπής του ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη αποκτήσει δικαίωμα εξαγοράς, η Εταιρία θα πιστώνει το λογαριασμό του ασφαλιστηρίου με ποσό συμμετοχής, το οποίο θα εξαρτάται από την καθαρή απόδοση του προηγούμενου έτους και το χρονικό διάστημα από την 31 η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους έως την ημερομηνία διακοπής. Προϋπόθεση συμμετοχής εν ισχύ ασφαλιστηρίου στις 31 Δεκεμβρίου, είναι η ύπαρξη μαθηματικού αποθέματος στο τέλος του προηγούμενου έτους. Η διανομή των ποσών συμμετοχής θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΝΔ 400/70. Η υποχρέωση της Εταιρίας για καταβολή ποσού συμμετοχής αρχίζει, όταν από το ασφαλιστήριο θεμελιωθεί δικαίωμα εξαγοράς. Σε περίπτωση που το ποσό συμμετοχής παραμείνει στην Εταιρία, αυτό θα ανατοκίζεται ετησίως με επιτόκιο που θα είναι ίσο με 90% της απόδοσης των επενδύσεων. Από τα ποσά συμμετοχής θα αφαιρούνται οι αντίστοιχοι φόροι.

4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης διακόψει το ασφαλιστήριο, η Εταιρία θα του δώσει την αξία εξαγοράς την οποία δικαιούται μετά τη συμπλήρωση 3 ετών, εάν η κύρια ασφάλιση ζωής έχει διάρκεια πάνω από 10 έτη και μετά από 2 έτη εάν η κύρια ασφάλιση ζωής έχει διάρκεια μικρότερη ή ίση με 10 έτη. Στα συμβόλαια ενιαίου εφάπαξ ασφαλίστρου, το δικαίωμα εξαγοράς δίδεται μετά τη συμπλήρωση του 1 ου έτους. Μετά την είσπραξη της αξίας εξαγοράς διακόπτεται η ισχύς της κύριας ασφάλισης και όλων των συμπληρωματικών ασφαλίσεων. Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης επιθυμεί να εισπράξει την αξία εξαγοράς χωρίς να διακοπεί το συμβόλαιο, η Εταιρία θα του δώσει την εξαγορά υπό μορφή δανείου με το σχετικό επιτόκιο και τους όρους που θα καθοριστούν κατά την σύναψη του δανείου. Η αξία εξαγοράς της ασφάλισης θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που έχει καθορίσει η εποπτεύουσα αρχή και το τεχνικό σημείωμα του αντίστοιχου τιμολογίου. Οι πρόσκαιρες ασφαλίσεις θανάτου χωρίς παροχή σε περίπτωση επιβίωσης καθώς και οι ασφαλίσεις εισοδήματος δεν παρέχουν δικαίωμα εξαγοράς. Δικαιούχος σε κάθε περίπτωση εξαγοράς είναι ο Λήπτης της Ασφάλισης. Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης διακόψει την καταβολή των ασφαλίστρων και το συμβόλαιό του έχει θεμελιώσει δικαίωμα εξαγοράς και δεν θέλει να διακοπεί η ισχύς της κύριας ασφάλισης, η Εταιρία τον απαλλάσσει από την πληρωμή των υπολοίπων ασφαλίστρων και μειώνει το ασφαλισμένο ποσό της κύριας ασφάλισης, σύμφωνα με τις μεθόδους που έχει καθορίσει η εποπτεύουσα αρχή και το τεχνικό σημείωμα του αντίστοιχου τιμολογίου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Το ασφάλιστρο της κύριας ασφάλισης υπολογίζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις μεθόδους που έχει καθορίσει η εποπτεύουσα αρχή και το τεχνικό σημείωμα του αντίστοιχου τιμολογίου. Το ασφάλιστρο των συμπληρωματικών ασφαλίσεων υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Σε κάθε ετήσια επέτειο του ασφαλιστηρίου λόγω αύξησης της μέσης ζημίας που προήλθε είτε από την αύξηση των καλυπτομένων περιστατικών είτε από την αύξηση του ιατροφαρμακευτικού και νοσοκομειακού κόστους η Εταιρία έχει το δικαίωμα αναπροσαρμογής των ετήσιων ασφαλίστρων και σε ποσοστό που να καλύπτει τουλάχιστον τις παραπάνω μεταβολές. Τα ασφάλιστρα είναι ετήσια και προκαταβάλλονται από τον Λήπτη της Ασφάλισης σε μετρητά. Είναι δυνατόν όμως να συμφωνηθεί στο ασφαλιστήριο ή με πρόσθετη πράξη η τμηματική καταβολή του ετήσιου ασφαλίστρου σε εξάμηνες ή τρίμηνες δόσεις με επιβαρύνσεις των αντίστοιχων τιμολογίων. Πάντως όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, πρέπει να καταβληθούν όλες οι δόσεις που υπολείπονται για να συμπληρωθεί ολόκληρο το ετήσιο ασφάλιστρο, άλλως παρακρατούνται από το ασφάλισμα. Για τα προγράμματα ενιαίου ασφαλίστρου, το ασφάλιστρο καταβάλλεται εφάπαξ στην έναρξη της ασφάλισης. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τις ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ αλλά και τις ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ του ασφαλιστηρίου από την Αίτηση Ασφάλισης, όπως και για κάθε άλλη ρύθμιση του ασφαλιστηρίου, που ενδεχομένως θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παρέκκλιση από την Αίτηση ασφάλισης που υπέβαλε ο Λήπτης της Ασφάλισης, αυτός έχει Δικαίωμα Εναντίωσης. Το Δικαίωμα Εναντίωσης ασκείται από τον Λήπτη της Ασφάλισης, με έγγραφη δήλωσή του, που αποστέλλεται στην έδρα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, με απόδειξη παραλαβής, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία επισυνάπτει στο ασφαλιστήριο έντυπο Υπόδειγμα Δήλωσης Εναντίωσης για παρεκκλίσεις. 2. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραδόθηκαν στον Λήπτη της Ασφάλισης:

5 α) Μαζί με την Αίτηση Ασφάλισης (κατά την υποβολή αυτής) έντυπο με πληροφορίες που προβλέπονται ειδικά στο άρθρο 4 του ΝΔ 400/70, όπως ισχύει. β) Μαζί με το ασφαλιστήριο οι Γενικοί και Ειδικοί Ασφαλιστικοί Όροι που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση. Τότε αυτός έχει Δικαίωμα Εναντίωσης, που ασκείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που περιγράφεται παραπάνω (αποστολή ταχυδρομικά συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής - Δήλωσης Εναντίωσης ) το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία επισυνάπτει στο ασφαλιστήριο έντυπο Υπόδειγμα Δήλωσης Εναντίωσης και για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Ανεξάρτητα από τα παραπάνω Δικαιώματα Εναντίωσης, ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει Δικαίωμα Υπαναχώρησης, δηλαδή δικαιούται να υπαναχωρήσει, χωρίς κανένα λόγο από την ασφαλιστική σύμβαση, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την στιγμή που πληροφορήθηκε την σύναψή της. Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης ασκείται με σχετική έγγραφη δήλωση του Λήπτη της Ασφάλισης, που στέλνεται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Ή ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει το Δικαίωμα Εναντίωσης ή το Δικαίωμα Υπαναχώρησης, το ασφαλιστήριο είναι άκυρο εξ υπαρχής και η ασφαλιστική σύμβαση στο σύνολό της, θεωρείται ότι ουδέποτε ίσχυσε. Στις παραπάνω περιπτώσεις ή Εταιρία δικαιούται να παρακρατεί ένα μηνιαίο ασφάλιστρο και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε για τις ιατρικές εξετάσεις του προς ασφάλιση προσώπου, εκτός αν η Δήλωση Εναντίωσης του Λήπτη της Ασφάλισης οφείλεται σε σπουδαίο λόγο από υπαιτιότητα της Εταιρίας. Αποκλείεται η άσκηση του Δικαιώματος Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης αν, μέχρι την παράδοση στο ταχυδρομείο της σχετικής συστημένης επιστολής ή και μετά από αυτή και μέχρι να παραδοθεί στην Εταιρία, έχει καταβληθεί ήδη ασφαλιστική αποζημίωση ή αξιώνεται η καταβολή της, με βάση το ασφαλιστήριο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής και θανάτου, ασφαλίσεων προσωπικών ατυχημάτων και για ασφαλιστήρια ασθενείας, για την ασφάλιση του ιδίου, του άλλου συζύγου και των τέκνων που τους βαρύνουν. Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό 10% του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φορολογίας που ισχύει για μισθωτό χωρίς τέκνα. Η διανεμόμενη υπεραπόδοση από την επένδυση των μαθηματικών αποθεμάτων φορολογείται με 15% Το ασφάλιστρο ζωής επιβαρύνεται με Φ.Α. 4% αν η διάρκεια ασφάλισης είναι μικρότερη των 10 ετών. Το ασφάλιστρο των συμπληρωματικών ασφαλίσεων επιβαρύνεται με 10% Φ.Α... Τα ποσά που είναι καταβλητέα σε περίπτωση εξαγοράς του ασφαλιστηρίου επιβαρύνονται με χαρτόσημο 1,2% και τα ποσά που προκύπτουν από την υπεραπόδοση της επένδυσης των αποθεμάτων (μερίσματα) με χαρτόσημο 2,4%. Στις ασφαλίσεις επιβίωσης, εάν ο ασφαλισμένος είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Λήπτη της Ασφάλισης, το κεφάλαιο που θα καταβληθεί, φορολογείται. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για κάθε γενικά διαφορά που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο και τα προσαρτήματά του μεταξύ τα Εταιρίας και οποιουδήποτε προσώπου της ασφαλιστικής σύμβασης ή τρίτου, που αξιώνει δικαιώματα από το ασφαλιστήριο αυτό, συμφωνείται ότι θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια κατά τόπο θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

6 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ, Ή ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Η Εταιρία υποχρεούται, επί εγγράφου παραπόνου του Λήπτη της Ασφάλισης ή δικαιούχου αποζημίωσης όπως απαντά εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη του εγγράφου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Η ουσιαστική ισχύς του ασφαλιστηρίου και των καλύψεών του, δεν αρχίζει πριν α) από την αποδοχή της αίτησης ασφάλισης και την έκδοση του ασφαλιστηρίου και β) από την καταβολή του εφάπαξ (αν πρόκειται για πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής) ή ολόκληρης της πρώτης συμφωνημένης δόσης του ασφαλίστρου (αν πρόκειται για ετήσιο ασφάλιστρο). ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ Τα προϊόντα της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ που αφορούν τον κλάδο ΖΩΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ είναι από τα πιο σύγχρονα της αγοράς και απευθύνονται: - σε κατοίκους των αστικών κέντρων και της περιφέρειας - σε ελεύθερους επαγγελματίες - σε εργαζόμενους στο εμπορικό, βιομηχανικό και αγροτικό τομέα - γενικά σε δραστήριους ανθρώπους που θέλουν να εξασφαλίσουν το εισόδημά τους και την οικογένειά τους από τους κινδύνους που τους απειλούν (ασθένειες, ατυχήματα, θάνατος, γήρας) ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ 1. ΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ χωρίς συμμετοχή στην «υπεραπόδοση» Απλή Ασφάλιση Θανάτου χωρίς συμμετοχή στην υπεραπόδοση, περιοδικών καταβολών ασφαλίστρων Σε περίπτωση ΘΑΝΑΤΟΥ του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό στους δικαιούχους που ορίζονται στο συμβόλαιο. 2. ΙΣΟΒΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΙΣΟΒΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Με συμμετοχή στην «υπεραπόδοση» Ισόβια ασφάλιση, Ισοβίων και περιορισμένων πληρωμών με συμμετοχή στην υπεραπόδοση, περιοδικών καταβολών ασφαλίστρων Σε περίπτωση ΘΑΝΑΤΟΥ του ασφαλισμένου, καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό και οι υπεραποδόσεις στους δικαιούχους που ορίζονται στο συμβόλαιο. Μπορεί όμως να καταβληθεί το ποσό εξαγοράς με τις υπεραποδόσεις στο λήπτη της ασφάλισης οποτεδήποτε το ζητήσει. 3. ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ με συμμετοχή στην «υπεραπόδοση» Μικτή ασφάλιση με συμμετοχή στην υπεραπόδοση, περιοδικών καταβολών ή ενιαίου ασφαλίστρου Σε περίπτωση ΘΑΝΑΤΟΥ του ασφαλισμένου, κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό και οι υπεραποδόσεις στους δικαιούχους που ορίζονται στο συμβόλαιο. Σε περίπτωση ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ του ασφαλισμένου, καταβάλλονται: α) το ασφαλισμένο ποσό με τις υπεραποδόσεις στον ασφαλισμένο β) το ποσό της εξαγοράς με τις υπεραποδόσεις στον λήπτη της ασφάλισης, πριν την λήξη της ασφάλισης. 4. ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ με συμμετοχή στην «υπεραπόδοση» Επιβίωση με επιστροφή ασφαλίστρων, με συμμετοχή στην υπεραπόδοση, περιοδικών καταβολών ή ενιαίου ασφαλίστρου Σε περίπτωση ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ του ασφαλισμένου, καταβάλλονται: α) το ασφαλισμένο ποσό με τις υπεραποδόσεις στον ασφαλισμένο, στη λήξη του συμβολαίου ή β) το ποσό της εξαγοράς με τις υπεραποδόσεις στο λήπτη της ασφάλισης, πριν τη λήξη του συμβολαίου Σε περίπτωση ΘΑΝΑΤΟΥ του ασφαλισμένου, επιστρέφονται τα καταβληθέντα καθαρά ασφάλιστρα με τις υπεραποδόσεις στους δικαιούχους που ορίζονται στο συμβόλαιο.

7 5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ (RIDER) Χωρίς συμμετοχή στην «υπεραπόδοση» Σε περίπτωση ΘΑΝΑΤΟΥ του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό στους δικαιούχους που ορίζονται στο συμβόλαιο. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 6. SUPER ΠΑΙΔΙΚΟ Πρόγραμμα Επιβίωσης με επιστροφή ασφαλίστρων και με συμμετοχή στην υπεραπόδοση, περιοδικών καταβολών ή ενιαίου ασφαλίστρου, ειδικά προσαρμοσμένο για παιδιά με ασφαλιστική κάλυψη για τον λήπτη της ασφάλισης με Απαλλαγή Πληρωμής των Ασφαλίστρων λόγω αναπηρίας ή θανάτου του. 7. SUPER ΣΥΝΤΑΞΗ Πρόγραμμα Σύνταξης, με συμμετοχή στην υπεραπόδοση, περιοδικών καταβολών ή ενιαίου ασφαλίστρου Σε περίπτωση ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ καταβάλλεται στον ασφαλισμένο α) Ισόβια Εγγυημένη Μηνιαία Σύνταξη ή Ισόβια Σύνταξη με 10ετή εγγύηση ή β) το ασφαλισμένο ποσό με τις υπεραποδόσεις ή γ) το ποσό της εξαγοράς με τις υπεραποδόσεις στο λήπτη της ασφάλισης πριν την έναρξη της συνταξιοδότησης Σε περίπτωση ΘΑΝΑΤΟΥ του ασφαλισμένου, επιστρέφονται τα καταβληθέντα ασφάλιστρα με τις υπεραποδόσεις στους δικαιούχους που ορίζονται στο συμβόλαιο. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1. EURO LINKED Πρόγραμμα περιοδικών καταβολών ή ενιαίου ασφαλίστρου, που συνδυάζει την ασφαλιστική κάλυψη με την αποταμίευση επένδυση στα αποδοτικότερα Αμοιβαία Κεφάλαια της ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ. Σε περίπτωση ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ καταβάλλεται στον ασφαλισμένο η αξία του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου. Μπορεί όμως να καταβληθεί το ποσό εξαγοράς στο λήπτη της ασφάλισης πριν τη λήξη του συμβολαίου. Σε περίπτωση ΘΑΝΑΤΟΥ του ασφαλισμένου, επιστρέφεται η αξία του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου στους δικαιούχους που ορίζονται στο συμβόλαιο. Επιλογές Αμοιβαίων Κεφαλαίων: ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ (ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΑΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2. ASSET LINKED Πρόγραμμα περιοδικών καταβολών ή ενιαίου ασφαλίστρου, που συνδυάζει την ασφαλιστική κάλυψη με την αποταμίευση επένδυση στα Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ «Αγροτική Ζωής 1» και «Αγροτική Ζωής 2» Σε περίπτωση ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ καταβάλλεται στον ασφαλισμένο η αξία του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου με εγγυημένο ποσό λήξης. Μπορεί όμως να καταβληθεί το ποσό εξαγοράς στο λήπτη της ασφάλισης πριν τη λήξη του συμβαλαίου. Σε περίπτωση ΘΑΝΑΤΟΥ του ασφαλισμένου, επιστρέφεται η αξία του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου στους δικαιούχους που ορίζονται στο συμβόλαιο. 3. ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ EUROLINKED & ASSΕΤLINKED Προγράμματα περιοδικών καταβολών και ενιαίου ασφαλίστρου σε Συνδυασμό ασφάλισης ζωής με επενδύσεις Ασφαλιστική κάλυψη για τον λήπτη της ασφάλισης, για την περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας ή θανάτου του.

8 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ SUPER ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Προγράμματα περιοδικών καταβολών ή ενιαίου ασφαλίστρου, που συνδυάζουν την ασφάλιση ζωής με τις επενδύσεις. Στη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας ασφάλισης,δίδεται α) Ισόβια εγγυημένη μηνιαία σύνταξη, ή Ισόβια σύνταξη με 10ετή εγγύηση ή β) Εφάπαξ ποσό με ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο, το οποίο γνωρίζεται από την έναρξη της ασφάλισης. γ) Μέρος του ασφαλίστρου / κεφαλαίου εφάπαξ και το υπόλοιπο υπό μορφή Σύνταξης Πριν τη λήξη παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, η Εταιρία θα καταβάλλει στους δικαιούχους το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της Αξίας του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλίστρων και των καταβληθέντων Ασφαλίστρων Αποταμίευσης Επένδυσης. 5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Πρόγραμμα για την προστασία του Ασφαλισμένου σε περίπτωση λήψης Δανείου από οποιαδήποτε Τράπεζα. Πρόγραμμα Απλής Ασφάλισης Θανάτου περιοδικών και σταθερών καταβολών ασφαλίστρων με μειούμενο κεφάλαιο ασφάλισης. Συμπληρωματική κάλυψη η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την καταβολή του εκάστοτε ασφαλισμένου κεφαλαίου, που αντιστοιχεί στο ασφαλιστικό έτος, εντός του οποίου επήλθε ο Θάνατος του Ασφαλισμένου. Αν ο Ασφαλισμένος επιβιώσει στη λήξη της ασφάλισης, κανένα ποσό δεν καταβάλλεται. Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, η Εταιρία θα καταβάλλει στον δικαιούχο, εφάπαξ το εκάστοτε ασφαλισμένο κεφάλαιο, που αντιστοιχεί στο έτος, εντός του οποίου αναγνωρίσθηκε η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, μετά την καταβολή του οποίου, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παύει να ισχύει. 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ BANCASSURANCE Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Πρόγραμμα για την προστασία του ασφαλισμένου σε περίπτωση λήψης δανείου. Τραπεζοασφαλιστικό πρόγραμμα Απλής Ασφάλισης Θανάτου περιοδικών καταβολών. Συμπληρωματική κάλυψη η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης α)σταματούν οι καταβολές των δόσεων του δανείου, β)εξοφλείται στην ΑΤΕ το υπόλοιπο του δανείου και γ)απελευθερώνεται το ακίνητο (άρση υποθήκης) δ)επιστρέφεται στους δικαιούχους το κεφάλαιο του δανείου που είχε καταβάλλει ο δανειολήπτης στην Τράπεζα μέχρι το θάνατό του. Β. ΑΤΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τραπεζοασφαλιστικό πρόγραμμα Απλής Ασφάλισης Θανάτου σταθερών περιοδικών καταβολών ασφαλίστρων με μειούμενο κεφάλαιο ασφάλισης. Συμπληρωματική κάλυψη η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την καταβολή του εκάστοτε ασφαλισμένου κεφαλαίου, που αντιστοιχεί στο ασφαλιστικό έτος, εντός του οποίου επήλθε ο Θάνατος του Ασφαλισμένου Αν ο Ασφαλισμένος επιβιώσει στη λήξη της ασφάλισης, κανένα ποσό δεν καταβάλλεται. Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, η Εταιρία θα καταβάλλει στον δικαιούχο, εφάπαξ το εκάστοτε ασφαλισμένο κεφάλαιο, που αντιστοιχεί στο έτος, εντός του οποίου αναγνωρίσθηκε η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, μετά την καταβολή του οποίου, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παύει να ισχύει.

9 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ λόγω ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για επαγγελματική εργασία, καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό στον ασφαλισμένο, σε τρεις ετήσιες δόσεις. 2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (λόγω ΜΟΑ_) Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου, η Εταιρία τον απαλλάσσει της πληρωμής των ασφαλίστρων για όλη την διάρκεια της ασφάλισης. 3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Η συμπληρωματική αυτή ασφάλιση καλύπτει τον Ασφαλισμένο σε περίπτωση, που αυτός προσβληθεί από τις εξής ασθένειες: 1. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 2. Εγκεφαλικό επεισόδιο 3. Στεφανιαία νόσο, που απαιτεί χειρουργική επέμβαση 4. Καρκίνο 5. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 6. Πάρκισον 7. Μεταμόσχευση οργάνων 8. Κίρρωση του ήπατος 9. Απομυελινωτική νόσο του κεντρικού νευρικού συστήματος του εγκεφάλου 10. Παραπληγία 11. Ημιπληγία 12. Τετραπληγία Μετά την επέλευση του κινδύνου, η Εταιρία θα καταβάλλει το ασφαλισμένο Ποσό στον Ασφαλισμένο σε δύο ισόποσες δόσεις. 4. ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (από ατύχημα) - Σε περίπτωση Μόνιμης Ανικανότητας από ατύχημα, καταβάλλεται στον ασφαλισμένο, ποσοστό του ασφαλισμένου ποσού, σύμφωνα με ειδικό πίνακα του συμβολαίου. - Σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό στους δικαιούχους που ορίζονται στο συμβόλαιο. - Όταν επέλθει ατύχημα από μεταφορικό μέσο, οι πιο πάνω παροχές διπλασιάζονται. 5. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση Προσωρινής Ολικής Ανικανότητας για εργασία, λόγω ασθενείας ή ατυχήματος καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στον ασφαλισμένο μετά την πάροδο (αναμονή) ορισμένων ημερών, με ανώτατο χρονικό όριο τα 2 έτη 6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Περιέχει τις πιο κάτω καλύψεις σε περίπτωση ατυχήματος: α) Θάνατος Μόνιμη Ανικανότητα β) Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα γ) Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικών Δαπανών 7. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ Α) Όταν ασφαλισμένος εισαχθεί σε νοσοκομείο ή κλινική σαν εσωτερικός ασθενής, δικαιούται ένα προεπιλεγμένο επίδομα (νοσοκομειακό επίδομα) για διανυκτέρευση. Β) Προαιρετικά μπορεί να χορηγηθεί ημερήσιο επίδομα για κάθε ημέρα παραμονής στο σπίτι για ανάρρωση, το οποίο θα είναι το 50% του νοσοκομειακού επιδόματος (τα παιδιά δεν λαμβάνουν το επίδομα αυτό). 8. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Καλύπτονται οι δαπάνες που έγιναν σε νοσοκομείο ή κλινική της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος διανυκτερεύει σαν εσωτερικός ασθενής. Υπάρχουν ανώτατα όρια δαπανών, νοσηλίων και εξόδων τοκετού. Οι δαπάνες δίδονται κατά περίπτωση νοσηλείας. Καλύπτονται επίσης δαπάνες για χειρουργείο ημέρας,( για επεμβάσεις που γίνονται σε οργανωμένα χειρουργεία και δεν απαιτούν διανυκτέρευση στο νοσοκομείο). 9. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Η Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη παρέχεται συμπληρωματικά στο πρόγραμμα της νοσοκομειακής περίθαλψης.

10 Με την Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη καλύπτονται: - Φαρμακευτικά σκευάσματα - Ακτινογραφίες & παρακλινικές εξετάσεις - Αμοιβές ιατρού Η Εταιρία δεν καταβάλλει ετησίως ένα προεπιλεγμένο ποσό εξόδων (απαλλαγή). Ο ασφαλισμένος συμμετέχει στις υπόλοιπες δαπάνες κατά 15%-30% Οι συμπληρωματικές καλύψεις: - Νοσοκομειακού Επιδόματος - Νοσοκομειακής Περίθαλψης - Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης Μπορούν να δοθούν και στο/η σύζυγο και τα παιδιά (εξαρτώμενα μέλη) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AGROLIFE ASSISTANCE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ Καλύπτει επιπλέον έξοδα υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (περίθαλψη, μετακινήσεις, νομική βοήθεια, ποινική εγγύηση, απώλεια αποσκευών, επαναπατρισμό, μεταφορά σωρού κλπ). ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ Ολοκληρωμένο σύστημα παροχών υγείας, το οποίο - Παρέχει συντονιστικό κέντρο που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο καθ όλη την διάρκεια του χρόνου και είναι στελεχωμένο με ιατρικό προσωπικό και παρέχει ιατρικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου. - Αντιμετωπίζει το πρόβλημα του ασφαλισμένου και αν χρειαστεί τον παραπέμπει στους ιατρούς του δικτύου της περιοχής του, ανάλογης ειδικότητας για την περίπτωσή του. - Συμβεβλημένα Νοσοκομεία Η Αγροτική Ασφαλιστική σε συνεργασία με τα καλύτερα Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές, παρέχει κάλυψη νοσηλείας και αναλαμβάνει να πληρώσει τα έξοδα περίθαλψης απευθείας στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα με τα οποία έχει συνεργασία. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΙΣΟΒΙΑ/ΑΝΔΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ,78 9,7 24,4 67,3 119,0 177,1 241,9 312,2 ΙΣΟΒΙΑ 35 17,16 16,2 37,7 98,5 170,4 248,3 366,6 458, ,52 24,4 55,6 141,3 262,6 370,0 476,1 576, ,59 37,4 74,4 190,2 340,9 389,9 444,6 503, ,59 51,1 99,5 249,8 444,6 503,9 566,1 629, ,87 66,7 129,0 320,5 566,1 629,3 691,7 750, ,38 24,7 53,3 136,1 249,0 389,9 444,6 503, ,35 34,7 72,3 179,3 324,4 503,9 566,1 629, ,46 45,6 94,0 229,5 408,7 629,3 691,7 750, ,36 16,6 40,2 109,3 193,3 305,7 444,6 503, ,77 24,3 55,4 144,8 252,2 394,0 566,1 629, ,39 32,4 72,8 186,0 316,7 485,6 691,7 750, ,13 14,2 34,8 95,0 168,0 251,2 365,5 503, ,18 21,1 48,4 126,6 220,0 324,0 463,2 629, ,56 28,5 64,5 164,4 277,9 398,7 558,2 750,5

11 ΙΣΟΒΙΑ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ,02 8,6 21,2 58,4 103,8 155,3 213,3 278,8 ΙΣΟΒΙΑ 35 14,61 14,2 32,8 86,2 149,6 221,1 333,6 429, ,52 21,5 48,8 126,1 240,4 349,3 464,1 574, ,77 32,5 64,7 165,7 297,6 343,0 394,2 452, ,11 45,0 87,9 221,4 394,2 452,0 515,9 585, ,41 60,0 116,1 290,7 515,9 585,3 658,4 728, ,07 21,6 46,7 119,2 218,7 343,0 394,2 452, ,44 30,7 64,2 159,9 289,8 452,0 515,9 585, ,50 41,2 85,0 209,6 377,4 585,3 658,4 728, ,31 14,6 35,4 96,1 170,6 270,6 394,2 452, ,14 21,6 49,5 129,7 226,4 356,1 515,9 585, ,57 29,3 65,8 170,3 294,5 458,5 658,4 728, ,29 12,6 30,7 83,8 148,8 223,4 325,9 452, ,72 18,8 43,3 113,5 197,8 294,1 425,7 585, ,78 25,7 57,9 149,9 258,4 379,0 540,2 728,8 ΜΙΚΤΗ/ΑΝΔΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ,50 222,3 415, , ,78 222,3 415, , ,80 221,1 413, , ,32 117,5 225,0 561, , ,75 117,7 225,0 560, , ,16 116,8 223,9 558, , ,99 70,0 142,5 351,4 637, , ,58 70,4 142,9 351,1 636, , ,52 70,1 143,0 350,3 633, , ,81 42,4 94,5 245,9 430,8 682, , ,63 43,0 95,5 246,8 431,1 681, , ,24 43,3 97,0 249,6 431,3 677, , ,75 30,6 69,9 184,5 324,3 486,7 714, , ,85 31,7 71,9 187,6 327,9 488,8 713, , ,21 33,2 75,9 196,2 336,2 491,8 709, ,0

12 ΜΙΚΤΗ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ,15 223,1 416, , ,28 223,0 416, , ,86 222,2 415, , ,93 118,4 226,1 562, , ,14 118,5 226,2 562, , ,87 117,7 225,0 560, , ,54 71,0 143,7 352,7 638, , ,84 71,1 144,0 352,8 638, , ,79 70,5 143,2 351,6 636, , ,31 43,4 95,6 247,2 432,3 683, , ,71 43,7 96,2 247,9 432,2 683, , ,96 43,3 96,1 248,2 432,0 681, , ,17 31,5 70,9 185,4 325,5 488,2 715, , ,70 32,0 71,9 187,0 326,7 488,6 714, , ,39 32,3 73,2 190,8 331,6 491,9 714, ,0 ΕΠΙΒΙΩΣΗ/ΑΝΔΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ,94 223,5 417, , ,96 223,5 417, , ,05 223,4 416, , ,68 118,8 226,6 563, , ,70 118,8 226,6 562, , ,77 118,7 226,3 562, , ,24 71,4 144,2 353,3 639, , ,25 71,4 144,1 352,8 638, , ,29 71,2 143,7 351,6 636, , ,93 43,8 96,1 247,5 432,2 683, , ,91 43,7 95,9 246,8 430,8 681, , ,92 43,5 95,4 245,1 427,3 676, , ,67 31,7 71,0 184,9 324,1 486,4 713, , ,57 31,5 70,5 183,6 321,6 482,5 709, , ,40 31,0 69,5 180,5 315,4 472,6 697, ,0

13 ΕΠΙΒΙΩΣΗ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ,91 223,5 417, , ,92 223,5 417, , ,97 223,5 417, , ,65 118,9 226,8 563, , ,66 118,9 226,7 563, , ,70 118,8 226,6 562, , ,22 71,5 144,4 353,5 639, , ,22 71,5 144,3 353,3 639, , ,24 71,3 144,1 352,7 638, , ,91 43,9 96,2 247,8 432,7 684, , ,90 43,9 96,1 247,6 432,1 683, , ,88 43,7 95,7 246,5 430,0 680, , ,68 31,9 71,2 185,4 325,0 487,7 715, , ,64 31,8 71,0 184,8 323,8 485,9 713, , ,43 31,3 70,0 182,2 319,0 478,6 704, ,0 ΣΥΝΤΑΞΗ/ΑΝΔΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ,59 226,7 419, , ,66 226,5 419, , ,81 226,1 418, , ,98 123,7 232,2 568, , ,98 123,5 231,8 567, , ,01 123,2 231,1 566, , ,86 77,0 151,2 361,8 642, , ,81 76,8 150,8 360,7 640, , ,77 76,5 150,1 358,8 638, , ,74 49,9 103,8 257,8 438,4 685, , ,67 49,7 103,3 256,7 436,4 683, , ,57 49,4 102,7 255,0 433,3 679, , ,82 36,7 77,4 194,0 330,6 490,0 714, , ,72 36,5 77,0 192,8 328,5 487,0 711, , ,56 36,1 76,3 191,0 325,3 482,2 706, ,0

14 ΣΥΝΤΑΞΗ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ,54 226,9 420, , ,57 226,8 419, , ,61 226,6 419, , ,98 123,9 232,6 569, , ,98 123,8 232,4 569, , ,96 123,6 232,0 568, , ,9 77,2 151,6 362,8 644, , ,87 77,1 151,3 362,2 643, , ,82 76,9 150,9 361,2 641, , ,8 50,1 104,1 258,8 440,0 687, , ,76 50,0 103,9 258,2 439,1 686, , ,69 49,8 103,5 257,2 437,3 684, , ,89 36,9 77,8 195,0 332,4 492,5 717, , ,84 36,8 77,6 194,5 331,4 491,1 715, , ,75 36,6 77,2 193,4 329,5 488,3 712, ,0 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 3% ΑΝΔΡΕΣ ΕΤΟΣ ΕΞΑΟΓΡΑΣ ΑΣΦ/ΡΟ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 25 84, , ,1 205,9 392, ,13 205,9 392, ,52 105,1 203,3 533, ,53 105,1 203,3 533, , , , ,6 604, ,51 61, , ,53 61,1 123,8 317,6 602, ,42 36,8 79,7 213,4 388,1 646, ,43 36,8 79,7 213,2 387,5 645, ,5 36,8 79,7 212, , ,61 25,1 55,6 150.,9 275,5 435,8 675, ,64 25,1 55,6 150,9 275,2 434,8 674, ,79 25, ,4 275,1 433,2 670,8 1000

15 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 3% ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΤΟΣ ΕΞΑΟΓΡΑΣ ΑΣΦ/ΡΟ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 25 84, , ,08 206,9 392, ,1 205,9 392, ,51 105,2 203,4 533, ,51 105,2 203,4 533, , ,2 533, , ,1 318,8 604, ,49 61,2 124,1 318,7 604, ,5 61,1 123,9 318,2 603, ,41 36,9 79,8 213,5 388,4 647, ,42 36,9 79,8 213,4 388,1 646, ,43 36,8 79,7 213,1 387,1 645, ,59 25,1 55, ,8 436,2 676, ,61 25,1 55, ,5 435,7 675, ,64 25,1 55,6 150,8 274, , ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΖΩΗΣ (ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ) ΕΠΙΒΙΩΣΗ/ΑΝΔΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9

16 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΖΩΗΣ (ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ) ΜΙΚΤΗ/ΑΝΔΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΖΩΗΣ (ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ) ΜΙΚΤΗ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 412 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: d ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Email: Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2014 1 ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής. Τους Ειδικούς Όρους

Διαβάστε περισσότερα

Personal Freedom. Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο. Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης

Personal Freedom. Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο. Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης Personal Freedom Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης Εξασφάλιση σταθερού και εγγυημένου μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος 2 Personal Freedom Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνονται τα κυριότερα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την συμπλήρωση της αίτησης.

Επισημαίνονται τα κυριότερα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την συμπλήρωση της αίτησης. Γενικές Οδηγίες Αίτηση Ασφάλισης Αίτηση Ασφάλισης Για την έκδοση του Ασφαλιστηρίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση, στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας, της αίτησης Ασφάλισης, που αποτελεί και αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση και υπάρχουν έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΛ.ΖΩΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ IV. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΛ.ΖΩΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ IV. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 483 Αθήνα, 20 Μαϊου 2016 ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Επισυνάπτονται οι νέοι πίνακες παροχών και ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Το ανθρώπινο δυναμικό σε πρώτο πλάνο! Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ American Life Insurance Company Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Η American Life Insurance Company είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια»

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016 Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» Αγαπητοί Συνεργάτες, Πριν από ενάμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής :

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής : Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Ασφαλίζονται ομάδες προσώπων με ελάχιστο αριθμό ασφαλιζομένων δέκα (10) άτομα. Για ασφάλιση ομάδας πάνω από πενήντα (50) άτομα, ειδικά για το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 147532/4-10-2010 Προς τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Περιφερειακούς Τομείς, Υποκαταστήματα, τις Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας. Ασφάλεια και σιγουριά για όλους

Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας. Ασφάλεια και σιγουριά για όλους Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Ασφάλεια και σιγουριά για όλους Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Η υγεία είναι το υπέρτατο Αγαθό! Για την προστασία αυτού του αγαθού, η Altius Insurance δημιούργησε ένα νέο πρωτοποριακό

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών.

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. ΣΕΙΡΑ 2 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι για τη δική σας προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ 1 Η ομαδική Ασφάλιση: Είναι ένα σύνολο παροχών Προστασίας, Υγείας και Εξασφάλισης για τον εργαζόμενο & την οικογένειά του. Δίνεται πέραν και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αναπροσαρμογές ασφαλίστρων υγείας Αγαπητοί Συνεργάτες, Από: ΑΧΑ Ασφαλιστική Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής Κάθε χρόνο ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες Όροι Χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α. [Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων] έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 094029251/ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 8/7/2016 Πρωί: Χ Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Βδ Ασφαλίσεις Υγείας 1. Σε ένα χαρτοφυλάκιο managed care προϊόντων, το 2015 συνέβησαν οι εξής ζημιές: Ζημιές ( ) 1.500 10.000 40.000

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2 0 1 6 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο Ευέλικτης Εθνικής Σύνταξης (ΕΜΚΕΕΣ). Το Κεφάλαιο που διατηρεί η

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

UNIT LINKED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GENERALI JUNIOR PRINCIPLE ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ Ι ALLIANZ ALL KID ALICO SCORE INVEST

UNIT LINKED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GENERALI JUNIOR PRINCIPLE ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ Ι ALLIANZ ALL KID ALICO SCORE INVEST UNIT LINKED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GENERALI ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ALLIANZ ALICO JUNIOR PRINCIPLE ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ Ι ALL KID SCORE INVEST UL ΕΠΕΝ ΥΣΗ Είδος προγράµµατος Unit Linked Unit Linked Τρόπος καταβολής Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ. 5 ος

Παρουσίαση ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ. 5 ος Παρουσίαση ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ 5 ος 2016 1 Η αγορά σήμερα αποτελεί μια δύσκολη εξίσωση 2 Οι πελάτες αναζητούν ευκαιρίες σε περιβάλλον αρνητικών αποδόσεων επιτοκίων...τρόπους για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη!

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Περιεχόμενα 1. Οι προκλήσεις στο χώρο της Υγείας Απεικόνιση της πραγματικότητας Αναγνώριση ευκαιριών & κινδύνων Διαμόρφωση στρατηγικής κερδοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΘΕΜΑ : Safe Family, Safe Life Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2007 Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 132/23-10-2007 σας αποστέλλουµε προς ενηµέρωσής σας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ της Eurolife ERB Aσφαλιστική

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ της Eurolife ERB Aσφαλιστική ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ της Eurolife ERB Aσφαλιστική 1 I / 2ος/16 Αγαπητέ Συνεργάτη, Σε καλωσορίζουμε στην Eurοlife ERB Ασφαλιστική. Αυτό το εγχειρίδιο είναι ένα σημαντικό εργαλείο της δουλειάς μας,

Διαβάστε περισσότερα

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενηµερωτικό Έντυπο

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενηµερωτικό Έντυπο Προτού Ασφαλιστείτε Ενηµερωτικό Έντυπο > Protou Asfalistite.indd 1 Protou Asfalistite.indd 2 Προτού Ασφαλιστείτε Protou Asfalistite.indd 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 5 2. Γενικές Πληροφορίες για την EuroLife

Διαβάστε περισσότερα