& », 2010, 7, (2),3-18 *, **

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "& », 2010, 7, (2),3-18 *, **"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής Επιστηµονικό Περιοδικό «ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής», 2010,7,(2),3-18 ιερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας των υπηρεσιών µεταξύ φιλάθλων Επαγγελµατικού Σωµατείου Καλαθοσφαίρισης µε υψηλό και χαµηλό βαθµό ταύτισης µε την οµάδα τους. Αχιλλέας Μπάρλας *, Αθανάσιος Κουστέλιος *και Νικόλαος Θεοδωράκης ** *Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. **Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Σέρρες, Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι αθλητικοί επιστήµονες υποστηρίζουν πως η ποιότητα υπηρεσιών επηρεάζει σηµαντικά την πίστη των πελατών προς την επιχείρηση, ενώ οι φίλαθλοι µε υψηλή ταύτιση είναι πιο πιθανό να προβούν σε θετικές κρίσεις για το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών του σωµατείου. Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει πιθανές διαφορές µεταξύ φιλάθλων µε υψηλή ή αντίστοιχα χαµηλή ταύτιση µε την οµάδα τους, έναντι της αντίληψής τους για το παρεχόµενο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών. Το δείγµα αποτέλεσαν 200 φίλαθλοι ενός επαρχιακού σωµατείου που συµµετείχε στο ελληνικό επαγγελµατικό πρωτάθληµα καλαθοσφαίρισης. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης t-test για ανεξάρτητα δείγµατα οι φίλαθλοι µε υψηλή ταύτιση προέβησαν σε θετικότερες κρίσεις για το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών που δέχθηκαν σε σχέση µε τους χαµηλά ταυτισµένους φιλάθλους. Ποιο συγκεκριµένα, στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση αναφέρθηκε µεταξύ των υψηλά και των χαµηλά ταυτισµένων φιλάθλων για τους παράγοντες της ποιότητας «εγκαταστάσεις», «αξιοπιστία» και «προσωπικό». Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, τα στελέχη διοίκησης των σωµατείων θα πρέπει να εφαρµόσουν στρατηγικές βελτίωσης της ψυχολογικής σύνδεσης των φιλάθλων µε την οµάδα. Επιπρόσθετα, προτείνεται να γίνει χρήση της ενδεδειγµένης κάθε φορά στρατηγικής προσέλκυσης φιλάθλων µε βάση το επίπεδο ταύτισης της κάθε κατηγορίας ξεχωριστά. Λέξεις κλειδιά: ποιότητα υπηρεσιών, ταύτιση, επαγγελµατικά σωµατεία. 3

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ποιότητα των υπηρεσιών έχει µελετηθεί για πολλά χρόνια από τον τοµέα της διαχείρισης υπηρεσιών (Gronroos, 1992). Η ιδέα της ποιότητας υπηρεσιών ωστόσο, µόλις πρόσφατα εστίασε την προσοχή της στη βιβλιογραφία του αθλητισµού και της αναψυχής (Alexandris, Dimitriadis & Kasiara, 2001; Theodorakis, Kambitsis, Laios & Koustelios, 2001). Ο πιο συνηθισµένος ορισµός της ποιότητας υπηρεσιών είναι η παραδοσιακή ερµηνεία, η οποία αντιµετωπίζει την ποιότητα ως την αντίληψη του πελάτη προς την ποιότητα της υπηρεσίας. Αυτό σηµαίνει ότι η ποιότητα καθορίζεται από την αντίληψη του πελάτη για την παρασχόµενη υπηρεσία (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). Η µεγάλη πλειοψηφία των ερευνητών του αθλητικού µάρκετινγκ, ωστόσο, έχει εξετάσει την ποιότητα υπηρεσιών σε κέντρα αθλητισµού και αναψυχής. Σε αυτόν τον τύπο υπηρεσιών ο καταναλωτής συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία αθλητισµός-κατανάλωση (Crompton & MacKay, 1989; Van der Graaf, 1994; Howat, Murray & Crilley, 1999; Kim & Kim, 1995; Papadimitriou & Karteroliotis, 2000). Σε αντίθεση µε τις παραπάνω µελέτες, η έρευνα σε άλλα µέρη της αθλητικής βιοµηχανίας όπου ο καταναλωτής απολαµβάνει τον αθλητισµό ως θεατής είναι περιορισµένη (McDonald & Milne, 1998; McDonald, Sutton & Milne, 1995). Πλήθος ερευνών έχουν δώσει έµφαση στη σηµασία της ποιότητας υπηρεσιών στις επαγγελµατικές αθλητικές επιχειρήσεις (Meyer & Blumelhuber, 1998; Shilbury, 1994). Σε δυο τουλάχιστον σχετικές µελέτες οι Theodorakis & Kambitsis (1998) και Theodorakis et al. (2001) αξιολόγησαν την ποιότητα υπηρεσιών µετρώντας τις αντιλήψεις των φίλαθλων στους πέντε παράγοντες που την αντιπροσωπεύουν (Πρόσβαση, Αξιοπιστία, Προσωπικό, Εγκαταστάσεις, Ασφάλεια). Με βάση το παραπάνω, η περιορισµένη έρευνα σε αυτόν τον τοµέα της αθλητικής βιοµηχανίας σχετίζεται αρνητικά µε τον τεράστιο κοινωνικό και οικονοµικό αντίκτυπο του επαγγελµατικού αθλητισµού σήµερα, λαµβάνοντας ειδικά υπόψη ότι είναι σηµαντικό για ένα επαγγελµατικό σωµατείο να αναγνωρίσει εκείνα τα στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την αντίληψη των φίλαθλων για το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι Grove, Fisk & Dorsch (1998), ανέφεραν πως διαφορετικές κατηγορίες πελατών αξιολογούν διαφορετικά τους παράγοντες ποιότητας. Ανάµεσα από πολλές άλλες έννοιες καταναλωτικής συµπεριφοράς, η ταύτιση των φιλάθλων µε την οµάδα έχει αποδειχθεί πως διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην καταναλωτική συµπεριφορά των φιλάθλων. Έρευνες έδειξαν ότι το επίπεδο ταύτισης των φιλάθλων ήταν σηµαντικός παράγοντας πρόβλεψης της παρακολούθησης αγώνων στο γήπεδο (Fisher & Wakefield, 1998, Matsuoka, Chelladurai, & 4

3 Harada, 2003, Pease & Zhang 2001, Wann, Bayens, & Driver, 2004) της αγοράς προϊόντων µε το σήµα της οµάδας (Fisher & Wakefield, 1998) και της αγοράς προϊόντων των χορηγών της οµάδας (Gwinner & Swanson, 2003, Madrigal, 2000). Όσον αφορά τη σχέση της ταύτισης µε την ποιότητα υπηρεσιών, έρευνες ανέφεραν πως φίλαθλοι µε υψηλά επίπεδα ταύτισης έχουν θετική αντίληψη σχετικά µε τις γηπεδικές εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που τους παρέχει η οµάδα (Greenwell, Fink, & Pastore, 2002), ενώ πρόσφατα αποτελέσµατα απέδειξαν το ρυθµιστικό ρόλο της ταύτισης στη σχέση ποιότητας υπηρεσιών και επανάληψης παρακολούθησης αγώνων. Οι ερευνητές Theodorakis, Koustelios, Robinson και Barlas (2009) υποστήριξαν ότι το επίπεδο της ταύτισης των φιλάθλων µε την οµάδα τους, επηρεάζει σηµαντικά την µετέπειτα πρόθεσή τους να προβούν σε θετικές για την οµάδα τους κριτικές. Στόχος της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση της διαφοροποίησης της αντίληψης των φιλάθλων για την ποιότητα υπηρεσιών που λαµβάνουν σε έναν αγώνα, µεταξύ των χαµηλά και των υψηλά ταυτισµένων φιλάθλων καλαθοσφαίρισης µε την οµάδα τους. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η έννοια της Ποιότητας των Υπηρεσιών Η έρευνα για την ποιότητα υπηρεσιών εµφανίζεται στη βιβλιογραφία των υπηρεσιών τα τελευταία 20 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, τόσο οι ερευνητές, όσο και τα στελέχη των επιχειρήσεων έδιναν έµφαση στον εννοιολογικό προσδιορισµό της ποιότητας, στους τρόπους µέτρησης της, αλλά και στην ανάπτυξη των στρατηγικών που θα έπρεπε να εφαρµόσουν οι εταιρείες, ώστε να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των πελατών τους (Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1996). Παρόλα αυτά ο υπολογισµός της συµβολής της ποιότητας υπηρεσιών στην κερδοφορία δεν είναι εύκολος, αφού η σχέση των δύο εννοιών δεν είναι ούτε ξεκάθαρη ούτε απλή (Zeithaml et al., 1996). Αντίθετα µε άλλες πρακτικές του µάρκετινγκ, τα αποτελέσµατα των οποίων µπορούν να µετρηθούν µάλλον άµεσα (π.χ. προσφορές, ειδικές προωθητικές ενέργειες), η ποιότητα υπηρεσιών φαίνεται να συµβάλλει στα κέρδη µακροπρόθεσµα µέσα από την απόκτηση νέων πελατών, κυρίως, µε τη διατήρηση της υπάρχουσας πελατειακής βάσης. Σύµφωνα µε τους Rust, Zahorik, Kaenigham (1995) η διατήρηση της πελατειακής βάσης, ή η µείωση του δείκτη απώλειας των πελατών έχει µεγάλη συµβολή στην οικονοµική επιτυχία των επιχειρήσεων. Αν και η έννοια της ποιότητας είναι δύσκολο να αποδοθεί, οι περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν ότι «η ποιότητα των υπηρεσιών, όπως τουλάχιστον την αντιλαµβάνονται οι καταναλωτές, είναι το αποτέλεσµα της σύγκρισης των προσδοκιών τους µε τις αντιλήψεις 5

4 τους, για την απόδοση της παρεχόµενης υπηρεσίας» (Parasuraman et al., 1985). Βασισµένοι σε πολλαπλές µελέτες, οι Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988), κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν πέντε παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών: (1) Υλικές παροχές: Η εικόνα των φυσικών εγκαταστάσεων, ο εξοπλισµός, το προσωπικό και τα υλικά επικοινωνίας. (2) Αξιοπιστία: Η ικανότητα να εκπληρώνουν τις υποσχόµενες υπηρεσίες αξιόπιστα και επακριβώς. (3) Ανταπόκριση: Προθυµία για εξυπηρέτηση των πελατών και παροχή άµεσης εξυπηρέτησης. (4) Ασφάλεια: Η γνώση και η αβροφροσύνη των υπαλλήλων και η ικανότητα τους να εµπνέουν εµπιστοσύνη και σιγουριά. (5) Κατανόηση: Προσωπική περιποίηση και προσοχή για την εξυπηρέτηση που παρέχεται στους πελάτες. Όσον αφορά τη µελέτη της ποιότητας των υπηρεσιών στον αθλητισµό και την αναψυχή, η µεγάλη πλειοψηφία των ερευνητών έχει εξετάσει την ποιότητα υπηρεσιών σε κέντρα άθλησης και αναψυχής (Crompton & MacKay, 1989; Van der Graaff, 1994; Howat et al, 1999; Kim & Kim, 1995; Papadimitriou & Karterliotis, 2000; Williams, 1998). Αντιθέτως, οι µελέτες της ποιότητας υπηρεσιών που αφορούν φιλάθλους επαγγελµατικών σωµατείων, όπου δεν υφίσταται ενεργή συµµετοχή των καταναλωτών για την παραγωγή της υπηρεσίας, είναι περιορισµένες. Στην περίπτωση των υπηρεσιών θεατών, οι Wakefield & Blodgett (1996) και οι Wakefield & Sloan, (1995) ανέφεραν ότι το πλαίσιο στο οποίο οι υπηρεσίες θεατών παρέχονται (δηλ. το στάδιο στο οποίο ένας αγώνας πραγµατοποιείται) είναι ο σηµαντικός προάγγελος της συµµετοχής και πίστης των θεατών. Το «αθλητικό τοπίο», όπως ονοµάζεται το πλαίσιο των υπηρεσιών, αποτελείται από διάφορες διαστάσεις συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης και του χώρου στάθµευσης των σταδίων, της αισθητικής και της καθαριότητας, της ποιότητας των πινάκων του σκορ, της άνεσης και της διάταξης των θέσεων, της δυνατότητας πρόσβασης στα σχεδιαγράµµατα, της κατανοµής, της συσσώρευσης των θεατών, του συστήµατος σηµατοδότησης, της υπηρεσίας τροφίµων, και του ελέγχου των θεατών. Όλα τα παραπάνω βέβαια, δεν έχουν την ίδια σηµασία µε την καθαυτή υπηρεσία της αθλητικής επιχείρησης που είναι η παρακολούθηση του αγώνα. Εντούτοις, αυτά τα βασισµένα στα διαεπιδραστικά στοιχεία µιας υπηρεσίας, αποτελούν τη «προστιθέµενη αξία». Οι Theodorakis & Kambitsis (1998) και οι Theodorakis et al. (2001), βασιζόµενοι στη σηµαντικότητα των αντιλήψεων των φιλάθλων για ζητήµατα ποιότητας υπηρεσιών, ανέπτυξαν ένα νέο όργανο µέτρησης (SPORTSERV) των αντιλήψεων των φίλαθλων σχετικά µε το επίπεδο υπηρεσιών των επαγγελµατικών σωµατείων στην Ελλάδα. Χρησιµοποιώντας το SPORTSERV σε δείγµα ελλήνων φιλάθλων ποδοσφαίρου οι Theodorakis & Alexandris 6

5 (2008) ανέφεραν πως η συνεισφορά των παραγόντων της ποιότητας υπηρεσιών στην πρόθεση των µελλοντικών συµπεριφορών των φιλάθλων ήταν στατιστικά σηµαντική. Η έννοια της ταύτισης µε την οµάδα Όσον αφορά την έννοια της ταύτισης, οι Wann & Branscombe (1993) ανέφεραν πως η ταύτιση των φιλάθλων εκφράζει την ψυχολογική σύνδεση µε την οµάδα και το βαθµό µε τον οποίο βλέπουν οι φίλαθλοι την απόδοση της οµάδας τους ως κεντρικό στοιχείο του εαυτού τους. Οι ταυτισµένοι φίλαθλοι θεωρούν την οµάδα τους ως µια προέκταση του εαυτού τους, αντιλαµβανόµενοι τις επιτυχίες της οµάδας ως δικές τους ενώ τις ήττες ως προσωπικές αποτυχίες (Wann, Melnick, Russell, & Pease, 2001). Το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό των φιλάθλων, το πόσο «δεµένοι» δηλαδή είναι µε την οµάδα τους, έχει αποτελέσει τα τελευταία χρόνια ένα σύγχρονο πεδίο επιστηµονικής έρευνας. Σύµφωνα µε τους Ashforth & Mael (1989), τα άτοµα αποκτούν δύναµη και µία αίσθηση ταυτότητας µέσω των δεσµών που αναπτύσσουν µε µια κοινωνική οµάδα. Η έννοια της ταύτισης ενός ατόµου µε µια κοινωνική οµάδα έχει απασχολήσει την επιστήµη της κοινωνικής ψυχολογίας εδώ και πολλές δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια σηµαντική προσπάθεια µελέτης της ταύτισης στο χώρο των αθλητικών επιστηµών, ώστε να διερευνηθεί η σχέση µεταξύ των φιλάθλων και ενός συγκεκριµένου κοινωνικού συνόλου (π.χ. σωµατείο) ή ενός προσώπου (π.χ. αθλητής). Σκοπός του επιστηµονικού αυτού ενδιαφέροντος είναι κυρίως η διερεύνηση των πρακτικών εφαρµογών στους τοµείς της οργάνωσης και διοίκησης επαγγελµατικών σωµατείων όσο και στον τοµέα του µάρκετινγκ. Τα αποτελέσµατα των περισσοτέρων µελετών έχουνε αποδείξει τη σηµαντικότητα της ταύτισης ως ανεξάρτητου παράγοντα πρόκλησης κυρίως θετικών καταναλωτικών συµπεριφορών. Για παράδειγµα, έρευνες έχουν δείξει ότι οι φίλαθλοι µε υψηλά επίπεδα ταύτισης παραµένουν κοντά στην οµάδα τους ακόµα και ύστερα από ανεπιτυχή αποτελέσµατα (Dietz-Uhler & Murrell, 1999; Wann & Dolan, 1994), ενώ φαίνεται πως έχουν θετικότερη αντίληψη σχετικά µε τις υπηρεσίες και την αγωνιστική απόδοση της οµάδας τους (Greenwell et al., 2002). Τέλος, το επίπεδο ταύτισης των φιλάθλων είναι σηµαντικός παράγοντας πρόβλεψης της παρακολούθησης αγώνων στο γήπεδο (Fisher & Wakefield, 1998; Matsuoka, Chelladurai, & Harada, 2003; Pease & Zhang 2001), της αγοράς προϊόντων µε το σήµα της οµάδας (Fisher & Wakefield, 1998), και της αγοράς προϊόντων των χορηγών της οµάδας (Gwinner & Swanson, 2003; Madrigal, 2000). Όσον αφορά τη µελέτη της σχέσης των δυο αναφεροµένων εννοιών οι Greenwell et al. (2002) ανέφεραν ότι οι ταυτισµένοι φίλαθλοι φαίνεται να έχουν θετικότερη αντίληψη σχετικά µε τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες και την αγωνιστική απόδοση της οµάδας τους. Προσφάτως οι Theodorakis, Koustelios, Robinson & Barlas (2009) βρήκαν ότι η ταύτιση µε 7

6 την οµάδα λειτουργεί ως διαµεσολαβητικός παράγοντας της σχέσης ποιότητας υπηρεσιών και προθέσεων καταναλωτικής συµπεριφοράς φιλάθλων. Θεωρώντας δεδοµένο ότι για τα στελέχη µάρκετινγκ των αθλητικών σωµατείων η κατανόηση της συµπεριφοράς και των αντιλήψεων των φιλάθλων αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα για τη δηµιουργία επιτυχώς προσαρµοσµένων και αποτελεσµατικών σχεδίων, ο σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να διερευνήσει τη σχέση ανάµεσα στην ταύτιση των φιλάθλων µε τις οµάδες τους και τις αντιλήψεις τους σχετικά µε το επίπεδο των υπηρεσιών του σωµατείου. Υπόθεση στην παρούσα έρευνα ήταν πως οι φίλαθλοι µε υψηλή ταύτιση θα παρουσιάσουν θετικότερη αντίληψη όσον αφορά το επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών από αυτούς που είναι λιγότερο ταυτισµένοι µε την οµάδα τους. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ είγµα Στην έρευνα συµµετείχαν 200 φίλαθλοι ενός επαγγελµατικού σωµατείου καλαθοσφαίρισης, που συµµετείχε στο ελληνικό πρωτάθληµα της Α1 κατηγορίας τη σεζόν Ο µέσος όρος ηλικίας τους ήταν 31 έτη (Τ.Α.= 10.4). Στην πλειοψηφία τους οι φίλαθλοι ήταν άνδρες (88%), ανύπαντροι (55%), και απόφοιτοι πανεπιστηµίου (34%). Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι έχουν εισόδηµα από ευρώ (31%), ακολουθούµενοι από αυτούς που δήλωσαν ετήσιο εισόδηµα µεταξύ 500 ως 900 ευρώ, (26.5%) (Πίνακας 1). Όργανα Μέτρησης Ποιότητα υπηρεσιών. Χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα SPORTSERV των Theodorakis et al. (2001). Η είκοσι τεσσάρων θεµάτων κλίµακα αποτελείται από πέντε υποκλίµακες διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών, οι οποίες αναφέρονται στο επίπεδο της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών σε σχέση µε: α) την ασφάλεια (4 θέµατα, για παράδειγµα, στο γήπεδο το επίπεδο ασφάλειας είναι υψηλό), β) τις εγκαταστάσεις (5 θέµατα, για παράδειγµα, το κάθισµά µου στο στάδιο είναι άνετο), γ) την πρόσβαση (5 θέµατα, για παράδειγµα, η πρόσβαση στο γήπεδο είναι εύκολη), δ) την αξιοπιστία (4 θέµατα, για παράδειγµα, η Κ.Α.Ε. πραγµατοποιεί ό,τι υπόσχεται) και ε) το προσωπικό (6 θέµατα, για παράδειγµα, το προσωπικό είναι πάντα πρόθυµο να µε βοηθήσει). Οι απαντήσεις δώθηκαν σε επταβάθµια κλίµακα τύπου Likert από το (1) διαφωνώ απόλυτα ως το (7) συµφωνώ απόλυτα Η συγκεκριµένη κλίµακα είναι ειδικά σχεδιασµένη για τη µέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών στο χώρο των φιλάθλων επαγγελµατικών σωµατείων. Η αξιοπιστία της κλίµακας επιβεβαιώθηκε σε πρόσφατη µελέτη σε δείγµα 242 ελλήνων φιλάθλων ποδοσφαίρου (Theodorakis & Alexandris, 2008). 8

7 Ταύτιση των φιλάθλων µε την οµάδα τους. Αξιολογήθηκε από την κλίµακα T.I.S. (Team Identification Scale) των ερευνητών Dimmock, Grove και & Eklund (2005). Η 9 θεµάτων κλίµακα αποτελείται από τρεις υποκλίµακες - διαστάσεις: α) Γνωστική / συναισθηµατική (3 θέµατα, για παράδειγµα, θεωρώ την οµάδα µου ως κοµµάτι του εαυτού µου), β) Προσωπική Αξιολόγηση (3 θέµατα, για παράδειγµα, είµαι υπερήφανος που είµαι φίλαθλος της οµάδας µου), γ) Αξιολόγηση άλλων ή αξιολόγηση τρίτων (3 θέµατα, για παράδειγµα, γενικά ο κόσµος έχει θετική άποψη για την οµάδα µου). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε επταβάθµια κλίµακα τύπου Likert από το διαφωνώ απόλυτα (1) ως το συµφωνώ απόλυτα (7). Η συγκεκριµένη κλίµακα µεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα µε τη µέθοδο που αναπτύχθηκε από το Vallerand (1989). Πίνακας 1. ηµογραφικά Χαρακτηριστικά είγµατος. Φύλο Άνδρες 174 Οικογενειακή Κατάσταση Μορφωτικό Επίπεδο Μηνιαίο Εισόδηµα (σε ευρώ) Γυναίκες 26 Ανύπαντροι 110 Παντρεµένοι 75 ιαζευγµένοι / 15 Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Απόφοιτοι Λυκείου 48 Απόφοιτοι Ανώτερης Εκπαίδευσης 50 Απόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης 68 Κάτοχοι Μεταπτυχιακού/ ιδακτορικού Τίτλου 17 < > Ταύτιση φιλάθλων µε την Οµάδα Υψηλή ταύτιση 102 Χαµηλή ταύτιση ιαδικασία Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε από δύο ερωτώντες σε δυο εντός έδρας αναµετρήσεις µε αντιπάλους την Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός και Κ.Α.Ε. Α.Ε.Κ αντίστοιχα. Οι 9

8 φίλαθλοι συµπλήρωναν τα ερωτηµατολόγια µπροστά στον ερωτώντα. Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν έξω από το γήπεδο και σε χώρους γύρω από το γήπεδο, όπου συχνάζουν άτοµα που επρόκειτο να παρακολουθήσουν την αναµέτρηση. Η συλλογή των ερωτηµατολογίων έγινε πριν από την έναρξη την αγώνα, για να µην επηρεαστεί η κρίση των φιλάθλων εξαιτίας του αποτελέσµατος της αναµέτρησης. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αφορούσε µόνο φιλάθλους του Α.Σ. Τρικάλων που είχαν παρακολουθήσει περισσότερους του ενός αγώνα και είχαν σχηµατίσει άποψη για το παρεχόµενο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών. Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνονταν παρουσία των ερωτώντων, έτσι ώστε να δίδονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις στους συµµετέχοντες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία Μεταβλητών Έρευνας και Ανάλυση Αξιοπιστίας Ως σηµαντικότερη διάσταση του οργάνου µέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών εµφανίσθηκε αυτή της «Πρόσβασης» (Μ= 5.4, Τ.Α.= 1.2) ακολουθούµενη από τη διάσταση της «Ασφάλειας» (Μ= 5.3, Τ.Α.= 1.3). Λιγότερο σηµαντική διάσταση αναδείχθηκε η διάσταση της «Εγκατάστασης» (Μ= 4.3, Τ.Α.= 1.4) (Πίνακας 2). Όσον αφορά τη µέτρηση της µεταβλητής «ταύτιση µε την οµάδα» σηµαντικότερη διάσταση εµφανίσθηκε η «Προσωπική αξιολόγηση» (Μ= 5.9, Τ.Α.= 1.1), ακολουθούµενη από τη διάσταση της «Αξιολόγησης των άλλων» (Μ= 5.2, Τ.Α.= 1.2 (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Περιγραφικά στατιστικά µεταβλητών έρευνας και συντελεστές αξιοπιστίας Μεταβλητή ιάσταση Μ.Ο Τ.Α. Cronbach s a Ποιότητα Υπηρεσιών Προσωπικό Πρόσβαση Ασφάλεια Αξιοπιστία Εγκαταστάσεις Ταύτιση µε την οµάδα Γνωστική / συναισθηµατική Προσωπική αξιολόγηση Αξιολόγηση των άλλων Για να εξεταστεί η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου που αφορά στην ποιότητα υπηρεσιών υπολογίστηκε ο συντελεστής α του Cronbach για κάθε έναν από τους πέντε παράγοντες 10

9 ξεχωριστά. Οι συντελεστές κυµάνθηκαν από.85 για την «Αξιοπιστία» και ως.90 για την «Πρόσβαση». Όσον αφορά τη µέτρηση της αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου που αφορούσε την ταύτιση µε την οµάδα, οι συντελεστές σηµείωσαν αποδεκτές τιµές για όλες τις διαστάσεις (Πίνακας 2). Τα παραπάνω αποτελέσµατα αποδεικνύουν ότι η εσωτερική συνοχή των ερωτηµάτων σε κάθε παράγοντα είναι αποδεκτή. ιαφορές µεταξύ φιλάθλων µε χαµηλή και υψηλή ταύτιση στις αντιλήψεις τους για το επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών Για τις ανάγκες της έρευνας η µεταβλητή της «ταύτισης µε την οµάδα», εκφράσθηκε µέσω µιας νέας συνολικής µεταβλητής για κάθε φίλαθλο ξεχωριστά. Στη συνέχεια για να διαχωριστούν οι φίλαθλοι σε δύο κατηγορίες, χρησιµοποιήθηκε η τιµή της διαµέσου (Median= 5.44), για να επιτευχθεί µετατροπή της µεταβλητής της συνολικής ταύτισης από συνεχή µεταβλητή σε διακριτή µεταβλητή. Οι φίλαθλοι µε τιµές πάνω από τη διάµεσο κατατάχθηκαν στην κατηγορία των «υψηλά ταυτισµένων», ενώ οι φίλαθλοι µε τιµές κάτω από την τιµή της διαµέσου κατατάχθηκαν στην κατηγορία των «χαµηλά ταυτισµένων» (πίνακας 1). Πίνακας 3. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, F τιµές, t τιµές και p τιµές των παραγόντων της ποιότητας υπηρεσιών µεταξύ φιλάθλων µε υψηλή και χαµηλή ταύτιση. Παράγοντες Π.Υ. Ταύτιση Ν Μ.Ο. Τ.Α. F t p Προσωπικό Πρόσβαση Ασφάλεια Αξιοπιστία Εγκαταστάσεις Χαµηλή Υψηλή Χαµηλή Υψηλή Χαµηλή Υψηλή Χαµηλή Υψηλή Χαµηλή Υψηλή ,99 5,38 5,24 5,47 5,23 5,36 4,88 5,29 3,97 4,54 1,03,96 1,22 1,24 1,28 1,38 1,00 1,02 1,30 1, n.s n.s Στην παρούσα έρευνα η µελέτη της διαφοροποίησης των αντιλήψεων για την ποιότητα υπηρεσιών µεταξύ υψηλά και χαµηλά ταυτισµένων φιλάθλων πραγµατοποιήθηκε µε ανάλυση t- test για ανεξάρτητα δείγµατα. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ανέφεραν υψηλότερες µέσες τιµές για τους φιλάθλους µε υψηλή ταύτιση στις αντιλήψεις για το επίπεδο της ποιότητας υπηρεσιών και στους πέντε παράγοντες αντίστοιχα (Πίνακας 3). Στατιστικά σηµαντική διαφορά αναφέρθηκε µεταξύ υψηλά ταυτισµένων και χαµηλά ταυτισµένων φιλάθλων για τον 11

10 παράγοντα «εγκαταστάσεις» (t (196) =2.89, p<.01). Επιπρόσθετα, στατιστικά σηµαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν και στους παράγοντες «προσωπικό» (t (196) =2.76, p<.01) και «αξιοπιστία» (t (198) =2.87, p<.01) (Πίνακας 3). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι διοικήσεις των επαγγελµατικών σωµατείων στην Ελλάδα δεν επενδύουν στην έρευνα, κυρίως λόγω ελλιπούς γνώσης σχετικά µε τα οφέλη της έρευνας. Επιπλέον, οι δηµοσιευµένες µελέτες στο χώρο του αθλητικού µάνατζµεντ και µάρκετινγκ στην Ελλάδα είναι περιορισµένες. Οι υπεύθυνοι των επαγγελµατικών σωµατείων φαίνεται να επικεντρώνονται κυρίως σε µεθόδους αύξησης των εσόδων που προέρχονται από διαφηµίσεις / χορηγίες και στην πρόσκαιρη αγωνιστική επιτυχία των οµάδων τους. Με βάση τα παραπάνω, ο σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει τη σχέση ανάµεσα στην ταύτιση των φιλάθλων µε τις οµάδες τους και τις αντιλήψεις τους σχετικά µε το επίπεδο των υπηρεσιών του σωµατείου, µελετώντας τις πιθανές διαφορές στις αντιλήψεις µεταξύ φιλάθλων µε υψηλή και χαµηλή ταύτιση. Συνολικά τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι αντιλήψεις των θεατών για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται ήταν µάλλον θετικές, ενώ το επίπεδο ταύτισης τους µε την οµάδα κρίνεται ως υψηλό. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα ανέφεραν ότι η αντίληψη για το επίπεδο της ποιότητας υπηρεσιών που παρέχεται, διαφοροποιείται ανάλογα µε το επίπεδο ταύτισης των φιλάθλων µε την οµάδα. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σε συµφωνία µε αυτά που αναφέρθηκαν από άλλους ερευνητές στον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών αθλητισµού και αναψυχής (Greenwell et al., 2002; Theodorakis et al., 2009). Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα της έρευνας τονίζουν ιδιαίτερα τη διαφοροποίηση µεταξύ φιλάθλων µε υψηλή και χαµηλή ταύτιση, σε ότι αφορά το ρόλο των εγκαταστάσεων στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών. Οι φίλαθλοι µε υψηλή ταύτιση φαίνεται να µην κρίνουν αυστηρά το επίπεδο υπηρεσιών της εγκατάστασης, παρόλο που οι τιµές των αντιλήψεων του συνολικού δείγµατος που σηµειώθηκαν για το συγκεκριµένο παράγοντα ήταν οι χαµηλότερες (Πίνακας 3). Τα συγκεκριµένα ευρήµατα έρχονται σε πλήρη συµφωνία µε αυτά των Greenwell κ.συν. (2002), όπου αµερικανοί φίλαθλοι χόκεϊ µε υψηλά επίπεδα ταύτισης φάνηκε να έχουν θετικότερη αντίληψη σχετικά µε τις γηπεδικές εγκαταστάσεις της οµάδας τους. Σε ότι αφορά τη στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση του επιπέδου των αντιλήψεων µεταξύ φιλάθλων µε υψηλή και χαµηλή ταύτιση σε θέµατα αξιοπιστίας και προσωπικού, φαίνεται πως και στις δυο περιπτώσεις οι φίλαθλοι µε υψηλή ταύτιση είναι λιγότερο αυστηροί στις 12

11 κρίσεις τους σε σχέση µε αυτούς µε χαµηλή ταύτιση που παρουσιάζονται σαφώς πιο προβληµατισµένοι. Οι Theodorakis κ. συν. (2009) σε ένα δείγµα 257 ελλήνων φιλάθλων ποδοσφαίρου ανέφεραν στατιστικά σηµαντική επιρροή της χαµηλής και µέτριας ταύτισης σε θέµατα που αφορούν την αντίληψη για την αξιοπιστία του σωµατείου και επηρεάζουν τις αγοραστικές προθέσεις των φιλάθλων. Αναλύοντας διεξοδικά τα αποτέλεσµα της µελέτης, η στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση σε νευραλγικούς παράγοντες για τα ελληνικά δεδοµένα, όπως οι αθλητικές εγκαταστάσεις και το προσωπικό, επιβεβαιώνουν την επικρατούσα θεωρία σύµφωνα µε την οποία οι ταυτισµένοι φίλαθλοι «οικειοποιούνται» των συµφερόντων της οµάδας τους και ταυτίζουν την εικόνα του συλλόγου µε την εικόνα του εαυτού τους, ενώ είναι πιθανότερο να προβούν σε θετικότερες για την οµάδα τους συµπεριφορές. Αυτό έχει ως συνέπεια τη µεροληπτική υπεράσπιση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα. Αξίζει να σηµειωθεί πως η αθλητική εγκατάσταση που φιλοξενούσε το σύλλογο καλαθοσφαίρισης αντιµετώπιζε σηµαντικά προβλήµατα κυρίως λόγω παλαιότητας και περιορισµένου χώρου. Το παραπάνω διαπιστώνεται και από τις τιµές του παραπάνω παράγοντα που δόθηκαν από τους φιλάθλους µε χαµηλή ταύτιση. Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά το προσωπικό των συλλόγων στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των αγώνων οι περισσότεροι εργαζόµενοι είναι εθελοντές ή εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης. Όσον αφορά τον παράγοντα «ασφάλεια», οι µέσες τιµές των απαντήσεων κυµάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα, ενώ η απόκλιση µεταξύ των δυο κατηγοριών φιλάθλων στις αντιλήψεις για τη συγκεκριµένη διάσταση ήταν ελάχιστη. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στο γεγονός πως σε µια επαρχιακή οµάδα τα θέµατα που αφορούν την ασφάλεια δεν είναι συνήθως σοβαρά και είναι εύκολα αντιµετωπίσιµα. Τα διοικητικά στελέχη της οµάδας, θα πρέπει αφού αναγνωρίσουν τα διάφορα επίπεδα ταύτισης των φιλάθλων να τους χωρίσουν σε ανάλογες κατηγορίες. Εν συνεχεία, προτείνεται να διαµορφώσουν την ενδεδειγµένη σε κάθε περίπτωση στρατηγική µάρκετινγκ για να προσελκύσουν τους φιλάθλους αναλόγως µε το επίπεδο ταύτισής τους. Συγκεκριµένα, είναι σηµαντικό να διευκολυνθεί η πρόσβαση των φιλάθλων στην εγκατάσταση µε χρήση π.χ ηλεκτρονικού εισιτηρίου και σύνδεση της εγκατάστασης µε το δίκτυο των µέσων µαζικής µεταφοράς. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιµο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε θέµατα ασφαλείας, µέσω της παρουσίας εξειδικευµένων ιδιωτικών φρουρών, µε την τοποθέτηση καµερών και την κατάρτιση σχεδίου αντιµετώπισης κινδύνων. Με βάση τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, η διοίκηση ενός επαγγελµατικού σωµατείου θα πρέπει να διαµορφώσει την εγκατάσταση µε τέτοιο τρόπο που να εµπνέει τους ταυτισµένους φιλάθλους να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της οµάδας. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη βελτίωση της 13

12 ακουστικής, την παρουσία των εµβληµάτων και των χρωµάτων του σωµατείου σε όλους τους χώρους καθώς και τη δηµιουργία ειδικών θέσεων για τους πιστούς φιλάθλους. Τέλος, είναι σηµαντικό για κάθε επαγγελµατικό αθλητικό σωµατείο να αυξήσει την ταύτιση των φιλάθλων µέσω της σύνδεσης µε την τοπική κοινωνία, την ενηµέρωση των φιλάθλων για την ιστορία του σωµατείου, τη διοργάνωση γεγονότων και τη δηµιουργία καταστηµάτων πώλησης προϊόντων της οµάδας. Εν κατακλείδι, τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης αποτελούν ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια των διοικητικών στελεχών των σωµατείων που στοχεύουν στη βελτίωση των προσφεροµένων υπηρεσιών τόσο σε φιλάθλους µε χαµηλή όσο και µε υψηλή ταύτιση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι αντιλήψεις των φίλαθλων για τις παρεχόµενες υπηρεσίες διαφοροποιούνται ανάλογα µε το επίπεδο ταύτισης των φιλάθλων. Έτσι όσο µεγαλύτερο είναι το ψυχολογικό δέσιµο των φιλάθλων µε την οµάδα τους τόσο πιθανότερο είναι να προβούν σε θετικές για την οµάδα κρίσεις. Παρόλα αυτά τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης δεν θα πρέπει να γενικευτούν εξαιτίας κυρίως του µικρού δείγµατος. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός πως η αθλητική εγκατάσταση του σωµατείου του οποίου οι φίλαθλοι αποτέλεσαν δείγµα της παρούσας µελέτης, τελούσε υπό καθεστώς δηµοτικής ιδιοκτησίας. Αυτό συνεπάγεται πως η ευθύνη για τη διαχείριση και οργάνωση της εγκατάστασης δεν βαρύνει τη διοίκηση του σωµατείου αλλά τη δηµοτική αρχή. Επιπρόσθετα, όπως έχει αναφερθεί από προηγούµενη µελέτη στον ελλαδικό χώρο (Theodorakis et al., 2009), πιθανώς να χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η επιρροή ρυθµιστικών ή ενδιάµεσων παραγόντων στη σχέση ταύτισης - ποιότητας υπηρεσιών όπως π.χ. η ανάµειξη µε το άθληµα (involvement) ή η δέσµευση µε την οµάδα (commitment). Τα τελευταίο αποτελεί πρόταση για µελλοντική µελέτη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Alexandris, K., Dimitriadis, N. & Kasiara, A. (2001). The behavioral consequences of perceived service quality: An exploratory study in the context of private fitness clubs in Greece. European Sport Management Quarterly, 4, Ashforth, B.E., & Mael, F. (1989). Social identity theory and the organization. Academy of Management Review, 14(1), Crompton, J.L., & MacKay, K.J. (1989). Users perceptions of the relative importance of 14

13 service quality dimensions in selected pubic recreation programs. Leisure Sciences, 11, Dietz-Uhler, B., & Murrell, A. (1999). Examining fan reactions to game outcomes: a longitudinal study of social identity. Journal of Sport Behavior, 22(1), Dimmock, J. A., Grove, J. R., & Eklund, R. C. (2005). Reconceptualizing team identification: New dimensions and their relationship to intergroup bias. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 5, Fisher, R.J., & Wakefield, K. (1998). Factors leading to group identification: A field study of winners and losers. Psychology & Marketing, 15(1), Greenwell, C.T., Fink, J.S., & Pastore, D.L. (2002). Perceptions of the service experience: Using demographic and psychographic variables to identify customer segments. Sport Marketing Quarterly, 11(4), Gronroos, C. (1992). Service Management: A Management Focus for Service Competition. In Lovelock, C.H. Managing Services: Marketing, Operations, and Human Resources (Eds.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Grove, S. J., Fisk, R. P., & Dorsch, M. J. (1998). Assessing the theatrical components of the service encounter: A cluster analysis examination. Service Industries Journal, 18 (3), Gwinner, K., & Swanson, S.R. (2003). A model of fan identification: Antecedents and sponsorship outcomes. Journal of Services Marketing, 17(3), Howat, G., Murray, D. & Crilley, G. (1999). The relationships between service problems and perceptions of service quality, satisfaction, and behavioral intentions of Australian public sports & leisure customers. Journal of Park & Recreation Administration, 17, Madrigal, R. (2000). The influence of social alliances with sports teams on intentions to purchase corporate sponsors products. Journal of Advertising, 29(4), Matsuoka, H., Chelladurai, P., & Harada, M. (2003). Direct and indirect effects of team identification and satisfaction on intention to attend games. Sport Marketing Quarterly, 12(4), McDonald, M., & Milne, G. (1998). Measuring service quality in professional sport Proceedings of the 6th Congress of the European Association for Sport Management, Madeira. McDonald, M., Sutton, W., & Milne, G. (1995). Measuring service quality in professional team sports. Sport Marketing Quarterly, 4 (2),

14 Meyer, A., & Blumelhuber, C. (1998). Quality: not just a trend, but a strategic necessity in professional sports. European Journal for Sport Management, Special issue, Papadimitriou D.A., & Karteroliotis K. (2000). The service quality expectations in private sport and fitness centers: a reexamination of the factor structure. Sport Marketing Quarterly, 9(3), Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing, 49(Fall), Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (1988). SERVQUAL: A multiple item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64, Pease, D.G., & Zhang, J.J. (2001). Socio-motivational factors affecting spectator attendance at professional basketball games. International Journal of Sport Management, 2(1), Rust, R.T., Zahorik, A.J. & Kaeinigham, T.L. (1995). Return on quality (ROQ): making a service quality framework financially accountable. Journal of Marketing, 59, Shilbury, D. (1994). Delivering quality service in professional sports. Sport Marketing Quarterly, 3(1), Theodorakis, N.D., Koustelios, A., Robinson, L., & Barlas, A. (2009). Moderating role of team identification on the relationship between service quality and repurchase intentions among spectators of professional sports. Managing Service Quality, 19 (4), Theodorakis, N., & Alexandris, K. (2008). Can Service Quality Predict Spectators Behavioral Intentions in Professional Soccer? Managing Leisure, 13(3), Theodorakis, N., & Kambitsis, C. (1998). The effect of service quality on sport consumers behavioral intentions. Proceedings of the 6th Congress of the European Association for Sport Management, Madeira. Theodorakis, N., Kambitsis, C., Laios, A., & Koustelios, A. (2001). Relationship between measures of service quality and satisfaction of spectators in professional sports. Managing Service Quality, 11(6), Vallerand, R. J. (1989). Vers une mėthodologie de validation trans-culturelle de questionnaires psychologiques: Implications pour la recherche en langue française [Toward a methodology of cross-cultural validation of psychological questionnaires: Implications for research in French]. Psychologie Canadienne, 30, Van der Graaf, A.J. (1994). Service quality and sport centers. European Journal of Sport 16

15 Management, 1, Wakefield, K.L., & Blodgett, J.G. (1996). The effect of services cape on customers behavioral intentions in leisure service settings. Journal of Services Marketing, 10, Wakefield, K. L., & Sloan, H. J. (1995). The effect of team loyalty and selected stadium factors on spectator attendance. Journal of Sport Management, 9, Wann, D.L., & Branscombe, N.R. (1993). Sports fans: Measuring degree of identification with their team. International Journal of Sport Psychology, 24, Wann, D.L., & Dolan, T.J. (1994). Attributions of highly identified sports spectators. The Journal of Social Psychology, 134(6), Wann, D. L., Melnick, M. J., Russell, G. W., & Pease, D. G. (2001). Sport fans: The psychological and social impact of spectators. New York, NY: Routledge. Zeithaml, V.A., Berry, L.L. & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. Journal of Marketing, 60,

16 Title: Examination of Perceived Service Quality between fans with Low and High Level of Team Identification. The Case of a Professional Basketball Club. Abstract Researchers support that service quality dimensions positively influence sport customers attitudinal and behavioral loyalty, while more identified fans seems to have more positive perceptions regarding service quality issues. The purpose of this study was to examine the differences between highly and low identified spectators, regarding their service quality perceptions. The sample was drawn from spectators attended two basketball games on professional level in Greece. In total, 200 spectators participated in the study. Results indicated that spectators with high team identification levels tend to indicate positive perceptions of service quality, comparing to spectators with low team identification levels. Specifically, significant differences reported between low and high identified fans in Facility, Reliability and Personnel dimensions. Managers of professional sport teams should develop strategies that will increase fans psychological attachment to the team. They should also use the most appropriate marketing strategy for attracting fans from different segments according to their identification level. Key words: service quality, identification, professional clubs. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μπάρλας Αχιλλέας, Φιλιππίδη 52, Τ.Κ: 38222, Βόλος Τηλ: , Fax: , 18

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ονοµασια Κωδικός) Τίτλος:: Οργάνωση και Σχεδιασµός Προγραµµάτων Φυσικής ραστηριότητας Κωδ.:7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1

Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής 1(1), 30-40 Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητική Χορηγία: Έρευνα στην αθλητική χορηγία: Σημαντικότητα της έρευνας, παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 52 ΒΟΛΟΣ Τ.Κ 38222 e-mail: abarlas@pe.uth.gr C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ Προσωπικές πληροφορίες Ημερομηνία γέννησης: 19/2/1980 Τόπος γέννησης: ΚΟΖΑΝΗ Τόπος κατοικίας: ΒΟΛΟΣ Σπουδές [ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 24-35 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης

Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 15-25 Διοίκησης Αθλητισμού Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης Αχιλλέας Μπάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Παρεχομένης Ποιότητας Υπηρεσιών σε Γήπεδα Καλαθοσφαίρισης

Αξιολόγηση της Παρεχομένης Ποιότητας Υπηρεσιών σε Γήπεδα Καλαθοσφαίρισης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 311 318 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 311-318 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα υπηρεσιών: Προσδοκίες γονέων ως προς τις υπηρεσίες αθλητικών ακαδημιών

Ποιότητα υπηρεσιών: Προσδοκίες γονέων ως προς τις υπηρεσίες αθλητικών ακαδημιών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Ποιότητα υπηρεσιών: Προσδοκίες γονέων ως προς τις υπηρεσίες αθλητικών ακαδημιών της: Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός θεματικού πάρκου.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός θεματικού πάρκου. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός θεματικού πάρκου. Γιάνναρου Μαριαλένα Επιβλέπων Καθηγητής: Κουστέλιος Αθανάσιος, Καθηγητής Ευχαριστίες.. Η παρούσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Συμμετοχή σε Αθλητικές Δραστηριότητες Αναψυχής Νικόλαος Θεοδωράκης

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό μάρκετινγκ: Διανομή αθλητικού προϊόντος Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός της Ποιότητας των Υπηρεσιών

Ορισµός της Ποιότητας των Υπηρεσιών ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 26-34 Διοίκησης Αθλητισμού Περίληψη Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Μαγδαληνή Ρουσσέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Δομή Κεφάλαια 1. Εισαγωγή- αναφορά στο θέμα της εργασίας 2. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Λόγοι Εφαρμογής των Αρχών του Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό, Αθλητικό Μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), Released: September 30, 2011

τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), Released: September 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (1), 29-38 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 8 (1), 29

Διαβάστε περισσότερα

Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος Ε., Αγγελούσης Ν.

Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος Ε., Αγγελούσης Ν. ΤΟ ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΗ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σχοινάκης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μπεμπέτσος

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ι. Φιλιππίδης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Τζέτζης Διευθυντής Προγράμματος: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

^.s 'v.v 'irv t. >-.» Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 19/09/ :11:26 EEST

^.s 'v.v 'irv t. >-.» Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 19/09/ :11:26 EEST ^.s 'v.v 'irv t. >-.» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΚΑΣΣΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 0705024 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΜΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της φοιτήτριας Πατρώνη Φωτεινής Α.Ε.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της φοιτήτριας Πατρώνη Φωτεινής Α.Ε.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της φοιτήτριας Πατρώνη Φωτεινής Α.Ε.Μ.: 0799051 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση της ικανοποίησης ατόµων που συµµετέχουν σε προγράµµατα άσκησης ηµοτικών Οργανισµών - ιαφορές λόγω δηµογραφικών χαρακτηριστικών Τσίγκου Αλεξάνδρα & Κουθούρης Χαρίλαος Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχέση Μεταξύ της Ταύτισης και της Αφοσίωσης των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό

Η Σχέση Μεταξύ της Ταύτισης και της Αφοσίωσης των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 396-404 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 396-404 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 4(2), ιοίκησης Αθλητισµού

Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 4(2), ιοίκησης Αθλητισµού Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής () - ιοίκησης Αθλητισµού ιερεύνηση των Προσδοκιών των Θεατών για τις Υπηρεσίες που τους Παρέχονται στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Μια Προκαταρτική Μελέτη.

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 24/07/ :31:01 EEST

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 24/07/ :31:01 EEST ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ 0705094 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Μάρκετινγκ αθλητικού τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Μάρκετινγκ αθλητικού τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ αθλητικού τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητική Χορηγία: Νομική προσέγγιση αθλητικού γεγονότος: αθλητικό γεγονός, στοιχεία αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ. της Αγγελοπούλου Μαρίας

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ. της Αγγελοπούλου Μαρίας ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ της Αγγελοπούλου Μαρίας Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεων απόκτησης του μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Εισαγωγή στη διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 44 57 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 44 57 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic-Journal Sport & Recreation Management 2013 Volume 10 (1), 44-57 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού &

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητική Χορηγία: Αθλητικό γεγονός, επιθετικό μάρκετινγκ, ενεργοποίηση της χορηγίας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητική χορηγία: Εγκεκριμένα προϊόντα στον αθλητισμό: Εμπορικό σύμβολο, εγκεκριμένα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 319 328 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 319-328 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα, με στόχο τη μερική

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεων απόκτησης του

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεων απόκτησης του ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ της

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητική χορηγία: Επιτυχημένη χορηγία, διαφορές χορηγίαςπαραδοσιακής διαφήμισης, αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Αθανάσιος Νταραβάνογλου Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ Η κατεύθυνση αθλητικού µάρκετινγκ Τα ειδικά χαρακτηριστικά αθλητικού προϊόντος Οι λειργίες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων»

«Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων» Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών «Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων» Ονοματεπώνυμο: Κόλλια

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό προϊόν: Είδη αθλητικού προϊόντος, βασικά στοιχεία αθλητικού προϊόντος Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Η ποιότητα υπηρεσιών στα δημόσια και ιδιωτικά γυμναστήρια του Δήμου Κοζάνης» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μαυρίδου Φωτεινής,

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Στρατηγικές Βελτίωσης Υπηρεσιών Κέντρων Παγοδροµίας Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Στρατηγικές Βελτίωσης Υπηρεσιών Κέντρων Παγοδροµίας Αναψυχής Στρατηγικές Βελτίωσης Υπηρεσιών Κέντρων Παγοδροµίας Αναψυχής Καλαϊτζόγλου Στέφανος 1 & Κουθούρης Χαρίλαος 2 1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 2 Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Προϊόν: Αθλητικό προϊόν, μοναδικά χαρακτηριστικά αθλητικού προϊόντος Νικόλαος Θεοδωράκης

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Αθλητισµού (ΕλλΕ Α) www.elleda.gr ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: Αυθίνος, Ι., Γαργαλιάνος,., Νάσσης, Π.

8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Αθλητισµού (ΕλλΕ Α) www.elleda.gr ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: Αυθίνος, Ι., Γαργαλιάνος,., Νάσσης, Π. 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Αθλητισµού (ΕλλΕ Α) www.elleda.gr ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιµέλεια: Αυθίνος, Ι., Γαργαλιάνος,., Νάσσης, Π. Αθήνα 14-16 εκεµβρίου 2007 Ξενοδοχείο Classical Acropol Αθήνα, 14-16

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ Μάνατζμεντ εθελοντών Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.01, Απρίλιος 2013 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

του Αχιλλέα Κ. Μπάρλα

του Αχιλλέα Κ. Μπάρλα Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ του Αχιλλέα Κ. Μπάρλα Διδακτορική Διατριβή που υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ & ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ & ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΧΟΣ & ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Στόχος είναι να διερευνηθεί εμπειρικά η πρόθεση αγοράς των καταναλωτών και οι μεταβολές αυτής, για utilitarian & hedonic προϊόντα, που διατίθενται σε προώθηση μέσω των εκπτωτικών

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 11 (1), 1 13 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 1 13 Released: July, 2014

τόμος 11 (1), 1 13 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 1 13 Released: July, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 1-13 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 1 13 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MSM11) ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ Η κατεύθυνση του αθλητικού µάρκετινγκ Τα ειδικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταρείας ιοίκησης Αθλητισµού

10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταρείας ιοίκησης Αθλητισµού 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταρείας ιοίκησης Αθλητισµού Καβάλα 6 8 Νοεµβρίου 2009 Καβάλα 6 8 Νοεµβρίου 2009 1 Πρόλογος Το 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης, που συνδιοργανώθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ. του. Παρασκευά Κυριακόπουλου

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ. του. Παρασκευά Κυριακόπουλου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ του Παρασκευά Κυριακόπουλου Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: -

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: - Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Αθανάσιος Λάϊος ΔΕΠ Καθηγητής Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε:

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Αθλητικό Μάρκετινγκ Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Εμπειρική διερεύνηση αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών σε προωθητικές ενέργειες για διαρκή προϊόντα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Aξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών για τους αθλούμενους στις Ποδοσφαιρικές Ακαδημίες στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 8 (1), 1 9 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 1-9 Released: September 30, 2011

τόμος 8 (1), 1 9 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 1-9 Released: September 30, 2011 Ερευνητική Ηλεκτρονικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (1), 1-9 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

του Ηλία Φλάμπουρα Νιέτου

του Ηλία Φλάμπουρα Νιέτου ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ του Ηλία Φλάμπουρα Νιέτου Μεταπτυχιακή διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Τιμολόγηση Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ του Σταύρου Τάχη-Λαβούτη Διδακτορική διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Είδη και τυπολογίες αθλητικών τουριστών Το ελληνικό αθλητικό προϊόν

Αθλητικός Τουρισμός. Είδη και τυπολογίες αθλητικών τουριστών Το ελληνικό αθλητικό προϊόν ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Είδη και τυπολογίες αθλητικών τουριστών Το ελληνικό αθλητικό προϊόν Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ. του Κωνσταντίνου Φουσκαρίνη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ. του Κωνσταντίνου Φουσκαρίνη ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ του Κωνσταντίνου Φουσκαρίνη Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για την μερική εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό μάρκετινγκ: Εσωτερικό μάρκετινγκ στον αθλητισμό αναψυχής, μάνατζμεντ αλλαγής, χτίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ Ανάπτυξη και σχεδιασμός αθλητικών γεγονότων Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστούν οργανισµού τα χαρακτηριστικά Οι ιδιαιτερότητες παρουσιάζει το προϊόν ενός και τα χαρακτηριστικά ενός αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητική χορηγία: Αθλητισμός και ΜΜΕ: θετικές/αρνητικές επιδράσεις ΜΜΕ Νικόλαος Θεοδωράκης

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 3η: Βασικές Προσεγγίσεις Μέτρησης Ποιότητας της Υπηρεσίας

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 3η: Βασικές Προσεγγίσεις Μέτρησης Ποιότητας της Υπηρεσίας Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 3η: Βασικές Προσεγγίσεις Μέτρησης Ποιότητας της Υπηρεσίας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θα παρουσιαστεί η έννοια του αθλητικού µάνατζµεντ Οι υπηρεσίες οργανισµοί που προσφέρουν οι αθλητικοί Τα χαρακτηριστικά του αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αθλητική χορηγία ως εργαλείο marketing: Διερευνώντας την αθλητική χορηγία ως επιχειρηματική πρακτική στη Λευκάδα»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αθλητική χορηγία ως εργαλείο marketing: Διερευνώντας την αθλητική χορηγία ως επιχειρηματική πρακτική στη Λευκάδα» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αθλητική χορηγία ως εργαλείο marketing: Διερευνώντας την αθλητική χορηγία

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Μαυροειδής Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Άγγελος Παντουβάκης Δεκέμβριος 2014 Στόχος Executive

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μαρία Χρίστου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ - ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ - ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ - ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άκης Νικολαΐδης, Προϊστάμενος MIM, ΚΕΠΑ Ζωή Νικολαΐδου, ΜΒΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Αν δεν μπορείς να μετρήσεις δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα κίνητρα θέασης αγώνων ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου

Τα κίνητρα θέασης αγώνων ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου Τεύχος 57 (2016) 67-76 http://ojs.staff.duth.gr/ojs/index.php/exsoc Τα κίνητρα θέασης αγώνων ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου Α. Ζώρζου 1, Ι. Ζώρζου 2*, Δ. Κομποδιέτας 2, Α. Λάιος 1, Ε. Μπεμπέτσος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Ταυτότητα Οργανισµού: Ένα πρόγραµµα για µια δραστηριότητα:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Ταυτότητα Οργανισµού: Ένα πρόγραµµα για µια δραστηριότητα: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά του οργανισµού Οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση:

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση: ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΥΘΙΝΟΣ Τακτικός Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΥΘΙΝΟΣ Τακτικός Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΥΘΙΝΟΣ Τακτικός Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΣΠΟΥΔΕΣ 1993 Διδακτορικό (Ph.D.) Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Ειδικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα