ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΜΠΣ. ΔΕ ΔΟΠ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΤΖΗΜΑΣ 2005

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΤΖΗΜΑΣ ΕΜΠΣ. ΔΕ ΔΟΠ Απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Κάτοχος Mεταπτυχιακού Tίτλου Σπουδών (MBA Course) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ALBA (Athens Laboratory of Business Administration) Επιβλέπων Καθηγητής: Σωτήρης Καρβούνης Η Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. ΕΜΠΣ. ΔΕ ΔΟΠ (MBA TQM) Υποβάλλεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2005

3 Στην λατρευτή μου γυναίκα Γεωργία Και την οικογένειά μου

4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ποιότητα (Quality): ο βαθμός (grade) στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών πληροί απαιτήσεις. Τυποποίηση (Standardization): Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45020:1996, είναι η δραστηριότητα με την οποία καθιερώνονται, για πραγματικά προβλήματα ή προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν, διατάξεις για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση που αποσκοπούν στο να επιτευχθεί ο βέλτιστος βαθμός τάξης σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής. ΕΛΟΤ: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης. ISO (International Organization for Standardization): Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. IEC (International Electrotechnical Committee): Διεθνής Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) (Quality Management System): Eίναι ολόκληρο το σύστημα ενός οργανισμού. Περιέχει όλα τα συστήματα, τις διεργασίες και διαδικασίες, αλλά και οτιδήποτε χρειάζεται ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Αποτελεί το σύνολο της διαχείρισης για τη διεύθυνση και τον έλεγχο ενός οργανισμού, όσον αφορά στην Ποιότητα. Πρότυπο (Standard): Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 45020:1996, πρότυπο είναι ένα έγγραφο που έχει καθιερωθεί με συναίνεση, έχει εγκριθεί από έναν αναγνωρισμένο φορέα, παρέχει για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές ή χαρακτηριστικά, για δραστηριότητες ή για αποτελέσματά τους και αποσκοπεί στην επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης, σ ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής. Διαπίστευση (Accreditation): Είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με τεκμηριωμένη επάρκεια και αμεροληψία.

5 Ε.ΣΥ.Δ.: Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης. Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Διαπίστευση (ΕΑ - European co-operation for Accreditation): Είναι ο Σύνδεσμος των Εθνικών Συμβουλίων Διαπίστευσης των Ευρωπαϊκών χωρών, ο οποίος παρέχει διαπίστευση σε διάφορα πεδία. Λειτουργεί μέσω μνημονίων κατανόησης με την Ε.Ε. και τα μέλη του αναγνωρίζονται αμοιβαία ως ισοδύναμα. Μέσω αυτής της συνεργασίας οι χώρες μέλη αναγνωρίζουν μέσω των τοπικών συμβουλίων διαπίστευσης, ως ισοδύναμους όλους τους διαπιστευμένους Ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης ανεξάρτητα χώρας προέλευσης και χώρας δραστηριότητας. Πιστοποίηση (Certification): Είναι η ικανότητα ενός οργανισμού να δείξει ότι μπορεί να πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των πελατών του για ένα δεδομένο προϊόν ή υπηρεσία. Φορείς Πιστοποίησης: Ανεξάρτητοι οργανισμοί οι οποίοι διαπιστεύονται, από εθνικά συμβούλια διαπίστευσης προκειμένου να επιθεωρούν και να εκδίδουν Πιστοποιητικά Ποιότητας σε τρίτους οργανισμούς. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η τεκμηρίωση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Φορέα Πιστοποίησης προκειμένου αυτός να διαπιστευτεί επιτυχώς από το Ε.ΣΥ.Δ. ούτως ώστε να μπορεί να προβαίνει σε Επιθεωρήσεις Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας και Έκδοση Πιστοποιητικών για τα πρότυπα ISO 9001:2000, ISO και ΕΛΟΤ 1416 (HACCP). Η ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO και τις κατευθυντήριες οδηγίες ΕΑ - 7/01 & ΕΑ - 7/02 της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European co-operation for Accreditation) καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του Ε.ΣΥ.Δ. Η παρούσα εργασία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης τεκμηρίωσης και προβάλλει τα αδύνατα σημεία που δεν καλύπτει το πρότυπο, όσον αφορά την μη ομογενή αξιολόγηση των επιθεωρητών, την διαχείριση ρίσκου σε σχέση με την ασφάλεια των πληροφοριών και των αρχείων ενός φορέα πιστοποίησης, και την μη ξεκάθαρη σχέση των φορέων πιστοποίησης και των πελατών τους σε σχέση με τις ευθύνες και τα καθήκοντα εκάστου από

6 αυτούς. Προτείνονται δε, βελτιωτικές και διορθωτικές ενέργειες οι οποίες μπορούν να γίνουν σε επιχειρησιακό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία ενός φορέα πιστοποίησης καθώς και τομείς μελλοντικής έρευνας που δεν καλύπτονται επαρκώς από την παρούσα εργασία.

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΜΕΡΟΣ 1 ο - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 5. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΔΠ 10. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΡΟΣ 2 ο - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΤΥΠΑ 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΠ-110) Διαδικασία Έντυπα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (ΔΠ-120) Διαδικασία Έντυπα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΔΠ-130) Διαδικασία Έντυπα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΠΑΡΑΠΟΝΑ & ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠ-131) Διαδικασία Έντυπα i ii ii

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΔΠ-140) Διαδικασία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΔΠ-150) Διαδικασία Έντυπα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΠ-160) Διαδικασία Έντυπα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΔΠ-161) Διαδικασία Έντυπα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΠ-170) Διαδικασία Έντυπα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΠ-180) Διαδικασία Έντυπα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΠ-190) Διαδικασία Έντυπα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 - ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (ΔΠ-200) Διαδικασία Έντυπα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Ο-201) Οδηγία Έντυπα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Ο-202) Οδηγία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (Ο-203) Οδηγία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ (Ο-204) Οδηγία

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΔΠ-221) Διαδικασία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ & ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ (ΔΠ-260) Διαδικασία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (ΔΠ-270) Διαδικασία ΜΕΡΟΣ 3 ο - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 244 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 245 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

10 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Τον Καθηγητή κύριο Σωτήρη Καρβούνη, Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Ολικής Ποιότητας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς, για την ανάθεση της Διπλωματικής Εργασίας, την εμπιστοσύνη και την πολύτιμη καθοδήγησή του. i

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελίδα 1 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΕΑ 11 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑ 13 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 14 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 15 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 16 6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 18 7 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 21 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ Σελίδα 1 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ 209 ii

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Διεθνής Τυποποίηση συνίσταται στην καθιέρωση ενιαίων προτύπων σε διεθνές επίπεδο. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, έχουν συσταθεί οι παρακάτω οργανισμοί τυποποίησης: ISO (International Organization for Standardization) IEC (International Electrotechnical Committee). O Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO-International Organization for Standardization) είναι η παγκόσμια ομοσπονδία, Εθνικών Φορέων Προτύπων. Σήμερα αποτελείται από 140 μέλη, ένα σε κάθε χώρα. Είναι μη κυβερνητικός οργανισμός και ιδρύθηκε το Το αντικείμενο του ISO είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της τυποποίησης και σχετικών δραστηριοτήτων ανά τον κόσμο με σκοπό τη διευκόλυνση σε διεθνές επίπεδο, ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών καθώς και την ανάπτυξη συνεργασίας στη σφαίρα της διανόησης, επιστημονικής, τεχνολογικής και οικονομικής δραστηριότητας. Τα αποτελέσματα της τεχνικής εργασίας του ISO είναι δημοσιευμένα ως Διεθνή Πρότυπα. Ο ISO αποτελείται από διάφορες Τεχνικές Επιτροπές (Technical Committee: TC), Υποεπιτροπές (Subcommittees:SC), Ομάδες Εργασίας (Working Group:WG) και Ομάδες Δράσης (Task Groups:TG) που σκοπό έχουν τη δημιουργία προτύπων και κατευθυντήρων οδηγιών. Μόλις η Τεχνική Επιτροπή/Υποεπιτροπή καταλήξει σε ένα αρχικό κείμενο αυτό κυκλοφορεί στα μέλη της Επιτροπής σα Σχέδιο της Επιτροπής (Committee Draft - CD). Οι παρατηρήσεις που συλλέγονται από την Τεχνική Επιτροπή και ύστερα από βελτιώσεις, προκύπτει το κείμενο του Σχεδίου Διεθνούς Προτύπου (ISO /DIS-Draft International Standard - για τον ISO και CDV - Committee Draft for Vote - για την ΙEC). Μέσα στο εξάμηνο στο οποίο κυκλοφορεί το σχέδιο αυτό στους φορείς - μέλη της Επιτροπής, οι φορείς - μέλη καλούνται να συνεργαστούν με εθνικούς φορείς που ενδιαφέρονται για το προς τυποποίηση θέμα και να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου, επί των γλωσσικών και τεχνικών θεμάτων. Οι παρατηρήσεις που συλλέγονται λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή και εκδίδεται το τελικό σχέδιο διεθνούς προτύπου (FDIS - Final Draft International Standard) το οποίο διάμεσο της Κεντρικής Γραμματείας του ISO/IEC κυκλοφορεί στους φορείς - μέλη της Τεχνικής Επιτροπής για ψήφιση. -1-

13 Εφόσον, το Διεθνές Πρότυπο λάβει θετικές ψήφους από τα 2/3 των μελών, το κείμενο εκδίδεται στην αγγλική και γαλλική. Οι φορείς - μέλη των δύο Οργανισμών (ISO, IEC) δύνανται - εφόσον το επιθυμούν - να υιοθετήσουν το Διεθνές πρότυπο που εκδόθηκε, έτσι ώστε να λάβει τη μορφή Εθνικού Προτύπου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη μεταφορά στη γλώσσα του ενδιαφερόμενου φορέα, αυτούσιου του κειμένου του Διεθνούς Προτύπου κωδικοποιώντας το, βάζοντας ως πρόθεμα του κωδικού του το λογότυπο του εθνικού φορέα τυποποίησης (π.χ. ΕΛΟΤ 9001:2000). Έτσι λοιπόν ο ISO θέτει τις βασικές απαιτήσεις που θα πρέπει να ικανοποιεί ένας Φορέας Πιστοποίησης προκειμένου, μέσω ενός Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, να επιθεωρηθεί και να αποκτήσει Διαπίστευση προκειμένου να επιθεωρεί Συστήματα Ποιότητας και να πιστοποιεί επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η πιστοποίηση (καταχώρηση σε μητρώο) του συστήματος διαχείρισης ενός προμηθευτή, αποτελεί ένα από τα μέσα παροχής Διασφάλισης, ότι ο πιστοποιημένος προμηθευτής έχει την ικανότητα να παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες που ικανοποιούν καθορισμένες απαιτήσεις. Προκειμένου ένας Φορέας Πιστοποίησης να διαπιστευτεί από το Ε.ΣΥ.Δ. για την επιθεώρηση και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2000, ISO και ΕΛΟΤ 1416 θα πρέπει να είναι πλήρης εναρμονισμένος με τα κάτωθι αντίστοιχα πρότυπα: ISO 45012: Γενικές απαιτήσεις για Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας. EA-7/01: EA Οδηγίες για την εφαρμογή του ISO/IEC Guide 62:1996. Οδηγίες για τις γενικές απαιτήσεις για την Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας. EA-7/02:EA Οδηγίες για την εφαρμογή του ISO/IEC Guide 66:1999. Οδηγίες για την Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης Περιβαλλοντολογικών Συστημάτων Διαχείρισης. Καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του Ε.ΣΥ.Δ. Το διεθνές πρότυπο ISO παρέχει το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας φορέων πιστοποίησης/καταχώρησης συστήματος για την ποιότητα και εξασφαλίζει πως αυτοί -2-

14 εφαρμόζουν με συνεπή και αξιόπιστο τρόπο συστήματα πιστοποίησης/καταχώρησης τρίτου μέρους, διευκολύνοντας ως εκ τούτου την αποδοχή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η πιστοποίηση/καταχώρηση συστημάτων για την ποιότητα, περιλαμβάνει μόνο την αξιολόγηση του συστήματος για την ποιότητα και όχι την πιστοποίηση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών (που καθορίζεται από το πρότυπο ΕΝ 45011). Οι Φορείς Διαπίστευσης χρησιμοποιούν αυτό το Διεθνές Πρότυπο ως βάση για την αξιολόγηση και διαπίστευση φορέων πιστοποίησης/καταχώρησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (IS0 9001) περιβάλλοντος (ISO 14001) υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας (OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1801) υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (συστήματα HACCP) Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το μεγαλύτερο μέρος από τις τεκμηριωμένες απαιτήσεις που πρέπει να τηρεί ένας Φορέας Πιστοποίησης για να εναρμονίζεται με τα παραπάνω. Ειδικότερα παρουσιάζονται το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας του Φορέα, οι Διαδικασίες του, καθώς και οι Σχετικές Οδηγίες Εργασίας και τα Έντυπα τα οποία πρέπει αυτός να φέρει. -3-

15 ΜΕΡΟΣ 1 ο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -4-

16 Αριθμός Έκδοσης ΕΔΠ/1 Συντάχθηκε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)» ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Ημερομηνία Έκδοσης Ο Υ. Δ. Π Ημερομηνία: Περιγραφή Τροποποίησης Παράγραφοι Τροποποίησης Εγκρίθηκε: Ο Διευθύνων Σύμβουλος.. Ημερομηνία: -5-

17 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Το παρόν έγγραφο εκθέτει την Πολιτική του Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας, αναφορικά με τη Διαχείριση της Ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας στους τομείς δραστηριοποίησής του. Τίθεται σε ισχύ, διανέμεται και τροποποιείται σύμφωνα με τη Διαδικασία «Έλεγχος Εγγράφων» (Δ-150). Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΔΠ) εκθέτει, επίσης: Tο αντικείμενο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και τη δομή της τεκμηρίωσής του. Tην οργάνωση, τη λειτουργία και τις Διαδικασίες του φορέα. Δύναται να διανέμεται στο προσωπικό του, σε προμηθευτές και σε πελάτες κατόπιν σχετικής απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου του φορέα. Δύναται, επίσης, να χρησιμοποιείται ως οδηγός για τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε εργασίας εντός του φορέα όταν πρόκειται για την ισχύουσα εγκεκριμένη έκδοση. Οι κάτοχοί του υποχρεούνται να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε τροποποίηση του περιεχομένου του και να το φυλάσσουν σε καλή κατάσταση. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία του φορέα και απαγορεύεται η κυκλοφορία, η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει, δίχως την προηγούμενη γραπτή άδεια του φορέα. Όλα τα αντίγραφα του παρόντος εγχειριδίου κυκλοφορούν ελεγχόμενα και συνοδεύονται από τον κάτωθι κατάλογο ώστε να καταδεικνύονται άμεσα οι τροποποιήσεις και η ισχύουσα έκδοση κάθε κεφαλαίου. -6-

18 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ Ιστορικό και Ίδρυση Αντικείμενο του Φορέα Πολιτική Ποιότητας , α 3.4 Οργάνωση και Λειτουργία Οργάνωση Αναγνώριση Διαδικασιών του Φορέα Στρατηγική και Ανάπτυξη Διαχείριση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Πόρων Διαχείριση Επιθεωρητών, Ειδικών Συμβούλων και Ελεγκτών 3.10 Ανασκόπηση Σύμβασης Διεκπεραίωση Έργων Πιστοποίησης 3.3, 3.4, 3.5, Διεξαγωγή Ελέγχων και Επιθεωρήσεων - 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4.1 Γενικά Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης 2.1.4, Γενικά Έλεγχος Εγγράφων 2.1.4ζ, Έλεγχος Αρχείων για την Ποιότητα ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δέσμευση της Διοίκησης Αμεροληψία Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα α, ε, ιγ, ιε 5.3 Ευθύνες, Αρμοδιότητες και Επικοινωνία δ, Ευθύνες και Αρμοδιότητες Εκπρόσωπος της Διοίκησης Εσωτερική Επικοινωνία Ανασκόπηση από τη Διοίκηση στ,

19 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 6.1 Διάθεση Πόρων 6.2 Ανθρώπινοι Πόροι Υποδομές 6.4 Περιβάλλον Εργασίας 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 7.1 Ανασκόπηση Σύμβασης 7.2 Προμήθεια Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Υπεργολαβίες) 7.3 Υπηρεσίες Πιστοποίησης Συστημάτων ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3, , 2.1.5, 2.1.1, Εσωτερικές Επιθεωρήσεις 2.1.6, ιδ 9.2 Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ια, ιγ, 2.4, 10. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

20 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 3.1 Ιστορικό και Ίδρυση Ο Φορέας ιδρύθηκε το (ΦΕΚ: ) ως Ν.Π.Ι.Δ., με την επωνυμία και με τον διακριτικό τίτλο. Ο φορέας έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. H έδρα του βρίσκεται στην οδό στην πόλη ΤΚ: 3.2 Αντικείμενο του Οργανισμού Σκοπός του φορέα όπως καθορίζεται από τον ανωτέρω ιδρυτικό νόμο είναι:. Ο φορέας δραστηριοποιείται σύμφωνα με το Άρθρο του ιδρυτικού νόμου, στην πιστοποίηση της συμμόρφωσης συστημάτων ποιότητας προς πρότυπα. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας λειτουργεί ως Φορέας Πιστοποίησης των κάτωθι προτύπων και συστημάτων: ISO 9001:2000 ISO ΕΛΟΤ 1416 Ο φορέας φέρει από τον Ε.ΣΥ.Δ, τις κάτωθι Διαπιστεύσεις για τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ): Πρότυπο.. Πεδία Ο φορέας αναγνωρίζει ότι η επίτευξη της ποιότητας και η συνεχής βελτίωση σε όλες του τις δραστηριότητες θα αποτελέσουν το σημαντικότερό της πλεονέκτημα στο διεθνή πλέον ανταγωνισμό. Για το σκοπό αυτό, η Ανώτατη Διοίκηση τεκμηριώνει την δέσμευσή του και την αδιάκοπη πορεία για βελτίωση και επίτευξη της ποιότητας μέσω της Πολιτικής για την Ποιότητα που ακολουθεί. -9-

21 3.3 Πολιτική Ποιότητας Ο φορέας δραστηριοποιείται ως Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα και συστήματα, καθώς και την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Βασική αρχή και δέσμευση του φορέα, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τα υπό πιστοποίηση συστήματα διαχείρισης και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει ο Οργανισμός για κάθε έργο που αναλαμβάνει. Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση του φορέα.. : Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΕΝ καθώς και τους σχετικούς Κανονισμούς και Κριτήρια Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ. Εξασφαλίζει την ανεξαρτησία, αξιοπιστία και ακεραιότητα κάθε απόφασης πιστοποίησης που εκδίδει. Εξασφαλίζει τη διάθεση προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κάθε διαδικασία πιστοποίησης και επιθεώρησης. Διασφαλίζει την εχεμύθεια του προσωπικού και των συνεργατών της, καθώς και την ασφάλεια δεδομένων και στοιχείων πελατών της. Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ επέκταση ολοκλήρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ). Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα στο επίπεδο του Οργανισμού, καθώς και σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή/ και Διαδικασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του ΣΔΠ από την Ανώτατη Διοίκηση του φορέα και στο τέλος κάθε έργου. Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος του Οργανισμού. Διαθέτει στελέχη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία και επενδύει στη συνεχή τους ενημέρωση και εκπαίδευση ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα. Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, ο φορέας..αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, του φορέα -10-

22 3.4 Οργάνωση και Λειτουργία Οργάνωση Η ευθύνη, η δικαιοδοσία και οι αμοιβαίες σχέσεις όλου του προσωπικού του φορέα που εκτελεί εργασίες που επηρεάζουν την Ποιότητα περιγράφονται σε σχετικά ειδικά έντυπα. Ε-180.4, «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». Η οργανωτική διάταξη του φορέα και οι αμοιβαίες σχέσεις του προσωπικού καθορίζονται μέσω του Οργανογράμματος, που παρατίθενται ακολούθως στο Διάγραμμα 1. Διάγραμμα 1 - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΕΑ Αναλυτικότερα, η οργάνωση του φορέα παρουσιάζεται στην παράγραφο 5.3 του παρόντος. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (Υπεύθυνος Γραφείου) -11-

23 3.5 Αναγνώριση Διαδικασιών του φορέα Οι βασικές Διαδικασίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία του Φορέα, η λογική σειρά και αλληλεπίδρασή τους παρουσιάζεται ακολούθως (Οι Διαδικασίες του φορέα σημειώνονται ως P-Procedures, με την σχετική αρίθμησή τους, όπως έχει οριστεί από τον φορέα) στο Διάγραμμα 2. Τα κριτήρια και οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για τη Διαχείριση της αποτελεσματικής λειτουργίας και του ελέγχου των Διαδικασιών αυτών, όπου κρίνεται ότι απαιτείται, παρουσιάζονται στην τεκμηρίωση της κάθε Διαδικασίας ξεχωριστά και αποτελεί ευθύνη του Υπεύθυνου Τμήματος να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους. Κάθε εργαζόμενος, μέσω εκπαίδευσης αλλά και προγραμματισμένων εταιρικών συσκέψεων, διατηρείται ενήμερος για τις δικές του επιμέρους δραστηριότητες και καθήκοντα και αναγνωρίζει πλήρως τη συμβολή του στη Διαχείριση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει ο φορέας, αλλά και στην ομαλή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. -12-

24 Διάγραμμα 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΔΠ -13-

25 3.6 Στρατηγική και Ανάπτυξη Η στρατηγική και ανάπτυξη του φορέα παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3. ΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κ' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Δ/νων Σύμβουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υπ. Ποιότητας Διάγραμμα 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Υπ. Τμ. Πιστοποίησης ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ Δ/νων Σύμβουλος ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ MARKETING Δ/νων Σύμβουλος ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ MARKETING Υπεύθυνος Γραφείου ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ Υπεύθυνος Γραφείου ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ P 190 Υπ. Τμ. Πιστοποίησης ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ (βλπ. παράγραφο του παρόντος Εγχειριδίου) ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπ. Τμ. Πιστοποίησης -14-

26 3.7 Διαχείριση Συστήματος Ποιότητας Η Διαχείριση του Συστήματος Ποιότητας του φορέα παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΧΟΙ Δ/νων Συμβουλος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δ/νων Σύμβουλος Διάγραμμα 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υπ. Ποιότητας ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΔΠ ΕΞΩΤΕΡΙΚEΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣEIΣ Υπ. Ποιότητας ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Π. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ P 110 Υπ. Ποιότητας κ' Δ/νων Σύμβουλος ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ; ΝΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Σ.Δ.Π. Υπ. Ποιότητας ΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ.Δ.Π. ; ΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ P 150 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Σ.Δ.Π. P 170 Υπ. Ποιότητας ΝΕΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ του ΣΔΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ P 120 Υπ. Ποιότητας ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ P 130 Υπ. Ποιότητας ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Σ.Δ.Π. Υπ. Ποιότητας -15-

27 3.8 Διαχείριση Πόρων του φορέα Η Διαχείριση των πόρων του φορέα παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 5. Διάγραμμα 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δ/νων Σύμβουλος ΕΤΑΙΡΙΚΟI ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νων Σύμβουλος ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΡΩΝ ; ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ * Διευθύνων Σύμβουλος ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ P 180 Δ/νων Σύμβουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υπ. Ποιότητας * Αφορά εξασφάλιση κεφαλαίων κίνησης, προγραμματισμού νέων επενδύσεων και τη διαχείριση οικονομικών πόρων του φορέα. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου, επιβλέπεται από τον και δεν εντάσσεται στα πλαίσια του παρόντος Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας. -16-

28 3.9 Διαχείριση Επιθεωρητών, Ειδικών Συμβούλων και Ελεγκτών* (Ε3) Αρχική Αξιολόγηση Υποψηφίων (Ε3) (P 161) Εγκριση και καταχώρηση στο Μητρώο (P-161) Αρχική και Συνεχής Εκπαίδευση (P-180) = Συνεχής αξιολόγηση της Ικανότητας (P-161, P-180). * Ελεγκτής θεωρείται, οποιοσδήποτε εξωτερικός συνεργάτης του φορέα, χρησιμοποιηθεί για να εκφέρει γνώμη πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα, ή χρησιμοποιηθεί από τον φορέα για διεκπεραίωση εσωτερικών ελέγχων (π.χ. Επιθεωρητής παρατηρητής κ.α.). Αντιμετωπίζεται όπως οι Ειδικοί Σύμβουλοι. -17-

29 3.10 Ανασκόπηση Σύμβασης Η Διαχείριση της Ανασκόπησης συμβάσεων του φορέα παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ URS MEDITERRANEAN Διάγραμμα 6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ * Υπ. Γραφείου ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ κ' ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Υπ. Τμ. Πιστοποίησης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Υπ. Τμ. Πιστοποίησης ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ; ΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ κ' ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ** Υπ. Τμ. Πιστοποίησης Υπ. Γραφείου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΟΧΙ Υπ. Γραφείου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Υπ. Γραφείου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ * Ο Διαχειριστής (Υπεύθυνος Γραφείου) παρέχει σχετική ενημέρωση για τις Διαδικασίες πιστοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο. ** Τα πρότυπα πιστοποίησης είναι : ISO 9001, ISO 14001, ΕΛΟΤ 1416,. -18-

30 3.11 Διεκπεραίωση Έργων Πιστοποίησης Η Διαχείριση της διεκπεραίωσης Έργων Πιστοποίησης του φορέα παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 7. Διάγραμμα 7 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ * Υπ. Γραφείου ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ κ' ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Υπ. Τμ. Πιστοποίησης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Υπ. Τμ. Πιστοποίησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ κ' ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ή ΕΛΕΓΧΟΥ ** Υπ. Τμ. Πιστοποίησης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Υπ. Τμ. Πιστοποίησης ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Υπ. Τμ. Πιστοποίησης βλ. επόμενη σελίδα * Ο Υπεύθυνος Γραφείου παρέχει σχετική ενημέρωση για τις Διαδικασίες πιστοποίησης και σε κάθε ενδιαφερόμενο. ** Τα πρότυπα πιστοποίησης είναι : ISO 9001, ISO 14001, ΕΛΟΤ Υλοποιείται ανασκόπηση της πληρότητας των εγγράφων του Συστήματος Ποιότητας που προσκομίζεται από τον πελάτη. -19-

31 Από προηγούμενη σελίδα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ κ' ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Υπ. Τμ. Πιστοποίησης ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝTΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Υπ. Τμ. Πιστοποίησης ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Υπ. Τμ. Πιστοποίησης ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ή ΑΡΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Συμβούλιο Πιστοποίησης -20-

32 3.12 Διεξαγωγή Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Η Διαχείριση της διεξαγωγής ελέγχων και επιθεωρήσεων του φορέα παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 8. Διάγραμμα 8 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ή ΕΛΕΓΧΟ Υπ. Τμ. Πιστοποίησης ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ή ΕΛΕΓΧΟΥ Υπ. Τμ. Πιστοποίησης ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ή ΕΛΕΓΧΟΥ Ομάδα Επιθεώρησης ή Ελέγχου ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ κ' ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Συντονιστής Επιθεωρητής ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ; ΟΧΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Υπεύθυνος Τμ. Πιστοποίησης ΝΑΙ Προγραμματισμός Επιλογή Ομάδας Διαβίβαση εγγράφων για επιθεώρηση ή έλεγχο Υλοποιείται σε...φάσεις Αναλυτική ανασκόπηση της τεκμηριώσης του Συστήματος Ποιότητας Επι -τόπου επιθεώρηση ή έλεγχος Σύνταξη Έκθεσης Επιθεώρησης ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Υπεύθυνος Τμ. Πιστοποίησηςή ο Επικεφαλής Επιθεωρητής ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Πελάτης -21-

33 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4.1 Γενικά Ο φορέας έχει συγγράψει και θέσει σε εφαρμογή Σύστημα για την Διαχείριση της Ποιότητας (ΣΔΠ) που επιτρέπει τον καθορισμό και υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας για κάθε δραστηριότητά της που αναφέρεται στην λειτουργία του ως Aνεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας. Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας του φορέα καλύπτει τις απαιτήσεις: Tου διεθνούς προτύπου ΕΝ «Γενικές απαιτήσεις για φορείς που προβαίνουν σε αξιολόγηση και πιστοποίηση/καταχώρηση συστημάτων για την ποιότητα» Του Κανονισμού και Κριτηρίων Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ., Της οδηγίας ΕΑ-7/01 «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την εφαρμογή του Προτύπου ΕΝ 45012». Της οδηγίας ΕΑ-7/02 «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης, Περιβαντολλογικών Συστημάτων Διαχείρισης. με σκοπό να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητα όλων των Διαδικασιών του. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει την οργανωτική δομή, τις Διαδικασίες και τα μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της Διαχείρισης της Ποιότητας. Αναλυτικότερα, ο Φορέας: α) Καθορίζει τις Διαδικασίες που συμπεριλαμβάνονται και εφαρμόζονται στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. β) Έχει καθορίσει κριτήρια και μεθόδους που χρειάζονται ώστε να εξασφαλίζει ότι τόσο η λειτουργία όσο και ο έλεγχος των Διαδικασιών αυτών είναι αποτελεσματικά. γ) Εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων και των πληροφοριών που απαιτούνται για την υποστήριξη, τη λειτουργία και την παρακολούθηση των Διαδικασιών του. δ) Παρακολουθεί, μετρά και αναλύει τις Διαδικασίες του κατά τις προγραμματισμένες Ανασκοπήσεις Διοίκησης. ε) Θέτει σε εφαρμογή δράσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των Αντικειμενικών της Σκοπών για την Ποιότητα και για τη διαρκή βελτίωση των Διαδικασιών του, μέσω της συλλογής καθορισμένων πληροφοριών και δεδομένων και της ανάλυσης και αξιολόγησής τους κατά τις προγραμματισμένες Ανασκοπήσεις Διοίκησης. -22-

34 4.2 Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης Γενικά Η δομή του ΣΔΠ διαρθρώνεται σε τέσσερα επίπεδα ως εξής: Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 Επίπεδο 1: Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας, περιγράφει την οργάνωση του ΣΔΠ αναφορικά με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων κεφαλαίων των προτύπων ΕΝ και των Κανονισμών και Κριτηρίων Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ. Επίσης τεκμηριώνει την Πολιτική για την Ποιότητα καθώς και τους επιμέρους αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα και αποτελεί απαραίτητο έγγραφο της Διοίκησης του φορέα για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων για την Διαχείριση της Ποιότητας. Επίσης περιλαμβάνει ή αναφέρεται στις Διαδικασίες του ΣΔΠ, οι οποίες αναλύονται στο Επίπεδο 2. Επίπεδο 2: Διαδικασίες, Κανονισμοί. A. Διαδικασίες Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας Διαδικασίες Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και Κανονισμοί Οδηγίες Εργασίας Έντυπα / Αρχεία / κλπ. Οι καταγεγραμμένες Διαδικασίες και λειτουργίες του φορέα, αποτελούν τις Διαδικασίες του ΣΔΠ Οι Διαδικασίες αναφέρουν την μεθοδολογία που ακολουθείται από τον φορέα: Για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών. Για την κάλυψη συγκεκριμένων απαιτήσεων των προτύπων ΕΝ και των Κανονισμών και Κριτηρίων Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ. Πολιτική όσον αφορά τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ και των κανονισμών και κριτηρίων Διαπίστευσης ΕΣΥΔ. Γενική αναφορά στη μεθοδολογία λειτουργίας κατά τμήμα και δραστηριότητα του φορέα Καθημερινές Οδηγίες Εργασίας όπου αναφέρεται λεπτομερώς η διαδικασία που ακολουθείται για την διεκπεραίωση μιας συγκεκριμένης εργασίας. Αντικειμενικές αποδείξεις για την αποτελεσματική λειτουργία του Σ.Δ.Π

35 Για την υλοποίηση της πολιτικής του φορέα σε επίπεδο τμήματος. Κάθε Διαδικασία αναφέρει επίσης τις επιμέρους υπευθυνότητες προσωπικού και τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων. Όλες οι Διαδικασίες του Οργανισμού αναφέρονται στις σχετικές παραγράφους του Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας. Β. Κανονισμοί Οι Κανονισμοί αφορούν τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του τμήματος Πιστοποίησης και του Ανεξάρτητου Συμβουλίου Πιστοποίησης. Επίπεδο 3: Οδηγίες Εργασίας. Κάποιες από τις δραστηριότητες δύναται να απαιτούν περαιτέρω ανάλυση και προκύπτουν οι Οδηγίες Εργασίας. Οι Οδηγίες Εργασίας χρησιμοποιούνται, όπου είναι απαραίτητο, για να παρέχουν λεπτομερείς οδηγίες για τη διεξαγωγή μιας συγκεκριμένης εργασίας με ακρίβεια, συνοχή και συνέπεια (αυτές περιλαμβάνουν εργασίες σχετικές με το ΣΔΠ, τις Διαδικασίες και τις τρέχουσες εργασίες πιστοποίησης καθώς και ειδικές οδηγίες ελέγχων και επιθεωρήσεων). Αναφέρουν επίσης επιμέρους υπευθυνότητες προσωπικού και τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων. Επίπεδο 4: Έντυπα του ΣΔΠ Τα έντυπα αυτά συμπληρώνονται και αποτελούν τα Αρχεία Ποιότητας. Είναι οι αντικειμενικές αποδείξεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των Διαδικασιών, Οδηγιών Εργασίας και Κανονισμών του φορέα. Σε αυτό το επίπεδο ανήκουν και τα Έγγραφα Εξωτερικής Προέλευσης τα οποία βοηθούν στην εφαρμογή των Διαδικασιών και παρέχουν καθοδήγηση για τις καθημερινές δραστηριότητες. Έγγραφα αυτού του τύπου είναι : νομοθεσία, τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, έγγραφα των πελατών, τα οποία ενσωματώνονται στις καθημερινές λειτουργίες του φορέα. Το Εγχειρίδιο, οι Διαδικασίες, οι Οδηγίες Εργασίας και οι Κανονισμοί αποτελούν ελεγχόμενα έγγραφα του ΣΔΠ και μαζί με τα έντυπα ανασκοπούνται, εγκρίνονται, διανέμονται και διατηρούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις στην επόμενη ενότητα Έλεγχος Εγγράφων του ΣΔΠ O Φορέας έχει καθιερώσει τεκμηριωμένη Διαδικασία, η οποία καθορίζει τους ελέγχους που χρειάζονται για να : α) Εγκρίνονται τα έγγραφα του ΣΔΠ ως προς την επάρκεια, πριν από τη χρήση. -24-

36 β) Ανασκοπούνται, ενημερώνονται και εγκρίνονται εκ νέου τα έγγραφα, όπως απαιτείται. γ) Εξασφαλίζεται ότι αναγνωρίζεται η ταυτότητα των αλλαγών και η τρέχουσα κατάσταση αναθεώρησης των εγγράφων. δ) Εξασφαλίζεται ότι οι σχετικές εκδόσεις των εφαρμόσιμων εγγράφων είναι διαθέσιμες στα σημεία χρήσης. ε) Εξασφαλίζεται ότι τα έγγραφα παραμένουν ευανάγνωστα και εντοπίζονται εύκολα. στ) Εξασφαλίζεται ότι αποδίδεται ταυτότητα στα έγγραφα εξωτερικής προέλευσης και ότι η διανομή τους ελέγχεται. ζ) Εξασφαλίζεται η μη σκοπούμενη χρήση απηρχαιωμένων εγγράφων και για να αποδοθεί κατάλληλη ταυτότητα σε αυτά στην περίπτωση που διατηρούνται για οποιονδήποτε σκοπό. Η ικανοποίηση της απαίτησης αυτής περιγράφεται στη Διαδικασία, «Έλεγχος Εγγράφων» (Δ-150) Έλεγχος Αρχείων για την Ποιότητα O φορέας έχει καθιερώσει τις μεθόδους για την αναγνώριση, συλλογή, ταξινόμηση, πρόσβαση, αρχειοθέτηση, αποθήκευση, διατήρηση και καταστροφή των αρχείων που δημιουργούνται από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Τηρείται Κατάλογος Αρχείων Ποιότητας, όπου καταγράφονται : Η θέση φύλαξης κάθε αρχείου Ο υπεύθυνος για την τήρησή του Το χρονικό διάστημα διατήρησής του. Η καταστροφή των αρχείων ποιότητας καθορίζεται από κοινού μεταξύ του Υ.Δ.Π. (Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας) και του Διευθύνοντος Συμβούλου, κατόπιν της παρόδου του διαστήματος φύλαξής τους, το οποίο ορίζεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, των συμβάσεων με πελάτες και των υποδείξεων του Οργανισμού Διαπίστευσης. Η πρόσβαση στα αρχεία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι καθορισμένη βάσει καταλόγου φύλαξης και τήρησης αρχείων. -25-

37 Αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή τηρούνται σε εφεδρικά αντίτυπα. Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι καθορισμένη βάσει καταλόγου πρόσβασης ηλεκτρονικών αρχείων. Όλα τα αρχεία ποιότητας είναι πάντοτε διαθέσιμα στους φορείς διαπίστευσης του φορέα και την Αρμοδία Αρχή. Οι πελάτες έχουν πρόσβαση στα αρχεία του φορέα, μόνον κατόπιν συμφωνίας ή/ και έγκρισης από τον Διαχειριστή. Τα αρχεία έργων πιστοποίησης παρέχουν όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση των επιθεωρήσεων και της αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Την ευθύνη για τις αποφάσεις που αφορούν την πιστοποίηση, φέρει το Ανεξάρτητο Συμβούλιο (Α.Σ.Π.) του φορέα και αντίγραφα των αρχείων που δημιουργεί διατηρούνται στη Τμήμα Πιστοποίησης του φορέα με ευθύνη του Υπεύθυνου Τμήματος Πιστοποίησης (Διευθυντής Πιστοποίησης). Οι αρχές λειτουργίας του ανεξάρτητου Συμβουλίου Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.) τεκμηριώνονται στο έγγραφο «Κανονισμός Ανεξάρτητου Συμβουλίου Πιστοποίησης» (Κ-212). Η χρήση των αρχείων ποιότητας περιγράφεται στη σχετική τους Διαδικασία ή Οδηγία Εργασίας. Ο φορέας υιοθετεί την πρακτική ότι κάθε καταγραφή σχετικά με έργο πελάτη να γίνεται σε τυποποιημένο και ελεγχόμενο έντυπο. Προσωπικές σημειώσεις προσωπικού του φορέα (στην περίπτωση που υπάρχουν) αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του σχετικού αρχείου έργου. Για όλες τις καταχωρήσεις σε αρχεία (ηλεκτρονικά ή έντυπα) εξασφαλίζεται ο προσδιορισμός της ταυτότητας του ατόμου που πραγματοποίησε την επιθεώρηση, τον έλεγχο, την αξιολόγηση. Τροποποιήσεις σε αρχεία δεν απαλείφουν την προηγούμενη εγγραφή ή την καθιστούν δυσανάγνωστη, αλλά καταχωρούν τη νέα παρατήρηση ή υπολογισμό παραπλεύρως με την υπογραφή του ατόμου που έκανε τη διόρθωση. Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία είναι ελεγχόμενη και εξασφαλίζεται ότι τηρούνται σε εφεδρικά αντίτυπα. Κάθε αρχείο φυλάσσεται από τον φορέα σε χώρους που εξασφαλίζουν προστασία από απώλεια, ζημιά, αλλοίωση ή κακή χρήση καθώς και με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα προς τον πελάτη από τον φορέα εκτός εάν επιβάλλεται διαφορετικά δια νόμου (βλπ. Διαδικασία «Εμπιστευτικότητα Ασφάλεια» (Δ-140)). -26-

38 Η ικανοποίηση της απαίτησης τήρησης αρχείων στον φορέα περιγράφεται στην Διαδικασία «Αρχεία Ποιότητας» (Δ-170). 5. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5.1 Δέσμευση της Διοίκησης Η Ανώτατη Διοίκηση του φορέα αποδεικνύει τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, μέσω: Της γνωστοποίησης στον Οργανισμό της σημασίας της ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη καθώς και των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν αφενός τη λειτουργία του οργανισμού, αφετέρου τη συμμόρφωση των προϊόντων και συστημάτων που πιστοποιεί και ελέγχει. Της καθιέρωσης της Πολιτικής για την Ποιότητα. Της ανάρτησης της Πολιτικής για την Ποιότητα σε εμφανή σημεία, με σκοπό να τεκμηριωθεί και διαδοθεί σε όλα τα επίπεδα του φορέα και την παρουσίασή της σε όλα τα στελέχη στα πλαίσια της εισαγωγικής εκπαίδευσης, που πραγματοποιείται με την πρόσληψή τους στον φορέα. Της καθιέρωσης Αντικειμενικών Σκοπών για την Ποιότητα. Της διεξαγωγής Ανασκοπήσεων του ΣΔΠ από τη Διοίκηση (βλπ. 5.4). Της εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα (βλπ. 6.0). Ο Δ/νων Σύμβουλος καθώς και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας «μυούν» το προσωπικό μέσω της καθημερινής πρακτικής και άλλων συμπληρωματικών ενεργειών, όπως συναντήσεις του προσωπικού, έκδοση εσωτερικών εγκυκλίων, κ.λ.π Αμεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα Ο φορέας αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και διαθέτει οικονομική και διοικητική ανεξαρτησία. Η Ανεξαρτησία της κρίσης του από οικονομικές ή/ και εμπορικές πιέσεις καθώς και στην ακεραιότητά του σε όλες του τις δραστηριότητές του εξασφαλίζεται από το καθεστώς ίδρυσής του (Νόμος υπ αριθ. 2637), από το καθεστώς λειτουργίας και επίβλεψής του από τον Υπουργό Γεωργίας και τη λήξη απόφασης πιστοποίησης από Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης, η λειτουργία του οποίου διέπεται από το ελεγχόμενο έγγραφο «Κανονισμός Ανεξάρτητου Συμβουλίου Πιστοποίησης» (Κ-212). -27-

39 Η διοικητική του διάρθρωση, προβλέπει συγκεκριμένες οργανωτικές θέσεις (βλέπε 5.3 του παρόντος Εγχειριδίου) που διασφαλίζουν την Αμεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα του φορέα σε τρία (3) επίπεδα: Στρατηγικής και Πολιτικής. Απόφασης για την Πιστοποίηση. Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης. Οι οργανωτικές αυτές θέσεις που προβλέπει η διοικητική διάρθρωση του φορέα, και εξασφαλίζουν την Ανεξαρτησία του ως Φορέα Πιστοποίησης, αναφέρονται στην 5.3 του παρόντος Εγχειριδίου. Ο φορέας για την εξασφάλιση της Ανεξαρτησίας του, Δεν εμπλέκεται σε λειτουργίες που αφορούν τη παραγωγή προϊόντων που πιστοποιεί. Δεν παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον αιτούντα, όσον αφορά τις μεθόδους συναλλαγής σε θέματα τα οποία αποτελούν φραγμούς για την αιτούμενη πιστοποίηση. Δεν προμηθεύει με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα ή την αμεροληψία της πιστοποίησης και των σχετικών αποφάσεων του. Στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, μετά από εισήγηση του Υπεύθυνου Πιστοποίησης, τη σύμφωνη γνώμη του Υπευθύνου Διαχείρισης Ποιότητας και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο φορέας δύναται να συνεργάζεται για την απονομή σημάτων συμμόρφωσης και τη χορήγηση πιστοποιητικών συμμόρφωσης με άλλους φορείς πιστοποίησης ή διεθνείς οργανισμούς. Επίσης δύναται να συνάπτει με αυτούς συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιητικών και σημάτων συμμόρφωσης ή/ και να αναγνωρίζει σήματα και πιστοποιητικά συμμόρφωσης άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών και δικτύων. Για την εξασφάλιση της Ανεξαρτησίας του, ο φορέας στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό, οι σχέσεις εργασίας του οποίου διέπονται από το Άρθρο 41 του Νόμου 2637/1998. Η τεχνική και επιστημονική επάρκεια του προσωπικού αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα βάσει της Διαδικασίας «Εκπαίδευση Προσωπικού» (Δ-180). -28-

40 Η εμπιστευτικότητα και ασφάλεια στοιχείων και δεδομένων εμπιστευτικής φύσης των πελατών του εξασφαλίζεται από το μόνιμο προσωπικό και συνεργάτες του φορέα μέσω της Διαδικασίας «Εμπιστευτικότητα Ασφάλεια» (Δ-140). Επιπλέον, το σύνολο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του φορέα, καθώς και η καθορισμένη τιμολογιακή πολιτική του, οι πόροι και η συγκεκριμένη πολιτική αμοιβών του προσωπικού του, συνεισφέρουν στην Διαχείριση της ακεραιότητας και αμεροληψίας όλων των δραστηριοτήτων του. 5.3 Ευθύνες, Αρμοδιότητες και Εσωτερική Επικοινωνία Ευθύνες και Αρμοδιότητες Οι υπευθυνότητες, αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του προσωπικού που εκτελεί εργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα, καθορίζονται μέσω των ελεγχόμενων εγγράφων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του φορέα: Ε-180.4, «Περιγραφή Θέσης Εργασίας» Οι αμοιβαίες σχέσεις του ανώτερου προσωπικού καθορίζονται μέσω του Οργανογράμματος της Εταιρείας, το οποίο παρουσιάζεται στην του παρόντος Εγχειριδίου. Αναλυτικότερα, οι οργανωτικές θέσεις που αναφέρονται στο οργανόγραμμα του φορέα, καθορίζονται ως ακολούθως: Ο Διευθύνων Σύμβουλος ο οποίος αποτελεί το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του φορέα και φέρει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία του φορέα. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Ποιότητας (Υ.Δ.Π.) που εξασφαλίζει τη συνεχή εφαρμογή, την πληρότητα και αποδοτικότητα του τεκμηριωμένου ΣΔΠ. Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης (Διευθυντής Πιστοποίησης) που προγραμματίζει και ελέγχει κάθε δραστηριότητα που αφορά πιστοποιήσεις. Ειδικότερα είναι υπεύθυνος για: - Την ενημέρωση ενδιαφερομένων για τις διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου του φορέα. - Την παραλαβή και αξιολόγηση αιτήσεων ενδιαφερομένων για ένταξη στις διαδικασίες επίβλεψης, ελέγχου και πιστοποίησης του φορέα. - Συλλογή και αξιολόγηση εκθέσεων ελέγχων και επιθεωρήσεων καθώς και των αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων. -29-

41 - Υποβολή προς την Επιτροπή Πιστοποίησης εισηγήσεων για τη λήψη απόφασης απονομής των κατά περίπτωση σχετικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή σημάτων συμμόρφωσης. - Την εκπόνηση κανονισμών πιστοποίησης συστημάτων. - Την μέριμνα για την κατάρτιση καταλόγων κόστους πιστοποίησης και για την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στη Διοίκηση του φορέα. - Την μέριμνα για την διατύπωση εισηγήσεων υποβολής κυρώσεων στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις στην περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών κατά την διενέργεια των ελέγχων και των επιβλέψεων. - Τη μέριμνα για την τήρηση ειδικών μητρώων πιστοποιημένων από τον φορέα επιχειρήσεων. (Ε-200.1, «Πίνακας Πιστοποιημένων Πελατών»).Τη μέριμνα για την υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Πιστοποίησης. - Τη μέριμνα για τη διαρκή ενημέρωση του φορέα σε θέματα που αφορούν την πιστοποίηση, τους φορείς που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα αυτά καθώς και η υποβολή εισηγήσεων για τη σύναψη συνεργασιών. - Τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας του τμήματος καθώς και τήρησης του σχετικού αρχείου. - Τη μέριμνα για την τήρηση των αρχείων του τμήματος. - Τη μέριμνα διαχείρισης επιθεωρητών, εμπειρογνωμόνων και ελεγκτών. - Τη μέριμνα για τη συγκρότηση ομάδων επιθεώρησης. - Τον προγραμματισμό, το συντονισμό και τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και των ελέγχων. - Την παραλαβή των πορισμάτων από τους επιθεωρητές, αξιολογητές ή ελεγκτές. Ο Υπεύθυνος Γραφείου (Διαχειριστής) που έχει την γενική ευθύνη επικοινωνίας με τους πελάτες, αλλά και υποψηφίους συνεργάτες του φορέα. Οι Εσωτερικοί Επιθεωρητές που ελέγχουν σε προκαθορισμένα ή/ και έκτακτα διαστήματα την αποδοτική εφαρμογή του ΣΔΠ. Επιθεωρητές & Ειδικοί Σύμβουλοι που μπορεί να είναι είτε μόνιμο προσωπικό του φορέα, ή εξωτερικοί υπεργολάβοι και έχουν την ευθύνη της διεξαγωγής των επιθεωρήσεων. Τα παρακάτω συλλογικά όργανα υποστήριξης της λειτουργίας του φορέα: -30-

42 1. Το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τον «Κανονισμό Ανεξάρτητου Συμβουλίου Πιστοποίησης» (Κ-212). Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Πιστοποίησης είναι να: Εξασφαλίζει την αμεροληψία, ανεξαρτησία και ακεραιότητα του φορέα από πάσης φύσεως συμφέροντα και πιέσεις. Επικυρώνει τη χορήγηση πιστοποιητικών, απονομή σημάτων συμμόρφωσης και για τη διατήρηση ή διακοπή της χρήσης αυτών. Επικυρώνει τους Κανονισμούς Πιστοποίησης συστημάτων. Συγκροτεί γνωμοδοτικές επιτροπές για την παροχή γνωμοδότησης σε τεχνικά θέματα. Παρακολουθεί την εφαρμογή των πολιτικών του φορέα σε θέματα πιστοποίησης και ελέγχων, Προσφεύγει στο Ε.ΣΥ.Δ. στην περίπτωση που δεν εισακούγονται οι αποφάσεις ή εισηγήσεις του. Να ορίζει την Επιτροπή Πιστοποίησης και την Επιτροπή Ενστάσεων. 2. Η Επιτροπή Πιστοποίησης η οποία συγκαλείται από το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης σύμφωνα με τoν Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Π. και: Λαμβάνει την απόφαση για πιστοποίηση. Λαμβάνει αποφάσεις για την ανάκληση, αναστολή, και επέκταση της πιστοποίησης. 3. Η Επιτροπή Ενστάσεων η οποία συγκαλείται από το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης σύμφωνα με τoν Κανονισμό Λειτουργίας του και: Εξετάζει τις ενστάσεις και προσφυγές εναντίον των αποφάσεων του φορέα και αποφασίζει για την τύχη αυτών. Συγκαλεί γνωμοδοτικές επιτροπές για την παροχή γνωμοδότησης σε τεχνικά θέματα όπως απαιτείται κατά περίπτωση. 4. Ειδικές Γνωμοδοτικές Επιτροπές, μόνο αν αποφασισθεί η αναγκαιότητά τους από το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης ή την Επιτροπή Ενστάσεων, για την παροχή γνωμοδότησης σε αυτό κατά την κρίση του και κατά περίπτωση Εκπρόσωπος της Διοίκησης Εκπρόσωπος της Διοίκησης του φορέα και υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) και την μέριμνα για τη διαπίστευση του Οργανισμού είναι ο Υπεύθυνος Διαχείρισης ποιότητας. -31-

43 Ορίζεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκπροσωπεί τη Διοίκηση και είναι αρμόδιος για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των Διαδικασιών του φορέα και κατ επέκταση ολόκληρου του ΣΔΠ. Ευθύνεται, επίσης, για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας του ΣΔΠ και το συντονισμό της επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν, τη γραπτή ενημέρωση της Ανώτατης Διοίκησης σχετικά με την επίδοση του ΣΔΠ καθώς και το συντονισμό της συνεχούς προσπάθειας για τη βελτίωσή του. Για να αντεπεξέλθει επιτυχώς στο έργο του, η Ανώτατη Διοίκηση παρέχει στον Υ.Δ.Π., όλα τα μέσα, τις εξουσιοδοτήσεις και τους πόρους που απαιτούνται. Ο Υ.Δ.Π., σε συνεργασία με την Ανώτατη Διοίκηση, εξασφαλίζει την προαγωγή της ενημέρωσης όλου του προσωπικού για το ΣΔΠ, επικοινωνεί με τους πελάτες και διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις τους είναι κατανοητές από όλα τα επίπεδα του οργανισμού και εκπληρώνονται Εσωτερική Επικοινωνία Ο φορέας θεωρεί τον ανθρώπινο παράγοντα ως το σημαντικότερο στοιχείο για την επιτυχή διαχείριση και περαιτέρω πορεία του. Ο φορέας εξασφαλίζει ότι ενημερώνεται αποτελεσματικά στο προσωπικό σε όλα τα επίπεδα του εταιρείας, η Πολιτική Ποιότητας και οι Αντικειμενικοί Σκοποί, καθώς και η γενικότερη πορεία και τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας. Η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων θεωρείται στοιχείο ζωτικής σημασίας στην προσπάθεια της εξασφάλισης της συμμετοχής όλων των στελεχών προς την κατεύθυνση ικανοποίησης του πελάτη. Για το σκοπό αυτό, ο φορέας έχει καθιερώσει τόσο συναντήσεις όλου του προσωπικού όσο και τη διανομή εσωτερικών εγκυκλίων ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ορθή πληροφόρηση μεταδίδεται στο προσωπικό όταν τη χρειάζεται, και ταυτόχρονα να υπάρχει δυνατότητα για την αντίστροφη επικοινωνία μέσω της συστηματικής καταγραφής των προβλημάτων και των ευρημάτων των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, τα οποία καταλήγουν στην Ανώτατη Διοίκηση για την περαιτέρω αξιολόγησή τους. 5.4 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση Η Ανώτατη Διοίκηση του φορέα, αναγνωρίζει τη συνεχή ανάγκη για βελτίωση τόσο των υπηρεσιών του όσο και του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) και διασφαλίζει μέσω προγραμματισμένων ανασκοπήσεων την: Καταλληλότητα της Πολιτικής για την Ποιότητα. -32-

44 Καταλληλότητα των Αντικειμενικών Σκοπών για την επίτευξη της Ποιότητας. Αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Θέματα υπό ανασκόπηση αποτελούν μεταξύ άλλων τα κάτωθι: Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), Τα Προγράμματα και αρχεία ολοκλήρωσης Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας. Οι αναφορές Διορθωτικών και Προληπτικών Ενεργειών / Παράπονα Πελατών / Ενστάσεις. Η αξιολόγηση προμηθευτών / υπεργολάβων (εργαστηρίων, επιθεωρητών ελεγκτών και εμπειρογνωμόνων, τακτικών προμηθευτών υλικών και εξοπλισμού, υπηρεσιών κ.λ.π.). Η καταλληλότητα του περιβάλλοντος εργασίας. Οι διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχων Εισηγήσεις και αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και ειδικότερα του Ανεξάρτητου Συμβουλίου Πιστοποίησης. Πρακτικά των Ανασκοπήσεων τηρούνται από τον Υ.Δ.Π. για το συντονισμό και εφαρμογή σχετικών αποφάσεων της Διοίκησης και αποτελούν οδηγό για τη συνεχή βελτίωση και ποιοτική αναβάθμισή του φορέα. Η δραστηριότητα αυτή της Ανώτατης Διοίκησης περιγράφεται αναλυτικά στη Διαδικασία «Ανασκόπηση Διοίκησης» (Δ-110). 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 6.1 Διάθεση Πόρων Για τον φορέα, οι βασικές ομάδες πόρων είναι: Ανθρώπινοι πόροι (μόνιμο προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες). Υποδομές (κτίριο, εξοπλισμός, αναλώσιμα, οργάνωση). Περιβάλλον εργασίας. Στα πλαίσια της Ανασκόπησης της Διοίκησης, παρακολουθείται συστηματικά η επάρκεια των πόρων σε σχέση με τις απαιτήσεις των πελατών και ενός συνεχώς βελτιούμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και οποιαδήποτε ανάγκη που προκύπτει περιλαμβάνεται στο Έντυπο «Πρακτικά Ανασκοπήσεων Διοίκησης» (Ε-110.1). -33-

45 Η αναγκαιότητα παροχής νέων πόρων δύναται να προκύψει ως επίλυσης ενός προβλήματος, που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια μιας εσωτερικής επιθεώρησης ή κατά την καθημερινή λειτουργία του φορέα. 6.2 Ανθρώπινοι Πόροι Η αρχική αξιολόγηση και επιλογή όλων των στελεχών του φορέα, πραγματοποιείται με κριτήρια τη συνολική τους ικανότητα και απόδοση στην υλοποίηση των απαιτούμενων δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα, συνυπολογίζονται η ακαδημαϊκή εκπαίδευση, η επιμόρφωση, οι δεξιότητες και η εμπειρία. Ο φορέας επενδύει στα στελέχη του και η αξιολόγησής τους είναι η σοβαρότερη δραστηριότητα στις Διαδικασίες «Αξιολόγηση Επιθεωρητών & Ειδικών Συμβούλων» (Δ-161) και «Εκπαίδευση Προσωπικού» (Δ-180). Για τα στελέχη του, ο φορέας έχει καθιερώσει μηχανισμούς ώστε να : Προσδιορίζει την απαραίτητη ικανότητα του προσωπικού, το οποίο εκτελεί εργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Οι ικανότητες αυτές περιγράφονται στο Έντυπο «Περιγραφή Θέσης Εργασίας» (Ε-180.4). Παρέχει εκπαίδευση των στελεχών του είτε με την συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα είτε μέσω της καθημερινής πρακτικής (on job training). Οι πραγματοποιηθείσες εκπαιδεύσεις καταγράφονται στο στο Έντυπο «Ατομικό Δελτίο Εκπαίδευσης» (Ε-180.3). Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης με την ανάθεση έργων στα στελέχη του και την ταυτόχρονη παρακολούθησή τους από πιο έμπειρα στελέχη, ανάλογα με το τμήμα, στο οποίο ανήκει το εκάστοτε στέλεχος. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εκπαίδευσης καταγράφονται στο ανωτέρω έντυπο. Παράλληλα μια φορά το χρόνο γίνεται η αξιολόγηση της επίδοσης των επιθεωρητών & ειδικών συμβούλων μέσω της συμπλήρωσης του Έντυπου «Ετήσια Αξιολόγηση Επιθεωρητών & Ειδικών Συμβούλων» (Ε-161.3). Εξασφαλίζει με κατάλληλους τρόπους (συσκέψεις, εκπαίδευση, κ.ά) ότι το προσωπικό της είναι ενήμερο της σχέσης και της σπουδαιότητας των δραστηριοτήτων του και πώς αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα. -34-

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01 Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 9 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 25.6.2010

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO ISO 22000:2005 Α.Βανταράκης, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-1 Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση Δρ. Ν.Μ. Βαξεβανίδης Σύστημα Διαχείρισης Σύστημα Διαχείρισης : Σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Χαρακτηριστικό Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή

Ενότητα Χαρακτηριστικό Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή ΥΠΟΕΡΓΟ (Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) στην ΔΙΠΘΑΠ κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 από Εξωτερικό Ειδικό Σύμβουλο Ενότητα Χαρακτηριστικό Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης edipo2.indd 1 11/25/08 3:56:45 PM Γιατί Διαπίστευση; Στη σύγχρονη ιατρική πρακτική, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 1 από 16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Εισηγητής : Σπύρος Ραγιάς CMC 16/05/2015 MANSYSTEMS BUSINESS CONSULTANTS LTD Τι είναι τα Πρότυπα; Τα διεθνή πρότυπα είναι κείμενα που εκπονούνται από Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 03 15.9.2014 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/05/12-11-2014 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 12-11-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ o Γιαρένη Ιωάννα, Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων o Αλετρά Βασιλική, ΔΠ Γραφείου Διεθνών Σχέσεων o Παππά Παναγιώτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «BIOCERT CYPRUS LTD» ΘΡΑΚΗΣ 6, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103, Τ.Κ.1055, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.29653,1722 E-MAIL: biocert@cytanet.com.cy / biocert_cyprus@cytanet.com.cy, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα