Το αεροδρόμιο συνιστά ένα πολύπλοκο σύστημα αναγκών, που οι αρχιτέκτονες καλούνται να δώσουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το αεροδρόμιο συνιστά ένα πολύπλοκο σύστημα αναγκών, που οι αρχιτέκτονες καλούνται να δώσουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις."

Transcript

1

2

3

4

5 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Το αεροδρόμιο συνιστά ένα πολύπλοκο σύστημα αναγκών, που οι αρχιτέκτονες καλούνται να δώσουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις. Ο σχεδιασμός και οι οργάνωση του επηρεάζονται από τέσσερις συνιστώσες, όπου αυτές είναι το ίδιο το αεροδρόμιο, ο άνθρωπος, οι αποσκευές / τα εμπορεύματα και το αεροπλάνο (Σχήμα 1). αεροσταθμού, όπως είναι οι χώροι υποδοχείς των αφίξεων αναχωρήσεων, αναμονής, εμπορικών καταστημάτων, εστιατόριων - καφέ καθώς και στις πύλες εισόδου και εξόδου προς και από τα αεροπλάνα. Η δεύτερη αφορά την ασφάλεια και τον έλεγχο διαβατήριων των επιβατών ενώ η τρίτη αναλύει τις ροές των επιβατών. Ο επόμενος παράγοντας του αεροπλάνου, περιλαμβάνει και αυτός τρεις κατευθύνσεις, όπου είναι οι αεροδιάδρομοι τροχόδρομοι στάθμευση αεροπλάνων, το ίδιο το αεροπλάνο και η ασφάλεια των πτήσεων. Τέλος η συνιστώσα των αποσκευών / εμπορευμάτων αναλύεται στις ροές τον αποσκευών και στην χωροθέτηση σχεδιασμό του εμπορικού αεροπορικού αεροσταθμού. Σχήμα 1: Οι συνιστώσες και οι ροές που επηρεάζουν το σχεδιασμό και την οργάνωση ενός αεροδρομίου. Στην συνέχεια αναλύονται τα βραβευμένα διεθνή αεροδρόμια του κόσμου, δίνοντας έμφαση στους χώρους υποδοχείς των αναχωρήσεων και αφίξεων. Τέλος συγκρίνονται μεταξύ τους, μέσω πινάκων και διαγραμμάτων, εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές. Ο παράγοντας αεροδρόμιο περιλαμβάνει την χωροθέτηση του, την σχέση του με τον αστικό ιστό, τις κύριες λειτουργίες του, αλλά και το κτίριο του αεροσταθμού, με τις μορφές διάταξης και τα κατακόρυφα επίπεδα του. Η συνιστώσα που αφορά τον άνθρωπο αναλύεται σε τρείς κατευθύνσεις. Η πρώτη αναφέρεται σε όλους τους χώρους ενός Σελίδα - 1 -

6 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1. Ορισμοί 1.2. Χωροθέτηση ενός αεροδρομίου Το αεροδρόμιο (Aerodrome) είναι ο τόπος όπου πραγματοποιείται η μετάβαση από τον απίγειο χώρο στον εναέριο, μια πύλη προς τους αιθέρες, το μεταίχμιο ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς αλλά και στενά συνδεδεμένους κόσμους, των οποίων γίνεται και το κοινό σημείο. Το σημείο δηλαδή, όπου ο δυναμισμός και η μαγεία της πτήσης συναντά και τροφοδοτεί την αρχιτεκτονική 1. Ο αερολιμένας (Airport) συμπυκνώνει όλες τις κατασκευές και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την αεροπορική μεταφορά, συνεπώς περιλαμβάνει και το δίκτυο πρόσβασης με χερσαία μέσα. Ο όρος αεροδρόμιο έχει στενότερο νοηματικό περιεχόμενο και αναφέρεται στις κατασκευές και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την προσγείωση και απογείωση αεροσκαφών, όχι όμως απαραίτητα και τη διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων 2. Ο αεροσταθμός (Air-Terminal) ή Τερματικός σταθμός είναι το κτίριο επιβατών, όπου προλαμβάνει τους χώρους υποδοχείς αναχωρήσεων / αφίξεων, τους ελέγχους ασφαλείας και διαβατηρίων, τα γραφεία υπηρεσιών και αεροπορικών εταιριών καθώς επίσης και εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα και χώρους διασκέδασης 2. Ένα αεροδρόμιο συνιστά δαπανηρή επένδυση και γι' αυτό πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αεροπορικών μεταφορών με τον καλύτερο τρόπο και για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα. Ένα από τα κρισιμότερα στάδια για την υλοποίηση ενός αεροδρομίου είναι η επιλογή της θέσης του αεροδρομίου, που θα πρέπει να εξασφαλίζει 3 : Tην αποφυγή εμποδίων στη διαδικασία προσγείωσης και απογείωσης αεροσκαφών. Tην λειτουργία του αεροδρομίου σε συνάρτηση με τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες κατά τη μεγαλύτερη δυνατή χρονική περίοδο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή ενός αεροδρομίου επηρεάζουν όχι μόνο την ομαλή λειτουργία του, αλλά και την διάταξη και την διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων του. Ο άνεμος και η θερμοκρασία έχουν καθοριστική επιρροή στην κατεύθυνση, τον αριθμό και το μήκος των διαδρόμων προσγειώσεων-απογειώσεων. Η έντονη βροχόπτωση (καταιγίδα) και οι ομίχλη δυσχεραίνουν τη διαδικασία προσγείωσηςαπογείωσης και σε πολλές περιπτώσει προκαλούν πολύ σημαντικές καθυστερήσεις ακόμη και ματαίωση πτήσεων και τέλος απαιτούν την ύπαρξη ειδικών συστημάτων ILS. 1 Κ. Ανδρίτσου, Δ. Ραχμανίδου. «Περί πτήσεων και περί-πτώσεων.» Αρχιτέκτονες, Τεύχος 27, Μάιος - Ιούνιος 2001: σελ Προφυλλίδης, Βασίλης. Αεροπορικές Μεταφορές Και Αεροδρόμια. Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2010.σελ. 16. Σελίδα Προφυλλίδης, Βασίλης. Αεροπορικές Μεταφορές Και Αεροδρόμια. Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2010.σελ. 107

7 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Tην δυνατότητα προσγείωσης-απογείωσης των αεροσκαφών που έχει εκτιμηθεί ότι θα χρησιμοποιηθούν από το αεροδρόμιο. Tην εύκολη και ταχεία χερσαία προσπέλαση προς το αεροδρόμιο. ομάδα 4: κινητικότητα, εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας, ομάδα 5: τεχνολογία αεροσκαφών και συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας, ομάδα 6: κόστος ενέργειας, Επαρκείς χώρους για την αρχική ανάπτυξη και μελλοντική επέκταση του αεροδρομίου σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης της πέριξ περιοχής. ομάδα 7: ανταγωνισμός με άλλα μέσα μεταφοράς και ιδίως σιδηρόδρομο μεγάλων ταχυτήτων 5. Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορούν να είναι ανεκτές από τους περίοικους. Tέλος το κόστος κατασκευής και λειτουργίας που μπορεί να αναληφθεί από το φορέα που θα αναλάβει την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 4. Επίσης υπάρχουν μια σειρά από παράμετροι που επηρεάζουν την χωροθέτηση και την ανάπτυξη ενός αεροδρομίου και μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής (Σχήμα 2): ομάδα 1: παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, γεωπολιτική, ευρωπαϊκή, ολοκλήρωση, ομάδα 2: περιβάλλον, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορρύπανση, ομάδα 3: περιφερειακή ανάπτυξη, απομονωμένες περιοχές, Σχήμα 2: Οι παράμετροι που επηρεάζουν την χωροθέτηση και την ανάπτυξη ενός αεροδρομίου. 4 Προφυλλίδης, Βασίλης. Αεροπορικές Μεταφορές Και Αεροδρόμια. Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2010.σελ Σελίδα Προφυλλίδης, Βασίλης. Αεροπορικές Μεταφορές Και Αεροδρόμια. Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2010.σελ. 100&102.

8 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.3. Η σχέση του αεροδρομίου με τον αστικό ιστό Ένα αεροδρόμιο αποτελεί έναν κόμβο ανάμεσα στις αεροπορικές και στις χερσαίες μεταφορές. Ο κόμβος αυτός έχει εξελιχτεί σ ένα πολύπλοκο σύστημα, του οποίου οι συνιστώσες αλληλεπιδρούν η μια στην άλλη. Γι αυτό και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ανάλυσης των προβλημάτων ενός αεροδρομίου είναι με τη βοήθεια συστημικής προσέγγισης, όπου κάθε συνιστώσα δεν αντιμετωπίζεται μόνη της αλλά ως μέρος και συνιστώσα του όλου συστήματος 6. Το αεροδρόμιο θεωρήθηκε στο παρελθόν ( αλλά και σήμερα από αρκετούς) ως ένα σύμπλεγμα που αποτελείται από το πεδίο κίνησης των αεροσκαφών, τον αεροσταθμό και τον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Μια τέτοια αντίληψη όμως είναι λανθασμένη, διότι θεωρεί το αεροδρόμιο αποκομμένο από τις υπόλοιπες υποδομές μεταφορών αλλά και από τον πληθυσμιακό, κοινωνικός και οικονομικό περίγυρο. Ο ορθότερος ορισμός ενός αεροδρομίου είναι ότι αποτελεί κόμβο ανάμεσα στην αεροπορική μεταφορά και την χερσαία πρόσβαση, που μπορεί να γίνει οδικώς και σιδηροδρομικώς. Η θεώρηση του αεροδρομίου ως κόμβου έχει ως συνέπεια η επάρκεια και το επίπεδο εξυπηρέτησης να μην περιορίζονται μόνο στις αεροδρομικές υποδομές, αλλά και στην οδική και σιδηροδρομική σύνδεση του αεροδρομίου 7. Η σημασία της χερσαίας προσπέλασης ενός αεροδρομίου υποτιμήθηκε τόσο υπό το ρυθμισμένο όσο και υπό το ανταγωνιστικό περιβάλλον λειτουργίας των αεροδρομίων. Υπό το ρυθμισμένο περιβάλλον υπήρχε αδυναμία κρατικών πόρων, που θα απαιτούσε μια σύγχρονη χερσαία προσπέλαση. Υπό ανταγωνιστικό περιβάλλον υπάρχει αδιαφορία του ιδιωτικού τομέα, διότι οι επενδύσει στις υποδομές χερσαίας προσπέλασης ενός αεροδρομίου είναι ελάχιστα αποδοτικές οικονομικά και μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις κεντρικών αεροδρομίων με πολύ μεγάλη κίνηση 7. Οι αλλαγές όμως στη φιλοσοφία οργάνωσης των αεροδρομίων τοποθετούν το χρήστη των υπηρεσιών του αεροδρομίου στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και αλλάζουν την ιεράρχηση προτεραιοτήτων του παρελθόντος. Είναι πλέον αδιάφορο πόσος λίγος χρόνος δαπανάται στο αεροπορικό ταξίδι, αλλά αναδεικνύεται ως κρίσιμη παράμετρος ο συνολικός χρόνος μεταξύ του σημείου εκκίνησης (κατοικία, χώρος εργασίας) και του σημείου άφιξης του επιβάτη. Η αεροπορική μεταφορά είναι απλώς μια συνιστώσα της συνολικής μετακίνησης. Πολλά μεγάλα αεροδρόμια συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επιβατών αλλά και εργαζομένων και για να τα προσεγγίσει κανείς πρέπει να διέλθει από οδούς με συχνή συμφόρηση και απρόβλεπτο επίπεδο καθυστερήσεων. Έτσι η οδική και σιδηροδρομική σύνδεση ενός αεροδρομίου αναδεικνύονται σε κρίσιμες συνιστώσες μιας αποτελεσματικής λειτουργίας του 7. 6 Προφυλλίδης, Βασίλης. Αεροπορικές Μεταφορές Και Αεροδρόμια. Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2010.σελ. 16. Σελίδα Προφυλλίδης, Βασίλης. Αεροπορικές Μεταφορές Και Αεροδρόμια. Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2010.σελ. 275.

9 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Γι' αυτό και είναι απαραίτητη, όχι μόνο για τα μεγάλα αλλά και για τα μεσαία αεροδρόμια, η πραγματοποίηση κυκλοφοριακών μελετών που προσδιορίζουν 8 : τους ρυθμούς άφιξης και αναχώρησης των διαφόρων κατηγοριών μετακινουμένων (επιβατών, εργαζομένων, επισκεπτών. Κ.λπ.), τον αριθμό συνοδών ανά επιβάτη, το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιείται (ΙΧ, αστικό λεωφορείο, μετρό, κ.λπ.) και τα ποσοστά χρησιμοποίησης του κάθε μέσου, το βαθμό πληρότητας του χρησιμοποιούμενου μέσου μεταφοράς, τη διάρκεια στάθμευσης στην περίπτωση χρησιμοποίησης ΙΧ ή τουριστικού λεωφορείου. Σε πείσμα των προσπαθειών και σημαντικών επενδύσεων για μεγαλύτερη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς (λεωφορείο, μετρό, σιδηρόδρομος), ιδίως στις περιπτώσεις μεγάλων αεροδρομίων, το αυτοκίνητο (ΙΧ, ταξί) εξακολουθεί να παραμένει το κυρίαρχο μέσο μεταφοράς, καθώς για μεν τους επιβάτες παρέχει μεταφορά από πόρτα σε πόρτα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις ώρες αναχώρησης και άφιξης των πτήσεων, για δε τους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο επιπλέον παρέρχεται συνήθως δωρεάν και η στάθμευση 9. Μελέτη για τη χερσαία πρόσβαση σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έδωσε μέσο ποσοστό χρησιμοποίησης των δημόσιων συγκοινωνιών μόλις 21%, που εξειδικεύεται σε Ι2% για τα λεωφορεία και σε 9% για τα συστήματα σταθερής τροχιάς (μετρό, σιδηρόδρομος, τραμ). Ειδικότερα τα ποσοστά χρησιμοποίησης δημόσιων συγκοινωνιών έχουν ως εξής για τα αεροδρόμια των παρακάτω πόλεων: Όσλο 63%, Ζυρίχη 59%, Άμστερνταμ 42%, Παρίσι (Charles de Gaulle) 20%, Βρυξέλες 20%, Παρίσι (Orly) 18% 9. Ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης, το Χήθροου του Λονδίνου, έχει εισαγάγει τη δυνατότητα να εγγράφει ένας επιβάτης την αποσκευή του (check-in) σ' έναν από τους κεντρικότερους σταθμούς μετρό (Paddington) και με απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση να βρίσκεται σε 15 λεπτά στο αεροδρόμιο. Παρόλα αυτά, το ποσοστό χρησιμοποίησης των μέσων σταθερής τροχιάς παραμένει χαμηλό, τόσο για τους επιβάτες όσο και τους εργαζόμενους 9 (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Ποσοστά χρησιμοποίησης των διαφόρων μέσων μεταφοράς, για χερσαία πρόσβαση στο αεροδρόμιο Χήθροου του Λονδίνου (Στοιχεία έτους 2005). 8 Προφυλλίδης, Βασίλης. Αεροπορικές Μεταφορές Και Αεροδρόμια. Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2010.σελ Σελίδα Προφυλλίδης, Βασίλης. Αεροπορικές Μεταφορές Και Αεροδρόμια. Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2010.σελ

10 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.4. Κύριες λειτουργίες αεροδρομίου Σ' ένα αεροδρόμιο συντελούνται οι παρακάτω λειτουργίες και συναντώνται οι εξής χώροιεγκαταστάσεις 10 (Σχήμα 3): Προσγείωση και απογείωση αεροσκαφών, που πραγματοποιούνται στο διάδρομο του αεροδρομίου. Στάθμευση του αεροσκάφους κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών. Στάθμευση του αεροσκάφους μεταξύ διαδοχικών πτήσεων και όσο αυτό δεν χρησιμοποιείται, που πραγματοποιείται στο δάπεδο στάθμευσης. Η μετακίνηση του αεροσκάφους από το διάδρομο στο δάπεδο στάθμευσης γίνεται συνήθως μέσω του τροχιοδρόμου. Προετοιμασία της επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών, που απαιτεί έλεγχο εισιτηρίων, παράδοση-παραλαβή αποσκευών, χώρους αναμονής, έλεγχος ασφαλείας. Όλες αυτές οι λειτουργίες πραγματοποιούνται στο κτίριο του αεροσταθμού. Καταστήματα και εμπορικές χρήσεις που βρίσκονται στο κτίριο του αεροσταθμού. Η λειτουργία αυτή ήταν περιορισμένη πριν μερικές δεκαετίες, έχει αυξηθεί όμως σημαντικά τα τελευταία χρόνια μετασχηματίζοντας πολλά μεγάλα αεροδρόμια σε εμπορικά κέντρα. Μεταφορά των επιβατών και των αποσκευών τους από το κτίριο του αεροσταθμού στο αεροσκάφος, που μπορεί να γίνει με λεωφορείο, πεζή ή μέσω ειδικών διαδρόμων. Πρόσβαση των επιβατών από το χώρο εργασίας ή κατοικίας προς το χώρο του αεροδρομίου, που μπορεί να γίνει με Ι.Χ., λεωφορείο ή σιδηροδρομικό σύστημα. Η πρόσβαση αυτή προϋποθέτει ικανοποιητικό οδικό δίκτυο (και δίκτυο σιδηροδρόμου-μετρό κατά περίπτωση) μεταξύ αεροδρομίου και περιοχών που εξυπηρετεί, χώρους στάθμευσης στο αεροδρόμιο για Ι.Χ., λεωφορεία, εξυπηρέτηση με ταξί, αστικές συγκοινωνίες (λεωφορείο, μετρό). Συντήρηση και επισκευές των αεροσκαφών (όταν έχουν το αεροδρόμιο ως τεχνική βάση, οι εγκαταστάσεις αυτές είναι μεγαλύτερης έκτασης). Τροφοδοσία με καύσιμα για ανεφοδιασμό των αεροσκαφών καθώς και καθαρισμός των αεροσκαφών. Φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτωνπροϊόντων. Χώροι και εγκαταστάσεις για τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες του αεροδρομίου, στις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, στις υπηρεσίες των διαφόρων αεροπορικών εταιριών, στις τουριστικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες διευκόλυνσης των επιβατών (ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κ.λπ.). 10 Προφυλλίδης, Βασίλης. Αεροπορικές Μεταφορές Και Αεροδρόμια. Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2010.σελ. 14. Σελίδα - 6 -

11 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της αστυνομίας, παροχή υπηρεσιών υγείας. Συστήματα εναέριας κυκλοφορίας, που κατευθύνουν το αεροσκάφος κατά την προσγείωση και απογείωση και το καθοδηγούν σ' όλη τη διάρκεια της πτήσης. Όλες οι προηγούμενες λειτουργίες βρίσκονται συγκεντρωμένες σε ένα χώρο που καλείται αεροδρόμιο (aerodrome) ή ορθότερα αερολιμένας (airport). Ο αερολιμένας συμπυκνώνει όλες τις κατασκευές και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την αεροπορική μεταφορά, συνεπώς περιλαμβάνει και το δίκτυο πρόσβασης με χερσαία μέσα. Ο όρος αεροδρόμιο έχει στενότερο νοηματικό περιεχόμενο και αναφέρεται στις κατασκευές και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την προσγείωση και απογείωση αεροσκαφών, όχι όμως απαραίτητα και τη διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων. Στην ελληνική επιστήμη η διαφοροποίηση των δυο εννοιών δεν είναι ευδιάκριτη και γι αυτό συχνά οι όροι αεροδρόμιο και αερολιμένας χρησιμοποιούνται ως ισοδύναμοι 11. Σχήμα 3: Κύριες λειτουργίες ενός αεροδρομίου Προφυλλίδης, Βασίλης. Αεροπορικές Μεταφορές Και Αεροδρόμια. Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2010.σελ. 16. Σελίδα Προφυλλίδης, Βασίλης. Αεροπορικές Μεταφορές Και Αεροδρόμια. Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2010.σελ. 15.

12 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.5. Τύποι αεροσταθμών Τέσσερις είναι οι βασικοί τύποι που καθορίζουν την μορφή του κτιρίου ενός αερολιμένα. Οι τύποι αυτοί διακρίνονται ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης των αεροσκαφών και των περιφερειακών κτιρίων μεταξύ τους, σε σχέση με το κεντρικό συγκρότημα του κτιρίου 13. Ο πρώτος τύπος είναι ο ακτινωτός και αποτελείται από το κεντρικό κτίριο υποδοχής, όπου τα αεροσκάφη σταθμεύουν αμφίπλευρα σε ακτινωτούς διαδρόμους (εικόνα 1). Εικόνα 2: Ο δορυφορικός τύπος Ο τρίτος είναι ο γραμμικός τύπος, όπου τα αεροσκάφη σταθμεύουν σε μία σειρά κατά μήκος του κεντρικού κτιρίου υποδοχής, κάθετα, παράλληλα ή υπό γωνία προς σε αυτό (εικόνα 3). Εικόνα 1: Ο ακτινωτός τύπος Ο δεύτερος τύπος με δορυφορικούς σταθμούς, αποτελείται από ένα κεντρικό κτίριο υποδοχής, μπροστά από το οποίο τοποθετούνται ένα ή περισσότερα κτίρια, τα οποία περιβάλλονται από θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών. Η σύνδεση του κενρικού κτιρίου με μπροστίνα κτίρια γίνεται συνήθως με υπόγειους διαδρόμους (εικόνα 2). Εικόνα 3: Ο γραμμικός τύπος Ο τέταρτος είναι ο τύπος με μεταφορά και αποτελείται από το κεντρικό κτίριο υποδοχής, όπου τα αεροσκάφη σταθμεύουν σε απόσταση από αυτό και οι επιβάτες μεταφέρονται με ειδικά λεωφορεία (εικόνα 4). 13 Neufert. Οικοδομική και Αρχιτεκτονική Σύνθεση. Αθήνα: Μ. Γκιούρδας, 1996.σελ Σελίδα Εικόνα 4: Ο τύπος με μεταφορά

13 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Ωστόσο εκτός από τους βασικούς τύπους υφίστανται και οι μικτοί τύποι ή αλλιώς υβριδικοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το αεροδρόμιο του Kansai στην Ιαπωνία, που αποτελεί έναν συνδυασμό ακτινωτού και γραμμικού τύπου 14 (εικόνα 5). Εικόνα 5: Ο μικτός τύπος ή Ο τύπος με συνδυασμό Ωστόσο, τα μειονεκτήματα του ακτινωτού τύπου έχουν να κάνουν με την συμφόρηση του αερολιμένα σε ώρες αιχμής, την έλλειψη χώρου στάθμευσης στην είσοδο του αερολιμένα, την διάνυση μεγάλων αποστάσεων από τον αερολιμένα ως τις εξόδους και τον περιορισμένο χώρο ελιγμών των αεροσκαφών κατά μήκος των πυλών. Επιπλέον χρειάζεται εκτεταμένος χειρισμός των αποσκευών και η ανάγκη παροχής κυλιόμενων διαδρόμων. Τέλος η γεωμετρική διάταξη του ακτινωτού τύπου δημιουργεί δυσκολίες σε πιθανή μελλοντική επέκταση 15.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αεροδρομίου ακτινωτού τύπου, αποτελεί το διεθνές αεροδρόμιο Chek Lap Kok, στο Hong Kong, που σχεδιαστικέ από τον Foster & Partners (εικόνα 6). Οι παραπάνω τύποι, ως προς την διάταξη των αερολιμένων και των αποβάθρων τους, έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και είναι κατάλληλοι για διαφορετικές περιπτώσεις. Αναλυτικότερα, ο ακτινωτός τύπος είναι ο πιο κοινός στη χρήση, όπου οι επιβάτες οδηγούνται από το κεντρικό κτίριο, μέσω ακτινωτής ομάδας αποβάθρων, απευθείας στο αεροσκάφος. Τα πλεονεκτήματα αυτού του τύπου είναι, η συγκέντρωση των παροχών όπως εμπορικά καταστήματα, αφορολόγητα είδη, εστιατόρια, έλεγχος μεταναστών και check-in και ο σαφής εμφανής διαχωρισμός του κεντρικού αερολιμένα και των αποβάθρων. Επιπροσθέτως ο αερολιμένας μπορεί να θεωρηθεί ως μια οικονομική λύση, όσον αφορά τις δαπάνες του κτιρίου και του χώρου ελιγμών των αεροσκαφών, επειδή εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό αποβάθρων. 14 Neufert. Οικοδομική και Αρχιτεκτονική Σύνθεση. Αθήνα: Μ. Γκιούρδας, 1996.σελ Σελίδα Εικόνα 6: Το αεροδρόμιο του Hong Kong, ακτινωτού τύπου 15 Edwards, B. The Mordern Terminal. London and New York: E & fn Spon, 1998.σελ

14 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Ο δορυφορικός τύπος αποτελείται από το κεντρικό κτίριο του αερολιμένα και έναν αριθμό δορυφόρων, γύρο από τους οποίους σταθμεύουν τα αεροσκάφη, όπου δέχονται τους επιβάτες. Το κεντρικό κτίριο του αερολιμένα και οι δορυφόροι συνδέονται υπεργείως ή υπογείως, με κυλιόμενους διαδρόμους (ταινιοδρόμους). Οι αποσκευές, που παραδίδονται από τους επιβάτες κατά τον κεντρικό έλεγχο, συνήθως μεταφέρονται από τους συρμούς μεταφοράς αποσκευών κατά μήκος του δαπέδου στάθμευσης των αεροσκαφών. Το κύριο πλεονέκτημα του δορυφορικού τύπου είναι η συγκέντρωση παροχών και δραστηριοτήτων, παρόλο που συνήθως στεγάζονται επιπλέων καταστήματα στον κάθε δορυφόρο κυρίως των αφορολόγητων ειδών. Επιπλέον ο τύπος αυτός έχει το προτέρημα, ότι οι έλεγχοι ασφαλείας μπορούν να πραγματοποιηθούν στην είσοδο του κάθε δορυφόρου. Ακόμα επιτρέπει επιπλέον κατασκευές δορυφόρων σε περίπτωση μελλοντικής επέκτασης, ωστόσο χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία της υπάρχουσας κατασκευής. Τέλος δεν υπάρχει ανάγκη διαχωρισμού αναχωρούντων και αφικνούμενων επιβατών στο κεντρικό κτίριο, αφού η δυνατότητα κατακόρυφου διαχωρισμού γίνεται στον δορυφόρο. Βέβαια ο δορυφορικός τύπος έχει κάποια μειονεκτήματα, όπως το απαιτούμενο υψηλό κεφάλαιο, τα τρεχούμενα και λειτουργικά έξοδα, η περιορισμένη δυνατότητα επέκτασης του κεντρικού κτιρίου του αερολιμένα σε αντίθεση με τους δορυφόρους και οι μεγάλες αποστάσεις που πρέπει να καλύψει ο επιβάτης πεζός. Οι μεγάλες αποστάσεις που πρέπει ν καλύψει ο επιβάτης, απαιτούν ταχύτερη διεκπεραίωση του ελέγχου και καθιστούν δύσκολες τις μεταφορές Σελίδα ανταποκρίσεις μεταξύ των διαφορετικών αεροπορικών εταιριών 16. Ένα παράδειγμα δορυφορικού τύπου είναι το αεροδρόμιο Pittsburgh στην Pennsylvania τον Η.Π.Α., του αρχιτέκτονα Tasso Katselas (εικόνα 7). Εικόνα 7: Το αεροδρόμιο Pittsburgh, δορυφορικού τύπου Ο γραμμικός τύπος αποτελείται από ένα επιμήκη αερολιμένα, με συγκεντρωμένες ομάδες ελέγχου εισιτήριων, που δημιουργούν κόμβους στο γραμμικό κτίριο. Τα αεροσκάφη σταθμεύουν απ ευθείας, κατά μήκος του αερολιμένα, χωρίς να είναι απαραίτητη η κατασκευή αποβάθρων και η πρόσβαση στις πύλες επιβίβασης και αποβίβασης γίνεται με έναν επιμήκη διάδρομο κατά μήκος όλου του κτιρίου. Τα πλεονεκτήματα του γραμμικού τύπου είναι η διάνυση μικρόν αποστάσεων των επιβατών, μεταξύ του κεντρικού αερολιμένα και των πυλών επιβίβασης αποβίβασης και η σύντομη μεταφορά των αποσκευών. 16 Edwards, B. The Mordern Terminal. London and New York: E & fn Spon, 1998.σελ. 103.

15 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Επιπλέων υπάρχει εύκολος προσανατολισμός, καθώς τα αεροσκάφη είναι ορατά από τους επιβάτες που βρίσκονται στον αερολιμένα. Επίσης παρέχει απλό διαχωρισμό των αναχωρούντων και αφικνούμενων επιβατών, αφού μπορεί να επιτευχτεί μέσω διαδρόμου, από την πλευρά αέρος, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση διαφορετικών επιπέδων. Αυτή η γραμμική μορφή του αερολιμένα εξασφαλίζει ένα επίμηκες πεζοδρόμιο, ικανό να παρέχει επαρκή χώρο στους χρήστες του αεροδρομίου. Ωστόσο ο γραμμικός τύπος έχει και κάποια μειονεκτήματα που είναι, η πολλαπλή χρήση πανομοιότυπων παροχών και εγκαταστάσεων (όπως, ο έλεγχος εισιτηρίων, καταστήματα, εστιατόρια, πίνακες ανακοινώσεων), οι μεγάλες αποστάσεις για τους διερχόμενους επιβάτες που έχουν ανταπόκριση με κάποια άλλη πτήση και τα υψηλά κεφάλαια και τα τρέχοντα έξοδα του αερολιμένα 17. Χαρακτηριστικό παράδειγμα γραμμικού τύπου αποτελεί το αεροδρόμιο Sondica του Bilbao, του S. Calatrava (εικόνα 8). Ο τύπος με μεταφορά αποτελείται από ένα κεντρικό κτίριο αερολιμένα, με διάσπαρτες θέσεις φόρτωσης εκφόρτωσης αεροσκαφών, στα δάπεδα στάθμευσης. Τα αεροσκάφη βρίσκονται σταθμευμένα σε απόσταση από το κεντρικό αερολιμένα και η μεταφορά των επιβατών γίνεται μέσω μεταφορικών μέσων, τα οποία παίζουν το ρόλο κινητών αιθουσών αναμονής και αναχωρήσεων. Οι αποσκευές των επιβατών μεταφέρονται με ειδικό συρμό μεταφοράς. Τα πλεονεκτήματα του τύπου με μεταφορά είναι η ευελιξία στη λειτουργία του αεροδρομίου με μειωμένα έξοδα, σε σχέση με τους υπόλοιπους τύπους, η ευκολία στο διαχωρισμό των αφικνούμενων και αναχωρούντων επιβατών και τέλος η μείωση της διάνυσης μεγάλων αποστάσεων. Ωστόσο ο τύπος αυτός παρουσιάζει πολύ σοβαρά μειονεκτήματα, όπως η πιθανή βλάβη στα οχήματα ή η έλλειψη κινητού εξοπλισμού έχει ως αποτέλεσμα την χαμηλή εξυπηρέτηση στη φόρτωση και εκφόρτωση του αεροσκάφους και επιπλέων η λειτουργικές δαπάνες και η συντήρηση των μηχανημάτων είναι υψηλές. Ο τύπος με μεταφορά λοιπόν είναι αργός στην μεταφορά των επιβατών από τον αερολιμένα στο αεροσκάφος, τρωτός σε βιομηχανικές αβεβαιότητες και υπάρχει η ανάγκη επιπρόσθετου προσωπικού των αεροπορικών εταιριών και ασφαλείας 18. Ένα παράδειγμα του τύπου με μεταφορά είναι, το διεθνές αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης (εικόνα 9). Εικόνα 8: Το αεροδρόμιο Sondica, γραμμικού τύπου 17 Edwards, B. The Mordern Terminal. London and New York: E & fn Spon, 1998.σελ Σελίδα Edwards, B. The Mordern Terminal. London and New York: E & fn Spon, 1998.σελ

16 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Εικόνα 9: Το αεροδρόμιο Μακεδονία, Ο τύπος με μεταφορά Τέλος ο τύπος του αερολιμένα μονάδα βασίζεται σε έναν αριθμό αερολιμένων συνδεδεμένων μεταξύ τους, είτε με το οδικό κυκλοφοριακό σύστημα του αεροδρομίου από την πλευρά της πόλης, είτα με υπόγειο σιδερόδρομο ή με υπογείους κινητούς διαδρόμους για το κοινό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατηγορία αυτής είναι το JFK της Νέας Υόρκης, όπου υπάρχουν εννέα διαφορετικοί αερολιμένες, με τον καθένα κάτω από τη διοίκηση διαφορετικής εταιρίας 19 (εικόνα 10). Οι παραπάνω διαφορετικοί τύποι αερολιμένων, εξυπηρετούν διαφορετικές απαιτήσεις και συστήματα διαχείρισης. Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, όπου οι απαιτήσεις είναι ρευστές και αβέβαιες, το αεροδρόμιο θα επεκτείνεται σταδιακά και έτσι οδηγούμαστε στην υιοθέτηση της χρήσης του γραμμικού τύπου ή του τύπου μονάδα. Σε περιοχές όπου οι αερομεταφορές είναι ο βασικός τρόπος μεταφοράς, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για λόγους αναψυχής, όπως στην Βόρεια Αμερική, προτιμώνται οι πιο συγκεντρωτικοί τύποι, δηλαδή ο ακτινωτός ή ο δορυφορικός 20. Εικόνα 50: Το αεροδρόμιο John F Kennedy, συνδυασμός τύπων 19 Edwards, B. The Mordern Terminal. London and New York: E & fn Spon, 1998.σελ Σελίδα Edwards, B. The Mordern Terminal. London and New York: E & fn Spon, 1998.σελ

17 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.6. Κατακόρυφα επίπεδα αεροσταθμών Οι βασικοί τύποι των αερολιμένων, που αναλύθηκαν πιο πάνω, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διάταξη και στο χειρισμό της κατακόρυφης κυκλοφορίας του αερολιμένα. Οι συγκεκριμένοι τύποι επιβάλλουν στους χρήστες του αερολιμένα την αλλαγή επιπέδου, έτσι ώστε να επιτευχτεί ο διαχωρισμός των επιβατών που αφικνούνται και αυτών που αναχωρούν. Συνήθως, τέσσερις είναι οι βασικές διατάξεις κάτοψης τομής που υιοθετούνται για την επίλυση των αερολιμένων. Η πρώτη έχει ως χαρακτηριστικά, την είσοδο του αερολιμένα που γίνεται από το επίπεδο του εδάφους, τον αερολιμένας που έχει ένα επίπεδο και την πρόσβαση στο αεροσκάφος μέσω της πίστας (εικόνα 11). Εικόνα 11: Τομή ενός αερολιμένα, πρώτη διάταξη Η δεύτερη διάταξη έχει ως χαρακτηρίστηκα, την είσοδο του αερολιμένα στο επίπεδο του εδάφους, τον αερολιμένα που έχει ένα επίπεδο με ημιώροφο ή δύο επίπεδα και την πρόσβαση στα αεροσκάφη που γίνεται με ανύψωση (εικόνα 12). Η τρίτη διάταξη έχει ως χαρακτηριστικά, την είσοδο του αερολιμένα μέσω ενός κυκλοφοριακού κόμβου, τον αερολιμένα που έχει δύο επίπεδα και την πρόσβαση στα αεροσκάφη που γίνεται με ανύψωση (εικόνα 13). Εικόνα 13: Τομή ενός αερολιμένα, τρίτη διάταξη Η τέταρτη και τελευταία διάταξη έχει ως χαρακτηριστικά, την είσοδο του αερολιμένα μέσω ενός ανυψωμένου κυκλοφοριακού κόμβου, τον αερολιμένα που έχει δύο ή τρία επίπεδα και την πρόσβαση στα αεροσκάφη που γίνεται με ανύψωση 21 (εικόνα 14). Εικόνα 14: Τομή ενός αερολιμένα, τέταρτη διάταξη Εικόνα 12: τομή ενός αερολιμένα, δεύτερη διάταξη Σελίδα Edwards, B. The Mordern Terminal. London and New York: E & fn Spon, 1998.σελ. 106.

18 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Τα διαφορετικά συστήματα διάταξης των αερολιμένων, της κατακόρυφης κίνησης των επιβατών ή κάποιος συνδυασμός τους, μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους τύπους αερολιμένων. Όμως, συνήθως, η χρήση τους καθορίζεται από τον αριθμό των επιβατών που μπορεί να φιλοξενήσει ο αερολιμένας. Τα μεγαλύτερα επίπεδα επιβατών που δέχεται ένας αερολιμένας, απαιτούν εντονότερο διαχωρισμό σε κάτοψη και τομή, από τους αερολιμένες που δέχονται μικρότερα επίπεδα επιβατών. Η περιπλοκότητα ενός αερολιμένα, απαιτεί περισσότερες αλλαγές στα επίπεδα. Πιο ειδικά η τέταρτη διάταξη, με το ανυψωμένο σύστημα δρόμου, απαιτεί οριζόντια και κατακόρυφη δημιουργία ζωνών, με το πλεονέκτημα να είναι, ότι χωρίζονται οι επιβάτες σε κατακόρυφες ζώνες, πριν την είσοδο τους στο κτίριο του αερολιμένα και έτσι επιτυγχάνεται η απλοποίηση του εσωτερικού σχεδιασμού. Όταν πρόκειται να δομηθούν μεγάλη όγκοι, ο σχεδιασμός αερολιμένα με πολλά επίπεδα γίνεται αναπόφευκτος. Αυτό όμως δημιουργεί και μειονεκτήματα, αφού όσα περισσότερα επίπεδα έχει ένας αερολιμένας, τόσο λιγότερο ευέλικτος είναι σε τυχόν εσωτερικές αλλαγές αλλά και σε μια εξωτερική μελλοντική επέκταση Χώροι, λειτουργίες και εγκαταστάσεις των αεροσταθμών Ο σύνθετος χαρακτήρας της αεροπορικής μεταφοράς αναδεικνύεται στους χώρους και στις λειτουργείς που συναντούμε σ έναν αεροσταθμό, που κατηγοριοποιούνται ως εξής 23 : Προσπέλαση ταχεία και ασφαλής από τα χερσαία μέσα στον αεροσταθμό. Ο αεροσταθμός πρέπει να διαθέτει αμαξίδια φόρτωσης αποσκευών, ικανοποιητική εξυπηρέτηση με λεωφορείο ή μετρό (η αναμονή δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 min), χώρους στάθμευσης ΙΧ και λεωφορείων, επαρκή αριθμό ταξί, αποτελεσματική σήμανση, εύκολη και ταχεία πρόσβαση στο εσωτερικό του αεροσταθμού, μικρά λεωφορεία για πρόσβαση προς χώρους στάθμευσης οχημάτων ή προς απομακρυσμένα σημεία του αεροσταθμού 22. Διαδικασίες ασφαλείας και προμήθεια θέσης για το αεροσκάφος, που περιλαμβάνουν: εκδοτήρια εισιτηρίων, ελέγχους ασφαλείας, εγγραφή (check-in) του επιβάτη στην πτήση, εγγραφή των αποσκευών, επιλογή θέσης για το αεροσκάφος, πληροφόρηση για την πύλη εξόδου, τελωνειακούς ελέγχους, υγειονομικούς ελέγχους, ελέγχους μεταναστών, παραλαβή αποσκευών, χώρους αναζήτησης απολεσθέντων ειδών 22. Συστήματα πληροφόρησης για τις πτήσεις Edwards, B. The Mordern Terminal. London and New York: E & fn Spon, 1998.σελ Σελίδα Προφυλλίδης, Βασίλης. Αεροπορικές Μεταφορές Και Αεροδρόμια. Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2010.σελ. 210.

19 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Χώροι αναμονής, στους οποίους ο επιβάτης αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του εντός του αεροσταθμού (μέχρι ένα σημείο με την παρουσία και όσων τον συνοδεύουν ή προσήλθαν να τον παραλάβουν). Οι χώροι αναμονής περιλαμβάνουν 24 : αίθουσες αναμονής στην αναχώρηση, την άφιξη, τις πύλες εξόδου αλλά και γενικά για την αναμονή των επισκεπτών, εργαζομένων, διερχομένων. χώρους και λειτουργίες για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των επιβατών: τουαλέτες, χώρους περιποίησης βρεφών, πρώτες βοήθειες, ιατρείο, ταχυδρομείο, χώρους πληροφόρησης, χώρου απόθεσης αποσκευών (που δεν θα μεταφέρουν μαζί τους), κουρείο, κομμωτήριο, χώρους περιποίησης και αισθητικής. χώρους φαγητού και αναψυχής: εστιατόρια, bar, βιβλιοπωλεία, περίπτερα εφημερίδων-περιοδικών. χώρους για αγορές: καταστήματα πώλησης αγαθών, που εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία ανάλογα με το μέγεθος του αεροσταθμού. τράπεζες, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, θυρίδες ασφαλείας για απόθεση πολύτιμων αγαθών. γραφεία ενοικίασης οχημάτων. χώρους για τους επισκέπτες, αίθουσες VIP. κίνηση από τον αεροσταθμό προς το αεροσκάφος, που περιλαμβάνει: διαδρόμους κίνησης πεζών, κυλιόμενους διαδρόμους, κυλιόμενες σκάλες, οχήματα μετακίνησης επιβατών μεταξύ αεροσταθμού-αεροσκάφους, φυσούνες για την επικοινωνία αεροσκάφουςπύλης εξόδου, ακόμη και μετακινούμενες αίθουσες αναχωρήσεων 25. γραφεία αεροπορικών εταιρειών, αίθουσες ανάπαυσης, φαγητού, προετοιμασίας και ελέγχου του προσωπικού των αεροσκαφών 24. αποθηκευτικούς χώρου για αμαξίδια και τον εξοπλισμό των αεροπορικών εταιρειών 24. γραφεία υπηρεσιών αεροδρομίου και πολιτικής αεροπορίας γενικότερα 24. χώρους ελέγχου, διαλογής και διακίνησης αποσκευών Απαιτούμενη επιφάνεια κτιρίου επιβατών Αφού προσδιορισθεί η γενική μορφή διάταξης και ανάπτυξης ενός αεροσταθμού, οι διάφορες λειτουργίες και χώροι εντός αυτού και η ροή επιβατών και αποσκευών, το επόμενο βήμα είναι να προσδιορισθεί η απαιτούμενη επιφάνεια των διαφόρων χώρων. Μια πρώτη χονδροειδής εκτίμηση της απαιτούμενης επιφάνειας για τις διάφορες εγκαταστάσεις ενός 24 Προφυλλίδης, Βασίλης. Αεροπορικές Μεταφορές Και Αεροδρόμια. Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2010.σελ Σελίδα Προφυλλίδης, Βασίλης. Αεροπορικές Μεταφορές Και Αεροδρόμια. Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2010.σελ. 211.

20 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή αεροσταθμού ανά επιβάτη της ΤΩΑΣ μπορεί να προκύψει με βάση κάποια από τις διεθνείς προδιαγραφές, όπως π.χ. τις προδιαγραφές της αμερικανικής πολιτικής αεροπορίας FAA. Σύμφωνα με την ΙΑΤΑ θα πρέπει να προβλέπεται στις διάφορες λειτουργίες χώρος 1,5 m 2 ανά καθήμενο επιβάτη της ΤΩΑΣ και 1,0 m 2 ανά επιβάτη της ΤΩΑΣ που στέκεται. Σύμφωνα με εργονομικά κριτήρια ο ελάχιστος χώρος ανά επιβάτη της ΤΩΑΣ είναι για τις διαδικασίες αναχώρησης 0,9-1,1m 2, για την κυκλοφορία 1,35-3,15m 2 και για την αναμονή 0,35-1,1m 2. Η πρώτη αυτή εκτίμηση πρέπει να εξειδικευτεί με αναλυτικούς και ακριβείς υπολογισμούς με βάση εξισώσεις και αλγορίθμους 26. Έτσι ως αρχική εκτίμηση των απαιτούμενων χώρων ενός αεροσταθμού, που εξυπηρετεί κυρίως τακτικές πτήσεις και έχει υψηλό επίπεδο παρεχόμενης εξυπηρέτησης, είναι για κάθε επιβάτη της ΤΩΑΣ περίπου 25m 2 για τις πτήσεις εσωτερικού και περίπου 30m 2 για τις πτήσεις εξωτερικού % για δημόσιους χώρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό % για καταστήματα, τουαλέτες, κλίμακες κ.λπ. Ο προκύπτων κατ' αρχήν χώρος αεροσταθμού πρέπει να κατανεμηθεί με προσοχή στις επιμέρους λειτουργίες. Μια πρώτη τέτοια ενδεικτική κατανομή μπορεί να είναι 25 : Πίνακας 2: Απαιτούμενη επιφάνεια (σε m 2 ) ενός αεροσταθμού που εξυπηρετεί τακτικές πτήσεις ανά επιβάτη της ΤΩΑΣ σύμφωνα με τις προδιαγραφές FAA % για χώρους και διαδικασίες που εμπλέκονται οι αεροπορικές εταιρείες % για χώρους γραφείων 26 Προφυλλίδης, Βασίλης. Αεροπορικές Μεταφορές Και Αεροδρόμια. Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2010.σελ Σελίδα Προφυλλίδης, Βασίλης. Αεροπορικές Μεταφορές Και Αεροδρόμια. Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2010.σελ. 216.

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΙ ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΙ ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Αεροδρόµια και αεροπορικές µεταφορές ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΙ ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Χριστίνα Μηλιώτη cmilioti@mail.ntua.gr Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών Τροχόδρομοι και διάδρομοι Αεροδρόμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7.1 Εισαγωγή Στον γενικό όρο σιδηροδροµικοί σταθµοί περιλαµβάνονται: Σιδηροδροµικοί σταθµοί Τα σηµεία στάθµευσης Οι στάσεις Σιδηροδροµικοί σταθµοί: οι σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ : ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Αύξηση της ταχύτητας των

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Β. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Β. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΞΕΛΙΞΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Σελίδα 1.1 Ιστορική ανασκόπηση και εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Σιδηροδρομική Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου Λέκτορας ΕΜΠ kkepap@central.ntua.gr ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ DISABLED PERSONS AND PERSONS WITH REDUCED MONILITY ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χωρητικότητα Αεροδροµίου

Χωρητικότητα Αεροδροµίου Αεροδρόµια και αεροπορικές µεταφορές Χωρητικότητα Αεροδροµίου Χριστίνα Μηλιώτη cmilioti@mail.ntua.gr Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών Ευχαριστίες Οι διαφάνειες του µαθήµατος περιέχουν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες Στόχος µας Να προσφέρουµε την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση στην Ολυµπιακή Οικογένεια Να διατηρήσουµε το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου θα πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Με βάση την κατεύθυνση της κυκλοφορίας στη λωρίδα : κατά τη ροή της κυκλοφορίας και αντίθετα στη ροή της κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ε.Παπαδηµητρίου Γ.Γιαννής Ι.Γκόλιας ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 5ο ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρικός σχεδιασμός. Μήκος Διαδρόμου και Ανεμολόγιο

Γεωμετρικός σχεδιασμός. Μήκος Διαδρόμου και Ανεμολόγιο Αεροδρόμια και αεροπορικές μεταφορές Γεωμετρικός σχεδιασμός Μήκος Διαδρόμου και Ανεμολόγιο Χριστίνα Μηλιώτη cmilioti@mail.ntua.gr Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Ευχαριστίες Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2701 /

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2701 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2701 /19-05-2016 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Αεροπλοΐα- Ανάγκες Αεροσκαφών σε καύσιμα

Τίτλος: Αεροπλοΐα- Ανάγκες Αεροσκαφών σε καύσιμα Τίτλος: Αεροπλοΐα- Ανάγκες Αεροσκαφών σε καύσιμα Θέματα: ποσοστά, μοντελοποίηση, ταχύτητα, απόσταση, χρόνος, μάζα, πυκνότητα Διάρκεια: 90 λεπτά Ηλικία: 13-14 Διαφοροποίηση: Ανώτερο επίπεδο: αντίσταση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Οδοποιία ΙΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Κώστας Θεοδωρογιαννόπουλος Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Θοδωρής Μακρυνιώτης Διευθυντής Εμπορικών Υπηρεσιών και Λειτουργίας Αεροσταθμού Ο Στόχος Αναβάθμιση Υποδομής ΜΤΒ/ Λειτουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ. Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας σε υπεραστικές οδούς περισσοτέρων των δύο λωρίδων κυκλοφορίας

Οδοποιία ΙΙ. Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας σε υπεραστικές οδούς περισσοτέρων των δύο λωρίδων κυκλοφορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός των κτηριακών εγκαταστάσεων ενός αεροδρομίου σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές

Ο Σχεδιασμός των κτηριακών εγκαταστάσεων ενός αεροδρομίου σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές Ο Σχεδιασμός των κτηριακών εγκαταστάσεων ενός αεροδρομίου σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές Β. Προφυλλίδης 1, Γ. Μποτζώρης 1 1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στα αεροδρόµια

Πρόσβαση στα αεροδρόµια Αεροδρόµια και αεροπορικές µεταφορές Πρόσβαση στα αεροδρόµια Χριστίνα Μηλιώτη cmilioti@mail.ntua.gr Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών Ευχαριστίες Οι διαφάνειες του µαθήµατος περιέχουν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Τριπιδάκης. Οικοδομική Ι Δίκτυα Κτιρίων και Πόλεων. Ανελκυστήρες. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ιωάννης Τριπιδάκης. Οικοδομική Ι Δίκτυα Κτιρίων και Πόλεων. Ανελκυστήρες. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τομέας IV : Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής Ιωάννης Τριπιδάκης Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διδάκτωρ ΕΜΠ Οικοδομική Ι Δίκτυα Κτιρίων και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία προσομοίωσης για την διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας

Εργαλεία προσομοίωσης για την διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας Εργαλεία προσομοίωσης για την διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας Ιωάννης Ανδρεδάκης Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος Περίληψη Η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας έχει σαν γνώμονα την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E.

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Με την επίσημη υποστήριξη: Λογότυπο Οργανισμού /Εταιρείας Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. Αναθεώρηση: Οκτώβριος 2016 Σελίδα 1 από 22

ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. Αναθεώρηση: Οκτώβριος 2016 Σελίδα 1 από 22 ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Αναθεώρηση: Οκτώβριος 2016 Σελίδα 1 από 22 ΟΡΙΣΜΟΙ & ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης Εισήγηση: Μάγδα Πιστιάβα-Λατινοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΗΜΕΡΙ Α 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Μέλη Ομάδας Εργασίας Συγκοινωνιολόγοι: εληβόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 1η Διάλεξη Α. Τέσσερα Σχέδια για τη Θεσσαλονίκη Χωροταξική Μελέτη (1966-1968)

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Περιοχών Κατοικίας 2. Διαχείριση κυκλοφορίας και δίκτυο κοινοχρήστων & κοινωφελών

Οργάνωση Περιοχών Κατοικίας 2. Διαχείριση κυκλοφορίας και δίκτυο κοινοχρήστων & κοινωφελών Οργάνωση Περιοχών Κατοικίας 2. Διαχείριση κυκλοφορίας και δίκτυο κοινοχρήστων & κοινωφελών Χρήστος Θ. Κουσιδώνης Φεβρουάριος 2016 Εισαγωγή από την ευρύτερη κλίμακα: Οι χρήσεις και οι σχέσεις τους οι κινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Στοιχεία εισαγωγής κεντροειδή, κόμβοι τμήματα στροφές μεταφορικά μέσα οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών συγκοινωνιακές γραμμές (γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης σε ελληνικούς αερολιµένες

Αποτίµηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης σε ελληνικούς αερολιµένες Πανεπιστήµιο Πατρών Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ιεθνές Συνέδριο Αεροµεταφορές και Αεροδρόµια Πάτρα, 3-4 εκεµβρίου 2001 Αποτίµηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης σε ελληνικούς αερολιµένες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ Καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο.. Εισαγωγή Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο στη διαδικασία του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού είναι ο καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο (λεωφόρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» Dr. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αεροδροµίων

Σχεδιασµός Αεροδροµίων Σχεδιασµός Β. Ψαριανός Ακαδ. Έτος 00-003 Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Κωδικός Αναφοράς Αεροδροµίου Ψηφίο Ψηφίο Αριθµός Μήκος αναφοράς Αεροδροµίου (m) Γράµµα Άνοιγµα πτερύγων (m) Απόσταση Τροχών (m)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Εισαγωγή

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Εισαγωγή Εισαγωγή Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Εισαγωγή στο σχεδιασμό των Μεταφορών Βασικές έννοιες και αρχές των Μεταφορών Διαδικασία Ορθολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών από την ίδια θύρα του λεωφορείου: D =( T A * Q A ) + (T B * Q B ) αποβίβαση και επιβίβαση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων

Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ: 2251037040-60 ΦΑΞ 2251037046 E-MAIL: grafeiotypou@mytilene.gr Μυτιλήνη 12/09/2015 Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Συνέδριο " ηµόσια Έργα" 19-21 Απριλίου 2005 ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος.Σ. Αττικό Μετρό ΑΕ Επικ.Καθηγητής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Γενικό Προφίλ Εταιρείας Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Έξυπνες λύσεις για την προώθηση του θεματικού τουρισμού στην περιοχή της Ηπείρου Ιωάννινα, 29 Μαρτίου 2016 Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ, www.nrso.ntua.gr/geyannis

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σε τερματικούς σταθμούς μεταφορών στο Βόλο

Έρευνα σε τερματικούς σταθμούς μεταφορών στο Βόλο Έρευνα σε τερματικούς σταθμούς μεταφορών στο Βόλο Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιεί έρευνα για τους τερματικούς σταθμούς

Διαβάστε περισσότερα

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης 10 παραδείγματα-ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται λυμένα παραδείγματα-ασκήσεις με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μεθοδολογιών υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0364/63. Τροπολογία. Artur Zasada, Mathieu Grosch εξ ονόµατος της Οµάδας PPE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0364/63. Τροπολογία. Artur Zasada, Mathieu Grosch εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 5.12.2012 A7-0364/63 63, Mathieu Grosch Άρθρο 30 παράγραφος 5 5. Ο οργανισµός διαχείρισης του αερολιµένα υποβάλλει έκθεση στην εθνική εγκρίνουσα αρχή αναφέροντας τυχόν προβλήµατα µε τους παρέχοντες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ. Κ. Λυμπέρης Επίκ. Καθηγητής. Αθήνα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ. Κ. Λυμπέρης Επίκ. Καθηγητής. Αθήνα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Κ. Λυμπέρης Επίκ. Καθηγητής Αθήνα 12-2010 1 Τι σημαίνει «αποκλεισμός» στη σιδηροδρομική λειτουργία; 2 Ο αποκλεισμός είναι μια παλιά λέξη που χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές PRT/Ερμή

Βασικές αρχές PRT/Ερμή Η κατάσταση στην πόλη σήμερα Βασικές αρχές PRT/Ερμή Σήμερα στην πόλη υπάρχουν 2 κύρια είδη συγκοινωνίας: -Εξατομικευμένα μέσα : αυτοκίνητο, ταξί -Μέσα μαζικής μεταφοράς (MMM) : λεωφορείο, τραμ, μετρό -Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ. (α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. (9) ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των βασικών δράσεων σχεδιασμού γεφυρών. Έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Στρατηγικός Στόχος 2010: Η μείωση των νεκρών κατά 100. Τακτικές επίτευξης στόχου: Αναδιάταξη τοπικών (ανά Νομό) προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη - Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού

Πρόληψη - Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ΗΜΕΡΙΔΑ Πρόληψη - Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Σχεδιασμός Διαδρομών Εκκένωσης και Ανακατασκευής Μεταφορικών Δικτύων μετά από Φυσικές Καταστροφές Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Κω ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΕΝΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τσιάμης Ιωάννης Β 4

2ο Γυμνάσιο Κω ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΕΝΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τσιάμης Ιωάννης Β 4 2ο Γυμνάσιο Κω ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τσιάμης Ιωάννης Β 4 «Στην αρχή τους φόβιζε γιατί τους θύμιζε δράκο που καλπάζει». Μαρτυρία σιδηροδρομικού για το πρώτο τρένο στην Ελλάδα... Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Xωροταξική Xωροταξ Οργάνωση Αποθήκης Οκτώβριος 2015

Xωροταξική Xωροταξ Οργάνωση Αποθήκης Οκτώβριος 2015 Xωροταξική Οργάνωση Αποθήκης Οκτώβριος 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ AΡΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου Βελτιστοποίηση λειτουργικού κόστους Παροχή ασφαλών συνθηκών διαχείρισης Βέλτιστη αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας Χάραξη κόμβου 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 1 Τύποι ισόπεδων κόμβων Με τρία σκέλη Με τέσσερα σκέλη Με πάνω από τέσσερα σκέλη 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 2 Απλή διασταύρωση τύπου Τ Προσφέρεται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Γ. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ) Dr PATRICK VANHONACKER

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ζήτησης αερομεταφορών Ν. Κρήτης και κατάρτισης γενικού σχεδίου ανάπτυξης κρατικού αερολιμένα Ηρακλείου

Έρευνα ζήτησης αερομεταφορών Ν. Κρήτης και κατάρτισης γενικού σχεδίου ανάπτυξης κρατικού αερολιμένα Ηρακλείου Έρευνα ζήτησης αερομεταφορών Ν. Κρήτης και κατάρτισης γενικού σχεδίου ανάπτυξης κρατικού αερολιμένα Ηρακλείου Κ. Αμπακούμκιν, Α. Μπαλλής, Ε. Σφακιανάκη Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο.

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο. 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Η Είσοδος κάθε κτιρίου είναι το καθοριστικότερο στοιχείο της προσβασιμότητάς του, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον βαθμό αυτονομίας της διακίνησης των χρηστών του. Με την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των εκπαιδευτών στη μικτή κυκλοφορία αυτόνομων και μη οχημάτων

Ο ρόλος των εκπαιδευτών στη μικτή κυκλοφορία αυτόνομων και μη οχημάτων Ο ρόλος των εκπαιδευτών στη μικτή κυκλοφορία αυτόνομων και μη οχημάτων Π. Παπαντωνίου, Διδάκτωρ Συγκοινωνιολόγος Γ. Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2017 Αυτόνομα Οχήματα και Οδήγηση Τα αυτόνομα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Προσάρτημα στη Γνώμη 05/2007 PreRIA 21.040 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Εργασία αριθ. 21.040 Έγγραφα θορύβου αεροσκαφών 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩ- ΡΩΝ ΕΡΓΟ: Κατασκευή (4) σύγχρονων κόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο (Δη μητριάδος, Λαμπράκη και Ιάσωνος) 2.Τελωνείο (Λαμπράκη- Παπαδια μάντη)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) Οργανωτικές Δομές ΑΣ Συστήματα που ανήκουν στο κράτος, το οποίο και τα διαχειρίζεται. Συστήματα που ανήκουν σε ιδιώτη, ο οποίος και τα διαχειρίζεται. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αμπόνη Μαρία α. μ. 78615 - ΓΤΠ61 Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Επίπεδα αυτοματισμού σε αυτοκίνητο Επίπεδο 0: πλήρης έλεγχος του οχήματος

Διαβάστε περισσότερα