10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης"

Transcript

1 10 παραδείγματα-ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

2 Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται λυμένα παραδείγματα-ασκήσεις με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μεθοδολογιών υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης για τα διάφορα δίκτυα που περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα κεφάλαια. Προαπαιτούμενη γνώση Για την κατανόηση των λυμένων παραδειγμάτων-ασκήσεων του κεφαλαίου αυτού θεωρείται σκόπιμο να προηγηθεί η ανάγνωση των Κεφαλαίων 4, 5, 6 και 7 του παρόντος βιβλίου.

3 10.1 ΑΣΤΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Α- ΣΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Δίνεται αστική οδική υποδομή (οδικός άξονας), όπως περιγράφεται στο Σχήμα 10.1, που αποτελείται από 5 οδικά τμήματα, τα οποία στα άκρα τους έχουν σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις. Δεδομένα Όριο ταχύτητας S pl= 56 χλμ./ώρα Ωριαίος φόρτος κυκλοφορίας= 700 οχήματα/ώρα/κατεύθυνση Αριθμός λωρίδων ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας N th= 2 λωρίδες/κατεύθυνση Πλάτος λωρίδων κυκλοφορίας= 3,65 μ. Πυκνότητα προσβάσεων (ισόπεδοι κόμβοι χωρίς σηματοδότηση) D a= 2 προσβάσεις/τμήμα Συντελεστής προσαρμογής λόγω εγγύτητας οχημάτων f v= 1,0 Καθυστέρηση διέλευσης από την κατάντη διασταύρωση d t= 12 δευτ./όχημα Υπάρχει κράσπεδο στη δεξιά πλευρά της οδού κατά την κατεύθυνση κυκλοφορίας Σχήμα 10.1 Αστική οδική υποδομή. Γεωμετρικά, λειτουργικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά. Λύση Α. Στάθμη εξυπηρέτησης στο οδικό τμήμα 1 στην κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά. Ζητούμενο Α. Στάθμη εξυπηρέτησης στο οδικό τμήμα 1 στην κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά. Β. Στάθμη εξυπηρέτησης στο σύνολο της οδικής υποδομής λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχύτητα διαδρομής στα οδικά τμήματα 2 και 3 είναι ίδια με αυτή του τμήματος 1 (όπως θα προκύψει από το πρώτο ζητούμενο της άσκησης) και η ταχύτητα διαδρομής στα τμήματα 4 και 5 είναι ίση με 26 χλμ./ώρα. Βήμα 1. Καθορισμός της ταχύτητας ελεύθερης ροής Η ταχύτητα ελεύθερης ροής S f προκύπτει από το γινόμενο της βασικής ταχύτητας ελεύθερης ροής επί τον συντελεστή προσαρμογής για την πυκνότητα σηματοδότησης ή αλλιώς για το μήκος του εξεταζόμενου τμήματος από την εξίσωση (4.8): Όπου η βασική ταχύτητα ελεύθερης ροής (S f0) δίνεται από την εξίσωση (4.5): παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης» 290

4 Στην παραπάνω εξίσωση, η σταθερή ταχύτητα (S 0) υπολογίζεται από την Εξίσωση 4.6 συναρτήσει του ορίου ταχύτητας S pl. Έτσι η ταχύτητα ελεύθερης ροής ισούται (Εξίσωση 4.8) με: Η προσαρμογή λόγω διαμόρφωσης διατομής (f cs) παίρνει την τιμή -0,8χλμ./ώρα γιατί υπάρχει κράσπεδο στη δεξιά πλευρά της οδού κατά την κατεύθυνση κυκλοφορίας. Η τιμή της προσαρμογής λόγω πυκνότητας σημείων πρόσβασης (f a) προκύπτει από τον Πίνακα 4.4 ίση με -0,5 για αριθμό λωρίδων 2 και για πυκνότητα προσβάσεων D a= 5 σημεία/χλμ. (γίνεται παρεμβολή μεταξύ των τιμών 2,50 και 6,25 σημείων/χλμ.). Άρα η βασική ταχύτητα ελεύθερης ροής υπολογίζεται ως εξής: Στη συνέχεια, η ταχύτητα ελεύθερης ροής S f προκύπτει από την προσαρμογή της βασικής ταχύτητας ελεύθερης ροής ανάλογα με το μήκος του οδικού τμήματος με τη χρήση του συντελεστή προσαρμογής (f L) που δίνεται από την εξίσωση (4.7): Ο χρόνος κίνησης κατά μήκος του τμήματος (t R) υπολογίζεται από την εξίσωση (4.9): Όπου ο χαμένος χρόνος στην εκκίνηση (l 1) λαμβάνεται ίσος με 2,0 δευτ. γιατί η κατάντη διασταύρωση είναι σηματοδοτούμενη. Αντίστοιχα, η προσαρμογή ανάλογα με τον τύπο ελέγχου (f x) είναι 1,0 για σηματοδοτούμενη διασταύρωση. Η καθυστέρηση λόγω στρεφουσών κινήσεων (d ap,i) στην κάθε μία από τις 2 προσβάσεις κατά μήκος του εξεταζόμενου τμήματος δίνεται από τον Πίνακα 4.5, όπου σε συνάρτηση με τον φόρτο ανά λωρίδα (700/2=350 οχήματα/ώρα) και τον αριθμό λωρίδων (2 λωρίδες ανά κατεύθυνση) προκύπτει ίση με 0,10 δευτ./όχημα. Άρα ο χρόνος κίνησης κατά μήκος του τμήματος είναι: 291 «παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

5 Βήμα 2. Υπολογισμός της καθυστέρησης διέλευσης από διασταύρωση Η συνολική καθυστέρηση διέλευσης από την κατάντη διασταύρωση (d t) δίνεται ίση με 12 δευτ./όχημα. Βήμα 3. Υπολογισμός ταχύτητας διαδρομής κατά μήκος του οδικού τμήματος Η ταχύτητα διαδρομής υπολογίζεται από την εξίσωση (4.15): Βήμα 4. Καθορισμός της στάθμης εξυπηρέτησης του οδικού τμήματος Η ταχύτητα διαδρομής αντιστοιχεί στο 58% της βασικής ταχύτητας ελεύθερης ροής (S f0). Από τον Πίνακα 4.3 προκύπτει ότι η στάθμη εξυπηρέτησης του οδικού τμήματος είναι C. Η μέση ταχύτητα αντιστοιχεί στο 53% της βασικής ταχύτητας ελεύθερης ροής (S f0). Από τον Πίνακα 4.3 προκύπτει ότι η στάθμη εξυπηρέτησης της συνολικής οδικής υποδομής που αποτελείται από τα 5 οδικά τμήματα είναι C. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί εδώ ότι αν επαναληφθούν οι υ- πολογισμοί του ζητούμενου Α της άσκησης για όλα τα οδικά τμήματα θα προκύψει ότι η στάθμη εξυπηρέτησης των τμημάτων 2 και 3 είναι C, ενώ των οδικών τμημάτων 4 και 5 είναι D. Για τον λόγο αυτό έχει νόημα όταν υπολογίζεται η στάθμη εξυπηρέτησης μιας οδικής υποδομής να εξετάζονται αναλυτικά τα επί μέρους τμήματα για να βρεθεί αν λειτουργούν όλα σε ικανοποιητική στάθμη εξυπηρέτησης ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΗ Β. Στάθμη εξυπηρέτησης στο σύνολο της οδικής υποδομής Η σταθμισμένη μέση ταχύτητα κατά μήκος του άξονα δίνεται από την εξίσωση (4.4): ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕ- ΖΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΗ Δίνεται διάβαση πεζών σε σηματοδοτούμενη διασταύρωση, όπως φαίνεται στο Σχήμα Οι κινήσεις των οχημάτων εξυπηρετούνται σε δύο φάσεις της σηματοδότησης, μία για τις κινήσεις της κύριας οδού και μία για τις κινήσεις της δευτερεύουσας οδού και δεν παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης» 292

6 υπάρχει ξεχωριστή φάση για την εξυπηρέτηση των αριστερών στροφών. Σχήμα 10.2 Διάβαση πεζών σε σηματοδοτούμενη διασταύρωση-ρυθμός ροής πεζών για κάθε κίνηση. Σχήμα 10.3 Ρυθμός ροής οχημάτων για κάθε κίνηση. Ζητούμενο Αξιολόγηση της κυκλοφορίας των πεζών στις γωνίες των πεζοδρομίων και υπολογισμός της στάθμη εξυπηρέτησης των πεζών στη διάβαση της δευτερεύουσας οδού Δεδομένα Ο ρυθμός ροής των πεζών (πεζοί/ώρα) για κάθε κίνηση δίνεται στο Σχήμα 10.2 Ο ρυθμός ροής των οχημάτων (οχήματα/ώρα) για κάθε κίνηση δίνεται στο Σχήμα 10.3 Περίοδος σηματοδότησης C= 80 δευτ. Κύρια οδός Διάρκεια φάσης= 48 δευτ. Διάρκεια πράσινης ένδειξης πεζών g= 11 δευτ. Αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας N d= 4 λωρίδες Δευτερεύουσα οδός Διάρκεια φάσης= 32 δευτ. Διάρκεια πράσινης ένδειξης πεζών g= 11 δευτ. Αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας N c= 2 λωρίδες Ταχύτητα του 85% των οχημάτων που διέρχονται από την οδό S 85= 56 χλμ./ώρα Γωνία πεζοδρομίου 1 Πλάτος πεζοδρομίου στη γωνία W a=w b= 4,8 μ. Ακτίνα της γωνίας R= 4,5 μ. Γωνία πεζοδρομίου 2 Πλάτος πεζοδρομίου στη γωνία W a=w b= 5,5 μ. Ακτίνα της γωνίας R= 4,5 μ. Άλλα δεδομένα Ενεργό πλάτος διάβασης W c= 4,8 μ. Μήκος διάβασης (πλάτος δευτερεύουσας οδού) L c= 8,5 μ. Ταχύτητα περπατήματος πεζών S p= 1,2 μ./δευτ. 293 «παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

7 Λύση Βήμα 1. Ανάλυση της κυκλοφορίας στις γωνίες των πεζοδρομίων Για τη γωνία πεζοδρομίου 1: 1.α. Υπολογισμός του διαθέσιμου χρόνου-χώρου Ο συνολικός «χρονο-χώρος» διαθέσιμος για κυκλοφορία και αναμονή των πεζών στις γωνίες των πεζοδρομίων δίνεται από την ε- ξίσωση (5.15): Εφαρμόζοντας την ανάλογη διαδικασία ο χρόνος αναμονής των πεζών που αναμένουν να διασχίσουν την κύρια οδό προκύπτει: 1.γ. Υπολογισμός διαθέσιμου χρονο-χώρου για την κυκλοφορία πεζών Ο διαθέσιμος χρονο-χώρος για τους πεζούς που κυκλοφορούν στη γωνία του πεζοδρομίου δίνεται από την εξίσωση (5.17): 1.β. Υπολογισμός χρόνου αναμονής Σύμφωνα με τα δεδομένα του ρυθμού ροής πεζών, όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα 10.3, από τη γωνία πεζοδρομίου 1 πρόκειται να διασχίσουν τη δευτερεύουσα οδό 530 πεζοί/ώρα. Άρα στη διάρκεια μίας περιόδου σηματοδότησης (80 δευτ.) οι πεζοί που φτάνουν στη γωνία για να διασχίσουν τη διάβαση είναι Ν co= (530 80)/3600= 11,8 πεζοί. Αντίστοιχα, από τη γωνία πεζοδρομίου 1 πρόκειται να διασχίσουν την κύρια οδό 400 πεζοί/ώρα. Άρα στη διάρκεια της περιόδου σηματοδότησης (80 δευτ.) οι πεζοί που πρόκειται να διασχίσουν τη διάβαση είναι Ν d0= 8,9 πεζοί. Ο χρόνος αναμονής των πεζών που αναμένουν να διασχίσουν τη δευτερεύουσα οδό δίνεται από την εξίσωση (5.16): 1.δ. Υπολογισμός μέσης επιφάνειας πεζού στη γωνία πεζοδρομίου Ο συνολικός αριθμός κυκλοφορούντων πεζών στη γωνία του πεζοδρομίου (που περιλαμβάνει τους πεζούς που εισέρχονται και εξέρχονται από τις δύο διαβάσεις, της κύριας και της δευτερεύουσας οδού καθώς και αυτούς που στρίβουν στη γωνία του πεζοδρομίου) σε κάθε περίοδο σηματοδότησης δίνεται από την εξίσωση (5.19): παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης» 294

8 2.β. Υπολογισμός του διαθέσιμου χρονο-χώρου Ο διαθέσιμος χρονο-χώρος στη διάβαση της δευτερεύουσας οδού στη διάρκεια μιας περιόδου σηματοδότησης δίνεται από την εξίσωση (5.20): Η μέση επιφάνεια πεζού για κυκλοφορία στη γωνία πεζοδρομίου δίνεται από την εξίσωση (5.18): Για τη γωνία πεζοδρομίου 2, ακολουθώντας την παραπάνω μεθοδολογία, η μέση επιφάνεια πεζού προκύπτει M corner= 8,13 τ.μ./πεζό. Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.5, για τις μέσες επιφάνειες/πεζό που βρέθηκαν οι πεζοί και στις δύο γωνίες πεζοδρομίων έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν χωρίς την ανάγκη επιπλέον κινήσεων-ελιγμών για να αποφύγουν τις εμπλοκές με άλλους πεζούς (στάθμη εξυπηρέτησης Α). 2.γ. Υπολογισμός του ενεργού διαθέσιμου χρονο-χώρου Σύμφωνα με τα δεδομένα ρυθμού ροής οχημάτων (Σχήμα 10.3), ο συνολικός αριθμός των στρεφόντων οχημάτων από την κύρια οδό προς τη δευτερεύουσα, τα οποία διέρχονται από τη διάβαση στη δευτερεύουσα οδό ταυτόχρονα με την κίνηση των πεζών, είναι 80 οχήματα/ώρα, δηλαδή 42 οχήματα/ώρα που στρέφουν αριστερά και 38 οχήματα/ώρα που στρέφουν δεξιά. Άρα στη διάρκεια της περιόδου σηματοδότησης (80 δευτ.) τα στρέφοντα οχήματα, N tv= 1,8 οχήματα. Ο χρονο-χώρος που η διάβαση καταλαμβάνεται από τα στρέφοντα οχήματα δίνεται από την εξίσωση (5.22): Βήμα 2. Ανάλυση της κυκλοφορίας πεζών στις διαβάσεις 2.α. Καθορισμός μέσης ταχύτητας βαδίσματος Σύμφωνα με τα δεδομένα, η μέση ταχύτητα περπατήματος πεζού (S p) είναι 1,2 μ./δευτ. Ο ενεργός διαθέσιμος χρονο-χώρος, δηλαδή ο «καθαρός» διαθέσιμος χρονο-χώρος για τους πεζούς δίνεται από την εξίσωση (5.21): 295 «παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

9 1. Ο χρόνος διάσχισης της διάβασης και για την κατεύθυνση αυτή προκύπτει ο ίδιος, δηλαδή t ps,ci= 12,0 δευτ. και ο αριθμός των πεζών που περιμένουν στη γωνία 2 για να διασχίσουν τη δευτερεύουσα οδό είναι N ci= (490 80)/3600= 10,9 πεζοί. 2.δ. Υπολογισμός του συνολικού χρόνου εξυπηρέτησης των πεζών Ο αριθμός των πεζών που περιμένουν στη γωνία 1 για να διασχίσουν τη δευτερεύουσα οδό δίνεται από την εξίσωση (5.24): 2.ε. Υπολογισμός του χρόνου κατάληψης της διάβασης από τους πεζούς Ο χρόνος κατάληψης της διάβασης από τους πεζούς δίνεται από την εξίσωση (5.25): Το πλάτος της διάβασης είναι μεγαλύτερο από 3 μ. και γι αυτό ο συνολικός χρόνος εξυπηρέτησης των πεζών υπολογίζεται από την εξίσωση (5.23): 2.στ. Καθορισμός της μέσης επιφάνειας ανά πεζό στη διάβαση Η μέση επιφάνεια ανά πεζό στη διάβαση δίνεται από την εξίσωση (5.26): Η παραπάνω μεθοδολογία επαναλαμβάνεται για την άλλη κατεύθυνση πεζών, δηλαδή από τη γωνία πεζοδρομίου 2 προς τη γωνία Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.5, οι πεζοί κατά τη μετακίνησή τους στη διάβασης αναγκάζονται να μειώσουν ταχύτητα και έχουν πολύ μι- παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης» 296

10 κρή δυνατότητα προσπέρασης άλλων πεζών που κινούνται με σχετικά χαμηλή ταχύτητα (στάθμη εξυπηρέτησης Ε). Βήμα 3. Υπολογισμός της καθυστέρησης πεζών Η μέση καθυστέρηση ανά πεζό για τους πεζούς που αναμένουν να διασχίσουν τη διάβαση δίνεται από την εξίσωση (5.27): Ο συντελεστής προσαρμογής για τον φόρτο μηχανοκίνητης κυκλοφορίας που διασχίζει τη διάβαση (F v) δίνεται από την εξίσωση (5.30): Ο συντελεστής προσαρμογής για την ταχύτητα μηχανοκίνητης κυκλοφορίας (Fs) δίνεται από την εξίσωση (5.31): Βήμα 4. Υπολογισμός βαθμού στάθμης εξυπηρέτησης στη διάβαση Ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης στη διασταύρωση υπολογίζεται από την εξίσωση (5.28): Όπου ο μέσος αριθμός των οχημάτων που κινούνται επί της δευτερεύουσας οδού σε περίοδο 15 λεπτών ανά λωρίδα κυκλοφορίας (n 15) υπολογίζεται με την αναγωγή του ωριαίου ρυθμού ροής σε διάστημα 15 λεπτών, δηλαδή: Όπου ο συντελεστής προσαρμογής για το πλάτος της οδού (F w) δίνεται από την εξίσωση (5.29): Άρα ο συντελεστής προσαρμογής για την ταχύτητα μηχανοκίνητης κυκλοφορίας είναι: 297 «παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

11 Ο συντελεστής προσαρμογής για την καθυστέρηση κατά τη διάσχιση της διάβασης (F delay) δίνεται από την εξίσωση (5.32): φόρτος μηχανοκίνητης κυκλοφορίας) προκύπτει καλή τιμή του βαθμού στάθμης εξυπηρέτησης, μεγέθους που εκφράζει την αντίληψη των πεζών για την ποιότητα εξυπηρέτησή τους σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο κινούνται και έτσι η τελική στάθμη εξυπηρέτησης αναβαθμίζεται σε Β ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕ- ΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Αντικαθιστώντας τις τιμές των συντελεστών στην εξίσωση (5.28) υπολογίζεται ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης στη διασταύρωση: Στο Σχήμα 10.4 παρουσιάζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τμήματος πεζοδρομίου και παρακείμενης οδού. Οι δύο διασταυρώσεις στα άκρα του τμήματος είναι σηματοδοτούμενες. Βήμα 5. Καθορισμός στάθμης εξυπηρέτησης διάβασης Από τον Πίνακα 5.5 προκύπτει ότι η στάθμη εξυπηρέτησης της διασταύρωσης είναι Β. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα σημειώνονται τα εξής: στο βήμα 1 των υπολογισμών βρέθηκε ότι οι πεζοί έχουν επαρκή χώρο στις γωνίες του πεζοδρομίου για ελεύθερη κίνηση συνεπώς η κυκλοφορία των πεζών στις γωνίες του πεζοδρομίου γίνεται άνετα. Στο βήμα 2 βρέθηκε ότι οι πεζοί στη διάβαση περιορίζονται στην κίνησή τους από άποψη γεωμετρίας της διάβασης, αλλά λόγω ευνοϊκών εξωτερικών παραγόντων (μικρό πλάτος οδού, χαμηλός Σχήμα 10.4 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά πεζοδρομίου και παρακείμενης ο- δού. Ζητούμενο Στάθμη εξυπηρέτησης πεζοδρομίου παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης» 298

12 Δεδομένα Κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά Ρυθμός ροής μηχανοκίνητης κυκλοφορίας για την παρακείμενη κατεύθυνση κυκλοφορίας στο υπό εξέταση πεζοδρόμιο v m= 940 οχήματα/ώρα Ρυθμός ροής πεζών στο πεζοδρόμιο και κατά τις δύο κατευθύνσεις κίνησης v ped= 2000 πεζοί/ώρα Γεωμετρικά χαρακτηριστικά Υπερυψωμένο κράσπεδο μεταξύ οδού και πεζοδρομίου Πλάτος μεταβατικής ζώνης για την εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου W buf= 1,5 μ. Προσαρμοσμένο ενεργό πλάτος σταθερών αντικειμένων, W 0= 0,0 μ. (δεν υπάρχουν σταθερά αντικείμενα, δέντρα, θάμνοι ή άλλα κατακόρυφα εμπόδια στο πεζοδρόμιο) Άλλα δεδομένα Επιτρέπεται η διάσχιση του παρακείμενου τμήματος οδού από τους πεζούς από μη ελεγχόμενες, ενδιάμεσες θέσεις. Η διάσχιση γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο από όλες τις ενδιάμεσες θέσεις Αναλογία του μήκους πεζοδρομίου κατά μήκος βιτρίνας και όψης κτιρίου, p window, p building= 0,0. Αναλογία του μήκους πεζοδρομίου κατά μήκος περίφραξης, p fence= 0,5 Ταχύτητα πορείας μηχανοκίνητης κυκλοφορίας S R= 50 χλμ./ώρα. Καθυστέρηση πεζού για διάσχιση του τμήματος από την πλησιέστερη σηματοδοτούμενη διάβαση d pc= 80 δευτ./πεζό Μέση επιφάνεια πεζού στην κατάντη διασταύρωση M w,int= 3,8 τ.μ./πεζό Βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης στην κατάντη διασταύρωση I p,int= 3,6 Λύση Βήμα 1. Εκτίμηση ταχύτητας βαδίσματος σε συνθήκες ελεύθερης ροής Σύμφωνα με τις προτεινόμενες από τη διεθνή βιβλιογραφία τιμές, η μέση ταχύτητα βαδίσματος σε συνθήκες ελεύθερης ροής λαμβάνεται ίση με 1,35 μ./δευτ. Βήμα 2. Υπολογισμός μέσης επιφάνειας πεζού 2.α. Υπολογισμός ενεργού πλάτους πεζοδρομίου Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας για την εσωτερική (παρά το κράσπεδο) πλευρά του πεζοδρομίου είναι 0,45 μ. Το πλάτος της μεταβατικής ζώνης είναι 1,5 μ. Ως προσαρμοσμένη απόσταση ασφαλείας στην εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου λαμβάνεται η μεγαλύτερη εκ των δύο, δηλαδή W s,i= 1,5 μ. Η απόσταση ασφαλείας για την εξωτερική πλευρά του πεζοδρομίου δίνεται από την εξίσωση (5.8): Άρα το ενεργό πλάτος πεζοδρομίου υπολογίζεται από την εξίσωση (5.7): 299 «παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

13 2.β. Υπολογισμός μοναδιαίας ροής πεζών Η μοναδιαία ροή πεζών δίνεται από την εξίσωση (5.9): Στο σημείο αυτό μπορεί να γίνει μία πρώτη εκτίμηση της στάθμης εξυπηρέτησης βάσει της μέσης επιφάνειας πεζού. Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.5 η στάθμη εξυπηρέτησης εκτιμάται ότι είναι C. Βήμα 3. Υπολογισμός βαθμού στάθμης εξυπηρέτησης τμήματος πεζοδρομίου Ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης του τμήματος πεζοδρομίου υπολογίζεται από την εξίσωση (5.12): 2.γ. Υπολογισμός μέσης ταχύτητας βαδίσματος Η μέση ταχύτητα βαδίσματος υπολογίζεται από την εξίσωση (5.10): Όπου ο συντελεστής προσαρμογής λόγω ύπαρξης μεταβατικής ζώνης (F w) λαμβάνει την τιμή 5,00 γιατί υπάρχει μεταβατική ζώνη σε όλο το μήκος του πεζοδρομίου. Ο συντελεστής προσαρμογής για το φόρτο μηχανοκίνητης κυκλοφορίας (F v) δίνεται από την εξίσωση (5.13): 2.δ. Υπολογισμός επιφάνειας πεζού Η μέση επιφάνεια πεζού στο πεζοδρόμιο δίνεται από την εξίσωση (5.11): Ο συντελεστής προσαρμογής για την ταχύτητα μηχανοκίνητης κυκλοφορίας (F s) υπολογίζεται από την εξίσωση (5.14): παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης» 300

14 Με την αντικατάσταση των τιμών των συντελεστών προσαρμογής στην εξίσωση (5.12) υπολογίζεται ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης του τμήματος πεζοδρομίου ως εξής: Όπου η απόσταση έως την πλησιέστερη σηματοδοτούμενη διασταύρωση ή διάβαση (D c) λαμβάνεται ως το 1/3 του μήκους του πεζοδρομίου, δηλαδή 135 μ. Άρα η απόσταση παρέκκλισης υπολογίζεται ως εξής: Βήμα 4. Καθορισμός στάθμης εξυπηρέτησης τμήματος πεζοδρομίου Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.5 η στάθμη εξυπηρέτησης του τμήματος πεζοδρομίου είναι C. Η καθυστέρηση λόγω παρέκκλισης υπολογίζεται από την εξίσωση (5.34): Βήμα 5. Υπολογισμός βαθμού στάθμης εξυπηρέτησης στη διασταύρωση Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης, ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης στην κατάντη διασταύρωση (I p,int) είναι 3,6. Βήμα 6. Καθορισμός στάθμης εξυπηρέτησης διασταύρωσης Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.5, για βαθμό στάθμης εξυπηρέτησης I p,int=3,6 και μέση επιφάνεια πεζού A p= 3,8 τ.μ./πεζό, η στάθμη εξυπηρέτησης της διασταύρωσης είναι C. 7.β Υπολογισμός συντελεστή δυσκολίας διάσχισης Ο συντελεστής δυσκολίας διάσχισης δίνεται από την εξίσωση (5.35): Βήμα 7. Υπολογισμός συντελεστή δυσκολίας διάσχισης 7.α Υπολογισμός καθυστέρησης λόγω παρέκκλισης Η απόσταση παρέκκλισης δίνεται από την εξίσωση (5.33): Όπου η καθυστέρηση διάσχισης (d px) ισούται με min{d div, 60) και προκύπτει ίση με 60 δευτ./πεζό. 301 «παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

15 σεων. Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη στα ενδιάμεσα βήματα τελικά προκύπτει από το βήμα 9 ότι η τελική στάθμη εξυπηρέτησης του πεζοδρομίου είναι κάπως χαμηλότερη D. Βήμα 8. Υπολογισμός βαθμού στάθμης εξυπηρέτησης πεζοδρομίου Ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης πεζοδρομίου προκύπτει από την εξίσωση (5.36): 10.3 ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟ- ΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Δίνεται λωρίδα ποδηλατόδρομου στην περιοχή σηματοδοτούμενης διασταύρωσης (Σχήμα 10.5). Βήμα 9. Καθορισμός στάθμης εξυπηρέτησης πεζοδρομίου Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.5, για βαθμό στάθμης εξυπηρέτησης I p,seg= 3,83 και μέση επιφάνεια ανά πεζό A p= 3,0 τ.μ./πεζό η στάθμη εξυπηρέτησης του πεζοδρομίου είναι D. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα σημειώνονται τα εξής: Στο βήμα 2 γίνεται μια πρώτη εκτίμηση της στάθμης εξυπηρέτησης του πεζοδρομίου από τη μέση ε- πιφάνεια/πεζό (ίση με C) χωρίς να ληφθούν υπόψη οι καθυστερήσεις στη διασταύρωση και η αντίληψη των πεζών για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση (βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης) ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι μεταβατική ζώνη μεταξύ του πεζοδρομίου και της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, τα χαρακτηριστικά της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας καθώς και την αντιληπτή δυσκολία που έχουν για να διασχίσουν την οδό σε κάποιο σημείο μεταξύ των διασταυρώ- Σχήμα 10.5 Λωρίδα ποδηλατόδρομου σε σηματοδοτούμενη διασταύρωση. Ρυθμός ροής μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Ζητούμενο Στάθμη εξυπηρέτησης στη λωρίδα ποδηλατόδρομου στη διασταύρωση παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης» 302

16 Δεδομένα Το πλάτος της λωρίδας ποδηλατόδρομου, της οδού και της παρακείμενης στον ποδηλατόδρομο λωρίδας κυκλοφορίας δίνονται στο Σχήμα 10.5 Ο ρυθμός ροής των οχημάτων για κάθε κίνηση δίνεται στο Σχήμα 10.5 Ρυθμός ροής κορεσμού λωρίδας ποδηλάτων s b= 2000 ποδήλατα/ώρα Ρυθμός ροής λωρίδας ποδηλάτων v b= 120 ποδήλατα/ώρα Χρησιμοποιούμενος χρόνος πρασίνου g b = 48 δευτ. Περίοδος σηματοδότησης C= 120 δευτ. Απαγορεύεται η στάθμευση παρά την οδό Βήμα 2. Υπολογισμός βαθμού στάθμης εξυπηρέτησης διασταύρωσης Ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης της διασταύρωσης υπολογίζεται από την εξίσωση (6.6): Λύση Βήμα 1. Υπολογισμός καθυστέρησης στη διασταύρωση 1.α. Υπολογισμός χωρητικότητας λωρίδας ποδήλατου Η χωρητικότητα λωρίδας ποδήλατου δίνεται από την εξίσωση (6.4): Όπου ο συντελεστής προσαρμογής για το πλάτους της οδού στη διασταύρωση (F w,int) υπολογίζεται από την εξίσωση (6.7): Στην παραπάνω εξίσωση ο συντελεστής (W t) αντιστοιχεί στο συνολικό πλάτος της εξωτερικής λωρίδας κατευθείαν κίνησης αυτοκινήτων, της λωρίδας ποδηλάτου και του ερείσματος και είναι: 3,65+1,50+0,00=5,15 μ. Άρα ο συντελεστής προσαρμογής για το πλάτους της οδού στη διασταύρωση (F w,int) παίρνει την τιμή: 1.β. Υπολογισμός καθυστέρησης στη διασταύρωση Η καθυστέρηση σε σηματοδοτημένη διασταύρωση δίνεται από την εξίσωση (6.3): 303 «παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

17 Ο συντελεστής προσαρμογής για τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία δίνεται από την εξίσωση (6.8): Άρα βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης της διασταύρωσης παίρνει την τιμή: Βήμα 3. Καθορισμός στάθμης εξυπηρέτησης της λωρίδας ποδηλατόδρομου στη διασταύρωση Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.3, η στάθμη εξυπηρέτησης της λωρίδας ποδηλατόδρομου στη διασταύρωση είναι Β ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ Δίνεται τμήμα ποδηλατόδρομου κατά μήκος οδικού τμήματος μεταξύ διασταυρώσεων, όπως φαίνεται στο Σχήμα Ζητούμενο Στάθμη εξυπηρέτησης τμήματος ποδηλατόδρομου Σχήμα 10.6 Τμήμα ποδηλατόδρομου παρακείμενου σε οδικό τμήμα. Δεδομένα Κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά Ποσοστό βαρέων οχημάτων στη μηχανοκίνητη κυκλοφορία P HV= 8,0% Αναλογία θέσεων στάθμευσης παρά την οδό που είναι κατειλημμένες από οχήματα προς το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων p k= 0,20 Ταχύτητα πορείας οχημάτων μηχανοκίνητης κυκλοφορίας S r= 50 χλμ./ώρα Γεωμετρικά χαρακτηριστικά Το πλάτος των λωρίδων ποδηλατόδρομου, των λωρίδων της οδού και του μήκους του τμήματος (L) δίνονται στο Σχήμα 10.6 Ενεργό πλάτος της εξωτερικής λωρίδας κατευθείαν κίνησης αυτοκινήτων W e= 7,9 μ. Αριθμός προσβάσεων στη δεξιά κατά την κατεύθυνση κίνησης των ποδηλάτων πλευρά του ποδηλατόδρομου Ν ap,s= 3 προσβάσεις Άλλα δεδομένα Συντελεστής αξιολόγησης της κατάστασης της επιφάνειας κύλισης του ποδηλατόδρομου P c= 3,0 παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης» 304

18 Καθυστέρηση ποδηλάτων στη διασταύρωση d b= 40 δευτ./ποδήλατο Βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης ποδηλάτων στην κατάντη διασταύρωση I b,int= 0,08 Λύση Βήμα 1. Υπολογισμός ταχύτητας πορείας Ως μέση ταχύτητα πορείας των ποδηλάτων (S b) λαμβάνεται η τιμή των 24 χιλιομέτρων/ώρα. Βήμα 2. Υπολογισμός καθυστέρησης στη διασταύρωση Στα δεδομένα της άσκησης δίνεται η καθυστέρηση στη διασταύρωση (d b) ίση με 40 δευτ./ποδήλατο. Βήμα 3. Υπολογισμός ταχύτητας διαδρομής Η ταχύτητα διαδρομής των ποδηλάτων υπολογίζεται από την εξίσωση (6.5): Βήμα 4. Υπολογισμός βαθμού στάθμης εξυπηρέτησης διασταύρωσης Ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης του ποδηλατόδρομου στη διασταύρωση (I b,int) δίνεται από τα δεδομένα ίσος με 0,08. Βήμα 5. Υπολογισμός βαθμού στάθμης εξυπηρέτησης τμήματος Ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης του τμήματος ποδηλατόδρομου υπολογίζεται από την εξίσωση (6.10): Όπου ο συντελεστής προσαρμογής για το πλάτος λωρίδας της ο- δού (F w) υπολογίζεται από την Εξίσωση 6.11: Όπου ο χρόνος μετακίνησης των ποδηλάτων στο τμήμα (t Rb) δίνεται από τον λόγο του μήκους του τμήματος προς την ταχύτητα πορείας: (3600 L)/(1000 S b)=( )/( )=60 δευτ. και η καθυστέρηση στη διασταύρωση (d b)= 40 δευτ./ποδήλατο. Άρα η ταχύτητα διαδρομής υπολογίζεται ως εξής: Ο συντελεστής προσαρμογής για τον ρυθμό ροής μηχανοκίνητης κυκλοφορίας (F v) δίνεται από την εξίσωση (6.12): 305 «παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

19 Ο συντελεστής προσαρμογής για την ταχύτητα της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας (F s) υπολογίζεται από την εξίσωση (6.13): Βήμα 6. Καθορισμός στάθμης εξυπηρέτησης τμήματος Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.3, η στάθμη εξυπηρέτησης του τμήματος ποδηλατόδρομου είναι D. Βήμα 7. Υπολογισμός βαθμού στάθμης εξυπηρέτησης ποδηλατόδρομου O βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης ποδηλατοδρόμου υπολογίζεται από την εξίσωση (6.15): Ο συντελεστής προσαρμογής για την κατάσταση της επιφάνειας κύλισης του ποδηλατόδρομου (F p) υπολογίζεται από την εξίσωση (6.14): Άρα ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης ποδηλατοδρόμου λαμβάνει την τιμή: Βήμα 8. Καθορισμός στάθμης εξυπηρέτησης ποδηλατόδρομου Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.3, η στάθμη εξυπηρέτησης στο τμήμα του ποδηλατόδρομου είναι D. Με την αντικατάσταση των τιμών των συντελεστών προσαρμογής στην εξίσωση (6.10), ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης του τμήματος ποδηλατόδρομου παίρνει την τιμή: παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης» 306

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερίδα Οδικής ΤΡΙΠΟΛΗ 22.11.2008 -22.11.2008 2 -22.11.2008 3 -22.11.2008 4 -22.11.2008 5 -22.11.2008 6 ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Προαπαιτούμενη γνώση

Σύνοψη Προαπαιτούμενη γνώση 4 αστικά οδικά δίκτυα Σύνοψη Η ανάπτυξη των αστικών περιοχών πριν από την εξάπλωση του ΙΧ αυτοκινήτου δεν δημιούργησε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός οδικού δικτύου με την κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Με βάση την κατεύθυνση της κυκλοφορίας στη λωρίδα : κατά τη ροή της κυκλοφορίας και αντίθετα στη ροή της κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός 1 Γενικές Αρχές Εκτός κατοικηµένων περιοχών ορατότητα από απόσταση ίση περίπου µε την απόσταση προσπέρασης Εντός κατοικηµένων περιοχών σκόπιµες οι ασυνέχειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ Καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο.. Εισαγωγή Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο στη διαδικασία του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού είναι ο καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο (λεωφόρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΑΓΔΑ ΠΙΤΣΙΑΒΑ-ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» 1. Προδιαγραφές Μελέτης Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για την οριστική μελέτη τετρασκελούς

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα

Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής φόρτος (): ο αριθµός των οχηµάτων του διέρχονται από µια διατοµή, στην µονάδα του χρόνου Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης Tυποποίηση σήμανσης Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης η σήμανση πρέπει να είναι: Αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η. Μετρήσεις Συχνότητας ιέλευσης Οχημάτων και Προσαρμογή Στατιστικών Κατανομών

ΑΣΚΗΣΗ 1η. Μετρήσεις Συχνότητας ιέλευσης Οχημάτων και Προσαρμογή Στατιστικών Κατανομών ΜΑΘΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7ο (Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017) ΑΣΚΗΣΗ 1η Μετρήσεις Συχνότητας ιέλευσης Οχημάτων και Προσαρμογή Στατιστικών Κατανομών Οι μετρήσεις υπαίθρου θα γίνουν στην πρόσβαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 326/91 Τροποποίηση του Π.Ν. 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4 Προς: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βέροια, Τ.Κ. 59100 Πληροφορίες: Π. Ζαχαρόπουλος Τηλ.: 23313 50587

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Επίλυση υπερστατικών φορέων Για την επίλυση των ισοστατικών φορέων (εύρεση αντιδράσεων και μεγεθών έντασης) αρκούν

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κυκλοφορική ροή (traffic flow) αφορά στην κίνηση οχημάτων ή πεζών σε μια οδό και προσδιορίζεται από μεγέθη κυκλοφορικής ροής (traffic flow variables)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για ανάπλαση της οδού Άρτης (ΕΠΖ 25/15)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για ανάπλαση της οδού Άρτης (ΕΠΖ 25/15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 73/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής

και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής Κρουστικά κύµατα Yδροδυναµικά και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής Επειδή η οδική κυκλοφορία εκφράζεται µε ροές οχηµάτων, πυκνότητες και ταχύτητες ροής, βασικές έννοιες της θεωρίας ρευστών µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Μερικές χρήσιµες συµβουλές στους γονείς για την αποφυγή των τροχαίων ατυχηµάτων Η πρόληψη του τροχαίου ατυχήµατος αφορά όλους µας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑ 2002 Με την υπ αριθμ. Δ3/Ο/ 12/124-Ω / 4-12-2001 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συγκροτήθηκε επιτροπή για την επεξεργασία του ειδικού θέματος: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Στοιχεία εισαγωγής κεντροειδή, κόμβοι τμήματα στροφές μεταφορικά μέσα οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών συγκοινωνιακές γραμμές (γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

19. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΥ- ΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

19. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΥ- ΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 19. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΥ- ΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Βασίλης Ψαριανός, αν. καθηγητής ΕΜΠ 19.1. Στόχοι του ελέγχου των προσβάσεων Ο έλεγχος των προσβάσεων κατά μήκος του κύριου οδικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Πότε τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία; Αναφέρεται παραδείγματα. Στη φυσική πολλές φορές είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τα σώματα χωρίς να λάβουμε υπόψη τις διαστάσεις τους. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κυκλικοί κόμβοι: Διαμόρφωση Διαδικασίας Αξιολόγησης Σχεδιασμού Κυκλικών Κόμβων.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κυκλικοί κόμβοι: Διαμόρφωση Διαδικασίας Αξιολόγησης Σχεδιασμού Κυκλικών Κόμβων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑTA ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών.

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών. Εισηγητική Έκθεση Λόγω της παρατηρούμενης αύξησης των ποδηλατών, ιδίως στις πόλεις, κρίνεται αναγκαίο ο ισχύων Κ.Ο.Κ. να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί ώστε να ρυθμιστούν συνολικά τα ζητήματα που

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Οι δομικές προδιαγραφές του πεζοδρομίου»

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Οι δομικές προδιαγραφές του πεζοδρομίου» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Οι δομικές προδιαγραφές του πεζοδρομίου» Η ομάδα σας θα μελετήσει τα δομικά χαρακτηριστικά των πεζοδρομίων σε 3 δρόμους. Σε κάθε δρόμο επιλέξτε δύο σημεία σημειώστε τα πάνω στο χάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης. Σύγκριση με την παλαιότερη. Γιατί ένα σημαντικό ποσοστό των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ειδικά θέματα οδοποιίας Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Παναγιώτης Λεμονάκης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εισαγωγικά Ο καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μαριάννα Χριστόφια-Παλάτου, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Χρίστος Παρπούνας, Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Μαριάννα Χριστόφια-Παλάτου, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Χρίστος Παρπούνας, Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων ΕΠΙΜΕΛEΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Μαρία Κωνσταντινίδου, Σύμβουλος Αγωγής Υγείας ΥΠΠ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαριάννα Χριστόφια-Παλάτου, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Σούλα Ιωάννου, Γενική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : Κρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ασκήσεις και δραστηριότητες παρέα µε τον KOK Ο µικρός µας φίλος Μιχάλης θέλει να περάσει απέναντι. Για να τον βοηθήσεις να διασχίσει σωστά το δρόµο, ένωσε µε πράσινο χρώµα

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΘΕΜΑ ο GI_V_ALG 16950 1.1 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο. β)

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ÈÅÌÅËÉÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ÈÅÌÅËÉÏ ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α /480 /ΦΕΚ Β' 526/ Άρθρο 26. Πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε και στην υποκατηγορία Β1:

Υ.Α /480 /ΦΕΚ Β' 526/ Άρθρο 26. Πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε και στην υποκατηγορία Β1: Υ.Α. 58930/480 /ΦΕΚ Β' 526/3-5-1999 Άρθρο 26 Πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε και στην υποκατηγορία Β1: 1. Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο γνώσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών από την ίδια θύρα του λεωφορείου: D =( T A * Q A ) + (T B * Q B ) αποβίβαση και επιβίβαση των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ.

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ. Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ Ο Ν Α Δ Α Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Έρευνα μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7 Α - ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ & ΟΔΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επικίνδυνα τοποθετημένες στάσεις (σε λάθος σημείο) σε αντίθεση με τη νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας, στέγαστρα λάθος τοποθετημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες : κ. Σ. Πολυράβα Τηλέφωνο : 2313 302933 : Τεχνικών Υπηρεσιών : Έργων και Μελετών Fax

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΕΖΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΑΣΧΙΣΕΙ ΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΕΚΤΟΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ. Κλάδος Κυκλοφοριακών Μελετών και Χώρων Στάθμευσης

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ. Κλάδος Κυκλοφοριακών Μελετών και Χώρων Στάθμευσης ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ Κλάδος Κυκλοφοριακών Μελετών και Χώρων Στάθμευσης 1. Δημοτική Συνέλευση περιοχής Αγίων Ομολογητών 2013 (Εισηγήσεις και Παράπονα Κατοίκων)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις:

Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις: Άσκηση Η17 Νόμος της επαγωγής Νόμος της επαγωγής ή Δεύτερη εξίσωση MAXWELL Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις: d

Διαβάστε περισσότερα

Kαταμερισμός των μετακινήσεων κατά μέσο

Kαταμερισμός των μετακινήσεων κατά μέσο Kαταμερισμός των μετακινήσεων κατά μέσο Στόχος: Προσδιορισμός των μετακινήσεων κατά μεταφορικό μέσο (οδικό, σιδηροδρομικό, θαλάσσιο, αεροπορικό, ή ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης). Στάδιο: α. Γένεση μετακινήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πλεονεκτήματα Ποδηλάτου αθόρυβο οικολογικό ελαφρύ γρήγορο γυμνάζειτοσώμα αγαπάτηφύση σέβεται την ανθρώπινη ύπαρξη δεν κοστίζει αποσυμφορεί τις πόλεις δημιουργεί ελεύθερους πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό-τελικό ερωτηματολόγιο) Για τον/την εκπαιδευτικό Α Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό-τελικό ερωτηματολόγιο) Για τον/την εκπαιδευτικό Α Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό-τελικό ερωτηματολόγιο) Για τον/την εκπαιδευτικό Α Δημοτικού Βρες τα κράνη που είναι πράσινα. Βάλε τα σε κύκλο. Βάλε σε κύκλο τη μπάλα που είναι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Το πρόβλημα του ελάχιστου ζευγνύοντος δένδρου

4.4 Το πρόβλημα του ελάχιστου ζευγνύοντος δένδρου . Το πρόβλημα του ελάχιστου ζευγνύοντος δένδρου Σ αυτή την παράγραφο θα εξεταστεί μια παραλλαγή του προβλήματος της συντομότερης διαδρομής, το πρόβλημα του ελάχιστου ζευγνύοντος δένδρου. Σ αυτό το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΚΛΙΣΗΣ

Κεφάλαιο 4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΚΛΙΣΗΣ Κεφάλαιο 4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΚΛΙΣΗΣ Σύνοψη Αυτό το κεφάλαιο έχει επίσης επαναληπτικό χαρακτήρα. Σε πρώτο στάδιο διερευνάται η μορφή της καμπύλης την οποία γράφει το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τεχνική Εκθεση Ιανουάριος 2014 Μελετητής: Κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος Σύμβουλος: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15 Κυκλοφοριακή Αγωγή «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη Σκοπός του προγράμματος είναι: Σχολικό έτος 2014-15 α) Ο εμπλουτισμός της γνώσης και η κατανόηση των βασικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

«City Best Practices» «Δήμος Τρικκαίων: CityMobil2, Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό»

«City Best Practices» «Δήμος Τρικκαίων: CityMobil2, Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό» «City Best Practices» «Δήμος Τρικκαίων: CityMobil2, Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό» Σούλα Μπράκη Πολιτικός Μηχανικός-Συγκ/λόγος, Υπεύθυνη Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Δήμου Τρικκαίων ΑΘΗΝΑ, 3/12/2015 Η πρόκληση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΤΣΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.τριβελασ

Διαβάστε περισσότερα