"New Channels for Integration"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "localintegration@gmail.com www.localintegration.eu "New Channels for Integration""

Transcript

1 leaflet endaxi 2015_layout 2 16/01/ :56 Page 1 Νέοι δρόμοι για την ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Tοπική Kοινωνία New channels for the integration of Third Country Nationals in the Local Community "New Channels for Integration"

2 leaflet endaxi 2015_layout 2 16/01/ :56 Page 2 Νέοι δρόμοι για την ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Τοπική Κοινωνία Λευκωσία, Πολυπολιτισμική Κοινωνία Η Λευκωσία είναι σταυροδρόμι ανθρώπων και πολιτισμών για αιώνες. Η συνύπαρξη αποτελεί μέρος της ταυτότητάς της. Στον 21ο αιώνα η πρωτεύουσα Λευκωσία και οι δήμοι της επαρχίας Λευκωσίας θέλουν να δημιουργήσουν τις βάσεις μιας σύγχρονης πολυ - πολιτισμικής κοινωνίας. Χωρίς φραγμούς και διακρίσεις. Αυτό δεν είναι θεωρία. Οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναλαμβάνουν μια συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τις αιτίες που προκαλούν την κοινωνική ανισότητα και τον αποκλεισμό σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η Δράση «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη» αφορά στην ομαλή ένταξη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Θέλουμε να οικοδομήσουμε συνθήκες συμμετοχής, αλληλεπίδρασης και σεβασμού ανάμεσα σε όλους τους κατοίκους μας, ντόπιους και μετανάστες. Δημιουργούμε μια κοινωνία με περισσότερη συνοχή, πλουραλιστική, ικανή ιδιαίτερα στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας να εστιάσει και να διαχειριστεί τα πολλά κοινωνικά προβλήματα που έφερε η οικονομική κρίση. Ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης μεταναστών. Ο Δήμος Λευκωσίας και οι υπόλοιποι δήμοι της επαρχίας, υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής ένταξης για τέταρτη συνεχή χρονιά. Από το 2011 προσφέρουν υπηρεσίες που διευκολύνουν τη ζωή των μεταναστών και δημιουργούν τις συνθήκες συγχρωτισμού ανάμεσα στους κατοίκους των πόλεων. Η εμπειρία έδειξε ότι οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να αναλάβουν την εφαρμογή μιας τόσο σημαντικής κοινωνικής πολιτικής και ότι οι δημότες ανταποκρίνονται γιατί αντιλαμβάνονται τα οφέλη της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Γνωρίζουν ότι η παρουσία μεταναστών είναι μια σύγχρονη πραγματικότητα. Δεν μένουν καθηλωμένοι σε στερεότυπα και προκαταλήψεις του παρελθόντος. Οι μετανάστες που βρίσκονται στην Κύπρο είναι μέλη της New channels for the integration of Third Country Nationals in the Local Community Nicosia, a Multicultural Society For centuries, Nicosia has been a crossroad of people and civilisations. People coexistence is part of its identity. In the 21st century, capital Nicosia and the municipalities of greater Nicosia want to set the foundations of a modern, multicultural society, without barriers and discriminations. This is not a theory; Local Authorities undertake a systematic effort to address the causes of social inequality and exclusion of vulnerable groups of the population. The Action «New Channels for Integration» deals with the smooth integration of immigrants in local societies. We want to create conditions for participation, interaction and respect between our residents, both locals and immigrants. We are creating a society with cohesion and pluralism, which is capable, especially at a local, level, to concentrate on and manage the various social problems caused by the economic crisis. The Role of Local Authorities Local authorities play a decisive role in the integration process of immigrants. For the fourth consecutive year, Nicosia municipality and the other municipalities of the district, implement social integration programs. Since 2011, they offer services that facilitate the immigrants' life and create conditions for social interaction between city residents. Experience has shown that Local Authorities are able to implement such an important social policy, and that local citizens are responsive because they understand the benefits of immigration. They know that the presence of immigrants is a modern reality and they move away from stereotypes and prejudices of the past. Immigrants who live in Cyprus are members of the Cypriot society and and contribute to the economy. The vast majority of immigrants come to Cyprus to cover labour needs of the local society.

3 leaflet endaxi 2015_layout 2 16/01/ :56 Page 3 κυπριακής κοινωνίας και συνεισφέρουν στην οικονομία. Η μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών έρχονται στην Κύπρο για να καλύψουν ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Στην επαρχία Λευκωσίας, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (2011), οι μετανάστες υπήκοοι τρίτων χωρών, αντιστοιχούν στο 7,7% του πληθυσμού. Η κοινωνική ένταξη επιτυγχάνεται όταν δημιουργείται μια ειλικρινής αμφίδρομη σχέση στηριγμένη στον σεβασμό των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Μια βασική καινοτομία του προγράμματος «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη» είναι η δημιουργία ενός δικτύου που προσφέρει τη δυνατότητα στους μετανάστες να εκφράζουν τις απόψεις και τα προβλήματά τους και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την άρση των εμποδίων ένταξης. Το Eταιρικό μας Σχήμα Για πρώτη φορά το σύνολο των δήμων της επαρχίας Λευκωσίας συμμετέχουν σε κοινή Δράση με στόχο την αποτελεσματική ένταξη των ΥΤΧ στην τοπική κοινωνία. Τη Δράση υλοποιούν ο Δήμος Λευκωσίας, ως Τελικός Δικαιούχος, με εταίρους τους Δήμους Στροβόλου, Αγίου Δομετίου, Λακατάμιας, Αγλαντζιάς, Ιδαλίου, Λατσιών, Έγκωμης, Γερίου, Τσερίου, καθώς και τα Πολυδύναμα Κέντρα Λευκωσίας και Στροβόλου. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επίσης, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), η εταιρεία «NVK Advent Consulting» και οι σύμβουλοι επικοινωνίας «Opinion & Action». Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης (95%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (5%) και έχει συνολικό προϋπολογισμό 280 χιλιάδες ευρώ. Υπηρεσίες και Δραστηριότητες Η Δράση «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη» περιλαμβάνει μια σειρά από υπηρεσίες και δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις πιο βασικές ανάγκες των μεταναστών, αλλά και της κοινωνίας υποδοχής. Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και γονείς μεταναστών - υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ). Αξιοποιούνται ιδιαίτερα οι υφιστάμενες υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα αναπτύσσεται σειρά από δραστηριότητες όπως η υλοποίηση εργαστηρίων και εκδηλώσεων πολιτιστικών ανταλλαγών, ώστε να δημιουργηθούν πραγματικές συνθήκες γνωριμίας, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας ανάμεσα στους Κύπριους και τους μετανάστες. In Nicosia district, according to the latest census (2011), immigrants - third country nationals, correspond to 7.7% of the population. Social integration can be achieved with the creation of an honest, reciprocal relationship based on the mutual respect of individual and social rights. An innovation of the programme «New Channels for Integration» is the creation of a network which offers immigrants the opportunity to express their opinions and problems and undertake initiatives to remove integration barriers. Our Partnership For the first time, all Nicosia municipalities participate together to a common Action for the effective integration of TCNs in the local community. The Action is implemented by the Nicosia Μunicipality as the final beneficiary. Its partners are Strovolos, Ayios Dhometios, Lakatamia, Aglantzia, Dali, Latsia, Engomi, Yeri and Tseri Municipalities as well as the Municipal Multifunctional Foundations of Nicosia and Strovolos. The Nicosia Development Agency (ANEL), «NVK Advert Consulting» and the communication consultants «Opinion & Action» are also partners. The Action is co-funded by the European Integration Fund (95%) and the Republic of Cyprus (5%) with a total budget of 280,000 euro. Services and Activities The Action «New Channels for Integration» involves a series of services and activities to meet the basic needs of the immigrants and the hosting society. The services address children, teenagers, adults and parents of immigrants - Third Country Nationals (TCNs). The existing infrastructure and human resources of the local authorities are specifically utilised. At the same time, a growing number of activities like workshops and cultural events are implemented in order to create successful conditions of acquaintance, interaction and cooperation between Cypriots and immigrants.

4 leaflet endaxi 2015_layout 2 16/01/ :56 Page 4 Προγράμματα Κοινωνικής Στήριξης Social Support Programmes Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας παιδιών ΥΤΧ Φύλαξη, δημιουργική απασχόληση και βοήθεια παιδιών ΥΤΧ στις σχολικές τους εργασίες. (Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας) Social Care Services of TCNs children Creative activities, caring for TCN children and support for their school assignments. (Nicosia Municipality Multifunctional Foundation) Προγράμματα διατήρησης πολιτισμικής ταυτότητας Εκμάθηση γλώσσας και πολιτισμικών στοιχείων της καταγωγής τους σε παιδιά ΥΤΧ (Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας) Cultural identity preservation programs Language and culture lessons of their country of origin for TCN children. (Nicosia Municipality Multifunctional Foundation) Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ενημέρωσης και στήριξης μεταναστών (Πολυδύναμο Δημοτικό Λευκωσίας, Δήμος Αγίου Δομετίου, Δήμος Λακατάμιας) Consulting services and Information and Support services for immigrants (Nicosia Municipality Multifunctional Foundation, Ayios Dhometios Municipality, Lakatamia Municipality) Λειτουργία του Κέντρου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Μεταναστών (ΚΕΠΛΥΜ) Το κέντρο απευθύνεται σε ΥΤΧ και προσφέρει κοινωνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, γενικές πληροφορίες, πληροφορίες για δικτύωση με οργανώσεις μεταναστών και άλλους ΜΚΟ, πληροφορίες για συμμετοχή εθελοντών σε τοπικές δράσεις ένταξης ΥΤΧ κ.α. Το κέντρο εδρεύει στο Πολυδύναμο Κέντρο του Δήμου Λευκωσίας. Το Γραφείο Πληροφόρησης λειτουργεί και σε κεντρικό σημείο της Λευκωσίας στον υδατοστάτη της Πλατείας Ηπείρου, στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Σολωμού. Information and Support Centre for Immigrants (KEPLYM) The centre offers social and consulting services to TCNs, general information, information for networking with immigrant organizations and other NGOs, information for voluntary participation in local integration activities of TCNs etc. The centre is based at the Municipal Multipurpose Foundation of Nicosia. The information office also operates from a central location in Nicosia - Plateia Ipirou, in the greater area of Solomos Square. Εκδηλώσεις και Εργαστήρια Πολιτιστικών Ανταλλαγών «Φεστιβάλ γευσιγνωσίας» / Δήμος Αγίου Δομετίου Λαογραφικό φεστιβάλ / Δήμος Λακατάμιας Διαγωνισμός τραγουδιού / Δήμος Λατσιών Φεστιβάλ παραδοσιακών παιχνιδιών / Δήμος Έγκωμης Φεστιβάλ χορού / Δήμος Αγλαντζιάς «Σμιλεύοντας την πέτρα» Σύμβολο Φιλίας / Δήμος Γερίου Παιδικός πολύπολιτισμικός διαγωνισμός ζωγραφικής / Δήμος Τσερίου Φεστιβάλ παρασκευής παραδοσιακού γλυκού / Δήμος Ιδαλίου Events and Cultural Exchange Workshops «Tasting festival» / Ayios Dhometios Municipality Folklore festival / Lakatamia Municipality Song contest / Latsia Municipality Folklore games Festival / Engomi Municipality Dance festival / Aglantzia Municipality «Sculpting the stone» Symbol of Friendship / Yeri Municipality Multicultural children art competition / Tseri Municipality Traditional Cypriot Sweets Festival / Dali Municipality

5 leaflet endaxi 2015_layout 2 16/01/ :56 Page 5 Προγράμματα Κατάρτισης και Προσανατολισμού Training and Educational Programmes Σεμινάρια προσανατολισμού «Γνωρίζω την Κύπρο» - Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας - Δήμος Στροβόλου Orientation Seminars «Meet Cyprus» - Strovolos Municipality Σεμινάρια προσανατολισμού «Θεσμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΕ» - Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας - Δήμος Αγίου Δομετίου Orientation Seminars «Cyprus and EU Institutions» - Ayios Dhometios Municipality Σεμινάρια κατάρτισης Η/Υ και πολυμέσων - Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας - Δήμος Αγλαντζιάς Computer and Multimedia Seminars - Aglantzia Municipality Μαθήματα Αγγλικής γλώσσας - Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας English Language Courses Εκπαιδευτικά σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών - Πολυδύναμο Στροβόλου - Δήμος Αγλαντζιάς First Aid Seminars - Aglantzia Municipality Μαθήματα λαϊκών χορών -Πολυδύναμο Στροβόλου Traditional Dance Courses - Strovolos Municipality Multifunctional Foundation Μαθήματα κυπριακής κουζίνας - Δήμος Στροβόλου Cypriot Cooking Courses - Strovolos Municipality Μαθήματα ζούμπας - Δήμος Στροβόλου Zumba Courses - Strovolos Municipality Περιηγήσεις σε ιστορικά και πολιτιστικά μέρη της Κύπρου, «Γνωριμία με τις τοπικές κοινωνίες» - ΑΝΕΛ Excursions in historical and cultural places of Cyprus, «Meet the local societies» - ANEL Δραστηριότητες Αθλητισμού Τουρνουά Καλαθόσφαιρας / Πολυδύναμο κέντρο Στροβόλου Τουρνουά Βόλεϊ / Δήμος Λατσιών Μαραθώνιος / Δήμος Γερίου Sport Activities Basketball Tournament / Strovolos Municipal Multipurpose Foundation Volleyball Tournament / Latsia Municipality Marathon / Yeri Municipality

6 leaflet endaxi 2015_layout 2 16/01/ :56 Page 6 Δίκτυο Συνεργασίας Μεταναστευτικών Οργανώσεων ΜΚΟ και Τοπικών Αρχών Μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, διάλογο και διαβούλευση με τους μετανάστες, ο Δήμος Λευκωσίας συντονίζει το Δίκτυο με στόχο την αλληλογνωριμία, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των μελών του. Μέλη του δικτύου είναι οργανώσεις μεταναστών, ΜΚΟ που ασχολούνται με τη μετανάστευση, Τοπικές Αρχές καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί φορείς. Στο πλαίσιο του δικτύου οργανώνονται συναντήσεις σε μορφή φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων και την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε μια πορεία ενεργούς συμμετοχής στον σχεδιασμό ενεργειών αυτοοργάνωσης και παρέμβασης για την κοινωνική ένταξη. Οργανώνονται ημερίδες για την προβολή του έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δομών της κοινωνικής προστασίας που συνεισφέρουν στην ένταξη, αλλά και για τη συνεισφορά των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Network of Cooperation of Immigrant Organizations, NGOs and Local Authorities Through participatory processes, dialogue and consultation with immigrants, Nicosia Municipality coordinates the network aiming at mutual acquaintance, prioritization and development of collaborations between its members. Members of this network are the immigrants' associations, NGOs dealing with migration, Local Authorities and other interested social bodies. Within the framework of the network, meetings are organised in the form of discussion forums to exchange opinions and activate the civil society to actively participate in the planning, organisation and interventions for social integration. Events are also organised to promote the work of local authorities and social protection structures, which contribute to the integration, and contribution of immigrants to the local society. Μήνυμα Δημάρχου Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης «Η Λευκωσία θέτει την κοινωνική ένταξη στην προμετωπίδα των ενεργειών της. Αφορά όλους τους ευάλωτους πληθυσμούς, όλους όσοι βρίσκονται στο περιθώριο της ζωής. Οι μετανάστες είναι μια ιδιαίτερη ομάδα που αξίζει να την προσέξουμε. Ζουν ανάμεσά μας, είναι μέρος της ζωής μας. Συμβάλουν για να λειτουργεί η οικονομία και η κοινωνία μας. Θέλουμε μια ειλικρινή σχέση αλληλοσεβασμού που σπάει τα ταμπού και τις προκαταλήψεις.» Message from the Mayor of Nicosia Constantinos Yiorkadjis «Nicosia places social integration at the forefront of its actions. This concerns all vulnerable populations, everyone who is marginalized in life. Immigrants are a special group that deserves our attention. They live among us and are part of our life. They contribute to our economy and society. We want to create an honest relationship of mutual respect without taboos and prejudices.»

7 leaflet endaxi 2015_layout 2 16/01/ :56 Page 7

8 leaflet endaxi 2015_layout 2 16/01/ :56 Page 8 Δημος Λευκωσίας / / Δήμος Αγίου Δομετίου / / Δήμος Λακατάμιας / / Δήμος Στροβόλου / / Δήμος Λατσιών / / Δήμος Αγλαντζιάς / / Δήμος Έγκωμης / / Δήμος Ιδαλίου / / Δήμος Γερίου / / Δήμος Τσερίου / / Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας / / Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου / , Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) / / NVK Advent Consulting Ltd / Opinion & Action Services / / Nicosia Municipality / / Ayios Dhometios Municipality / / Lakatamia Municipality / / Strovolos Municipality / / Latsia Municipality / / Aglantzia Municipality / / Engomi Municipality / / Dali Municipality / / Yeri Municipality / / Tseri Municipality / / Nicosia Municipal Multipurpose Foundation / / Strovolos Municipal Multipurpose Foundation / , Nicosia Development Agency (ANEL) / / NVK Advent Consulting Ltd / Opinion & Action Services / / Η Δράση υλοποιείται από τους Φορείς: / The Action is implemented by: Αλληλεγγύη Πρόοδος Ευημερία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EUROPEAN UNION ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ KAI ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ACTION CO-FUNDED BY THE EUROPEAN INTEGRATION FUND AND REPUBLIC OF CYPRUS ΚΥΠΡιΑΚΗ δημοκρατια ΥΠοΥΡΓΕιο ΕΣΩτΕΡιΚΩΝ ThE REPUblIc Of cyprus MINIsTRy Of INTERIOR Solidarity Progress Prosperity ΤΑΜΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ SOLIDARITY FUNDS

ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ACTION CO-FINANCED BY THE INTEGRATION FUND

ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ACTION CO-FINANCED BY THE INTEGRATION FUND ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ACTION CO-FINANCED BY THE INTEGRATION FUND Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα προσδοκώμενα οφέλη που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες, είτε ως επωφελούμενοι είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ MUNICIPALITY OF CHANIA

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ MUNICIPALITY OF CHANIA ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ MUNICIPALITY OF CHANIA ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2012 EUROPEAN LOCAL DEMOCRACY WEEK 2012 Τα ανθρώπινα δικαιώματα εδραιώνουν περισσότερο ενσωματωμένες κοινότητες -------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Tools to support clients self-reliance Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci partnerships Tools to support clients self-reliance

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II 4 T H TRANSNATIONAL WORKSHOP ON "BRIDGING CULTURES" 17 th June 2005 Santorini, Greece FINAL REPORT

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Inspired by development

Inspired by development Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Heraklion Development Agency Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Αποτελέσματα του Τοπικού Προγράμματος Κ.Π. LEADER+ στην Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2012 Δράση [Αρ. 4] "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

κοινωνικός απολογισμός a corporate citizen 2013

κοινωνικός απολογισμός a corporate citizen 2013 κοινωνικός απολογισμός a corporate citizen 2013 Μαζί μπορούμε περισσότερα Η Mellon είναι ένας πολυεθνικός όμιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη προσφέροντας εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Autumn 2011 Spring 2012 www.snf.org 1 www.snf.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 8 10 12 16 Η ΑνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Final meeting of Diversonopoly partners and presentation May 20 th 2010, Thessaloniki

Final meeting of Diversonopoly partners and presentation May 20 th 2010, Thessaloniki Final meeting of Diversonopoly partners and presentation May 20 th 2010, Thessaloniki Τίτλος: Το πρόγραμμα «Diversonopoly»: επιτραπέζιο παιχνίδι για τη διαπολιτισμική και γλωσσική εκπαίδευση Title: The

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. Χορηγοί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ. 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME

3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ. 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME 3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME 3η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General Περιεχόμενα Contents 2 4 5 6 8 10 12 16 19 21 24 29 39 40 45 51 54 Η ΑνAΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Ενηλίκων Καθηγήτρια Μαίρη Καλαντζή Μάϊος 2005 Το παρόν υλικό παράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 2 Introduction: Adult Education in Greece 3-7 Κεφάλαιο 1: Η διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf.

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf. Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011 www.snf.org Φωτογραφίες εξωφύλλου (από αριστερά προς δεξιά): Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus

Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus Report of a Structured Dialouge Co-Laboratory Elementary School Deryneia A 2, 3, 16 November 2007 Future Worlds Center 2008 Authors: Editor: Kerstin Wittig,

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση Annual Report

ετήσια έκθεση Annual Report ετήσια έκθεση Annual Report Περιεχόμενα Contents Η ΑνAΔ και η Αποστολή της Διάρθρωση Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Aξιωματούχοι Αναγνώριση Υπηρεσιών Μήνυμα της Προέδρου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα