Digitised by the Harvard University, Download from The BHL INDEX.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Digitised by the Harvard University, Download from The BHL INDEX."

Transcript

1 INDEX. nburri (Aburria), 100. Aburria, 100. Acautbis, 169. Accipiter, 124. Acrocepbalus, 61. Actitis, 102, 140. acutipenuis (Hapalocercus), 86. addab (Spathura), 95. Adelomyia, 96. adsperaa (Ortalis), 100. ^*:gialitis, 132, 171. ^gitbina, 156. penea (Carpopbaga), 139. ajquatoiialis (Campylopterus), 120. {equatorialis (Momotus), 96, 123. sequinoctialis (Ueothlypis), 75. sestiva (Pyrangaj, 81..^tbopyga, 158. affine (AJalacopterum), 167. affinis (Tcbitrea), 155. affiüis (Terpsiphone), 155. Agelfeus, 103. Agelaius, 103. Aglfeactis, 103. Agyrtiia, 177, 178, 179. avahige (Eritbacus), 199. Alaiida, 170, 213, 225, 236, 248, 259, 270, 282, 293, 304, 315. alaudinus (Pbrygilua), 69, 127. alba (Ciconia), 200, 218, 230, 241, 253, 264, 275, 288, 298, 309. alba (Ilerodias), 141. alba (Motacilla), 1C9, 212, 224, 235, 246, 258, 268, 281, 292, 303, 314. albiceps (Eltenia), 87, 113. albicouis ( Leucocbloris), 180. albicollis (Leucopterni.i), 124. albifrons (Muscisaxicola), 103. albipennis (Columba), 72, 104. albocristatus (Anseretes), 69. alboniger (Spizaetus), 142. Alcedo, 145. alivedi (O^tinops), 112. Alophoiierpes, 152. alpina (Tringa), 166, 167, 171. alticola (^gialitis), 132. alticola (Cyanotis), 128. amaurochalinus (Turdus), 105. Atnauroruia, 140. Amazona, 99, 124. amazona (Ceryle), 122. amazonum (Heteropelma), 114. amazonus (Scototborus), 114. aniericana (Ceryle), 96, 122. americanus (Podiceps), 133. ametbystiiia (^Oallipblox), 96, " amicta (Nyctiomis), 146. amoenus (Copsychus), 157. Ampelis, 1, 20-23, 42, 136. Aoseretes, 69. anais (Gynmopelia), 130. anais (Petasopbora), 71, 95. analis (Ividornis), 110. analis (Pycnonotns), 166. analoides (Catamenia), 68. Anas, 170. andecola (Atticora), 126. andecoliis (Micropus), 72, 122. audicola (Bolborhyncbus), 104, 124, 129. andina (Recurvirostra), 64, 132. angelica (Dacnis), 108. angustirostris (Sayornis), 85. ani (Crotopbaga), 97. anuae (Spatbura), 96, 121. Anser, 170, 207, 218. Anteuor, 99. Antbotbreptes, 168. Antbracoceros, 146, Antbreptes, 158.

2 324 INDEX. AiiUius, 126, 1G6, 109,170. jintisiaaus (Pliaromacriis), i''7, 123. Apliantochroa, 120, 178, 170. aphrodife (Pariis), 59, CO. approxiinans (Cercomacra), 117. Aptis, 209, 220, 232, 243, 2«6, 277, 289, 300,311. apus (ApLis), 209, 220,232, 243, 266, 277,289,300,311. apus (Cvpselus), 209, 220, 232, 243, 266,277,289, 300,311. Aracluiothera, 158. arborea (LuUnla), 213, 224, 236, 247, 258, 269, 282, 293, 303, 315. AvLoriciila, 133, 138. Ar'xiropliila, 133. Ardea, 125, 170. aidens (Piianga), 111. ardesiaca (Conopophaga), 66, 119. Ardetta, 141. argentatus (Lariis), 173, argentea (ralliste), 79, 80. argeutca (Calospiza^, (J(}, 79. Argu.«i, 138. Ai'giisiamis, 138. arquata (Xnmeuius), 172. Aireaio», 111. Artamides, 154. arveiisis (Alaiida), 170, 213, 225, 236, 248, 259, 270, 282, 293, 304, 315. arvensis (Sicalis), 127. asiatica (Alcedo), ]J5. assimilis (Geotblypis), 66, 75. assiniilis ( Paius), 60. Ast'jfina, 99. atei' (Ürchesticns), 83. ateniiiia (Pyriglena), 117. aterrimus ('i'hanmophilu^), 117. alra (Schij^tochlamv.-;), 83. atriceps (Ilypoxantlius), 122. atriceps (Myiarcbiis), 113. atrigularis (Turdus), 135. atrocaerulrta (Procnopis), 109. atrocyaneiim (Ooiiirosti-Lira ), 76. atroseiiceus (Rhamphocuelus), 81, 110. atrovirens (Ostinops), 85, 112. Attagia, 132. Atticora, 126. audax (lladrostomu?), 90. audax (Troglodvtes), 66. Allgastes, 179, 180, 182, ]8P,. aureiventris '(Mylobiii-»}, 113. aureiventris (Pheucticus), 111. auriceps (Pharomacrus), 97. auriculatus (Heliothrix), 120. aiiritus (Turtiir), 201, 215, 227, 238, 250, 261, 272,295,306. Automolus, 114. avocetta (Recurvirostra), 171. axillaris (Herpsilochmus), 117. ayrnara (Metriopelia), 130. azara; (Pyrauga), 82. azarai (Öyiiallaxis), 91, 92. badiosus (Micropternus), 151. bairdi (Heteropygia), 126. Bartraiiiia, 125. Basileuterus, 66, 74, 75, 106, 107. belgica (Limosa), 172. bengalensis (Alcedo), 145. berlepschi (Calospizaj, 78. Bemicla, 170. bicolor (Foriiiicivora), 117. bicolor (JMerops), 146. bidentalus (Ilarpagus), 125. bifasciata (Loxia), 1. bifasciatus (Cinclodes), 70. bivittatus (liasileuteius), 106. boanila (Motacilla), 212, 246. Boissunneaua, 95. Bolborhynchus, 72, 104, 121, 129. boliviaiia (Chiroxiphiaj, 114. buliviaiia (Nuthura), 101, 105, 13u. boütiaiuis (Tyranniscus), 86, b;)livianiis ( Vireolauiusj, 107. Bombycilla, 9. borealis (Parus), 60. bf)rneeiisis (Ilenicurus), 158. boachas (Anas), 170. bracbydactyla (f'evlliia), 58, 59. brachyplionis ( Di.ssemiiriis), ItiO. biaiiickii (Notboprocta), J04. biasiliauus (Phalacrocorax), 102. breota (Bernicla), 170. bieviiostris (Agyrtria), 179. breviro.-tris (Aiithus), reviroetris (KlaineaJ, 87. bre\irostris (Ilagedaschia), 192. brevirostrii (Tlxeristiciis), 192. brimnea (Erithaciis), 199. brunneicauda (Syrallaxis), 115. brunneiceps (Munia), 159. brimneiceps (Pogonospiza), 66, 67. brunneinuchus (ßuarremon), 8.3, bnuineitorques (Cypseloides), 96. Buarremon, 67, 83, 111. Bubo, 72. Buoco, 97. Budytes, 212, 223, 234, 246, 257.

3 l^ ^EX. Mb Biita^ur, 142. liuteo, JOl, 124, l.m ijuthraupis, 66, 8ü, 110. cabanisi (Synallaxis), 115. caerulea (Coereba), 1Ü3. caerulea (Dendvoeca), 74. caerulea (Dendroica), 106. caerulesceus (CLloropliaues), los. cferuleus (Cyanerpes), 108. caeruleus (Parusj, o9. ceesar (Poospiza), lo-j, 112, 126. caffr-nsis (Ilagednsliia), 191. caffreiisi.x (Ibisi, 190. cafrensis (Tautalus), 191. calcaratus (Anthiisj, 126. Calcarius, lo.5. calidri-i (Totaiuis), 167, 172. ciili]>ar;tus (l'odiceps), 73. calliope (Erithacus), 199, 200, callipaneus (Podiceps), 7o. Calliplilox, 96, CaJliste, 78, , 109. Callolophua, 150, 151. caloiiyx (Euryslomus), 144. Caloiuis, 161. Calospiza. (SO,, 78, 79, 109, 110. Calvptoicena, 154. Cainpephihi^, Canipylopteru.s, 120, 179, 181. canadeil-^is (S^'lvatna), 76. candicans (llierofalco), 134. canesceus (Totanus), 166, 171. caiiicapilla (Geutblypis), i'as, 75. cannabina (Acfiulliis), 169. canorinus (Cuculusj, 148. canorus (Cuculus), 208, 219, 231, 242, 254, 265, 276, 288, 299, 310. cantiaca (-(^gialitis), 171. cantiaca (Sterna), 172. canus (üecinus), 134. canus (Larus), 173. caniitus (Tringa), 16''5, 171. caplstraia (Muscisnxicilaj, 127. Capito, 98, 123, 124. Caprinuilgus, 147, 209, 232. carbo (Pliala-.rocorax), 170. caripensi.s (Steatornis), 121. caioli (Pülyoiiymus), 71. caroli (Sappbo), 71. Carpophaga, 139. caryocatactes (Nucifraga), 1. Ca?sicus, 112. Catamenia, 68. caumatonota (Agleeactis), 103. Cciyana (Dacnis), 77, 108. cayan.i (Piaya), 97. cayanus (lluplopterus), 102. c -venuensis (Purzana), 102. Centrites, 128. Centvoeoccyx, 148. Ceniropelraii, 133. Cttntropus, 148. Ce()})blüeu.s, 96, 122. Cepiialopterus, 114. Cerchueis, 100, 207. t'trcouiacra, Cetlbia, 58, 59. Cervle, 96, 122. Ceyx, 145. cbacuvu (Bucco), 97. Cha;tura, 96, 122. Cbalcopi ap.?, 140. clsalcoptera (Ibis), clialcopthrus (Ibis), 190. chalybaeus (Caiorn's), 161. cbalybea (Cabirnis), 161, Cbauiaepelia, 72, luo. Chamaeza, 118. Charadiius, 125, 131, 166, 170. cbarltoni (Aiboricola), 133. cliar'.toui (ArboropbilaJ, 133. Che;idon, 169. cbiguanco (Turdus), 0(5, 105. chilensis (Gab spi>.a), 109. chilensis (Pboeuicoplerus,, 131. Cbiro.xipbia, cliivi ("\'iieo), 76. chlorepiscius (Mviarcbus), 89. cbloiis (Pseudocbloris), 08, clilorjs (Sycalis), 68, 127. (Jblorocbrysa, 60, 108, 109, chlurogasler (Vireolanius), 107, clilorolaemus (Momotus), 96, 123, CUiloroucrpes, 96, 122. cbloropbifa ( Rbinortlia), 149. Cbloropbaues, 77, 108. Cblorophonia, 108. Cblorup.-is, 156. Cblnrospinous, 82,83, 111. Cblnrostilbon, JiO, 178-1^0. cboliba (Pisorbirja), 99, 124. choliba (Scops), 99. Chotorea, 150. Cbo'.orbea, 149, chrysocephalus (Myiodyuastes), 88. Cbrysocr.laptes, 151, ebrysogaster (Basileuterus), 106. cbvysogaster (Pbeucticus), 68. cbrysogenys (Arachnothera), 158. Cbrysolanipis, 177, 178, 179, 181. chrysonotus (Cassicus), 112.

4 326 INDEX. Clirysoplilepiua, 150, 151. chrysopsis (Chotorhea), 149. clirysopsis (Megalfema), 149. Chrysütis, 99. chi-ysotis (CalospizaJ, 110. Chrysuronia, 121. cbuucbotambo (Dendrornis), 116. Ciconia, 206, 218, 230, 241,253,264, 275, 288, 298, 309. ciconia (Ciconia), 206, 218, 230, 241, 253, 264, 275, 288, 298, 309. Cinclodes, 70,128. cineracea (Sayornis), 85. cinerea (Ardea), 170. cinerea ((h'us), 205, 217, 228, 240, 252, 262, 286, 297, 308, cineieum (Conirostrum), 67. cinereus (Circus), 129. cinereus (Pericrocotus), 154. cinnanioiueus (Myiobius), 89. cinuainomina (Cercbneis), 100. cinnamominua (Tinnuuculus), 100, 125. Circus, 129. cirrochloris (Aphantochroa), 178, 179. Cissopis, 111. Cistothorus, 74. Cittocincla, 157. Clypeicterus, Clytola^ma, 180, 181. cocoi (Ardea), 125. coelebs (Fringilla), 169. coelestis (Tanagra), 81, 110. coeligena (Lampropygia), 95. Ccereba, 108. coeruleocapilla (Pipra), 114. coeruleus (Parus), 169. Colaptes, 104. Cülibri, 71,95, 120, 129. collaris (Trogon), 123. Columba, 72, luo, 104, 204, 215, 216, 227, 238, 2ö0, 261, 262, 272, 285, 296, 306, 307. columbiana (Lampropygia), 95. Columbigallina, 72, 100. Compsothlypis, 74. Conirostrum, 67, 76. counectens (Rhamphoccelus), 81, 110. connivens (Myiozetetes), 66, 87. Conopophajja, 66, 119. Conurus, 72, 99. convexus (Anthracoceros), 146. Copsycbus, 157. cornix (Corvus), 169. cornuta (^Tadorna), 170. cornutus (Heliactin), 178, 179, 181? 182. coromanda (Ilalcyon), 144. coromandus (Ilalcyon), 144, 145. coronatus (Basileuterus), 75, 107. coronatus (Platylophus), 160. Corone, l6l. corsus (Parus), 59. Corvus, 169. Corydon, 153. Corvphospingus, 84. Coiile, 169. Coturinx, 201, 215, 226, 238, 250, 260, 271, 284, 295, 306. coturnix (Coturnix), 201, 215, 226, 238, 250, 260, 271, 284, 295, 306. crassirostris (Araclmothera), 158. crassirostris (Geositta), 70. crecca (Q.uerquedula), 170. Creciscus, 102. crepidatus (Stercorarius), 173. crinigera (Irena), 157. cristata (El^nia), 86, 89, 92, 94. cristatus (Corypliospingus), 84. cristatus (Vanellus), 205, 217, 228, 240, 252, 263, 274, 287, 297. Crotophaga, 97. cruziana (Cbamajpelia), 72. cruziana (Columbigallina), 72. Crypturus, 101. cucullata (Buthraapis), (i6, 80, 110. cucuilatus (Coryphospingus), 84. Cuculus, , 219, 231, 242, 254, 265, 276, 288, 299, 310. cumanensis (Pipile), 125. cunicularia (Geositta), 128. cunicularia (Speotyto), 72. curtata (Synallaxis), G6, 115. cyana (Monticola), cyane (Erithacus), 199. Cyanerpes, 108. cyane&cens (Galbula), 123. cyanicouis (Calospiza), 79, 110. Cj'anocorax, 112. cyanonota (Butbraupis), 80. cyanopogon (Chlorcpsis), 156. Cj'anops, cyauoptera (Pitta), 154. Cyanotis, 128. cyanotis (Petasophora), 95. cyanotus (Colibri), 95. cyanus (Parus), 69. Cymbirhyncbus, 163. Cymborhynchus, 153. Cyornis, 155.

5 INDEX. 327 Cypliorhinus, log. Oypseloides, 96. Cypselus, 121, 209, 220, 232, 24.'3, '266, 277, 289, 300, 311. Dacuis, 77, 108. dactvlisonans (Coturnix), 201, 215, 226, 238, 250, 260, 271, 284, 295, 306. Dafila, 132. daphne (Chlorostilbon), 96. darwini (Kliea), 64, 130. darwini (THnagra), 66, 81. davidi (Erithacus), 197, 199, 200. davidi (Larvivora), 198, 199. debilia (^Synallaxis), 06, 115. decumanus (Ostinops), 84. delalandei (Stephanoxis), 180, 183. Dendrochelidou, 147. Dendroeca, 74. Dendroica, 74, 106. Dendrornis, 93, 116. diardi (Harpacteä), 147. Dicseum, 159. Diglossa, 76, 107. dillwynni (Ceyx), 145. Diploptei'üs, 97. Uissemurus, 100. Dissöura, 141. domesticus (Passer), 169. dominicus (Charadrius), 125, 131. Doryfera, 120. dresseri (Paru8),60. Dromococcyx, 123. Dryocopus, 134. duvauceli (Harpactes), 147. duvauceli (Mesobucco), 150, duvauceli (Xantholsema), 150. Dysithamuus, 93, 116. Elsenia, 86, 87, 89, 92, 94, 113. Elainea, 86, 87. elegans (Cyornis), 155. elegans (Siphia), 155. elegaiitior (Synallaxis), 92. Emberiza, 68. emilise (Phaethornis), 119. Empidonax, 90. enca (Corone), 161. epops (Upupa), 208, 220, 231, 242, 254, 265, 277, 289, 300, 311. Erismatura, 105. Erithacus, erlangen (Hagedasbia), 192, 198, 194, 195. ervpliile (Thalurania), 178, 179, ']81. Erythra, 140. erytbrocercus (Myiarclius), 89. ervtbroguatbus (Khainphococcyx), "149. erythrognathus (Khopodytes), 149. erythrognatbus (Urococcyx), 149. erythrouotus (I3uteo), 104, 124, 130. erythrothorax (Gymnopelia), 130. estellse (üreotrochilus), 129, Eulabes, 161. Eupetomeua, 94, 95, 178, 179, 132, Euphonia, 66, 77, 78, 108. Euplocomiis, 338. europfeus (Caprimulgus), 209, 232. eiirycercus (Centrococcyx), 148. Eui'ylsemus, 152, 153. Eurylaimus, 152, 153. eurynome (Phaetoruis), 180. Eui'ypyga, 125. Eurystomus, 144. eurytbma (Ardetta), 141. euiytbmiis (Nanuücnus), 141. excelsus (Phrygilus), 127. fabalis (Anser), 207, 218. facialis (Creciscus), 102. facialis (Porzana), 102. falcinellus (Plegadis), 136. familiaris (Certhia), 58. fanny (Myrtis), 72. fasciatus (Sublegatus), 87. ferruginea (Erismatura), 105. flanimea (Strix), 99. flava (Motacillaj, 159, 212, 223, 234, 246, 257. flavigularis (Cblorospingus), 82, fiavipes (Totanus), 132. flavirosti-is (Anferetes), 69. flavogaster (Elsenia), 86. flavoviridis (Vireo), 107. flavus (^Budytes), 212, 223, 234, 246, 257. Florisuga, 177, 178. fluviatilis (Muscisaxicola), 85. fluviatilis (Sterna), 172, Formicarius, 118. Formicivora, 94, 117. fortis (Geositta), 66, 70. fi-eca^a (Geotrygon), 100, 125, Fringilla, 169. frobeni (Geositta), 128. rontalis (Cblorospingus), 83.

6 328 INDEX. frontalis (S.vnallaxis), 91. l'rontatus (Oonuriis), 72. fruticoti (Phrygilus), 69, 103. fulgeiitissima (Uhlorochiysa), 109. fulvicervix (Calliste), 79. fulvicervix (Oalospiza), 79. fdlvigula (Calliste), 80. fülvigula (Calospiza), 66. fulvigularis (Maiacoptila), 97, 123. fulvipectus (Rhjnchocyclus), 113. furcatiis (Anthusj, 126. fusca (Florisuga), 177,178. fuscocaerulescens (II_)potriorclii.s), fiiscus (Larus), 173. fubciis (Tütanus j, 1G6, 172. Gulbula, 123. galbula (Oriolus), 214, 226, 237, 249, 260, 271,284, 295,. :i05, 316. galeata (Gallinula), 131. galgulus (Loriculus), 144. Ualiiuago, 132, 140, 171. gallinago (Gallinago), l40, 171. (ialliimla, 131. gditula (.-Vmpelis), 1, 20. gaitlila (Boiubycillaj, 9. garrulus (Ampelis), 136, Gauropicoides, 151. gayi (Attagis), 132. Gecinus, 134, l-^ü. Geositta, 65, 70, 128. Geothlypis, 66, 76. Geotrygim, 100, 125. gigas (Patagona), 129. gilvicouia (Micrastur), 124. glauca (Diglossa), 107. Glaucis, 177, 178, 179. glaucogularis (Capito), 98. glaucogulaiis (Dacuis), 77, 108. glaucopis (Thalurania), 180, 181. gounellei ( Phaetornis), 178, 181. Gracula, 161. Grallaria, 65, 94, 119. graniinicola (Cistothorus), 74. grammithorax (Miglyptes), 152. graydoni (Arboricola;, 133, 138. grayi (Argus), 138. grayi (Argusianus), 138. griseiventris (Synallaxis), 91, 92. giiseola (Chaiiifepelia) griseus (Nyoticorax"!, 141. Grus, 205, 217, 228, 240, 252, 262, 274, 284, 297, 308. grus (Grus), 205, 217, 228, 240, 252, 262, 274, 286, 297, 308. guimeti (Klais), 120. guineeusis (Hagedaschia), 192. guttata (Ortalida), 100, guttata (Ortalis), 100. gutturalis (SpermophilaJ, 84. gutturalis (Sporophila), 66, 84. guyi (Phaethornis), 119. Gymnopelia, 130. Gymnostinops, 112. gyroloides (^Calliste), 78. gyroloides (Calospiza), 78, 110. Hadrostomus, 90. hjbmatogaster (Campephilus), 96, 122. Usematopus, 163, 171. hsematostigma (Veniliornis), 96, Hagedaschia, 192. hagedash (Hagedaschia), 192. hagedash (Hagedashia), 192, 193, 194, 196. hagedash (Ibis), 190, 191. hagedash (Theristiciis), 192. Hagedashia, 191, 192, Halcyon, 144, 145. Haliastur, 142. Hapalocercus, 86. Harpactes, 147. Harpagus, 125. harterti (Phlogophilus), 65, 121. hedwigge (Chlorochrysa), 65, 108. Heliactin, 178, 179, 181, 182. Heliodoxa, 120. Heliomaster, 179. Heliothrix, 120. Ilelodroiuas, 102, 125. helvetica (Squatarola), 166, 171. Hemilophus, 152. Henicorhina, 74, 106, Henicurus, 158. Herodias, 141. Herpsilochmus, 94, 117. Heterocnemis, 118. Heteropelma, 114. Heteropygia, 126, 132, heterurus (Xenops), 92. hiaticola (^gialitis), 171. Hierofalco, 134. hilaris (Chloronerpes), 96, 122, bilaris (Veniliornis), 96, 122. hirsuta (Glaucis), 177, 178, 179. Hirundiuea, 89. Hirundo, 169, 209, 220, 232, 243, 255, 266, 278, 289, 290, 300, 301, 311,312. hirundo (Eupetomena), 94, 95.

7 INDEX. 329 hodgsoni (PLoeiiicurus), 197, 198. Hoploptenis, 102. huhulum (Syrnium), 99. hiimei (Clirysoplilegma), 151. Ilydropsalis, 96. hypocliloius (Lophotriccus), GG, 85, 112. Hypocnemis, 118. hypoleucus (Actitis), 140. hypoleucus (Totanus), 172. liypoleucus (Tringoides), 140. hypomelsona (Cercomacra), 117. Plypospi.dia, 92. hyposlicta (Apliantocliroa), 120. liypotriorchi?, 130. Hypoxanthus, 122. Ibis, ictericus (Spimis), 111. ignita (Lo]ihuia), 138. ignitus (Eiiplocomus), 138. iliacus (Tuidus), 1G8, 211, 223. incodspicua (isporophila), 66, 84. indica (Chalcophaps), 140. indicus (Biitastur), 142. intermedius (Cuculus), 148. intermediiis (Haliastur), 142. intermedius (Parus), 59. interpres (Strepsilas), 171. lolseiua, 120. iolatus (Cclibri), 71, 95, 120,129. Irena, 157. Iridoruis, 110. ispida (Alcedo), 145. Ivn.^, 207, 219, 230, 242, 254, 264, 276, 288, 299. jacapa (Rhamphocoelus), 81, 110. jamesi (Phcenicoparrus), 64, 131. javanensis (Eulabes), 161. javanensis (Gracula), 161. javanensis (Ketupa), 143. javanica (Rhipidura), 154. javanicus (Centrococcyx), 148. javaniciis (Centropus), 148. javanicus (Euryla^mus), 152. javanicus (Eurylaimusj, 152. javanicus (Zanclostomus), 148. javensis (Ttiiiponax), 152. lelsliii (Metalluia), 71. ^elskii (Thalurania), 120. jelskii (Upucevthia), 70, 128. jolyaea (Xanthoura), 85. josepbae (Vireo), 76. josephee (Vireosylvia), 76. jo.sepbin«- (Clirysnrouia), 121. jotaka (Ciiprimulgus), 147. jiiniuensis (Geositta), 128. junineusis (Podiceps), 73. kalinowskii (Notboprocta), 65, 104. kasumba (Harpactes), 147. Ketupa, 143. ketupa (Ketupa), 143. Klais, 120. komadori (Eritiiacus), 199. lacrymiger (Picolaptes), 92. lactea (Agyrtia), 178, 170. l«th (Tanagra), 66, 81. Lauipornis, 177, 179, 180. Lanipropygia, 95. laniprotis (Calospiza), 110. laniirostris (Eupbouia), ( Lanio, 111. Lanius, 159. lapponica (Liniosa), 163, 172. lapponicus (Calcarius), 135. largipenniä (Campylupterus), 179, 181. Larus, 73, 132, 1G3, 173. Larvivora, 197, 198. li.tifrous (Microbierax), 143. leadbeateri (Heliodoxa), 120. lemprieri (Platylophus), 161. Leptodüu, 99. Leptopogon, 86, 113. Leptoptila, 100. leucerudia (Platalea), 170. Leucippus, 96. leucocephala (Pelargopsis), 144. leucocepbala (Scolopax), 190, 191. leucocepbalus (Ibis), 190. leueoceplialus (Tberisticus), 190. Leucocbloris, 180. leucogaster (Agyrtria), 177. leucogenys ( Merganetta), 125. Leucolepia, 106. leucomelas (Turdus), 105. leucopbrys (Ilenicorhina), 74, 106, leucophrys (Hypocnemis), 118. leucops (Merula), 74. leucops (Turdus), 74, 106. leucoptera (Loxia), 1. Leucopternis, 124. leucostigma (Sclateria), 118. leucotis (Myiadestes), 106. leveriana (Cissopis), 111. limnaetus (Spizaetus), 142. Limosa, 163, 167, 172.

8 .H30 INDEX. lineatus (("leophloeu^), 90, 122. littorale (Conirostrutn), ü7. Lochmias, 91. loddigesi (Stephanoxis), longicauda (Bartramia), 125. lon^^icauda (Nlyrtnotherula), 117. longicauda (Palseornis), I-IS. longipeniiis (Chlorophonia), 108. lonuipennis (Dendroclielidou), 147. longipeniiis (MacropteiTx), 147. Lo])hoi'nis, 178, 180. Lophotriccus, 6C, 85, 112. Lophiira, 138. Lo lim las, Loxia, 1. lucionensis (Lanin«), 159. lucionensis (Otomela), 159. luctiio a (Sporopliila), 111. liidovicife (Dorvferii), 120. Lullula, 213, 224, 236, 247, 258, 269, 282, 293, 303, 315. luniaclielliis (Augastes), 183. Luscinia, 210, 222, 232, 245, 25G, 267, 279, 291, 302, 313. lutea (Sycalis), 68. luteiventris (Sicalis), 127. luteoviridis (ßasileuterus), 74, 75. lyra (Macropsalis), 121. Machetes, 167. Macronus, 157. Macropsalis, 121. Macropter y x, 147. macrorhynclia (Nucifraga"), 1. niacrorhy nchus (^Cymbirhynch us), 153. macrorhynchus (Cymborhynchus), 153. macroura (Eupetomena), 94. maerura (Eupetomena), 178, 179, 182. macularius (Actitia), 102. inaeularius (Tringoides), 102, 126. niaculata (Galiinago), 132. maculata (Hetempygia), 132. maculirostris (Muscisaxicola), 127. maculosa (Nothura), 66, 101, 105, 130. magellanicus (Bubo), 72. magniticus (Lophornis), 178, 180. magnus (Saltator), 83. major (Eurypyga), 125. major (Parus), 59. major (Tanagra), 81, 110. major (Thainnophilus), 93. malaccense (Chiysophlegma), 150. maliiccensis (Aiithothreptes), 158. malaccensis (Aiitlireptes), 168. malaccensis (Callolophus), 150. malaccensis (Chrjsophlegiua), 150. Malacopterum, 157. Malacoptila, 97, 123. INIareca, 170. Margarornis, 114. marinus (Larus), 163, 173. martii (Urospatha), 123. martius (Diyücopus), 134. matliewsi (Boissonneaua), 95. matliewsi (Panoplites), 95. maura (Pyriglena), 117. Megalfema, 149, 150. megarhvnehos (Luscinia), 210, 222, 2. 52, 245, 256, 267, 279, 291, 302, 313. Megarhyncluis, 113. meg.arhyuchus (Leptodon), 99. melaleucus (Tachyphonus), 82. melauclolicus (Tyrannus), 90, 113. melanocephalus (Micropus), 156. melanoclirous (Thamnophilus), 93. melanogenys (Adelomyia), 96. melauoleucus (Totanus), 132. melanonota (Pipridea), 78, 109. melanonota (Pulsatrix), 124. melanopogon (Malacoptila), 97, 123. melanops (Pbloeocryptes), 128. melanoptera (Metriopelia), 72, 130. melanoplera (Tanagra), 110. melanorhynchus (Automolus), 114. melanosternus (Buteo), 104. melanotis (Calospiza), 79. menetriesii (Myrmotherula), 117. meninting (Alcedo), 145. mentalis (Oalloloplius), 151. mentalis (Clirysoplilegma), 151. mercenaria (Amazona), 99, 124, mercenaria (Ohrysotis), 99. Mcrganetta, 126. Mergus, 170. meridionalis (Eurypyga), 125. Merops, 146. merritti (Klais), 120. Merula, 73, 74. nierula (Turdus), 166, 168. Mesobucco, 150. mesochrysa (Euphonia), 108. Metallura, 71. Metriopelia, 72, 130. mexicanus (Myiarchus), 89. Micrastur, 124. Microhierax, 143. Micropternus, 151. micropterum (Centropelma), 133.

9 INDEX. 3:u Micropus, 72, 121, 122, loo. micrurhinus (Pliuenicopliaes), 148. microrhiulis (Urococcyx), 148, 149. niicrorhynchiis (Cjanerpes), 108. Aliglyptes, 1Ö2. luigtatoriiis (Tiu'dus), 135. Milvu«, 207, 218, 230, 242, 254, 264, 27G niilvud (Milvus), 207, 218, 230, 242, 2-54, 264, 276, 299, 309. nnnoi" (Cissopis), 111. minor (Lusciiiial, 210, 222,232,240, 250, 2H7, 279, 291, ö02. minor (Pariis), 59. miaiita (Columbigallina), 100. minuta (Sterna), 173. Mionectes, 112. mitcbelli (Phegornis), 132. niitratus (Conurus), 99. modesta (ELenia), 87, 113. modesta (Siptornis), 128. Momotiis, 96, 123. mondetoura (Peristera), 125. monedula (Corvus), 169. montana (Geotrygon), 125. montan US (Pariu), 60. Monticola, 135. montifringilla (Fringilla), 169. montivagus (Cypselusj, 121. montivagu^ (Micropus), 121. mortoni (Dissöura), 141. mosquitus (Chrysolampis), 177, 178, 179, 181. Motacilla, 159, 169, 212, 223, 234, 235, 246, 257, 258, 208, 281, 292, 303, 314. motacilloides (Herpsilochmus), 94. muelleri (Pitta), 154. müueri (Pitta), 154. MiiUeripictis, 152. Munia, 159. Musr;isaxicola, So, 103, 127. musculus (Troglodvtes), 66, 126. musicus (Turdus)^, 211, 222, 223, 234, 245, 257, 268, 280, 291, 302, 313. Mviadestes, 106. Mviarchus, 86, 89, 92, 113. Myiobius, 66, 88, 89, 113. Myiodynaste8, 88. Mviütheretes, 112. Myiozetetes, 66, 87. Myospiza, 84, 112. Myrniotheriila, 117. Myrtis, 72. mystacalia (Pipilo\ 67. mystacalis (Pogonospiza), 66, 67. mystaooplianes (Chotorea), 150. mystacophanes (Cyaiiops), 150. mystacophaues (Megakcmaj, 150. nsevius (Diplopterus"), 97. nsevius (Myiobius), 66, 88. naeviu.s (Tapei-a), 97. Nannocnus, 141. nalioni (15uarrenion), 07. nattereri (Asturina), 09. i.altereri (Ptupornis), 99, 124. newtoni (Parusj, 59. nitjfricauda (Agyrtria), 179. nigncollis (Liampornis), 177, 179, 180. nigricrissa (Piaya), 97. nigricristatus (Tbamnophilus), 93. nigrirostria (Arremon), 111. nigriviridis (Calospiza), 78. nigroviridis (Calospiza), HO. nilotica (Ilagedasliia), Ninox, 143. nobilis (Euplocomus), 138. nobilis (Lopbura), 138. nobilis (üreonvmpba), 129. Nothoprocta, 65, 73, 104, 130. Notbura, 66, 101, 105, 130. Nucifraga, 1. Nuuienius, 172. nuna (Psalidoprymna), 120. Nycti corax, 131, 141. nycticorax (Nycticorax), 131, 141. Ps'yctiornis, 146. obscura (Eritliacus), 199, 200. obscura (Lampropygia), 95. obscura (I^arvivorä), 198, 199. obscura (Spermophila), 84. obscura (Sporoplüla), 84. obscurata (Lochmias), 91. obscurus (Antbus), 166, 170. obscurus (CampyLpterus), 120. obscurus (Turdua), 134. occidentalis (Procnias), 108. ocbromelas (Eurylsemus), 153. ochroptera (Leptoptila), 100. Ochtliopca, 127. cenanthe (Saxicola), 168. renas (Columba), 204, 215, 227, 2-38, 250, 261, 272, 285, 296, 306. olax (Osmotreron), 139. olax (Treron), 139. olengineus (Chlorospingus), 83. olivacea (Charaaeza), 118. olivaceus (Dysithaninus), 93, 116.

10 245, 332 INDKX. (ilivaceus (Mionectes), 11:3. olivascens (Embeiiza), (J8. olivasceiis (Pöeiulüchloris), 08, 1:2". opaca (Metalllira), 71. orbigiiyauua (Thinooorus), 132. oibvguesius (Bolborhvuclius), 72, i-2d. Orchesticus, (37, 83. oreas (Ceutrites), 128. üreoiiyuipba, 12L>. Oreophilus, 132. üreotrochiliis, 129. orieutalis (Eurvstomus), 144. üriolus, 160, 214, 220, 237, 249, 260, 271, 284, 295, 30ö, 316. oriolus (Oriolu.s), 214, 226, 237, 249, 260, 271, 284, 295, 305, 316. ornata (Nothoprocta), 130. ornalus (CephalopteriisJ, 114. Ortalida, 100. Ortalis, 100. üsciilatia, 125. oseryi (Clypeifteriis), 112. O-smotreron, 139. Ostinops, 84, 85, 112. ostralegus ( Ilsematopus), 171. Otomela, 159. oiistaieti (Nothoprocta), 65, 73. oxyplera (Qaerquediila), 132. Pachyrliamplius, 90. pagana (Elainea), 86. PalteornL-, 143. palliatiis (Thamnopliiliis), 116. pallida (Upiicerthia), 70. pauidus (Spilornis), 142. palmarum (Taiiagra), 110. paliiiubiis (Cohimba), 201, 21G, 227, 238, 251, 262, 273, 285, 296, 307. palustris (Acrocephaius), 61. palustris (Parus), 60. Panopiites, 95. paradoxiis (Syrrliaptes), 1. pareola (Cliiroxipl.ia), 114. Parula, 74. Parus, 59-61, 169. parvirostris (Chlorospingus), 82, 111. parvirostris (Crypturus), 101. parzudakii (Calliste), 79. parzudakii (Calospiza», 79. Passer, 169. Pastor, 1. Patagona, 129. pavouinus (Dromococcyx), 123. pectoralis (Erithacus), 199. Pelargopsis, 1-^4. pelzelni (Myiarchua), 86, 89, 92. penelope (Mareca), 170. peutlaiidi (Nothoprocta), 73. pentlaadi ( Tinauiotis), 130. Pericrocotus, 154. Peristera, 125. perlata (.Strix), 99. per.sonatus (Trogon), 97. peru iu,i (Macropsali;«), 121. peruana (Myosiiza), 84, 1J2. pfruaiia (."Späth uia), 95. pemanus (Spiaiis), 111. peruviana (Eupiumia), 66, 77. peruviana (Geothlypis), 75. peruviana (Nothura), 60, JOl, 105. peruviana (liupicola), 90, 114. peruvianus (Steatornis), 121. Petasophora, 71, 95, Phacelludoinus, 129. phieopus (Nimieniua), 172. Phaethornis, 119. Phaetoriiis, 178, 179, 180, 181. Phalacrocorax, 102, 170. Pharomacrus, 97, 123. Ph'jgornis, 132. Pheucticus, 68, 103, 111. Phileiitoma, 155. philomelos (Turdns), 211, 222, 2.S4, 257, 268, 280, 291, 1.02, 313. Philydor, 114. Phlceocryptes, 128. Phlogopiiilus, 65, 121. phcebe (Metallura), 71. Phoeuicoparru.-^, 61, 131. Phoenicophaes, 148. Phoeuicopterus, l;il. phojnicura (Amaurornis), 140. phoenicura (Erythra', 140. Phcenicurus, 197, 198. phcenicurus (Ruticilla), 168. Phrygilus, 69, 103, 127. Piaya, 97. picea (Pvriglena), 117. Picolaptes, 92. pilaris ^Turdu«), 41. pileatus (Halcyon), 145. Pipile, 125. Pipilo, 67. Pipra, 114. Pipridea, 78, 109. Piranga, 81, 82, 111. Pisorhina, 99, 124. pitiaynmi (Ccmpsoihlypis), 74. pitiavumi (Parula), 74. l'itta, 154. l'latalea, 170.

11 INDEX. a:«platurus (Dlösemurus), 160. Platylopluis, Itiü. flebeius (Phrygilns), 127. 'legadis, 13i; 136. pleskei (l'hoeuiciinis), 197. plavialis (Charadriusj, IGÖ, 170. Podiceps, 73; 133. poecilochrous (Buteo), 104. Pogoncspiza, 60, 67. poliocephalus (Leptopo^oii), 86. polionota (üclilboeca), 127. i'olyouvmu*, 71. l'oo'spiza, 103, 112, li6. Popelairea, 121. popelairei (Popelairea), 121. Po)z«ia, 102. prasina (Eupetomena), 05. pia^inus (Chlorostilbon), 06. pratensis (Aiithus), 160. pretrei (Pliaetornis), 178, 170, 130. l'rooiias, 108. Procuopia, 109. pryeri (i)ic eiim), 159. l'.'ralidoprj'mna, 120. l'seudochloris, 68, 127. ptiioius (Macronus), 157. pucherani (Clilorostilbon), 178, 179, 180. pudibiinda (Siptornis), 70. pudibunda (Synalla.\is), 70. pulcherrima (Chlorophaiifs),77, 108. pulcherriuia (Dacnis), 77. pulchra (Calospizaj, 109. Pulsatrix, 124. pulverulentus (Alophonerp«3), 152. pulverulentus (He:llil()pilu^), 152. pulverulentus (MuUeripicus), 152. pumiliis (Zebriliis), 56. puna (Culaptesj, 104. puua (Troglodytes), 126. punctatiis (Capito), 123. puncticeps (Thamiiopliilua^ 116. putictulata (Calospiza), 109. punensis (Phrygilus), 127. puntiusis (Siplornis), 65, l2'9. puuiceus (Cullolophiis), 150. puiiiceus (Geciruitf), 150. pi'sillus (Empidonax), 90. Pycnüuotiis, 156. Pyrauga, öl. Pyriglena, 117. rnllüides (Myiadestes), loß. rara, (Deiidruica), 74, 106. lit'curviro.<tra, 64, 132, 171. regalis (Milviis), 207, 218, 230, 242, 264, 276, 299. reguloide- (Anaeretes), 69. Ivtigniiis, 169. re-ulu.s (Gralliiria), 94, 119. rcgiiliis (Ui-'gulutij, 1(j9. ilhaiiiphocoei-yx, 149. RliaiijphoL'celu?, 81, 110. lihen, 64, 130, rhenaiius (Paius), 60. Rhinoplax, 146. liiiindrllia, 119. Rhipidura, 155. Rhodopis, 72. Rhopolytes, 149. RhynchocycluH, 113. ridgwayi (Plegadis), 131. ridibundiis ( Laras i, 173. riparia (L'otile), 169. rivulari.^ (Cinolodes), 128. rorainiae (ßasileulfnisj, 106. rose US (Pastor), 1. nibeciila (Erithacus), 2t0. rubinca (Clytotema), 180, 181. rubra (Piranga), 81. rubrigastra (Cyanoti*), 128. rut'a (l'onnicivora), 9-1. rufalra ( Formicivora), 94. ruiescens ('1 halnuist^'s), 116. ruficeps (Kiithacus), 199. ruüceps (Larvivora), üHteps (Tlilypop^is), 82, 111, ruliceps ( Veniliornis', 122. ruticollis (On-ophilusi, 132. ruhna (Cohiraba), 100. rutiventils (Phceiiicurus), rutiventris (Tachyphouus), 111. lut'us (Taihvjihonus), 82. Rupicola, 90, 114. Rupuniis, 99, 124, ruslioa (iliruiido», 169, 209, 220, 232, 243, 255, 266, 278, 2S9, 300, 311. ruöticula (Scolopax), 206, 217,228, 241, , 287, 2y8, 308. Ruticilla. 168, i97 ruiilus (i'euüps), 92. Querqiiedula, 132, 170. radiatus (Thamnophilus), 98. ralflesi (G.iuropicoides), 151. VüL. xm. sajamce (Siptornis), 128. s.ili.-arius (P.irus), 60. salnioui ^Tigrisoma), 102, 125. Saltatür,83. saupliiriua (Osculatia),

12 ?,M INIVFX. Sajipho, 71. saturata (liutliraupis), 6G, 80, 110. saturata (Conopophatra), CO, 119. saturata (Hiijäcola), 90, 114. saturata» (Myinbius), 66, 88, saiiliuis (Copsychus), 157. SaxicDla, l(i8. Sayoniis, 85. schistacea (Hypocnemis) schi.-tacea (Sclaieria), 1 18, schisticolor ^Myrinotheiula), 117. Scliiptochlamvfr, 83. 8choen"bpeniis (PhlceocrYptes), 128. scliraiiln (Calospiza), 109. Sflateii ( llinindiik a), 89. sclateri (S]iinus), 68. Sclateria, 118. sco'opacina (Gallinaco^ 140. Scol)pax, 190, 191,' 2C6, 217, 228, 241, 252, 263, 275, 287, 298, 03. Scop.«, 99, Scotothoru.«, 11-^. scutulata (Ninox), 1'13. fjj'getuin (Ausei), 207, 218. seiuicinereus (Dvsithaninus), 93, 116. serrana (Merula), 73. senauus (Larus), 73, 132. senatür (Mergiis), 170. sevrirostris (Petasophora), 178, 179, 180, 182. fierva (Cercomacra), serva (Pyriglena), 117. Setnphaga, 107. sibilaiis (Erithacus), 199. sibiricus (Turdus), 135. Sicalis, 127. pignatus (Basileuterus), 6(^, 74. similis (Myiozetetes), 66, 87. simillima fmotacilla), 159. einen -is (Uentropus), 148. siparaja (^thopyga), 158. Siphia, 155. Siptoruis, 65, 70, 128, 129. sittoifles ( Diglossa), 76. solitarius (Heludromas), 102, 125. solitarius (Megarhynchu.s), 113. solitarius (Totaniis), 102. sopliise (Callisie), 109. sopbise (Calcspiza), 109. sordidam (Conirostruii)), 76. sororia (Grallaria'i, 65, 94, 119. sororia (Locbmias), 91. sparverius (Tinuunculus), 100^ 125. Spathuia, 95, 121. speciosa (Agyrtvia), peüt}to, 72. Spermopliila, 84. Spiloptila, 139. Spilorni;», 142. spinicaudi (l)afila), 132. Spinus, 68, 111. spiza (Cblorophaiies), 108. Spizaetua, 142. Sporophila, 66, 84, squnmicristatus (Lophotriccus), 66, 85, 112. squamosus (Heliomaster), 179. Squatarola, 166, 171. Steatornis, 121. steerei ((-apito), 98. stenura ((Tallinago), 140. Stephanoxis, 180, 182, 183. Stercorai'ius, 173. Sterna, 172, 173. stictmiota (Maignromis), 114. stigmatiira (Chlorophanesj, 77, 108. storiiii (Di.'ssiJura), 141. stveperus (Acrocepbalusj, 61. Strepsila^, 171. striaticeps (Automolus), 114. striaticeps (Basileuterus), 75. striaticeps (Phacellodoums), 129. striaticollis (Mionectes), 112. striaticollis (Myiotberetes), 112. strickl.andi (Cittocincia), 157. Strix, 99. Sturnus, 169, 213, 225, 2.37, 248, 259, 270, 283, 294, 304, 316. subaudinus (Tbamnophilus), 93. subarquata (Tringa), 171. subfulvus (Philydor), 114. Sublegatus, 87. subplaceus (Elainea), 87. subradiatus (Tbamnophilus), 93. siimatranus (Corydon), 153. sumatranus (Merops), 146. sumatrensis (Artamides), 154. superbus (Augat^tes), 179, 180, 182, 183. superciliaris (Leptopogon), 86, 113. pwainsoni (Turdus), 105. Sycalis, 68, 69, 127. Sylvaiiia, 76. Synallaxis, 66, 70, 91, 92, 115. Syrnium, 99. Syrrhaptea, 1. Tachvphonus, 82, 111. Tadorna, 170. Tanagra, 66, 81, 110, Tantalus, 191.

13 INT) MX. 335 Tapera, 97. Tchitrea, 155. Terpsiphone, 155. tersa (Procris), 1(j8. tesf-ellatiis (Troglodytes), fi6. testacea (Piianüa), 82, 111. Tlialurania, HO, 177, 178, 179, 180, 181. Thamniste.o, llfi. Thanmopliilus, 9'3, 116, 117. Theristiciis, 190, 192. Tblvpopsis, 82, 111. Ihilius (Agelasu.^), 108. thilius (Agelaiu.s), 103. Thinocorus, thoracica (Leiicnlepia), loct. thoraciciis (C\ phorhiniis), 106. thoracicus (Foniiicariiis), 118. Thriponax, 152. tigrina (Spilopüla), 139. tigdnus (Tiirtiir), 139. Tigrisoma, tiiuoriensis (Ilerodias), 141. Tinamotis, 130. TiDnunculus, 100, 125. tinnuiicuuis (Cercbneis), 207. tonibacea (Galbula), 123. torquata (CervlM), 122. torquata (Flydrop^aÜ.^), 96. torquatus ( furdiis), loß, 1(^8. torquilla (Ivh.n), 207, 219, 2.^0, 242, 254, 264,"27 6, 2S8, 299, 310. Totanii». 102, 132, K«, 167, 172. trr.illi (Enif.idciiax), 90. Treron, 139. tnanguliiris (Dendrornis), 93, 116. Trinsja, 166, 167, 171. Tringoidor., , 140. tvistis (Miglyptes), 152. tristviatiis (Ba.sileuterus), 107. Troglodvtes, 66, 126. Trogon,*97, 123. tschebaiewi (Eiitharus), 199. ischudii (Piranga), 82, 111. turcosa (Cvornis), 155. tiirrosa (Siphia), 155. Turdu«, 41, 6i-, 74, 105, 106, 134, 135, 1()6, 168, 211, 222, 234, 245, 257, 268, 280,291, 302,313. TiiTtur. l.'}9, 201, 215, 227, 238, 250, 261, 272, 295, 30H. turlur ( Turtur), 201, 215, 227,238, 250,261,272,295,306. tyratmira (Cercomacra), 117. Tvrannipcu.s, 86. tvrannulus (Mviarchus), 89. tyrannus, 90, 113. uncinatiis (Leplodon), 99. unicincta (Unibitinga), 99. unicincliis (Antoiior), 99. Upiipa, 208, 220, 231, 212, 254, 265, 277, 289, 300,311. UpncerthiM', 70, 128. urbica ((Jbelidon), 169. urbica (Hiriuido), 209, 220, 232, 244, 256,266,278,290,301,312. Urococcyx, 148, 149. uropygialis (PheiicLiciis), 103. iiropygiali-s (Pseudochlori.s), 127., Urospatha, 123. Unibitinga, 99. validns (('hrysocplaptes), 151. validus (Xylolepes), 151. VaneiliLc;, 171, 205, 217, 228, , , 287, 297, 308. ' Tanelliis (Vanellus), 205, 217, 228, 240, 252, 263, 274, 287, 297, 308. variiis (Tiirdus), 1.35, velata (üeotlil\pi.'s), 75. velatum (Pliil^'iitonia), 155. veneziieleilsis (Pipiidea), 78. Venilioniis, 96, 122. ventralis (Accipiter), 124. vernans (Usniotienin), 139. vernaus (Treron), ver.-^icolor (Capito), 98, 124. versicolur (Lanio), 111. versicolor ( Pachyrlianiplius), 90. verlicalis (Setophaga), 107. Vesper (Rhodopis), 72. vigil (Rhinoplax), 146. vigiia (Phnlacrocorax), 102, villosus (Myiobius), 113. violaceiis ( Cyanocorax), 112. Vireo, 76, 107. Vireolanius, 107. Vireosylvia, 76. virginianus (Piubo), 72. viridicata fela^nia), 87. viridicauda (Leiicippiis), 96. viridicollis (Calliste), 79, 80. viridis (/Egithina), 156. viridis (Calyptoinena), 154. viridis (Chloropbonia), 108. viridis (Creciscus), 102. viridi.ssimus (Tyranniscus), 86. vulgaris (Sturuus), 169, 213, 225, 237, 248, 259, 270, 283, 294, 304, 316. vulgaris (Vanellusj, 171.

14 336 INItliX. wavszewiczi (Picolaptos), 92. watertoui (Thaliirinjia), 177, ISl. whitehana (Iuheiii:>), 120. Xeuopa, 92. Xyloiepes, 151. xanthocephala (Calliste), 79. xaiuhücephala (Calospiüaj, 110. xanthogastra (Euphouia), 108. Xanlhokenia, xauthüuotiis (Üiiolus), 160. Xauthoura, öö. 79, yeni (Callistä), 109. ync.is (Xanthoura), 85. yiiracarium (Gyaiüüsünop3), 112. Zanclostoraus, 148. Zebrilus, Ö6. zonaris (CluBtura), 9!>, 122. zosterops (^Ohloropsis;, löü. PEINTJiD äx TAYLOa ANÜ FKANCIS ItEU LIOS COCET, FLEET STßEST.

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Υλοποίηση Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ TRANSCOO, Φεβρουάριος 2012 Α ΦΑΣΗ Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στην ορνιθοπανίδα της Ολυμπίας και η συμβολή των εργασιών αποκατάστασης της βλάστησης

Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στην ορνιθοπανίδα της Ολυμπίας και η συμβολή των εργασιών αποκατάστασης της βλάστησης Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στην ορνιθοπανίδα της Ολυμπίας και η συμβολή των εργασιών αποκατάστασης της βλάστησης Δρ Γεώργιος Λυριντζής, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Υπεύθυνος Γενικού Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη Πυγοποδόμορφα Σκουφοβουτηχτάρι, Podiceps cristatus

Τάξη Πυγοποδόμορφα Σκουφοβουτηχτάρι, Podiceps cristatus Τάξη Πυγοποδόμορφα Σκουφοβουτηχτάρι, Podiceps cristatus Ζουν σε λίμνες ή υφάλμυρα νερά. Φτιάχνουν τις φωλιές τους στην επιφάνεια της λίμνης πάνω σε υδρόβια φυτά. Σπάνια απομακρύνεται από την όχθη. Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ Κατάλογος ειδών για την περίοδο από 1/1/2017 έως 31/12/2017

ΕΙΔΗ Κατάλογος ειδών για την περίοδο από 1/1/2017 έως 31/12/2017 ΕΙΔΗ Κατάλογος ειδών για την περίοδο από 1/1/2017 έως 31/12/2017 Είδος Κοινό όνομα Αριθμός Accipiter gentilis Διπλοσάινο 1 Accipiter nisus Ξεφτέρι 64 Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα 3 Aegithalos

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 3 Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού

Παραδοτέο 3 Κατάλογος απειλών των ειδών χαρακτηρισμού Αναθέτουσα Αρχή: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δακτυλιώσεις πουλιών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Δακτυλιώσεις πουλιών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δακτυλιώσεις πουλιών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δρ Σάββας Καζαντζίδης, Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Ένα ζευγάρι Κότσυφες (το αρσενικό δεξιά). Η δακτυλίωση είναι μια μέθοδος για

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.3 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.3 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα για την Ορνιθοπανίδα Έργου: Σελίδα 2 από 47 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 Γενικές πληροφορίες για την ορνιθοπανίδα των πεδινών εκτάσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Ροδόπης 4 Βασική νομοθεσία 4 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ)

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) 26.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 20/7 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΟΔΗΓΙΑ 2009/147/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/147/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

ΟΔΗΓΙΑ 2009/147/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών 2009L0147 EL 01.07.2013 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2009/147/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Παναγιώτης ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ Αθήνα 2010 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Αθήνα: Βασιλέως Ηρακλείου 24, 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 8228704 Fax: 210 8227937 Θεσσαλονίκη: Τηλ/Fax: 2310 244245

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 6 Προτεινόμενα μέτρα ανά είδος ή ομάδα ειδών χαρακτηρισμού

Παραδοτέο 6 Προτεινόμενα μέτρα ανά είδος ή ομάδα ειδών χαρακτηρισμού Αναθέτουσα Αρχή: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Page 1. Anas platyrhynchos. Pandion haliaetus. 5 Pages Total

Page 1. Anas platyrhynchos. Pandion haliaetus. 5 Pages Total Little Grebe Great Crested Grebe Black-necked Grebe Great Cormorant Eurasian Bittern Little Bittern Black-crowned Night-heron Squacco Heron Cattle Egret Little Egret Great White Egret Grey Heron Purple

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.3.2009 COM(2009) 129 τελικό 2009/0043 (COD) C6-0102/09 Πρόταση Ο ΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 2. ΑΦΘΟΝΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 2. ΑΦΘΟΝΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 2. ΑΦΘΟΝΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Το σύνολο των ατόμων του ίδιου είδους που απαντώνται σε καθορισμένη περιοχή και σε συγκεκριμένο χρόνο (μπορούν να ζευγαρώνουν και να δίνουν γόνιμους

Διαβάστε περισσότερα

ηνηρεία εμέιημεο θαη ζπζηεκαηηθήο ησλ Σεηξαπόδσλ

ηνηρεία εμέιημεο θαη ζπζηεκαηηθήο ησλ Σεηξαπόδσλ ηνηρεία εμέιημεο θαη ζπζηεκαηηθήο ησλ Σεηξαπόδσλ καδί κε Κξηηήξηα θαη πξαθηηθνύο ηξόπνπο αλαγλώξηζήο ηνπο Πέηξνο Λπκπεξάθεο Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο Παλεπηζηήκην Κξήηεο Βαζκνί ζπγγέλεηαο Θειαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

BIRDING IN SPAIN September 2007

BIRDING IN SPAIN September 2007 17-sep. 18-sep. 19-sep. 20-sep. 21-sep. 22-sep. 23-sep. 24-sep. 25-sep. 26-sep. 27-sep. 28-sep. Total Great Crested Grebe Podiceps cristatus X X Black-necked Grebe Podiceps nigricollis X X Little Grebe

Διαβάστε περισσότερα

Birdwatching Tours & other Nature Guiding Services in Extremadura.

Birdwatching Tours & other Nature Guiding Services in Extremadura. Birdwatching Tours & other Nature Guiding Services in Extremadura. o Contact: Ricardo Montero o Phone: + 34 669 79 53 10 o E-mail: birdingholidays@gmail.com o Website: www.birding-holidays.com Name:. Date/s.

Διαβάστε περισσότερα

INDEX TO VOLUME 9, 1998

INDEX TO VOLUME 9, 1998 ORNITOLOGIA NEOTROPICAL UNA REVIATA INTERNACIONAL DE ORNITOLOGIA NEOTROPICAL UMA REVISTA INTERNACIONAL DE ORNITOLOGIA NEOTROPICAL AN INTERNATIONAL JOURNAL OF NEOTROPICAL ORNITHOLOGY MANAGING EDITOR RAYMOND

Διαβάστε περισσότερα

Anexo 3H-1. Especies detectadas por Lugar de Muestreo

Anexo 3H-1. Especies detectadas por Lugar de Muestreo Aneo 3H-1 s detectadas por Lugar de Muestreo s Detectadas por Lugar de Muestreo Actitis macularia Amazilia fimbriata Amazilia lactea Amazona (ochrocephala) ochrocephala Amazona farinosa Ammodramus aurifrons

Διαβάστε περισσότερα

Amazon Birding is a specialist birding tour operator in Peru

Amazon Birding is a specialist birding tour operator in Peru Taczanowski s Tinamou Ornate Tinamou Andean Tinamou Neotropic Cormorant Snowy Egret Great Egret Cattle Egret Puna Ibis Black-faced Ibis Yellow-billed Teal Puna Teal Crested Duck Andean Goose Turkey Vulture

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 10. ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΕΣ ΤΣΙΧΛΕΣ - ΚΟΡΑΚΟΕΙΔΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 10. ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΕΣ ΤΣΙΧΛΕΣ - ΚΟΡΑΚΟΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 10. ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΕΣ ΤΣΙΧΛΕΣ - ΚΟΡΑΚΟΕΙΔΗ 1. Αλκυόνη Alcedo atthis Περιγραφή πολύ μεγάλο κεφάλι, μακρύ και οξύληκτο ράμφος μήκους 3-4 εκ., κοντές φτερούγες, πόδια και ουρά, πάνω μέρος

Διαβάστε περισσότερα

GR057 Μάτι Τυρνάβου. Φάκελος περιοχής: Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση. Ανάδοχοι: Τ. Δημαλέξης Δ. Μπούσμπουρας

GR057 Μάτι Τυρνάβου. Φάκελος περιοχής: Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση. Ανάδοχοι: Τ. Δημαλέξης Δ. Μπούσμπουρας Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

GR042 Αλιάκμονας. Φάκελος περιοχής: Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση. Ανάδοχοι: Τ. Δημαλέξης Δ. Μπούσμπουρας

GR042 Αλιάκμονας. Φάκελος περιοχής: Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση. Ανάδοχοι: Τ. Δημαλέξης Δ. Μπούσμπουρας Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Πρόγραµµα Παρακολούθησης του Πληθυσµού των Αναπαραγόµενων Κοινών Ειδών Πουλιών της Ελλάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Πρόγραµµα Παρακολούθησης του Πληθυσµού των Αναπαραγόµενων Κοινών Ειδών Πουλιών της Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πρόγραµµα Παρακολούθησης του Πληθυσµού των Αναπαραγόµενων Κοινών Ειδών Πουλιών της Ελλάδας Συνοπτική Παρουσίαση προγράµµατος τριετίας 2007-2009 Πρώτα αποτελέσµατα Πληθυσµιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Τελική αναφορά Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

KRI135 - Εκβολή Γεροποτάμου

KRI135 - Εκβολή Γεροποτάμου KRI135 - Εκβολή Γεροποτάμου Περιγραφή Ο Γεροπόταμος εκβάλει στον όρμο της Μεσαράς, περίπου 2 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το Τυμπάκι, στο Δήμο Φαιστού. Συμπεριλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR431398000

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1979L0409 01/05/2004 Αριθµός σελίδων: 26 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, που εδρεύει στο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός ειδών και υποειδών (Taxa) Οικογένεια (Family) Γένος (Genus)

Αριθµός ειδών και υποειδών (Taxa) Οικογένεια (Family) Γένος (Genus) ιεθνής Σύµβαση CITES CORACIIFORMES. (ΚΟΡΑΚΟΜΟΡΦΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των Κορακόµορφων (CORACIIFORMES) και δεν αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES CAPRIMULGIFORMES (Αιγοθηλόµορφα)

ιεθνής Σύµβαση CITES CAPRIMULGIFORMES (Αιγοθηλόµορφα) ιεθνής Σύµβαση CITES CAPRIMULGIFORMES (Αιγοθηλόµορφα) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των αιγοθηλόµορφων (CAPRIMULGIFORMES) και δεν

Διαβάστε περισσότερα

69 Grey Plover (Pluvialis squatarola) 70 Northern Lapwing (Vanellus vanellus) 71 Red Knot (Calidris canutus)

69 Grey Plover (Pluvialis squatarola) 70 Northern Lapwing (Vanellus vanellus) 71 Red Knot (Calidris canutus) 1 Little Grebe (Tachybaptus ruficollis) 2 Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) 3 Yelkouan Shearwater (Puffinus yelkouan) 4 Balearic Shearwater (Puffinus mauretanicus) 5 Cory s Shearwater (Calonectris

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ ΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ ΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ ΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ 267 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ ΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2011 Οι αξιολογήσεις των ακόλουθων ορνιθολογικών παρατηρήσεων της παρούσας αναφοράς αφορούν καταγραφές που παραδόθηκαν στην Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

KRI083 - Έλος Ποταμού Μαλίων

KRI083 - Έλος Ποταμού Μαλίων KRI083 - Έλος Ποταμού Μαλίων Περιγραφή Το Έλος Ποταμού Μαλίων βρίσκεται περίπου 2,4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από τον ομώνυμο οικισμό, στο Δήμο Χερσονήσου. Συμπεριλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

OTUS ASIO TOURS FINLAND NORWAY

OTUS ASIO TOURS FINLAND NORWAY 1. Red-throated Loon Gavia stellata x x x x x x 2. Arctic Loon Gavia arcti x x x x x x 3. Common Loon Gavia immer 1 x 4. Yellow-billed Loon Gavia adamsii 1 x 5. Great Crested Grebe Podiceps cristatus 1

Διαβάστε περισσότερα

Birdfinders' Morocco 2016

Birdfinders' Morocco 2016 1 Great Northern Diver Gavia immer 2 Little Grebe Tachybaptus ruficollis 3 Great Crested Grebe Podiceps cristatus 4 Black-necked Grebe Podiceps nigricollis 5 Cory's Shearwater Calonectris diomedea 6 Manx

Διαβάστε περισσότερα

OTUS ASIO TOURS ECUADOR 2010

OTUS ASIO TOURS ECUADOR 2010 Tinamous 1. Great Tinamou Tinamus major H X H X 2. Undulated Tinamou Crypturellus undulatus H Grebes 3. Silvery Grebe Podiceps occipitalis 6 Cormorants & Darters 4. Anhinga Anhinga anhinga X X X Screamers

Διαβάστε περισσότερα

European Breeding Bird Atlas 2 1ος Ελληνικός Άτλαντας Αναπαραγόμενων Πουλιών ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΔΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

European Breeding Bird Atlas 2 1ος Ελληνικός Άτλαντας Αναπαραγόμενων Πουλιών ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΔΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ European Breeding Bird Atlas 2 1ος Ελληνικός Άτλαντας Αναπαραγόμενων Πουλιών ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΔΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Τετράγωνο 10x10 2x2 Έτος Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) Κοντινότερος οικισμός Ώρα Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

European Breeding Bird Atlas 2 1ος Ελληνικός Άτλαντας Αναπαραγόμενων Πουλιών ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΔΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

European Breeding Bird Atlas 2 1ος Ελληνικός Άτλαντας Αναπαραγόμενων Πουλιών ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΔΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ European Breeding Bird Atlas 2 1ος Ελληνικός Άτλαντας Αναπαραγόμενων Πουλιών ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΔΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Τετράγωνο 10x10 2x2 Έτος Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε) Κοντινότερος οικισμός Ώρα Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 18 Αυγούστου 2014 Ταχ. Δ/νση : Άστρος Ταχ. Κώδικας 220 ΟΙ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωρίστε τα παρακάτω είδη: 2. α) Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) β) Tσίχλα (κοινή) (Turdus philomelos) γ) Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)

Αναγνωρίστε τα παρακάτω είδη: 2. α) Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) β) Tσίχλα (κοινή) (Turdus philomelos) γ) Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4193 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1 Δασική Υπηρεσία... Ημερομηνία... 201... Επώνυμο... Όνομα... Ον. Πατρός... Α.Δ.Τ.... Αναγνωρίστε τα παρακάτω είδη: 1. α) Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

Διαβάστε περισσότερα

KRI181 - Εκβολή ποταμού Μορώνη

KRI181 - Εκβολή ποταμού Μορώνη KRI181 - Εκβολή ποταμού Μορώνη Περιγραφή Το εκβολικό σύστημα του ποταμού Μορώνη εντοπίζεται στο μυχό του κόλπου της Σούδας, δυτικά του λιμανιού και ανήκει διοικητικά στο Δήμο Χανίων. Συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2013 Οι αξιολογήσεις των ακόλουθων ορνιθολογικών παρατηρήσεων της παρούσας αναφοράς αφορούν καταγραφές που παραδόθηκαν στην Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα της πανίδας στους ελαιώνες των Πεζών και του Μεραμβέλλου Κρήτης

Η ποικιλότητα της πανίδας στους ελαιώνες των Πεζών και του Μεραμβέλλου Κρήτης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES COLUMBIFORMES. (ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ)

ιεθνής Σύµβαση CITES COLUMBIFORMES. (ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ) ιεθνής Σύµβαση CITES COLUMBIFORMES. (ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των Περιστερόµορφων (COLUMBIFORMES) και δεν αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

BIRDLIST Transylvania Birding Tour. Page 1 of 5

BIRDLIST Transylvania Birding Tour. Page 1 of 5 BIRDLIST Transylvania Birding Tour Page 1 of 5 A list of possible birds on this tour follows. To give some idea of the probability of a particular species being seen at least once during this tour, species

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο , για τον Νομό Λασιθίου. ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ: Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο , για τον Νομό Λασιθίου. ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 23/8/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αγ. Νικόλαος 19-08-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γραφείο Θήρας Ταχ. Δ/νση : Άστρος Ταχ. Κώδικας 220

Διαβάστε περισσότερα

Common Name Scientific Name DateSighted LocCityStNation

Common Name Scientific Name DateSighted LocCityStNation 1 Graylag Goose Anser anser 05/19/2018 Srebarna Reserve, Srebarna, Silistra, Bulgaria 2 Mute Swan Cygnus olor 05/19/2018 Srebarna Reserve, Srebarna, Silistra, Bulgaria 3 Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωρίστε τα παρακάτω είδη: 2. α) Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) β) Tσίχλα (κοινή) (Turdus philomelos) γ) Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)

Αναγνωρίστε τα παρακάτω είδη: 2. α) Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) β) Tσίχλα (κοινή) (Turdus philomelos) γ) Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4193 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1 Δασική Υπηρεσία... Ημερομηνία... 201... Επώνυμο... Όνομα... Ον. Πατρός... Α.Δ.Τ.... Αναγνωρίστε τα παρακάτω είδη: 1. α) Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Νησίδα Βενέτικο. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Νησίδα Βενέτικο. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης

Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης 1 Μέρη πουλιού 2 3 Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πτηνών της λίμνης της Ορόκλινης Συγγραφή κειμένων κλείδας Δρ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

Gavia stellata stellata (Pontoppidan) Gavia arctica viridigularis Dwight Gavia pacifica (Lawrence) Tachybaptus ruficollis poggei (Reichenow) Podiceps

Gavia stellata stellata (Pontoppidan) Gavia arctica viridigularis Dwight Gavia pacifica (Lawrence) Tachybaptus ruficollis poggei (Reichenow) Podiceps Gavia stellata stellata (Pontoppidan) Gavia arctica viridigularis Dwight Gavia pacifica (Lawrence) Tachybaptus ruficollis poggei (Reichenow) Podiceps nigricollis nigricollis Brehm Podiceps auritus auritus

Διαβάστε περισσότερα

CRACIDAE 8. Speckled Chachalaca Ortalis guttata Andean Guan Penelope montagnii Spix s Guan Penelope jacquacu 2 1 1

CRACIDAE 8. Speckled Chachalaca Ortalis guttata Andean Guan Penelope montagnii Spix s Guan Penelope jacquacu 2 1 1 COMMON NAME SCIENTIFIC NAME 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7 11/8 11/9 11/10 11/11 11/12 TINAMIDAE 1. Undulated Tinamou Crypturellus undulatus H H H H 2. Variegated Tinamou Crypturellus variegatus H ANATAIDAE

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα της πανίδας στους ελαιώνες της Μεσσηνίας Ασπόνδυλα Πτηνά

Η ποικιλότητα της πανίδας στους ελαιώνες της Μεσσηνίας Ασπόνδυλα Πτηνά ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός ειδών και υποειδών (Taxa) Οικογένεια (Family) Γένος (Genus)

Αριθµός ειδών και υποειδών (Taxa) Οικογένεια (Family) Γένος (Genus) ιεθνής Σύµβαση CITES PICIFORMES ( ρυοκολάπτες, ραµφαστοί κ.λ.π.) A. ΕΙΣΑΩΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των ρυοκολαπτόµορφων (PICIFORMES) που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΦΩΝΗΣ Α, Β, C ΛΙΠΟΧΡΩΜΙΚΑ

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΦΩΝΗΣ Α, Β, C ΛΙΠΟΧΡΩΜΙΚΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΦΩΝΗΣ Α, Β, C Τετράδες Μονά Κατηγορία A001 A003 Χαρτζ - Κλασσικό - Μόνο Φωνή A002 A000 Χαρτζ - Κλασσικό - Μόνο Φωνή 2άδα B001 B003 Μαλινουά - Κλασσικό - Μόνο Φωνή B002 B000 Μαλινουά - Κλασσικό

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES ANSERIFORMES (ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ)

ιεθνής Σύµβαση CITES ANSERIFORMES (ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ) ιεθνής Σύµβαση CITES ANSERIFORMES (ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των χηνόµορφων (ANSERIFORMES) και δεν αποσκοπεί στην

Διαβάστε περισσότερα

γ = 0.2 γ = Online Figure 1 B) relative frequency simulation time (millions of years) γ = γ = γ =

γ = 0.2 γ = Online Figure 1 B) relative frequency simulation time (millions of years) γ = γ = γ = relative frequency Online Figure 1 A) B) C) 0.5 γ = 0.5 γ = 0.6 0.5 γ = 2.2 D) 0.5 Density 0 2 4 6 8 E) -8 0-6 2-4 b34-2 6 0 8 Density 0.5 0.5 γ = γ = 1.6 0.6 0.8-8 -6-4 -2 0 0 2 b34 6 8 0.6 0.8-8 0-6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙ ΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙ ΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙ ΑΣ Μασλαρινού Ο. 1,2, Μπίρτσας Π. 3 και Νικολάου Κ. 1,4 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1000402 (ΑΓΙΑ)

ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1000402 (ΑΓΙΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για την Ανανέωση και Τροποποίηση της ΑΕΠΟ του υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε κωδικό 1000402 (ΑΓΙΑ) της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. η µελετήτρια ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

LES001 - Αλυκή Καλλονής

LES001 - Αλυκή Καλλονής LES001 - Αλυκή Καλλονής Περιγραφή Η Αλυκή βρίσκεται 3,5 χλμ νοτιοανατολικά της Καλλονής. Συμπεριλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR411324000 (Ζαλίδης & Ματζαβέλας 1994) και στην απογραφή του WWF

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES PICIFORMES ( ρυοκολάπτες, ραµφαστοί κ.λ.π.)

ιεθνής Σύµβαση CITES PICIFORMES ( ρυοκολάπτες, ραµφαστοί κ.λ.π.) ιεθνής Σύµβαση CITES PICIFORMES ( ρυοκολάπτες, ραµφαστοί κ.λ.π.) A. ΕΙΣΑΩΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των ρυοκολαπτόµορφων (PICIFORMES) που

Διαβάστε περισσότερα

Birdwatching Holidays in Spain, Morocco & BIRD HIGHLIGHTS. DATES May 22nd to June 2nd 2014 TOUR SOUTHEAST TURKEY

Birdwatching Holidays in Spain, Morocco & BIRD HIGHLIGHTS. DATES May 22nd to June 2nd 2014 TOUR SOUTHEAST TURKEY more Birdwatching Holidays in Spain, Morocco & BOLETAS Birdwatching centre 22192 Loporzano (Huesca) Spain tel/fax 00 34 974 262027 or 01162 889318 e.mail: josele@boletas.org // www.boletas.org Esther Diago

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Νήσος Κουφονήσι, γύρω νησίδες και νησίδες Καβάλλοι. Παραδοτέα:

Φάκελος περιοχής: GR Νήσος Κουφονήσι, γύρω νησίδες και νησίδες Καβάλλοι. Παραδοτέα: Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πουλιά. Καθεστώς παρουσίας των ειδών στην Πρέσπα. Α/Α Λατινική ονομασία Ελληνική ονομασία Αγγλική Ονομασία. (Βουβός) Κύκνος Mute Swan

Πουλιά. Καθεστώς παρουσίας των ειδών στην Πρέσπα. Α/Α Λατινική ονομασία Ελληνική ονομασία Αγγλική Ονομασία. (Βουβός) Κύκνος Mute Swan Πουλιά Α/Α Λατινική ονομασία Ελληνική ονομασία Αγγλική Ονομασία Καθεστώς παρουσίας των ειδών στην Πρέσπα 1 Cygnus olor (Βουβός) Κύκνος Mute Swan RB,(M)irr,(W)irr 2 Cygnus columbianus Νανόκυκνος Tundra

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Δέλτα Πηνειού. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Δέλτα Πηνειού. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

5. Ποιο από τα παρακάτω είδη δεν ανήκει στα κορακοειδή;

5. Ποιο από τα παρακάτω είδη δεν ανήκει στα κορακοειδή; ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4201 3 Δασική Υπηρεσία... Ημερομηνία... 201... Επώνυμο... Όνομα... Ον. Πατρός... Α.Δ.Τ.... Ποιο είδος εικονίζεται στις παρακάτω φωτογραφίες; 1. α) Κυνηγόπαπια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ. Η φυσική λίμνη της Υλίκης (9η σε μέγεθος στην Ελλάδα) βρίσκεται στην

ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ. Η φυσική λίμνη της Υλίκης (9η σε μέγεθος στην Ελλάδα) βρίσκεται στην ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ Γενικά. Η φυσική λίμνη της Υλίκης (9η σε μέγεθος στην Ελλάδα) βρίσκεται στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στο νομό Βοιωτίας, στα νοτιοανατολικά όρια του Δήμου Ορχομενού και στα βορειοδυτικά του

Διαβάστε περισσότερα

20th-26th November 2016 Includes Northern Israel and t

20th-26th November 2016 Includes Northern Israel and t English name Little Grebe Great Crested Grebe Black-necked Grebe Great White Pelican Pygmy Cormorant Great Cormorant Little Bittern Black-crowned Night-heron Squacco Heron Cattle Egret Grey Heron Purple

Διαβάστε περισσότερα

Checklist Brazilië. Atlantisch Regenwoud, Chapada dos Guimarães en Pantanal. 23 augustus - 07 september 2018

Checklist Brazilië. Atlantisch Regenwoud, Chapada dos Guimarães en Pantanal. 23 augustus - 07 september 2018 Checklist Brazilië Atlantisch Regenwoud, Chapada dos Guimarães en Pantanal 23 augustus - 07 september 2018 1 1 Little Tinamou Crypturellus soui H 2 1 Brown Tinamou Crypturellus obsoletus H H 3 1 Undulated

Διαβάστε περισσότερα

List of bird species at Lake Hornborga

List of bird species at Lake Hornborga List of bird species at Lake Hornborga Species Regularly Regularly Occasional *Subspecies breeding resting/visitor visitor Black-throated Diver Gavia arctica Red-throated Diver G. stellata Great Crested

Διαβάστε περισσότερα

Greater Yellow-headed Vulture* Cathartes melambrotus HAWKS (ACCIPITRIDAE)

Greater Yellow-headed Vulture* Cathartes melambrotus HAWKS (ACCIPITRIDAE) English Name Scientific Name TINAMOUS (TINAMIDAE) Cinereous Tinamou Crypturellus cinereus Little Tinamou Crypturellus soui DUCKS (ANATIDAE) Torrent Duck* Merganetta armata Masked Duck* Nomonyx dominicus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χειμερινό εξάμηνο Κ. Ποϊραζίδης Μ. Γραμματικάκη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χειμερινό εξάμηνο Κ. Ποϊραζίδης Μ. Γραμματικάκη Διαχείριση Άγριας Πανίδας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012 Κ. Ποϊραζίδης Μ. Γραμματικάκη Διαχείριση Άγριας Πανίδας Ενότητα 2: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Εργαστήριο 5: Πειραματικός Σχεδιασμός ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 17-8 - 2018 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:3829/125079 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Ρυθμ. Δ/ξης: 14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘ. ΔΑΣΩΝ, ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

COMMON NAME SCIENTIFIC NAME 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26

COMMON NAME SCIENTIFIC NAME 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 COMMON NAME SCIENTIFIC NAME 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 TINAMIDAE 1. Little Tinamou Crypturellus soui H H H H ANHIMIDAE 2. Northern Screamer Chauna chavaria 5 ANATIDAE 3.

Διαβάστε περισσότερα

SAM001 - Αλυκή Ψιλής Άμμου

SAM001 - Αλυκή Ψιλής Άμμου SAM001 - Αλυκή Ψιλής Άμμου Περιγραφή Η αλυκή Ψιλής Άμμου βρίσκεται δυτικά του ομώνυμου οικισμού, περίπου 3,6 χιλιόμετρα νότια από το Παλαιόκαστρο και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Περιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σσμπληρωμαηικό παραδοηέο: Εθνικός καηάλογος ειδών ταρακηηριζμού ΖΕΠ

Σσμπληρωμαηικό παραδοηέο: Εθνικός καηάλογος ειδών ταρακηηριζμού ΖΕΠ Αναθέτοσσα Αρτή: Υ.ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε. - Δ/νζη Περιβαλλονηικού Στεδιαζμού Τμήμα Διατείριζης Φσζικού Περιβάλλονηος Προζδιοριζμός ζσμβαηών δραζηηριοηήηων ζε ζτέζη με ηα είδη ταρακηηριζμού ηων Ζωνών Ειδικής Προζηαζίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΘΗΝΑ, 11 8-2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΘΗΝΑ, 11 8-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΡΥΜΩΝ & ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 31 Τ.Κ. : 104 32 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετισμός ανάμεσα στο μέγεθος του γονιδιώματος και στο μέγεθος του πυρήνα των ζωικών κυττάρων.

Συσχετισμός ανάμεσα στο μέγεθος του γονιδιώματος και στο μέγεθος του πυρήνα των ζωικών κυττάρων. Συσχετισμός ανάμεσα στο μέγεθος του γονιδιώματος και στο μέγεθος του πυρήνα των ζωικών κυττάρων. Κλεονίκη Μισιρλή Α Λυκείου, Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» kleomsrl@yahoo.com Επιβλέπων Καθηγητής: Κος

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή Ανθόφυτου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή Ανθόφυτου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Όρη Αρτεμήσιο και Λύρκειο. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Όρη Αρτεμήσιο και Λύρκειο. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Colombia Amazon Bird List Order and names based on the Birds of Colombia by Miles McMullen

Colombia Amazon Bird List Order and names based on the Birds of Colombia by Miles McMullen Colombia Amazon Bird List Order and names based on the Birds of Colombia by Miles McMullen English Name Black-bellied Whistling Duck Muscovy Duck Blue-winged Teal Lesser Scaup Variable (Speckled) Chachalaca

Διαβάστε περισσότερα

Birdfinders' Egypt 2011

Birdfinders' Egypt 2011 Little Grebe Tachybabtus ruficollis 2 Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus Brown Booby Sula leucogaster White Pelican Pelecanus onocrotalus 8 Dalmatian Pelican Pelecanus crispus Pink-backed Pelican

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: diaxeirisi.dason@gmail.com FAX : 210 5242408

e-mail: diaxeirisi.dason@gmail.com FAX : 210 5242408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 07/8/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 127568/2533 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίζοντας τα πουλιά που ζουν πλάι μας

Φροντίζοντας τα πουλιά που ζουν πλάι μας Φροντίζοντας τα πουλιά που ζουν πλάι μας Επιμέλεια έκδοσης Ευγενία Πανώριου & Ρούλα Τρίγκου Κείμενα - Σχέδια Παναγιώτης Λατσούδης Γραφιστική επιμέλεια ONArt/ Dennis Spearman Εκτύπωση Colorprint - Τσεκούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 63093 29 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4669 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 19/3696/12-01-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Ανάφη: ανατολικό και νότιο τμήμα και γύρω νησίδες. Παραδοτέα:

Φάκελος περιοχής: GR Ανάφη: ανατολικό και νότιο τμήμα και γύρω νησίδες. Παραδοτέα: Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Birdfinders' Israel Spring 2018

Birdfinders' Israel Spring 2018 1 Little Grebe Tachybaptus ruficollis 3 3 2 Great Crested Grebe Podiceps cristatus 3 Eared (Black-necked) Grebe Podiceps nigricollis 4 Cory's Shearwater Calonectris diomedia 5 Brown Booby Sula leucogaster

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 17-8 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 4352/144569 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.Ρυθμ.Δ/ξης: 20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17 / 8 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3093/144114 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κ ΣΤ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17 / 8 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3093/144114 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κ ΣΤ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 17 / 8 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ. 3093/144114 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Κ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES ANSERIFORMES (ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ)

ιεθνής Σύµβαση CITES ANSERIFORMES (ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ) ιεθνής Σύµβαση CITES ANSERIFORMES (ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των χηνόµορφων (ANSERIFORMES) και δεν αποσκοπεί στην

Διαβάστε περισσότερα

COMMON NAME SCIENTIFIC NAME 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6

COMMON NAME SCIENTIFIC NAME 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 COMMON NAME SCIENTIFIC NAME 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 TINAMIDAE 1. Little Tinamou Crypturellus soui H H ANHIMIDAE 2. Northern Screamer Chauna chavaria 2 ANATIDAE 3. Black-bellied Whistling-Duck

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES PELECANIFORMES. (ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ)

ιεθνής Σύµβαση CITES PELECANIFORMES. (ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ) ιεθνής Σύµβαση CITES PELECANIFORMES. (ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των Πελεκανόµορφων πτηνών (PELECANIFORMES) και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 5/8/2014. Αρ. Πρωτ.: /2168. ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: ΥΠΕΚΑ 1. Γραφ. Aναπληρωτή Υπουργού

Αθήνα 5/8/2014. Αρ. Πρωτ.: /2168. ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: ΥΠΕΚΑ 1. Γραφ. Aναπληρωτή Υπουργού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ.Π. /ΝΣΗ ΑΙΣΘ. ΑΣΩΝ, ΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Χαλκοκονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή Έλους Αρτζάν. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή Έλους Αρτζάν. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Βόρεια Σύρος και νησίδες. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Βόρεια Σύρος και νησίδες. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα