A = a 2 r 2 sin θ cos θ, r < R. C 1 ln ϖ + C 2. ( ) r = R. 2 A 2 = 0.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A = a 2 r 2 sin θ cos θ, r < R. C 1 ln ϖ + C 2. ( ) r = R. 2 A 2 = 0."

Transcript

1 : Θέμα 3 o από εξέταση της 7/5/8: Τα επίπεδα +a, a σε σύστημα Oxy) διαρρέονται από +a K επιφανειακά ρεύματα K ˆx, y K ˆx, αντίστοιχα, όπως στο σχήμα. Να βρεθεί a διανυσματικό δυναμικό A K σε όλο το χώρο. 3 : Θέμα 3 o από εξέταση της 5/5/1: α) Από το νόμο Ampère βρείτε τη διανυσματική σχέση που συνδέει το μαγνητικό διανυσματικό δυναμικό A με την πυκνότητα ρεύματος J, δεχόμενοι τη συνθήκη Coulomb A. Δείξτε ότι αν J J r) ẑ, οπότε και A A r) ẑ, προκύπτει σχέση μαθηματικά ισοδύναμη με το νόμο Poisson της ηλεκτροστατικής. β) Εστω τα ακόλουθα δυο προβλήματα: Πρόβλημα Ι: Κυλινδρικό κέλυφος απείρου μήκους και ακτίνας είναι φορτισμένο, το μισό με σταθερή επιφανειακή πυκνότητα σ και το υπόλοιπο με σ βλέπε σχήμα). Συγκεκριμένα, σε κυλινδρικές συντεταγμένες σφ) σ αν < φ < π και σφ) σ αν π < φ < π. Ζητούμενο είναι το ηλεκτρικό δυναμικό. Πρόβλημα ΙΙ: Κυλινδρικό κέλυφος απείρου μήκους και ακτίνας διαρρέεται από ρεύμα παράλληλο στον άξονά του, το μισό με σταθερή επιφανειακή πυκνότητα K και το υπόλοιπο με K. Συγκεκριμένα, σε κυλινδρικές συντεταγμένες βλέπε σχήμα) Kφ) 1 : Θέμα 3 o από εξέταση της 4/9/7: K ẑ αν < φ < π και Kφ) K ẑ αν π < φ < π. α) Βρείτε διανυσματικό δυναμικό για αγωγό απείρου Ζητούμενο είναι το μαγνητικό διανυσματικό δυναμικό. μήκους που διαρρέεται από ρεύμα έντασης I. Υπόδειξη: Α τρόπος: Αφού βρείτε το ηλεκτροστατικό δυναμικό από γραμμική κατανομή φορτίου, χρησιμοποιήστε την αναλογία μαγνητικού διανυσματικού δυναμικού με ηλεκτροστατικό δυναμικό. Β τρόπος: Λύστε την διαφορική εξίσωση A B. Γ τρόπος: Χρησιμοποιήστε την ισοδύναμη ολοκληρωτική y σχέση A d l B d a. β) Δύο παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί απείρου μήκους διαρρέονται από ρεύματα ίσης έντασης I και x αντίθετης φοράς. Σε σύστημα συντεταγμένων Oxy οι αγωγοί είναι παράλληλοι στον άξονα ẑ και περνούν Αν γνωρίζετε ότι η λύση του προβλήματος Ι είναι από τα σημεία α,, ) και α,, ) αντίστοιχα. Αν σ ) sin nφ) n, A για x /α, y /α, ποιο το διανυσματικό δυναμικό A V π n1,3,5,... n σε σημείο x, y, ); Ποια η σ ) sin nφ) n, προσεγγιστική έκφραση για το δυναμικό σε σημεία π n1,3,5,... n x ή y α; ποια η λύση του προβλήματος ΙΙ; Επίσης λύστε το πρόβλημα ΙΙ άμεσα, χρησιμοποιώντας την γενική λύση της εξίσωσης Laplace σε κυλινδρικές συντεταγμένες και τις οριακές συνθήκες στην επιφάνεια του κελύφους. x 4 : Θέμα 3 o από εξέταση της 9/9/13: Κυλινδρικός φλοιός απείρου μήκους και ακτίνας διαρρέεται από επιφανειακό ρεύμα K Kφ)ẑ, παράλληλο στον άξονά του. Το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ο φλοιός είναι B A 1 A, φ) A, φ) ˆ φ ˆφ, όπου A A, φ)ẑ είναι το διανυσματικό δυναμικό, το οποίο ικανοποιεί τη συνθήκη Coulomb A. α) Θεωρώντας γνωστές τις σχέσεις A B A d l Φεγκ, B µ J B d l µ I εγκ και επιλέγοντας κατάλληλους βρόχους, δείξτε ότι οι οριακές συνθήκες για το διανυσματικό δυναμικό είναι A + A και A A µ K. + β) Αν Kφ) K sin3φ) να υπολογιστεί το μαγνητικό πεδίο μέσα και έξω από το φλοιό. Υπόδειξη: Δείξτε ότι η συνάρτηση A είναι αρμονική μέσα και έξω από το φλοιό. 5 : Θέμα 3 o από εξέταση της 8//8: Ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει άπειρο κυλινδρικό αγωγό ακτίνας. Η χωρική πυκνότητα ρεύματος είναι J a ẑ σε κυλινδρικές συντεταγμένες με τον άξονα του αγωγού και x + y ). Μια επιλογή για το διανυσματικό δυναμικό είναι:

2 { A1 ) ẑ, A A ) ẑ,, όπου a A 1 µ και A. α) Δείξτε ότι A 1 ) µ a και A ) C 1 ln + C. β) Από τις συνοριακές συνθήκες στην επιφάνεια του αγωγού ) να βρεθεί η συνάρτηση A ). γ) Ποιο το μαγνητικό πεδίο B σε όλο το χώρο; Βρείτε επίσης το διανυσματικό δυναμικό με τους ακόλουθους δύο τρόπους, αφού πρώτα βρείτε το μαγνητικό πεδίο χρησιμοποιώντας ολοκληρωτικό νόμο Ampère: Α) Λύστε την διαφορική A B. Β) Χρησιμοποιήστε την A d l B d a. 6 : Θέμα 3 o από εξέταση της 18//1: α) Πως συνδέονται η κυκλοφορία του διανυσματικού δυναμικού A d l με τη μαγνητική ροή; β) Να βρεθεί διανυσματικό δυναμικό για το μαγνητικό πεδίο B e x y ẑ σε κατάλληλες μονάδες). Υπόδειξη: Σε κυλινδρικές B e ẑ, A A) ˆφ. 7 : Θέμα 4 o από εξέταση της 1/5/6: Στο χώρο υπάρχει μαγνητικό πεδίο με μορφή σε κυλινδρικές συντεταγμένες) ) µ B a ˆφ, για <, < < h,, αλλού, όπου a,, h θετικές σταθερές. Ποια ρεύματα δημιουργούν αυτό το πεδίο; Σχεδιάστε τα ρεύματα στο επίπεδο. 8 : Θέμα 3 o από εξέταση της 4/5/11: Σφαίρα ακτίνας φέρει μόνιμη, ομοιόμορφη ηλεκτρική πόλωση P P ẑ και περιστρέφεται γύρω από τον άξονα που περνά από το κέντρο της) με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω ω ẑ. α) Δείξτε ότι το επιφανειακό ηλεκτρικό ρεύμα λόγω των φορτίων πόλωσης είναι K P ω sin θ cos θ ˆφ. β) Αν το διανυσματικό δυναμικό έχει μορφή A a r sin θ cos θ, r < A φ ˆφ με Aφ b εφαρμόστε sin θ cos θ, r > r3 συνοριακές συνθήκες για να βρείτε τους συντελεστές a και b. 9 : Θέμα 3 o από εξέταση της 1/1/1: Εστω μαγνητικό πεδίο με διανυσματικό δυναμικό A λr a sin θ ˆφ, σε σφαιρικές συντεταγμένες λ και a είναι σταθερές). α) Βρείτε το μαγνητικό πεδίο B και το ρεύμα στο χώρο < r <. Για ποιες τιμές του a το ρεύμα αυτό είναι μηδέν; β) Τι είδους πεδίο αντιστοιχεί στην περίπτωση a 1 και τι στην a ; γ) Πως συνδέεται η κυκλοφορία του A με τη μαγνητική ροή; Ποια η μαγνητική ροή που περνά από το ημισφαίριο r 1, > ; 1 : Θέμα 4 o από εξέταση της 1/1/1: Το μαγνητικό πεδίο στο εξωτερικό μιας σφαίρας ακτίνας είναι διπολικό, B B 3 r 3 cos θˆr + sin θˆθ). Αν γνωρίζουμε ότι το πεδίο μέσα στη σφαίρα είναι ομογενές, να βρεθεί αυτό το ομογενές πεδίο καθώς και τα ρεύματα σε όλο το χώρο. Υπόδειξη: Εφαρμόστε οριακές συνθήκες στην επιφάνεια r. 11 : Θέμα 3 o από εξέταση της 1/6/14: Εστω διανυσματικό δυναμικό A µ K e sin x ŷ. α) Σε τι μαγνητικό πεδίο αντιστοιχεί; Είναι παντού συνεχές; β) Ποια είναι τα ρεύματα χωρικά και επιφανειακά) που δημιουργούν αυτό το πεδίο; γ) Πόση μαγνητική ροή περνά από μια φέτα του επιπέδου x σταθερό η οποία εκτείνεται από ως στη διεύθυνση ενώ στη διεύθυνση y έχει πάχος y;

3 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Καρτεσιανές x, y, ) Κυλινδρικές, φ, ) Σφαιρικές r, θ, φ) x cos φ x r sin θ cos φ y sin φ y r sin θ sin φ r cos θ v v xˆx + v y ŷ + v ẑ v ˆ + v φ ˆφ + v ẑ v rˆr + v θ ˆθ + vφ ˆφ f f f ˆx + x y ŷ + f ẑ f ˆ + 1 f φ ˆφ + f ẑ f r ˆr + 1 f r θ ˆθ + 1 f r sin θ φ ˆφ v x v x + v y y + v 1 v ) + 1 v φ φ + v ) 1 r v r r + 1 v θ sin θ) + 1 r r sin θ θ r sin θ v y v ) y 1 v ˆx+ vx v v ) φ v ) [ φ 1 vφ sin θ) ˆ+ v ] θ ˆr+ v ŷ+ x vy x v ) v ) r sin[ θ θ φ 1 1 v r ˆφ+ [ x 1 vφ ) ẑ y v ] r sin θ φ rv ] φ) ˆθ+ [ r 1 rvθ ) ẑ v ] r ˆφ φ r r θ f f x + f y + f 1 f ) + 1 f φ + f 1 r r f ) 1 + r r r sin θ f ) + sin θ θ θ d l dxˆx + dyŷ + dẑ d ˆ + dφ ˆφ + dẑ drˆr + rdθˆθ + r sin θdφ ˆφ d a dydˆx + dxdŷ + dxdyẑ dφd ˆ + dd ˆφ + ddφẑ r sin θdθdφˆr + r sin θdrdφˆθ + rdrdθ ˆφ dτ dxdyd ddφd r sin θdrdθdφ v φ φ 1 f r sin θ φ

4 ΛΥΣΕΙΣ: 1 : α) Α τρόπος: Μία γραμμική κατανομή φορτίου με πυκνότητα λ δημιουργεί ακτινικό πεδίο E E) ˆ σε κυλινδρικές συντεταγμένες με άξονα πάνω στην κατανομή. Από νόμο Gauss σε κυλινδρική επιφάνεια σταθερό, ύψους l, βρίσκουμε Eπl λl ε λ E ˆ. Το δυναμικό σε π ακτίνα είναι V ) V ) E d r V λ π d λ ln, θεωρώντας ότι το π δυναμικό μηδενίζεται στην ακτίνα. Αυτή είναι η λύση της εξίσωσης V λδx)δy) διότι η πυκνότητα φορτίου ρ είναι μηδέν εκτός του άξονα, σε σημεία x y του άξονα απειρίζεται με τρόπο ώστε το φορτίο ανά μήκος να είναι λ, δηλ. λ dq d ρdxdy, οπότε ρ λδx)δy). Το δυναμικό μπορεί να βρεθεί και άμεσα από την εξίσωση Laplace που ισχύει για >. Η λύση εξαρτάται μόνο από την συντεταγμένη, οπότε V ) 1 d dv ) dv d d d b V a + b ln, όπου a και b σταθερές. Το πεδίο είναι E V b ˆ και η σταθερά b προσδιορίζεται από το νόμο Gauss σε κυλινδρική επιφάνεια σταθερό, ύψους l: Eπl λl b λ. π Ετσι βρίσκουμε V a λ ln. Η σταθερά a π είναι αυθαίρετη και καθορίζει τα σημεία όπου V. Αυτά βρίσκονται σε απόσταση από τον άξονα, με a λ ln. Άρα το δυναμικό μπορεί να γραφεί και σαν V λ ln. π π Το διανυσματικό δυναμικό του ρεύματος, το οποίο έχει πυκνότητα J Iδx)δy)ẑ, έχει διεύθυνση παράλληλη στο ρεύμα A A)ẑ και ικανοποιεί την A µ Iδx)δy), δηλ. εξίσωση όμοια με την εξίσωση Poisson V λδx)δy) με λ V A και µ I. Κάνοντας τις ίδιες αντικαταστάσεις στη λύση V λ ln προκύπτει π A µ I π ln ẑ. Μπορεί εύκολα να επαληθευτεί ότι η λύση ικανοποιεί τη συνθήκη Coulomb A, η οποία πρέπει να ισχύει από τη στιγμή που γράψαμε το νόμο Ampère σαν A µj. Β τρόπος: Λόγω συμμετρίας το μαγνητικό πεδίο είναι B B) ˆφ. Από νόμο Ampère σε κυκλικό βρόχο γύρω από τον άξονα, B d l µ I εγκ με d l dl ˆφ και I εγκ I, οπότε Bπ µ I B µ I π ˆφ. +) I Το διανυσματικό δυναμικό είναι παράλληλο στο ρεύμα και εξαρτάται μόνο από την απόσταση, δηλ. A A)ẑ. Ετσι A da d ˆφ και η εξίσωση A B δίνει da d ˆφ µ I π ˆφ da µ I d π A a µ I ln, όπου π a αυθαίρετη σταθερά η οποία καθορίζει τα σημεία όπου A. Αυτά βρίσκονται σε απόσταση από τον άξονα, με a µ I π ln. Άρα το δυναμικό μπορεί να γραφεί και σαν A µ I π ln ẑ. Γ τρόπος: Λόγω συμμετρίας το μαγνητικό πεδίο είναι B B) ˆφ. Από νόμο Ampère σε κυκλικό βρόχο γύρω από τον άξονα, Bπ µ I B µ I π ˆφ. Το διανυσματικό δυναμικό είναι παράλληλο στο ρεύμα και εξαρτάται μόνο από την απόσταση, δηλ. A A)ẑ. Μπορούμε λοιπόν να βρούμε το A εφαρμόζοντας τη σχέση A d l B d a στον ορθογώνιο βρόχο του σχήματος. I +) x B Με τη συγκεκριμένη φορά διαγραφής του βρόχου η στοιχειώδης επιφάνειά του είναι d a dd ˆφ και η μαγνητική ροή που περνάει από μέσα του είναι B d a + µ I π ˆφ dd ˆφ

5 µ I π ln, όπου και + είναι οι θέσεις της κάτω και πάνω βάσης του βρόχου, αντίστοιχα. Η κυκλοφορία του A είναι το άθροισμα των ολοκληρωμάτων A d l στις τέσσερις πλευρές του βρόχου. Ξεκινώντας από κάτω αριστερά έχουμε A d l A)ẑ ẑ)+ A) ẑ }{{ d l} +A )ẑ ẑ)+ πάνω A) ẑ }{{ d l} [A) A )]. Ετσι η κάτω A d l B d a δίνει A) A )+ µ I π ln. Θεωρώντας αυθαίρετα ότι στην ακτίνα είναι A ) βρίσκουμε A µ I π ln ẑ. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο με αυτό που δίνουν οι άλλοι τρόποι διότι ln ) 1 ln ln.) Ενας τέταρτος τρόπος είναι να λύσουμε κατευθείαν την εξίσωση A µj. Αφού το διανυσματικό δυναμικό είναι παράλληλο στο ρεύμα είναι A A)ẑ και A µ J. Σε σημεία εκτός του άξονα, >, όπου J, προκύπτει εξίσωση Laplace A) 1 d da ) d d da d b A a + b ln, όπου a και b σταθε- ρές. Το μαγνητικό πεδίο είναι B Aẑ) b ˆφ και η σταθερά b προσδιορίζεται από το νόμο Ampère σε κυκλικό βρόχο ακτίνας γύρω από τον άξονα : Bπ µ I b µ I. Ετσι βρίσκουμε π A a µ I π ln. Η σταθερά a είναι αυθαίρετη και καθορίζει τα σημεία όπου A. Αυτά βρίσκονται σε απόσταση από τον άξονα, με a µ I π ln. Άρα το δυναμικό μπορεί να γραφεί και σαν A µ I π ln ẑ. Μπορεί εύκολα να επαληθευτεί ότι η λύση ικανοποιεί τη συνθήκη Coulomb A, η οποία πρέπει να ισχύει από τη στιγμή που γράψαμε το νόμο Ampère σαν A µj. β) Σε σημείο P το οποίο απέχει αποστάσεις 1 και από τους αγωγούς δες σχήμα) ο αγωγός που περνά από το a,, ) δημιουργεί διανυσματικό δυναμικό A 1 µ I π ln 1 ẑ και ο αγωγός 1 που περνά από το a,, ) δημιουργεί διανυσματικό δυναμικό A µ I) ln ẑ, όπου 1 και π αυθαίρετες σταθερές. Από επαλληλία βρίσκουμε A A 1 + A C µ I π ln ) 1 ẑ, όπου C αυθαίρετη σταθερά μετονομασία του συνδυασμού των σταθερών µ I π ln 1 ). I a,,) a,,) I O O 1 y y 1 I Px,y,) a,,) a,,) I x Px,y,) Αντικαθιστώντας 1 x + a)ˆx + yŷ x + a) + y και x a)ˆx + yŷ x a) + y βρίσκουμε A C µ I π ln x + a) + y ẑ. Για να μηδενίζεται το δυναμικό σε μεγάλες αποστάσεις x a, x a) + y y a όπου ο όρος με τον λογάριθμο μηδενίζεται, πρέπει C. Η λύση είναι λοιπόν A µ I π ln x + a) + y x a) + y ẑ. Για να βρούμε την προσεγγιστική έκφραση σε μεγάλες αποστάσεις πρέπει να αναγνωρίσουμε ποιοι όροι είναι σημαντικοί και να κάνουμε ανάπτυγμα Taylor ως προς τις μικρές ποσότητες που θα δημιουργηθούν. x + a) + y Είναι x + y + ax + a x a) + y x + y ax + a ) ) 1 ax + a ax a x + y x + y 1 + ax ) 1 + ax ) 1 + 4ax x + y x + y x + y x + a) + y και ln ln 1 + 4ax x a) + y x + y ln 1 + ax ) ax, όπου χρησιμοποιήσαμε x + y x + y τα αναπτύγματα 1 + ɛ) n 1 + nɛ, ln1 + ɛ) ɛ που ισχύουν για ɛ 1. Τελικά A µ I ax π x + y ẑ. x

6 Αλλιώς: Μπορούμε να αναγνωρίσουμε την a μικρή ποσότητα ɛ και αφού x + y γράψουμε το δυναμικό σαν συνάρτηση του ɛ να κάνουμε ανάπτυγμα Taylor. Είναι A µ I π ln x + ɛ x + y ) + y x ɛ x + y ) + y ẑ και A A + ɛ A µ Ix ɛ ɛ π x + y ɛẑ µ I ax π x + y ẑ η ɛ παράγωγος γίνεται κρατώντας τα x και y σταθερά). ɛ Η διαδικασία είναι ισοδύναμη με το να κάνουμε ανάπτυγμα ως προς a, παρότι δεν έχει νόημα να πούμε ότι το a είναι «μικρό» μιας που δεν είναι αδιάστατο. Πράγματι, αφού τα ɛ και a είναι ανάλογα, είναι A ɛ A a, οπότε A ɛ a A a + A a. a ɛ a a : Το διανυσματικό δυναμικό θα έχει τη διεύθυνση του ρεύματος και θα εξαρτάται μόνο από το, δηλ. A A)ˆx. Ο νόμος Ampère A µj A µ J x δίνει τη εξίσωση Laplace στους χώρους < a, a < < a, > a όπου δεν υπάρχει ρεύμα. Η λύση της Laplace είναι A) d A) A) b + c όπου b και c σταθερές d ολοκλήρωσης. Άρα b + c ) ˆx, > a A b + c) ˆx, a < < a και B A b 1 + c 1 ) ˆx, < a ˆx ŷ ẑ da b ŷ, > a x y d ŷ bŷ, a < < a A) b 1 ŷ, < a Σε μεγάλες αποστάσεις κάθετα από τα επίπεδα ρεύματα, δηλ. για a, το μαγνητικό πεδίο πρέπει να μηδενίζεται, διότι τα επίπεδα «φαίνονται» σαν ένα, με K oλ. Άρα b 1 b. Πρέπει επίσης να ισχύουν οι οριακές συνθήκες A πάνω A κάτω και Bπάνω B κάτω µ K ˆn στις επιφάνειες a και a, οι οποίες δίνουν c 1 ba + c bŷ µ K ˆx) ẑ b µ K c ba + c bŷ µ K ˆx ẑ b µ K Επιλέγοντας την εναπομένουσα ελεύθερη προσθετική σταθερά c ισοδύναμα επιλέγοντας A στο επίπεδο ), έχουμε A µ K a ˆx, a µ K ˆx, a a µ K a ˆx, a Μπορεί εύκολα να επαληθευτεί ότι η λύση ικανοποιεί τη συνθήκη Coulomb A, η οποία πρέπει να ισχύει από τη στιγμή που γράψαμε το νόμο Ampère σαν A µ J. Υπάρχουν πλήθος άλλων τρόπων να λυθεί το πρόβλημα εύρεσης του διανυσματικού δυναμικού A. Θα μπορούσε να βρεθεί το διανυσματικό δυναμικό του κάθε επιπέδου ξεχωριστά με έναν από τους τρόπους που λύσαμε αυτό το πρόβλημα στο μάθημα) και μετά να χρησιμοποιηθεί η αρχή της επαλληλίας. Μια επιλογή για το δυναμικό κάθε επιπέδου είναι η A ± µ K a ˆx το πάνω πρόσημο για το πάνω επίπεδο και το κάτω για το κάτω επίπεδο), οπότε A A + + A µ K + a a ) ˆx. Αλλιώς, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η αρχή της επαλληλίας για να βρεθεί το ολικό B από τα δύο επίπεδα προκύπτει B µ K ŷ ανάμεσα στα επίπεδα και μηδέν αλλού) και στη συνέχεια να βρεθεί το A μέσω της B A ή της A d l B d a. Αλλιώς, θα μπορούσε να βρεθεί η λύση συγκρίνοντας με το αντίστοιχο πρόβλημα της ηλεκτροστατικής, δηλ. τον επίπεδο πυκνωτή με τις πλάκες στις θέσεις ±a με επιφανειακή πυκνότητα φορτίου ±σ. Το πρόβλημα αυτό περιγράφεται από την V σ δ a) σ δ + a), η οποία είναι όμοια με την A µ [K δ a) K δ + a)] που περιγράφει το διανυσματικό δυναμικό A A)ˆx του αρχικού προβλήματος. Στο πρόβλημα ηλεκτροστατικής το ηλεκτρικό πεδίο είναι ομογενές σ ẑ ανάμεσα στις πλάκες και μηδέν αλλού, οπότε το δυναμικό είναι V σ +σταθερά ανάμεσα στις πλάκες και σταθερό έξω, με τιμή που καθορίζεται από την συνέχεια του δυναμικού στις πλάκες. Επιλέγοντας αυθαίρετα V στο επίπεδο προκύπτει V, a a Η αντικατάσταση σ a, a ε σ σ a, a V A, σ µ K δίνει τη λύση για το A.) 3 : α) Αντικαθιστώντας B A στο νόμο Ampère B µ J προκύπτει A ) µ J A ) A µ J. Αν δεχθούμε τη

7 συνθήκη Coulomb A ο νόμος Ampère δίνει A µ J. Αν J J r)ẑ τότε και το διανυσματικό δυναμικό είναι παράλληλο στο ρεύμα, δηλ. A A r)ẑ και ο νόμος Ampère δίνει A µ J, σχέση μαθηματικά ισοδύναμη με το νόμο Poisson V ρ της ηλεκτροστατικής. β) Η συνάρτηση δυναμικού αντιστοιχεί στην ẑ συνιστώσα του διανυσματικού δυναμικού V A και η πυκνότητα φορτίου προς στην πυκνότητα ρεύματος επί µ, δηλ. µ J. Από την τελευταία ρ προκύπτει και ότι η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου προς αντιστοιχεί στην επιφανειακή πυκνότητα ρεύματος, δηλ. µ K. σ Κάνοντας αυτές τις αντικαταστάσεις στη δοσμένη λύση του προβλήματος Ι βρίσκουμε τη λύση του προβλήματος ΙΙ A ẑ µ K π n1,3,5,... sin nφ) n ) n, ) n, Το πρόβλημα ΙΙ μπορεί να λυθεί άμεσα, μέσω της εξίσωσης A µ J η οποία οδηγεί στην εξίσωση Laplace στις περιοχές < και > όπου δεν υπάρχει ρεύμα. Η γενική λύση της εξίσωσης Laplace για προβλήματα με κυλινδρική συμμετρία σε κυλινδρικές[ συντεταγμένες είναι A, φ) a + b ln + a k k + b ) k coskφ) + c k k + d ) k sinkφ) ] Είναι B φ A. k1 k k ka k Πρέπει να γράψουμε λύσεις τέτοιας μορφής στις b περιοχές < και > και να βρούμε τις + coskφ) + kc k sinkφ) k1 /) k+1, > [ σταθερές από τις οριακές συνθήκες. Για < kak διώχνουμε τους όρους με ln και 1/ k που απειρίζονται στο. Για > διώχνουμε τους οπότε η οριακή B φ + B φ µ Kφ) k1 coskφ) + kc ] ) k k 1, sinkφ) < όρους k που απειρίζονται στο. b [ Παρότι και ο όρος με το ln απειρίζεται, γενικά δεν + kak k1 coskφ) + kc ] k sinkφ) µ Kφ) τον διώχνουμε, γιατί σε μεγάλες αποστάσεις κάθε κατανομή με κυλινδρική συμμετρία «φαίνεται» σαν μια γραμμική κατανομή ρεύματος I στην οποία αντιστοιχεί δυναμικό µ I ln + σταθερά. Στο συγκε- π κριμένο πρόβλημα το συνολικό ρεύμα του κελύφους π είναι I Kdl Kφ)dφ, οπότε ο όρος με το λογάριθμο δεν θα υπάρχει. Δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε αυτή τη σκέψη, μπορούμε να αφήσουμε τον όρο με το λογάριθμο και ο συντελεστής του θα προκύψει ούτως ή άλλως από τις οριακές συνθήκες. Ετσι η λύση γράφεται για να απλουστεύσουμε τις εκφράσεις του δυναμικού στην ακτίνα, οι οποίες θα χρειαστούν στις οριακές συνθήκες) δημιουργούμε παντού το λόγο / μετονομάζοντας τις σταθερές οι οποίες ούτως ή άλλως είναι άγνωστες) A a + b ln + b k coskφ) + d k sinkφ) k1 /) k, ) k A + [a k coskφ) + c k sinkφ)], k1 Η συνέχεια του δυναμικού για δίνει αμέσως τα δύο ίσα αναπτύγματα Fourier πρέπει να έχουν ίσους συντελεστές των ημιτόνων, συνημιτόνων και ίσους σταθερούς όρους): A a, b k a k, d k c k για κάθε k. Άρα A a + b ln + a k coskφ) + c k sinkφ) k1 /) k, ) k a + [a k coskφ) + c k sinkφ)], k1 Το μαγνητικό πεδίο είναι B [A, φ)ẑ] 1 A φ ˆ A ˆφ και η οριακή συνθήκη B + B µ K ˆ µ Kφ)ẑ ˆ µ Kφ) ˆφ αφενός δίνει ότι η κάθετη συνιστώσα B είναι συνεχής κάτι που ήδη ισχύει προκύπτει από την συνέχεια του A ±, φ) η οποία ήδη έχει απαιτηθεί) και αφετέρου συνδέει την ασυνέχεια της εφαπτομενικής συνιστώσας B φ με την επιφανειακή πυκνότητα ρεύματος: B φ + B φ µ Kφ). Αφού στο συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είναι τετριμμένο να γράψουμε το δεξί μέλος σαν επαλληλία των 1, coskφ), sinkφ), με k N θα χρησιμοποιήσουμε το τέχνασμα Fourier, δηλ. θα πολλαπλασιάσουμε διαδοχικά με 1, cosnφ), sinnφ), με n N και θα ολοκληρώσουμε στο διάστημα < φ < π, χρησιμοποιώντας τις σχέσεις ορθογωνιότητας. Τα π ολοκληρώματα Kφ)... dφ υπολογίζονται σαν π π K... dφ + K )... dφ. π π 1 dφ b π ka k dφ + }{{} k1 π π coskφ) dφ

8 + kc k b. π π sinkφ) dφ µ cosnφ)dφ b ka k k1 kc π k π Kφ) dφ π π coskφ) cosnφ)dφ + }{{} πδ kn sinkφ) cosnφ)dφ µ }{{} a n για κάθε n. π sinnφ)dφ b ka k k1 π cosnφ)dφ + για n π }{{} π coskφ) sinnφ)dφ + kc π k sinkφ) sinnφ)dφ }{{} πδ kn Kφ) cosnφ)dφ sinnφ)dφ + µ π Kφ) sinnφ)dφ 1 1) K n n αν n άρτιο c n µ K 1 αν n περιττό π n Η τελική λύση είναι αφού διώξουμε την αυθαίρετη προσθετική σταθερά a, κάτι που σημαίνει ότι θεωρούμε σημείο αναφοράς με μηδενικό δυναμικό το, φ ) µ K sin nφ) ) π n, n1,3,5,... n A µ K ) sin nφ) n, π n1,3,5,... n Ενας άλλος τρόπος επίλυσης της είναι να αναπτύξουμε το δεξί μέλος σε σειρά Fourier και στη συνέχεια να εξισώσουμε τους συντελεστές των αντίστοιχων όρων στα δύο μέλη της. Από τη θεωρία Fourier για περιοδικές συναρτήσεις fx) με περίοδο T ξέρουμε ότι γράφονται σαν fx) A + A k T k1 T/ T/ T/ [ A k cos kπx T + B k sin kπx T ] με fx) cos kπx dx για k N και T B k fx) sin kπx T T/ T dx για k N. Η εφαρμογή για την Kφ) η οποία είναι περιοδική με περίοδο T π δίνει το ανάπτυγμά της Kφ) A + [A k coskφ) + B k sinkφ)] με A k 1 π π π π k1 Kφ) coskφ)dφ για k N και B k 1 Kφ) sinkφ)dφ για k N. π π Μάλιστα η συγκεκριμένη Kφ) { είναι ένας τετραγωνικός παλμός, Kφ) K 1 αν < φ < π 1 αν π < φ < 4 με ανάπτυγμα Kφ) K kπ sinkφ). k1,3,5,... Αντικαθιστώντας στην, η εξίσωση των συντελεστών των 1, coskφ) και sinkφ) στα δύο μέλη δίνει τα b, a k, c k. 4 : α) Σε ορθογώνιο βρόχο πάνω σε επίπεδο που περνά από τον άξονα, με εσωτερική κυλινδρική ακτίνα, εξωτερική + και βάσεις στα 1, 1 + δηλ. < < +, 1 < < ) εφαρμόζουμε τη σχέση A d l Φεγκ και παίρνουμε το όριο +. Η μαγνητική ροή Φ εγκ B d a μηδενίζεται διότι το πεδίο δεν μπορεί να είναι άπειρο) και άρα έχουμε έστω διαλέγουμε φορά διαγραφής +ẑ στην πλευρά ) A + A + ) δεν υπάρχει συνεισφορά από τις πλευρές 1, αφού σε αυτές A d l). Άρα A + A. Σε ορθογώνιο βρόχο πάνω σε επίπεδο σταθερό, με πλευρές, +, φ φ 1, φ φ 1 + φ, δηλ. τα μήκη των πλευρών είναι + και φ) εφαρμόζουμε τη σχέση B d l µ I εγκ και παίρνουμε το όριο +. Εστω διαλέγουμε φορά διαγραφής + ˆφ στην πλευρά +, οπότε το διάνυσμα της επιφάνειας έχει φορά +ẑ. Το ρεύμα που διαπερνά το βρόχο είναι Kφ) φẑ έχουμε διαλέξει το φ αρκούντως μικρό ώστε η επιφανειακή πυκνότητα να μπορεί να θεωρηθεί σταθερή) ενώ η κυκλοφορία του μαγνητικού πεδίου είναι B φ + φ B φ φ η συνεισφορά από τις πλευρές φ φ 1, όταν πάρουμε το όριο + μηδενίζεται γιατί το πεδίο δεν απειρίζεται). Ετσι βρίσκουμε B φ + B φ µ K, A ή, A µ + K. β) Ο νόμος Ampére A µj στις περιοχές < και > όπου δεν υπάρχουν ρεύματα, και με A Aẑ, δίνει A, δηλ. η συνάρτηση A είναι αρμονική μέσα και έξω από το φλοιό. Λόγω της μορφής του Kφ) μπορούμε να υποθέσουμε { ότι οι κατάλληλες λύσεις της Laplace είναι c3 A 3 sin3φ), < d 3 3 sin3φ), >

9 Οι οριακές συνθήκες δίνουν A + A c 3 3 d 3 3 A και A µ + K 3d 3 4 3c 3 µ K. Η λύση του συστήματος είναι c 3 µ K 6, d 3 µ K 4, επομένως A 6 3 sin3φ), 6 µ K µ K 4 1 και 6 sin3φ), 3 µ K [ cos3φ) ˆ sin3φ) ˆφ], < B µ K 4 [ cos3φ) ˆ + sin3φ) ˆφ], > 4 d d da d 5 : Αφού το ρεύμα έχει σταθερή διεύθυνση ẑ και το δυναμικό θα έχει την ίδια διεύθυνση και λόγω της συμμετρίας του προβλήματος θα είναι συνάρτηση της κυλινδρικής ακτίνας μόνο, δηλ. A A)ẑ. Ο νόμος Ampère δίνει A µ J a µ, <, > { Ετσι προκύπτει ότι A A1 )ẑ, < A )ẑ, > με a A 1 µ και A. α) Είναι A) 1 d da ), οπότε η d d a A 1 µ 1 d da ) 1 a µ d d d da ) 1 µ a d da 1 d d µ a + C da 1 µ a + C ) d A 1 µ a + C ln + D, όπου C και D σταθερές. Η σταθερά C πρέπει να μηδενίζεται ώστε να μην απειρίζεται το δυναμικό στον άξονα, ενώ η σταθερά D μπορεί να μηδενιστεί είναι μια αυθαίρετη προσθετική σταθερά και ο μηδενισμός της ισοδυναμεί με το να θεωρήσουμε ότι το δυναμικό μηδενίζεται στον άξονα ). Ετσι προκύπτει η λύση A 1 ) µ a για το εσωτερικό του αγωγού. Ομοια στο εξωτερικό του αγωγού A 1 da d C C1 1 da d A C 1 ln + C, όπου { C 1 και C σταθερές. Βρήκαμε λοιπόν ότι A µ a ẑ, < C 1 ln + C ) ẑ, > β) Το μαγνητικό πεδίο είναι B [A)ẑ] da d ˆφ µ a ˆφ, < C 1 ˆφ, > ) Τόσο το μαγνητικό πεδίο όσο και το διανυσματικό δυναμικό πρέπει να είναι συνεχή στην επιφάνεια του αγωγού το B είναι συνεχές αφού δεν υπάρχει επιφανειακό ρεύμα). Άρα µ a C 1 C 1 µ a και µ a C 1 ln + C C µ a C 1 ln C µ a+µ a ln. Τελικά A ) µ a 1 + ln ) και µ a ẑ, A µ a 1 + ln ) ẑ, γ) Αντικαθιστώντας τη σταθερά C 1 στην έκφραση του πεδίου που ήδη έχουμε βρει προκύπτει µ a B ˆφ, µ a ˆφ, Το διανυσματικό δυναμικό μπορεί επίσης να βρεθεί μέσω της σχέσης του με το μαγνητικό πεδίο, αφού πρώτα βρεθεί το μαγνητικό πεδίο B. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα διότι λόγω συμμετρίας B B) ˆφ και ο νόμος Ampère σε κυκλικό βρόχο ακτίνας γύρω από τον άξονα του αγωγού δίνει Bπ µ I εγκ, όπου I εγκ J a d a πd πa αν < και I εγκ J a d a πd πa αν >. Ετσι προκύπτει ότι B µ a ˆφ, µ a ˆφ, Α) Με A A)ẑ παράλληλο στο ρεύμα) είναι A da d ˆφ οπότε στο εσωτερικό του αγωγού για < ) είναι A B da d µ a A µ a + D, όπου D σταθερά. Ομοια στο εξωτερικό του αγωγού για > ) είναι A B da d µ a A µ a ln + C, όπου C σταθερά, η τιμή της οποίας βρίσκεται C D µ a + µ a ln από την συνέχεια της A) στην ακτίνα. Ετσι βρίσκουμε µ a + D, A µ a 1 + ln ) + D, Η D μπορεί να επιλεγεί αυθαίρετα. Οι «συνηθέστερες» επιλογές είναι D ώστε A στον άξονα ή D µ a ώστε A στην επιφάνεια του αγωγού. Β) Εστω επιλέγουμε A στον άξονα. Ο νόμος Ampère σε ορθογώνιο βρόχο με πλευρές όπου A ),, και + δίνει επιλέγουμε φορά διαγραφής τέτοια ώστε το διά-

10 νυσμα επιφάνειας του βρόχου να είναι ομόρροπο με το ˆφ) A d l B d a A ) ẑ ẑ + + }{{} A)ẑ ẑ)+ µ ad A µ a για. Για να βρούμε το A) στο εξωτερικό του αγωγού μπορούμε να εφαρμόσουμε νόμο Ampère σε ορθογώνιο βρόχο με πλευρές ή οπουδήποτε αλλού που ξέρουμε ήδη το A είναι βολικότερη όμως η επιλογή ώστε να υπολογίσουμε ευκολότερα την μαγνητική ροή που διαπερνά τον βρόχο χωρίς να πρέπει να τον χωρίσουμε σε μέρη όπου η σχέση B) είναι διαφορετική), >, και +. Εχουμε A d l B d a A ) ẑ ẑ + + A)ẑ ẑ) + }{{} µ a. µ a d A µ a 1 + ln ) για 6 : α) Είναι ίσες, όπως προκύπτει από A d a B d a. } {{} A d l β) Αφού A A) ˆφ, σε κυκλικό βρόχο ακτίνας γύρω από τον άξονα είναι A d l A) ˆφ dl ˆφ A)π. Το ότι το A A) ˆφ μπορεί να βρεθεί από την αναλογία της σχέσης μεταξύ B A με τη σχέση μεταξύ J B: Για το A ισχύουν A και A B, σε πλήρη αναλογία με τις B και B µ J. Οπως λοιπόν ένα ρεύμα µ J µ J)ẑ αντιστοιχεί σε ένα αζιμουθιακό μαγνητικό πεδίο B B) ˆφ, έτσι και ένα μαγνητικό πεδίο B B)ẑ αντιστοιχεί σε ένα αζιμουθιακό διανυσματικό δυναμικό A A) ˆφ. Θα μπορούσαμε μάλιστα να λύσουμε το πρόβλημα βασιζόμενοι σε αυτή την αναλογία, δηλ. να βρούμε το μαγνητικό πεδίο B που αντιστοιχεί στο ρεύμα µ J e ẑ και μετά κάνοντας την αντικατάσταση B A και µ J B) να βρούμε το διανυσματικό δυναμικό που αντιστοιχεί στο πεδίο B e ẑ. Η μαγνητική ροή που περνάει από το βρόχο είναι για φορά διαγραφής ομόρροπη στο ˆφ το διάνυσμα της επιφάνειας του βρόχου είναι ομόρροπομε το ẑ οπότε B d a Bdφd): B d a π e d π [ e ] π 1 e ). Επομένως A d l B 1 d a A) 1 e ) και A 1 1 e ) ˆφ. Αλλιώς: Μπορούμε να βρούμε το A λύνοντας την 1 A φ A φ A B A A [ 1 Aφ ) A ] e φ Μια λύση 1 αντιστοιχεί σε A A) ˆφ με 1 da) d e A e d e + C A 1 C e ) ˆφ. Η σταθερά ολοκλήρωσης C πρέπει να είναι C 1 ώστε η κυκλοφορία του A σε κύκλο ακτίνας γύρω από τον άξονα να μηδενίζεται για αυτό απαιτείται διότι A d l B d a και η μαγνητική ροή μηδενίζεται για ). 7 : Χωρικό ρεύμα με πυκνότητα J 1 B µ 1 1 d µ d B φ) ẑ 3a 3 ) ẑ στο εσωτερικό του κυλίνδρου <, < < h. Για < 3 το J είναι ομόρροπο με το ẑ ενώ για < < είναι αντίρροπο με το ẑ. 3 Στην επιφάνεια το πεδίο είναι ασυνεχές, οπότε υπάρχει επιφανειακό ρεύμα με πυκνότητα K K ˆ + K φ ˆφ. Είναι B + B ) µ K ˆ + K φ ˆφ) ẑ µ a ˆφ µ K) ˆφ + µ K φ ˆ K a ˆ στην βάση του κυλίνδρου, < αντίρροπο του ˆ). Ομοια στην επιφάνεια h το πεδίο είναι ασυνεχές, οπότε υπάρχει επιφανειακό ρεύμα με πυκνότητα K h K h ˆ + K φ h ˆφ. Είναι B h + B h µ K h ˆ + K φ h ˆφ) ẑ ) µ a ˆφ µ K h ˆφ + µ K φ h ˆ ) K a ˆ στην βάση του κυλίνδρου h, < ομόρροπο του ˆ). Στην παράπλευρη επιφάνεια το πεδίο είναι συνεχές μηδέν και μέσα και έξω από τον κύλινδρο) 1 Μας ενδιαφέρει να βρούμε μια λύση A που να ικανοποιεί την A B για το δεδομένο B. Αν θέλουμε όλες τις λύσεις, αυτές προκύπτουν αν αθροίσουμε την κλίση οποιασδήποτε συνάρτησης στην μια λύση που θα βρούμε.

11 οπότε δεν υπάρχει επιφανειακό ρεύμα. Οι γραμμές ρεύματος είναι κλειστές και ακολουθούν την εξής πορεία: Κάθε γραμμή ανεβαίνει από το τμήμα της βάσης, < προς τη βάση h 3 οι γραμμές είναι πυκνότερες κοντά στον άξονα και αραιότερες προς τα έξω, αφού το J ελαττώνεται όσο το αυξάνεται και μηδενίζεται για ). Στη 3 συνέχεια γίνεται ομόρροπη του ˆ στην πάνω βάση h και κινείται πάνω στη βάση αυτή αποτελώντας μέρος του επιφανειακού ρεύματος K) μέχρι να κατέβει σε κάποιο ) 3,. Μετά κινείται πάνω στην κάτω βάση μέχρι την «αφετηρία» της. h O µ Παρότι το J αλλάζει φορά, το συνολικό ρεύμα I μεταξύ του άξονα και κάποιας ακτίνας είναι θετικό μηδενίζεται μόνο στον άξονα και στην ακτίνα ). Αυτά φαίνονται από τη σχέση I) 1 B d l ολοκληρώνοντας πάνω στον κύκλο ακτίνας γύρω από τον άξονα ), οπότε προκύπτει I) πa. Οι γραμμές ρεύματος, όπως προκύπτει από την I J d a, έχουν εξίσωση I σταθερό. Επομένως, μια γραμμή που ξεκινά από ένα σημείο της βάσης και κινείται προς τη βάση h πάνω στην ευθεία 1 <, επιστρέφει από την βάση 3 h προς τη βάση πάνω στην ευθεία με I 1 ) I ). I) 1 /3) 8 : α) Τα δέσμια επιφανειακά φορτία είναι σ b P ˆr P cos θ στην επιφάνεια της σφαίρας. Δεν υπάρχουν χωρικά δέσμια φορτία, αφού ρ b P.) Λόγω της περιστροφής τα επιφανειακά φορτία έχουν ταχύτητα v ω r ω sin θ ˆφ, οπότε το αντίστοιχο επιφανειακό ρεύμα είναι K σb v, δηλ. K P ω sin θ cos θ ˆφ. β) Η εφαπτομενική συνιστώσα του διανυσματικού δυναμικού είναι πάντα συνεχής όπως προκύπτει με εφαρμογή της A d l B d a σε βρόχο με πλευρές εκατέρωθεν της διαχωριστικής επιφάνειας, αφού η ροή τείνει στο μηδέν όταν η επιφάνεια τείνει στο μηδέν). Η κάθετη συνιστώσα η οποία τώρα δεν υπάρχει είναι συνεχής μόνο όταν ισχύει η συνθήκη Coulomb A. Άρα A r + A r a b. 3 Η κάθετη παράγωγος είναι ασυνεχής, με A r r + A µ r K 3 b r a µ 4 P ω. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την οριακή B r + B r µ K ˆr με B Aφ ˆφ) 1 A φ sin θ) ˆr 1 ra φ ) ˆθ r sin θ θ r r a r3 cos θ 1)ˆr 3a r sin θ cos θ ˆθ, r < b r 3 4 cos θ 1)ˆr + b r sin θ cos θ ˆθ, r > 4 η οποία δίνει a b 3 και b 4 +3a µ P ω. Το σύστημα δίνει a µ P ω 5 και b µ P ω : α) B [ Ar, θ) ˆφ ] 1 A sin θ) ˆr r sin θ θ 1 ra) ˆθ λr a 1 cos θˆr λa + 1)r a 1 sin θˆθ. r r Για πεδίο B B r r, θ)ˆr + B θ r, θ)ˆθ το ρεύμα είναι J 1 [ 1 1 rbθ ) B B ] r ˆφ. Η αντι- µ µ r r θ κατάσταση δίνει J λ µ a + a )r a sin θ ˆφ. Το ρεύμα αυτό είναι μηδέν αν a + a, δηλ. αν a 1 ή a. β) Αν a 1 η μία περίπτωση όπου το ρεύμα μηδενίζεται) το πεδίο είναι B λ cos θˆr sin θˆθ ), δηλ. ομογενές B λẑ. Αν a η άλλη περίπτωση όπου το ρεύμα μηδενίζεται) το πεδίο είναι B λ r 3 cos θˆr + sin θˆθ), δηλ.

12 πεδίο διπόλου διπολικής ροπής 4πλ ẑ. µ γ) Η κυκλοφορία του A είναι ίση με τη μαγνητική ροή, αφού A d l A d a B d a Φ. Η μαγνητική ροή που περνά από το ημισφαίριο r 1, > είναι ίση με την κυκλοφορία του A στο όριο του ημισφαιρίου, δηλ. στον κύκλο r 1, θ π/. Στον κύκλο αυτό το A λ ˆφ έχει τη φορά του d l και σταθερή αλγεβρική τιμή A λ, άρα Φ Adl πλ. Η ροή μπορεί να υπολογιστεί και άμεσα, μέσω του ορισμού της Φ B d a. Με d a r sin θdθdφˆr και ολοκληρώνοντας στην επιφάνεια του ημισφαιρίου βρίσκουμε Φ λ π dφ π/ π dφ π/ dθ sin θ [ B r r ] r1 dθ sin θ cos θ πλ [ sin θ ] π/ πλ. 1 : Η κάθετη συνιστώσα του μαγνητικού πεδίου είναι πάντα συνεχής. Αν το ομογενές πεδίο στο εσωτερικό της σφαίρας είναι Bομ, εφαρμόζοντας την συνέχεια του B r στον «πόλο» θ βρίσκουμε ότι η προβολή του B ομ στον άξονα ẑ είναι B, ενώ εφαρμόζοντας σε σημεία του «ισημερινού» θ π/ βρίσκουμε ότι δεν έχει προβολή πάνω στον ισημερινό. Άρα B ομ B ẑ. Αν το ομογενές πεδίο στο εσωτερικό της σφαίρας είναι B ομ B ομ,xˆx + B ομ,y ŷ + B ομ, ẑ τότε η συνέχεια του B r σε κάθε σημείο της επιφάνειας της σφαίρας δίνει B ομ,xˆx + B ομ,y ŷ + B ομ, ẑ) ˆr B cos θ. Μπορούμε να βρούμε τα σταθερά B ομ,x, B ομ,y, B ομ, εφαρμόζοντας την σχέση αυτή σε συγκεκριμένα σημεία: στον «πόλο» θ βρίσκουμε B ομ, B, ενώ σε σημεία του «ισημερινού» θ π/ βρίσκουμε B ομ,x B ομ,y. Εναλλακτικά, με r sin θ cos φˆx + sin θ sin φŷ + cos θẑ η σχέση γράφεται B ομ,x sin θ cos φ + B ομ,y sin θ sin φ + B ομ, cos θ B cos θ και πρέπει να ισχύει σε κάθε θ και φ, οπότε προκύπτουν B ομ,x B ομ,y, B ομ, B. Χωρικά ρεύματα δεν υπάρχουν στην περιοχή r < όπου το πεδίο είναι ομογενές µ J B ). Δεν υπάρχουν ούτε στην περιοχή r > όπου το πεδίο είναι πεδίο διπόλου αυτό προκύπτει με αντικατάσταση στη σχέση µ J B, αλλά είναι αναμενόμενο και από το κλασικό πρόβλημα του ιδανικού διπόλου όπου τα μόνα ρεύματα που δημιουργούν ένα τέτοιο πεδίο είναι σε ένα στοιχειώδη βρόχο). Υπάρχει όμως επιφανειακό ρεύμα στην επιφάνεια της σφαίρας r, το οποίο σχετίζεται με την ασυνέχεια της εφαπτομενικής συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου. Γράφοντας K K θ ˆθ + Kφ ˆφ και το ομογενές πεδίο B B ẑ B cos θˆr sin θˆθ) προκύπτει µ K B r + B r µ Kθ ˆθ + Kφ ˆφ) ˆr B cos θˆr + sin θˆθ) B cos θˆr sin θˆθ) 3 µ K θ ˆφ + µ K φˆθ B sin θˆθ, δηλ. K θ και K φ 3B sin θ. Άρα K µ 3B sin θ µ ˆφ στην επιφάνεια της σφαίρας. 11 : α) B A µ K e ± sin x ˆx + cos x ẑ). Το πεδίο είναι ασυνεχές στο. β) Το χωρικό ρεύμα είναι J 1 µ B. Στο επίπεδο όπου το πεδίο είναι ασυνεχές υπάρχει επιφανειακό ρεύμα που δίνεται από B + B µ K ẑ K sin x ˆx K ẑ, άρα K Kŷ με K K sin x. γ) B d a A d l Ax, ) y µ K sin x y. Το ίδιο προκύπτει άμεσα από B x dy d y µ K sin x y.) B d a d µ K e sin x

= 0, dp 1 (cos θ) = sin θ, dp 2(cos θ) = 3 sin θ cos θ. B = , r R

= 0, dp 1 (cos θ) = sin θ, dp 2(cos θ) = 3 sin θ cos θ. B = , r R 1 : Θέμα 4 o από εξέταση της 7//6: Σφαιρικός φλοιός εσωτερικής ακτίνας a και εξωτερικής b είναι ομογενώς μαγνητισμένος με μαγνήτιση M. α Ποιο το μαγνητικό πεδίο B και το πεδίο H που δημιουργεί σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

P n ( x) = ( 1) n P n (x), P n (x)p l (x)dx = 2. P n (x)dx =

P n ( x) = ( 1) n P n (x), P n (x)p l (x)dx = 2. P n (x)dx = ο σετ ασκήσεων Ηλεκτρομαγνητισμού Ι : Δύο αγώγιμα συμπαγή ημισφαίρια ακτίνας τοποθετούνται όπως στο σχήμα και χωρίζονται από ένα λεπτό μονωτικό στρώμα. Φορτίζουμε τα ημισφαίρια ώστε να αποκτήσουν δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

3 + O. 1 + r r 0. 0r 3 cos 2 θ 1. r r0 M 0 R 4

3 + O. 1 + r r 0. 0r 3 cos 2 θ 1. r r0 M 0 R 4 Μηχανική Ι Εργασία #7 Χειμερινό εξάμηνο 8-9 Ν. Βλαχάκης. (α) Ποια είναι η ένταση και το δυναμικό του βαρυτικού πεδίου που δημιουργεί μια ομογενής σφαίρα πυκνότητας ρ και ακτίνας σε όλο το χώρο; Σχεδιάστε

Διαβάστε περισσότερα

( 1) ,, r > R H = 2 arctan s c. s c. I ρn z 2. P 0 (u) = 1, P 1 (u) = u. M =M M = M. c k. s ln ( u 2 + c 2) du = s ln ( s 2 + c 2) 2s + n=0

( 1) ,, r > R H = 2 arctan s c. s c. I ρn z 2. P 0 (u) = 1, P 1 (u) = u. M =M M = M. c k. s ln ( u 2 + c 2) du = s ln ( s 2 + c 2) 2s + n=0 : Θέμα 4 o από εξέταση της 4/9/7: α Σχετικά με τις οριακές συνθήκες των πεδίων B και H, αποδείξτε τα ακόλουθα α Η συνιστώσα του B κάθετα στην επιφάνεια διαχωρισμού δύο μέσων είναι συνεχής α Η εφαπτομενική

Διαβάστε περισσότερα

m 1 m 2 2 (z 2 + R 2 ). 3/2

m 1 m 2 2 (z 2 + R 2 ). 3/2 1 : Θέμα o από εξέταση της 2/2/2: α) Ποια η γενική μορή δηλ ανεξαρτήτως συστήματος συντεταγμένων) του μαγνητικού πεδίου B που δημιουργεί μαγνητικό δίπολο ροπής m σε σημείο P τέτοιο ώστε το διάνυσμα από

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Καθηγητής Ι. Ρίζος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι ΜΑΓΝΗΤΟΣΤΑΤΙΚΗ Διδάσκων: Καθηγητής Ι. Ρίζος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Λύση Εξίσωσης Laplace: Χωρισμός Μεταβλητών

Λύση Εξίσωσης Laplace: Χωρισμός Μεταβλητών Λύση Εξίσωσης Laplace: Χωρισμός Μεταβλητών Δομή Διάλεξης Μέθοδος χωριζόμενων μεταβλητών σε καρτεσιανές συν/νες (οριακές συνθήκες σε επίπεδο). Μέθοδος χωριζόμενων μεταβλητών σε σφαιρικές συν/νες (οριακές

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Διάλεξης. Ορισμός Ηλεκτρικού Δυναμικού και συσχέτιση με το Ηλεκτρικό Πεδίο

Δομή Διάλεξης. Ορισμός Ηλεκτρικού Δυναμικού και συσχέτιση με το Ηλεκτρικό Πεδίο Ηλεκτρικό Δυναμικό Δομή Διάλεξης Ορισμός Ηλεκτρικού Δυναμικού και συσχέτιση με το Ηλεκτρικό Πεδίο Ιδιότητες ηλεκτρικού δυναμικού (χρησιμότητα σε υπολογισμούς, σημείο αναφοράς, αρχή υπέρθεσης) Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός. Ηλεκτρικό πεδίο νόμος Gauss. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Ηλεκτρομαγνητισμός. Ηλεκτρικό πεδίο νόμος Gauss. Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλεκτρικό πεδίο νόμος Gauss Νίκος Ν. Αρπατζάνης Νόμος Gauss Ο νόµος του Gauss εκφράζει τη σχέση μεταξύ της συνολικής ηλεκτρικής ροής που διέρχεται από μια κλειστή επιφάνεια και του φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

πάχος 0 πλάτος 2a μήκος

πάχος 0 πλάτος 2a μήκος B1) Δεδομένου του τύπου E = 2kλ/ρ που έχει αποδειχθεί στο μάθημα και περιγράφει το ηλεκτρικό πεδίο Ε μιας άπειρης γραμμής φορτίου με γραμμική πυκνότητα φορτίου λ σε σημείο Α που βρίσκεται σε απόσταση ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1 .1 ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Ας θεωρούμε το μαγνητικό πεδίο ενός κινούμενου σημειακού φορτίου q. Ονομάζουμε τη θέση του φορτίου σημείο πηγής

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Ampere- Διανυσματικό Δυναμικό

Νόμος Ampere- Διανυσματικό Δυναμικό Νόμος Ampere- Διανυσματικό Δυναμικό Δομή Διάλεξης Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμων αγωγών Ο στροβιλισμός και η κλίση μαγνητικού πεδίου: ο νόμος του Ampere Εφαρμογές του Νόμου του Ampere To διανυσματικό δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 6 ου Κεφαλαίου

Ασκήσεις 6 ου Κεφαλαίου Ασκήσεις 6 ου Κεφαλαίου 1. Μία ράβδος ΟΑ έχει μήκος l και περιστρέφεται γύρω από τον κατακόρυφο άξονα Οz, που είναι κάθετος στο άκρο της Ο με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Να βρεθεί r η επαγώμενη ΗΕΔ στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 14 6η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση ( Οι ασκήσεις είναι ϐαθµολογικά ισοδύναµες)

ΦΥΕ 14 6η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση ( Οι ασκήσεις είναι ϐαθµολογικά ισοδύναµες) ΑΣΚΗΣΗ 1 ΦΥΕ 14 6η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 30-06-08 ( Οι ασκήσεις είναι ϐαθµολογικά ισοδύναµες) Α) Τρία σηµειακά ϕορτία τοποθετούνται στις κορυφές ενός τετραγώνου πλευράς α, όπως ϕαίνεται στο σχήµα 1. Υπολογίστε

Διαβάστε περισσότερα

dv 2 dx v2 m z Β Ο Γ

dv 2 dx v2 m z Β Ο Γ Μηχανική Ι Εργασία #2 Χειμερινό εξάμηνο 218-219 Ν Βλαχάκης 1 Στην άσκηση 4 της εργασίας #1 αρχικά για t = είναι φ = και η ταχύτητα του σώματος είναι v με φορά κάθετη στο νήμα ώστε αυτό να τυλίγεται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι) η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, Αγωγοί Διηλεκτρικά. Ν. Τράκας, Ι. Ράπτης Ζωγράφου 27.3.

ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι) η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, Αγωγοί Διηλεκτρικά. Ν. Τράκας, Ι. Ράπτης Ζωγράφου 27.3. ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι) 8-9 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Αγωγοί Διηλεκτρικά Ν. Τράκας Ι. Ράπτης Ζωγράφου 7.3.9 Να επιστραφούν λυμένες μέχρι.4.9 οι ασκήσεις 3 4 5 [ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΤΟΜΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 7 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών..................... 7 1.2 Προθέματα φυσικών μεγεθών.............................. 13 1.3 Αγωγοί,

Διαβάστε περισσότερα

) z ) r 3. sin cos θ,

) z ) r 3. sin cos θ, Μηχανική Ι Εργασία #5 Χειμερινό εξάμηνο 4-5 Ν. Βλαχάκης. Σώμα μάζας m κινείται στο πεδίο δύναμης της πρώτης άσκησης της τέταρτης εργασίας με λ, αλλά επιπλέον είναι υποχρεωμένο να κινείται μόνο στην ευθεία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Μετατόπιση- Γραμμικά Διηλεκτρικά

Ηλεκτρική Μετατόπιση- Γραμμικά Διηλεκτρικά Ηλεκτρική Μετατόπιση- Γραμμικά Διηλεκτρικά Δομή Διάλεξης Ηλεκτρική Μετατόπιση: Ορισμός-Χρησιμότητα-Οριακές συνθήκες Γραμμικά Διηλεκτρικά: Ορισμός - Εφαρμογές Ενέργεια σε Διηλεκτρικά Δυνάμεις σε Διηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ο νόμος του Gauss Εικόνα: Σε μια επιτραπέζια μπάλα πλάσματος, οι χρωματιστές γραμμές που βγαίνουν από τη σφαίρα αποδεικνύουν την ύπαρξη ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου. Με το νόμο του Gauss,

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση Laplace Θεωρήματα Μοναδικότητας

Εξίσωση Laplace Θεωρήματα Μοναδικότητας Εξίσωση Laplace Θεωρήματα Μοναδικότητας Δομή Διάλεξης Εξίσωση Laplace πλεονεκτήματα μεθόδου επίλυσης της για εύρεση ηλεκτρικού δυναμικού Ιδιότητες λύσεων εξίσωσης Laplace σε 1, 2 και 3 διαστάσεις Θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι) η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Ν. Τράκας, Ι. Ράπτης 2/4/2018

ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι) η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Ν. Τράκας, Ι. Ράπτης 2/4/2018 ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι) 7-8 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Ν. Τράκας Ι. Ράπτης /4/8 Παράδοση των 3 4 5 μέχρι /4/8 [Σε χειρόγραφη μορφή στο μάθημα ή σε μορφή ενιαίου αρχείου PDF στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ I (Βασικό 3 ου Εξαμήνου) Διδάσκων : Δ.Σκαρλάτος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ. Α. Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ I (Βασικό 3 ου Εξαμήνου) Διδάσκων : Δ.Σκαρλάτος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ. Α. Τριγωνομετρικές Ταυτότητες ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ I (Βασικό 3 ου Εξαμήνου) Διδάσκων : Δ.Σκαρλάτος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Α. Τριγωνομετρικές Ταυτότητες Β. Αναπτύγματα σε σειρές Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΕ Γ.Ο.Ι. ΧΩΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ GAUSS ΚΕΦ.. 23

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ GAUSS ΚΕΦ.. 23 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ GAUSS ΚΕΦ.. 23 Ροή (γενικά): Ηλεκτρική Ροή Η ποσότητα ενός μεγέθους που διέρχεται από μία επιφάνεια. Ε Ε dα dα θ Ε Ε θ Ηλεκτρική ροή dφ Ε μέσω στοιχειώδους επιφάνειας da (αφού da στοιχειώδης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ηλεκτρικό Δυναμικό Εικόνα: Οι διαδικασίες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας προκαλούν μεγάλες διαφορές ηλεκτρικού δυναμικού ανάμεσα στα σύννεφα και στο έδαφος. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ενέργεια σε Ηλεκτρικό πεδίο, Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού. Ιωάννης Γκιάλας 14 Μαρτίου 2014

Δυναμική Ενέργεια σε Ηλεκτρικό πεδίο, Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού. Ιωάννης Γκιάλας 14 Μαρτίου 2014 Δυναμική Ενέργεια σε Ηλεκτρικό πεδίο, Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού Ιωάννης Γκιάλας 14 Μαρτίου 2014 Έργο ηλεκτροστατικής δύναμης W F Δl W N i i1 F Δl i Η μετατόπιση Δl περιγράφεται από ένα διάνυσμα που

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Νόμος Gauss, Ηλεκτρικά πεδία. Ιωάννης Γκιάλας 7 Μαρτίου 2014

Εφαρμογές Νόμος Gauss, Ηλεκτρικά πεδία. Ιωάννης Γκιάλας 7 Μαρτίου 2014 Εφαρμογές Νόμος Gauss, Ηλεκτρικά πεδία Ιωάννης Γκιάλας 7 Μαρτίου 14 Άσκηση: Ηλεκτρικό πεδίο διακριτών φορτίων Δύο ίσα θετικά φορτία q βρίσκονται σε απόσταση α μεταξύ τους. Να βρεθεί η ακτίνα του κύκλου,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ηλεκτρικό Δυναμικό Εικόνα: Οι διαδικασίες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας προκαλούν μεγάλες διαφορές ηλεκτρικού δυναμικού ανάμεσα στα σύννεφα και στο έδαφος. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η ανασκόπηση βασικών μαθηματικών εργαλείων που αφορούν τη μελέτη διανυσματικών συναρτήσεων [π.χ. E(, t) ]. Τα εργαλεία αυτά είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΚΕΦ 28)

ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΚΕΦ 28) ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΚΕΦ 8) B που παράγεται από κινούμενο φορτίο Το Ηλ. Πεδίο στο P (δεν φαίνεται) είναι E = 1 4πε 0 q r rˆ Για το Μαγνητικό Πεδίο στο P προκύπτει πειραματικά ότι: µ 0 qv rˆ B = 4π

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ο νόμος του Gauss Εικόνα: Σε μια επιτραπέζια μπάλα πλάσματος, οι χρωματιστές γραμμές που βγαίνουν από τη σφαίρα αποδεικνύουν την ύπαρξη ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου. Με το νόμο του Gauss,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθ. Η. Ν. Γλύτσης, Tηλ.: 210-7722479 - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 6. Ημερομηνία Παράδοσης: 29/6/09

ΕΡΓΑΣΙΑ 6. Ημερομηνία Παράδοσης: 29/6/09 ΕΡΓΑΣΙΑ 6 Ημερομηνία Παράδοσης: 9/6/9 1. Ένας ομογενώς φορτισμένος μονωτικός κυκλικός δίσκος ακτίνας με συνολικό φορτίο τοποθετείται στο επίπεδο xy. Να βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο σε σημείο P που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ηλεκτρικό Δυναμικό Εικόνα: Οι διαδικασίες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας προκαλούν μεγάλες διαφορές ηλεκτρικού δυναμικού ανάμεσα στα σύννεφα και στο έδαφος. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 4.9.

Πρόβλημα 4.9. Πρόβλημα 4.9. Να βρεθεί το δυναμικό V() παντού στο χώρο ενός θετικά φορτισμένου φύλλου απείρων διαστάσεων με επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ. Πάρτε τον άξονα κάθετα στο φύλλο και θεωρήστε ότι το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

8η Εργασία στο Μάθημα Γενική Φυσική ΙΙΙ - Τμήμα Τ1 Ασκήσεις 8 ου Κεφαλαίου

8η Εργασία στο Μάθημα Γενική Φυσική ΙΙΙ - Τμήμα Τ1 Ασκήσεις 8 ου Κεφαλαίου 8η Εργασία στο Μάθημα Γενική Φυσική ΙΙΙ - Τμήμα Τ1 Ασκήσεις 8 ου Κεφαλαίου 1. Ένα σύρμα μεγάλου μήκους φέρει ρεύμα 30 Α, με φορά προς τα αριστερά κατά μήκος του άξονα x. Ένα άλλο σύρμα μεγάλου μήκους φέρει

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Η δύναμη σε ρευματοφόρο αγωγό δίνεται από την

Λύση: Η δύναμη σε ρευματοφόρο αγωγό δίνεται από την 1) Στο παρακάτω σχήμα το τμήμα της καμπύλης ΚΛ μεταξύ x = 1 και x = 3.5 αντιστοιχεί σε ένα αγωγό που διαρρέεται από ρεύμα Ι = 1.5 Α με τη φορά που δείχνεται. Η καμπύλη είναι δευτεροβάθμια ως προς x με

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ Διδάσκων: Καθηγητής Ι. Ρίζος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ GAUSS

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ GAUSS ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ GAUSS 1 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΗ O νόμος του Gauss και o νόμος του Coulomb είναι δύο εναλλακτικές διατυπώσεις της ίδιας βασικής σχέσης μεταξύ μιας κατανομής φορτίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα τριπλών oλοκληρωμάτων Επιμέλεια: Ι. Λυχναρόπουλος

Παραδείγματα τριπλών oλοκληρωμάτων Επιμέλεια: Ι. Λυχναρόπουλος Παραδείγματα τριπλών oλοκληρωμάτων Επιμέλεια: Ι. Λυχναρόπουλος Παράδειγμα Να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα I = x e + z dv όπου = [, ] [,] [,] Η ολοκλήρωση, όπως φαίνεται από τα άκρα ολοκλήρωσης, γίνεται πάνω

Διαβάστε περισσότερα

B 2Tk. Παράδειγμα 1.2.1

B 2Tk. Παράδειγμα 1.2.1 Παράδειγμα 1..1 Μία δέσμη πρωτονίων κινείται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο μέτρου,0 Τ, που έχει την κατεύθυνση του άξονα των θετικών z, (Σχ. 1.4). Τα πρωτόνια έχουν ταχύτητα με μέτρο 3,0 10 5 m / s

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας την δυναμική ενέργεια σαν: Για μετακίνηση του φορτίου ανάμεσα στις πλάκες: Ηλεκτρικό Δυναμικό 1

Ορίζοντας την δυναμική ενέργεια σαν: Για μετακίνηση του φορτίου ανάμεσα στις πλάκες: Ηλεκτρικό Δυναμικό 1 Ηλεκτρική Δυναμική Ενέργεια Ένα ζεύγος παράλληλων φορτισμένων μεταλλικών πλακών παράγει ομογενές ηλεκτρικό πεδίο Ε. Το έργο που παράγεται πάνω σε θετικό δοκιμαστικό φορτίο είναι: W W Fl q y q l q y Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση (από τη Μηχανική) /Εισαγωγή:

Υπενθύμιση (από τη Μηχανική) /Εισαγωγή: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Υπενθύμιση (από τη Μηχανική) /Εισαγωγή: Είχαμε πει ότι ένα πεδίο δυνάμεων είναι συντηρητικό (ή διατηρητικό) όταν το έργο που παράγεται από το πεδίο δυνάμεων κατά τη μετατόπιση ενός σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Hλεκτροδυναμική

Κλασική Hλεκτροδυναμική Κλασική Hλεκτροδυναμική Ενότητα 1: Εισαγωγή Ανδρέας Τερζής Σχολή Θετικών επιστημών Τμήμα Φυσικής Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι μια σύντομη επανάληψη στις βασικές έννοιες της ηλεκτροστατικής.

Διαβάστε περισσότερα

E = E 0 + E = E 0 P ϵ 0. = 1 + χ r. = Q E 0 l

E = E 0 + E = E 0 P ϵ 0. = 1 + χ r. = Q E 0 l Πυκνωτής με διηλεκτρικό Πυκνωτής με ορθογώνιους οπλισμούς εμβαδού A και απόσταση μεταξύ των οπλισμών l έχει ϕορτίο Q. Η επιϕανειακή πυκνότητα ϕορτίου σε κάθε οπλισμό θα είνα σ = ±Q/A. Το ηλεκτρικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

(α) 1. (β) Το σύστημα βρίσκεται υπό διαφορά δυναμικού 12 V: U ολ = 1 2 C ολ(δv) 2 = J.

(α) 1. (β) Το σύστημα βρίσκεται υπό διαφορά δυναμικού 12 V: U ολ = 1 2 C ολ(δv) 2 = J. 4 η Ομάδα Ασκήσεων Δύο πυκνωτές C=5 μf και C=40 μf συνδέονται παράλληλα στους ακροδέκτες πηγών τάσης VS=50 V και VS=75 V αντίστοιχα και φορτίζονται Στην συνέχεια αποσυνδέονται και συνδέονται μεταξύ τους,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ο νόμος του Gauss Εικόνα: Σε μια επιτραπέζια μπάλα πλάσματος, οι χρωματιστές γραμμές που βγαίνουν από τη σφαίρα αποδεικνύουν την ύπαρξη ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου. Με το νόμο του Gauss,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όπως θα παρατηρήσετε, τα θέματα αφορούν σε θεωρία που έχει διδαχθεί στις παραδόσεις και σε ασκήσεις που είτε προέρχονται από τα λυμένα παραδείγματα του βιβλίου, είτε έχουν

Διαβάστε περισσότερα

sin(30 o ) 4 cos(60o ) = 3200 Nm 2 /C (7)

sin(30 o ) 4 cos(60o ) = 3200 Nm 2 /C (7) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών HY-112: Φυσική Ι Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ιδάσκων : Γ. Καφεντζής Πέµπτη Σειρά Ασκήσεων - Λύσεις Ασκηση 1. (αʹ Η ηλεκτρική ϱοή διαµέσου µιας επιφάνειας A είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ιδάσκων : Ε. Στεφανόπουλος 12 ιουνιου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ιδάσκων : Ε. Στεφανόπουλος 12 ιουνιου 2017 Πανεπιστηµιο Πατρων Πολυτεχνικη Σχολη Τµηµα Μηχανικων Η/Υ & Πληροφορικης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ιδάσκων : Ε. Στεφανόπουλος 12 ιουνιου 217 Θ1. Θεωρούµε την συνάρτηση f(x, y, z) = 1 + x 2 + 2y 2 z. (αʹ) Να ϐρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις στο επαναληπτικό διαγώνισμα 3

Λύσεις στο επαναληπτικό διαγώνισμα 3 Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Απειροστικός Λογισμός ΙΙ Γ. Καραγιώργος ykarag@aegean.gr Λύσεις στο επαναληπτικό διαγώνισμα Διπλά Ολοκληρώματα Άσκηση (Υπολογισμός διπλού ολοκληρώματος- Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ14, 2009-2010-Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 28/6/2010

ΦΥΕ14, 2009-2010-Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 28/6/2010 ΦΥΕ4, 9--Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 8/6/ Άσκηση A) Μια ράβδος μήκους είναι ομοιόμορφα φορτισμένη θετικά με συνολικό ηλεκτρικό φορτίο Q και βρίσκεται κατά μήκος του θετικού άξονα x από το σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 7.1. την πρώτη, ένα R όταν συγκλίνει στην δεύτερη). Επομένως

Πρόβλημα 7.1. την πρώτη, ένα R όταν συγκλίνει στην δεύτερη). Επομένως Πρόβλημα 7.1 (a) Αν Q είναι το φορτίο του εσωτερικού κελύφους, τότε στο χώρο ανάμεσα στα δύο κελύφη, και (c) Για πολύ μεγάλο b (b>>a), ο δεύτερος όρος είναι αμελητέος, και Ουσιαστικά όλη η αντίσταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΗ Διδάσκων: Καθηγητής Ι. Ρίζος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 2 ου Κεφαλαίου, Νόμος του Gauss

Ασκήσεις 2 ου Κεφαλαίου, Νόμος του Gauss Ασκήσεις 2 ου Κεφαλαίου, Νόμος του Guss 22.36.Μία αγώγιμη σφαίρα με φορτίο q έχει ακτίνα α. Η σφαίρα βρίσκεται στο εσωτερικό μίας κοίλης ομόκεντρης αγώγιμης σφαίρας με εσωτερική ακτίνα και εξωτερική ακτίνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πυκνότητα φορτίου. dq dv. Μικρή Περιοχή. φορτίου. Χωρική ρ Q V. Επιφανειακή σ. dq da Γραµµική λ Q A. σ = dq dl. Q l. Γ.

Πυκνότητα φορτίου. dq dv. Μικρή Περιοχή. φορτίου. Χωρική ρ Q V. Επιφανειακή σ. dq da Γραµµική λ Q A. σ = dq dl. Q l. Γ. Πυκνότητα φορτίου Πυκνότητα φορτίου Οµοιόµορφη Μικρή Περιοχή Χωρική ρ Q V ρ= dq dv Επιφανειακή σ Q A σ = dq da Γραµµική λ Q l λ= dq dl Γ. Βούλγαρης 1 Παράσταση της έντασης Ηλεκτρικού Πεδίου. Η Εφαπτόµενη

Διαβάστε περισσότερα

1. Μετάπτωση Larmor (γενικά)

1. Μετάπτωση Larmor (γενικά) . Μετάπτωση Larmor (γενικά) Τι είναι η μετάπτωση; Μετάπτωση είναι η αλλαγή της διεύθυνσης του άξονα περιστροφής ενός περιστρεφόμενου αντικειμένου. Αν ο άξονας περιστροφής ενός αντικειμένου περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

γ /ω=0.2 γ /ω=1 γ /ω= (ω /g) v. (ω 2 /g)(x-l 0 ) ωt. 2m.

γ /ω=0.2 γ /ω=1 γ /ω= (ω /g) v. (ω 2 /g)(x-l 0 ) ωt. 2m. Μηχανική Ι Εργασία #7 Χειμερινό εξάμηνο 015-016 Ν. Βλαχάκης 1. Σώμα μάζας m και φορτίου q κινείται σε κατακόρυφο άξονα x, δεμένο σε ελατήριο σταθεράς k = mω του οποίου το άλλο άκρο είναι σταθερό. Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 1. Οι δυναμικές γραμμές ηλεκτροστατικού πεδίου α Είναι κλειστές β Είναι δυνατόν να τέμνονται γ Είναι πυκνότερες σε περιοχές όπου η ένταση του πεδίου είναι μεγαλύτερη δ Ξεκινούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΚΕΦ 27) Μαγνητικές δυνάμεις

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΚΕΦ 27) Μαγνητικές δυνάμεις ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΚΕΦ 27) Μαγνητικές δυνάμεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ εντός 1. Δέσμη φορτισμένων σωματιδίων αποκλίνουν στο πεδίο B ενός μαγνήτη δηλ. Δέχονται μια δύναμη F m κάθετη τόσο στο v όσο και στο B (είτε v

Διαβάστε περισσότερα

dx cos x = ln 1 + sin x 1 sin x.

dx cos x = ln 1 + sin x 1 sin x. Μηχανική Ι Εργασία #5 Χειμερινό εξάμηνο 17-18 Ν. Βλαχάκης 1. Εστω πεδίο δύναμης F = g () cos y ˆ + λ g() sin y ŷ, όπου λ = σταθερά και g() = 1 e π/ B C (σε κατάλληλες μονάδες). (α) Υπολογίστε πόση ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ηλεκτρικό Δυναμικό Εικόνα: Οι διαδικασίες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας προκαλούν μεγάλες διαφορές ηλεκτρικού δυναμικού ανάμεσα στα σύννεφα και στο έδαφος. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μαγνητικό Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μαγνητικό Πεδίο Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Προτεινόμενη βιβλιογραφία: SERWAY, Physics fo scientists and enginees YOUNG H.D., Univesity

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 157 73 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

GMR L = m. dx a + bx + cx. arcsin 2cx b b2 4ac. r 3. cos φ = eg. 2 = 1 c

GMR L = m. dx a + bx + cx. arcsin 2cx b b2 4ac. r 3. cos φ = eg. 2 = 1 c Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής Εξετάσεις στη Μηχανική Ι, Τμήμα Κ. Τσίγκανου & Ν. Βλαχάκη, 9 Μαΐου 01 Διάρκεια εξέτασης 3 ώρες, Καλή επιτυχία bonus ερωτήματα Ονοματεπώνυμο:,

Διαβάστε περισσότερα

8. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ. Φυσική ΙΙ Δ. Κουζούδης. Πρόβλημα 8.6.

8. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ. Φυσική ΙΙ Δ. Κουζούδης. Πρόβλημα 8.6. 1 8. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Πρόβλημα 8.6. Το σύρμα του παρακάτω σχήματος έχει άπειρο μήκος και διαρρέεται από ρεύμα I. Υπολογίστε με τη βοήθεια του νόμου του Biot-Savart με ολοκλήρωση το μέτρο και την κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

1 p p a y. , όπου H 1,2. u l, όπου l r p και u τυχαίο μοναδιαίο διάνυσμα. Δείξτε ότι μπορούν να γραφούν σε διανυσματική μορφή ως εξής.

1 p p a y. , όπου H 1,2. u l, όπου l r p και u τυχαίο μοναδιαίο διάνυσμα. Δείξτε ότι μπορούν να γραφούν σε διανυσματική μορφή ως εξής. ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις Κεφαλαίου V Άσκηση : Οι θεμελιώδεις σχέσεις μετάθεσης της στροφορμής επιτρέπουν την ύπαρξη ακέραιων και ημιπεριττών ιδιοτιμών Αλλά για την τροχιακή στροφορμή L r p γνωρίζουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Επικαμπύλια και Επιφανειακά Ολοκληρώματα. Γ.1 Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Επικαμπύλια και Επιφανειακά Ολοκληρώματα. Γ.1 Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Επικαμπύλια και Επιφανειακά Ολοκληρώματα Η αναγκαιότητα για τον ορισμό και την περιγραφή των ολοκληρωμάτων που θα περιγράψουμε στο Παράρτημα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι τα μεγέθη που

Διαβάστε περισσότερα

R 1. e 2r V = Gauss E + 1 R 2

R 1. e 2r V = Gauss E + 1 R 2 : Γραμμική πυκνότητα φορτίου βρίσκεται στον άξονα αγώγιμου κυινδρικού φοιού εσωτερικής ακτίνας και εξωτερικής α) Να υποογιστεί η επαγόμενη πυκνότητα φορτίου στις δύο όψεις του φοιού, αν το συνοικό του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ 6. a2 x 2 y 2. = y

ΛΥΣΕΙΣ 6. a2 x 2 y 2. = y ΛΥΣΕΙΣ 6. Οι ασκήσεις από το βιβλίο των Marsden - romba. 7.5. Θεωρούμε την παραμετρικοποίηση rx, y = x, y, a 2 x 2 y 2, όπου το x, y διατρέχει τον δίσκο στο xy-επίπεδο που ορίζεται από την x 2 +y 2 a 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ B που παράγεται από κινούμενο φορτίο Το Ηλ. Πεδίο στο P (δεν φαίνεται) είναι E 1 4 0 q r 2 rˆ Για το Μαγνητικό Πεδίο στο P προκύπτει πειραματικά ότι: 0 qv rˆ Έχουμε εισάγει την

Διαβάστε περισσότερα

(ΚΕΦ 32) f( x x f( x) x z y

(ΚΕΦ 32) f( x x f( x) x z y (ΚΕΦ 3) f( x x f( x) x z y ΣΥΝΟΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ J. C. Maxwell (~1860) συνόψισε τη δουλειά ως τότε για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο σε 4 εξισώσεις. Όμως, κατανόησε ότι οι εξισώσεις αυτές (όπως

Διαβάστε περισσότερα

Η αρνητική φορά του άξονα z είναι προς τη σελίδα. Για να βρούμε το μέτρο του Β χρησιμοποιούμε την Εξ. (2.3). Στο σημείο Ρ 1 ισχύει

Η αρνητική φορά του άξονα z είναι προς τη σελίδα. Για να βρούμε το μέτρο του Β χρησιμοποιούμε την Εξ. (2.3). Στο σημείο Ρ 1 ισχύει ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα.. Σταθερό ρεύμα 5 Α μέσω χάλκινου σύρματος ρέει προς δεξαμενή ανοδείωσης. Υπολογίστε το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από το τμήμα του σύρματος μήκους, cm, σε ένα σημείο που

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Εικόνα: Μητέρα και κόρη απολαμβάνουν την επίδραση της ηλεκτρικής φόρτισης των σωμάτων τους. Κάθε μια ξεχωριστή τρίχα των μαλλιών τους φορτίζεται και προκύπτει μια απωθητική δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Εικόνα: Οι διαδικασίες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας προκαλούν μεγάλες διαφορές ηλεκτρικού δυναμικού ανάμεσα στα σύννεφα και στο έδαφος. Το αποτέλεσμα αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. A(x 1, x 2 )

Περιεχόμενα. A(x 1, x 2 ) Περιεχόμενα A(x 1, x 2 7 Ολοκληρώματα της Μαγνητοϋδροδυναμικής και Μαγνητοϋδροδυναμικά Κύματα Σχήμα 7.1: Οι τριδιάστατες ελικοειδείς μαγνητικές γραμμές στις οποίες εφάπτεται το διάνυσμα του μαγνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Προτεινόμενα Θέματα Β Λυκείου Μάρτιος Φυσική ΘΕΜΑ A

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Προτεινόμενα Θέματα Β Λυκείου Μάρτιος Φυσική ΘΕΜΑ A Φυσική ΘΕΜΑ 1. Οι δυναμικές γραμμές ενός ηλεκτροστατικού πεδίου: α) τέμνονται. β) απομακρύνονται από τα αρνητικά φορτία και κατευθύνονται στα θετικά. γ) είναι πάντα παράλληλες μεταξύ τους. γενικής παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Ι 10. Η μέθοδος των ειδώλων

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Ι 10. Η μέθοδος των ειδώλων ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Ι. Η μέθοδος των ειδώλων Περιγραφή της μεθόδου Σημειακό φορτίο και αγώγιμο επίπεδο Φορτίο μεταξύ δύο αγωγίμων ημιεπιπέδων Σημειακό φορτίο έξω από γειωμένη σφαίρα Σημειακό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Το βαρυτικό πεδίο της Γης.

Το βαρυτικό πεδίο της Γης. Το βαρυτικό πεδίο της Γης. Θα μελετήσουμε το βαρυτικό πεδίο της Γης, τόσο στο εξωτερικό της όσο και στο εσωτερικό της, χρησιμοποιώντας τη λογική μελέτης του ηλεκτροστατικού πεδίου, με την βοήθεια της ροής.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Οπτική)

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Οπτική) Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Οπτική) Διάλεξη 5 η Ιωάννα Ζεργιώτη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Διαφορική Εξίσωση και λύση αυτής

1.1. Διαφορική Εξίσωση και λύση αυτής Εισαγωγή στις συνήθεις διαφορικές εξισώσεις 9 Διαφορική Εξίσωση και λύση αυτής Σε ότι ακολουθεί με τον όρο συνάρτηση θα εννοούμε μια πραγματική συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής, ορισμένη σε ένα διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

z=± Η εξίσωση αυτή μας λέει αμέσως ότι η συνάρτηση Green σε δύο διαστάσεις είναι

z=± Η εξίσωση αυτή μας λέει αμέσως ότι η συνάρτηση Green σε δύο διαστάσεις είναι στο άπειρο το αποτέλεσμα απειρίζεται λογαριθμικά. Αυτή η συμπεριφορά του δυναμικού Coulomb σε δύο διαστάσεις δεν μπορεί να εξαλειφθεί με τον ίδιο τρόπο όπως η απόκλιση (86 διότι έχει φυσική αφετηρία :

Διαβάστε περισσότερα

και A = 1 Το πρόβλημα των μη ομογενών συνοριακών συνθηκών.

και A = 1 Το πρόβλημα των μη ομογενών συνοριακών συνθηκών. Στις δύο διαστάσεις αφετηρία είναι η σχέση r + r r r A r + q r q Grr (, = ln ln L L (6 από την οποία μπορούμε να προσδιορίσουμε ότι και επομένως R R q = r, L r = L και A = r (7 r + r r r Grr (, = ln rr

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 2. Παράδοση 20/1/08 Οι ασκήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες

Εργασία 2. Παράδοση 20/1/08 Οι ασκήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες Εργασία Παράδοση 0/1/08 Οι ασκήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες 1. Υπολογίστε τα παρακάτω όρια: Α. Β. Γ. όπου x> 0, y > 0 Δ. όπου Κάνετε απευθείας τις πράξεις χωρίς να χρησιμοποιήσετε παραγώγους. Επιβεβαιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ηλεκτροδυναμική

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ενότητα 17: Μαγνητοστατική σε υλικά Ανδρέας Τερζής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να ολοκληρώσει τα στοιχεία θεωρίας που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

y 1 (x) f(x) W (y 1, y 2 )(x) dx,

y 1 (x) f(x) W (y 1, y 2 )(x) dx, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι Ασκήσεις - 07/1/017 Μέρος 1ο: Μη Ομογενείς Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις Δεύτερης Τάξης Θεωρούμε τη γραμμική μή-ομογενή διαφορική εξίσωση y + p(x) y + q(x) y = f(x), x

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ H.D. H.D. Young Πανεπιστημιακή Φυσική Εκδόσεις Παπαζήση Alonso Alonso / Finn Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική Α. Φίλιππας, Λ. Ρεσβάνης (Μετ.) R. A. Seway Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 4, ΦΥΕ 24, N. Κυλάφης

Εργασία 4, ΦΥΕ 24, N. Κυλάφης Εργασία ΦΥΕ - N Κυλάφης Λύσεις Άσκηση : Θεωρήστε ότι στα σηµεία υπάρχουν τέσσερα φορτία το καθένα Α Να βρεθεί το ηλεκτρικό δυναµικό που δηµιουργείται σε τυχόν σηµείο του άξονα Β Να βρεθεί η ένταση του

Διαβάστε περισσότερα

1. Νόμος του Faraday Ορισμός της μαγνητικής ροής στην γενική περίπτωση τυχαίου μαγνητικού πεδίου και επιφάνειας:

1. Νόμος του Faraday Ορισμός της μαγνητικής ροής στην γενική περίπτωση τυχαίου μαγνητικού πεδίου και επιφάνειας: 1. Νόμος του Faaday Ορισμός της μαγνητικής ροής στην γενική περίπτωση τυχαίου μαγνητικού πεδίου και επιφάνειας: dφ d A Φ d A Αν το μαγνητικό πεδίο είναι ομογενές και η επιφάνεια επίπεδη: Φ A Ο νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Κύπρου ΗΜΥ 331 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ενδιάμεση Εξέταση 7 Νοεμβρίου 2011 10.30-11.45 π.μ. ΗΜΥ 331: Ηλεκτρομαγνητικά

Διαβάστε περισσότερα

L 2 z. 2mR 2 sin 2 mgr cos θ. 0 π/3 π/2 π L z =0.1 L z = L z =3/ 8 L z = 3-1. V eff (θ) =L z. 2 θ)-cosθ. 2 /(2sin.

L 2 z. 2mR 2 sin 2 mgr cos θ. 0 π/3 π/2 π L z =0.1 L z = L z =3/ 8 L z = 3-1. V eff (θ) =L z. 2 θ)-cosθ. 2 /(2sin. Μηχανική Ι Εργασία #5 Χειμερινό εξάμηνο 15-16 Ν. Βλαχάκης 1. Σημειακό σώμα μάζας m είναι δεμένο σε αβαρές και μη εκτατό νήμα ακτίνας R και κινείται κάτω από την επίδραση του βάρους του mgẑ και της τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ. Παράδειγµα: Κίνηση φορτισµένου σωµατιδίου µέσα σε µαγνητικό πεδίο. z B. m υ MAΓΝΗTIKΟ ΠΕ ΙΟ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ. Παράδειγµα: Κίνηση φορτισµένου σωµατιδίου µέσα σε µαγνητικό πεδίο. z B. m υ MAΓΝΗTIKΟ ΠΕ ΙΟ 1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ.. Αν δοκιµαστικό φορτίο q βρεθεί κοντά σε αγωγό που διαρρέεται από ρεύµα, υφίσταται δύναµη κάθετη προς την διεύθυνση της ταχύτητάς του και µε µέτρο ανάλογο της ταχύτητάς του, F qυ Β (νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 1 1. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Μαγνητικά φαινόμενα παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά πριν από τουλάχιστον 2500 χρόνια σε κομμάτια μαγνητισμένου σιδηρομεταλλεύματος,

Διαβάστε περισσότερα

k ) 2 P = a2 x 2 P = 2a 2 x y 2 Q = b2 y 2 Q = 2b 2 y z 2 R = c2 z 2 R = 2c 2 z P x = 2a 2 Q y = 2b 2 R z = 2c 2 3 (a2 +b 2 +c 2 ) I = 64π

k ) 2 P = a2 x 2 P = 2a 2 x y 2 Q = b2 y 2 Q = 2b 2 y z 2 R = c2 z 2 R = 2c 2 z P x = 2a 2 Q y = 2b 2 R z = 2c 2 3 (a2 +b 2 +c 2 ) I = 64π Γενικά Μαθηματικά ΙΙΙ Πέμπτο σετ ασκήσεων, Λύσεις Άσκηση 1 Το θεώρημα Gauss γενικά διατυπώνεται ως: F dv = ( F η)dσ (1) V Για την άσκηση όπου μας δίνεται η σφαίρα x + y + z 4 = Φ, το κάθετο διάνυσμα η,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕ ΙΟ. (συνέχεια) ΝΟΜΟΣ GAUSS ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕ ΙΟ. H ηλεκτρική ροή που διέρχεται δια µέσου µιας (τυχούσας) επιφάνειας Α είναι r r

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕ ΙΟ. (συνέχεια) ΝΟΜΟΣ GAUSS ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕ ΙΟ. H ηλεκτρική ροή που διέρχεται δια µέσου µιας (τυχούσας) επιφάνειας Α είναι r r . (συνέχεια) ΝΟΜΟΣ GAUSS ΓΙΑ ΤΟ H ηλεκτρική ροή που διέρχεται δια µέσου µιας (τυχούσας) επιφάνειας Α είναι r r Φ Ε da Ε A Το επιφανειακό ολοκλήρωµα υπολογίζεται πάνω στην επιφάνεια Α, ενώ Ε είναι η τιµή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο. Τμήμα

ΘΕΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο. Τμήμα Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες (9-7-007) Ηλεκτρομαγνητισμός Ονοματεπώνυμο Τμήμα ΘΕΜΑ 1 Α. Μια μονωτική ράβδος μήκους l φέρει ομογενώς κατανεμημένο θετικό φορτίο Q και είναι διατεταγμένη κατά μήκος του

Διαβάστε περισσότερα