Μία γεύση για το τι έπεται

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μία γεύση για το τι έπεται"

Transcript

1

2

3 Μία γεύση για το τι έπεται Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο Λονδίνο για σοβαρά τραύµατα και εγκεφαλικά επεισόδια Στην έκθεση «Healthcare for London: A Framework for Action», ο Καθηγητής Lord Darzi καθορίζει ένα φιλόδοξο όραµα για την αλλαγή του συστήµατος υγείας και υγειονοµικής περίθαλψης στο Λονδίνο. Η παρούσα διαβούλευση προτείνει κάποια από τα πρώτα βήµατα που θα θέλαµε να πάρουµε ώστε να πραγµατοποιήσουµε αυτό το όραµα: παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών για σοβαρά τραύµατα και εγκεφαλικά επεισόδια σε όλη την πρωτεύουσα. Η ανάγκη για αλλαγές που θα µπορούσαν να σώζουν 500 ζωές κάθε χρόνο Κάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι στο Λονδίνο προσβάλλονται από εγκεφαλικό επεισόδιο ή υποφέρουν από κάποιο σοβαρό τραύµα. Αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται εξειδικευµένη περίθαλψη υψηλής ποιότητας ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες επιβίωσης και ταχείας ανάρρωσης. Προς το παρόν, ωστόσο, το επίπεδο παροχής περίθαλψης εντός του Λονδίνου ποικίλει σηµαντικά. Ενώ µερικοί άνθρωποι απολαµβάνουν περίθαλψη υψηλής ποιότητας, πολλοί δεν έχουν τις ίδιες παροχές. Οι κλινικές ενδείξεις που υποστηρίζουν τα σχέδιά µας για τη δηµιουργία νέων υπηρεσιών για σοβαρά τραύµατα και εγκεφαλικά επεισόδια είναι αδιάψευστες. Πιστεύουµε ότι οι προτάσεις θα µπορούσαν να σώσουν έως και 500 ζωές κάθε χρόνο και να µειώσουν σηµαντικά την εµφάνιση αναπηρίας σε χιλιάδες άλλους. Θέλουµε να αναπτύξουµε νέα, παγκοσµίου κλάσης δίκτυα για τραύµατα και εξειδικευµένες υπηρεσίες για εγκεφαλικά επεισόδια µε αρκετά υψηλότερες προδιαγραφές από τις ήδη υπάρχουσες στο Λονδίνο. «Το Λονδίνο είναι µία από τις καλύτερες πόλεις του κόσµου. Πιστεύουµε ότι στους κατοίκους του Λονδίνου αξίζει το καλύτερο σύστηµα υγείας στον κόσµο και θέλουµε να αναπτύξουµε µία υπηρεσία που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες σας.» Consulting the Capital, Νοέµβριος

4 Σχετικά µε την παρούσα διαβούλευση Οι οργανισµοί πρωτοβάθµιας περίθαλψης (PCT, ή οι τοπικοί οργανισµοί του Εθνικού Συστήµατος Υγείας της Αγγλίας - NHS), υποστηριζόµενοι από το πρόγραµµα «Healthcare for London», παρέχουν συµβουλές σε προτάσεις για τη δηµιουργία νέων εξειδικευµένων υπηρεσιών για σοβαρά τραύµατα και εγκεφαλικά επεισόδια σε συγκεκριµένα νοσοκοµεία στο Λονδίνο. Ζητάµε τη γνώµη σας για την ανάπτυξη: νέων δικτύων για τραύµατα βασισµένων σε τρία ή τέσσερα κέντρα για σοβαρά τραύµατα νέων µονάδων για οξέα εγκεφαλικά επεισόδια, τοπικών µονάδων για εγκεφαλικά επεισόδια και υπηρεσιών για παροδικά ισχαιµικά επεισόδια (γνωστά και ως µίνι εγκεφαλικά). Τον Ιούλιο του 2009, µία επιτροπή όλων των PCT του Λονδίνου και του NHS South West Essex θα πάρουν αποφάσεις σχετικά µε τις νέες αυτές εξειδικευµένες υπηρεσίες. Για να βεβαιωθεί ότι οι καλύτερες επιλογές για την παροχή νέων υπηρεσιών συµπεριλήφθηκαν στην παρούσα διαβούλευση, η επιτροπή ανέπτυξε τα ακόλουθα κριτήρια: ποιότητα για να διασφαλιστεί ότι τα νοσοκοµεία µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες µε τις υψηλότερες προδιαγραφές κάλυψη για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι κάτοικοι του Λονδίνου µπορούν να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε υπηρεσίες στρατηγική συνοχή ή βέλτιστη προσαρµογή για να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες για σοβαρά τραύµατα και εγκεφαλικά επεισόδια βρίσκονται στο ίδιο νοσοκοµείο όπου υπάρχουν οι παροχές. Προτείνουµε αυτά τα κριτήρια να χρησιµοποιηθούν επίσης για τη λήψη αποφάσεων στο τέλος της διαβούλευσης. Η επιτροπή θα λάβει υπόψη της τα σχόλιά σας και τις θέσεις σας ώστε να βεβαιωθεί ότι θα αγοράσουµε, θα αναπτύξουµε και θα παραδώσουµε υπηρεσίες οι οποίες: θα προσφέρουν παγκοσµίου κλάσης ποιότητα θα διασφαλίσουν την ισότητα όσο αφορά την περίθαλψη όλων των κατοίκων του Λονδίνου θα είναι βιώσιµες και θα ενθαρρύνουν στρατηγικές εταιρικές σχέσεις και συνεργασίες. «Η εξειδικευµένη περίθαλψη θα καταστήσει δυνατή την ταχύτερη λήψη νοσηλείας και θα θέσει καλύτερες προδιαγραφές φροντίδας για τους ασθενείς.» Το Φόρουµ Υγείας του Λονδίνου 3

5 Οφέλη στρατηγικής συνοχής ή βέλτιστης προσαρµογής Στη διαβούλευση «Consulting the Capital», σχετικά µε ένα δεκαετές πλαίσιο για την βελτίωση των υγειονοµικών υπηρεσιών περίθαλψης του Λονδίνου, περιγράψαµε τα σχέδιά µας για την ίδρυση περιορισµένου αριθµού νοσοκοµείων οξέων παθήσεων ώστε να προσφέρουν εξειδικευµένη φροντίδα παγκοσµίου κλάσης. Μερικά από αυτά τα νοσοκοµεία θα δέχονταν ασθενείς 24 ώρες το 24ωρο, 7 µέρες τη βδοµάδα. Μερικά θα δέχονταν ασθενείς σε πιο σοβαρή κατάσταση. εδοµένου ότι το ίδιο νοσοκοµείο οξέων παθήσεων προσφέρει φροντίδα όχι µόνο για σοβαρά τραύµατα αλλά και για οξέα εγκεφαλικά επεισόδια, θα γινόταν καλύτερη χρήση της κλινικής εµπειρογνωµοσύνης και των ερευνητικών εγκαταστάσεων. Αυτό οφείλεται στο ότι η νοσηλεία ασθενών µε εγκεφαλικά επεισόδια και σοβαρά τραύµατα γίνεται σε κοινές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται άµεσα ή επειγόντως 24 ώρες τη µέρα. Στην παρούσα έκθεση των προτάσεών µας, η ανεξάρτητη Εθνική Κλινική Γνωµοδοτική Οµάδα (National Clinical Advisory Team - NCAT) πρότεινε την τοποθέτηση µίας µονάδας για οξέα εγκεφαλικά επεισόδια σε κάθε προτεινόµενο κέντρο για σοβαρά τραύµατα. Πως µπορείτε να πείτε τη γνώµη σας Αυτό το φυλλάδιο καθορίζει τις προτάσεις µας για νέες υπηρεσίες εγκεφαλικών επεισοδίων και σοβαρών τραυµάτων εν συντοµία. Οποιοσδήποτε µπορεί να λάβει µέρος σε αυτή τη διαβούλευση. Ωστόσο, αν επισκέπτεστε, µένετε ή δουλεύετε στο Λονδίνο, η γνώµη σας έχει ιδιαίτερη σηµασία για µας. Μπορείτε να συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο στο τέλος αυτού του φυλλαδίου ή online, να µας τηλεφωνήσετε, να επισκεφτείτε µία τοπική έκθεση σχετική µε συµβουλές για την υγεία, ή απλά να µας στείλετε τα σχόλια και τις σκέψεις σας. Μπορούµε να παρέχουµε τις πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου σε πολλούς τύπους. Γυρίστε στο πίσω µέρος για όλες τις πληροφορίες σχετικά µε το πώς να λάβετε µέρος, να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να εκφράσετε τη γνώµη σας. Μπορείτε να λάβετε ένα πιο λεπτοµερειακό έγγραφο διαβούλευσης από την ιστοσελίδα µας ή τηλεφωνώντας δωρεάν στο Η ιστοσελίδα µας παρέχει επίσης περισσότερες γενικές πληροφορίες, έρευνα και διάφορα έγγραφα σχετικά µε τα σοβαρά τραύµατα και τα εγκεφαλικά επεισόδια. Όλα τα σχόλια πρέπει να σταλούν µέχρι τις 17:00 στις 8 Μαΐου

6 Σοβαρά τραύµατα Γιατί χρειαζόµαστε ένα νέο σύστηµα για την αντιµετώπιση σοβαρών τραυµάτων; Υπάρχουν περίπου ασθενείς µε σοβαρά τραύµατα στο Λονδίνο κάθε χρόνο, ή σχεδόν ένας ασθενής ανά νοσοκοµείο κάθε εβδοµάδα (το 0,1% όλων των επειγόντων περιστατικών). Τα περισσότερα περιστατικά συµβαίνουν στο κεντρικό Λονδίνο. Οι ασθενείς µε σοβαρά τραύµατα συχνά παρουσιάζουν πολύπλοκες κακώσεις και χρειάζονται τη φροντίδα εµπειρογνωµόνων για να έχουν τις καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης και ανάρρωσης. Ελάχιστα νοσοκοµεία στο Λονδίνο µπορούν να παρέχουν εξειδικευµένη περίθαλψη για ασθενείς µε σοβαρά τραύµατα και οι υπηρεσίες είναι συχνά ανεπαρκώς συντονισµένες. Οι καλύτερες ενδείξεις δείχνουν ότι εξειδικευµένα κέντρα για σοβαρά τραύµατα µε οµάδες επαγγελµατιών εµπειρογνωµόνων µπορούν να σώσουν περισσότερες ζωές. Επί του παρόντος, οι περισσότεροι ασθενείς µε τραύµατα στο Λονδίνο και σε όλο το Ηνωµένο Βασίλειο λαµβάνουν ανεπαρκή περίθαλψη. Σύµφωνα µε την έρευνα «National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death» που πραγµατοποιήθηκε το 2007, περισσότεροι από το 50% των ασθενών λαµβάνουν περίθαλψη που δεν πληροί τις προδιαγραφές. ιεθνείς συγκρίσεις δείχνουν ότι το Λονδίνο υστερεί έναντι άλλων µεγάλων πόλεων στη νοσηλεία των ασθενών µε τραύµατα. Το ποσοστό θνησιµότητας για βαριά τραυµατισµένους ασθενείς οι οποίοι προσκοµίζονται ζωντανοί στα νοσοκοµεία είναι 40% υψηλότερο στο Ηνωµένο Βασίλειο σε σύγκριση µε κάποιες περιοχές των Ηνωµένων Πολιτειών όπου έχουν αναπτύξει αποτελεσµατικά συστήµατα για τη θεραπεία των τραυµάτων. Τι είναι το τραύµα; Ο όρος τραύµα περιλαµβάνει κακώσεις, όπως κάταγµα ισχίου ή διάστρεµµα ποδοκνηµικής ή ελαφρύς τραυµατισµός στο κεφάλι. Τι είναι το σοβαρό τραύµα; Ο όρος σοβαρό τραύµα χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις πιο σοβαρές κακώσεις που απειλούν τη ζωή ή τις πολλαπλές κακώσεις. Μπορεί να περιλαµβάνει ακρωτηριασµό του άνω ή κάτω άκρου, σοβαρές πληγές από µαχαίρι ή σφαίρα όπλου και βαριές κακώσεις στη σπονδυλική στήλη ή στο κεφάλι. 5

7 Ένα νέο µοντέλο για την περίθαλψη τραυµάτων Προτείνουµε την ίδρυση τριών ή τεσσάρων δικτύων για τραύµατα στο Λονδίνο ώστε να προσφέρουµε στους τραυµατισµένους ασθενείς άµεση πρόσβαση σε ειδικούς και νοσηλεία. Κάθε δίκτυο θα έχει: ένα κέντρο για σοβαρά τραύµατα το οποίο θα προσφέρει άµεση νοσηλεία σε ασθενείς µε τα πλέον σοβαρά τραύµατα 24 ώρες το 24ωρο, 7 µέρες τη βδοµάδα. Αυτά τα κέντρα θα έχουν εξοπλισµό, εγκαταστάσεις και οµάδες ειδικών σε τραύµατα ώστε να διασφαλίσουν αποτελεσµατική διάγνωση και έγκαιρη νοσηλεία των βαριά τραυµατισµένων ασθενών. Οι ασθενείς στα κέντρα για σοβαρά τραύµατα θα µεταφέρονταν στη συνέχεια σε τοπικά νοσοκοµεία για διαρκή φροντίδα. άριστης ποιότητας τοπικά κέντρα για τραύµατα εντός των τµηµάτων των επειγόντων περιστατικών. Αυτά τα κέντρα θα νοσηλεύουν ασθενείς µε λιγότερο σοβαρές κακώσεις και επίσης διαρκή, υψηλής ποιότητας νοσηλεία και αποκατάσταση για όλους τους ασθενείς. Βρείτε το σωστό νοσοκοµείο Η προσκόµιση στο σωστό νοσοκοµείο µε τη σωστή οµάδα ειδικών, παρότι θα χρειαστεί λίγα παραπάνω λεπτά, είναι πιο σηµαντική από την εισαγωγή στο πλησιέστερο νοσοκοµείο. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η εξειδικευµένη νοσηλεία σε κέντρο για σοβαρά τραύµατα είναι πιο σηµαντική από τη διάρκεια του ταξιδιού όσο αφορά τα ιατρικά αποτελέσµατα. Το νοσοκοµείο Royal London στο Whitechapel έχει µειώσει το ποσοστό θνησιµότητας των πιο σοβαρά τραυµατισµένων ασθενών κατά 28% σε σύγκριση µε το εθνικό µέσο όρο. Σύµφωνα µε τις προτάσεις µας, όλοι οι κάτοικοι του Λονδίνου θα βρίσκονται µε ασθενοφόρο σε κάποιο κέντρο για σοβαρά τραύµατα εντός 45 λεπτών. 6

8 Πόσα δίκτυα για τραύµατα πρέπει να έχει το Λονδίνο; Πιστεύουµε ότι τρία ή τέσσερα δίκτυα για σοβαρά τραύµατα θα παρείχαν την καλύτερη περίθαλψη στους κατοίκους του Λονδίνου για πολλούς λόγους: κέντρα που δέχονται περισσότερους ασθενείς έχουν καλύτερα ιατρικά αποτελέσµατα καθώς οι ιατρικές οµάδες αναπτύσσουν και διατηρούν την εµπειρογνωµοσύνη τους. Πέντε ή περισσότερα κέντρα θα παρείχαν νοσηλεία σε πολύ λίγους ασθενείς για να επιτύχουν άριστη παροχή υπηρεσιών. χωρητικότητα πιστεύουµε ότι µε δύο κέντρα δε θα είχαµε την χωρητικότητα να αντιµετωπίσουµε τον αναµενόµενο αριθµό των ασθενών. χωρητικότητα για σοβαρά συµβάντα το Τµήµα Επείγουσας Προετοιµασίας στο NHS του Λονδίνου θεωρεί ότι δύο δίκτυα θα είναι πολύ λίγα για να αντιµετωπίσουν κανονικά µια επείγουσα κατάσταση. συντονισµός δικτύων κέντρα για σοβαρά τραύµατα θα βελτιώσουν την περίθαλψη των τραυµάτων σε όλο το Λονδίνο µε την καθοδήγηση και τη διαχείριση όλων των κέντρων επειγόντων περιστατικών. ίκτυα µε λίγα νοσοκοµεία το καθένα θα είναι πιο εύκολο να συγκροτηθούν και να διαχειριστούν από µεγαλύτερα δίκτυα. Με δύο κέντρα για σοβαρά τραύµατα θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν οι αλλαγές που επιθυµούµε. Οι προτάσεις µας Γιατροί, νοσοκόµες και άλλοι επαγγελµατίες υγειονοµικής περίθαλψης από το Λονδίνο µας έχουν βοηθήσει µε την ανάπτυξη αυτών των προτάσεων. Έχουν εργαστεί στενά µε φιλανθρωπικά ιδρύµατα όπως το Headway και την Ένωση Κακώσεων Σπονδυλικής Στήλης (Spinal Injuries Association) καθώς και το κοινό για να αναπτύξουν τις ιδέες τους σχετικά µε το πώς να βελτιώσουν τις υπηρεσίες για κάθε κάτοικο του Λονδίνου. Στάλθηκε πρόσκληση στα νοσοκοµεία του Λονδίνου να κάνουν προτάσεις για δίκτυα τραυµάτων τα οποία θα µπορούσαν να παρέχουν υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στο µέλλον. Οι προτάσεις αυτές εκτιµήθηκαν από ένα ανεξάρτητο πάνελ ειδικών σε τραύµατα και άλλων ειδικών σε θέµατα υγείας. Με βάση αυτή την εκτίµηση, πιστεύουµε ότι υπάρχουν τρεις επιλογές για την ίδρυση δικτύων για τραύµατα στο Λονδίνο: 7

9 Η προτιµώµενη επιλογή Επιλογή 1: Τέσσερα δίκτυα για τραύµατα µε κέντρα για σοβαρά τραύµατα στο: Νοσοκοµείο Royal London Νοσοκοµείο King s College Νοσοκοµείο St George s. Όλα θα τεθούν σε λειτουργία έως τον Απρίλη του 2010 και άλλο ένα στο Νοσοκοµείο St Mary s που θα τεθεί σε λειτουργία έως τον Απρίλη του Κέντρα για τραύµατα έξω από το Λονδίνο Κέντρο για σοβαρά τραύµατα Κέντρο για τραύµατα Trauma centres outside London Major trauma centre Trauma centre 8

10 Τα κέντρα για σοβαρά τραύµατα και τα σχετιζόµενα δίκτυα για τραύµατα (όπως προσδιορίζονται από νοσοκοµεία που καθοδηγούν το δίκτυο για τραύµατα) εµφανίζονται στους επόµενους χάρτες. Τα νοσοκοµεία µε τµήµατα επειγόντων περιστατικών αλλά χωρίς εγκαταστάσεις για τραύµατα δεν εµφανίζονται. Επιπρόσθετα κέντρα για τραύµατα ίσως προστεθούν στα προτεινόµενα δίκτυα για τραύµατα στο µέλλον. Η διαβούλευση δεν προτείνει το κλείσιµο κανενός τµήµατος επειγόντων περιστατικών. Εάν η παρούσα ή µελλοντικές τοπικές διαβουλεύσεις επιφέρουν αλλαγές στις υπηρεσίες για τραύµατα που παρέχονται από τα νοσοκοµεία, τα προτεινόµενα δίκτυα για τραύµατα θα τροποποιηθούν. 9

11 Επιλογή 2: Τέσσερα δίκτυα για τραύµατα µε κέντρα για σοβαρά τραύµατα στο: Νοσοκοµείο Royal London Νοσοκοµείο King s College Νοσοκοµείο St George s. Όλα θα τεθούν σε λειτουργία έως τον Απρίλη του 2010 και άλλο ένα στο Νοσοκοµείο Royal Free που θα τεθεί σε λειτουργία έως τον Απρίλη του Κέντρα για τραύµατα έξω από το Λονδίνο Κέντρο για σοβαρά τραύµατα Κέντρο για τραύµατα Trauma centres outside London Major trauma centre Trauma centre 10

12 Επιλογή 3: Τρία δίκτυα για τραύµατα µε κέντρα για σοβαρά τραύµατα στο: Νοσοκοµείο Royal London Νοσοκοµείο King s College Νοσοκοµείο St George s. Όλα θα τεθούν σε λειτουργία έως τον Απρίλη του 2010 Κέντρα για τραύµατα έξω από το Λονδίνο Κέντρο για σοβαρά τραύµατα Κέντρο για τραύµατα Trauma centres outside London Major trauma centre Trauma centre 11

13 Επιλογή 1 Η προτιµώµενή µας επιλογή Τέσσερα δίκτυα για τραύµατα Κέντρα για σοβαρά τραύµατα στο: Νοσοκοµείο Royal London Νοσοκοµείο King s College Νοσοκοµείο St George s Νοσοκοµείο St Mary s Επιλογή 2 Τέσσερα δίκτυα για τραύµατα Κέντρα για σοβαρά τραύµατα στο: Νοσοκοµείο Royal London Νοσοκοµείο King s College Νοσοκοµείο St George s Νοσοκοµείο Royal Free Επιλογή 3 Τρία δίκτυα για τραύµατα Κέντρα για σοβαρά τραύµατα στο: Νοσοκοµείο Royal London Νοσοκοµείο King s College Νοσοκοµείο St George s Γιατί όλες οι επιλογές περιλαµβάνουν τα νοσοκοµεία Royal London, King s College και St George s; Τα νοσοκοµεία Royal London, King s College και St George s µπορούν να αρχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες στους κατοίκους του Λονδίνου έως τον Απρίλιο του 2010, ενώ τα νοσοκοµεία St Mary s ή Royal Free θα χρειάζονταν περισσότερο χρόνο και υποστήριξη έως τον Απρίλιο του 2012 για να πληρούν τις απαιτούµενες κλινικές προδιαγραφές. 12

14 Τρία ή τέσσερα; αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων Τρία δίκτυα για τραύµατα: + κάθε κέντρο για σοβαρά τραύµατα θα παρέσχε νοσηλεία σε περισσότερους ασθενείς + τα τρία δίκτυα θα ήταν έτοιµα πιο γρήγορα από τα τέσσερα (όλο το Λονδίνο θα είχε κάλυψη έως τον Απρίλη του 2010). Τέσσερα δίκτυα για τραύµατα: πιο ικανά να διαχειριστούν µεγάλο αριθµό ασθενών πιο ικανά να αντιµετωπίσουν µια επείγουσα κατάσταση µε µικρότερα δίκτυα προς διαχείριση, η βελτίωση θα ήταν µεγαλύτερη για όλα τα τοπικά κέντρα για τραύµατα στα τµήµατα επειγόντων περιστατικών και όχι µόνο για τα κέντρα για σοβαρά τραύµατα. 13

15 Συνιστώµενη επιλογή Προτείνουµε την ίδρυση τεσσάρων δικτύων για τραύµατα. Αυτό θα σήµαινε ότι κάθε κέντρο για σοβαρά τραύµατα θα είχε ικανό αριθµό ασθενών ώστε να γίνει παγκοσµίου κλάσης, µπορώντας επίσης να αντιµετωπίζει αιφνίδια υψηλό αριθµό ασθενών (ειδικά σε επείγουσα κατάσταση) και να διαχειρίζεται δικτυωµένα κέντρα για τραύµατα σε όλο το Λονδίνο. Τα νοσοκοµεία Royal Free και St Mary s έκαναν προσφορές ακριβώς της ίδιας ποιότητας και έδειξαν ότι θα µπορούσαν να πληρούν τις απαιτούµενες κλινικές προδιαγραφές έως το 2012 (το πολύ δύο χρόνια αργότερα σε σχέση µε τα τρία δίκτυα υπό την καθοδήγηση των νοσοκοµείων King s College, St George s και Royal London). Προτιµάµε το νοσοκοµείο St Mary s (επιλογή 1) από το νοσοκοµείο Royal Free (επιλογή 2) για το τέταρτο κέντρο σοβαρών τραυµάτων για τους ακόλουθους λόγους: η επιλογή του νοσοκοµείου St Mary s θα καθιστούσε ικανή µεγαλύτερη κάλυψη του Λονδίνου έως το 2010 περισσότεροι κάτοικοι του Λονδίνου θα είχαν πρόσβαση σε ένα καθιερωµένο σύστηµα για τραύµατα, διότι µε αυτή την επιλογή το νοσοκοµείο Royal London θα µπορούσε να επεκτείνει την κάλυψη του δικτύου του προς τα βόρια και νοτιοδυτικά του Λονδίνου. Αυτό ενισχύει τα πλεονεκτήµατα του µοναδικού κέντρου στο Λονδίνο για σοβαρά τραύµατα. το νοσοκοµείο St Mary s θα µπορούσε να διαχειριστεί µικρότερο αριθµό κέντρων για τραύµατα, τα οποία είναι ήδη σε λειτουργία µέσω των υπαρχόντων κλινικών δικτύων και σχέσεων. Αυτό θα έδιωχνε το βάρος από το νοσοκοµείο St Mary s να βελτιώσει τις υπηρεσίες στα δικτυωµένα κέντρα για τραύµατα και θα διευκόλυνε την πρόκληση για παροχή υπηρεσιών έως το το νοσοκοµείο St Mary s θα βρισκόταν σε καλύτερη τοποθεσία για να διαχειρίζεται επείγουσες καταστάσεις, όπως αναφέρεται από το Τµήµα Επείγουσας Προετοιµασίας στο NHS του Λονδίνου, λόγω της εύκολης πρόσβασης αυτοκινήτων και µέσων µεταφοράς και το ότι βρίσκεται κοντά σε περιοχές µε υψηλό δείκτη κινδύνου, όπως το κέντρο του Λονδίνου και το Heathrow. 14

16 Πραγµατοποίηση των νέων υπηρεσιών για τραύµατα Τα νοσοκοµεία που παρέχουν υπηρεσίες για σοβαρά τραύµατα, θα χρειάζονται υποστήριξη για να αναπτύξουν βιώσιµες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο µέλλον. Θα στοιχίσει 9-12 εκατοµµύρια λίρες Αγγλίας το χρόνο για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες για άτοµα που υποφέρουν από τραύµατα. Εάν η Μεικτή Επιτροπή των PCT αποφασίσει ότι τα τέσσερα δίκτυα για τραύµατα θα παρείχαν την καλύτερη ρύθµιση υπηρεσιών στο Λονδίνο, ένα µεταβατικό σχέδιο θα αναπτυχθεί για τη διαχείριση των περιστατικών µε σοβαρά τραύµατα στο βορειοδυτικό Λονδίνο από τον Απρίλη του 2010 µέχρι τη συγκρότηση ενός κέντρου για σοβαρά τραύµατα στο νοσοκοµείο St Mary s ή στο Royal Free. Νέες υπηρεσίες θα ελέγχονται στενά για να διασφαλιστεί η βελτίωση της παροχής περίθαλψης για τους κατοίκους του Λονδίνου. Οι προτάσεις µας θα αυξήσουν τις ευκαιρίες για το προσωπικό να κερδίσει εµπειρία και δεξιότητες. Θα υπάρξουν αλλαγές στους ρόλους του προσωπικού, συνεπώς θα χρειαστεί να αξιολογήσουµε πλήρως και να σχεδιάσουµε οποιεσδήποτε αλλαγές στο προσωπικό ώστε να γνωρίζουµε τις συνέπειες των προτάσεων. «Η µεταφορά στο κατάλληλο νοσοκοµείο για τη λήψη της καλύτερης δυνατής φροντίδας είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας όταν έχουµε να κάνουµε µε ασθενείς µε σοβαρά τραύµατα.» Μέλος πάνελ για ασθενείς µε σοβαρά τραύµατα 15

17 «Είµαστε βέβαιοι ότι µπορούµε να ανταποκριθούµε στους στόχους για µεταφορά ασθενών σε κέντρα για σοβαρά τραύµατα εντός 45 λεπτών. Επιπροσθέτως, δεδοµένου ότι οι περισσότερες κακώσεις λαµβάνουν χώρα στο κέντρο του Λονδίνου, ο µέσος χρόνος ταξιδίου θα είναι αρκετά µικρότερος.» Peter Bradley, ιευθύνων Σύµβουλος, Υπηρεσία Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων Λονδίνου 16

18 Εγκεφαλικό επεισόδιο Γιατί χρειαζόµαστε ένα νέο σύστηµα για τη νοσηλεία των εγκεφαλικών επεισοδίων; Το Ηνωµένο Βασίλειο έχει το µεγαλύτερο ποσοστό θνησιµότητας από εγκεφαλικά επεισόδια σε σύγκριση µε την Αυστραλία, τη Γερµανία, την Ελβετία και τις Η.Π.Α. και σχεδόν διπλάσιο από ότι η Γαλλία. Κλινικές ενδείξεις δείχνουν ότι οι ασθενείς είναι 25% πιο πιθανό να επιβιώσουν ή να αναρρώσουν από εγκεφαλικό επεισόδιο εάν νοσηλευτούν σε εξειδικευµένο κέντρο. Στο Λονδίνο οι διαφορές στην ποιότητα παροχής περίθαλψης είναι µεγάλες. Τα ποσοστά θνησιµότητας σε διαφορετικά νοσοκοµεία µεταβάλλονται σηµαντικά. Οι άνθρωποι στα προάστια του Λονδίνου έχουν τη πιο περιορισµένη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για εγκεφαλικά επεισόδια. Για µερικά εγκεφαλικά επεισόδια, θροµβολυτικά φάρµακα (θροµβόλυση) µπορούν να σταµατήσουν και να αναστρέψουν τη ζηµιά που προκλήθηκε από το εγκεφαλικό επεισόδιο. Αλλά µόνο µία σάρωση υψηλής ποιότητας µπορεί να δείξει αν ένας ασθενής είναι κατάλληλος για αυτά τα φάρµακα. Έτσι, οι ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλικά επεισόδια χρειάζονται γρήγορη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις σάρωσης για να έχουν την καλύτερη πιθανότητα για ανάρρωση. Προς το παρόν, θροµβολυτικά φάρµακα χορηγούνται σε λιγότερο από το 10% των κατάλληλων ασθενών. Στο Λονδίνο, τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι η δεύτερη µεγαλύτερη αιτία θανάτου και η πιο κοινή αιτία αναπηρίας σε ενήλικες. Περισσότερα από άτοµα εισάγονται σε νοσοκοµεία του Λονδίνου κάθε χρόνο, ένα άτοµο κάθε ώρα και ένας στους έξι πεθαίνει. 17

19 Τι είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο; Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι ένα είδος κάκωσης του εγκεφάλου. Υπάρχουν δύο είδη εγκεφαλικών επεισοδίων: ισχαιµικό: όταν η ροή αίµατος προς τον εγκέφαλο µπλοκάρεται αιµορραγικό: όταν υπάρχει ρήξη στα αιµοφόρα αγγεία. Σχεδόν το 75% όλων των εγκεφαλικών επεισοδίων στο Λονδίνο είναι ισχαιµικά. Τι είναι το µίνι εγκεφαλικό ή το Π.Ι.Ε.; Το παροδικό ισχαιµικό επεισόδιο (Π.Ι.Ε.) συµβαίνει λόγω προσωρινής απουσίας αίµατος σε µέρος του εγκεφάλου και προκαλεί βραχυπρόθεσµα προβλήµατα. Το Π.Ι.Ε. είναι γνωστό και ως µίνι εγκεφαλικό αλλά, σε αντίθεση µε το εγκεφαλικό επεισόδιο, τα συµπτώµατα δεν διαρκούν και οι ασθενείς αναρρώνουν µέσα σε λίγες ώρες. Ωστόσο, το 10% των ασθενών αντιµετωπίζουν πλήρες εγκεφαλικό επεισόδιο εντός µίας εβδοµάδας µετά το Π.Ι.Ε. 18

20 Ένα νέο µοντέλο για την περίθαλψη εγκεφαλικών επεισοδίων Προτείνουµε τρεις νέες υπηρεσίες για εγκεφαλικά επεισόδια: Μονάδες για οξέα εγκεφαλικά επεισόδια θα παρέχουν άµεση ανταπόκριση σε ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλικά επεισόδια για τις πρώτες 72 ώρες ή µέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάστασή τους. Οι µονάδες θα παραµένουν ανοιχτές 24 ώρες τη µέρα, 7 µέρες τη βδοµάδα. Οποιοσδήποτε έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο στο Λονδίνο θα εισαχθεί σε µία από τις οχτώ µονάδες για να γίνει σάρωση του εγκεφάλου και, εάν κριθεί αναγκαίο, θα του χορηγηθούν θροµβολυτικά φάρµακα µέσα σε 30 λεπτά από την εισαγωγή του στο νοσοκοµείο. Περισσότερες από 20 µονάδες για εγκεφαλικά επεισόδια θα παρέχουν συνεχή φροντίδα µετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης του ασθενούς, συµπεριλαµβανοµένης της αποκατάστασης µε πολλαπλή θεραπεία. Αυτή η περίθαλψη µπορεί να παρασχεθεί στο ίδιο νοσοκοµείο που βρίσκεται η µονάδα για οξέα εγκεφαλικά επεισόδια ή σε νοσοκοµείο πιο κοντά από το σπίτι του ασθενούς. Οι υπηρεσίες για παροδικά ισχαιµικά επεισόδια (Π.Ι.Ε. ή µίνι εγκεφαλικό ) θα παρέχουν γρήγορη εκτίµηση και πρόσβαση σε κάποιον ειδικό, εντός 24 ωρών για ασθενείς υψηλής επικινδυνότητας ή εντός επτά ηµερών για ασθενής µε χαµηλή επικινδυνότητα. Γρήγορη πρόσβαση σε εξειδικευµένη φροντίδα Σύµφωνα µε τις προτάσεις µας, όλοι οι κάτοικοι του Λονδίνου θα έχουν πρόσβαση εντός 30 λεπτών µε ασθενοφόρο αυτοκίνητο σε παγκοσµίου κλάσης εξειδικευµένες υπηρεσίες για εγκεφαλικά επεισόδια. Πιστεύουµε ότι όλοι οι κάτοικοι του Λονδίνου πρέπει να αξιολογηθούν, να διαγνωστούν και να νοσηλευτούν εντός 30 λεπτών από την άφιξή τους στο νοσοκοµείο και εντός τριών ωρών από τη στιγµή που υπέστησαν εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτός ο χρυσός κανόνας υποστηρίζεται από κλινικούς ιατρούς και οργανισµούς ασθενών, όπως η Ένωση Εγκεφαλικών Επεισοδίων. Το παράθυρο των τριών ωρών επιτρέπει: την διαπίστωση ότι ένα άτοµο έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο στο ασθενοφόρο αυτοκίνητο να καταφθάσει και να αξιολογήσει τον ασθενή χρησιµοποιώντας το τεστ FAST τη µεταφορά του ασθενούς σε ένα εξειδικευµένο κέντρο στο νοσοκοµείο να προβεί σε σάρωση του εγκεφάλου (CT) και, εάν κριθεί αναγκαίο, να χορηγήσει θροµβολυτικά φάρµακα (θροµβόλυση). Ο χρόνος µεταφοράς για ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο έχει δοκιµαστεί από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων Αυτοκίνητων Λονδίνου (London Ambulance Service - LAS). Στην LAS στηρίζουν τις προτάσεις µας και είναι πεπεισµένοι ότι όλοι οι κάτοικοι του Λονδίνου µπορούν να εισαχθούν σε µονάδα για οξέα εγκεφαλικά επεισόδια µέσα σε 30 λεπτά. «Έγινε η εισαγωγή µου στο νοσοκοµείο το βράδυ και η µονάδα σάρωσης ήταν κλειστή. Της είπαν [η φίλη που κάλεσε το ασθενοφόρο] ότι δε θα µπορούσε να γίνει η σάρωση µέχρι την επόµενη µέρα.» Ασθενής που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο 19

21 Πως µπορώ να αποφύγω το εγκεφαλικό επεισόδιο; Απλά βήµατα που µπορούν να µειώσουν τον κίνδυνο: σταµατήστε το κάπνισµα το κάπνισµα µπορεί να διπλασιάσει το κίνδυνο να υποστείτε εγκεφαλικό επεισόδιο. τραφείτε υγιεινά καταναλώστε πέντε µερίδες φρούτων και λαχανικών κάθε µέρα και µειώστε το αλάτι. καταναλώστε αλκοόλ µε µέτρο το πολύ αλκοόλ αυξάνει την πίεση του αίµατός σας. κάντε περισσότερη γυµναστική η άσκηση σας βοηθάει να µειώσετε την πίεση του αίµατός σας. ελέγξτε την πίεσή σας. Συµπτώµατα εγκεφαλικού επεισοδίου τεστ FAST Ο χρόνος για να σταµατήσει ο θάνατος των εγκεφαλικών κυττάρων είναι ζωτικής σηµασίας µετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Το τεστ FAST θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε εάν κάποιος έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο: (F) Αδυναµία προσώπου µπορεί το άτοµο να χαµογελάσει; Έχει πεσµένα µάτια ή στόµα; (A) Αδυναµία χεριών µπορεί το άτοµο να σηκώσει και τα δύο χέρια; (S) Προβλήµατα στο λόγο µπορεί το άτοµο να µιλήσει καθαρά και να καταλάβει τι λέτε; (T) Είναι η ώρα να καλέσετε το 999. Εάν το πρόσωπο δεν µπορεί να κάνει κάποιο από τα 20

22 Που µπορεί να παρασχεθεί φροντίδα για όποιους έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο Οι κλινικοί ιατροί στο Λονδίνο έχουν συνεργαστεί µε φιλανθρωπικά ιδρύµατα όπως την Ένωση Εγκεφαλικών Επεισοδίων και το Connect καθώς και µε εκατοντάδες πολίτες για να αναπτύξουν ιδέες για το πώς µπορούν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες για κάθε κάτοικο του Λονδίνου. Μονάδες για οξέα εγκεφαλικά επεισόδια Πιστεύουµε ότι η περίθαλψη για οξέα εγκεφαλικά επεισόδια πρέπει να παρέχεται σε όχι περισσότερους από οχτώ χώρους σε όλο το Λονδίνο. Αυτό θα βελτιστοποιούσε τον αριθµό των ασθενών οι οποίοι νοσηλεύονται σε κάθε χώρο, θα διασφάλιζε ότι οι οµάδες των ειδικών είναι διαθέσιµες 24 ώρες τη µέρα (βελτιώνοντας την επιβίωση και µειώνοντας το κίνδυνο αναπηρίας) και θα σήµαινε ότι όλοι οι κάτοικοι του Λονδίνου θα µπορούσαν να µεταφερθούν σε µία µονάδα για οξέα εγκεφαλικά επεισόδια µε ασθενοφόρο εντός 30 λεπτών. Συνιστούµε τη δηµιουργία οχτώ µονάδων για οξέα εγκεφαλικά επεισόδια στο: 1 Νοσοκοµείο Charing Cross, Hammersmith* 2 Νοσοκοµείο King s College, Denmark Hill 3 Νοσοκοµείο Northwick Park, Harrow 4 Νοσοκοµείο Queen s, Romford 5 Νοσοκοµείο St George s, Tooting 6 Νοσοκοµείο Princess Royal University, Orpington 7 Νοσοκοµείο Royal London, Whitechapel 8 Νοσοκοµείο University College, Λονδίνο** Όλα τα νοσοκοµεία αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητη αρχή για την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες για οξέα εγκεφαλικά επεισόδια στο µέλλον. Θα πρέπει να πληρούν νέες αυστηρές προδιαγραφές και θα λάβουν στήριξη στον προγραµµατισµό και την παροχή των νέων υπηρεσιών. Τα νοσοκοµεία Princess Royal University, The Royal London και Queen s χρειάζονται πολλή ανάπτυξη παράλληλα µε ισχυρή και εντατική υποστήριξη. Ωστόσο, πιστεύουµε ότι οι υπηρεσίες σε αυτούς τους χώρους είναι απαραίτητες, ειδικά για να διασφαλιστεί η µεταφορά και η παροχή φροντίδας για οξέα εγκεφαλικά επεισόδια των κατοίκων του νότιου Λονδίνου µε ασθενοφόρο εντός χρονικού διαστήµατος 30 λεπτών. * Εάν το νοσοκοµείο Charing Cross χαρακτηριστεί ως µονάδα για οξέα εγκεφαλικά επεισόδια και το St Mary s χαρακτηριστεί ως κέντρο για σοβαρά τραύµατα, ένα σχέδιο θα αναπτυσσόταν για να πραγµατοποιήσει τα οφέλη της µελλοντικής συνεγκατάστασης στο χώρο του St Mary s. Αυτό θα υπέπιπτε στην αρµοδιότητα των σχετικών επιτρόπων και του Ταµείου Imperial Healthcare του NHS το οποίο διαχειρίζεται και το St Mary s και το Charing Cross. Οι κλινικές προδιαγραφές αυτών των υπηρεσιών θα χρειάζονταν να είναι τουλάχιστον ίδιες, αν όχι ανώτερες, µε τις υπάρχουσες προτεινόµενες προδιαγραφές. Όλες οι διαδικασίες σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων θα κοινοποιηθούν µε τη κατάλληλη διαβούλευση διαφόρων εµπλεκοµένων φορέων. ** είτε την τρίτη στήλη στη σελίδα 24 21

23 Η προτιµώµενη επιλογή για µονάδες οξέων εγκεφαλικών επεισοδίων Μονάδα για οξέα εγκεφαλικά επεισόδια Hyper-acute stroke unit 22

24 Εναλλακτικές στην επιλογή που έχουµε συστήσει Έχουµε περιγράψει την συνιστώµενη επιλογή, ωστόσο αρκετά άλλα νοσοκοµεία έδειξαν ότι µπορούν επίσης να πληρούν τις µελλοντικές προδιαγραφές µονάδων για οξέα εγκεφαλικά επεισόδια. Έχουµε προβεί σε γενική περιγραφή των εναλλακτικών επιλογών παρακάτω για νοσοκοµεία τα οποία θα µπορούσαν να εξυπηρετήσουν παρόµοιους αριθµούς µε την επιλογή που έχουµε συστήσει. Οι γνώµες σας για τις επιλογές αυτές είναι ευπρόσδεκτες. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι αυτό αφορά µόνο την περίθαλψη για οξέα εγκεφαλικά επεισόδια. Οποιαδήποτε είναι η απόφαση όσο αφορά τις µονάδες για οξέα εγκεφαλικά επεισόδια, εµείς προτείνουµε ότι όλα τα νοσοκοµεία που παρουσιάζονται παρακάτω θα πρόσφεραν τοπικές εξειδικευµένες µονάδες για εγκεφαλικά επεισόδια και υπηρεσίες για παροδικά ισχαιµικά επεισόδια (Π.Ι.Ε.). Το νοσοκοµείο Royal London ή το St Thomas Το νοσοκοµείο St Thomas έδειξε ότι θα µπορούσε να πληροί τις µελλοντικές προδιαγραφές και να παρέχει υπηρεσίες στον κόσµο στο βορειοανατολικό Λονδίνο. Το νοσοκοµείο Royal London θα χρειαζόταν περισσότερη υποστήριξη για να µπορέσει να πληροί τις µελλοντικές προδιαγραφές περίθαλψης για εγκεφαλικά επεισόδια. Ωστόσο, λόγω της θέσης του, έχει καλύτερους χρόνους µεταφοράς για εγκεφαλικά επεισόδια και το προτείνουµε ως ένα κέντρο για σοβαρά τραύµατα µε νευροχειρουργικές υπηρεσίες. Το νοσοκοµείο Royal London είναι ο προτιµώµενός µας χώρος για µονάδα οξέων εγκεφαλικών επεισοδίων. Νοσοκοµείο Charing Cross ή νοσοκοµείο Chelsea and Westminster Και τα δύο νοσοκοµεία έδειξαν ότι θα µπορούσαν να πληρούν ισάξια τις µελλοντικές προδιαγραφές. Ωστόσο, το νοσοκοµείο Charing Cross είναι ο προτιµώµενός µας χώρος για µονάδα οξέων εγκεφαλικών επεισοδίων καθώς θα βρισκόταν µαζί µε εγκαταστάσεις νευροεπιστήµης και προσφέρει καλύτερους χρόνους µεταφοράς. Εάν το νοσοκοµείο Charing Cross χαρακτηριστεί ως µονάδα για οξέα εγκεφαλικά επεισόδια και το νοσοκοµείο St Mary s χαρακτηριστεί ως κέντρο για σοβαρά εγκεφαλικά επεισόδια, ένα σχέδιο θα αναπτυσσόταν για να πραγµατοποιήσει τα οφέλη της µελλοντικής συνεγκατάστασης (καθορίστηκε στη σελίδα 4) στο χώρο του St Mary s. Αυτό θα υπέπιπτε στην αρµοδιότητα των σχετικών επιτρόπων και του Ταµείου Imperial Healthcare του NHS (το οποίο διαχειρίζεται το St Mary s και το Charing Cross). Οι κλινικές προδιαγραφές αυτών των υπηρεσιών θα χρειάζονταν να είναι τουλάχιστον ίδιες, αν όχι ανώτερες, µε τις υπάρχουσες προτεινόµενες προδιαγραφές. Όλες οι διαδικασίες σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων θα κοινοποιηθούν µε τη κατάλληλη διαβούλευση διαφόρων εµπλεκοµένων φορέων. 23

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εισαγωγή Ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις είναι συχνά πρόθυµοι δηλώσουν συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, ελπίζοντας ότι η προσφορά τους θα βοηθήσει την έρευνα να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων GOC Care AGED AND COMMUNITY CARE SERVICES Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων Ένας Οδηγός για την κατανόηση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στο Brisbane και στο Gold

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη www.rural-transport.net

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση για το σύνδροµο Down στην εγκυµοσύνη

Εξέταση για το σύνδροµο Down στην εγκυµοσύνη Greek Translation Εξέταση για το σύνδροµο Down στην εγκυµοσύνη Η επιλογή εάν θα κάνετε τις εξετάσεις είναι µια σηµαντική απόφαση για εσάς και το µωρό σας Το φυλλάδιο αυτό σας παρέχει µερικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Bιβλιάριο Ασφάλειας Επιχειρήσεων

Bιβλιάριο Ασφάλειας Επιχειρήσεων Bιβλιάριο Ασφάλειας Επιχειρήσεων 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1 2 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Καρασσαβίδης Σάββας. Καθηγητής (Επιβλέπων) Μηνασίδου Ευγενεία Καθηγήτρια ρ. Μπελλάλη Θάλλεια Επικ. Καθηγήτρια 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπνευστική υγεία στην Ευρώπη. Δεδομένα και εικόνες. Καλύτερη κατανόηση των πνευμονικών νοσημάτων καί της φροντίδας υγείας στην Ευρώπη

Η αναπνευστική υγεία στην Ευρώπη. Δεδομένα και εικόνες. Καλύτερη κατανόηση των πνευμονικών νοσημάτων καί της φροντίδας υγείας στην Ευρώπη Η αναπνευστική υγεία στην Ευρώπη Δεδομένα και εικόνες Καλύτερη κατανόηση των πνευμονικών νοσημάτων καί της φροντίδας υγείας στην Ευρώπη Όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο «Αναπνευστική Υγεία στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο και συμφωνία συμμετοχής. AXA PPP healthcare. Greek_2012_updates_PB38934 Cyprus H-B (4753) 06/01/2012 09:20 Page a1

Εγχειρίδιο και συμφωνία συμμετοχής. AXA PPP healthcare. Greek_2012_updates_PB38934 Cyprus H-B (4753) 06/01/2012 09:20 Page a1 Greek_2012_updates_PB38934 Cyprus H-B (4753) 06/01/2012 09:20 Page a1 Δ ι ε θ ν έ ς Σ χ έ δ ι ο Υ γ ε ί α ς Εγχειρίδιο και συμφωνία συμμετοχής AXA PPP healthcare Greek_2012_updates_PB38934 Cyprus H-B (4753)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες IFLA Professional Report (Greek translation) Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Επιμέλεια Nancy Bolt και Suzanne Burge Μετάφραση από τα Αγγλικά: Μαρία Μονόπωλη και Άννα Μάστορα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Κεφάλαιο 1. Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ο όρος τηλεϊατρική αναφέρεται στις εφαρµογές της τηλεµατικής στο χώρο της υγείας. Η λέξη Τηλεϊατρική είναι σύνθετη και αποτελείται από το πρόθεµα Τηλε- που σηµαίνει "εξ αποστάσεως"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜ : 12532 ΜΠΑΛΤΑΣΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΜ : 12572 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πριν ξεκινήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια

Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια EUSTaCEA project, Daphne III programme Συνοδευτικός Οδηγός ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2 Συνοδευτικός Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: Σωματικές Αναπηρίες 75% funded by Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Κουβελιώτης. Μικρά και Ελαφρά Όπλα

Κυριάκος Κουβελιώτης. Μικρά και Ελαφρά Όπλα Κυριάκος Κουβελιώτης Μικρά και Ελαφρά Όπλα 2 Κυριάκος Κουβελιώτης Μικρά και Ελαφρά Όπλα Παραγωγή, Εµπορία, Χρήση, Διακίνηση και επιπτώσεις στη Διεθνή Ασφάλεια 3 4 Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1....

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οικίας

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οικίας Βιβλιάριο Ασφάλειας Οικίας 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΥÏΚΗΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ DUCHENNE ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΥÏΚΗΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ DUCHENNE ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΥÏΚΗΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ DUCHENNE ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ 3 3. ΔΙΑΓΝΩΣΗ 7 4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς προετοιμάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

Πώς προετοιμάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Πώς προετοιμάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο. 1. Εισαγωγή Ένα επιχειρηματικό σχέδιο προσδιορίζει με ακρίβεια την επιχείρησή σας, καθορίζει τους στόχους σας και εξυπηρετεί και εξυπηρετεί ως περίληψη της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ.

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (BUSINESS PLAN) Κάντε την ιδέα σας πραγµατικότητα Κάθε επιχείρηση ξεκινά µε µια ιδέα. Άσχετα µε το τι είναι αυτή η ιδέα, ένα καλά µελετηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή υγιούς εργασίας για τους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια: Οδηγός καλής πρακτικής

Προαγωγή υγιούς εργασίας για τους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια: Οδηγός καλής πρακτικής Εργασία. Κατάλληλη για όλους. Η Ευρώπη σε Κίνηση. Προαγωγή υγιούς εργασίας για τους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια: Οδηγός καλής πρακτικής Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα