ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟ ΑΠΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΚΑΛ ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Μ : ΑΘΗΝΑ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4 Σελ. Α ΜΕΡΟΣ Το δικαίωµα φοίτησης σε αλλοδαπό πανεπιστήµιο σε συνάρτηση µε τη γενική ελευθερία παιδείας κατά το ελληνικό Σύνταγµα. 6 Β ΜΕΡΟΣ 1.Σύσταση Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α-Το ΕΑΓΕ.8 2.Όργανα του Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 9 α)το διοικητικό συµβούλιο.10 β)ο Πρόεδρος Του.Σ..11 γ)επιτροπές Κρίσεως Τίτλων Σπουδών 11 3.Αρµοδιότητες Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α 12 α)αν οι σχόλες είναι οµοταγείς 12 β)ισοτιµία πτυχίων...13 γ)αναγνώριση διδακτορικών τίτλων δ)μη αναγνώριση του αλλοδαπού τίτλου εν είναι επιτρεπτή η αναγνώριση από το ΙΚΑΤΣΑ ως χρόνου διανυθέντος σε οµοταγές προς ηµεδαπό Α.Ε.Ι. του χρόνου που έχει διανυθεί σε Τµήµα ή Παράρτηµα αλλοδαπού Α.Ε.Ι. το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα ιαδικασία λήψης αποφάσεων.17 6.Το ΙΚΑΤΣΑ σε σχέση µε την αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι.19 2

3 Γ ΜΕΡΟΣ Η αντιµετώπιση του θέµατος της αναγνώρισης των πτυχίων από την αλλοδαπή στην Ελλάδα υπό το πρίσµα του Κοινοτικού ικαίου 1.Γενικές γραµµές του Κοινοτικού πλαισίου.21 2.Η οδηγία 89/48 ΕΟΚ Επίδραση της οδηγίας 89/48 ΕΟΚ στη διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων από την αλλοδαπή στην Ελλάδα 24 Α)Προσαρµογή του ελληνικού συστήµατος στην οδηγία 89/48 ΕΟΚ...25 Β)Η ελληνική απαγόρευση των ιδιωτικών πανεπιστηµίων συµβιβάζεται µε την κοινοτική επιδίωξη για ενιαίο σύστηµα αναγνώρισης πτυχίων..25 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 27 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.28 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ.29 ΠΕΡΙΛΗΨΗ SYMMARY 32 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΗΜΜΑΤΑ.33 3

4 EIΣΑΓΩΓΗ Οι νέες συνθήκες ζωής,που έχουν διαµορφωθεί, έχουν αναδείξει πάρα πολλά προβλήµατα τα οποία απαιτούν άµεση λύση,επειδή είναι τόσο ζωτικά για το σηµερινό άνθρωπο. Όλες αυτές οι νέες καταστάσεις οφείλονται στην τεχνολογία,η οποία έχει φέρει κοντά τις χώρες και έτσι έχουν δηµιουργήσει συνθήκες οι οποίες δηλώνουν ως απαραίτητη τη συνεργασία και τη συµφιλίωση των λαών. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες οι λαοί στοχεύουν να επιλύσουν µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο τις όποιες διαφορές έχουν και τα όποια προβλήµατα αντιµετωπίζουν. Ένα τέτοιο πρόβληµα είναι και η αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή, το οποίο είναι άµεσο αποτέλεσµα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων γενικά, και ειδικότερα των σπουδαστών κι εργαζοµένων. Οι µετακινήσεις αυτές προστατεύονται µέσα από διεθνείς συµβάσεις. Έτσι κάθε πολίτης της ΕΟΚ, για παράδειγµα, δικαιούται να εγκατασταθεί και να ασκήσει για µια µη µισθωτή δραστηριότητα σε οποιοδήποτε κράτος µέλος χάρη στον κανονισµό 1612/68.Βέβαια, η πρόσβαση στα διάφορα επαγγέλµατα εξακολουθεί να υπόκειται σε εθνικά κριτήρια που αποτελούν συνήθως συνάρτηση της διαφορετικής νοµικής, κοινωνικής και επαγγελµατικής αντιµετώπισης των συνθηκών εργασίας και ζωής από τα κράτη µέλη. Ως αποτέλεσµα, ο ενδιαφερόµενος δυσκολεύεται να αποδείξει τις απαιτούµενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και ικανότητες που 4

5 διαθέτει και που αποδεικνύονται κατά κύριο λόγο µε πτυχία, διπλώµατα, πιστοποιητικά και γενικότερα τίτλους. Συνεπώς, το θέµα αναγνώρισης των πτυχίων από την αλλοδαπή είναι ζωτικής σηµασίας για όλο τον κόσµο και,φυσικά, για την Ελλάδα. Έτσι και οι Έλληνες, οι οποίοι µπορούν αντί να σπουδάσουν στα κρατικά πανεπιστήµια της Ελλάδας, να επιλέξουν πανεπιστήµια της αλλοδαπής και ιδιαίτερα σε χώρες της Κοινότητας της Ευρώπης µε αυτό το θέµα θα ασχοληθούµε αναλυτικότερα παρακάτω και αφού τελειώσουν επιτυχώς τη φοίτηση τους εκεί να επιστρέφουν στην Ελλάδα για την επαγγελµατική τους πορεία. Και στο σηµείο αυτό ανακύπτει το θέµα αναγνώρισης των πτυχίων, όπου πρέπει να αποδείξουν αυτοί που τελείωσαν πανεπιστήµιο της αλλοδαπής ότι έχουν την ίδια κατάρτιση µε αυτούς που φοίτησαν σε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί το ΙΚΑΤΣΑ το οποίο είναι αρµόδιο για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή στην Ελλάδα. 5

6 Α ΜΕΡΟΣ Το δικαίωµα φοίτησης σε πανεπιστήµιο της αλλοδαπής σε συνάρτηση µε τη γενική ελευθερία της παιδείας κατά το ελληνικό Σύνταγµα Συνταγµατικό θεµέλιο της φοίτησης σε ένα πανεπιστήµιο άλλων χωρών είναι το άρθρο 16 του Συντάγµατος, το οποίο οριοθετεί το χώρο της παιδείας και δίνει τις κατευθυντήριες διευθύνσεις, τις οποίες θα ακολουθήσει ο κοινός νοµοθέτης προκειµένου να ρυθµίσει αυτόν τον πολύ σηµαντικό τοµέα της ζωής ενός λαού. Ειδικότερα στην παράγραφο 4 εδάφιο ά του άρθρου 16 του Συντάγµατος ο συντακτικός νοµοθέτης ορίζει ότι «όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθµίδες της στα κρατικά εκπαιδευτήρια».με αυτόν τον τρόπο, δεν κατοχυρώνει µόνο την αξίωση δωρεάν παροχής κρατικής παιδείας, που αποτελεί κοινωνικό δικαίωµα, αλλά και την γενική ελευθερία της παιδείας που συµπληρώνεται από την κατά την παράγραφο 8 ελευθερία της ιδιωτικής παιδείας. Η γενική ελευθερία της παιδείας σηµαίνει την ελευθερία του ατόµου να αποφασίζει ελεύθερα αν, πως και που θα εκπαιδευθεί.η ελευθερία έχει τις παρακάτω πλευρές : Α)ελευθερία προσβάσεως στην παιδεία Β)ελευθερία αποχής από την παιδεία Γ)ελευθερία επιλογής της θρησκευτικής και φιλοσοφικής κατευθύνσεως της παιδείας 6

7 )ελευθερία επιλογής εκπαιδευτηρίου Το ζήτηµα της αναγνώρισης των πτυχίων από την αλλοδαπή στην Ελλάδα έχει άµεση σχέση µε την τέταρτη πλευρά που εµφανίζει η γενική ελευθερία της παιδείας. Αυτό είναι πλήρως κατανοητό για τον εξής λόγο ότι µπορεί κάποίος να φοιτήσει σε πανεπιστήµιο της αλλοδαπής και να πάρει το πτυχίο του από αυτό και µετά να επιστρέψει στην Ελλάδα και να αναγνωριστεί ως ισάξιο µε αυτό που θα αποκτούσε αν φοιτούσε σε πανεπιστήµιο της ηµεδαπής. ηλαδή η ελευθερία αυτή αφορά την επιλογή του είδους, του τόπου και του συγκεκριµένου πανεπιστηµίου.άρα σύµφωνα µε το Σύνταγµα ο καθένας έχει το δικαίωµα να φοιτήσει σε πανεπιστήµιο του εξωτερικού αντί σε ένα της ηµεδαπής. Βέβαια, το Σύνταγµα επιτρέπει τη φοίτηση σε ξένο πανεπιστήµιο, από όπου θα πάρεις τον αλλοδαπό τίτλο, αλλά αυτό είναι εφικτό χάρη στις συνθήκες που υπάρχουν µεταξύ των χωρών και επιτρέπουν την εγκατάσταση και κυκλοφορία στο έδάφος τους αλλοδαπών από χώρες που µετέχουν στις συνθήκες. Αυτόθα γίνει πιο κατανοητό όταν θα δούµε τι ισχύει στις χώρες της ΕΟΚ 1. 1 Με τον κανονισµό ΕΟΚ 1612/68 επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων 7

8 Β ΜΕΡΟΣ 1. Σύσταση ΙΚΑΤΣΑ- Το ΕΑΓΕ Μέχρι το 1977 η αναγνώριση των πτυχίων από την αλλοδαπή στην Ελλάδα γίνονταν από τις οικείες πανεπιστηµιακές σχολές στις οποίες ο ενδιαφερόµενος υπέβαλε τα πτυχία του. Επειδή όµως το σύστηµα αυτό έπασχε, κυρίως λόγω του αποκεντρωτικού του χαρακτήρα, η πολιτεία µε το νόµο 741/1977 (φεκ α3141 το άλλαξε. Με το νόµο 741/1977 ιδρύθηκε το νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου. ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής. Παρόλο που το ΙΚΑΤΣΑ συγκροτήθηκε γρήγορα, η πραγµατική έναρξη άσκησης αρµοδιοτήτων του Κέντρου έγινε 17 µήνες αργότερα. Ο νόµος που φέρει τον τίτλο <<Περί συστάσεως ιαπανεπιστηµιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων της Αλλοδαπής και ρυθµίσεως θεµάτων τινών αφορώντων εις τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα>> αποτελείται από 24 άρθρα, από τα οποία τα 7 µόνο αφορούν το ΙΚΑΤΣΑ. Τέλος, µε το άρθρο 78 Ν.1566/85 επήλθαν σηµαντικές τροποποιήσεις στο όλο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου 2. Με το άρθρο 3 του Ν. 741/7 σαν οικονοµικοί πόροι του ΙΚΑΤΣΑ ορίζονται οι εξής : Α)ετήσια επιχορήγηση Κράτους, το ύψος της οποίας ορίζεται µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας. 2 Με το νόµο 1566/85 τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 7,8,11 του άρθρου 4 του Ν 741/77. 8

9 Β) κληρονοµιές, κληροδοσίες, δωρεές εν ζωή και αιτία θανάτου,καθώς και κάθε άλλης φύσης παροχές φυσικών ή νοµικών πρόσωπων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Γ) τα έσοδα από το παράβολο που υποχρεούται να καταθέσει κάθε υποψήφιος για την αναγνώριση του τίτλου του. ) οι πρόσοδοι από την διαχείριση της περιουσίας του Κέντρου. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι ο νόµος 1269/1982 <<για τη δοµή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων>> προβλέπει την ίδρυση ενός νοµικού προσώπου, εποπτευοµένου από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε την ονοµασία Εθνική Ακαδηµία Γραµµάτων και Επιστήµων (ΕΑΓΕ) µε έδρα την Αθηνά. Με το νόµο αυτό η ΕΑΓΕ θα ήταν αρµόδια για την αναγνώριση πτυχίων και, µάλιστα, από τη στιγµή της συγκρότησης της θα καταργηθεί το ΙΚΑΤΣΑ. Η ΕΑΓΕ δεν έχει συγκροτηθεί. 2. Όργανα του ΙΚΑΤΣΑ Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν 741/77 το ΙΚΑΤΣΑ αποτελείται από δύο όργανα : α) το ιοικητικό Συµβούλιο (. Σ) β) Ο Πρόεδρος του.σ. Στην αποφασιστική διαδικασία, όµως συµµετέχουν, ανάλογα µε την περίπτωση και ο Γενικός ιευθυντής της Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και ο ιευθυντής της ιευθύνσεως Μορφωτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Ενώ η διασύνδεση του ΙΚΑΤΣΑ µε την πανεπιστηµιακή κοινότητα 9

10 κατορθώνεται µε τις τριµελείς Επιτροπές Κρίσεως Τίτλου Σπουδών, που παρεµβαίνουν αποφασιστικά στην όλη διαδικασία. Α) Το ιοικητικό Συµβούλιο Το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 13 µέλη, κυρίως καθηγητές αλλά και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ της ηµεδαπής 3. Μάλιστα οι καθηγητές καταλαµβάνουν κατά κύριο λόγο όλο το φάσµα των γνωστικών αντικειµένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης 4. Η θητεία τους είναι για τρία χρόνια. Τα µέλη του.σ επιλέγονται από τα ΑΕΙ. Συγκεκριµένα, τα ΑΕΙ υποχρεούνται τρεις µήνες πριν λήξει η θητεία του.σ να προτείνουν τρεις καθηγητές από κάθε µία από τις σχολές τους. Με βάση τις προτάσεις του, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας διορίζει, µε απόφαση του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τα µέλη του. Σ και τους νόµιµους αναπληρωτές τους 5. Το.Σ συνεδριάζει νόµιµα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα 2 / 3 των µελών του Η των νόµιµων αναπληρωτών τους. Οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου 6. 3 Άρθρο 4 παρ.2 Ν. 741/77 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 78 παρ. 4 Ν 1566/85. 4 Θεολογία, Φιλολογία Φιλοσοφία, Νοµική, Φυσική Μαθηµατικά, Οικονοµικές Επιστήµες Ιατρική, Οδοντιατρική,Κτηνιατρική, Πολυτεχνικές, Πολιτικές Επιστήµες Κοινωνιολογία, Γεωπονική ασολογία, Καλές Τέχνες και Φυσική Αγωγή.Η τελευταία προστέθηκε µε το Ν. 1566/85. 5 άρθρο 4 παρ. 3 Ν 741/77 6 άρθρο 4 παρ.9 Ν 741/77 10

11 Β) Ο Πρόεδρος Του.Σ Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγει από τα µέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ΙΚΑΤΣΑ 7. Ο Πρόεδρος του.σ αναδεικνύεται,µετά την τροποποίηση του 1985,σαν κεντρικότερο όργανο του ΙΚΑΤΣΑ, σε ορισµένες δε περιπτώσεις και ο µόνος που αποφασίζει. Επίσης, εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το νοµικό πρόσωπο του ΙΚΑΤΣΑ, αναπληρούµενος από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση που και αυτός είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνεται από µέλος του. Σ εξουσιοδοτηµένο από τον Πρόεδρο του. Σ. Γ) Επιτροπές Κρίσεως Τίτλων Σπουδών Οι τριµελείς αυτές επιτροπές αποτελούνται από µέλη του ΕΠ τα οποία προτείνονται κάθε χρόνο στο Κέντρο από τα διάφορα ΑΕΙ της ηµεδαπής και κατά αναλογία έξι τουλάχιστον καθηγητών ή αναπληρωτών καθηγητών από κάθε λειτουργούσα Σχολή 8. Από τα µέλη που έχει προτείνει το ΕΠ, αλλά και από άλλα µέλη του,,το ιοικητικό Συµβούλιο του Κέντρου συγκροτεί µε αποφάσεις του τις τριµελείς Επιτροπές Κρίσης, ορίζοντας ταυτόχρονα και ισάριθµα αναπληρωτικά µέλη 9. Στο σηµείο αυτό παρατηρείται µια ανακολουθία. Στην παρ 1 προβλέπεται µια διαδικασία πρότασης των µελών των Επιτροπών από τα 7 άρθρο 4 παρ. 6 Ν 741/77 8 άρθρο 5 παρ. 1 Ν 741/77 9 άρθρο 5 παρ. 2 Ν 741/77 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 78 παρ. 2Ν 1566/85 11

12 ΑΕΙ, ενώ στην παρ 2,ανεξήγητα, παρέχει τη δυνατότητα στο.σ να ορίσει και άλλα µέλη ΕΠ, εκτός των προταθέντων, στις Επιτροπές αυτές. Επιπλέον, η παρ 1 αναφέρεται µόνο σε καθηγητές, ενώ η παρ 2 επεκτείνει τη δυνατότητα επιλογής µελών και στις άλλες δύο βαθµίδες. Τέλος, είναι αυτονόητο ότι η επιλογή µελών του ΕΠ µη προταθέντων από το ΑΕΙ θα βασίζεται σε ειδική αιτιολογία. 3.Αρµοδιότητες Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α Οι αρµοδιότητες του ΙΚΑΤΣΑ είναι ουσιαστικά δύο : α) η αναγνώριση των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής β) η κρίση των προσόντων των Επισκεπτών Καθηγητών. Το άρθρο 2 του Ν 741/1977 αναφέρει τις αρµοδιότητες του ΙΚΑΤΣΑ και θα αναφερθούν αµέσως παρακάτω, ενώ σχετικά µε την κρίση των Επισκεπτών Καθηγητών το µόνο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι το άρθρο 18 του Ν 1268/82 ρυθµίζει το θέµα µετά την τροποποίηση του µε το άρθρο 70 παρ. 13 Ν. 1566/85.Συγκεκριµένα, πρόκειται για µια ειδική αρµοδιότητα του Κέντρου, η οποία αποµακρύνεται από την πρωταρχική αποστολή του. Στη συνέχεια θα αναφερθούν περιπτώσεις οι οποίες εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του ΙΚΑΤΣΑ. Α) Αν οι σχολές είναι οµοταγείς Για την αναγνώριση ισοτιµίας τίτλου σπουδών, ο οποίος υποβάλλεται µε σχετική αίτηση του ενδιαφερόµενου και ο οποίος προέρχεται από Σχολή του εξωτερικού, προς αντίστοιχο τίτλο σπουδών πανεπιστηµίου της ηµεδαπής πρέπει να κρίνεται αιτιολογηµένα κατά 12

13 πρώτο λόγο ότι η Σχολή της αλλοδαπής που χορήγησε τον τίτλο είναι οµοταγής Σε αυτήν την περίπτωση το ΙΚΑΤΣΑ εξετάζει αν η Σχολή της αλλοδαπής ανήκει από άποψη είδους και επιπέδου των παρεχόµενων σε αυτές γνώσεων 10, καθώς και από την άποψη των προσόντων των διδασκόντων 11 και των προϋποθέσεων εισαγωγής των διδασκοµένων στην ανώτατη βαθµίδα εκπαιδεύσεως του αυτού ή οµοειδούς κύκλου επιστηµών. Β) Ισοτιµία πτυχίων Εφόσον η Σχολή της ηµεδαπής είναι οµοταγής µε αντίστοιχο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής η επόµενη προϋπόθεση που πρέπει να πληρωθεί είναι η ισοτιµία των πτυχίων που χορηγούν αυτές. ηλαδή αυτό που εξετάζεται στην περίπτωση αυτή είναι αν ο τίτλος που ο ενδιαφερόµενος ζητεί να αναγνωρισθεί, όπως προκύπτει από το περιεχόµενο ή από άλλα στοιχεία προερχόµενα από τη Σχολή που τον χορήγησε, ανεξάρτητα από την ειδικότερη ονοµασία του, αποκτήθηκε µετά από επιτυχή φοίτηση ή επιστηµονική έρευνα και δοκιµασία και γενικώς κατά διαδικασία και υπό ουσιαστικές προϋπόθεσης ίδιες ή παρόµοιες προς αυτέ που ισχύουν στην Ελλάδα. Επίσης, πρέπει να αποδεικνύουν ότι ο τίτλος σπουδών είναι της ίδιας επιστηµονικής ειδικότητας ή κατευθύνσεως και της αυτής αξίας προς ορισµένο αντίστοιχο τίτλο χορηγούµενα από Ανώτατα Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της ηµεδαπής ως προς το οποίο γίνεται η σύγκριση. 10 ΣτΕ 1968/83 11 ΣτΕ 2125/84 13

14 Τέλος είναι προφανές ότι η αναγνώριση της ισοτιµίας και της αντιστοιχίας του τίτλου αναφέρεται αποκλειστικά στην αποδεικτική του αξία για τις πραγµατοποιηθείσες σπουδές και δεν αφορά κατά κανένα τρόπο την οποιανδήποτε επαγγελµατική κατοχύρωση ή αποκατάσταση του πτυχιούχου. Γ) Η αναγνώριση των διδακτορικών τίτλων Το θέµα της αναγνώρισης των αλλοδαπών διδακτορικών απασχόλησε το Συµβούλιο της Επικρατείας, το οποίο τελικά διαµόρφωσε το 1985 τη νοµολογία του σε επίπεδο Ολοµέλειας και µε ισχυρή µειοψηφία Το ζητούµενο στην περίπτωση του αλλοδαπού διδακτορικού τίτλου ήταν κατά πόσο ο τίτλος αυτός θα έπρεπε να κριθεί αυτός καθαυτός αποσυνδεόµενος από κάθε << εξωφοιτητική του διάσταση ή εάν θα έπρεπε να τεθεί σαν προαπαιτούµενο για την αναγνώριση του τίτλου να αναγνωρίζεται ο τίτλος ως απαραίτητο κατά µόνον τυπικόν προσόν δια περαιτέρω πανεπιστηµιακήν σταδιοδροµίαν κατά την αλλοδαπήν νοµοθεσίαν 12 >>. Το Συµβούλιο της Επικρατείας στην απόφαση 2904/1983 αποσύνδεσε την αναγνώριση του τίτλου από τα προσόντα πανεπιστηµιακής σταδιοδροµίας και επιµένει πλέον στο ουσιαστικό περιεχόµενο του τίτλου, δηλαδή στις προϋποθέσεις χορήγησης 12 Να σηµειωθεί ότι τόσο κατά τον Ν. 5343/32 όσο κατά τον Ν. 1268/82, το διδακτορικό δίπλωµα θεωρείται απαραίτητο προσόν για την εκλογή υποψηφίου στη θέση διδάσκοντος καθηγητή σε ανώτατη σχολή. 14

15 του 13.Συγκεκριµένα, ως ισότιµος θα έπρεπε να θεωρείται ο τίτλος εκείνος που εξ απόψεως διαδικασίας χορηγήσεως του είναι αντίστοιχος προς τα ελληνικά διδακτορικά διπλώµατα. ) Μηαναγνώριση του αλλοδαπού τίτλου Το άρθρο 4 παρ. 8 του Ν. 741/1977 ρυθµίζει τη διαδικασία στην περίπτωση που ο αλλοδαπός τίτλος δεν αναγνωρίζεται αµέσως ως ισότιµος και αντίστοιχος του ελληνικού. Στην περίπτωση την οποία δε δύναται να αναγνωριστεί η ισοτιµία του πτυχίου, ο ενδιαφερόµενος παραπέµπεται προς κατάταξη σε κάποιο έτος σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι., από όπου µπορεί να λάβει πτυχίο κατά τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις περί φοιτήσεως και εξετάσεων στο οικείο Α.Ε.Ι.. Το άρθρο διακρίνει δύο περιπτώσεις : 1)Όταν το ΙΚΑΤΣΑ αναγνωρίζει την ισοτιµία του πτυχίου, όχι όµως και την αντιστοιχία του προς το αντίστοιχου περιεχοµένου πτυχίο των ηµεδαπών ΑΕΙ. Σε αυτήν την περίπτωση το ΙΚΑΤΣΑ παραπέµπει τον πτυχιούχο σε συµπληρωµατική εξέταση και, κατόπιν, µετά την επιτυχία του στις εξετάσεις αυτές, αναγνωρίζεται πλήρως το αλλοδαπό πτυχίο. 2)Η δεύτερη περίπτωση αναφέρεται στα πτυχία εκείνα των οποίων δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της ισοτιµίας των πτυχίων.τότε ο πτυχιούχος παραπέµπεται προς κατάταξη σε κάποιο έτος της οικείας Σχολής για να συνεχίσει τις σπουδές του.μάλιστα το ΣτΕ µε τη νοµολογία του αποσαφήνισε τις αρµοδιότητες του ΙΚΑΤΣΑ στην περίπτωση αυτή : <<Στο ΙΚΑΤΣΑ ανήκει η αρµοδιότητα όχι µόνο του καθορισµού του έτους σπουδών κατάταξης αδιακρίτως σε οποιοδήποτε ΑΕΙ, αλλά και της επιλογής, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και των ειδικών 13 ΣτΕ 2904/83, 4588/83.Πάντως το Συµβούλιο διατηρεί µεταξύ των προϋποθέσεων τη χορήγηση του διδακτορικού διπλώµατος αδιακρίτως τόσο στους υπηκόους του κράτους όσο και στους φοιτώντας αλλοδαπούς 15

16 συνθηκών, του συγκεκριµένου ΑΕΙ της ηµεδαπής, στο οποίο θα πρέπει να παραπεµφθεί για κατάταξη ο κάτοχος του αλλοδαπού τίτλου. 4. εν είναι επιτρεπτή η αναγνώριση από το ΙΚΑΤΣΑ ως χρόνου διανυθέντος σε οµοταγές προς ηµεδαπό ΑΕΙ του χρόνου που έχει διανυθεί σε Τµήµα ή Παράρτηµα αλλοδαπού ΑΕΙ το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 5 εδ. Α του Συντάγµατος η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύµατα, που αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε πλήρη αυτοδιοίκηση, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 8 εδ. Β η σύσταση ανωτάτων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι ο συντακτικός νοµοθέτης ρητά αναφέρεται στο << κρατικό µονοπώλιο >> για την ίδρυση των πανεπιστηµίων. Έτσι συνάγεται ότι δεν είναι επιτρεπτή από το ΙΚΑΤΣΑ η αναγνώριση ως χρόνου διανυθέντος σε οµοταγές προς ηµεδαπό πανεπιστήµιο του χρόνου εκείνου σπουδών που έχει διανυθεί σε Τµήµα ή Παράρτηµα αλλοδαπού ΑΕΙ, το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα, µε τη µορφή ιδιωτικού φροντιστηρίου ή Κέντρου ελευθέρων σπουδών.στην συγκεκριµένη περίπτωση το ΙΚΑΤΣΑ νόµιµα αρνείται την αναγνώριση και λαµβάνει υπόψη του µόνο τα έτη σπουδών και, γενικά το χρόνο,που έχει πραγµατοποιήσει στην αλλοδαπή ο κάτοχος του σε οµοταγές ΑΕΙ, κατατάσσοντας αυτόν σε ορισµένο εξάµηνο σπουδών συγκεκριµένου Τµήµατος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ. 16

17 Αντίθετα, η αναγνώριση του χρόνου σπουδών διανυθέντος σε οµοταγές προς ηµεδαπό ΑΕΙ του χρόνου που έχει διανυθεί σε Τµήµα ή παράρτηµα αλλοδαπού ΑΕΙ, που λειτουργεί στην Ελλάδα, θα οδηγούσε σε καταστρατήγηση του Συντάγµατος το οποίο απαγορεύει τη λειτουργία στην Ελλάδα ΑΕΙ από ιδιώτες. Υπάρχει,όµως, και µια µειοψήφησα γνώµη 14, που υποστηρίζει ότι εφόσον κατ ουσία το πτυχίο που φέρει ο ενδιαφερόµενος αποκτήθηκε µε τρόπο και κάτω από συνθήκες όµοιες ή ανάλογες που ισχύουν στα ΑΕΙ της ηµεδαπής, τότε ουδεµία επιρροή µπορεί να ασκήσει επί του ζητήµατος της αναγνώρισης της ισοτιµίας του τίτλου, το γεγονός ότι τµήµα των απαιτούµενων για την απόκτηση του σπουδών διανύθηκε σε λειτουργούν στην Ελλάδα Τµήµα οµοταγούς αλλοδαπού Πανεπιστηµίου, το οποίο έχει την έδρα στην αλλοδαπή. 5. ιαδικασία λήψης αποφάσεων Σύµφωνα µε το νόµο 741/77το όργανο που αποφάσιζε για την αναγνώριση ή µη του εκάστοτε αλλοδαπού τίτλου ήταν το ιοικητικό Συµβούλιο, µετά από σύµφωνη γνώµη της οικείας Τριµελούς Επιτροπής 15. Έτσι το αποφασιστικό όργανο του ΙΚΑΤΣΑ ήταν το.σ,ενώ οι Επιτροπές είχαν συµβουλευτικό ρόλο. Με το νόµο 1566/85 διαφοροποιήθηκε η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έτσι ανάλογα µε την κάθε περίπτωση αποφασίζει το ανάλογο όργανο.συγκεκριµένα, Όταν πρόκειται για αλλοδαπές Ανώτατες Σχολές των οποίων έχει ήδη κριθεί από το ΙΚΑΤΣΑ το οµοταγές ή το ισότιµο του τίτλου τότε µε πράξη του Προέδρου που 14 ΣτΕ 3457/1998 Ολ. 15 Άρθρο 4 παρ. 5,7,8,10 και 11 του Ν 741/77 17

18 εκδίδεται µετά από εισήγηση ενός µέλους της οικείας Τριµελούς Επιτροπής, αναγνωρίζεται το οµοταγές της Σχολής ή το ισότιµο του Τίτλου. Όταν µια περίπτωση είναι αµφισβητούµενη σχετικά µε το οµοταγές την ισοτιµία ή την αντιστοιχία το όργανο που αποφασίζει είναι η οικεία Τριµελής Επιτροπή και, µάλιστα, πρέπει να αποφασίσει οµόφωνα.αν δεν υπάρχει οµοφωνία αποφασίζει το ιοικητικό Συµβούλιο. Αν, όµως, πρόκειται για αναγνώριση για πρώτη φορά του οµοταγούς µιας αλλοδαπής Σχολής ή της ισοτιµίας του πτυχίου της η διαδικασία παραµένει όπως είχε καθοριστεί µε το Ν.741/77.Αποφασίζει, δηλαδή, το ιοικητικό Συµβούλιο. Στην περίπτωση που θα κριθεί ότι το υποβληθέν πτυχίο δεν αντιπροσωπεύει το ίδιο περιεχόµενο γνώσεων προς το αντίστοιχο ελληνικό πτυχίο, τότε η παραποµπή σε συµπληρωµατική εξέταση γίνεται µε πράξη του Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη εκείνου του µέλους που αντιπροσωπεύει την οικεία ή τη συγγενέστερη ειδικότητα καθ µε εισήγηση ενός µέλους της οικείας Τριµελούς Επιτροπής.Αν διαφωνήσουν ο Πρόεδρος και το µέλος του.σ, τότε ζητείται η γνώµη της οικείας Τριµελούς Επιτροπής και αποφασίζει το ιοικητικό Συµβούλιο 16. Επίσης η αναγνώριση µεταπτυχιακών τίτλων ιδρυµάτων της αλλοδαπής των οποίων έχει κριθεί το οµοταγές γίνεται µε πράξη του Προέδρου του.σ. Οι σχετικές αιτήσεις ταξινοµούνται κατά ειδικότητα και παραµένουν επί 10 µέρες στη διάθεση των εκπροσώπων των οικείων κλάδων στο.σ, οι οποίοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών και να υποβάλλουν γραπτές παρατηρήσεις στον Πρόεδρο του.σ µέσα στην 16 Όλες οι πράξεις του ΙΚΑΤΣΑ πρέπει να αιτιολογούνται 18

19 ίδια προθεσµία 17. Λόγω ελλείψεως κάποιας ειδικής ρυθµίσεως θα πρέπει να συναχθεί ότι σε περίπτωση υποβολής γραπτών παρατηρήσεων, ο Πρόεδρος του.σ παραπέµπει το θέµα στο ιοικητικό Συµβούλιο. 6. Το ΙΚΑΤΣΑ σε σχέση µε την αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ Ρητά έχει νοµολογηθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας ότι οι αποφάσεις του ΙΚΑΤΣΑ έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα, µε την έννοια ότι τα ΑΕΙ της ηµεδαπής είναι υποχρεωµένα τόσο να αποδεχθούν την αναγνώριση της ισοτιµίας χωρίς δικαίωµα ελέγχου. Η δεσµευτικότητα αυτή των αποφάσεων του ΙΚΑΤΣΑ δηµιούργησε θέµα αρµονίας του Ν. 741/77 µε την αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, που κατοχυρώνεται ρητά στο Σύνταγµα στο άρθρο 16 παρ. 5. Η απόφαση Τµήµατος του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγµατικό το νόµο 741/77 σε αντίθεση µε την Ολοµέλεια που κατά πλειοψηφία έκρινε ότι ο νόµος 741/77 είναι συνταγµατικός.η άποψη της πλειοψηφίας ήταν η εξής : << η κρίση σχετικά µε το οµοταγές αλλοδαπού ΑΕΙ προς αντίστοιχο ηµεδαπό και σχετικά µε την ισοτιµία των χορηγούµενων από αυτό τίτλων σπουδών προς πτυχία της αντίστοιχης ειδικότητας, χορηγούµενα από τα ΑΕΙ της ηµεδαπής, αναφέρεται σε τυπικό προσόν για το διορισµό σε πανεπιστηµιακή ή άλλη θέση ή την άσκηση του οικείου προς αυτό επαγγέλµατος και δεν εµπίπτει στα πλαίσια της πλήρους αυτοδιοικήσεως των ΑΕΙ όπως ορίζεται στο Σύνταγµα >>. Αντίθετα, η άποψη της µειοψηφίας είναι η εξής :οι αρµοδιότητες του ΙΚΑΤΣΑ αντίκεινται στο άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγµατος. Η αρµοδιότητα αυτή σχετικά µε τη διαπίστωση της συνδροµής των 17 Η µοναδική περίπτωση όπου ο νόµος προβλέπει κάποια προθεσµία.για τις άλλες πράξεις του ΙΚΑΤΣΑ η προθεσµία εκδόσεως είναι τρίµηνη. 19

20 προσόντων αυτών σε κάθε µία συγκεκριµένη περίπτωση ανήκει στην οικεία Ανωτάτη Σχολή, η οποία ελέγχει και την ισοτιµία του προσκοµιζόµενου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής κατόπιν ουσιαστικής αξιολογήσεως του επιστηµονικού πεδίου του αλλοδαπού ΑΕΙ και του περιεχοµένου και της βαθµίδος των σπουδών, τις οποίες πιστοποιεί το προσκοµιζόµενο πτυχίο.και αυτή η εκτίµηση ανάγεται στην εσωτερική λειτουργία των ΑΕΙ και δεν δύναται να υπαχθεί σε άλλο, κρατικό ή µη, όργανο. Αν και, αρχικά, φαίνεται ότι η άποψη της πλειοψηφίας του Συµβουλίου της Επικρατείας περιορίζει την αυτοδιοίκηση των πανεπιστηµίων, η νοµολογία του ΣτΕ προστατεύει ικανοποιητικά την αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ στην Ελλάδα. 20

21 Γ ΜΕΡΟΣ Η αντιµετώπιση του θέµατος της αναγνώρισης των Πτυχίων από την αλλοδαπή στην Ελλάδα υπό το πρίσµα του Κοινοτικού ικαίου 1. Γενικές γραµµές του Κοινοτικού Πλαισίου Η αναγνώριση των τίτλων σπουδών µεταξύ των κρατών µελών είναι στενά συνδεδεµένα µε την επαγγελµατική εκπαίδευση καθώς και µε την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, σπουδαστών και εργαζοµένων. Κάθε πολίτης της ΕΟΚ πλέον µπορεί να εγκατασταθεί και να ασκήσει µια µη µισθωτή δραστηριότητα σε όποίο κράτος µέλος επιθυµεί.τα εθνικά κριτήρια, όµως, είναι αυτά που θα καθορίσουν τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση στα διάφορα επαγγέλµατα. Αποτέλεσµα αυτού θα είναι ο ενδιαφερόµενος να δυσκολεύεται να αποδείξει τις απαιτούµενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και ικανότητες που διαθέτει και οι οποίες αποδεικνύονται κατά κύριο λόγο µε πτυχία, διπλώµατα, πιστοποιητικά και, γενικά, τίτλους. Η εναρµόνιση της κατάρτισης και των διπλωµάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο παρουσιάζει τις δύο ακόλουθες όψεις στενά συνδεδεµένες µεταξύ τους : Α) την ακαδηµαϊκή Β) την επαγγελµατική. Η πρώτη στοχεύει σε µία συνοχή µεταξύ των εκπαιδευτικών συστηµάτων των διαφόρων χωρών, ενώ η δεύτερη στην αποτελεσµατική υλοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό την πρόσβαση στα διάφορα επαγγέλµατα. Πρωταρχικός στόχος της ΕΟΚ ήταν η επαγγελµατική αναγνώριση, γεγονός που φαίνεται και στο άρθρο 57 παρ. 1 ΣυνθΕΟΚ.Σε σχέση µε 21

22 την επαγγελµατική αναγνώριση η ακαδηµαϊκή υπολείπεται και ρυθµίζεται σε εθνικό επίπεδο. Η καθυστερηµένη αυτή αντιµετώπιση της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης οφείλεται στην προτεραιότητα που έδινε η συνθήκη της ΕΟΚ στην ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελµατικών και οικονοµικών φορέων στο πλαίσιο της κοινής αγοράς.. Παρατηρούµε ότι η Συνθήκη της ΕΟΚ παρουσιάζει κενό στο σηµείο αυτό. Έτσι η κοινότητα στη συνέχεια λαµβάνει µέτρα για την αναγνώριση. Συγκεκριµένα, το νέο άρθρο 126 παρ. 2 ΣυνθΕΟΚ αναγνωρίζει στην Κοινότητα σαφείς αρµοδιότητες σε θέµατα εκπαίδευσης και ειδικά της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης. Τέλος, όπως προκύπτει από τη γενική οδηγία 89/48 ΕΟΚ περί αναγνωρίσεως των πανεπιστηµιακών τίτλων, η αµοιβαία αναγνώριση πρέπει να εφαρµόζεται ως προς το τελικό προϊόν, δηλαδή το σύνολο των τίτλων που κατέχει το άτοµο. Συνεπώς, η ισοτιµία κύκλων ή ετών σπουδών αποκτά δευτερεύουσα σηµασία, ενώ συγχρόνως αναδεικνύεται η παράλληλη πορεία ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής αναγνώρισης. 2. Η οδηγία 89/48 ΕΟΚ To 1989 το Συµβούλιο µε την οδηγία 89/48 ΕΟΚ θεσπίζει ένα οριζόντιο σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η οποία θεµελιώνεται στην ταυτότητα του αντικειµένου της επαγγελµατικής δραστηριότητας τόσο στο κράτος προέλευσης όσο και στο κράτος µέλος υποδοχής. Η οδηγία αφορά κατ αρχήν όλα τα επαγγέλµατα και σκοπός της είναι να διευκολυνθεί η άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων σε κράτος µέλος άλλο από εκείνο που ο αιτών απέκτησε τον τίτλο του. 22

23 Αυτό που αναγνωρίζει η οδηγία είναι τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που στηρίζονται στους πανεπιστηµιακούς τίτλους, ενώ η αναγνώριση αφορά στο δίπλωµα, βασιζόµενο στην αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των κρατών. Το άρθρο 3 είναι θεµελιώδης διάταξη της οδηγίας. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, υπήκοος ενός κράτους µέλους µπορεί να έχει πρόσβαση ή να ασκήσει µία δραστηριότητα ή ένα επάγγελµα σε κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο που εκπαιδεύθηκε, υπό τους ίδιους όρους µε τους ηµεδαπούς, εφόσον κατέχει τους κατάλληλους τίτλους που απονεµήθηκαν στο άλλο κράτος µέλος µετά από τρία χρόνια ανώτατης εκπαίδευσης 18. Για την περίπτωση που υπάρχουν πολλές διαφορές στην κατάρτιση ή δοµή ενός επαγγέλµατος µεταξύ των κρατών µελών το άρθρο 4 προβλέπει : α) επαγγελµατική πείρα και β) πρακτική άσκηση προσαρµογής ή δοκιµασία επάρκειας για ουσιαστικές διαφορές στο περιεχόµενο της εκάστοτε εκπαίδευσης. Κατά το άρθρο 1 της οδηγίας, το δίπλωµα πρέπει να έχει απονεµηθεί από αρµόδια αρχή του κράτους µέλους. ηλαδή είναι θέµα εσωτερικού δικαίου κάθε κράτους µέλους και εναπόκειται σε καθένα ξεχωριστά να καθορίσει τις αρχές που δικαιούνται να χορηγούν, στο έδαφος του, διπλώµατα παρέχοντα πρόσβαση σε νοµικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα καθώς και τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των διπλωµάτων αυτών. Η Ελλάδα, συγκεκριµένα, αναγορεύει, όπως άλλωστε ήδη έχουµε δει, τα δηµόσια εκπαιδευτήρια ανώτατης εκπαίδευσης σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 8 εδ. β. Η αναγνώριση που αφορά στα διπλώµατα που εγγυώνται πλήρη επαγγελµατική εκπαίδευση, αναφέρεται σε «νοµοθετικά κατοχυρωµένο» επάγγελµα ή δραστηριότητα. ηλαδή, θα λέγαµε ότι είναι το 18 Κατά το ΠΕΚ «η προϋπόθεση της κατοχής πανεπιστηµιακού διπλώµατος έχει αναγκαστικά την έννοια που δίνει στον όρο αυτόν η ίδια η νοµοθεσία του κράτους µέλους στο οποίο ο υποψήφιος περάτωσε τις σπουδές που επικαλείται». 23

24 επάγγελµα «νοµοθετικά κατοχυρωµένο» όταν πρόκειται για πρόσβαση στις δραστηριότητες ή την εξάσκηση τους απαιτείται από τις εθνικές διατάξεις η κατοχή διπλώµατος ή επαγγελµατικού τίτλου που προσδίδεται µόνο σε όσους συγκεντρώνουν ορισµένα προσόντα.η έννοια αυτή του «νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος» έχει προκαλέσει προβληµατισµό, επειδή το γενικό αυτό σύστηµα οργανώθηκε µε βάση κάποια γνωστά επαγγέλµατα. Πέρα από όλα αυτά, δεν υπάρχει αµοιβαία συµφωνηµένη βάση σύγκρισης η οποία να υιοθετείται από τα κράτη µέλη. Γενικότερα, υπάρχουν δύο µέθοδοι προσέγγισης των κρατών µελών στην οδηγία : α) οριζόντια µέθοδος, β) κάθετη µέθοδος.σύµφωνα µε την πρώτη µέθοδο τα κράτη µέλη προσαρµόζονται στην οδηγία για όλα τα επαγγέλµατα µέσω ενός νόµου, ενώ µε τη δεύτερη µέθοδο κατά επαγγέλµατα. Η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία εκείνη των κρατών µελών που έχουν προσαρµοσθεί σε πολύ µικρό βαθµό και, συγκεκριµένα, για τα παραϊατρικά επαγγέλµατα, για τους δικηγόρους και τους ορκωτούς λογιστές. 3.Επίδραση της οδηγίας 89/48 ΕΟΚ στην Ελληνική διαδικασία Αναγνώρισης των ιπλωµάτων Η εφαρµογή της οδηγίας 89/48 ΕΟΚ έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή κάποιων διαδικασιών που µέχρι τώρα ίσχυαν Παράλληλα, ανακύπτουν και κάποια προβλήµατα τα οποία απαιτούν άµεση λύση. Τέτοιο είναι το πρόβληµα της αναγνώρισης πτυχίων από ιδιωτικά πανεπιστήµια της αλλοδαπής. Έτσι παρακάτω θα δούµε την προσαρµογή της οδηγίας στην ελληνική πραγµατικότητα και το κατά πόσον συµβιβάζεται η ελληνική απαγόρευση των ιδιωτικών πανεπιστηµίων µε την κοινοτική οδηγία : 24

25 ΕΟΚ Α) Προσαρµογή του ελληνικού συστήµατος στην οδηγία 89/48 Η Ελλάδα έχει προσαρµοστεί προς την οδηγία 89/48 ΕΟΚ µόνο τµηµατικά, δηλαδή µόνο ως προς τα παραϊατρικά επαγγέλµατα, τους δικηγόρους και τους ορκωτούς λογιστές. Για τα υπόλοιπα επαγγέλµατα δεν έχει γίνει κάποια νοµοθετική ρύθµιση. Το νέο σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων, έτσι όπως παρουσιάζεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, θα αλλάξει τα δεδοµένα στην Ελλάδα, µε άµεση συνέπεια να σταµατήσει η ταύτιση του πτυχίου µε το δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος. ηλαδή θα έχουµε διαχωρισµό µεταξύ επαγγελµατικής και ακαδηµαϊκής αναγνώρισης. Το ΙΚΑΤΣΑ θα είναι αρµόδιο για την ακαδηµαϊκή αναγνώριση, ενώ για την επαγγελµατική αναγνώριση αρµόδια θα είναι τα αρµόδια Υπουργεία. Επιπλέον, το σύστηµα αυτό δεν αναφέρεται µόνο στα πτυχία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ( ΑΕΙ ) αλλά και αυτών των ΤΕΙ. Η οδηγία έχει ως πεδίο εφαρµογής την τριτοβάθµια εκπαίδευση µε τον επιπρόσθετο όρο ότι αυτή θα είναι τουλάχιστον τριετούς διάρκειας. Β) Η Ελληνική απαγόρευση των ιδιωτικών πανεπιστηµίων συµβιβάζεται µε την κοινοτική επιδίωξη για ενιαίο σύστηµα αναγνώρισης πτυχίων Ένα από τα καίρια προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει η ελληνική νοµοθεσία µε την οδηγία 89/48 ΕΟΚ είναι το πρόβληµα των ιδιωτικών πανεπιστηµίων. Συγκεκριµένα, δηµιουργείται µια αντίφαση. 25

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ακολουθούµενη από το TEE πρακτική να απαιτεί ακαδηµαϊκή αναγνώριση των

1 Η ακολουθούµενη από το TEE πρακτική να απαιτεί ακαδηµαϊκή αναγνώριση των Oι αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική Αιτιολογηµένη Γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µετά την έκδοση του Π.. 385/2002, µε το οποίο τροποποιήθηκαν διατάξεις του Π.. 165/2000,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Βασικές Έννοιες- Ορισμοί Ίδρυση ΔΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ. 80, 1/4/2005) Ομοταγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 172/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3341 της 30ής ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 172 Οι περί Αναγνώρισης Τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: -Απουσία αρµόδιου φορέα στην Ελλάδα για την αναγνώριση της ισοτιµίας τίτλων σπουδών ανωτέρων σχολών εξωτερικού προς τίτλους σπουδών ανωτέρων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 4ης Δεκεμβρίου 2008 (*)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 4ης Δεκεμβρίου 2008 (*) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 4ης Δεκεμβρίου 2008 (*) «Οδηγία 92/51/ΕΟΚ Αναγνώριση διπλωμάτων Σπουδές σε εργαστήριο ελευθέρων σπουδών που δεν αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτικό ίδρυμα από το κράτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τις σχετικές αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε στη σύσταση διαπαραταξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

«ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» - 1 - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΠΕ «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΦΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΑΜ 1340200200209 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105).

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). «Συγχώνευση Τµηµάτων, ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» ΑΔΑ: ΒΕΖΚ9-ΒΑΒ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ταχ. /νση: 4 ο χλµ Εθνικής οδού Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα τ.κ.45500 Τηλ.: 26510-50712/715 Φάξ: 26510-50732 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν παιδεία και μεταπτυχιακές σπουδές

Δωρεάν παιδεία και μεταπτυχιακές σπουδές ΣΧΟΛΙΟ ΝΟΒ 2012,1293 Δωρεάν παιδεία και μεταπτυχιακές σπουδές Του ΑΝΤΩΝΗ Π.ΑΡΓΥΡΟΥ, Δικηγόρου Διεύθυνση επικοινωνίας: argyrospa@yahoo.com Το Γ' τμήμα ΣτΕ με την με αριθμό 2714/10 Απόφαση του παρέπεμψε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα»

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα» Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2004 Αριθµ. Πρωτ.: ΟΑ/ Φ13 / 1873 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΤΥΧΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ IdEF & ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΩΝ EUROUNIVERSITIES idef@orionidef.gr www.idef.gr ΠΤΥΧΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ύο διαφορετικές δηλώσεις, η µια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 17563.09.1 Χειριστής: Αναστασία Ματανά

11 Νοεµβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 17563.09.1 Χειριστής: Αναστασία Ματανά 11 Νοεµβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 17563.09.1 Χειριστής: Αναστασία Ματανά Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Γραφείο Υπουργού Κ. Άννας ιαµαντοπούλου Α. Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Θέµα: Μη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3)

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12206 ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Πρόσληψης εικοσιπέντε (25) ) ατόµων µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Όργανα των ΑΕΙ- Ανάδειξη-Συγκρότηση-Λειτουργία- Αρμοδιότητες.

Α. Όργανα των ΑΕΙ- Ανάδειξη-Συγκρότηση-Λειτουργία- Αρμοδιότητες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 9/0/206 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ.Πρωτ.3890/ Α2208 «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ίδρυση - Νοµική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ίδρυση - Νοµική ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ίδρυση - Νοµική Μορφή - Έδρα Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π...)

Διαβάστε περισσότερα

5. Την υπ αριθµ. 560/5-8/2011 (ορθή επανάληψη ) απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρεθύµνης περί Καθορισµού θέσεων και ειδικοτήτων.

5. Την υπ αριθµ. 560/5-8/2011 (ορθή επανάληψη ) απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρεθύµνης περί Καθορισµού θέσεων και ειδικοτήτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο 02-09-2011 Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Αριθµ. Πρωτ.: 1063 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ 1 Η Π.Ο.Ε.Ο. εκπροσωπεί πανελλαδικά τον κλάδο των αδειούχων οδοντοτεχνιτών (αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθηνών και αποφοίτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης).

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. + Μέγεθος Γραµµάτων - Εκτύπωση\Αποθήκευση Ν 2817/2000: Εκπαίδευση ατόµων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κλπ (286892)

ΚΕΙΜ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. + Μέγεθος Γραµµάτων - Εκτύπωση\Αποθήκευση Ν 2817/2000: Εκπαίδευση ατόµων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κλπ (286892) Page 1 of 5 Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειµένου στο WORD (select all) και καλύτερη εκτύπωση συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις»

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα