ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

2 1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Σαν βάση για τον υπολογισµό χρησιµοποιήθηκε η έκδοση "Τυπικές Εισροές - Εκροές για τις Κύριες Φυτικές και Ζωοκοµικές Επιχειρήσεις της Κύπρου", Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Λευκωσία, Νοέµβριος 2002 Μέτρο Πίνακας 1. Υπολογισµός απώλειας εισοδήµατος για τα εσπεριδοειδή ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ Μ.Ο Απόδοση(τόνοι/εκτάριο) Τιµή(λίρες/τόνο) Α. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟ ΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Λιπάσµατα Φυτοπροστασία Ζιζανιοκτονία Άρδευση Μηχανική εργασία Εργατικά Άλλα έξοδα απάνη ασφάλισης Τόκος κεφαλαίου κίνησης Β. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Ενοίκιο γης Εργατικά οικογένειας Τόκος σταθερού κεφαλαίου Απόσβεση και δαπάνη εγκατάστασης Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ (Β+Γ) Ε. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΚΕΡ ΟΣ (Α-Β) ΣΤ. ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ ΟΣ (Α- ) ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑ(ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ ΟΣ+ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ) 1.763ανά εκτάριο ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΕΚΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ 881 Ευρώ Πηγή: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Σηµείωση: Η απώλεια εισοδήµατος για τα επιτραπέζια σταφύλια έχει λογισθεί η ίδια µε τα εσπεριδοειδή.

3 2 Πίνακας 2. Υπολογισµός απώλειας εισοδήµατος για τα φυλλοβόλα Μηλιές Αχλαδιές Ροδακινιές Μ.Ο Απόδοση(τόνοι/εκτάριο) Τιµή(λίρες/τόνο) Α. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟ ΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Λιπάσµατα Φυτοπροστασία Ζιζανιοκτονία Άρδευση Μηχανική εργασία Ξένα εργατικά Άλλα έξοδα απάνη ασφάλισης Τόκος κεφαλαίου κίνησης Β. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Ενοίκιο γης Εργατικά οικογένειας Τόκος σταθερού κεφαλαίου Απόσβεση και δαπάνη εγκατάστασης Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ (Β+Γ) Ε. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΚΕΡ ΟΣ (Α-Β) ΣΤ. ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ ΟΣ (Α- ) ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑ(ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ ΟΣ+ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ) 5.953ανά εκτάριο ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΕΚΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ Ευρώ Πηγή: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

4 3 Πίνακας 3. απάνες αναδιάρθρωσης ανά δεκάριο Κόστος εκρίζωσης: 300 Ευρώ Βαθιά καλλιέργεια: 100 Ευρώ Κόστος επαναφύτευσης: 500 Ευρώ Απολεσθέν εισόδηµα για προβληµατικές φυτείες αρδευόµενων φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων την πρώτη πενταετία µετά την εκρίζωση: 4048* Ευρώ/5 έτη Απολεσθέν εισόδηµα για προβληµατικές φυτείες Εσπεριδοειδών και Σταφυλιών την πρώτη πενταετία µετά την εκρίζωση: 1198* Ευρώ/5 έτη ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ (Εκρίζωση, βαθιά καλλιέργεια, επαναφύτευση, απολεσθέν εισόδηµα): Ευρώ για Φυλλοβόλα Ευρώ για Εσπεριδοειδή Επιπρόσθετα για τα επιτραπέζια σταφύλια: Κόστος υποστύλωσης: µέχρι 500 Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ (Εκρίζωση, βαθιά καλλιέργεια, επαναφύτευση, απολεσθέν εισόδηµα, υποστύλωση) ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ: Ευρώ * υπολογίζεται το 80% του απολεσθέντος εισοδήµατος των κανονικών φυτειών (βλέπε Πίνακες 1 και 2)

5 4 Μέτρο 2.1. Πίνακας 1. Υπολογισµός απώλειας εισοδήµατος για ικανοποίηση του προτύπου της νιτρορύπανσης Φυτεία Καθαρό Απώλεια Ποσοστό της Συνεισφορά στην Συνεισφορά κέρδος εισοδήµατος απώλειας αρδευόµενη στη µέση ανά ( ) εισοδήµατος έκταση µείωση του εκτάριο επί της % επί της % εισοδήµατος ( ) ( )/δεκάριο Πατάτες* Εσπεριδοειδή** και Μπανάνες Λαχανικά*** και Άνθη Μέση µείωση του εισοδήµατος ( ) 207 * Το ύψος του εισοδήµατος βασίστηκε στην Ανοιξιάτικη και Καλοκαιρινή φυτεία ** Το ύψος του εισοδήµατος βασίστηκε κυρίως στα πορτοκάλια και γκρέϊπφρουτ *** Το ύψος του εισοδήµατος βασίστηκε κυρίως στα πεπονοειδή, ντοµάτες και αγγουράκια Στοιχεία από έκδοση "Τυπικές Εισροές - Εκροές για τις κύριες Φυτικές και Ζωοκοµικές Επιχειρήσεις της Κύπρου", Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Νοέµβριος 2002 και από στοιχεία Τµήµατος Γεωργίας

6 5 Πίνακας 2. Υπολογισµός απώλειας εισοδήµατος για ικανοποίηση του προτύπου για την ευηµερία των ζώων στη χοιροτροφία 1. Κατάργηση εγκλωβισµού χοιροµητέρων α. 15% πρόσθετα εργατικά - Εργατικά : µήνες (για 100 χοιροµητέρες + followers) = 4550/έτος - 30% των εργατικών για περιποίηση 100 χοιροµητέρων : 4550*30% = 1365 ή 13,65/χοιροµητέρα - Αύξηση εργατικών κατά 15% : 13,65*15%= 2,05/χοιροµητέρα β. 20% µείωση του εισοδήµατος - 1 χοιροµητέρα παράγει ετησίως 18 χοιρίδια στη γέννα καθαρής αξίας 3,2/χοιρίδιο = 58 - Μείωση εισοδήµατος κατά 20% : 58*20% = 11,60 γ. Συνολική απώλεια εισοδήµατος : 2,05+ 11,60= 13,65 2. Αραίωση χοίρων α. - Συνολικό εισόδηµα/χοίρο 100 Κιλά Ζ. 0,60 = 60 - Καθαρό κέρδος + εισόδηµα εργασίας : 60*17% = 10,20/χοίρο - Μείωση εισοδήµατος κατά 20% : 10,20*20% = 2,04/χοίρο β.- Συνολική απώλεια εισοδήµατος : 16 χοίροι που πωλούνται / 2,04 = 32,64 ή 3,5 16 χοίροι = 56 Ευρώ/χοιροµητέρα Στοιχεία από έκδοση "Τυπικές Εισροές - Εκροές για τις κύριες Φυτικές και Ζωοκοµικές Επιχειρήσεις της Κύπρου", Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Νοέµβριος 2002 και από στοιχεία Τµήµατος Γεωργίας

7 6 Πίνακας 3. Υπολογισµός απώλειας εισοδήµατος για ικανοποίηση του προτύπου για την ευηµερία των ζώων στην πτηνοτροφία 1. Τροποποίηση κλωβοστοιχιών ορνίθων αυγοπαραγωγής (µε αραίωση ορνίθων) - 20% µείωση εισοδήµατος α. - Μείωση των ορνίθων κατά 20% (σε κλουβιά των 5 θα στεγάζονται 4 όρνιθες), άρα µείωση καθαρού εισοδήµατος και κέρδους κατά 20%, ενώ όλο το κόστος 45% (πλην διατροφής) παραµένει το ίδιο - Ακαθάριστο εισόδηµα/όρνιθα : 1 όρνιθα παράγει 22 δωδεκάδες αυγά 0,70/δωδεκάδα = 15,40 - Καθαρό εισόδηµα + Κέρδος : 15,40*45% = 6,93/όρνιθα β. Μείωση καθαρού εισοδήµατος κατά 20% : 6,93*20% = 1,38/όρνιθα ή 2. Αντικατάσταση υφιστάµενων από κλωβοστοιχίες νέου τύπου (750 cm 2 /όρνιθα) ή και πλήρης κατάργηση τους(εναλλακτικά συστήµατα στέγασης) α. - Μείωση των ορνίθων κατά 50%, άρα µείωση καθαρού εισοδήµατος κατά 50% - Ακαθάριστο εισόδηµα/όρνιθα : 1 όρνιθα παράγει 22 δωδεκάδες αυγά 0,70/δωδεκάδα = 15,40/όρνιθα - Καθαρό εισόδηµα + Κέρδος(10% του ακαθάριστου εισοδήµατος) : 15,40*10% = 1,54/όρνιθα - Μείωση καθαρού εισοδήµατος και κέρδους : 1,54*50% = 0,77/όρνιθα β. Αύξηση εργατικών : µήνες για 2000 όρνιθες = 4810/έτος ή 2,41/όρνιθα γ. Μείωση αυγοπαραγωγής κατά 3% = 0,21 δ. - Συνολική απώλεια εισοδήµατος : 0,77 + 2,41 + 0,21 = 3,39 Στοιχεία από έκδοση "Τυπικές Εισροές - Εκροές για τις κύριες Φυτικές και Ζωοκοµικές Επιχειρήσεις της Κύπρου", Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Νοέµβριος 2002 και από στοιχεία Τµήµατος Γεωργίας

8 7 Πίνακας 4. Υπολογισµός απώλειας εισοδήµατος για ικανοποίηση του προτύπου υγιεινής στον τοµέα του αγελαδινού γάλακτος Ικανοποίηση των προτύπων υγιεινής στον τοµέα του αγελαδινού γάλακτος α. 1 µήνες για 32 γαλακτοφόρες αγελάδες = 4550/έτος ή 142,20/αγελάδα β. Κόστος εργατικών : 142,20*40%(για άρµεγµα, καθαριότητα κ.λπ.) = 56,88/αγελάδα γ. Αύξηση εργατικών κατά 35% : 56,88*35%= 19,90/αγελάδα Στοιχεία από έκδοση "Τυπικές Εισροές - Εκροές για τις κύριες Φυτικές και Ζωοκοµικές Επιχειρήσεις της Κύπρου", Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Νοέµβριος 2002 και από στοιχεία Τµήµατος Γεωργίας

9 8 Μέτρο 2.2. Καθεστώς Πίνακας 1. Απώλεια καθαρού κέρδους/έτος/εκτάριο, µε την εφαρµογή νέου συστήµατος τριετούς αµειψισποράς µε υποχρεωτική χλωρά λίπανση (Ευρώ/εκτάριο) Α. ιετές σύστηµα αµειψισποράς που εφαρµόζεται µέχρι τώρα (πατάτες - οποιαδήποτε καλλιέργεια εκτός από σολανώδη) Καλλιέργεια Καθαρό κέρδος Ευρώ/εκτάριο 1ο έτος Πατάτες 4307,60* 2ο έτος Μια καλλιέργεια από τον πίνακα ,90 Σύνολο καθαρού κέρδους/διετία 5409,50 Σύνολο καθαρού κέρδους/τριετία 8114,25** * Μέσος σταθµικός όρος για τις τρεις καλλιεργητικές περιόδους (εαρινή, χειµερινή και ενδιάµεση) ** ΕΥΡΩ 5409,50/εκτάριο Χ Συντελεστή 1,5 Β. Νέο σύστηµα τριετούς αµειψισποράς µε υποχρεωτική χλωρά λίπανση Καλλιέργεια Καθαρό κέρδος Ευρώ/εκτάριο 1ο έτος Πατάτες 4307,60* 2ο έτος Μια καλλιέργεια από τον πίνακα ,90** 3ο έτος Χλωρά λίπανση -2188,14** Σύνολο καθαρού κέρδους/τριετία 3221,36 Υπόµνηµα: * Μέσος σταθµικός όρος για τις τρεις καλλιεργητικές περιόδους (εαρινή, χειµερινή και ενδιάµεση) ** Ενοίκιο γης και εργατικά οικογένειας Ευρώ 1888,19/εκτ. + σύνολο δαπανών για χλωρά λίπανση Ευρώ 299,95/εκτ. = Ευρώ 2188,14/εκτ Απώλεια καθαρού κέρδους/τριετία, µε την εφαρµογή νέου συστήµατος αµειψισποράς µε υποχρεωτική χλωρά λίπανση Ευρώ 4892,89/εκτάριο Απώλεια καθαρού κέρδους/έτος, µε την εφαρµογή νέου συστήµατος αµειψισποράς µε υποχρεωτική χλωρά λίπανση Ευρώ 1630,96/εκτάριο Πίνακας 1.1 Καλλιέργεια Καθαρό κέρδος Ευρώ/εκτάριο Κριθάρι -91,80 Σιτάρι -120,70 Κουκιά 13,60 Μ.Ο. Ευρώ 1101,90/εκτάριο Φασόλια ξηρά 1113,50 Καρότα 3799,5 Καρπούζια 1897,2

10 9 Μέτρο 2.2. Καθεστώς Πίνακας 2. απάνες για την εφαρµογή του συστήµατος Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Παραγωγής Πατατών (*) σε Ευρώ/εκτάριο Α/Α Περιγραφή απάνης Επιβάρυνση σε Ευρώ/εκτάριο α. ιαχείριση λίπανσης (αναλύσεις νερού και εδάφους) 180 β. Ολοκληρωµένη φυτοπροστασία (προσδιορισµός υπολειµµάτων, παγίδες, φιλικά στο περιβάλλον φυτοφάρµακα) 200 γ. Πιστοποίηση Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Παραγωγής (EUREPGAP κλπ) 180 δ. Τήρηση αρχείων - αναλώσιµη ύλη 100 ΣΥΝΟΛΟ 660 Πηγή: Τµήµα Γεωργίας Υπόµνηµα: * Στοιχεία κόστους για µια γεωργική εκµετάλλευση καλλιέργειας πατατών έκτασης κατά µέσο όρο 4 εκταρίων µε µέσο αριθµό αγροτεµαχίων τέσσερα.

11 10 Μέτρο 2.2. Καθεστώς Πίνακας 3. απάνες εφαρµογής αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα εσπεριδοειδή ανά εκτάριο Α/Α Περιγραφή απάνης Επιβάρυνση σε Ευρώ/εκτάριο Α. Ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγής α. ιαχείριση λίπανσης (αναλύσεις νερού, εδάφους και φύλλων) 200 β. Ολοκληρωµένη φυτοπροστασία (προσδιορισµός υπολειµµάτων, φεροµόνες- παγίδες, ωφέλιµα έντοµα) 400 γ. Πιστοποίηση Ολοκληρωµένης ιαχείριση Παραγωγής (EUREPGAP κλπ) 400 δ. Τήρηση αρχείων - αναλώσιµη ύλη 150 Σύνολο Ολοκληρωµένης ιαχείρισης 1150 Β. Μηχανική καλλιέργεια αντί της ζιζανιοκτονίας ( ύο τουλάχιστον επεµβάσεις ετησίως) 600 Πηγή: Τµήµα Γεωργίας

12 11 Μέτρο 2.2. Καθεστώς Υπολογισµός ύψους ενίσχυσης (αροτραίες καλλιέργειες) A. Αγρανάπαυση: ιαφυγόν εισόδηµα: / ha Ευρώ/ha Εργατικά οικογένειας 45,00 76,5 Επιπλέον έξοδα κατά την αγρανάπαυση: / ha 1 καλλιέργεια µε άροτρο 16,47 28,2 1 καλλιέργεια µε σβάρνα 17,01 29,1 20% τρακτέρ (νεκρές διαδροµές) 5,28 9,0 τρακτοδηγός 7,2 ώρες Χ 4/ώρα 28,80 49,2 ΣΥΝΟΛΟ: 67,56 / ha 182,2/ha Ενίσχυση για αγρανάπαυση: Ευρώ/εκτάριο ιαφυγόν εισόδηµα 76,5 Επιπλέον έξοδα 115,5 Κίνητρο 20% 36,5 ΣΥΝΟΛΟ: 228,0 Β. Αγρανάπαυση µε χλωρά λίπανση: / ha Ευρώ/ha ιαφυγόν εισόδηµα 39,00 66,7 Επιπλέον έξοδα: / ha 1 καλλιέργεια µε σβάρνα 17,01 29,1 1 σπορά 13,52 23,1 1 καλλιέργεια µε άροτρο 16,47 28,2 20% τρακτέρ (4,4Χ1,6) 7,04 12,0 τρακτοδηγός 9,6 ώρες Χ 4/ώρα 38,40 65,7 100 Κg σπόρος βίκος Χ 0,50 50,00 85,5 100 Kg λίπασµα (0-48-0) 34,00 58,1 ΣΥΝΟΛΟ: 176,44/ ha 300,7/ha

13 12 Γ. Μέσος όρος (50% απλή αγρανάπαυση, 50% µε χλωρά λίπανση) Ενίσχυση: 24,1 Ευρώ/ha Ευρώ/δεκάρια ιαφυγόν εισόδηµα 6,7 Επιπλέον έξοδα 30,3 Κίνητρο 20% 7,4 ΣΥΝΟΛΟ: 44,4

14 13 ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων Πίνακας 1: Υπολογισµός ύψους ενίσχυσης για φυτική παραγωγή Καλλιέργεια Μέση Παραγωγή Βιολογικών Καλλιεργειών kg/εκτάριο (α) ιαφυγόν εισόδηµα Ευρώ/εκτ. (β) Αυξηµένο κόστος παραγωγής Ευρώ/εκτ. Πριµοδότηση ((α+β)χ20% Ευρώ/εκτ. ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ/εκτ. Αρδευόµενη ελιά Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια) Αµπέλια (Επιτραπέζια) Αµπέλια (Οινοποιήσιµα) 1050 (ελαιόλαδο) ,76 206, , ,00 914,60 403, , , ,20 266, , , ,70 331, ,80 Ξηρικές ελιές ,50 517,00 113,90 683,40 (ελαιόλαδο) Σιτηρά (σιτάρι) ,10 419,22 61,02 366,14 Πατάτες , ,24 237, ,28 Υπαίθρια Λαχανικά , ,00 371,2 2227,20 * ιαφυγόν Εισόδηµα = Εισόδηµα από Συµβατική Καλλιέργεια Εισόδηµα από Βιολογική Καλλιέργεια. ** Αυξηµένο Κόστος Παραγωγής = Κόστος Παραγωγής Βιολογικής Καλλιέργειας Κόστος Παραγωγής Συµβατικής Καλλιέργειας. Αναλυτικότερα στοιχεία για τον υπολογισµό των πιο πάνω ποσών κατά καλλιέργεια παρατίθενται πιο κάτω: Καλλιέργεια: Ελιές Αρδευόµενες Απόδοση (Kg ελαιόλαδου /εκτάριο) Τιµή Προϊόντος (Ευρώ) 5,00 3,57 Αξία Παραγωγής (Ευρώ/εκτάριο) , ,00 ιαφυγόν Εισόδηµα/Εκτάριο: , ,00 = 210,00 Ευρώ απάνες * (Ευρώ/εκτάριο) 9028, ,26 Αυξηµένο κόστος παραγωγής/εκτάριο: 9028, ,26 = 820,76 Ευρώ

15 14 * Στις δαπάνες συµπεριλαµβάνονται το ενοίκιο της γης, η εργασία, οι εισροές, µεταφορικά έξοδα, ασφάλιστρα στον ΟΓΑ, έξοδα πιστοποίησης, τόκοι κεφαλαίων κ.α. Καλλιέργεια: Εσπεριδοειδή (πορτοκάλια) Απόδοση (Kg /εκτάριο) Τιµή Προϊοντος (Ευρώ) 0,3315 0,221 Αξία Παραγωγής (Ευρώ/εκτάριο) 9.945, ,00 ιαφυγόν Εισόδηµα/Εκτάριο: , ,00 = 1.105,00 Ευρώ απάνες * (Ευρώ/εκτάριο) , ,00 Αυξηµένο κόστος παραγωγής / εκτάριο: , ,00 = 914,60 Ευρώ * Στις δαπάνες συµπεριλαµβάνονται το ενοίκιο της γης, η εργασία, οι εισροές, µεταφορικά έξοδα, ασφάλιστρα στον ΟΓΑ, έξοδα πιστοποίησης, τόκοι κεφαλαίων κ.α. Καλλιέργεια:Αµπέλια (Επιτραπέζια) Απόδοση (Kg/εκτάριο) Τιµή Προϊόντος (Ευρώ) 0,684 0,34 Αξία Παραγωγής (Ευρώ/εκτάριο) 6.156, ,00 ιαφυγόν Εισόδηµα/Εκτάριο: 5100, ,00 = -1056,00 Ευρώ απάνες* (Ευρώ/εκτάριο) , ,60 Αυξηµένο κόστος παραγωγής / εκτάριο: , ,60 = 2.390,20Ευρώ * Στις δαπάνες συµπεριλαµβάνονται το ενοίκιο της γης, η εργασία, οι εισροές, µεταφορικά έξοδα, ασφάλιστρα στον ΟΓΑ, έξοδα πιστοποίησης, τόκοι κεφαλαίων κ.α. Καλλιέργεια: Αµπέλια (Οινοποιήσιµα) Απόδοση (Kg /εκτάριο) Τιµή Προϊοντος ( Ευρώ) 0,3315 0,221 Αξία Παραγωγής (Ευρώ/εκτάριο) 1.657, ,00 ιαφυγόν Εισόδηµα/Εκτάριο: 2.210, ,50 = 552,50 Ευρώ απάνες* (Ευρώ/εκτάριο) 4.791, ,60

16 15 Αυξηµένο κόστος παραγωγής/εκτάριο: 4.791, ,60 = 1.105,68 Ευρώ * Στις δαπάνες συµπεριλαµβάνονται το ενοίκιο της γης, η εργασία, οι εισροές, µεταφορικά έξοδα, ασφάλιστρα στον ΟΓΑ, έξοδα πιστοποίησης, τόκοι κεφαλαίων κ.α. Καλλιέργεια: Ελιές (ξηρικές) Απόδοση (Kg ελαιόλαδου/εκτάριο) Τιµή Προϊοντος ( Ευρώ) 5,00 3,57 Αξία Παραγωγής (Ευρώ/εκτάριο) 2.625, ,50 ιαφυγόν Εισόδηµα/Εκτάριο: 2.677, ,00 = 52,50 Ευρώ απάνες* (Ευρώ/εκτάριο) 5.687, ,55 Αυξηµένο κόστος παραγωγής/εκτάριο: 5.687, ,55 = 517,00Ευρώ * Στις δαπάνες συµπεριλαµβάνονται το ενοίκιο της γης, η εργασία, οι εισροές, µεταφορικά έξοδα, ασφάλιστρα στον ΟΓΑ, έξοδα πιστοποίησης, τόκοι κεφαλαίων κ.α. Καλλιέργεια:Σιτάρι Προϊόν Απόδοση (Kg/εκτάριο) Σπόρος Σανός Τιµή Προϊόντος (Ευρώ) Σπόρος 0,342 0,2465 Σανός 0,0425 0,0425 Αξία Παραγωγής Σπόρος 615,60 493,00 (Ευρώ/εκτάριο) Σανός 76,50 85,00 Συνολική αξία Παραγ. (Ευρώ/εκτάριο) 692,10 578,00 ιαφυγόν Εισόδηµα/Εκτάριο: 578,00-692,10 = - 114,10 Ευρώ απάνες* (Ευρώ/εκτάριο) 1.117,92 698,7 Αυξηµένο κόστος παραγωγής/εκτάριο: 1.117,92-698,7 = 419,22Ευρώ * Στις δαπάνες συµπεριλαµβάνονται το ενοίκιο της γης, η εργασία, οι εισροές, µεταφορικά έξοδα, ασφάλιστρα στον ΟΓΑ, έξοδα πιστοποίησης, τόκοι κεφαλαίων κ.α.

17 16 Καλλιέργεια: Πατάτες Απόδοση (Kg /εκτάριο) Τιµή Προϊόντος (Ευρώ) 0,51 0,306 Αξία Παραγωγής (Ευρώ/εκτάριο) , ,00 ιαφυγόν Εισόδηµα / Εκτάριο:9180, ,00 = ,00 Ευρώ απάνες* (Ευρώ/εκτάριο) 9.556, ,80 Αυξηµένο κόστος παραγωγής/εκτάριο: 9.556, ,80 = 2.205,24 Ευρώ * Στις δαπάνες συµπεριλαµβάνονται το ενοίκιο της γης, η εργασία, οι εισροές, µεταφορικά έξοδα, ασφάλιστρα στον ΟΓΑ, έξοδα πιστοποίησης, τόκοι κεφαλαίων κ.α. Καλλιέργεια: Υπαίθρια λαχανικά Βιολογική Καλλιέργεια Συµβατική Καλλιέργεια Τοµάτες Αγγουρ. Καρότα Καρπούζ. Μ.Ο Τοµάτες Αγγουρ. Καρότα Καρπουζ. Μ.Ο Απόδοση (Kg/εκτάριο) Τιµή προϊόντος (Ευρώ) Αξία Παραγωγής Ευρώ/εκτάριο ,85 1,20 0,85 0,25 0,79 0,34 0,60 0,43 0,17 0, ιαφυγόν Εισόδηµα / Εκτάριο: = Ευρώ Βιολογική Καλλιέργεια Συµβατική Καλλιέργεια Τοµάτες Αγγουρ. Καρότα Καρπούζ. Μ.Ο Τοµάτες Αγγουρ. Καρότα Καρπουζ. Μ.Ο απάνες Αυξηµένο Κόστος παραγωγής / εκτάριο: = Ευρώ * Στις απάνες συµπεριλαµβάνονται το ενοίκιο της γης, η εργασία, οι εισροές, µεταφορικά έξοδα, ασφάλιστρα στον ΟΓΑ, έξοδα πιστοποίησης, τόκοι κεφαλαίων κ.α.

18 17 Πίνακας 2: Υπολογισµός ύψους ενίσχυσης για ζωική παραγωγή Είδος Ζώου (α) ιαφυγόν εισόδηµα Ευρώ/ζώο (β) Αυξηµένο κόστος παραγωγής Ευρώ/ζώο (γ) Πριµοδότηση [(α+β) x 20%] Ευρώ/ζώο Σύνολο Ευρώ/ζώο Επιλέξιµες προβατίνες - 70,26 103,38 6,62 39,74 Επιλέξιµες αίγες - 67,86 105,7 7,56 45,40 Μοσχάρια πάχυνσης - 226,84 319,35 18,50 111,01 Αναλυτικότερα στοιχεία για τον υπολογισµό των πιο πάνω ποσών κατά είδος ζώου παρέχονται στους Πίνακες 2.1, 2.2 και 2.3 που παρατίθενται πιο κάτω: Πίνακας 2.1 Εκτροφή προβάτων Έξοδα και δαπάνες για µονάδα µε 144 προβατίνες και 6 κριούς. (α) Είδος προϊόντος Έσοδα από Συµβατική Εκτροφή (σε Ευρώ) Έσοδα από Βιολογική Εκτροφή (σε Ευρώ) Γάλα 122 προβατίνες x 180 lt x 0,663 = προβατίνες x 150 lt x 1,02 = Αρνιά 175 αρνιά x 32 kg Z, B x 2,55 = αρνιά x 25 kg Z,B x 4,42 = Πρόβατα 26 σκάρτα x 34 kg x 2,89 = σκάρτα x 30 Kg x 4,76 = 3713 Μαλλί και κοπριά 150 x 3,06 = x 1,7 = 255 Συνολική απόδοση ιαφυγόν Εισόδηµα για όλη τη µονάδα = Ευρώ ιαφυγόν Εισόδηµα κατά επιλέξιµη προβατίνα :144 = Ευρώ (β) Συµβατική Εκτροφή Βιολογική Εκτροφή απάνες* (σε Ευρώ) Αυξηµένο κόστος παραγωγής για όλη τη µονάδα: = Ευρώ Αυξηµένο κόστος παραγωγής κατά επιλέξιµη προβατίνα: 14887:144 = 103,38 Ευρώ * Στις δαπάνες συµπεριλαµβάνονται: κόστος ζωοτροφών, κτηνιατρικά έξοδα, έξοδα µηχανηµάτων, νερό, ηλεκτρισµός, τόκοι κεφαλαίων, ενοίκιο γης, εργασία, έξοδα συντήρησης εγκαταστάσεων κλπ.

19 18 Πίνακας 2.2 Εκτροφή αιγών Έξοδα και δαπάνες για µονάδα αιγών µε 144 αίγες και 6 τράγους (α) Είδος προϊόντος Έσοδα από Συµβατική Εκτροφή (σε Ευρώ) Έσοδα από Βιολογική Εκτροφή (σε Ευρώ) Γάλα 123 x 280 lt x 0,391 = x 210 lt x 0,646 = Ρίφια 173 x 31 kg x 2,55 = x 25 kg x 4,42 = Αίγες 28 σκάρτες x 34 kg x 2,89 = σκάρτες x 30 Kg x 4,76 = 3998 Κοπριά 150 x 1,7 = x 0,8 = 120 Συνολική απόδοση ιαφυγόν Εισόδηµα για όλη τη µονάδα = Ευρώ ιαφυγόν Εισόδηµα κατά επιλέξιµη προβατίνα :144 = - 67,86 Ευρώ (β) Συµβατική Εκτροφή Βιολογική Εκτροφή απάνες* (σε Ευρώ) Αυξηµένο κόστος παραγωγής για όλη τη µονάδα: = Ευρώ Αυξηµένο κόστος παραγωγής κατά επιλέξιµη αίγα: 15223:144 = 105,7 Ευρώ * Στις δαπάνες συµπεριλαµβάνονται: κόστος ζωοτροφών, κτηνιατρικά έξοδα, έξοδα µηχανηµάτων, νερό, ηλεκτρισµός, τόκοι κεφαλαίων, ενοίκιο γης, εργασία, έξοδα συντήρησης εγκαταστάσεων κλπ. Πίνακας 2.3 Εκτροφή µοσχαριών για πάχυνση Έξοδα και δαπάνες για µονάδα µοσχαριών πάχυνσης αποτελούµενη από 100 µοσχάρια (α) Είδος προϊόντος Έσοδα από Συµβατική Εκτροφή (σε Ευρώ) Έσοδα από Βιολογική Εκτροφή (σε Ευρώ) Βοδινό κρέας 96 δαµάλια x 309 Kg x 2,5 = δαµάλια x 260 Kg x 3,9 = 97,344 Κοπριά 98 δαµάλια x 10,2 = δαµάλια x 5,1 = 500 Συνολική απόδοση ιαφυγόν Εισόδηµα για όλη τη µονάδα: = Ευρώ ιαφυγόν Εισόδηµα κατά µοσχάρι: :100 = - 226,84 Ευρώ (β) Συµβατική Εκτροφή Βιολογική Εκτροφή απάνες* (σε Ευρώ)

20 19 Αυξηµένο κόστος παραγωγής για όλη την εκµετάλλευση: = Ευρώ Αυξηµένο κόστος παραγωγής κατά µοσχάρι: 31935:100 = 319,35 Ευρώ * Στις δαπάνες συµπεριλαµβάνονται: η αγορά των µοσχαριών, κόστος ζωοτροφών, κτηνιατρικά έξοδα, έξοδα µηχανηµάτων, νερό, ηλεκτρισµός, τόκοι κεφαλαίων, ενοίκιο γης, εργασία, έξοδα συντήρησης εγκαταστάσεων κλπ.

21 20 Μέτρο Πίνακας 1: Υπολογισµός απώλειας εισοδήµατος (ανά εκτάριο) 1. Αµυγδαλιές (αρδευόµενες, δεν υπάρχουν στοιχεία για ξηρικές) καθαρό εισόδηµα Ευρώ οικογενειακή εργασία Ευρώ Ευρώ 2. Ελιές (επιτραπέζιες, δεν υπάρχουν στοιχεία για ξηρικές) καθαρό εισόδηµα 433 Ευρώ οικογενειακή εργασία Ευρώ Χαρουπιές κλπ. καθαρό εισόδηµα 112 Ευρώ οικογενειακή εργασία 827 Ευρώ 939 Ευρώ Μέσος όρος Ευρώ. Το ανώτατο ποσό που προνοεί ο Κανονισµός είναι 900/εκτάριο. Χρησιµοποιήθηκε η έκδοση του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

22 21 Μέτρο 2.4 άσωση γεωργικής γης Υπολογισµοί απώλειας εισοδήµατος για δάσωση γεωργικής γης Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχουν υπολογισθεί µε βάση την έκδοση του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, σαν αντιπροσωπευτική απώλεια εισοδήµατος κατά οµάδα καλλιεργειών. 1. Αροτραίες καλλιέργειες, κυρίως σιτηρά και ψυχανθή σε αµειψισπορά: Εισόδηµα κατά εκτάριο = καθαρό κέρδος + οικογενειακή εργασία: α) Σιτηρά Καθαρό κέρδος Ευρώ - 61 Οικογενειακή εργασία + Ευρώ 67 Λογίζεται σαν απώλεια εισοδήµατος η οικογενειακή εργασία. β) Ψυχανθή : φασόλια: Καθαρό κέρδος 1133 Ευρώ Οικογενειακή εργασία 903 Ευρώ 2036 Ευρώ Μέσος όρος σιτηρών - φασολιών = 1050 Ευρώ Το ανώτατο ποσό που προβλέπει ο Κανονισµός είναι 725 Ευρώ κατά εκτάριο. 2. Μανταρινοειδή Όπως στον πίνακα 1 του Μέτρου που φαίνεται πιο πάνω. Επειδή, το ανώτατο ποσό που ορίζει ο κανονισµός είναι 725 Ευρώ, η πριµοδότηση ορίζεται στα 725 Ευρώ κατά εκτάριο. 3. Βοσκότοποι Υπολογίζεται η ίδια απώλεια εισοδήµατος όπως το 1.

23 22 4. Αµπέλια (οινοποιήσιµα) Καθαρό εισόδηµα : Ευρώ Οικογενειακή εργασία: Ευρώ Απώλεια εισοδήµατος 1550 Ευρώ που είναι η οικογενειακή εργασία. Η πριµοδότηση ορίζεται στα 725 Ευρώ κατά εκτάριο που είναι το ανώτατο όριο που προνοείται από τον Κανονισµό. 5. Φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα Όπως στον πίνακα 2, Μέτρο που φαίνεται πιο πάνω. Η πριµοδότηση ορίζεται στα 725 Ευρώ το εκτάριο που είναι το ανώτατο όριο που προνοείται από τον Κανονισµό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2001 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 339372/661 /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' Αρ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015 2020

ΗΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015 2020 Γ. Κούκουλης Γ. Χλιούμης Τι αφήνουμε πίσω μας; ΚΑΠ2006-201

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝ Ο» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21 ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1698/06 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη. Εξαγωγεσ Τα βήματα για να πάρουν... διαβατήριο τα αγροτικά προϊόντα #64

Αγροτικος. Τύπος. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη. Εξαγωγεσ Τα βήματα για να πάρουν... διαβατήριο τα αγροτικά προϊόντα #64 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #64 Αγροτικος 8 σελιδεσ Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Τύπος Κομισιόν «Μάχη» για την προστασία της φέτας δίνει η Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. αποζημιωσεις. Η απόφαση για τις έκτακτες ενισχύσεις ύψους 33 εκατ. στους ροδακινοπαραγωγούς

Αγροτικος. Τύπος. αποζημιωσεις. Η απόφαση για τις έκτακτες ενισχύσεις ύψους 33 εκατ. στους ροδακινοπαραγωγούς Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #49 Αγροτικος 8 σελιδεσ Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Τύπος ΕΑΣ Καβάλας Στην κινεζική αγορά «ταξιδεύουν» τα ακτινίδια»

Διαβάστε περισσότερα

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/ Σε συνδυασμό με αυτόν τον Πρακτικό Οδηγό θα πρέπει να έχετε διαβάσει και: 1. Τις Προδιαγραφές των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και Καν. (ΕΚ) 889/2008 2. Τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Καταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Ρίγανη. Τζουραµάνη Ε., Ναβρούζογλου Π., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Ρίγανη. Τζουραµάνη Ε., Ναβρούζογλου Π., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596 Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΥ46ΨΧΞΧ-ΙΕΚ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ, 27.12.2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 135160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1 Η παρούσα προκήρυξη αφορά όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1116 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ

ΠΟΛ:1116 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 / 06 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα αγροτικης ενημερωσης. Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 Τεύχος 35 agrotypos.gr

Περιεχόμενα. Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα αγροτικης ενημερωσης. Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 Τεύχος 35 agrotypos.gr ΑγροΤύπος Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα αγροτικης ενημερωσης Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 Τεύχος 35 agrotypos.gr Ιδιοκτησία: ΑγροΤύπος ΑΕ Ευβοίας 5, 151 25 Μαρούσι Τηλ. 210-6142550 & 8064002 Fax 210-6125141

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού.

Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 19, των περιπτώσεων α και

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21.10.2003 L 270/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεµβρίου 2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα