TRAVEL GUARD EMEA Limited

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000"

Transcript

1 ιακοπή / Ακύρωση Ταξιδιού ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ευρώπη & Υπόλοιπος Κόσµος Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Για ταξίδια εντός Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ TRAVEL GUARD EMEA Limited Παγκόσµια Υπηρεσία Βοηθείας Απώλεια Αποσκευών, Προσωπικών Ειδών & Ταξιδιωτικών Εγγράφων, µέχρι Όριο ανά αντικείµενο Όριο ανά αποσκευή Από 2 µηνών ως 75 ετών ΝΑΙ ΝΑΙ Καθυστέρηση άφιξης αποσκευών (άνω των 8 ωρών), µέχρι Απώλεια Ζωής από Ατύχηµα Μόνιµη / Ολική Μερική Ανικανότητα από Ατύχηµα Μόνιµη / Ολική Απώλεια Χρήσης Μέλους από Ατύχηµα Ιατροφαρµακευτικές απάνες για Ατύχηµα εντός/εκτός Νοσοκοµείου, µέχρι Απαλλαγή Περιλαµβάνει: απάνες Έκτακτης ιακοµιδής, απάνες Μεταφοράς (Επαναπατρισµού) Σορού Ιατροφαρµακευτικές απάνες για Ασθένεια** εντός Νοσοκοµείου, µέχρι Απαλλαγή Περιλαµβάνει: απάνες Έκτακτης ιακοµιδής, απάνες Μεταφοράς (Επαναπατρισµού) Σορού ** Εφόσον ο Ασφαλισµένος είναι ηλικίας από 65 ως 75 ετών, η κάλυψη περιορίζεται στο 50% του ποσού που έχει ορισθεί στο Πρόγραµµα Ασφάλισης Έκτακτες απάνες Επείγοντος Οικογενειακού Ταξιδιού & Ανάρρωσης, µέχρι Προσωπική Αστική Ευθύνη, µέχρι Νοµικά Έξοδα ιακοπή Ταξιδιού, µέχρι Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια µε απαλλαγή10% ή max 100, µέγιστο ποσό κάλυψης airtickets.gr Ταξιδιωτική Ασφάλιση & Ακύρωση Ταξιδιού

2 AIG TRAVEL GUARD ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Οι παρόντες Γενικοί Όροι µαζί µε το Πιστοποιητικό και το Πρόγραµµα Ασφάλισης αποτελούν την Ασφαλιστική Σύµβαση. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στην παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση, έχουν αποκλειστικά και µόνον την έννοια που δίδεται κατωτέρω. Αντικείµενα Αξίας: Φωτογραφικός, ακουστικός, οπτικοµαγνητικός και ηλεκτρικός εξοπλισµός οιουδήποτε είδους (συµπεριλαµβανοµένων CD, MD, DVD βίντεο και κασετών ήχου), τηλεσκόπια και κιάλια, αντίκες, κοσµήµατα, ρολόγια, γούνες, δερµάτινα είδη, µεταξωτά, πολύτιµοι λίθοι, αντικείµενα που είναι φτιαγµένα ή περιέχουν χρυσό, ασήµι ή πλατίνα. Άµεση Μεταφορά: Νοείται η χρήση οποιουδήποτε χερσαίου, θαλάσσιου ή εναέριου µεταφορικού µέσου απαραίτητου και πρόσφορου για τη µεταφορά του Ασφαλισµένου, περιλαµβανοµένης και της χρήσης ασθενοφόρου, ελικόπτερου, αεροπλάνου, χερσαίου ασθενοφόρου και ιδιωτικού χερσαίου ή θαλάσσιου οχήµατος/µέσου µεταφοράς. Απεργία ή/και Εργασιακή Κινητοποίηση: Οποιαδήποτε εργασιακή διαφωνία η οποία παρεµποδίζει την προγραµµατισµένη και φυσιολογική αναχώρηση και άφιξη του δηµόσιου µεταφορικού µέσου. Αποζηµιωτέα Έξοδα: Είναι τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν από τον Ασφαλισµένο ύστερα από σύσταση γιατρού. εν θεωρούνται πάντως αποζηµιωτέα έξοδα, τα έξοδα που δεν είναι απολύτως αναγκαία για την περίθαλψη του Ασφαλισµένου, καθώς και τα έξοδα για οποιαδήποτε υπηρεσία ή παροχή που αδικαιολόγητα υπερβαίνουν τις συνηθισµένες αντίστοιχες ιατρικές ή νοσηλευτικές δαπάνες. Τα αποζηµιωτέα έξοδα θα καταβάλλονται µε βάση τα όρια της κάλυψης και εφόσον έχουν προσκοµισθεί πρωτότυπες αποδείξεις. Ασθένεια: Για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης ως «ΑΣΘΕΝΕΙΑ» ορίζεται κάθε ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ από παθολογικά αίτια, που διαπιστώνεται από αρµόδια ιατρική αρχή, είναι αντικειµενικά διαγνώσιµη, εµφανίζεται για πρώτη φορά κατά το χρόνο που ισχύει η κάλυψη του Ασφαλισµένου από το παρόν Ασφαλιστήριο και η φύση της ασθένειας δεν εξαιρείται από το παρόν Ασφαλιστήριο. Ασφαλισµένος: Είναι το/α ασφαλισµένο/α πρόσωπο/α που κατονοµάζεται/ονται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο: Είναι το έγγραφο µε το οποίο αποδεικνύεται η Ασφαλιστική Σύµβαση, φέρει δε την υπογραφή τουλάχιστον του εκπροσώπου της Εταιρίας. Ασφαλιστική Περίοδος : Είναι το χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η ασφάλιση και το οποίο αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης για το οποίο ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει πληρώσει (ή έχει συµφωνήσει να πληρώσει) και η Ασφαλιστική Εταιρία έχει αποδεχθεί (ή έχει συµφωνήσει να αποδεχθεί) τα ασφάλιστρα. Ασφαλιστική Σύµβαση: Η Ασφαλιστική Σύµβαση είναι µία επώνυµη, ενοχική, διαρκής σύµβαση µε την οποία η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον δικαιούχο το ασφάλισµα όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο συµφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή της. Ατύχηµα: Για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης ως «ΑΤΥΧΗΜΑ» ορίζεται κάθε γεγονός που προξενεί σωµατικές βλάβες ή απώλεια ζωής του Ασφαλισµένου και είναι ΤΥΧΑΙΟ, ΒΙΑΙΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ του Ασφαλισµένου και συνέβη στο χρονικό διάστηµα που ο Ασφαλισµένος καλύπτεται από αυτό το Ασφαλιστήριο. Βλάβη Μεταφορικού Μέσου : Οποιαδήποτε αιφνίδια, απρόβλεπτη µηχανική βλάβη του µεταφορικού µέσου, η οποία προκαλεί καθυστέρηση ή διακοπή ή µαταίωση του προγραµµατισµένου ταξιδιού. ηµόσιο Μεταφορικό Μέσο: Οποιοδήποτε χερσαίο, θαλάσσιο ή εναέριο δηµόσιο µεταφορικό µέσο, αναγνωρισµένο από τις επίσηµες αρχές για τη µεταφορά επιβατών µε εισιτήριο. ιάρκεια Ταξιδιού: Σηµαίνει το χρονικό εκείνο διάστηµα που συνδέεται µε την προγραµµατισµένη έναρξη και λήξη του ταξιδιού και για την οποία καταβάλλεται το αναλογούν ασφάλιστρο, όπως αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. υσµενείς Καιρικές Συνθήκες: Οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, επισήµως βεβαιωµένες από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, που συντελούν στην καθυστερηµένη αναχώρηση ή άφιξη ενός δηµόσιου µεταφορικού µέσου. Εγκληµατική Ενέργεια ή Πράξη Βίας: Κάθε εγκληµατική ενέργεια ή πράξη βίας που στρέφεται κατά του Ασφαλισµένου όπως, ενδεικτικά, ληστεία ή απόπειρα ληστείας, επίθεση κ.α. Ο όρος εγκληµατική ενέργεια ή πράξη βίας περιλαµβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε ένοπλη ληστεία, κλοπή, πειρατεία, επίθεση και ξυλοδαρµό, επίθεση από ελεύθερους σκοπευτές, δολοφονία ή πολιτική αναταραχή. Έκτακτη ιακοµιδή: Σηµαίνει ότι : (α) Η ιατρική κατάσταση του Ασφαλισµένου επιβάλλει την άµεση µεταφορά του από τον τόπο όπου τραυµατίστηκε ή ασθένησε στο πλησιέστερο νοσηλευτικό ίδρυµα όπου µπορεί να λάβει την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη. (β) Η ιατρική κατάσταση του Ασφαλισµένου επιβάλλει την άµεση µεταφορά του στον τόπο διαµονής του προκειµένου να τύχει της απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης. (γ) Συντρέχουν και οι δύο παραπάνω λόγοι (α) & (β). Εκπιπτόµενο: Σηµαίνει το ποσό που αφαιρείται από το σύνολο των αποζηµιωτέων εξόδων και επιβαρύνει τον Ασφαλισµένο σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Ασφάλισης. Εξαφάνιση: Αν ο Ασφαλισµένος δεν βρεθεί µέσα σ ένα χρόνο από την ηµέρα της εξαφάνισης, βύθισης ή ναυαγίου του µεταφορικού µέσου στο οποίο επέβαινε την ώρα του ατυχήµατος και κάτω από συνθήκες που θα καλύπτονταν µε βάση αυτό το Συµβόλαιο, θα θεωρηθεί ότι ο Ασφαλισµένος απεβίωσε από ατύχηµα στη διάρκεια της εξαφάνισης, βύθισης ή ναυαγίου. airtickets.gr Ταξιδιωτική Ασφάλιση & Ακύρωση Ταξιδιού

3 Επαγγελµατικό Ταξίδι είναι το ταξίδι το οποίο διενεργείται βάσει συγκεκριµένων εντολών του εργοδότη ή για τη διεκπεραίωση συγκεκριµένου έργου, από στέλεχος της Εταιρίας που εµφανίζεται επισήµως στις µισθοδοτικές καταστάσεις, σε αποστάσεις µεγαλύτερες των 300 χιλιοµέτρων από τη διεύθυνση εργασίας του. Εσωτερικός ασθενής σηµαίνει το πρόσωπο που έχει εισαχθεί σε νοσηλευτικό ίδρυµα µετά από νόµιµη διαδικασία εισαγωγής, έχει χρεωθεί από το νοσοκοµείο ή κλινική µε το κόστος ωµατίου και Τροφής µίας τουλάχιστον ηµέρας και παρέµεινε νοσηλευόµενος κάτω από την επαγγελµατική παρακολούθηση γιατρού ή χειρουργού. Εταιρία: H παρούσα ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρεία «AIG Europe Limited», εγγεγραµµένη στα µητρώα της Αγγλίας και της Ουαλίας µε αριθµ. Μητρώου , η οποία εδρεύει στο Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο, επί της οδού The AIG Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB To υποκατάστηµα Ελλάδας της AIG Europe Limited, και ο νόµιµος αντιπρόσωπός του AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Αντιπροσώπευση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων έχουν την έδρα τους επί της Λεωφ. Κηφισίας 119, Mαρούσι, Αθήνα Tηλ.: , Φαξ: , url: ΑΡ. Μητρ. Γ.Ε.ΜΗ.: , ΑΦΜ Ηλικία: είναι η ηλικία που έχει ο Ασφαλισµένος στα τελευταία γενέθλια. Ιατρικώς Απαραίτητο: Νοείται η υπεύθυνη, έγγραφη σύσταση ιατρού ή χειρουργού όσον αφορά στην ιατρική κατάσταση του Ασφαλισµένου ή και άλλων προσώπων που συνδέονται µε την ασφαλιστική αυτή κάλυψη και που βασίζεται σε ιατρικά συµπτώµατα, διαγνωστικά συµπεράσµατα και επιβαλλόµενη νοσηλεία και περίθαλψη, σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της ιατρικής πρακτικής και επιστήµης. Ιατρός ή Χειρουργός ή Φυσιοθεραπευτής ή Νοσοκόµος: Άτοµο που ασκεί νόµιµα το ιατρικό επάγγελµα ή την ειδικότητα του χειρουργού ή του φυσιοθεραπευτή ή του νοσοκόµου, µε εξαίρεση τον Ασφαλισµένο ή κάποιο µέλος από την άµεση οικογένειά του. Λογικές και Συνήθεις απάνες: Νοούνται οι δαπάνες οι οποίες : (α) καλύπτουν τη νοσηλεία, τα υλικά ή τις ιατρικές υπηρεσίες που είναι ιατρικά απαραίτητες για τη νοσηλεία του Ασφαλισµένου, (β) δεν υπερβαίνουν το σύνηθες επίπεδο δαπανών για παρόµοια νοσηλεία, υλικά ή ιατρικές υπηρεσίες στον τόπο όπου πραγµατοποιούνται οι δαπάνες αυτές, και (γ) δεν περιλαµβάνουν δαπάνες που δεν θα είχαν πραγµατοποιηθεί εάν δεν υπήρχε ασφάλιση. Μέθη: Θεωρείται όταν ο ταξιδιώτης βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύµατος σε υψηλότερο ποσοστό από το όριο που ισχύει ανάλογα µε την νοµοθεσία της χώρας στην οποία βρίσκεται ο ταξιδιώτης όταν συµβαίνει το ατύχηµα. Νοσηλευτικό Ίδρυµα είναι το Ίδρυµα που πληροί τους ακόλουθους όρους: Έχει άδεια Θεραπευτηρίου ή Νοσηλευτικού Ιδρύµατος, Νοσοκοµείου ή Κλινικής. Λειτουργεί, κυρίως για την υποδοχή, περίθαλψη και νοσηλεία ασθενών και τραυµατιών, ως εσωτερικά νοσηλευόµενων. Παρέχει 24ωρη υπηρεσία από διπλωµατούχους νοσοκόµους και έναν ή περισσότερους ιατρούς. ιαθέτει οργανωµένες εγκαταστάσεις για διαγνώσεις και χειρουργικές επεµβάσεις. Όρια Κάλυψης: Είναι τα ασφαλιζόµενα ποσά που αναγράφονται στο επιλεγµένο Πρόγραµµα Ασφάλισης. Πειρατεία: Η παράνοµη κράτηση ή παράνοµη κατάληψη ελέγχου αεροσκάφους ή άλλου ηµόσιου Μεταφορικού Μέσου ή του πληρώµατός του στο οποίο ταξιδεύει ο Ασφαλισµένος ως επιβάτης. Πιστοποιητικό Ασφάλισης: Σηµαίνει το έγγραφο που αναφέρει το όνοµα, το επιλεγµένο Πρόγραµµα Ασφάλισης και άλλες λεπτοµέρειες όλων των ασφαλισµένων µε την παρούσα σύµβαση. Πόλεµος: Σηµαίνει τον πόλεµο, είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι, ή επιχειρήσεις που µοιάζουν µε πόλεµο, περιλαµβανοµένης της χρήσης στρατιωτικής δύναµης από κυρίαρχο κράτος για την επίτευξη οικονοµικών, γεωγραφικών, εθνικιστικών, πολιτικών, φυλετικών, θρησκευτικών ή άλλων σκοπών. Πρόγραµµα Ασφάλισης: Είναι το Πρόγραµµα στο οποίο αναγράφονται οι καλύψεις που ισχύουν και τα αντίστοιχα ποσά - όρια των αποζηµιώσεων. Σοβαρός Τραυµατισµός ή Ασθένεια: Νοείται ο τραυµατισµός ή η ασθένεια εκείνη που έχει επιβεβαιωθεί από αρµόδιο ιατρό και η οποία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του Ασφαλισµένου. Συµβατική Ηµεροµηνία Αναχώρησης: Η ηµεροµηνία έναρξης του ταξιδιού, όπως αναγράφεται στα ταξιδιωτικά έγγραφα και παραστατικά. Συµβατική Ηµεροµηνία Επιστροφής: Η ηµεροµηνία επιστροφής και τέλους του ταξιδιού, όπως αναγράφεται στα ταξιδιωτικά έγγραφα και παραστατικά. Συνταξιδιώτης: Νοείται το άτοµο εκείνο (και µέχρι δύο άτοµα) που έχει κάνει κράτηση για να συνοδεύσει τον Ασφαλισµένο στο ταξίδι του. Τόπος διαµονής: Ο συνήθης τόπος κατοικίας εντός της χώρας µόνιµης κατοικίας. Χώρα µόνιµης κατοικίας: Η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ο Ασφαλισµένος είναι αποδεδειγµένα νόµιµος & µόνιµος κάτοικος κατά τα τελευταία 2 έτη ακριβώς πριν από την ηµεροµηνία αγοράς του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. airtickets.gr Ταξιδιωτική Ασφάλιση & Ακύρωση Ταξιδιού

4 2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Από την ασφάλιση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις/απαιτήσεις που απορρέουν άµεσα ή έµµεσα ή που οφείλονται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιστάσεις : Κάθε είδους γεγονότα πολέµου, άσχετα αν έχει κηρυχθεί επίσηµα ή όχι, εχθροπραξιών, εισβολής, κινηµάτων, ανταρσίας, επανάστασης, λαϊκών εξεγέρσεων ή βιαιοπραγιών ως αποτέλεσµα επιδροµής, πολιτικής ή όχι, καραντίνας ή τελωνειακούς κανονισµούς ή εθνικοποιήσεις κατά διαταγή κυβέρνησης ή δηµόσιας ή τοπικής αρχής. Χηµική, βιολογική και πυρηνική τροµοκρατία, Κήλη, λήψη ναρκωτικών, µέθη, φρενοβλάβεια, διανοητικές ή νευρικές διαταραχές, ψυχικά νοσήµατα, καθώς και σε αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυµατισµό, άσχετα µε τη διανοητική, ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του Ασφαλισµένου. Εγκυµοσύνη και οι συνέπειες της, καθώς και οι αποβολές και αποξέσεις. Ανωµαλίες εκ γενετής και συνθήκες που προέρχονται από αυτές. Προϋπάρχουσες της ηµεροµηνίας ασφάλισης καταστάσεις ή ανικανότητες. Προϋπάρχουσες της ηµεροµηνίας ασθένειες για τις οποίες ο Ασφαλισµένος είτε είχε συµβουλευτεί γιατρό είτε υποστεί θεραπεία είτε είχε νοσηλευτεί. Επιδηµίες ή/και πανδηµίες. Ενεργό συµµετοχή σε ταραχές, διαδηλώσεις, µονοµαχίες, τροµοκρατικές ενέργειες, συµπλοκές, παράνοµες ή εγκληµατικές πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις νόµιµης αυτοάµυνας. Θερµικά, µηχανικά, ραδιενεργά ή άλλα αποτελέσµατα οποιασδήποτε άµεσης ή έµµεσης αλλοίωσης του πυρήνα του ατόµου, τεχνητής επιτάχυνσης των ατόµων και ακτινοβολιών που προέρχονται από ραδιοϊσότοπα. Κάθε επαγγελµατικό, ηµι-επαγγελµατικό ή / και οργανωµένο αθλητισµό καθώς και από την άσκηση έστω και ερασιτεχνικά των εξής αθληµάτων : πυγµαχίας, πάλης, ανεµοπορίας, πτώσης µε αλεξίπτωτο ή «αετό», κατάδυσης µε αέρα, αγώνων ταχύτητας, ορειβασίας και ανάβασης σε βράχους ή παγετώνες, κυνήγι άγριων ζώων, αγώνες, προπονήσεις, επιδείξεις χειµερινού και θαλάσσιου σκι, καθώς και άλλων επικίνδυνων αθληµάτων οποιασδήποτε φύσης ή χαρακτήρα (αγώνες, επιδείξεις, προπονήσεις κλπ.) που απαιτούν µηχανοκίνητα ή µη µέσα. Πτήση ως πιλότος ή µέλος πληρώµατος οποιουδήποτε αεροσκάφους και από αεροπορικές πτήσεις γενικά, εκτός αν ο Ασφαλισµένος είναι επιβάτης νόµιµης εγκεκριµένης από τις επίσηµες αρχές αεροπορικής εταιρίας, και από χρήση υποβρυχίων σκαφών. Κατά τη διάρκεια υπηρεσίας του Ασφαλισµένου στις Ένοπλες υνάµεις οποιασδήποτε χώρας ή διεθνούς αρχής, σε καιρό πολέµου ή σε καιρό ειρήνης. Kατά τη διάρκεια οδήγησης ή/και επιβίβασης δίκυκλου οχήµατος µε κινητήρα κυβισµού µεγαλύτερου των εκατόν εικοσιπέντε (125) κ.εκ. ή/και εάν δεν χρησιµοποιείται κράνος ή ο οδηγός δεν διαθέτει την απαραίτητη άδεια οδήγησης. Κατά τη χρήση οχηµάτων, σκαφών κλπ για τα οποία ο Ασφαλισµένος δε διαθέτει την απαραίτητη άδεια οδήγησης. Οποιεσδήποτε απώλειες, τραυµατισµοί, ατυχήµατα, ζηµιές και αστικές ευθύνες που µπορεί να συµβούν και να οφείλονται άµεσα ή έµµεσα, σε ταξίδια ή παραµονή στις, προς ή µέσα από, τις παρακάτω χώρες και περιοχές : ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΚΟΥΒΑ, ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ Οποιεσδήποτε απώλειες, τραυµατισµοί, ατυχήµατα, ζηµιές και αστικές ευθύνες που µπορεί να συµβούν και να οφείλονται άµεσα ή έµµεσα σε οποιονδήποτε ασφαλισµένο που τυχόν είναι εγγεγραµµένος σε βάση δεδοµένων οποιασδήποτε επίσηµης κυβερνητικής ή αστυνοµικής αρχής ως ύποπτος ή πραγµατικός τροµοκράτης ή οποιονδήποτε συµµετέχει ενεργά σε τροµοκρατική οργάνωση ή διακινεί ναρκωτικά ή µεταφέρει πυρηνικά, χηµικά ή βιολογικά όπλα. Σε ταξίδι που περιλαµβάνει χειρωνακτική εργασία του Ασφαλισµένου ή επικίνδυνη ενασχόληση οποιουδήποτε είδους. Οποιαδήποτε απαίτηση που θα εγερθεί ή θα προκύψει από ταξίδι που πραγµατοποιεί ο Ασφαλισµένος δεν καλύπτεται από αυτό το συµβόλαιο εάν ο Ασφαλισµένος ταξιδεύει ενάντια ιατρικής συµβουλής ή ταξιδεύει για να δεχθεί ιατρική συµβουλή ή θεραπεία ή βρίσκεται σε λίστα αναµονής για νοσοκοµειακή περίθαλψη. Οποιαδήποτε απαίτηση προκύπτει από ταξίδι σε χώρα ή περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί απαγόρευση ταξιδιού ή ταξιδιωτική οδηγία από επίσηµη αναγνωρισµένη κυβερνητική αρχή. Οποιαδήποτε περίθαλψη, θεραπεία ή εγχείριση, την οποία η υπηρεσία βοηθείας TRAVELGUARD δεν κρίνει ως ιατρικώς επειγόντως αναγκαία και µπορεί να αναβληθεί µέχρι την επιστροφή του Ασφαλισµένου στη χώρα µόνιµης κατοικίας του. Τα επιπλέον έξοδα µονόκλινου δωµατίου, εκτός εάν κρίνεται ιατρικά αναγκαίο. Οποιαδήποτε θεραπεία ή φαρµακευτική αγωγή οποιουδήποτε είδους που λαµβάνει ο Ασφαλισµένος µετά την επιστροφή στη χώρα µόνιµης κατοικίας. Οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα µετά τη χρονική στιγµή που o Ασφαλισµένος, κατά τη γνώµη της υπηρεσία βοηθείας TRAVELGUARD είναι σε θέση να επιστρέψει στη χώρα µόνιµης κατοικίας του. Οποιαδήποτε περίθαλψη, θεραπεία ή σχετικές δαπάνες οποιουδήποτε είδους, εφόσον ο Ασφαλισµένος αρνήθηκε τον επαναπατρισµό του, ενώ κατά τη γνώµη της υπηρεσία βοηθείας TRAVELGUARD είναι σε θέση να ταξιδέψει. airtickets.gr Ταξιδιωτική Ασφάλιση & Ακύρωση Ταξιδιού

5 3. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙ ΙΟΥ Η Εταιρία αποζηµιώνει την απώλεια προκαταβολών, µέχρι το ποσό που αναφέρεται στο Πρόγραµµα Ασφάλισης, εάν, πριν τη συµβατική ηµεροµηνία αναχώρησης, το ταξίδι του Ασφαλισµένου ακυρωθεί λόγω ασθένειας, τραυµατισµού ή θανάτου που αφορά στον Ασφαλισµένο, τον συνταξιδιώτη του ή συγγενή µέχρι α βαθµού του Ασφαλισµένου. Ο όρος «προκαταβολή» αφορά µόνον στα τέλη ακύρωσης του εισιτηρίου. Η ισχύς της κάλυψης ξεκινά 24 ώρες µετά από την ηµεροµηνία που ο Ασφαλισµένος επιβεβαιώνει το ταξίδι του, αγοράζει την κάλυψη και πληρώνει το ασφάλιστρο. Η παρούσα κάλυψη δεν ισχύει και ουδεµία απαίτηση έχει δικαίωµα να εγείρει σχετικώς ο Ασφαλισµένος, όταν η ασθένεια, ο τραυµατισµός και οποιαδήποτε εν γένει κατάσταση της υγείας ενός εκ των ανωτέρω προσώπων υπήρχαν κατά το χρόνο αγοράς αυτής της ασφάλισης και ο Ασφαλισµένος ή/και ο Συνταξιδιώτης αυτού το γνώριζαν ή όφειλαν να το γνωρίζουν. Σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού, η Εταιρία πρέπει να ειδοποιηθεί το συντοµότερο δυνατό. Η Εταιρία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε πρόσθετες χρηµατικές κυρώσεις υποστεί ο Ασφαλισµένος, οι οποίες δεν θα είχαν επιβληθεί εάν ο Ασφαλισµένος είχε ειδοποιήσει την Εταιρία στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα. Ο Ασφαλισµένος φέρει την ευθύνη τεκµηρίωσης των προκαταβολών, οι οποίες απωλέσθησαν, βάσει επισήµων παραστατικών. Η οποιαδήποτε απαίτηση θεµελιώνεται : (α) Όσον αφορά στην ασθένεια και στον τραυµατισµό του Ασφαλισµένου ή του συνταξιδιώτη του, εφόσον ο ιατρός συνέστησε, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του Ασφαλισµένου ή του συνταξιδιώτη του, ως ιατρικά απαραίτητο, να ακυρωθεί το ταξίδι και να τεθούν ο Ασφαλισµένος ή ο συνταξιδιώτης του υπό άµεση περίθαλψη και παρακολούθηση ιατρού. (β) Όσον αφορά στην ασθένεια και στον τραυµατισµό συγγενούς µέχρι α βαθµού του ιδίου του Ασφαλισµένου ή του συνταξιδιώτη του, η σοβαρότητα ή οξύτητα της κατάστασης ή των συνθηκών υπό τις οποίες προέκυψε η κατάσταση και βάσει των οποίων ένα συνετό άτοµο οφείλει να ακυρώσει το ταξίδι. ΙΑΚΟΠΗ ΤΑΞΙ ΙΟΥ Η Εταιρία αποζηµιώνει την οικονοµική απώλεια, µέχρι το ποσό που αναγράφεται στο Πρόγραµµα Ασφάλισης, εάν, πριν τη συµβατική ηµεροµηνία επιστροφής, το ταξίδι του Ασφαλισµένου διακοπεί λόγω ασθένειας, τραυµατισµού ή θανάτου που αφορά στον Ασφαλισµένο, τον συνταξιδιώτη του ή συγγενή µέχρι α βαθµού του Ασφαλισµένου. Η παρούσα κάλυψη δεν ισχύει και ουδεµία απαίτηση έχει δικαίωµα να εγείρει σχετικώς ο Ασφαλισµένος, όταν η ασθένεια, ο τραυµατισµός και οποιαδήποτε εν γένει κατάσταση της υγείας ενός εκ των ανωτέρω προσώπων υπήρχαν κατά το χρόνο αγοράς αυτής της ασφάλισης και ο Ασφαλισµένος ή/και ο Συνταξιδιώτης αυτού το γνώριζαν ή όφειλαν να το γνωρίζουν. Ο όρος «οικονοµική απώλεια» αφορά στα µη χρησιµοποιηµένα και µη επιστρεφόµενα ποσά µείον την οποιαδήποτε προβλεπόµενη πίστωση από τη µη χρησιµοποίηση του αεροπορικού εισιτηρίου, εφόσον ο Ασφαλισµένος πρέπει να επιστρέψει στον τόπο διαµονής του. Σε περίπτωση διακοπής του ταξιδιού, η Εταιρία πρέπει να ειδοποιηθεί το συντοµότερο δυνατό. Η Εταιρία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε πρόσθετες χρηµατικές κυρώσεις υποστεί ο Ασφαλισµένος οι οποίες δεν θα είχαν επιβληθεί εάν ο Ασφαλισµένος είχε ειδοποιήσει την Εταιρία στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα. Ο Ασφαλισµένος φέρει την ευθύνη τεκµηρίωσης των οικονοµικών του απωλειών, βάσει επισήµων παραστατικών. Η οποιαδήποτε απαίτηση θεµελιώνεται : (α) Όσον αφορά στην ασθένεια και στον τραυµατισµό του Ασφαλισµένου ή του συνταξιδιώτη του, εφόσον ο ιατρός συνέστησε, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του Ασφαλισµένου ή του συνταξιδιώτη του, ως ιατρικά απαραίτητο, να ακυρωθεί ή να διακοπεί το ταξίδι και να τεθούν ο Ασφαλισµένος ή ο συνταξιδιώτης του υπό άµεση περίθαλψη και παρακολούθηση ιατρού. (β) Οσον αφορά στην ασθένεια και στον τραυµατισµό συγγενούς µέχρι α βαθµού του ιδίου του Ασφαλισµένου ή του συνταξιδιώτη του, η σοβαρότητα ή οξύτητα της κατάστασης ή των συνθηκών υπό τις οποίες προέκυψε η κατάσταση και βάσει των οποίων ένα συνετό άτοµο οφείλει να ακυρώσει ή να διακόψει το ταξίδι. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο Ασφαλισµένος να λάβει την πρότερη έγκριση της υπηρεσίας βοηθείας TRAVELGUARD. ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α. Αποσκευές & Προσωπικά Είδη Η Εταιρία αποζηµιώνει (ισχύουν επιµέρους όρια) µέχρι το ποσό που αναφέρεται στο Πρόγραµµα Ασφάλισης για αποδεδειγµένη απώλεια, κλοπή ή ολική καταστροφή στις Αποσκευές ή/και στα Προσωπικά Είδη (δηλαδή τα είδη που συνήθως µεταφέρει ή φορά ο ταξιδιώτης για ιδιωτική χρήση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού) του Ασφαλισµένου, εφόσον δεν έχει αποζηµιωθεί από το δηµόσιο µεταφορικό µέσο ή οποιοδήποτε άλλον φορέα.. Απώλεια ή ολική καταστροφή πρέπει να συµβεί (α) ενώ οι Αποσκευές και τα Προσωπικά Είδη βρίσκονται στο ξενοδοχείο ή σε ηµόσιο Μεταφορέα και απόδειξη της απώλειας ή ολική καταστροφής πρέπει να βεβαιωθεί εγγράφως από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου ή του ηµόσιου Μεταφορέα και αυτή η βεβαίωση πρέπει να προσκοµισθεί στην Εταιρεία, ή (β) ως αποτέλεσµα κλοπής των Αποσκευών ή/και των Προσωπικών Ειδών, µε την airtickets.gr Ταξιδιωτική Ασφάλιση & Ακύρωση Ταξιδιού

6 προϋπόθεση ότι η απώλεια θα αναφερθεί στην αρµόδια αστυνοµική αρχή στον τόπο του συµβάντος µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από το συµβάν. Οιαδήποτε απαίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση. «Αποδεδειγµένη απώλεια ή κλοπή» προϋποθέτει µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες αναφορά στην αρµόδια αστυνοµική αρχή ή αποδεικτικά από το φορέα που ευθύνεται για την απώλεια. Επίσης, «Απώλεια αποσκευών & Προσωπικών Ειδών» σηµαίνει την καθυστερηµένη άφιξή τους για 5 ή περισσότερες ηµέρες από την άφιξη του Ασφαλισµένου στον προορισµό του, ενώ όσον αφορά την επιστροφή του Ασφαλισµένου θα θεωρείται η µεγαλύτερη των 22 ηµερών καθυστερηµένη άφιξη των αποσκευών µετά την άφιξη του Ασφαλισµένου στον τόπο της διαµονής του. Η καθυστέρηση άφιξης των Αποσκευών και των Προσωπικών Ειδών πρέπει να βεβαιώνεται επισήµως από την αρµόδια εταιρία στην οποία ανήκει το δηµόσιο µεταφορικό µέσο. Β. Ταξιδιωτικά έγγραφα Η Εταιρία αποζηµιώνει µέχρι το ποσό που αναφέρεται στο Πρόγραµµα Ασφάλισης για τα απαραίτητα και λογικά έξοδα αντικατάστασης Ταξιδιωτικών Εγγράφων ( ιαβατήριο, Εισιτήρια, Άδεια Οδήγησης, Προπληρωµένα Εισιτήρια), όπως και επιπλέον ταξιδιωτικά έξοδα και διαµονή σε ξενοδοχεία που βαρύνουν τον Ασφαλισµένο έως ότου αντικαταστήσει τα χαµένα ταξιδιωτικά έγγραφα. «Αποδεδειγµένη απώλεια ή κλοπή» προϋποθέτει µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την ανακάλυψη του συµβάντος, αναφορά στην αρµόδια αστυνοµική ή προξενική αρχή ή αποδεικτικά από το φορέα που ευθύνεται για την απώλεια. Ο ασφαλισµένος δεν καλύπτεται για: 1. Κλοπή, απώλεια ή ζηµία αντικειµένων αξίας (βλ. ορισµό) 2. Χρήµατα ή εγγυήσεις. 3. Κλοπή, απώλεια ή ζηµία εύθραυστων αντικειµένων (συµπεριλαµβανοµένων πορσελάνης, υαλικών, γλυπτών και εξοπλισµού βίντεο) ή αθλητικού εξοπλισµού σε χρήση. 4. Κλοπή, απώλεια ή ζηµία σε οικιακά είδη, ποδήλατο, αυτοκινούµενο όχηµα, θαλάσσιο εξοπλισµό και σκάφη και τα εξαρτήµατά τους. 5. Οιαδήποτε απώλεια ή κλοπή, η οποία δεν αναφέρθηκε στην αρµόδια αστυνοµική αρχή µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες και δεν έχει προσκοµισθεί επίσηµη έγγραφη βεβαίωση. 6. Αποσκευές που καθυστέρησαν ή κρατήθηκαν ή κατασχέθηκαν νόµιµα από το τελωνείο ή άλλη επίσηµη αρχή. 7. Απώλεια µετρητών, ταξιδιωτικών επιταγών και οµολόγων. 8. Κλοπή, απώλεια ή ζηµία σε οδοντοστοιχία, γέφυρα, φακούς επαφής, γυαλιά όρασης και ηλίου, κινητά τηλέφωνα ή τεχνητά όργανα ή ακουστικά βοηθήµατα. 9. Περιουσία που ο Ασφαλισµένος αφήνει εκτεθειµένη σε δηµόσιο χώρο. 10. Οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή ή ζηµία σε αντικείµενο που µεταφέρεται σε σχάρα οχήµατος. 11. Κλοπή, απώλεια ή ολική καταστροφή σε αποσκευές κατά τη διάρκεια ταξιδιού εκτός αν ο Ασφαλισµένος το αναφέρει στο µεταφορέα και λάβει σχετική έκθεση µεταφορέα (Property Irregularity Report), αµέσως µετά την απώλεια. 12. Μερική καταστροφή αποσκευών εκτός και εάν κριθεί µη οικονοµικά επισκευάσιµη οπότε θεωρείτε Ολική καταστροφή. 13. Κλοπή, απώλεια ή ζηµία των αποσκευών ενώ δε βρίσκονται στον έλεγχο του Ασφαλισµένου ή στο έλεγχο οποιουδήποτε άλλου ατόµου εκτός της αεροπορικής εταιρείας ή του µεταφορικού µέσου. 14. Κλοπή ή απώλεια του διαβατηρίου εκτός εάν ο Ασφαλισµένος δε δηλώσει την απώλεια στην προξενικής αρχής της χώρας υπηκοότητάς του µέσα σε 24 ώρες από την ανακάλυψη του συµβάντος και αν δε λάβει βεβαίωση που επιβεβαιώνει την ηµεροµηνία απώλειας και την ηµεροµηνία που αποκτήθηκε το διαβατήριο αντικατάστασης. 15. Εξοπλισµός χειµερινών αθληµάτων ή γκολφ. 16. Απώλεια ή ζηµία των Ταξιδιωτικών Εγγράφων λόγω καθυστέρησης ή λόγω κατάσχεσης ή κράτησης από το τελωνείο, την αστυνοµική ή άλλη αρχή. 17. Απώλεια ή κλοπή των Ταξιδιωτικών Εγγράφων, τα οποία έχουν µείνει εκτεθειµένα από τον Ασφαλισµένο εκτός εάν βρίσκονταν τοποθετηµένα σε κλειδωµένο δωµάτιο ξενοδοχείου ή διαµερίσµατος και µία κατάλληλου µεγέθους θυρίδα δεν ήταν διαθέσιµη. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Η Εταιρία θα καταβάλει τα έξοδα στα οποία ο Ασφαλισµένος υπεβλήθη, µέχρι το ανώτατο ποσό που αναφέρεται στο Πρόγραµµα Ασφάλισης, προκειµένου να προµηθευτεί τα αναγκαία και βασικά είδη ρουχισµού, καθαρισµού και προσωπικών ειδών σε περίπτωση που η άφιξη των αποσκευών του στον τόπο προορισµού καθυστερήσει πέραν των 8 ωρών. Ως τόπος προορισµού δεν θεωρείται ο τόπος διαµονής του Ασφαλισµένου. Η Εταιρία θα αποζηµιώνει, σύµφωνα µε τους πιο πάνω όρους και µε βάση τις πρωτότυπες αποδείξεις που θα προσκοµίσει ο Ασφαλισµένος. Ο Ασφαλισµένος οφείλει να παίρνει όλα τα λογικώς απαραίτητα µέτρα για την προστασία και ανάκτηση των αποσκευών του. Κατάσχεση ή κατακράτηση των αποσκευών από τελωνειακές ή άλλες κρατικές αρχές σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεµελιώσει απαίτηση για έξοδα. Η καθυστέρηση άφιξης των αποσκευών πρέπει να βεβαιώνεται επισήµως από την αρµόδια εταιρία στην οποία ανήκει το δηµόσιο µεταφορικό µέσο. Σε περίπτωση που οι αποσκευές χαθούν οριστικά, θα αφαιρεθεί κάθε πληρωµή που καταβλήθηκε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αποσκευών από το ποσό οποιασδήποτε αποζηµίωσης για απώλεια αποσκευών. airtickets.gr Ταξιδιωτική Ασφάλιση & Ακύρωση Ταξιδιού

7 ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αν ο Ασφαλισµένος χάσει τη ζωή του από ατύχηµα, µέσα σε 180 ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος η Εταιρία καταβάλλει στους Νόµιµους Κληρονόµους το ποσό που έχει ορισθεί για την περίπτωση Απώλειας Ζωής στο Πρόγραµµα Ασφάλισης. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αν σαν συνέπεια σωµατικών βλαβών που προκαλούνται από καλυπτόµενο ατύχηµα υποστεί ο Ασφαλισµένος µέσα σε 180 ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος µια από τις παρακάτω απώλειες εξαιτίας των οποίων βρίσκεται σε µόνιµη (δηλαδή ισόβια) και συνεχή αδυναµία και/ή ανικανότητα και εφόσον η µόνιµη και συνεχής αυτή αδυναµία/ανικανότητα διαρκέσει χωρίς διακοπή τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς µήνες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και η αδυναµία/ανικανότητα εξακολουθεί να είναι συνεχής και µόνιµη (δηλαδή ισόβια) στο τέλος του χρονικού αυτού διαστήµατος, η Εταιρία καταβάλλει ποσοστό του ποσού κάλυψης που έχει ορισθεί για την περίπτωση της Μόνιµης Ανικανότητας στο Πρόγραµµα Ασφάλισης, στις παρακάτω περιπτώσεις : Ποσοστό στο κεφάλαιο της κάλυψης Απώλεια δύο άνω ή κάτω άκρων 100% Απώλεια ενός χεριού και ενός ποδιού 100% Ολική απώλεια όρασης και από τα δύο µάτια 100% Ολική απώλεια όρασης από το ένα µάτι και απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού 100% Ολική ανίατη παράλυση 100% Απώλεια λόγου και ακοής και από τα δύο αυτιά 100% Το µισό ποσό της κάλυψης στις παρακάτω περιπτώσεις : Απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού 50% Ολική απώλεια όρασης από το ένα µάτι 50% Απώλεια λόγου 50% Απώλεια ακοής και από τα δύο αυτιά 50% Ο όρος απώλεια, όποτε αναφέρεται στο χέρι ή το πόδι, σηµαίνει την πλήρη αποκοπή από την άρθρωση του καρπού ή του αστραγάλου ή από πιο πάνω, και όποτε αναφέρεται στη γλώσσα, τα αυτιά και τα µάτια, σηµαίνει την πλήρη και ανεπανόρθωτη απώλεια του λόγου, της ακοής και της όρασης. Στην περίπτωση προϋπάρχουσας ανατοµικής βλάβης ή µειωµένης λειτουργίας ενός οργάνου ή µέλους του σώµατος του Ασφαλισµένου τα ποσοστά αποζηµίωσης, σε περίπτωση ατυχήµατος, µειώνονται ανάλογα µε την προϋπάρχουσα αναπηρία. Για µόνιµη ολική ή µερική ανικανότητα, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλλει αποζηµίωση, παρά µόνον αφού κριθεί σαν µόνιµη (δηλαδή ισόβια) δηλαδή µετά την οριστικοποίηση της. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Στην έννοια της Μόνιµης Ολικής/Μερικής Ανικανότητας από ατύχηµα περιλαµβάνεται και η Μόνιµη Ολική Απώλεια Χρήσης Μέλους. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος απωλέσει µέσα σε 180 ηµέρες από την ηµεροµηνία του Ατυχήµατος τη δυνατότητα χρήσης ενός µέλους του σώµατός του σύµφωνα µε τον Πίνακα που ισχύει στο παραπάνω άρθρο και εφόσον η απώλεια αυτή διαρκέσει για τουλάχιστον 12 συνεχείς µήνες από την ηµεροµηνία του Ατυχήµατος, η Εταιρία του καταβάλλει ολόκληρο το ποσό που ορίζεται στο παραπάνω άρθρο. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ Αν σαν συνέπεια ατυχήµατος που θα συµβεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, απαιτείται ο Ασφαλισµένος επειγόντως να χρησιµοποιήσει ιατρό, χειρουργό, νοσοκόµο, φυσιοθεραπευτή, επίσηµα αναγνωρισµένους ή να εισαχθεί σε νοσηλευτικό ίδρυµα ως εσωτερικός ασθενής ή να κάνει χρήση ασθενοφόρου ή να υποβληθεί σε ακτινολογικές, µικροβιολογικές ή άλλες εργαστηριακές εξετάσεις ή να προµηθευτεί φάρµακα, προσθετικά ή ορθοπεδικά βοηθήµατα, η Εταιρία θα καταβάλλει τις λογικές και συνήθεις δαπάνες που πιστοποιούνται από τις πρωτότυπες, επίσηµες σχετικές αποδείξεις που υποβάλλει ο Ασφαλισµένος στην Εταιρία, µε ανώτατο ποσό για κάθε ταξίδι το όριο κάλυψης που έχει ορισθεί στο Πρόγραµµα Ασφάλισης, αφού προηγούµενα αφαιρεθεί το εκπιπτόµενο εφόσον αυτό ορίζεται στο Πρόγραµµα Ασφάλισης. Για εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυµα απαιτείται ο Ασφαλισµένος να λάβει την πρότερη έγκριση της υπηρεσίας βοηθείας TRAVEL GUARD. ιευκρινίζεται ότι αποζηµιώνονται δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν µόνον κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Ασφαλισµένου. Σε καµία περίπτωση δεν καλύπτονται δαπάνες που έγιναν µετά την επιστροφή του Ασφαλισµένου στο τόπο διαµονής του. Στην περίπτωση που παραµένει νοσηλευόµενος εκτός τόπου διαµονής του, µετά τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου, και δεν έχει συσταθεί ή εγκριθεί η Έκτακτη ιακοµιδή του στον τόπο διαµονής του από την υπηρεσία βοηθείας TRAVEL GUARD, τότε οι δαπάνες νοσοκοµείου θα συνεχίσουν να καλύπτονται για διάστηµα 30 επιπλέον ηµερών, µε ανώτατο ποσό το όριο κάλυψης που έχει ορισθεί στο Πρόγραµµα Ασφάλισης. airtickets.gr Ταξιδιωτική Ασφάλιση & Ακύρωση Ταξιδιού

8 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αν σαν συνέπεια ασθένειας που εµφανίζεται αιφνίδια για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, απαιτείται ο Ασφαλισµένος επειγόντως να εισαχθεί σε νοσηλευτικό ίδρυµα ως εσωτερικός ασθενής και να χρησιµοποιήσει ιατρό, χειρουργό, νοσοκόµο, φυσιοθεραπευτή, επίσηµα αναγνωρισµένους ή να κάνει χρήση ασθενοφόρου ή να υποβληθεί σε ακτινολογικές, µικροβιολογικές ή άλλες εργαστηριακές εξετάσεις ή να προµηθευτεί φάρµακα, προσθετικά ή ορθοπεδικά βοηθήµατα, η Εταιρία θα καταβάλλει τις λογικές και συνήθεις δαπάνες που πιστοποιούνται από τις πρωτότυπες, επίσηµες σχετικές αποδείξεις που υποβάλλει ο Ασφαλισµένος στην Εταιρία, µε ανώτατο ποσό για κάθε ταξίδι το όριο κάλυψης που έχει ορισθεί στο Πρόγραµµα Ασφάλισης, αφού προηγούµενα αφαιρεθεί το εκπιπτόµενο εφόσον αυτό ορίζεται στο Πρόγραµµα Ασφάλισης. Για εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυµα απαιτείται ο Ασφαλισµένος να λάβει την πρότερη έγκριση της υπηρεσίας βοηθείας TRAVEL GUARD ιευκρινίζεται ότι αποζηµιώνονται δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν µόνον κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Ασφαλισµένου. Σε καµία περίπτωση δεν καλύπτονται δαπάνες που έγιναν µετά την επιστροφή του Ασφαλισµένου στη χώρα µόνιµης κατοικίας του. Στην περίπτωση που παραµένει νοσηλευόµενος εκτός χώρας µόνιµης κατοικίας του, µετά τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου, και δεν έχει συσταθεί ή εγκριθεί η Έκτακτη ιακοµιδή του στον τόπο διαµονής του από την υπηρεσία βοηθείας TRAVEL GUARD, τότε οι δαπάνες νοσοκοµείου θα συνεχίσουν να καλύπτονται για διάστηµα 30 επιπλέον ηµερών, µε ανώτατο ποσό το όριο κάλυψης που έχει ορισθεί στο Πρόγραµµα Ασφάλισης. ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΙΑΚΟΜΙ ΗΣ Η Εταιρία θα καταβάλει τις εύλογες και συνήθεις δαπάνες, µέχρι το ανώτατο ποσό που αναφέρεται στο Πρόγραµµα Ασφάλισης, που θα υποστεί ο Ασφαλισµένος, εάν απαιτηθεί η έκτακτη διακοµιδή του, λόγω σοβαρού τραυµατισµού ή ασθένειας. Η έκτακτη διακοµιδή θα πρέπει να έχει συστηθεί από την TRAVELGUARD, η οποία να πιστοποιεί ότι η σοβαρότητα ή η φύση του τραυµατισµού ή της ασθένειας του Ασφαλισµένου δικαιολογεί την έκτακτη διακοµιδή του και να έχει εγκριθεί από την υπηρεσία βοηθείας TRAVELGUARD. Οι καλυπτόµενες δαπάνες είναι οι δαπάνες µεταφοράς καθώς και ιατρικής περίθαλψης και ιατρικών υπηρεσιών και υλικών, που είναι ιατρικά απαραίτητα για τη νοσηλεία του Ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια της έκτακτης διακοµιδής του. Κάθε διαπραγµάτευση µεταφοράς που πραγµατοποιείται για τη διακοµιδή του Ασφαλισµένου, πρέπει να γίνεται µέσω της πλέον άµεσης και οικονοµικής οδού. Οι δαπάνες µεταφοράς πρέπει : (α) να έχουν συστηθεί από νόµιµη Υπηρεσία Περίθαλψης ή από τον θεράποντα ιατρό, (β) να απαιτούνται από τους καθιερωµένους κανονισµούς για το µέσο µεταφοράς µε το οποίο πραγµατοποιείται η διακοµιδή του Ασφαλισµένου και (γ) να έχουν ρυθµιστεί και εγκριθεί εκ των προτέρων από την υπηρεσία βοηθείας TRAVELGUARD. ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ) ΣΟΡΟΥ Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου, από ατύχηµα ή ασθένεια κατά τη διάρκεια ταξιδιού του, η Εταιρία καταβάλλει τις λογικές και συνήθεις δαπάνες µεταφοράς της σορού, στον τόπο διαµονής του. ιευκρινίζεται ότι η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δεν αφορά στα έξοδα κηδείας του νεκρού, αλλά µόνο στα έξοδα για τη µεταφορά (επαναπατρισµό) της σορού. Οι δαπάνες πρέπει να πιστοποιούνται από πρωτότυπες, επίσηµες σχετικές αποδείξεις, το δε ανώτατο όριο αποζηµίωσης για κάθε περιστατικό δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό που αναφέρεται στο Πρόγραµµα Ασφάλισης. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΞΙ ΙΟΥ & ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ Εάν ο Ασφαλισµένος παραµείνει συνεπεία ατυχήµατος ή ασθένειας σε Νοσηλευτικό Ίδρυµα για περισσότερες από πέντε συνεχείς (5) ηµέρες για περίπτωση που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, η Εταιρία θα καταβάλλει το ποσό που αναφέρεται στο Πρόγραµµα Ασφάλισης για : 1. Το κόστος εισιτηρίου µετ επιστροφής σε οικονοµική θέση και/ή τις δαπάνες ενοικίασης δωµατίου σε ξενοδοχείο ώστε να µεταβεί και να επιστρέψει ένα πρόσωπο της επιλογής του Ασφαλισµένου, προκειµένου να του «συµπαρασταθεί», εφόσον ο Ασφαλισµένος ταξιδεύει µόνος. 2. Τις δαπάνες ενοικίασης δωµατίου σε ξενοδοχείο, για λόγους ανάρρωσης, µετά την έξοδο του Ασφαλισµένου από το Νοσηλευτικό Ιδρυµα, εφόσον οι δαπάνες αυτές θα έχουν προεγκριθεί από την Υπηρεσία Περίθαλψης του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και µέχρι 235 ανά ηµέρα και ένα ανώτατο συνολικό ποσό, όπως αναγράφεται στο Πρόγραµµα Ασφάλισης. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ο Ασφαλισµένος-ταξιδιώτης θα αποζηµιώνεται σύµφωνα µε τα Άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα για την αστική ευθύνη που υπέχει από την πρόκληση ζηµιών που θα προξενήσει σε τρίτους, χωρίς πρόθεση, κατά τη διάρκεια του ασφαλισµένου ταξιδιού, δηλαδή : α) σωµατικές βλάβες / θάνατο, προς κάθε άτοµο που δεν είναι στην υπηρεσία του ταξιδιώτη µε εργασιακή ή εκπαιδευτική σχέση, ή β) υλική ζηµία σε πράγµατα (υλικά αντικείµενα και/ή ζώα) που συµβαίνει στη διάρκεια του ασφαλισµένου ταξιδιού, η οποία θα έχει δηλωθεί σε αστυνοµική αρχή. Τα ποσά που ασφαλίζονται µε το συµβόλαιο αυτό για κάθε µία από τις ειδικές περιπτώσεις αποτελούν τα ανώτατα όρια ευθύνης της Εταιρίας για αποζηµίωση, ανεξάρτητα από τον αριθµό των παθόντων. Στα ποσά αυτά συµπεριλαµβάνονται οι τόκοι υπερηµερίας και τα δικαστικά έξοδα που έχουν επιδικαστεί σε βάρος του Ασφαλισµένου-ταξιδιώτη καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη της Εταιρίας που έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε το ατύχηµα καθώς και η δαπάνη που προκύπτει από την ανάληψη από την Εταιρία του δικαστικού αγώνα κατά του Ασφαλισµένου-ταξιδιώτη. Στα ποσά αυτά συµπεριλαµβάνεται ακόµα και η αποζηµίωση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη που επιδικάζεται από τα δικαστήρια, όχι όµως τα πρόστιµα ή οι χρηµατικές ποινές, ούτε τα ποσά που επιβάλλονται για τη µετατροπή ή airtickets.gr Ταξιδιωτική Ασφάλιση & Ακύρωση Ταξιδιού

9 την εξαγορά της ποινής, ούτε και τα έξοδα για ποινικές δίκες, τα οποία σε καµία περίπτωση δεν βαρύνουν την Εταιρία. ΟΡΙΣΜΟΙ Συµβάν Βλάβη : είναι ένα γεγονός ή περισσότερα γεγονότα που απορρέουν από την ίδια αρχική ζηµιογόνο αιτία. : σωµατική βλάβη ή θάνατος. Οροι και εξαιρέσεις 1. Η Εταιρία πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως µε κάθε λεπτοµέρεια για κάθε συµβάν που είναι πιθανό να εξελιχθεί σε απαίτηση. 2. Κάθε γράµµα, έγγραφο, κλήση ή αγωγή πρέπει να παραδίδεται στην Εταιρία το αργότερο µέσα σε 30 ηµέρες από την ηµέρα κοινοποίησής του στον Ασφαλισµένο και σε περίπτωση αγωγής το λιγότερο µέσα σε 6 µήνες πριν από την ηµεροµηνία δικασίµου.. 3. Καµία αποδοχή, προσφορά, υπόσχεση, πληρωµή ή αποζηµίωση δεν µπορεί να γίνει από τον Ασφαλισµένο-ταξιδιώτη χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. 4. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να αναλαµβάνει την υπεράσπιση ή τον διακανονισµό κάθε απαίτησης ή να ασκεί κάθε ένδικο µέσο σχετικό µε απαίτηση στο όνοµα του ταξιδιώτη προς το συµφέρον της Εταιρίας. 5. Η Εταιρία µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να καταβάλει στο ασφαλισµένο άτοµο το ποσό µε το οποίο διακανονίζεται κάποια απαίτηση µέχρι το ανώτατο όριο που αναφέρεται στο Πρόγραµµα Ασφάλισης, αφού αφαιρεθούν οι αποζηµιώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί. Μετά από µία τέτοια καταβολή ολόκληρου του ποσού, η Εταιρία δεν θα έχει άλλη ευθύνη. 6. Καµία αποζηµίωση δεν θα καταβάλλεται, όταν η νοµική ευθύνη του ασφαλισµένου ατόµου προέρχεται από ή έχει σχέση µε : α) το επάγγελµα ή την εµπορική ή επιχειρηµατική δραστηριότητα του ασφαλισµένου ατόµου. β) την ιδιοκτησία, κατοχή ή χρήση από ή εκ µέρους του Ασφαλισµένου-ταξιδιώτη, άµαξας, µηχανικά κινούµενου οχήµατος, αεροπλάνου, ή άλλου µέσου αεροπλοϊας, hovercraft ή waterborne craft ή ζώου. 7. Καµία αποζηµίωση δεν θα καταβάλλεται για αστική ευθύνη που σχετίζεται µε απώλεια ή ζηµιά ιδιοκτησίας, η οποία κατά τη στιγµή του συµβάντος, το οποίο θεµελιώνει αυτή την ευθύνη, ανήκει ή κρατείται σε παρακαταθήκη ή του οποίου έχει ανατεθεί η φύλαξη ή ελέγχεται από τον Ασφαλισµένοταξιδιώτη. ΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ Α Η Εταιρία θα καταβάλλει Νοµικά Έξοδα µε τα οποία θα χρεωθεί ο Ασφαλισµένος κατά τη διάρκεια του ασφαλισµένου ταξιδιού του ως συνέπεια εσφαλµένης σύλληψης ή παράνοµης κράτησης από οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Ξένη Αρχή µέχρι το ανώτατο ποσό που αναφέρεται στο Πρόγραµµα Ασφάλισης. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ TΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ Αυτή η ασφάλιση ισχύει καθ όλο το 24ώρο, κατά τη διάρκεια ταξιδιού (αναψυχής ή επαγγελµατικού) µε µέγιστη διάρκεια όπως αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης (ανώτατο όριο οι 60 ηµέρες). Η ασφάλιση για την κάλυψη «Ακύρωση Ταξιδιού» ξεκινά 24 ώρες µετά από την ηµεροµηνία που ο Ασφαλισµένος επιβεβαιώνει το ταξίδι του, αγοράζει την κάλυψη και πληρώνει το ασφάλιστρο και λήγει τη στιγµή της αναχώρησης από τον τόπο διαµονής στη χώρα µόνιµης κατοικίας ή την ηµεροµηνία έναρξης που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης, όποιο συµβαίνει τελευταίο. Η ασφάλιση για όλες τις άλλες καλύψεις ξεκινά από τη στιγµή της αναχώρησης του Ασφαλισµένου από τον τόπο διαµονής του στη χώρα µόνιµης κατοικίας ή από την ηµεροµηνία έναρξης που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης όποιο συµβαίνει τελευταίο και λήγει τη στιγµή της επιστροφής στον τόπο διαµονής στη χώρα µόνιµης κατοικίας ή την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης, όποιο συµβαίνει πρώτο. ιευκρινίζεται ότι η ασφάλιση δεν µπορεί να ξεκινήσει µετά την έναρξη του ταξιδιού και την αναχώρηση του Ασφαλισµένου από τον τόπο διαµονής του. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλιση λήγει µε την επιστροφή του Ασφαλισµένου στον τόπο διαµονής του, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστηµα για το οποίο την αγόρασε. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΞΙ ΙΟΥ Εάν, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων οι οποίες δεν µπορούν να ελεγχθούν από τον Ασφαλισµένο, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του και εµπίπτουν στους όρους και τις προϋποθέσεις της ασφαλιστικής σύµβασης, το ταξίδι δεν µπορεί να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού διαστήµατος που η ασφαλιστική σύµβαση είναι σε ισχύ όπως περιγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης, η κάλυψη θα παραταθεί χωρίς κανένα επιπλέον κόστος έως και 30 ηµέρες. Αυτό ισχύει και για ένα άτοµο το οποίο ταξιδεύει µε τον Ασφαλισµένο και έχει εξουσιοδοτηθεί να µείνει µαζί του από την Travel Guard εάν η παράταση οφείλεται σε ιατρικούς λόγους. Όλα τα αιτήµατα για παράταση ταξιδίου πρέπει να εγκριθούν από Εταιρία. airtickets.gr Ταξιδιωτική Ασφάλιση & Ακύρωση Ταξιδιού

10 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Αυτή η ασφάλιση ισχύει για τα πρόσωπα που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό ασφάλισης µε την προϋπόθεση ότι είναι ηλικίας από 2 µηνών και µέχρι τη συµπλήρωση του 75 ου έτους της ηλικίας. H ηλικία υπολογίζεται σύµφωνα µε τα τελευταία γενέθλια κατά την ηµεροµηνία αγοράς της ασφάλισης και όχι κατά την ηµεροµηνία αναχώρησης. Για να ισχύει η παρούσα ασφάλιση, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να είναι µεταξύ των παραπάνω και σε καµία περίπτωση να µην ξεπερνά το 75 ο έτος. ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Μ αυτήν την ασφάλιση δεν ασφαλίζονται πρόσωπα που έχουν κάποια από τις ακόλουθες παθήσεις : αποπληξία, επιληψία, παράλυση, πνευµατική αναπηρία, delirium tremens, τύφλωση, κώφωση, αλκοολισµό, ή κάνουν χρήση κάθε µορφής ναρκωτικών (ακόµα και στη διάρκεια θεραπείας από αυτή) ή άλλη σοβαρή και διαρκή αναπηρία ή ασθένεια. Επίσης, άτοµα που πάσχουν από νευρασθένεια και ψυχικές παθήσεις. Σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι ο Ασφαλισµένος δεν δικαιούνταν κάλυψη κατά την έκδοση του παρόντος συµβολαίου σύµφωνα µε τα παραπάνω της παραγράφου «ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ», η ασφάλιση είναι άκυρη και η Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ α) Αν ο Ασφαλισµένος αποβιώσει από αιτία ανεξάρτητη από το ατύχηµα ή την ασθένεια, αφού η Εταιρία έχει συµφωνήσει για την καταβολή κάποιου ποσού αποζηµίωσης, η απαίτησή του από την Εταιρία µε βάση το συµβόλαιο αυτό µεταβιβάζεται στους Νόµιµους Κληρονόµους του Ασφαλισµένου. β) Ο Ασφαλισµένος οφείλει να επιστρέψει στην Εταιρία οποιοδήποτε ποσό αποζηµίωσης έχει καταβληθεί για συµβάν που δεν καλύπτεται από την παρούσα ασφάλιση ή εµπίπτει στις εξαιρέσεις ή εάν δεν έχει εξοφλήσει το ασφάλιστρο. ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΙΤΗΣΙΑ Οι ιατρικής φύσης εκτιµήσεις πάνω σ ένα ατύχηµα ή µια ασθένεια καθορίζονται από επίσηµα ιατρικά παραστατικά, από κοινή απόφαση του ιατρού του Ασφαλισµένου και του ιατρού της Εταιρίας. Σε περίπτωση διαφωνίας οι δύο ιατροί γίνονται διαιτητές και εκλέγουν έναν τρίτο επιδιαιτητή. Αν δεν συµφωνήσουν για το πρόσωπο του επιδιαιτητή αυτός ορίζεται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας για τη ιαιτησία. Κάθε µέρος πληρώνει όλη την αµοιβή και τα έξοδα του διαιτητή-ιατρού που διορίζει και το 50% της αµοιβής και των εξόδων του επιδιαιτητή. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ α) Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να πληρώσει άµεσα το ασφάλιστρο, τα δικαιώµατα και τους φόρους που αναλογούν. β) Σε περίπτωση αναληθών δηλώσεων ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων, το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο καταγγέλλεται από την Εταιρία και η Εταιρία έχει το δικαίωµα να εισπράξει τα ασφάλιστρα της ασφαλιστικής περιόδου µέχρι την ηµέρα της καταγγελίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο. ΑΚΥΡΩΣΗ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ α) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση εγγράφως για τους λόγους που προβλέπονται στο νόµο, µε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας να επέρχονται σύµφωνα µε τις προθεσµίες που προβλέπει ο νόµος για κάθε περίπτωση. β) Στην περίπτωση που η σύµβαση καταγγέλλεται από την Εταιρία λόγω µη συµµόρφωσης του Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλισµένου µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, η Εταιρία δεν υποχρεούται στην επιστροφή ασφαλίστρων. γ) Ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισµένος διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση, και τα αποτελέσµατα αυτής επέρχονται άµεσα από την παραλαβή από την Εταιρεία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης µε στο µέσα σε διάστηµα 14 ηµερών από την ηµεροµηνία σύναψης της Ασφαλιστικής Σύµβασης ή από την ηµεροµηνία παραλαβής του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, αλλά το αργότερο µέχρι 24 ώρες πριν την έναρξη της ασφάλισης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, παράγραφο ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ. Η Εταιρία επιστρέφει το πλήρες ποσό των καταβληθέντων ασφαλίστρων, εκτός εάν ο Ασφαλισµένος έχει ήδη αναχωρήσει για το ταξίδι ή δηλώσει ζηµιά πριν καταγγείλει αυτή τη σύµβαση. ΑΠΑΤΗ Οποιαδήποτε εσκεµµένη ανειλικρίνεια ή δόλια απόκρυψη πληροφοριών θα καταστήσει αυτή την Ασφαλιστική Σύµβαση άκυρη. Εάν αυτό συµβεί, ο ικαιούχος της αποζηµίωσης θα χάσει οποιαδήποτε αποζηµίωση εκκρεµεί και πρέπει να επιστρέψει στην Εταιρία οτιδήποτε έχει ήδη αποζηµιωθεί. H Εταιρία δεν υποχρεούται στην επιστροφή ασφαλίστρων. Εάν θεωρηθεί ότι πρόκειται για δόλια δήλωση, θα κινηθούν νόµιµες διαδικασίες οι οποίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα την ποινική δίωξη. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή ασφαλίστρων. ΠΑΡΑΠΟΝΑ Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι ο Ασφαλισµένος θα λαµβάνει ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Εάν ο Ασφαλισµένος δεν είναι ικανοποιηµένος µε τον τρόπο εξυπηρέτησης και έχει παράπονο από τις υπηρεσίες της Εταιρίας, µπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο ή στο fax στο ή στο στην διεύθυνση : airtickets.gr Ταξιδιωτική Ασφάλιση & Ακύρωση Ταξιδιού

11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Με την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συµβολαίου σας συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία και γνωστοποίηση σε τρίτους των προσωπικών σας δεδοµένων στο βαθµό που είναι θεµιτό και αναγκαίο για την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων µας ή/και για την συµµόρφωση µας µε αιτήµατα οποιωνδήποτε δηµοσίων αρχών. Για την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων εφαρµόζουµε τα όσα ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2472/97). Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα δικαιώµατα σας µπορείτε να ενηµερωθείτε από την σελίδα µας Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε, πως ενδεχοµένως χρησιµοποιήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για να λαµβάνετε πληροφορίες και ενηµέρωση σχετικά µε προωθητικές ενέργειες των προϊόντων της Εταιρείας µας. Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε κάτι τέτοιο, παρακαλούµε, όπως µας ενηµερώσετε σχετικά στη διεύθυνση : ή να επικοινωνήσετε µαζί µας τηλεφωνικά στο ή στο fax ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύµβαση παραγράφονται µετά από τέσσερα (4) χρόνια, από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκαν. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στην περίπτωση πληρωµής κάποιας απαίτησης από τον Ασφαλιστή, ο Ασφαλιστής µπορεί στο όνοµα του Ασφαλισµένου Προσώπου και µε δικά του έξοδα να καλύψει κάθε κόστος έναντι τρίτου µέρους, το οποίο είναι υπεύθυνο για την απαίτηση µέχρι το ύψος του ποσού της αποζηµίωσης το οποίο καταβλήθηκε από τον Ασφαλιστή. Το Ασφαλισµένο Πρόσωπο έχει την υποχρέωση να παράσχει βοήθεια στον Ασφαλιστή όπως αυτός ζητήσει. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Οι δικαιούχοι της αποζηµίωσης επιβαρύνονται µε τους φόρους, συµβολαιογραφικά κλπ. σε περίπτωση καταβολής αποζηµίωσης. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Κάθε διαφορά που προκύπτει από τη σύµβαση αυτήν υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ικαστηρίων της Αθήνας. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Καµία τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου δεν είναι έγκυρη χωρίς έγγραφη οπισθογράφηση ή Πρόσθετη Πράξη µε την έγκριση και υπογραφή του Νόµιµου Αντιπροσώπου της Εταιρίας. Για την Ασφαλιστική Εταιρία AIG Europe Limited airtickets.gr Ταξιδιωτική Ασφάλιση & Ακύρωση Ταξιδιού

12 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (I) ΓΕΝΙΚΑ Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να ανακοινώνει στην Εταιρία εγγράφως κάθε ατύχηµα ή ασθένεια µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία που συνέβηκε. Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να συµπληρώνει µε ακρίβεια και πληρότητα την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ. Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να προσκοµίζει στην Εταιρία όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη στήριξη της απαίτησής του το ταχύτερο δυνατόν. Σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας εκτός Ελλάδας, τα επίσηµα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρηµένα από Ελληνική Προξενική Αρχή. Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις, κατά την κρίση της Εταιρίας ή / και να δέχεται εξέταση από Ιατρό της Εταιρίας, από τη στιγµή που δηµιουργείται κάποια αξίωση αποζηµίωσης. Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να µεριµνήσει για τη µέσα σε 24 ώρες από το ατύχηµα ή την εκδήλωση της ασθένειας παροχή σ αυτόν της ιατρικής περίθαλψης που επιβάλλεται. Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιζόµενου κινδύνου, πρέπει να επικοινωνείτε άµεσα µε : Την TRAVEL GUARD σύµφωνα µε το ειδικό ένθετο που επισυνάπτεται Η σε περίπτωση αδυναµίας επικοινωνίας µε την TRAVEL GUARD, µε Το Τµήµα Αποζηµιώσεων Προσωπικών Ατυχηµάτων στην AIG, τηλ.:(+30) , fax : (+30) , (II) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ (Τα παρακάτω δεν αποτελούν τα πλήρη απαιτούµενα στοιχεία και ενδέχεται να ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία) Σε περίπτωση ιακοπής ή Ακύρωσης Ταξιδιού Τιµολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών από το ταξιδιωτικό γραφείο στο όνοµα του Ασφαλισµένου. Πιστοποιητικό συγγένειας (έως α βαθµού) Βεβαίωση του ταξιδιωτικού γραφείου για τα µη επιστρεφόµενα ποσά. Αποδεικτικό πληρωµής µη επιστρεφόµενων ποσών (αντίγραφο σχετικού εµβάσµατος/βεβαίωσης για χρέωση και είσπραξη ακυρωτικών). Ιατρική βεβαίωση από Νοσηλευτικό Ίδρυµα εφόσον αυτό είναι εφικτό, που να πιστοποιεί την ασθένεια, τραυµατισµό ή θάνατο του Ασφαλισµένου ή του συνταξιδιώτη/συγγενούς του. Εάν η διακοπή οφείλεται σε τραυµατισµό ή ασθένεια του συνταξιδιώτη, είναι απαραίτητο να µας αποστείλετε γραπτή επιβεβαίωση του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος εφόσον αυτό είναι εφικτό, που εξέτασε τον ταξιδιώτη, ότι η διακοπή ήταν απαραίτητη. Εάν η ακύρωση ή η διακοπή οφείλεται σε θάνατο, ένα επικυρωµένο αντίγραφο πιστοποιητικού θανάτου πρέπει να κατατεθεί. Επιπλέον, εάν ο θανών ήταν ασφαλισµένος βάσει του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, είναι, επίσης, απαραίτητο αντίγραφο αποδεικτικού νοµίµων κληρονόµων. Εάν η ζηµία είναι αποτέλεσµα τραυµατισµού, είναι απαραίτητο να µας καταθέσετε πλήρη περιγραφή του συµβάντος. Εάν έχει ανάµειξη και τρίτος, παρακαλούµε, όπως µας δώσετε τα στοιχεία τους και της ασφάλειάς τους, αν αυτά είναι διαθέσιµα. Το πρωτότυπο τιµολόγιο ακύρωσης. Εάν η κράτηση αφορούσε µόνο αεροπορικό εισιτήριο, ίσως να µην είναι δυνατόν να προσκοµίσετε αυτό το έγγραφο. Σε αυτήν την περίπτωση, αρκεί µία γραπτή επιβεβαίωση από το ταξιδιωτικό γραφείο. Στην περίπτωση της διακοπής, ένα επίσηµο γράµµα, το οποίο πιστοποιεί την αναγκαιότητα της επιστροφής σας από το νοσηλευτικό ίδρυµα. Σε περίπτωση Απώλειας/Καθυστέρησης Άφιξης Αποσκευών, Προσωπικών Ειδών και Ταξιδιωτικών Εγγράφων Πρωτότυπες αποδείξεις για την αντικατάσταση των απολεσθέντων Αποσκευών και Ταξιδιωτικών Εγγράφων. Πρωτότυπες αποδείξεις που να τεκµηριώνουν το ταξίδι, όπως τιµολόγιο, δροµολόγιο, εισιτήρια, Πιστοποιητικό Ασφάλισης. Αστυνοµική αναφορά εάν τα προσωπικά αντικείµενο εκλάπησαν, ενώ δε βρίσκονταν στην κατοχή του µεταφορέα. Εάν η ζηµία αφορά για απώλεια προσωπικών ειδών, ενώ βρίσκονταν στην κατοχή του µεταφορέα, προωθήστε µας ένα αντίγραφο της αναφοράς τους, τη γραπτή τους επιβεβαίωση, ότι δε σας επέστρεψαν κάποιο ποσό και όλα τα χρησιµοποιηµένα εισιτήρια και αποκόµµατα αποσκευών. Μόνο για την απώλεια/καθυστέρηση άφιξης αποσκευών Αντίγραφο των αποκοµµάτων των αποσκευών airtickets.gr Ταξιδιωτική Ασφάλιση & Ακύρωση Ταξιδιού

13 Μόνο για την απώλεια / καθυστέρηση άφιξης αποσκευών - Επίσηµη επιστολή επιβεβαίωσης από την αεροπορική εταιρεία µε ηµεροµηνία, ότι οι αποσκευές χάθηκαν ή καθυστέρησαν (διάρκεια καθυστέρησης). Μόνο για την απώλεια/καθυστέρηση άφιξης αποσκευών - Αποδείξεις για αναγκαίες αγορών ρουχισµού και ειδών υγιεινής και την επιβεβαίωση του µεταφορέα του συµβάντος και την ώρα που έφτασαν οι αποσκευές σας. Μόνο για την απώλεια / καθυστέρηση άφιξης αποσκευών - Βεβαίωση του αρµόδιου φορέα (π.χ. αεροµεταφορέα), ότι δεν υπήρξε µερική ή ολική αποζηµίωση Μόνο για την απώλεια διαβατηρίου - Αναφορά από την προξενική αρχή Μόνο για την απώλεια διαβατηρίου - Αποδείξεις για διαµονή, έξοδα ταξιδιού και επικοινωνίας που χρειάστηκαν για την απόκτηση νέου διαβατηρίου. Σε περίπτωση Απώλειας ζωής από ατύχηµα Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών Αντίγραφο δικογραφίας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Εταιρία θα εκδώσει Βεβαίωση για το ποσό της αποζηµίωσης προκειµένου να υποβληθεί στην Εφορία Κληρονοµιών για την ενδεχόµενη καταβολή φόρου. Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας από Ατύχηµα Βεβαίωση από κρατικό ασφαλιστικό φορέα για το ποσοστό της ανικανότητας που έχει καθορισθεί. Σε περίπτωση Ιατροφαρµακευτικών απανών για Ατύχηµα ή Ασθένεια Πρωτότυπες αποδείξεις δαπανών Βιβλιάριο Υγείας Ασφαλιστικού Φορέα ή βεβαίωση αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα Ιατρική γνωµάτευση Εξιτήριο νοσοκοµείου εφόσον υπάρχει νοσηλεία Αποτελέσµατα εξετάσεων Επίσηµη επιστολή από το θεράποντα ιατρό που να επιβεβαιώνει, ότι τα επιπλέον έξοδα ήταν ιατρικώς απαραίτητα. Σε περίπτωση που γίνει χρήση υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόµας και οι αποδείξεις δεν είναι θεωρηµένες από την Εφορία, τότε θα πρέπει να θεωρήσει τις αποδείξεις αυτές η Προϊσταµένη Νοσοκόµα του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος στο οποίο νοσηλεύθηκε ο Ασφαλισµένος. Εάν η ζηµία είναι αποτέλεσµα τραυµατισµού, είναι απαραίτητο να µας καταθέσετε πλήρη περιγραφή του συµβάντος. Εάν έχει ανάµειξη και τρίτος, παρακαλούµε, όπως µας δώσετε τα στοιχεία τους και της ασφάλειάς τους, αν αυτά είναι διαθέσιµα. Σε περίπτωση Έκτακτης ιακοµιδής Βεβαίωση της Υπηρεσίας Περίθαλψης ή ιατρού που να δικαιολογεί την επείγουσα µεταφορά του Ασφαλισµένου. Πρωτότυπες αποδείξεις δαπανών που δεν έχουν αποζηµιωθεί από άλλο φορέα.. Σε περίπτωση Μεταφοράς Σορού Πιστοποιητικό θανάτου, στο οποίο να αναφέρονται και τα αίτια που τον προξένησαν. Πρωτότυπες αποδείξεις δαπανών που δεν έχουν αποζηµιωθεί από άλλο φορέα.. Σε περίπτωση Επείγοντος Οικογενειακού Ταξιδιού & Ανάρρωσης Πρωτότυπες αποδείξεις δαπανών (τιµολόγιο ξενοδοχείου µε ανάλυση παροχών, αεροπορικά εισιτήρια κ.λ.π.). Βεβαίωση από επίσηµη Υπηρεσία Περίθαλψης TRAVEL GUARD για την αναγκαιότητα ανάρρωσης. Σε περίπτωση Απαίτησης από Προσωπική Αστική Ευθύνη Ηµεροµηνία ήλωση / Αναλυτική Περιγραφή Ατυχήµατος. Περιγραφή των συνθηκών του ατυχήµατος. Αριθµός & στοιχεία παθόντων (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλ) Περιγραφή Σωµατικών Βλαβών / Υλικών Ζηµιών Ύψος απαιτούµενης αποζηµίωσης κατά παθόντα περίπτωση. Σε περίπτωση Νοµικών Εξόδων Άµεση επικοινωνία µε την Ασφαλιστική Εταιρία για περαιτέρω ενέργειες. airtickets.gr Ταξιδιωτική Ασφάλιση & Ακύρωση Ταξιδιού

14 TRAVEL GUARD EMEA Limited - Παγκόσµια Υπηρεσία Βοηθείας Ο ΗΓΙΕΣ Σε περίπτωση επέλευσης ενός από τους ασφαλισµένους κινδύνους ή κάποιας άλλης επείγουσας ανάγκης στη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να επικοινωνήσετε άµεσα µε την TRAVEL GUARD Assistance Services. Έχετε επίσης την δυνατότητα να επικοινωνήσετε µε την AIG Ελλάς Α.Ε. ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ TRAVEL GUARD: Address Fax: Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited νόµιµα εκπροσωπούµενη στην Ελλάδα από την AIG Ελλάς Α.Ε. Τηλέφωνο (+30) εργάσιµες ηµέρες και ώρες 8:30-16:30, Fax (+30) , Άµεση ανταπόκριση/βοήθεια σε όλα τα µέρη του κόσµου µέσω ειδικής τηλεφωνικής σύνδεσης, 365 µέρες το χρόνο σε 24ώρη βάση για όλους τους ασφαλισµένους. Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου, τα κατά τόπους στελέχη της TRAVEL GUARD Assistance Services θα εξυπηρετούν µε παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών που καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο συµβόλαιο, δηλ. Γενικές, Τεχνικές, Ιατρικές Πληροφορίες, Ιατρική Βοήθεια και Μεταφορές. Η TRAVEL GUARD Assistance Services θα εγγυάται ή θα πληρώνει κατά περίπτωση τα ζητούµενα ποσά σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, Νοσοκοµεία, Ιατρούς, Μεταφορικές Εταιρίες κλπ., για λογαριασµό του Ασφαλισµένου. Σε περίπτωση επέλευσης ενός από τους ασφαλισµένους κινδύνους, πρέπει να επικοινωνήσετε άµεσα µε την TRAVEL GUARD Assistance Services (365 µέρες το χρόνο σε 24ώρη βάση) στην τηλεφωνική γραµµή που αναφέρεται παραπάνω. Όταν καλείτε την TRAVEL GUARD Assistance Services, θα πρέπει να αναφέρεται το όνοµα σας, που ακριβώς βρίσκεστε, ότι είστε ασφαλισµένοι µε το συµβόλαιο της AIG Europe Limited στην Ελλάδα και στοιχεία επικοινωνίας µαζί σας (τηλέφωνο, αρ. ωµατίου, κινητό κλπ.) καθώς και ποιο ακριβώς είναι το πρόβληµα που αντιµετωπίζετε. airtickets.gr Ταξιδιωτική Ασφάλιση & Ακύρωση Ταξιδιού

AIG TRAVEL GUARD : : : : : : : : : :

AIG TRAVEL GUARD :  :   :  : : :   :   :     : : ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ιακοπή / Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 75 ετών ιακοπή Ταξιδιού, µέχρι Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια µε απαλλαγή 10% ή max 100, µέγιστο ποσό κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 ---- 2.500 2.500

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 ---- 2.500 2.500 ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ευρώπη & Υπόλοιπος Κόσµος Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ταξίδια εντός Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 75 ετών TRAVEL GUARD EMEA Limited Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου στο Εξωτερικό και αν ναι με πιο κόστος?

Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου στο Εξωτερικό και αν ναι με πιο κόστος? Q & A 1. Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα ασφάλισης? Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 2. Ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος ασφάλισης? 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

============== ΟΡΟΙ TRAVEL CORPORATE 12.2012 1

============== ΟΡΟΙ TRAVEL CORPORATE 12.2012 1 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ============== Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στην παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση, έχουν αποκλειστικά και µόνον

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΜΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ PLATINUM (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1 ΑKΥΡΩΣΗ και ΔΙΑΚΟΠΗ (ενός Ταξιδιού από τον Κάτοχο της Κάρτας λόγω περιστάσεων πέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΜΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ PLATINUM (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ Μέχρι του ποσού απόδειξης, ή μέχρι το μέγιστο ποσό των 5,000 (οποιοδήποτε είναι λιγότερο).

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Ταξίδι, όπως το έχετε φανταστεί! Σήμερα, τα ταξίδια τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1. Συµβαλλόµενα Μέρη Λήπτης της Ασφάλισης : CITIBANK INTERNATIONAL PLC, Greece branch Ασφαλιστής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ Από την CHARTIS Α.Ε. 23, Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόγραµµα Καλύψεων 2. Ασφάλιστρα 3. Προϋποθέσεις 4. είγµα Πιστοποιητικού Ασφάλισης 5. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1. Συµβαλλόµενα Μέρη Λήπτης της Ασφάλισης Ασφαλιστής / Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ «KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Για τους σκοπού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ «KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Για τους σκοπού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ KΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕΧΡΙ 1.000 ΕΞΟ Α ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ, ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Travel Assistance

www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Travel Assistance www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Travel Assistance Έκδοση 03.2013 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Ταξιδιωτική Ασφάλιση INTERAMERICAN. Οι καλύψεις που περιλαμβάνει έχουν σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2010 (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Επειδή ο Ασφαλισμένος με Πρόταση και Δήλωση που αποτελούν τη βάση της σύμβασης αυτής, έχει αποταθεί στην TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD (που στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ασφάλισης Συλλογών

Πρόταση Ασφάλισης Συλλογών AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 8127 600, fax: 210 8027 189 Info.Gr@aig.com www.aig.com.gr Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Σύμβαση του Μόντρεαλ ή το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορεί να ισχύουν για το ταξίδι σας και οι συμβάσεις αυτές διέπουν και μπορεί να μειώσουν την ευθύνη των αερομεταφορέων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια»

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016 Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» Αγαπητοί Συνεργάτες, Πριν από ενάμιση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές.

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ () ΤΑΞΙΔΙΑ: Αναφορικά με το δώρο «Πακέτα φιλοξενίας και εισιτήρια αγώνων της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ στη Σλοβενία.» διευκρινίζουμε πως αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1ο: ΕΞΑΓΟΡΑ Το ασφαλιστήριο μπορεί να εξαγορασθεί : α. όταν πρόκειται για συμβόλαια διάρκειας πληρωμής ασφαλίστρων μέχρι και δέκα (10) χρόνων, μετά την πληρωμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : 2. Πατρώνυμο 3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: 4. Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : 6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

GLOBY CONGRESS 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

GLOBY CONGRESS 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ GLOBY CONGRESS 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Όρια κάλυψης ανά άτομο 1. ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ & ΑΤΥΧΗΜΑ ανά συμβάν αθροιστικά Διακομιδή στο πλησιέστερο κέντρο πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο εφόσον δεν είναι δυνατόν να 3.500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ :

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα του οφειλέτη ή εγγυητή στεγαστικού δανείου επί της ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

FLY WAY. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΡΙΣΜΟΙ

FLY WAY. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΡΙΣΜΟΙ FLY WAY ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ Η σταδιακή επιδείνωση (χειροτέρευση) της κατάστασης ενός αντικειμένου, που οφείλεται στη φθορά από την κανονική χρήση του με την πάροδο του χρόνου. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Τo Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Αθήνα, 13 Ιουνίου 2007 Αριθ. :119 ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών Η εταιρία αξιολογώντας την ανάγκη κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής. Τους Ειδικούς Όρους

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου Νοικιάζεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα