CORIM Ltd. Intermediary induction

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CORIM Ltd. Intermediary induction"

Transcript

1 Intermediary induction

2 BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων Καλύπτει και µόνιµους κατοίκους, όπου επιτρέπεται από την νοµοθεσία Έχει γραφεία στο Hong Kong,Ταϊλάνδη, Ισπανία Ιρλανδία, Μέση Ανατολή, Μάλτα και Αυστραλία ιαθέτει νοσοκοµεία, διαγνωστικά κέντρα και γηροκοµεία

3 Σε ποιους απευθύνονται τα προγράµµατα της BUPA? Σ εκείνους που επιθυµούν κάτι περισσότερο από το συνηθισµένο! Σε όσους απαιτούν : Πλήρη κάλυψη Ευελιξία ιεθνή κάλυψη Υψηλά όρια Απλές διαδικασίες ασφάλισης και αποζηµίωσης Λιγότερες εξαιρέσεις Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση Έναν αξιόπιστο ασφαλιστικό φορέα

4 Πλήρης κάλυψη Κάλυψη εντός/εκτός νοσοκοµείου Έξοδα τοκετού, νεογνού και έξοδα ρουτίνας βρεφών Φάρµακα και Υλικά Check up ιακοµιδή, επαναπατρισµός και µεταφορά σωρού

5 Ευελιξία ιαµόρφωση του προγράµµατος ανάλογα µε τις ανάγκες και οικονοµική δυνατότητα Ετήσια εκπιπτόµενα (όχι κατά περίπτωση) Ασφάλιση ανεξάρτητα από ηλικία Ελεύθερη επιλογή ιατρών και θεραπευτών Ελεύθερη επιλογή ιατρικών κέντρων Μη περιορισµός του ύψους των αµοιβών ιατρών και χειρουργών υνατότητα συνέχισης του προγράµµατος από οµαδική ασφάλιση σε ατοµική χωρίς απώλεια των δικαιωµάτων

6 ιεθνής κάλυψη Με ή χωρίς δυνατότητα νοσηλείας στις ΗΠΑ συµβεβληµένα νοσοκοµεία ανά τον κόσµο και στις ΗΠΑ υνατότητα απ ευθείας πληρωµής και σε µη συµβεβληµένα νοσοκοµεία Καταβολή αποζηµίωσης σε τοπικά νοµίσµατα ιεθνές τηλεφωνικό κέντρο σε πολλές γλώσσες

7 Υψηλά όρια Ανώτατο ετήσιο όριο Κάλυψη εξόδων µονόκλινου δωµατίου και τροφής χωρίς επιµέρους όριο Ετήσιο όριο εξω-νοσοκοµειακών εξόδων Ετήσιο όριο µακροχρόνιας φαρµακευτικής αγωγής Κανένα υπο-όριο για διακοµιδή, επαναπατρισµό και µεταφορά σωρού

8 Απλές διαδικασίες ασφάλισης και αποζηµίωσης ΑΣΦΑΛΙΣΗ Αίτηση µε ερωτηµατολόγιο υγείας Έκδοση συµβολαίου µε προσωπική κάρτα ασφάλισης Πληρωµή ασφαλίστρων απ ευθείας στην BUPA ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Καταβολή αποζηµίωσης απ ευθείας στα συµβεβληµένα νοσοκοµεία Καταβολή αποζηµίωσης απ ευθείας στον λογαριασµό του πελάτη για εξω-νοσοκοµειακά έξοδα και δαπάνες σε µη συµβεβληµένα νοσοκοµεία

9 Λιγότερες εξαιρέσεις Κάλυψη εκ γενετής και κληρονοµικών παθήσεων Κάλυψη χρόνιων παθήσεων Αλλεργίες κ.α.

10 Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση Οn-line 24ωρη επικοινωνία για εύρεση νοσοκοµείων, ιατρών, έγκριση νοσηλείας, διευθέτηση διακοµιδής και επαναπατρισµού Υπηρεσία για δεύτερη γνώµη

11 Πλεονεκτήµατα έναντι άλλων προγραµµάτων της αγοράς Ασφάλιση ανεξάρτητα από ηλικία Κάλυψη τοκετού και από το βασικό νοσοκοµειακό πρόγραµµα World Wide Medical Insurance Πλήρης θεραπεία καρκίνου εντός και εκτός νοσοκοµείου χωρίς επιµέρους όριο Κάλυψη εκ γενετής και κληρονοµικών παθήσεων Κάλυψη εναλλακτικών θεραπειών (βελονισµός, οµοιοπαθητική) Λογοθεραπεία µετά από ατύχηµα ή σοβαρή ασθένεια Έξοδα ρουτίνας βρέφους Οδοντιατρική θεραπεία µετά από ατύχηµα

12 Πλεονεκτήµατα έναντι άλλων προγραµµάτων της αγοράς Ψυχιατρική θεραπεία εντός και εκτός νοσοκοµείου Έξοδα µεταµόσχευσης περιλαµβανοµένων και των εξόδων για χειρουργική λήψη του µοσχεύµατος από τον δωρητή Μακροχρόνια φαρµακευτική αγωγή Έξοδα απαραίτητων συσκευών (οξυγόνο, αναπηρική πολυθρόνα κ.α.) Check up Οδοντιατρική θεραπεία ρουτίνας και ορθοδοντική σε παιδιά Οφθαλµολογικός έλεγχος και γυαλιά όρασης Τα εκπιπτόµενα δεν αναπροσαρµόζονται κάθε χρόνο

13

14 Deductible s Περισσότερες επιλογές απαλλαγών

15 Worldwide Medical Insurance ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 1,875,000 ωµάτιο και τροφή ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟ Α ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Α Θέση-µονόκλινο Έξοδα δωµατίου και τροφής για συνοδό γονέα (για παιδιά έως 18 ετών) Υπηρεσίες από νοσοκόµους Μονάδα εντατικής θεραπείας και µονάδα ειδικής για στεφανιαία νόσο Έξοδα χειρουργείου, φάρµακα και χειρουργικά εργαλεία, υλικά και είδη που εµφυτεύονται. Αµοιβές χειρουργών, βοηθών και αναισθησιολόγου Έξοδα χειρουργικών επεµβάσεων συµπεριλαβανοµένων και των εξόδων πριν και µετα την χειρουργική επέµβαση Αµοιβές ιατρών Παθολογικές και διαγνωστικές εξετάσεις, ακτινογραφίες και θεραπείες

16 Worldwide Medical Insurance ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έξοδα για παραµονή σε κέντρο αποκατάστασης Αξονική, µαγνητική τοµογραφία για οποιαδήποτε αιτία Ψυχιατρική νοσηλεία Ψυχιατρική θεραπεία στο νοσοκοµείο ως εξωτερικός ασθενής Τεχνητά µέλη Έξοδα φυσιολογικού τοκετού 10 µήνες µετά την ένταξη στο πρόγραµµα ΕΞΟ Α ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για 30 ηµέρες κατά περίπτωση Μέχρι 90 ηµέρες για όλη τη διάρκεια ζωής του συµβολαίου µέχρι 20 ηµέρες τον χρόνο Μέχρι ανά µέλος Μέχρι 10,000 Ιατρικώς επιβεβληµένη καισαρική Έως Έξοδα για το νεογένηττο µέχρι 90 ηµέρες (απαραίτητη η υποβολή αίτησης) Έξοδα τοκετού στο σπίτι Μέχρι 810

17 Worldwide Medical Insurance Έξοδα θεραπείας καρκίνου εντός και εκτός νοσοκοµείου Έξοδα µεταµόσχευσης ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟ Α ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ κατά περίπτωση Συµπεριλαµβάνονται και τα νοσοκοµειακά έξοδα του δωρητή Νοσηλεία σε Άσυλο Ανιάτων ανώτατο ποσό καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράµµατος Ασθενοφόρο Επείγουσα αεροµεταφορά µέχρι 160 χλµ Ηµερήσιο επίδοµα αποκλειστικής νοσοκόµας στο σπίτι µετά από νοσηλεία Νοσοκοµειακή επείγουσα οδοντιατρική θεραπεία µετά από ατύχηµα Ηµερήσιο νοσοκοµειακό επίδοµα έως 20 µέρες (ισχύει για νοσηλείες που καλύπτονται από άλλον ασφαλιστικό φορέα) Παθήσεις εκ γενετής, κληρονοµικές παθήσεις τον χρόνο έως 30 ηµέρες 125 Μέχρι τον χρόνο

18 c Worldwide Medical Plus ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 31,250 ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟ Α Αµοιβές ιατρών Φυσιοθεραπεία, οστεοπαθητική και χειροπρακτική θεραπεία µέχρι 35 επισκέψεις τον χρόνο µέχρι 30 θεραπείες τον χρόνο Βελονισµός, οµοιοπαθητική, κινέζικη ιατρική (complementary medicine) µέχρι 15 θεραπείες τον χρόνο Αµοιβές ψυχιάτρων και ψυχολόγων µέχρι 30 θεραπείες τον χρόνο Λογοθεραπεία µετά από σοβαρή ασθένεια ή ατύχηµα Έξοδα διαγνωστικών εξετάσεων Ιατρικά έξοδα ρουτίνας βρέφους τον χρόνο

19 c Worldwide Medical Plus ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟ Α Εξωνοσοκοµειακά έξοδα µητρότητας 10 µήνες µετά την ένταξη στο πρόγραµµα Οδοντιατρική θεραπεία συνεπεία ατυχήµατος Εξωνοσοκοµειακά έξοδα µεταµόσχευης Μέχρι τον χρόνο 80%, µέχρι 625 τον χρόνο

20 c Worldwide Medicines and Equipment ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Συνταγογραφηµένα φάρµακα και υλικά Ενοικίαση ιατρικών βοηθηµάτων (αναπηρική πολυθρόνα κλπ), µέχρι 45 ηµέρες τον χρόνο Έξοδα Μακροχρόνιας φαρµακευτικής αγωγής Μέχρι τον χρόνο 80 % µέχρι τον χρόνο συνολικά µέχρι για όλη τη διάρκεια του συµβολαίου

21 Worldwide Wellbeing c ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ckeck up) Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ 6,250 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Γενικό check up Μαστογραφία, ΠΑΠ τεστ, τεστ καρκίνου του προστάτη, κωλονοσκόπηση, µέτρηση οστικής µάζας, 4 επισκέψεις σε διαιτολόγο, εµβολιασµοί Μέχρι 625 τον χρόνο Οδοντιοατρικό check up και καθαρισµός το 100% Θεραπεία οδοντιατρικού προβλήµατος και αποκατάσταση, το 80% Μέχρι τον χρόνο Ορθοδοντική, µέχρι 19 ετών, το 50% Οφθαλµιατρικός έλεγχος 100% µία φορά τον χρόνο Συνταγογραφηµένα γυαλιά και φακοί επαφής 80% Σκελετοί γυαλιών 80% (καλύπτονται και οι σκελετοί κάθε δύο χρόνια, µε προσκόµιση συνταγής και απόδειξης για τους φακούς) Μέχρι 185

22 c Worldwide Evacuation ΕΞΟ Α ΙΑΚΟΜΙ ΗΣ ιακοµιδή Επαναπατρισµός Έξοδα εισιτηρίου συνοδού Έξοδα µεταφοράς ανηλίκου Έξοδα ταξιδίου συνοδού (διαµονή, διατροφή κλπ) Έξοδα µεταφοράς σωρού 125 την ηµέρα, µέχρι 10 ηµέρες συνολικά Έξοδα µεταφοράς συγγενούς Έξοδα ταξιδίου συγγενούς (διαµονή, διατροφή κλπ) Μέχρι τον χρόνο, µέχρι 5 ταξίδια συνολικά 125 την ηµέρα, µέχρι 10 ηµέρες

23 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ Επιλογή απαλλαγήςστο βασικό πλάνο, απαλλαγή και στα προαιρετικά πλάνα - απαραίτητη δήλωση πιστωτικής κάρτας Μηνιαίος τρόπος πληρωµής ασφαλίστρων - απαραίτητη η δήλωση πιστωτικής κάρτας Το ετήσιο ασφάλιστρο έχει έκπτωση 4% έναντι του µηνιαίου και 3% έναντι του τριµηνιαίου

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

616,00 1232,00 1597,00

616,00 1232,00 1597,00 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΧΕ ΙΟΥ CARE 4U ΧΡΥΣΟ Α. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη: Τα πιο κάτω καλύπτονται νοουµένου ότι ο ασφαλισµένος είναι εσωτερικός ασθενής. 1. Ανώτατο όριο εξόδων: Το ανώτατο όριο εξόδων για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιεχόμενα Groupama Φοίνιξ.. 3 Ποιοι Συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 4 Πίνακας Παροχών. 5 Γενικές Οδηγίες για τη Λειτουργία του Προγράμματος.. 8 Συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές:

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης 43284 / 01.03.2014 1 Αγαπητέ Συνεργάτη, Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο και συμφωνία συμμετοχής. AXA PPP healthcare. Greek_2012_updates_PB38934 Cyprus H-B (4753) 06/01/2012 09:20 Page a1

Εγχειρίδιο και συμφωνία συμμετοχής. AXA PPP healthcare. Greek_2012_updates_PB38934 Cyprus H-B (4753) 06/01/2012 09:20 Page a1 Greek_2012_updates_PB38934 Cyprus H-B (4753) 06/01/2012 09:20 Page a1 Δ ι ε θ ν έ ς Σ χ έ δ ι ο Υ γ ε ί α ς Εγχειρίδιο και συμφωνία συμμετοχής AXA PPP healthcare Greek_2012_updates_PB38934 Cyprus H-B (4753)

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατικη Παροχη

Συµπληρωµατικη Παροχη Συµπληρωµατικη Παροχη FAMILY MEDICAL ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισµένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α. ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση Ατυχήµατος ή Ασθενείας του Ασφαλισµένου η Εταιρία θα καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501.

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΑΠ : 96 ΠΡΟΣ : Αρχές Εξωτερικού & Γραφεία ΟΕΥ Δ/νσεις Κ.Υ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχοντας γίνει αποδέκτες θετικών σχολίων για το Πόρισμα της Ομάδος Εργασίας για την εύρεση Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων Οι δαπάνες της υγείας αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, ανατρέποντας πολλές φορές τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η κάλυψη των ιατρικών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ KAI ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ CARE 4U Τo ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ µαρτυρεί ότι σε αντάλλαγµα της πληρωµής στην εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. (που στο εξής θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ιεθνής ιατρική ασφάλιση Εγχειρίδιο συµµετοχής ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Προσωπική συµµετοχή Comprehensive Τι χρειάζεται να γνωρίζετε Απρίλιος 2010 Επικοινωνήστε µαζί µας Παρόλο που είναι πολύ σηµαντικό για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 35600/01.01.2010 1 Αγαπητέ Συνεργάτη, Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση σας παρουσιάζουμε το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙ Α 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2 ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ 1. ικαίωµα εγγραφής 2. ιαδικασία υπαγωγής 3 3 4 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1. Γενικά 2. Περιγραφή παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ American Life Insurance Company Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Η American Life Insurance Company είναι

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Νοσοκοµειακής Περίθαλψης

Όροι Ασφάλισης Νοσοκοµειακής Περίθαλψης Όροι Ασφάλισης Νοσοκοµειακής Περίθαλψης Άρθρο 1: Ορισµοί Οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο σας σχετικά µε τους όρους της παρούσας κάλυψης έχουν το νόηµα που τους δίδεται παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 34 ΑΘΗΝΑ 104 32 Τηλ: 210 5241576-9 Αρ. φύλλου 243 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Μνήμη Πολυτεχνείου σελ. 12 ΠρΟγραμμα ομαδικής ασφάλισης Το

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα