ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 1 από 38

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 1 από 38"

Transcript

1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 1 από 38

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τρόποι επικοινωνίας µε την εγκατάσταση ΥΦΑ...5 Φορητοί ασύρµατοι - ραδιοεπικοινωνία Τυπική διαδικασία αφίξεως πλοίου Αναχώρηση από το λιµάνι φόρτωσης Αναγγελία αναµενόµενου χρόνου άφιξης ιαδικασία Αγκυροβολίας ιαδικασία πρόσδεσης/απόδεσης ιαδικασία διαχείρισης φορτίου.9 4. Εξοπλισµός και αυτόµατα συστήµατα σχετικά µε την εκφόρτωση Σύστηµα εκτάκτου διακοπής της διαδικασίας εκφόρτωσης (ESD) Γρήγορη αποδέσµευση βραχιόνων έγχυσης ΥΦΑ (PERC) και σύστηµα QC/DC Σύστηµα αυτόµατης αποδέσµευσης όλων των δεστρών της προβλήτας Πρόσβαση στην εγκατάσταση ΥΦΑ - Επίπεδα ασφαλείας (ISPS) της εγκατάστασης ΥΦΑ Επίπεδο Ασφαλείας Επίπεδο Ασφαλείας Επίπεδο Ασφαλείας ιαδικασίες έκτακτης ανάγκης Έλεγχος καταστάσεως έκτακτης ανάγκης Έκτακτη ανάγκη στην εγκατάσταση ΥΦΑ Μέσα ανίχνευσης έκτακτης κατάστασης Μέσα προστασίας και καταστολής έκτακτης ανάγκης - Εξοπλισµός πυρόσβεσης προβλήτας Ρυµουλκό επιφυλακής Ετοιµότητα πλοίου-κανονισµοί SOLAS...21 ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 2 από 38

3 6.4 ιακοπή εκφόρτωσης λόγω καιρικών συνθηκών Αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Περιστατικό στο πλοίο Φωτιά στο πλοίο ιαρροή ΥΦΑ στο πλοίο Περιστατικό στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Φωτιά στην προβλήτα ιαρροή ΥΦΑ στην προβλήτα...23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΈΓΡΑΦΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2: ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...34 ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 3 από 38

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εγκατάσταση ΥΦΑ του ΕΣΦΑ βρίσκεται επί της νήσου Ρεβυθούσας στον κόλπο Μεγάρων. Η θέση της νήσου Ρεβυθούσας βρίσκεται σε βόρειο γεωγραφικό πλάτος 37 57,6 και ανατολικό γεωγραφικό µήκος 23 24,2. Η εγκατάσταση διαθέτει πλήρως εξοπλισµένη προβλήτα εκφόρτωσης πλοίων ΥΦΑ στη νότια πλευρά του νησιού. Η προβλήτα της εγκατάστασης µπορεί να δεχτεί πλοία µήκους έως 290 µέτρα και µέγιστου βυθίσµατος 11,54 µέτρα. Ο µέγιστος ρυθµός εκφόρτωσης ΥΦΑ είναι 7.250m 3 /h και πραγµατοποιείται µε τρεις βραχίονες ΥΦΑ. Η Εγκατάσταση ΥΦΑ κατέστη λειτουργική το έτος Το πρώτο πλοίο που προσέγγισε ήταν το Century, που µετέφερε περίπου m 3 αλγερινού LNG. Στις αρχές του έτους 2008 ολοκληρώθηκε η φάση επέκτασης της εγκατάστασης µε αποτέλεσµα την αύξηση της υναµικότητας Αεριοποίησης και την αύξηση της δυναµικότητας Έγχυσης Φορτίου ΥΦΑ από πλοίο µεταφοράς ΥΦΑ. Το Λιµεναρχείο Ελευσίνας έχει καθορίσει ζώνη αποκλεισµού ακτίνας 300 m γύρω από την προβλήτα ΥΦΑ για την οποία πρέπει να είναι ενήµεροι οι πλοηγοί πλοίων, ώστε να τηρείται ελεύθερη επαρκής περιοχή προς πρόσδεση, για τα προς ελλιµενισµό πλοία µεταφοράς ΥΦΑ. Η αρµοδιότητα για την εντός λιµένος πλοήγηση στη Ρεβυθούσα ανήκει στην Υπηρεσία του Λιµεναρχείου Πειραιώς, ενώ η Λιµενική Αρχή που είναι υπεύθυνη για τη θαλάσσια ασφάλεια στην εγκατάσταση ΥΦΑ του ΕΣΦΑ είναι η Λιµενική Αρχή Ελευσίνας. Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται οι λειτουργικές διαδικασίες που αφορούν τον ελλιµενισµό, την πρόσδεση, την εκφόρτωση και τον απόπλου πλοίου µεταφοράς ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ του ΕΣΦΑ και τη διαχείριση συµβάντος έκτακτης ανάγκης και εφαρµόζονται από το χρόνο της αφίξεως του δεξαµενόπλοιου µεταφοράς ΥΦΑ στην εγκατάσταση µέχρι την αναχώρηση του από την αυτή. Οι διαδικασίες αυτές εµπίπτουν στο συνολικό Σύστηµα ιαχείρισης Ασφαλείας του τερµατικού σταθµού και η κατανόηση όλων των διαδικασιών έχει ως αποτέλεσµα η διαδικασία της Εκφόρτωσης πλοίου ΥΦΑ να πραγµατοποιείται µε τη µέγιστη ασφάλεια και οι περιγραφόµενες διαδικασίες εφαρµόζονται σε όλα τα δεξαµενόπλοια µεταφοράς LNG που µπορεί να υποδεχτεί ο τερµατικός σταθµός του ΕΣΦΑ. ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 4 από 38

5 1. Τρόποι επικοινωνίας µε την εγκατάσταση ΥΦΑ Τηλεφωνικές γραµµές / ΦΑΞ εγκατάστασης ΥΦΑ Εσωτερικό (1) Γενικά ΦΑΞ Κέντρο ελέγχου εγκατ/σης Επικεφαλής εγκατ/σης Επικεφαλής λειτουργίας 6007 Επικεφαλής ασφαλείας (PFSO) Επικεφαλής συντήρησης (1) Εσωτερικό: Μετά τη σύνδεση του καλωδίου επικοινωνιών µε το πλοίο η επικοινωνία µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας τον τετραψήφιο αριθµό κλήσης Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο ( ) Φορητοί ασύρµατοι - ραδιοεπικοινωνία Ο τερµατικός σταθµός είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα ασυρµάτων ραδιοεπικοινωνίας που λειτουργεί στις περιοχές ναυτικών συχνοτήτων VHF. Κανάλια επικοινωνίας VHF Προσέγγιση πλοίου κανάλι 6 Παραµονή στην προβλήτα κανάλι 68 ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 5 από 38

6 2. Τυπική διαδικασία αφίξεως πλοίου Όλα τα δεξαµενόπλοια µεταφοράς ΥΦΑ τα οποία πρόκειται να εκφορτώσουν Φορτίο ΥΦΑ στον τερµατικό σταθµό ΥΦΑ της νήσου Ρεβυθούσας θα πρέπει να εφαρµόζουν την ακόλουθη διαδικασία αφίξεως πλοίου. 2.1 Αναχώρηση από το λιµάνι φόρτωσης Μετά την αναχώρησή του από το λιµάνι φόρτωσης (ή άλλο λιµάνι) µε προορισµό τη Ρεβυθούσα ο πλοίαρχος του πλοίου µεταφοράς ΥΦΑ, µέσω του πράκτορά του πλοίου, θα πρέπει να αποστέλλει µε φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στον επικεφαλής της Εγκατάστασης ΥΦΑ Ρεβυθούσας τα παρακάτω στοιχεία: Όνοµα του πλοίου Λιµένας νηολογήσεως Όνοµα πλοιάρχου Αναµενόµενος χρόνος άφιξης Ολική χωρητικότητα πλοίου σε κόρους (GRT) Oλικό µήκος πλοίου Πρωραίο και πρυµναίο βύθισµα κατά την άφιξη και εκτιµώµενο βύθισµα κατά τον απόπλου Πιστοποιητικό ποιότητας και ποσότητας του ΥΦΑ προς εκφόρτωση Αριθµός πληρώµατος Λιµάνι φόρτωσης Λιµάνι στο οποίο έγινε η τελευταία προσέγγιση 2.2 Αναγγελία αναµενόµενου χρόνου άφιξης Η αναγγελία του αναµενόµενου χρόνου αφίξεως του πλοίου (ΕΤΑ) πραγµατοποιείται µε αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού µηνύµατος από τον πράκτορα του πλοίου στον επικεφαλής της Εγκατάστασης ΥΦΑ Ρεβυθούσας, κατά τις ακόλουθες χρονικές στιγµές: 72 ώρες πριν την άφιξη 24 ώρες πριν την άφιξη 12 ώρες πριν την άφιξη Τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον αναµενόµενο χρόνο άφιξης του πλοίου ο SFSO (ship facility security officer) στέλνει στον PFSO (port facility security officer) της Εγκατάστασης ΥΦΑ ηλεκτρονικό µήνυµα (στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.2 του παρόντος) στο οποίο προσδιορίζει το επίπεδο ασφαλείας που θα τηρήσει κατά τον ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 6 από 38

7 ελλιµενισµό και την εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. Ο PFSO απαντά και αποδέχεται ή επιβάλλει το επίπεδο ασφαλείας που θα τηρήσει η Εγκατάσταση ΥΦΑ. Το πλοίο µεταφοράς ΥΦΑ εκτός των παραπάνω χρονικών διαστηµάτων ενηµερώνει τον επικεφαλής της Εγκατάστασης ΥΦΑ για οτιδήποτε µπορεί να αλλάξει τον αναµενόµενο χρόνο άφιξης του πλοίου. Οι πλοίαρχοι πρέπει να είναι ενήµεροι ότι το Ελληνικό Λιµενικό Σώµα είναι η κρατική Αρχή που έχει την αρµοδιότητα για κάθε θέµα που αφορά ασφάλεια, ρύπανση από πετρελαιοειδή και ελευθεροκοινωνία (free pratique) όπως αυτές οι αρµοδιότητες περιλαµβάνονται στους Γενικούς Κανονισµούς του Λιµένα Ελευσίνας. 2.3 ιαδικασία Αγκυροβολίας Η διαδικασία αγκυροβολίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου και εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Η αγκυροβολία του πλοίου δεν επιτρέπεται κάτω από τις ακόλουθες καιρικές συνθήκες: Η ταχύτητα ανέµου υπερβαίνει τους 25 κόµβους Πρόγνωση ανέµων ταχύτητας άνω των 40 κόµβων (από λιµεναρχείο Ελευσίνας) Ύψος κυµατισµού υπέρ το 1,2 µ Οριζόντια ορατότητα επί της προβλήτα µικρότερη του ενός ναυτικού µιλίου Έχει εκδοθεί προαναγγελία σεισµού Έχει καθοριστεί επίπεδο ασφαλείας 3 κατά ISPS της λιµενικής εγκατάστασης Κρίνεται αναγκαίο από τον επικεφαλής του τερµατικού σταθµού Σε περίπτωση καθυστερήσεων της τελευταίας στιγµής πριν την αγκυροβόληση ή για άλλους εξαιρετικούς λόγους, τα δεξαµενόπλοια µεταφοράς ΥΦΑ αγκυροβολούν στο αγκυροβόλιο ΥΦΑ στον όρµο των Μεγάρων. Εναλλακτικά, εφόσον υφίσταται θαλάσσιος χώρος επαρκής για τους χειρισµούς του πλοίου χωρίς κινδύνους, εάν αναµένονται µάλλον µε βεβαιότητα καθυστερήσεις, το πλοίο µπορεί να διακόψει την προσέγγιση του πριν πλησιάσει στον Πειραιά. Όλες οι λειτουργίες αγκυροβολίας και αποδέσεως εκτελούνται µε τη βοήθεια ρυµουλκώνκαβοδετικών, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της αρµόδιας λιµενικής αρχής στην περιοχή της Εγκατάστασης ΥΦΑ, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Τα ρυµουλκά - καβοδετικά που χρησιµοποιούνται για τα δεξαµενόπλοια ΥΦΑ καθορίζονται από τον Πράκτορα του Πλοίου. Επιλέγονται από κατάλογο ρυµουλκών και κατά την έγκριση λαµβάνονται υπόψη η ισχύς του ρυµουλκού, οι έλεγχοι συντηρήσεως, η εκπαίδευση του πληρώµατος (στην κατάσβεση ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 7 από 38

8 πυρκαγιών) και τα καθήκοντα αναµονής κατά τη διάρκεια καταλήψεως του αγκυροβολίου από τα ρυµουλκά. Κατά την αγκυροβολία τα επικουρούντα ρυµουλκά έρχονται σε επαφή µε τα δεξαµενόπλοια µεταφοράς LNG σε απόσταση περίπου 1½ µιλίου από το αγκυροβόλιο. Οι λειτουργίες ελιγµών εντός λιµένος και πλοήγησης εκτελούνται για να εξασφαλιστεί ότι το δεξαµενόπλοιο µεταφοράς ΥΦΑ διαθέτει καθαρό διάκενο τουλάχιστον 2 µέτρων κάτω από την τροπίδα κατά µήκος της προβλεπόµενης πορείας. Η πλεύριση του πλοίου ΥΦΑ µπορεί να γίνει είτε από την αριστερή είτε από τη δεξιά πλευρά ωστόσο υπάρχει ισχυρή προτίµηση, αν δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι, για παραβολή του πλοίου στην προβλήτα της εγκατάστασης µε την αριστερή πλευρά του, λόγω της θέσης του πύργου πρόσβασης στο πλοίο από την εγκατάσταση. Εφόσον ο πλοηγός έχει επιβιβαστεί στο πλοίο, τα ρυµουλκά και οι λέµβοι αγκυροβολίας βρίσκονται στην θέση τους, µπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία αγκυροβολισµού. Για την διαδικασία αγκυροβολίας υπεύθυνος είναι ο πλοίαρχος του πλοίου µεταφοράς ΥΦΑ και ο πλοηγός. Ο υπεύθυνος προβλήτας της εγκατάστασης ΥΦΑ επιβλέπει και επιτηρεί την όλη διαδικασία. Ο πλοηγός µε την επιβίβασή του στο πλοίο ΥΦΑ ενηµερώνει τον υπεύθυνο προβλήτας της εγκατάστασης µέσω VHF (κανάλι 6) για την προσέγγιση του πλοίου στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. Ο υπεύθυνος προβλήτας ελέγχει την όλη διαδικασία πλεύρισης και επεµβαίνει µέσω VHF όταν απαιτείται ή όταν δεν τηρούνται οι διαδικασίες της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση διαθέτει 2 radar της µε.ηχητικό/φωτεινό σήµα τα οποία καταγράφουν την ταχύτητα και την απόσταση προσέγγισης µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον πλοηγό του πλοίου για την ενηµέρωσή του. Το Πλοίο παραβάλλεται στην προβλήτα υπό τις οδηγίες του πλοηγού και προσδένεται σύµφωνα µε το σχέδιο πρόσδεσης το οποίο έχει προκαθοριστεί κατά την διαδικασία συµβατότητας του πλοίου µε την Εγκατάσταση ΥΦΑ. ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 8 από 38

9 2.4 ιαδικασία πρόσδεσης/απόδεσης Για τη διαδικασία πρόσδεσης/απόδεσης του πλοίου πρέπει να χρησιµοποιούνται δύο λέµβοι µε κατάλληλα εκπαιδευµένο πλήρωµα µαζί µε συνεργείο αγκυροβολίας στην προβλήτα, τα οποία φέρουν τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας. Ο εξοπλισµός πρόσδεσης του πλοίου θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε ότι ορίζεται στο Mooring Equipment Guidelines, OCIMF Ο αριθµός των κάβων πρόσδεσης αλλά και η διάταξη αυτών καθορίζεται κατά τη διαδικασία έγκρισης της συµβατότητας του πλοίου µε την προβλήτα. 3. ιαδικασία διαχείρισης φορτίου Η εγκατάσταση ΥΦΑ πριν την άφιξη πλοίου πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες για την ασφαλή διαχείριση της όλης διαδικασίας εκφόρτωσης Πριν την άφιξη του πλοίου 48 ώρες πριν την άφιξη του Πλοίου. -Έλεγχος των βραχιόνων εκφόρτωσης -Έλεγχος του πύργου πρόσβασης στο πλοίο (gangway) -Έλεγχος του συστήµατος γάντζων πρόσδεσης 2 ώρες πριν την άφιξη του πλοίου -Μπαίνει σε λειτουργία το σύστηµα πρόσδεσης (Docking System) κέντρο ελέγχου εγκατάστασης - Ρυθµίζεται η παροχή αζώτου προς τους βραχίονες (swivel joint) Προετοιµασία για πρόσβαση στο πλοίο Για την προετοιµασία πρόσβασης στο πλοίο τo εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της εγκατάστασης εκτελεί τις παρακάτω ενέργειες: - δίνεται στο πλοίο το καλώδιο της γείωσης, το οποίο συνδέεται από το πλήρωµα του πλοίου και ενεργοποιείται από τον χειριστή της προβλήτας. - δίνεται το καλωδίο του ESD/επικοινωνιών (public, hot line) και συνδέεται από το πλήρωµα του πλοίου στην κατάλληλη θέση. - δίνεται από το πλοίο και συνδέεται µε το δίκτυο πυρασφαλείας της Εγκατάστασης (όχι υπό πίεση) µάνικα πυρκαγιάς (1) µε τον διεθνή σύνδεσµο πλοίου/ξηράς ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 9 από 38

10 - Μάνικες πυρασφαλείας (2) απλώνονται στην προβλήτα συνδεδεµένες µε το δίκτυο πυρασφαλείας της Εγκατάστασης (υπό πίεση).. - Το πλοίο θέτει σε λειτουργία την κουρτίνα διαβροχής της εξωτερικής επιφάνειάς του στην περιοχή των βραχιόνων. - Τοποθέτηση της σκάλας πρόσβασης (gangway) της εγκατάστασης στο πλοίο, µετά και την σύµφωνη γνώµη του πλοίου. Σύσκεψη στο πλοίο πριν την Εκφόρτωση Ο υπεύθυνος εκφόρτωσης, ο επικεφαλής της βάρδιας και ο καπετάνιος του πλοίου (or the chief officer) πραγµατοποιούν σύσκεψη και καταγράφουν τις βασικές παραµέτρους, το σχέδιο εκφόρτωσης, τα θέµατα ασφαλείας ή/και οποιαδήποτε άλλο θέµα µπορεί να έχει προκύψει. Η ατζέντα των βασικών θεµάτων δίνεται στο παράρτηµα. Ο καπετάνιος του πλοίου υπογράφει την πολιτική της εγκατάστασης για την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και των µέσων ατοµικής προστασίας των εµπλεκοµένων στη διαδικασία εκφόρτωσης της εγκατάστασης (παράρτηµα 1). Επικοινωνία πλοίου εγκατάστασης - Η Εγκατάσταση εφοδιάζει το πλοίο µε φορητό ασύρµατο UHF (walky talky-radio communication), µπαταρία και φορτιστή µπαταρίας, η επικοινωνία µεταξύ πλοίου και εγκατάστασης σε UHF συχνότητες, πραγµατοποιείται στο ΚΑΝΑΛΙ 2 και ελέγχεται η λειτουργία. - Ελέγχονται οι τηλεφωνικές γραµµές hot line και public line, ότι έχουν συνδεθεί σωστά και είναι σε λειτουργία Hot line, τηλεφωνική γραµµή άµεσης επικοινωνίας / προτεραιότητας Public line, τηλεφωνική γραµµή µε αριθµούς επικοινωνίας µε το κέντρο ελέγχου της εγκατάστασης τους 6142 και Εφεδρικό σύστηµα επικοινωνίας µέσω ναυτικών συχνοτήτων VHF, πραγµατοποιείται από το πλοίο µε την εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης στο ΚΑΝΑΛΙ 68. ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 10 από 38

11 Λίστα ασφαλείας πλοίου εγκατάστασης Πραγµατοποιείται ο έλεγχος της λίστας ασφαλείας του πλοίου, τσεκάρεται και συνυπογράφεται. Ο επανέλεγχος της λίστας γίνεται ανά 4ωρο καθ όλη τη διάρκεια της εκφόρτωσης στα θέµατα τα οποία καθορίζονται από την ίδια τη λίστα. Στο παράρτηµα 1 παρατίθεται η λίστα θεµάτων ασφαλείας της εγκατάστασης. Σύνδεση και προετοιµασία δύσκαµπτων βραχιόνων (τύπου QC/DC) για την έγχυση ΥΦΑ Η σύνδεση, η αδρανοποίηση και το τεστ διαρροής των βραχιόνων πραγµατοποιείται από το προσωπικό της Εγκατάστασης. Πριν την σύνδεση των βραχιόνων το προσωπικό της εγκατάστασης ελέγχει ότι το πλοίο έχει τοποθετήσει τα απαραίτητα φίλτρα (strainers) στην πολλαπλή του πλοίου όπου και θα γίνει η µεταφορά του ΥΦΑ (mesh size 60). Η σύνδεση των Βραχιόνων γίνεται ένας ένας µε την παρακάτω σειρά : - Ζ 3102 Βραχίονας Ατµών - Ζ 3101 Α Βραχίονας ΥΦΑ (1.750m 3 /h) - Ζ 3101 Β Βραχίονας ΥΦΑ (1.750m 3 /h) - Ζ3101 C Βραχίονας ΥΦΑ (3.750 m 3 /h) Για τους βραχίονες Ζ3101 Α/Β και Ζ3102 χρησιµοποιούνται παρεµβύσµατα (gaskets), µεταξύ της φλάντζας του βραχίονα και της πολλαπλής του πλοίου (manifold), τα οποία παρέχονται και τοποθετούνται από το προσωπικό της εγκατάστασης. Ο βραχίονας Ζ3101C έχει προσαρµοσµένα παρεµβύσµατα εκ κατασκευής, για τα οποία το προσωπικό της εγκατάστασης κρίνει πότε χρειάζονται αλλαγή. Για την αποφυγή διαρροών στη σύνδεση των βραχιόνων µε τις φλάντζες του πλοίου, υπάρχει ιδιαίτερη προτίµηση οι φλάντζες σύνδεσης του πλοίου να είναι flat face (FF). Όλοι οι δύσκαµπτοι βραχίονες της Εγκατάστασης είναι εφοδιασµένοι µε υδραυλικό σύστηµα QC/DC, µε διπλές βάνες αποµόνωσης και σύστηµα γρήγορης αποσύνδεσης PERC. Μετά την σύνδεση των βραχιόνων γίνεται άνοιγµα των διπλών βανών (Double Valves) και οπλίζεται το σύστηµα PERC. ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 11 από 38

12 Αδρανοποίηση και δοκιµή διαρροών Η αδρανοποίηση των βραχιόνων πραγµατοποιείται µε παροχή αζώτου από την εγκατάσταση και η διαδικασία αδρανοποίησης θεωρείται επιτυχής όταν η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι <1% κ.ο.. Ο έλεγχος διαρροών (leak test) των βραχιόνων στο σηµείο σύνδεσης µε την πολλαπλή του πλοίου πραγµατοποιείται µε παροχή αζώτου από την Εγκατάσταση. Ο έλεγχος γίνεται µε τη χρήση σαπωνοδιαλύµατος από το προσωπικό της Εγκατάστασης. Ο έλεγχος θεωρείται επιτυχής όταν δεν υπάρχει διαρροή σε πίεση - 1 barg για τον βραχίονα αερίων Ζ barg για τους βραχίονες υγρού Ζ 3101 Α/Β/C. Μέτρηση φορτίου (opening custody transfer) Το πλοίο µετά την πλεύριση στην προβλήτα της εγκατάστασης και καθ όλη τη διάρκεια της εκφόρτωσης µπορεί να συνεχίζει να χρησιµοποιεί αέριο στον καυστήρα του πλοίου. Η κατανάλωση του αερίου που καίγεται στον καυστήρα του πλοίου χρησιµοποιείται στην µέτρηση του φορτίου που εγχύνεται στην εγκατάσταση. Η µέτρηση του φορτίου πραγµατοποιείται όταν όλες οι βάνες του πλοίου προς την εγκατάσταση είναι κλειστές. Η µέτρηση του φορτίου πραγµατοποιείται από το πρωτεύον σύστηµα µέτρησης. Το δευτερεύον σύστηµα µέτρησης της στάθµης των δεξαµενών του πλοίου και οι ογκοµετρικοί πίνακες του πλοίου πρέπει είναι στη διάθεση της εγκατάστασης σε κάθε ζήτηση για επιβεβαίωση των µετρήσεων. Γίνεται καταγραφή του µετρητή του αερίου προς τον καυστήρα του πλοίου, µε την λήψη των σταθµών των δεξαµενών του πλοίου. Η µέτρηση πριν από την εκφόρτωση γίνεται µε την παρουσία τόσο του εκπροσώπου της εγκατάστασης όσο και του πλοίου και µπορεί να υπάρχει και τρίτο µέρος (επιθεωρητής) για την επιβεβαίωση της µέτρησης και την µέτρηση του φορτίου. Ευθυγράµµιση δικτύου στη φάση των αερίων Η µεταφορά αερίων από και προς το πλοίο πραγµατοποιείται µε τη διαφορά πίεσης. Οποτεδήποτε ζητηθεί από το πλοίο η εγκατάσταση µπορεί να δεχτεί ή να αποστείλει αέρια., ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 12 από 38

13 σύµφωνα µε τις πιέσεις που επικρατούν στις δεξαµενές του πλοίου και της εγκατάστασης και έχουν συµφωνηθεί. Έλεγχος του συστήµατος έκτακτης ανάγκης, ESD (warm) Ο έλεγχος του ESD πραγµατοποιείται σε θερµή κατάσταση των βραχιόνων, πριν από την ψύξη. Η ενεργοποίηση του συστήµατος πραγµατοποιείται χειροκίνητα 2 φορές 1. από το κέντρο ελέγχου του πλοίου 2. από το κέντρο ελέγχου της εγκατάσταση Ο χρόνος απόκρισης των ESD βανών της εγκατάστασης είναι 30sec. 1 φορά το χρόνο ή όταν απαιτηθεί από το πλοίο πραγµατοποιείται και ψυχρό ESD (cold ESD), µετά την ψύξη των βραχιόνων. Έλεγχος και αποκατάσταση του ESD από το πλοίο και την εγκατάσταση. Ψύξη Βραχιόνων Η ψύξη των βραχιόνων θα πρέπει να γίνει όπως έχει συµφωνηθεί στη σύσκεψη εγκατάστασης πλοίου. Η παροχή ΥΦΑ για την ψύξη δίνεται από το πλοίο χρησιµοποιώντας βοηθητικές αντλίες (spray pumps). Η εγκατάσταση ελέγχει το ρυθµό ψύξης των βραχιόνων. Υπό κανονικές συνθήκες η ψύξη των βραχιόνων της εγκατάστασης, όταν επιτυγχάνονται οι συνθήκες πίεσης και ροής που έχουν ζητηθεί, διαρκεί περίπου 50 λεπτά, µε ένα ρυθµό ψύξης 5 ο C/min. Η διαδικασία της ψύξης ολοκληρώνεται όταν η θερµοκρασία των βραχιόνων έχει µειωθεί στους -140 o C. Έγχυση ΥΦΑ Η εγκατάσταση µε το πέρας της ψύξης των βραχιόνων δίνει την έγκρισή της στο πλοίο για την εκκίνηση των αντλιών εκφόρτωσης ΥΦΑ. Ο αριθµός των αντλιών, ο µέγιστος ρυθµός εκφόρτωσης και η συνολική ποσότητα έγχυσης ΥΦΑ, έχουν συµφωνηθεί στη σύσκεψη πριν την έναρξη των εργασιών. Το πλοίο όταν είναι έτοιµο για την εκκίνηση κύριων αντλιών παροχής ΥΦΑ ενηµερώνει την εγκατάσταση. Οι αντλίες µπαίνουν σε λειτουργία µια - µια και µετά από την ενηµέρωση του πλοίου και την έγκριση της εγκατάστασης µε την αύξηση του ρυθµού εκφόρτωσης να γίνεται σταδιακά. ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 13 από 38

14 Ο µέγιστος ρυθµός εκφόρτωσης της εγκατάστασης είναι m 3 /h. Το πλοίο ενηµερώνει την εγκατάσταση όταν οι αντλίες του έχουν σταθεροποιηθεί στο µέγιστο ρυθµό εκφόρτωσης ή το ρυθµό εκφόρτωσης που έχει συµφωνηθεί. Η εγκατάσταση ελέγχει και επιβεβαιώνει το ρυθµό εκφόρτωσης από τα ροόµετρα που είναι εγκατεστηµένα στις γραµµές εκφόρτωσης της εγκατάστασης. Κατά την διάρκεια της έγχυσης ΥΦΑ στην εγκατάσταση πραγµατοποιείται δειγµατοληψία ΥΦΑ για ανάλυση στο χηµείο. Το πλοίο ενηµερώνει την εγκατάσταση όταν η ποσότητα του ΥΦΑ που παραµένει στις δεξαµενές προς εκφόρτωση είναι 75%, 50%, 25%. Το πλοίο ενηµερώνει την εγκατάσταση όταν αρχίζει να µειώνει το ρυθµό εκφόρτωσης και να δίνει τον ακριβή αριθµό αντλιών που παραµένουν ακόµη σε λειτουργία ή έχουν σταµατήσει. Με το πέρας της έγχυσης και το σταµάτηµα όλων των αντλιών ενηµερώνει επίσης την εγκατάσταση. Μετά το πέρας της έγχυσης ΥΦΑ το προσωπικό της εγκατάστασης ακολουθεί τη διαδικασία αποστράγγισης των βραχιόνων. Οι βραχίονες της εγκατάστασης αποστραγγίζουν προς το δοχείο περισυλλογής υγρού της εγκατάστασης και προς το πλοίο µε πίεση αζώτου. Μέτρηση Φορτίου (closing custody transfer) Η µέτρηση του φορτίου πραγµατοποιείται µετά από την αποστράγγιση των βραχιόνων και εφόσον όλες οι βάνες του υγρού και του αερίου µεταξύ πλοίου και εγκατάστασης είναι κλειστές. Ο καυστήρας του πλοίου συνεχίζει να δουλεύει µε αέριο και γίνεται καταγραφή του µετρητή τη χρονική στιγµή που λαµβάνεται και η µέτρηση των δεξαµενών ΥΦΑ από το πρωτεύον σύστηµα µέτρησης του πλοίου. Η µέτρηση µετά από την εκφόρτωση γίνεται µε την παρουσία τόσο του εκπροσώπου της εγκατάστασης όσο και του πλοίου και µπορεί να υπάρχει και τρίτο µέρος (επιθεωρητής) για την επιβεβαίωση της µέτρησης και την µέτρηση του φορτίου. ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 14 από 38

15 Αποµάκρυνση των βραχιόνων της εγκατάστασης Η εγκατάσταση ΥΦΑ ακολουθεί για την αποµάκρυνση του πάγου των βραχιόνων τη µέθοδο της φυσικής απόψυξης, µε την παροχή αζώτου εσωτερικά στο βραχίονα, χωρίς τη ρίψη νερού. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και απαιτεί περί τις 5 µε 6 ώρες. Μετά το πέρας της αποµάκρυνσης των πάγων ελέγχεται η πλήρης αδρανοποίηση των βραχιόνων. Η αδρανοποίηση θεωρείται επιτυχής όταν η µέτρηση µεθανίου είναι <1% κ.ο. Μετά τη µέτρηση του ποσοστού του µεθανίου µπορεί να γίνει αποσύνδεση και αποµάκρυνση των βραχιόνων από την πολλαπλή του πλοίου και επαναφορά τους στην θέση αναµονής στην εγκατάσταση, εφόσον πρώτα ελεγχθεί και η συγκέντρωση του οξυγόνου ώστε να είναι µικρότερη από 1% κ.ο. Τελευταίος αποµακρύνεται ο βραχίονας των αερίων. Πέρας Εκφόρτωσης ΥΦΑ Μετά το πέρας όλων των διαδικασιών, ο επικεφαλής της βάρδιας ενηµερώνει το πλοίο και ρυθµίζονται όλες οι τελευταίες ενέργειες για την αποµάκρυνση του πλοίου από την προβλήτα. Όταν το πλοίο είναι έτοιµο προς αποχώρηση γίνονται οι παρακάτω ενέργειες. -Το πλοίο επιστρέφει στον επικεφαλή της βάρδιας τη Motorola/battery/charger. -Αποσύνδεση του καλωδίου επικοινωνιών από το πλοίο, επαναφορά στην εγκατάσταση -Απόσυρση του πύργου πρόσβασης στο πλοίο, όταν ζητηθεί από τον επικεφαλή βάρδιας -Αποσύνδεση του καλωδίου της Γείωσης από το πλήρωµα του πλοίου και επιστροφή στην εγκατάσταση. Παρουσία του πλοηγού, του υπευθύνου προβλήτας της εγκατάστασης, των ρυµουλκών και του συνεργείου αποσύνδεσης κάβων, πραγµατοποιείται η αποσύνδεση των κάβων του πλοίου σύµφωνα µε το σχέδιο αποσύνδεσης και αποµάκρυνσης του πλοίου από την προβλήτα. ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 15 από 38

16 4. Εξοπλισµός και αυτόµατα συστήµατα σχετικά µε την εκφόρτωση 4.1 Σύστηµα εκτάκτου διακοπής της διαδικασίας εκφόρτωσης (ESD) Η βασικότερη ενέργεια αυτού του συστήµατος είναι η διακοπή της ροής εγχυνόµενου ΥΦΑ, µε το κλείσιµο όλων των βανών στις γραµµές έγχυσης, από το πλοίο έως τις δεξαµενές της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Το σύστηµα έκτακτης διακοπής της διαδικασίας εκφόρτωσης ΥΦΑ µπορεί να ενεργοποιηθεί -από το κέντρο ελέγχου της Εγκατάστασης ΥΦΑ -από τον τοπικό πίνακα στην προβλήτα και -από τοπικό διακόπτη στην περιοχή της προβλήτας Επίσης το σύστηµα έκτακτης διακοπής της διαδικασίας εκφόρτωσης ΥΦΑ µπορεί να ενεργοποιηθεί από το πλοίο µεταφοράς ΥΦΑ αν κριθεί απαραίτητο. Τα συστήµατα έκτακτης διακοπής της διαδικασίας εκφόρτωσης ΥΦΑ πλοίου και Εγκατάστασης ΥΦΑ πρέπει να είναι απόλυτα συµβατά και πριν από την έναρξη της έγχυσης θα πρέπει πάντα να δοκιµάζεται η συµβατότητα και η λειτουργικότητά τους. Ο χρόνος κλεισίµατος των βανών στις γραµµές έγχυσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ είναι 30sec. 4.2 Γρήγορη αποδέσµευση βραχιόνων έγχυσης ΥΦΑ (PERC) και σύστηµα QC/DC Κάθε βραχίονας εκφόρτωσης της εγκατάστασης ΥΦΑ είναι εξοπλισµένος µε αυτόµατο σύστηµα γρήγορης αποδέσµευσης. Το σύστηµα αυτό µπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόµατα ή χειροκίνητα, οπότε και πραγµατοποιείται γρήγορη αποδέσµευση των βραχιόνων από την πολλαπλή έγχυσης του πλοίου. Η ενεργοποίησή του µπορεί να γίνει από το τοπικό κέντρο ελέγχου στην προβλήτα της εγκατάστασης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για γρήγορη αποχώρηση του πλοίου από την προβλήτα. Οι δύσκαµπτοι βραχίονες είναι επίσης εφοδιασµένοι µε συνδέσµους ταχείας συνδέσεως/αποσυνδέσεως (QCDC). Συγκριτικά µε τις συνήθεις βιδωτές φλάντζες οι σύνδεµοι QCDCs απαιτούν επιπλέον χώρο γύρω από τις φλάντζες του πλοίου για να εξασφαλιστεί σύνδεση χωρίς προβλήµατα. Η ελεύθερη απόσταση που απαιτείται στο πλοίο για τον ασφαλή χειρισµό του QCDC είναι περί τα 20 εκ γύρω και πίσω από τη φλάντζα του πλοίου. ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 16 από 38

17 4.3 Σύστηµα αυτόµατης αποδέσµευσης όλων των δεστρών της προβλήτας Όλες οι δέστρες των κάβων του πλοίου µεταφοράς έχουν σύστηµα για τη γρήγορη αποδέσµευση των κάβων. Η ενεργοποίηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί τοπικά σε κάθε δέστρα. Επίσης υπάρχει αυτόµατο σύστηµα αποδέσµευσης όλων των κάβων του πλοίου από το τοπικό κέντρο ελέγχου της προβλήτας. Η αποδέσµευση των κάβων µπορεί να πραγµατοποιηθεί από την εγκατάσταση ΥΦΑ, µετά από την έγκριση του πλοιάρχου. Πληροφορίες για τον εξοπλισµό της προβλήτας και γενικότερα στοιχεία για την εγκατάσταση ΥΦΑ του ιαχειριστή υπάρχουν στο εγχειρίδιο Εγκατάσταση ΥΦΑ και Προβλήτα Εκφόρτωσης πλοίων ΥΦΑ. 5. Πρόσβαση στην εγκατάσταση ΥΦΑ - Επίπεδα ασφαλείας (ISPS) της εγκατάστασης ΥΦΑ Κάθε εισερχόµενος στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και κατ επέκταση στην προβλήτα, επιβεβαιώνει την ταυτότητα του στον φύλακα της πύλης µε κατάλληλα έγγραφα, διαφορετικά δεν επιτρέπεται η είσοδός του. Όλοι οι εισερχόµενοι/εξερχόµενοι καταγράφονται σε ειδικό έντυπο όπου καταχωρίζεται η ώρα εισόδου/εξόδου και οι έλεγχοι που του έγιναν. Το προσωπικό ασφαλείας της πύλης εισόδου ελέγχει όλα τα δέµατα και τις επιστολές, χρησιµοποιώντας αν απαιτείται σύστηµα ακτίνων Χ. Η είσοδος και η έξοδος πληρώµατος και επισκεπτών του πλοίου δεν επιτρέπεται δια µέσου της Εγκατάστασης ΥΦΑ του ΕΣΦΑ. Το πλοίο θα πρέπει να χρησιµοποιεί θαλάσσια µέσα µεταφοράς (λάντζες) από και προς το πλησιέστερο λιµάνι (Πάχη Μεγάρων). Η πρόσβαση από και προς το πλοίο από την εγκατάσταση ΥΦΑ επιτρέπεται και εξαιρείται µόνο µετά από ειδική γραπτή άδεια του ΥΑΛΕ (PFSO). Προσωπικό και συνεργάτες του ΕΣΦΑ εισέρχονται στο πλοίο, µετά από εφαρµογή των µέτρων που αναφέρονται παραπάνω και µε συνοδεία εξουσιοδοτηµένου ατόµου της εγκατάστασης. 5.1 Επίπεδο Ασφαλείας 1 Εκτελείται η εκφόρτωση κανονικά, σύµφωνα µε τη διαδικασία εκφόρτωσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Συνήθη µέτρα Αποκλεισµός προβλήτας από οχήµατα Απαγόρευση θερµών εργασιών στην περιοχή της προβλήτας ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 17 από 38

18 Επιτήρηση θαλάσσιας ζώνης αποκλεισµού Έλεγχος πρόσβασης στην προβλήτα Προσωπικό Λειτουργίας και Συντήρησης Υπεύθυνος εκφόρτωσης Καπετάνιος ΕΣΦΑ Εργοδηγός βάρδιας Χειριστές πεδίου Πυροσβέστης Προσωπικό συντήρησης max 2 άτοµα, ΕΣΦΑ για ψυχρές εργασίες εν επιτρέπεται παρουσία προσωπικού εργολάβων, υπεργολάβων 5.2 Επίπεδο Ασφαλείας 2 Η εκφόρτωση πραγµατοποιείται κανονικά σύµφωνα µε τις διαδικασία εκφόρτωσης ΥΦΑ της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Επιπλέον µέτρα Συντάσσεται D.O.S. (declaration of security) Το προσωπικό λειτουργίας µειώνεται στο ελάχιστο δυνατό εν γίνονται εργασίες συντήρησης (θερµές-ψυχρές) µόνο επικουρικές εργασίες για την εκφόρτωση µε ειδική άδεια Περιπολία σκάφους ΕΣΦΑ στη θαλάσσια ζώνη αποκλεισµού Αύξηση προσωπικού ασφαλείας Αύξηση της επιτήρησης CCTV Αυξηµένες περιπολίες στο jetty Η είσοδος επισκεπτών στην εγκατάσταση επιτρέπεται µόνο µε άδεια του PFSO Συνεχής επαφή µε ηµόσιες Αρχές, ανταλλαγή πληροφοριών και ενδεχόµενες κοινές δράσεις 5.3 Επίπεδο Ασφαλείας 3 Εάν καθοριστεί επίπεδο ασφαλείας 3 προ της άφιξης του πλοίου µεταφοράς ΥΦΑ, και για όσο διάστηµα βρίσκεται εν ισχεί, δεν επιτρέπεται η προσέγγιση πλοίου στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. Όταν το επίπεδο ασφαλείας 3 καθοριστεί κατά την διάρκεια της εκφόρτωσης τότε: Σταµατάει η εκφόρτωση του πλοίου Γίνεται έκτακτη αποσύνδεση και άµεση αποµάκρυνση του πλοίου Εκκένωση της εγκατάστασης µε παραµονή ελάχιστου προσωπικού ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 18 από 38

19 Ζητείται άµεσα η συνδροµή και συµµετοχή των ηµόσιων Αρχών, για έλεγχο και επιτήρηση: εναέριου, θαλάσσιου, υποθαλάσσιου χώρου. 6. ιαδικασίες έκτακτης ανάγκης Παρακάτω περιγράφονται οι διαδικασίες που ενεργοποιούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πάνω στην Εγκατάσταση ΥΦΑ µε επιπτώσεις µόνο στην Εγκατάσταση ΥΦΑ ή/και στο πλοίο µεταφοράς ΥΦΑ. 6.1 Έλεγχος καταστάσεως έκτακτης ανάγκης Όταν λάβει χώρα συµβάν έκτακτης ανάγκης ενόσω πλοίο µεταφοράς ΥΦΑ έχει προσδέσει ή προσεγγίζει στην προβλήτα της Εγκατάστασης ΥΦΑ, υπεύθυνο για τον συνολικό έλεγχο των δράσεων είναι το αρµόδιο προσωπικό της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Τοπικός έλεγχος της καταστάσεως έκτακτης ανάγκης µπορεί να εκχωρηθεί στην οµάδα έκτακτης ανάγκης του τερµατικού σταθµού επί της προβλήτας της οποίας ηγείται ο επικεφαλής βάρδιας και ο πλοίαρχος του πλοίου µεταφοράς ΥΦΑ. Συµβάν ανεξάρτητο του φορτίου στο οποίο εµπλέκεται µόνο το πλοίο όπως για παράδειγµα πυρκαγιά στο µηχανοστάσιο τελεί υπό τον έλεγχο του πλοιάρχου αν και παρέχεται κατάλληλη βοήθεια από τον τερµατικό σταθµό. 6.2 Έκτακτη ανάγκη στην εγκατάσταση ΥΦΑ Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, που δεν επηρεάζει όµως τη διαδικασία της εκφόρτωσης ΥΦΑ άµεσα, θα πρέπει ο επικεφαλής της βάρδιας να ενηµερώσει το πλοίο µεταφοράς µέσω VHF, για να διακόψει τη διαδικασία της εκφόρτωσης. Σε περίπτωση εκδήλωσης συµβάντος έκτακτης ανάγκης που επηρεάζει τη διαδικασία της εκφόρτωσης, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: Ενεργοποίηση του συστήµατος έκτακτης ανάγκης (ESD) Ενηµέρωση του πλοίου µεταφοράς για την κατάσταση Ενεργοποίηση των µέσων προστασίας αν δεν έχουν ενεργοποιηθεί Ενεργοποίηση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης (παράρτηµα 2) Σήµατα έκτακτης ανάγκης Ηχητικό και κόκκινο φωτεινό σήµα σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήµατος έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της προβλήτας. Τρία διαφορετικά ηχητικά σήµατα στις περιπτώσεις διαρροής υγρού, αερίου και φωτιάς. ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 19 από 38

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες. Φ.Ε.Κ. 31 Α της 14 Μαρτ. 1990 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MΑRINE A.E.Α.Σ.» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1... 3 Πεδίο εφαρµογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός Ο νόμος για τα υδατοδρόμια περιλαμβάνεται σε ένα γενικότερο Νόμο που έχει τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΑΙ Α ΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΑΙ Α ΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΩΝ ΚΑΙ Α ΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Περιεχόµ ενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΗΠΕ Α... 1 Κεφάλαιο 1: Χώροι ποδοσφαιριστών και αξιωµατούχων... 1 Άρθρο 1 Αγωνιστικός χώρος Προδιαγραφές... 1 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Γενικές υποχρεώσεις Ο.Λ.Θ. α.ε. σελ.4 3. Υποχρεώσεις εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 419/93 Αποδοχή τροποποιήσεων 1987 της ιεθνούς Σύµβασης «για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974» που αναφέρονται στο ιεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισµό των

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική ιεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ενωσης Γενικη ιευθυνση Ενεργειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου:

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Ε ΗΕ Α.Ε. Περιοχή Χαλκίδας ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Κλάδεµα ή κοπή δένδρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες εγκαταστάσεις ιανοµής ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού Φεβρουάριος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.1 3/2/2004 Αθανάσιος Τσαντσάνογλου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γεώργιος Ζιάκας Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...1 1 Πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών...3 1.1 Βασικές έννοιες...3 1.2 ιάδοση της θερµότητας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Κ.Δ.Π. 307/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4513 Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 2231 Αριθμός 307 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα