ΘΕΜΑ ΠΤ\ Χ1ΛΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «RETAIL ΒΑ.\ΚΙΝΟ;:ΠΡΟΪΟ.\ΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΑΡΥΜΑΤΩΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ ΠΤ\ Χ1ΛΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «RETAIL ΒΑ.\ΚΙΝΟ;:ΠΡΟΪΟ.\ΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΑΡΥΜΑΤΩΝ»"

Transcript

1 / l o i o / N A.T.F..I. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤ\ Χ1ΛΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «RETAIL ΒΑ.\ΚΙΝΟ;:ΠΡΟΪΟ.\ΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΑΡΥΜΑΤΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΒΑ1ΡΑΜΙΔΟΥ ΡΟΔΗ ΕΠΙΒΑΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ,α ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

2 Πίνακας Περιεχομένων ΠερΛηψη... 6 Εισαγοιγή...7 Κεφά>Λίΐο Ένα: Επαγγε>.ματικά Δάνεια 1.1. Εισαγωγή Τρία είδη χορηγήσεων Δάνειο για κεφάλαιο κίνησης Δάνειο για επαγγελματική στέγη Δάνειο για αγορά παγίου εξοπλισμού Κεφάλαιο Δύο : ΤΕΜΠ.ΜΕ Α.Ε Εισαγωγή Η διαδικασία παροχής εγγύησης Σκοπός του ΤΕΜΠΜΕ Τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.: Πρόγραμμα Επενδύσεις και σκοπός χρηματοδότησης Ι.2. Γενικοί όροι εγγυοδοσίας προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ ΤΕΜΠΜΕ Α. Ε.: Πρόγραμμα Επενδύσεις και σκοπός χρηματοδότησης Γενικοί όροι εγγυοδοσίας προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ ΤΕΜΠΜΕ Α. Ε.: Πρόγραμμα Επενδύσεις και σκοπός χρηματοδότησης Γενικοί όροι εγγυοδοσίας προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ ΤΕΜΠΜΕ Α. Ε. : Πρόγραμμα Επενδύσεις και σκοπός χρηματοδότησης Γενικοί όροι εγγυοδοσίας προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ ΤΕΜΠΜΕ Α. Ε. : Πρόγραμμα Επενδύσεις και σκοπός χρηματοδότησης Γενικοί όροι εγγυοδοσίας προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ

3 Κεφα/Μιο Τρία : H χρηματοδοτική μίσθωση ( Leasing ) 3.1. Εισαγωγή Έννοια, εξέλιξη και τιεριεχόμενο του Leasing Σκοτιός της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Βασικές κατηγορίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του θεσμού Π>χονεκτήματα και Μειονεκτήματα του μισθωτή Πλεονεκτήματα του μισθωτή Μειονεκτήματα του μισθωτή Τα πλεονεκτήματα του εκμισθωτή Σύγκριση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης κι Δανεισμού Κεφάλαιο Τέσσερα : Factoring - Πρακτορεία επιχειρηματικών Απαιτήσεων 4.1. Η έννοια του Factoring Υπηρεσίες που προσφέρει το Factoring Χρηματοδότηση Κάλυψη Πιστωτικού Κινδύνου Διαχείριση Απαιτήσεων Είδη Factoring Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Θεσμού Factoring Πλεονεκτήματα για τον Προμηθευτή - Εκχωρητή (factoree) Μειονεκτήματα του Factoring για τον Προμηθευτή - Εκχωρητή Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Factoring για την εταιρία Factoring Οφέλη για την Οικονομία από την Εφαρμογή του θεσμού Factoring Οι προοπτικές του Factoring Το Factoring στην Ελλάδα Forfaiting Εννοιολογικό περιεχόμενο του forfaiting Πλεονεκτήματα του Θεσμού forfaiting Σύγκριση Factoring- Forfaiting Κεφάλαιο Πέντε : Στεγαστική Πίστη 5.1. Εισαγωγή Αντικείμενο της Στεγασηκής Πίστης

4 5.3. Κατηγορίες Στεγαστικών δανείων Μη ετηδοτούμενα Ετηδοτούμενα Ετηδοτούμενα από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας Εγγυημένα Δάνεια Δάνεια Προς Παλιννοστούντες ομογενείς Δάνεια Προς Έλληνες Τσιγγάνους Δάνεια Προς Παθόντες από φυσικές Καταστροφές Όροι χρηματοδότησης Ύψος δανείων Διάρκεια Εξασφαλίσεις Επιτόκιο δανεισμού Οι προοπτικές της Στεγαστικής Πίστης στην Ελλάδα...84 Κεφάλαιο Έ ξ ι: Κατανα/.ωτική πίστη 6.1. Η έννοια και το περιεχόμενο της Οι προϋποθέσεις τροποποίησης του ΣΕΠΠΕ Πιστωτική Κάρτα Η έννοια της πιστωτικής κάρτας Οι δυνατότητες που παρέχει στον κάτοχο της η πιστωτική κάρτα Η διαδικασία έκδοσης πιστωτικής κάρτας Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η πιστωτική κάρτα σε σχέση με τις συναλλαγές με μετρητά Ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης Το κόστος της πιστωτικής κάρτας Τι ισχύει σχετικά με τις πιστωτικές κάρτες όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος Τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής σχετικά με τις πιστωτικές κάρτες Τα Δικαίωμα Υπερανάληψης Εισαγωγή Η έννοια και το περιεχόμενο της υπερανάληψης Το ύψος της υπερανάληψης Δάνεια για κάθε χρήση με υποθήκη

5 Χαμηλότερο ετητόκιο για μεγάλα τιοσά Μττόνους σε καλούς δανειολήτιτες Αναχρηματοδότηση πα>χαών οφειλών Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Γ>Λΐσσάριο Παραρτήματα

6 Ευχαριστίες Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ετηβλεποντα καθηγητή μου κύριο Αθανάσιο Χρυσομάλλη, καθώς σε όλη τη διάρκεια της εργασίας μου είχα την αμεριστη συμπαράστασή του. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω αλλά και να αφιερώσω αυτήν την πτυχιακή εργασία στην οικογένεια μου για τις θυσίες, την ηθική συμπαράσταση και τη στήριξη που μου πρόσφεραν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας αυτής. Ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω το κατάστημα Γιαννιτσών EFG Eurobank Ergasias που μου έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί τους για ένα εξάμηνο κάνοντας την πρακτική μου άσκηση, καθώς επίσης με βοήθησαν και στην συλλογή πληροφοριών.

7 Περίληψη Η τιαρούσα εργασία ετηχεχρεί να παρουσιάσει και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο τα πιστωτικά ιδρύματα χορηγούν προϊόντα καθώς και υπηρεσίες τόσο στους επαγγελματίες και επιχειρηματίες, όσο και στο καταναλωτικό κοινό και στα διάφορα νοικοκυριά. Η δυναμική ενός χρηματοτηστωτικού συστήματος δημιουργεί όπως είναι φυσικό, οικονομικές μονάδες που παρουσιάζουν πλεονάσματα ή ελλείμματα χρηματικών διαθεσίμων. Έτσι, όσοι διαθέτουν πλεόνασμα αναζητούν τρόπους να το επενδύσουν προκειμένου να αποκομίσουν κέρδη, ενώ όσοι εμφανίζουν έλλειμμα είναι διατεθειμένοι καταβάλλοντας κάποιο κόστος, να δανειστούν για να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις τους. Οι τράπεζες ως κύριοι εκφραστές του χρηματοπιστωτικού συστήματος αναπτύσσουν τον απαιτούμενο μηχανισμό, προκειμένου να γίνεται η ασφαλής μεταφορά κεφαλαίων από τις πλεονασματικές στις ελλειμματικές μονάδες προς γενικό όφελος. Οι καταθέσεις και οι χρηματοδοτήσεις είναι παραδοσιακά οι σημαντικότερες τραπεζικές εργασίες. Η ανάπτυξη βέβαια του τραπεζικού συστήματος έχει δημιουργήσει πλήθος άλλων μεσολαβητικών εργασιών ή παραγωγικών προϊόντων, τα οποία αποφέρουν επίσης σημαντικά κέρδη στις τράπεζες. Το οικονομικό περιβάλλον απαιτεί από τις τράπεζες να παίξουν τον ρόλο του φορέα εκείνου που θα συνδυάσει συμπληρωματικές ανάγκες και συμφέροντα αλλά και θα μεταφέρει τα κεφάλαια από τις πλεονασματικές στις ελλειμματικές οικονομικές μονάδες. Όπως είναι φυσικό η μεσολάβηση αυτή συνεπάγεται για τις τράπεζες εκτός από το κέρδος που είναι και το ζητούμενο, κόστος και κινδύνους. Αναμφίβολα θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι από τη συμμετοχή των τραπεζών στο χρηματοοικονομικό σύστημα δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας, που αποφέρουν σε όλους μακροπρόθεσμα οφέλη. Ωστόσο, οι τράπεζες δραστηριοποιούνται στη διενέργεια χρηματοδοτήσεων σε καθημερινή βάση αποβλέποντας κυρίως στην επίτευξη δύο στόχων: α) έσοδα από τόκους και β) προσέλκυση παραγωγικών εργασιών.

8 Εισαγωγή To retail banking ή η λιανική τρατιεζική, όπως αποδίδεται ο όρος στα ελληνικά, έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Αξίζει να σημειωθεί όττ, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τα τραπεζικά δάνεια προς τα νοικοκυριά (πλην των στεγαστικών δανείων) αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 34,7% την περίοδο Η τάση αυτή υπήρξε εύλογη, καθώς για την ανάπτυξη του retail banking στη χώρα μας υπήρξε η σταδιακή απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από το αυστηρό διοικητικό καθεστώς που καθιερώθηκε στη μεταπολεμική περίοδο. Το καθεστώς αυτό περιόριζε σημαντικά τη δυνατότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να αναπτύξουν τις εργασίες τους και τον μεταξύ τους ανταγωνισμό, ενώ σε ορισμένες τιεριπτώσεις την απαγόρευε πλήρως. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στα πλαίσια της προετοιμασίας της χώρας για ένταξη στον ενιαίο ευρωπαϊκό χρηματοτηστωτικό χώρο, άρχισαν να σημειώνονται σημαντικές αλλαγές προς την κατεύθυνση τόσο της απελευθέρωσης της αγοράς όσο και του εκσυγχρονισμού του συστήματος. Έκτοτε και μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί μέτρα, ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον λειτουργίας των τηστωτικών ιδρυμάτων, το οποίο να βασίζεται στην αρχή της οικονομίας της ανοικτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, με γνώμονα πάντοτε τη διασφάλιση της σταθερότητας του συστήματος. (Κωστόπουλος, 2004) Το πιο πρόσφατο μέτρο προς την πρώτη κατεύθυνση αποτέλεσε η πλήρης απελευθέρωση το 2003 της καταναλωτικής πίστης με την κατάργηση των περιορισμών στα ποσοτικά όρια χορηγήσεων, που ίσχυαν μέχρι τότε. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων εκφράζεται ιδίως με την προσφορά ελκυστικών προϊόντων σε ότι αφορά τόσο το κόστος όσο και την ποικιλία των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των νοικοκυριών κατά περίπτωση. Το κόστος χρηματοδότησης των νοικοκυριών από το τραπεζικό σύστημα μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η μείωση των επιτοκίων, τόσο σε ονομαστικούς όσο και σε πραγματικούς όρους, είναι αισθητή. Αυτό υττήρξε αποτέλεσμα της αισθητής βελτίωσης των μακροοικονομικών μεγεθών στη χώρα μας εν όψει και στη συνέχεια λόγω της συμμετοχής της στην ευρωζώνη.ζενωση Ελληνικών Τραπεζών, 2000)

9 Η ενίσχυση του ανταγοιννσμού των πιστωτικοτν ιδρυμάτων εκφράζεται εττίσης με τη δημιουργία νέων τραττεζικών προϊόντων με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, με ευέλικτους τρόπους αποπληρωμής, αλλά και με την παράλληλη προσφορά άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προκειμένου ο κάθε καταναλωτής να μπορεί να ετπλέξει το προϊόν εκείνο που ανταποκρίνεται καλύτερα στο προφίλ του και τις ανάγκες, τις οποίες εκφράζει. Το retail banking εστιάζει πλέον όλο και περισσότερο στις διαφοροποιημένες ανάγκες των διαφορετικών κατηγοριών καταναλωτών, ενώ παρά>ληλα δημιουργούνται προϊόντα, τα οποία ανταμείβουν τους συνεττείς πελάτες (χαμηλότερα ετητόκια, περίοδοι χάριτος κ.λπ.). Η απελευθέρωση του χρηματοτηστωτικού συστήματος από τον ασφυκτικό διοικητικό εναγκαλισμό του παρελθόντος, συνοδεύτηκε όπως ήταν αναμενόμενο από σημαντική αύξηση της ζήτησης στον τομέα του retail banking, στην οποία ανταποκρίθηκε θετικά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Όσο αυξάνεται η δραστηριότητα των τραπεζών στο retail banking να ενασχύεται και η ανάγκη για καλύτερη προστασία (σε επίπεδο διαφάνειας και πληροφόρησης) των καταναλωτών αυτών των υπηρεσιών. Είναι μάλιστα γνωστό ότι σε κοινοτικό επίπεδο καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα, τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών retail banking διασυνοριακά. Στο σημείο αυτό θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της διασυνοριακής παροχής προϊόντων και υπηρεσιών και την αύξηση κατ' επέκταση του ανταγωνισμού και των ετπλογών των νοικοκυριών, αποτελεί η επίτευξη ικανού βαθμού εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών και η αποφυγή των μεταξύ τους αποκλίσεων. Αναμφίβολα, μεταξύ των κερδισμένων από τις κυοφορούμενες αλλαγές θα είναι οι τομείς της καταναλωτικής και της στεγαστικής πίστης. Μάλιστα αυτή η εξέλιξη αφορά τόσο τις τράπεζες οι οποίες θα υιοθετήσουν την τυποποιημένη προσέγγιση όσο και εκείνες οι οποίες θα υιοθετήσουν τη μέθοδο των εσωτερικών διαβαθμίσεων; Σύμφωνα με την τυποποιημένη μεθοδολογία, τα ανοίγματα των τραπεζών υπό τη μορφή καταναλωτικών, προσωπικών δανείων και ^στωτικών καρτών θα σταθμίζονται με συντελεστή κινδύνου της τάξεως του 75% (από 100% που ισχύει σήμερα). Ανάλογη μείωση επέρχεται και στο συντελεστή κινδύνου για τα στεγαστικά δάνεια, ο οποίος κατέρχεται στο 35% (από 50% σήμεpα).(ww^v.hba.gγ)

10 Οι ελληνικές τράτιεζες βρίσκονται σήμερα σε πορεία ανάπτυξης, τόσο στην Ε>λάδα όσο και στις αγορές τοτν Βαλκανίων. Η ανατιτυξιακή αυτή τιορεία, η οποία διαρκεί ήδη πάνω από μια δεκαετία, ξεκίνησε με την απε>χυθέρωση του χρηματοττιστωτικού συστήματος της χώρας και ενισχύθηκε με την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη, αποκομίζοντας οφέλη από την πορεία σύγκλισης της οικονομίας προς το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Σε ότι αφορά το retail banking οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο μετά την ατιελευθέρωση του χρηματοτπστωτικού περιβάλλοντος. Η ανάτττυξη αυτής της δραστηριότητας έγινε λελογισμένα και προς όφελος των μετόχων μας, των τιελατών μας και των εργαζομένων μας και αυτής της ίδιας της βιωσιμότητας ταχν τραπεζών μας. Στα παρακάτω κεφάλαια που ακολουθούν θα εξετάσουμε (κεφάλαιο ένα) την έννοια της επαγγελματικής πίστης και ποια είναι τα είδη χορηγήσεων. Στο κεφάλαιο δύο θα αναλύσουμε τα προγράμματα ΤΕΜΠΜΕ, τον σκοπό του καθώς και ποια είναι η διαδικασία χορήγησης. Το κεφάλαιο τρία ασχολείται με την χρηματοδοηκή μίσθωση. Μας διευκρινίζει τα είδη της χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. Τα οφέλη και τις υπηρεσίες που προσφέρει το factoring θα δούμε στο κεφάλαιο τέσσερα. Στο κεφάλαιο πέντε θα μελετήσουμε την στεγαστική πίστη και τις κατηγορίες των στεγαστικών δανείων. Τέλος, στο κεφάλαιο έξι αναλύουμε τα ανοίγματα των τραπεζών υπό μορφή καταναλωτικών προσωπικών δανείων και πιστωτικών καρτών.(μο1ε, 1998)

11 Κεφά>Λίΐο Ένα Επαγγελματικά Δάνεια Οι τράτιεζες προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα τα οποία, όπως αναφέρουν τα αρμόδια στελέχη, «εστιάζουν στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά», ενώ λαμβάνουν υπόψη τους τόσο τους ρυθμούς ανάπτυξης όσο και τις απαιτήσεις μιας έντονα ανταγωνιστικής αγοράς. Τα νέα δάνεια προσφέρονται με χαμηλότερα επιτόκια που ξεκινούν από το 4,65% και 5,15% τα σταθερά για ένα έτος και το 4,60% τα σταθερά για δύο χρόνια. Μάλιστα, καθώς η μεγάλη μάχη δίνεται σε επίπεδο ετπτοκίων, οι τράπεζες προσφέρουν επιχειρηματικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τα οποία έχουν χαμηλότερο ετητόκιο (σε σχέση με τα δάνεια σε ευρώ) και έτσι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με μικρότερο κόστος. Σημειώνουμε ότι σήμερα που το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι στο 4%, το αντίστοιχο της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας είναι 2,75%. Δηλαδή, όσοι επιχειρηματίες χρηματοδοτήσουν τις οφειλές τους σε φράγκο αντί για ευρώ κερδίζουν άμεσα 1,25 μονάδα στο επιτόκιό τους, αναλαμβάνοντας όμως παράλληλα το συναλλαγματικό κίνδυνο που συνεπάγεται η επιλογή αυτή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ισοτιμία ευρώ-φράγκου τα τελευταία χρόνια είναι πολύ πιο σταθερή σε σύγκριση με αυτήν των ευρώ-δολαρίου και ευρώ-γεν, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις μπορούν άμεσα και χωρίς κόστος να μετατρέψουν τις οφειλές τους από φράγκο σε ευρώ.(παπαϊωάννου, 2003) Οι κυριότερες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντοπίζονται κυρίως στην κάλυψη των αναγκαίων κεφαλαίων για αγορά ακινήτων και εξοπλισμού, αλλά και στην εξεύρεση κεφαλαίων κίνησης. Η προσφυγή σε μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό αποτελεί μία από τις εναλλακτικές λύσεις εξεύρεσης κεφαλαίων για την απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισμού. Τραπεζικά στελέχη επισημαίνουν όη τα νέα προϊόντα εστιάζουν στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων πελατών. Συνεπώς αυξάνεται η ανάγκη προσεκτικών ετπλογών από τον πελάτη. Για το σημερινό επαγγελματία παρουσιάζονται ευκαιρίες χρήσης τραπεζικών εργαλείων τα οποία περιλαμβάνουν 10

12 δτίνατότητες που ξεπερνούν τα όρια του προϊόντος. Η αξιοποίηση κε< )α>χιίο>ν κίνησης ή δανείαιν επαγγελματικού εξοπλισμού, για παράδειγμα, πέρα από το χαμηλό κόστος που έχουν προσφέρουν και δυνατότητες σημαντικότατης μείωσης του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης. Οι τράπεζες που ενδιαφέρονται πραγματικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς έχουν επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα και τεχνογνωσία που τους επιτρέπουν: τη διάθεση ετιαγγελματικών συμβούλων με αποκλειστική απασχόληση την εξυπηρέτηση τέτοιων πελατών, την οργάνωση των μηχανισμών εξυπηρέτησης έτσι ώστε ο πελάτης να λαμβάνει απαντήσεις σε αιτήματά του μέσα σε μία ημέρα, το σχεδίασμά προϊόντων που σέβονται τις οικονομικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες των πελατών αυτών (π.χ. το ύψος των διαθέσιμων κεφαλαίων κίνησης δεν περιορίζεται μόνο στο ύψος του τζίρου της επιχείρησης).(μάρκου, 2004) 1.2.Τρία είδη χορηγήσεων Τρεις είναι οι βασικοί τύποι των χορηγήσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για τα δάνεια κίνησης, δηλαδή δάνεια που χρησιμοποιούν οι επιχειρηματίες για να καλύψουν οποιεσδήποτε ανάγκες τους, τα δάνεια πάγιων εγκαταστάσεων για αγορά εξοπλισμού και τα δάνεια επαγγελματικής στέγης. Πέρα από αυτά, οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα ανάλογα με το είδος των επιχειρήσεων (εμπορικά, βιοτεχνικά, βιομηχανικά, μεγάλων επιχειρήσεων κ.ά.) Δάνεια για κεφάλαιο κίνησης Το κεφάλαιο κίνησης μιας εταιρείας είναι το ποσό των χρημάτων που είναι δεσμευμένο για τις συνήθεις λειτουργίες της επιχείρησης (εκτός από το πάγιο ενεργητικό) και τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται συνιστούν τους παράγοντες εκείνους που κυρίως επηρεάζουν το συνολικό ρυθμό ταμειακής κίνησης. Για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις υδατοκαλλιέργειες, ένα από τα κυριότερα στοιχεία στο πλαίσιο του σχετικού υπολογισμού είναι η αξία των σταθερών αποθεμάτων, δηλαδή των ζωντανών ψαριών που βρίσκονται στο ιχθυοτροφείο.

13 Τα μέρη ατιό τα οποία αποτελείται το κεφάλαιο κίνησης είναι το κυκ>λφορούν ενεργητικό και το παθητικό της επιχείρησης και η διαφορά ανάμεσα στα ποσά των δύο αυτών μερών αποτελεί τον υπολογισμό για το ύψος του κεφαλαίου κίνησης που απαιτείται.(ενωση Ελληνικών Τραπεζών, 2000) Όταν υπολογίζονται σε εβδομαδιαία / μηνιαία βάση, τέτοιες εκτιμήσεις αντανακ>αύν το >χιτουργικό ρυθμό ταμειακής κίνησης της εταιρείας (εκτός από τα έξοδα για προγραμματισμένες επενδύσεις) και έτσι συνιστούν ουσιαστικό μέρος της λειτουργικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης της ετηχείρησης. Με τα νέα αλλά και τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα τα πιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή των ελεύθερων επαγγελματιών. Τέτοια προϊόντα είναι τα ανοιχτά ή ανακυκλούμενα δάνεια αλλά και οι παραδοσιακοί αλληλόχρεοι λογαριασμοί, που παρέχουν γραμμή χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις. Στα ανοιχτά δάνεια οι τράπεζες δίνουν ένα πιστωτικό όριο στον πελάτη τους ως το οποίο μπορεί να δανείζεται. Ο δανειολήπτης μπορεί αν θέλει να εξοφλήσει μέρος ή το σύνολο της οφειλής του, ενώ μπορεί να επαναδανείζεται όταν έχει ανάγκη ως το όριο που του έχει χορηγηθεί. Δεν χρειάζεται δηλαδή να επιστρέφει σε συγκεκριμένο διάστημα το κεφάλαιο που χρησιμοποίησε. Ορισμένα προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες εποχικών επιχειρήσεων, όπως μικρές τουριστικές και ξενοδοχειακές μονάδες, καταστήματα εστίασης σε τουριστικές περιοχές κτλ., και οι τόκοι καταβάλλονται τις περιόδους που οι επιχειρήσεις αυτές έχουν έσοδα, ενώ άλλα στις ανάγκες επαγγελματιών που έχουν συγκεκριμένη ροή εσόδων, επιθυμούν να γνωρίζουν τις δόσεις που θα πληρώνουν, ώστε να κάνουν καλύτερο προγραμμαπσμό και ως εκ τούτου οι δόσεις ττληρώνονται σε συγκεκριμένες προθεσμίες. Όσον αφορά τα ποσοστά χρηματοδότησης, σε γενικές γραμμές υπάρχουν τράπεζες που χρηματοδοτούν για κεφάλαιο κίνησης ποσοστό ως και το 100% του τζίρου της επιχείρησης και άλλες όπου το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το 50% του τζίρου. Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει το «Ανοιχτό Επαγγελματικό Πλάνο» που απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και δραστηριότητα, με ετήσιο κύκλο εργασιών ως C. Καλύπτει όλες τις άμεσες ανάγκες, όπως λειτουργικά και απρόβλεπτα έξοδα, αγορές εμπορευμάτων με καλύτερους όρους, αυξημένα έξοδα λόγω εποχικότητας αλλά και δαπάνες για την απόκτιιση επαγγελματικού εξοπλισμού. Χορηγούνται από ως και το 100% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης. Η επιχείρηση μπορεί να παίρνει 12

14 πάντα το ποσό που χρειάζεται, όποτε θέλει, καταβάλλοντας μόνο τους ανάλογους μηνιαίους τόκους. Λειτουργεί μέσω ενός λογαριασμού υτιεραναλήψεων με τη μορφή πιστωτικού ορίου, έχει διάρκεια τέσσερα χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται με τη λήξη της τετραετίας. Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ανέρχεται σήμερα σε 6,25%. Τα έξοδα του δανείου ανέρχονται σε 150 ετησίιος. Χορηγεί ετησης το «Μεσομακροπρόθεσμο Δάνειο» με εφάπαξ ή τμηματικές εκταμιεύσεις, χρεολυτικό ή τοκοχρεολυτικό, που είναι σχεδιασμένο για να καλύτιτει μονιμότερες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, αποπληρωμή συγκεκριμένων υτιοχρεώσειον έκτακτης μορφής, ετησκευή/ ανακαίνιση επαγγελματικής στέγης, ακόμη και αγορά εξοπλισμού γραφείων ή εργαστηρίων της μικρής επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία. Το ύψος του δανείου ξεκινά από τα και μπορεί να καλύτιτει ως και το σύνολο των δαπανών της επιχείρησης ή του επαγγελματία. Εφόσον πρόκειται για δάνειο ως δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση δικαιολογητικών δαπανών. Η διάρκειά του φθάνει ιος τα πέντε χρόνια για κεφάλαιο κίνησης και ως οκτώ χρόνια για τιάγια, με περίοδο χάριτος 6-12 μηνών κατά τιερίπτωση. Σε τιερίπτωση πρόωρης εξόφληση εισπράττεται ποινή 1,5% επί του πρόωρα εξοφλούμενου κεφαλαίου για την περίοδο σταθερού ετητοκίου. Το ετητόκιο είναι σταθερό 6,25% πλέον τιεριθωρίου για τα τρία πρώτα έτη και στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ του Βασικού Επιτοκίου Παγίων Εγκαταστάσεων (σήμερα 6,25%) τιλέον τιεριθωρίου και του σταθερού ετητοκίου, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά τη λήξη της πρώτης τριετίας για άλλη μία τριετία (μετά το πέρας της οποίας ισχύει το Βασικό Παγίων). Τα έξοδα του δανείου ανέρχονται σε 1506 ετησίως ως την εξόφληση του δανείου. Η Alpha Bank προσφέρει χρηματοδότηση σε ετηχειρήσεις και επαγγελματίες με ετήσιο κύκλο εργασιών ως ύψους ως με ετητόκιο 10,10% σταθερό και διάρκεια από 6 ως 24 μήνες. Η αποπληρωμή του κεφαλαίου γίνεται εφάπαξ στη λήξη του δανείου ή με τρίμηνες ή εξάμηνες καταβολές, ενώ η καταβολή των τόκων πραγματοποιείται ανά τρίμηνο. Σε περίτιτωση πρόωρης εξόφλησης δεν υπάρχει καμία ποινή και τα διαχειριστικά έξοδα είναι 1006 εφάπαξ. Σημειώνεται ότι αν το δάνειο εξυπηρετηθεί χωρίς καμία καθυστέρηση, επιστρέφεται το 10% των τόκων. Στην ίδια κατηγορία επιχειρήσεων, η Alpha Bank προσφέρει το προϊόν Υπερανάληψη Alpha 500, μέσω του οποίου χορηγούνται από ως με επιτόκιο 9,25% κυμαινόμενο χωρίς χρονικούς περιορισμούς όσον αφορά την αποπληρωμή. Η έγκριση δίδεται άμεσα και χορηγείται καρνέ επιταγών. Η επιστροφή του κεφαλαίου πραγματοποιείται ελεύθερα ανάλογα με τη ρευστότητα του

15 δανειολήπτη. Τα έξοδα του δανείου ανέρχονται από 0,1% ως 0,3% ετησίως επί του εγκεκριμένου ορίου. Σε επιχειρήσεις και επαγγε>.ματίες με τζίρο από ως χορηγεί δάνειο με επιτόκιο 9,65% σταθερό και διάρκεια από 6 ως 24 μήνες. Η εκταμίευση γίνεται εφάπαξ, ενώ η αποπ>,ηρωμή του κεφα>αίου πραγματοποιείται εφάπαξ στη λήξη του δανείου ή με τρίμηνες ή εξάμηνες καταβο>χς. Η καταβολή των τόκων γίνεται ανά τρίμηνο. Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης δεν υπάρχει ποινή και τα διαχειριστικά έξοδα ανέρχονται σε 1006 ετησίως. Σημειώνεται ότι αν το δάνειο εξυπηρετηθεί χωρίς καμία καθυστέρηση, επιστρέφεται το 10% των τόκων. Στην ίδια κατηγορία επιχειρήσεων, η Alpha Bank χορηγεί δάνειο μέσω του ανοιχτού >Λγαριασμού Alpha 600. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο (σήμερα 9,25%) και η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι προκαθορισμένη ή χωρίς χρονικούς περιορισμούς κατ επιλογή του πελάτη. Οι εκταμίευση γίνεται τμηματικά και η επιστροφή του κεφαλαίου πραγματοποιείται ελεύθερα ανάλογα με τη ρευστότητα του δανειολήπτη. Η καταβολή των τόκων γίνεται ανά τρίμηνο. Τα έξοδα ανέρχονται στο 0,1%-0,3% ετησίως επί του ποσού του εγκεκριμένου ορίου. Επίσης, χορηγεί , μέσου του προϊόντος Υπερανάληψη Alpha 500, με κυμαινόμενο ετπτόκιο (σήμερα 9,25%) και χωρίς χρονικούς περιορισμούς όσον αφορά την αποπληρωμή. Η εκταμίευση γίνεται με υπεραναλήψεις μέχρι του εγκεκριμέ\ ου ορίου και χορηγείται καρνέ επιταγών. Η ετηστροφή του κεφαλαίου γίνεται ελεύθερα, ανάλογα με τη ρευστότητα του δανειολήπτη. Τα έξοδα ανέρχονται στο 0,1%-0,3% ετησίως επί του ποσού του εγκεκριμένου ορίου.((προβόπουλος,2004) Η Εμπορική Τράπεζα προσφέρει το ανοιχτό επιχειρηματικό δάνειο «Easy Business» που απευθύνεται σε επιχειρήσεις (Ατομικές, ΟΕ, ΕΕ) που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (Βιοτεχνία, Εμπόριο, Υπηρεσίες) και έχουν ετήσιο τζίρο από ως Παρέχει συνεχή ανακυκλούμενη πίστωση, δηλαδή κάθε φορά που η επιχείρηση εξοφλεί κάποιο ποσό κεφαλαίου το διαθέσιμο υπόλοιπο αυξάνεται με το αντίστοιχο ποσό και μπορεί να επαναχορηγηθεί. Προσφέρει πιστωτικό όριο ως με κυμαινόμενο επιτόκιο (σήμερα 9,00%) και ελάχιστη μηνιαία πληρωμή 2% επί του εκάστοτε κεφαλαίου πλέον τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων. Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής μεγαλύτερου ποσού ή και ολικής εξόφλησης, χωρίς καμία ποινή πρόωρης αποπληρωμής. Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε 506. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα της EFG Eurobank Ergasias για κεφάλαιο κίνησης προσφέρονται σε ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρήσεις που μπορεί να είναι 14

16 νεοσύστατες ή να έχουν ετήσιο τζίρο ως ευρώ. Οι ανάγκες κεφα>χιίου κίνησης καλύτττονται είτε με το προϊόν Ανοικτό Επαγγελματικό Λειτουργίας και Ανάπτυξης είτε με μεσοπρόθεσμα τοκοχρεολυτικά δάνεια. Το «Ανοικτό Επαγγελματικό» αποπληρώνεται με μηνιαία ή εξαμηνιαία καταβολή τόκων και επιστροφή κεφαλαίου ανάλογα με τις δυνατότητες του πελάτη, ενώ η διάρκειά του είναι αόριστη. Τα «Τοκοχρεολυτικά Δάνεια» αποπληρώνονται με μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις και η διάρκειά τους φθάνει τα δέκα έτη. Στα παραπάνω δάνεια το ποσό της χρηματοδότησης ξεκινά από και φθάνει ως το 100% του τζίρου της επιχείρησης ή του επαγγελματία. Το ετητόκιο είναι κυμαινόμενο ή σταθερό για ένα ή τρία έτη και ξεκινά από 7,25%. Τα επιτόκια αυξομειώνονται ανάλογα με τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις και τα οικονομικά στοιχεία του ττελάτη από -2% ως +2%. Τα έξοδα του δανείου για το Ανοικτό Επαγγελματικό Λειτουργίας και Ανάτττυξης είναι 0,2% ετησίως με ελάχιστο τα 180 και για τα τοκοχρεολυτικά προγράμματα 1% εφάπαξ με ελάχιστο τα 180.( Η Αγροτική Τράπεζα, μέσω του προγράμματος Business 1, προσφέρει δάνεια για κεφάλαιο κίνησης με προνομιακό επιτόκιο και ταυτόχρονα παροχή μιας σειράς χρηματοοικονομικών προϊόντων. Απευθύνεται σε υγιείς επιχειρήσεις ή επιχειρηματίες που θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και περιλαμβάνει αυτόματη έγκριση ορίου leasing. Επιπλέον προσφέρονται προνομιακά επιτόκια σε καταναλωτικά, προσωπικά και στεγαστικά δάνεια, είσοδο σε μετοχικά ή μεικτά αμοιβαία κεφάλαια με πολύ χαμηλή προμήθεια και δωρεάν ασφάλιση ατυχήματος για έναν χρόνο για τον ετηχειρηματία και το προσωπικό του, ανάλογα με το ύψος του κεφαλαίου κίνησης. Ειδικά για αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις το επιτόκιο ξεκινά από 4,50%.( Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει χρηματοδότηση μέσω «Αλληλόχρεου Λογαριασμού» με επιτόκια που διαμορφώνονται ανάλογα με τις τάσεις της αγοράς και εξετάζονται κατά περίπτωση. Η διάρκεια προσαρμόζεται «στα μέτρα της επιχείρησης», με δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης, ώστε να αξιοποιούνται τα ειδικά προνόμια της Τράπεζας Πειραιώς που αφορούν τις μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της. Επίσης χορηγεί με τους ίδιους όρους «Δάνειο Τακτής Λήξης», με προκαθορισμένη ωστόσο διάρκεια, η οποία είναι διαπραγματεύσιμη. ( Η Citibank προσφέρει Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης Εκτάκτων Αναγκών, ύψους από ως που χορηγείται χωρίς να είναι απαραίτητες οι εξασφαλίσεις. Η

17 διάρκμ(ΐ αποπί.ηρωμής είναι 6-18 μήνες με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Το βασικό ετπτόκιο σήμερα ανέρχεται σε 6,5% και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου, συν περιθώριο 3%. Ετιίσης, προσφέρει Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης σε Ανοικτό Α>Λη>Δχρεο Λογαριασμό με όριο χρηματοδότησης ανάλογο του κύκλου εργασιυη της επιχείρησης που αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση. Οι τόκοι καταλογίζονται επί του εκάστοτε χρησιμοποιηθέντος κεφαλαίου και καταβάλλονται στο τέ?ος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου. Το βασικό επιτόκιο (σήμερα 6,50%) είναι κυμαινόμελ'ο. ενώ το περιθώριο συμφωνείται κατά περίπτωση. Η Γενική Τράπεζα προσφέρει το πρόγραμμα «Γενική Ανοιχτή Συνεργασία» με ετπτόκιο που ξεκινά από 5,90% και ύψος χρηματοδότησης ως Η διάρκεια του δανείου είναι τρία έτη και η αποπληρωμή τόκων και κεφαλαίου γίνεται ανά τρίμηνο. Υπάρχει η δυνατότητα επαναχορήγησης του κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί, μετά τον πρώτο χρόνο. Τα έξοδα φακέλου ανέρχονται σε 0,50% επί του ποσού με ελάχιστο τα Προσφέρει επίσης το «Γενική ΧΓιξη» με επιτόκιο από 5,90% τον πρώτο χρόνο και ύψος χρηματοδότησης ως Ο πελάτης καταβάλλει μόνο τόκους ανά τρίμηνο και το κεφάλαιο όποτε θέλει. Υπάρχει δυνατότητα επαναχορήγησης του κεφαλαίου. Τα έξοδα φακέλου ανέρχονται σε 0,80% με ε>ειχιστο τα 100 ευρώ. Τέλος παρέχει κεφάλαιο κίνησης για νέους επαγγελματίες, μέσω του προγράμματος «Γενική Business Start» ύψους ως και διάρκεια αποπληρωμής ως τρία έτη, με περίοδο χάριτος 18 μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας καταβάλλονται μόνο τόκοι. Παρέχεται δυνατότητα επιλογής της συχνότητας καταβολής κεφαλαίου (μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις) μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος.(δαμουλιάνου, 2005) Η Aspis Bank παρέχει χρηματοδότηση για Κεφάλαια Κίνησης Επιχειρήσεων μέσω ανοικτής ανακυκλούμενης πίστωσης για την κάλυψη της καθημερινής κίνησης της επιχείρησης και την ανημετώτηση προγραμματισμένων ή έκτακτων επιχειρηματικών αναγκών. Τόκοι χρεώνονται μόνο για το κεφάλαιο που αντλήθηκε, για το διάστημα χρήσης του, ενώ το κεφάλαιο που επιστρέφεται μπορεί να επαναχορηγηθεί. Το επιτόκιο ανέρχεται σε 7,25% και προσαυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με το περιθώριο που ανπστοιχεί στην επιχείρηση.(%ν^.ςγεάίι. τ) Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς, το ύψος των οποίων εξαρτάται από τα οικονομικά στοιχεία του πελάτη. Το επιτόκιο είναι σταθερό 4,90% για τους πρώτους έξι μήνες και εν συνεχεία μετατρέπεται σε κυμαινόμενο. Τα έξοδα του δανείου ανέρχονται σε 1,00%. Προσφέρει επίσης

18 κεφάλαιο κίνησης τακτής λήξης. Το ύψος της χρηματοδότησης εςαρτάται από τα οικονομικά στοιχεία του πε>λτη και η μεγίστη διάρκειά της φθάνει τα έξι έτη. Το εττιτόκιο είναι σταθερό 4,90% για τους πρώτους έξι μήνες και στη συνέχεια μετατρέπεται σε κυμαινόμενο. Η Εγνατία Τράπεζα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για κεφάλαιο κίνησης μέσω Ανοικτού Αλληλόχρεου Αογαριασμού. Το ύψος και η διάρκεια της χρηματοδότησης κυμαίνονται ανάλογα με τις τρέχουσες ή μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης ή του επαγγελματία. Το επιτόκιο καθορίζεται σε άμεση σχέση με τη βιωσιμότητα, τη φερεγγυότητα της επιχείρησης αλλά και την ανταποδοτικότητα της συνολικής σχέσης με την Εγνατία. Το βασικό επιτόκιο χορηγήσεων προς ετηχειρήσεις ανέρχεται σε 8,00%. Η Τράπεζα Αττικής προσφέρει σε ελεύθερους επαγγελματίες χρηματοδότηση που φθάνει ως και το 100% των βραχυπρόθεσμων αναγκών. Η διάρκεια της χορήγησης καθορίζεται σύμφωνα με το αντικείμενο του επαγγελματία. Το ε^τόκιο είναι κυμαινόμενο (σήμερα 6,50% πλέον περιθωρίου, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα και τη γενικότερη συνεργασία του πελάτη). Το ίδιο πρόγραμμα προσφέρεται και σε συνάλλαγμα. Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χορηγεί δάνεια για κεφάλαιο κίνησης με σκοπό την κάλυψη του παραγωγικού και συναλλακτικού κυκλώματος των επιχειρήσεων, την προετοιμασία παραγγελιών εσωτερικού - εξωτερικού, την πραγματοποίηση εισαγωγών - εξαγωγών, την εκτέλεση συμβάσεων. Η χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει ως και το 100% των βραχυπρόθεσμων αναγκών της επιχείρησης και η διάρκεια του δανείου καθορίζεται σύμφωνα με το παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωμά της. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμιενο και ανέρχεται σήμερα σε 6,50% πλέον ενός περιθωρίου, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα και τις παράλληλες εργασίες του πελάτη. Το ίδιο πρόγραμμα προσφέρεται και σε συνάλλαγμα. Τέλος χρηματοδοτεί ως και το 100% των μεσοπρόθεσμων αναγκών της ετηχείρησης σε κεφάλαια κίνησης και παρέχει τη δυνατότητα καταβολής μόνο των τόκων. Η εξόφληση του κεφαλαίου γίνεται εφάπαξ ή με δόσεις. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και ανέρχεται σήμερα σε 6,50% πλέον ενός περιθωρίου, ανάλογα με την πιστοληπτικι) ικανότητα και τις παράλληλες εργασίες του πελάτη. Η Ελληνικι) Τράπεζα προσφέρει σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις την ακόλουθη χρηματοδότηση: Τα χρήματα χορηγούνται μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού σε και διάφορα ξένα νομίσματα. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και ανέρχεται σήμερα σε 6,70%. Ισχύει ελεύθερη χρήση του ορίου 17

19 εντός του χρονικού διαστήματος τιου ορίζει η σχετική σύμβαση και σύμφοονα με την τιερίοδο ανακύκ>θ!>σης, που είναι διαπραγματεύσιμη. Η καταβολή των τόκο>ν γίνεται κάθε τρίμηνο. Υπάρχει δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού (μεγαλύτερου από την προκαθορισμένη δόση) χωρίς ετηβάρυνση. Στα δάνεια σε ξένο νόμισμα αυτό ισχύει μόνο στις επετείους δόσεων.(%ν\νλν.nbg.gr) Δάνεια για επαγγε>.ματική στέγη Σε γενικές γραμμές τα δάνεια επαγγε/.μαπκής στέγης μοιάζουν με τα στεγαστικά δάνεια για την απόκτηση κατοικίας. Το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει ως και το 100% της αξίας του ακινήτου ή των εργασιών ανέγερσης και ανακαίνισης, η διάρκειά τους κυμαίνεται από 3 ως 30 χρόνια, ενώ τα επιτόκια διαμορφώνονται από 5,50% ως 9,50%, ανάλογα με την τράπεζα και τον πελάτη. Ας σημειωθεί ότι το τελικό επιτόκιο προσαυξάνεται από την εισφορά του Ν. 128/75 κατά 0,6% και όχι κατά 0,12% που ισχύει στα υπόλοιπα δάνεια στεγαστικής πίστης. Για τους νέους επιχειρηματίες παρέχουν περίοδο χάριτος ως και δύο χρόνια, διάστημα κατά το οποίο ττληρώνουν μόνο τόκους ή μικρότερες δόσεις (οι τόκοι που δεν καταβάλλονται κεφαλαιοποιούνται). Τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνουν οι τράπεζες τα προϊόντα αυτά δεν ξετιερνούν συνήθως το 1%. Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει προγράμματα για επαγγελματική στέγη τα οποία δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από αυτά που προσφέρει για πάγιες εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, χρηματοδοτεί ως το 70% του ακινήτου και η διάρκεια του δανείου φθάνει ως και τα 12 έτη. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε κυμαινόμενο επιτόκιο (σήμερα 6,25%), σταθερό για τρία έτη 6,50%, σταθερό για τιέντε έτη 6,60% και σταθερό για επτά έτη 6,80%. Τα έξοδα που πληρώνει ο πελάτης αφορούν τον τεχνικό και νομικό έλεγχο του ακινήτου. Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης δεν υπάρχει ποινή στην περίοδο του κυμαινόμενου επιτοκίου, ενώ εισπράττονται τόκοι ενός εξαμήνου εφόσον η εξόφληση γίνει πριν από τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας. Επίσης για τον ίδιο σκοπό χορηγεί μεσομακροπρόθεσμο δάνειο, οι λεπτομέρειες του οποίου αναφέρονται στην κατηγορία των δανείων για κεφάλαιο κίνησης. Η Alpha Bank προσφέρει σε επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο ως Ε δάνεια από ως το 100% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή το 70% της αξίας

20 συμβολαίου αγοράς ή του πρκ)ϋτιολογισμού κόστους ανεγέρκτεως ή αττοττερατώσεως του ακινήτου. Το ετπτόκιο είναι σταθερό για τα πρώτα τρία έτη και στη συνέχεια ο πελάτης έχει δυνατότητα επιλχιγής ανάμεσα σε σταθερό επιτόκιο τριών ετιόν ή κυμαινόμενο επιτόκιο (σήμερα 7%). Η διάρκεια του δανείου κυμαίνεται από 3 ως 12 έτη. Η εκταμίευση πραγματοποιείται εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με τον σκοπό του δανείου και η αποπληρωμή πραγματοποιείται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής δεν υπάρχει επιβάρυνση αν αυτή γίνει στη λήξη του σταθερού επιτοκίου ή κατά τη διάρκεια του κυμαινόμενου επιτοκίου. Ο πελάτης πληρώνει διαχειριστικά έξοδα για τον έλεγχο των τίτλων του ακινήτου και για τις πιστοποιήσεις ή εκτιμήσεις του έργου. Για επιχειρήσεις με τζίρο από ιος χορηγεί δάνεια από ως το 100% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή το 70% της αξίας συμβολαίου αγοράς ή του προϋπολογισμού κόστους ανεγέρσεως ή αποπερατώσεως του ακινήτου. Το επιτόκιο είναι σταθερό 6,50% για τα πρώτα τρία έτη, ενώ για τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη τετραετία υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε σταθερό επιτόκιο τριών ετών ή κυμαινόμενο ετητόκιο (σήμερα 7,00%). Η διάρκεια του δανείου κυμαίνεται από 3 ως 12 έτη και η αποπληρωμή πραγματοποιείται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής δεν υπάρχει ετηβάρυνση αν αυτή γίνει στη λήξη του σταθερού επιτοκίου ή κατά τη διάρκεια του κυμαινόμενου επιτοκίου. Ο πελάτης πληρώνει διαχειριστικά έξοδα για τον έλεγχο των τίτλων του ακινήτου και για τις τηστοποιήσεις ή εκτιμήσεις του έργου. Επίσης, για πάγιες εγκαταστάσεις χορηγεί δάνεια ως το 100% της αξίας συμβολαίου αγοράς του ακινήτου ή του προϋπολογισμού κόστους ανεγέρσεως ή αποπερατώσεως των παγίων εγκαταστάσεων. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο (σήμερα 6% πλέον 0%-3,25%) και η διάρκεια του δανείου κυμαίνεται από 10 ως 15 έτη. Η αποπληρωμή γίνεται με τρίμηνες ή εξάμηνες χρεολυτικές ή τοκοχρεολυτικές δόσεις. Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης δεν υπάρχει ποινή, ενώ τα έξοδα ανέρχονται σε 0,3%-0,5% ετησίως επί του ποσού του δανείου. (Αργυράκης,2004) Η Εμπορική Τράπεζα προσφέρει δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών των επιχειρήσεων, όπως για αγορά οικοπέδων, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση, αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων, αγορά μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, αγορά μεταφορικών μέσων, αγορά τεχνογνωσίας (know how), αγορά μετοχών ή εταιρικών μεριδίων. Το ύψος των δανείων μπορεί να φθάσει ως και το 100% της αξίας της επένδυσης ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα και τις προοπτικές της επιχείρησης. 19

21 Η διάρκεια των χρηματοδοτήσεοιν διαμορφο'ινεται από 5 ως και 15 χρόνια ανάλογα με την κατηγορία της επένδυσης. Το ετητόκιο μπορεί εναλλακτικά να καθοριστεί ως κυμαινόμενο, από τα ίδια διαθέσιμα της τράπεζας, σε, που είναι: το Βασικό Επιτόκιο Δανείων (ΒΕΔ: σήμερα = 6,25%) + περιθώριο που κυμαίνεται από 0,25% ως 3,25% κυμαινόμενο, από τη Διατραπεζική αγορά ευρώ ή συναλλάγματος καθοριζόμενο από το ετητόκιο βάσης που διαμορφώνεται καθημερινά στη Διατραπεζική αγορά ή συναλλάγματος + περιθώριο που κυμαίνεται από 0,5% ως 3% ή σταθερό, ειδικό επιτόκιο ετιενδύσεων για τρία χρόνια, που σήμερα είναι για ποσά από ως ,50% και για μεγαλύτερα ποσά 6,25%. Η EFG Eurobank Ergasias για την κάλυψη αναγκών επαγγελματικής στέγης προσφέρει το Ανοικτό Επαγγελματικό Στέγης διάρκειας ως και 15 ετών ή μακροπρόθεσμα τοκοχρεολυτικά δάνεια, διάρκειας ως και 25 ετών. Για τα παραπάνω προγράμματα η χρηματοδότηση ξεκινά από τα και φθάνει ως και το 100% του κόστους επένδυσης. Υπάρχει η δυνατότητα ετπλογής ανάμεσα σε κυμαινόμενο ετητόκιο (σήμερα 6,00%), σταθερό για ένα έτος 4,90%, σταθερό για δύο έτη 5,5%, σταθερό για τρία έτη 6,4% και σταθερό για πέντε έτη 6,7%. Το επιτόκιο διαμορφώνεται ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία του τιελάτη και μπορεί να μειωθεί ως -1% για κάλυψη με μετρητά ενώ σε περίπτωση χρηματοδότησης χωρίς εξασφαλίσεις μπορεί να αυξηθεί ως 2%. Υπάρχει η δυνατότητα περιόδου χάριτος ως 24 μηνών με καταβολή μόνο τόκων ή χωρίς υποχρέωση καταβολής με κεφαλαιοποίηση τόκων. Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης δεν υπάρχει επιβάρυνση. Τα έξοδα ανέρχονται για το Ανοικτό Επαγγελματικό Στέγης σε 0,15% ετησίως και για τα τοκοχρεολυτικά προγράμματα σε 1% εφάπαξ με ελάχιστο τα Επίσης χρηματοδοτεί επισκευές, ανακαίνιση ακινήτων χωρίς προσημείωση, με δάνειο διάρκειας 1-5 ετών, ακόμη και στην περίπτωση που το ακίνητο δεν είναι στην ιδιοκτησία της επιχείρησης. Η Αγροηκή Τράπεζα προσφέρει σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και ετηχειρήσεις δάνεια τα οποία καλύπτουν την αγορά, ανέγερση, ετιέκταση, αποπεράτωσιμ ετησκευή και ανακαίνιση κηρίων που προορίζονται για γραφεία, καταστήματα και λοιπούς επαγγελματικούς χώρους, όπως επίσης και την αγορά οικοπέδων που πρόκειται να τύχουν ανάλογης αξιοποίησης. Κατά κανόνα καλύπτεται ως το 85% της δαπάνης αγοράς του ακινήτου ενώ, υπό ειδικές προϋποθέσεις, το ύψος του δανείου μπορεί να φτάσει ως και το 100% της δαπάνης. Η διάρκεια των συγκεκριμένων δανείων είναι ως 15 χρόνια ενώ παρέχεται η δυνατότητα περιόδου

22 χάριτος ως 18 μηνών για το κατασκευαστικό στάδιο. Η εξόφληση γίνεται με μηνιαίες καταβολές. Το ονομαστικό κυμαινόμενο ετατόκιο είναι σήμερα 6%. Τα έξοδα τιαρακολούθησης του φακέλου είναι 0,5% και καταβάλλονται εφάπαξ. Σε αυτά συμψηφίζεται η προμήθεια 0,2% που καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης. Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει δάνεια για αγορά επιχειρηματικής στέγης σε έτοιμους ή υπό ανέγερση χώρους, αποπεράτωσης και ανακαίνισης (βελτιώσεις, προσθήκες, επισκευές). Για την υλοποίηση αυτών των χρηματοδοτικών προγραμμάτων η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει χρηματοδότηση η οποία γίνεται με ετητόκια που διαμορφώνονται ανάλογα με τις τάσεις της αγοράς και εξετάζονται κατά περίπτωση, με δυνατότητα χρηματοδότησης και σε συνάλλαγμα και διάρκεια ανάλογα με τις ανάγκες της επένδυσης. Για τον ίδιο σκοπό χρησιμοποιούνται και τα δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού, που αναφέρονται στην αντίστοιχη κατηγορία. Η Citibank χορηγεί δάνειο για αγορά, ανέγερση, εττέκταση, επισκευή, ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά οικοτιέδου, το οποίο κυμαίνεται από ως και έχει διάρκεια από πέντε ως δέκα χρόνια. Καλύπτει ως και το 100% της συμβολαιογραφικής αξίας. Το επιτόκιο διαμορφώνεται με βάση το τριμηνιαίο Euribor συν τιεριθώριο, το οποίο συμφωνείτε κατά περίπτωση και παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου. Η Γενική Τράπεζα προσφέρει δάνεια για την κάλυψη των αναγκών αγοράς, επισκευής ή βελτίωσης της επαγγελμαπκής στέγης. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής του επιτοκίου ανάμεσα σε σταθερό για ένα έτος 3,85%, για τρία έτη 6,20%, πέντε έτη 6,35%, δέκα έτη 6,90% και κυμαινόμενο 7,15%. Η Aspis Bank προσφέρει χρηματοδότηση για κπριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα και αγαθά διαρκείας, όπως εξοπλισμός γραφείου και λογισμικό. Η κάλυψη της δαπάνης και η διάρκεια του δανείου καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Το επιτόκιο εξαρτάται από τη συχνότητα του εκτοκισμού και μπορεί να κυμαίνεται από 9,25% ως 12,90%. Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για ανέγερση, αγορά, επισκευή ή ανακαίνιση επαγγελματικών χώρων χρηματοδότηση ως και το 100% της αξίας του ακινήτου. Η μέγιστη διάρκεια του δανείου φθάνει ως και τα 12 έτη. Το επιτόκιο είναι σταθερό 4,90% για τους πρώτους έξι μήνες και στιι συνέχεια κυμαινόμενο. Τα έξοδα του δανείου ανέρχονται στο 1,00% επί του ποσού που χορηγείται συν 441 ευρώ για νομικό και τεχνικό έλεγχο.

23 Η Τράπεζα Αττιιαίς προσφέρει δάνεια στους ελεύθερους επαγγελματίες που φθάνουν ως και το 100% της αξίας του ακινήτου και του εξοτιλισμού. Υτιάρχει η δυνατότητα περιόδου χάριτος και η εξόφληση πραγματοποιείται σε μηνιαίες δόσεις. Το ετητόκιο είναι 7,00%, ενο') παρέχονται δωρεάν ασφαλιστικές καλύψεις για το ακίνητο. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσφέρεται δάνειο για αγορά οικοπέδου, κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, τεχνογνωσίας. Η χρηματοδότηση αναλόγως της μορφής της επένδυσης μπορεί να ανέλθει ως και το 100% της αξίας της επένδυσης. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και ανέρχεται σήμερα σε 6,50%. Η Εγνατία Τράπεζα προσφέρει χρηματοδότηση που φθάνει ως το 100% του συμβολαίου αγοράς και για ανέγερση/ αποπεράτωση ως το 100% του προϋπολογισμού. Η διάρκεια του δανείου κυμαίνεται από 3 ως 15 έτη και το επιτόκιο ανέρχεται σε 6,8%. Η αποπληρωμή γίνεται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Για βελτίωση επαγγελματικής στέγης χρηματοδοτεί ως το 100% του προϋπολογισμού εργασιών με επιτόκιο 8,80%. Η διάρκεια του δανείου κυμαίνεται από 3 ως 15 έτη και η αποπληρωμή πραγματοποιείται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Η Ελληνική Τράπεζα χορηγεί σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις τοκοχρεολυτικό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου (σήμερα 6,70%) σε και διάφορα ξένα νομίσματα με δυνατότητα χρηματοδότησης ως και του 100% της αξίας του ακινήτου ή της αντικειμενικής αξίας. Η διάρκεια του δανείου κυμαίνεται από 5 ως 30 έτη για τα δάνεια που απευθύνονται σε ελεύθερους επαγγελματίες και ως 15 έτη για τα δάνεια που δίνονται σε επιχειρήσεις και είναι διαπραγματεύσιμη. Η προσημείωση ανέρχεται στο 130% του ποσού του δανείου. Οι δόσεις καταβάλλονται κάθε μήνα, δίμηνο, τρίμηνο ή εξάμηνο (διαπραγματεύσιμο).(παπαδογιάννης, 2005) Δάνεια για αγορά πάγιου εξοπλισμού Τα δάνεια της κατηγορίας αυτής χορηγούνται για την αγορά πάγιου εξοπλισμού σε οποιαδήποτε μορφή, όπως μηχανήματα, αυτοκίνητα, έπιπλα κτλ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την ανανέωση υφιστάμενης επιχείρησης όσο και για τον εξοπλισμό νέας. Η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων αυτών μπορεί να φθάσει και τα 15 χρόνια, ενώ τα επιτόκιά τους κυμαίνονται από 6,25% ως και 10%, ανάλογα με το είδος (κυμαινόμενο ή σταθερό) και την τράπεζα. Σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμόζεται το βασικό ετητόκιο το οποίο προσαυξάνεται με ένα περιθώριο ανάλογα

24 με τον τιελάτη και τις εξασφαλίσεις που παρέχει. Η τραπεζική χρηματοδότηση μπορεί να φθάσει ως και το 100% της αξίας της επένδυσης, ενώ η εκταμίευση μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ είτε σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των αγορών και την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων του αγορασθέντος κάθε φορά εξοτιλισμού. Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει χρηματοδότηση ως το 70% του κόστους του εξοπλισμού και διάρκεια δανείου ως 8 έτη. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε κυμαινόμενο επιτόκιο (σήμερα 6,25%), σταθερό για τρία έτη 6,5%, σταθερό για πέντε έτη 6,6% και σταθερό για 7 έτη 6,8%. Τα έξοδα που πληρώνει ο πελάτης αφορούν τον τεχνικό και νομικό έλεγχο του ακινήτου. Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης εισπράττεται ποσό ίσο με το 1,5% επί του πρόωρα εξοφλούμενου κεφαλαίου. Ετησης για τον ίδιο σκοπό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα «Ανοιχτό Επαγγελματικό Πλάνο» και «Μεσομακροπρόθεσμο Δάνειο» που αναφέρονται στην κατηγορία για τα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης. Η Alpha Bank προσφέρει τα παρακάτω δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού σε εγχειρήσεις και επαγγελματίες με ετήσιο τζίρο ως ; α) Τζίρος ως ευρώ: Χορηγείται δάνειο από ως για αγορά εξοπλισμού ή μεταφορικού μέσου. Το ετητόκιο για δάνειο με διάρκεια 3 ετών είναι 9,5% σταθερό και για δάνειο 5 ετών 10% σταθερό. Η έγκριση είναι άμεση και η εκταμίευση πραγματοποιείται εφάπαξ ή τμηματικά, ενώ η αποπληρωμή γίνεται με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης δεν υπάρχει επιβάρυνση. Τα έξοδα ανέρχονται σε 1506 για δάνειο τριών ετών και 2006 για δάνειο από τρία ως πέντε έτη. β) Τζίρος από ως : Χορηγείται δάνειο από ως για αγορά εξοπλισμού ή μεταφορικού μέσου. Για δάνειο τριετίας το επιτόκιο είναι σταθερό 8,5%, για δάνειο τριών ως πέντε ετών σταθερό 9% και για δάνειο πέντε ως δέκα ετών σταθερό 9,5%. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις και σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης δεν υπάρχει επιβάρυνση. Τα έξοδα ανέρχονται σε 2006 ετησίως. Σημειώνεται ότι και στις δύο κατηγορίες αν το δάνειο εξυπηρετηθεί χωρίς καμία καθυστέρησιι, ετηστρέφεται το 10% των τόκωv.(vavw.alphabank.gr) Η EFG Eurobank Ergasias προσφέρει το «Ανοικτό Επαγγελματικό Εξοπλισμού» με ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου σύμφωνα με τις δυνατότητες του πελάτη, καθώς και ελάχιστη καταβολή μηνιαίων τόκων και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των κεφαλαίων που έχουν εξοφληθεί ως κεφάλαιο κίνησης. Επίσης τα «Τοκοχρεολυτικά Δάνεια» με αποπληρωμή σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις. Η διάρκεια και των δύο 23

25 δανείων φθάνει ως και τα 10 έτη. Στα δύο τταρατιάνω δάνεια το χορηγούμενο ττοσό ξεκινά από και φθάνει ως και το 100% του κόστους επένδυσης. Υπάρχει η δυνατότητα εττιλχηαις ανάμεσα σε κυμαινόμενο (σήμερα από 7%) και σταθερό για 1,3 ή 5 έτη επιτόκιο που ξεκινά από 7,25%. Τα επιτόκια αυξομειώνονται ανάλογα με τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις και τα οικονομικά στοιχεία του πελάτη από -2% ως +2%. Υπάρχει δυνατότητα περιόδου χάριτος ως 24 μήνες με καταβολή μόνο τόκων ή χωρίς υττοχρέωση καταβολής με κεφαλαιοποίηση τόκων. Σε περίπτωση προεξόφλησης δεν υπάρχει επιβάρυνση. Τα έξοδα ανέρχονται για το Ανοικτό Επαγγελματικό Εξοπλισμού σε 0,15% ετησίως και για τα Τοκοχρεολυτικά Δάνεια σε 1% εφάπαξ με ελάχιστο τα 180.( Η Αγροτική Τράπεζα προσφέρει μεσοπρόθεσμα δάνεια σε επιχειρήσεις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπορικές και παροχής υπηρεσιών, ξενοδοχεία, μεταλλεία κτλ., ετπχειρήσεις - ελεύθερους επαγγελματίες για αγορά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ανέγερση ή αγορά, επέκταση, βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων. Καλύτττει ως το 70% του συνολικού κόστους της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα χορήγησης του δανείου και σε συνάλλαγμα, σε ειδικές όμως περιπτώσεις. Το ετητόκιο είναι σταθερό από 6,25% για τρία έτη ή κυμαινόμενο (σήμερα 6,5%) και οι δόσεις είναι εξαμηvιαίες.(\vww.ate.gr) Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει χρηματοδότηση ως και το 100% της δαπάνης, ανάλογα με την αξία της αγοράς του εξοπλισμού. Τα ετητόκια εξετάζονται κατά περίπτωση, ενώ υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας περιόδου χάριτος κεφαλαίου ώστε η αποπληρωμή του δανείου να απορροφηθεί ομαλά από την αύξηση του κύκλου εργασιών. Η διάρκεια χρηματοδότησης εξαρτάται από τις ανάγκες του πελάτη και τις ιδιαίτερες συνθήκες της χpηματoδότησης.( Η Citibank χρηματοδοτεί την αγορά καινούργιου εξοπλισμού που προορίζεται για επαγγελματική χρήση με ποσοστό ως 80% της αξίας του, σύμφωνα με το προσκομιζόμενο προτιμολόγιο ή ανεξόφλητο τιμολόγιο. Το ποσό της χρηματοδότησης επαγγελματικού εξοπλισμού κυμαίνεται μεταξύ και , χωρίς να είναι απαραίτητες οι εξασφαλίσεις. Η αποπληρωμή του δανείου διαρκεί 3-5 χρόνια και γίνεται με αυτόματη εξόφληση μέσω λογαριασμού με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Το βασικό επιτόκιο (σήμερα 6,5%) είναι κυμαινόμενο, ενώ το περιθώριο κυμαίνεται από 2% ως 3% ανάλογα με το ύψος του δανείου. Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες δάνεια για αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού, όπως εργαλεία.

26 μηχανήματα, έτηπ>χι γραφείου, ηλεκτρονικοί υττολ^γιστές και λοιπά υλικά υποδομής. Συγκεκριμένα χρηματοδοτείται ως και το 100% της αξίας του επαγγελματικού εξοπλισμού με επιτόκιο 4,9% σταθερό για τους πρώτους 6 μήνες και στη συνέχεια κυμαινόμενο. Η διάρκεια του δανείου φθάνει ως και 6 χρόνια και τα έξοδα του δανείου ανέρχονται σε 1% επί του ποσού που χορηγείται. Η Τράπεζα Αττικής προσφέρει δάνεια για αγορά εξοπλισμού σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (βλ. δάνεια επαγγελματικής στέγης.) Μία σημαντική εξέλιξη στον χώρο της δανειακής χρηματοδότησης μικρών και πολύ μικρών ετηχειρήσεων αποτελεί η δημιουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του Το Ταμείο παρέχει εξασφαλίσεις (εγγύηση) για ένα σημαντικό ποσοστό των δανείων που χορηγούν οι τράπεζες στη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα σε μικροεπιχειρηματίες να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια με μεγαλύτερο δάνειο από αυτό που θα μπορούσαν να λάβουν με βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα. Ένα σημαντικό κομμάτι των χορηγήσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφορά τα δάνεια επαγγελματικής στέγης. Τα πιστωτικά ιδρύματα, μετά τη μεγάλη μάχη στον χώρο της λιανικής τραπεζικής, έχουν στρέψει τον ανταγωνισμό και στις χορηγήσεις των ΜΜΕ, βελτιώνοντας τα προϊόντα τους με ελκυστικότερα επιτόκια και μεγαλύτερη διάρκεια εξόφλησης. Ταυτόχρονα η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σημαντική διεύρυνση της πελατειακής βάσης των τραπεζών, καθώς σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς θα δώσει λύση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, αποτελώντας την πλατφόρμα διευκόλυνσης της πρόσβασης των επιχειρηματιών στο τραπεζικό σύστημα. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας απευθύνεται σε ήδη υπάρχουσες καθώς και σε νεοϊδρυόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν ως 30 άτομα προσωπικό. Το ελάχιστο δάνειο που μπορεί να εγγυηθεί ανέρχεται σε ευρώ. Για τιιν παροχή της εγγύησης και την κατανομή του κινδύνου το Ταμείο εισπράττει προμήθεια 1,5% επί του εγγυοδοτημένου ποσού. (Παπαϊωάννου et Μάρκου, 2003).

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Τελευταία Ενημέρωση:26.8.2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ. ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος Οδυσσέας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ. ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος Οδυσσέας ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑ ΣΧ#ΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ ΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ Λ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ \ % / μ / / ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. I! ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τον Μισθωτή

Πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τον Μισθωτή Πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τον Μισθωτή 1. Εξοικονόμηση κεφαλαίων 2. Βελτίωση της κεφαλαιακής συγκρότησης της επιχείρησης 3. Κάλυψη της επιχείρησης έναντι της συνεχούς αύξησης της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ I - Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια Περιγραφή Προϊόντος: Τοκοχρεολυτικά δάνεια τακτής λήξης με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά

Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά 1. ΔΡΑΣΗ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ Α Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κ Α Ι ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ Α Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κ Α Ι ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ Α Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κ Α Ι ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΤΑ Δάνεια Τραπεζών Στον Νομό Καβάλας Σπουδαστής: ΠΟΙΜΕΝΟΠΟΥΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Περίληψη Προϊόντα Στεγαστικής Πίστης από εµπορικές Τράπεζες Προγράµµατα επιδοτήσεων στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Αθήνα, 13-2-2009 Σειρά Β Αριθ. 27 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ «ΕΣΤΙΑ ΜΕΙΚΤΟ» Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank μετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρμόζει τα επιτόκια της από 14.08.2006 ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Πρόγραμμα «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΕ/ΠΜΕ)» Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

κεφαλαίου κατά τη λήξη του δανείου. Διάρκεια: από 3 έως 5 έτη. Το επιτόκιο μπορεί να είναι σταθερό ή κυμαινόμενο και συμφωνείται ύστερα

κεφαλαίου κατά τη λήξη του δανείου. Διάρκεια: από 3 έως 5 έτη. Το επιτόκιο μπορεί να είναι σταθερό ή κυμαινόμενο και συμφωνείται ύστερα ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 8-1-2016 Α. Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 1.Ομολογιακά δάνεια : Ειδική μορφή μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης μεγάλων και κερδοφόρων επιχειρήσεων Τα εταιρικά ομολογιακά δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης.

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. Το νέο πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει άµεσα, εντός του µήνα. Έχει η επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 1 Εισαγωγή στις Μ.Μ.Ε. Οι Μ.Μ.Ε αποτελούν θεμελιώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ Αθήνα, 6 Ιουνίου 212 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Με την τελευταία ενημέρωση από την ΤτΕ (αναφορά 3-4-212) τα υπόλοιπα διαθέσιμα του Ταμείου έχουν ως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Η υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking της Τραπέζης μετονομάζεται σε Alpha Bank Gold Personal Banking. Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως

Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως Στο πλαίσιο του Προγράμματος Alpha Διευκόλυνση, η Τράπεζα διαθέτει μία σειρά προϊόντων προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκιά της από 19.3.2007 ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΗΚΑΠΑRESEARCH. Επωνυμία Εταιρείας. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Σκοπός δημοσκόπησης

ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΗΚΑΠΑRESEARCH. Επωνυμία Εταιρείας. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Σκοπός δημοσκόπησης Επωνυμία Εταιρείας Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 27 30 Σεπτεμβρίου 2010 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών είναι από τη φύση τους εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Bank µετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και λαµβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες αγοράς αυξάνει τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank λαμβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες αγοράς μειώνει το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (ΕΔΕ) Επιχειρηματικών Δανείων κατά 0,50% και τα επιτόκια Καταθέσεων έως και

Διαβάστε περισσότερα

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού ,

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού , ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/15 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό Λευκωσία, 17 Ιουλίου 2014 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θέμα: Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Τράπεζας Κύπρου Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας επισυνάπτονται οι σχετικές πληροφορίες για τα Σχέδια JEREMIE και Trade Finance

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 22-25 Ιουνίου 2009 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών, από την φύση τους, είναι εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με πάνω από ενεργούς συνεταίρους.

Η μεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με πάνω από ενεργούς συνεταίρους. 17/2/2014 1 Η μεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με πάνω από 80.000 ενεργούς συνεταίρους. Η πιο κερδοφόρα επιχείρηση στην Κρήτη. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ, 15/12/2005 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ, 15/12/2005 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ, 15/12/2005 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LEASING ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ VC FACTORING ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. Ι ΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (013) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (012) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (004) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (014) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ (953) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Π/ΜΕ)

ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Π/ΜΕ) ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Π/ΜΕ) ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ; Το ΤΕΜΠΜΕ µε το καινοτόµο πρόγραµµα στοχεύει:

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα