24 Κατασκευή ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής ορολογίας Γενικές παρατηρήσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "24 Κατασκευή ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής ορολογίας Γενικές παρατηρήσεις"

Transcript

1 1 24 Κατασκευή ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής ορολογίας Γενικές παρατηρήσεις Τζιάφα Ελένη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εν λόγω έρευνα συνίσταται στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής ορολογίας για χρήση σε συστήματα αυτόματης ανάλυσης φυσικών γλωσσών. Το λεξικό αυτό βασίζεται κυρίως σε μεταγλωσσικά κείμενα (λεξικά, γλωσσάρια). Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση θα προβούμε σε μια περιγραφή των γλωσσικών μονάδων που έχουν συλλεγεί και οι οποίες συμπεριλαμβάνουν μονάδες απλές (ή μονολεκτικές), μονάδες σύνθετες (ή πολυλεκτικές), αρκτικόλεξα και ακρωνύμια, καθώς και σύμβολα. Για τη δημιουργία του λεξικού αυτού χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα κωδικοποίησης και αυτόματης κλίσης που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των γενικών ηλεκτρονικών λεξικών της Νέας Ελληνικής από τη Μονάδα Αυτόματης Επεξεργασίας Φυσικών Γλωσσών (http://linginfo.frl.auth.gr) του Εργαστηρίου Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου (Ε.Μ.Ε.Λ.) του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Institut Gaspard-Monge του Πανεπιστημίου της Marne-la- Vallée. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την προαναφερθείσα ομάδα, οι μελέτες της οποίας αποσκοπούν στη λεπτομερή και τυποποιημένη περιγραφή της Νέας Ελληνικής με σκοπό την αναγνώριση των γλωσσικών δεδομένων από συστήματα αυτόματης ανάλυσης φυσικών γλωσσών. Construction of an electronic dictionary of financial and stock market terms General comments Tziafa Eleni ABSTRACT This paper is about the construction of an electronic dictionary of financial and stock market terms, which will be used by computers in natural language processing systems. This dictionary is based on metalinguistic texts (dictionaries and glossaries). The dictionary includes simple and compound nouns, adjectives, simple and compound adverbs, initialisms, acronyms and symbols. For the creation of this dictionary, the computational linguistics team of the Natural Language Processing Unit (http://linginfo.frl.auth.gr) of the Laboratory of Translation and Language Processing, Aristotle University of Thessaloniki. in association with the Gaspard-Monge Institute, University of Marne-la-Vallée used the same codification and automatic inflection programs that were used for the creation of their general electronic dictionaries. The research was conducted by the said team, whose studies aim at a detailed and formalized description of Modern Greek, the final objective being the recognition of linguistic data by natural language processing systems.

2 2 0 Εισαγωγή Το εν λόγω λεξικό δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη της ηλεκτρονικής επεξεργασίας με σκοπό την άμεση και γρήγορη αρχειοθέτηση και επεξεργασία της πληροφορίας από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με τον όρο ηλεκτρονικά λεξικά εννοούμε τα λεξικά που δημιουργήθηκαν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από υπολογιστές στο πλαίσιο συστημάτων επεξεργασίας φυσικών γλωσσών. Για την επίτευξη αυτής της έρευνας ακολουθήσαμε τις μεθοδολογικές αρχές και το θεωρητικό πλαίσιο του Laboratoire d Automatique et Documentaire Linguistique (L.A.D.L. 1 ). Η έρευνα αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα για την ανάπτυξη και τη σταδιακή ολοκλήρωση της ελληνικής έκδοσης του Unitex 2. Η έρευνά μας αφορά απλές και σύνθετες ορολογικές μονάδες. Πρόκειται για μορφολογικό λεξικό και μπορεί επιπλέον να περιλαμβάνει τα συντακτικο-σημασιολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων. 1 Γενικά χαρακτηριστικά του λεξικού Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η δημιουργία ενός όσο το δυνατόν πληρέστερου ηλεκτρονικού μορφολογικού λεξικού των όρων που χρησιμοποιούνται στο ελληνικό χρηματιστήριο. Για τη συλλογή των όρων αυτών βασιστήκαμε κυρίως σε μεταγλωσσικά κείμενα (λεξικά και μελέτες που αναφέρονται σε ανάλογα θέματα). Τη συλλογή ακολούθησε η κωδικοποίηση του σώματος των όρων αυτών, με σκοπό την αυτόματη παραγωγή των κλιτών τύπων, όπως αυτοί εμφανίζονται στα κείμενα κλιτοί, και την απόδοση μορφολογικών χαρακτηριστικών στον καθένα από αυτούς. Όλοι οι κλιτοί τύποι των όρων που συγκεντρώνονται με το πρόγραμμα αυτόματης κλίσης, στο οποία αναφερόμαστε αμέσως παρακάτω, μετατρέπονται σε ηλεκτρονικά λεξικά συμπιεσμένα με κατάλληλο τρόπο ώστε να αξιοποιούνται από περιβάλλοντα αυτόματης επεξεργασίας, όπως το Unitex. Η ελληνική έκδοση του Unitex περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό λεξικό των απλών και σύνθετων λέξεων με: ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα, απλά και σύνθετα επιρρήματα, κύρια ονόματα, σύνθετες λεξικές μονάδες και τοπωνύμια 1 2 Βλ. ιστοσελίδα: Το Unitex είναι ένα γλωσσικό περιβάλλον ανάπτυξης, ένα σύνολο λογισμικών προγραμμάτων, που χρησιμοποιείται για την εκτενή περιγραφή των ζωντανών γλωσσών και επιτρέπει τη διαχείριση κειμένων με τη χρήση γλωσσικών πόρων.. Αυτές οι πηγές αποτελούνται από ηλεκτρονικά λεξικά, γραμματικές και λεξικά-γραμματικές. Κατασκευάστηκε από τον S.Paumier το 2002 στο Ινστιτούτο Gaspard-Monge του Πανεπιστημίου της Marne-la-Vallée στη Γαλλία.

3 3 και υποστηρίζεται από τυποποιημένες γραμματικές που αφορούν τις λεξικές αμφισημίες, τις παροιμίες, τις συντομογραφίες, τις χρονικές εκφράσεις των ημερομηνιών και το αριθμητικό σύστημα 3. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του λεξικού ήταν ένα πρόγραμμα αυτόματης κλίσης, το GenereFlexion, το οποίο κατασκευάστηκε από την Safia Mrabti και την Τίτα Κυριακοπούλου στο LADL, για την παραγωγή του συνόλου των κλιτών τύπων των απλών αλλά και των σύνθετων λέξεων (Kyriakopoulou et al., 2002), καθώς και ένα πρόγραμμα διευκόλυνσης (Constant, Yannacopoulou, 2002) της διαδικασίας της κωδικοποίησης του λεξικού των σύνθετων ονομάτων, με αυτόματη προσθήκη των κωδικών στα συνθετικά βάσει των λεξικών των απλών λέξεων. Το GenereFlexion επεξεργάζεται δύο αρχεία σε μορφή απλού κειμένου (*.txt). Το πρώτο αποτελεί το λεξικό των λημματικών τύπων 4 που έχει την ακόλουθη μορφή: κεφαλαιαγορά.n242,n Στην περίπτωση του κωδικού κλίσης Ν242 το Ν δηλώνει ότι πρόκειται για ουσιαστικό, ο αριθμός 242 το συγκεκριμένο κλιτικό παράδειγμα. Οι κωδικοί κλίσης παραπέμπουν σε κλιτικά διανύσματα 5, τα οποία αποδίδονται στο λήμμα με σκοπό την αυτόματη παραγωγή των κλιτών τύπων. Έτσι στον παραπάνω λημματικό τύπο αντιστοιχεί το ακόλουθο κλιτικό διάνυσμα (δεύτερο αρχείο που επεξεργάζεται το πρόγραμμα): N242.2.ά,άς,ά,ά,ές,ών,ές,ές Για την κλίση των σύνθετων ονομάτων χρησιμοποιήθηκε το ίδιο πρόγραμμα αυτόματης κλίσης, που βασίζεται στους κωδικούς κλίσης των μονολεκτικών ονομάτων. Στο πρόγραμμα αυτό το κάθε συνθετικό συνοδεύεται από τον κωδικό κλίσης του, παραδείγματος χάριν: αγορά.n242 αξιών.n232 σταθερού.a9 εισοδή"ματος.n365,n, -GP2,-GS3,-GS Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι αριθμοί αυτοί είναι ενδεικτικοί, αφού η ερευνητική ομάδα που προαναφέρθηκε συνεχίζει την έρευνα στον τομέα αυτό, με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη μορφολογική, συντακτική και σημασιολογική περιγραφή των απλών και σύνθετων λεξικών μονάδων της Νέας Ελληνικής. Ο λημματικός τύπος των ονομάτων είναι η ονομαστική ενικού, των ρημάτων το α πρόσωπο του ενεστώτα οριστικής (ενεργητικής φωνής) και των επιθέτων η ονομαστική ενικού στο αρσενικό γένος. Η μετάφραση του όρου vecteur flexionnel ως κλιτικό διάνυσμα προτάθηκε από τον Γιώργο Ανδρουλάκη.

4 4 Σημειώνεται αρχικά η γραμματική κατηγορία της λέξης (Ν). Στη συνέχεια προστίθενται, όπου χρειάζεται, φίλτρα που επιτρέπουν την κλίση σε έναν μόνο αριθμό, ενικό (S) ή πληθυντικό (Ρ), είτε την πτώση των συνθετικών, ονομαστική (Ν), γενική (G), αιτιατική (Α), κλητική (V), ή και τα δύο, προκειμένου να παραχθούν μόνο οι αποδεκτοί τύποι του σύνθετου ονόματος. 2 Αναλυτική περιγραφή του λεξικού Το λεξιλόγιο του χρηματιστηρίου είναι ένα διακριτό λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες (χρηματιστές, εργαζόμενους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών - Χ.Α.Α., καθώς επίσης επενδυτές και δημοσιογράφους του οικονομικού κυρίως τύπου κ.ά.) και συνδέεται με θέματα και δραστηριότητές τους. Καθοριστική για τη διαμόρφωση του ειδικού λεξιλογίου του χρηματιστηρίου υπήρξε η περίοδος , κατά την οποία αυξήθηκε εντυπωσιακά το ενδιαφέρον και η δραστηριοποίηση του εγχώριου πληθυσμού. Η άνοδος του χρηματιστηρίου δημιούργησε νέα δεδομένα στην αγορά από τα οποία προέκυψε η ανάγκη χρήσης νέων λέξεων, που εισήλθαν στο χώρο ως νεολογισμοί ή νεώνυμα 6. To λεξικό μας αποτελείται από 934 απλές λέξεις, π.χ. μετοχοδάνειο, και σύνθετες 7, π.χ. ομόλογο-λουλούδι. Στο λεξικό μας συμπεριλαμβάνονται αρκτικόλεξα, ακρωνύμια και σύμβολα, ενώ οι σύνθετες λεξικές μονάδες είναι είτε ουσιαστικά (ή ονοματικές λεξικές φράσεις, όπου ο πυρήνας είναι ουσιαστικό), π.χ. αγορά ευρωμετοχών, είτε λεξικές φράσεις, που λειτουργούν ως επιρρήματα, π.χ. με άνοδο, υπό επιτήρηση, είτε λεξικές φράσεις που λειτουργούν ως επίθετα π.χ. προεγγραφόμενος για αγορά μετοχών. Ο μεγάλος αριθμός των πολυλεκτικών λεξικών μονάδων οφείλεται στην πιεστική ανάγκη για κατονομασία (denomination) των νέων ή δανείων όρων, κατά την περίοδο της ακμής του χρηματιστηρίου, π.χ. αποτίμηση στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσεως και τρέχουσας τιμής, τίτλος με αρχικό κεφάλαιο συνδεόμενο με συναλλαγματική ισοτιμία. Δεν συμπεριλαμβάνουμε τις σύνθετες λέξεις που έχουν ένα ρήμα στη δομή τους, π.χ. μέρισμα που δεν πληρώθηκε, μετοχή που πετάει, γιατί ανήκουν στην κατηγορία των παγιωμένων εκφράσεων, οι οποίες θα 6 7 Νεολογισμοί ονομάζονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας της λεξιλογικής ανανέωσης, δηλαδή της νεολογίας (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986: 26-27), ενώ σύμφωνα με τον Kocourek (1982: 174), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο νεωνυμία για να δηλώσουμε τη "νεολογία στο ειδικό λεξιλόγιο", και τον όρο νεώνυμα για τα αποτελέσματα της διαδικασίας της νεωνυμίας. Στην υπολογιστική γλωσσολογία ως απλή λέξη ορίζεται «μια ακολουθία χαρακτήρων η οποία βρίσκεται ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς διαχωριστές». Ως διαχωριστές νοούνται είτε το κενό, ένα απλό σημάδι στίξης ή ένα ορθογραφικό σημάδι, όπως η απόστροφος ή το ενωτικό. Ως σύνθετη λέξη ορίζεται «μια ακολουθία χαρακτήρων που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο απλές λέξεις (και επομένως τουλάχιστον έναν διαχωριστή)» (Silberztein, 1993: 42).

5 5 μελετηθούν σε επόμενο στάδιο, κατά την προσθήκη των συντακτικών σημασιολογικών χαρακτηριστικών των λημμάτων. Επίσης, στο λεξικό δεν συμπεριλαμβάνονται νομίσματα 8, εκτός από τα ευρωγέν, ευρωδολάριο και τα όμοια, τα οποία δεν αποτελούν πραγματικά νομίσματα, αλλά είναι μόνο αντικείμενα διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο. Για τη συλλογή των όρων βασιστήκαμε κυρίως: - σε λεξικά οικονομικών και χρηματιστηριακών όρων 9, - στην ορολογική βάση Eurodicautom του μεταφραστικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10, - σε διάφορες άλλες ορολογικές βάσεις που διατίθενται στο διαδίκτυο 11, καθώς και σε εφημερίδες και περιοδικά, κυρίως οικονομικής φύσεως. 3 Μορφοσυντακτικές δομές των όρων Στο λεξικό περιλαμβάνονται απλά ουσιαστικά, απλά επίθετα, σύνθετα ουσιαστικά, σύνθετα επίθετα και επιρρήματα. Στο σύνολο του λεξικού τα ουσιαστικά αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των όρων, 93% του συνόλου των απλών λέξεων και 99% των σύνθετων λέξεων Το λεξικό των νομισμάτων δημιουργήθηκε από την Σ. Μπακούρα (2003). Χρηματιστηριακό Λεξικό, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις MLS Σταφυλίδη, 1999 Κάντζος, Κ. Αγγλοελληνικό-Ελληνοαγγλικό Λεξικό Λογιστικής, Αθήνα, Σταμούλης, 2001 Μαμαλούκης, Α. Αγγλοελληνικό-Ελληνοαγγλικό Λεξικό Οικονομικών-Εμπορικών Όρων, Θεσσαλονίκη, Ζήτη, 2001 Μαθιόπουλος, Χ.Η., Μικρό Εγχειρίδιο του Επενδυτή Μία περιπλάνηση στα άδυτα του ελληνικού χρηματιστηρίου, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου & Σια Α.Ε., Αθήνα, 1999 Παπαΐωάννου, Δ. Σύγχρονο Αγγλο-Ελληνικό και Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό Εμπορικών, Οικονομικών και Τραπεζικών Όρων, Αθήνα, Ίων, 1999 Pass, C. Λεξικό Ορων Οικονομίας και Διοίκησης. Ελληνοαγγλικό-Αγγλοελληνικό. Μετάφραση: Λ.Χατζοπούλου, Αθήνα, Φλώρος, 2001 Λεξικό της Σύγχρονης Οικονομίας Θεωρητικής & Εφαρμοσμένης, Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό, Αθήνα, Εκδόσεις Σταφυλίδη, 2003 Χιωτάκη Μ. Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό νομικών εμπορικών όρων, Αθήνα, Δαίδαλος, Ι. Ζαχαρόπουλος, 1992 Χολέβας Γ. Σύγχρονο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Οικονομικών Επιστημών, Αθήνα, Πάμισος, 2003, Χρυσοβιτσιώτης, Ι. Σταυρακόπουλος, Ι. Λεξικό Αγγλο-Ελληνικό και Ελληνο-Αγγλικό Εμπορικών - Τραπεζικών και Χρηματο-Οικονομικών Όρων, Αθήνα, Παπαζήσης, Ως τέτοιες ορολογικές βάσεις μπορούν να θεωρηθούν τα διάφορα γλωσσάρια που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α)., του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.) και των Ανωνύμων Εταιρειών Λήψης Διαβίβασης Εντολών (Α.Ε.Λ.Δ.Ε.).

6 6 Για τα σύνθετα ουσιαστικά έχουμε στο λεξικό μας τα παρακάτω είδη γλωσσικών σχηματισμών: Α. Σύνθετες λέξεις μόνο με ουσιαστικά, π.χ. Ουσιαστικό + Ουσιαστικό, π.χ. μετοχή δώρο, αγορά καλάθι, οι οποίες μπορούν να αποτελούνται έως και από πέντε ουσιαστικά, π.χ. διαδικασία αίτησης σύγκλησης συνέλευσης μετόχων. Στην ίδια κατηγορία των συνθέτων με ουσιαστικά υπάρχουν σύνθετα όπως Γράμμα + Γράμμα, π.χ. Α&Ο (Απρίλιος και Οκτώβριος), Ρ/Ε (Price per Earnings), Α/Κ (αμοιβαίο κεφάλαιο), Γράμμα +Σύμβολο + Αριθμός, π.χ. Τ+1, Τ+2, Τ+3, Ουσιαστικό + Γράμμα, π.χ. ημέρα Τ, ημέρα Τ+1, ημέρα Τ+2, ημέρα Τ+3, βαθμίδα ΑΑΑ. Β. Σύνθετες λέξεις στις οποίες περιλαμβάνονται ένα ή περισσότερα ουσιαστικά και ένα ή περισσότερα επίθετα, π.χ. Ουσιαστικό + Επίθετο, π.χ. συμβόλαιο μεταβιβάσιμο, Επίθετο + Ουσιαστικό, π.χ. άδειο κέλυφος (σ' αυτή την κατηγορία Γράμμα + Ουσιαστικό, π.χ. Α μετοχή και Γράμμα + Γράμμα + Ουσιαστικό, π.χ. Α Β μετοχή), Επίθετο + Επίθετο + Ουσιαστικό + Ουσιαστικό, π.χ. αναβαλλόμενη ομαδική ράντα πληρωμής. Γ. Σύνθετες λέξεις στις οποίες περιλαμβάνονται, εκτός από ουσιαστικά και επίθετα, προθέσεις, άρθρα (προσδιοριστές), αντωνυμίες, επιρρήματα, μόρια: α. Σύνθετα που περιλαμβάνουν για παράδειγμα άρθρα ή/και προθέσεις ή/και αρκτικόλεξα όπως Ουσιαστικό + Ουσιαστικό + Πρόθεση + Επίθετο + Ουσιαστικό, π.χ. αγοραπωλησία προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, Αρκτικόλεξο + Πρόθεση + Ουσιαστικό + Ουσιαστικό, π.χ. ΑΕΠ σε τιμές συντελεστών, Πρόθεση + Ουσιαστικό + Ουσιαστικό, π.χ. υπό επιτήρηση διαπραγμάτευση. β. Σύνθετα που περιλαμβάνουν συνδέσμους, αντωνυμίες ή/και μόρια, όπως Ουσιαστικό + Σύνδεσμος + Ουσιαστικό, π.χ. κεφάλι και ώμοι, εκτέλεση ή απόσυρση, Επίθετο + Σύνδεσμος + Αντωνυμία + Ουσιαστικό, π.χ., όλα ή τίποτα εντολή, Μόριο + Επίθετο + Επίθετο + Ουσιαστικό, π.χ. μη δεδουλευμένος προεξοφλητικός τόκος. Δ. Υπάρχουν επίσης σύνθετα επίθετα όπως Επίθετο + Πρόθεση +Άρθρο+ Ουσιαστικό, π.χ. ίσος στην τιμή, Μόριο + Επίθετο, π.χ. μη αποδοτικός, μη εγγεγραμμένος, μη διαπραγματεύσιμος, μη κερδοφόρος, Επίθετο + Πρόθεση + Ουσιαστικό + Ουσιαστικό, π.χ. προεγγραφόμενος για αγορά μετοχών. Ε. Στις επιρρηματικές φράσεις καταγράφονται ακολουθίες όπως Πρόθεση + Ουσιαστικό, π.χ. υπό επιτήρηση, Πρόθεση + Επίθετο + Ουσιαστικό, π.χ. με αρνητικό πρόσημο, Πρόθεση

7 7 + Προσδιοριστής + Ουσιαστικό, υπέρ το άρτιο, Επίρρημα + Πρόθεση + Προσδιοριστής + Επίθετο + Ουσιαστικό, π.χ. πάνω από την ονομαστική αξία. 4 Προέλευση των όρων 4.1 Δάνειοι όροι από άλλα ειδικά λεξιλόγια Σύμφωνα με την Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1986: 60), οι νεολογισμοί ενός ειδικού λεξιλογίου μπορεί να προέρχονται από ένα άλλο ειδικό λεξιλόγιο. Στο χρηματιστήριο χρησιμοποιούνται ευρέως όροι που αναφέρονται σε θέματα μακροοικονομίας, μικροοικονομίας, καθώς και διεθνών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι υπάρχουν όροι από χώρους όπως: 1. της λογιστικής, π.χ. αξία τρέχουσας χρήσης, 2. της τραπεζικής, π.χ. τραπεζική ενέγγυα πίστωση, 3. του εμπορίου, π.χ. ανάλυση των πωλήσεων της λιανικής, 4. της στατιστικής, π.χ. δειγματοληψία, μεταβλητή. Υπάρχουν, επίσης, λέξεις δανεισμένες από το λεξιλόγιο του ιπποδρομίου ή από τα τυχερά παιχνίδια γενικότερα, π.χ. αλογομούρης, αλογάκι, τζογαδόρος, παίκτης. 4.2 Δάνειοι όροι από το ειδικό λεξιλόγιο του αγγλικού και αμερικανικού χρηματιστηρίου Πηγή προέλευσης των νεολογισμών ενός ειδικού λεξιλογίου μπορεί να είναι επίσης το αντίστοιχο ειδικό λεξιλόγιο μιας άλλης γλώσσας. Η διεθνοποίηση της επιστήμης και της τεχνικής αποτελεί αιτία δημιουργίας νεολογισμών, οι οποίοι μπορεί να έχουν είτε τη μορφή δανείων είτε τη μορφή μεταφραστικών δανείων. Έτσι, υπάρχουν στο λεξικό νεώνυμα που αποτελούν μετάφραση όρων που ανήκουν στο ειδικό λεξιλόγιο του αγγλικού και του αμερικανικού χρηματιστηρίου, και έχουν επικρατήσει και στο χώρο του ελληνικού χρηματιστηρίου, π.χ. αρκούδα ή αγορά αρκούδων (bear, bear market = ο απαισιόδοξος επενδυτής και η διστακτική, δυσκίνητη αγορά), αλλά και νεώνυμα, που προέκυψαν ως προσπάθεια μετάφρασης των αντίστοιχων αγγλοαμερικανικών όρων, των οποίων η χρήση όμως δεν έχει επεκταθεί ακόμη. Παρόλ αυτά υπήρξε ανάγκη μετάφρασής τους λόγω έλλειψης αντίστοιχου ελληνικού όρου: π.χ. αλληλοαποκλειόμενα γεγονότα (disjoint events), αλληλοεπικάλυψη λογαριασμών (account conflict), αποεπένδυση

8 8 (disinvestment), απονομισματοποίηση (demonetization ή demonization), αποπιστοποίηση (decertification). 4.3 Νεώνυμα από το γενικό λεξιλόγιο Στο ειδικό λεξιλόγιο του χρηματιστηρίου ενσωματώνονται λέξεις του γενικού λεξιλογίου που αποκτούν νέο σημασιολογικό περιεχόμενο με τη χρήση τους στο χώρο του χρηματιστηρίου, π.χ. αβεβαιότητα (απρόβλεπτος κίνδυνος που δεν μπορεί να υπολογιστεί και να ασφαλισθεί και επομένως αναλαμβάνεται από την επιχείρηση 12 ), άγγιγμα (η μεγαλύτερη απόκλιση στις τιμές προσφοράς και ζήτησης μετοχής σε δεδομένη στιγμή 13 ). Αυτές οι λεξικές μονάδες, όπως σημειώνει η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1986: 59), λειτουργούν ως νεολογισμοί στο ειδικό λεξιλόγιο. Περιλαμβάνονται επίσης λέξεις του γενικού λεξιλογίου που απαντώνται στο ειδικό λεξιλόγιο του χρηματιστηρίου και αποτελούν ιδιαίτερες κατηγορίες ή κλάδους του χρηματιστηρίου, όπως εστιατόρια, ζωοτροφές, ιχθυοτροφεία, καλώδια, κατασκευές κ.ά. 4.4 Νεώνυμα από το ειδικό λεξιλόγιο του ελληνικού χρηματιστηρίου Μια άλλη κατηγορία όρων που περιλαμβάνονται στο λεξικό μας είναι τα νεώνυμα που δημιουργήθηκαν από την ανάγκη να κατονομαστούν νέα αντικείμενα και φαινόμενα, νέες ιδέες, έννοιες και δραστηριότητες, π.χ. δικαίωμα προαίρεσης, αντίκρισμα. Διακρίνονται δύο χρηστικά επίπεδα, ή αλλιώς ένα είδος επίσημης και ένα είδος ανεπίσημης ορολογίας (συνθηματική νεολογία ή αργκό 14 ) του χρηματιστηρίου. Πρόκειται για ένα επιστημονικό ή/και επαγγελματικό λεξιλόγιο του οποίου τη διάδοση ευνόησαν κοινωνικοοικονομικοί λόγοι. Εξαιτίας ακριβώς της ευρείας απήχησής του λειτούργησε γι' αυτό η οδός της εκλαΐκευσης. Στα πλαίσια της ανεπίσημης ορολογίας υπάρχουν όροι που επινοήθηκαν από τα ελληνικά έντυπα προκειμένου να γίνουν αντιληπτοί από τις ευρύτερες λαϊκές μάζες π.χ. φούσκα 15, μάνες και παιδιά Βλ. Χρυσοβιτσιώτης και Σταυρακόπουλος, 2001: Βλ. Χρυσοβιτσιώτης και Σταυρακόπουλος, 2001: Αναλυτικά βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1986: 72). Το Σεπτέμβριο του 1999, το περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ, έχει ως κύριο θέμα (και φωτογραφία

9 9 Ιδιάζουσες είναι οι περιπτώσεις νεωνύμων όπως το ουσιαστικό λαναρόχαρτα, που προέκυψε από τις μετοχές ιδιοκτησίας της εταιρείας Λαναρά, και το επίθετο παρετιανός, με συχνή εμφάνιση, κι έχει επίσης ως βάση του ένα ανθρωπωνύμιο, το όνομα Παρέτο, π.χ. παρετιανή ανάλυση ή ανάλυση κατά Παρέτο. Συχνές είναι επίσης οι περιπτώσεις των ονοματικών συνόλων που περιέχουν κύριο όνομα, π.χ. άριστη κατά Παρέτο ανακατανομή, ανάλυση του Γκαν. Άλλες ιδιάζουσες περιπτώσεις είναι το ουσιαστικό ελδάρχης, το οποίο έχει σχηματιστεί από το αρκτικόλεξο Ε.Λ.Δ.Ε. (Εταιρεία Λήψης Διαβίβασης Εντολών ή Α.Ε.Λ.Δ.Ε., Ανώνυμη Εταιρεία Λήψης Διαβίβασης Εντολών) (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986: 54 και 241) το ουσιαστικό επιτηριάκης 17 που προέρχεται από το ουσιαστικό επιτήρηση και σημαίνει τον επενδυτή που επενδύει σε μετοχές εταιρειών που έχουν τεθεί υπό επιτήρηση και το ουσιαστικό σορτάκιας, που προέρχεται από τον αγγλικό όρο short selling και σημαίνει τη βραχυπρόθεσμη πώληση (ειδικότερα δηλώνει τον πωλητή αέρα, δηλαδή μετοχών που δεν κατέχει, τον οποίο ελπίζει να «κλείσει» φτηνότερα αποκομίζοντας το αντίστοιχο κέρδος 18 ). Στο λεξικό περιλαμβάνονται ακόμη και λέξεις με ενσωματωμένους αριθμούς, π.χ. 8άρι, 9μηνο. Το 8άρι αναφέρεται στο ανώτατο όριο διαπραγμάτευσης ημερησίως και το 9μηνο στα οικονομικά αποτελέσματα ενός εννεαμήνου) Συμπεράσματα-Προοπτικές Όλες οι γλωσσολογικές αναλύσεις που εκτέθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια μπορούν να εφαρμοστούν στην αυτόματη ανάλυση κειμένων της Νέας Ελληνικής. Η επαλήθευσή τους μέσα από τα αποτελέσματα της αυτόματης αυτής ανάλυσης θα αναδείξει και τη χρησιμότητά τους σε πρακτικό πλέον επίπεδο και όχι μόνο σε θεωρητικό. Το λεξικό των οικονομικώνεξωφύλλου) τους προβληματισμούς για την άνοδο του Χρηματιστηρίου. Χρηματιστήριο: Μήπως τελικά είναι φούσκα ; (ένα εξώφυλλο το οποίο καθιέρωσε τη λέξη φούσκα στη χρηματιστηριακή ορολογία). Στο ειδικό αφιέρωμα στις εσωτερικές σελίδες του τεύχους, κατονομάζονται 45 εταιρίες ως φούσκες και υπογραμμίζεται ο κίνδυνος που υφίσταται για τους επενδυτές. Στο άρθρο (26/3/1997) του Χρ. Μιχαηλίδη στην Ελευθεροτυπία, αναφέρεται ότι: «Tα παιδιά είναι συνηθισμένη χρηματιστηριακή έκφραση που ονομάζει με τον τρόπο αυτόν τις νέες μετοχές που η εταιρεία μοιράζει δωρεάν στους μετόχους. Kαι οι μάνες είναι, στη χρηματιστηριακή αργκό, οι παλιές μετοχές - πριν, δηλαδή, η μετοχή δώσει παιδιά.» Παραθέτουμε απόσπασμα από άρθρο (10/11/1999) της εφημερίδας Σύμβουλος, με τίτλο «Εγώ Αλογομούρης?»: «Οι επιτηριάκηδες δεν εγκαταλείπουν το σπορ, στο οποίο βελτιώνουν ταχύτατα τα αντανακλαστικά τους, εάν κρίνουμε από την πρώτη αλλά και τη δεύτερη ημέρα της επιτήρησης για την Intersat. Έτσι όπως πάει το πράγμα, οι insiders θα αναγκαστούν πρώτα να αγοράζουν την επίμαχη μετοχή και ύστερα να τη βάζουν σε επιτήρηση.» Μαθιόπουλος, 1999: 164.

10 10 χρηματιστηριακών όρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτόματους αναλυτές κειμένων όπως το Unitex. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμπλουτιστούν οι ήδη υπάρχοντες σε προγράμματα επεξεργαστές κειμένων, όπως είναι ο ορθογράφος του Ms Word. Τέλος, οι όροι θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή και στο διαδίκτυο, ως λήμματα για τις μηχανές αναζήτησης, όπως είναι το Google, το Yahoo, η Alta Vista και άλλες. Ο τομέας των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας μπορεί να συνδυαστεί με τον τομέα των Πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων και τη Μετάφραση, και να επιτευχθεί είτε η αυτόματη μετάφραση ολόκληρου κειμένου, είτε η αυτόματη μετάφραση της περίληψης ενός κειμένου, ή ακόμη και η πολύγλωσση αυτόματη αναζήτηση ή/και εξαγωγή όρων από συστήματα αναζήτησης στο διαδίκτυο. Τέλος, η μορφολογική περιγραφή κάθε όρου πρέπει να συνοδεύεται από τη συντακτική και σημασιολογική του περιγραφή, ώστε να επιτευχθεί μία όσο το δυνατόν πιο ακριβής και ολοκληρωμένη αυτόματη ανάλυση και επεξεργασία κειμένων. Βιβλιογραφικές παραπομπές [1] Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. Η Νεολογία στην Κοινή Νεοελληνική: Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Παράρτημα 65, Θεσσαλονίκη, [2] Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. Νεολογικός δανεισμός στη νεοελληνική. Δάνεια από τη γαλλική και την αγγλοαμερικανική - Μορφοφωνολογική ανάλυση, Εστία, [3] Constant M., Yannacopoulou A., (2002). "Le Dictionnaire Electronique du Grec Moderne: Conception et développement d outils pour son enrichissement et sa validation". Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά της 23 ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μαΐου 2002, Τόμος Β, Θεσσαλονίκη, σσ [4] Kocourek, R. La Langue française de la technique et de la science, Brandstetter, [5] Kyriakopoulou, T., Mrabti, S., Yannacopoulou, A. Le dictionnaire électronique des noms composés en grec moderne, Lingvisticæ Investigationes 25 :1, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2002, pp [6] Kyriakopoulou, T. L analyse automatique des textes écrits : le cas du grec moderne. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, [7] Μαθιόπουλος, Χ.Η. Μικρό Εγχειρίδιο του Επενδυτή Μία περιπλάνηση στα άδυτα του ελληνικού χρηματιστηρίου, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου & Σια Α.Ε., Αθήνα, [8] Μπακούρα, Σ. Μέθοδος Μορφολογικής Περιγραφής των Ουσιαστικών και Επιθέτων που Δηλώνουν Εθνικότητα με σκοπό την Αυτόματη Ανάλυση Κειμένου, Μεταπτυχιακή Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2003.

11 11 [9] Paumier, S. Unitex. Manuel d utilisation, Université de Marne-la-Vallée, [10] Silberztein, M. Dictionnaires électroniques et analyse automatique de textes. Le système INTEX, sous la direction de Maurice Gross, Collection Informatique Linguistique, Masson, Pris, [11] Silberztein, M. INTEX and the processing of natural languages, Tutorial, Notes: [12] Χρυσοβιτσιώτη Ι. Σταυρακόπουλου Ι. Λεξικό Αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό εμπορικών, τραπεζικών και χρηματοικονομικών όρων, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, Τζιάφα Ελένη Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Φιλολογίας Ταχ. Διεύθυνση: Α.Π.Θ. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας GR-54124, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: Ηλ-διεύθυνση:

21. Ορολογία και ηλεκτρονικός ορθογραφικός έλεγχος. Terminology and automatic spelling correction

21. Ορολογία και ηλεκτρονικός ορθογραφικός έλεγχος. Terminology and automatic spelling correction 1 21. Ορολογία και ηλεκτρονικός ορθογραφικός έλεγχος Άννα Αναστασιάδη Συμεωνίδη Τίτα Κυριακοπούλου Γεωργία Νικολάου Άννα Παναγιώτου Τριανταφυλλοπούλου Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έρευνα, που εκπονείται

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή σώματος κειμένων οικονομικού περιεχομένου και συμφραστικών πινάκων. Construction of an electronic corpus of financial texts and concordances

Κατασκευή σώματος κειμένων οικονομικού περιεχομένου και συμφραστικών πινάκων. Construction of an electronic corpus of financial texts and concordances Κατασκευή σώματος κειμένων οικονομικού περιεχομένου και συμφραστικών πινάκων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τζιάφα Ελένη Η έρευνα συνίσταται στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού σώματος κειμένων που προέρχονται από το χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Tων Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία. Noms composés et terminologie. Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Vassiliki Foufi RÉSUMÉ

3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία. Noms composés et terminologie. Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Vassiliki Foufi RÉSUMÉ 1 3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα ανακοίνωση θα μελετήσουμε τα πολυλεκτικά σύνθετα με τη μορφή επίθετο + ουσιαστικό που ανήκουν σε ειδικά λεξιλόγια, π.χ. νωτιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ανθή Κυριακοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η περιγραφή ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι εξάλειψης μορφολογικών αμφισημιών κατά την αυτόματη ανάλυση κειμένων της Νέας Ελληνικής

Μέθοδοι εξάλειψης μορφολογικών αμφισημιών κατά την αυτόματη ανάλυση κειμένων της Νέας Ελληνικής Κυριακή Ιωαννίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μέθοδοι εξάλειψης μορφολογικών αμφισημιών κατά την αυτόματη ανάλυση κειμένων της Νέας Ελληνικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

20. Creation of an electronic dictionary of sports terminology

20. Creation of an electronic dictionary of sports terminology 1 20. Creation of an electronic dictionary of sports terminology SUMMARY Kyriaki Ioannidou, Anthie Kyriakopoulou, Olympia Tsaknaki, Rania Voskaki This paper is about the creation of an electronic dictionary

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. της. Βασιλικής Φούφη. Διδάκτορα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βιογραφικό σημείωμα. της. Βασιλικής Φούφη. Διδάκτορα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Φούφη Ηλεκτρονική διεύθυνση: foufi@auth.gr Βιογραφικό σημείωμα της Βασιλικής Φούφη Διδάκτορα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2013 Εκπόνηση μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α. Η συμβολή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.) Νομικά κείμενα: Κείμενα που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΛΟΥτΙΣΜΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣτΗΡΙΞΗ

ΕΜΠΛΟΥτΙΣΜΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣτΗΡΙΞΗ ΕΜΠΛΟΥτΙΣΜΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣτΗΡΙΞΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΟΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΩΝ Χ. Στάθης, Γ. Καραγιάvvης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το υποσύστημα εμπλουτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

2, µε τίτλο: «Υλοποίηση Εργαλείων Ανάπτυξης ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων και Αυτόµατης Εξαγωγής Ορολογίας».

2, µε τίτλο: «Υλοποίηση Εργαλείων Ανάπτυξης ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων και Αυτόµατης Εξαγωγής Ορολογίας». ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΡΓΟ - 9: ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ COMPOUNDS AND TERMINOLOGY ABSTRACT. Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αggeliki Fotopoulou

ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ COMPOUNDS AND TERMINOLOGY ABSTRACT. Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αggeliki Fotopoulou 1 ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ' αυτή την ανακοίνωση θα σκιαγραφήσουμε τα όρια μεταξύ πολυλεκτικών ονοματικών εκφράσεων (σύμπλοκα) όπως παιδική χαρά, φακοί επαφής,

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Σύνταξη Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια // Διαμόρφωση και οργάνωση κειμένου Η γλωσσική επιμέλεια αφορά τη γλωσσική μορφή και το περιεχόμενο, ενώ η διαμόρφωση και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Ω Α Ν Ν Ι Δ Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Ω Α Ν Ν Ι Δ Ο Υ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Ω Α Ν Ν Ι Δ Ο Υ Δ ι δ ά κ τ ω ρ υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ή ς γ λ ω σ σ ο λ ο γ ί α ς Ημερομηνία γέννησης: 4 Δεκεμβρίου 1982 Διεύθυνση κατοικίας: Βρυούλων 1-Δ, Τ.Κ. 551 32, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά- Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 επίπεδο A1 εξάμηνο Β - επιλογή /επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά.

Νέα ελληνικά- Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 επίπεδο A1 εξάμηνο Β - επιλογή /επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά. Μάθημα 13 Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο Δ1-Κ.Γ.Λ: Αγορές στο περίπτερο, στο κατάστημα ψιλικών. Δ2-Κ.Γ.Λ : Στον φούρνο Δ3-Κ.Π.Λ : Στο περίπτερο Στον φούρνο. Δ5-Π.Π.Λ: παιχνίδι Λεξιλόγιο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας Περιγραφή Εργαλείου Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο μάθησης, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να ανακαλύπτουν, να μοιράζονται και να αποθηκεύουν όρους, ορισμούς και γλωσσάρια σε 1487 τομείς και 97 γλώσσες.

Διαβάστε περισσότερα

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Περιεχόμενα Α ΕΠΙΠΕΔΟ (λεξιλόγιο) 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Ονοματοποίηση πράξεων 3 ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά;

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; 0 Είναι ένα λεξικογραφικό αρχείο δυόμιση εκατομμυρίων δελτίων, προϊόν συστηματικής και ακαταπόνητης αποδελτίωσης της νέας ελληνικής γλώσσας που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.)

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) Με την ευγενική χορηγία O δείκτης αποτίµησης που συνδυάζει το λόγο «Τιµή προς Κέρδη ανά Μετοχή» µε τους διαχρονικούς ρυθµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά Επίπεδο A1-Εξάμηνο Α Κοινωνικοπολιτιστικά Βιβλία. Πηγές

Νέα ελληνικά Επίπεδο A1-Εξάμηνο Α Κοινωνικοπολιτιστικά Βιβλία. Πηγές Μάθημα Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο 1 Δ1 Ελληνικό αλφάβητο Γραφή-προφοράτονισμός Δ2 Ανάγνωση ασκήσεις γραφής. Δ3 Απλοί χαιρετισμοί. 2 Δ1 Εμπέδωση της γραφής της ανάγνωσης. Ορθογραφία απλών

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ, ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ, ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ/ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική Τεχνολογία. Εισαγωγή. Ίων Ανδρουτσόπουλος.

Γλωσσική Τεχνολογία. Εισαγωγή. Ίων Ανδρουτσόπουλος. Γλωσσική Τεχνολογία Εισαγωγή 2015 16 Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/in/ Τι θα ακούσετε Εισαγωγή στη γλωσσική τεχνολογία. Ύλη και οργάνωση του μαθήματος. Προαπαιτούμενες γνώσεις και άλλα προτεινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περίληψη είναι μικρής έκτασης κείμενο, με το οποίο αποδίδεται συμπυκνωμένο το περιεχόμενο ενός ευρύτερου κειμένου. Έχει σαν στόχο την πληροφόρηση των άλλων, με λιτό και περιεκτικό τρόπο, για

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η ΕΤΕΣΕΠ στη πιο πάνω επιστολή της αναφέρει και τα εξής: «ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ»

Α.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η ΕΤΕΣΕΠ στη πιο πάνω επιστολή της αναφέρει και τα εξής: «ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ» - 1025 - * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Σ.Υ.Λ. * Νο. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2000 Αριθ.Πρωτ.: Λ.Σ. 2568 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Νο 307 ΘΕΜΑ: Λογιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΑΦΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΑΦΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΑΦΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ελένη Τζιάφα, Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Εργασιών και Δημοσιεύσεων 2 Περιεχόμενα Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 4 Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξώφυλλο Το εξώφυλλο θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του Τομέα 2. Το όνομα του φοιτητή στη γενική 3. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου) ΓΛΩ 372 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου) Πρέπει να ονοματίσουμε τους διάφορους κόμβους με ταμπέλες που να παραπέμπουν στα μέρη του λόγου ή, πιο τεχνικά, στις συντακτικές κατηγορίες που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT),

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT), FOURLIS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Ο Όμιλος FOURLIS μετράει 60 χρόνια ιστορίας από την ίδρυσή του, ως ομόρρυθμη τότε εταιρεία, το 1950 με την επωνυμία «Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Σήμερα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3

Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3 Ανάπτυξη Οντολογίας Βιοϊατρικών Όρων Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3 www.iatrolexi.cti.gr 1 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) Σελίδα 1 Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 08 Φεβρουαρίου 2014

Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 08 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Παναγιώτου Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση 08 Φεβρουαρίου 2014 Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα αναφορά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών ή άλλων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. WordNet

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. WordNet ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ WordNet Σημασιολογικά Δίκτυα Ένα δίκτυο που αναπαριστά συσχετίσεις μεταξύ εννοιών. Οι κορυφές παριστάνουν έννοιες και οι ακμές σημασιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

clarin:el δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ

clarin:el δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ clarin:el δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ το πρόβλημα 14.11.2015 10o Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία 2 σενάριο 14.11.2015

Διαβάστε περισσότερα

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el Σαράντος Καπιδάκης 1, Στέλιος Πιπερίδης 2, Πένυ Λαμπροπούλου 2, Μαρία Γαβριηλίδου 2 ( 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2 Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Στ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων Μάιος Ιούλιος 2008 Προγράμματα σπουδών στα αγγλικά ειδικά σχεδιασμένα για στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που επιθυμούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Πανεπιστήμιο Κύπρου Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» (ELRC) Εθνικό Σημείο Επαφής για την Κύπρο gfloros@ucy.ac.cy Εισαγωγικά Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας Ενότητα 5: Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Συντακτικές κατηγορίες

Κεφάλαιο 2. Συντακτικές κατηγορίες Κεφάλαιο 2 Συντακτικές κατηγορίες Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε τα βασικά μέρη της πρότασης, δηλαδή το υποκείμενο και το κατηγόρημα, και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις συντακτικές κατηγορίες, αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσσο Ηλεκτρονικό Λεξικό Στρατιωτικών Όρων του Μηχανικού. A Bilingual e-dictionary of Military Engineering Terms. 0 Εισαγωγή

Δίγλωσσο Ηλεκτρονικό Λεξικό Στρατιωτικών Όρων του Μηχανικού. A Bilingual e-dictionary of Military Engineering Terms. 0 Εισαγωγή Δίγλωσσο Ηλεκτρονικό Λεξικό Στρατιωτικών Όρων του Μηχανικού Βασίλειος Χ. Σοφίτης, Κατερίνα Θ. Φραντζή ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Αγγλο-Ελληνικό/Ελληνο-Αγγλικό Ηλεκτρονικό Λεξικό Στρατιωτικής Ορολογίας του Μηχανικού σχεδιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός Δείγμα εξέτασης Ο νέος σχεδιασμός Περιεχόμενα I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης 1.1 Κατανόηση γραπτού λόγου 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 3: Ομολογιακά Δάνεια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα