5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT... 5-1"

Transcript

1 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ QFD ΣΠΙΤΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ QFD ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ - AFFINITY DIAGRAM ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝ ΡΟΥ TREE DIAGRAM ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ MATRIX DIAGRAM ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ PRIORITISATION MATRIX Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ PLANNING MATRIX ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ RAW WEIGHTS ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ RAW WEIGHTS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ RAW WEIGHTS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ QFD ΚΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ENHANCED QFD

2 5.10 CONTEXTUAL ANALYSIS AND STATIC/DYNAMIC STATUS ANALYSIS ΕΠΙΛΟΓΗ Ι ΕΑΣ - CONCEPT SELECTION ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ανάπτυξη Συνάρτησης Ποιότητας -1-

3

4 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT 5.1 ΟΡΙΣΜΟΣ Σχ. 1. Πλήρης δοµή ενός συστήµατος Ενεργοποίησης Συνάρτησης Ποιότητας (QFD). Ξεκίνησε από την Ιαπωνία στο τέλος της δεκαετίας του 60, ως µέθοδος µελέτης νέων προϊόντων, (πλοία) και στη συνέχεια η χρήση της έχει επεκταθεί και σε άλλες χώρες και όχι µόνο για τη σχεδίαση υλικών προϊόντων. Ανάπτυξη Συνάρτησης Ποιότητας -5-1-

5 Αποτελεί ένα από τα εργαλεία της Ολικής Ποιότητας, η χρήση της µεθόδου υποστηρίζεται από αντίστοιχο λογισµικό, η εισαγωγή της σε µια εταιρεία απαιτεί τη συµβολή συµβούλου και είναι ένα από τα απαραίτητα εργαλεία στην υλοποίηση της Παράλληλης Μηχανικής. Η QFD είναι µια µέθοδος δοµηµένης µελέτης και ανάπτυξης προίοντων, που επιτρέπει στην οµάδα µελέτης να προσδιορίσει µε σαφήνεια τις απαιτήσεις του πελάτη και τις ανάγκες και µετά να αξιολογήσει συστηµατικά τις δυνατότητες του προτεινόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας σε σχέση µε τις απαιτήσεις, σχ.2.

6 Σχ. 2. οµή πίνακα ποιότητα (House of Quality). A. Το τµήµα αυτό περιέχει σε δοµηµένη λίστα (δένδρο) τις επιθυµίες και τις ανάγκες των πελατών. Συµπληρώνεται µετά από έρευνα αγοράς. B. Περιέχει τρεις κύριες κατηγορίες πληροφόρησης. a. Ποσοτικά δεδοµένα αγοράς. b. Καθορισµό στρατηγικών στόχων για το νέο προϊόν ή υπηρεσία. c. Υπολογισµούς για την αξιολόγηση των απαιτήσεων των πελατών. C. Περιέχει µια υψηλού επιπέδου περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα αναπτυχθεί. ηµιουργείται από το τµήµα Α. D. Περιέχει την ιδία κρίση της οµάδας ανάπτυξης για τη σχέση µεταξύ κάθε στοιχείου της τεχνικής περιγραφής και των απαιτήσεων των πελατών. E. Περιέχει την ιδία κρίση της οµάδας ανάπτυξης για τις συσχετίσεις µεταξύ των στοιχείων της τεχνικής λύσης. Λόγω της µορφής του έχουµε και την ονοµασία σπίτι της Ποιότητας. F. Περιέχει τρεις πληροφορίες a. Την υπολογισθείσα ταξινόµηση των λύσεων βάσει των στοιχείων Β και D. b. Συγκριτική πληροφόρηση για τον ανταγωνισµό c. Στόχους τεχνικής απόδοσης Ανάπτυξη Συνάρτησης Ποιότητας -5-3-

7 5.2 ΟΜΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ QFD Η διαδικασία υλοποίησης συνίσταται στην συµπλήρωση µιας σειράς πινάκων, ο πρώτος από τους οποίους είναι το σπίτι της ποιότητας (House of Quality), σχ.3. Σχ. 3. Το σπίτι της ποιότητας. Οι πίνακες αυτοί συνδέονται µεταξύ τους, σύµφωνα µε το σχ.4.για την ολοκλήρωση ενός προϊόντος απαιτείται να µεταφέρουµε πληροφορίες από τον ένα πίνακα σε άλλους. Ο τρόπος που γίνεται η µεταφορά της πληροφόρησης φαίνεται στον πίν.1. Σχ. 4. Σύνδεση µεταξύ των διαφόρων πινάκων, που συνιστούν την µέθοδο QFD.

8 Whats είναι οι επιθυµίες ή οι στόχοι που αποσκοπούµε να επιτύχουµε. Αυτές ταξινοµούνται (έρευνα αγοράς, ιδία κρίση, κλπ.). Η ταξινόµηση αυτή ή το βάρος τους τίθεται στα δεξιά του πίνακα. Στη συνέχεια δηµιουργούνται τα Hows που τίθενται στο άνω τµήµα του πίνακα. Αποσκοπούν στην εκπλήρωση των Whats. Με βάση τα Whats και το βάρος τους και την επίδραση που κάθε Hows έχει στα Whats ταξινοµούνται τα Hows (αποκτούν βάρος) που τίθεται στο κάτω τµήµα του πίνακα. Στη συνέχεια τα Hows γίνονται Whats στον επόµενο πίνακα και συνεχίζεται η διαδικασία. Το τι περιέχει κάθε πίνακας σε ένα σύστηµα QFD φαίνεται στον πίνακα 1. Πίνακας Απαιτήσεις Λύσεις Σπίτι Ποιότητας Απαιτήσεις του πελάτη Μετρήσεις Τεχνικής Απόδοσης Πίνακας Σχεδίασης Μετρήσεις Τεχνικής Χαρακτηριστικά εξαρτηµάτων Συστήµατος Απόδοσης Πίνακας Σχεδίασης Χαρακτηριστικά εξαρτηµάτων Παράµετροι ιαδικασιών Εξαρτηµάτων Πίνακας Σχεδίασης Παράµετροι ιαδικασιών Παραγωγικές ιαδικασίες ιαδικασιών Πίνακας 1. Μεταφορά δεδοµένων από ένα πίνακα σε ένα άλλο. Ανάπτυξη Συνάρτησης Ποιότητας -5-5-

9 5.3 ΣΠΙΤΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Είναι ο πρώτος πίνακας που δηµιουργείται σε µια διαδικασία QFD. Βασικά αποτελείται από µια σειρά πινάκων που τίθενται ο ένας µετά τον άλλο. Το πρώτο τµήµα (Customer Needs and benefits), είναι η φωνή του πελάτη (voice of the customer). Είναι ένας σχεσιακός πίνακας. ηµιουργείται από συνεντεύξεις πελατών και είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο. Απουσία τέτοιας πληροφόρησης µπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση. Στο δεύτερο τµήµα (Planning matrix) η οµάδα ανάπτυξης καταγράφει τις απαντήσεις της στα ερωτήµατα που υποβάλλει το εµπορικό ή το µελετητικό τµήµα. Η πληροφορία που καταγράφεται για κάθε απαίτηση του πελάτη είναι: Πόσο σηµαντική είναι η απαίτηση στον πελάτη (από έρευνα αγοράς). Πόσο καλά υπάρχον προϊόν εκπληρεί τις ανάγκες του πελάτη (από έρευνα αγοράς). Πόσο καλά ανταγωνιστικό προϊόν εκπληρεί τις ανάγκες του πελάτη (από έρευνα αγοράς) Πόσο καλά η οµάδα θέλεί να εκπληρώσει την απαίτηση του πελάτη (από την ιδία οµάδα) Σε ποιο βαθµό η εκπλήρωση αυτής της ανάγκης θα χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο προώθησης των πωλήσεων (από την ιδία οµάδα). Συνήθως συµπληρώνεται αµέσως µετά από την συλλογή των απαιτήσεων του πελάτη, για να µειώσει το πρόβληµα στις πιο σηµαντικές απαιτήσεις του πελάτη. Το τρίτο τµήµα είναι οι Τεχνικές Αποκρίσεις (Technical Response). Αποτελούν ένα σύνολο ιδιοτήτων του προϊόντος και καλούνται και «επιχειρησιακές προσδοκίες» σε αντίθεση µε τις «προσδοκίες του πελάτη». Μπορεί να είναι: Υψηλού επιπέδου λύσεις Απαιτήσεις προϊόντος ή υπηρεσίας Χαρακτηριστικά ή δυνατότητες του προϊόντος ή της υπηρεσίας Συνήθως εκφράζεται υπό τη µορφή Σχεσιακού ιαγράµµατος Tο τέταρτο τµήµα, Σχέσεις (relationship) είναι και το µεγαλύτερο. Χρησιµοποιεί πίνακες προτεραιότητας. Σηµειώνουµε το βαθµό στον οποίο οι διάφορες τεχνικές

10 λύσεις αποκρίνονται στις απαιτήσεις του πελάτη. Στο σηµείο αυτό ορισµένοι σταµατούν την διαδικασία του QFD. Εάν συνεχίσουµε την διαδικασία, τότε συµπληρώνουµε µε βάση την ταξινόµηση των τεχνικών λύσεων στην συµπλήρωση του πέµπτου τµήµατος (benchmarking του ανταγωνισµού) και του έκτου τµήµατος (Σκοποί Targets). Και τα δύο αυτά τµήµατα εκφράζονται σε µορφή αντίστοιχη των τεχνικών λύσεων. Το έβδοµο και τελευταίο τµήµα είναι ο Πίνακας Τεχνικών Σχέσεων (Technical Correlation Matrix). Χρησιµοποιείται για να καταγράψει τον τρόπο µε τον οποίο οι τεχνικές λύσεις υποστηρίζουν η µία την άλλη. Ανάπτυξη Συνάρτησης Ποιότητας -5-7-

11 5.4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ QFD Η συµπλήρωση των πινάκων κάνει χρήση ορισµένων απλών εργαλείων ιοίκησης και Σχεδιασµού, όπως: Σχεσιακό ιάγραµµα - Affinity Diagram ιάγραµµα δένδρου - Tree Diagram ιάγραµµα πίνακα - Matrix Diagram Πίνακας προτεραιοτήτων - Prioritization Matrix

12 5.4.1 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ - AFFINITY DIAGRAM Πρόκειται για εργαλείο ταξινόµησης ποιοτικών δεδοµένων, ταξινοµεί τις ιδέες ιεραρχικά και δουλεύει από τα κάτω-προς-επάνω, σχ.5. Σχ. 5. Το σχεσιακό διάγραµµα. Η αρχική πληροφόρηση προέρχεται από εξωτερικές και εσωτερικές πηγές. Οι εσωτερικές δηµιουργούνται µε brainstorming από την οµάδα σχεδίασης. Εξωτερικές πηγές είναι η πληροφόρηση που η οµάδα έχει αποκτήσει από πελάτες. Για την ταξινόµηση χρησιµοποιούνται κάρτες τύπου post-it που οργανώνονται και ταξινοµούνται σε οµάδες από την οµάδα µελέτης. Τυπικά µεγέθη: Αρχικές κάρτες (βασικό επίπεδο) Αρχικές οµάδες (δεύτερο επίπεδο) Συνοπτικές οµάδες 5-10 (πρώτο επίπεδο) Σύνολο επιπέδων 3 Ανάπτυξη Συνάρτησης Ποιότητας -5-9-

13 5.4.2 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝ ΡΟΥ TREE DIAGRAM Αποτελεί και αυτό ένα εργαλείο ιεραρχικής δόµησης ιδεών. ηµιουργείται όµως από τα πάνω προς τα κάτω. Το Σχεσιακό ιάγραµµα µπορεί να είναι το αρχικό σηµείο δηµιουργίας του δένδρου, σχ.6. Σχ. 6. Το διάγραµµα δένδρου. Συνήθως χρησιµοποιείται για να διορθώσει και αρχικές παραλήψεις ή απαιτήσεις πελατών που στην οµάδα σχεδίασης φαίνονται ανακριβείς.

14 5.4.3 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ MATRIX DIAGRAM Με το διάγραµµα αυτό συγκρίνουµε τα στοιχεία των γραµµών µε τα στοιχεία των στηλών. Στα κελύφη του πίνακα δίνουµε τη σχέση µεταξύ των στοιχείων του. Η σχέση αυτή µπορεί να είναι απλή δυαδική ή πολλαπλή δυαδική, σχ.7. Σχ. 7. ιάγραµµα πίνακα. Πρόσθετα µπορούµε να δούµε τα στοιχεία των γραµµών που σχετίζονται µε τα περισσότερα από τα στοιχεία των στηλών (πχ. γραµµή Β) πόσα από τα στοιχεία έχουν µεγαλύτερη σηµασία (Α, Β, και C) σε αντίθεση µε τα (D, E, F) Ποια από τα στοιχεία στήλης έχουν σχέση µε στοιχεία των στηλών (στήλη 6 δεν έχει καµία σχέση). Ανάπτυξη Συνάρτησης Ποιότητας

15 5.4.4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ PRIORITISATION MATRIX Αποτελεί επέκταση του διαγράµµατος πίνακα και επιτρέπει την αξιολόγηση της συσχέτισης µεταξύ των στοιχείων του πίνακα. Στα κελύφη του πίνακα µπορούµε να βάλουµε ένα σύµβολο, ή ένα αριθµό που δείχνει και το βαθµό της σχέσης µεταξύ των δύο στοιχείων. Στο σχ. 8 φαίνονται τα κύρια σύµβολα. Σχ. 8. Συνήθη σύµβολα και αντιστοιχία τιµών για τον πίνακα προτεραιοτήτων. Στο σχ. 9, έχουµε ένα πίνακα µε αριθµούς. Στο τέλος του πίνακα έχουµε το άθροισµα των συσχετίσεων. Στην περίπτωση που τα στοιχεία των γραµµών δεν έχουν την ίδια σηµασία. Έχουµε ένα πίνακα µε τα σχετικά βάρη (δεξιός πίνακας). Ο άνω αριθµός είναι η σχέση, και ο κάτω αριθµός είναι το γινόµενο της σχέσης µε το βάρος του στοιχείου γραµµής. Αυτός ο αριθµός καλείται «σηµασία των σχέσεων» και ο πίνακας αυτός είναι ο πίνακας προτεραιοτήτων. Σχ. 9. Πίνακας προτεραιοτήτων συµπληρωµένος µε αριθµητικές τιµές.

16 Στο τέλος του πίνακα υπολογίζουµε το άθροισµα των διαφόρων «σηµασία των σχέσεων» και χρησιµοποιείται κατά τη µεταφορά στοιχείων από τον ένα πίνακα στον άλλο, σύµφωνα µε το σχ. 10. Σχ. 10. Πολλαπλοί πίνακες προτεραιοτήτων. Ανάπτυξη Συνάρτησης Ποιότητας

17 5.5 Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ PLANNING MATRIX Με την συµπλήρωση του πίνακα αυτού η εταιρεία κάνει ένα στρατηγικό προγραµµατισµό για το προϊόν τους. Η ανάλυση των αναγκών του πελάτη µας δίνει ποιοτικά δεδοµένα, ενώ ο πίνακας σχεδίασης µας δίνει ποσοτικά δεδοµένα για τις ανάγκες του πελάτη. Η οµάδα σχεδίασης θα αποφασίσει στο τέλος ποιες ιδιότητες του προϊόντος θα δοθεί έµφαση. Ο πίνακας αυτός συνίσταται από επτά κύρια δεδοµένα. Στο σχ. 11 φαίνονται τα δεδοµένα που καταγράφονται και ένα αριθµητικό παράδειγµα. Σχ. 11. Ο Πίνακας Σχεδίασης. Στο τέλος της συµπλήρωσης του πίνακα η οµάδα σχεδίασης µπορεί: Να συγκρίνει το προϊόν τους µε τις απαιτήσεις του πελάτη Να αναπτύξει στρατηγική εξυπηρέτησης του πελάτη Βασικά απευθύνει τις παρακάτω ερωτήσεις στον πελάτη Πόσο σηµαντική είναι αυτή η απαίτηση στον πελάτη Πόσο καλοί είµαστε σήµερα όσον αφορά αυτής της απαίτησης Πόσο καλός είναι ο ανταγωνισµός σε αυτό το θέµα Πόσο καλοί θα είµαστε µε το νέο προϊόν Εάν ικανοποιήσουµε αυτήν την απαίτηση µπορεί να αποτελέσει σηµείο αναφοράς για τις πωλήσεις

18 5.5.1 ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Στη στήλη αυτή καταγράφουµε πόσο σηµαντική είναι κάθε απαίτηση στον πελάτη. Μετρείται σε απόλυτη τιµές, σχετικές τιµές ή σε κανονικοποιηµένες τιµές, σχ.12. Σχ. 12. Απόλυτη, σχετική και κανονικοποιηµένη σηµασία Η απόλυτη µέτρηση βασίζεται σε κλίµακα από το 1 στο 5. 1 καµία απολύτως σηµασία 2 Μικρή σηµασία 3 - Μέτρια σηµασία 4 - Πολύ σηµαντική 5 - Μέγιστη σηµασία Είναι η πιο απλή µέθοδος. Μπορεί να συµπληρωθεί και από την ιδία οµάδα σχεδίασης (ριψοκίνδυνο). Είναι χαµηλού προϋπολογισµού µέθοδος. Η µέθοδος µπορεί να είναι παραπλανητική (οι πελάτες αξιολογούν όλα ως σηµαντικά). Η σχετική µέτρηση χρησιµοποιεί κλίµακα αξιολόγησης µέχρι το 100 (µέγιστη σηµασία). Υπάρχουν πολλοί µέθοδοι για την συµπλήρωση µιας τέτοιας αξιολόγησης. Μια τέτοια έρευνα πρέπει να γίνεται από επαγγελµατίες. Σχετική µέτρηση ανά ζεύγη, όπου κάθε ιδιότητα συγκρίνεται µε κάθε µία άλλη). Βέβαια µπορούµε να έχουµε και λάθη του τύπου (Α>Β, Β>Γ, Γ>Α). Ως µέθοδος είναι καλλίτερα να γίνεται από επαγγελµατίες. Ο πελάτης ταξινοµεί µόνος του τις ιδιότητες σε µια σειρά. Πολλές φορές όµως αυτό δεν είναi πρακτικό, ιδιαίτερα σε τηλεφωνική συλλογή. Η κανονικοποιηµένη µέτρηση όπως και η απόλυτη κατατάσσει τις ανάγκες σε µια σειρά. Μετά από πολλές µετρήσεις, όπου οι πελάτες κατατάσσουν τις απαιτήσεις Ανάπτυξη Συνάρτησης Ποιότητας

19 αθροίζονται τα αποτελέσµατα. Υποτίθεται ότι όλες οι απαιτήσεις είναι του ιδίου βάρους ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Είναι η δεύτερη στήλη του πίνακα και δείχνει πόσο καλά το παρόν προϊόν ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη. Συνίσταται στην άµεση ανάλυση των πελατών. Ο πελάτης δείχνει την ικανοποίησή του µε αριθµούς (-10) ή µε γράµµατα (A-F). Τυπικές ερωτήσεις φαίνονται στο παρακάτω σχήµα. Σχ. 13. Ερωτηµατολόγιο ικανοποίησης του πελάτη. Η ανάλυση γίνεται ανάλογα µε τη µέθοδο συλλογής αποτελεσµάτων, πχ. Weighted average. Customer attribute Aaa Performance/ Grage Number of respondent s Very poorly Poorly Neutral Well Very Well Totals Weighted Average Performance Score (3162 divided by 1053) Performance Weight [(Number of responders)* (Performance)

20 Τα αποτελέσµατα πρέπει να αναλυθούν µε την δέουσα προσοχή. Μπορούµε να έχουµε τις παρακάτω κατανοµές απαντήσεων, σχήµα 1-14, όπου τα αποτελέσµατα µπορεί να είναι συγκεντρωµένα ή κατανεµηµένα στα άκρα Σχ. 14. Γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων ικανοποίησης του πελάτη ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρέπει πάντα να αξιολογείται και πολλοί το αποφεύγουν (αδυναµία πρόσβασης στους πελάτες τους, κλπ.). Στηρίζονται σε εµπορικά περιοδικά, που έχουν γίνει µε διαφορετικά κριτήρια. Η έρευνα αυτή στηρίζεται πάλι σε ειδικές εταιρείες. Η τελική απόφαση µπορεί να είναι να έχουµε προϊόν ισχυρό σε απαιτήσεις που ο ανταγωνισµός του είναι αδύναµος, ή να έχουµε ένα προϊόν καλλίτερο από τον ανταγωνισµό στα ισχυρά του σηµεία. Η αξιολόγηση µπορεί να είναι αριθµητική ή γραφική, σχήµα Τα προγράµµατα που υποστηρίζουν ένα QFD συνήθως περιέχουν και τις δύο δυνατότητες. Σχ. 15. Πίνακας σχεδίασης, Γραφική αναπαράσταση της απόδοσης του πελάτη. Ανάπτυξη Συνάρτησης Ποιότητας

21 Συνήθως η ανάλυση αγοράς για τον ανταγωνισµό πρέπει να γίνει για τις απαιτήσεις εκείνες που δεν γνωρίζουµε τον ανταγωνισµό, σχ. 16. Σχ. 16. Πίνακας σχεδίασης, Άγνωστα Επίπεδα Απόδοσης του ανταγωνισµού ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Συνιστούν την τέταρτη και την πέµπτη στήλη του πίνακα σχεδιασµού. Στους στόχους αποφασίζει σε τι επίπεδο θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του πελάτη (σε σχέση µε την ικανοποίηση του πελάτη). Οι στόχοι σε σχέση µε την τρέχουσα κατάσταση µας δίνουν τους δείκτες βελτίωσης, ως τον λόγο αυτών των δύο µεγεθών. είκτης βελτίωσης=(στόχος) / (Τρέχουσα Ικανοποίηση του Πελάτη) Οι στόχοι τίθενται γιατί δεν υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες βελτίωσης (διαθέσιµοι πόροι). Οι σωστοί στόχοι θα καθορίσουν και την µελλοντική πορεία του σχεδιασµού, σχ.17. Case Τρέχουσα Ικανοποίηση Πελάτη Στόχος είκτης βελτίωσης , ,25 Μικρή ικανοποίηση πελάτη σηµαίνει ότι εύκολα µπορούµε να επιτύχουµε κάποιες βελτιώσεις όπως επίσης είναι και πολύ δύσκολο να επιτύχουµε την τελειότητα.

22 Η µέτρηση των δεικτών βελτίωσης µε τον τρόπο αυτό µπορεί να δώσει και λάθος συµπεράσµατα, πχ. Από το 4 στο 5 είναι πιο δύσκολο από το 1 στο 2. Άλλοι τρόποι υπολογισµού ιαφορά βελτίωσης = 1 + (Στόχος Ικανοποίηση Πελάτη) Υπάρχει πρόβληµα αρνητικών τιµών. Άλλη µέθοδος, άµεση και απλή Τιµή 1 καµία αλλαγή 1,2 µέτρια βελτίωση 1,5 δύσκολη βελτίωση ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Μπορεί να συµπίπτουν και µε τους στόχους. Υπάρχουν όµως και σηµεία τα οποία το νέο προϊόν πρέπει να ικανοποιεί, όπως, κανονισµοί λειτουργίας, και οι οποίοι δεν µπορούν να αποτελέσουν σηµεία πώλησης. Συνήθεις τιµές 1. Ουδέν σηµείο πώλησης 1.2 Μεσαίας σηµασίας σηµείο πώλησης 1.5 Ισχυρό σηµείο πώλησης RAW WEIGHTS Περιέχει ορισµένα δεδοµένα από τα στοιχεία του πίνακα που έχουν ήδη υπολογισθεί στα προηγούµενα στάδια. Προσδιορίζει την γενική σηµασία της οµάδας σχεδίασης ως προς κάθε απαίτηση του πελάτη. Raw Weight = (Σηµασία στον Πελάτη) * ( είκτη Βελτίωσης) * (Σηµεία Πώλησης) Με τον τρόπο αυτό η σηµασία του σηµείου πώλησης ελαχιστοποιείται, σχ.17, και εξαρτάται κύρια από τις απαιτήσεις του πελάτη. Ανάπτυξη Συνάρτησης Ποιότητας

23 Σχ. 17. Εύρος βαρών στον πίνακα σχεδίασης ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ RAW WEIGHTS Τα Raw Weights κανονικοποιούνται µε τον τύπο Κανονικοποιηµένο RW = (RW) / (Σύνολο RW) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ RAW WEIGHTS Με τον τρόπο αυτό δείχνουµε πόσο ποσοστό από τα κανονικοποιηµένα βάρη ικανοποιούνται από δύο ή τρεις απαιτήσεις του πελάτη, κλπ. Οι απαιτήσεις πρώτα ταξινοµούνται και στη συνέχεια αθροίζονται τα κανονικοποιηµένα βάρη.

24 5.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Με την συµπλήρωση του πίνακα σχεδίασης επιτυγχάνουµε την µετατροπή των απαιτήσεων του πελάτη (φωνή του πελάτη) σε ποσοτικά στοιχεία του προϊόντος, ενώ µε την συµπλήρωση του πίνακα των αποκρίσεων µετατρέπουµε την φωνή του πελάτη σε φωνή του σχεδιασµού (Voice of the Developer). Τα στοιχεία αυτά στην κορυφή του πίνακα έχουν την µορφή ποιοτικών δεδοµένων ενώ στο κάτω τµήµα του πίνακα ποσοτικοποιούνται (ως Τιµές Στόχων και Συγκριτική Τεχνική Benchmarking). Ο όρος που χρησιµοποιείται στο τµήµα αυτό είναι Υποκατάστατα Ποιοτικών Χαρακτηριστικών (Substitute Quality Characteristics). Βασικά προσδιορίζονται οι απαιτήσεις από το προϊόν (Product Requirements ή Design Requirements). Ο τρόπος που περιγράφεται δεν είναι ενιαίος, δεν µπορεί να κωδικοποιηθεί εύκολα για όλες τις περιπτώσεις, εξαρτάται από την εταιρεία και ο βαθµός λεπτοµέρειας επίσης δεν είναι προφανής. Υπάρχουν διάφοροι όροι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν, όπως, Απαιτήσεις Πελάτη (Customer requirements), Απαιτήσεις Αγοράς (Market requirements), Προδιαγραφές Υψηλού Επιπέδου (Top-Level specifications), Λεπτοµερείς Προδιαγραφές (Detailed specifications), Τεχνικές Προδιαγραφές (Technical specifications), κλπ. Η πιο συνήθης µέθοδος είναι µε τη χρήση Μετρήσεων Επιδόσεων (Performance measurements). Αρχίζοντας µε κάθε απαίτηση του πελάτη ορίζουµε: 1. Μέτρα 2. ιαστάσεις Ο ορισµός των µέτρων χαρακτηρίζει το D στην διαδικασία QFD. Παράδειγµα ορισµού µέτρων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Desired Quality Performance measurement Direction of Goodness (Customer Need) Capacity Cubic feet of storage Larger the better Price Dollars Smaller the better Reliability Mean time between failure Larger the better Speed Transactions per second Larger the better Για κάθε µέτρο πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω: Μπορεί να µετρηθεί κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του προϊόντος Μπορεί να ελέγχεται εύκολα από την οµάδα ανάπτυξης. Ανάπτυξη Συνάρτησης Ποιότητας

25 Επίσης πρέπει να ορίζονται: Οι µονάδες µέτρησης του µέτρου, όπως o Τάση σε Volts o Χρόνος σε λεπτά o Πολυπλοκότητα διαδικασίας σε στάδια εκτέλεσης o Ακρίβεια σε σκάρτα ανά χίλιες συναλλαγές Τη κατεύθυνση της βελτίωσης, όπως o Καλλίτερο το µεγαλύτερο (MTBF, Fuel efficiency, bonding strength, κλπ) o Καλλίτερο το µικρότερο (quality of service, simplicity of process, speed of start-up) o Βέλτιστος στόχος (Exactness of fit, constancy of ideal temperature, κλπ.) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Πολλές φορές αντί των παραπάνω µέτρων ορίζουµε λειτουργίες του προϊόντος ή της διαδικασίας (product or process functions). Αυτό γίνεται στις περιπτώσεις: Το προϊόν υφίσταται και προβαίνουµε σε βελτιώσεις Υπάρχει έλλειψη χρόνου ή ενδιαφέροντος για την πλήρη ανάπτυξη του QFD. Η ανάπτυξη λογισµικού δεν συνδέεται εύκολα µε µέτρα και µετρήσεις, αλλά µε συγκεκριµένες λειτουργίες Όταν οι λειτουργίες που περιγράφονται είναι πολλές, τότε έχουµε και πολύ µεγάλο πίνακα ποιότητας. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε Σχεσιακό ιάγραµµα για την ιεράρχηση και τη συγκρότηση περισσοτέρων πινάκων ποιότητας.

26 5.7 ΕΠΙΡΡΟΗ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Αποτελεί το κεντρικό τµήµα του πίνακα ποιότητας, σχ. 18. Η συµπλήρωσή του γίνεται µε τη χρήση του πίνακα προτεραιοτήτων. Σχ. 18. Σχέσεις. Σε κάθε κέλυφος του πίνακα τοποθετείται από την οµάδα ανάπτυξης ένα σύµβολο που αντιπροσωπεύει την σχέση µεταξύ κάθε απαίτησης του πελάτη και µέτρου του προϊόντος ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΡΡΟΗΣ Χρησιµοποιούνται τα σύµβολα που ήδη γνωρίζουµε ανάλογα µε την επιρροή του Ποιοτικού Χαρακτηριστικού στην ικανοποίηση του πελάτη, σχ. 19. Ανάπτυξη Συνάρτησης Ποιότητας

27 Σχ. 19. Τα σύµβολα της επιρροής και το ποσό της επιρροής ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Τοποθετούνται κάτω από τον πίνακα προτεραιοτήτων και στο σχ. 20 φαίνεται ο τρόπος υπολογισµού. Σχ. 20. Υπολογισµός της συµβολής. Το γινόµενο της επίδρασης επί το κανονικοποιηµένο βάρος καλείται Σχέση µεταξύ Τεχνικής Περιγραφής Χ και Απαίτηση πελάτη Α. Το άθροισµα των σχέσεων µας δίνει συµβολή του τεχνικού χαρακτηριστικού στην ολική ικανοποίηση του πελάτη. Η συµβολή µπορεί να µετατραπεί σε κανονικοποιηµένη συµβολή.

28 5.7.3 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ Σχ. 21. Υπολογισµός της αρνητικής επιρροής. Ανάπτυξη Συνάρτησης Ποιότητας

29 5.8 QFD ΚΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα η µεθοδολογία αυτή µπορεί να συµβάλλει στην αύξηση της επικοινωνίας µεταξύ των οµάδων, αρκετά διαφορετικών µεταξύ τους. Αποτελεί ακόµα ένα εργαλείο ανάπτυξης προιόντων που δένει πολλά άλλα εργαλεία και µεθόδους, σχ. 22. Τα τετράγωνα γύρω από την µέθοδο QFD είναι οι διάφορες λειτουργίες της εταιρείας που συντελούν στην ανάπτυξη του προϊόντος και οι οποίες πρέπει να επικοινωνούν µεταξύ τους και να συντονίζονται στον κοινό σκοπό. Σχ. 22.Η µεθοδολογία QFD στο επίκεντρο της ανάπτυξης του προϊόντος. Τοποθετώντας την QFD στο κέντρο µπορεί να συµβάλλει: Κάθε οµάδα αντιλαµβάνεται που συµβάλλει η εργασία της Κάθε οµάδα µπορεί να πει στις υπόλοιπες τι απαιτήσεις έχει Επιτρέπει την εφαρµογή της παράλληλης µηχανικής Παρέχει κριτήρια που προσδιορίζουν το ορθόν κάθε απόφασης µε κριτήριο τις επιθυµίες του πελάτη Εγγυάται την ενηµέρωση του σκοπού του προϊόντος προς τις τρέχουσες εξελίξεις, όσον αφορά τις επιθυµίες του πελάτη, ιδιαίτερα για προϊόντα που έχουν µεγάλους χρόνους ανάπτυξης, (πχ. Αυτοκίνητα 3-5 έτη, λογισµικό 6-12 µήνες, κλπ.)

30 5.9 ENHANCED QFD Αποτελείται από τα εξής τµήµατα: Contextual Analysis and Static/Dynamic Status Analysis όµηση προδιαγραφών προιόντος - Structuring of Product Design Specifications House of Quality Επιλογή Ιδέας - Concept Selection Ολική Ανάλυση Συστήµατος/ Υποσυστήµατος - Total System / Subsystem Analysis 5.10 CONTEXTUAL ANALYSIS AND STATIC/DYNAMIC STATUS ANALYSIS Με τη µέθοδο αυτή συγκρίνουµε τα ανταγωνιστικά προϊόντα και αποφασίζουµε σε στρατηγικό επίπεδο που είναι η θέση του προϊόντος µας, σε σχέση µε τα τεχνικά και επιχειρηµατικά δεδοµένα. Η σύγκριση γίνεται µε διαγράµµατα δύο αξόνων, σχ. 23. Σκοπός είναι να αναγνωριστεί η τρέχουσα τάση της προσφοράς στη αγορά. Σχ. 23. Contextual Analysis. Απεικόνιση των κρίσιµων παραµέτρων. Από το σχ. 22 φαίνεται ότι οχήµατα που είναι κάτω από την κάτω καµπύλη είναι µη αποδεκτά, ενώ όσα βρίσκονται µέσα στα όρια χαρακτηρίζουν τη κατάσταση ως δυναµική. Ως στατικό προϊόν χαρακτηρίζεται αυτό που έχει σταµατήσει να εξελίσσεται, (πχ. Ο τροχός), ενώ αυτά τα οποία επιδέχονται εξέλιξη χαρακτηρίζονται ως δυναµικά (πχ. Η ανάρτηση των οχηµάτων). Ανάπτυξη Συνάρτησης Ποιότητας

31 Ο τρόπος που χειριζόµαστε τις δύο καταστάσεις φαίνεται στο σχ. 24. Σχ. 24. Σχεδίαση προϊόντος βασιζόµενο στην Στατική/ υναµική Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ Ι ΕΑΣ - CONCEPT SELECTION Γίνεται µε τη µέθοδο Pugh, σχ. 25. Βασικές αρχές της µεθόδου Αποσκοπεί σε προϊόντα υψηλής κλάσης Αρχίζει µε το καλλίτερο ακόµα και εάν είναι του ανταγωνιστή Ξεπερνάει το καλλίτερο ή το αντιγράφει Σχ. 25. Η µεθοδολογία Pugh για την επιλογή του concept.

32 5.12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η µεθοδολογία του σπιτιού της ποιότητας εφαρµόζεται διαδοχικά από το κυρίως σύστηµα σε όλα τα επί µέρους υποσυστήµατα, όπως φαίνεται στο σχ. 26. Σχ. 26. Ανταλλαγή πληροφοριών στην ανάλυση συστήµατος/ υποσυστήµατος ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ολα τα προιόντα κρίνονται ως προς την αξιοπιστία που θα παρουσιάσουν και προς τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί πολλοί µέθοδοι, όπως: Process Decision Program Chart Fault Tree Analysis Failure Mode Effect Analysis Robust Engineering Ανάπτυξη Συνάρτησης Ποιότητας

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος Quality Function Deployment (QFD) στην Ανάπτυξη Προϊόντων ιαφάνειες ιαλέξεων ιδάσκων: Αναπλ. Καθ.. Καραλέκας 1 Εισαγωγή QFD Η µέθοδος QFD γεννήθηκε στην Ιαπωνία στα τέλη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος Quality Function Deployment (QFD) στην Ανάπτυξη Προϊόντων ιαφάνειες ιαλέξεων ιδάσκων: Καθ.. Καραλέκας 1 Εισαγωγή QFD Η µέθοδος QFD γεννήθηκε στην Ιαπωνία στα τέλη της δεκαετίας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ποιότητας Έργων 6 η Διάλεξη. Δηµήτριος Τσέλιος Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στη Διαχείριση Έργων και Προγραµµάτων

Διοίκηση Ποιότητας Έργων 6 η Διάλεξη. Δηµήτριος Τσέλιος Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στη Διαχείριση Έργων και Προγραµµάτων 1 Διοίκηση Ποιότητας Έργων 6 η Διάλεξη Δηµήτριος Τσέλιος 29-04-2017 Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στη Διαχείριση Έργων και Προγραµµάτων 2 Περιεχόµενα της 6 ης Διάλεξης Κόστος Ποιότητας Συνάρτηση Απώλειας Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη.

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η µεθοδολογία είναι κοινή για όλα τα προϊόντα, αλλά η µεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ. Ο προγραµµατισµός αρχίζει µε τον ορισµό των στόχων και της χρησιµότητάς του

ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ. Ο προγραµµατισµός αρχίζει µε τον ορισµό των στόχων και της χρησιµότητάς του ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Προγραµµατισµός, επίβλεψη και έλεγχος της δηµιουργίας ή σηµαντικής τροποποίησης ενός κτιρίου, µιας παραγωγικής µονάδας ή µιας µεγάλης εγκατάστασης Ο προγραµµατισµός αρχίζει µε τον ορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ιεραρχική αναλυση αποφασεων Analytic hierarchy process (AHP)

Ιεραρχική αναλυση αποφασεων Analytic hierarchy process (AHP) Ιεραρχική αναλυση αποφασεων Analytic hierarchy process (AHP) Εισαγωγή Παρουσιάστηκε από τον Thomas L. Saaty τη δεκαετία του 70 Μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην περιοχή των Multicriteria Problems Δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προηγείται κάθε ενέργειας ανάπτυξης του προϊόντος (πχ. έγκρισης του προϊόντος και δηµιουργίας οµάδας ανάπτυξης). Προγραµµατίζουµε το χρόνο και το είδος των έργων που

Διαβάστε περισσότερα

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...8-1 8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...8-3 8.3 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ...8-5 8.4 ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...8-7 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης 1o φροντιστήριο στο µάθηµα Ανάλυση και µοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 435: ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ακαδηµαϊκό Έτος 2004 2005, Χειµερινό Εξάµηνο 2 Η ΟΜΑ ΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 2 η : Εργαλεία και Τεχνικές

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 2 η : Εργαλεία και Τεχνικές Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 2 η : Εργαλεία και Τεχνικές ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Τι είναι η Διοίκηση Ολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 17 Πρόλογος στην 1η έκδοση................................ 19 Πρόλογος στη 2η έκδοση................................. 23 Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

[ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ]

[ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ] [ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... Πρόλογος... Εισαγωγή στη 2η έκδοση... Κυριότερες συντομογραφίες... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Εισαγωγή... 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Οργάνωση Ελεγκτικής ιαδικασίας

Ενότητα 8. Οργάνωση Ελεγκτικής ιαδικασίας Ενότητα 8 Οργάνωση Ελεγκτικής ιαδικασίας Σχέση Εσωτερικού Εξωτερικού Ελέγχου Εσωτερικός Έλεγχος Εξωτερικός Έλεγχος Φύση Σχέσης Εργασιακής Υπάλληλος της οικονοµικής µονάδας Σκοπός Σκοπεύει στην εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 1: Εισαγωγή. Γαροφαλάκης Ιωάννης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής

Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 1: Εισαγωγή. Γαροφαλάκης Ιωάννης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 1: Εισαγωγή Γαροφαλάκης Ιωάννης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής Περιεχόμενα ενότητας Ορισμός πληροφοριακού συστήματος Κύρια κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Γιάννης Γαροφαλάκης Καθηγητής Ορισμός πληροφοριακού συστήματος Ένα πληροφοριακό σύστημα είναι «οποιαδήποτε συλλογή τμημάτων υλικού ή λογισμικού»

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας σχεδίασης Λογισµικής ιαγραµµατικής Οντολογίας

Κώδικας σχεδίασης Λογισµικής ιαγραµµατικής Οντολογίας Κώδικας σχεδίασης Λογισµικής ιαγραµµατικής Οντολογίας Αρχιµήδης ΙΙΙ Υποέργο 18 2013 Ενα µάγµα µπορεί να εξελιχθεί κάτω από την επίδραση τριών ειδών επιρροών. Την εξέλιξη αυτή συµβολίζουµε µε ένα απλό τόξο

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ποιότητας Έργων 4 η Διάλεξη. Δηµήτρης Τσέλιος Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στη Διαχείριση Έργων και Προγραµµάτων

Διοίκηση Ποιότητας Έργων 4 η Διάλεξη. Δηµήτρης Τσέλιος Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στη Διαχείριση Έργων και Προγραµµάτων 1 Διοίκηση Ποιότητας Έργων 4 η Διάλεξη Δηµήτρης Τσέλιος 01-04-2017 Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στη Διαχείριση Έργων και Προγραµµάτων 2 Περιεχόµενα της 4 ης Διάλεξης Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΟΠ Βασικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠ)

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΓΕΝΙΚΑ... 19 ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ... 20 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ...23 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ... 27 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΦΛΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜ: 112 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΦΛΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜ: 112 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΑΤΡΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΦΛΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜ: 112 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 7 2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ... 7

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 8 η : Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας. Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Μεσολόγγι

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 8 η : Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας. Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Μεσολόγγι Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 8 η : Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Μεσολόγγι Πρόληψη - Επιθεώρησης Τεχνικές ελέγχου: Δειγματοληψία:

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart)

Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart) Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart) Βασίζεται στη µέθοδο του διαγράµµατος συστηµατοποίησης και αναλύσει τις εναλλακτικές περιπτώσεις συµβάντων. Τα βασικά συστατικά είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ FAST & QFD

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ FAST & QFD ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκ. Ι. Γιαννατσής ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ FAST & QFD Διαφάνειες Διαλέξεων ΤΕΧΝΙΚΗ «ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» (SOP SUBTRACT AND OPERATE)...

Διαβάστε περισσότερα

Η γραφική απεικόνιση µιας κατανοµής συχνότητας µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους, µε ιστόγραµµα και µε πολυγωνική γραµµή.

Η γραφική απεικόνιση µιας κατανοµής συχνότητας µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους, µε ιστόγραµµα και µε πολυγωνική γραµµή. ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Χρησιµότητα των διαγραµµάτων Η παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων µπορεί να γίνει όχι µόνο µε πίνακες, αλλά και µε διαγράµµατα ή γραφικές απεικονίσεις.

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

1. Στατιστική Ανάλυση της Έρευνας

1. Στατιστική Ανάλυση της Έρευνας 1. Στατιστική Ανάλυση της Έρευνας 1.1 Προοπτικές Απασχόλησης Προοπτικές Απασχόλησης - Ε 12% 20% 68% Όχι Προσωρινά Μόνιµα Σχήµα 1.1: Προοπτικές Απασχόλησης Ε Προοπτικές Απασχόλησης : ΤΜΗΜΑ Όχι Προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής Πανεπιστήµιο Κύπρου Χρήστος Παντσίδης Παναγιώτης Σπύρου Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ...1 1.1 ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...1 1.2 ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ...5 1.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ...

1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ...1 1.1 ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...1 1.2 ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ...5 1.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ...1 1.1 ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...1 1.2 ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ...5 1.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ...6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Στο σχ.1.1 φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Ανάπτυξη Προϊόντος

Έρευνα & Ανάπτυξη Προϊόντος Έρευνα & Ανάπτυξη Προϊόντος ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ι ΕΩΝ concept generation concept screening concept scoring concept testing ιαφάνειες ιαλέξεων ιδάσκων:.. Καραλέκας 1 Ulrich K.T. and Eppinger Steven D.,

Διαβάστε περισσότερα

1. Στατιστική Ανάλυση της Έρευνας

1. Στατιστική Ανάλυση της Έρευνας 1. Στατιστική Ανάλυση της Έρευνας 1.1 Προοπτικές Απασχόλησης Προοπτικές Απασχόλησης - ΛΟΓ 26% 11% 63% Όχι Προσωρινά Μόνιµα Σχήµα 1.1: Προοπτικές Απασχόλησης ΛΟΓ Προοπτικές Απασχόλησης : ΤΜΗΜΑ Όχι Προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Στατιστική Στοιχεία

1. Στατιστική Στοιχεία Στην παρούσα ενότητα γίνεται µια ανάλυση-σύγκριση των στοιχείων που προέκυψαν από την ανά τµήµα ανάλυση, ώστε να εξαχθεί µια σφαιρική εικόνα, σε σχέση µε τις οµοιότητες και διαφορές που διαπιστώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

Στο στάδιο ανάλυσης των αποτελεσµάτων: ανάλυση ευαισθησίας της λύσης, προσδιορισµός της σύγκρουσης των κριτηρίων.

Στο στάδιο ανάλυσης των αποτελεσµάτων: ανάλυση ευαισθησίας της λύσης, προσδιορισµός της σύγκρουσης των κριτηρίων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική αυτή έκθεση περιλαµβάνει αναλυτική περιγραφή των εναλλακτικών µεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης που εξετάσθηκαν µε στόχο να επιλεγεί η µέθοδος εκείνη η οποία είναι η πιο κατάλληλη για

Διαβάστε περισσότερα

καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα

καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα 5 καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα πόσες µετακινήσεις από την ζώνη i στην ζώνη j γίνονται µε κάθε µεταφορικό µέσο? το υπό διερεύνηση θέµα : εισαγωγή Ποιο µεταφορικό µέσο θα επιλέξει ένας µετακινούµενος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών

Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών 6. Χωροταξικός Σχεδιασµός ιαδικασία σχεδιασµού Ροή υλικών και χωροταξία Η µέθοδος SLP Εισηγητής: Θοδωρής Βουτσινάς ρ Μηχ/γος Μηχ/κός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στατιστική ανάλυση του γεωχηµικού δείγµατος µας δίνει πληροφορίες για τον γεωχηµικό πληθυσµό που µελετάµε. Συνυπολογισµός σφαλµάτων Πειραµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.3.1: Τυπικό Σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.3.1: Τυπικό Σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.3.1: Τυπικό Σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας Ψωμάς Ευάγγελος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ o Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό - Λάθος». * Η διαδικασία, µε την οποία κάθε στοιχείο ενός συνόλου Α αντιστοιχίζεται σ ένα ακριβώς στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κ4.1 Μέθοδος ανάλυσης νεκρού σημείου για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής ή σημείου παραγωγής Επιλογή διαδικασίας παραγωγής Η μέθοδος ανάλυσης νεκρού για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ENERQI: Ικανοποιώντας τις ανάγκες των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς

ENERQI: Ικανοποιώντας τις ανάγκες των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς ENERQI: Ικανοποιώντας τις ανάγκες των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς [Your tekst here] Γιατί να βελτιωθεί η διαχείριση της ποιότητας; Σήμερα τα σχέδια αστικής κινητικότητας στις ευρωπαϊκές πόλεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Σαµπράκος Παναγιώτης ικαίος Γιώργος Γιαννής Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικός Επιστήµονας Λέκτορας Πανεπιστήµιο Πειραιά Eletson Corporation

Ευάγγελος Σαµπράκος Παναγιώτης ικαίος Γιώργος Γιαννής Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικός Επιστήµονας Λέκτορας Πανεπιστήµιο Πειραιά Eletson Corporation Η χρήση των ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης προς µία οικονοµικότερη διαχείριση του συστήµατος εµπορευµατικών µεταφορών. Ευάγγελος Σαµπράκος Παναγιώτης ικαίος Γιώργος Γιαννής Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικός

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού: Εξωτερική Ποιότητα

Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού: Εξωτερική Ποιότητα Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού: Εξωτερική Ποιότητα Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 8 Εξωτερική ποιότητα Την ποιότητα των λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικός ταξινοµητής είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιεί γραµµικές διακριτικές συναρτήσεις Οι ταξινοµητές αυτοί αναπαρίστανται συχνά µε οµάδες κόµβων εντός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Ν. Μ. Μισυρλής Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήµιο Αθηνών Καθηγητής: Ν. Μ. Μισυρλής () Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Φεβρουαρίου 0 / ένδρα Ενα δένδρο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Μ Η Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Μ Η Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Μ Η Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ΕΠΛ 035 - ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 Υπεύθυνος εργαστηρίου: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών ως μέσο Βελτίωσης της Παραγωγικότητας: Μικρομεσαίες Τουριστικές Επιχειρήσεις.

Αναδιοργάνωση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών ως μέσο Βελτίωσης της Παραγωγικότητας: Μικρομεσαίες Τουριστικές Επιχειρήσεις. Αναδιοργάνωση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών ως μέσο Βελτίωσης της Παραγωγικότητας: Μικρομεσαίες Τουριστικές Επιχειρήσεις. Ονοματεπώνυμο: Μπονόρας Σωτήρης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα #7: UML Χρήστος Δρόσος Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Προσομοίωση ενός συστήματος αναμονής

Κεφάλαιο 6: Προσομοίωση ενός συστήματος αναμονής Κεφάλαιο 6: Προσομοίωση ενός συστήματος αναμονής Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Γιάννης Γαροφαλάκης Αν. Καθηγητής ιατύπωση του προβλήματος (1) Τα συστήματα αναμονής (queueing systems), βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Γενικά ερωτήµατα στα οποία απαντά ένα ΣΓΠ Εντοπισµού (locaton) Ιδιότητας (condton) Τάσεων (trend) ιαδροµών (routng) Μορφών ή προτύπων (pattern) Και µοντέλων (modellng) παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ.

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ. 1.1. Οµάδα Γ. 1.1.21. Πληροφορίες από το διάγραµµα θέσης-χρόνου..ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα βλέπετε τη θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την κλίση στο διάγραµµα x-t στις

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κ4.1 Μέθοδος ανάλυσης νεκρού σημείου για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής ή σημείου παραγωγής Επιλογή διαδικασίας παραγωγής Η μέθοδος ανάλυσης νεκρού για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βρόχος Ρύθµισης µε Ανατροφοδότηση

Ο Βρόχος Ρύθµισης µε Ανατροφοδότηση Ο Βρόχος Ρύθµισης µε Ανατροφοδότηση Ο Βρόχος Ανατροφοδότησης Στοιχεία ιεργασίας και Όργανα Μέτρησης ιατάξεις ιαγραµµάτων Βαθµίδας Μέτρα Απόδοσης Ρύθµισης Επιλογή Μεταβλητών Ρύθµισης 1 Ο βρόχος ανατροφοδότησης!

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διαδικασία Ιεραρχικής Ανάλυσης. Ρόκου Έλενα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΕΜΠ Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος Επ.

Εισαγωγή στη Διαδικασία Ιεραρχικής Ανάλυσης. Ρόκου Έλενα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΕΜΠ Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος Επ. Εισαγωγή στη Διαδικασία Ιεραρχικής Ανάλυσης Ρόκου Έλενα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΕΜΠ Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων,

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, Περιπτώσεις Χρήσης (Προδιαγραφές Απαιτήσεων) Ιδέα του Jacobson ( 92, OOSE) μηχανισμός ανακάλυψης και καταγραφής των λειτουργικών απαιτήσεων ιστορίες χρήσης του συστήματος εργαλείο ανάλυσης ακόμη και σε

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. TELEPRESENCE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. Καθώς η σύγκλιση των επικοινωνιών ενώνει φωνή, δεδοµένα και video στο ίδιο δίκτυο, οι νέες τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν τους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο κύκλος ζωής λογισµικού (συνοπτικά) Η παραδοσιακή φάση ανάπτυξης του κύκλου ζωής λογισµικού Φάση καθορισµού απαιτήσεων (1/2) ΤΙ πρέπει να κάνει το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 19.11.2002 Α. Σύνοψη κυριότερων παρατηρήσεων Το Πανελλήνιο Βιοµηχανικό Συνέδριο του ΣΕΒ το έτος 2000

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Η έννοια πρόβληµα Ανάλυση προβλήµατος Με τον όρο πρόβληµα εννοούµε µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής. Μερικά προβλήµατα είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...1 1. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...3 Κατηγορίες των Γεωγραφικών εδοµένων...3 Γεωγραφικές οντότητες...3 ιαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα µαθήµατος

Περιεχόµενα µαθήµατος Περιεχόµενα µαθήµατος Λήψη αποφάσεων Ειδικά θέµατα (προγραµµατισµός κι έλεγχος παραγωγής, ανάλυση χρονοσειρών, διαχείριση κι έλεγχος αποθεµάτων, κ.ά.) Ορισµός, στόχοι και µορφές επιχειρήσεων και Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

A , ) 1. 4) 2. ( A3. 1.

A , ) 1. 4) 2. ( A3. 1. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 Θέµα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Η απόφαση για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Η πρώτη βασική ενέργεια (βήµα) είναι η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προϊόντος. ιδάσκων: Αναπλ. Καθ.. Καραλέκας. ιαφάνειες ιαλέξεων. Μάθηµα 3. Προγραµµατισµός Ανάπτυξης Προϊόντος. Σχεδιασµός Ανάπτυξης Προϊόντος

Ανάπτυξη Προϊόντος. ιδάσκων: Αναπλ. Καθ.. Καραλέκας. ιαφάνειες ιαλέξεων. Μάθηµα 3. Προγραµµατισµός Ανάπτυξης Προϊόντος. Σχεδιασµός Ανάπτυξης Προϊόντος Ανάπτυξη Προϊόντος ιδάσκων: Αναπλ. Καθ.. Καραλέκας ιαφάνειες ιαλέξεων Μάθηµα 3 1 Προγραµµατισµός Ανάπτυξης Προϊόντος Ο προγραµµατισµός προϊόντος (product plan) καθορίζει ένα συνδυασµό από προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα